You are on page 1of 24

ΑΝΑΛΥΤΗΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΤΟΣ 19ο

Δευτέρα 22 Απριλίου 2013

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

σελ. 8

Αστυνομικό Ρεπορτάζ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

σελ. 13

Αρ. Φυλλ. 1026 - Τιμή: 1, 00 €

ΕΣΠΑ

20 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΗΣ ΑΜΘ

«Κινδυνεύει η ζωή ασθενών»

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

σελ. 17

ΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: Διέξοδος για
2,7 εκ. οφειλέτες!

Πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη οι εργασίες του
πρώτου περιφερειακού αναπτυξιακού συνεδρίου για
την προγραμματική περίοδο 2014-2020, στην Αλεξανδρούπολη, στο ξενοδοχείο Alexander, σε μία διοργάνωση της περιφέρειας ΑΜΘ. Κύριο θέμα του συνεδρίου η ανάπτυξη και ο σχεδιασμός ανά περιφέρεια
εν όψει την νέας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ
Συνέχεια στη σελ. 7

Όλη η αθλητική κίνηση
σελ. 21-24
της εβδομάδας

ΑΝΑΛΥΤΗΣ

2 ΑΠΟΨΗ-ΣΧΟΛΙΑ

Δευτέρα 22 Απριλίου 2013
info@enachannel.gr

Η ΑΠΟΨΗ
Άγνωστο πότε θα πληρωθεί ο ΦΠΑ του 2012
από τη φετινή διαδικασία Αθανάσιου Τσαυτάρη, για
συγκέντρωσης των τιμολο- πληρωμή 35 εκατ. ευρώ σε
γίων.
κτηνοτρόφους ορεινών και
μειονεκτικών περιοχών. ΣυΟι παραβάσεις που έχει δι- γκεκριμένα αναφέρει ότι θα
απιστώσει το υπουργείο πληρωθούν «την εβδομάΟικονομικών τα τελευταία δα από 22 έως 26 Απριλίου
χρόνια, αντί να οδηγήσουν 2013 και αφορούν τους πασε μία απλοποίηση του κα- ραγωγούς ορεινών περιοθεστώτος επιστροφής του χών για τις κατηγορίες:
φόρου, έχουν σαν συνέ- Α) αιγοπρόβειου κρέατος,
πεια ακριβώς το αντίθετο: Β) βοείου και μοσχαρίσιου
Η διαδικασία να γίνει τόσο κρέατος για τις θηλάζουσες
περίπλοκη που κανείς δεν αγελάδες
ξέρει τι θα γίνει και πώς. Και Γ) μοσχίδες αναπαραγωγής
το πιο σημαντικό: Κανείς
δεν μπορεί να απαντήσει με Στους παραπάνω, τα επιυπευθυνότητα για το πότε πλέον ποσά ενίσχυσης στο
θα καταβληθεί η επιστροφή πλαίσιο του de minimis
του ΦΠΑ για το 2012, καθώς ύψους 7.500.000 ευρώ. Δηη συγκεκριμένη εγκύκλιος, λαδή, το συνολικό ποσό
που δημοσίευσε και η εφη- θα ανέλθει στα 35.000.000
μερίδα Agrenda, δίνει περι- ευρώ».
θώριο πληρωμής μέχρι το
τέλος Οκτωβρίου!
Σύμφωνα με την Κοινή
Υπουργική Απόφαση του
Μειωμένα κατά 8 εκατ. 2010, τα χρήματα του άρευρώ τα ζωικά πριμ;
θρου 68 για τις παραπάνω
Έντονο
προβληματισμό κατηγορίες είναι 2,6 εκατ.
στις τάξεις και τους εκ- ευρώ για τις μοσχίδες αναπροσώπους των κτηνο- παραγωγής, 11 εκατ. ευρώ
τρόφων έχει προκαλέσει για τις θηλάζουσες αγεΣύγχυση, που υπάρχει φό- μειώσεις στα ποσά που θα η ανακοίνωση της Δευτέ- λάδες και 26 εκατ. ευρώ
βος να οδηγήσει και σε με- επιστραφούν από τον ΦΠΑ ρας 8 Απριλίου του υπουρ- για το αιγοπρόβειο κρέας.
γάλες καθυστερήσεις και του 2012, επικρατεί γύρω γού Αγροτικής Ανάπτυξης, Ταυτόχρονα, η ενίσχυση de

minimis που έχει απομείνει
για τους ορεινούς αγελαδοτρόφους και αιγοπροβατοτρόφους είναι 3,4 εκατ.
ευρώ. Το ποσό αυτό προκύπτει από την απόφαση του
2012 του κ. Τσαυτάρη, που
μιλούσε για 12,5 εκατ. ευρώ
σε όλους τους αγελαδοτρόφους και αιγοπροβατοτρόφους, εάν αφαιρεθούν τα
9,1 εκατ. ευρώ που δόθηκαν στις 29 Ιανουαρίου από
τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους «πεδινούς» δικαιούχους. Συνολικά, ο υπολογισμός μας
βγάζει 43,1 εκατ. ευρώ, που
θα πρέπει να λάβουν οι κτηνοτρόφοι πριν το Πάσχα,
αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει
υπάρξει διευκρίνιση από το
ΥΠΑΑΤ για τη διαφορά σε
σχέση με τα 35 εκατ. ευρώ
που ανακοινώθηκαν.
Όσον αφορά την ημερομηνία πληρωμής, οι πληροφορίες της Agrenda και του
Agronews επιμένουν ότι
πιθανότερες ημέρες είναι οι
μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας και συγκεκριμένα η
Δευτέρα ή Τρίτη, πριν την
Πρωτομαγιά.

Λέσχη Φιλάθλων Γυναικών Καβάλας: Εκδήλωση «καλώς ήρθες άνοιξη»
. Οι ποδοσφαιριστές αγόρασαν λαμπάδες τις οποίες
δημιούργησαν τα ίδια τα
παιδιά καθώς επίσης φυτά
και διάφορα κοσμήματα
στα πλαίσια της εκδήλωΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΤΗΛ. : 25923 50002
FAX : 25923 50075
ΑΡ. ΜΕΛ. : 1029/2013

σης «Καλώς ήρθες άνοιξη »
. Μεγάλη ήταν η χαρά των
παιδιών που φιλοξενούνται
στον χώρο για την επίσκεψη των παικτών τα οποία
και δέχτηκαν πρόσκληση

Ελευθ/πολη 17/04/2013
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 593

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Πραγματοποιήθηκε την Πα- κών Καβάλας και αντιπρορασκευή 19/4 επίσκεψη της σωπείας ποδοσφαιριστών
Λέσχης Φιλάθλων Γυναι- του ΑΟΚ στο θεραπευτήριο
χρόνιων παθήσεων στην
Ελευθερούπολη . Εκεί τους
υποδέχτηκε ο υποδιοικητής
του θεραπευτηρίου Γιώργος Φιλιππίδης και οι φιλοξενούμενοι του ιδρύματος
όπου και ξεναγήθηκαν στον
χώρο ,ενημερώθηκαν για
τις δραστηριότητες τους και
τις υποδομές που υπάρχουν

Αντικείμενο Διαγωνισμού:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ»
Αναθέτουσα Αρχή:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΤΗΛ. : 25923 50052
FAX : 25923 50075
Διαδικασία Διεξαγωγής Διαγωνισμού:
Ανοικτός μειοδοτικός δημόσιος διαγωνισμός με
ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) επί του προϋπολογισμού
Ισχύουσα Νομοθεσία: Η Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α & ο Ν. 3463/06 «Δημοτικός &
Κοινοτικός Κώδικας».
Προϋπολογισμός:
115.117,36 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Εγγύηση Συμμετοχής: 5% του προϋπολογισμού με το ΦΠΑ για κάθε κατηγορία τροφίμων
ξεχωριστά και για κάθε Δ.Ε.
Ημ/νία - Ώρα Λήξης Υποβολής Προσφορών:
08/05/2013, ώρα 10.00
Ελευθερούπολη, 17/04/2013
Η Πρόεδρος

ΤΣΙΛΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

να παρακολουθήσουν τον
επόμενο εντος έδρας αγώνα της ομάδας.

ΑΝΑΛΥΤΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Τηλ. 2510 231 033
Fax: 2510 230 377
e-mail: info@enachannel.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Διάσταση Ο.Ε.
ΕΚΔΟΤΗΣ
Ελευθέριος Κουκουτίνης
Αρχισυνταξία

Τάσος Αποστολίδης
Γράφουν

Θανάσης Κολυβάς, Λακης Άνθιμου,
Σπύρος Λάτσας, Γιαννης Χ’εμμανουήλ,
Στάθης Κεκρίδης, Διογένης
Χαραλαμπίδης, Στέλλα Μαρωνίτου

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Ιδιωτών
60€ + ΦΠΑ
Ε.Π.Ε. & Α.Ε. - Τράπεζες 90€ + ΦΠΑ
Σωματείων- Συλλόγων
150€ + ΦΠΑ
Ενώσεων & Οργανισμών 500€ + ΦΠΑ
Δήμων-Κοινοτήτων
800€ + ΦΠΑ

ΑΝΑΛΥΤΗΣ

Δευτέρα 22 Απριλίου 2013
info@enachannel.gr

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

3

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΙ«ΖΩ»
Τα κάστρα της Σμύρνης

Μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα βιβλιοπαρουσίαση
έγινε το πρωί σε κεντρικό
ξενοδοχείο. Πρόκειται για
το βιβλίο του Παναγιώτη
Μεχτίδη για τα κάστρα της
Σμύρνης και την ιστορία
των αλησμόνητων πατρίδων μας.
Εγκατελλειμένος
παράδεισος

οδικό δίκτυο με τεράστιες
λακούβες να χάσκουν μετατρεπόμενες σε λίμνες μετά
από μία βροχή. Ήδη πολλοί
επισκέπτες έφυγαν δυσαρεστημένοι και με σοβαρές
ζημιές στα οχήματα τους
λόγω του κάκιστου οδικού
δικτύου. Πέραν του κεντρικού δρόμου οι υπόλοιποι
είναι χωματόδρομοι.
Άλλο ένα παράπονο των κατοίκων αποτελούν τα γεφύρια στο ποτάμι της Λεύκης
όπου όντας παλιά έχουν
καταστραφεί τα στηθαία
και ανα πάσα στιγμή ένας
οδηγός μπορεί να βρεθεί
από το δρόμο στο ποτάμι.
Παράπονα υπάρχουν και
για το απαρχαιομένο δίκτυο
ύδρευσης το οποίο εξυπηρετεί μόνο τα νότια σπίτια
ενώ διαμαρτυρίες έχουν γίνει στον Δήμο Καβάλας και
για ζώα των κτηνοτρόφων
τα οποία κυκλοφορούν στο
χωριό ελεύθερα μαζί με
τους πολίτες.
Ελένη Γερασιμίδου

Η Λεύκη απέχει από την Καβάλα μόνο λίγα χιλιόμετρα
και από την Νέα Καρβάλη
λίγα μέτρα. Πλούσια βλάστηση, εκπληκτικό φυσικό
περιβάλλον, ένας επίγειος
παράδεισος. Ωστόσο περνώντας κάποιος με το αυτοκίνητο του την Καρβάλη για
να φτάσει στη Λεύκη ουσιαστικά περνάει σε έναν άλλο
κόσμο.
Στην Ελλάδα μιας άλλης
δεκαετίας, καθώς όσο
όμορφος είναι αυτός ο μικρός οικισμός τόσο εγκαταλελειμμένος μένει για
χρόνια. Τα παράπονα των
κατοίκων πολλά. Κάκιστο

Κάλεσμα στους πολίτες της
Θάσου για συμπαράσταση
στους 12 ναυτεργάτες, οι
οποίοι κατηγορούνται για
παρακώλυση συγκοινωνιών, απευθύνει η Λαϊκή Επιτροπή του νησιού.
Αντιπροσωπεία της Κ.Ο.
Ανατολικής
Μακεδονίας
– Θράκης του ΚΚΕ με την
Ελένη Γερασιμίδου, Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης, θα επισκεφθούν τη Θάσο για να

τηρίου πραγματοποίησαν
το μεσημέρι μέλη του Συλλόγου Εκπαιδευτικών της
περιφερειακής ενότητας
Καβάλας. Με ανακοίνωση
τους, επισημαίνεται πως
εδώ και μια δεκαετία οι
απόφοιτοι των πανεπιστημιακών τμημάτων ειδικής
αγωγής της χώρας καλύπτουν πάγιες και διαρκείς
ΕΛΜΕ Καβάλας
λειτουργικές ανάγκες στην
ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Εργάζονται στα ειδικά
σχολεία στις δομές της ειδικής αγωγής μόνο ως συμβασιούχοι ή αναπληρωτές
καθότι ποτέ δεν διορίστηκαν είτε μέσω Α.Σ.Ε.Π. είτε
μέσω της προϋπηρεσίας
τους. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης πραγματοποιήθηκε τρίωρη στάσης εργασίας τις τρεις τελευταίες
ώρες του πρωινού κύκλου
Συγκέντρωση διαμαρτυρί- και τις τρεις πρώτες ώρες
ας στην είσοδο του διοικη- του απογευματινού.
εκφράσουν την συμπαράσταση του κόμματος στους
διωκόμενους ναυτεργάτες.
Η υπόθεση θα εκδικαστεί
την ερχόμενη Δευτέρα και
αφορά σε κινητοποίηση
των ναυτεργατών το 2009
σε ένδειξη συμπαράστασης
σε απολυόμενο συνάδελφό
τους.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο Τζούμας Ιωάννης του
Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης το γένος Μανωλιού
και κάτοικος Καβάλας. Και η
Μαρτζώρη Γεωργία του Ιωάννη και της Αναστασίας το
γένος Γιαζιτζίδου κάτοικος
Καβάλας, τελούν τους γάμους τους στην Ιερά Μονή
Αγ. Αποστόλου Σίλα στην
Καβάλα, στις 16 Ιουνίου
2013.

ΑΝΑΛΥΤΗΣ

4 ΚΑΒΑΛΑ

Δείτε γιατί απειλούνται με κυρώσεις ο Δήμος Καβάλας
και άλλοι 5 Δήμοι της Περιφέρειας ΑΜ-Θ

Με κυρώσεις απειλεί το
υπουργείο Εσωτερικών 217
δήμους, μεταξύ των οποίων και έξι δήμοι της Περιφέρειας ΑΜΘ, οι οποίοι δεν
έχουν καταχωρήσει ακόμη
τα οικονομικά στοιχεία του
2012 αλλά και του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του

2013 στον Κεντρικό Κόμβο
Διαλειτουργικότητας του
ΥΠ.ΕΣ, με αποτέλεσμα να
«εντοπίζονται ελλείψεις που
παρακωλύουν την πλήρη
λειτουργία του Κ.Κ.Δ., και
προκαλούν χρονική υστέρηση στη μετάβαση στο
συγκεκριμένο σύστημα πα-

ρακολούθησης».
Όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο που απέστειλε ο γενικός γραμματέας του ΥΠΕΣ
Γ. Ιωαννίδης «η απουσία μέρους ή συνόλου των οικονομικών στοιχείων από τον
κόμβο δύναται να επισύρει
τις προβλεπόμενες από τη
νομοθεσία κυρώσεις», οι
οποίες αφορούν «παρακράτηση της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, πρόστιμο επί των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων,
διοικητικές κυρώσεις».
Οι Δήμοι της ΑΜΘ που δεν
έχουν καταχωρήσει οικονομικά στοιχεία είναι οι εξής:
1. ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ
2. ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
3. ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
4. ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
5. ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
6. ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΑΝ.ΕΛΛ: Επίσκεψεις πολιτευτών του κινήματος
ιατροφαρμακευτικής τους
περίθαλψης,
της πρότασης ρύθμισης
των οφειλών τους προς το
Δημόσιο και τα ασφαλιστικά τους ταμεία, όπως αυτή
παρουσιάσθηκε πρόσφατα
ως προϊόν συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης και των
εκπροσώπων της τρόικα,
των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν με το πρόγραμμα εγγυήσεων του ΕΤΕΑΝ,
της έλλειψης διάθεσης,
προσωπικού αλλά και συγκεκριμένων νομοθετικών
πρωτοβουλιών από πλευράς της πολιτείας για την
οριστική πάταξη του παραεμπορίου , καθώς επίσης και
των προβλημάτων που
δημιουργούνται λόγω της
«ιδιότυπης φορολογίας» η
οποία τους επιβάλλεται από
την ΑΕΠΙ.
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την παράδοση από
πλευράς των πολιτευτών
προς τους εκπροσώπους
του Εμπορικού Συλλόγου
και του ΟΕΒΕΚ, επιτομών
του Οικονομικού Προγράμματος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, με τις προτάσεις του
κινήματος που αφορούν
Μεταξύ άλλων σημαντικών τους εμπόρους, βιοτέχνες
θεμάτων, ιδιαίτερη σημασία & επαγγελματίες της χώρας
και την παραλαβή των προδόθηκε στα ζητήματα
τάσεών τους όσων αφορά
Κατά τη διάρκεια της συτων ασφαλιστικών εισφο- τα προβλήματα του χώρου
νάντησης, αναλύθηκαν τα ρών προς τον ΟΑΕΕ και της τους.
Στα πλαίσια των συνεχιζόμενων επαφών τους με θεσμικούς φορείς του Νομού,
οι πολιτευτές του κινήματος
Γκανιάτσου Σ., Γούλας Α.,
Μουρατίδου Μ. & Τσακίρης
Γ., συναντήθηκαν σήμερα
(18/04/2013) με εκπροσώπους των Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας και
της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων (ΟΕΒΕΚ) Ν. Καβάλας.

πλείστα όσα θέματα απασχολούν τον εμπορικό,
επαγγελματικό και βιοτεχνικό χώρο του Νομού, με κυριότερο αυτό της επιδότησης
του 12% των επιχειρήσεων
των Νομών της Ανατολικής
Μακεδονίας (Καβάλας και
Δράμας).

Δευτέρα 22 Απριλίου 2013
info@enachannel.gr

ΑΝΑΛΥΤΗΣ

Δευτέρα 22 Απριλίου 2013
info@enachannel.gr

ΚΑΒΑΛΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

5

Βράβευση των μαθητών σχολείων Καβάλας που διακρίθηκαν στους διαγωνισμούς της
Ελληνικής Μαθηματικής εταιρείας

Την Κυριακή 21 Απριλίου
2013 στις 11:00 πμ στην
αίθουσα του Εμπορικού
Επιμελητηρίου πραγματοποιήθηκε
εκδήλωση
– Βράβευση των μαθητών σχολείων της Π.Ε.
Καβάλας που διακρίθηκαν
στους διαγωνισμούς της
Ελληνικής Μαθηματικής

Καβάλας
4.Τοπούζογλου Σπύρος,Β’
τάξης του 8ου Γυμνασίου
Καβάλας
5.Τσοχαταρίδου
Κυριακή,Β’ τάξης του Γυμνάσιο
Αμυγδαλεώνα,
6.Αγγελίδου Μαρία,Γ’ τάξης του 7ου Γυμνασίου
Καβάλας

εταιρείας “Θαλής” και “Ευκλείδης” .
Συγκεκριμένα βραβεύτηκαν οι μαθητές
Διαγωνισμός “Θαλής”
1.Ιωσηφίδης Γρηγόριος ,
Β΄ τάξης του 8ου Γυμνασίου Καβάλας
2.Κωνσταντινίδης Δημήτριος ,Β’ τάξης του 5ου

7.Δερμεντζόγλου Φεβρωνία ,Γ τάξης του Γυμνασίου
Πέρνης
8.Θεοδωρίδης Αθανάσιος,Γ’ τάξης του 2ου Γυμνασίου Καβάλας
9.Κωνσταντέλη Βασιλική,Γ
‘τάξης του 6ου Γυμνασίου
Καβάλας
10.Μιχαηλίδη Ιωάννα ,Γ

Γυμνασίου Καβάλας
‘τάξης του 3ου Γυμνασίου
3.Παυλίδης
Χρήστος,Β’ Καβάλας
τάξης του 6ου Γυμνασίου 11.Οθωναίου Κυριακή , Γ’

τάξης του 2ου Γυμνασίου
Καβάλας
12.Σλίκα Ηλιάνη ,Γ’ τάξης
του 2ου Γυμνασίου Καβάλας
13.Στεφανίδου
Ιουλία,Γ
τάξης του Γυμνασίου Αμυγδαλεώνα
14.Σφουγκάρης Ηλίας ,Γ’
τάξης του Μουσικού Γυμνασίου Καβάλας
15.Χεδιέογλου Ελευθερία,Γ’ τάξης του 5ου Γυμνασίου Καβάλας
16.Ανδρεάδου
Μαρία,Α’
τάξης του 3ου Γενικού Λυκείου Καβάλας
17.Καραμούτα Κωνσταντίνα,Α’ τάξης του 6ου Γενικού Λυκείου Καβάλας

18.Κουβαράς Νίκος,Α’ τάξης του 6ου Γενικού Λυκείου Καβάλας
19.Φωτιάδου Ιωσηφίνα,Α’
τάξης του 2ου Γενικού Λυκείου Καβάλας
20.Καλλινικίδης Παύλος,Β’
τάξης του Γενικού Λυκείου Ελευθερούπολης
21.Σλίκα Ελευθερία ,Β’ τάξης του 3ου Γενικού Λυκείου Καβάλας,
22.Λάκη Δήμητρα ,Γ τάξης
του Γενικού Λυκείου Χρυσούπολης
Μεταξύ των Μαθητών των
Γυμνασίων του Νομού μας
διαγωνίστηκε στα Θέματα
της Β Γυμνασίου και βραβεύτηκε , Ο Τζανετάκης

Αθανάσιος , Μαθητής της
Στ΄ τάξης του 16ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας.
Διαγωνισμός ”Ευκλείδης”
1.Ιωσηφίδης Γρηγόριος
,Β΄΄ τάξης του 8ου Γυμνασίου Καβάλας
2.Κωνσταντινίδης Δημήτριος ,Β΄ τάξης του 5ου
Γυμνασίου Καβάλας
3.Ανδρεάδου Μαρία , Α΄
τάξης του 3ου Γενικού Λυκείου Καβάλας.
Προηγήθηκε ομιλία του
προέδρου του παραρτήματος
Νομού Καβάλας
της Ε.Μ.Ε. κ.Θεοδώρου
Βεργίδη , Σχολικού Συμβούλου με θέμα :” Τα Μαθηματικά και οι μέλισσες”.

6

ΑΝΑΛΥΤΗΣ

ΚΑΒΑΛΑ

Ζωή στην ύπαιθρο δίνουν τα προγράμματα Leader

Ο ειδικός γραμματέας κοινοτικών πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων Θανάσης Θεοχαρό-

πουλος βρέθηκε χθες βράδυ
στην Καβάλα, και συζήτησε με
την Αναπτυξιακή Καβάλας και
τους Δημάρχους του Νομού

την υλοποίηση των προγραμμάτων Leader, Leader Αλιείας,
και Άξονας 3. Ο κ. Θεοχαρόπουλος επιβεβαίωσε επίσης
την χρηματοδότηση δημοτικών έργων μεταξύ των οποίων η κατασκευή γέφυρας στα
Τενάγη των Φιλίππων, το αρδευτικό της δυτικής πεδιάδας
Νέστου, το φράγμα Μαρμαρά.
Νωρίτερα χθες η Αναπτυξιακή
Καβάλας είχε ανακοινώσει ότι
για τα προγράμματα Leader,
Leader αλιείας κατατέθηκαν
90 περίπου επενδυτικές προτάσεις. Επί αυτών η Αναπτυξιακή θα πρέπει να αξιολογήσει
και να απαντήσει ως τις 15
Ιουλίου. «Θέλουμε το Υπουργείο να χρηματοδοτήσει την
μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στα Τενάγη» δήλωσε ο
Δήμαρχος Καβάλας Κωστής
Σιμιτσής.

Συμφωνία της Sunlight με το Υπουργείο Άμυνας του
Περού για μπαταρίες υποβρυχίων
βρυχίων, γεγονός που την
κατατάσσει ανάμεσα στις
3 μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως.
Επισημαίνεται ότι η «Συστήματα Sunlight» συγκαταλέγεται μεταξύ των
κορυφαίων παραγωγών βιομηχανικών και αμυντικών
μπαταριών διεθνώς, εξάγει
το 98% του παραγόμενου
προϊόντος της σε 100 χώρες
και διαθέτει ένα αποτύπωμα 3 δεκαετιών στη διεθνή
αγορά αποθήκευσης και διάθεσης ενέργειας.
Συμφωνία με το υπουργείο
Αμυνας του Περού για την
προμήθεια δύο ακόμη μπαταριών υποβρυχίων υπέγραψε η εταιρεία Sunlight,
μέλος του ομίλου Πάνου
Γερμανού.
Είναι η πολλοστή φορά που
η εταιρεία επιλέγεται από
την κυβέρνηση του Περού
γεγονός που δείχνει την δυναμική ανάπτυξης που δείχνει τα τελευταία χρόνια μια
αμιγώς ελληνική εταιρεία.
Η προτίμηση της εταιρείας
δεν είναι βέβαια τυχαία: οι
μπαταρίες, οι οποίες κατασκευάζονται στην υπερσύγχρονη μονάδα της Sunlight
στο Νέο Ολβιο Ξάνθης,
χαρακτηρίζονται για τις
υψηλές τεχνολογικές τους
προδιαγραφές και απαιτήσεις, καθώς αποτελούνται
από 480 στοιχεία και έχουν

Ο κ. Κωνσταντίνος Λαύκας,
Διευθύνων Σύμβουλος της
συνολικό βάρος που αγγίζει «Συστήματα Sunlight» επιτους 250 τόνους η καθεμία. σημαίνει με αφορμή την
νέα ανάθεση έργου «ότι δεν
Πρόκειται για την έκτη κατά μπορεί παρά να μας κάνει
σειρά συμφωνία με μια από υπερήφανους που ένα ελτις ταχέως αναπτυσσόμενες ληνικό προϊόν και μάλιστα
οικονομίες της Νοτίου Αμε- προηγμένης και απαιτητιρικής, καθώς, από το 2005, κής τεχνολογίας ταξιδεύει
η Sunlight προσφέροντας από την Ξάνθη στη Νότιο
ολοκληρωμένες λύσεις, έχει Αμερική. Στόχος μας ήταν
επάξια κερδίσει την εμπι- και είναι να εξάγουμε την
στοσύνη του Πολεμικού ελληνική τεχνογνωσία και
ναυτικού του Περού.
να ξεπερνάμε επιτυχώς τις
δυσκολίες που δημιουργεί
Με βασικούς άξονες της το οικονομικό περιβάλλον.
επιχειρηματικής της πορείας, την έντονη εξωστρέφεια Με αυτή ακριβώς τη φιλοκαι τη συνεχή επένδυση σοφία και πείσμα, μέσα σε
στην ανάπτυξη και παροχή μια δεκαετία, η Sunlight
καινοτόμων προϊόντων και έχει συνολικά παράξει περίυπηρεσιών υψηλής προστι- που 20.000 στοιχεία μπαταθέμενης αξίας, η Sunlight ριών για το πολεμικό ναυτιέχει κατακτήσει ένα σημα- κό διαφόρων χωρών και με
ντικό μερίδιο αγοράς στην την ίδια δυναμική θα συνεπαγκόσμια αγορά μπα- χίσουμε».
ταριών συμβατικών υπο-

Δευτέρα 22 Απριλίου 2013
info@enachannel.gr

ΑΝΑΛΥΤΗΣ

Δευτέρα 22 Απριλίου 2013
info@enachannel.gr

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

7

20 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ΕΣΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΗΣ ΑΜΘ

Πραγματοποιήθηκαν την
Πέμπτη οι εργασίες του
πρώτου
περιφερειακού
αναπτυξιακού συνεδρίου
για την προγραμματική
περίοδο 2014-2020, στην
Αλεξανδρούπολη, στο ξε-

νοδοχείο Alexander, σε
μία διοργάνωση της περιφέρειας ΑΜΘ. Κύριο θέμα
του συνεδρίου η ανάπτυξη
και ο σχεδιασμός ανά περιφέρεια εν όψει την νέας
προγραμματικής περιόδου

του ΕΣΠΑ 2014-2020, ένας
σχεδιασμός που θα κρίνει
πολλά για το ποιες είναι οι
αναπτυξιακές προοπτικές
της περιφέρειας μας. Την
έναρξη των εργασιών κήρυξε ο υπουργός Μακεδονίας-Θράκης,
Θεόδωρος
Καράογλου, που αναφέρθηκε στις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιφέρειας
και στην ανάγκη αυτές να
αξιοποιηθούν στοχευμένα
κατά την υλοποίηση του
προγράμματος που αφορά
το διάστημα από το 2014
μέχρι το 2020.
Ο γ.γ. της Αποκεντρωμένης
κ. Καρούντζος έθεσε τους
στόχους και τις προτεραιότητες που θα πρέπει να έχει
περιφέρεια μέσα στο νέο
αποκεντρωμένο σχεδιασμό
του ΕΣΠΑ καθώς αξίζει να
τονιστεί ότι ζητήθηκε και
ίσως πραγματωθεί η απόλυτη διαχείρηση των έργων
μέσω ΕΣΠΑ να γίνεται από
τις περιφέρειες.
Ακολούθησε η εισήγηση
του περιφερειάρχη, Άρη

Γιαννακίδη, ο οποίος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων,
στην ανάγκη η περιφέρεια
να αξιοποιήσει ουσιαστικά
τη γεωγραφική της θέση,
να αναδειχθεί σε κόμβο των
μεταφορικών δικτύων και
σε ενεργειακό κόμβο αλλά
και να αναδιαρθρώσει το
παραγωγικό της πρότυπο,
στον πρωτογενή τομέα και
στη μεταποίηση.
Αμέσως μετά ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Κυριάκος
Βιρβιδάκης, μίλησε για το
νέο ΕΣΠΑ, το οποίο, όπως
είπε, θα είναι απλούστερο,
ταχύτερο και με κύρια κατεύθυνση την απασχόληση. Ο ίδιος ανέφερε πως ο
σχεδιασμός της νέας προγραμματικής περιόδου θα
υλοποιηθεί στη βάση ξεχωριστών προγραμμάτων
για κάθε μία από τις 13 περιφέρειες της χώρας και
κάλεσε τις περιφερειακές
διοικήσεις να σχεδιάσουν
τα προγράμματά τους βάζοντας σε προτεραιότητα
την αναχαίτιση της ύφεσης,

την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την προσέλκυση επενδύσεων.
Τέλος ο δήμαρχος Καβάλας
μίλησε για την βιτρίνα της
περιφέρειας ΑΜΘ, την Καβάλα, και τα τεράστια περιθώρια ανάπτυξης που έχει
σε εμπορικό και τουριστικό
επίπεδο.
Στο περιθώριο του συνεδρίου οι πρωταγωνιστές
μιλώντας στα ΜΜΕ αναφέρθηκαν εκτενώς αναφέρθηκε στις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιφέρειας
και στην ανάγκη αυτές να
αξιοποιηθούν στοχευμένα
κατά την υλοποίηση του
προγράμματος που αφορά
το διάστημα από το 2014
μέχρι το 2020.
Τονίστηκε δε, ότι το νέο
ΕΣΠΑ θα φέρει συνολικά
περί τα 20 δισεκατομμύρια
ευρώ και θα αποτελέσει την
τελευταία ευκαιρία για την
χώρα να αναπτύξει όλες
εκείνες τις υποδομές για να
ξαναγίνει ανταγωνιστική.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΩΔΕΙΟ “ΝΕΑΠΟΛΙΣ”

Με μεγάλη χαρά η διεύθυνση του ωδείου “Νεάπολις”
ανακοινώνει στο κοινό της
πόλης μας ότι ο μαθητής
μας Αργύριος Μαυρόπουλος ο οποίος φοιτά στο
τμήμα κλασικής κιθάρας
υπό την καθοδήγηση του
εκλεκτού συναδέλφου και
καθηγητή κιθάρας Αναστάσιου Δέλιου, απέσπασε το
Α’ Βραβείο σε πανελλήνιο
διαγωνισμό εγνωσμένου
κύρους.
Πιο αναλυτικά: ο 36ος διαγωνισμός κιθάρας που
διοργάνωσε φέτος το πανελλήνιο πολιτιστικό και
πνευματικό κέντρο “Φίλωνας” σε συνεργασία με
το Ωδείο Αθηνών έφτασε
στο τέλος του το Σάββατο
13 Απριλίου. Ο Αργύριος
Μαυρόπουλος,
μαθητής

του ωδείου “Νεάπολις” στην
τάξη κιθάρας του Αναστάσιου Δέλιου, απέσπασε
το Α’ Βραβείο και χρυσό
μετάλλιο στην κατηγορία
μέχρι 16 ετών. Η διάκριση αυτή αποκτάει ακόμη
μεγαλύτερη βαρύτητα και
ιδιαίτερη χροιά από το γεγονός ότι απονεμήθηκε
στον Αργύρη Μαυρόπουλο
και Α’ χρηματικό έπαθλο
για την καλύτερη εκτέλεση
προγράμματος, τεχνικά και
ερμηνευτικά, από όλες τις
κατηγορίες των διαγωνιζομένων μέχρι 25 χρονών! Ο
διαγωνισμός διεξήχθη σε 4
κατηγορίες: μέχρι 13, μέχρι
16, μέχρι 22 και μέχρι 25
χρονών αντίστοιχα.
Πρόεδρος της κριτικής
επιτροπής ήταν ο Κωστής
Γαïτάνος,
διακεκριμένος

πιανίστας και μουσικολόγος. Τα υπόλοιπα μέλη της
επιτροπής
αποτελούσαν
γνωστοί και διακεκριμένοι
κιθαρίστες, όπως: Ευάγγελος Ασημακόπουλος, Μιχάλης Σουρβίνος, Βασίλης
Μαστοράκης, Στέλιος Μούστος, Μιχάλης Κονταξάκης
και Ιωάννης Ανδρόνογλου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά
από τη βράβευση ακολούθησαν εύφημες μνείες από
την κριτική επιτροπή τόσο
στο μαθητή όσο και στον
καθηγητή του για την εξαίρετη δουλειά που παρουσίασαν.
Δεν είναι η πρώτη φορά
που μαθητές του ωδείου
“Νεάπολις” διακρίνονται και
βραβεύονται σε πανελλήνιους διαγωνισμούς. Ο Αργύρης Μαυρόπουλος, αλλά
και η Δήμητρα Χατζοπούλου, μαθήτρια του Δρ.Κων/
νου Χίζαρη, καλλιτεχνικού
διευθυντή του ωδείου “Νεάπολις”, έχουν αποσπάσει
και στο παρελθόν βραβεία
σε διαγωνισμούς κιθάρας,
ενώ ανάλογες διακρίσεις –
Α΄Βραβείο- είχε αποσπάσει
το ωδείο μας και στον πανελλήνιο διαγωνισμό παιδικού τραγουδιού στην Καρδίτσα.
Ας μας επιτραπεί να υπογραμμίσουμε για μία ακόμη
φορά ότι από το 1ο χρόνο

λειτουργίας του, το ωδείο
“Νεάπολις” δραστηριοποιείται με γνώμονα την παροχή μουσικής εκπαίδευσης
υψηλού επιπέδου, προσφέροντας ταυτόχρονα την ευκαιρία σε κάθε φιλόμουσο
να έρθει σε επαφή με τη
μουσική. Η επιλογή έμπειρων και καταρτισμένων
μουσικοπαιδαγωγών, αλλά
και “μάχιμων” εκτελεστών
οργάνων, οι οποίοι απαρτίζουν τα τριά τμήματα
του ωδείου μας –κλασικό,
παραδοσιακό και μοντέρ-

νο-, αλλά και η δημιουργία
τμημάτων σπουδών που
δεν προσφέρονται στην ευρύτερη περιοχή μας, όπως
αυτά της Σύνθεσης και της
Μουσικής Τεχνολογίας, και
τέλος και σημαντικότερο,
η μέχρι τώρα παρουσία
του ωδείου “Νεάπολις” στα
πολιτιστικά δρώμενα της
πόλης μας με συμμετοχές
υψηλού επιπέδου, αποδεικνύουν το υψηλό αίσθημα
ευθύνης που υπάρχει στους
κόλπους του ωδείου μας.

8

AΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

ΑΝΑΛΥΤΗΣ

Κρεμασμένος στο κελί του βρέθηκε κρατούμενος στις
φυλακές Κομοτηνής!
καστικές Φυλακές Κομοτηνής φώναξε τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, επειδή
όπως ανέφερε κάποιος προσπαθούσε να αυτοκτονήσει.

Διερευνώνται οι συνθήκες
κάτω από τις οποίες επήλθε
ο θάνατός του…
Νεκρός μέσα στο κελί του
εντοπίστηκε από σωφρονιστικούς υπαλλήλους ένας
κρατούμενος στις Δικαστικές Φυλακές Κομοτηνής τα
ξημερώματα της Παρασκευής.Πρόκειται για κρατούμε-

Αμέσως υπήρξε κινητοποίηση από πλευράς των υπαλλήλων, οι οποίοι ωστόσο
τη στιγμή που κατέφτασαν
εντόπισαν τον κρατούμενο
κρεμασμένο από ένα αυτοσχέδιο σχοινί μέσα στο κελί
του, στο οποίο υπήρχαν και
νο που είχε φυλακιστεί για άλλοι κρατούμενοι.
κλοπές, ενώ στο παρελθόν
είχε βρεθεί ξανά σε σωφρο- Η έρευνα για να διαπιστωνιστικό κατάστημα και από θούν οι συνθήκες κάτω από
τις πληροφορίες προκύπτει τις οποίες επήλθε ο θάνατος
ότι αντιμετώπιζε ψυχολογι- βρίσκεται σε πλήρη εξέλικά προβλήματα.
ξη, ενώ από τα μέχρι τώρα
στοιχεία προκύπτει ότι πρόΛίγο μετά τα μεσάνυχτα της κειται για αυτοκτονία.
Πέμπτης έγκλειστος στις Δι-

Σύλληψη ημεδαπού για καλλιέργεια φυτών κάνναβης
ματος Ασφάλειας Δράμας,
56χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για καλλιέργεια
φυτών κάνναβης.
Συγκεκριμένα, μετά από
κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί,
πραγματοποίησαν έρευνα
στο σπίτι του δράστη, όπου
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 16 φυτά κάνναβης,
ύψους από 5 έως 10 εκατοστών.
Συνελήφθη στις (19-4-2013)
το μεσημέρι, σε χωριό της

Δράμας, από την Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών του Τμή-

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί
στην κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Δράμας.

Σύλληψη ημεδαπού για κατοχή λαθραίων τσιγάρων

Συνελήφθη χθες (18-42013) το πρωί, στην Ξάνθη,
από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Ξάνθης,
49χρονος ημεδαπός, σε
βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για κατοχή λαθραίων τσιγάρων.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του 49χρονου,
όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2.660 πακέτα
τσιγάρων, για τα οποία δεν
έχουν καταβληθεί στο δη-

μόσιο οι ανάλογοι δασμοί
και φόροι.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε
στην κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης, ενώ την
προανάκριση ενήργησε το
Τμήμα Ασφάλειας Ξάνθης.

Δευτέρα 22 Απριλίου 2013
info@enachannel.gr

Δευτέρα 22 Απριλίου 2013
info@enachannel.gr

ΑΝΑΛΥΤΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

9

“Αντιφά” δηλώνει και ο Δήμος Καβάλας!

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της
εβδομάδας μνήμης κατά
του φασισμού, με αφορμή

την συμπλήρωση 46 χρόνων από το πραξικόπημα
της 21ης Απριλίου 1967, παρουσίασαν στην διάρκεια
κοινής συνέντευξης Τύπου ο

δήμαρχος Καβάλας Κωστής
Σιμιτσής και ο επικεφαλής
της δημοτικής παράταξης
«Συμπαράταξη
Πολιτών»
Άρης Βέρρος.
Στη χθεσινή συνέντευξη τύπου ήταν προσκεκλημένοι
οι επικεφαλείς όλων των
παρατάξεων, ωστόσο σε
αυτή ανταποκρίθηκε μόνο
ο κ. Βέρρος, ο οποίος ήταν
αυτός που έκανε και τη σχετική πρόταση στο δημοτικό
συμβούλιο και ψηφίστηκε
ομόφωνα. Στόχος της εβδομάδας μνήμης είναι αφενός
να τονιστεί το νόημα και το
μήνυμα αυτής της επετείου,
αφετέρου, επειδή τον τελευταίο καιρό καταγράφονται συχνά επεισόδια στην
Ελλάδα και την Καβάλα ειδικότερα με έντονο φασιστικό χαρακτήρα και αντιδημοκρατικές προεκτάσεις.

“Ουρανός κατακόκκινος” η νέα παραγωγή του ΔΗΠΕΘΕ

Την παραγωγή «Ο Ουρανός
κατακόκκινος» της Λούλας
Αναγνωστάκη ανεβάζει επί
σκηνής το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας από Παρασκευή (19/4)
έως Κυριακή 21 του μήνα

όπλου», επανέρχεται σε
μια από τις μεγαλύτερες
Ελληνίδες συγγραφεία του
θεάτρου, τη Λούλα Αναγνωστάκη και ανεβάζει τον
μοναδικό της μονόλογο, τον
«Ουρανό κατακόκκινο».
Τη σκηνοθεσία της παράστασης επιμελείται ο καλλιτεχνικός διευθυντής του
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας, Θοδωρής Γκόνης και συναντά
και σε δεύτερη δόση από και πάλι την ηθοποιό Ελένη
την Παρασκευή 26 Απριλίου Ουζουνίδου, μετά το «Γράμέως Κυριακή 28/4.
μα στον Ορέστη», μεταμορφώνοντας τη σε ηρωίδα της
Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας, 18 Αναγνωστάκη.
χρόνια μετά τον «Ήχο του

10 ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΤΗΣ

ΔΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΣΚΥΛΩΝ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΨΥΞΗ

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ

Δευτέρα 22 Απριλίου 2013
info@enachannel.gr

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΣΙΩΝ

ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ

ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Δευτέρα 22 Απριλίου 2013
info@enachannel.gr

ΤΑΒΕΡΝΕΣ ΟΥΖΕΡΙ

ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΤΕΝΤΕΣ

ΤΖΑΚΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

11

ΑΝΑΛΥΤΗΣ

12 ΧΡΗΣΙΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΟΙΩΝ- ΦΕΡΥ ΜΠΟΟΥΤ
Γραμμή Καβάλας - Πρίνου
Από Πρίνο
Από Καβάλα
07:15
09:00
12:15
14:00
14:30
16:15
18:00
19:30
Τα δρομολόγια εκτελούνται εναλλακτικά και από τις δύο εταιρείες
“Κοινοπραξία Ε/Γ - Ο/Γ Πλοίων Καβάλας - Θάσου” και “ΑΝΕΘ
Γραμμή Κεραμωτής - Θάσου
Δευτέρα - Παρασκευή
Από Λιμένα
Από Κεραμωτή
05:30
06:45
06:45
07:45
08:00
09:15
09:15
10:30
10:30
11:45
11:45
13:00
13:15
14:30
14:15
15:30
15:45
16:45
16:45
18:00
18:15
19:30
20:00
21:00
Σάββατο και Κυριακή
Από Λιμένα
Από Κεραμωτή
06:00
07:15
08:00
09:15
09:15
10:30
10:30
11:45
11:45
13:00
13:15
14:30
14:15
15:30
16:45
18:00
18:15
19:30
20:00
21:00

Τα δρομολόγια εκτελούνται εναλλακτικά και από τις δύο
εταιρείες “Κοινοπραξία Ε/Γ - Ο/Γ Πλοίων Καβάλας - Θάσου”
και “ΑΝΕΘ”
* Για οποιαδήποτε αλλαγή δρομολογίων, δεν
φέρουμε καμία ευθύνη

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
Καβάλα - Θεσσαλονίκη
Μέσω Ελευθ/λης και χωριά (εκτός
06:00
Σαββάτου και αργιών)
07:00
Μέσω Νέας Περάμου
08:00
Μέσω Ελευθερούπολης και χωριά
09:00
ΕΞΠΡΕΣ
10:00
Ελευθερούπολη και χωριά
11:00
Μέσω Νέας Περάμου
12:00
Μέσω Ελευθερούπολης και χωριά
13:00
ΕΞΠΡΕΣ
14:00
Ελευθερούπολη
15:00
Μέσω Νέας Περάμου
16:00
Μέσω Ελευθερούπολης και χωριά
17:00
ΕΞΠΡΕΣ
18:00
Ελευθερούπολη
19:00
Μέσω Νέας Περάμου
20:40
Μέσω Ελευθερούπολης και χωριά
Θεσσαλονίκη - Καβάλα
Μέσω Ελευθερούπολης και χωριά
06:00
(εκτός Σαββάτου και αργιών)
08:00
Μέσω Ελευθερούπολης και χωριά
09:00
ΕΞΠΡΕΣ
Ελευθερούπολη - Καβάλα (με
10:00
ανταπόκριση Τούζλα για χωριά)
11:00
Μέσω Νέας Περάμου
12:00
Μέσω Ελευθερούπολης και χωριά
13:00
ΕΞΠΡΕΣ
Ελευθερούπολη - Καβάλα (με
14:00
ανταπόκριση Τούζλα για χωριά)
15:00
Μέσω Νέας Περάμου
16:00
Μέσω Ελευθερούπολης και χωριά
17:00
ΕΞΠΡΕΣ
18:00
Ελευθερούπολη - Καβάλα
19:00
Μέσω Νέας Περάμου
20:00
Μέσω Ελευθερούπολης και χωριά
22:00
Μέσω Ελευθερούπολης και χωριά
Καβάλα - Αθήνα
08:45
20:30

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΩΝ
ΗΜΕΡΑ
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ
Δευτέρα
8:25
18:35
Τρίτη
8:25
18:35
Τετάρτη
8:25
18:35
Πέμπτη
8:25
18:35
Παρασκευή
8:25
18:35 & 21:55
Σάββατο
8:25
18:35
Κυριακή
8:25
18:35 & 21:55
ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Ε/Γ-Ο/Γ Ταξιάρχης/Aqua Maria
Από Καβάλα
Προς
Τρίτη - Πέμπτη (3:00μ.μ.)
Λήμνο - Άγιο Ευστράτιο Λαύριο
Τετάρτη - Παρασκευή (7:00μ.μ.)
Λήμνο - Μυτιλήνη - Χίο - Σάμο
(& Ικαρία κάθε Τετάρτη)
Ε/Γ-Ο/Γ Ταξιάρχης/Aqua Maria
Από Καβάλα προς Λήμνο - Άγιο Ευστράτιο - Λαύριο
1:00 π.μ.
Σάββατο
Κυριακή
3:30 π.μ.

Τηλέφωνα πρώτης ανάγκης
Άμεση Επέμβαση: 100
ΕΚΑΒ: 166
Πυροσβεστική Υπηρεσία: 199, 2510 244444
Λιμεναρχείο (Άμεση Δράση Λ.Σ.): 108
Νοσοκομείο: 2513501100
Νοσοκομείο (μικροβιολογικές & ακτινολογικές εξετάσεις):
2513501700
Νοσοκομείο (τμ. Πυρηνικής Ιατρικής): 2513501675
Αστυνομική Διεύθυνση: 2510223720, 2510622215
Τροχαία: 2510622230-1
Ασφάλεια: 2510622264
Αστ. Τμήμα Καβάλας: 2510 622273 -4
Λιμεναρχείο: 2510 224967, 2510 224472
ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών: 2510 222218
ΚΤΕΛ Υπεραστικών Γραμμών: 2510 222294
Αερολιμένας: 25910 52370-71-72
Ολυμπιακή: 2510 223622, 2510 225577
Aegean: 2510 229000
ΕΛΤΑ Καβάλας: 2510 833330
ΕΟΤ: 2510 231653
Διοικητήριο: 2510 291000
Κλινικές:
Κλινική «Ιπποκράτης»: 2510 221968
Κλινική «Λητώ» (γυναικολογική): 2510 229975
Κλινική «Ελευθώ» (γυναικολογική): 2510 834416
Κλινική «Γαλήνη» (νευροψυχιατρική): 2510 441288

Δήμος Καβάλας:
ΔΑΝΕΚ 2510 831388
Ταμείο Δήμου 2510 451440 – 2510 223136
Δημοτικό Ωδείο 2510 222119
ΔΕΚΕΚ 2510 223764 – 2510 222119 – 2510 226950
Γραμματεία δημάρχου 2513 500100
Γενικός γραμματέας Δήμου 2513 500231
Γενικός διευθυντής Δήμου 2513 500110
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 2513 500195
Γραμματεία Δ.Σ. 2513 500106 -07
Δημοτική Αστυνομία 2510 451451
Γραφείο Τύπου 2510 451459
Παιδικοί Σταθμοί 2510 451457
Καθαριότητα 2510 223514
Ηλεκτροφωτισμός 2510 291420 -19
Βιβλιοθήκη Δημοτική: 2510 222770
Θέατρο «Αντιγόνη Βαλάκου»: 2510 223504
Θέατρο Δημοτικό Περιφερειακό: 2510 220876
Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας: 2510 222335

Μικρές Αγγελίες
Δη­μο­σιεύ­στε και ε­σείς τη δι­κή σας αγ­γε­λί­α ε­ντε­λώς
ΔΩ­ΡΕ­ΑΝ, τηλε­φω­νώ­ντας στα τη­λέ­φω­να 2510 231033, στο FAX.:2510230377 ή στο email: info@enachannel.gr
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:
Διαμέρισμα
στην 16η Ταξιαρχία 25-27, 85
τ.μ. με θέα. Πληροφορίες στο
τηλ. 6977423356
Πωλείται γυμναστήριο στις Κρηνίδες
Καβάλας, σε λειτουργία με δική του πελατεία. Τηλ: 6932 – 750651
Πωλείται γκαρσονιέρα ρετιρέ 30 τ.μ.
με θέα στην Πλατεία Καπνεργάτη. Τιμή
Πώλησης 35.000 €. Τηλ: 2310 – 321571.
Πω­λού­νται ρά­φια, ε­ξο­πλι­σμός κα­τα­
στή­μα­τος, κού­κλες, βι­τρί­νες και μπού­στα
σε πο­λύ κα­λή κα­τά­στα­ση και σε πο­λύ
κα­λή τι­μή. Τηλ: 6979900717, 2510 –
241962
Πω­λού­νται 15 στρέμ­μα­τα στη Πο­το­
ποι­ί­α του Μαυ­ρο­μά­τη και μι­σό στρέμ­μα
στα Α­μι­σια­νά Κα­βά­λας . Τηλ: 2510 –
326275
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Επιχείρηση ζαχαροπλαστικής στην Κηπούπολη. Τηλ.2510
242040
Πωλείται κατάστημα ισόγειο στο κέ-

Αθήνα - Καβάλα
07:30
20:30

Υπηρεσίες:
ΙΚΑ: 2510 450564
ΟΑΕΔ: 2510 229688
ΚΤΕΟ: 2510 622050
Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας: 2510
836552
ΟΣΕ: 2510 223615
ΤΕΒΕ: 2510 222655
Δημοτικό Κυνοκομείο 2510 837140
Φιλοζωϊκός Σύλλογος “ΑΙΣΩΠΟΣ” 25940
21191
ΚΤΕΟ 2510 622050
Ένωση Καταναλωτών Καβάλας: 2510
223000
Οδική Βοήθεια:
ΕΛΠΑ: 10400
Express Service: 154
Interamerican: 168
Hellas Service: 1057

Δευτέρα 22 Απριλίου 2013
info@enachannel.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ντρο της Καβάλας (απέναντι από τα δικαστήρια). 58 τ.μ. και 58 τ.μ. το πατάρι.
Τηλ: 2510-831814 και 2510-226092.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ηλεκτρονικό θερμόμετρο
Θερμοκρασίας
-Ώρας–Ημερομηνίας
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Τηλ.
:6999391540.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 10 στρέμματα στο
υδραγωγείο Καβάλας
δίπλα στην
ποτοποιεία του Μαυρομάτη και άλλα
3 στρέμματα στα Αμισιανά στην Αγ.
Παρασκευή. Τηλ. 2510 326-175.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Πλυντήριο, Ψυγείο, Τηλεόραση λόγω μετακόμισης. Τιμή συζητήσιμη.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6974718670
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: μονοκατοικία, 2οροφη, 110 τμ ο όροφος, με την δυνατότητα ο κάθε όροφος να γίνει
ανεξάρτητος, σε 400 τμ οικόπεδο
δίπλα στο Παγγαίο . Περιοχή Νικήσιανη.
Τιμή 35.000€ τηλ: 6939340163
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: διαμέρισμα δυάρι 40τμ
με ταράτσα 65τμ στον 5ο όροφο πε-

νταόροφης οικοδομής με αυτόνομη
θέρμανση στην οδό Μιαούλη 50.
Τηλ: 2510 220232, 6973524305
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: επιχείρηση και άδεια λειτουργίας σε ανδρικό κομμωτήριο σστο
Κέντρο της Καβάλας.
Τηλ: 6955545531
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: διαμέρισμα στην περιοχή
Καμάρες 100τμ με δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, WC με θέα.
Τηλ: 2510 225297, 6977380269
Πωλείται μεζονέτα στην Καλαμίτσα
Καβάλας λουξ κατασκευή, 140 τ.μ με
σοφίτα και υπόγειο, 50 m από την θάλασσα. Τιμή προσιτή.Τηλ.6945-047168
Πωλούνται 10 στρέμματα στα Ασιανά Καβάλας πίσω από την ποτοποιία
Μαυρομάτη . Τηλ.2510-326327 κύριος
Στράτος
Πωλείται μονοκατοικία 80 τ.μ. εντος
οικοπέδου 130 τ.μ. παλιό κτίσμα με θέα
στην περιοχή Ποταμουδιων Τηλ.2510240040

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Πωλείτε παλαιό σπίτι στο Βύρωνα
65 τ.μ. με υπόγειο και δική του αυλή .
Τιμή λογική
Τηλ.6948-419875
Πωλείτε διαμέρισμα στο κέντρο Αγίου Νικόλαου 3 κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη . Τηλ.6976-745824
Πωλείτε διαμέρισμα στο κέντρο Αγ.
Νικολάου 3 106 τ.μ κατάλληλο και για
επαγγελματική στέγη Τηλ.6976745824
Πωλείται στην Καλάμισα μεζονέτα
αρίστης κατασκευης 140 τ.μ. σε ιδιόκτητο
οικόπεδο 180 τ.μ. με σοφίτα και υπόγειο ,
όλη νόμιμη , κοντά στη θάλασσα σε προσιτή τιμή . ΤΗΛ.6945-047168
ΠΩΛΕΙΤΕ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κτήμα με ακτινίδια βιολογικής παραγωγής
16 στρεμμάτων στην Χρυσούπολη. Τηλ:
6932 212368

Ενοικιάζεται σπίτι, επιπλωμένο,
τζάκι, air condition, 2 υπνοδωμάτια στο
Σούγελο. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6934 266 816,
Κα Τασούλα
Ενοικιάζεται Διαμέρισμα 2αρι επί
της οδού Ι. Αστεριάδη 26 στην Καβάλα.
Πληροφορίες: (κ. Κωνσταντίνα) ΤΗΛ.
2510- 229643, 6978501914.
Ενοικιάζεται: διαμέρισμα 75m2, πλήρως ανακαινισμένο. Ξεχωριστή Κουζίνα
Σαλόνι Κρεβατοκάμαρα και χωλ με εντοιχιζόμενη ντουλάπα. Τιμή Ενοικίου 250 €
Εθναρχου Μακαρίου 3 όπισθεν Δημαρχίας Τηλ. Επικοινωνίας 25910-41063.
Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 48 τ.μ.,
καινούρια,
ηλιόλουστη, με αυτόνομη θέρμανση. Διεύθυνση:
Βαλαορίτου 5. Τηλ: 2510 – 220309
Ενοικιάζεται αποθήκη στα Αμισιανά
Καβάλας. 42 τμ Τηλ: 6945620716
Ενοικιάζεται αποθηκευτικός χώρος 130 τμ κοντά στην αγορά (ενιαίο,
στεγανό, με μαρμάρινο δάπεδο) Τηλ:
6971913637
Ενοικιάζεται μονοκατοικία ανακαινισμένη 90 τμ. Με δύο κρεβατοκάμαρες, με
ατομική θέρμανση, κλίμα. Στάση Λιμενικού (7ης Μεραρχίας) Τηλ: 6946407971
Ενοικιάζεται κατάστημα στη Σκάλα
Ποταμιάς
Θάσου μπροστά στην θάλασσα.
Τηλ επικοινωνίας: 6932331696
Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα ρετιρέ στο
κέντρο της Καβάλας με θέα και κεντρική
θέρμανση. Τιμή 150€. Πληροσορίες:
6973559824
Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα με έναν ενιαίο χώρο κουζίνα και μπάνιο και κεντρική
θέρμανση, επιπλομένο. Διεύθυνση: Αγ.
Αθανασίου 73, 2ος
όροφος, τιμή; 190€. Τηλ: 833135,

6973598995.
Ενοικιάζεται δυάρι ρετιρέ 73 τ.μ., με
κεντρική θέρμανση. Διεύθυνση: Ομονοίας 165. Τηλ: 2510 – 832165.
Ενοικιάζεται διαμέρισμα με δύο
υπνοδωμάτια, τραπεζαρία, μπάνιο, αποθήκη και κεντρική θέρμανση. Τριάρι στον
1ο όροφο. Τηλ: 833135,6973598995
Ενοικιάζεται μονοκατοικία με αυλή, 2
δωμάτια, επιπλωμένη ή μη στην περιοχή
της Δεξαμενής. Τηλ: 6973812818
Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 42τμ, στον
3ο όροφο, στην οδό 7ης Μεραρχίας (δίπλα έχει και στάση). Τιμή: 250€. Τηλ:
6947029916
Ενοικιάζεται διαμέρισμα 3άρι επιπλωμένο, επί της οδού Αγ. Αθανασίου στην Καβάλα, λόγω μετακόμισης.
Όχι ποδοσφαιριστές, όχι κατοικίδια.
6937152833
Ενοικιάζεται διαμέρισμα 3αρι ανακαινισμένο στο κέντρο της Καβάλας
τηλ.6937457674
Ενοικιάζεται διαμέρισμα 60 τ.μ. (μεζονέτα) αυτόνομο χωρίς κοινόχρηστα
σε κεντρικό σημείο της πόλης, Με 2 air
contition, επιπλωμένο ή μη. Τίμιος Σταυρός, Τηλ: 2510 233 531 - 6977 859 338.
Ενοικιάζεται διαμέρισμα 98 τ.μ στη
Λυδία Καβάλας , 2 κρεβατοκάμαρες ,
σαλοτραπεζαρία
, κουζίνα , μπάνιο , μεγάλες βεράντες
μπρος πίσω , καλοριφέρ με ωρομετρητη
και ηλιακό Πληροφορίες Μουστακλής
Κώστας τηλ.2510517641 , 6956429897
Ενοικιάζεται μονοκατοικία 3αρι με
θέα μεγάλη κοντά στο παλιό τέρμα της
δεξαμενής Τηλ.6973-812818
Ενοικιάζεται διαμέρισμα 105 τ.μ
στο ΚΕΝΤΡΟ, στην οδό Βενιζέλου 35Γ
(συγκρότημα Μιχαηλίδη), δίπλα στο

δημοτικό κήπο, στον 2ο όροφο, σε καλή
κατάσταση, με άνετους χώρους (μεγάλο
σαλόνι, ξεχωριστή κουζίνα με τραπεζαρία, δυο δωμάτια), μεγάλα μπαλκόνια,
ντουλάπες, λίγα κοινόχρηστα. Με δυο
εισόδους, από Δαγκλή και από τον ακάλυπτο του συγκροτήματος. Κατάλληλο
και για επαγγελματική χρήση. Δεκτοί και
οι φοιτητές.
Ελεύθερο μετά τον Οκτωβρη. ΕΝΟΙΚΙΟ 350€ (σημερινό ενοίκιο 500€ )
ΤΗΛ.6945324241 , 6948434382 , 2510229933
Ενοικιάζεται Μονοκατοικία 50 τ.μ,
δυο δωματίων, στον 2ο όροφο, επί της
οδού Χρυσ. Σμύρνης 92, στην Αγία Παρασκευή, (στη σειρά που είναι τα μαγαζιά, μετά τη στάση Διαμαντή). Έχει μερικά έπιπλα, είναι βαμμένο. Κατάλληλο για
φοιτητή. Με ατομική θέρμανση. ΕΝΟΙΚΙΟ
180€. ΤΗΛ.6945324241 , 6948434382 ,
2510229933
Ενοικιάζεται Γκαρσονιέρα στην οδό
Κων/πόλεως , στον 3ο όροφο , με θεά
στο λιμάνι (σε 3 λεπτά πρόσβαση στην
7ης Μεραρχίας, στο ύψος του Πυθαγόρα). Ψυγείο, κουπονάκι, φρεσκοβαμμένο ΕΝΟΙΚΙΟ 150€ ΤΗΛ.6945324241 ,
6948434382 , 2510-229933
Ενοικιάζεται Διαμέρισμα-ρετιρέ, 100
τ.μ. στο κέντρο. κινητό 6976745824
Ενοικιάζεται γκαρσονιερα 150€ με
ατομική θέρμανση (Περιοχή: ανάμεσα
στον Πρ. Ηλία και τον Άγιο Παύλο). Πληροφορίες: 2510-831863
Ενοικιάζεται διαμέρισμα 90 τ.μ. Άριστη κατασταση, 2 υπνοδωμάτια, σαλοτραπεζαρία, μικρή αποθήκη, μπαλκόνι
με θέα και κήπο. Χωρίς κοινόχρηστα,
αυτόνομη θέρμανση και με δυνατότητα
να μπει σόμπα. Περιοχή Αγ. Αθανασίου
επί της Σαππαίων 250€ τηλ. επικοινωνί-

ας: 6942564148
Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα για φοιτητές, επιπλωμενη, ανακαινισμένη, χωρίς
κοινόχρηστα. Τιμή 190 €. Ισόγειο, κοντά
στα Πανεπιστήμια (Αετοράχης 21 με Λεωφόρος Στρατού) Θεσσαλονίκη
Ενοικιάζετε οροφοδιαμέρισμα 130
τ.μ. στην Δέπος, με φανταστική θέα.
Σαλόνι με τζάκι, 3 υπνοδωμάτια, 2 WC,
πολυτελές. ΤΙΜΗ: 500€
Τηλ: 6948484086
Ενοικιάζεται διαμέρισμα 2άρη, 60
τ.μ. επιπλωμένο, με κήπο, χωρίς κοινόχρηστα στην Δεξαμενή 300 ευρώ. 2510222676
Ενοικιάζεται μονοκατοικία 70 τ.μ. σε
ακοπ. 2 στρεμμάτων, με ιδιωτική είσοδο
στην θάλασσα, στο Παληό, 300 ευρώ
2510-222676
Ενοικιάζεται οροφοδιαμέρισμα 120
τ.μ. ατομική θέρμανση, χωρίς κοινόχρηστα, σαλονοκουζίνα, 3 υπνοδωμάτια,
2 WC, στην Δεξαμενή. 380 ευρώ. 2510222676
Ενοικιάζεται μεζονέτα 200 τ.μ. στην
θέση Ύψωμα, από την μεριά της θάλασσας, με ωραία θέα-ανεξάρτητη, στο
Παληό 230 ευρώ 6948514610
Ενοικιάζεται στην Καβάλα επί της Αγ.
Αθανασίου διαμέρισμα 102 τ.μ. σε 1ο
όροφο, με ενιαία κουζίνα-σαλοτραπεζαρία, 2 υπνοδωμάτια, μικρή αποθηκούλα,
πατάρια, μπάνιο+WC, εντοιχισμένες
ντουλάπες, με όλα τα ηλεκτρικά εντοιχισμένα και τα έπιπλα (αν το επιθυμείτε),
2 A/C, αυτόνομη θέρμανση καλοριφέρ,
χωρίς κοινόχρηστα, με απεριόριστη
θέα. Κατάλληλο και για 2 φοιτητές. Ενοίκιο: 360 με το χ/μο. 2ετές συμβόλαιο
τουλάχιστον, χωρίς αυξομοιώσεις. τηλ.
2831056101 whatsup 6978257522 κα.
Ζωή

Ζητούνται 3 άτομα (άνω των 23 ετών)
για εργασία από το χώρο τους μέσω Η/Υ,
μερική ή ολική απασχόληση. Πληροφορίες
στο τηλ. 6975593625 ή στο site www.
timeformoney.gr

ακάλυπτων). Τηλ: 2510 244173

εταιρίας διατροφής. Κέρδη 500-2500 εύρο
και περισσότερα σε όλη την Ελλάδα. www.
extra-money.gr 6971800186 ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ατομα για συνεργασία απο εταιρία
διατροφής. Hμιαπασχολιση 500-1500
ευρο και περισσότερα. www.moneyextra.gr
6977249333 Κ.Μπουγατσιας

www. time-for-money-gr

Πωλούνται
γνήσια
κρητικά,
παραδοσιακά προϊόντα. κ. Έμμα Σαρίδου,
Καράνου 10 - Καβάλα. Τηλ: 2510 223153,
6948503447
Αναλαμβάνω υπεύθυνα τη φροντίδα
ηλικιωμένων κυριών (όχι ανάπηρων).
Δουλειές σπιτιού, μαγείρεμα, ψώνια,
συντροφιά.Τηλ: 2510 244173
Αναλαμβάνω επισκευές Ηλεκτρικών
Συσκευών «Ο ΓΙΑΝΝΗΣ». Τηλ: 2510 –
223890, ΚΙΝ: 6944634122
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για μερική ή πλήρη
απασχόληση από εμπορική εταιρία
τροφίμων. 400-800€. Τηλ. 6939966258.
Kυρία ελληνίδα, με καλό χαρακτήρα
ενδιαφέρεται για την φύλαξη παιδιών. Τηλ:
2510 - 392012
Κυρία αναλαμβάνει σίδερο. Πληροφορίες:
κ. Αγγελική, τηλ: 6936044057, ώρες
επικοινωνίας:
18:00 – 21:00.
Αναλαμβάνω υπεύθυνα τη φύλαξη
μικρών παιδιών από 2,1/2 χρονών και
πάνω στο χώρο τους. Κατά προτίμηση
οικογένειες που δεν καπνίζουν. Τηλ: 2510
244173
Αναλαμβάνω υπεύθυνα το καθάρισμα
σπιτιών και εξωτερικών χώρων (αυλών,

ΔΙΑΦΟΡΑ

Φιλόλογος παραδίδει μαθήματα . Τηλ:
6936150044
Πωλείται επιχείρηση 55 τετραγωνικά (2
τουαλέτες ανδρών-γυναικών) στο κέντρο της
Καβάλας 25ετιας καφέ-μπαρ με 36 άτοκες
δόσεις από 500 ευρώ το μηνα=18.000
ευρώ .Πολύ καλή κατάσταση πλήρως
εξοπλισμένο . Τιμή ενοικίου 350 ευρώ. Τηλ.
επικοινωνίας:6948831307 κύριος Στέλιος
Πωλούνται αλογόκαρα εξωτερικού
χώρου 2m*98cm με ξύλινες και σιδερένιες
ρόδες. Τηλ.6945-620716
Αναλαμβάνω περιποίηση μικρών
ζωών καθώς και φύλαξη κατοικίδιων
κατά την διάρκεια των διακοπών σας.
Τηλ.6945859952 κύρια Ζαπετκο Βικτορία
Αδριανή Δράμα
Kυρια ζητά εργασία για καθαρισμό
γραφείων ή για φροντίδα ηλικιωμένων.
Τηλ.2513006757 ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για
συνεργασία ανω των 25 ετων απο εταιρία
διατροφής ευεξίας. με 2-3 ωρες 700-1800
ευρο και περισσότερα. τηλ. 6956469535
Αναλαμβάνω
δακτυλογραφήσεις
κειμένων ή οποιαδήποτε άλλη δουλειά
όπως: καθαρισμός σπιτιών, μαγαζιών,
γραφείων φύλαξη παιδιών ή ηλικιωμένων.
Είμαι Ελληνίδα, μορφωμενη, πρόσχαρη
και
ευγενική.τηλέφωνο:
6984268802
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα άνω των 18 χρόνων
που ασχολούνται με τον αθλητισμό
(μπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο, τένις, στίβο,
άρση βαρών, σκι κ.τ.λ.) από συνεργάτη

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χωρίς μεγάλο
κεφάλαιο μπορείς να κάνεις την δική σου
επιχείρηση σε όλη την Ελλάδα-άμεσο
κέρδος με ποσοστά που είναι μεγάλα
χωρίς πάγια έξοδα με έδρα το σπίτι σου.
Πώς; Δείτε το site: www.makismlm.gr Τηλ:
6973822905
Σοβαρή και εχέμυθη κυρία αναλαμβάνει
τη φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων (όχι
αναπήρων).Για πρωινές ή βραδινές
ώρες. Πληροφορίες: 2510-221041,κιν.
6956122281
Αναλαμβάνω υπεύθυνα καθαριότητα
σπιτιών και γραφείων, καθώς και άλλες
οικιακές εργασίες (σίδερο, πλύσιμο, κτλ).
Κυρία Ρίτσα, 6944579536
Πωλείται κομπρεσέρ 500άρη, ένα
ηλεκτρικό πιστόλι βαφής Vagnet σε προσιτή
τιμή. 6944416081
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Άτομο για συνεργασία για την
οργάνωση των ακαδημιών ευεξίας αθλητών
και φοιτητών από τους αντιστοίχους
χώρους κέρδη 600-1600 ευρώ και
περισσότερα 6977249333 ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ένα άτομο σοβαρό, ικανό, υπεύθυνο, με
βασικές γνώσεις υπολογιστή για πλήρη
απασχόληση. Άμεσο ξεκίνημα, εισόδημα
πάνω από το βασικό. Τηλ. 6971751911.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία από το
χώρο τους, μέσω υπολογιστή. Πρωϊνή ή
απογευματινή
πάνω

απασχόληση,

εισόδημα

από τον βασικό. Τηλ: 6975593526 site:
www.
Κυρία ελληνίδα αναζητά εργασία, όπως:
καθαρισμό σπιτιών και γραφείων, φύλαξη
ηλικιωμένων και παιδιών καθώς και
σε ταβέρνα. Τηλέφωνο επικοινωνίας
6933351846
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
μικρός
αποθηκευτικός
χώρος για έπιπλα, με μικρό ενοίκιο λόγω
μετακόμισης, τηλ.6937152833
Αναλαμβάνω υπεύθυνα καθαριότητα
ελαιοχρωματισμούς και σπατουλαριστά σε
σπίτια και καταστήματα . Τα ταβάνια δώρο.
τηλ. 6977418631 κ.Μανόλης
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: Όροφο διαμέρισμα
στον 2ο όροφο, 110 τ.μ. Καινούργια
κατασκευή,
ατομική
θέρμανση
χωρίς κοινόχρηστα. 2 υπνοδωμάτια,
σαλονοκουζίνα,
μπάνιο.
Ενοίκιο
συζητήσιμο-Μόνο σοβαρές προτάσεις.
Περιοχή Αγ.Αθανασίου κοντά σε στάση.
Τηλ: 2510 233531 - 6977 859338
Κυρία ζητάει εργασία, για καθαριότητα
σπιτιών,
φροντίδα
παιδιών
και
ηλικιωμένων.Γνωρίζει Ελληνικά, Αγγλικά,
Γερμανικά.
Τηλέφωνο
επικοινωνίας:
6972790597.

ΑΝΑΛΥΤΗΣ

Δευτέρα 22 Απριλίου 2013
info@enachannel.gr

ΥΓΕΙΑ

13

Γιατροί Καβάλας προς Yπουργό Υγείας: «Κινδυνεύει η ζωή ασθενών»

Την άμεση παρέμβαση του
υπουργού Υγείας ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας
για να λυθούν τα επείγοντα
προβλήματα του νοσοκομείου και των κέντρων υγείας της περιοχής που απειλούνται με κατάρρευση.
Ασθενείς κινδυνεύουν εξαιτίας των ελλείψεων σε προσωπικό και υποδομές, τονίζουν οι γιατροί. Σε επιστολή
τους προς τον Ανδρέα Λυκουρέντζο, περιγράφουν
τα φλέγοντα ζητήματα,
υποστηρίζοντας με έμφαση
ότι αν δεν αντιμετωπιστούν
αμέσως τότε οι ασθενείς θα
υποστούν ακόμα πιο τραγικές συνέπειες που μπορεί
να τους κοστίσουν και την
ίδια τους τη ζωή.
Αποψιλώθηκε το Ρευματολογικό
Σύμφωνα με τους γιατρούς,
επείγουσας σημασίας πρόβλημα αντιμετωπίσει το
Ρευματολογικό Τμήμα του
νοσοκομείου Καβάλας, που
αν και εξυπηρετεί ασθενείς
από όλη τη Βόρεια Ελλάδα απειλείται με λουκέτο.

Όπως αναφέρουν, η παραίτηση του επιστημονικού
υπεύθυνου έχει οδηγήσει
στην επιστημονική και ουσιαστική αποψίλωση του
Τμήματος.
Ο ρευματολόγος που θα
παραμείνει θα κληθεί με
υπεράνθρωπες
προσπάθειες να ανταποκριθεί στις
υψηλές απαιτήσεις, όπως η
νοσηλεία ασθενών, τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία και
τα επείγοντα περιστατικά.
Αυτά συμβαίνουν σε ένα
Τμήμα που μαζί με το αντίστοιχο του νοσοκομείου
«Άγιος Παύλος» της Θεσσαλονίκης αποτελούν τα
μοναδικά οργανωμένα Ρευματολογικά Τμήματα στη
Μακεδονία και τη Θράκη.
«Ξεψυχά» το Ορθοπεδικό
Στο Ορθοπεδικό Τμήμα,
όπως επισημαίνουν στην
επιστολή οι εκπρόσωποι
του Ιατρικού Συλλόγου
Καβάλας, η επικείμενη συνταξιοδότηση γιατρού θα
δημιουργήσει τεράστια λειτουργικά προβλήματα.
Στο Ορθοπεδικό, εκτός από

τις προγραμματισμένες ορθοπεδικές επεμβάσεις και
τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία, πραγματοποιούνται
250-300 επείγουσες ορθοπεδικές επεμβάσεις σε
ώρες εφημερίας, αργίες και
Σαββατοκύριακα, σε ασθενείς που είχαν εξεταστεί
στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Όλες αυτές τις
ιατρικές πράξεις θα πρέπει
να τις αναλαμβάνουν μελλοντικά οι τέσσερις εναπομείναντες γιατροί.
Ελλείψεις στο Ακτινολογικό
Την ίδια ώρα, οι γιατροί
καταγγέλλουν ότι στενάζει
και το Ακτινολογικό Τμήμα,
μετά την πρόσφατη συνταξιοδότηση δύο ακτινολόγων. Το λιγοστό προσωπικό
βρίσκεται αντιμέτωπο με
υπερβολικό φόρτο εργασίας, καθώς εκκρεμεί και η
κάλυψη μιας κενής οργανικής θέσης από παλαιότερη
συνταξιοδότηση εργαζομένου.
Η ανάγκη ενίσχυσης του
Τμήματος με προσωπικό γίνεται ακόμη πιο επιτακτική

σύμφωνα με τους γιατρούς,
καθώς σύντομα θα ξεκινήσει η λειτουργία του μαγνητικού τομογράφου στο νοσοκομείο.
Υποστελέχωση στα Παθολογικά Τμήματα
Σοβαρές «αρρυθμίες» παρατηρούνται και στα δύο
Παθολογικά
Τμήματα.
Όπως λένε οι γιατροί, εκεί
αντιμετωπίζονται επείγοντα
και χρόνια περιστατικά των
κατοίκων της ευρύτερης
περιοχής της Καβάλας αλλά
και της Δράμας. Τις ανάγκες
καλύπτουν μόλις τέσσερις
«οργανικά» τοποθετημένοι
γιατροί, σε ένα νοσοκομείο
δυναμικότητας 420 κλινών.
SOS και για το ΩΡΛ
Στο Ωτορινολαρυγγολογικό Τμήμα, υπηρετούν τρεις
επιμελητές Β’, ωστόσο σε
δύο μήνες λήγει η θητεία
του ενός επικουρικού γιατρού. Σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Καβάλας, αυτό
σημαίνει ότι η εφημέρευση
στη διάρκεια του μήνα και
η αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών της
συγκεκριμένης ειδικότητας,
τίθεται σε κίνδυνο.
Αναμονές στο ΤΕΠ
Οι διαμαρτυρίες των ασθενών και των συνοδών τους
αποτελεί σχεδόν καθημερινό φαινόμενο στο Τμήμα
Επειγόντων Περιστατικών,
εξαιτίας της μεγάλης αναμονής.
Οι γιατροί περιγράφουν
στην επιστολή τους προς
τον υπουργό Υγείας ότι
«παρά τις «φιλότιμες» προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων (διοίκηση, ιατρικό
και νοσηλευτικό προσωπικό) δεν κατορθώσαμε στα
τρία περίπου χρόνια λειτουργίας του νέου νοσοκομείου Καβάλας να οργανώσουμε αυτό το Τμήμα με
τέτοιο τρόπο, ώστε να απο-

φεύγονται οι μεγάλες αναμονές και οι συνακόλουθες
διαμαρτυρίες των ασθενών
ή και των συγγενών τους.
Κυρίαρχη αιτία αποτελεί η
έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, τραυματιοφορέων και ιατρικού προσωπικού».
Τα προβλήματα θα ενταθούν, προειδοποιούν οι γιατροί, αν δεν προσληφθούν
παθολόγοι, χειρουργοί, ορθοπεδικοί και καρδιολόγοι
αποκλειστικά για το ΤΕΠ.
«Πάσχουν» και τα κέντρα
υγείας
Τραγικές ελλείψεις σε ιατρικό και λοιπό προσωπικό,
σε ασθενοφόρα και άλλα
μέσα, αντιμετωπίζουν και
τα τρία κέντρα υγείας στην
περιοχή, Ελευθερούπολης,
Πρίνου- Θάσου και Χρυσούπολης. Συγκεκριμένα,
το κέντρο υγείας Ελευθερούπολης δε διαθέτει βιοπαθολόγο, ενώ το κέντρο
υγείας Πρίνου-Θάσου δε
διαθέτει ούτε βιοπαθολόγο
ούτε ακτινολόγο.
Επιπλέον, οι συνεχείς αποσπάσεις παθολόγων και
παιδιάτρων για κάλυψη των
αναγκών του νοσοκομείου δημιουργούν κενά στις
αντίστοιχες ειδικότητες, με
αποτέλεσμα τις διαμαρτυρίες και τα παράπονα των
πολιτών.
Οι εκπρόσωποι των γιατρών
της Καβάλας υπογραμμίζουν ότι η διακομιδή των
επειγόντων περιστατικών
και η ζωή των κατοίκων των
δήμων Παγγαίου, Θάσου
και Νέστου τίθεται σε κίνδυνο, εξαιτίας της έλλειψης
οδηγών και πληρωμάτων
ασθενοφόρων.

ΑΝΑΛΥΤΗΣ

14 ΥΓΕΙΑ

Δευτέρα 22 Απριλίου 2013
info@enachannel.gr

Ηλεκτρονική παρακολούθηση των συνταγογραφήσεων

Συστηματική παρακολούθηση των κανόνων για τη
συνταγογράφηση, την εκτέλεση και την εκκαθάριση
των διαγνωστικών εξετάσεων, με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία
του Εθνικού Οργανισμού
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, (ΕΟΠΥΥ), αλλά και τη
μείωση των παρατυπιών
που έχουν ως αποτέλεσμα
την οικονομική «αιμορραγία» του ΕΟΠΥΥ, επιφέρει
το νέο ηλεκτρονικό σύστημα που τίθεται σε ισχύ από
την ερχόμενη Δευτέρα και
το οποίο παρουσίασε σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Μάριος Σαλμάς,
προαναγγέλλοντας παράλ-

ληλα, ότι σύντομα, ανάλογο
σύστημα παρακολούθησης
και ελέγχου θα εφαρμοστεί και για τα φαρμακευτικά σκευάσματα, ενώ για
όποιον πάροχο υπηρεσιών
υγείας παραβαίνει τους κανόνες, θα προβλέπονται
«εξοντωτικές ποινές», σε
νομοσχέδιο που θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή.
Με το νέο σύστημα, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα έχουν
τη δυνατότητα να γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο
τη διαδρομή του παραπεμπτικού, πού βρίσκεται και
σε τι εξετάσεις υποβάλλεται
ο ασθενής, ενώ μέχρι σήμερα «βλέπαμε μόνο τιμολόγια και
ένα πα-

ραπεμπτικό μπορεί να είχε σπάθεια εξορθολογισμού,
διπλοεκτελεστεί», είπε ο νοικοκυρέματος και βελτιυπουργός.
στοποίησης του ΕΟΠΥΥ συνεχίζεται.
Επίσης με τη διασύνδεση
των συστημάτων e-ΔΑΠΥ «Ο Οργανισμός αναπτύσμε το e-Prescription, (συ- σεται ταχύτατα σε έναν από
νταγογράφησης και παρα- τους πιο σύγχρονους Οργαπεμπτικών) δίνεται πλέον η νισμούς Υγείας στην Ευρώδυνατότητα της ηλεκτρονι- πη με σύγχρονα εργαλεία
κής παρακολούθησης της
εκκαθάρισης των δαπανών
παρακλινικών εξετάσεων.
Έως σήμερα, το σύστημα
των Ασφαλιστικών Ταμείων
δεν είχε τη δυνατότητα να
παρακολουθεί αυτήν τη διαδικασία και πολύ περισσότερο δεν είχε τη δυνατότητα να έχει αξιόπιστο έλεγχο
της εκκαθάρισης των υποβληθέντων παραστατικών.
«Γνωρίζουν όλοι οι πάροχοι,
ότι από τη Δεύτερα θα παρακολουθείται βήμα προς
βήμα όλη η πορεία από τη
συνταγογράφηση και δημιουργία του παραπεμπτικού
για μια διαγνωστική εξέταση ή για μια θεραπεία, μέχρι τη στιγμή που υποβάλλεται το παραστατικό ή το
τιμολόγιο στον ΕΟΠΥΥ για
να πληρωθεί αυτή η πράξη», δήλωσε ο κ. Σαλμάς,
προσθέτοντας, ότι η προ-

αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες πληροφορικής και μηχανογράφησης και βεβαίως
πλέον το μόνο θέμα είναι να
μπορέσει ο ΕΟΠΥΥ να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις
της ύφεσης από την πλευρά
της αντανάκλασης αυτής
στα έσοδά του», κατέληξε ο
κ. Σαλμάς.

Δευτέρα 22 Απριλίου 2013
info@enachannel.gr

ΑΝΑΛΥΤΗΣ

ΥΓΕΙΑ 15

16 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΗΣ

Κατάσχεση μισθού ακόμη και για οφειλή 5 ευρώ!
φλήσουν λόγω μηδενικού
εισοδήματος και διαβίωση
σε εξαιρετικά μειονεκτικές
συνθήκες (π.χ. άποροι).

Σε κατάσχεση ακινήτου ή
μισθού για οφειλή που έχει
καταστεί ληξιπρόθεσμη και
ξεπερνά τα 5 ευρώ θα προχωράει η Εφορία σε λίγες
εβδομάδες σε ελεύθερους
επαγγελματίες και μισθωτούς.
Στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο προβλέπεται:
-Κατάσχεση μισθών και
ακινήτων για οποιαδήποτε οφειλή υπερβαίνει τα 5
ευρώ και καθίσταται ληξιπρόθεσμη. Η Εφορία θα
στέλνει στο λογιστήριο της
εταιρείας που εργάζεται ο

«Μη εισπράξιμες» θα χαρακτηρίζονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές για τις οποίες
έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος
και η αναζήτηση περιουσιακών στοιχείων και εισοδημάτων των οφειλετών
χωρίς να έχει εντοπιστεί κάποιο ρευστοποιήσιμο ή αξιοποιήσιμο στοιχείο. Στην
περίπτωση αυτή το χρέος
θα χαρακτηρίζεται «μη εισπράξιμο», θα παραμένει
σε «ύπνωση» για 20 έτη και
αν μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν έχει εντοπιστεί κάποιο εισόδημα ή
φορολογούμενος ένα ση- περιουσιακό στοιχείο του
μείωμα για την οφειλή και η οφειλέτη, τότε θα διαγράεταιρεία θα είναι υποχρεω- φεται οριστικά.
μένη να αποδίδει στη ΔΟΥ
το ποσό που οφείλεται.
Υπό αυτές τις συνθήκες
πολύ μεγάλο μέρος των
-Εάν το ποσό υπερβαίνει σημερινών ληξιπρόθεσμων
τις 10.000 ευρώ και κατα- οφειλών θα θεωρηθεί μη
στεί ληξιπρόθεσμο, τότε εισπράξιμο και θα περάσει
θα ασκείται ποινική δίωξη στα αρχεία της Εφορίας.
εναντίον του φορολογούμενου.
Σύμφωνα με το υπουργείο
Οικονομικών, λοιπόν από
-Η διαγραφή οφειλών προς τα 56 δισ. ευρώ ληξιπρόθετην Εφορία ύψους έως και σμων χρεών των φορολο200 ευρώ από φορολογού- γούμενων προς την Εφορία
μενους οι οποίοι μπορούν εισπράξιμα θεωρούνται μόνα αποδείξουν ότι αδυνα- λις τα 15 δισ. ευρώ.
τούν πλήρως να τα εξο-

Αλλάζει ο Τειρεσίας για ένα εκατ. «κόκκινους»
Ειδικότερα,το πράσινο φως
για τη συζήτηση αυτής της
πρότασης εκ μέρους της κυβέρνησης δόθηκε πριν από
20 ημέρες από τον πρωθυπουργό ύστερα από επικοινωνία που είχε με τους κυρίους Γιάννη Στουρνάρα και
Κωστή Χατζηδάκη.

Αλλαγές που θα απελευθερώσουν από τον βραχνά
και την αγωνία του «Τειρεσία» χιλιάδες επιχειρηματίες και απλούς δανειολήπτες
που βρίσκονται σήμερα στο
κόκκινο, ενώ θα επιτρέπουν
και την παρακολούθηση εφ’
όρου ζωής της πιστοληπτικής ικανότητας όλων, ετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.
Σύμφωνα με το «Πρώτο
Θέμα» υπό το βάρος της
μεγάλης κρίσης και της

ανάγκης για σταδιακή ανάπτυξη ώστε να μην αποσαθρωθεί ο κοινωνικός ιστός,
στα σχέδια των υπουργείων
Οικονομικών και Ανάπτυξης είναι η υιοθέτηση του
βρετανικού μοντέλου.
Προβλέπει ελαστικοποίηση μεν των συνεπειών για
τους καταχωρημένους στις
λίστες του «Τειρεσία», όμως
και την εφ’ όρου ζωής παρουσία τους στο νέο σύστημα που θα προκύψει.

Ο κ. Αντώνης Σαμαράς είχε
ζητήσει προτάσεις ανακούφισης των δανειοληπτών και των επιχειρήσεων
που λόγω «μαυρίσματος»
στον «Τειρεσία» δεν έχουν
πρόσβαση σε ρευστότητα
εκ μέρους των τραπεζών.
Επειτα από συνεννοήσεις
των δύο υπουργείων, τα
στελέχη του υπουργείου
Ανάπτυξης πρότειναν την
υιοθέτηση του βρετανικού
συστήματος.
Μάλιστα, στις πρόσφατες
διαπραγματεύσεις με την
τρόικα για το νέο καθεστώς
ως προς τους δανειολήπτες
το θέμα τέθηκε υψηλά στην
ατζέντα.

Δευτέρα 22 Απριλίου 2013
info@enachannel.gr

Από 50 εως 300 ευρώ οι “εκπτώσεις” στο χαράτσι
- 15% λιγότερο χαράτσι θα πληρώσουν όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων
- Ποιοι είναι οι κερδισμένοι και ποιοι οι χαμένοι από τη
μείωση
- Στην καρδιά του καλοκαιριού έρχονται οι λογαριασμοί της ΔΕΗ με τα νέα χαράτσια
- Τη γλιτώνουν για φέτος οι ιδοκτήτες αγροτεμαχίων
Λιγότερο χαράτσι θα κληθούν να πληρώσουν φέτος οι
διοκτήτες ακινήτων. Η εφημερίδα “ΕΘΝΟΣ” παρουσίασε αναλυτικά και με παραδείγματα όλο το πανόραμα
των “εκπτώσεων” στο χαράτσι.
Ειδικότερα, από τις διαπραγματεύσεις με την τρόικα
προέκυψε αφενός η μετονομασία του ΕΕΤΗΔΕ σε Ενιαίο Φόρο Ακινήτων και αφετέρου οριζόντια μείωση
15% του φόρου για όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων.
Οι ελαφρύνσεις ξεκινούν από τα 30 με 50 ευρώ για μικρά ακίνητα σε περιοχές με χαμηλές ή μεσαίες τιμές
ζώνης ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν τα
300 ευρώ για μεγάλες κατοικίες ή για όσους κατέχουν
περισσότερα του ενός ακίνητα συνολικού εμβαδού
άνω των 200 τετραγωνικών μέτρων.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ισχύουν μέχρι στιγμής, το ηπιότερο «χαράτσι» θα έλθει με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ στην «καρδιά» του καλοκαιριού δηλαδή μέσα στον Ιούλιο.
Στους κερδισμένους του νέου συστήματος συγκαταλέγονται οι πολύτεκνοι, οι ανάπηροι και οι μακροχρόνια
άνεργοι, οι οποίοι με το ισχύον καθεστώς πληρώνουν
μειωμένο ειδικό τέλος 0,5 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο,
το οποίο θα πέσει στο 0,425 το τ.μ.
Βέβαια, η οριζόντια μείωση θεωρείται έως έναν βαθμό
«άδικη», με το σκεπτικό ότι από αυτήν επωφελούνται
κατά κύριο λόγο οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε «ακριβές»
περιοχές με υψηλές τιμές ζώνης, αλλά όπως λένε στο
υπουργείο Οικονομικών, δεν υπήρχαν τα χρονικά περιθώρια για ένα διαφορετικό μοντέλο μείωσης του
φόρου.
Προκειμένου να καλυφθούν οι απώλειες φορολογικών
εσόδων από την έκπτωση στο «χαράτσι», το υπουργείο Οικονομικών προχωρά σε διεύρυνση της φορολογικής βάσης σε σχέση με το ό,τι ίσχυε πέρυσι για το
ΕΕΤΗΔΕ.
Έτσι, στους χαμένους του νέου συστήματος συμπεριλαμβάνονται όσοι φορολογούμενοι κατέχουν ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα σε περιοχές που βρίσκονται
εκτός συστήματος αντικειμενικών αξιών.
ΣΘα υποστούν πρόσθετες φορο-επιβαρύνσεις, καθώς θα αυξηθεί σημαντικά ο συντελεστής με βάση
τον οποίο θα υπολογιστεί ο φόρος. Ο συντελεστής για
τις κατοικίες στις συγκεκριμένες περιοχές θα αυξηθεί
ακόμα και στα 6 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο από 3
ευρώ το τ.μ. που ήταν σταθερά μέχρι σήμερα.
Για παράδειγμα, κατοικία 100 τ.μ. σε τουριστική περιοχή εκτός σχεδίου με μέση τιμή ζώνης στον δήμο που
ανήκει, ύψους 1.500 ευρώ το τ.μ. ενώ μέχρι σήμερα
πλήρωνε 300 ευρώ φόρο. Πλέον ο φόρος θα υπολογιστεί με τη μέση τιμή ζώνης και θα φθάσει στα 425
ευρώ.
Επίσης αντιμέτωποι με σημαντικές επιβαρύνσεις θα
βρεθούν για πρώτη φορά οι φορολογούμενοι που
εκμισθώνουν τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητά τους σε
υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου, καθώς επίσης
όλες οι δημοτικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου. Οι κατηγορίες αυτές φυσικών και
νομικών προσώπων απαλλάχθηκαν τα έτη 2011 και
2012 από το ΕΕΤΗΔΕ αλλά τώρα θα κληθούν να πληρώσουν το νέο μειωμένο κατά 15% «χαράτσι», καθώς
θα ενταχθούν στους υπόχρεους καταβολής του.

Δευτέρα 22 Απριλίου 2013
info@enachannel.gr

ΑΝΑΛΥΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

17

ΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: Διέξοδος για 2,7 εκ. οφειλέτες!

Τη δυνατότητα να κάνουν
μία «καινούργια αρχή»
τακτοποιώντας τα χρέη
τους προς της Εφορία,
τα Ταμεία, τους Δήμους,
τις τράπεζες, ακόμη και
στη ΔΕΗ, δίνει η κυβέρνηση σε χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις
που έχουν πληγεί από την
κρίση.
Με νομοσχέδιο «σκούπα» που θα τεθεί πολύ
σύντομα προς ψήφιση,
προβλέπεται η ρύθμιση
των οφειλών σε απεριόριστες δόσεις για όσους
χρωστούν ως 5.000 ευρώ
και ρύθμιση οφειλών σε
48 δόσεις για επαγγελματίες, εμπόρους, επιχειρήσεις και μεγαλοοφειλέτες.
Συγκεκριμένα:
-Τα χρέη που μπορούν να
υπαχθούν στη νέα ρύθμι-

ση είναι αυτά που έχουν
δημιουργηθεί ως τις
31.12.2012.
-Ο οφειλέτης πρέπει να
έχει εξοφλήσει όλες τις
φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του
μετά την 1.1.2013.
-Οφειλέτες με χρέη που
είχαν συσσωρευθεί πριν
από τις 31 Δεκεμβρίου
2012 μπορούν να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση
οποιαδήποτε στιγμή αργότερα, υπό την προϋπόθεση η διάρκεια του
διακανονισμού να μην
εκτείνεται πέραν τις 30ής
Ιουνίου 2017 και να είναι ενήμεροι στις υποχρεώσεις τους από τον
Ιανουάριο του 2013. Η
υπαγωγή στις υφιστάμενες ρυθμίσεις θα κλείσει
μόλις ανακοινωθεί η νέα
ρύθμιση.

-Νέοι οφειλέτες με χρέη
που
δημιουργήθηκαν
μετά τις 31 Δεκεμβρίου
2012 δεν μπορούν να
υπαχθούν στη νέα ρύθμιση.
Σε δηλώσεις του στην
εφημερίδα, ο κ. Στουρνάρας, σημειώνει:
«Μόλις ψηφιστεί το νομοσχέδιο που θα υλοποιεί τη συμφωνία με την
Τρόικα, θα εκταμιευτεί η
δόση των 2,8 δισ. ευρώ
του Μαρτίου η οποία έχει
δύο προαπαιτούμενα, τη
μείωση των τιμών των
φαρμάκων και τη διοικητική μεταρρύθμιση, αλλά
και η επόμενη δόση των
6 δισ. ευρώ».
Αυτό αναμένεται να γίνει
το αργότερο έως τις 13
Μαΐου, οπότε και είναι
προγραμματισμένη η συνεδρίαση του Eurogroup.

18 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TV-RADIO

ΑΝΑΛΥΤΗΣ
08:00-10:00 Γιώργος Τράγκας
10:00-12:00 Νίκος Χατζηνικολάου
12:00-13:00 Παύλος Λεμοτζης τοπικά
νέα περιφερείας
13:00-14:00 Ελληνοφρένεια
20:00-22:00 Φωτεινή Χατζηιωαννίδου

www.centertv.gr
2510. 224040
ΔΕΥΤΕΡΑ
17.00 ΠΑΙΔΙΚΟ

7.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

17.30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

8.00 ME MIA MATIA (Ε)

18.00 ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ

9.30 VIDEO CLIP

18.30 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

10.00ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΙΣ
15.00 ΟΛΑ ΟΝ ΚΑΜΕΡΑ ΚΟΜΝΗΝΟΣ
17.00 ΠΑΙΔΙΚΟ
17.30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18.00 ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ
18.30 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
20.00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ON AIR
21.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22.00 CENTER FOR
23.30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
0.30 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ (Ε)
2.00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ON AIR

20.00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ON AIR
21.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22.00
ΝΤΡΟ

ΣΤΟ

ΕΠΙΚΕ-

23.30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
0.30 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ (Ε)
2.00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ON AIR
3.00 ΟΛΑ ΟΝ ΚΑΜΕΡΑ (Ε)
5.00 ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (2)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
7.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
8.00 ME MIA MATIA (Ε)
9.30 VIDEO CLIP

3.00 ΟΛΑ ΟΝ ΚΑΜΕΡΑ (Ε)

10.00ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΙΣ

5.00 ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (2)

15.00 ΟΛΑ ΟΝ ΚΑΜΕΡΑ ΚΟΜΝΗΝΟΣ

ΤΡΙΤΗ
7.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
8.00 ME MIA MATIA (Ε)

17.00 ΠΑΙΔΙΚΟ
17.30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18.00 ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ
18.30 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

9.30 VIDEO CLIP

20.00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ON AIR

10.00ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΙΣ

21.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

15.00 ΟΛΑ ΟΝ ΚΑΜΕΡΑ ΚΟΜΝΗΝΟΣ

22.00 ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΗ

17.00 ΠΑΙΔΙΚΟ
17.30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18.00 ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ
18.30 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
20.00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ON AIR
21.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

23.30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
0.30 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ (Ε)
2.00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ON AIR
3.00 ΟΛΑ ΟΝ ΚΑΜΕΡΑ (Ε)
5.00 ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (2)

ΣΑΒΒΑΤΟ

17.30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

7.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
8.00 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ (Ε)
9.30 VIDEO CLIP
10.00 ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Ε)
12.00 ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
13.30 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ
15.00 FACE TO FACE (Ε)
17.00 ΠΑΙΔΙΚΟ
17.30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18.30 ΠΑΛΜΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΑΛΤΑΡΗ (Ε)
20.00 ΠΑΡΕΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
21.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22.00 ΤΑΙΝΙΑ
23.30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
0.30 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ (Ε)
2.00 VIDEO CLIP
4.30 ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ

18.00 ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ

5.00 ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ(Ε)

22.00 ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
23.30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
0.30 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ (Ε)
2.00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ON AIR
3.00 ΟΛΑ ΟΝ ΚΑΜΕΡΑ (Ε)
5.00 ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (2)

ΤΕΤΑΡΤΗ
7.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
8.00 ME MIA MATIA (Ε)
9.30 VIDEO CLIP
10.00ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΙΣ
15.00 ΟΛΑ ΟΝ ΚΑΜΕΡΑ ΚΟΜΝΗΝΟΣ
17.00 ΠΑΙΔΙΚΟ

18.30 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
20.00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ON AIR
21.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22.00 ΕΞ ΕΠΑΦΗΣ
23.30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
0.30 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ (Ε)
2.00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ON AIR
3.00 ΟΛΑ ΟΝ ΚΑΜΕΡΑ (Ε)
5.00 ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (2)

ΠΕΜΠΤΗ
7.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
8.00 ME MIA MATIA (Ε)
9.30 VIDEO CLIP
10.00ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΙΣ
15.00 ΟΛΑ ΟΝ ΚΑΜΕΡΑ ΚΟΜΝΗΝΟΣ

Δευτέρα 22 Απριλίου 2013
info@enachannel.gr

ΚΥΡΙΑΚΗ

7.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
8.00 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ (Ε)
9.30 VIDEO CLIP
10.00 ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Ε)
12.00 ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
13.30 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ
15.00 ΟΝ ΚΑΜΕΡΑ (Ε)
17.00 ΠΑΙΔΙΚΟ
17.30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18.30 ΌΛΑ ΕΊΝΑΙ ΤΕΧΝΗ
(E)
20.00 ΠΑΡΕΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
21.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
23.30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
0.30 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ (Ε)
2.00 VIDEO CLIP
4.30 ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ
5.00 ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε)

www.enachannel.gr
2510. 231033

ΔΕΥ­ΤΕ­ΡΑ

8.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9.00 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ (Ε)
10.30 TV MARKET
14.00 ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙΣ
15.00 ΑΝΑΛΥΤΗΣ
16.30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17.30 ΜΑΖΙ
19.00 TV MARKET
19.30 ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ
21.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22.00 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
23.30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
0.30 ΑΙΣΘΗΣΙΑΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
2.00 TV MARKET
3.00 ΜΑΖΙ (Ε)
4.30 ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ (Ε)

ΤΡΙ­ΤΗ

ΤΡΙΤΗ
8.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9.00 ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙΣ
10.00 TV MARKET
14.00 ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙΣ
15.00 ΑΝΑΛΥΤΗΣ
16.30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17.30 ΜΑΖΙ
19.00 TV MARKET
19.30 ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ
21.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22.00 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
23.30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
0.30 ΑΙΣΘΗΣΙΑΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
2.00 TV MARKET
3.00 ΜΑΖΙ (Ε)
4.30 ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ (Ε)

ΤΕ­ΤΑΡ­ΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ
8.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9.00 ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙΣ
10.00 TV MARKET
14.00 ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙΣ
15.00 ΑΝΑΛΥΤΗΣ
16.30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17.30 ΜΑΖΙ
19.00 TV MARKET
19.30 ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ
21.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22.00 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
23.30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
0.30 ΑΙΣΘΗΣΙΑΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
2.00 TV MARKET
3.00 ΜΑΖΙ (Ε)
4.30 ΑΓΡΟΤΙΚΑ&ΥΓΙΕΙΝΑ
(Ε)

ΠΕ­ΜΠΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ
8.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9.00 ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙΣ
10.00 TV MARKET
14.00 ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙΣ
15.00 ΑΝΑΛΥΤΗΣ
16.30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17.30 ΜΑΖΙ
19.00 TV MARKET
19.30 ΔΩΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
21.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22.00
ΓΙΑ
ΜΙΑ
ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΗ ΖΩΗ

Τετάρτη:

23.30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
0.30 ΑΙΣΘΗΣΙΑΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
2.00 TV MARKET
3.00 ΜΑΖΙ (Ε)
4.30 ΔΩΡΟ ΥΓΕΙΑΣ (Ε)
ΤΣΕΛΙΟΣ

ΠΑ­ΡΑ­ΣΚΕΥ­Η
8.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9.00 ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙΣ
10.00 TV MARKET
14.00 ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙΣ
15.00 ΑΝΑΛΥΤΗΣ
16.30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17.30 ΜΑΖΙ
19.00 TV MARKET
19.30 ΑΓΡΟΤΙΚΑ&ΥΓΙΕΙΝA
21.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22.00 ΠΑΡΑ…5
23.30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
0.30 ΑΙΣΘΗΣΙΑΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
2.00 TV MARKET
3.00 ΜΑΖΙ (Ε)
4.30 ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ (Ε)

ΣΑΒ
ΣΑΒ­ΒΑ­ΤΟ
6.00 TV MARKET
8.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9.00 ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙΣ
10.00 TV MARKET
14.00 ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙΣ
15.00 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ (Ε)
16.30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17.30 ΑΓΡΟΤΙΚΑ&ΥΓΙΕΙΝΑ
(Ε)
19.00 TV MARKET
19.30 ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΡΦΟΤΕΡΗ
ΖΩΗ (Ε)
21.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22.00 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ
23.30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
0.30 ΑΙΣΘΗΣΙΑΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
2.00 TV MARKET
3.00 ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ (Ε)
4.30 ΠΑΡΑ…5 (Ε)

ΚΥ­ΡΙΑ­ΚΗ
6.00 TV MARKET
8.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9.00 ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙΣ
10.00 TV MARKET
14.00 ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙΣ
15.00 ΠΑΡΑ…5 (Ε)
16.30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17.30 ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ (Ε)
19.00 TV MARKET
19.30 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ (Ε)
21.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22.00 ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ (Ε)
23.30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
0.30 ΑΙΣΘΗΣΙΑΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
2.00 TV MARKET
3.00 ΑΓΡΟΤΙΚΑ&ΥΓΙΕΙΝΑ
(Ε)
4.30 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ (Ε)

www.enaradio.gr
2510. 832555

Δευτέρα:
08:00-10:00 Γιώργος Τράγκας
10:00-12:00 Νίκος Χατζηνικολάου
12:00-13:00 Παύλος Λεμοτζης τοπικά
νέα περιφερείας
13:00-14:00 Ελληνοφρένεια
18:00-20:00 Ελένη Παπαδοπούλου
20:00-22:00 Λάκης Ανθίμου «Λαικά
Μονοπάτια»

Τρίτη:

08:00-10:00 Γιώργος Τράγκας
10:00-12:00 Νίκος Χατζηνικολάου
12:00-13:00 Παύλος Λεμοτζης τοπικά
νέα περιφερείας
13:00-14:00 Ελληνοφρένεια
18:00-20:00 Ελένη Παπαδοπούλου
20:00-22:00 Λάκης Ανθίμου «Λαικά
Μονοπάτια»

Πέμπτη:
08:00-10:00 Γιώργος Τράγκας
10:00-12:00 Νίκος Χατζηνικολάου
12:00-13:00 Παύλος Λεμοτζης τοπικά
νέα περιφερείας

13:00-14:00 Ελληνοφρένεια
20:00-22:00 Φωτεινή Χατζηιωαννίδου

Παρασκευή:
08:00-10:00 Γιώργος Τράγκας
10:00-12:00 Νίκος Χατζηνικολάου
12:00-13:00 Παύλος Λεμοτζης τοπικά
νέα περιφερείας
13:00-14:00 Ελληνοφρένεια

Σαββάτο:
22:00 ως 10:00(πρωΐ Κυριακής) live
τραγούδια με μουσική επιμέλεια από
Λάκη Ανθίμου.

Κυριακή:
10:00-14:00 Λάκης Ανθίμου «Με μια
καλημέρα!»
Τις υπόλοιπες ώρες της εβδομάδας
ολοκαίνουργια ελληνικά τραγούδια
και αποκλειστικότητες ελληνικών
τραγουδιών μονό από το ΡΑΔΙΟ ΕΝΑ
90,5 FM

ΑΝΑΛΥΤΗΣ

Δευτέρα 22 Απριλίου 2013
info@enachannel.gr

Πείτε... αντίο στις γρατσουνιές

Με την καθημερινή χρήση
το αυτοκίνητό μας «αποκτά» διάφορες γρατσουνιές, οι οποίες μας χαλάνε
τη διάθεση αλλά και την
εικόνα του οχήματός μας.
Ας δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να διορθώσουμε
πολλές από αυτές.
Τι θα χρειαστούμε
Πριν ξεκινήσουμε, θα πρέπει να πλύνουμε καλά το
αυτοκίνητό μας ή το σημείο που θέλουμε να επισκευάσουμε από τη γρατσουνιά. Τα υλικά που θα
χρειαστούμε είναι δύο μαλακά υφάσματα (μία παλιά φανέλα), ώστε να μη
δημιουργήσουμε επιπλέον
γρατσουνιές στο χρώμα
του αυτοκινήτου μας. Και
τα δύο αυτά υφάσματα θα
πρέπει να είναι καθαρά,
αλλά και απολύτως στεγνά.
Στη συνέχεια, θα πρέπει να
προμηθευτούμε μία αλοι-

φή για εξωτερικό γυάλισμα
αυτοκινήτου, την οποία
μπορούμε να βρούμε σε
καταστήματα με αξεσουάρ αυτοκινήτου. Η αλοιφή
αυτή καλό είναι να είναι
επώνυμη, ώστε να έχουμε
το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Tι να προσέξετε
• Πριν γυαλίσουμε το αυτοκίνητό μας, θα πρέπει να
έχουμε φροντίσει να βρίσκεται ώρα σε σκιερό μέρος, ώστε η λαμαρίνα του
να μην έχει αναπτύξει υψηλή θερμοκρασία.
• Η αλοιφή η οποία θα επιλέξουμε θα πρέπει να έχει
λεπτή σύνθεση ώστε, κατά
το γυάλισμα, να μην ταλαιπωρήσει το βερνίκι στο
χρώμα του αυτοκινήτου.
• Αν μία γρατσουνιά έχει
αφαιρέσει τμήμα από το
χρώμα του αυτοκινήτου
μας, δεν πρέπει να επιμείνουμε στο τρίψιμο ώστε

να την διορθώσουμε, διότι μπορεί να προκαλέσουμε μεγαλύτερη ζημιά στη
γύρω επιφάνεια.
Η διαδικασία
Βήμα πρώτο
Τοποθετούμε μία σχετικά
μικρή ποσότητα στο ένα
από τα δύο υφάσματα. Μία
αρκετά μεγάλη ποσότητα
δε σημαίνει ότι θα έχουμε
καλύτερο αποτέλεσμα.
Βήμα δεύτερο
Εντοπίζουμε τη γρατσουνιά και τρίβουμε το σημείο
αυτό κάνοντας κυκλικές κινήσεις για περίπου 30 δευτερόλεπτα. Δε χρειάζεται
να ασκήσουμε υπερβολική
δύναμη, διότι μπορεί να
προκαλέσουμε βαθούλωμα στη λαμαρίνα.
Βήμα τρίτο
Με το δεύτερο και καθαρό
ύφασμα καθαρίζουμε την
απλωμένη αλοιφή από το
αμάξωμα, μέχρι να εξαφανιστούν εντελώς τα υπολείμματά της. Σε αυτό το
βήμα, η διαδικασία πρέπει
να γίνεται πάντοτε με το
καθαρό ύφασμα.
Αποτέλεσμα
Οι γρατσουνιές έχουν εξαφανιστεί. Αν όμως, συνεχίζουν να φαίνονται αχνά,
μπορούμε να επαναλάβουμε τη διαδικασία γυαλίσματος. Αν και πάλι δεν έχουμε
κάποιο αποτέλεσμα, θα
πρέπει να επισκεφθούμε
κάποιο φανοποιείο, διότι
η γρατσουνιά έχει προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά
στο χρώμα.

Τα πρόστιμα για όσους «ξέχασαν» τα τέλη κυκλοφορίας

Πρόστιμο ισόποσο με την
αξία των αρχικών τελών εις
διπλούν θα πρέπει να καταβάλουν για τα τέλη κυκλοφορίας 2013 όσοι «ξέχασαν» να τα πληρώσουν.
Εντός των προσεχών εβδομάδων η Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών και οι εφορίες θα
πραγματοποιήσουν
δια-

σταυρώσεις για τον εντοπισμό κατόχων ΙΧ αυτοκινήτων και άλλων οχημάτων
που δεν κατέβαλαν - αν και
όφειλαν - τα τέλη κυκλοφορίας του 2013.
Τα πρόστιμα θα ξεκινούν
από τα 44 ευρώ και θα
φτάνουν μέχρι και τα 2.640
ευρώ.
Σύμφωνα με υπολογισμούς,
περίπου 30.000 ιδιοκτήτες
ΙΧ οχημάτων δεν έχουν καταβάλει το σχετικό αντίτιμο.
Τα πρόστιμα που θα κληθούν να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες ΙΧ:
- Για οχήματα από 51 έως
300 κυβικά εκατοστά στα
44 ευρώ
- Για οχήματα από 301 έως
785 κυβικά εκατοστά στα
110 ευρώ
- Για οχήματα από 786 έως
1.070 κυβικά εκατοστά στα

240 ευρώ
- Για οχήματα από 1.071 έως
1.357 κυβικά εκατοστά στα
270 ευρώ
- Για οχήματα από 1.358 έως
1.548 κυβικά εκατοστά στα
480 ευρώ
- Για οχήματα από 1.549 έως
1.738 κυβικά εκατοστά στα
530 ευρώ
- Για οχήματα από 1.739 έως
1.928 κυβικά εκατοστά στα
600 ευρώ
- Για οχήματα από 1.929 έως
2.357 κυβικά εκατοστά στα
1.320 ευρώ
- Για οχήματα από 2.358 έως
3.000 κυβικά εκατοστά στα
1.760 ευρώ
- Για οχήματα από από 3.001
έως 4.000 κυβικά εκατοστά
στα 2.200 ευρώ
- Για οχήματα άνω των 4.001
κυβικών εκατοστών στα
2.640 ευρώ

AYTOKINHTO

19

Σε συνεχή πτώση οι πωλήσεων
νέων αυτοκινήτων

Μόνο στη Βρετανία καταγράφηκε αύξηση 5,9%
Πτώση 12% σημείωσαν οι πωλήσεις νέων αυτοκινήτων το Μάρτιο για 18ο συνεχή μήνα στις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, φτάνοντας τα 1,3 εκατομμύρια
αυτοκίνητα. Τα στοιχεία αυτά ανακοινώθηκαν από
την Eυρωπαϊκή Eνωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων
(Acea), που τα συνέκρινε με τα αντίστοιχα περσινά.
Οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες στην ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου είδαν τις πωλήσεις τους να
υποχωρούν το Μάρτιο, εκτός από τις ακριβές μάρκες, όπως η γερμανική Mercedes (+0,6%) ή η Jaguar
(21,2%).
Η ιταλική Fiat αντιστάθηκε καταγράφοντας υποχώρηση -0,8%, ενώ η αμερικανική General Motors
(-12,8%) και η γαλλική PSA (-16,0%) είδαν τις πωλήσεις τους να μειώνονται σημαντικά.
Η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία Renault, κατέγραψε μικρότερη πτώση σε σχέση με τη γενική εικόνα
της αγοράς, χάρη στη διατήρηση των καλών επιδόσεων της μάρκας της χαμηλού κόστους Dacia η οποία
είχε αύξηση 20,2% στις πωλήσεις της σε ένα μήνα.
Η νοτιοκορεατική αυτοκινητοβιομηχανία Kia είχε
άνοδο 3,7%, ενώ οι πωλήσεις της επίσης νοτιοκορεατικής Hyundai υποχώρησαν κατά 9,5% στην ευρωπαϊκή αγορά.
Σύμφωνα με την Acea που εδρεύει στις Βρυξέλλες, η
ύφεση στην αγορά νέου αυτοκινήτου οφείλεται στην
ξαφνική πτώση των πωλήσεων στις περισσότερες
μεγάλες αγορές, όπως η Γερμανία (-17,1%), η Γαλλία
(-16,2%), η Ιταλία (-4,9%), η Ισπανία (-13,9%).
Ανάμεσα στις μεγάλες αγορές, μόνο η Βρετανία κατέγραψε αύξηση 5,9% των πωλήσεων το Μάρτιο
(+7,4% σε τρεις μήνες).
Στο σύνολο του τριμήνου, οι πωλήσεις στην Ευρώπη
υποχώρησαν κατά 9,8%, με πωλήσεις μόνο 3 εκατομμυρίων αυτοκινήτων. Οι πωλήσεις νέων αυτοκινήτων
στις 27 χώρες της ΕΕ παρουσιάζουν συνεχή υποχώρηση τον τελευταίο ενάμισι χρόνο. Το 2012 κατέγραψαν το χαμηλότερο ποσοστό τους από το 1995, με
πωλήσεις 12,05 εκατομμυρίων αυτοκινήτων.

20 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΗΣ

Aνεμος επενδύσεων 150 εκατ.

Στα 1.749,3 MW διαμορφώθηκε το 2012 η συνολική
ισχύς των αιολικών πάρκων
που βρίσκονταν σε εμπορική ή δοκιμαστική λειτουργία στη χώρα μας, σύμφωνα με στοιχεία της ΗWEA
Wind Statistics.
Η νέα αιολική ισχύς που
εγκαταστάθηκε
πέρυσι
ήταν 116,6 MW. Αξίζει να
σημειωθεί ότι ο ρυθμός
ανάπτυξης ήταν της τάξης
του 7%, μειωμένος σε σχέση με το 23,5% το 2011, το
οποίο αποτελεί και το έτος
με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στον συγκεκριμένο τομέα στην Ελλάδα.
Σε επίπεδο Περιφερειών η
Στερεά Ελλάδα παραμένει
στην κορυφή των αιολικών
εγκαταστάσεων αφού φιλοξενεί 548 MW (31,3%) και
ακολουθεί η Πελοπόννησος με 340,75 ΜW (19,5%)
και η Ανατολική Μακεδονία
– Θράκη όπου βρίσκονται
240,6 MW (13,8%).
Παρότι όμως τα αιολικά…
«κατέβασαν ταχύτητα», το
2012 πραγματοποιήθηκαν
επενδύσεις ύψους 150 εκατ.
ευρώ περίπου. Παράλληλα, συνολικά ο κλάδος των
ΑΠΕ προσέλκυσε επενδύσεις άνω των 2,5 δισ. ευρώ.
Οπως επισημαίνει η ΕΛΕΤΑΕΝ (Ελληνική Επιστημονική
Ενωση Αιολικής Ενέργειας),
αυτά τα στοιχεία δείχνουν
ότι η αγορά της αιολικής
ενέργειας είναι ζωντανή

και έχει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Μάλιστα, εάν ληφθεί υπόψη και
το πλήθος των έργων που
είναι ώριμα για υλοποίηση,
η αιολική ενέργεια μπορεί
να εκτοξευθεί μέσα στην
επόμενη διετία. Προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η πολιτική
σταθερότητα και η σταθερότητα του επενδυτικού
πλαισίου.
Σύμφωνα με την ΕΛΕΤΑΕΝ,
οι άξονες παρέμβασης που
συνιστούν το Αναπτυξιακό
Πακέτο 2013-2014 για τις
ΑΠΕ, με 1 έμφαση στην αιολική ενέργεια, είναι οι ακόλουθοι:
1 Να αναπτυχθούν πολιτικές διευκόλυνσης της χρηματοδότησης. Αυτό περιλαμβάνει μια «βεντάλια»
μέτρων από την επανενεργοποίηση των Οργανισμών Εξαγωγικών Πιστώσεων μέχρι την αύξηση της
ασφάλειας εσόδων μέσω
του εξορθολογισμού του
συστήματος χρηματοδότησης του μηχανισμού στήριξης ώστε να εξαλειφθεί το
έλλειμμα.
2 Να αναλάβει το ΥΠΕΚΑ
να επιλύσει τα γνωστά προβλήματα της αδειοδοτικής
διαδικασίας.
3 Να εφαρμοστούν με διαφάνεια και ισοτιμία οι αρχές και οι κανόνες για την
πρόσβαση στο δίκτυο που
προβλέπει η ευρωπαϊκή
νομοθεσία.

4 Να προωθηθούν κατά
προτεραιότητα τα συγκεκριμένα σημαντικά έργα δικτύων και να αλλάξει ριζικά
ο τρόπος σχεδιασμού και
ανάπτυξης των υποδομών
και του συμβατικού συστήματος ηλεκτροπαραγωγής,
ώστε να υποστηριχθεί η
μεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ.
5 Να προωθηθούν οι μικρές
ανεμογεννήτριες, ώστε ο
κάθε πολίτης να απολαύσει τα οφέλη της αιολικής
ενέργειας.
6 Να ενεργοποιηθεί η διαδικασία για την απόδοση
του 1% του τζίρου των αιολικών πάρκων στους οικιακούς καταναλωτές.
7 Να υπάρξει σχέδιο δράσης για την εγχώρια ανάπτυξη εξειδικευμένων και
υψηλής ποιότητας υπηρεσιών για τη λειτουργία,
επισκευή και κατασκευή
εξοπλισμών αιολικής ενέργειας.
Το εθνικό πλάνο
Η μείωση της εξάρτησης
από εισαγόμενη ενέργεια,
η μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ, η επίτευξη
σημαντικής μείωσης των
εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα (CO2), καθώς και
η προστασία του τελικού
καταναλωτή
αποτελούν
τους βασικούς άξονες του
Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού.
Ταυτόχρονα, η μηδενική
αξιοποίηση της πυρηνικής
ενέργειας και η πολύ περιορισμένη χρήση της τεχνολογίας συλλογής και αποθήκευσης άνθρακα (CCS)
αποτελούν με τη σειρά
τους ουσιαστικές επιλογές
στο πλαίσιο του νέου σχεδιασμού. Για το διάστημα
έως το 2020 οι κατευθυντήριες γραμμές έχουν ήδη
υιοθετηθεί, με το 1ο Σχέδιο

Δευτέρα 22 Απριλίου 2013
info@enachannel.gr

Η Κομοτηνή σχεδιάζει το νέο
λογότυπο της Google!

Το Doodle 4 Google, είναι ένας διαγωνισμός της
Google όπου μαθητές ελληνικών σχολείων χρησιμοποιήσουν τη δημιουργικότητά τους για να επανασχεδιάσουν το λογότυπό της.
Η Google καλεί τους μαθητές να αναδείξουν την
καλλιτεχνική τους διάθεση σχεδιάζοντας ένα νέο
λογότυπο για την εταιρία με θέμα «Η Ελλάδα μου»!
Τα doodles είναι ξεχωριστές εκδόσεις του λογοτύπου της Google που εμφανίζονται στην αρχική της
σελίδα.
Από τις δεκάδες υποψηφιότητες, ξεχώρισε και μία
από την Κομοτηνή και πιο συγκεκριμένα από το 1ο
Γενικό Λυκείο της πόλης! Είναι του μαθητή Γκέραλντ Ελέζι και έχει τίτλο: «Ελλάδα, η μητέρα κάθε
πολιτισμού».
Μιλώντας ο μαθητής για το έργο του, σημείωσε
πως «είναι εμπνευσμένο από τον αρχαίο ελληνικό
πολιτισμό που με τις αξίες και τις ιδέες του φώτισε
την ανθρωπότητα και έθεσε τα θεμέλια του Δυτικού πολιτισμού».

ΑΝΑΛΥΤΗΣ

Δευτέρα 22 Απριλίου 2013
info@enachannel.gr

ΑΘΛΗΤΙΚΑ-ΜΠΑΣΚΕΤ 21

Ένωση Καβάλας-Κολοσσός Ρόδου 66-70
Basket League ΟΠΑΠ.

να διεκδικεί με αξιώσεις τη
νίκη. Ωστόσο, ο Κολοσσός
Από την αρχή του αγώνα άντεξε στην πίεση των γηφάνηκε ότι ο Κολοσσός πεδούχων και πήρε τη νίκη
ήταν αποφασισμένος για τη με 66-70.
νίκη. Οι Ροδίτες προηγήθηκαν με +5 (12-17 και 15-20 Τα δεκάλεπτα: 15-20, 28-44,
στο 10ο λεπτό), ενώ σταδι- 52-58, 66-70.
ακά αύξαναν τη διαφορά
η οποία έφτασε στο +10 Καβάλα (Βαγγέλης Αλεξαν(17-27) και το +21 (21-42). δρής): Πάνος, Άρμπετ 9,
Σε εκείνο το σημείο οι Αρ- Στυλιανού 1, Στεφανίδης
γοναύτες έκαναν επιμέρους 16, Μιλόσεβιτς 3, Δεμερσκορ 7-2 για να μειώσουν τζής, Μίτροβιτς 6, Τάιρου
σε 28-44 με την ολοκλήρω- 8, Κρστέφσκι 4, Κόλεμαν 8,
ση του πρώτου ημιχρόνου. Ατσάρα 11.
Με την επανέναρξη του παιχνιδιού η Καβάλα μείωσε
στους 10 πόντους (38-48)
Οι Αργοναύτες παρέμειναν ματος. Κορυφαίος του ματς ρία έκανε ο Κολοσσός Ρό- με συνεχόμενα τρίποντα
στην τελευταία θέση της ήταν ο Όσμπι με 18 πόντους δου αφού επικράτησε στo από Μίτροβιτς και Άρτσερ
βαθμολογίας με 18 ήττες, και 9 ριμπάουντ.
κλειστό της Καλαμίτσας με και συνέχισε την αντεπίθεδύο αγωνιστικές πριν την
70-66 της Ένωσης Καβάλας ση για να φτάσει ακόμη και
ολοκλήρωση της κανονικής Σημαντικό βήμα για την πα- για την 24η αγωνιστική της στο -4 (50-54 και 59-63) και
περιόδου του πρωταθλή- ραμονή του στην κατηγο-

Κέρδισε το Ρέθυμνο ο ΚΑΟΔ και κυνηγά μία θέση στα
πλέι οφ!

Μία θέση στα πλέι οφ της
Α1 μπάσκετ συνεχίζει να
κυνηγά ο ΚΑΟ Δράμας, ο
οποίος επικράτησε 84-80
του ΑΓΟ Ρεθύμνου, στο
«Δημήτρης Κρατίδης», σε

παιχνίδι για την 24η αγωνιστική. Κορυφαίος ήταν ο
Μπάβτσιτς, ο οποίος σημείωσε 33 πόντους.
Μετά την ήττα της αυτή, η
ομάδα της Κρήτης αποχαι-

ρετά την τετράδα και καταλαμβάνει οριστικά την 5η
θέση.
Τα δεκάλεπτα: 26-22, 49-40,
68-60, 84-80.

Αστέρας Τρίπολης-ΟΦΗ 2-1

Με πρωταγωνιστή τον
Μπακασέτα, ο οποίος σκόραρε στο 80ο λεπτό και στο
τελευταίο λεπτό των καθυ-

στερήσεων, ο Αστέρας Τρίπολης γύρισε το ματς και
νίκησε 2-1 τον ΟΦΗ στο «Θ.
Κολοκοτρώνης» για την 30η

και τελευταία αγωνιστική
του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ
της Σούπερ Λίγκας. ΟΔιαιτητής: Κάκος (Κέρκυρα)
Κίτρινες: Ιωαννίδης
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Σάκης
Τσιώλης): Γεωργακόπουλος, Γιαλούσης (46΄ Λέντσε),
Ρούσσης, Κουρμπέλης, Κοντοές, Φορμίκα, Κάφα (72΄
Μπακασέτας), Ναβάρο, Ράγιος, Έγκον (46΄ Ουρτάδο),
Καλαντζής.
ΟΦΗ (Γιάννης Πετράκης):
Γουναρίδης, Μπανούσης
(54΄ Μπούρμπος), Σαρ, Σόουζα, Ιωαννίδης, Βερόν,
Μακρής, Βιτώρος (83΄ Κυριζίδης), Ζορμπάς, Κανούλας
(75΄ Καπουράνης), Περογαμβράκης.

Κολοσσός Ρόδου (Βασίλης
Φραγκιάς): Γεωργαλλής 1,
Κουμπούρας 2, Χάτεν 10,
Καλαϊτζής 6, Καλαμπόκης
9, Κουκουλάς 4, Νάντζφεϊ 8,
Λάνγκφορντ 8, Κάπελαν 4,
Όσμπι 18.

ΑΝΑΛΥΤΗΣ

Δευτέρα 22 Απριλίου 2013
info@enachannel.gr

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

22

Ατρόμητος-ΑΕΚ 1-0… και τετέλεσται!
είναι να αρχίσει ξανά το
παιχνίδι με τον Πανθρακικό
και να μπορέσει η ΑΕΚ να
νικήσει με 2-1 την ομάδα
της Κομοτηνής. Όπως γίνεται αντιληπτό το σενάριο
είναι πολύ ακραίο, ομως αν
επαληθευτεί τότε θα ισοβαθμίσουν πέντε ομάδες
στους 33 βαθμούς και θα
υποβιβαστεί ο Άρης.
Ο επίλογος της ΑΕΚ γράφτηκε το βράδυ της ΚυΤην ήττα με 1-0 γνώρισε υποβιβάζεται στη Football ριακής στο Περιστέρι. Οι
η ΑΕΚ από τον Ατρόμη- League. Μοναδικό σενάριο «κιτρινόμαυροι» γνώρισαν
το στο Περιστέρι και μετά για να μπορέσει η Ένωση την ήττα με 1-0 από τον
μέχρι στιγμής δεδομένα να μείνει στη Super League Ατρόμητο και κατά μεγάλο
ποσοστό που αγγίζει το…

100% αποχαιρέτησε τη
Σούπερ Λίγκα, για πρώτη
φορά στα 89 χρόνια ιστορίας της. Το ματς έγινε στο
πλαίσιο της 30ης και τελευταίας αγωνιστικής του
πρωταθλήματος ΟΠΑΠ της
Σούπερ Λίγκας και το γκολ
πέτυχε ο Γιαννούλης στο 3ο
λεπτό των καθυστερήσεων.
Ο Ατρόμητος κατέκτησε
την 4η θέση στην κανονική
περίοδο και θα συνεχίσει
στα πλέι οφ.
Διαιτητής: Παππάς (Αθηνών)
Κίτρινες: Καραγκούνης –
Φούντας, Μπουγαϊδης

Πλατανιάς-Λεβαδειακός 2-0

Παναθηναϊκός-Βέροια 3-2

Ο Πλατανιάς ανανέωσε την παραμονή του
στη Super League, καθώς επικράτησε 2-0
του Λεβαδειακού, σε παιχνίδι για την 30η
και τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ στα Χανιά. Ο Μπέλιτς στο 35΄
και ο Κανακούδης στο 77΄ ήταν οι σκόρερ
για την ομάδα του Αγγελου Αναστασιάδη.
Διαιτητής: Ιωαννίδης (Αργολίδας)
Κίτρινες: Μιρτσέτα, Αργυρόπουλος – Καγιεχόν
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (Αγγελος Αναστασιάδης): Κη-

πουρός, Αργυρόπουλος, Στόλερ, Ποτουρίδης, Κανακούδης, Αγκιλέρα, Κάλαϊτζιτς
(67΄ Μιρτσέτα), Ναζλίδης, Γιάννου (50΄ Αλμπάρθε), Μπέλιτς (83΄ Γιακουμάκης), Αναστασάκος.
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Γιάσμινκο Βέλιτς): Κυριακίδης, Χοσέμι, Κόρμπος, Γεωργίου, Πέππας
(46΄ Ρομέου), Ζησόπουλος, Κουτσόπουλος,
Ροτζέριο, Καγιεχόν, Νικολακάκης (67΄ Μαχαίρας), Πόι.

Ξάνθη-Άρης 0-0

Ισόπαλη, χωρίς σκορ, ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση
ανάμεσα στην Ξάνθη και
τον Άρη, σε παιχνίδι για την
30η και τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος της
Σούπερ Λίγκας.
Στο παιχνίδι κυριάρχησε
η σκοπιμότητα και από τις
δύο ομάδες. Έτσι οι ακρίτες διατήρησαν την 6η

θέση, αλλά εάν δεν πάρει
ευρωπαϊκό εισιτήριο ο ΠΑΣ
(λόγω αδειοδότησης) θα
υποχρεωθεί να δώσει μπαράζ με τον Παναθηναϊκό.
Από την πλευρά του ο Άρης,
χάρις στο γκολ του Αστέρα
στις καθυστερήσεις με τον
ΟΦΗ, κέρδισε την παραμονή του στην κατηγορία,
ανεξάρτητα από την από-

φαση της εφέσεων για την
ΑΕΚ.
Μοναδική αξιοσημείωτη
φάση ήταν ένα σουτ του
Γιαννιώτα στο 24’.
Ξάνθη (Ουζουνίδης): Ζαρόπουλος, Μπαξεβανίδης, Κομεσίδης, Γούτας, Μάνταλος
(83΄ Ντάνι), Βάλλας, Μαρσελίνιο, Σμιθ (67΄ Πλατέλλας),
Φλίσκας, Ντιέ, Ράνος (58΄
Σολτάνι).
Άρης
(Παπαδόπουλος):
Διούδης,
Παπαζαχαρίας,
Καζναφέρης, Τριανταφυλλάκος, Τάτος (93΄ Μαργαρίτης), Αγγελούδης (51΄ Διαμαντάκος), Παπαστεριανός,
Πουλίδο, Γιαννιώτας (85΄
Οικονομόπουλος), Ζαραδούκας, Κοέλιο.

Σ’ ένα συναρπαστικό παιχνίδι ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Βέροια με 3-2 και
δεν άφησε περιθώρια για…
παραφιλολογία, με δεδομένο ότι η ομάδα της Ημαθίας «καιγόταν» για βαθμό ή
βαθμούς.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι
«πράσινοι» μετά τα αποτελέσματα της 30ης αγωνιστικής ισοβάθμησαν με την
Ξάνθη στην 6η θέση και εάν
δεν καταφέρει ο ΠΑΣ να πάρει άδεια για την Ευρώπη,
τότε οι δύο ομάδες θα δώσουν μπαράζ!
Μεγάλος πρωταγωνιστής
για τους «πράσινους» ο Βιτόλο με δύο γκολ, ενώ στην
εκπνοή του αγώνα αντίκρυσε και την κόκκινη κάρτα!

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Γιώργος Παράσχος): Ράντμαν, Σκόνδρας, Λαζαρίδης, Γιαννούλης, Νάστος, Μπρίτο, Πίτου
Γκαρσία, Σουμπίνιο (75΄ Καραγκούνης), Ουντότζι (86΄
Μπάλλας), Δημούτσος, Ναπολεόνι (69΄ Καραμάνος).
ΑΕΚ (Τραϊανός Δέλλας):
Αραμπατζής,
Βλάχος,
Τσουκαλάς, Κουτρουμπής,
Μπουγαΐδης, Μητρόπουλος, Ρίκκα (80΄ Κατσικοκέρης), Καραλής, Φούντας,
Γκερέιρο (73΄ Αναστασόπουλος), Πετρόπουλος (64΄
Τσίτας)

στοχο χτύπημα πέναλτι (το
κέρδισε ο ίδιος), ενώ στο
36’ ο Πάπε Σο διπλασίασε
τα τέρματα του Παναθηναϊκού.
Στο δεύτερο μέρος, η Βέροια κατάφερε να μειώσει
στο 57’ χάρη σε πέναλτι
του Κόστλι (αποβολή Σπυρόπουλου), ενώ ισοφάρισε
με τον ίδιο παίκτη στο 67ο
λεπτό.
Το γκολ αυτό λειτούργησε
σαν… ξυπνητήρι για τον
Παναθηναϊκό και ο Βιτόλο
που το είχε πάρει προσωπικά δεν είχε πει την τελευταία του λέξη! Δέκα λεπτά
αργότερα ο Ισπανός μέσος
έστειλε την μπάλα στο πλεκτό, διαμόρφωσε το τελικό
3-2 και το «τριφύλλι» έκλεισε μια καταστροφική χροΟι φιλοξενούμενοι κυνή- νιά με σεβασμό στην ιστογησαν το θαύμα, αφού ισο- ρία και την φανέλα του…
φάρισαν το ματς από 2-0 σε
2-2 με τον Κόστλι, αλλά δεν Παναθηναϊκός: Καπίνο, Σιάντεξαν στο τέλος.
σοκό, Μπουμσόνγκ, Βιτόλο,
Στα αξιοσημείωτα οι τέσσε- Σπυρόπουλος, Φιγκερόα
ρις κόκκινες κάρτες, δύο σε (89’ Τοτσέ), Σο, Μπαρμπακάθε ομάδα. Τον χορό τον ρούσης (74’ Ντίνας), Χουάνοιξε ο Γεωργιάδης στο 5ο χούμης, Καζιγιάμα (64’ Λαλεπτό, ακολούθησε ο Σπυ- γός), Τριανταφυλλόπουλος.
ρόπουλος για τους «πράσινους» στο 56’, ενώ στην Βέροια: Κοτταρίδης, Γκιεκπνοή Βιτόλο (92’) και γέρμο (45’ Καλτσάς), ΜπάρΓεωργέας (92’) πήραν την μπας, Άλβες, Κόστι, Καάγουσα για τα αποδυτήρια! λογέρης (90’ +1 Μοκάκε),
Ο Παναθηναϊκός μπήκε Αμαραντίδης,
Γεωργέας,
πολύ δυνατά και προηγή- Ιωάννου (10’ Μπερτέν), Γεθηκε με 2-0 με γκολ των ωργιάδης, Ολαϊτάν.
Βιτόλο στο 5ο λεπτό με εύ-

ΑΝΑΛΥΤΗΣ

Δευτέρα 22 Απριλίου 2013
info@enachannel.gr

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

23

ΠΑΟΚ-ΠΑΣ Γιάννενα 2-0

Με τον καλύτερο τρόπο
ολοκλήρωσε ο ΠΑΟΚ τις
υποχρεώσεις
του
στο
φετινό πρωτάθλημα της Super League. Ο «δικέφαλος»
επικράτησε 2-0 του ΠΑΣ
Γιάννινα στην «Τούμπα»
και θα ξεκινήσει τα πλέι
οφ
έχοντας
τέσσερις
βαθμούς! Τα γκολ πέτυχαν
οι Γεωργιάδης στο 68΄ και
του Κατσουράνης στο 80΄.
Ο ΠΑΣ Γιάννινα είχε
πολύ καλή απόδοση στο

παιχνίδι. Με άξονα τον
Ντε Βινσέντι οι παίκτες
του Γιάννη Χριστόπουλου
δημιούργησαν
πολλά
προβλήματα στην άμυνα
του «Δικεφάλου» και θα
μπορούσαν να ανοίξουν το
σκορ στο 31΄, όταν μετά από
λάθος του Κωνσταντινίδη ο
Ίλιτς έστρωσε ωραία στον
Λίλα, αλλά ο τελευταίος από
το ύψος του πέναλτι δεν
βρήκε στόχο.
Στο δεύτερο ημίχρονο

ο Δώνης έβγαλε τον
Λόρενς και ανέβασε τον
Κατσουράνη στα χαφ,
αλλαγή που βοήθησε τον
ΠΑΟΚ να διορθώσει πολλά
από τα κακώς κείμενα
του πρώτου 45λεπτου. Ο
διεθνής μέσος είχε ένα
καλό σουτ στο 48΄, το οποίο
εξουδετέρωσε ο Φεγκρούς.
Ένα λεπτό αργότερα η
κεφαλιά
του
Φωτάκη
έφυγε λίγο έξω και στο
68΄, μετά από γύρισμα του
Κατσουράνη και λάθος
του Πάντου, ο Γεωργιάδης
άνοιξε το σκορ. Στο 80΄ ο
«Δικέφαλος του Βορρά»
εξασφάλισε τους τρεις
βαθμούς
χάρη
στην
εξαιρετική
προσωπική
ενέργεια του Κατσουράνη,
ο οποίος πήρε τη μπάλα στο
χώρο του κέντρου, διέσχισε
το μισό γήπεδο, μπήκε στην
περιοχή και με όμορφο
πλασέ διαμόρφωσε το
τελικό 2-0.
Διαιτητής:
Μαντάκης
(Ημαθίας)

Ολυμπιακός-Πανιώνιος 2-1

Ο Ολυμπιακός έραψε το 4ο
αστέρι στη φανέλα του και
πανηγύρισε την κατάκτηση
του 3ου σερί Πρωταθλήματος, επικρατώντας με 2-1
τον Πανιώνιο.
Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν
νωρίς το προβάδισμα στο
σκορ μ’ ένα πολύ όμορφο
γκολ του Μήτρογλου στο
12ο λεπτό, αλλά στη συνέχεια οι «κυανέρυθροι» ισορρόπησαν το ματς και έφτασαν στην ισοφάριση με τον
Σάμαρη, ο οποίος βέβαια
είναι παίκτης του Ολυμπιακού.
Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να απαντήσει και στο 25’
έχασε μια μεγάλη ευκαιρία,
μετά την μαγική ασίστ του
Φετφατζίδη στον Μήτρογλου , με τον τελευταίο να
μην καταφέρνει να νικήσει

τον Ανέστη.
Ωστόσο, η συνέχεια δεν
ήταν ανάλογη, ο Πανιώνιος ήταν σκέτο… φαρμάκι
στις αντεπιθέσεις, εκμεταλλεύτηκε την κακή αμυντική
λειτουργία, τις αργές επιστροφές των γηπεδούχων
και κάθε του επίσκεψη στα
καρέ του Μέγιερι ήταν και
μια μεγάλη ευκαιρία! Στο
31΄ Αραβίδης και Κολοβός
δεν μπόρεσαν να σκοράρουν, ενώ στο 37′ πάλι ο
Κολοβός δεν μπόρεσε να
φτάσει στο γκολ! Το ρεσιτάλ χαμένων ευκαιριών συνεχίστηκε, με τον Κολοβό
για ακόμα μια φορά να μην
μπορεί να κερδίσει τον Μέγιερι!
Ο Μίτσελ προχώρησε στην
γνώριμη πλέον κίνησή του,
άφησε εκτός τον Βλαχοδή-

μο περνώντας στο ματς τον
Ιμπαγάσα. Ο Αργεντίνος
έδωσε το κάτι παραπάνω
στον άξονα, στο 51’ έβγαλε στον Τζιμπούρ, αλλά ο
Αλγερινός δεν μπόρεσε να
σκοράρει. Ο Αργεντινός
έκανε τα πάντα στη μεσαία
γραμμή και στο 64’ με μαγική μπαλιά έβγαλε τον
Φετφατζίδη σε θέση βολής,
αλλά το πλασέ του βρήκε το
δοκάρι!
Ο Ολυμπιακός πίεζε τον Πανιώνιο και κατάφερε τελικά
να πάρει το προβάδισμα και
τη νίκη στο 72’, όταν ο Ιμπαγάσα εκτέλεσε ιδανικά ένα
φάουλ και ο Παπαδόπουλος με κεφαλιά έδωσε πανηγυρικό τόνο στη φιέστα!
Το τελευταίο σφύριγμα του
Λαμπρόπουλου βρήκε τους
γηπεδούχους να πανηγυρίζουν το 40ο πρωτάθλημα
και τον κόσμο να ζητά το
νταμπλ!
Ολυμπιακός: Μέγιερι, Μοντέστο (69’ Γκρέκο), Αβραάμ, Σιόβας, Χολέμπας,
Μανιάτης, Μασάντο, Βλαχοδήμος (46’ Ιμπαγάσα),
Φετφατζίδης, Τζιμπούρ (76’
Παπάζογλου), Μήτρογλου.
Πανιώνιος: Ανέστης, Κούρος, Αυλωνίτης, Κολοβός,
Κουλοχέρης,
Αραβίδης,
Μπούζας (51’ Μενδρινός),
Σάμαρης,(79’
Τόσκας),
Ντούνης (73’ Οκόγιε), Κούρντι, Παναγιωτούδης.

Κίτρινες: Γλύκος, Φωτάκης,
Κίτσιου – Ντε Βινσέντι, Κεϊτά
ΠΑΟΚ (Γιώργος Δώνης):
Γλύκος, Σαλπιγγίδης (77΄
Κίτσιου), Λίνο, Φωτάκης,
Λόρενς
(46΄
Ιντζίδης),
Κωνσταντινίδης,
Λαζάρ
(65΄ Γεωργιάδης), Κάτσε,
Κατσουράνης,
Κουμάλο,

Καμαρά
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Γιάννης
Χριστόπουλος): Φεγκρούς,
Λίλα, Πάντος (78΄ Ντάσιος),
Μιχαήλ, Τζημόπουλος, Ιλιτς
(85΄ Βίλα), Ντε Βινσέντι,
Γεωργίου,
Τσουκαλάς
(85΄ Κεϊτά), Κολοβέτσιος,
Κοροβέσης

ΑΝΑΛΥΤΗΣ

Δευτέρα 22 Απριλίου 2013
info@enachannel.gr

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

24

Δόξα Δράμας – ΑΟΚ 2-0 Το κίνητρο νίκησε το γόητρο…

Στις νίκες επέστρεψε η Δόξα
Δράμας η οποία χωρίς να
αντιμετωπίσει ιδιαίτερες δυσκολίες επιβλήθηκε 2-0 της
Καβάλας.
Μετά την ήττα της από τον
Εθνικό Γαζώρου η Δόξα Δρά-

μας απάντησε άμεσα και
φιλοξενώντας την Καβάλα
έφτασε στη νίκη με 2-0 για
να πλησιάσει ξανά τις θέσεις
των play-off χωρίς βέβαια να
έχει αρκετές ελπίδες για να
μπει στην πρώτη επτάδα.

Οι Δραμινοί προηγήθηκαν
στο 54’ με τέρμα του Ταραλίδη, με τον Καμινιώτη να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα στο 66’ της αναμέτρησης
και να ακολουθήσει ένα παιχνίδι τυπικής διαδικασίας.
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ: Δαύκος,
Μκρτσιάν, Ταραλίδης, Καμινιώτης (77’ Μπαλής), Ιντζόγλου, Ρούσεφ (70’ Πουλάκος), Κάπελ (81’ Κάσσος),
Μπουτζι΄κος,
Περπερίδης,
Μπάρρος, Τότο.
ΚΑΒΑΛΑ: Αποστολίδης, Κοτίτσας (58’ Πλιάγκας), Καζαντζίδης (62’ Μπρατσιάνι),
Καλαγκάνης,
Μαραγκός,
Ντουτσαρίδης,
Παγώνης,
Κάργας (75΄Χλωρός), Πάτο,
Παπαδόπουλος, Ντόσης.

Football League: Βαθμολογίες – Αποτελέσματα
δης – 58’ Μπρέσκα)
Δόξα Δράμας-Καβάλα 2-0
(54΄Ταραλίδης, 66΄Καμινιώτης)
Παναχαϊκή-Εθνικός
Γαζώρου 2-0 (65΄Εντζιοντό,
67΄Παμπόε)
Βύζας Μεγάρων-Καλλονή
0-0
Θρασύβουλος-Παναιτωλικός 1-3 (30΄Βασιλείου – 6΄,
64΄Μπόγιοβιτς, 38΄Κούσας)
Φωκικός-Ηρακλής
0-1
Τα αποτελέσματα της 35ης Καλλιθέα-Απόλλων Σμύρ- (48΄Σιατραβάνης)
αγωνιστικής:
νης (17’ Φαγιέ, 87’ Ντακόλ- Λάρισα-Πιερικός 4-2 (36΄,
Εργοτέλης-Αναγέννηση
48’ Κατσίκης)
63΄Πόντσε, 48΄, 66΄ΧασοΕπανομής 2-0 (16’ Xρυσο- Νίκη
Βόλου-Ολυμπιακός μέρης-44΄Γιατζιτζόγλου,
φάκης, 59’ Δωματάς)
Βόλου (13’ πεν Πουρτουλί- 73΄Καραγκούνης)

Πανσερραϊκός-Ηρακλής
Ψαχνών 1-0 (90+3΄Σίμιτς)
Ρεπό: Αναγέννηση Γιαννιτσών
Βαθμολογία
1. Απόλλων Σμύρνης 64
2. Ολυμπιακός Βόλου 60
3. Παναιτωλικός 59
4. Εργοτέλης 58
5. Ηρακλής 56
6. Νίκη Βόλου 56
7. Καλλονή 54
8. Λάρισα 54
9. Πανσερραϊκός 53
10. Δόξα Δράμας 50
11. Ηρακλής Ψαχνών 47

12. Καλλιθέα 45
13. Καβάλα 42
14. Πιερικός 35
15. Εθνικός Γαζώρου 35
16. Παναχαϊκή 34
17. Φωκικός 32
18. Αναγέννηση Γιαννιτσών
31
19. Θρασύβουλος 25
20. Βύζας Μεγάρων 23
21. Αναγέννηση Επανομής
15
-Η Παναχαϊκή και ο Θρασύβουλος έχουν -3 βαθμούς