You are on page 1of 12

Proiect de Lecţie

Data: 25.04.2013 Cadru didactic: Afloroaei Margareta Student: Dumitru Alina-Alexandra Şcoala: nr. 146 ,,I. G. Duca’’ Clasa: a IV-a B Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe Disciplina: Matematică Unitatea de învăţare: Elemente intuitive de geometrie Titlul lecţiei: Cubul şi paralelipipedul dreptunghic Tipul lecţiei: Însuşire de noi cunoştinţe Obiective operaţionale: Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei, toţi elevii vor fi capabili să: O1: să descrie proprietăţi simple referitoare la vârfurile, laturile, feţele cubului şi cuboidului; O2: să realizeze cubul şi cuboidul din scobitori şi plastilină; O3: să deseneze corect cele două figuri geometrice după îndrumările cadrului didactic; O4: să recunoască din ce figuri geometrice este alcătuită ficare imagine şi care este frecvenţa fiecăruia. Strategii didactice Metode şi procedee: conversaţia, observarea, jocul, exerciţiul, explicaţia, demonstraţia. Forme de organizare: frontal, individual. Materiale didactice: fişe de lucru, fişe pentru decupat, plastilină, scobitori, cub din carton/ hârtie, cuboid din hârtie/ carton, manual Aramis, lipici, foarfece. Forme si tehnici de evaluare: observaţia sistematică, evaluare orală, evaluare practic – acţională. Bibliografie: • • Ştefan Pacearcă, Mariana Mogoş, Matematică: manual pentru clasa a IV-a , Bucureşti, Editura Elisabeta Mesaroş, Mădălina - Georgia Nicolescu, Matematică: Exerciţii şi probleme. Teste de

Aramis, 2006; evaluare pentru levii claselor I -IV, Bucureşti, Editura Universal Pan

cantitativ si calitativ. Moment organizatoric pentru desfăşurarea activităţii.EVENIMENTUL DIDACTIC CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII DIDACTICE METODE ŞI MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT Materialul didactic EVALUARE PROCEDEE Se asigură condiţiile optime Conversaţia 1. Verificarea temei materialul didactic. Reactualizarea dreptunghiuri Pentru a reactualiza Conversaţia Orală . scurte generalizări. Se verifică tema scrisă.Se fac observaţii. Se pregatesc caietele şi 2.3 triunghiuri. Exemplu: Conversaţia Explicaţia Conversaţia Jocul Explicaţia Orală Frontală Materialul didactic Fişă de lucru Imaginea este compusă din: 3 cercuri. Pentru a capta atenţia elevilor.5 4. Captarea atenţiei le voi oferi o fişă iar aceşia vor trebui sa anumere din ce figuri geometrice sunt compuse imaginile. 3.

cunoştiinţelor cunoştinţele următoarele întrebări: Ce este pătratul? Cum sunt însuşite Frontală precedent. voi adresa elevilor unghiurile pătratului? Ce este dreptunghiul? Cum sunt unghiurile dreptunghiului? Ce este rombul? Ce este triunghiul? Câte Ce tipuri este de triunghiuri triunghiul cunoaşteti? dreptunghic? Ce este triunghiul echilateral? Ce este triunghiul isoscel? Ce este paralelogramul? Cum sunt unghiurile paralelogramului? Ce este trapezul? Câte baze are trapezul? Cum se numesc acestea? Ce este axa e simetrie? .

Pentru început elevii Explicaţia vor Exerciţiul Demonstraţia Manual Aramis Plastilină Scobitori Orală Frontală Individuală Evaluare acţională practic Explicaţia observa cubul realizat din Conversaţia carton/hârtie. Anunţarea temei unui poligon? Elevii vor fi anunţaţi că vor continua călătoria în lumea geometriei prin studierea corpurilor geometrice. care sunt muchiile şi care sunt vârfurile şi câte sunt din fiecare. “ Se scrie titlul pe tablă. Ce formă au feţele cubului? Definiţie: Cubul este un corp .Câte axe de simetrie are dreptunghiul? Dar rombul? Câte axe de simetrie are pătratul? Cum se calculează perimetrul 5. Dirijarea învăţării despre cub. Vom învăţa pentru început Observarea 6. “Astăzi vom afla ce este un cub şi un paralelipiped dreptunghic. Voi arăta care sunt feţele.

Paşi: Vom desena un pătrat cu latura de 8 pătrăţele Dupa ce am desenat pătratul. Vom desena un cub. încă un pătrat cu latura egală cu latura primului pătrat După vom uni cu câte o linie vârfurile celor două pătrate: . are 6 feţe în formă de pătrat. eu voi desena pe tablă.geometric. 8 vârfuri egale şi 12 muchii egale. aceştia pe caiete. din centrul acestuia deseneaza către se mai partea dreaptă.

feţe ale cubului. Care sunt feţele care au . Se explică faptul ca sunt 3D. laturi. cu guma. vom şterge puţin câte puţin. Vom obţine în final următoarea figură geometrică: Vom nota figura geometrică şi vom observa şi descriere unor proprietăţi simple referitoare la vârfuri.În cele din urmă. iar muchiile punctate sunt în spate. în spaţiu. liniile care nu ar trebui să se vadă în spaţiu (nu le putem observa din faţă).

Voi adresa întrebări precum: Câte beţişoare şi câte biluţe aţi folosit Ce pentru cub? (12 beţişoare şi 8 biluţe) reprezintă beţişoarele? (muchiile) Dar biluţele de plastilină? (vârfurile) În continuare vom învăţa despre paralelipipedul dreptunghic. Voi solicia elevilor sa realizeze cu ajutorul plastilinei şi scobitorilor un cub.muchia comună AB? Care sunt muchiile care se întâlnesc in varful A? Care este faţa paralela feţei ABCD? Ce muchii sunt paralele cu muchia AB? Cum sunt unghiurile acestuia? Vom lucra apoi exerciţiul 2 de la pagina 94 din manual. Acesta se mai .

de exemplu. care sunt muchiile şi care sunt vârfurile şi câte sunt din fiecare. aceştia pe caiete. Voi arăta care sunt feţele.numeşte şi cuboid. eu voi desena pe tablă. de 9 pătrăţele şi 6 . Pentru început elevii vor observa cuboidul realizat din carton/hârtie. Vom desena un cuboid. are 8 vârfuri şi 12 muchii. Definiţie: dreptunghic Paralelipipedul este un corp geometric care are 6 feţe: 2 pătrate şi 2 dreptunghiuri. Paşi: Vom desena un dreptunghi cu lungimea pătrăţele şi lăţimea.

Dupa ce am din desenat centrul încă un dreptunghiul. în spaţiu. partea acestuia vom desena către dreaptă. liniile care nu ar trebui să se vadă în spaţiu (nu le putem observa din faţă). cu guma. vom şterge puţin câte puţin. de dreptunghi dimensiuni egale cu primul Vom uni cu câte o linie vârfurile dreptunghiuri celor două În cele din urmă. Se explică faptul ca sunt 3D. iar muchiile punctate sunt în .

Ce formă au feţele a cuboidului? Cum sunt unghiurile acestuia? Care sunt feţele care au muchia comună AB? Care sunt muchiile care se întâlnesc in varful A? Care este faţa paralela feţei ABCD? Ce muchii sunt paralele cu muchia AB? Vom lucra apoi exerciţiul 3 de la pagina 95. Vom nota figura geometrică şi vom observa şi descriere unor proprietăţi simple referitoare la vârfuri. Voi solicia elevilor sa . laturi. feţe ale cuboidului.spate.

7.realizeze cu ajutorul plastilinei şi scobitorilor un cuboid. Se fac aprecieri orale asupra modului de lucru şi participării la lecţie. Le voi demonstra procesul de 8. Voi adresa întrebări precum: Câte beţişoare şi câte biluţe aţi folosit pentru cuboid? (12 beţişoare şi 8 biluţe) Ce reprezintă beţişoarele? (muchiile) Dar biluţele de plastilină? (vârfurile) După să intuirea celor două şi figuri. Conversaţia Lipici Foarfece Fişe pentru decupat Orală Individuală Frontală Evaluare acţională Frontală Orală practic - . le voi solicita elevilor gaseasca asemănări deosebri între cele 2 figuri geometrice (vârfuri. Evaluarea realizare. Obţinerea performanţei şi În continuare le voi împărţi Explicaţia asigurarea feedback-ului fişe pe care acestia le vor Demonstraţia decupa şi apoi lipi pentru a obţine un cub şi un cuboid. muchii şi feţe).

27 şi 29 de la pagina 65. Încheierea activităţii Se dă tema pentru acasă . . Se va explica şi modul de realizare dacă este nevoie.Conversaţia Sinapsis: exerciţiile 24. 25.9. Explicaţia 26.