Rezolvari Matematica 2009 Bac

alte rezolvari in detaliu la
www.rezolvari.net

REZOLVARI VARIANTE MT2 – 2009
SUBIECTUL I

Varianta 1
(1) . 9 6 3 6
! 1 ! 2
! 3
! 3
2
3
= + = +
·
= + C
(2) Pentru ca sa aiba sens logaritmul, trebuie ca
|
.
|

\
|
+· ÷ e ÷ ÷ > ÷ > + ,
3
4
4 3 0 4 3 x x x
. 7 21 3 5 4 3 2 ) 4 3 ( log
2
5
= ¬ = ¬ = + ¬ = + x x x x
(3)
2
1
2
1 1 1
1 2
1 2
2 1
÷ =
÷
=
÷
= ·
÷
= =
·
+
= +
c
b
c
a
a
b
P
S
x x
x x
x x
, unde a,b,c sunt coeficientii ecuatiei de
gradul 2 din problema, iar S si P (conform relatiilor lui Viete) sunt suma, respectiv produsul
acestora : . 2 ; 1 ; 1 0 2
2
÷ = ÷ = = ¬ = ÷ ÷ c b a x x
(4) Pentru f(x) = - x
2
,avem a = -1, b = 0 si c = 0.
¬Cum a este negativ, varful parabolei reprezinta maximul acesteia, si se
localizeaza in : . 0
4
0
4
=
÷
=
A
÷ =
a
y
v
Reprezentarea grafica a functiei va fi deci o parabola
situata sub Ox. Astfel, pentru | | 1 , 0 e x , cum functia este continua si pe intervalul definit in
problema strict crescatoare, deducem ca functia functia va lua toate valorile intre f(0) si
f(1).
¬ ÷ = = 1 ) 1 ( ; 0 ) 0 ( f f Imf=[-1,0].
(5) . 4 , 3 4 3 ) 1 3 ( ) 2 1 ( = ÷ = ÷ + ÷ = · + + · ÷ ÷ = b a j i j i AB
   
Se calculeaza astfel, intrucat pentru
a determina coeficientii versorilor i

si j

este nevoie sa calculam diferenta dintre
coordonatele punctelor ce formeaza vectorul respectiv.
(6) Folosind teorema cosinusului, obtinem :
.
6
)
ˆ
(
2
3
3 2
3
3 8
12
3 8
7 3 16
2 2
ˆ
cos
2 2 2 2 2 2

= ÷ = = =
÷ +
=
·
÷ +
=
÷ +
= B m
BC AB
AC BC AB
ac
b a c
B

Rezolvate Matematica 2009 Bac
alte rezolvari in detaliu la
www.rezolvari.netVarianta 2
(1) Radacina lui f(x) se determina astfel :
. 0 ) 4 ( ) 3 ( ... ) 3 ( ) 4 ( 0 ) 3 ( 3 0 3 = · · · ÷ · ÷ ¬ = ¬ = ¬ = ÷ f f f f f x x
(2)
¬ = ÷ + ÷ ¬ = ÷ + ¬ = + ¬ = + ¬ = + + 0 8 4 2 0 8 2 8 ) 2 ( 3 )] 2 ( [ log 3 log ) 2 ( log
2 2
2 2 2
x x x x x x x x x x x
¬ = + ÷ ¬ = ÷ + ÷ ¬ 0 ) 4 )( 2 ( 0 ) 2 ( 4 ) 2 ( x x x x x
¬Radacinile sunt 2
1
= x si 4
2
÷ = x , respectandu-se insa conditiile de existenta
conform carora ) , 2 ( 2 0 2 · ÷ e ¬ ÷ > ¬ > + x x x si ). , 0 ( 0 · e ¬ > x x Din intersectia acestora
rezulta ca sigura solutie valabila este x = 2.
(3) ¬ s ÷ ÷ ÷ ¬ s + ÷ ÷ ¬ s + ÷ ¬ s + ÷ 0 ) 4 ( ) 4 ( 0 4 4 0 4 5 1 5 5
2 2 2
x x x x x x x x x x
¬ s ÷ ÷ ¬ 0 ) 1 )( 4 ( x x
x · ÷ 1 4 · +
f(x) +++++0------ 0+++++++

Radacinile sunt 4
1
= x si . 1
2
= x Cum rezultatele ecuatiei trebuie sa fie mai mici sau
egale cu 0 si a = 1 (a>0), inseamna ca multimea de solutii apartine intervalului incastrat
intre radacinile obtinute ] 4 , 1 [ e ¬ x ,dar }. 4 , 3 , 2 , 1 { e ¬ Z e x x
(4)Ratia din aceasta progresie aritmetica este :
. 1 3 2 1 ) 1 3 ( 3 1 3 3
1
+ · = + ÷ = + ÷ =
+ x x x x
r
Rezulta ca daca si in urmatorul caz ratia este aceeasi, atunci termenii sunt
consecutivi. Verificam : ÷ = + · = + ÷ = ÷ + · =
+
r p
x x x x
1 3 2 1 ) 3 5 ( 3 3 1 3 5
1
Adevarat.
(5) ÷ ÷ = ÷ + ÷ + ÷ ÷ + ÷ = + j i j i j i OB OA
     
5 10 ) 0 3 ( ) 0 6 ( ) 0 8 ( ) 0 4 ( Vectorul OB OA+ are
coordonatele (10,-5).
(6) Aria . 2
2
2
1
4 2
2
sin
=
· ·
=
· ·
= A
A AC AB
ABC


Variante Matematica 2009 Bac
alte rezolvari in detaliu la
www.rezolvari.net
Varianta 3
(1) Sirul este o progresie aritmetica de ratie r = 7 – 1 = 6, rezulta ca al zecelea termen
al sirului va fi a
10
= 1 + 9r = 55 .
(2) Intrucat multimea din care trebuie sa alegem cifrele pentru numar este formata din
2 elemente, si trebuie sa formam numere cu cate 3 cifre , inseamna ca sunt 2
3
numere
posibil de format, adica 8. Dintre acestea insa , doar 2 dintre ele sunt divizibile cu 3 (
pentru a fi un numar divizibil cu 3, trebuie ca suma cifrelor acestuia sa fie ea insasi
divizibila cu 3) si anume 111, si 222. Probabilitatea se calculeaza prin raportarea
numarului de cazuri favorabile la cel de cazuri posibile. Se obtine astfel :
% 25 25 , 0
8
2
÷ = = p sanse.
(3) Pentru ca radicalul sa aiba sens, deducem conditia de existenta
( ) · ÷ e ¬ ÷ > ¬ > + , 2 2 0 2 x x x
¬ = + ÷ + ¬ = ÷ ÷ + ¬ = ÷ ÷ ¬ = + ¬ = + 0 ) 1 ( 2 ) 1 ( 0 2 2 0 2 2 | 2
2 2 2 2
x x x x x x x x x x x x
¬ = ÷ + ¬ 0 ) 2 )( 1 ( x x Radacinile sunt x
1
= -1 si x
2
= 2,ambele valabile.
(4) . 0 3 1 1 3 ) 1 ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( = + + ÷ ÷ = + + ÷ + ÷ f f f f
(5) Calculam panta dreptei (m).
. 1
2 1
1 2
=
÷
+ ÷
=
÷
÷
=
A B
A B
x x
y y
m
Ecuatia dreptei este : y – y
A
= m (x – x
A
)
. 0 3 0 3 0 2 1 ) 2 ( 1 1 = ÷ ÷ ¬ = + ÷ ¬ = + ÷ + ¬ ÷ = + ¬ y x x y x y x y
(6) .
2
1
2
2
1
2
2
sin
=
·
=
· ·
=
A
A AC AB
S
ABC
Sign up to vote on this title
UsefulNot useful