You are on page 1of 4

B

Centrul Crestin , Bucuresti ,

Centrul Creştin Bucureşti Adresa: Str. Răsăritului nr. 59,sect.6 Bucureşti, 061206 O.P. 76 – 132, cod 062590, România Tel/Fax: 021.777.07.95 e-mail: centrulcrestinbucuresti@gmail.com; cantinaharul@gmail.com

Cantina Socială “Harul”
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6,  împreună cu Asociaţia Centrul Creştin Bucureşti contribuie  la îmbunatăţirea situaţiei sociale a persoanelor marginalizate de pe raza  sectorului 6.    În prezent, peste 150 de  persoane, de luni până vineri, de la ora  13:00 - 15:00 vor beneficia de serviciile cantinei:  • • • • O masă caldă pe zi la cantină sau la domiciliu, Consiliere psihologică şi juridică, Activităţi de club Relaxare şi relaţionare inter-umană.

Obiectivele Cantinei Sociale “Harul”   l. Să ofere o masă caldă de luni până vineri.

  2.  Să  sporească  gradul  de  obţinere  a  mijloacelor  necesare  susţinerii existenţei prin oferirea unei mese calde zilnic.   3. Să ofere o masă completă, bogată în agenţi nutritivi, aşa cum  aceste persoane nu-şi permit să-şi procure în mod curent. |2|

www.ccb.org.ro

  4.  Să  ofere  suport  psihologic,  menit  să  le  întărească  convingerea că societatea nu este nepăsătoare la problemele cu  care se confruntă aceştia.   5. Să acorde asistenţă  socială beneficiarilor pe toată  perioada derulării proiectului.

Beneficiarii găsesc mai mult decât un prinz cald, găsesc  căldură, atenţie şi comunicare. Astfel, pentru cei ce vin la cantină,  sunt organizate şi activităţi de autodezvoltare. Scopul acestora este  prevenirea abandonului şcolar, reintegra  ea socială a  adulţilor, r îngrijirea vârstnicilor cu ajutorul unor servicii calitative, capabile  să consolideze încrederea în forţele proprii, să stimuleze participarea activă şi comunicarea deschisă. Cantina Socială Harul reprezintă  mai  mult  decât  un  sprijin material pentru beneficiari. Cei ce vin aici găsesc prieteni  adevăraţi.

|3| www.ccb.org.ro

Centrului Creştin BuCureşti
sunt oferite următoarele servicii sociale:

Prin intermediul 

Centrul de zi

“România Kidz”

            Acest serviciu se adresează copiilor cu  vârste cuprinse  între 6 - 14 ani care au nevoie  de asistenţă pentru pregătirea temelor şcolare,  meditaţii  suplimentare  la  materiile  de  bază,  activităţi extraşcolare.

Centrul de Consiliere pentru părinţi şi copii.

”BaRnaBa”

     Aceste servicii sunt acordate la cerere,    pe  baza  unei  programări  prealabile.  Scopul  urmărit este de a oferi beneficiarilor consiliere  privind modalităţile de rezolvare a problemelor  cu care se confruntă. Clubul copiilor “CaRing

PlaCe”

  Copiii înscrişi la acest club beneficiază  de terapie ocupaţională, terapie prin joc, ieşiri  în comunitate, vizite la muzee, circ, teatru. 

www.ccb.org.ro