JUDr. Tomáš Borec minister spravodlivosti Ministerstvo spravodlivosti SR Župné nám.

13 813 11 Bratislava

Vážený pán minister,

Dovoľujem si Vás osloviť touto cestou otvoreného listu z pozície dlhoročnej bývalej zamestnankyne Centra právnej pomoci. Centrum právnej pomoci nie je bežný úrad a mnohým ľuďom, ktorí v ňom pracujú, naozaj záleží, aby ostalo funkčnou proklientsky orientovanou inštitúciou. Vnímam ako svoju povinnosť otvoriť diskusiu o nasledujúcich faktoch a súvislostiach: V marci ste odvolali riaditeľku Centra, ktorá nastúpila po riadnom výberovom konaní. Dočasne ste poverili vedením zamestnankyňu Centra, ktorá hneď po poverení urobila niekoľko zásadných personálnych zmien, vrátane odvolania vedúcej kancelárie Bratislava a zmien platobných dekrétov niektorých zamestnancov. Tieto zmeny do veľkej miery znefunkčnili najmä bratislavskú kanceláriu Centra. Náhle personálne zmeny bez predvídania, aké dôsledky môžu mať pre prevádzku, v konečnom dôsledku padajú na hlavy klientov Centra – ľudí, ktorý majú často vážny bežiaci právny spor, ale ich životná situácia im neumožňuje zaplatiť si advokáta. Častými klientami Centra sú ľudia v krízových rodinných situáciách, v ktorých ide aj o deti. Tieto neriešené spory následne zvyšujú napätie v spoločnosti a tak ovplyvňujú aj životy ľudí v dobrej sociálnej situácií. Všetci sme nahraditeľní, a tak je to v poriadku - dôležité však je aby kontinuita a kvalita prevádzky poskytovania právnej pomoci ľuďom v materiálnej núdzi aj pri zmenách ostala zachovaná. Centrum čaká výberové konanie na pozíciu riaditeľa. Práve tento krok ovplyvní akou inštitúciou Centrum právnej pomoci v najbližších rokoch bude. Zároveň, nedávno zverejnený legislatívny zámer vlády vo veci rekodifikácie civilného práva procesného v súvislosti s Centrom právnej pomoci naznačuje smer k zmene súčasného nastavenia Centra, neuvádza však žiadne ďalšie argumenty ani vysvetlenia. Súčasná vláda sa hlási k princípom sociálnej demokracie a podľa programového vyhlásenia mieni posilňovať stabilný verejný sektor a sociálnu solidaritu. Za týmito slovami čakajú skutoční živí ľudia – aj klienti a klientky Centra právnej pomoci. Vzhľadom na vyššieuvedené by som Vás rada požiadala o diskusiu a zverejnenie Vášho postoja k vývoju v Centre v poslednom období a najmä do budúcnosti.

1

Týmto chcem vopred poďakovať za Vaše odpovede a vyzvať aj členov Rady Centra menovaných podľa zákona z radov Verejného ochrancu práv, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti a Slovenskej advokátskej komory, aby učinili vlastné nezávislé vyhodnotenie situácie a kroky v prospech verejného záujmu a klientov Centra – ľudí v materiálnej núdzi. S pozdravom, Zuzana Vasičáková Očenášová členka Rady Centra právnej pomoci dlhoročná bývalá zamestnankyňa Centra právnej pomoci bývalá dočasne poverená riaditeľka Centra právnej pomoci

V Bratislave, 16.4.2013

2

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.