Proiect de Lecţie

Data: 25.04.2013 Cadru didactic: Afloroaei Margareta Student: Dumitru Alina-Alexandra Şcoala: nr. 146 ,,I. G. Duca’’ Clasa: a IV-a B Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe Disciplina: Matematică Unitatea de învăţare: Elemente intuitive de geometrie Titlul lecţiei: Cubul şi paralelipipedul dreptunghic Tipul lecţiei: Însuşire de noi cunoştinţe Obiective operaţionale: Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei, toţi elevii vor fi capabili să: O1: să descrie proprietăţi simple referitoare la vârfurile, laturile, feţele cubului şi cuboidului; O2: să realizeze cubul şi cuboidul din scobitori şi plastilină; O3: să deseneze corect cele două figuri geometrice după îndrumările cadrului didactic; O4: să recunoască din ce figuri geometrice este alcătuită ficare imagine şi care este frecvenţa fiecăruia. Strategii didactice Metode şi procedee: conversaţia, observarea, jocul, exerciţiul, explicaţia, demonstraţia. Forme de organizare: frontal, individual. Materiale didactice: fişe de lucru, fişe pentru decupat, plastilină, scobitori, cub din carton/ hârtie, cuboid din hârtie/ carton, manual Aramis, lipici, foarfece. Forme si tehnici de evaluare: observaţia sistematică, evaluare orală, evaluare practic – acţională. Bibliografie: • • Ştefan Pacearcă, Mariana Mogoş, Matematică: manual pentru clasa a IV-a , Bucureşti, Editura Elisabeta Mesaroş, Mădălina - Georgia Nicolescu, Matematică: Exerciţii şi probleme. Teste de

Aramis, 2006; evaluare pentru levii claselor I -IV, Bucureşti, Editura Universal Pan

scurte generalizări. Reactualizarea dreptunghiuri Pentru a reactualiza Conversaţia Orală . Pentru a capta atenţia elevilor. cantitativ si calitativ. Verificarea temei materialul didactic.EVENIMENTUL DIDACTIC CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII DIDACTICE METODE ŞI MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT Materialul didactic EVALUARE PROCEDEE Se asigură condiţiile optime Conversaţia 1. Moment organizatoric pentru desfăşurarea activităţii.5 4. Se pregatesc caietele şi 2. Exemplu: Conversaţia Explicaţia Conversaţia Jocul Explicaţia Orală Frontală Materialul didactic Fişă de lucru Imaginea este compusă din: 3 cercuri.3 triunghiuri. Captarea atenţiei le voi oferi o fişă iar aceşia vor trebui sa anumere din ce figuri geometrice sunt compuse imaginile. 3.Se fac observaţii. Se verifică tema scrisă.

cunoştiinţelor cunoştinţele următoarele întrebări: Ce este pătratul? Cum sunt însuşite Frontală precedent. voi adresa elevilor unghiurile pătratului? Ce este dreptunghiul? Cum sunt unghiurile dreptunghiului? Ce este rombul? Ce este triunghiul? Câte Ce tipuri este de triunghiuri triunghiul cunoaşteti? dreptunghic? Ce este triunghiul echilateral? Ce este triunghiul isoscel? Ce este paralelogramul? Cum sunt unghiurile paralelogramului? Ce este trapezul? Câte baze are trapezul? Cum se numesc acestea? Ce este axa e simetrie? .

Voi arăta care sunt feţele. Anunţarea temei unui poligon? Elevii vor fi anunţaţi că vor continua călătoria în lumea geometriei prin studierea corpurilor geometrice. “Astăzi vom afla ce este un cub şi un paralelipiped dreptunghic. Dirijarea învăţării despre cub. Vom învăţa pentru început Observarea 6. care sunt muchiile şi care sunt vârfurile şi câte sunt din fiecare. “ Se scrie titlul pe tablă. Pentru început elevii Explicaţia vor Exerciţiul Demonstraţia Manual Aramis Plastilină Scobitori Orală Frontală Individuală Evaluare acţională practic Explicaţia observa cubul realizat din Conversaţia carton/hârtie.Câte axe de simetrie are dreptunghiul? Dar rombul? Câte axe de simetrie are pătratul? Cum se calculează perimetrul 5. Ce formă au feţele cubului? Definiţie: Cubul este un corp .

aceştia pe caiete. Paşi: Vom desena un pătrat cu latura de 8 pătrăţele Dupa ce am desenat pătratul. Vom desena un cub. din centrul acestuia deseneaza către se mai partea dreaptă. eu voi desena pe tablă.geometric. încă un pătrat cu latura egală cu latura primului pătrat După vom uni cu câte o linie vârfurile celor două pătrate: . are 6 feţe în formă de pătrat. 8 vârfuri egale şi 12 muchii egale.

feţe ale cubului. Vom obţine în final următoarea figură geometrică: Vom nota figura geometrică şi vom observa şi descriere unor proprietăţi simple referitoare la vârfuri. cu guma. liniile care nu ar trebui să se vadă în spaţiu (nu le putem observa din faţă). iar muchiile punctate sunt în spate. laturi. Se explică faptul ca sunt 3D. vom şterge puţin câte puţin.În cele din urmă. Care sunt feţele care au . în spaţiu.

Acesta se mai . Voi solicia elevilor sa realizeze cu ajutorul plastilinei şi scobitorilor un cub.muchia comună AB? Care sunt muchiile care se întâlnesc in varful A? Care este faţa paralela feţei ABCD? Ce muchii sunt paralele cu muchia AB? Cum sunt unghiurile acestuia? Vom lucra apoi exerciţiul 2 de la pagina 94 din manual. Voi adresa întrebări precum: Câte beţişoare şi câte biluţe aţi folosit Ce pentru cub? (12 beţişoare şi 8 biluţe) reprezintă beţişoarele? (muchiile) Dar biluţele de plastilină? (vârfurile) În continuare vom învăţa despre paralelipipedul dreptunghic.

care sunt muchiile şi care sunt vârfurile şi câte sunt din fiecare. Paşi: Vom desena un dreptunghi cu lungimea pătrăţele şi lăţimea. Voi arăta care sunt feţele. eu voi desena pe tablă. Vom desena un cuboid. aceştia pe caiete. de exemplu. de 9 pătrăţele şi 6 . are 8 vârfuri şi 12 muchii. Definiţie: dreptunghic Paralelipipedul este un corp geometric care are 6 feţe: 2 pătrate şi 2 dreptunghiuri.numeşte şi cuboid. Pentru început elevii vor observa cuboidul realizat din carton/hârtie.

Se explică faptul ca sunt 3D. de dreptunghi dimensiuni egale cu primul Vom uni cu câte o linie vârfurile dreptunghiuri celor două În cele din urmă.Dupa ce am din desenat centrul încă un dreptunghiul. vom şterge puţin câte puţin. liniile care nu ar trebui să se vadă în spaţiu (nu le putem observa din faţă). partea acestuia vom desena către dreaptă. în spaţiu. iar muchiile punctate sunt în . cu guma.

feţe ale cuboidului. laturi. Ce formă au feţele a cuboidului? Cum sunt unghiurile acestuia? Care sunt feţele care au muchia comună AB? Care sunt muchiile care se întâlnesc in varful A? Care este faţa paralela feţei ABCD? Ce muchii sunt paralele cu muchia AB? Vom lucra apoi exerciţiul 3 de la pagina 95.spate. Vom nota figura geometrică şi vom observa şi descriere unor proprietăţi simple referitoare la vârfuri. Voi solicia elevilor sa .

muchii şi feţe). Le voi demonstra procesul de 8. Obţinerea performanţei şi În continuare le voi împărţi Explicaţia asigurarea feedback-ului fişe pe care acestia le vor Demonstraţia decupa şi apoi lipi pentru a obţine un cub şi un cuboid. Voi adresa întrebări precum: Câte beţişoare şi câte biluţe aţi folosit pentru cuboid? (12 beţişoare şi 8 biluţe) Ce reprezintă beţişoarele? (muchiile) Dar biluţele de plastilină? (vârfurile) După să intuirea celor două şi figuri. le voi solicita elevilor gaseasca asemănări deosebri între cele 2 figuri geometrice (vârfuri. Conversaţia Lipici Foarfece Fişe pentru decupat Orală Individuală Frontală Evaluare acţională Frontală Orală practic - . 7. Se fac aprecieri orale asupra modului de lucru şi participării la lecţie.realizeze cu ajutorul plastilinei şi scobitorilor un cuboid. Evaluarea realizare.

Conversaţia Sinapsis: exerciţiile 24.9. Se va explica şi modul de realizare dacă este nevoie. . Explicaţia 26. Încheierea activităţii Se dă tema pentru acasă . 25. 27 şi 29 de la pagina 65.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful