Volumul 4.1 Bill Craiova Sud

Asistenta tehnica pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de executie si documentatia de atribuire pentru variante de ocolire in Romania”

Technical assistance for feasibility study, technical project, detail design and tender documentation for by-passes in Romania Obiectiv: Varianta de ocolire Craiova Sud/ Bypass Craiova Sud ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/03

Beneficiar: C.N.A.D.N.R. Proiectant: S.C. CONSITRANS S.R.L.

TOTAL GENERAL GRAND SUMMARY VARIANTA DE OCOLIRE CRAIOVA SUD BY PASS CRAIOVA SUD Nr. Lista Bill no. 1 A B CATEGORIE LUCRARI CATEGORY OF WORKS 2 ARTICOLE GENERALE GENERAL ITEMS LUCRARI PROIECTATE DESIGNED WORKS LUCRARI DE DRUMURI ROAD WORKS LUCRARI DE MEDIU LUCRARI PRELIMINARE TERASAMENTE SUPRASTRUCTURA (SOLUTIA SISTEM RUTIER FLEXIBIL) PARAPETE SCURGEREA APELOR INTERSECTIE GIRATORIE PARCARI PODETE SEMNALIZARE RUTIERA RETELE ILUMINAT EXTERIOR MUTARI , PROTEJARI RETELE LUCRARI DE PODURI BRIDGE WORKS PASAJ PESTE CALE FERATA NELECTRIFICATA LA Km. 5+343,3 CHELTUIELI NEPREVAZUTE ( 10% OF B ) TOTAL FARA TVA TOTAL without VAT TVA 24% VAT 24% TOTAL INCLUSIV TVA TOTAL INCLUDING VAT BENEFICIAR, EMPLOYER, TOTAL (LEI) 3 1,050,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,050,000.00 252,000.00 1,302,000.00

1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11

2.1 C

OFERTANT, BIDDER,

Asistenta tehnica pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de executie si documentatia de atribuire pentru variante de ocolire in Romania” Technical assistance for feasibility study, technical project, detail design and tender documentation for by-passes in Romania Obiectiv: Varianta de ocolire Craiova Sud/ Bypass Craiova Sud ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/03 Beneficiar: C.N.A.D.N.R. Proiectant: S.C. CONSITRANS S.R.L. ARTICOLE GENERALE GENERAL ITEMS Nr.cr Cod articol t. Item code No 0 1 Descrierea lucrarii Works Description Cantitate Quantity 4 Pret Unitar Unit Rate (RON) 5 Total (RON) 6

UM

1

GI.01

2 3 Alocare pentru montarea, utilizarea si demontarea tuturor instalatiilor provizorii ale Antreprenorului, inclusiv birourile, laboratorul de santier, spatiile de cazare, atelierele, carierele, balastierele, gropile de imprumut, statiile de preparare, si aducerea terenurilor din gropile de imprumut si cariere la conditiile initiale etc., conform conditiilor cuprinse in Capitolul S.F. II - Articole generale din Specificatii Tehnice pentru Articole Allow for erection, operation and removal of all Contractor's temporary installations and facilities, including offices, site laboratory, accommodation, workshops, quarries, borrow pits, batching and blending plants and restoring of temporary land for borrow pits and quarries etc., as per conditions of Chapter II General Items of the Technical Specifications for General Realizarea, amenajarea si intretinerea tuturor drumurilor de acces, drumurilor si structurilor provizorii si a tuturor celorlalte constructii necesare Antreprenorului (cu exceptia celor prevazute expres in alte articole din Listele de Cantitati), inclusiv dezafectarea acestora si aducerea terenurilor la conditiile initiale in conformitate cu cerintele de reducere a impactului asupra mediului si ale proprietarilor, potrivit Clauzei II.1.3. din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale. Provide and maintain all accesses, temporary roads, structures

1

0.00

2

GI.02

S.F.

1

0.00

3

GI.03

4

GI.04

5

GI.05

6

GI.06

7

GI.07

and the like required by the Contractor (except as expressly included elsewhere in the Bill of Quantities) including their subsequent removal and reinstatement to original conditions, as per environmental impact minimization and owners requirements in accordance with Clause II.1.3. of the Technical Specifications for General Items. Efectuarea de investigatii complete privind utilitatile potrivit Clauzei II.1.7 A din Specificatii Tehnice pentru Articole S.F. Perform comprehensive utilities survey in accordance with Clause II.1.7 A of the Technical Specifications for General Alocare pentru costurile privind proiectarea (doar in cazul in care nu este furnizata de Beneficiar), corelarea proiectelor si lucrarile de protectie sau relocare a utilitatilor identificate prin investigatiile prevazute in cadrul articolului GI.03, potrivit Clauzei II.1.7 B din Specificatii Tehnice pentru Articole S.P. Generale. Alocarea pentru costurile privind executia lucrarilor Sum for the costs of design (unless provided by the Employer), correlation of designs and relocation or protection works of utilities identified through the comprehensive utility survey (GI 03), in accordance with Clause II.1.7 B of the Technical Specifications for General Items. Sum for the costs of works Alocare pentru masuratori privind poluarea si raportarea acestora catre Inginer, potrivit Clauzei II.1.8 din Specificatii luna Tehnice pentru Articole Generale, in timpul Duratei de Provide pollution measurements and reporting results to the month Engineer, in accordance with Clause II.1.8 of the Technical Specifications for General Items, within the Time for Alocare pentru masuratori privind poluarea si raportarea acestora catre Inginer, potrivit Clauzei II.1.8 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale, pe durata Perioadei de luna Provide pollution measurements and reporting results to the month Engineer, in accordance with Clause II.1.8 of the Technical Specifications for General Items, during the Defects Notification Period. Alocare pentru elaborarea planului de management al traficului potrivit Clauzei II.1.9 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale. S.F. Allow for the provision of a general traffic management plan in accordance with Clause II.1.9. of the Technical Specifications for General Items.

1

0.00

1

420,000.00

420,000.00

24

0.00

24

0.00

1

0.00

of the General Items. Usual maintenance done by the Contractor in accordance with Technical Specifications Clause II.1. in accordance with Clause II.of the General Items.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.10 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale S.1. in timpul Duratei luna Implementation of the traffic management plan. in accordance with Clause II.F. in accordance with Clause II. C din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.1.15 A of the Technical Specifications for General Items.1.00 .27 din Conditiile Speciale de contract si Clauzei II. Alocare pentru proiectarea potrivit sub-Clauzei 4.9 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.14. potrivit Clauzei II.00 1 0.F.10 11 GI.1.F.11 12 GI. measures for traffic safety.15.15 Implementarea planului de management al traficului.14 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.00 1 0.10.F.1.15 B din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale S.1.10 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale Maintenance of existing S. Alocarea pentru intretinerea drumului in sezonul de inarna in conformitate cu Clauza II. potrivit Clauzei II.F.winter season in accordance with Technical Specifications Clause II.00 1 0.1.1. 24 0. Allow for the design in accordance with sub-Clause 4.1.15 C of the Technical Specifications for General Items. road during execution .00 1 0. traffic monitoring on daylight/dark hours or any other weather conditions in order to ensure a safety traffic on Site and on all roads used by the Contractor. monitorizarea traficului pe timpul zile/noptii si in orice conditii meteorologice in vederea asigurarii sigurantei traficului atat in Santier cat si pe toate drumurile folosite de Antreprenor.1. S.13 14 GI.14 15 GI. archaeological assistance until the completion of the Works. Designer's technical assistance on site as per Law 10/1995. Allow for the elaboration of the as-built drawings. (f) si (g) potrivit Clauzei II.10.08 9 GI. article 22 paragraphs (e).10 of the General Items. Alocare pentru elaborarea desenelor conforme cu executia.00 1 0. la finalizarea Lucrarilor.9 of the Technical Specifications for General Items.15 B of the Technical Specifications for General Items.F.00 1 0.1.1. at the end of the Works. articolul 22 paragrafe (e). potrivit Clauzei II.F. road during execution . Asistenta tehnica pe santier conform Legii 10/1995.summer season to in accordance with Technical Specifications Clause II. (f) and (g). within the Time for Completion. Allow for the archeological investigations and technical S. Alocarea pentru intretinerea drumului in sezonul de vara in conformitate cu Clauza II. in accordance with Clause II. S.09 10 GI. Alocarea pentru lucrari de intretinere curenta vara/iarna facuta de Antreprenor in conformitate cu Clauza II. Asigurarea investigatiilor arheologice si a asistentei tehnice arheologice pana la finalizarea Lucrarilor.12 13 GI.1.1.1.10 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale Maintenance of existing S. including road month signalling to be provided during the execution of works. of the Technical Specifications for General Items.27 from Special Conditions and Clause II. masuri pentru siguranta traficului.8 GI. incluzand semnalizare rutiera in timpul executiei lucrarilor.00 1 0.

23 24 GI.16. of the Technical Specifications for General Items. Alocare pentru plata testelor solicitate de Inginer. Instalarea de placi comemorative permanente potrivit Clauzi II.1.2 of the Technical Specifications for General Alocare pentru efectuarea unui studiu topografic detaliat potrivit Clauzei II.1.20 21 GI.1 of the Technical Specifications for General Items. Install permanent commemorative plaques in accordance with Clause II.F. 1 630.00 630. (introducând numarul pentru oricare clauza relevanta din Contract sau Specificatii) si va specifica preturile pentru orice alte lucrari sau obligatii mentionate in Contract si pentru care Antreprenorul doreste sa introduca un pret separat.1. Take Works progress photographs in accordance with Clause II. potrivit Clauzei II.3 of the Technical Specifications for General Items.00 S.00 S.050.2 .17b of the Technical Specifications for General Comisia de Adjudecare a Disputelor. 1 0.F. 3 si 4 The Designer is responsible for filling the columns 1.2.3 and 4 Ofertantul raspunde de completarea coloanei 5 The Bidder is responsible for filling the column 5 S.19 from Technical Specification for General Items Alocare pentru elaborarea si implementarea sistemului de management al calitatii potrivit Clauzei II.1of the Technical Specifications for General Items.1.1.00 S.00 Investitor Investor Ofertant Bidder .F. 2.17a of the Technical Specifications for General Items. mentinerea si indepartarea Panourilor de Identificare a Proiectului potrivit Clauzei II.4.00 luna month 24 0.3 din Specificatii Tehnice pentru Articole Allow for the performance of a detailed topographic survey in accordance with Clause II. (Pretul va fi mentionat in coloana Total).24 Alocare pentru identificarea si asanarea Santierului de orice munitii (neexplodate sau altele) potrivit Clauzei II. Antreprenorul va descrie. Ridicarea.17a din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale Erect. preturile indicate in Lista de Cantitati vor fi considerate acoperitoare pentru toate costurile si profiturile The Contractor shall describe hereunder (inserting any relevant Specification or Contract clause number) and price any other works or obligations which may be referred to in Contract and for which he wishes to insert a separate price.000. 0.16 17 GI. inclusiv costurile laboratorului Antreprenorului sau a unui alt laborator autorizat si a utilajelor necesare precum si a prelevarii de probe.21 22 GI. 1 0. Allow for the provision and implementation of a quality management system in accordance with Clause II. (The price shall be carried to the column Total).000.4. If no separate price is mentioned hereunder. Executarea de fotografii privind progresul Lucrarilor. In cazul in care nu vor fi mentionate asemenea preturi separate.00 bucata piece 6 0.2.1.F.00 S.17 18 GI. alocare Suma provizionata in conformitate cu Clauza II.2.00 bucata piece 10 0.00 1. then the prices inserted in the Bill of Quantities shall be held as covering all costs and profit for such TOTAL FARA TVA 24% TOTAL WITHOUT VAT 24% 1 1 2 2 3 3 Lista contine 24 articole si 3 pagini The Bill contains 24 items and 3pages Proiectantul raspunde de completarea coloanelor 1.F. potrivit Clauzei II. including all costs of Contractor's or another authorised laboratory and necessary equipment and of supplying samples.1.16 GI.P. in continuare.000.2. 1 0.19 20 GI.19 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale.1 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.1 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale. Dispute Adjudication Board provision sum in accordance with Clause II. 1 0.22 23 GI.1.18 19 GI.2 din Specificatii Tehnice pentru Articole Sum for payment of tests requested by the Engineer. in accordance with Clause II. maintain and remove Project Identification Billboards in accordance with Clause II.17b din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.16 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale Allow for identification and Site clearing of any munitions (unexploded or otherwise) in accordance with Clause II.00 S.

000.00 2.00 0. 3.0 Categorii de lucrari / Category of works:: Cod articol Item code 1 LUCRARI DE MEDIU / ENVIRONMENTAL WORKS Valoare Amount (RON) 6 Nr. BENEFICIAR. 1.00 4.00 4 L 11e 0.00 buc buc buc mp buc mp 9.00 buc 3.00 0. b) Proiectantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloanele 1.00 7 8 9 10 11 12 L 11h L18 L13 E10 L2 L1 0.146.00 3 L 11d 0.00 6 L 11g 0.00 56. U.00 2 L 11c 0.00 buc 1. EMPLOYER.00 a) Prezenta lista de cantitati contine un numar de 12 articole si un numar de 1 pagina.00 buc 4.M.00 buc 3.00 0. OFERTANT. The Bidder is responsible for the values in columns 5 and 6. No 0 Descrierea lucrarilor Works description 2 DRUM / ROAD Statie preepurare Waste water pre-treatment plant 20l/sec Statie preepurare Waste water pre-treatment plant 40l/sec Statie preepurare Waste water pre-treatment plant 50l/sec Statie preepurare Waste water pre-treatment plant 60 l/sec Statie preepurare Waste water pre-treatment plant 115l/sec Statie preepurare Waste water pre-treatment plant 150l/sec Statie preepurare Waste water pre-treatment plant 250 l/sec Bazin de retentie Retension basin Statie epurare Waste water treatment plant Restaurare peisagistica Landscape restoration Plantarea pomilor Tree planting Insamantare iarba Grass seeding TOTAL U. c) Ofertantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloanele 5 si 6.00 0. 4 The Designer is responsible for the values in columns 1. BIDDER. This Bill of Quantities contains 12 articles and 1 page. M.00 buc 3. 3 and 4 for all items. 2.00 0. .00 buc 2.OBIECTIV: VARIANTA OCOLIRE CRAIOVA SUD / BY PASS CRAIOVA SUD LUCRARI DE MEDIU / ENVIRONMENTAL WORKS LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr.00 5 L 11f 0.00 10.00 0. 3 Cantitate Quantity 4 PU (RON) 5 3.00 1 L 11a 0.0 BILL OF QUANTITIES No. 1. 2.

00 0.1 LUCRARI PRELIMINARE PRELIMINARY WORKS Valoare Amount (RON) 6 Categorii de lucrari / Category of works:: Cod articol Item code 1 Nr.M. 3. U. OFERTANT.00 56. . The Bidder is responsible for the values in columns 5 and 6. M. c) Ofertantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloanele 5 si 6.040.00 0. 3 and 4 for all items.00 2 3 L8 L9 mp buc 130. EMPLOYER. b) Proiectantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloanele 1.OBIECTIV: VARIANTA OCOLIRE CRAIOVA SUD / BY PASS CRAIOVA SUD LUCRARI DE DRUM / ROAD WORKS LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 2.29 0. No 0 Descrierea lucrarilor Works description 2 Pichetarea de detaliu a traseului drumului detailed marking of the alignment Curatarea de tufisuri si arbusti Cleaning the site of bushes and shrubs Taierea arborilor Cutting trees Scoaterea radacinilor arborilor Removing tree roots U.00 a) Prezenta lista de cantitati contine un numar de 4 articole si un numar de 1 pagina. 3 Cantitate Quantity 4 PU (RON) 5 1 L7 km 6.00 0. 2.00 0. BIDDER. 4 The Designer is responsible for the values in columns 1. 1.1 / BILL OF QUANTITIES No.00 4 L10 buc TOTAL 56. BENEFICIAR. This Bill of Quantities contains 4 articles and 1 page. 1.

.

M. This Bill of Quantities contains 4 articles and 1 page. BIDDER. U.OBIECTIV: VARIANTA OCOLIRE CRAIOVA SUD / BY PASS CRAIOVA SUD LUCRARI DE DRUM / ROAD WORKS LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. c) Ofertantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloanele 5 si 6.00 2 3 4 E7 E3 E6 mc mc mc TOTAL 130.00 a) Prezenta lista de cantitati contine un numar de 4 articole si un numar de 1 pagina. 3 and 4 for all items. BENEFICIAR. OFERTANT. .M. 1. 2. 4 The Designer is responsible for the values in columns 1.2 TERASAMENTE EARTH WORKS Categorii de lucrari / Category of works:: Cod articol Item code 1 Nr.000. EMPLOYER. 2.2 / BILL OF QUANTITIES No.00 10.920.00 21. 3. 1. 3 Cantitate Quantity 4 PU (RON) 5 1 E1 mc 39. No 0 Descrierea lucrarilor Works description 2 Decapare si depozitare pamant vegetal Stripping and storage of top soil Umpluturi de pamant din groapa de imprumut Fillings with earth from borrow pit Sapatura in debleu Soil excavation in cutting Imbracare taluz terasament cu pamant vegetal U. The Bidder is responsible for the values in columns 5 and 6. b) Proiectantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloanele 1.300.690.

1.2 / BILL OF QUANTITIES No.00 0.00 0.00 0.00 0. 1.00 .TA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr.2 TERASAMENTE EARTH WORKS Valoare Amount (RON) 6 0.

cu fibre si bitum modificat Wearing course type MASF 16m.00 0.00 2 R1 mc 22.00 3 R3 mc 12.860.00 0. 0.3 / BILL OF QUANTITIES No.OBIECTIV: VARIANTA OCOLIRE CRAIOVA SUD / BY PASS CRAIOVA SUD LUCRARI DE DRUM / ROAD WORKS LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr.M.850.020. 3 Categorii de lucrari / Category of works:: Cod Nr. M. 0. with cellulose fibres and modified bitumen Amorsare cu emulsie cationica cu rupere rapida cu 0. Descrierea lucrarilor articol No Works description Item code 0 1 2 Strat de forma din materiale granulare Granular material in capping layer Strat inferior de fundatie din balast Ballast layer ( subbase ) Strat superior de fundatie din balast stabilizat Upper layer of stabilized ballast foundation Mixtura in strat de baza tip AB2 Asphalt mixture AB2 (base layer) Binder in strat de legatura tip BAD25 Jointing layer of bituminous mixture – binder course BAD 25 Strat de uzura tip MASF 16m. U.6 kg/mp Priming by cationic emulsion rapid curing. 1.500.6 kg/m² Amorsare cu emulsie cationica cu rupere rapida cu 0.00 0. 4 cm thick.00 10 R11b mp 5.610.00 7 R11a mp 98.00 .750.00 0.9 kg/m² Completare cu piatra sparta la acostamente Complete the shoulders with crushed stone Amorsare cu emulsie cationica cu rupere rapida cu 0.3 SUPRASTRUCTURA DRUM ROAD PAVEMENT U. 4 cm.00 5 R7 t 6.420.9 kg/mp Priming by cationic emulsion rapid curing.00 0.200.250.00 0. 0.00 4 R6 t 8.00 0. 1.665.9 kg/m² Cantitate Quantity 4 PU (RON) 5 Valoare Amount (RON) 6 1 E5 mc 11.00 0.00 6 R8 mp 49.00 8 R11b mp 50.00 0.9 kg/mp Priming by cationic emulsion rapid curing.00 0.00 9 R2b mc 1.

2.11 R1 mc 6. 12 E7 DRUMURI AGRICOLE AGRICULTURAL ROADS Strat inferior de fundatie din balast Ballast layer ( subbase ) Umpluturi de pamant din groapa de imprumut Fillings with earth from excavation or borrow pit mc 6. 3 and 4 for all items. BIDDER. c) Ofertantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloanele 5 si 6.00 0. 4 The Designer is responsible for the values in columns 1.550. BENEFICIAR. b) Proiectantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloanele 1.550. This Bill of Quantities contains 12 articles and 2 pages. 3.00 .00 0. OFERTANT.00 TOTAL a) Prezenta lista de cantitati contine un numar de 12 articole si un numar de 2 paginI. 2. The Bidder is responsible for the values in columns 5 and 6. EMPLOYER.00 0.

heavy type.OBIECTIV: VARIANTA OCOLIRE CRAIOVA SUD / BY PASS CRAIOVA SUD LUCRARI DE DRUM / ROAD WORKS LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. This Bill of Quantities contains 1 articles and 1 page. c) Ofertantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloanele 5 si 6.00 0. U. 1. OFERTANT.cu lisa compusa tip greu . nivel protectie H2 Deformable guard-rail.4 MASURI SIGURANTA CIRCULATIEI -PARAPETE SAFETY CIRCULATION MEASUREMENTS . b) Proiectantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloanele 1. EMPLOYER. M. 2. No 0 Descrierea lucrarilor Works description 2 Parapet metalic zincat pe fundatii izolate . 2. 3. 3 and 4 for all items. 1. protection level H2 on on isolated foudation TOTAL U. The Bidder is responsible for the values in columns 5 and 6.694. BENEFICIAR. . BIDDER.00 a) Prezenta lista de cantitati contine un numar de 1 articole si un numar de 1 pagina. 3 Cantitate Quantity 4 PU (RON) 5 Valoare Amount 6 1 EQ2d m 2.GUARD RAILS Categorii de lucrari / Category of works:: Cod articol Item code 1 Nr. 4 The Designer is responsible for the values in columns 1.00 0.M.4 / BILL OF QUANTITIES No.

This Bill of Quantities contains 3 articles and 1 page.M. 2. No 0 Descrierea lucrarilor Works description 2 Santuri din beton monolit pe fundatie nisip Cast in place ditches on sand foundation Casiuri pe taluz Side ditches on ramp slopes Rigola de acostament Gutter on shoulder U. EMPLOYER. OFERTANT.00 355.20 0. BENEFICIAR.OBIECTIV: VARIANTA OCOLIRE CRAIOVA SUD / BY PASS CRAIOVA SUD LUCRARI DE DRUM / ROAD WORKS LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 3 and 4 for all items. c) Ofertantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloanele 5 si 6. BIDDER.00 0. U. b) Proiectantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloanele 1.00 0.00 3 D6 m TOTAL 966. 3 Cantitate Quantity 4 PU (RON) 5 1 2 D2 D8 m m 11. 4 The Designer is responsible for the values in columns 1.5 SCURGEREA APELOR WATER DRAINAGE Valoare Amount (RON) 6 Categorii de lucrari / Category of works:: Cod articol Item code 1 Nr.00 a) Prezenta lista de cantitati contine un numar de 3 articole si un numar de 1 pagina. 2. The Bidder is responsible for the values in columns 5 and 6. M.650.00 0. 1. 1.5 / BILL OF QUANTITIES No. . 3.

00 0. 1.00 13 14 R7 R6 0.00 0.750.00 0. Terasamente U.980.560.00 mp 60.00 mc 4.00 0.00 buc 0.00 mp 1.00 0.00 23 24 25 R21 R19a R19b .00 0. 3 4 PU (RON) 5 Valoare (RON) 6 4.075.00 12 R8 0. 0.00 mc 4.00 0.240. 4 cm thick.00 mp 420.540.6 kg/mp Priming by cationic emulsion rapid curing.00 0.00 t 2.6 / BILL OF QUANTITIES No.700.020. 1.250.00 mc 4.355.700.970. etc.00 mc mc mp 1.00 mp 2. M.00 km 6.00 0.730. No 0 Cod articol Item code 1 Descrierea lucrarilor Works description 2 1. 4 cm.00 mc 5.00 0.00 19 20 21 22 R11b E8 R13b R24 0.00 0.00 mc 20.00 0. with cellulose fibres and modified bitumen Binder in strat de legatura tip BAD25 Jointing layer of bituminous mixture – binder course BAD 25 Mixtura in strat de baza tip AB2 Asphalt mixture AB2 (base layer) Strat superior de fundatie din balast stabilizat Upper layer of stabilized ballast foundation Strat inferior de fundatie din balast Ballast layer ( subbase ) Strat de forma din materiale granulare Granular material in capping layer Amorsare cu emulsie cationica cu rupere rapida cu 0.00 0.6 Categorii de lucrari / Category of works:: INTERSECTIE GIRATORIE / ROTARY INTERSECTIONS 2 bucati /pcs Nr.00 0.120.00 mp 10.020.00 mp 5.00 0.000.00 t 1.00 0.6 kg/m² Amorsare cu emulsie cationica cu rupere rapida cu 0.OBIECTIV: VARIANTA OCOLIRE CRAIOVA SUD / BY PASS CRAIOVA SUD LUCRARI DE DRUM / ROAD WORKS LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr.00 mp 985.100.00 mp 390.00 m 655.9 kg/m² Desfacere structura rutiera existenta Removal of existing road structure Frezarea asfalt existent.00 1 2 3 4 5 L7 L8a L8 L9 L10 6 7 8 9 10 E1 E7 E3a E3 E4 E6 Decapare si depozitare pamant vegetal Stripping and storage of top soil Umpluturi de pamant din groapa de imprumut Fillings with earth from borrow pit Sapatura in teren necorespunzator Excavation of the unsuitable soil Sapatura in debleu Soil excavation in cutting Nivelare si compactare pat drum Leveling and compacting the road bed Imbracare taluz terasament cu pamant vegetal Top soil on slopes 3. Suprastructura Strat de uzura tip MASF 16m.00 6.00 mc 1. pe h > 6 cm Milling of existing asphalt h> 6 cm Pavaj piatra cubica pe strat nisip Road pavement-cubic stone on sand Structura rutiera cu pavele autoblocante Road structure with interlocking block Borduri prefabricate beton 10 x 15 cm 10 x 15 precast concrete kerbs Borduri prefabricate beton 20 x 25 cm 20 x 25 precast concrete kerbs 4. branches.00 mc 1.00 m 0. 0. cu fibre si bitum modificat Wearing course type MASF 16m.00 buc 60.00 15 16 17 R3 R1 E5 18 R11a 0.00 0.155. U.M.00 0.9 kg/mp Priming by cationic emulsion rapid curing. Curatarea de tufisuri si arbusti Cleaning the site of bushes and shrubs Taierea arborilor Cutting trees Scoaterea radacinilor arborilor Removing tree roots 2.00 0. Lucrari preliminare Pichetarea de detaliu a traseului drumului detailed marking of the alignment Curatarea de frunze si crengi cleaning the site of leaves. Rigole si santuri 1.00 11 9.

060.26 D2 Santuri din beton monolit pe fundatie nisip Cast in place ditches on sand foundation Rigole dreptunghiulare din beton monolite cu placute carosabile Monolith concrete rectangular gutters with concrete precast slabs 5.00 0. This Bill of Quantities contains 33 articles and 2 pages. 3.00 130. EMPLOYER.00 0. 4 The Designer is responsible for the values in columns 1.00 3.00 m 0.40 0. c) Ofertantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloanele 5 si 6.00 0.00 0. .00 28 29 30 31 32 33 EQ12 EQ10 EQ20 EQ11 EQ13 EQ14 km km ech buc mp buc m 0.00 a) Prezenta lista de cantitati contine un numar de 33 articole si un numar de 2 pagini.20 91.00 27 D7 0. OFERTANT.00 590. 3 and 4 for all items. 2. 2.00 550.00 0. including the total of measurements regarding the traffic safety and traffic monitoring during day time and mighttime hours and all conditions for weather conditions in order to ensure safe traffic on both the site and the whole route while the contrator is in possession of the site Marcajul longitudinal 15 cm latime Longitudinal road marking 15 cm width Procurare si montare indicatoare rutiere Provision and installation of the road signs Marcaje diverse si transversale Transversal and miscella neous road marking Butoni reflectorizanti Reflective road studs Benzi rezonatoare Rumble strips TOTAL m 1. b) Proiectantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloanele 1.00 0. The Bidder is responsible for the values in columns 5 and 6. BENEFICIAR.00 420. BIDDER. Marcaje si semnalizare rutiera Totalitatea masurilor privind siguranta si controlul circulatiei rutiere in timpul zilei / noptii si in orice fel de conditii climaterice pentru a asigura un trafic sigur atit pe santier cit si pe intreg drumul in timpul luarii in posesie a traseului de catre contractor Road signals to be provided during the execution of works.

00 5984 3264 315 680 1390 900 615 0.OBIECTIV: VARIANTA OCOLIRE CRAIOVA SUD / BY PASS CRAIOVA SUD LUCRARI DE DRUM / ROAD WORKS LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr.00 14 D7 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 L7 L8 E1 R18 E7 E6 E5 R1 R3 R6 km mp mc mp mc mc mc mc mc t 0.M.00 0.00 3595.00 0.7 1500 0.00 1632 0. U.00 250. M. No 0 Descrierea lucrarilor Works description 2 1.00 12000.00 mp mc mc mc mp m mp m 10090.7 / BILL OF QUANTITIES No.00 5510.00 0.00 PU (RON) 5 1 2 L7 L8 km mp 3 4 5 E1 E7 E6 Decapare si depozitare pamant vegetal Stripping and storage of top soil Umpluturi de pamant din groapa de imprumut Fillings with earth from borrow pit Imbracare taluz terasament cu pamant vegetal Top soil on slopes 3. 1. 22 cm thick Strat superior de fundatie din balast stabilizat Upper layer of stabilized ballast foundation Strat inferior de fundatie din balast Ballast layer ( subbase ) Strat de forma din materiale granulare Granular material in capping layer Pavaj autoblocant Interlocking block paving Imprejmuire Fencing Amenajare spatii verzi Green areas arrangement (Landscaping) Borduri prefabricate beton 20 x 25 cm 20 x 25 precast concrete kerbs 4.7 PARCARI PARKING AREAS Valoare Amount (RON) 6 0.00 730.00 0.00 0. Terasamente U.00 1365.00 0. Benzi accelerare si decelerare acces parcare Pichetarea de detaliu a traseului drumului detailed marking of the alignment Curatarea de tufisuri si arbusti Cleaning the site of bushes and shrubs Decapare si depozitare pamant vegetal Stripping and storage of top soil Geotextil anticontaminator insulator geotextile Umpluturi de pamant din groapa de imprumut Fillings with earth from borrow pit Imbracare taluz terasament cu pamant vegetal Top soil on slopes Strat de forma din materiale granulare Granular material in capping layer Strat inferior de fundatie din balast Ballast layer ( subbase ) Strat superior de fundatie din balast stabilizat Upper layer of stabilized ballast foundation Mixtura in strat de baza tip AB2 Asphalt mixture AB2 (base layer) 23960. Suprastructura mc mc mc 6000.00 0.00 Categorii de lucrari / Category of works: Cod articol Item code 1 Nr.00 5990.00 0.00 0.00 646.5 .40 10000.00 6 7 8 9 10 11 12 13 R10 R3 R1 E5 R20 R25 L6 R19b Beton de ciment de tip BcR 4.00 0. Rigole si santuri Rigole dreptunghiulare din beton monolite cu placute carosabile Monolith concrete rectangular gutters with concrete precast slabs 5.00 0.00 0. Lucrari preliminare Pichetarea de detaliu a traseului drumului detailed marking of the alignment Curatarea de tufisuri si arbusti Cleaning the site of bushes and shrubs 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 m 0. cu grosimea de 22 cm Cement concrete pavement BcR 4.00 0. 3 Cantitate Quantity 4 0.00 540. 1.00 0.5 .

2.00 0.00 0. with cellulose fibres and modified bitumen Amorsare cu emulsie cationica cu rupere rapida cu 0. 3 and 4 for all items. b) Proiectantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloanele 1. 4 The Designer is responsible for the values in columns 1.00 34 R30 buc 2.00 0.00 buc buc buc buc 2. EMPLOYER.00 0. .00 0.9 kg/m² 6. Marcaje si semnalizare rutiera 0.6 kg/m² Amorsare cu emulsie cationica cu rupere rapida cu 0.00 2.00 0.00 2. c) Ofertantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloanele 5 si 6.00 mp 3400 0. BENEFICIAR.00 t 470 0.00 2. 0.6 kg/mp Priming by cationic emulsion rapid curing. OFERTANT.00 32 33 L14a L12 buc buc 2.25 R7 Binder in strat de legatura tip BAD25 Jointing layer of bituminous mixture – binder course BAD 25 Strat de uzura tip MASF 16m.00 10.00 mp 6870 0.00 0. The Bidder is responsible for the values in columns 5 and 6. 2. Diverse Toalete publice Public toilets Put absorbant Absorbing well Mobilare parcari auto Car parking fitting Conteinere ecologice Organic containers Statie hidrofor House water supply plant Fosa septica Septic tank Post trafo aerian Aerial transformer substation TOTAL 1.00 0. This Bill of Quantities contains 38 articles and 2 page. 4 cm.00 mp 3530 26 R8 27 R11a 28 R11b 29 30 31 EQ10 EQ11 EQ20 Marcajul longitudinal 15 cm latime Longitudinal road marking 15 cm width Marcaje diverse si transversale Transversal and miscella neous road marking Procurare si montare indicatoare rutiere Provision and installation of the road signs 7. 3. BIDDER.00 0. cu fibre si bitum modificat Wearing course type MASF 16m.9 kg/mp Priming by cationic emulsion rapid curing. 0.00 0. 4 cm thick.00 35 36 37 38 L14b L16 L15 L17 a) Prezenta lista de cantitati contine un numar de 38 articole si un numar de 2 pagina.50 km ech mp buc 780.00 0.00 2.

No 0 Descrierea lucrarilor Works description U.00 0. rubble stone maitress with 10frames type P 2 (b=13.8 PODETE CULVERTS Valoare Amount (RON) 6 Categorii de lucrari / Category of works:: Cod articol Item code 1 Nr.00m) Podet nou L=2.b4 buc 1.00m din cadre prefabricate deschise tip P 2. monolith concrete foundations C16/20. rubble stone maitress with 9 frames type P 2 (b=12.00m of opened precast frames type P 2.OBIECTIV: VARIANTA OCOLIRE CRAIOVA SUD / BY PASS CRAIOVA SUD LUCRARI DE DRUM / ROAD WORKS LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr.00m din cadre prefabricate deschise tip P 2. fundatii din beton monolit C16/20. rubble stone maitress with 16 frames type P 2 C. fundatii din beton monolit C16/20. monolith concrete foundations C16/20.b. rubble stone or concrete pitching C 30/37 of 20 cm thick.00m of opened precast frames type P 2.00 3 C. pereu din piatra bruta sau beton C 30/37 de 20 cm grosime.8 / BILL OF QUANTITIES No. pereu din piatra bruta sau beton C 30/37 de 20 cm grosime.00 2 C.00 0.7. rubble stone or concrete pitching C 30/37 of 20 cm thick.40m) New culvert L=2.20m) New culvert L=2. U. M. 1. fundatii din beton monolit C16/20. 3 Cantitate Quantity 4 PU (RON) 5 1 2 Podet nou L=2.7.00 0.saltea piatra bruta tip P 2 cu 10 cadre(b=13.b. rubble stone or concrete pitching C 30/37 of 20 cm thick. monolith concrete foundations C16/20.saltea piatra bruta tip P 2 cu 9 cadre(b=12.20m) buc 1.saltea piatra bruta tip P 2 cu 16 cadre(b=20.M.10 (b=20. 1.7.3 buc 2.00 .40m) Podet nou L=2.00m din cadre prefabricate deschise tip P 2. pereu din piatra bruta sau beton C 30/37 de 20 cm grosime.00m) New culvert L=2.00m of opened precast frames type P 2.

00m din cadre prefabricate deschise tip P 2.00m din cadre prefabricate deschise tip P 2.10m) buc 1.12 (b=22. rubble stone or concrete pitching C 30/37 of 20 cm thick.00 7 C. rubble stone or concrete pitching C 30/37 of 20 cm thick.00 m din dale prefabricate tip D5.7. monolith concrete foundations C16/20. rubble stone maitress with 14frames type P 2 C.00 0.80m) Podet nou dalat L= 5.7. fundatii din beton monolit C16/20.00 buc 1.00 m of precast slabs type D5.saltea piatra bruta tip P 2 cu 18 cadre(b=22.00m of opened precast frames type P 2. monolith concrete foundations C16/20.b. aripi prefabricate tip A. mattresses of rubble stone 18 current slabs.00m of opened precast frames type P 2.saltea piatra bruta tip P 2 cu 14 cadre(b=18. monolith concrete foundations C16/20.00m din cadre prefabricate deschise tip P 2.culei prefabricate tip L.b.4 5 6 Podet nou L=2.58m) Podet nou L=2. rubble stone pitching .7. pereu din piatra bruta . fundatii din beton monolit C16/20. precast abutments type L. fundatii din beton monolit C16/20. rubble stone or concrete pitching C 30/37 of 20 cm thick. saltele din piatra bruta 18 dale curente. 20 culei prefabricate L(B=16.80m) New culvert L=2.00 buc 1. 2 marginal slabs.00m) Podet nou L=2. pereu din piatra bruta sau beton C 30/37 de 20 cm grosime.00 0.b.58m) New culvert L=2. precast wings walls type A.00 0.8 (b=18.10m) New slab culvert L= 5. monolith concrete foundations C16/20. 2 dale marginale. rubble stone maitress with 18frames type P 2 C. 20 precast abutments L(B=16.00m of opened precast frames type P 2. pereu din piatra bruta sau beton C 30/37 de 20 cm grosime. fundatii din beton monolit C16/20.22e buc 1.00m) New culvert L=2.5 (b=14.00 0. rubble stone maitress with 11frames type P 2 C. pereu din piatra bruta sau beton C 30/37 de 20 cm grosime.00 .saltea piatra bruta tip P 2 cu 11 cadre(b=14.

cadre tip P 2 (b=7. mattresses of rubble stone 20 current slabs.26m) New culvert L=2.00m of opened precast frames type P 2.00m din cadre prefabricate deschise tip P 2.00 0. cadre tip P 2 (b=4. monolith concrete foundations C16/20. pereu din piatra bruta .00m din cadre prefabricate deschise tip P 2.8 C.00 m of precast slabs type D5.84m) New culvert L=2. monolith concrete foundations C16/20.26m) buc 1. pereu din piatra bruta sau beton C 30/37 de 20 cm grosime.7m) New slab culvert L= 5. 22 precast abutments L(B=17. rubble stone or concrete pitching C 30/37 of 20 cm thick. rubble stone pitching .7m) buc 2.7.84m) Podet nou L=2. aripi prefabricate tip A.7.saltea piatra bruta.00 m din dale prefabricate tip D5. monolith concrete foundations C16/20. 2 marginal slabs.01 frames type P 2 (b=4. C.00 9 Podet din tabla ondulata C7b03 Culvert from corrugated iron Podet nou L=2. precast abutments type L.00m of opened precast frames type P 2.00 10 buc 7. rubble stone or concrete pitching C 30/37 of 20 cm thick.culei prefabricate tip L.00 0.00 0. saltele din piatra bruta 20 dale curente. fundatii din beton monolit C16/20.saltea piatra bruta. 2 dale marginale. precast wings walls type A.b.22f Podet nou dalat L= 5.00 0. rubble stone maitress. rubble stone maitress.02 frames type P 2 (b=7. fundatii din beton monolit C16/20. 22 culei prefabricate L(B=17. pereu din piatra bruta sau beton C 30/37 de 20 cm grosime.00 11 buc 1. C.b. fundatii din beton monolit C16/20.00 .

fundatii din beton monolit C16/20. b) Proiectantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloanele 1.22. monolith concrete foundations C16/20. pereu din piatra bruta .84m buc TOTAL 5. mattresses of rubble stone B=4.00 a) Prezenta lista de cantitati contine un numar de 12 articole si un numar de 4 pagini. . c) Ofertantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloanele 5 si 6.00 0. This Bill of Quantities contains 12 articles and 4 pages. 3 and 4 for all items.12 C. rubble stone pitching . saltele din piatra bruta B=4. EMPLOYER. 4 The Designer is responsible for the values in columns 1. 2.01 Podet nou dalat L= 5.00 0. BIDDER. aripi prefabricate tip A. precast wings walls type A.00 m din dale prefabricate tip D5.84m New slab culvert L= 5. OFERTANT. precast abutments type L. 2.00 m of precast slabs type D5. BENEFICIAR. The Bidder is responsible for the values in columns 5 and 6. 3.culei prefabricate tip L.

BENEFICIAR. This Bill of Quantities contains 7 articles and 1 page.00 0.00 14. BIDDER.9 / BILL OF QUANTITIES No.00 0. b) Proiectantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloanele 1. 1.00 6 EQ7 Totalitatea masurilor privind siguranta si controlul circulatiei rutiere in timpul zilei / noptii si in orice fel de conditii climaterice pentru a asigura un trafic sigur atit pe santier cit si pe intreg drumul in timpul luarii in posesie a traseului de catre contractor Road signals to be provided during the execution of works.000 a) Prezenta lista de cantitati contine un numar de 7 articole si un numar de 1 pagina.M. 3 and 4 for all items. The Bidder is responsible for the values in columns 5 and 6. 3 Cantitate Quantity 4 PU (RON) 5 1 2 3 4 EQ9 EQ8 EQ20 EQ10 buc buc buc km ech 54.00 5 EQ11 mp 10.00 20. . including the total of measurements regarding the traffic safety and traffic monitoring during day time and mighttime hours and all conditions for weather conditions in order to ensure safe traffic on both the site and the whole route while the contrator is in possession of the site TOTAL buc 330. 4 The Designer is responsible for the values in columns 1.00 6. c) Ofertantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloanele 5 si 6.00 0. 3. 2. M.00 0.285 0. EMPLOYER. OFERTANT.00 0.00 7 EQ12 km 6.OBIECTIV: VARIANTA OCOLIRE CRAIOVA SUD / BY PASS CRAIOVA SUD LUCRARI DE DRUM / ROAD WORKS LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr.00 0. 2.00 0. U. 1. No 0 Descrierea lucrarilor Works description 2 Indicatoare hectometrice cf stas SR 6900/95 Hectometric bench marks STAS SR 6900/95 Indicatoare kilometrice cf stas SR 6900/96 Kilometric bench marks STAS SR 6900/95 Procurare si montare indicatoare rutiere Provision and installation of the road signs Marcajul longitudinal 15 cm latime Longitudinal road marking 15 cm width Marcaje diverse si transversale Transversal and miscella neous road marking Stalpi de ghidare cf STAS 1848/1-1991 Guiding posts according to STAS 1848/1-1991 U.9 SEMNALIZARE SI MARCAJE RUTIERE ROAD SIGNALLING AND MARKINGS Valoare Amount (RON) 6 Categorii de lucrari / Category of works:: Cod articol Item code 1 Nr.

10 / BILL OF QUANTITIES No.00 0.10 RETELE ILUMINAT PUBLIC PUBLIC LIGHTING NETWORKS Valoare Amount (RON) 6 Categorii de lucrari / Category of works:: Nr.00 2 m 600.M.00 0. 2. OFERTANT. M. 1.OBIECTIV: VARIANTA OCOLIRE CRAIOVA SUD / BY PASS CRAIOVA SUD LUCRARI DE DRUM / ROAD WORKS LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. BENEFICIAR. U. 2. BIDDER. No 0 Cod articol Item code 1 Descrierea lucrarilor Works description 2 U. This Bill of Quantities contains 2 articles and 1 page.00 0. 3 and 4 for all items. 1. c) Ofertantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloanele 5 si 6. . 3 Cantitate Quantity 4 PU (RON) 5 1 Iluminat public la noduri rutiere(incl stalpi electrici) Public lighting at interchanges (incl electric RS10a poles) Iluminat public la parcari(incl stalpi electrici) RS10b Public lighting in parking (incl electric poles) TOTAL m 800. 3.00 a) Prezenta lista de cantitati contine un numar de 2 articole si un numar de 1 pagina. b) Proiectantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloanele 1. EMPLOYER. 4 The Designer is responsible for the values in columns 1. The Bidder is responsible for the values in columns 5 and 6.

c) Ofertantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloanele 5 si 6. No 0 Descrierea lucrarilor Works description 2 Mutari . 2.00 1. 4 The Designer is responsible for the values in columns 1. EMPLOYER.11 / BILL OF QUANTITIES No.railway networks TOTAL TOTAL U.F.00 0.M.00 0. .00 0. U.OBIECTIV: VARIANTA OCOLIRE CRAIOVA SUD / BY PASS CRAIOVA SUD LUCRARI DE DRUM / ROAD WORKS LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr.retele cf Relocating and protecting installations . protejari retele utilitati Retea telecomunicatii Telecommunication network Retea gaze .00 322.00 5 RS9a m 200. 3.00 - a) Prezenta lista de cantitati contine un numar de 5 articole si un numar de 1 pagina. The Bidder is responsible for the values in columns 5 and 6. Mutare si protejare instalatii . 2.675. M.00 0.distribution Retea electrica joasa si medie tensiune Low and medium voltage electric network Retea electrica inalta tensiune High voltage electric network TOTAL Mutari . protejari retele C. 1.00 250. BIDDER.00 0. 1.11 Categorii de lucrari / Category of works:: Cod articol Item code 1 MUTARI SI PROTEJARI RETELE UTILITATI RELOCATION AND PROTECTION OF UTILITIES NETWORKS Nr. 3 Cantitate Quantity 4 PU Unit rate 5 Valoare Amount 6 1 2 3 4 m m m m 321. This Bill of Quantities contains 5 articles and 1 page. b) Proiectantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloanele 1.00 0.distributie Gas pipes . 3 and 4 for all items.00 0. OFERTANT. BENEFICIAR.

M.CULEI SI PILE mc 2.00 0.3 / OVERPASS KM 5+343.M.410.00 0. of big sections.00 1.80 1.00 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 B10 B3c B3e B4b B4a B6 B7D B4. L=24m buc 27. SUPRASTRUCTURA B29s 15 Grinzi prefabricate precomprimate Precast beams. U.OBIECTIV VARIANTA OCOLIRE CRAIOVA SUD / BY PASS CRAIOVA SUD LUCRARI DE PODURI SI PASAJE / BRIDGE AND OVERPASSES WORKS LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr.radier Armaturi in radier Pile cap reinforcements PC52 in radier Armaturi in radier Pile cap reinforcements OB37 in radier Cofraje pentru fundatii (radier) Formworks for foundations (pile cap) Beton in elevatii Concrete for elevations C25/30 Armaturi in elevatii Reinforcements for elevations OB37 Armaturi in elevatii Reinforcements for elevations PC52 Cofraje pentru elevatii Formworks for elevations Confectii metalice –pentru aparate reazem neopren .00 B15a Reinforcements for superstructure OB37 Armaturi in suprastructura B15b Reinforcements for superstructure PC52 B18 Hidroizolatie cale Bridge causeway waterproofing .00 20. pentru dispozitive antiseismice si alte elemente similare Metallic material for neoprene bearings for earthquake resistent device and other similar elements Aparate reazem din neopren Neoprene bearings tip 8 (200x350x52 mm) Hidroizolatie la culei Waterproofing on abutments 0. 0.00 0. assembled by posttensioning h=1.00 1 B1 Excavatii pentru fundatii cu adancimea pana la h<4.00 0. 1.00 12 B4.00 1.00m Nr. INFRASTRUCTURA .20 2.00 TOTAL CAP. 2.00 13 14 B9h B5 buc mp 54.00 60.750.00 17 18 19 20 21 B14i B16 Beton in suprastructura Concrete for superstructure C35/45 Cofraje la suprastructura Formworks for superstructure Armaturi in suprastructura mc mp t t mp 630.00 0.1 / BILL OF QUANTITIES No.00 B29n Grinzi prefabricate precomprimate 16 buc 54.00 875.96 83.00 0.60 2.540.00 18. assembled by posttensioning h=1.03.00 0.90 75.1b B8 mc mc mc t t mp mc t t mp 930.00 0.170. 1.03.00 0.80 28. of big sections.00 0.00 m Excavations for foundations with depth up to 4.00 0. 5+343.00 0. No 0 Cod articol Item code 1 Descrierea lucrarilor Works description 2 U. L=28m Precast beams.00 0.120.00 0.00 1. Cantitate Quantity PU (RON) 5 Valoare Amount (RON) 6 3 4 Cap.2.00 0.1a B4. 2.550.2 t 1.1 PASAJ PESTE CALE FERATA NELECTRIFICATA LA Km.00 112.00 Cap.90 0.3 L=241.00 0.00 m Umpluturi de pamant la fundatii Earthfilling for foundations Beton in fundatii Concrete for foundations C12/15 de egalizare Beton in fundatii Concrete for foundations C20/25 .350.00 0.00 0.00 0.

00 0.00 0. c) Ofertantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloanele 5 si 6.00 42.00 482. 3.00x1. 0.22 23 24 25 26 B19 B22 Imbracaminte bituminoasa cale pod.00 100.00 0.950.00 0.00 44. 3 and 4 for all items. 2. 4 The Designer is responsible for the values in columns 1.00 0.00 m mp m m buc m 1.00 60. This Bill of Quantities contains 35 articles and 2 page. EMPLOYER.800. BENEFICIAR.00 84. b) Proiectantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloanele 1.00 7.00 0.00 TOTAL CAP. RACORDARE CU TERASAMENTELE 30 31 32 33 34 35 B12g B38 B11 B10 B37 B36 Placi de racordare cu terasamentele Transition slabs 6.880.00 TOTAL CAP. . 0.00 0.00 0.00 0.00 18. 2.00 0.00 482.00 0.00 a) Prezenta lista de cantitati contine un numar de 35 articole si un numar de 2 pagina.00 B20a Trotuare B21a B25c Guri de scurgere / Outlet nozzles t1g1 Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatare Expansion joint devices D=50 mm Parapet metalic / Metallic guard rail foarte greu / very heavy Plasa protectie (panou) Safety netting (panel) Parapet metalic pietonal Pedestrian metallic handrail 27 28 29 B35b B24 B23 m m m 454.00 482.00 0. 2.38 m Pereu la sferturile de con Pitching at slope cone-quarters Dren din piatra bruta Rubble stone drain Umpluturi de pamant la fundatii Earthfilling for foundations Casiuri pe taluz Side ditches on slopes Scari pe taluze Stairs on slopes TOTAL GENERAL buc mp mc mc m m 14. BAP (4+3) cm Pavement . The Bidder is responsible for the values in columns 5 and 6.00 Cap. BIDDER.00 0.1. 3.00 1. 3. OFERTANT.10x0. BAP(4+3) cm Borduri mozaicate inalte din beton armat Mosaic tall kerbs of reinforced concrete Footpaths .00 0.00 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful