Magyar Nemzet · Magazin

F O T Ó K : V É G H L Á S Z L Ó

25

2013. április 27., szombat

Reggelre meghalsz
FOLYTATÁS A 21. OLDALRÓL A feltételezett elkövetõk közül kettõ szerdán, egy pedig csütörtökön került szabadlábra, mivel négy év alatt sem sikerült elsõ fokon ítéletet hozni ügyükben, és a jogszabályok szerint az elõzetes letartóztatás megszûnik az elrendeléstõl számított négy év elteltével. Természetesen jó néhány kérdés felmerül a sokak felháborodását kiváltó ügy kapcsán. Dr. Póta Péter, a Fõvárosi Törvényszék sajtószóvivõje hangsúlyozta, hogy a vádlottak elõzetes letartóztatásának megszüntetése a jogszabály kötelezõ rendelkezésébõl fakad, és az eljárás elhúzódása nem róható fel a Fõvárosi Törvényszéknek. A sajtószóvivõ megjegyezte azt is, hogy a vádlottak egyike három alkalommal jelentett be kizárási indítványt a tanács elnöke ellen a gyors tárgyalásvezetést kifogásolva. „A Fõvárosi Törvényszék a kiemelt ügyekre vonatkozó szabályokat maradéktalanul betartotta, késedelembe nem esett. A számára kötelezõen elõírt tárgyalási napokon túl is úgynevezett póttárgyalási napokon vett fel bizonyítást annak érdekében, hogy az ügyben mihamarabb ítélet születhessen. Mindeddig azonban nem készült el az a DNS-re vonatkozó szakértõi vélemény, amely meghatározó jelentõségû bizonyíték, így ennek hiányában nem lehet döntést hozni. A késedelem miatt 2012 októberében a szakértõi intézetet 400 ezer forint rendbírsággal sújtotta” – hangoztatta a sajtószóvivõ. Úgy tudjuk, az ügy a vádemeléssel együtt 2011. augusztus 24-én érkezett az akkor még Fõvárosi Bíróságra. Az elsõ tanács hét tárgyalási napot tartott, és ezalatt meghallgatott öt vádlottat. A késlekedés egyik oka, hogy az ügyet tárgyaló ötös tanács elnöke a Kúrián lett bíró, ezért a büntetõügyet 2012. július 20-án átszignálták egy másik bírói tanácsra. A megismételt tárgyalás 2012. szeptember 17-én kezdõdött, az új tanács tizenöt tárgyalási napot tartott, illetve a görbeháza-bagotai tanúk meghallgatása végett debreceni helyszíni tárgyalásra is sor került, mert a tanúk nem tudtak volna Budapestre utazni. 2012 októbere és 2013 februárja között megismételték az eljárást, 72 tanút hallgattak meg, több szakértõt rendeltek ki, és 60 kötetnyi iratot ismertettek. Gyakorlatilag a teljes bizonyítás befejezõdött 2013. február 25-ig, csak a DNS-szakvélemény hiányzott. A végül március 20-ra elkészült szakvélemény több száz minta megvizsgálása után azt tartalmazta, hogy azok egy része származhatott a vádlottak némelyikétõl, de nemcsak tõlük, hanem egy nagyobb populáción belül bárkitõl. Ezekre a mintákra kellett újabb vizsgálatot elrendelni annak megállapítására, hogy mekkora eséllyel származtak a feltételezett elkövetõktõl. A szakértõk elsõ körben azért nem adtak választ erre a kérdésre, mert az összes minta ilyen mélységû vizsgálata rendkívül idõigényes és még költségesebb lett volna. Az eddigi vizsgálat 31 millió forintba került. Megkérdeztük a szóvivõtõl, hány nap állt a szakértõ rendelkezésére a vélemény elkészítésére. – A szakértõt még a nyomozás során, 2011-ben rendelték ki, és a vélemény bevárása nélkül emeltek vádat 2011 augusztusában – kaptuk a választ. – Az eredetileg kirendelt Semmelweis Egyetem DNS-laboratóriuma visszaküldte az anyagot a nyomozó hatóságnak, mert 2011. január 1-jétõl már nem felelt meg a 19/2010. IRM-rendeletben foglalt követelményeknek, ezért a Bûnügyi Szakértõi és Kutatóintézetet kellett kirendelniük 2011 februárjában és márciusában, 2011. május 29-i végsõ határidõvel. A végzés szerint a meghosszabbított határidõtõl számítva is egy év és négy hónap telt el, a bíróság szerint a késlekedés a szakértõ hibája, ezért a törvényi maximumhoz közeli 400 ezer forintos bírsággal sújtotta az intézetet 2012. október 8-án. A bírság ellenére az intézet létszám- és kapacitáshiány miatt továbbra sem tudta elkészíteni a véleményt 2013 márciusa elõtt. A bíróság eredeti menetrendje szerint április 2-án lett volna vádbeszéd, 8-án védõbeszéd, 11-én utolsó szó, 18-án pedig ítélethirdetés. A DNS-szakvélemény késése miatt ezek elmaradtak, a következõ tárgyalás július 2-án lesz. A vádlottak addig házi õrizetben maradnak. Természetesen megkérdeztük az ORFK sajtóosztályát is (a Bûnügyi Szakértõi és Kutatóintézet nem nyilatkozhat), de lapzártáig nem érkezett válasz. Elsõ kérdésünket különben már a Fõvárosi Törvényszék is megválaszolta. Ez arra irányult, hogyan fordulhat elõ, hogy egyes esetekben (például a Bándy Kata-ügy) napok alatt elkészül a DNS-vizsgálat, máskor meg tizenhat hónap sem elegendõ. A válasz szerint a két ügy szakértõi feladat szempontjából nem hasonlítható össze, a vizsgált minták számát tekintve az ároktõi banda ügye az intézet második legnagyobb feladatát adta az úgynevezett romagyilkosságok után. Brutálisan megvertek a napokban egy fiatal egyetemista fiút Pécsett, mert védte barátnõjét a legalább tízfõs zaklatóktól. Az erõszakosan fellépõ banda tagjai ellen csoportos garázdaság miatt indult eljárás, az elkövetõk szabadlábon védekezhetnek. A hatóságok viszont jóval szigorúbban léptek fel az úgynevezett „tolvajkergetõk” ellen – ahogyan azt január 19-i számunkban megírtuk. A biciklitolvajok lefülelésére szakosodott civil szervezet két tagját azóta is házi õrizetben tartja a rendõrség, mert feltartóztattak egy többszörös biciklitolvajt a rendõrség érkezéséig. A hajléktalan férfi el akart menekülni a zsaruk elõl, dulakodni kezdett elfogóival, akik erõsebbnek bizonyultak. Az elkövetõnek betört az orra, ezért feljelentette õket. A bíróság a napokban meghosszabbította a házi õrizetüket (tavaly december óta nem járhatnak dolgozni, így megélhetésük is veszélybe került), mert állítólag fennáll a bûnismétlés és az elrejtõzés veszélye. Az ároktõi banda tagjai akár életfogytiglanit is kaphatnak, így nincs vesztenivalójuk, ha menekülésen gondolkodnak. Annak idején a Fekete Sereg bûnszervezet vezetõje is házi õrizetbõl tudott külföldre szökni a magyar hatóságok elõl. A lomis család tagjai is házi õrizetben vannak, de falujukban nincs egyenruhás, a legközelebbi rendõrõrs lakóhelyüktõl 12 kilométerre, Mezõcsáton található.

Pihenõidõ a szombathelyi börtönben. Egytõl négyig terjedõ biztonsági csoportba sorolják az elítélteket

gazdaságosabban üzemeltethetõk. Hallottam azt a kérdést, hogy miért van itt padlófûtés meg szigetelt ablak. Azért, mert a padlófûtés mûködtetése gazdaságosabb, emellett a helykihasználás, a fogvatartottakra jutó terület nagysága kedvezõbb, biztonsági szempontból is elõnyösebb például egy radiátor nélküli zárka – mondja a parancsnok. Ágyszivacs, párna, párnahuzat, pokróc, lepedõ s egy mûanyag edényben két törülközõ. Ez az indulócsomagja a zárkáját, ágyát elfoglaló fogvatartottnak. Aztán napok múlva az úgynevezett bfb, azaz befogadási és foglalkoztatási bizottság elé kerül. Az elítélt személyiségének feltárását pszichológus és nevelõ végzi, orvosi, közegészségügyi vizsgálat is történik a közösségbe helyezés elõtt. Egytõl négyig terjedõ biztonsági csoportba sorolják, ami a fogvatartott feltételezhetõ veszélyességi szintjét jelzi. A négyes a legszigorúbb fokozat, bilincsben és felügyelettel mozgatható. A besorolás sok mindentõl függ, nem csak az elkövetett bûncselekménytõl, hiszen az emberölések között is van különbség. A besorolásokat különbözõ idõszakonként vizsgálják felül, a négyes biztonsági csoportét például negyedévente. Mindez részletes adminisztrációt, jól mûködõ számítógépes programokat kíván. Szombathelyen a fogvatartottak emberhez méltó körülmények között tölthetik szabadságvesztésüket, egészségügyi állapotuknak, képzettségüknek megfelelõ munkát végezhetnek, tanulmányokat folytathatnak, kulturális foglalkozásokon, szakkörökön vehetnek részt, sportolhatnak. Tóth Tamás parancsnok lehetõleg százszázalékos foglalkoztatottságot szeretne elérni az elítélteknél. – Aki dolgozik, annak formálódik az egyénisége, személyisége is. Hasznosan telik az ideje, és pénzt is keres. Ráadásul a családját is tehermentesíti, ha a keresetébõl vásárol az intézeti boltban, de olyan is elõfordult már, hogy valaki haza is tudott pénzt küldeni – mondja. Hozzáteszi: az sem utolsó szempont, hogy aki dolgozik, az termelõmunkát végez, ami bevételt hoz, és így a fogvatartottak hozzájárulnak a saját tartásukhoz is. A jövedelmükbõl le kell vonniuk a különbözõ tartozásokat: perköltséget, gyermektartást. Ha valaki szabotálja a munkát, szankciókkal kell számolnia. A büntetés az, hogy elveszítheti a feltételes szabadlábra helyezés lehetõségét, ami egy fegyházas esetében az ítélet egyötöde lehet. Vagy például a börtönboltban csak kevesebb pénzért vásárolhat, valamint egy ideig nem látogathatja a szakköröket sem. Szombathelyen az elítéltek körülbelül hetven százaléka dolgozik. Itt készül a villanymozdony fékerõ-szabályozójának a vezetéke, végeket tesznek rá, szigetelik, majd tekercselik. A villamos- és vasúti sínek alá készített gumipárnákat sorjázzák. Mások karbantartó munkát kapnak, vagy hulladékot válogatnak. Többen ételt osztanak, az udvart takarítják, varrnak, a pékségben dolgoznak. A mindenkori minimálbér harmadát kapják munkadíjként. Ebbõl lejön az, amivel hozzá kell járulniuk a tartási költségekhez, és szabadulásuk idejére is félre kell tenniük bizonyos kötelezõ tartalék összeget. Országszerte 12 büntetés-végrehajtási kft. igyekszik megrendeléseket szerezni a börtönöknek. Állattartó üzemeket, ipari létesítményeket tartanak fenn. A fogvatartottak készítik a rendõrségi, büntetés-végrehajtási egyenruhákat is, a bevetési bakancsokat például Balassagyarmaton varrják. Más intézetekben bútorokat gyártanak, nyomdát mûködtetnek. Az önkormányzatokkal történt megállapodásokat követõen jóvátételi munkát is végeznek, többnyire szemetet szednek, városi parkokat újítanak meg. Tökölön például a temetõt tették rendbe, Gyõrben a nyári szünetben isko-

lai kerítést festettek. Az árvizeknél is dolgoznak, rakják a zsákokat. Az márciusi nagy havazás idején sopronkõhidai elítéltek is lapátolták a havat, és a börtönkonyhán fõztek az ideiglenes szálláshelyre kerülõknek. Szombathelyen mostanában nem készült kutatás az iskolázottság és a bûnözés arányáról, de – az országos helyzethez hasonlóan – igen magas a kevésbé iskolázottak száma. Sok esetben az általános iskolai végzettség is hiányzik, ilyenkor bent kell megtanulni a kimaradt osztályok tananyagát, majd szakmát tanulhatnak. A térségi munkaügyi központtal közösen hiányszakmákban képezik a fogvatartottakat targoncavezetõtõl hegesztõig, kõmûvestõl takarítóig, hulladékkezelõig. Olyan bizonyítványhoz jutnak, amelybõl nem derül ki, hogy börtönben kapták. (A cigányság átlagos képzettségi színvonala 1984–1985 óta összességében távolodni látszik a magyar átlagtól. A romák átlagos munkanélkülisége egyes térségekben elérte a 80 százalékot, kisközségeikben pedig százszázalékos is lehet – áll a Magyar Tudomány folyóiratban 2003-ban publikált felmérésben, amely a munkanélküliség és a bûnözés összefüggéseit is elemezte. Az utóbbi húsz évben nem készült nyilvánosságra hozott tanulmány arról, hogy a börtönökben milyen lehet a cigányság aránya. A korábbi kutatásokat összefoglaló 2003-as elemzés szerint viszont „egyes becslések a börtönnépességben a romák arányát 40-60 százalékra, a fiatalkorú szabadságvesztésre elítéltek arányát 60-70 százalékra tették”.)
n

– Azok a fogvatartottak, akik már sokszor ültek, nem szeretik a korszerû, túlságosan átlátható, steril börtönöket. A szombathelyi például már úgy épült, hogy amikor a fegyõr benéz a zárkába, mindent lát, a régiekben viszont vannak holtterek. Szombathelyen tizenkétezer kötetes könyvtár van. Ez sem luxus. Egy 10-15 éves büntetést letöltött embert csak úgy lehet kiengedni, hogy információja legyen a társadalom aktuális helyzetérõl. Erre szolgál a televízió, a rádióhallgatás, a sajtó olvasása, a szervezett kulturális programok. Máskülönben kilépve a kapun elveszett emberré válhat, és egyenes úton kerül vissza a börtönbe – szögezi le a szombathelyi intézet parancsnoka. Az ezredes járt már romániai, szlovákiai, osztrák és német börtönökben is. Állítja, a magyar büntetés-végrehajtásnak nincs miért szégyenkeznie, a szakmai munkát nézve kiválóan megállja a helyét. Korábbi munkahelyén, Tökölön Texas államból fogadott bírókból és ügyészekbõl álló delegációt. Filmélményeire hivatkozva dicsérte az amerikai börtönöket, mire azt felelték: igen, van néhány, ahol a filmeket készítik. Viszont most, hogy itt jártak, el kell ismerniük, hogy mi a lehetõségeinkhez mérten kitûnõ munkát végzünk. Az üzemeltetésben itt sokkal több emberi tényezõt és kreatív ötletet láttak, mint odahaza, ahol rendelkezésre áll pénz, paripa, fegyver.
n

Inkább leülik?

Tökölön elkezdõdött a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetének utólagos hõszigetelése, nyílászárókat cseréltek. A székesfehérvári 110 éves börtönépületben kicserélték a nyílászárókat, a kazánokat és a melegvíz-termelõ berendezéseket. Márianosztrán többek között a kazánház és a körvilágítás újult meg. További 300 millió forintból fejlesztettek a pálhalmai, a szegedi, a miskolci és a debreceni intézetekben is. A büntetés-végrehajtás 2012-ben majdnem 48,5 milliárd forintot kapott a központi költségvetésbõl, saját bevételi elõírása 2,7 milliárd forint volt. A mintegy 51 milliárd forintból 29 milliárdot költöttek az állomány személyi juttatásaira és a munkaadói járulékokra. Dologi és egyéb folyó kiadásokra 19,4 milliárdot, a költségvetési elõirányzat 38 százalékát fordították.
n

A visszaesõ gyilkosokat, erõszakoskodókat, agresszív verekedõket sújtó, 2010 nyara óta létezõ háromcsapás-törvény következtében is telítõdtek a börtönök, de egyre több az olyan bírósági ítélet, amely letöltendõ büntetésre változtatja át a ki nem fizetett pénzbírságot. 2011-ben országszerte átlagosan havonta csak három-négy ezer ilyen eset volt, tavaly viszont ez a mutató megközelítette a huszonháromezret. Az emelkedést az okozza, hogy tavaly bõvítették a helyszíni bírságok körét, vagyis több embert büntettek meg közlekedési szabálysértés vagy épp lopás miatt, és sokan nem fizettek határidõre. A bíróságokat is megterhelik ezek az ügyek. A pénzbírság kiszabásakor harminc napot kap az illetõ a fizetésre. Ezután további három munkanapot arra, hogy közmunkára jelentkezzen, ha nem tud vagy nem akar fizetni. Ha viszont ezt sem teszi, ügye bíróságra kerül, a bíróságok pedig elzárásra változtatják a pénzbüntetést. Még ekkor is dönthetnek a fizetés mellett a megbírságoltak, sõt késõbb is: a zárka ajtaja azonnal nyílik, ha befizetik a büntetést.

Ki kicsoda a börtönszlengben

abortuszmaradék – kis termetû; agyzsugorító – börtönorvos; aktakukac – nevelõ; alattvaló – másokat kiszolgáló fogvatartott; bakter – fegyõr; balfácán – fogvatartott; baltás angyal – gyilkos; bálintgazda – smasszer; droid – újonc; dupla – magasabb rendfokozatú börtöndolgozó; csukibaba – börtönõrnõ; efendi – tisztelt fogvatartott; fatörzs – fõtörzs; fekete rigó – cigány; igazságosztó – zsaru; kolompárlala – tudatlan; malévreklám – besúgó; operatiszt – operatív tiszt; próbanéger – cigány; rihes kutya – smasszer; tesó – szintén fogvatartott; sitiprinc – jó beosztású fogvatartott (írnok, raktáros); stirlic – áruló; zrinyi – öregember. (Szabó Edina: A mai magyar börtönszleng alapján)

– Már akkor megkezdi a börtön a szabadulásra történõ felkészítést, amikor valaki bekerül. Amikor szabadul az elítélt – bár a büntetés-végrehajtási szervezetnek már nincs feladata –, a fogva tartás alatt kiépített pártfogói kapcsolatok nagy segítséget nyújthatnak. A legtöbbet a támogató család tud segíteni, és a társadalom befogadókészségén még van mit javítani – mondja Tóth Tamás ezredes. Konkrét példával is szolgál. Egy tíz év börtön után szabaduló, hegesztõszakmát szerzett ember valószínûleg hátránnyal indul. Mit csinált eddig? – kérdezik tõle a munkaügyi hivatalnál. Ha azt feleli: ültem a börtönben, vesztes marad. Ha hatan jelentkeznek egy állásra, õ lesz az elsõ, akit kirostálnak. Ha viszont nem vallja be, hogy börtönben volt, akkor kötnek a talpára útilaput, amikor kiderül a munkahelyén, hiába hegeszt kézen állva is. Bárhonnan nézzük is: a magyar büntetés-végrehajtás legfontosabb célja ma is az, amit Deák Ferenc igazságügy-miniszterként 1848-ban meghatározott. Ez a fogvatartottak biztonságos õrzése, az emberséges bánásmód és az, hogy szabadulásukat követõen lehetõség szerint módjuk legyen beilleszkedni a társadalomba. Ha valaki börtönben ült, az rettentõen nagy kereszt. De egy erõsödõ gazdaság talán a börtönbõl szabadultaknak is több esélyt jelent. A visszaesõk aránya a statisztikák szerint 50-60 százalékos.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful