You are on page 1of 76

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu Bucureşti - Departamentul Sinteza Proiectării de Arhitectură

C A L E A

16 proiecte în segmentul dintre Piaţa Decebal şi Bld. Carol

M O Ş I L O R

anul universitar 2012 /2013– semestrul II – anul IV Domeniul de studiu: Operaţiuni în situri cu personalitate

Obor

Universitate

Lipscani

Unirea

Obor

Universitate

Lipscani

Unirea

Obor Universitate Lipscani Unirea .

.

.

.

TEREN 1 2492mp localizare .

TEREN 1 2492mp imagine .

TEREN 2 2609mp localizare .

TEREN 2 2609mp imagine .

TEREN 3 432mp localizare .

TEREN 3 432mp imagine .

TEREN 4 1333mp localizare .

TEREN 4 1333mp imagine .

TEREN 5 3059mp localizare .

TEREN 5 3059mp imagine .

TEREN 6 1361mp localizare .

TEREN 6 1361mp imagine .

TEREN 7 777mp localizare .

TEREN 7 777mp imagine .

TEREN 8 843mp localizare .

TEREN 8 843mp imagine .

TEREN 9 880mp localizare .

TEREN 9 880mp imagine .

TEREN 10 1123mp localizare .

TEREN 10 1123mp imagine .

TEREN 11 2510mp localizare .

TEREN 11 2510mp imagine .

TEREN 12 1788mp localizare .

TEREN 12 1788mp imagine .

TEREN 13 491mp localizare .

TEREN 13 491mp imagine .

TEREN 14 680mp localizare .

TEREN 14 680mp imagine .

TEREN 15 385mp localizare .

TEREN 15 385mp imagine

TEREN 16 674mp localizare

TEREN 16 674mp imagine

.

O altă cauză o poate porni chiar centralitatea acestui traseu. În document se prevede păstrarea şi modernizarea liniei de tramvai combinată cu pietonalizarea străzii şi păstrarea accesului carosabil pentru servicii şi pentru riverani. zonă protejată 1 . Trebuie evidenţiat faptul că dificultatea exerciţiului nu este dată de dimensiunea terenului pe care se construieşte. ci de modul prin care noua arhitectură se inserează şi se raportează la condiţionările existente. În schimb trebuie discutat mai curând de un alt fel de distrugere cauzată de abandon sau de folosirea improprie a spaţiilor.Premise Faptul că în anii 1980 nu a fost transformată şi această parte a Căii Moşilor ar fi putut însemna conservarea acesteia şi ulterior dezvoltarea coerentă şi respectuoasă. Scopul exerciţiului este identificarea şi exprimarea posibilităţilor fiecărui teren de a participa la revitalizarea Căii Moşilor conservând şi potenţând identitatea ansamblului. interpretate prin intermediul proiectelor. Reintegrarea şi reabilitarea urbană a acestui segment de stradă depinde în mare măsură de politicile de dezvoltare. în găsirea unor soluţii creative pentru rezolvarea problemelor. în condiţiile dezvoltării imobiliare intensive din ultimii ani. de factori legislativi şi economici.U.Z. Exerciţiul urmăreşte studierea unor inserţii noi într-una din parcelele neconstruite ce se observă de-a lungul străzii. Lectura istoriei locului şi a disfuncţiilor observate. Una dintre cele mai importante este neclaritatea statutului juridic al majorităţii terenurilor. ulterior. Abandonarea.Calea Moşilor. uitarea acestei zone are multe cauze. chiar de neatractivitate. . va face un pas înainte în înţelegerea problemei şi. Raportarea la spaţiile publice se va face ţinând cont şi chiar pornind de la intenţia exprimată prin P. dezvoltarea zonelor învecinate aruncând un con de umbră.

între programe multifuncţionale cu împărţire egală a acestora sau programe în care există o netă dominanţă a unui program funcţional . 1 Proporţiile dintre funcţiunile propuse pot oscila foarte mult.U. Din acest motiv prin temă nu se va preciza o funcţiune anume pentru nici unul din cele 16 situri propuse. locuinţe (într-o proporţie de minimum 50%) Dacă la nivelul funcţiunilor propuse prevederile definite de P. turism.U.zonă protejată 01 . cultură sau orice alte funcţiuni destinate publicului . alimentaţie publică. zone protejate.la nivelul parterului: comerţ.se stipulează următoarele utilizări admise: . demonstrând propunerea făcută.Funcţiuni Întrucât operăm în cadrul unui sit istoric constituit.la nivelurile peste parter: birouri.Z.Z. pentru Calea Moşilor . la nivelul amplasării pe niveluri şi a proporţiilor1 dintre acestea fiecare proiect trebuie să răspundă critic. servicii. nu pot fi modificate prin proiect. În P. problema funcţiunii trebuie să reprezinte un punct de reflexie în elaborarea proiectului.

OCUPAREA ŞI UTILIZAREA TERENULUI B.U.Parametrii de edificare Baza de pornire în stabilirea parametrilor de edificare pentru fiecare teren propus. o reprezintă Planul Urbanistic Zonal elaborat în 1999. . Zonă protejată 01.Calea Moşilor dacă prin interpretarea critică a contextului soluţia optimă de inserţie argumentează aceastea.Z. ECHIPAREA CLĂDIRILOR D. CONFORMAREA CLĂDIRILOR Se pot propune conformări diferite faţă de reglementările P. AMPLASAREA CLĂDIRILOR C. de la caz la caz. Din acest regulament sunt extrase mai jos câteva prevederi importante legate de: A.

ECHIPAREA CLĂDIRILOR D.Z.Parametrii de edificare Baza de pornire în stabilirea parametrilor de edificare pentru fiecare teren propus. . Din acest regulament sunt extrase mai jos câteva prevederi importante legate de: A. AMPLASAREA CLĂDIRILOR C. de la caz la caz. Zonă protejată 01. CONFORMAREA CLĂDIRILOR Se pot propune conformări diferite faţă de reglementările P. o reprezintă Planul Urbanistic Zonal elaborat în 1999. OCUPAREA ŞI UTILIZAREA TERENULUI B.Calea Moşilor dacă prin interpretarea critică a contextului soluţia optimă de inserţie argumentează aceastea.U.

Strategie de punere in valoare reciprocă c. Îndeplinirea condiţiei de peste 50% prezenţă şi activitate în atelier b. 3. Atitudinea faţă de sit a. Impactul tehnologiilor noi b.Criterii de evaluare: A. Jurierea proiectului 1. Expresivitatea reprezentării spaţiului b. Corectitudine funcţională Sustenabilitate şi tehnologie a. Identitate Forma şi utilizarea spaţiului a. Investigaţie istorică b. Adaptare Prezentare si re-prezentare a. Respectarea formatului precizat prin temă B. 4. Predarea proiectului în intervalul prevăzut c. Analiză Demers conceptual a. Intrarea proiectului în evaluare finală a. 5. Structura spaţială b. Machetă .structură si grafică c. Relaţia cu contextul b. 2. Paginare .

1:2000 . 1:200 .04.) Machetă studiu (inserţie sit) Ilustrare scheme partiu (planuri. 1:2000 .sc.sc. 1:200 .sc. . 1:500 .sc.U.06. 1:200 .sc.sc.D.5.sc.04.1:200 . 1:200 . 1:1000 – 1:500 .10.2013 .2013 .sc. 1:500 .sc. 1:1000 – 1:500 . secţiuni) Imagini (încadrare sit) Etapa II (15.1:20 .sc. 1:200 .1:50 max.1:100 .1:10000 .1:100 . 1:200 .2013): Planuri încadrare Situaţie existentă/analiză Detaliere program/funcţiune Desfăşurate stradale Propunere regulament (P.sc.sc.03.Conţinut minim predare etapa I şi etapa II: Etapa I (18. 1:500 – 1:200 .sc.2013): Planuri încadrare Situaţie existentă/analiză Plan situaţie Plan parter cu amenajare lot Planuri etaje Secţiuni Desfăşurate stradale / faţade Imagini Machetă sit cu înserţia propunerii Machetă Text descriptiv . 1:500 .sc.1:20 .sc.1:10000 . 300 cuvinte Etapele I şi II se vor preda pe hârtie format A1 şi în format electronic. 1:500 .

E S. PF P. E VACANTA PROIECT ARHIT. EVAL L. URBANISM PUD (2) PR. 1 3c. ARH. 3 8 5 1 3 3 2 3 3 2 JURI IERE PRO OIECTE EVA ALUĂRI FI INALE E E E SESIUNE EVALUARE SEM. Temă catedră PR RACTIC CA 2 PROIECT ARHITECTURĂ NR. A.U.ARHITECTURA 2 SCHITA PR. Temă atelier P.V. ES ES. / SP PEC. NR. 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 F E B. RESTAURARE ore / credite săpt. PROIECT RESTAURARE 2c.DE DISCIPLINA OBLIGATORIE DISCIPLINA ALEGERE O.F. FORMEI LUCR DE VERIF. A LUCRARI DE VERIFICARE ESEURI COLOCVIU CRITICA DE PROIECT SI EVAL.3 E TOTAL 16 17 PREDARI DISCIPLINA DIS SCIPLIN NE TEOR RETICE Credit PROGRAMAREA LUCRARILOR DE VERIFICARE PRA ACTICA TITULAR LEGENDA PROIECT VERIFICARE PREDARE PROIECT FINALA SCHITA PREDARE REP REP. (2) 3c. 18 25 4 3 4 5 MARTIE 11 18 25 6 1 7 8 9 APRILIE 8 15 12 20 13 27 14 15 IUNIE 13 10 17 24 1 IULIE 8 15 PR ROIECT TARE AR RH. FORMEI / ST P. II PROIECT TEHNOLOGII ARHITECTURALE (2) 3c./ ST. 2 5c. Temă catedră .ARHITECTURA PR. L PROIECT ARHITECTURA OBLIGATORIU PROIECT ARHITECTURA ALEGERE PROIECT SPECIALITATE OBLIGATORIU PROIECT SPECIALITATE ALEGERE LUCRARI PRACTICE REP.V. L. TEHNOL. E. S. (2) PR.Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" Facultatea de Arhitectura Studii cu licenĠă úi master integrat .1 S.2013 GRAFICUL ACTIVITATILOR DIDACTICE S E M E S T R U L 2 10 11 MAI 22 29 6 13 DIPLOME AN 4 ACTIVITĂğI PR ARHITECTURA 1 PR.6 ani (360 credite) AN UNIVERSITAR 2012 . C./ST.2 S.D.ESEURI VERIF ESEURI PERIOADA FARA LUCR.

rue Franklin 1903 .Auguste Perret Immeuble de rapport.185 m2 . 25 bis.1904 S teren .

.

.

Le Corbusier Immeuble Molitor.1934 S teren .338 m2 (26x13) . 24 rue Nungesser et Coli. Paris 1931 .

.

.

London 1959-1964 .Alison and Peter Smithson Economist Building.

.

.

O. .A. Berlin 1981 .Elia Zenghelis CHECKPOINT CHARLIE APARTMENTS.M.

.

.

David Chipperfield Gallery Building Am Kupfergraben 10 2003 .2007 .

.

.

.

Manuelle Gautrand Citroen Showroom. Paris 2002 .2007 .

.

.

SANAA New Museum of Contemporary Art.2007 . New York City 2002 .

.

.

2011 . Geneva 2006 .Sergison Bates Urban housing and créche.

.

.

2012 .Chartier-Corbasson Chambre de commerce et d’industrie d’Amiens 2009 .

.

.

Carol M O Ş I L O R anul universitar 2012 /2013– semestrul II – anul IV Domeniul de studiu: Operaţiuni în situri cu personalitate .Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu Bucureşti .Departamentul Sinteza Proiectării de Arhitectură C A L E A 16 proiecte în segmentul dintre Piaţa Decebal şi Bld.