Institut Pendidikan Guru Kampus Kent Pentaksiran Kerja Kursus –Projek (Jadual Spesifikasi Tugasan, Soalan Tugasan dan

Rubrik Pemarkahan)

Kursus: SCE 3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS Program: Kumpulan:
PPISMP

Tempoh :

Tarikh Mula:

18 Feb 2013

Tarikh Serahan: 1 April 2013 Tahun/ Semester: 2013/ Semester 1

PISMP Sains Ambilan Jan 2011 Sem 5 Disediakan oleh: Disahkan oleh: Penyelaras Kursus Nama & Tandatangan: Ketua Jabatan

LOW KEE SUN

LOW KEE SUN

SUZIELA BT. MD TAHIR Ketua Jabatan Sains & Matematik

Tarikh:

29 Jan 2013

1

Membincangkan kandungan alam semesta. 5. Menerangkan perubahan pada lanskap fizikal Bumi berdasarkan prinsip dan proses sains bumi. 4. 3. Objektif Projek: Di akhir projek ini. pelajar dapat: 1. Membincangkan tentang planet Bumi dan atmosferanya. Mengumpul maklumat berkaitan dengan amali dan PCK bagi “Bumi dan Angkasa Lepas” Memprolehi ilmu dan memahami konsep dari amali dan aktiviti-aktiviti PCK yang akan dijalankan. 2 . 6.INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PROJEK JABATAN MATA PELAJARAN KUMPULAN SEMESTER TARIKH MULA : JABATAN SAINS DAN MATEMATIK : SCE 3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS : PISMP SAINS Ambilan Jan 2011 : Lima 18 Feb 2013 TARIKH HANTAR 1 April 2013 Hasil Pembelajaran Kursus 1. 2. Menghubungkaitkan teori. 4. Mempamerkan kompetensi dalam penggunaan peralatan saintifik untuk memerhati dan merekodkan perubahan di angkasa raya. Menjawab soalan-soalan berkaitan dengan setiap amali dan aktiviti PCK. pengetahuan dan amali dalam ‘Bumi dan Angkasa Lepas’ melalui pengetahuan pedagogi isi kandungan dalam kurikulum sains sekolah rendah. Membincangkan sistem suria. Tulis laporan berdasarkan amali dan aktiviti-aktiviti PCK yang telah dibuat. 3. 2.

Ujian (30%) .Berusaha mencari bahan rujukan relevan dan terkini 30% 3 .Persembahan .Perbincangan kritikal dan reflektif .Rujukan dan bahanbahan sokongan Komitmen . menjawab soalan-soalan berkaitan dengan setiap amali dan aktiviti PCK 2. mengumpul maklumat berkaitan dengan 2 amali dan 2 PCK bagi “Bumi dan Angkasa Lepas” 2.Spesifikasi Tugasan Tajuk PCK 1: Kitaran Air PCK 3: Sistem Suria Amali 2 : Mengenalpasti batuabatuan Amali 4 : Pergerakan bintang dan fasa bulan. 40 % Kriteria penilaian: . tulis laporan berdasarkan 2 amali dan aktiviti-aktiviti 2 PCK yang telah dibuat. 3.Menunjukkan kesungguhan dan penglibatan penuh dalam tugasan .Amali dan PCK (70%) 1.Kandungan .Bahasa . 4.Menduduki ujian topikal bagi subtopik yang diberi. Tugasan Wajaran Catatan 1. memprolehi ilmu dan memahami konsep dari amali dan aktiviti-aktiviti PCK yang akan dijalankan.Organisasi .

Membincangkan sistem suria. Menghubungkaitkan teori. menjawab soalan-soalan berkaitan dengan setiap amali dan aktiviti PCK. memprolehi ilmu dan memahami konsep dari amali dan aktiviti-aktiviti PCK yang akan dijalankan. mengumpul maklumat berkaitan dengan amali dan PCK bagi “Bumi dan Angkasa Lepas” 2.INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT TUGASAN PROJEK TAJUK PROGRAM : PISMP SAINS Ambilan Jan 2011 Sem 5 NAMA PELAJAR : TAJUK KURSUS : SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS SEMESTER : 2013/ Sem 1 TARIKH MULA 18 Feb 2013 TARIKH HANTAR 1 April 2013 Hasil Pembelajaran 1. pengetahuan dan amali dalam ‘Bumi dan Angkasa Lepas’ melalui pengetahuan pedagogi isi kandungan dalam kurikulum sains sekolah rendah. Membincangkan kandungan alam semesta. Kerja kursusu ini bertujuan untuk menilai hasil pembelajaran 1 hingga 6. 4. Tugasan Projek (100%) Kursus ini membincangkan tetang struktur dan fenomena bumi dan angkasa lepas serta teknik-teknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca. . Objektif Kerja Kursus: Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut: 1. 3. 5. Mempamerkan kompetensi dalam penggunaan peralatan saintifik untuk memerhati dan merekodkan perubahan di angkasa raya. A. 4 . 2. 6. 3. 4. Menerangkan perubahan pada lanskap fizikal Bumi berdasarkan prinsip dan proses sains bumi. tulis laporan berdasarkan amali dan aktiviti-aktiviti PCK yang telah dibuat. Membincangkan tentang planet Bumi dan atmosferanya.

menulis laporan untuk 2 amali dan 2 PCK. Penulisan laporan harus menunjukkan kefasihan bahasa. 7. 3. Jika didapati berlaku pelajar akan digagalkan kerja kursus ini. tarikh penghantaran laporan ialah seminggu selepas setiap kali amali dan aktiviti aktiviti PCK selesai dilaksanakan. 4. Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian dengan sokongan ilmiah. majalah atau jurnal. merancang dan mereka amali dan menjawab soalan dalam setiap amali dan aktiviti-aktiviti PCK. konsisten dan terperinci. Muka depan portfolio perlu mempunyai maklumat berikut: 5 . Segala rujukan perlu disenaraikan dalam senarai rujukan. Liputan isi kandungan yang menyeluruh. 9. 3. Tugasan Yang baik harus menunjukkan kriteria-kriteria berikut: 1. padat dan lengkap. 10. 4. laras bahasa yang sesuai dan tiada kesalahan ejaan dan kematangan hujah. Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus Bahagian A: Projek Fizik ( 70 %) Secara individu. 6.B. 2. Tugasan anda haruslah meliputi semua perkara seperti yang disebut di bahagian panduan pelaksanaan kerja kursus. Amalan plagiat tidak dibenarkan. Bahan dari internet mestilah dari sumber/ laman sesawang yang boleh dipercayai. Bahagian B: Ujian (30%) Secara individu. 2. kumpulkan maklumat yang berkenaan dengan “Bumi dan Angkasa Lepas ‘daripada beberapa sumber yang berkaitan. Portfolio disediakan secara berpasangan dan memuatkan semua hasil tugasan kumpulan dan individu. anda perlu (a) C. anda perlu : 1. Mengumpul maklumat daripada sekurang-kurangnya tiga sumber rujukan dari sumber yang sah seperti buku. 5. Pengurusan grafik yang dipilih perlu sesuai. Bukti-bukti dan data-data yang dikumpul yang dapat menyokong hujah-hujah anda hendaklah dikemukakan/ dilampirkan dalam fail yang berasingan. 8. menduduki ujian topikal bagi subtopik yang terlibat.

........ Disediakan oleh: (Low Kee Sun) Penyelaras kursus SN3311P4 Jabatan Sains & Matematik IPG Kampus Kent Tarikh: Disemak oleh: ( Haslan Bin Manja ) Pakar Bidang (SME)...........* * * * * * Nama pelajar Nombor Kad Pengenalan Kumpulan/ Unit Nama dan kod kursus Nama pensyarah Tarikh Penyerahan Kriteria Pemarkahan: Pemarkahan tugasan adalah berdasarkan kriteria yang ditetapkan untuk kursus ini........................................................ 6 ........ IPG Kampus Kent Tarikh: Disahkan oleh : (Suziela Md Tahir) Ketua Jabatan Jabatan Sains dan Matematik IPG Kampus Kent Tarikh :....... Jabatan.........

Isikandungan yang lengkap.    Aspek Penilaian dan Pemberatan Lemah 0-8 Bukti pembacaan yang sangat lemah. Menunjukkan pemahaman kosep yang lemah dalam perbincanagn dan huraian hasil amali. Lebih dari 4 jenis sumber rujukan yang berlainan. 24-35 Laporan yang lengkap dan ditulis dengan format yang betul . Isikandunagn yang sesuai tetapi kurang lengkap. .    9-17 Bukti pembacaan yang sedehana. 3-4 jenis sumber rujukan yang berlainan. Menunjukkan pemahaman kosep yang jelas dalam perbincanagn dan huraian hasil amali . B (25%) Penguasaan Ilmu dan kemahiran Menjawap soalansoalan dalam semua amali dan aktiviti PCK. presis dan sesuai. Menunjukkan pemahaman kosep yang baik dalam perbincanagn dan huraian hasil amali . 7 . Kurang daripada 3 jenis sumber rujukan yang berlainan.   Bukti pembacaan yang sangat jelas. C (35%) Pemindahan ilmu dan kemahiran Melaksanakan amali dan aktiviti PCK serta menulis laporan utuk Amali 1-4 dan PCK 14.PISMP SAINS Jan 2011 SCE3110 Bumi dan Angkasa Lepas RUBRIK PENILAIAN KERJA KURSUS PROJEK Kriteria Komponen Tugasan Baik Sederhana 18-25  A (25%) Pemerolehan ilmu Pendokumentasian maklumat-maklumat yang dikumpulkan dari pelbagai sumber. 9-17 Berdasarkan skema permakahan 12-23 Laporan yang lengkap dan ditulis dengan format yang betul . Isikandungan yang kurang sesuai. 18-25 Berdasarkan skema permakahan. Julat hasil amli yang boleh diterima. Julat hasil amli yang boleh diterima. Julat hasil amali yang boleh diterima. 0-8 Berdasarkan skema permakahan 0-11 Laporan yang lengkap dan ditulis dengan format yang betul .

8 – 10 Boleh berdikari dan bekerjsama dengan orang lain. 0-4 Tidak berdikari dan tidak bekerjsama dengan orang lain. 5-7 Boleh berdikari atau bekerjsama dengan orang lain. Lemah dan tidak menunjukkan minat menjalankan tugas. Kurang ketelitian dan kurang menunjukkan minat semasa menjalankan tugasan. Lemah 0-1 Tidak menunjukan komitmen semasa melaksanakan tugasan. Menunjukkan ketelitan dan minat yang tinggi dalam menjalankan tugasan.Aspek Penilaian dan Pemberatan Komponen Tugasan Baik Komitmen (5%) 4-5 Komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugasan. D (15%) Sikap dan sahsiah Kollaborasi dengan rakan-rakan dan pensyarah (10%) Jumlah markah kerja kursusu berasaskan ilmu =100 markah dan akan ditukar kepada keputusan akhir dengan pemberatan 60% 8 . Kriteria Sederhana 2-3 Kurang komitmen semasa melaksanakan tugasan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful