You are on page 1of 2

FEJ LESZT Ő PEDAG Ó GIA

Pedagógiai szakfolyóirat / 23. évfolyam, 2012/4—5.

20 ÉVES A BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT

IN’ NEMZETi TANKÖNYVK1ADÓ
a Sanoma company

ntk.hu TARTALOMJEGYZÉK 3 / Szerkesztői előszó / Csepregi Anna 4 / 20 éve a kora gyermekkori intervencióban / Czeizel Barbara 7 // SZÜLŐ-SZAKEMBER KAPCSOLAT Kliens és szakember társ-kapcsolatának értelmezése mint a koragyermekk ori intervenció aktuális kihívása / Ónodi Szabó Katalin 12 / Partnerek lehetünk-e a szülő és szakember közötti kapcsolatban? 7 Borbély Sjoukj e DIAGNOSZTIKA 22 / A megközel’ithetőség és megismerhetőség útjainak keresése egymásra hangolódás és illeszkedés a vizsgálati folyamat során / Matesz Monika—TarJudit 26 / A gyógytornász szemléletének formálódása a korai fejlesztő teamben végzet t vizsgálatok során / Szűcs Sándor — FEJLESZTÉS 32 / Nyeivtörténetek Gyógypedagógusi attitűdök a korai nyelvi fejlődé előseg s itésének folyamatában 7 Szelényi Marianna 40 / Szemezgetés a mozgásfejlesztés dilemmás helyzeteiből / Auner Andrea —Hajtó Krisztina—Váró Anna 50 / A ‚tifiopedagógus” szerepe a komplex korai ellátásban / Csiszér Ágnes 56 / Gondolatok a súlyosan halmozottan sérült gyermekeket nevelő családo kkal folytatott együttműködés legkorábbi szakaszáról 1 Tóth Anikó — AUTIZMUS 61 / A diagnózis: autizmus csapás vagy megváltás? Dr. autizmussal élő gyermeket nevelő családok számára / SimóJudit—L íber Erik 7 / I)ilemmák.www. Bod JWáiia—Hajtó Krisztina 111 / MESE BELE! avagy miként hozhatjuk közel a súlyosan halmozottan sérült gyermekekhez a mese világát? / Laszlo Tínica—Major Lili—Simon István—Kapronyi Ágnes — — . / Simó Judit—Nagy Orsolya 68 / A NAS EarlyBird program Szülői tréningprogra m a Budapesti Korai Fejlesztő Központban. kérdések és tapasztalatok az autizm ussal jelentősen érintett és társult értelmi elmaradással bíró gyermekek csoportos foglalkoztatása során / Rácz Zsuzsa 84 / Rajmund Zeneterapeuta és gyógy pedagógus együttműködése egy autizmussal élő kisgyermek ellátásában / Fischer Gabriella—Wittman Zsuzsanna 88 / A Floor Time terápia / Szabó Mariann — — — KORASZÜLÖTT PREVENCÓS PROGRAM 96 / Támasz az életút elején. / Szelényi Marianna—Palugyay Dorottya 103 / Koraszülött Prevenciós Program Új ellátási forma a Korai Fejlesztő Központban / D.