Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Seni Visual

Mata Pelajaran Tahun Bidang Kegiatan Tajuk Jenis Tarikh Masa : Pendidikan Seni Visual : Tahun 6 Amanah : Menggambar – Teknik Kolaj : Burung Kakak Tua : Kolaj : 30 Mac 2009 : 11. 30 – 12. 30 ( 60 minit )

Objektif Pengajaran Guru dapat mengajar murid menghasilkan gambar burung kakak tua dengan menggunakan teknik kolaj. Hasil Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1. Menghasilkan gambar burung kakak tua dengan menggunakan teknik kolaj. 2. Menyenaraikan alat dan bahan yang di perlukan untuk menghasilkan gambar burung kakak tua dengan tenik kolaj. 3. Menyatakan langkah-langkah untuk menghasilkan gambar burung tua dengan menggunakan teknik kolaj. 4. Murid berasa gembira dan seronok dengan hasil kerja yang telah dijalankan. Keperluan : 1. Alat 2. Bahan warna. 3. Rujukan - Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) - gunting, - kertas lukisan, stensilan burung kakak tua, gam, kertas

Prosuder 1. Guru menentukan aras pembelajaran supaya bersesuaian dengan tahap murid. 2. Guru merancang strategi pengajaran dengan teratur supaya proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar dengan menerapkan integrasi muzik, pergerakan dan pendidikan seni. 3. Memulakan proses pengajaran dengan menyanyi bersama murid. 4. Mempamerkan contoh hasil karya menggambar dengan teknik kolaj yang telah siap. 5. Guru menerangkan proses untuk melakukan gambar burung kakak tua dengan teknik kolaj. 6. Guru membimbing murid-murid melakukan aktiviti menggambar dengan teknik kolaj sehingga siap. 7. Apresiasi dan refleksi. 8. Penutup

BUTIRAN KEGIATAN Set Induksi (3 minit) 1. Guru meminta murid menyanyi mengikut guru. ’burung kakak tua.. Hinggap di jendela... Nenek sudah tua... Giginya tinggal dua..’ 2. Guru mengaitkan aktiviti menggambar burung kakak tua dengan teknik kolaj. 3. guru bersoal jawab dengan murid berkenaan warna-warna yang terdapat pada burung kakak tua. Aktiviti 1 (5 minit) 1. Guru menerangkan aktiviti yang akan dilakukan iaitu menggambar dengan teknik kolaj serta menunjukkan contoh karya yang sudah siap. 2. Guru menerangkan alat dan bahan yang di perlukan untuk mlakukan aktiviti.

HASIL PEMBELAJARAN

STRATEGI P&P Teori Kecerdasan Pelbagai

- murid dapat menyanyi mengikut nyanyian guru. -murid dapat bersoal jawab dengan guru.

-interpersonal -muzik

Aras 1 - murid dapat menerangkan tentang aktiviti menggambar burung kakak tua dengan teknik kolaj. -murid dapat menyenaraikan alat dan bahan yang di perlukan untuk membuat gambar burung kakak tua dengan teknik kolaj. Teori Kecerdasan Pelbagai -interpersonal

Aktiviti 2 (5 minit) 1. Guru menunjuk cara untuk melakukan gambar burung kakak tua dengan teknik kolaj. 2. Guru membimbing murid menyiapkan gambar burung kakak tua dengan teknik kolaj dengan menekankan aspek keselamatan semasa menjalankan aktiviti. Aktiviti 3 (40 minit) 1. Guru membimbing murid untuk menyiapkan

Aras 2 - murid dapat menceritakan langkah-langkah untuk menghasilkan gambar burung kakak tua dengan teknik kolaj. Teori Pembelajaran Sosial Teori Kecerdasan Pelbagai - kecerdasan ruang

Aras 3 - murid dapat menghasilkan gambar burung kakak tua Pembelajaran secara konstruktivisme

gambar burung kakak tua dengan menggunakan dengan teknik kolaj. teknik kolaj. -murid dapat menjalankan aktiviti dengan lancar di bawah penyeliaan guru. Sesi apresiasi dan refleksi (5 minit) 1. Sesi apresiasi dan refleksi hasil kerja yang telah dihasilkan murid dengan. -baik -sederhana -kurang mencapai tahap -murid berasa gembira dengan hasil kerja masingmasing. -murid dapat menilai tahap keupayaan diri dan rakanrakan -murid diberi peluang Teori Kecerdasan Pelbagai -intrapersonal -interpersonal

memberi pendapat tentang 2. Guru membuat rumusan berdasarkan ketiga-tiga kategori tersebut. Penutup (2 minit) 1.Guru menjalankan sesi penutup dengan menyanyikan semula lagu Burung Kakak Tua. - murid dapat menyanyi mengikut nyanyian guru. - murid menghargai hasil kerja masing-masing. -Sosialis hasil kerja rakan yang lain.

Catatan

:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful