Institut Pendidikan Guru Kampus Kent Pentaksiran Kerja Kursus –Projek (Jadual Spesifikasi Tugasan, Soalan Tugasan dan

Rubrik Pemarkahan)

Kursus:

SCE3109 Tenaga dalam Kimia (Energetics In Chemistry)

Tempoh :

Tarikh Mula:

18 Feb 2013

Tarikh Serahan: 1 April 2013 Tahun/ Semester: 2013/ Semester 1

Program: Kumpulan: Disediakan oleh: Disahkan oleh: Nama & Tandatangan:

PISMP

PISMP Ambilan Jan 2011 (Sains) TAN CHO CHIEW

Penyelaras Kursus

Ketua Jabatan

TAN CHO CHIEW Tarikh: 29 Jan 2013

SUZIELA BT. MD TAHIR Ketua Jabatan Sains & Matematik

1

Memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang konsep dalam melaksanakan amali. 3. Mengendalikan forum dan perbahasan berkaitan dengan tenaga nuklear. pengetahuan dan amali dalam “Tenaga dalam Kimia” melalui p[engetahuan pedagogi isi kandungan dalam kurikulum sains sekolah rendah. 5. Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1. dan 4. Menghubungkaitkan teori. 3 dan 4. Menunjukkan pengetahuan konsep asas dalam termokimia. 2. Menyelelesaikan masalah berangka berkaitan dengan termikimia dan elektrokimia. 2. Menunjukkan kompetensi dalam penggunaan peralatan saintifik dan melaksanakan tugasan amali yang berkaitan dengan isi kandungan unit.INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PROJEK JABATAN : JABATAN SAINS DAN MATEMATIK MATA PELAJARAN : TENAGA DALAM KIMIA KUMPULAN : PISMP SEMESTER :5 TARIKH MULA 18 Feb 2013 TARIKH HANTAR 1 April 2013 Hasil Pembelajaran Kursus 1. Melaksanakan amali mengikut prosedur dan menulis laporan amali. Mengumpul maklumat berkaitan amali bagi kursus ”Tenaga dalam Kimia”. 2 . 2. Objektif Projek: Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut: 1. dan kesesuaiannya dalam kehidupan seharian dan industri. 3. Menjawab soalan ujian/kuiz untuk termokimia. elektrokimia dan kimia nuklear. elektrokimia dan kimia nuklear. 4.

2 4 & 6. Amali . Wajaran 50 % Catatan Kriteria penilaian: . Termokimia 2.Persembahan . 3.Rujukan dan bahanbahan sokongan Komitmen . Ujian Menduduki ujian untuk subtopiksutopik dalam Termokimia & Elektrokimia.Spesifikasi Tugasan Tajuk Tugasan 1.Perbincangan kritikal dan reflektif .Kandungan .Berusaha mencari bahan rujukan relevan dan terkini 1.Menunjukkan kesungguhan dan penglibatan penuh dalam tugasan .Organisasi . 2.Melaksanakan amali 1. Kimia Nuklear 25% 30% 3 .Menulis laporan amali.Bahasa . Elektrokimia 3. . Forum / Perbahasan Mengadakan forum / perbahasan berkaitan dengan tenaga nuklear.

Hukum pertama Termodinamik. Mengendalikan forum dan perbahasan berkaitan dengan tenaga nuklear. 4 . 4. Tugasan Projek (100%) Kursus ini membincangkan secara khusus tentang tenaga dalam kimia. Objektif Kerja Kursus: Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut: 1. Elektrokimia dan Kimia Nuklear. 2. Mengumpul maklumat berkaitan amali bagi kursus ”Tenaga dalam Kimia”. 2. 3 Menyelelesaikan masalah berangka berkaitan dengan termikimia dan elektrokimia. Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1. pengetahuan dan amali dalam “Tenaga dalam Kimia” melalui pengetahuan pedagogi isi kandungan dalam kurikulum sains sekolah rendah. Melaksanakan amali mengikut prosedur dan menulis laporan amali. Pengetahuan dan pemikiran secara spesifik amat penting untuk menambah input baru selain memberi peluang kepada pelatih dalam penerokaan dan penyiasatan khususnya dalam tajuk ini. 5. elektrokimia dan kimia nuklear. Termokimia. 2 Menunjukkan kompetensi dalam penggunaan peralatan saintifik dan melaksanakan tugasan amali yang berkaitan dengan isi kandungan unit. Ia melibatkan penerokaan ilmu tentang Tenaga. elektrokimia dan kimia nuklear. dan 4 Menghubungkaitkan teori. dan kesesuaiannya dalam kehidupan seharian dan industri.INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT TUGASAN PROJEK TAJUK PROGRAM : PISMP NAMA GURU PELATIH : TAJUK KURSUS : Tenaga Dalam Kimia SCE3109 SEMESTER : 5 TARIKH MULA 18 Feb 2013 TARIKH HANTAR 1 April 2013 Hasil Pembelajaran Kursus 1 Menunjukkan pengetahuan konsep asas dalam termokimia. Menjawab soalan ujian/kuiz untuk termokimia. 3. 3 dan 4. Memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang konsep dalam melaksanakan amali.

anda perlu (a) mengumpul maklumat dan sumber berkaitan dengan tenaga nuklear. 4. Tugasan 1 : Amali ( 50 %) Secara individu.Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus 1. 2. 4 dan 6. Mengumpul maklumat daripada sekurang-kurangnya tiga sumber rujukan dari sumber yang sah seperti buku. anda perlu Menduduki ujian bagi menguji tahap kefahaman pelatih bagi Termokimia dan Elektrokimia. 9. Segala rujukan perlu disenaraikan dalam senarai rujukan. anda perlu (a) (b) (c) mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber berkaitan dengan amali 1. Bukti-bukti dan data-data yang dikumpul yang dapat menyokong hujah-hujah anda hendaklah dikemukakan/ dilampirkan. konsisten dan terperinci. 4 dan 6. (b) menganjurkan forum / perbahasan berkaitan dengan tenaga nuklear. Jika didapati berlaku pelajar akan digagalkan kerja kursus ini. 5. Tugasan 2 : Ujian (25 %) Secara individu. Muka depan laporan amali perlu mempunyai maklumat berikut: * Nama pelajar * Nombor Kad Pengenalan 5 . 7. Tugasan 3 : Forum / Perbahasan (25 %) Dalam kumpulan kerja yang ditetapkan. Bahan dari internet mestilah dari sumber/ laman sesawang yang boleh dipercayai. majalah atau jurnal. 8. Tugasan Yang baik harus menunjukkan kriteria-kriteria berikut: 1. 2. Tugasan anda haruslah meliputi semua perkara seperti yang disebut di bahagian panduan pelaksanaan kerja kursus. laras bahasa yang sesuai dan tiada kesalahan ejaan dan kematangan hujah. 2. 3. 4 dan 6. Amalan plagiat tidak dibenarkan. Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian dengan sokongan ilmiah. 10. menjawab semua soalan dalam amali 1. Penulisan laporan harus menunjukkan kefasihan bahasa. melaksana amali dan menulis laporan amali 1. Liputan isi kandungan yang menyeluruh. 2.

.* * * * Kumpulan/ Unit Nama dan kod kursus Nama pensyarah Tarikh Penyerahan Kriteria Pemarkahan: Pemarkahan tugasan adalah berdasarkan kriteria yang ditetapkan untuk kursus ini................ Disediakan oleh: (TAN CHO CHIEW) Penyelaras kursus SCE3109 Jabatan Sains & Matematik IPG Kampus Kent Disemak oleh: ( ) Pakar Bidang (SME) ................................ Jabatan .. Tarikh: Disahkan oleh : (SUZIELA MD TAHIR) Ketua Jabatan Jabatan Sains & Matematik IPG Kampus Kent Tarikh: Tarikh: 6 ................... IPG Kampus .......................................

sangat mahir. 4 & 6 – 10 % & 6 – 20 % Melaksanakan amali 1. sangat lengkap. 4 & 6 dan menulis laporan amali – 20 % 18 – 20 markah 13 – 17 markah Dapat melaksanakan Dapat melaksanakan amali berdasarkan amali berdasarkan prosedur dengan prosedur dengan mahir. 2. APA. 9 – 12 markah Dapat melaksanakan amali berdasarkan prosedur. laporan eksperimen tetapi kurang lengkap. 7 . Laporan amali ditulis mengikut format laporan Laporan amali ditulis eksperimen dan mengikut format sederhana mlengkap. Laporan amali tidak ditulis mengikut format laporan eksperimen. 2. Menjawab semua 18 – 20 markah 13 – 17 markah 9 – 12 markah 5 – 8 markah 0 – 4 markah soalan amali 1. dipercayai disenaraikan disenaraikan dengan disenaraikan dengan dengan jelas mengikut jelas.RUBRIK PEMARKAHAN TUGASAN PROJEK TAJUK PROGRAM: PISMP Ambilan Januari 2011 SEMESTER 5 TAJUK KURSUS: TENAGA DALAM KIMIA (ENERGETICS IN CHEMISTRY) SCE3109 (Markah 100%: Wajaran 50%) ASPEK DINILAI CEMERLANG BAIK MEMUASKAN KURANG MEMUASKAN LEMAH AMALI – 50 % 9 – 10 markah 7 – 8 markah 5 – 6 markah 3 – 4 markah 0 – 2 markah 3 rujukan dari pelbagai 3 rujukan dari pelbagai 2 rujukan dari pelbagai 2 rujukan dari Hanya 1 rujukan sumber yang boleh sumber disenaraikan sumber yang boleh pelbagai sumber disenaraikan. 5 – 8 markah Dapat melaksanakan amali berdasarkan prosedur dengan bimbingan. 4 Berdasarkan skema jawapan amali yang disediakan oleh pensyarah Mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber tentang amali 1. 2. Laporan amali ditulis Laporan amali ditulis mengikut format laporan mengikut format eksperimen dan laporan eksperimen dan lengkap. dipercayai dengan jelas. 0 – 4 markah Dapat melaksanakan amali berdasarkan prosedur dengan banyak bimbingan. jelas mengikut format format APA.

Membincangkan dapatan amali secara am dan kurang jelas.ASPEK DINILAI CEMERLANG BAIK MEMUASKAN KURANG MEMUASKAN LEMAH Kesimpulan ditulis dengan amat jelas. UJIAN (25 %) FORUM & PERBAHASAN (25%) Mengendalikan forum & perbahasan berkaitan berkaitan dengan tenaga nuklear – 25% Skor atau markah ujian yang terkumpul akan ditukar kepada 25 %. 8 . Isi sederhana Isi kurang lengkap lengkap dan dan memenuhi memenuhi sebahagian aspek. kurang menarik. kemas. kreatif. Gaya persembahan Gaya persembahan Gaya persembahan Gaya persembahan Gaya persembahan tersusun. Kesimpulan ditulis dengan sederhana jelas. Kesimpulan ditulis dengan kurang jelas. menarik. sebahagian aspek. Isi terperinci. Membincangkan Membincangkan dapatan amali secara dapatan amali dengan mendalam dan sangat baik. 21 – 25 markah 16 – 20 markah 11 – 15 markah 6 – 10 markah 0 – 5 markah Isi sangat terperinci. Membincangkan dapatan amali secara am dan kurang lengkap. Tiada kesimpulan diberikan. kemas dan agak tersusun dan agak tersusun tetapi kurang tersusun dan dan menarik. baik. Membincangkan dapatan amali secara am. Kesimpulan ditulis dengan jelas. kemas tersusun. memenuhi kebanyakan memenuhi semua aspek. kurang menarik. lengkap Isi lengkap dan sangat lengkap dan dan memenuhi aspek. aspek.

9 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful