You are on page 1of 8

126

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Anexa D ABATERI ADMISIBILE PENTRU CLĂDIRI D1. Abaterile admisibile, notate ¨, privind dimensiunile úi geometria elementelor structurale pentru clădiri, sunt prezentate pe figuri explicative. Valorile precizate pentru fiecare tip de abatere corespund clasei de toleranĠe 1 (toleranĠe normale), care sunt luate în considerare în ipotezele de proiectare din SR EN 1992. D2. Abateri admisibile pentru poziĠia fundaĠiilor sunt precizate pentru: a) PoziĠia în plan: diferenĠele între distanĠele prevăzute úi cele efective măsurate între axele centrale ale fundaĠiei úi axele secundare, pe direcĠiile principale x-x úi y-y

¨ = ±25 mm

b) Cota suprafeĠei de la partea superioară: diferenĠa între distanĠa pe verticală prevăzută úi cea efectivă, măsurată între cota de nivel secundară úi suprafaĠa fundaĠiei

¨ = ±20 mm

125

măsurată între axa secundară úi suprafaĠa peretelui paralelă cu acesta ¨ = ±25 mm c) PoziĠia unui stâlp sau perete faĠă de linia verticală prin centrul său. Nr. în clădiri multietajate Valoarea cea mai mare dintre ¨ = 50 mm úi ™h/200n1/2 (n = numărul de etaje) 126 . Abateri admisibile pentru poziĠia stâlpilor úi pereĠilor sunt precizate pentru: a) PoziĠia în plan a unui stâlp: diferenĠele între distanĠele prevăzute úi cele efective măsurate între axele centrale ale stâlpului úi axele secundare. de la nivelul de la bază.2010 127 D3. PARTEA I.XII. 853 bis/20.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. pe direcĠiile principale x-x úi y-y ¨ = ±25 mm b) PoziĠia în plan a unui perete: diferenĠa între distanĠa prevăzută úi cea efectivă.

XII.128 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. Nr. acolo unde valoarea este maximă Valoarea cea mai mare dintre ¨ = 15 mm úi h/300 127 . PARTEA I. măsurată ca în figură Valoarea cea mai mare dintre ¨ = 15 mm úi h/300 g) Curbura unui stâlp între planúeele unui etaj. la fiecare nivel. în clădiri cu unul sau mai multe etaje.2010 d) DistanĠa între stâlpi sau pereĠi adiacenĠi: diferenĠa între distanĠa (L) prevăzută úi cea efectivă. măsurată ca în figură. măsurată între suprafeĠele stâlpilor sau pereĠilor Valoarea cea mai mare dintre ¨ = 25 mm úi ±L/600 e) Abaterea între axele centrelor la stâlpi úi pereĠi Valoarea cea mai mare dintre ¨ = 15 mm úi t/30 mm f) Înclinarea stâlpului. 853 bis/20.

2010 129 D4. PARTEA I. Abateri admisibile pentru poziĠia grinzilor úi plăcilor (sau a altor elemente structurale orizontale sau înclinate) sunt precizate pentru: a) PoziĠia axei reazemului: diferenĠa între distanĠa prevăzută úi cea efectivă între marginea reazemului úi axa reazemului Valoarea cea mai mare dintre ¨ = ±15 mm úi ±l/20 b) PoziĠia grinzii la îmbinarea grindă-stâlp: distanĠa între axa stâlpului úi axa grinzii. Nr.XII. 853 bis/20. la faĠa stâlpului Valoarea cea mai mare dintre ¨ = ±20 mm úi ±b/30 c) DistanĠa între grinzi adiacente: diferenĠa între distanĠa (L) prevăzută úi cea efectivă.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. măsurată între axele grinzilor Valoarea cea mai mare dintre ¨ = ±15 mm úi ±L/500 128 .

în funcĠie de mărimea înălĠimii totale H(m) ” 20 > 20 … <100 t 100 ¨ ± 20 mm ± 0. măsurată între feĠele superioare ale plăcilor ¨ = ±15 mm f) ÎnălĠimea totală la nivelul plăcii superioare faĠă de nivelul secundar de la baza clădirii: diferenĠa între înălĠimea totală (H) prevăzută úi cea efectivă. sau înclinarea. neintenĠionată. a unei grinzi sau a unei plăci. măsurată ca diferenĠă de nivel între laturile opuse. PARTEA I.2010 d) DiferenĠa de nivel. neintenĠionată. în zona de rezemare: diferenĠa între distanĠa (H) prevăzută úi cea efectivă.130 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. între două grinzi adiacente.XII. 853 bis/20.2(H+200) mm 129 . Nr.5(H+20) mm ± 0. aflate la distanĠa L ¨ = ± (10+L/500) mm e) DistanĠa între plăcile succesive.

între dimensiunile laturilor adiacente. PARTEA I.. Abateri admisibile pentru dimensiuni úi formă în secĠiuni transversale úi pentru poziĠia armăturilor. în funcĠie de dimensiunea (l) a laturii analizate Valoarea cea mai mare dintre ¨ = ±10 mm.. 853 bis/20. +20 mm c) Perpendicularitatea laturilor în secĠiune transversală: diferenĠa.2010 131 D5. Pentru fundaĠii turnate direct în teren se aplică prevederile de la subcapitolul respectiv l(mm) < 150 400 t 2500 ¨ ± 10 mm ± 15 mm ± 30 mm b) PoziĠia armăturii nepretensionate.XII. neintenĠionată. în funcĠie de mărimea dimensiunii laturilor (între valorile prevăzute se interpolează liniar). dar max ±20 mm 130 . ca diferenĠă a acoperirii cu beton efective.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. în funcĠie de înălĠimea secĠiunii. sunt precizate pentru: a) Dimensiunile laturilor (l): diferenĠa între dimensiunea prevăzută úi cea efectivă.. faĠă de acoperirea nominală (cnom). +15 mm -10 . h (între valorile prevăzute se interpolează liniar) h(mm) ” 150 400 t 2500 ¨ ± 10 mm -10 .. ±0.04 l. Nr.

PARTEA I. în funcĠie de înălĠimea secĠiunii (h) h(mm) ” 200 >200 ¨ ± 0. pe orice direcĠie.0 15 mm necofrată 0.2 4 mm suprafaĠă 2.0 9 mm cofrată 0.03 h. în funcĠie de modul de realizare a suprafeĠei úi de lungimea de referinĠă (L) Tip suprafaĠă L(m) ¨ suprafaĠă 2.XII. 853 bis/20. ±15 mm D6. B) ¨ = ±h/25 sau ±b/25 dar max.06 l f) PoziĠia canalelor (tecilor) pentru armătura pretensionată. măsurată pe lungimea laturii analizate. în funcĠie de dimensiunile secĠiunii (h. ±30 mm e) Lungimea suprapunerii barelor de armătură (l) la înnădirea barelor prin acest procedeu: diferenĠa între lungimea prevăzută úi cea efectivă ¨ = -0. Nr. faĠă de acoperirea nominală (y). sunt date pentru: a) Planitatea suprafeĠei. ±0. măsurată ca diferenĠă maximă faĠă de o dreaptă tangentă la suprafaĠă. ca diferenĠă a acoperirii cu beton efective.03 h cea mai mică valoare dintre ±30 mm.2 6 mm 131 .132 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. Abateri admisibile pentru planitatea suprafeĠelor úi rectiliniaritatea muchiilor.2010 d) Înclinarea secĠiunii transversale: diferenĠa neintenĠionată. faĠă de poziĠia prevăzută.

în funcĠie de lungimea de referinĠă a acesteia (L) L(m) ” 1. 853 bis/20. 20 mm 132 . măsurată ca diferenĠă maximă. Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. faĠă de o dreaptă. PARTEA I.0 >1.0 ¨ 8 mm 8 mm/m dar max.XII.2010 133 b) Rectilinitatea muchiei.