Unitatea de învăţământ: Colegiul Tehnic C-tin Brancusi Petrila Profilul: Servicii Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală

/Calificarea profesională: Comerţ/Tehnician în activităţi economice Modulul: M VII SPP—Instrumente de plata Nr de ore/an:90 din care: T: LT: IP: 90 Clasa: a XI-a E, ruta directa Profesor: Tigaranu Nicoleta Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.I.: nr. 3423 / 18.03.2009, Anexa 3 Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: nr 3172/30.01.2006 Anexa nr. 2 PLANIFICARE CALENDARISTICĂ AN ŞCOLAR: 2012-2013 Nr. crt. (0) Unitatea de competenţă (1) Competenţe specifice (2) Competenţa 1: Caracterizează instrumentele de plata Conţinuturi (3) Identificarea modalităţilor de plată: - în numerar; - prin virament; - cu mijloace electronice Prezentarea instrumentelor de plată: - dispozitie de plată/încasare; - ordin de plată; - cec; - cambie; - bilet la ordin; - cărţi de plată Prezentarea circuitului instrumentelor de plată (în funcţie de clientul plătitor şi clientul beneficiar); Completarea instrumentelor de plată - electronic sau manual, respectând regulile de completare. IP (6) 24

Avizat, Director

Avizat, Şef catedră

IP (9) S2 (10) 24.09 25.09 26.09 27.09 01.10 02.10 03.10 04.10 04.03 05.03 06.03 11.03 12.03 13.03 14.03

UC 25. Instrumente de plată

24

S3

UC 25. Instrumente de plată

Competenţa 2: Utilizează instrumente de plată.

18 24

S22 S23

Intocmit, Prof. Tigaranu Nicoleta

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful