You are on page 1of 4

S GIO DC V O TO BNH NH Trng THPT chuyn L Qu n --------------------------- THI TH I HC LN 4 Mn thi : a l Ngy thi : 28 - 4 - 2013 Thi gian lm bi : 180 pht

------------------I. PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (8 im) Cu I : (2,0 im ) 1. Chng minh rng kh hu nc ta c s phn ha a dng. Nguyn nhn dn n s phn ha ? 2. Trnh by c im t nhin min Nam Trung B v Nam B Cu II : (3,0 im) 1. Trnh by nhng thay i trong t chc lnh th nng nghip nc ta ? Nguyn nhn ca s thay i ? Ti sao trong nn kinh t th trng thng mi c vai tr c bit quan trng ? 2. Phn tch th mnh trong vic khai thc, ch bin khong sn v thy in ca trung du v min ni Bc B ? ngha ca vic pht trin thy in Trung du v min ni Bc B Cu III : (3,0 im) Cho bng s liu sau : Din tch v sn lng la nc ta thi k 1990 - 2003 Nm Din tch la Sn lng la (Nghn ha) (Nghn tn ) C nm V ng V h thu V ma xun 1990 6242,8 19225,1 7865,6 4090,5 7269,0 1995 6765,6 24963,7 10736,6 6500,8 7726,3 2000 7666,3 32529,5 15571,2 8625,0 8333,3 2003 7449,3 34518,6 16822,9 9390,0 8305,7 1. V biu thch hp th hin din tch v sn lng la nc ta thi k 1990 - 2003 2. Nhn xt v gii thch tnh hnh sn xut la nc ta giai on trn II. PHN RING : (2 im) Th sinh ch c lm mt trong hai cu ( cu IV.a hoc IV. b ) Cu IV. a.Phn tch iu kin t nhin thun li xy dng c cu kinh t nng lm ng nghip Bc Trung B ? Ti sao ni vic pht trin c cu nng lm - ng nghip gp phn pht trin bn vng Bc Trung B ? Cu IV. b. Phn tch cc th mnh i vi vic pht trin kinh t ng bng sng Hng ? Ti sao vic tng cng kt cu h tng giao thng vn ti c ngha c bit quan trng trong hnh thnh c cu kinh t ca vng Duyn hi Nam Trung B ? -------Ht-----Gim th khng gii thch g thm H v tn th sinh ..S bo danh

S GIO DC - O TO BNH NH TRNG THPT CHUYN L QU N ---------------------------P N THI TH I HC LN 4 Mn thi : a l Ngy thi : 28 4 - 2013 CU Cu I (2,0 im) P N I. PHN CHUNG CHO TT C TH SINH : (8 im) 1. Chng minh rng kh hu nc ta c s phn ha a dng. Nguyn nhn dn n s phn ha ? IM 1,0

*Chng minh kh hu nc ta c s phn ha a dng : + Phn ha thnh 2 min kh hu vi ranh gii l dy ni Bch M : 0,25 Min Bc c ma ng lnh ; Min nam cn xch o nng quanh nm + Phn ha thnh cc ai kh hu theo cao a hnh : Nhit i chn ni ; 0,25 Cn nhit i trn ni ; n i ni cao + Phn ha cc vng ; Cc kiu kh hu a phng (dn chng) 0,25 * Nguyn nhn : Lnh th ko di ; a hnh ni cao ; dy ni, hng ni 0,25 2. Trnh by c im t nhin min Nam Trung B v Nam B 1,0

- Phm vi : T 160B tr xung (dy Bch M) 0,25 - c im chung : 0,75 + a hnh : Khi ni c, sn nguyn, cao nguyn badan. Dy Trng Sn Nam sn ng dc, sn Ty thoi gm cc cao nguyn xp tng.; ng bng ven bin nh hp, b bin khc khy ; ng bng Nam B thp, bng phng, m rng. + t : c nhiu loi t (dn chng) + Kh hu : mang tnh cht cn xch o (dn chng) + Nc : H thng sng ng Nai, cc sng Ty nguyn c tim nng thy in ; H thng sng M Cng v mng li knh rch chng cht + Sinh vt : ai nhit i rng chn ni ln n 1000m. Thc vt nhit i, xch o chim u th, nhiu rng, c nhiu th ln.; ven bin c rng ngp mn v rng chm c v chim + Khong sn : t . Du kh thm lc a, bxit Ty Nguyn tr lng ln + Kh khn : i ni b xi mn, ra tri. ng bng ngp lt ; ma kh thiu nc nghim trng. Cu II (3,0 im) 1. Trnh by nhng thay i trong t chc lnh th nng nghip nc 1,5 ta? Nguyn nhn ? Ti sao trong nn kinh t th trng thng mi c vai tr c bit quan trng ? *Nhng thay i trong t chc lnh th nng nghip nc ta : 0,5 - Tng cng chuyn mn ha sn xut (dn chng) - a dng ha nng nghip (dn chng) - a dng ha kinh t nng thn. (dn chng) - Kinh t trang tri c bc pht trin mi, thc y sn xut nng lm thy sn theo hng sn xut hng ha (dn chng). * Nguyn nhn : Nhng thay i trong t chc lnh th nng nghip nhm 0,5 khai thc hp l v c hiu qu hn ca nn nng nghip nhit i. s phong

ph ca iu kin t nhin, s dng tt hn ngun lao ng ; to thm vic lm v nng sn hng ha ; gim thiu ri ro nu th trng nng sn bin ng bt li. *Trong nn kinh t th trng thng mi c vai tr c bit quan trng : - Thng mi l cu ni gia SX v tiu dng - i vi SX : thng mi tc ng n vic cung ng nguyn, nhin liu cng vi vic tiu th sn phm SX - i vi tiu dng : Thng mi khng nhng p ng nhu cu tiu dng m cn to ra nhu cu mi. - Thng mi c vai tr iu tit SX v hng dn ngi tiu dng - Thc y qu trnh phn cng theo lnh th v ton cu ha thng qua hot ng xut nhp khu 2 Phn tch th mnh trong vic khai thc, ch bin khong sn v thy in ca trung du v min ni Bc B ? ngha ca vic pht trin thy in Trung du v min ni Bc B *Th mnh khai thc, ch bin khong sn v thy in - Th mnh t nhin : + Khong sn : Giu khong sn nht ln nc ta, rt phong ph v nhiu loi (dn chng) + Tr nng thy in ln nht nc : Ring sng Hng chim 1/3 tr nng c nc (11.000 MW) - Hin trng : + Khai thc v ch bin khong sn : Than, thic, apatit,,,(dn chng) + Thy in : Cc nh my thy in v ang xy dng (cng sut, trn sng) dn chng. * ngha ca vic pht trin thy in : - ng lc pht trin kinh t cho vng. - Cung cp in cho c nc qua ng dy ti in 500 KV - Cung cp nc ti v ma kh, pht trin nui thy sn, du lch, .. - iu tit nc cho ng bng sng Hng Cu III (3 im)

0,5

1,5 1,0 0,5

0,5

0,5

V biu v nhn xt, gii thch - V biu kt hp, biu khc khng chm 1,5 - Chnh xc v khong cch, c ch gii, tn biu , p, c s liu trn biu .Sai tr mt chi tit 0,25 im. *Nhn xt : T 1990 -2003 din tch v sn lng la u tng. sn lng la 1,0 tng nhanh hn din tch nng sut tng nhanh (dn chng) - Din tch tng khng u (dn chng) - Sn lng tng lin tc. trong v la h thu tng nhanh nht, ri n v ng xun tng chm nht v ma (dn chng). - V c cu v ma c s chuyn dch t v ma sang v h thu v v ng xun *Gii thch: Din tch v sn lng la tng l do: pht trin thy li, p 0,5 dng thnh tu khoa hc k thut vo nng nghip, c bit s dng ging la cao sn ngn ngy, phng trnh thin tai ; chnh sch ca Nh nc i vi nng nghip a.Phn tch iu kin t nhin thun li xy dng c cu kinh t nng 2,0 lm ng nghip Bc Trung B? Ti sao ni vic pht trin c cu nng lm - ng nghip gp phn pht trin bn vng Bc Trung B ? *iu kin t nhin thun li xy dng c cu nng lm ng 1,0

Cu IV (2 im)

nghip Bc Trung B : - a hnh a dng : i ni, ng bng, bin - Lm nghip : Din tch rng 2,46 triu ha th 2 sau Ty Nguyn - Nng nghip : t c 2 loi chnh.(dn chng) - Ng nghip : Bi tm ,c.(dn chng) *Vic pht trin c cu nng lm ng nghip gp phn pht trin bn 1,0 vng Bc Trung B l do : - Hnh thnh c cu kinh t chung ca vng. - To th lin hon pht trin c cu kinh t theo khng gian - y mnh cng nghip ha v hin i ha trong giai on hin nay - Cc khc b. Phn tch cc th mnh i vi vic pht trin kinh t ng bng 2,0 sng Hng ? Ti sao vic tng cng kt cu h tng giao thng vn ti c ngha c bit quan trng trong hnh thnh c cu kinh t ca vng Duyn hi Nam Trung B ? *Th mnh i vi vic pht trin kinh t ng bng sng Hng : - iu kin t nhin : phong ph thun li pht trin nhiu ngnh kinh t + V tr a l. + Ngun TNTN (t, kh hu, nc, khong sn) - iu kin KT-XH : + Dn s tp trung ng c, l th trng tiu th ln. + Ngun lao ng di do, c trnh v tay ngh cao. + C s h tng, c s vt cht k thut (x nghip, khu cng nghip) + Vng kinh t trng im pha Bc *Vic tng cng kt cu h tng giao thng vn ti c ngha c bit quan trng trong hnh thnh c cu kinh t ca vng Duyn hi Nam Trung B : - Pht trin GTVT to ra th m ca cho vng v cho s phn cng lao ng mi lm y nhanh s pht trin kinh t ca vng - Lm tng vai tr trung chuyn, y mnh giao lu gia cc tnh Duyn hi Nam Trung B vi thnh ph Nng - vi Tp. H Ch Minh. - Vai tr quan trng trong quan h vi cc tnh Ty Nguyn, khu vc Nam Lo, ng Bc Cmpuchia. - Cc khc .. 1,0 0,5 0,5

1,0 0,25 0,25 0,25 0,25