You are on page 1of 21

UJIAN DIAGNOSTIK BAHASA MALAYSIA (PENGAMATAN PSIKOMOTOR

)

Nama Tahun

: ___________________________ : ___________________________

Arahan

: Bulatkan gambar yang sama.

1.

2.

3.

4.

5. 7. 8. . 6. KEMAHIRAN DIKRIMINASI YANG SAMA Arahan : Bulatkan gambar yang ganjil.

KEMAHIRAN DIKRIMINASI YANG GANJIL 11.Arahan : Sambung titik mengikut urutan nombor. .9. 10.

.Arahan : Sambung titik mengikut urutan nombor.KEMAHIRAN MELENGKAPKAN 12.

KEMAHIRAN MELENGKAPKAN 13. .Arahan : Sambung titik mengikut urutan nombor.

.Arahan : Sambung titik mengikut urutan nombor.KEMAHIRAN MELENGKAPKAN 14.

.Arahan : Sambung titik mengikut urutan nombor.KEMAHIRAN MELENGKAPKAN 14.

.Arahan : Sambung titik mengikut urutan nombor.KEMAHIRAN MELENGKAPKAN 15.

.KEMAHIRAN MELENGKAPKAN Arahan :Perhatikan dan sebut nama objek di bawah .

20. 18. ` 17. 19. .16. KEMAHIRAN INGAT KEMBALI Arahan :Bulatkan gambar yang tidak sama kedudukannya.

21. 22. 24. 23. .

25. KEMAHIRAN ORIENTASI KEDUDUKAN .

.

Arahan : Sambung titik mengikut urutan nombor. .

.

.Arahan : Sambung titik mengikut urutan nombor.