TUGASAN AKHLAK ARAHAN TUGASAN INDIVIDU ( HANTAR 26/4/2013) Anda dikehendaki membuat tugasan berdasarkan tajuk di bawah.

Panjang tugasan : dua puluh (20) hingga tiga puluh (30) muka surat tidak termasuk halaman depan (tajuk), isi kandungan dan penghargaan. Cara menaip duble spacing. Tulisan : Times New Roman. Font : 12. Tulisan Arab font 14. Hantar tugasan : Minggu ke 10 berserta soft copy (CD). Markah penuh ; 20%. Plagiat adalah dilarang. Tajuk : Akhlak Dalam Kehidupan Bernegara Bincangkan secara mendalam mengenai aspek pemilihan pemimpin, akhlak pemimpin terhadap rakyat, akhlak rakyat terhadap pemimpin, akhlak dalam berpolitik. INDIVIDUAL ASSIGNMENT INSTRUCTIONS You are required to make assignments based on the title below. Length assignment: twenty (20) to thirty (30) pages excluding front page (title), content and awards. Way type duble spacing. Posts: Times New Roman. Fonts: 12. Arabic font 14. Submit assignments: Week 10 with soft copy (CD). Full marks: 25%. Plagiarism is prohibited. Title: Morals In live in the country Discuss in detail about the selection of leaders, moral leadership to the people, moral people on the leader, morality in politics. FOOTNOTES All footnotes should be in font 9 at the bottom page on which they appear. Precede the footnote with a horizontal rule of 2 inches. REFERENCES Follow the APA Publication style. Alphabetise references by the surnames of the authors. Use a hanging indent style with the first line of the reference flush against the left margin and subsequent lines indented by 0.32 cm (1/8 inch). Example: Moir, L. (2003). The impact of ethical sales behavior on customer satisfaction, trust and loyalty to the company: an empirical study in the financial services industry. Journal of Marketing Management , 19(1), 9145 - 939. Newell, A. & Simon, H.A. (1972). Human Problem Solving. Englewood Cliffs, NJ: Prentice - Hall.

akhlak pemimpin terhadap rakyat. suami dan isteri. Perbandingan antara akhlak. Hubungan akhlak dengan ibadah seharian Akhlak adalah ibadah. Hubungan akhlak dengan aqidah Islam Kaitan akhlak dengan aqidah. ketika dengan rakan. pekerja dengan majikan. ketika dengan guru. ( HANTAR 26/4/2013) Arahan : Berdasarkan tajuk-tajuk Akhlak di bawah. ketika menuntut ilmu. Nyatakan jawapan betul di halaman lampiran. akhlak dalam pelaksanaan ibadah seharian. akhlak rakyat terhadap pemimpin. Anda dikehendaki bina soalan bentuk pilihan sebanyak 30 dan aneka pilihan sebanyak 10 soalan. akhlak di antara lelaki dan perempuan. aqidah adalah asas bagi akhlak. moral dan tasauf. akhlak dalam berpolitik. moral dan tasauf Definisi akhlak. kaitan dan perbezaan di antara akhlak. kepentingan akhlak dalam ibadah. Konsep akhlak dalam Islam. bersama adik beradik. akhlak tanda keimanan. Akhlak dalam kehidupan seharian pelajar Islam Akhlak pelajar. dengan jiran tetangga. 20 markah. pertuduhan dan menjatuhkan hukuman.Tugasan Kuiz Individu. sifat-sifat mazmumah. Akhlak dalam urusan kehakiman Akhlak seorang hakim umum dan khusus. dan nilai akhlak pada aqidah. Nyatakan juga buku rujukan.akhlak dalam Hadith. akhlak dengan ilmu. nasihat-menasihati. akhlak menurut sarjana dan akhlak Rasulullah. sewa menyewa. Adab dan akhlak dalam kehidupan berkeluarga Bersama ibu bapa. 5 soalan 8 soalan 6 soalan 6 soalan 4 soalan 3 soalan 3 soalan 2 soalan . Akhlak dalam kehidupan bernegara Pemilihan pemimpin. Akhlak dalam kehidupan bermasyarakat Sifat-sifat mahmudah. moral dan tasauf dan ruang lingkup akhlak. akhlak ketika muamalat: jual beli. Akhlak dalam al-Qur’an.

D.Tidak membantu ketika ibu berwuduk.Kehendak yang biasanya dan ia akan menjadi kebiasaan yang mudah di lakukan.dan tingkah laku. Tajuk : Akhlak Anak Terhadap Ibu Bapa SOALAN OBJEKTIF(BAHAGIAN A) 1)Apakah yang dimaksudkan dengan Akhlak terhadap ibu bapa? A. C. B. 3)Apakah tanggungjawab anak ketika ibu dalam keadaan uzur atau sakit? A. Antara berikut adalah tanggungjawab anak terhadap ibu kecuali? A. Pemerintah 5)Firman Allah S. C.Berbuat baik terhadap ibu. D. 2)Anak-anak dituntut berbakti kepada ibu sama ada semasa hidup atau sesudah meninggal dunia.Tidak menunaikan amanah dan wasiat.Suatu keadaan yang tertanam di dalam jiwa yang menampilkan perbuatan dengan senang. C.Anak lelaki.W.Anak perempuan. D.perbuatan.3 soalan Contoh soalan.Bersopan santun kepada ibu bapa dalam pertuturan. B. 4)Siapakah yang lebih wajib dan bertanggungjawab memberi wang perbelanjaan kepada ibu? A.Menantu lelaki atau perempuan.T . C.Membiarkan ibu bersendirian. B. B.Berdoa dan memohon keampunan ibu.Menjaga segala keperluan ibu. D.Merupakan suatu proses mental individu yang menentukan tindak balas dalam kehidupan.Tidak mendoakan kesihatan untuk ibu.Memberi nafkah kepada ibu.

Tidak membantah atau kasar tutur kata.Ayat di atas menunjukkan salah satu tanggungjawab anak terhadap ibu. Pilih kenyataan yang sesuai sama maksud dengan ayat di atas A.Menunjukkan muka yang manis ketika berkomunikasi.Berdoa dan memohon keampunan. C. 6)Antara berikut adalah cara mentaati ibu kecuali? A.W. B.Berkomunikasi dengan lemah lembut.Berdiri untuk memberi hormat. B. B.Melunjurkan kaki kea rah ibu.Mendahului ibu semasa makan.Bercakap dengan hormat dan sopan santun. B.Tidak memberi pertolongan semasa dalam kesusahan. C.Berbuat baik kepada ibub bapa. D. C.T .Memberi nafkah kepada ibu.Merendahkan suara di hadapan ibu. 8)Antara berikut adab bercakap terhadap ibu kecuali? A. D. 7)Bagaimanakah adab-adab pergaulan anak terhadap ibu? A. C.Menggunakan bahasa yang kasar dan menyakitkan hati ibu. 9)Firman Allah S. D.Sentiasa menyenangkan hati ibu.Tidak mencium tangan sebelum ke sekolah atau tidur.Patuh setiap suruhan yang tidak bertentangan dengan syarak. D.

Sentiasa bersyukur kepada Allah.W. D.Bercakap dengan kata-kata yang baik kepada ibu bapa 10)Ulama mengistinbatkan hukum bercakap dengan kata-kata yang baik kepada ibu bapa berdasarkan lafaz? A. .Mendoakan kedua ibu bapa B. B.Merendahkan diri dan mendoakan kedua ibu bapa. C.Jangan taat pada mereka jika mereka mendesak untuk mempersekutukan Allah. َ‫و‬ ‫ضى‬ َ ‫ق‬ َ ُ ْ‫هر‬ ‫ما‬ َ‫ه‬ َ ‫الَ َت ْن‬ َ ُ َّ‫فالَ َتقُل ل‬ ‫ما أُف‬ َ‫ه‬ 11) Firman Allah S.W._______________________________ Perintah yang terkandung dalam ayat yang bergaris di atas ialah A. yang dapat dipetik dari ayat tersebut kecuali? A.T Antara berikut merupakan suruhan Allah S.T. B.Berbuat baik kepada ibu bapa C.

D.Segala urusan hidup dipermudahkan oleh Allah S.Bergaul baik dengan mereka walaupun mereka bukan islam.Mereka tidak akan mendapat keredaan ibu bapa.T. 13)Apakah sebab-sebab serang anak menderhaka kepada ibu? A.C. D. C.Memperolehi kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat.Akan mendapat balasan azab neraka kerana melakukan dosa besar yang dilarang Allah. B.W. D.Dipandang mulia dan dihormati oleh orang lain.Sentiasa mengenang jasa dan pengorbanan ibu.Jahil dalam pengetahuan agama yang menjadi panduan kepada seseorang. B. .takbur atau derhaka kepada ibu. 14)Berikut adalah akibat menderhaka kepada ibu kecuali? A.Dibenci dan dipandang hina oleh orang ramai.Mereka yang melakukan akan menyesal tanpa kesudahan. C. 15)Apakah hikmah menghormati dan berbuat baik kepada ibu? A. 12) Antara berikut merupakan suruhan Allah yang dapat dipetik dari ayat tersebut kecuali? A.Takut pada balasan azab neraka di akhirat kelak. B.Jangan menjadi seorang yang sombong.Segala amal ibadat dan amal kebaikan menjadi sia-sia. D. C.Jangan sesekali bercakap kasar dengan ibu bapa.Ikutlah jalan orang beriman walaupun mereka bukan ibu.

II DAN III D..Ibu bapa mendidik dan membesarkan kita menjadi insan yang berguna.III SAHAJA D. II.melahirkan dan menyusukan kita.Mengasuh dan mendidik A.Berdoa dan memohon keampunan.II DAN III B.I.SEMUA DI ATAS 3)Antara berikut adalah adab bercakap terhadap ibu. IV.Menggunakan bahasa yang kasar.II DAN IV D.B.Menunjukkan muka yang manis ketika berkomunikasi.Hidup tidak mendapat keredaan Allah dan ibu bapa.I.Merendahkan suara di hadapan ibu. III. I.Hidup dalam keadaan yang tidak tenteram dan aman.Bercakap dengan hormat dan sopan santun.II.Pilih penyataan yang betul? I. C.Pilih penytaan yang betul. DAN IV C.Ibu yang mengandungkan. II. A.III DAN IV C.Sentiasa akan berasa menyesal atas perbuatan yang lalu.I.II DAN IV C.I. SOALAN ANEKA PILIHAN(BAHAGIAN B) 1)Antara berikut merupakan akhlak terpuji anak terhadap ibu? I.III DAN IV 2)Pilih jasa dan pengorbanan ibu yang wajib dikenang oleh anak? I. D.Sentiasa bertutur dengan suara yang lemah lembut.SEMUA DI ATAS 4)Antara berikut adalah sebab kita diwajibkan menghormati ibu bapa.I.II B. A. .Melahirkan IV.Menyusukan III.Meninggikan suara apabila bercakap. III.I. IV.Sentiasa meminta izin ketika keluar rumah.Mengandungkan II.II.II. II.II DAN IV B.

A..Menjaga nama baik ibu.III DAN IV D. .II DAN IV C. A. III. I.Sentiasa mendoakan keampunan ibu II.T.Sebagai cara untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang anak terhadap ibu. A.II DAN III D. I. .I.III DAN IV D.II.I.III.IV SAHAJA 5)Berikut adalah kepentingan beradab dengan ibu . Pilih kenyataan yang betul.I DAN C. II.Memuliakan dan berbuat baik dengan teman karib ibu.Dapat melaksanakan suruhan Allah S.II DAN IV C.II DAN III B.Melaksanakan wasiat.I DAN III 7)Antara berikut.II DAN IV B.II DAN IV B.I.Memohon keampunan dosa-dosa ibu . III.IV 8)Tiga kewajipan yang menghubungkan seseorang yang telah mati dengan orang yang masih hidup.Pilih penyataan yang betul.III DAN IV D.Salah satu cara kita membalas jasa dan pengorbanan mereka.I.II DAN IV C.Mendapat kesusahan dalam hidup.IV SAHAJA 6) Berikut adalah tanggungjawab anak kepada ibu setelah meninggal dunia. II.I DAN III B. Menjelaskan segala hutang ibu.I.Supaya seseorang anak sentiasa berbohong dengan ibu.Meneruskan silaturrahim.yang manakah kewajipan anak jika ibu sudah meninggal dunia? I. IV.Memberi nafkah. IV. A.I. IV.III.W.Mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera. IV. supaya menghormati ibu. III.

Sedekah jariah.II DAN III C. IV.. II. IV.” Pilih pernyataan yang betul.Menghantar ibu ke rumah kebajikan.II DAN III D.II DAN IV 11)Apakah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang anak menderhaka kepada ibunya? .Jangan jadikan seseorang ibu itu derita kerana anaknya IV.Membiarkan ibu ketika dalam kesusahan.III DAN IV 9)Antara berikut adalah cara anak berbakti kepada ibu semasa hidup kecuali.I.Pilih penyataan yang betul.Sentiasa mendoakan kesejahteraannya.SEMUA DI ATAS Antara berikut adalah suruhan Allah yang dapat diambil dari ayat tersebut.Doa anak yang soleh yang mendoakan. III.Sentiasa bersyukur kepada Allah dan kedua ibu bapa.Selalu menziarahi ibu sekiranya tinggal berasingan.I.A. C.II DAN III 10) Firman Allah S.Puasa Ramadan. A. A. II. A.W.I.W apabila mati seorang anak Adam maka terputuslah amalan kecuali 3 perkara. III.I DAN IV B. I. III.I DAN II B.Ilmu yang dimanfaatkan.I SAHAJA B.T. I.“Sabda Rasulullah S.II DAN IV D.Manusia hendaklah berbuat baik kepada ibu II.II DAN IV D. I.I.Manusia perlu sedar bahawa ibunya telah mengandungnya dengan menanggung segala kesakitan.II DAN IV C.

I DAN II B.I.W.Hidup mendapat berkat melalui doa ibu. A.III DAN IV 14)Pilih penyataan yang betul tentang akibat menderhaka kepada ibu.Akan memperolehi kebahagiaan dan ketenangan hidup di dunia dan akhirat.T.III DAN IV D.II DAN III C. IV.SEMUA DI ATAS .Dipandang rendah dan dihina oleh orang ramai. II.Allah S. A.Sentiasa hidup dalam keadaan aman dan damai.Segala amal ibadat dan amal kebaikan menjadi sia-sia.Disanjung tinggi oleh masyarakat.Lalai dengan tanggungjawab sebagai seorang anak.I.Jauh daripada hidayah dan rahmat Allah. A. II. IV.II DAN III C. A.Menanggung kesusahan dalam kehidupan.II DAN IV D.SEMUA DI ATAS 12)Pilih antara berikut feadah berbuat baik kepada ibu kecuali? I. akan menyegerakan balasan siksaan di dunia.II.II DAN IV C.Hidup sentiasa mendapat berkat dan rahmat Allah. II. II.T.I DAN II B. IV.II DAN III D. kepada anak yang menderhaka kepada ibu bapa di dunia? I.Tidak mempunyai perasaan belas kasihan kepada ibu. IV. III.SEMUA DI ATAS 13)Apakah balasan Allah S. III.Segala urusan kehidupan tidak dipermudahkan oleh Allah.I SAHAJA B. I.III DAN IV D.I SAHAJA B. III.Sentiasa menghormati ibu.II DAN III C.Akan mendapat balasan azab neraka kerana melakukan dosa besar.Mempunyai didikan agama yang cukup.W. III.

Ibu bapa juga perlu mengasihi anak-anak seperti tidak mendera.Mengingati kembali jasa dan pengorbanan mereka terhadap kita.Selalu menziarahi dan bertanya khabar sekiranya tinggal berjauhan. I.15)Cadangan supaya setiap orang sentiasa mengambil berat dan berbakti kepada orang tuanya.III DAN IV D. III. A.Menghantar mereka ke rumah kebajikan apabila sudah tua. IV. II.III DAN IV C.II.I.IV SAHAJA .I DAN II B.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful