li^^Ji'i^f Igt

r*Ä

r*

^

fe

^

^ ^ ^ ^ ^^
'

^^

I*

r^ ^S ^^

^

.h

^'3
-# r

/<?

W


>

#

ALCHIMIA M0y4,'

95o«aI!<rIr93((*imi(lif4m^iu.,

feiert ©efcfe^ff»

t>cn/3«t)iltcicrn/ sjij^cnfciniiköen/

@cfercHurn/:c

Pctram V ffcnbachiuin Dir

<^^r$nf9 4Dtt>aiD ^f (?al(Ct|
*
.,.

MtJiciimiugiv-Ktfurf.

IN OPVS

CHIMICVM
D.

lO.

annis Baptifta: Biiclli,

A TETRO FFFE'NBACHro
I.

VERNA^

cuU lingua donatum Epigrammata,

ASfainat Taria« ars vt mutab

1

1

formas,

Germanus Latia nos docct ai tc Petrus. O ii Philofophum lapid jm.Venetamq; reportum, Nobliora fl iuntvndcmetalia>direc! J^ortitor aurcoli non yellcris dlet laibn?
Clarius huiCjnobisicarius ecquod opusi
II.

INuideanrltali qaamuis mjrderia qujciam Nobts proponi Tcmonibufque vcl.nc: Non tarnen a te potens Ulis Gci mania cedit ArtibaSyirgeni'sijdicli qaebonis.

An Tum IS b-ic homines fuogis pluuialibusort'i»
Trans Alpes Mufacnoiifuarcgnatenentf

Cogunt ar noftrine foras excurrere , rummum

Qui

decusartcp tunt?non honor iüedomi»

NonfoluinLa iam G'-aamSolymamqjcloquehi'ns Scdquoque nunc IcilamTeutcnaiinguafonat lugiV -r^ '-C» 1 n ud tu r e fte, rogs q u e
»
r"> •
I

.

Temonca

comtus monftratvtilleLbcr.

U4nnis Hcffi?mnnm Hußnuf, Voettt er 7^'- 'öli
gtti auctoris compitter^

3öf)artn §a|tctt/ Borgern in

^randfutt/^c^w

$.

p.

ßrntHftcr/^cckc^t^ar/

^nnfMd)kin mfj
€ir'^^^^:^^^s^;j^<:)i Uc,n:f6)m

tm ya^

in Diifcr SKwtrcr^

Dem ^5injducn Q?atict1anD/ tn1n^öm c tiimicis 5«ui btffcii (nnffcrirt imnb t)6erfcßct l)abt.
(Sprach;

tfeChinirgiamPar^iau^ t»fm£atchi mö'Jcujfcfy

pol^fnwffft'cn micf 6crcDcn Ia||cn/ gjtirfJMHiib
)

SBimtilrDfcti fc\\imumJ}b(t)

Vcmmm/fowct
in greffcr

y)i>l}malk

rati%m Q)m\^i^ pcrfoucn/ tittjum

aikifif}iat}ftm

m für yar mi}t6/ foiiDmi

mgm^i^altm im^ikSobiu ici) finDUvo "^tit/ml
t>uDO|Tnna!^/t?onbcmc!Dr^Bibliopolat)mb3Jifct^
t?rctatlcu t)i)uD l)cxMnHt\if}im'j gcgentrcrri^c^
^-Büdl>lcin^ frcuniöKc^cu atujcfproc&ctt t)nt)crfu(l^et

frorDciK®atinimji9(d(^it)i)lt>ie£tlclb<mfrrif(^cO-

perationcSjJ^antgricff/Iaborationcst?nfl:LicIia,auf»
frr^alb meiner profcfTioit i)n& 5acu(ec(/ rtikfxr
ntafTcii entlegen/ a(fo DJ ic^

mie gutem

5«9 t)«t) ®c-

(egen^cit/ micf; Dicfcr

^Hä^c ju

t)olmctfcf;cu fclbff

Idc^rtic^mtfc^cnDuDcnt^cbcnfonnctt/

^cü aber

l)C(f;!cgt()eme(D(erBibliopolamfr;e((i«ger|c^i!rfe*

Jug^fd5^t/tMll1Dalutchue^aßk^mir^emfdbertm beftcr $orrcfpon&eul^/KunD imi& grcunt^fcf^ijftfte^* ^e/^abeic^fcrtncr fdncgtiugfamc gülrige Z?rfiUt?
wic^angeDeufcr SHü^e 5uauf(|)&itcri tJcr^ubrm-»

gen oDer auffjufud^cn getrufi*
^et)orab^t)n& infonUt^tit ( n?dc5'r^ ?mT t^fc c^xu
&er/t)tefcr ?:ranflatii?ii

^rfacl^/)

njdUcMi^ercf
Dil'JUlJHIi u

g^JljfifcA^ytt) bef unDen/&a^' J^ukI;

m

transtcrcndi Die Lingua lcalica,tt?eIcbctefXD(V^lt r^ne

!Ku^m 5umdDeii/&ie ^dt

al^ ic{) in 3raaa getvefm/

|tm(icber3l?a|TcnäefafTat>niil> auff^efanjjen/ bci>

W(t?tnu(i rcDoctrt fouDcrn )c Uiigcr t)til) iiu^r/vei uc

©at^ aber M)Tel6c
felb

f

c^

^.^M DoViU^tbattdt v>ot

auDcra QünfH^liifytinfcxibm Dn DcDIcirf / fol fic^ Dk
D^roJjalbcm
fc tue

grojK ^üit?unDcrt1g bcgcbf*

©icit?cl(aiic&Jcf;l)cffmebctinuffT'3cfufficicccs&lc-

gicimas cauflas m^Vtfa&/m ^abf.©an uac^ t'f <d^

^m <Scrcf tjcrnomm/ DJ t^er^er:

t

o ft)o( in rc

m c talli-

caalö Utt}ü(Hn?tfiif(t^cn Opcrationib.at^^ Calcina. tionibus,Fixationibus,Sublimationibus,Rcucrbf#
racionibus, &c.

jum

trc|fiic^ftiii crfaf^rcti/ i'afdbfl

lumöfftcrmal fok^c Operationibusfeüicgiricflic^e
J^auDi^ntcr9fbni/|»a&cicf;fo!(&?£^51l3itrfc.^cr eitlem
>fcer

@acf;en t)a fril^jDi'.^en t)u &äd)vtm / aiS ^mt* fa^rneu t>nD ^inntfnlnHjjeiijUDcricirntnnDji^
i?tjnt)

Infi^uibm/ Yal)tfanm

th^ikf/a/tummco

tum aliüru iudicio, bcfunDen« Spimubm nail) Um mir i)0!i Dem ^Oer:n ult etngek/fmi^eni t)ic! ml mrm^
cr;erkt)

Bcnc ficia t?nö ©urtf;ateit trilHglKl^
ft)ül / DJefdbi:

(mio
t)ut)

fcnt>nt)cr5cJ:^r/t>«nD$ft5aralfiU^ilujTig/ Daf? nurfaff

t)!imü3ti0 f^ffüKcn
fceni/5ube5af;lcn

fdner Jett

X^rteii gebiH^rttc^m i?nD
t)it

Dandbmlkf^e«

V^if»^^^^

5ut)er(5e(ren/

^ab kf? offt bcmel^

te^ ^Jtki^kin/JvcW mir Wc Soni <?tier t>a^ Kapital äu

X

vi

bt'oCi^Un f0n)cr faltm wUiAoco in tcreffe ,

m ^cn^

&nmmiimvmd^m/QtinfiU}U<l) jn pi ^f ntitn f dti Slbfc^w getragen. gmmDiltcl; bitmm/t>cvSpcn
t)crmerrfe'o&erauff!teme^/tenDcrn^afyclt>t)idn:eI;t

coanimom(erptC((ni/quoameidfadum,nempc bcniuole& ad gratificandum tarn promco,quam
promriffimo.@okf)c^r^u<0ml(f>gi1tißitc!)juDem

S)mn t)erfehe« / rnt) 6m ef^gegeit tenfelben in mtt^
rrmögliCpe'^t^cgftJic&erumb/^eJttJnöiSdfgen^cit
itrt(f)/ji;t>erfc^ulDe/t)&crbfeWg/öenfcIbi9m(Ser(U^

c^er2{(lmacl^tt3«MangftJirfger@cfm>^tftmförDer^
lk()ft

6cfe|iIeH&t

Datum ^rancffuttam ^flat)wim

li^maiUt^ ®tbmt / VmiiiQ mal iW)* Dicio.MenfisApriüso

Vmf^i^/mnP

bcfTaltcr

Mcdicus t?nn>

Soneöe.
mit
fci?e

wdcbjm

m$ &^tttitrS)mmlif
»n&
^ *

'galtet b(ßaUt/ß(hrau(^m

V>(n (*5cict?epffrn

Nr

^dt mit (twa^

incfrim 5ieiß wollen tiac^Dcnrfcn / fo n^csl trir t»n0 muflTm ttf cnncn / D« '*(rr(fif>ig€ €:tf}60tt }^t\t>(^t^UtraU (er ^in<5€ / aü ferne (i^efc^dpjfe «y^er
i

7

refbm^ §ufjmen §ifmCi/x>nt)-^kichJatn mit

einer t?naujfIdp#K

cJjen vnnD mimrmniicfyn Mütmmit manbtx v^ttimnbm/ taf) eefinnpMjcu mit xmmtaxbtmn^m^m^ /vnntf aifo

m
Ut

fcljcnc

Haroionuim

mcKf^e.
Dii Dicf?

-^iurt fya^ict (in

mnig

in

533e(f/ i^nö fihe hie^M!)

^er / fo fint4\\ii rächt allein (u(?i>

^e iiÖartcii xfnt> fchim ^iduuie/|yriic^lc/Q:»iiimm ^n aOerhdn^
^\if^fyta)tm/xmvb H^^amuivtite gctbt
v>iCifaiti<^Hd)

^mn/

jU}öne^rünnkm/fo aulfDuß alkmbiichfic
Der f vii? leiiDerlti;

ta\xrvcinfctitn/

^ro ip? ,ii o^elem fo nut / (^rcn hoiMt fiU^m^timmicin Den jenigcn/ f4jfic erfd^i^flfen/ o(merneer« ia^ ru^ui^eu j^nuD greifen / auff DiiSmal inßercttveisem f©<r
c i?n &

Um

ÜDRenfdj (xUtifitht S)m aücr Dicfcr (^cfcf^cpffe/tjon
ficQ |i;rcr ;u fcmrr t>7oi^crurffe ^cbmucl^^rt

&ctt

bm

fcl^-Omn anc wilDt/
b:i\\in

r^ t<t ^Timfd) kDocIj mit fernem
aberratio '^45cglcr^e Der 2i)?mrd^cn

'^ajTnn Dt
ijl

gibrac^t/

nicht/

miUr^majitm

Qirt Denjnt»ernunffeij|en 2II)ier ein:
(er?
:

fouDmt i?iclv«ömancljer^ -©enn ttiicf^t finbtsim ofne ^Ci^^eüfcf^aff: ütinb allem f>o
fic^

,

öeroweöcn in t>ic(^mQbt/bamit jie Ten JOcimUcfcfd# len Der !^afur Dejlo bej]Vr fdnnen nacl>f nnen/ vnnD tJtra eitert dlfo DtCi^cniJ^c^fit )§ree i(Um mit <8 vecuinn/ acljten fulj f ei^ nee ^eitlicljen 'Pnicf;f6/gro(]cn Üieicljj^nmbe »öD palldjle/ ^fottDern iro^ntn wel iieb.er in Der '^ilDmö^ in f leinen t>njd}f# ^ fammcn i;)«c(ein/jpdf>(n^nD 4dc^^ern : S^nD ticl^tcn mut an# tern jhK ^eDand'en aucf^cttvatm auff Die 9)7ef aii/ trelef^e 4>rt
geben
vuiit)

wen

nentltcl) Dcrfc(i>ij^cn

am

tncipen^ate/waefiirein

\

^^lerfd^eiDC ^\m\Wc Dcnftibröen fej;/ v^il tpae jfjrer aßer ÖJJare^ rr) v)nD |o fort atv '^nb ^war fo (üben fiel? Die jlte^nfcre (tebe
»*«^*orfa5ren
f?c

Diefer jajt

gemelcen(:5(id)ennjcf5tDarumbbe|^iej>

fVn/ hv^'fitftci} D.'?r0urcfj benCVcf retcfj^innacJkn/v^rojTeiScta*

lUf.nnlm/

mb bcn

;

yri^en

fii

lht:c.^

Dv?mif m.ö Q:netf ^ukinaen/oDeraber ju
;

§mi)alaf]>n /oDcr ficfe fon jlen^ S^tnn rer ^ßeie

^u milchen

^ onDern Damit fU b(rXw\mbt jiUnßa jena^er
je |cfjtrdrer ein

fdmen

:

^ann

<©acbuv<r/Kf3ri5)]ern

<lu(l

t>nnb ^-^et_uerDe!)iUfenfieDcrrcibfj^c!t HvKijjiiftrrcIvtt : 'i^nD iß frfufjrna djicr in fok(m vnb Derp, leiten ^achm svar/jc me^x

rnDf cfti^er warb crtion
Dff; Cl>iCiifci?eniperi^

nu!nm\]l?ch adifbff.

3a

refjlaue^

t>nD^cmiufärfitiifdb(^al|c<}ejcl)afen/

D<3g )> mel)t e^ meif^/ ie mef^r ee ui

37actforfc^en^

m(fm begei r/ tJiiD fann Dcjj vic^t müDVnnD fatt vraom/ Q?ri.^t alfo D»€
^\ii he

gcit feince ^Itbens in aller

vnnD Stille vnnDni

hii-^ller

IJreivDeiwy pnD ip mit ;§mf fcljU^ci eontcn: i)nD lufneDen:

tftib

eben öcr (5f erit/trc (c^cr

m

fern '^er(?an t)

mit fernem

fcfed^

cfecn

nun geben mir '^nkitmg t>nl> b^r(lic^/ auc!*^x)otvDer Ma

^^ ^^^
»«*-

gia ettr>ad

an^tU^m t?nnD ^u.^anöelrt / ai$ welche

ba

anUn ittii^

mcfetdijl/ aleeine^nueiligafion ©Der 57c5c^rDrfcfjun5 bern^^

5'*^»r

turiidjenöerborj^cnen -Öinge/t^nö ii?jrb fm-neni&ücijingtpep^
er(ept)nter|cfeeiDc>;/a(a Dvi Diecineciit

(.iiumgaubm'p/ücßej

2(bergLiukn v>on t)cm leiDigen !Zcu)fd herrühret/ »nt) Derott?e# genin @4^^te$ hciii^cm '^orf ^ddjücfe^crborfenijl.-^ensi n^etctefic^inöcrfcdngenrben /Die(§unant)frönic^f^/^6 ba^ fU Den 2^eujtcf/tt>e(cfjercm2(Kfan^crt)nnt)^ti[fferc?[re$^^
belö/ijnnt) Deß ijani^en 5)?cnfcf2iäl2cn (öefc^lcc^tö abgefaßter

5einDi|l/anbctten/ttnt)»on ;§me aüttkr) bdfe^nfle^ulerneti

tegeren/Da fte Docfe Def]Vn nidjf i?mb eine JQefler gebeffert finD/

fdnDern »an jgm öem Icibigcn/jlincfenDcn vnD hcaifci^n ®eifl falfefclic^ betrogen / tjeiblcnöet ünnt) KJmb IftretrDige (Seligfeie gebraefee \v<rbm. r^ieawDerc aber ij^ naturliefj / vnnb t^a$

ml^nc ^cl^a^/mnbt>ci$^nm fc^a$liclj^(einoe/fot3on^anntgiidjen in ba ganzen ^ele/ fonDerlii^ abavon Den ^cUfy'ttii fo hoc^gceruet wirD: '©enn
fd(!ltc^eper(e/t>er (entere t>nD
fic
i\i

Die tjoüf

ommene p^ifofop^ie^ / »oder 2^iigenö i?nD '^er^
vicfjtce x>iü

moßcn aöer
fSingeaug»

>3eimIic^feit/.\?nnD

trunDerbarficrji

fOaß aber Die ^d(cf er in ^ubia mb ^c^r)ij>t(n t?or Reifen Dtefer^c^c vor anDern ein fonDerlicfce Q33i|TfnfcljafJtgf^abl i}aben/i(l meinee ^rac^f en^/aflcin tk(t$ Die ^i^rfadj güvtfm/ Diewei(®^ttDer^ßmac^tigeDiefeibige4>rf mb iänbamit S§ier«/®ett>aefefen »nD Är«tteern/<5a($/(5mnen mnbam >eren Dergleichen ^orra§t»oraaen anDerereicfelic^gefegner.

^cm m ^dmi^h^m weiß/fo
fon>crnem(©imerDer??amr
;

i(l

Der S?enfc^ fein QÄeifler/

2(P ^^w<gfn«uforDerjl»^

X)(

Getute.
grrt/Dcr 9^^JJo|op^9tt>0UrfiJr>renff9
feibujC
:

^ir.tcnial alUin t>iu

D(n2)tfaaim t>nnt> ^rlpriuigm tJcr mtüriitfyn ^im
t>m

^( /

xvtt aucfj

^kmcnutx

/ Dtrfübißcn

^cmantff^a^t

rnnD i^ntc rfcf^cii^t/ tro (im$ fcDcn ^ir^e 'vörfprun^/fampf

^rm Di'^cn/^ckl/^cnncr/^tiTd« c&tr toc(j(o}Tirt/<8cfener/ 5BmDt »nnD ^rr^Utc^rn §frfi>mnic / ^um warumb i)a^
CJJiJrfr

^(fait^cn

fet)

/ tic

^ttc bif^mikn

crfftutfeflrt trcrDc/

tJnnD wae öer ';ÖdgeI/tJirrfu)Tigfn!2^irr/ün«Daüir (Öwaclj^

9?a(ur fipp/rtac^for f4'C^ »^«"^ c r^runDrr. ^a> j^Mtgc ab(v Davon wir in Wffrm ^f^rnwcrrf^m SKefrf iu^anödngcboicf / ifl bic ^Dlc if m?(? Der :2(tci:imp/

m

0tucfen »nnD (ölieöfrn/ ^l?i»ciDcI1'8^op(^^^ f ifctcn/a($ auc^ Dm y^o^fwrn^igm »nnö^^fcnrucfecn /wi« >f r gue§cr§igc Ufitm feinem -Ort fmncr horm mo »awimo
ttiif

aücn

jftJ^m

mmfvtnm
^nnDfurWiir fo ifl Dicfr^ ein (Me .f unj!/ welche ^11« Sücf f rdc% mac!^f/t>HnD t>on 0}?annig{ic[^cn i^eU(Ut tvittit / f\c
ift Die

iuU Der ^«(;ft«t/ Die JreuDt i>nö^o^nc Der »IS^Jcnfcß^
/ Da5

(icf-en iper^crt

Sp^racuium vitx

,

eme

^c|?(i;eßer Den

5>^il45f0ph9/ ein OJiUtter Der
Ijcr

(ibknmnb

l>t»ifwmen .tirnft

^r#nc9 / (in (^cl>(in vnnt>^'km r er en^eUfcNn ^eig# l^eie/ein vMurnieJhcJ^rr <^c(>ai^ / an \bfUgii aOer greuDt jpnnD ^üxi^mü/ ein J^üi^t t>nnD '^criolgetin aücr ^rauri^^ ftit/ tin (?efcll \mnD rreirer (^ffahrDe aUcr 2.ugenD/ Deren
Die2)ienfcyicte^anir ol^ne 'l^ntaii\pnad'JtAci)m/W^afl^ Dfr/aget/ Dcnreriagee fie tyiDcrumb/iDie 'i>tT|^anDj^e»nn^
(3er ecfjte cikr irij]en
ficfj

i§rer woi ^ur rfreiren.

y^H^timvH

tjl fin5eiif«me$$ro(ocfen/ fietpohnefaü ein wirer Dem -©öc^ t>nnD tu Den S^intm Der frommen / 1 ?^ «Jtüer Uflerf.affiitKn ab#

gefa^eer 5e{nDe/eibeu(ficf>inrer redeten naräriicljenÄinDern fdciie^fufffeii^e anut^er/ [iPpcf^nner fu^efjfe«/ DnuDijl

m

ii^ciMmüi>&(Ug(\\m(n(m^ci^dmn^ant^ von fiel?.
tc,nnmxnin^ari)titia^m
/ Daf?

\üt\t>

aücin e)^rd^ jl^n S')niiftU

|Iiev^cn»>nt>fommm/-ÖcntTfieaüartbnnöje ^lei(un{l Der
fli^ation|^cmcrVlJ•üfommi^t)flt/t?«D^Iiftl;^rr armen

^e^

mö^

fdi^at ^BdtöOrt Dfr
ndcf:.^

jlocf nnfiern

^nwiffmi^dt /

in

mUi^tt

^Ott

Drm ^Ittmac^dgert

H e r m e t njnndanDcm

ffr:«cr^dre«tt)fri''rf*

^s(^c$tftr^niUm^ta() alle DK/fo fic^ in DKfer ^urt(l mtt JiuiiP i>tt«D^rudbtbvirfet(be^fi>r€n|uöb<n / trr Aftrology müfff»
crf<brcnfc9n/tjnrt& dviflVibtg€.öar^u «ic^f ttur

tinwmi^octt

eUn hm/fort^rrrl tm ^tunHvnb mcf^ Dem aüerbcflcrt: '©en»
^tcmeifaUi\]e,Q>rtvcv}ung ^rgipimmfle v>nnt>@ef?trn$t>crm(5i* ^m/ttJKmt!er?A!b .ciM ig.i igcl^riffurt|üfehc»/ Mcfcm fe^rmcL3(c^Dcr(^Men/^fbenehe9fmö«t)t>b<t^roflfmJrun(^ rniiDoDer,^rOffciv»berfc!?tfantfi{efjett JrrjDe / fo Dir |cnt^(/ I5?c{i^r Ihrer em ^nugfanK ^iiTf nfcfjafft haben / m ihren i^er^

m

^en

er53;?jinDen/-üenn fn tici^m trimDerbardc^c mtnis x>im m^unöerb^ri;cf)e4D:«jeaii^.^cnn aüein Der -^nihmef^'imjl/ Äl0n?e(cl^aur?|^r/Der ^Hcf^imt}/ encfprutigen/ |U(jeDencffii/

(t>XitZ'Zwa6 ^xtffen ly^m^n bringt bicftihigt ^tntema^l man Diirc^ Diefelbii^e aüerlrr(ci? ßutt Xfnnb fstii(am( QBa||er ^üm<i<n bringen / aüe tnnD leDee hlo iuü fampt Den gDcf^eflemen refc (uter^jn/ ^nnD ^u Derfefbü^f« ^uintj Eirer.t a ai$ mUl^c em Dermajfen n^imterbarlic^e eubfranft »ntiD Wtfmifi/ Dag fit aüm (ötMm Der hoc^^ loUic^en Äunjl Der 3(r^nep |u ;5rer ^oüfemmengeiitilff^
l&uff lieber

mit

ficf? ;

,

fyikt /

fommen

tfunb

^dan^tn fann.

üs (in ^(hotmr Xmtfcfia macf^t folcf^ Aurum potabilc (^id^fam bi( '>D(vfiorbcm v>on ten !XoN mit wdcljcm

mm

m

Philippus VHbdi-

un auffmvctUn/ unnD fit mb€tumhkb(nti<^mad^mt6nnf
tt:

^nntifhtmancUntimf(iU^m\owi^miicli( »nnDfdf?^
tia^ ficfitit

^amc 'ißät ^tm^fatn Mtnhtt 5a(((5UtJmr»unt)Cni*Ioannes de Vigo erjvm t)Ct)a$ Pr.tcipita(ic^c^ajferv
fo inegr

rum

,

fa^<^mtinwott(n/mntf inmknOiv^nc^m

gebraucht tpjr Dt;

^mb cnDlic^ fo ^aUn aucfe Diofcorides,

HieconymusBrunfüicenfis, Alexander ßcncdidus, An, Auicennas,Bartht)lomcus Montagnana, Bindus mip Por(UgaII/ Hicronymus Cardanus, Hcrmolaus ßarbarus, lofaann Braccrcus,t)nnöattt)fre x^iciba) Dicfcr ^unfT <^(t^an/ vnnbbiefähü Öcnac^lgrcmbcflctt^mndv^cnkfdrDcrf/ jöu|lnat »nnDcrf
dreas Fcrnerius, Antonius Guaincrius
leuchtet ^ie icmV^e / fo fonflm t>on
t)(r
,

t?rr

2((c^«iipgcfc^ncbcn/a($

find Anftoielcs Geber Der Piiilofophus , Dcr fdjarpfffm* fttg< Raymundus Lullius, Auicennas, Diomcdes, Arnal-

diis,RharesrtinDHermes,a(0Da$j)aupf<Jllar'P§i(ofop5m/

»mjemdbcf

;

^tnn

ticfcibii^^l^abmx^mmitgemübuni^rm

<64riffccn welfaUi^<jet)jmee/

»nnö f^nm taowt^m

mm

f nj^aHjdjm!^iimmgmt<tc^t : (Sintemal bmnt\ma\if;ßhrfi
\icf^<^(kl}t(t \virt>t/ni(^taUm vjon Dem CÖktaürnnt) S\u\>^(t/ vokmann^mbUcfi^lodox/ (^efc^ü^unitö^uc^fcn/ -Icucfe^

"^Hfmvnnb anbxubcr^kidiim ^cfcfiin baxavf;inmai fonDentaucfnrrf m^m t>a$ &iaf) m^icl^e/ Daf ^o(ö »nd ^SJl&O" fcijcitJc/aacrlcp 2(rf ffazbcn ^tind^tt / bit&nuUu
ffr/
cf^crtp^fijc

mehr jt^^teftrert/ »«iiö tcr^kicUn dachen /at$an Mcn tit^\(üniibjahmvmbx>idßtU((€rt/font'(Tnmcf) f^{? tbcl (niraf}ten fann / jiitrrgen bringe. 03i«lj]Vn Dcrotrrj|cn Dteicni^
Dcjlo

fofic%

un

:

rk^cnn wenn fiamtm^cwafchcntn S)dnt>m/x>n^o^n aüt

^otbcrcitmß ^min iplnmptn/mt
(iiöierrn/ fc^rciben

tUmü fUmf^txt^ttaf

mitwi(fmpm^;u3c|ert/aai^rJijavibt)nD^ut Darinnen v)crDe#

fu ($ nrcfjt jftrcnt ci^mm ^nt)cr(?<int)/fon^ b(t&i(n^un^fcib^*^ii/ai$ fcp tUftibigc^aifc^/v^etß^^ bcmldDi^cn^^^cufircIcrfunDcn/^nangefr^cn mnl)mn tifdi öa^ce t)ocfj -^BarBfif/u^iem j^m- ^:£cfcfjmbun^ ^tmtiWtU je ^$|Ten fcfiafft tie ^ilTcnfc^affr » »war^alfti^e ^un(l i|l :

mn

m

Ä

aUt

ifiant(t$ nkf^f^/rtleemeDifcuflio Derer '®Jngc/jomt>ei

'•rUrrnimffrDeivegnc^fmDf : -öielXafjon oti(v ^anmiftabtt i(? eine S^esregun^ Deß ^eniöre |u Denen ^Dmc^cn/ weiche e^

orammirroDererttir^en/t^nferfeftetDen/DnDerfinnenfam^a^

fleakraucf^cmc Ars ober ^un(f fei)/ j}T Dt^.me ojf*nbar/D?e? »ei( Die ^un(! andere nic\^t$ i{l/a[$ ein recfjte Dvaf len oDer ^er* ßanbt Derer ^iti^e/ fo einer juef^un ^ae, je ^ejg^eje abtt g(ht mit Ö5e!f!' ji^en öDer Jptmmljfc|en ^in^m x>mb/giii^ »jeDJc^f jfenfcf^ifff t?nD \öei'|TanD( mit ^cühä^m oDer 3rjy

^

DJfc^eta.-Qapaberefijc^eDn^erertrejfcn wdüep./ee fep Dje^licfej*

mp feine »(^r^afld^e ^öJflVnfcljrtffc/ Dweii ficfj j^rer ml t>it
gan^egejf
/[)ree

iekne

bmnnm ßcübtt/xfiäfaltig bm^n/
Dcc^

»nDdnÄlIem /Ijrem

gfeij? njc^f$ eru?jnben fv;|]tn/»nD

h$

lem'ge/Darnrt^fieöeiriK^tee/njcfjf erlangen fdrtKfn/ tfa^ fi< ncmlicf^ Den redeten njvi^renLanidem foUenm^c^entjnD

mb

^ttwegen bringe f dnnen/ jjl Drokn

^.er

@e0tt|r nctc^ l>eamtt)or^

mtt)orDe/i)nnd^fj»)D4jXd6JgeafV^iejutt?jeDerho(m,3(ifpnc^ f!u/ fagt Doc^ A r ftücelcs feli))>ff: (Vp t?nm«<5(jcft/ Dvfp man Drt Species tmnD (^efc^fec^f Dev ^j^cfannfranfniufiern mt^vm
j

wat\t)Un

Unnc ^araiiff,^jf-^,c(j Di> Djefeanttrort/ M^ fofc^ee
^aterp reDiö icrt*
iii

»0« etlichen ^:[Barrep/üor^({(jcf>mabermcf2f:ejmemalman reljc^e ^(wif^c^iaaü ''je^rtvohrartfriUifjerenvnD verwanDeln
iim/

mnn man fu

",

{^jnlt^^ |utJcr in | l^re erf?e

X)(

#n& »eft^r/{nif/>Sd fött ^: ij] fem

^.cnfd}/(tf<r^ fe fcf^^rpfpti

hmjcnfonnt ^jf pama

iVlaccriioDaDif frpc{l)^ucri)tiba?

^no ob ce «?ol m fcu c^tcr^ö un
r et fepi
lütr
r^'

(?ci;alf c<i

(I o Der Ki}k Jcuw^tigfeir fcfcrM Doc^ öef? £litccf filbrrö »n N^djtrcffdö ^a<

lur» i)vi?ime Denn nohttrt»^^{$c^ erfolgen mu^/i)a^/ Cicivfil

öea

feijten

wiDfeuc^fert 4D<impjf «ti^

Dmm -^Omgen/iii
»erl-elffcn ft;«#

^dcljeit er ^u jinDc:i^(l/f dnne ^erau^ brm»$en/a(ro aucl? imf Der
geinclccrt

cr^c« C0^uer9 dmn /e^Iic^en pnwonf oiiuncnen OJ?e>

lviü|tt ferner Perfecciow
tiert.

^nö ^ij'oUfommenbeje

'iBae Den iwcpfert^^egenwurffaniiiriijf/DcineinfecbDer
^

|[ememe Pdfel tinmnt>ct xfnntffa^V($fa}mcfmuvmittUftP Mun^ reic^ morDeiv »nD fV^en ^ememiglkfe aliefampt ivinDe# ?l5efc^eif|er »nD ^etriegcr : -^ecm ob tool /^rcr oid ;hr jjrftt^c^ iebcjiiau^ anbcr$nicf^t$ ^ef §«n/<i($ mit Djefer ifunp mtb^am

^m/ml>fidi0^m'>3incxla$ batimm^cnbtt /^ahm fie Docl^ treni^ Darmrt ^twütintn* 4öarauff fdnte man ^mar anffvitl
»nDmancfeerlep ^et(<anttoortert/3(ber äße IBculauf)ti^fert Itti^rmeiDen/njötten wir^ bep Diefitni fin^i^en baufynlafftn/ »nD fagcn/Dvi^/ tt?? nic^t ®cf f Der ^(ümac^ti^ Diefe .tun f{ Dem
le/trere i^rer f ejn perl>lic§i0

9JRenfc^li^^n®cfcfeu4t mfonDergete 5« B»f<»« offmbaree f-ei# ^enfclj thtii^afäg trcrDe n / Dentt f«r fidjfeitjl §ettc fir memtjnDf machen Idnnen, ^eroire^en
lafl
J^er

»ne aU
etrigtn

t>nfer

SttnDametrt t>nD

(!5rurtDf in Diefen

^fn^el

Ä i ir|«r fe^m/ tjnD t^n^ wo! Darinnen befc^avren/ft

toerDen wir Durcft feine ^u(rfih7b'^e9|t;mDC inattcniXu^cn*

tax erleucf^tet/»on tfm fcfedDdc^tV Bc^laff Der ';i?« wilfen^etf «ufl[n?ac^H/j>nDDeß*)erborgenm0uJ>^^f^ ^^^ i>it^^n\mfiiU

^en Dveicfet§umb6 aöer '^et^^eif/ ^ij^^nff^^fff »»^ ®f n?<^l«
ffecilgafftig:

^enn er jp Der jcnigr/f^ tm S)^'^^^^ ferne ed)d*

nt^m ® rcf neu ihttMt^st^dt/htt &t(n f$« ®nmt«fr|!/t>ni
in
fnin^:' a^kn crfdja jfcnc (rrcamm f §r (£(pf n? Dfi ^tfmsibt^ ^il ijl em cüU:>cr/tivrgaff(jyer/ mn3er/aflm4c^rigcr/t)ntt>art# tc(&<srfr/D«(>fiirriff.jcijfrtHdtt/ öcjVm^u« mrm^D auf fpr^l

^dtehrt: r« IBrfrn »oit n?rf4maU<guerönD»oöfomene ^4»

Im

^Bcrc P« owc^en mc^r «öcmvitldHic^/ fott» l>crn auct rmc m )f Cm (Tf rtj^t n ^dc^Iic^ ^uxfitmifm / trmn n?*^ ii>n$\)cn bif fem Juttöumcnf v)nr> (^ninötff jlctc^oUeatfcnöcrnl
l^^ci

f Dmrmn,

fmumal aucfe

b^r finnrnc^c jjcpbf

»möPhilorophusPlar*

fa^t/t>a^ Der ^JtVnfdj nic^r ;f

m aUmgdfotm fep; 2(le «vofrca?
^rnfc^m Dil

fagf H/cöfr^f K (in tcDcr fcfcuirti| feinem nac^f?cn
i;)imDf |»6ica*n:

-^wD foacn örmnac^ mit Dem i?»i;)iol fägcn«
^a^et1.4^ nnc gUic* fe(ii5 f anfi c^ Derotrej^e»

^fn ivir (i3otx fdrcfjfm ttiD feinem *53}iüen nad^ kUn / fotrer*
t)en trir <?ue0 ^eiuig

tfr jettige rif lernen v»nD prfifen ' fo c»n fotc^ {ürfr eff"uc^et>n vner#
fcljil?{icl2C(*5aterKiitf.

^ei

|bid,ce

beöencfctjjtb^u^cmuf
(^ott fetne®a^ert

führet / irrerem vn^anTiii^

^ei•.'Kte<1tetrer^e

mitr^eüe/ö.r
«ucft uüett

itirDf /a

frifpluofid^fememüfe jpant) gegen öeri

3(i*nun wl ^ürfftigcu cii.'fTjm^im nitt t megern/unt) t>ar»ekn

^6nDf n .^miTi t^n? frinDatifr^en,
im v5cl^a\mg/ ^C^enn fle

gtrar 6ep Den al*
bef!ie||en fie^

Kn ^epDengiengen fein Dcrc^'eid^ett ^a|]er/tt>ie f cutigce 21a^$
|u>;efef^cr>en pflege/

Der

^u^mb tUr Die DJJiifTcn fthv/ ^cDdrfftc Derott'Cgcaiie^ Umtw
(öefai^/tju Stiften Durci^^ue f einr Didigion* 2lefj Der vnbegreiffi»

Rdjcn imD\)lerfd^ti;'angficben (Suttl^atm Die Der )}(f r: tcnm/ iü\i v?ne Derott^egen Diefelbrgf gern tn^ fi> ; (n iK^en / er^eigee.
»)iÜ!g

annemcit/vnD |^m $u 's*§ren gebraudjen/ fc u^ei Den
mcl^r twpfm<il

mt

i)erre;6igc /e langer je

mit Dl n |Vmgen/fü er

m

40tn ntc^f^ ijT/ Duf? matt

?

geben fan Prnne Dcrgleidjcn.

^ infe#

».1iicme^(<t?cnöv1n^pn4«|;fpriC%iid2jli?Dt/unliacfc^^a'*fig(JV

^tfwd aber f«n (5critcrtt /emafe ^cfun^ert trorbm/tJ<r
ificfe

nic^t anDmr Ccnfur

»nD "^jrt^eil §f «e munverifm

tcit/

tat crfa^rm muffen /ba^ man iC>m {(int iScferifftcn meipcre ^inumal aü^ Hr ßto^t mb ^mahu^c Platin s voeratcs

m

'cnt>

IJOnDePiacone , PlacovoJt Ariftotele, ArillotclcstJOtt A^uerrhoc,Scncca,t[JOIt AuloGclliOjTheffalListJOHGaleriojHcL'mogenejtJOmCiceronc Origenes\!)crtHici*onymo,&c fol^
cfefö ^aben

Uibm xfnt) erfahren müjJVtt/ foü micfe$ txflomni^ct

DerruunDern/ (tpittntc^f fa^envjerDmftmjwcnn auc^mir Dcr^ gldcften t>e0eg«ef/al0 Der icfegcßcnienm ^oc^crlfuc^un 9Jf?«rw
tiern/ tt)retiic|t0 ^urec^nert
:

iSonDer

trit

Dig

mein TBercF Dem

^re|eif tJnD '>Ser(!anD Der @ele§rrett gern vnDtviüig befohlen
,

labert mit Der attge^encf (en ^oc^PeJflftgen \?nn D

mtml^äm^m

^itt /ioi^($ mit S^ü^^unbaUfm. ^leanDer^aberfoeme^
folcften lodert *>Öerj?anD(e
fit ($

ni^tfinWiaffm fkfi Dern«gen/Da^

aücin mdgen (efen / xfnt> fepe« ja nie^e fo t^nuerfc^mpt frecft/D j fie ee holten t)rt§ei(ert.<5onDern bt«en viel mef)r feott

m

Den 2(amadferi3e«/Daß er |§nen |§re ijer^eit lonD 'i^erpanDt er^
Uu(f^t(n n?(5tte/Da^ fu folefee ^o§e ©e^eimnue er^eicfeen m^^tn. ÄerfelWge 2(ömac^(ige t?«D gerretveiJepIanDt gebe »nDuer^

(ei§c/Da^folc^ememe2(rbert/foic^mDie|im^erd'a«geipetv Det/t)nD noc^ in f unffeigem mt) anDern an^uwenDen g(tendlc/
ßtttidit i« femee

§e9ligen5?amen$S§re/»nD Dep TJacfeßen

J?Mi!fViiDQ33o(fa§rt/3men.

la^

o4«6 &,m §ött0 ote
ff^^an^m^BCrCfC^
loannis Baptift^ Bi-

unJ^ül^man/al$

5e2l(c^tm9ifl^ittcfol(5>e^ttttfl/^urc^^e^ welche von bm ^nfdn^m txt lytatut ^mü^ct/cin miiäi ^ttaü in ^m mt rr c^f

DOrfap

öicfe <2öcfcfjrcibun0

&oibtx^nb<öiib(vxftmant)ün fann. 'ä?nD ^ttjarfo fiel} / ^a^ bie !^af ur mit jhrm

m

Vrincipiis,ohnt^(r^m^§üthnnmb^Mtd'ni(fit$x^oüfü^xc x<nbr>mi<i}tt^nt)intcmmi(a^m/($fa} ®tf^äfitot>u ^crrf e t)cr ^un(t / ^d^tnwit $u^(etc^ (iucf> öarmic an / ba^

m

man^n bicf(rS)ämUcf^Uitand(rftniä}t/a\$ Durcfe

bic

natMif

c^ePrincipiaoöcrSörfvrön^^clait^cn fdnnc» -Saraujj^mtt tini(b(t^(tfidnbi^(tl(i^tiiS}ahntmm(n ermeffenfan/ Dag fic/t)iefc S)mniiäiUit/ftin fdjlec^f t^nnt) et)tifac^ / fotiDcr«

mb

€inv(ta^nia^xtr>nbx>^n\ifcf^t^imxcnt fo),

'^nb

v>(rm6^bi<^

fw fa^f n wir fmtter/Dag

m ^ra

jft ticfirr

bar^n ttmW(n Prinaöc<l"«^rrf SWr^

eipiorum öDcT "^Otfytüns^/ta^ ^i<p »nnt>

21

4

T^onUi'^ld;\m\)/

^kr}mtfalkantiirc\^aaüvctQ^lt>m »n& vtrfiiUmUnnc <^mambiof^m&Bibtmti(^HUv Uin ^iU'^ f unflltc^ feprt f ann.^cftf r feFim tt)ir itucf) (waup / Daß Dietc ^f im^^
(c^a(:'©a«ttfiefantt\)a'mcinDdn/t)nböcl?d§rf oDcr ^ibt i^Y($ Ölctcfjmvson fK^»-©ap ficakr cm prindpium vcgctabil?>Da$
i\\

(in crne^rcnDcr '^Infan^ fci?/oDcr

m

f rncbrcitD

UUn haU/

(Dcrgfeicf^m alle ©ctracfjfc Der i^T'rDm fta&m)i(l Darauf ^nugiJ

fam abjuncmniat

x>tmant(it/ welcfjce fic Doc^ fbnj?crtmcI^ft)mno^te:5uDcmijlauclj|\^rc $orm vegctatiua
/

Diwd fic

»rtD |5rc propricfet ct)a i^r^^cjttfc^aflFf Dcp <lckn0tf c{(^aff<s
ei^
:

'$)a^

^cbm

af>er wi'rDt

fernem ©cfcfjdpffe^e^ckrt/cbne

cillem Den 2!fnern:3)?uß Der ouJCi^cn folgeti/^Dvig Diefe i;»eimlfcfj^

feitem (ebetiDi^ principium cDer 2[nfan(^ fe^r^nnDDteiveir t)ae ^er(^u(Den t>nD SSerfiU^ern em '^crcf Der Ö)?Mtera(ien ijt.^ «® ertr Cijert fo ifl auc^ trieft S)cimM}Uit oDer ^un|i De|?o megr iKrbor^cn.^rtD in H^fan ^er jlanDt fann man Die ^^rfac^en
t)ierert?nferer<Sercl^reibtmgrec^tfaiXe»
t)a$
ijl

tnD

begreifren*

Söber

aucf> Dierej? geit?if?/Dafj

Die Vegatariua rnnD Animatiua.

523enf ct?tmD (3t\cl}äjfu
cpi^enthclj vmD für ficf^

Diefcr Jjcfmiic^fetefmD/nicf^t^tt^ar

fc(b(VfonDern rubicdiae oDer all? -^m^

<^e/DamJt fie fürtifmlicb vmbge^t. ^htD $ti>ar fo ^at Dtcfc>TBur# ifun^Da- Beimiicfjcji ^imflmeftr mc(jt/afe ein emij^e engenc ^ualitet oDcr ^i>gcnfeijviflrt Die <mDere ©efcl^uffte ahr (ubv>(^(f icaiue cvDcr ab QlBerrf e Damie fie wnb^e^t/ Dann
;

wu

tier t

tranfmuf iert oDer »eripanDelt mt> mineriert/Da^ ip/je ein fubicdiimvcgeratum,animatum,t)nnDmirieratum.^Ott<J penafcr^atOCinifbil^re Pafliones. fo mit Den Adionibuso;«

t>rr

^örcf un<3cn vberein&)mmett/a(e Da fmb tk

vcgera^ca , a-

aimata,tian;mutata»nD Die

Minera^ 2(uf* Diefen Actionibus

da$ Vegetarc,Tranrmutare , üttt) Animare,\?rtnDüOtt ölCj-CM aöm entließt t^te hmlidic ^uti j] t)cr 5((c[*^im9i'?^nD unrDf t)cm^ tiiiclj Dtrfei?cimhc(jPfte^(cKljfam a(e ^a$ Totum e^cr @aitr?e

«u^ t)icfcn/ale|^rnt Partibus-cD^r <ötiicUt\/x^mhi(rt/ifi Dem fi4 t'KJVl^i^ ^u |§r<r nnn cratifcljrn ^'pouni^ ob(v kta^t t?c^r^ Herrn» '^mti Hfnahtrmf^mwüt/oh Dicfc >pcmrficfjfat ein na;
iMicf^(/ob(van^ Der ^unflcnffprimi^mcoticr aber rm^ufiillM gc'^rfiicfem jf^vl^aU/fo fcl^raec^u rem @efcfedffect5c(}^Ci? ficljte/fo wirpu fc^cnmmt) ^pttDcit/ Da^ DtcMinera; fcm^

Porös cbct infftlod^kin/ »nD t^erowci^eauc^ fcmccrncftrcnDe ^cwc^f t^f cjt in ihnm haUn/mlch($ Dam nirr^^nD anDcrj! h<t fom)>t/ai$ au() Der Qiümächß^Uit &otu$ mt> Der nafurlicljeri

^üt^mß.S)at Demttad^ iufimfm feeimljcijeiJttD tjer^or^ei?
ne^unfl fokbj
al$ einen jafaü/fonDern natürddjer

Proprktates oDer d-r^genfcBafffeti mcfjc ^erfc/Dorau f^ Denn ^ufe^ l^en/Da^Dte^KcfHmpem naturale, ycgetale »nnD minerale,
jhxc

l)a$ rjt/ein fotcfe

S ubicdum fep / fo em ^eben in |§m §at>e, ^e^ gefrej?uaI>er5mt>i|Tcn^tin'efie Denn(^ey5rcoDer|Tntö ^feicljeti
fcinDerficf>(af(e/

fofc[>amrean Den ^^cnfcl^en : ^(pffciyuine wiD alleanDere ©etracbfe Der ^rDen/tjnnD (legetine ficb^iefet^
^i^efort pPanr^e t?nD ein }cbt$ ^u <£'rl^a((un^ feinte ©efcf^iec^f ^
feinem ^(eic!>eit ^ie8tef/t>nD feine jkcljtee eftrae anDere/ fo jrmtc

am ©efc^iec^t t?n^(eic^/^inDer ficf^ t)n"{d(l:'^nD bef rac^f c Dar;
ncUn/
Da^Diefc ^eimiicljfeif anj^ <irtemDicf<r;er^fgeme(Dfeit

inilffe^erfommen/oDera(fo^«reöe«/^ebo§rmtrerDen: ^-^nnt) tcn and^/baf^^ Die ^ildjimpi^ren ^rrprtmg au^ feinem ^f eilt

^oDer^eraü^akn fdnne»Öintema§(fi>lc]^e^aciben

nic^f ^e^

0a^r<n oDer^ §red gleichen ^itlm / txnn fk feine UUnbi^c i5ul>(?an^coDer^efen*^eDnncfeeDic^aberfer2rter/eefdnne -hicQU^mr) weDer a«ß (imm vnuermlnfpigen XH<r/ noc^ «tt^ ati^ jn^enD rinem @ew4cfefe ^Der iJtraut nocfe anß aUtn

fM

4
fowmbf
icn

^onbct^kfnmt)/
f^tdomnitn.xmb mtfytin^tn/ Hcf^^n Der Q:mpfangnuf: t?nnt) C^^cfff^opff i>cg a%rt/

Dicfe« mit drtvtn^cf v>mnifcfit

fcfeciifclbfl/foanrfiu teftnDm/Dvi^; t5f[=|dHjcn(*5e&urtmital:^

andern ^m^jnt in ber ^atifm

mitm Wätf(hvfm\)Ut
an
gcbd§rcnt)cr ^^^itfan^

rpitjltmmc/ t^nnt) Dag. ttt äl^viifc^

nc fep; -ömn er tjl cm t)egceali|cfe/ rat ionviijfc^ v>nD mimmfifcl^ 2I[ncrt?n«t)aücr(^lcme«fm t^ciibafftiß/ xmnt^fyit Mineras »riD t)Kl Porös i>t>ct<^^mif;iöcf^kin in ficf^,&cf^ic\}t bitahct

mit DicjVr Qinmm niefit ^nn^ ifo^^tmnb mcrdc für ba$ ant ^cv/\K>a$bi(aUc Philofophifa^cit/Dag ticmlic^ Der ÖSmfcl^ Dk f icme ^eU/ fo mug er auc^ tic Hmt^üt fcp : 3(1 er atle^DaeienißC in ifyne^aUn/ a>a$DteanDereöro|Te^e(em i^r^at/wicwoi ein jeDe^ in ^erm^er ^dng(* ^lefe^fpric^^

mm

pu/#jcfj^ertt^u/^anna5erDoc^
fic% fet^jl

mcfjt»crf!e§e«/tt)ie Der

Drefer^unjl Der ^Ifcfeimp/ Sörfpru«^ CÖ?e«fcfj für i>nitD®el?aArer fei^/m^eeracljturt^/ Da(^ Der 0}?ertf4 ^^«^^^
teriDji^ 2^§ten"(!/»nD Derotre^en anDerf? mc^tö/ai$ emem im^ ge^ Dern (e&ertDrcjen 2Kcit fc^eti/ aTd femea gletc^eii er^ie^fett e^^en Da$ Dem ©efic^f/ txf^reit famt* 2(&er fta^ in Diefem

m

tt?irD Dtclj^ericfeten/Dag

fic^nimeralrfcfjeOac^en

m Deg CKen^
(^amm
Diefe$

fc6en<let(>efiitDe»

/t)imD Ddp DerOJ?enfc^ ^weperlei^ Poteftain

'^ÖetnW^m Don ficlj ^u^ek« /
tcs oDer

i^m^aU

/ ai$ erflhc^ emett

mnb

aup DemfelH^en em »ernönfftt^

S^^icr femce ^(etc^ert ^ii^e^a^ren: \ünnt)
feine furneinbf?e / ^v6\i(,

^ar fo t(l

unnD

natürliche Ärafff*

<Si«tc#

m^r^l Die iSeet feine (See( <}el»d§ref
i((

eeipa;> ^jcrin^er / alö

: .©ieanDerr ^nifpiiter Durc^ Deren ipuijfunnD *^erm^^en

er/ Der ^enfcfe/dwc^anDere

^ingr/fo |§mr Durcfeaup «icfet

gleic^/vonfkrjäeknfann/awpttjclc^enöleic^woj (in »e^eta^ (ifc^ v>ri imiJna(ifc[j ?Befen enf (te^en f arnaf^ Da finD Der S)iun/
©cfett?eig/Äo§f 9nDit>rra(eic^eii/an^ welchen Diep^a^»^^^^^^

&tMt

if^tfycttc/bnskU fUiml}3(it /tcr Q)?cnfcr?/ ferne Mincra c^at&ocIjhröro([c^ii^atmpfIcöt/f!cnuc^tocQ[Bcl(fonD;u gcncnnrf wcrDcn: i)am Die ^rucfe/vmb trelc^cnriißcn Die

m

533de mie ^deöcnmnchrirDt/9im^m)§r<if>:

SOn^ö^^^

irie bHQXcffc TOelf/ o^ne i>K ttintcralilcf^c &i\cU/ ferne "^eU fepn tont) ^cifTcn fati/ dfo f an auc^ bieje f (eme t<n kennen o§n

tkfdU^<\\id}t ^Unmtffii^un, Sönb^leicfjnne Der ^enfc^

c^n

-^^"P^/ ^^^^ *^«^ 'Man fem ^?fnfcf? frpn fart/alfo fanaucf^ Die iöelf o|tie Dteo{>gcme(Dfe@atc?fem'^e(f fepit

m

imD^^eiffcn: 3f^ Demnach ^etri^i^nD offenbar/ Dafjm Der grop fen ^elt ein mineriJhfcfje^rafle fei>. CO^it Dfefemat)er iflDeie
^vofjisünfii^t

it{a noc^ «icfet^nfrieDen/fcnDern ^e^er«

baf^

man faget)nD (vfiän/m< Dicgrolte '^tit c^ne Diemineraiifc^e ^tMcnicl}t (tr)n Hnnc/ Denn fonfren fi|ce mon ^tvifc^en Dem
intelleaualitjnDfenfuali feinen ^tUcrfcf^eiD:
ficfe

^nD ttjnmtt
\

in fclc^em Deß

^nDe$ »«D ^cUtcmmai^at De^ CKm«»

fc^cn/ate i?mt> mlcUe>

mlknaüc Mi nera: erfc^^ffen flnD Deü
f^t

Dae @oiD t?nD(5i{kr Dienen DemOJJenfcfjen^umfauffenDntJ
»erfauffen j

Da$^(ep/§pn»nD^up(|erakr/ a(e mkfy

fic^ fei^fl tt)acIjfen/»nD n^eDer @o(D noclj <Siiter (InD/ ^w aUctf

(epmufiealifc^en^rtl^rmnenten mt^^^unf^m. "Tßntf
t)er5Wenfc%nict)t
.

m Q)iflenQ3roD^/noc6

fon(!en eini^

bUmii @e^

tt)anD(t)nDanDere^ofi(n?mDigfei(/ feinen ieib Darnnt^utJer^
forden c^ne Diefelh'öei'uwe^en trinken fdnDre4ieibertt?ae were Denn Dcp C9^enfcf^etUc6en/oDern?ie(an^n?örDeei5meren/weJi
ce Derfeihgen man^^tfr

unnD enfra^tc« mupe
fer>

^

^nD fdwD«

man

in Qßar^eit fa^cn / ce

Der CKenfcfj tjni^ßiTfi^mmm

rrfcl>affen/tve(c^e$

Dcdj

&J^tt fdnanS)immlifcf^m ßc^dpf?

fen)id^umi§c<|mDeif?. ^nDalfüijlerttJiefen/DagnjeDerDic ^cit/ nocij aucf^ Drr SWrnfe^^ ogne tu Mineralia (epn fpnnr*

^uD in Dem m<«i t>m ©<ivfem'a(fona^Drnefe/Dag nrmlicft

im\}awm/S)änfctbamn
:

obtt antf(t$

ba^UU^m xxtm^un
nicf^t

fan/btfinbafk^$/biX^ eraacöoBncNefelbi^c

Unmic^

Un <ointmai an^ hin ^ram oDcr Jrttc^e o§n bi( minctaiü fci^cMvdfftc §crt)orfominm mt> wac^fcnfmu 3f^ txmmcf^ tcv ^m{(^ mfoi(f^tr2nfan^ mb&tfcf^^p^/auf^ wtl^^m Die ^uint md ^autim tet Qik^inf^ j|rm '>ütf}>tm^^tt ,^Un/mtauik^i<animdifcf^(mtft>e^ctaUfcfickra^t^^
iool foiif^t$

o^m anbm^iudtini^c nichjßtfchjd>,t

2ii$wi^

€in £)tif>a\xm fili* fid^ fühfi 45imm bcxßt bvin<it/an^ midiem jnan |ernac^ ba$ X)(U augprcffeit hn. 5Br(c^c^ finb tmn/ m^d^u iammt> ferner fa^tn/ ^lc ^lHuibin<^(/au^tvädim Di«

piic\iimi^/ai$ au|

b$m S^mfc^m h^tfompt mt> mtf^vin^t^

jbcm mtxn rc^aöem
j>oii

t>a$ |cnigcanft§e/fobcr^mf4tdßlicft ji4 gibt/ fo t(l ce anöae mfitß/ai^ (Sc^trci^y ^arn/ <S|K{c^e(/3a^er/^Iuf/©aH/iJaar/<5a^mmi>nartt)ereDer^

j(dcTjcttt)n^e§üclje^(»5cnK§.r/tt>ekrjeöaeDoc^ l§rer

Jorm

'tiacfe a(fo gcfc^aflfcii ftnD/Da^ hin Qii^mfcf^ci:Raurt)/ai$ mic^c (imr hcj^nm ^ubftam ifi/ Darauf crtrac^fm f an/oentt

^cfyvci^/'^int/^yHiclici/'lßhiCi^nxa/ &}okxa/^al)t/ S^aav tJtit) ^aamcn finb feiner harten »nö jlemec^ten ^atur/ i?nDfdnn<nau^/aneDte*P§t(ofo|?6rDarf!lr§aIf^n/^ufement <6tem werben ^ tiefem aber fep trie /hm w^ffe/fomujiDiefe >jnfere2((c^im9,^u emem borten <Stem mrbm/m fememSOer^ panb o^cr y>rcporfio«nac^<m^ einem txtcbgcmcibun^uy irfen^tvfommen. ^nt> jwar wenn mii« Den ^arnanfi§et/f0 idompt ttxfüUgt nicfetaüein für fic^ felbfltJnD »cn ytatm Die ,i?ar(etjft t^amreitiöiSteine/fonDern fan auc^ Durcfe t>i(^nn(i Darin ^ebracfet »erDenr^an Demnacl^ Da$ jmigc/au^ n?e(c^eni Pit ^((c^imp §erPompf »nD enf fprin^f/fegr wo( fepn» ^nD Da^ HtflD« 0<ffWt)t^[ß mmlic^alfa fep/np(^me§r »erfiefeere
,t>cv

bm

tprrDe(l/

Der f km<n '^eK rHtfprmge« ncmhclj ;f r <oxm trrgm \><x\<iiU^< ^ttDae tticf^c$/Dcn« drt ^efal^cn

m

*^nö t(? Dm Gaffer mtt^

fm

in

Dm

inDifc^m (Elementen D0f{cmm'Jöe(t-,Da0i(l/Dfr

Dem COJcnfc^cn /cA^ tc%\i\tx Drobf tt Die f kinc ^clt ifl ernennt vrotDctt. i5pmft|l«akr/ Dm pfnlofopgcn anliefe \x^
}>rtrrt irr

f9(cfeemniefjett>ieDerfpreefeen/fonDcm

^em t>nnD"tt?ilIi^

^{auij

\:ix\/Ux^xa\t\OiUxm\x
Jfeuefetivjfeifert/atß

<i^<x{\x^\c(m

verwurtDerti/ woher Doc^

Dem Sy^m foleJje gto(fe ^rafft »«D JurtreflÖic^f eit joor anDern
Dem^IötjonDDergleiefeenfornmc ^ar? ^<fe eben Der J^arn DiefcT^i^ruif iefe J511D propiief e( oDet ^p^enfefeaffc hvif / Dap er ^ii einem 0rei»i irirD* ^nD ^^tr (o fagen Die 0eribe«ceii/ ee rn^^t ein fofe^et
<i«ff git
Dir ^ur 3(ntircre.

5)ar«/welefeen

man hierzu ^ebr<iucfeenwi(/ einer reinen JJamr imD o^n aüen 0efen)eig |epn/miD Derotrej^en tjctt einem /ung#
gefunden Knaben / fo mit ^ix\ bepen^p^'f^" t)nD gittern f dflli^f cfeen ^l^f in \?nfer^aUen 'ck\'^ ernel^ref werDen/tJnD ficfe Der '^m
feufcf/f^eirti>eDer in Der 2^6atno^<mefe

mit Dm (^eDanefen mab bef»i(Ten/(^ncmmen«?erDeR;^etl Der anDernrer^et^ra^^

i'e^

rett/oDer fciip erwacfefenen /;)(irn t (1 mit

Um '^c^kvcnw t^nD oii^

Derm^nraCit »ermifefjt/ x>\\'^ Derctpegcn fclcl>er ^ac^eri gan^ tJntöefjfi^. 3a fpriehpuferner/inDem ich fnktje^ betraefe^ u/^iu\i \^ npcfe in einengte! grd(fcrngtreiffe(/Denncbwot
Diefe mineralifc^e

p

fan

^\i

Deß ^enfcf>en Xeib (ebenDi^ ifl/ fo ^raffe Docfe/fo balD pe »oit Demfelbigen (bleibe) abgefcn^rt^

m

ipnD tt'e<^3e{a||en tt?irDt /
:5(ugci^,(cfeein

Dae ^eben tiiefet behalten / Denn tvie De«

be^eugei/fe \<\>t\\ Die ($(iet?er langer nic^t/Denn fo

JangfieimrnD mit Dem <leibet»ereinbart bleiben foba(Dfieabejf tjon Demfeibi^en ab^cfdfet trerDen/ fTrrben f>e mtD u^erDm ^u «icfet:^. iöben aber ijl (^emelDf / c^ ntfiffe Der "Anfang cDer SSr^ fvrun^Diefervnf(rer^un(l/Dcr2(fcbim9/nie^tStoDtrcnDem bbenDig f<p«.-©arvmff^ib \i^ Dir DKje 5(nnpcrt/ Dag Da^ ^e^m^

8 ^mt Nr S((c^im!)/ inbmmt&tiid^m^m^tn mit i^rmUknbmP.incipiisober
Qinfänßl/ai$l>a

fmD O^ vcgetatmum/enüduü »nMmagina-

tiuumyanff^wa)tvkr}Wti^haracfimmtb(.^intmaltinvcf^

^afff DKfVr Znfan^t alk$ kbtt
4;cbe/tt?icaucrj Die

Om ^kmmtm hAbm
Die

i§t:

Principiaob^r a^c 2infdn^tin bcnZi^ktn/

tiuu^alk ti(r(i:iU^m&Miai$ Da fmt> Die 3cuc^^ eigf «tcn/ ^kjfc^ / ^tinc : VÖnD o t fic wof §erttac^ / fo bvi(D fic Don Dem ^e« fc^m ab^cfon Dm wcrDeiv aücfvimp( jkrkn/ be^
xfü t>a\yäbi^

f ommctt

fic Docf> fotc^c cr(lc 2(nfan^e nac^mviie Durc^ S^Mjf ttv 7l<itm/aU mkiitjfyun ximmtm mfmtlkh.c S'ctm miu

t^tikt/ (in antia
tn
0..

nm itUn

:

QUe^

Da mfonDcr§m gefc^ic^f

Dem i?am/t)n«D attm anöern -©mgcn/mwctc^metwan

9!Bilrme »tiD anDcr^n^c^tejfcr ermac^fm/vnnDDicre^aücd gcfcfjtc^f Durc^ fonDcrl>a^rc 4icb vnD -^uvcfurtg Drr!^atur/ aia ttiek^e jhre ^cfcfjdpffe/ (b balD
tfnntf
fic

|§rc er j?c Sorm »erftcrett

^clc^ee bmn/ Da fo()a(DeraußDem Dem i?arngefc^i§ct/Dcr wk gcfa^t/irt Ö)?cnfc^cn ^ctaflcn tPirD / vnb fein er fle ^^rm mt> Uhm rer^ limt/ ein anDcre »nD ncwc/mt> in Derfelben ein Vcgetabilitatetn t>efompe/i)a[^er
Detttt

»erDcrben / mit m^t aitDem »crfi^cf

auc^

tfa$

icnigc/foiDon einem fo(^

c^etii?arnfompf/Vegeratumtt)irDf. ^om'eh'clj/mdcljtcie^

manD it?ci(er$ cintPcnDentjnD fa^cn au^ Diefem/fo t>i^^er er^eg^
(et worDen/

fpurtJnD l^dre/fo i jl Dicfe »er^or^ene 2((c^imi(?ifcfec

knn^

nic^c Sendtiua ttodj Imaginatiua, fonDcrn ^at i^tt

CÖJaferp allein Dnrc^ t^k

^in^c/

foei«

Vegetationem '^m fmD akr tic Vitam vcgetatiuam, \)a$ ifi/m fo(c^ leiten/
:

tiH(t)k ®ett)ac^fe Der <^rDen/§ak«/a(fo befcfeaffen/ tia^ fical^

leina tt Der ®r(5(tc ^unemmctt / \)nD I §r ^an^e$

^efcR ron Dim

)em'^en^ak«/foficfjt?onau(fcnbcraiii^ncnp^ut§ue/itt;§rc

^tt^pan^ t>ertt)anDelt/»nD fic alfo in aüc (jraiffr macf^t:Zi$ ba
in Den JXgieren ift/bk ^peißtmD^Irancf/jjnD in Den (^etrdc^^
fen Der i^rDcn ba^ icnise / fo Die '^Kuri^edt an (Tcfe iie\^(n^

<® ic

fdtt

cmrm

folcfece

Dcu i^rtf ^nD /ntJtiD jweiffd^affeig genu^

Uim Augmentationem oDergu^ v>nDanbcr0pei> Ol) ^rfojnmm ivoIDiieJtVjfcl/^ifcfe fic fa^ fm/fo Der ©Jen fcfj iwfidi nim^t/ tt?ar[^ajpig in i^re!^atur »cw tranken» ^xi^ Durclj riefe H^f.er er^cglte (l^e<jeiitrHrffiJnd
hit^tiU^t *)on au)]Vn§cr

^eanavor(utt^ / wU a\x6\ Die fleifji.^e ^7ac^for^ fc^ung^e^ef einem /eöen tw "^cg^u Der ^ar§eit »nD Derfel«^ %ett ^xUnUm^ offen /Da^ er n^fjt allem f«rfic^fdf>(tDeti ßac^en getri^ treröcn/ fonDernauc^ atler anDerer '^k\imu Pen falfc^e ^epnitn^Ci: ti?ieöer(egen fa« (öeitn etiidje ^a^ f>en gemepnf t?« D auelj U^ximn/ ee fep Die 2)?a(er9 Diefer ^tim» jie^f eita«Der$ mc^e$/al$ @cfen?effel alie^c anDere §akrt Den
^crfei^t^en
:

;

(5efett?e|fc(t>rtnDMercurium oDer £iueef(i(kr ^ugtetc^ Dar^
für etfanDf
: '^tii^t Den ^einjlein ; (Jdic^e t)nnD^tt>ar Der> felWgen nic^t wenig/ Die Mineras Der groffen ^e(e(tt)ie |§J Denn^ernac^ an feinem 4^rt etliche »nterf(^ieD(i^< falfe^e/

t)nD rechte CompofitionesmifeinanDer »ermifc^t fe§en
^et)

tt?er#

mit Dem fernerem 9[)erme(Den/ Daß man Diefdbige mit Dem Aquafortifolttieren möflfe. ^tM)t onDereunterpunDenfie^
foiefte

i?eim(ic^f rit mit t^tm ^r fenicf

^uw^gen bringen ;

^tiii^

iiitmit htm Armoniaco/ionDeeliefje mit Dem^al^/tt?ie|§ir ^ernac^ weitidufffiger ^^^ren trerDee* 2(nDere fucfeene in Den

2^§iere«/a($ in \>tn i?aarn/wl in Dem ^(ut/oDer in Den ^tci^

Item ^tlie^e ater f amen in f§rer iX^or^eit foweit/Daßfiefic^

awc^ nic^t fcftewefen ^\x\a^m/mmma6\tt$a\x^ Dem
SQn\> <nDt(ic^ fo fageen |§r
|ei(

5(eifc^»

viele /e$ fep ein fo(dj

Qßefenlfo man nii^t fe§en Unnt.Uhtt

W

^ing

oDer

^ar^eit ^eh4(t attc?

Da$ ^e(D t)nD §at Die Zxt/ t>a^ ^U Deß 50^enf(%en ^er(!anD fe^r fein (litten tan/ Daß er anff |§r f>eru§en vnD.fie^ auff fi<

wtoffen larg; 5Bir a&ertimnDme(^(Jpffer»nD^6a«r»

So

fett

S^mm ttimchjcn toöüc/ bamit wir txf; wahren iic(i}t$^

ti(\a ttkn ^uii(? ind^mtgrilftaffd'g mrUt\/m^t^f{ci\?i^tn^

*^

^i\gi)k^rx\^araticn ober Vctbtuitmi

tirgc:

4öamit Die 'i^nfauber fett t)ie 4>pmition oDer ^urcf utp

ÖC/fo man ctttxtn Damü vor ^af/nic^t t>cr§mDere:^(e Da^ man

t)ae£iuccf fi(f)rrroti

Dem ^tep »nD ^pii/welclje eö ^le jc^fam in

öeit>iffe^c^rancf en emfc^Ueften

m fmm freien
:.

iaii^fvcr^^im

tan/iof; m^uli »nDremii^e

:

'^Öicg(drf}fa(e and} Daß Äupffer:

f©aö Q^fo? t?on Der Darm tjermifdjtcn ^rDett ^)a^ (Solo ron t)em<^i(J>ert)nDroforean : ^^nD welche 0}?eeaüalfb <^minU get finD/t>on Denen fa^t man/fU feigen pr j^para ^-Öergleicfjen man Dann mit allen §albm wnD anDren OJ^iner alicn f 5nm fan/ pfltgt anc^eievorDerOLalcmanon^ugefclje^m» '^mitinbcn ©efc^afften mb "^örcf ungen Der^^Smeraden fem ipmDer^ nu0 vorfalle/ wenn man Durc^ Die ^i^Doimion Der OJ?ceaü/aid
«>elcfje/tt?ie^efa3t/er(i «acfj Der^aidnatronöernc^fettrirDt/

(tpo fern

man anDerfl Den
9e§en
tvrf
)

f!racfent)nDnc^(t9en ^eg,

et

wae i^ernemmm mt)

mn^unmU

^AS

'^

'^a^ i>on tim itiu'gm/fo ficf) mfcfcfcrKunf?
fwrncm(t(() tvcr&c crfotöm»

wdc^tmmü^iicii i^/tt\vci$ fnKl}tbavticf^$ in bcrfrllugm aiifr^ $uncfjtnt/an jfyun HU^nmüitfyd^Ci'} fit fid} ferne gdt haxü^

t)vi$^cjm^^üJ&ikn, r^cnn n?clc^c Diefc x>icv Ui^fammm ^a^
bm/mitt)(n{<ibU2mhxt($ m^ntc^dusct\l}nt: "ißdd^caUt auclj nur cmc^ cmfjtgm DafdtH^cn martöfcn / Düf dnnc )i{c^t$ gnt$ WMly& an'^nchUtu&oU öcmnaclj ferner fo frcdifvn^^

m^

»erflanDiv5»n\?crm;iVmfci)a/fic§Dcrfcf^j4^cito§nDjefc^ier;ri^^

^midtc

^tM ^nmtafan^m: ^tn
^omt

it?er D.i

(i()kn/mt^a$ /cniVj

iu^cgcn ^Xvic^cn auprtcfjf cn mit/ öar^ttüocfj no§f wcnöt^ft'c^ m^

ctfov^mwitbt/ba- tnadit ünDfdjaffefnjcfjto ganzer 5Uf$: ®tc ^(crcfjfab atic^ Der fenige/ fo ficfj Der ^«fte riiD QlxUit t?erDrie|fen lajl / t?nD trc eß j ßme nicfj f ^(eiclj micf feiiieju
^ißettöe&cf/\?ngeDu(f iv^ tvü'Df. guni i?ierDten\)nD fef^^en/ge^
l)oxt aud}

/mc gefaxt / bii$ ^cm6<^cn mbm Verlag Dur^u/
tUfc^un^ aud}x^r$anbißcmb

Unnmr(t>{di<$nidithat/t)C\'af\>dictvmb fonp* ^nDtluf^eit
i?nD5umQ5efef>(ii^ erforDerf

id:iax^fmk<^cimt/<®cnbicanbCH/fcmc$^ctmiU^^ Un ^er(tanD$ fmD / ttkn^m nid^t aUm ferne Q?§r /fonDerit (ßun aucfe Der ^ön(}'<?re( meftr emc ^x^^nbi m/ in Dem fie Dte^
felbi^e/ «(e ttsrlcfee fie mit ßvcm ^n'c(r(iant>nichj eneicfjert ionntn/ ai$ fviife^ mb mvoav^a^ti^/mb baf; Die S\un^/ @oID

*nD @t(^er ^umacfeett ^nDere nickwai$ em (auter ^ugentreref
DtiDpn0e0rönDre0@efc^tp4r^efe9/au^fc^re^ettt3nDfefeimf5'e\

55

«

"

3e ^c^iUatio

ijl

^nba& tiicf^t^ /

at$ (in

^(\>ctmm

ober

%(ic^c Srfagrutig U^cn^ct : @mf emaJ f cttt ^rdutkm fo germj^ t$ auä^ fct} / ^cfunDm Witt) / mi(i^($ nid^t ferne ^icmcmm in fic^ §ak: Söttb wer cmc$ aw^ Dmfdh^m btfiiüiacn trit/Der fan alle fofc^c€*rcmmfm/aI$

® avacfjö /
mr

Dctt i«(ff/

Gaffer/ 5^n?r »nD SrDeitt^HtcrfcfjteWrcTj

m^ßnm

^(tanf; ^ic^m. iönb t>a$ allste fon tJcrli'c^ war^nmmm i(l/t)aß <inn?c^m \)a$ imi^t/fcan^mm^rantob(VrQin$(/fomm

bc^iüim/am(tficn^etau^flmpiftm(<^cwif{<S(uäiti^hit/
fcxfon

bm Philofophis t>cr A er oDer <luffrgmcnctttJjröer4Da$
fo n4c^(l nctc^ bicfcm

anUt oticr ^mitt/

crjTm fofgce/i(lDa$

(autcrc »nö gelle ^^aflfeir : 4)a$ Dn'tte i (i weit

em an^ere Jeucfj^
toitt)

ti^fcital$t^icbci}b((r^m/xfnt>wivbt t)on Den Philofophis för
i>a$

(^immt

De^ ^etpr^: ^egatren

:

'©a$

»lerDre

Ie^eei(l

i?efm/foaufft>em^ot)enDeß^retinfoffene %en Meitx »nö <wit)er$ ni^t$ ifl / a(a Die reme mt> t^ntjermifcljee Q^r^el^
Die

^er a^.er mit öieferi Äunpen ^eß Dejiittierettö tjm t^u^e^ igen^egere/DerfegeiawoJiu/Da^eranaKem md^Uc^en $(ei^ »nD vnabWffic^m 3fUfffe|e»i nicfjfö awintcn faflfe / Denn e^ i|!fe§rf)a(D etn?a$»erfawmefvnDrawa§Hofee^
feit>(?»

fo ^u

Dem t)ef?illieren gegdrt*

3^tt)ert
1

nid^te fu^ wiV Mtrc^ bit ^cfiiUation c^en/Dewn wie wir Die (iUmmun enm^eDer aUcfampt/

mbm

'^VDeriMmwmi^llmeinpDeremc^e^^fclJeiDeti oDera^

JcnDem

fdnbcm/tJnbNcquintamEirentkm

f\(Yauf; fri'tt^m

n\6^m:

fcm^ufammcn:'So&vibmDü2((c^mi^pcnmWrnDm(incfjcHc^ 533c(5C/«>K fi( fo(c^^ce vcrn'c^tcn mt^gcn/v^n i) nennen (e/jabod^ auffvnc(t>nDmvincijer(cT? ^Bcife/cm 9^^^p*Jfa{|ono^cr^ori» tcmmng;Ämngf<jmt)crfdbtäe« ^urcc^nm t(I ki; |hnmt)ic Digcftio, Fermcntatio »nD Purificatio o^rr Dvcpnigung nur tim Difpofi tio,fo in t>(m ^a^m butcf^ bk natütU^c'^dnm t)( t>miditct Yvitht / trdcfce ^dtmht)c m^c^t / t>a^ ficfj <jnc ©pdfcnrnDöctrdnrfe/foDcrOJRntfc^ ober ^^^tcr^uficl^g^^ itomme n/in cmcrlcp ifcub(Ivin^ Dcrwanbcf n : *jönnD i|? gtm^/
t^fitfid^

t}cr-^6tut^ismim)>ü&(0<\nian otxv

"^öatau^r

mn o§nc \ünutfch,üM acUancf^m: TOcnn fleeinc trucfmc
QKiUm? in einem Gaffer ot)cr iinDere Jeuc^ti^f cie pr^pariern/ fonmnen fiC ee eine Macerationem ober Infufionein,§fi(l
<nifft)nfere

<?mc^ eine i^m?eic^un^:(^ine Fermentationen!

<ikr/tt?enn jngenöt eine innerliche '^dmil^öe »on einer e«(Terü
liefen ipii^e einer Jeuc^tigf ei( ^ejldrcf ee tjnnb au^^mtuntxtt mvbt: -iBenn fic^ Die ßonmc ^mUutmit fampt Den ^i^i^eti ©eifern in einem 'iöing (t^bt mt> aUtntf^aihm ^Idgiein auff

trirfft;^ie

man in Dem Xai^ fi^ef/ttjelc^er mif cinan '^amv

tai^i^ an^emac^r t?nnD t^ermifc^f worDen / cDer wenn matt CKeel mit ^(fi^ tjermifc^t vnnD Dafleth'^e auff Die (SrDen geuf?.

SSnnD Diefe^
S'dnüt / in

©efcfeafft

i(|

ein 3(nfang Der putrefaetio« uDer
fo Der

txnm^in^cn/

Smcl^ti^Uit ^UDtef ^a^em

^nnD if?^tt)ifc^en i^m »nnD Der ^^urifieaf ion oDer Dveinigun^
fein SöneerfcfeeiDf /

o§ne Dag Da$ ©efc^ir: / in welc^ee Die ^a^?

(feen/fo man Dipiöiercn wiü/get^an werDen / in etwan (in fau(c

SKaterp gefe^e wirDt/DiefcIbi^e QBdrmtDe einen Xag ef(ic^ ok
felf^aae^eir

foc^ne^roffe C0?öfie t^nnD *>önfo|len ^uer^aKen / Daß firijf ^UidiUnUm^ tpeDerarpjfer noc% geringer

wm

14^

1jontctUkf}im^^

Die ^^t>i(in cttt (oac^etl / feint U.^üttce mciiUn$ &(fcl^irt finWvcn Der faukti ÖJJarerp mbnlmit Dem ®evuc^/
ttocfj rtucfj

Umm
t)i:i$

mit Der £lua(ijef oDer ^r)genrc[jaflre angejlecf et wer^
©efc^iV: oDer ^laf;ol>ett tt?o( xjer^j

t)e»/moferz iitvin ttemficfj

j?opfpt>nDgn!mac^(/uneivcl ;hrert>iel einer anDern CÜ^epnung
(InDr*

^enit wenn man

txic

&cfchjn allmt^ciiUn

tnacfjt/ faiirt/aMe^ejvi^c/t?onaii(fcn m'cljtö

^nnD ob fc&ott

Die CÜ?vUcriett in

trol ^m hmem fcmmcn: Dem &cfc^irt ctwm eine»

«BcfjaDenleiDen/fogefcljicl^tee Dcc&tiicftt x>on

auffmfyttion

tl^li^cbCYMoht/fonHmim^tcm^hta^tmSmcbtigkit
J)er

SRaterieit fe(biJ/a(e Deren tiicfdUßc^mid^^at/mmt)

füll / fo

MH ncdj

mi^c

eia eufferftcfje S')n^c

hin^u f om^t / [»^[n^ l'^^ilDf

an(!ecfent>iiDtJcyfau(cnla(l*-©ae iliaf:
^'ge/olj ee ^(eicf? ein (anije Jeit in

kimt^enD/fann Daffefü

Dem

0??iil (le§f / nic^t »er Dcr^

Un noc^ tru6 cDer Duncfe! werDen/Denn e$ ntu| »on Dem ^Uer^
^efktt

©liigfepn/ Deralcic^c«

manp^öeneDi^ pmac^ea

f>Peaef>

^ei&mi^fep/ijnD ivenn man

fie

mu|Te

vorncmmc«.

4Da$VI.(ra^
^^3eCongelatiott>irDmac^Der ^ofufion^nD »or DerJtV
^^^rafipniJor^enoJnmen/ tvennein
rfe/tt)ie

^in^ inaKeDiefe^tu^

oUn ^emeIDt/i(! refoluieref oDer ^eriafen tr orDen: ^nb
Operationes vnnD @e(cfjafftewerDenDie2[)'?eeatt

tmcfi

Diefe

»nD vinDc^e (5acljen/fo

man De(!ilIie:entt)i[I/gereinige( xint) anff
t)it

^a$ aCterkfl foluieree/Damieaüe k^ftjeucfen^feiten fterau|5»ii

^tMcalfc/mc ^emeiDr/ pnDt foluieref tt^orDen/fe i(?t5on ndfiten/ Daß man fiecon^eüe^
littwei^ f ommen,7?ae^mal$ wan

n

;

2(te

t>\mk w^^<^¥

"^w^ms DerSon^eiatipn Dao/ewi^
verricfetei

un/in timm ^it\gm/(o nunmehr fmi>t ^ut^iairnntf^minif
Ucfjc

Uiha bäanßtt/wivM t>af{(ibi^t aie ^rn« vmicf^m/ wenn,

tmn ficmit Den aUo:H\im ^y>cif{m mutbeit/tiwnon ic^ Doc^, aujfDi^ma^lmdecr nic^fö §atiDdn tinU/Dmr eil Dcff?« aUUmt
puor ctdcfe mahf a)?dD»«g acfc^e^cm ^eKc^e fdm (itinmmnfim
fearcff<nt>.

mi St^xmitt
.;^

^©c^c btc i>nrcmr Corpora cbtt^m^c /
tt?(5llen tt?ci^

m teitf

fieffie

nwcf^cn/^uuormcfjt rdnj^cn / nocfj auc^

(mc^^ici^imi^ifd^tv ^cijc ^ureDcn ) Die An marn t>mn »f rmi|c^c« / Damit Die >rm(tur Dann nic^f faUc/Die riefen tenDurcJjfbiil>ii)r Mat^iilcriummcrjteauß, <®{e rccIjfeX^pe^
rariort

aUt m Dicfer .f unfl ^cfcfjic^f Durc^ oDer mit t>tm Mercuriü mnt> Luna; (^mtemalilaüe'^olfa^rtmDiefenbepDcrt
/n^ofm
fie

fccjlf&f

nemfic^ ^u einer OJ^affigungfmD gehacfjf

tPorDen /tjnDmc^tv?iv(i;>efen

^akn»

/©erweife^cf^tveffel/ fbDamefjt0mtnenDt(?/ij!gaii^ynD '^^'^'L' ^^^'»^ ßatxfon Der aüerremften (^nh\}am De^Äueeffilber^.'^enn er

^atalm t>a$ jmi^c in j^m/Defen wit Diefee t?nfer Alagifttnum
iuciUngcn/hctotffm*
r?)er (lincfenDe ^c^tt?effe(

hltiht/man \>tx\^atkt j^n in
aße^ctt»?nrem/lren^

mkf^em Mercuno man immer wdUe /
|eit

mnDvnnDjrjDtfdjoDer erDtmdflfi^: ^re««ef titorngmaUv

onnD

bringet in

aUm Opeiariombus cm
Auicgnnas tejewarf /

0cljn?arße»

«^owpt Dem«a^f2 ^

^*<^

ni^it in vni^t

f^nfdf

Magiftcrium, tmtt

(t

jf?

niä^t i>o« ttt

©u6(lan$br|

ßM<äß^(t$ «ocfe auc^ t>on ttrfdH^m ^trfmion ot>n ^off^
fti/fo in i^m iH/al$

Dur4 öf (fm '^ittd rnnt^S^üiff rr fi^ fono
ferne

pm in ®o(Dt

ctftv

&iHt (ongdittm kft.
^om^
We ^acft»
nic^f recfjt

rSofOttJC^m ml^ct fic^ Dm Mercurium o^ne
yofirion$tttm^icftiv>«(erf!e^(/t)cr^m'fft

an/t)nDfompfauc^mmme:mr§r^u fernem ern?tmfc%tm€nt>^ SBefc^eakr Den Mercurium mit bcm&oibt oDer Filter ;u
tm^ieren wrlfen/ Die ^aben Die
rechte
ttet
«^^.
;
,

^ititf! redjf ^elernet/t^nnD

Da$

wa^n iUcl}t Der ^(tcfeimp (Hangt/mnt> fok^e$ nett^ matt Sulphuralbum,Da6 i(l/Den werjyeit ©c^toeffei r^Ieic^
perfcdum adau-

mb

tt>ie§ernac^/tt)enn erro^t wcrDen/Sulphur

rum,Da$ tjl/Den t)Düf ommenen <5e^tveflfe( ^m^olDt fQerotpe^ett ee n?erDe fon|?en t>a$ treibe »»D rof^te (^h)rir <^e^ ma^t/wotan^ ($w6Ut/{o fornpfDocF^ aKwei^eti^luecffilber
»nttD (S^weffel Darem/i>tt(er tr etcfeen Dae eine o^ne t>a$ atiDer
iticl^ee

»erma0:Äann Demna^ <m$ au^ jgtien Da$ lenige ni^i

(tpn/mlcfy$ mant>m lapidem philofophorumttenttef/tt?iC

ÄaeVIII-eap.
3ett)ei(Der^(eeii ^^^rtofoj^^ifc^cn

|terittDiefemt)nferm®efcf

woManbtl ^ou ttwm §in»nnDtt)iDer»iel

^xfOtfaUm/^at m$ f&t gutan^efe^eti / jDiefeit'i^eirt t>io fem ^ayitd jampelic^ ^ wrfIdren / tamit Der ^ue^er^ige «lefer/ fo i^tn ttwan Derfel^ j^en ei«5 t>crfompf/vnDjnicft t attwe^ett er^
fl4retJt>irD(/iuröenaujfett»nDftc% ;5rcr 3(wßlc0ttn5 adgieer^

fönDismWnne.

^tbm bttnmcf^ Atramentum an\)<t$ni^t$Al$^ittiol
Alcharich QMCctfüUt,
Altnifadir t)«i)

Mixa ür 2(rmm>f(ft ®al^»

Aremarosgmnober* Almarcech <Si(f>crjc^almt/c^rr®(m. Alchitram ^ac^oltftt ü(l<* Agalapru^pmr(^af^. Aphronitrum <Sa(pC(Cr«.
Albuagirro§tO}?rn^»

Altara^m f nimm Dc(?ifficr ®(ap*

Alembic um t>a$

® cf^irj barm« m<i« ^affirt* trmtir*

Alumcn alcali,5?iter/obcr ^ag^al^* Alumengummii>m Ufim'^iam*
AtohatÄuedffiltm
Alabari^ie^^
Afeb2(iautt AloanotQ^lq^«.

Antigar^um^» Almarge fforattrt»
Albait^lcpwaß*
Aquila arfmirf ober

® (6w#(.

Afagcm r® ra^mf>(wt.
Argiliaßc^mtbeSrbf*

Aquariusi^fm*
Arpalco@rötifpatt*

Alumen babylonicuni zuccarinum t^(t^U((<tyU^Utl
Alchitram \>xxipatmt 2(rfmicf«
Alchitura w«4 ^^^M^tl ^tcfy
Archilla ro§t SrDm au^ ffma.

Alumen rotundum gwÖ'ar^d^Mltt
AötaicniJSJJ^flfmgt

Acartum ^Jimg /pDrr ^tt0nni>\>^r
Afins ^tmfali^*

Afbt£luc#ii>m Alfurcrocum hortulanutn.
.

AIacop.:2(rmcnifc^ <5rtfev

Alabrotb.®«m't»ons^mac^r@al$«.
Alhenot^lei;* Alhufel.Aquila,
Algerie ^'a(c^.

OÖer^Mm

Argentum populi,fal amarum p^^ fiW^J* @<ltt
AlcimargekiinttiSr^.
AlaforAlcali.

Altaphor camphora.Almifa^if^m.

Ai fanet Sal armoniac.

Aqua fyluatica '^dffcr öon <5a(^ gemacht* Alumen fafeolum Alkali. AlLimcnGrcpum ^mficinx^otuinm ^mm mbtoßäim
Alumen plumofum^vimÄtlfc^^Jfaum Alumen alexandrinumf<;i(f4@(ag. Alumen ex cabraa«f;<^emlcfttCCr>are0d^/ö^<r Sal alcali.
Afphaltum^el•^n)ay/o^(rSröt0(^wcffe^ Armenium^ICi^rD^ Bolus armena^mannft A malgra bie £*rt>e aup Spperm» BaurataücHcp @a«un3»pn @ai^,
BolerisSöraürt»

Bolus Akheaot)cr3f>rrcf^ Crocus Martis Crocus fcrri. erocusSKrjTm^.
Calchamum5cj>r4nttJ2:ri^*

Calchitor

_

,

,

Calchitor Marcafu ^Uin^ Crocus hortulanus Sal alcali.

Cadima Tutia otftt nkf^$*
Capncornus53(^*
Calcadis Sal alcali.

Dragantum ^iUioU Dcnoquor ^Um|*
Elcaleigmtt» £patis Aloe Epaticiam, ^ttt UUtf^ti 3((0^*

Bximar@rörtfi?am

Elcaum@o^^r.

Elome £)ipmnmt Fcbo tin ;u«gcr ^mi/f^ «^^ ^^ ^?*
luppitcrgmtl. Lac papaueris Opium. Latro£luC(iffl(^m

Luna^il^cr* Mercurius ÄU^cf flt^m MiiicragjflVm

.Mifium ^er^wai$$ Ober Srbe® c^ttJeffd.

Maruch^dc»
Prafius viridis ©rönfpatl»

Seiden ^(cpweif*

Soluere©n^r(lkm Spodium @0itftQifcf^tn. Vcar SKcbrcm oi>^r ^^«r^.
Zaicagmtt.

10

^onbcrSHc^ittit)/

B.

4)mi?arm

E. ^mDejimicrt^aflVr.
F.

,©0$ Menftruum.
(Scfjtvc^dDcrt^atur.

G. 4ÖIC ©cparatiort oöet Om^nbmns^r

H.
J.

r©amnjme€rt)c*

K.
L.

^uhlimatmr
<®mn)Ci||m(Sm'rt. rotten <Stctm

M.

Am

N. ^m5•en)cr^merjlm®ra^ O. r^aejctt^crtm andern ®rabr
P.
f©ci6 Jctrer im &n«m ®raD.

R. <®er^rc9fug&fßf}eim(K^m533crcfr$ Athanoris. S. 4öa$ frumm ^urtjeförmt^f öcjlillKr @(aß. T. ®cr2{{eml)icf. V. rSa^RecepronumoDdr^orfr^feitt* X. 4Ö ir SrDf/m wf(cftcr t>ü S piritu s U^aUm wtr^ttu Y. ^teAdmiftio.
rnfcrgroß Mjgifteriuman^ufan^m»

t)(t

&nnt> mt) Xag

ticj;

OJJmunt/ ober ^m$/ ba$ ij!/auff

tutii / v>nnt> in Der <StunD Dcß ^oiue ober bcr iSonncn/ ^ax in {dncm gunemen/ jeDccf} in feinem trenn Der

^on

fcofengeicfjenij?.

<©ie@onne klangenD/mitßauc^Diefelh?

ge in

(imm ^uun ^up^nDt fepn/ vub feinen bdfen 2(|£e(t §a^ 3tt fumma Dargan^e ^ifad fett t?nD mu^ ^u Der ^(unD/ trenn D« e^anfan^fl/rnKDirDviranfer^n/rnDfic^genei^fmö

bm

:

göttcjer^ei^em 3^^ ^^«'J^

Dunec^

fieserer t?nDöeiri(|ererfa§^

rejl/fofra(^t)nnD§dre^uvor anDerer

wofgeuMen ^Ik^imiflett ^a^t/wa$ jonD erfahrnen Qifitciogm ficvon Demgu{!iinD Dep
ein

iptmmete (»eDöncfe/ Damit Dicfjnic^tetitjan
»er^inDere,

^dfe^nP»«'«^ mttfa^tnc Obferuatiovon 21rovjfent)or^ckn/ e$ fett in Diefem folcljen nibus De^ S^immü$ iaviffe nickte ^uftaUen/fo fageic^DocV taß an Demfeltij^en ttic^t weni<j gelegen /»nD treip/ ta^ Deren »iel/fo e$auff »ngefa^r ^ineirr geiraget/»nnD Den gujIanDf ^e^®e(lirn6mc6tgeac^fet/att i^ri^aabrttD^ut bamit^in^

f^mn wimci

ethdje f §Dric^(e x?nnD

tfutd^ get>rac^f . ^efe Den
tt>ie fleiffig

2ibmum CWagnum/ fo trirpu fegen/

DafeiWge De^ @ej]irn$ wa^rgenommen/tJnD tpir

«refflic^ e$ I §me affe^eif gelungen*

S5o« etlichen

t5C3cto6i(ifc^ett jyjatetfcti

rnD jgrm ^rafltett unD 2Öfircf ungen^

«aöXl.iTap,

(^ ^T|

^fe ©efc^kc^f c Der ©etraclj fe ürtb J^rduf er/ fo /e auß Der

(JrDen |cn)orfomen/fmD»eöeuibi(ife^e ^amicn^in^
trirDt/fo immer

^^temcii ferne »nter f^ntn aücn gefunDen
l>tion oDer ^^erDerbung t>nrenror|fen:

iPcrenD t)nc h .'(MnDig i\l/ fonDern fie (inDattefampt Der ^or^ti^

^Oenn fietuerDen Dwrc^ ^K ootnte auggeDoner/pon D^m S^tt vttbtmntt/von De»

ii)

mf<xu{ct/mbxfont>tt<ä:t)min^tb mbQl(d>(n 'cm iratiöf(f*^^nD^um^efc^(ugfDi(lt)t^f<!ö Vegetabile tin^'^m^ liefe t>nD ^ti^am S)^cf al(/fo aüat DtcjVrt ff cmDm/a($ ^Jm ^aJV
aB^flfcr
fcr/ ff ctt?cr/Dvofl x>x^

anUtm btv^Ui<km ^kt^tt^^Un Um.

3c ©efc^in m tt)c(ct cn man ^aff^ t)«^ £)cl ^e(!^tt^ri»
1

rm wi(/ Min x\ic\it lom "^ol^tm/ Daß fK (iarrf

feiert/

^Da^cr Ocfi aüc Dtc/fo »Ott S^^aü/ce fq)@olD ot^er @rf^

Uv^mcii^t (l«^/ t^on ®(?(cnj> t?ii atiömt i?crtror|fcn werben:

t®mn waa m <mm S35{cp^cj?^üicm/t>nt)^«r^cmHcpcrne
Ovo§r ^dciece
j(<t

n?irt)f /t>a$

x>txk^a x>x\\yUm^tt\^(m/

^ot^üm

iiimptt5nt)(>rattcfet/Dic^(lrmc:
fKfe m'it?mb{0 att

^nD wjcmanfa^t/foförn^
^19^

Den Wcperncn ^Srcnnfialmcnvid

fpürm v>nD fegen f drinen/fo Da (^(V vnD (Getrau Der QSrunfImic ^enn Uc ^ii^;e ]f!^ Depittierem fampe Den fe^arffen Äampffen/fb tjon De« gerBen fefearpf^ |?ee?en aucl^ ^raufern / oDer ^<i^m/ t)krfic^ inficirn Diefei^ fen awtna^, ti^t DepiUierte ^after fic ^iä tt?er Den wie ^ilcfe/ \>i^ t)a^ Dae grdtf^e fiefenicfetmegrigina^tgim/ »nDauffDen^o^ ^en fe^en wilt^Oer ÜXo(l a^er/irelcfeen Die anDere 5Kef aa etö?an fanden t)nD kPommen/ i(! t)mt> fo tJiel fcfedDficfeer /vmt ttJie uiel
ivaß/tt>« Die lenigclcicfetlicfe

m

Idfer »nDdrijer er i(l/aldDaö
lerneDeflillier

QS>iei?tt>eiß>

4Die(^i5(Denet>nDfi(^

©efdg finD ^trar wii^t fcfjaDücfe / leDcefe fafl f ge^

it)erAa(foDa^fiej^rertt>eni^fauffen »nDbe^a^lenfdnnen.

^ic

ö(dprneakr/tt)iefie(Siluiue^efcl^reiM/pnDf /e^^er geil am
inei(len

im ^raucfe/

»itD

auli

Die

aKerkfle t)nnDt>e4uem(?e5

5?acfeDenfel(>i(jenDie;r^D^ne/fotntpenDi^tjnDaii^tt>enDi<|t>er^

giajflfmDf ;

SwmDri«m/Dicipn<rn<

^rrmiWm/»mtD öif
©^aieif

mb Mütfiiim von ^t':^
fc^t
jn^iit

:

r® crttt mma(fi<itS)if^< bcß Jttrci'ö

thnt ^cm "^ic^Uinm ©cfjaDm.^Sicfc^ac^clm o^er @c jcfein
fmcr;f!acfjm J^anDt Xmf^ incin

f^dffcxm^ttü^m

^(dim. ginn

mtttm

hr<\ucf^tman aucfj cfn^an ^«pfferne/

ftib^cfftm^mlmaiin{okfimalUtl(T^ f6\\Ucl}C^(k Deßilfü^ retl^aK §«m funffem kaucfeen dttc^ ^^^^cfi^ fupffrrnc i?r(m »IIb .^cltm : ^iwof fU/mt^kiä)fal$ an^ bk (t^mm/ bk^ ft'>ünßü(^m^(itlpUn/baf) Uf^ad^m/ fo tfatinnm tt^iU tkm mtbcn / ni'c^e aUtin mcf^ t>m ^vanbt »nnb 0\f)fi fcfyn^

i^m/fonbtmauä^ Qtmmi^ikfi ein ^iffei^e "^atutmnb^^p i^mftf^a^U^aUm, 3(1 tcmnad^^o^an\K$Bt\in{\wicenüs t(t^(r}mn^/manfoUfokii( ®ef4fc tJurcfeaup »n^c^rattc^t laffm: TOtc bmtt aucfe ceiicfje fumemcMedici mcfee wdöerv Dag man fo(c^e '^Baffer/ fo m Dcr^(«cfjcn ©cfafm finDf / bcpif^
(icrcnt>rrDm/m ifrcnQfpotccfrn tjerfauffm folfc/ ^cH ficfinö/ fa<^m(ie/^«m:i^ei(fcfjdt>(K^/^um 2:^ai oDrr nlc}^r$ ??u$ : (^flic^c <iUt iaff^ne ^u/ öagman ^lc Doofen Hcpcrnm

wm^

m

©efafi^n bc|?:nicre/ha«c^m<ikr cm fold^ce ^af|Vi aflcm uup> pr^al^^u t)0 0)?ciifc^cn ^tib* (f thcf^e fmDt der ^Jl^r-mn^/t^

Unmba$iauHumtßuuQi^fcntimmröiii^m/icK*im^^^
t^(iim.ia\fmt)<tow(^m^itn^um^manti(t<^kkh,cn^ol{^(n
J)rn ^ei(>^«ncmrn murt)^.^^^^*'
tipcl(^(/
^^^^'^fe^ ^^'^^^^^Wif^S^

®

^^%^«/<»te

wo fan fl< ani)er(l
t)nt)

fcK<n

parrf

arog Jetrcr

wrrDm/ ci«. ^a^cn muffen/ ftfm
t)c|?ifiKr(

Oim (?wc|

(?vircfe

©cfdß

x>u^

14

^m Der Sttc^im^/
lonnc

^i^c" n jc^f

icjcl^tdc^ auffreijl»
ct^iicf^

^erc Dcmna^

mm ^a^t/

man iieß

Wcfdti^e

mn mt> fauUt ^ntt^mtan/mt^fi

mal$in'^affctt)ct^(\>^vm(fimxv(icfyn/aUt>tnntnit^an

Un t)tr ^rDm

mm X^cii ^oj^fa^t ^iniut^miaü($ wol mut
(mm £at5 ^um ^rmnofcn oaraii|

timntxt rügrm / vm^

©<e^dfc fcur^ &4^£5 Balneum Maria:
aubcj?tflt<r<n.

Sa$XIV.€ap.
|3(0 ^eiflfe QBaflfcr

»nö bc(fc(6i^m Samjjffif gaknm'd^l

fett

fd^jl:

^K mati

t)tnn

aUm^m auffmtxtc ®cifc x)«nt>

erucf

f® erowegm ipma @atcnu$ cftt)a$ wcUi t>(ftiüUrtn/(o t)a Durcfe ^^e ©ewart
Keffer Dejlitttcrm

m

fan/ ate

m t>m 2B<i(Ver*

cmm ^e(fea mte §eig ^aflfer / ober Keg
DieJ tJer

attem öen f©<impff

DeffclW^en '^aflfcre ^u Demfel^e« §ittaiiff f!ei^en/»rtb§etflferi tJie^poferfer fofcfeee Da$ Balneum Marix. ^rtbtriewol/^reif

OJJepnun^fin^ / (^ n?e§ren

bie r®irtde/(b atiff folc^c

im

jfm

Ui'hjlicl^ v)(r(tcrcn/n?c(cfece

St$cmh<ii bo(^ Wcfce ^tmf; / öag jicf^ret^afitrnic^tpi Denn aUcm auijDiffcmgcnii^ram
la^Mv

crfcfKmef/DKmerifiej^renrr(!en©rruc^fo(an5^c§alfc«.-iD<#
td':uetjei j

mm

folchen _<^ro|^n X)kn / berakic'mi bn alU

ftciJfr^cic^nctfi^c|?/mac^cn/cmmgro|]cn^<|]clt)onOJ2cr^{I

o&mDanmffmatürcn/ Dmfiribigmi?oU^a(f(?r fd?utrm/nti
ff cipcr D^ruttterin Dem 4>fcn an|ünDm / tnnöiJie ^oINnmtl

fampt tm ^acf^m/fo Du Dc|lraierenmiir/rm0d §er»mNc&^»

Sipr bc^ ^cmcf&tcn Ofen?,

A.

S)cr£)rcnfcf6(T.

5)

tnif

fampt Drn Bac^cit/fo man Dr|liÖKre« n)iü / in Dm (£f if i^ii Den 4>fen \}mm / Daf; allem Da^ «eben Dem fo f K(f Ö)JimDloc^ v)n j;3elm 5erauf)ert He»^f : gulolcfjen Kolben iteigl gittern t>er (^vunpff Pl>er (ict ^nDmacfjt Dje «Sachen DefaüKm»^

X^Mm

m

gi'äur &cp £) fcn^ n>i« ein '5if;um

formtm»

A.
B.

S)te weife 9vlf;j:ot>ct^ufm.

löerDiöfJ.
S)erX)ecfcr,

e.

5öiJfc^rcfc^

^tf($ Q?•a^ frttdrmrt feBr fein/ trm« matt itcmf ftc^' ^^^^! mtitm Den 4!)t>n cmcn trettm if oti il oDer JQölc t»ort

m

^'-n

cmcn Dvüfi

/

Diir4 a^fW^f Drc ^fci^cn l^inab Mit/ |:,inanba#

ipen tjnD Die JOölcoDcr
cff l/|e<m

^u|en (>h.n mitcmcni f uptfirrnen 4öe^

firm en^ »ber^wercfj TKoi^tim jjat/ D«ii^ ivclc^cö Der

ftten.S^mb DK(e !}idnr oDcrs^uff n (?erumbf ann man ^e^coDcr

fintf^e/Cnpntcrfc^icDhc^e^oiknrc^fn/ Damit m^in Der <^a#

-d?enauffeinmaH'>epomeftrDefanKrnf<^nne/ »nD DeftorrenM gcr ^yinU( üuD it n?o|!cn anwmDr»
_

fermi^e ^pjuTne o^er ^(aferne .Kolben / tredi^er
Jf^alfe/jb fiectirann

^ djndbeioDcr
fie fie^it

^u furi? fmDoDeratbreri^en^fu^cti

öfnun^ern/
tscre

[o näclji? Darneben
bic

(tehen/rno

f.e

bcn fiennt iat

^uf.nnmcn. ^^nDcreüffcn
h'd)xa<|<* tt?afcJ^in/trr

^tmttr/iofiiaufficUhcmbam
mto«.id:iniJl6 ef

^>eii7e Df fttCscrcn tt^öacn/^Uöor jlojTcn

OJ^epnunj auff (ckf^t ^>ciffe mcbr 5Bii(T^r DurcJ) r/e -Öctnüaf lon Dar.m^ ^jibrini^en.CD^emee ^Vß

Äcbtene tMten fic wof/mcnn fie fie
fyiiicti'

m Den @ef4ifeauerj'c[jic|]eit

vnb anmm warmen jSrt fet^ttt^* -i^k 2{votecf er ünn^ anöere / |o mit bicfm ^m^mtjm& ^erKn/fei^tn fie in e^ncnt .niifjeDecf tat Si'oxb an cmcn fma. un -Ort/ b<f: fie Den kernet? tjcrüeren/ «>nD.»4?n Dim feucljten liijfe
2(nDcrc t}:m (in wmii^ (SanDt

DcrDcrbtvn'^DifFtrcriet.

l)em

:Kei]e( ijjl/ Die

>;)?< Dejlc

Dae ^a(|er/ foftt ^röffer ^umacfe^n / voU t$

m

rO

ii

2i

^on^er2(((^{ml)/
üiif cifi^K4)(ic^e ^^"cfe^

Petrus Andreas Matthiolus Ufd^tcüH/t^a et fa^^f/mattf dttttr
«uff ein fofcftr Q[Ba)Te ^ii ^c jliffierc^wo

tiqUiUi\au^cimmJÖm^ ^tvau^ bringen / Drrm Wcrmefajl
5Baff?rlc^f/^if<1n^ctakrmfC^rro8tijl

<©aö Gaffer (itcr

m Dem

iic|'|cl

nm^

Firiffcr

«jc^f fci^tv

tcnn t)ci^ mein mmSm^tr Darin« i«^rn fattn» VlftaJius wjl/ man Dejlitlür etliche ö[ra(|c^a(|(fraiiff fcfc^c Tßcif(c mit dmm ^(tin^m ^ohlftivn. Smntt fann aufffoji^e ^ciffe/ nemHid^ butdi b^$ Marix Balneum aucfeallcrkp Odemctfiacrn/ijnnD tU phlegmaau^bmfVJ&i^m^erau^^nit^cn: '^cnn aücm D;^e4öap pr tt?irDt Dm-dj em fo(c^e^c(ii[farton fyrau^ gchtaclit : (®a#^

mm

lörlcakr bkiU in

^m koiUn auf? örm ^oDcn fiijen»
öf mdDtm ^rcnnfcll^cn»

^aeXVr.eap; 3^^$ ©efc^i'n w>r& tjon Dm <©c(liffiVf rrn

Capitet

ilum,Da$if!/Der^opff/ipufoDeri?eImömartne/»nt>'
if!^uDem'©c(?jlIicren ff§r nobfmmDtj}/ Dcnntt^ifge^
fagf/fo fann man o*5iit?af|c(bi^cm*c[^t^ ijcrn'djfcn : iStc

haUn

cnfit)eDerm^c@c^na6c;oDrnrciec/v?nDii^crDmDtrfcIc^fc'^^

iina(oDfri3am^fa(Vr^enm«:'©tcaücrnn(Dcn1an^c^c^n(u fccln/fomit Dmfclti^m U^ in t>itSüorfti}Hn^ ^Jminnkitn//
(InDDickj?^
-

^a^ &aö CBcfc^irt/ OSriital oDcr Hi^
S^atndla^SüitnnHfep,

«aeXVir.^ap,
j2($

^tnat oDer ^arn^(<tp Bat c'n ujci^ CD^miMc cfy fanjfi

taU^iUitxtn/ a\t\>it anDcre >cnnDjc^ampffc flfii^m mit

^rmnfo(&m

mit

bm £n<jcn/

grdffcrer SKangc über fic?j/$u Dem ftvU nn?n m Dcnfdttv^cn auc% Dicfm 'iBert^ciJ/Da^ m«n mit Der i3^ittt^§»«^<«i3^f'ff*« ^«*^^ Da$;cnij3e/fo avoantx auff bcm ^oömfjVj^ctt Micken/ fcraug §oImfann:4öcrm cewannge^

fd^ic^Uö/Dv^pfic^Dje ©acftcit nic^t tt?d[ImtJejli(Iürm(a([m/

fonöcr« antrcnnm/ unnD fic^ mmcnbrij auff Dem ^oDcn i)cp ^o(bat$ angencf cn / Da man /§mc Den« mit Der i;)anD fein i«

WffffommeiT/tjnrtD'allertrale^en'^nra^f^eraußfej^enfanm

3« Dtefeni ©efc^ir

:

pfiejjt

man aörriep

5Bem/i;)cni^/feact0t)nD nr-^je Dae iini^i fo ^ur ^((c^impge^dn'g/ ale anc^^iaVüx^ckW^ Hxi^ntt)* 3P ferowe^e« meinee ^rac^fenö mut anDern fa(f Dae aUof
p^

^täxxtux / Blumen/ mantril^u Depillieren^rotvol

^Ä£^fi1t ©ac^f Jt matt föubcrKc^ tn Dem ^rmatoörr Jparnglaß Dejiil/jere»
)2iclj

bem Ml D.13 >örinv5l mit Dem Lut® Sapicntix Drt ®eMl^r nac^ in'jif leiSet §.ifl / fofe^e e$ in einen grcfTen

*i;)afcn^'Vjm5ievjee$nn^6F>eruml''mrt@anDf/t?nDre$c

«alfomif eim1rt^er aii|f einen 4>fen ge^en Dem^3inD/^rt5 meine (biegen it'oi&en FannmanaaerhanD^ac^env>ii'T13ap! fer DejiitIieren/cnnD;§n/n:^iei3emeIDf/nac^m^ite fein »iDerumI

«n^bu^em

Con öcr

S

efrffKerung / fe &ur(5> du fc&nta! lang*
IVirö;

tec^t öefc^nirfen^öttlTeniXucr? tjenicfetet

ju

^^tf ein

dcftiiütio per Fil-

eap, S^^nm'mptDrep^^acfteln/fb^uDer ^l^atax^/mi^^t &.ifcff ^^ Dejiitlierct tpeit^n / am aßcrmviften öcreef?e »nnD fu^iidj

«a$XIX.

Ä

ii;

citiDerc/

rhutm

tnfcJÜcrobcrj't Den sioatft/

fonun

DefliÜicieM

tmt / i)mun / n>iegr. KljefaRe auclj övi^ caie ^'nD Or |; ^l uOi uc« 2^uc^$ / ItijlDaffdbi^e tu« Dir {JÄciea nacl> Der ^dnv5cmDie
nuttfijlc^t jdjei/üJÜm«

Drm anDeai vfnDcm DtcDr^fCDiiDmi^
j

t)arc^ Dviö

vufu^cian^m/txm aifo $cugt |ict?Daö ^s^|]er oDcr €^afflJ xudj v^on oben hrrab aufi emcr itacljfiin Die anDc c/
}( rcmcr i>nD ^cÜer/Dc?^ aljo Da6

DrtnD tPirDf je («n^ r
tcrfutt .Hci4elaüc3

m

Der diw

X^maht$ mr>.f;)qm frcpunuDohnifl/ gtt tfcicijem 'stnD( tfmn anci^ jolcfjc ^^cifTc |U Df|uUicif n i^en Dcrt i^ri?ten/oDer üiclmt ^r^oit Hn Mcl^imijixcn crfunDcii pnnD er* Dacfec ijl. v33cm geliebt/ f ann Der Mad)ch nocfe mel>r ncmitun/ »nnD eö noc^ reiner vnnD fubtieler macfje«. (itltetjencrnnfc» fetneJitart?em/ion:)frrt ^rennlo.ben nntfiumnun ipalfen/ fü^mDierCibigenwtiaim oDir <iett fein woivnnD a^-^ufam*
fiien/t>n,>'rej?enfiem Der4!)rDn«ng/tt?iev>orgemelDt t»nDtbuii
t)v?6

Xuc^ ^ut)or hirtcm/D.imie nachmale fein iuffr t^man fotn* fite/ beoorvib wenn fie f d(?lic^e OJJaterien lautere« tDaaen/jo ^w

mtim

Balneo

Ma

ia?finDpra:p£irierettt?orDen»

auff fetcf;>e ^^tiffttit ^efoffene fSrfl^ea Der Jitrauter bep einem Hcincn iloiiifctrcr/ünDlajfcna
De(liOicrc«

^üic^eahcv

fieDe

bifj

ee fo Dicf tPirD/tPic em i?oni5;4nDerc aber coitern od«?

Idamne^aQcm.

©on &ett "^Sminf oI6cn mit frummeti

x>Der fon (^ f ur (?en i?d^en>

^c^f Duf^dr^-ITeineC
^olb mit

icurhiram ttmr?en/fbtrifvDi^S
ijvd^ v^criknDm

^^arDiirebanDeriinic^te/Denn ein -©epifhcr oDer ^reiis

cmcm f r4inmicn

mtU mo
fiel

mifii' tsoc^ nicfje alU ^kUf^e S)dif< ^<ihm / fonbttn timt a^ tcann cmcit ^töi^(tn/ai$ Der anbcr/^ tt^icfe trni t$ tu !^o§t t>nö

® dej^cn^fir
Äcnitte

er fcröerf jl cm ^jcmem (Stfc^irz/fo ^u mi mnb man(iicria}^)latm^n/ mDcr^u«|i oflft mt^t wi ^c&rauc^f wiröf/ fott)ol^ur2(r^ne9/ a(^ auc^ mi^niiö^u t)er ^(c[?im^^

3

ijl 511

(ittm

Operariombus fap

Uqmm tnnttmp

Hck^mnn ($ nm blüh, fem *>öorf(f^(m b^ ficlj §at/^anrt auclj/ |u öem^uHimirrn fc8i wolgc^r^iuc^f/itju Demnach mit ^otj?
^ritt)o»|6me gefaßt ttJcr Dm/ D^ig cöm^cr^cpiüiafunfI^aa
furncmbjfe ©cfc^tn fq?/ fo/ wie gefaxt/ ^u Tillen ^ac^mm^g, Sf^rauc^t\i?crDm.

^Mä c^

ft\)

Durc^

efrtcit

fokf)m

^olkn

mit

ämm frummcrt S)(il$ to

^jj^jk 3^<ö^c^cn/f0m.mmbKfm ©efc^trm ^uttfiiüimn ^^^pfi[cgt/fmt)^e(r/<5c%maii?v0ummit)nDanDm^er<j C^^-'g{eicf>rn Jciflij^ feiten : Zi$ \v&J}€/wk^tfa^ / niO^t

un

(Sefchjn bc^iilUm trcrDen

Unnm ^cnn
:

fo

M

ö Dicf^

r®am|jff?vjmtt) Spiritus^Der (^VijTrr in
fbtrcjf mNei:)d{)efommett/t)aj;(ic

Dem ^ej^iKierfi (l^en
midscnfitmt^amub
Der faiuiufj't

m bcffdbi^m )')at$ oDeir
fitniificl^

^chnabdemeit

f.^(^m iuifi antxiffm/
fie

lurücf i^>irtii^tt?^r$:^elcl^e$
furrjennic^r formen
:

m Diefeii f rumni§alfic^f en oteif
bufcn
Daf- er

^enn m

mflt a(jo auffent^v^ifcn

04$ leni^e/fo Da fei

t^UUimt wo Den/ va^mDer Ji

3%

Konter 2{(c^{iii9/

Sr^clltcan t)imf }m anba$nicf^t$/

ah

bie

quintam

Eirenciam,fo Durc^ Drc 'Oejlintcr^unjl i jl cjrfM^icite
'^^TOorDen/^ucirculjcren r^pöcrottjegcn ^u ^cln ^c(lil#

Aquam vicsE oDcr anb(t( b(r^kid^cn Compofitioncs tmn^ ntn^mmlmn* ^nbMmittUfc ^m^nod^kid^urwixttx/
unbnoc^ k(|Vr^u\)erjle§Crt f?p/|iif dmo für^utan^efc^n/^ti :^opffoDcr J^cim/fampe Dem '^Vmal/ (ändert umib f rummen ^rmttf olbm /»nD öctin <iuc^ tm piümn bcm Ufa aü^ic in ßimff<nmutfcf^itbli(f!^mS%mnfmUr)fammm vor Oiagm $u(leUen/t)amif a/wic Dicfdbi^e rp^jmthcfe möffcn kfc^i^ffm
^rnnMcfefrc^ja @cfcfe<nfinbmt)nferrr^iinjlam aücrmciflmim^raucfe/rttttbaufC^ DK^cgfwmDi^jle. feic^ tüoimmaucf^ttwannanbm brauet: 'öicfcatcrDicnfn^um ,ibc(^tttKm/<öuHimiem/JJi5tcrii (Ijrculicrn / vn tt?<i$ öcrgfe^
fceDdrffte.

ch;m Operatioacsi>nnt) ©cfcfjdjfec me^r fmt)» ^nnbobitf^
ßcbtndt/xfi\ öicfelbige kfcferdbc/fo^efc^ic^t c$ Docfj luc^f Dar^

umb / ah muffe man bkfdUgtaucf} §akn/fonDcrn öamte aucft
öen !^orn?i^i^cn/
a($tt?c(c^efic^

allmi^tm<^pwa$ 7l^($

n

tt>dd^cn

man auff cme ^lufdnn

/

ober «uff

<inm Selben mit (ü

B
c:.

nem famen ^a(«/tvicwir McfclHämbcf(inct)«]/f<ij<n tantu gtv«n »^rcnnfolbcn. ijin jiurbgfcrmiAfr ^^ttnntcihmitmtm tnmmtn J^afef,
li^dp TNriiial öDcr j^arn^lai

V.
E.
F.

mit einem weiten S^alijxnnt (<U

m 5;>cim.
anDtrQ?nnatmtf einem fpilt^en J^efmcbcr JJuf.
'^^leff i><n&e

(£n.

C.

H.

@ef(tir? fann

livrfvi^ca

bxM^mi

m mau

man iu ^crfcßfin / vn& X)e|ti(»

wt(.

e

i^f rt muifcn txrfäbi^m m aUcYc(g(md}X ^ube : (^idc^ wie ^ew gri^m Diefn|cf?c ^täüUt. ^(x^orabwmti fitm cmcm ^Bcm cf

l^rrr »mbtjfelri/cnigcr &c^^5rffm/^ctln fiefinDmeltp«d)fr.-©ie

irurf me ilrautcr viber erforDern ^er gcit ettpae mehr
ff (bi'^ert
f^c(ti

nacl;)

Dcrw

hk ^amm ttoc^ mc^rl^nDöertn ^fi Driften t>ic -^ur#

g Wd}(am jtrrt? nia^I |o md : ^le^ium \f ycmpel i^e fiijet^ ÄrauterDrei^ Xage/Die-^umjlcben/Dico.uncn i?nö fa(t aü^ (!5ctt?ur$^<i>olffoOert5jer§chcn/ titö enHic^ tU ^Gur^eta ac^f
DtiD^w^rt^t^/oDrr ba
fic »rtlcbf mD/cftra^tpent^fr.

^te Me-

^ici oDcr ^yj;tclvif[ctt|^rc^r^ef entJicr^^^Zrtgcemtrfic^mo

&U^icfymi(imahni^rc^}UtAÜi(chc^ai\}cn

cin?aß langer/

i?n^wc^t Diiß ficinjimDirttjnb^^eftoflen fm^/lm^i^vl(erlcr^ f<€

Jtvduutmmucf^m'JiaQtti

:

3" ^^*"

ß.iinco

MÄncxd?enrt

tiditmct(rbikm/mt)ro^mob<rmuatuuiiii^(nii^uhfiau% putufäatonfütnuni ixh vnö am at!crrr?cr> fm^/tit [^abrn ^'^mvcmo^Un/^^ki^tticDit antrat /\o arnrrcomra. i 'J^antl? px\\mm fm^ mnb Miw auc^ »o« Der T^Mut mn^

M

&amm

]\

^?«n^trIVVl{ladiPs^m^fur^d(f/f^>TO^e^okl)e^®o fc^ajft Der ^i^tfiion ot(v)>nUfmmn |u ^a Sot /«-f «n -d
ic^(?#

feuern jl/»idefifrt)crncfetc{/ ai^ [onfimbcp^eU»m priD

^Öic jiian tict^likvtc &&^tt pflegt
jmcctifimrm,

^t in bm B alnco Mari« ticfiiUmu^af^i^ fmman mcfynahmit (imcm ^lap m tic (öonc/ i^n I« j! fie «l(# ^recfificrfrcrt. (^emup aUx t)a$ ^AAf^ohen mit tiutm
^

^abm/

J>.i#>cr Dritte 2:§ci(

noch lar

fep. 5i)iiirt fr^e fic

ahet

tiidjr cUlcin <^fi}cn Die

0onne / fonDcm

auc^ big vixv Den Dn(^

Äcn xircil Der jjan^eit i;)d^c Drg ^lc?fe$

m emcn griffen (ganö/
Dc(!iflö>

rnD ia;i ficai^b ric rjji^ !Xii5 Dvumncrt (^f§m / tmn meiner fo(^
^enSntivirDDic Phlegmcjverjd^ve.
^Belcljcß Dcu Die ^atemcr Dvcciificicreti folTm.'Die

tru QBa;|i:r/fo e mcr ^nä^i^cn^^atHr tjnnD ^rt/ t>nnD crjllic^ in
fjjicmTijcm/ oDfr AquA vitsc mfunDicrtfmD/trerDenfmm Uitcn^n bi^via gimi^cn O^Jc^nlitigoDa* Druberoit

omm

t^m briifoi Xbcii / Der gvjni;cn'i;)ol)e tCß ^cfcljir^ß in rncii feuchten &^i5gef>f^rv»riiiDaIfoKcnftmf : ^^ÖtVvmDcre ^af# f<;Tabcr/ro von nm^cmDffMfcrcttrortcn/autf/ oDfrinonof
>;)cfmDurcbD.i«o)fett?itJer[>o(te 'Öcfiifiimii/ i>nnD Dj|]Vlh,ije

mc^r »nnD dfftcr mein fic DejliOimf : tvoi aiiclic mit ocm and(m oDcr britttn mal^i gcnu^ l^aUn/ mmtf mHf: man fiel? in (bk^cm k(!n|T»gen / Da^ $Ufw iji'mKDmirM^lD« Pül gmafo melm^ölicft§craupt^rm^vtt#
fje

Janker |c bc||cr

)c

^m

mm

3S

TmMWd^imf)/
J^imtH aUt tit (Sachen / fo mtfy mb ^ffm b((liUit\H
ein irrtiig

irrftoi/gememii^lict nae^Der Q5rmi(lmc^m /iäfitium/ (bU

rtcß^uörrbcffcm/Die^lafm oDcr @(«lfcr rttrann
tcni (£Vruc^ hinauf; f omm/rnD t>erfci^tt?mDe»

ie0dfftct?nnb^iij|cr^a|liiifm ^ia^ ^ujiimmmgegoflVrt/
tJiiD fif Dir

^cnm.Klj (inD (riif> irorDcn (Dcntt fofc^e^ biciM nidjl

^uffcn/mnb macfjcn j^cmcini^lic^ Dicaitt^affcr Die frifcjj Dr^
pittimcfrub)fof§ujf^maIfo/
.(jieß le

^u t>ttr)m

pfunbmbcf

^a(fit$ft^$ob(tacf^tXxo\>ffm<^((i^/(oi<u^mt{tlbi^cUt Mbt ^autpmit pc^ auff Dm ^oDcn/rnnD ()e§d(t Da$ ^af#

frrlaw«r»nDmm

fucr§alrcm

^;3e Df ftiffime Raffte mnb Q3?afl[er ^«rrgaffm/ t^M |Te i«t
*5B^c^ötrcr^erflovfft/t)nDmit pcr(|amcnt^artv?nnDc«5JU#

0ct>unDm fe^/rnD ff ^f f e <«n
€ttt andere

mm

jlc^crcn

Ort

^tiß

t^ic

®iafi:t ju jiif (d6cti oDcr

|iUD^rjlopfffn/ninD Dif ^ajfcr
jiivcrwarcji*

^aeXXVI.^iip.

^^tae gc^ii^r ©lag/ t>nD jonDcriic^ Dci^

^JiunMocfe mit f<:?mt

fritirm "^orff ßJin^ mit Xi?im lobcrjie^ctt/f infa (fm t)nnD Icf («V

Mo

Ua/t>amit Der ©rrud^ t^ntiD ßu^litct Der Def^iaimm^ac^cri l>c(frr bepfammcn m(^am tr^aitm mttxtu

^urau^/rnrt^ fc^miercn

^v^6

®Ia6 Iwrmit $u/Dcnn ra tt>irb fc§r

Um$
}tt)ccn

foldjrtt flarcfc« <laiincn$ /

fciwbem

ma« nimpt aütm
2^^cil

Xhni ^acfje/ »<rniifcJj{$ mif rinfm
(d(let)('»fr

rem -©citw

einem Jetret mit cmowDcr »crfcf^mel^en/ fiac^'ma(eDarcfjfepP.cti/t>titiDtjerf(eiH ^crnac^ ba$ @Ia6^ar<

nrn^^r^/

mit '^^aUx ^eß
fer a{$ Dej; i;5c(me

söorfe^line ipaleotier

9KunMoc^mdn?eM

^djnvibel/fo t?m^ancf cle Un

^

cf^na£•eI

mit

9>4p9r/fcf5(agnac^ma(öau(fer^albein deinen

!l^ucfj

^erum^/

f leibe ale Denn tJje bepDe (^lafer »on atijTen ^ufammem f©iefer>tai^Dt)er^aimakrn?ir5mifi;)iian?miö^re9Denge^

rimD

macfjt/toniiD

muftman Denfeihgen
Die (f3Iafcr

|uv?cr (äffen trucfentrer^

Den eher mc^rx
ringe

»^er Daö ^?en?er fe^f , <©ie ^olkn /f#
(^ejlreie^t

«uffoDert»tcr Dv^e Jetrer ^efei^t tuerDen/
x^nnt^ (djlDaecrfte

mim ^utjor

hcriiu?bviffnt(Frt(tc$tr et; E'DcrDrrp m<3^(

mi( öem-lmm/

uorfruaeniueiDcn* U'nMler
nic^i bejTreicfjen
ci^^er

ebernune^um anDern mö^lbejlreic^t/ ^iw em Aquamforiemoöer eine«

Söifriclmcina-^ifc^en DejuL'ieKn
»erfleil^en /

mi/ Ux

Darff t)c« Gelten

fonDern m\x^ allein fonjTeti

2idj(uni^^ekn/
ivenn er ee
ein

b.\}t

hais (öefcf^irr nidjf ^eri^rec^e/

U'otuh/

m

imn 4^fert fe(;f/3l^ rormac| genug / «>enn er e#
manfiekp
tnötref ren bie fiaf^rne Selben; em?m5eirert>kr(Ireie^e/t5nnD

m^W oDer jn^ep üterjlreidjt
(itliefeemetnert/ e$ §rt(ifen

»ielfdnger/ nieim

«ac^snala fo o jft fic §ri^ voorDen/mit eincgefcfemel^ten ?Bae^#
^bergielfe*

vDiCttlÄttta^^SigillumHcrmctiji
mae^c.

^aöXXVll.Cfap.
^^"iJJhiuDBttcr DCi* iVflitlicr ^'cV^^ir: mit einer jjlttnDcri ^cj«acn fem Jlljemati^e.ii t>nD ^ufammcn enuf t. ^>ie iiian i< öbenMcbni lie unöcriiitip auffawcl^c/ bejcfevftbr Viit.aiu.m
(

fttütcra foUai gebraucht n>trbcn / fo bulD

(u^o

.niiUtnivorDcrt/mu)Kpr.cpancr<ii»

JA Kilo
01

tfk

@Iaffr

fo öii

$um ©efliUicrm ßtUamhci^^ütP
|lc

jcl?un^ fmD gemacljf tt?i?rDen / fb («f^

Diurr Den

.ff

o()lm

j)?cr vnter enur ^cijTen 2{fc^cti/cDcr ^um mcnigjlcn «jirrunnö im.mi^r^ ottinD »i uff eine ^fi||?Jt "Ofe« jTc§c/t>nO Drep <5eim^

man ^cmcmcn ^(U ficDr

ti»

5ßon J)cmi?afft o&c r Smt-Ofetv 4ltcr(ci; S57a'
titicn |ufcrjme(^rn

wD ^w Drpiüf

c

rm»

^^tm m t<n Otiten mrc^iöchjvt / t>amit Der ?!3mD hinm
iomnit,^Un^attvgUi^i$i^Ut erdete gewiflc UikUm/turc% ttelc()eDerDvauc^ ^iriviup ge(viii^en tonne/ fintanal tem 5^#
frer/Dübepman etwae
«iie

Dcfliüieren wü/nid^^tB fcfjdNicUrö tj?/

eben Der Dvauc^r-Serotre^en finD Diefe ^ccf^tr an mmibutt
fie

Uii)t>tnX)vm fe^r m)^(trm^^g:'iÖCJt^ \tmn er t'te et e^

niebf

I^ttie/trcrce6tnimdg(icfje(u>aem|^me|ub%jljniercn: ^^Iei(^

iDiemanDemi

aucfj

ohne Die »nterpe/Da^iJeipernicl^uvcIa«^

tilnO<n9nD>aupiafenf(^nn(^

ff

^h dmmanicm Cfan
'

«a9XXX.g:ap..

tt^«mij§nMan}?o(f11/ mln^nad;mvlJ6^f|1o

frdjfttgcr

inN$

Öo;i

einer antern

^c#alfoi«

Um &(fttU(Ci«;il

A.

Ctd4«*w<frÄ
fclbctt.

JD<i#

^^6 XXXI. Ca V,
^

^cn

(olchce

fann

man

amf}

burc!} bkfe
:

mcf^fol^mbt

'^ry.^Vicife

anilclkn

mnb

vxvxi^tcn

^Un otbmt (tUcf^c

-runDc CrpilaUmc Stih3(ln ^wfcfecn Die (gönn / rnnö ba$ runbe &ia$ mit tm'^afft obn QBviffcr fymmh / aifo Dag bic &tahi ba Tonnen Durcfe bic ilu(jf(n ^11 bem &la$

'^nb *ywat fo ijl b(r Safft obct ba$ ^afiVr/fo mfffolO^c aucf? in^v6^aa':^Mngt^n'au$/mb 1« tre^m ^cbrac^f trirt)f / mit U\]cr mnb fraftigcr/ a($ bic
QBafanciidd^t:;/ \>nD

mbm.

f(

ba$ "^üitml öc(c |u
macf>ctt*

^a$ XXXII.
^2:(iclje bauirm cmcn
4>fctt

(Jap.

mif

t?icr

<2:cfm /

y^oUn in btv ^itun mfolcf^^to^iocf^/obctX^ütbat^
^^^^em/t>af' (ic bic ^chkn tUn Unmn^imink^m/mnb mach,m bic inmnbic^t S')6k ober "^nfm fo mit / bajß fic bic fMin fem tiw^$ ^aumb^imb mttr bic Moikn fomcn ^cv

ma^m

om^
»nnö ximb

S&^iicn

/

Kiflfcit

bic

mx Scfm o^cr ^^Imcfet oktt (46r
mt\ bcm
an
bic

offoi / Dccf en ober fc^Iicffert /

^o§(m ah
^u/

grjünDcf fmbt / bie!X§rir mit
(tiffm Die

cmm

(^pp^rtten ^{ccfe

anöm ( ^Mre» )
§mem

Dm i^cfcrt ober ^m^j
oknauffDettÄfertm

cfeln ofjVtv

Damit Der luffr

»ntiD ßerDurc^ paj])ereti

fonne.

r©cn ^rennfol&ert akr fe^en

fic

m om <^pfen/fo

itt

Der 3??iueaug^e§p§(ef /oDer Durcfe^e^ro^

5

41

9cnitt^Wm\)/

tm 4^fcn §craii$ Mgm / vitnt) f (dbctt Dii$ /cttj^e/ fo tin^$ f rr^
^er ^olt)e flehet/ (a[>r

j(l/aam(§alba nu( iaimm ^wtio.mU
^cf^n^ibel öcß S')dtn^ fem
^it

fm iiifft ^indn fdnnc: Dvic^em ^cmijc^/trcnrtfolcfjee aüc$
Älfo v?crid)m/Df}i

>pab/ oöor

gro^ ^errn^ fi^n / bamit Dic®«]?cr/ fo von gen mcfjt tjftDcrkit»

mun hmuff\\(U
S)dm$ mt\bba$

^m X^n/an trclc^rm

Der i'^öle ^cf;

*^orfe.^(cm

m emanDrri5cfi%fnt)cri)ni/t)crfkibt manerplrc^

mit einem ö^^^^« ^^J'nt vmnD (^perfla^r / v?nihrfffeU |Tm htn tiacfj mif einem (emencn 2;(nid^/ bamie nicbte j?on {)cn (S(U flfm§erau^trin(|c/i?miDidj]e0 a(e^ennull(fe» n?ert)en/eger man Dae Jcmrer Damnferan^iinDen !r?.id;jiia{e m^^c^t man auf ^avpe« C5ci)fen ^egettein^
i^nber \?kr ^\vo

X^mn/ictoct^

nicfje

aujf ber <Sei)rert/auff

tvekfcerDcr^i)iNbengmein<^efeOfif?/no4vi«c^int5eirant)em

gegen »kr,
r©;nnif akr bie ^i^ nic^f ^er^ue trinke / mac^e man
le^föemelf e

he k^De ^dcTjcr mit /&rm bar^u DerorDneten iX^üreii

^u

:

'^mn

fu

Hmn $u anbcr^ nicljta / a($ ba^ man

fit

jur

geie ber !)?c|f aiiffmac^ni / t)a$ Jeuttser mif einer gaugcrt

iTolknrierumNrafen/oberfon(lrec^f orDneiv »rino Denn ^^um k^tm DarDurcfjauc^tra^rnemmen fann/ bap bfr j\c^^ tjcn D^r 2ifc^en okr .fohlen liid^t^crflopffr/Dnnd alfo i^ciH lujfc fan -©urcbi^ang rcrfc^lcffen trei De, ^Be'in bicfcö aflceucrncf^fce/ fo fc^Ieuf?manDieidcr^ mit iT-mi :2:f^üren^u/t^nnD (dfl tönten an Dfm4>fc«ein dmi^ gec jiVji / Dsinnt Der iuj^ »on »nten ^^imin Unnc/ mt> Da^ $€1»
fcl^r.rn / tcn

^tcr

bkfiv offenen

Xhür nuulit

mm einen \>Uriiver^

(^m eofevmn ^ral^t/i^nt^iniffomfeibU^en ein ^ |iml^ -oon im via Uim eine$ Jm^^re bie^/mit mkn ^dcljcm / t).?m»f t>et inffi himm tm<^tn UnnC'vnb Da^ grumrjr aifc ^ret) 'Zag m^
flächt an <mnt!et erhalten \m-t<: l}3o fokfy$ ni^if j]cfd:» :!^{/

^aae^nlemi):atbüimib(':n^u (So nun fotcfiei>alU$> Der @ch1§y me!} an^cc'.ttnft/ J^m t)ct fam\>t Dem Kolben recht tnulenn' et i:i\n^/(o t>nnt> ^u befiiüiexcn / mnc^ ein ßtof) Smvet von MoUn / mt) fan^ k$ ^a\\eibt!ie/ mcgemelt/ ^men ober bver) ^ag aiüinantet brennen :'^nO trenn Der^Ccdpjene oöer \Ü0Y\ei^[Uh^ (n}fanßt fleugt otet f^eü'oni) wei^ ^^uwevben / tieimi ba$ Je »tJer fa jl .^toß iff / foipa ein Seiei^m ta ^perfeedon ot^er ^oü^ommenheit: ^etomgenfola$ben^fenmebetumbiaUm\'ben/ben^orfi faiUn^fynmb\viit>ethewegenmbhin\ve^nemen/ba$^elin ein Djcf ÜMd &ia$ ^iefen/mt> baf^äbige ttot^nbinben : ^^en«

MM

M

e$i^fd)m^/ naget Dcreme^en

bie fcijn?viefje@lafer (etc^edc^

Dwrc^,(^*c(jc^?nenen bie]e$ J^eieben Lapidem Philofophonu mitban >!3(tmelbcn/bieQikh^imifien |o(«jercti bacreine&U f>et bamit/oba legen bie^on ^Ubetgefef^iagene ^leef^ barein^ ^rcfea furereffuc^e ^eie bienet mebet mi ^r^incf Seifert

bei^enfci^iic\}enieib$/mnb MvcUt in ben ^etaüngtof^c TOunDerwercf /tric i§r an feinem ^rf/a(6 ba iefi ^u^efcfjreM f CR ge^encf e/tr le man e$ au^fmel t>nb m^ncfjeriep We\)fe Unf
ne luric^een / wetbet »jernemmen. r^ie ienigen aber/ fo eo ^u DefliTfteren begeren/?^abet\ wcl
Oiclifung angeben /ba^
infiel'i

fie

feinen Ötauclj ober^e^andbai>ot%
nicfet

em]>fangen/ benn f^te^e^ gef^iefit i^H$ieben$.

o^ne&efai^t

^tli^e

t)e(iit[ieren bi((e$

W<
fi.e

3((c^imt^en ben

Lettin bemi>fen/ midien Fornacem Defccn^orium nenneil. 2ii$
x^m ^upffer/
f^o^ren ein ioek x^nten

maO^en

ein ©efc^ö*:

S

H

44

"ÜcnUv^l^imi^/

iödt^Uin tfauin / f<$tn ^affdUßt xm ein auff bem in cö/ H$ @efcfein/§mein/ Dvo^j]/(c^mro^t^imo( rcr De«

^obm

Hm

m^djcnobmaupm IXohj^ cm5cutt)cn)oni?o(^/tjnnDbr«w

gm Durc^ Mcipi^c Drcfce Jmttjcre Den^imoi fowcif/ ba^n
anfangt ^u Def^iWtercn/ t)nD cinm ^a^t/wk (in J^dt/wn jic% ^iht : '^iefee 4^f(e fapVn fic fl[dj|ig auff/ (affene burdjcmm Mrb$f6tmi^(n ^oiUn (auffVn / mnb t^un ce rnöt^

fmmmm
(icfe

in ein it?ol\?ern?a^rt @(ci0.

^ijjmötlic^
bie bepiüierfe

akr i(? ^icfer Äfcn allein Dar^u gemacht/ (Sdfp §erau6 ^u^ie^en/oDer Damit ee »entern

ipol^/fo

man

auff Den IXo^^gelev^f ^at/fterabflieflfe: ^enn fe^t'^orfe^ling t^nfer/tJnnD (aflee alfo aü^emac^ Fieta^

man

t>nt> hinein tropffen- <Scnf!en f an man a«c^ Dae ^c^tueffel^ ^(e/tt>ieaucfeDieanDere^omCrocoMartis,t)omAntimonio,

vfnnt>

anDern Dergleid^en §a(ben SKineralien in einem

foJcfeen

OfenDej?iaieren.

^im

4S

Sa$XXXIII.&ip.

z"*^ yfm^um{oid}<t^fm/ mid^m man mit ^orem 5^^r fc^ walicfe i»cfc^rdbcn t)nt) erf (arm f a«n/,^a jn fi^tt
<^^mac^m/t)er(ie|cf e am te(?m / wie c$ Damit tcfcfea jfm rc9:Smnwcrj§nmfic^pc^cnfifrr/wcnnerfcto«gemac6e ^ube^ ip/Dcr mcrcf f 6 aücrcrp / Da^ ce ify\ flarhc^ »nnD ^mtac^
«crotpcgen fo macfee Dir erpdcfe citi VKrccf et 5unDam<n( wer ©d^wl ^reif/^crfcr^apa^an ciwer
fctjrcikrt t?ttmdölic(jip»

j^tfm Ut \>kt <Q<iun an wvc^ü ^rm^ t>on ^Uin/fo ^oc^ iile t)cr @(cm an fcmor ,©icf e ifV x>Ut t>tm ^o^

mm ^6aämm

Dmcr§d§ef fep: -öcrtn
jt^cn

imfcf^^tn

bm (Irrußm meiert man Daa

m Dm 4^fcn §i«cm/ mnt ham §emat^ cjutcn -Öfen mct
ntvicfet

Spannen hmt/mtf^\i^ctmr(ikn §ocfy i^^cr ö^m ^lojl öorauff» ^uff üDer t?l?eröü »ier ilvcm akt fci^t mm Qki(i^$faU$'X>kt
^fcn/|'cDoc^ Hielte fo ^cclymb o§nc Dvd jl/^^nD

Dag Jc^

mrrmm ^m{ch,m bm ^tüUmi>inman/Mfo ba^ ($U^in
Die

iiHt^cmäbumt 4^fm gutem

reicht / in ober

au^f mkhj

man Die -©epiüierf o(hn fc^v fein richten mb fe^en fann^^nö
ipcn« Du ba$ Jetter in Dem te^t^emelDten X^urn je^unD a«^ lönDen wiit/ fo f g« fm alfoitlimm ^(uenDe ^oijin / »nD fc^tltee

fU in bcn -Öfen ginein/ftiße ba$ Unigt/ fo in j^m/ bcm ^fen/ nocfe lar i(l/mit anDern Äo§(n fo nic|e f^reiien /au(;/»n fcl^iie^ bm 45fe« okn trot^u/Da^ nieste |inaug Ddmpffe : <^<nn ba^ iJeweratlnDetficfevnten^tPifc^enDetttJier ^reu^en gmugfam ^n^^nb ^wat fo tt>erer ba$ S^wtt in timm foicfeen ^§«rn/Der
tin Dergleichen ©rdfle ^at / wie gemelDf / ^wm weni^jlen ^w^iif Äogln oDer üier^e^e ^tunD an einiinDer/Dag man fer:ner

Uim

me§r iin^n fcfeütten Darff. ^)lan fann aüerlep

® efcljafpe

Dariii

t>erri4«n / al^ -©epiOieren / ^ireulifren / S^rieciere« oDet au^^

irÄcfnen/tjnnD^ttHimieren/tjnnDDalfelhöeanedogngrofje
ffl?il§e.95nD Diefee i(l Der f unpreic^e

X^mwmWn man De«

P6 Ji^f<>P§<f^^ {«nennen pflegt

Sim

47

^'Z\)(il ^crt

^ffmftr}H / mnb rmen Xhäi Qtröm obtt run^

aöa^unD QBaffe n fc^arvffce/ mi jc^ aUce ttjof vnfer emanDer/ rnD rriiic^ cmr n Xat^ Darauf* ^tc (^cfcf>in/fo auf; einem fofc^cn !Xrti^ ^cmaclje werDen/Iaf* fm fiff) fcP^r Ki[D\onb (f Kfjrh'c^ bextm bmn fUvcatxn (e§r Ki(& n «ff en;9){an mn^ \h iiUr ^ctmcfi au6i ut^lafum/ mnt,m

^cfjff iffjkinö/öavauffman

*5

CotttJcfSKc^imt)/

aU(mbtHm^3iäiic&(fcf^it^/ fo^u Dem -Sfirifftcrett cbctsim Hin bcu^kicf^m ^acf^m^ibvancf^t ircröm/ncclj cm m<ihl fU^y txn: Sie YcH( a6cr/f<»5f mv?«/ ir crDe« ;e nac^ @cit>on§cit/nur

auffDem tJewer vicr^i^ ^aßtmwv^n^ fdncrt ©c&aDcn ncmmcn,

Dcrrabigm »ort np§f cn/ »rrmifcl) alle trolrnf er emanDcr/t§u nacf^mab v)ier 'Pfunö fcfewar^e (Se^f* fen^in^u/nt^r^ tt?ol »mercmanöer/ t)crmtfci^ Deine ^repDcn afföcmacTj Drein / j;>nnD menge fo ian^ vnf er einanDer/ hi^ ee fo Did t)nD §art wirD / Da^ man !Xiegel/oDer anDer QitUit Darauf machen f<intt*@tett)e§ren mit Dem öefc^me(^fett5Werairt?icr#
(ar fo
\)icl

^\^ i^perf

^i^ Xa^t/ta^ fie nicfte^erf^rtc^en*

werDeerforDerf*

'3J^gemeinen ©pric^worf/fagf man/ Dag Die^njTru^
1

menten oDer ffiercf^ew^e / »nnD tmn tfit 0}?af erp

fcpcit

<t>a$ lenige/mefc^e Der Jt'un(l

üme gimn ^ercfmeifler^

lu f^rer ^oüf ommen^cie ver^el jfen, Serowegen trenn Du e^ ^eöo)ycne2(rbcie»orDici5anDncmmenx?jinDmacF,eiajmif/rnr>
ce aifo ^u^uricljten begere(?/D^ e$ feinen öc^aDc n (eiDe/fo nmc^

mit allen Diefen (gac^en/fo §ernac^ fofgen/gefafl.^ile fi^ ^:fl(ic[j tt?o( $u/Da(j Dw foic^e Äof)(n §a^ef? fo ^?on jnn^mi frifcfjc
'Dic^

*)nD

ijttb trucfatem S)olf^ ^(htamn ftrxn

:

Äic (S4mf (^bieget fcp^

€naufft)ictvrif(f3«na(tjf/tPicm D^mtiac^j^yongcrt i^^apifeiifl

»ermdMworDm: ^btt

^itiHmbci Xfon payyicr

t>a$mnftnaudi^aha\ ciiien^mfm cbcr bcrglactcrt/mitwdc^cm Du/

Wc^flgtetc^fam aufjFl^ldfcjI: 3(fm cm Diol^r aücn S^nrahtau^

t>m -©«^elrtl^f rau^ ^Ubiafcn :
Ä'c5Icn au^

^mc S^mr^img oDc r ^iufft Die
(^üt

mmD ein ^uhcbcn

:

Jorm tjon i?olj;/in trclcljc
i

i)UDv?e^cf4>mdi|(e 5i?ctiiü cpiti^iclfen fdnncf^

Jrnncr^trc^

^ciibm/aü\fir^albaüffh^tfm^nt}tn/munx>nntfcUnmi}a
Qicid^lan^xm^ breit fcr}cn/t}iKfdbu^c in bicSovm^uUßmvnnb
t>a^ Metall bar^mfci^t ^ufiijfcHi^tmxiwa) oDcr mc^x (cm fernen -Ouc^ : tro carann ^ic 5<>tm in Dem ^ufam^

^mn

&Mi

men trurfc / oDer Cf pn^te(]crt aujfcr^al^ mcfet^leic^ aufff matw tiv^c^t/fann man Daa jcni^e/ fo no^ Dar^irifcljen Im i(!/mrt
t)icfcn

<lttmplcm fem au^fuücn/oDer ctn?anni)eneinen>Ort Dii#

mit tr§d§rn,

3a D« mufl aucfe ;§akn (in
fpir^igc

^itflrument tjon
^'arfl ober

^(fen/foitt?een

'^dm f,at)/ wie ein

^dtu

ner^§autrc/ fonpen efwae frilmmcröfcp/tjnnD au jf Den ^eiu fenftautveoDerfc^neiDe/ wie Die ienii^e Rufern pflevjen / ttelc^c
t>ie'29ergulDer/in

Dempe

bi(

5al(en/oDer Diirmcn D^rau^geü

^rabejien

beulen auf;fe^ent)nnD reinigen/ ^cbrauc^en» ^ac^ Dem nun äffe '©mg aifot?erfeften/t?nD Die Arbeit ftarf vnnD fe(l

trorDen/forer^e/Da^Dueinirenig-C)c{oDcr2!erbertt(>in bep Der

^onDr^akfl: ^!>u tiaffdbi^ in ©c^ujTelem/ ne^ 'Parier ©Der gefpunnen^aumttJoffDarinn/^uitDeee nacf^maf>(enan/ »nD berducl^ere Die S'orm Darmit/ea madjf Die '^xbdt baibt ttu^ rfen/ Da^Dae €>J?eeaff De(Iö kflfer ianffu .©ietveii aber Diefer
OJauc^offitmabfefrDirfwirDt/fic^Derotregen in i)d(ent?nnD
^dc^er/fc etwariumen in Der formierren

m

^rkit

gefutiDentrer^

>cn/§inein fe^r/ pn Diefel&ige erfwßr(/fo nimm rinen J5<»f<nfti|

pücf^/bcn^Urfin^ mit bcmftlbic^m ^in^c^/mnb b^$ ^uU uer/foHwannin txm ^ormtrm httab^tfaüm / fem ^ufam^ nun. (£*rtD(((cfjt>nnb^um^cfc^iti]^ wttbmaud^^voc^nrfim

afott>m/al$ämvon^cßn^m^tdf^tm/mb(manb(tv>on
^d\vbm^m/t>kZtb(itMmitatt(^uhuf}cn/(^trfHQattHm^ gar formte rec mtt>u ffi tool matt fir f crna^ ^"c^ braud^t/ mnn (twann dm QitUit »on B^0o jfm wirbt/' ba^ man

mwm

ficai$bcnnbamitau^but}U

€im <iti>m ju im ©icf; formen
;Qa$XXXyiLilaY.
)^m^iifm^ram^uin/la^ bi^fcibi^c btrmaffmttitr (lojTm / ba^ bu ftr^mfcfem bmSi^^^tx ni^t mc^r
''ßl^Un^anfi/vnntrfH^anf^vnnb<^ar^umcm<öta\ibt\>orbm/m(^ mahl$ ^cimvoi burch rcitcrn/vnb in cm tjcrfcfjicf? fm ©cfc^ jr: ü^umZU bmn anbcr &cfcl}irt ncmmm/fo mt gemcmÖal^ m b^(fdbr^e^mci» flremrm/ baß ($ bm ^oDctt tcbctU/vnb noc^ utva$ vbri^ i^/nad}mal}t$ fo ml Jinarn oDer ^rmt^ §mju ^tcffm / ba^ bn mcmfl/ce fep <^mu^ bcn gcftof{(f netterem fu einem ^aig^umacfee«: "^enn folc^eögefc^e^

m

l^en/f leine <^tucf (ein

oDeril'htmplemau^ t^em Xai^mac\}m/

x>nnbbitfäbi^t

antimni^rtk^m/ba

tmn/{obalbt )le|ott)ei(fommen/irt
S)(rnaf(i

m newe

fie

tnicfen

mtbmiai^

@c6ö(fe(/ot)er

.f acljci (e(^en/in einen i?4ffnere 4r)fen l^iminftim^nb bac^tni

pß ficwiDerumb^u 5>u(uer/nim Diefe$ ^niim$^wo
{o-

^cljuffein »pö/tJermifc^ mit einer iSc^uffel »ott öer ^rbm/

man au ben ^ixc^fenformenpöct'rauc^en pf!e^e/|loß nne
einantJer fo fiein/

baßman&

nichj

me^r f«f^(e«

tann/mnb mac^$ mitkam
l«ein^m!t<ii0»

Ä<ieXXXVIII.Ca|?,
o^R H$ ^avä/iaf}Wol/x>nb folaug (aUinmn/ bi^ti^

»3mtn ^roe ^roflim/maclj mit emcm '^af^^/fo faß ßifaUjmfc^/mmiZai^bataü^/ (c^ t)cnfcfbicjm<i«ff
'emcneuweci(Ti?rnc/ t)n\?^er^pnnec 'Plaff/ fe^t^kr cm Jf ewcr/»ü üß fo lang Darüber f?cfteiv(>iß er/ ba Xai^/f^^^at^

wirt>t/al$bmn

flog tribmimb Hein ^u'Pulucr/fohfcmpe e$

®

mUanncSatb / »rrmifc^ t?on wutrcnimitcmcmfcf>vjryfm
a(^tt?a|]Vr/DnD macfi$ ^u

mtem ^-ermm ^^ig.

€m anderer t)crg(cic^m>
^evnünmöfd aöcrremflert vntib fu6rie((?m <putitm hon^iffmstamn^tmm/v(vmi(d}mitim6k/tai^
t$^Uiä}\'am ^ii einer ©alten tteröe/tap örep ^Ivii^ealfa
lnj(e^nan^erx>ermijc^t Wciben/macfcafe

t>mn/wa$ buwilt

batm^ / mnb fe^ <$ mbtUcfi an bi< <ömn/
t>>^e^md^c(mrfnm.

jcfe^ 5<wcr fattn auff^tr cplei) '^eife ganac^t wert)?

^ouffm 2(fc^ot7 mac^f m bicfclbiV^c (^ijcfec) cm^ocfjot)cr@rut)/ k^cf (in pfnnbt Sohlen in t^it (Snih^in(in/mnt>anffMc ^o^Unba$ Süvct/bamit fieficf^ an'^mDm/mcfynai^ tj^cr t)a$ tf etucrrm^je ^mmb wibcrmni ant>m'^fcfyn/f)^ninb(t^itH/tmn Mfdh^lä^ manjfyn/ HmS'm(v/infft/bamitt^icJ;)iiich(tauf;fönnttm^(n/mnb
^c^e« ttJiff/cmm

iu Dem ^oikn oDer jnbimn Ö5rfa^/ fo » J>er Da^ Jcirer gefe^cf itJirDe/mt>iei?df^e3e(att^mfi5nne. ^a§er bmit ZUi Der Phi-

lofophus fii^t/wenn Dciö ^ewcr niefit (*4"ii^(^^^rf'^w ^^" ^^^^
f erien/fo Darüber ^efe^f troiDen/gclartv^et/fo r jc(jte( mviti iticfctö

Focusbeaiorü Philofophorum, Daö ift/ Daß ff en?er Der hdii^m ^^»(ofop^en ßmmnct/mt>i^t>a$imi^tmni^mtialicin/fo ^n Der'Pufrc<
<tu^*-©icfe$5eit>ertt)irDt\)0ttDm ^ii4«tii(len

faaion mfmt ^autr} erforDere tinrDr. Vl^nnD ^voav fo mhta
ce/auff folc^e ^cife^emacfety ^wdltf ^funDt mmanitt. ^leic^^nu^ §vi(J)etT wirDt Diefer er(Ie ®raD em^iiD^encnitee/
Dictrcii ee

n?ie

em mrttc(ma(p3/t)nD nk^ t ^u j?iircf ff ctvcr ijl 4öenn ttwnfi^et/ (oxicl^tct Die mü(clnia(]li^e ^^drmbDe in Dem
:

icih Dc^ OJJenfc^eti fo miau^/baf, Derfei^i^e (tnfan^t infcf^m-. i^en/tJuD ficfe »ort feinem '^{>erpu^/fo Da pmrefciere »nnD faul

ivirDf/aupm*giernt)nD^«reiniöc«.®enrtDie^armtDe^ir^e5
ri{i<^/oDeralfo^ureDen/faUtt?ere/ fo fdnDfe
feiner
fie

Dem ^enfc^en

;Ddmpffet>nnD^un(lemc^t

at>§e(ffen.

3P Derotuegen

ta^fitm eemperieree oDer miffeimdfllrgei^e^ Hennef witbti^mn fi( ifi weDer ju fyffti^/nocfi aucfj ju gering
tpoi^iimcrcfei, /

in jgrem ©rviD/foiiDer« aifoQtf^ciffm/ba^

mm (^/wm man
DK

^ic 5? v?n^ au ff Dfc 2(jUc» / oöcr auff bcrr

^tfd brp ®

f fcl>j>26/

cDcr auff ^lc^f(n^ccfc§d(f/o^.ne^c^a^ma^u(Dcn vnöIcM
Deuter (Im ö3raD/of^nc trcl^ Den f .ifu'xJnD Dicfcc^ i|l Da? Jr ir r tcm/ macfje piurcfac / oDcr wcrtrc ^vcn fatf luc^fi? faul »naii cljc? gwar cdic^er pi)ilcfü pf^m Stcpnung ift / c$ pnf refcicr Dicfc

m

m\m0^autt)in ^wami^^agm: ^$
n>ü\Vt\ocfyniciit

i\^

aUt/{oxfidmivUf

^(hcfjcfagcn/mfunffvjnD Drq?|Tig iXagCrt/wdc^ee icl^ Doc^ auc^ ntcßt glauben fatn ^cr
ttJorDcn»

ptohim

ce probieret ^at/fagt/cö n?erDeDa$

Pucrefadum

in funff^r^

^Xa^en pöüeriDef/jjnD Dicfee
^eit
feierte
[[?e

erf

mn mt)mmi> ic^ för Die 5IBar#

m. -© ü mup at^er aü^ie Diefee wrffen/ t>a^ man Die putre^?

^a(rrp nicijt mif 2(ugert fe§ert fan/t)n Dap Die ©e^irdr^ nickte ^ubeDeufen ^aUi @irt(ema( ja «ae^ Dem <£auff Der
an einem ^erittgeri an Dere ^adir »erwatiDeim

^latut t>ic fyant oben »ber Der (Se^war^e if?:40afeer Denn au^
Die (^lemetttert alfoDereinba^ret finD/fielj (Jetrr

ergf^en/^nDDarauff in

ein

^nD Dure^ Diefen @raD Der-SecocticntrirD Da$|enij^e/fo^u^
Dor tjerbovgen gettjefen/offenbar/
jpnD i^erborgenv

mbta$ offenbare Dunrfel

59/0«

tinmmtcm Sender im ttficn ©raD*
^aeXLII.Cap,

J^^i5raDö ^umac^en i\} Diefe:^an nimpt cinjntfm ^tatt
^^^^oDer 'Pfann/ in Deren
dWiffe ein Xocfj wie ein ^lofe fep/

waefjtinDemOvanD fternmbanDereviet ^o^er/vnDDieretbige an Deti inwenDi^en fo f (ein/ Da^ man faumtimn Jinger

XM

|inei;tt

fc^iebenfan/augn^enDig aber efwa0tt:»eifer/DvimitDie 5(fc^t)nD^o5(enDe|?o (eie^ter »nD be(ferf<5niten§inDure^fafe
len ;

^ittm in t>iK ^Utt thut man (in PfutiDt ^o^ien/ mad^t

ein <® eef el mit

mm

Btoffen -toe^/ tpie ein 4>c^fen oDer diin^^

@

iij

aii^ b<^M>(t/ftf^t
tteti

^ ec^ödVl mit fampt öm ^o^fcn

epfcmm 4)r^pfuß

cmm

auffe^i? X)fe»/5önb^f DieÄo^Unfltt/

^ccf t fi( mit I C>re 40ecfet p/t)nt) mad^ t>^ ba$ -£ec^ |?racf $ ge^e«

tcmirzDmm ®efcf^iri fep/Da Die CKaterp mnm jl.^nD D»cfe$
r

tflauc^ ein 5^i?er t)e^er|1en

©rab^/enD mente ^rad^tett^ ^ef*

fer^umac^en/a{et)aeerfle.^iea(fen^§iTofop^i|aknnjc^f$
l^artJOttjjemup/ tPie ic^

gUmh '^äcfyt eo ^rdfTer §a^en/pn al^

fo fmrcfen wil/öa^ee Denant)em/üt)erDn«en®raDei:mc^/

fatm er^ p^n alle ^tt§e t)er:tcfef en.

^o«5cm

5^ft)er

im andern ot>er
@raK
fo

^wepfcn

gVV^m ^(att ober ^fanti/ ^wer? «Pfunbt 5I halt / mt> eten wie bie;im nahfi'oon^m ^apiul/ ge^
ein
(l

^ofifeii

©NSJ^macfetfep/ feDoc^ mit ttwa$ grddem idc^ern, <®a$ -ioc^ o^en im 4)effc( mu^ nod^ em mal fo^ro^ fepn/aiö Da^ m
fener erpen/ale tiemUefefo^ro^/de ein t)irf(^9»

^on tcm 5^^t)cr im itittm 63 rat.
©a^X'LlV.eap,
3efe$ erforbcft ein ^fatt/ ober ßc^ödVa mit bre^ hpfunD ^o^(en/ont) ac^t/oberneunidc^ern/fonoc^
'ö^rdffer fepen/afejene in Der ^ttjepten:

^a$ io^ ah(t

jm^Qe^eimu^^leic^fatenocfe einmal fo^ro^lepn/al^ ba^ in

^eranbern/oberiweptem

©Ott tcm 5c»er Im t)tctt t ctt

® aD.
t

»a^XLV.Sap.

O^^ Diefem iflttie§ttJOttW^ten/baßbie^laft/ober?>fami
'S^einm t^^^rt 6af> ; (©eS man t>rawe^t fein ^o&(en / fo« t^erti
ei»

tinfia\^mnhS(wa xfcn
<tb(t

C£*9c^m6o($^ar5lt> tit ScfJde^ra

m^lfe« fo tn^t fcpn/Oaß man fk mif cmrr JpanDf (Un m\hfa^cnfann/mnt><:ilfom^mr^^t^amn\»(tt>m/M^fi(!^
hie

(dn^c fem in tfic UHtc t)cr 55(a«m fcfjicfe, Srjllic^ a^o* ma^

pu ba$ Smtv mit ^o^lc anmac^m/ »nbitac^m^Ie je dn/ oDot awe9 0(öcf(mt vürt DcmiJol^/nac^Dcmre fic^fc^icff/ffw
31^ ncc^ »kri^ / ta^man bi( ^^c^n* t)ey QSIatf fSccf cle kfcfjm^t f©« ^ktt oDer ^fann fd^jl

m mb i^m
mu^

m btt

^ittcnm io^ ^aUn/mb v^mb ba({dH^(mg$ ^tmmh cüi»
c^canl>crcn«(}n '^it\v<itficaUtv>onmanbtv{(i^n muffen/ f^aUnwirin tcr^cfcf^mhm^ t)eßifctt?rr$mur(?m@raDt>ci:

ßM^t md^ )octmtibcu

t^ic ©efcfeaffee / fb brcfc^ tJetDcr attg^

ticf^m/finbt/baf, e^ tJjifere ®?^terp pu(refa(icret/t>ttt) fc^tvarigi

^cfc^rct)6uti3 dtte^ antern Si((^i=^
mi(?rfcf>en

Javer^*

lofop^t fcfr gcirnUc^ »ü »crtot^cn»0ic

mmm

bif^

bU

tun/

fcjtDern

(Un'^ach^olbttS^clij/fobicly^nb nit^t fauiobtt ftifch, i(? / iaffm baf\tiU<3c^n ^o^fen brennen/
O^^acfjcnerjlfjc^

mbM^aUm fte^uff^rer^lo^tmrfft

emgwc

tJewercon ^Äcfe^o(t)er/t)nt) fe§en/t)aß f?e mit be|]clbi^en ^ei'ß
fen ^ifcfjc verfeften fcpen/^unDenae^miJlö t^ni?/ oDer i^ier ^ofy

im m/fdintun bic ^eiffe2(fe^en in Den 4^fen hinein/ tu tecf en
t)ie

Äolc« mit t)erfe(6ii^eii ^u/treii

fcle^e^ gefcfee§en/fo

(cfe(te(feii

fieiDenvOfen ^l?/^a^ ntef^rö ^<tau^ Dampffe/mit Dem ^erfj?r<^

ten/Dap cm fc f cf^e QBdrmiDe fecfj$ (r^n^er ®?onat wefre/ »nD

d^neme/oDer an^fdfc^r^ tiefem i? o(^ ]^(itm em 3ro(|e$?!l?ermPä<«>
«icfjtim<jeringfierj

^tnn ^Unvon

5tf

^«t ^clr 2t((^(m9/

^adXLVILgap.
$u
Filter tpeilfert

^fcftrn

'3ßa|fer«nn?cJc^en/a(eDenn

brennen/ n^cfjmole in einem U^ fie emc rcc^jtc^icfe

Womp(/woi tpafcfem -lBmnfokfecö5efc^c§en/mDmX)fni
Fornax rcuerbc
i

ationis gcHvint/pm anDrrnmal

^rniac^ xoi<t)a\xmbnxhm/tvin\} ^mn/al6 trolf c man ^rcDt Darauf ^acfcn/ju einem 21at^ mo^
cfeen/»nDmaefeeenl)flielj in ^cl^cnen/infonl^er^eitDar^u bereit
f ec en

m

calcmimn/ ®et> rmtcm/ »nD ote

$ormen/aüer(ei? Xefi Darauß/TBenn foicije trucfen wor^

t)en/ »nD t>u (^oID cDer

^\Ux barinnen abtreiben mit / fo fe$e
bccf effm mit

einen

von ibnen auffein ^§lfettjer /

^[ntnUn

^oi^knaüentRalben^u/tjnbla^ folan^ Darinnen |iehen/bi^ et: ^lep ^inmitnaiii Der ^dn^ f e^unD rö§t wor Den/a($ Den tgn (Silbere/foDu feinierenn^ilt: ^nDnae^ ©olDte.oDcr Dep ge De mfelbi^e auc^ Dae ^oiD oDcr @ilber,'©u muj^ aber/in Dem
.

C0 a(f in Den ^o§fen fie§t / aüe^cit t>on fernem fle^cn/ionD mit einem f (einen ^Sla^bdlgiin fein att^emac^^ublafen/Damit Der

mehr »on \^tm ^lep i^berig ijl: r® enn alfo nimpf ^ci^ ^f ep aüen '^nra§f/fo etwann mit Dem ©olD oDer ®(ber »ermifc^t getrefen/ mit ficife §inweg/»nO n>irD Dae ®olD oDer Silber gan^ rein*
S^ejlfo ianij were/ bißnicfjtö

^nD Diefee
fo

ijl

Der epgenDtficfK/vii bef!e ^eg/Die CO?eeaff ^ti

feinieren» 3|l ee aber (*5olD t?nD

0i(ber mit einanDer rermife^t/ fan ee weDer ^(cp noc^^^epfc^eiDen/fonDern man
geuf? Aqua fort, oDer ©c^eiDtpaffer Drein: -©enii
fol(^e$ fe^eiDet |ie bfpDe po« einanDer^

furzen ^5«ffli^ füdncrm/ »»D j«

nictt/vnttm timm fcfjarpffca
«rti'erm fic mit

^fT^(3
:

folmnct.

iitlicfje c^jf^

mtm Stoffen gcmt

-Öjc ^Ueifip alc r mit

rem

<5pfpcf>c{i(I belftr» >l)nD fa^cn Djc lenigc fo Mcfcr .Viunilafiig^

renpnöc/cf'fcpDüfcö ^maltctt ppefopBcn nicistUtmnt^^^ tpcfcm '^ennol?m»3ntrc(aujf|olcte Q.b*cOVtK&a^*olDf noclj

Silber machen fan/fo fan man tccf^ t>tevi([rrfcljdn(TcQ33cifc cf tm f ün (ftiV^cn f^erm tv cttcft ma(ficn/wU j^t/^tlHht ee

©

©a^
^y^mm
'^

©ol&t mit

grofTcr

@cfd>annWäfde
foluürm

m ^m

gcü »nt) lauter '^ciflfcr $u

^a^X LI X.(lap.
Der '^idtut vjon gefchln^cnem

@o(De

^tt^ep

io^t/

^lucdlK^ermcr-lo^t/Sal Armoniac brcj? ioi^t t€§mcfi ta km^ beretfefen OeI$ x>on-V3mfimacfitiof^t/ia$aü<$ mit emanDer meinem Aqua \kx xftiHt emvmDer reif en/m äfi mmtvclxfttfkibtm^mai funflT^e^enoDcr fee^ie^en &unH

Jewer fe^cn/big Die dSlatm^n cimm ^uin wot^ Hein ^rennfc (blein /gieg (in vot^, tiit5 Deß Dejliüierteti Gaffers tJon /pötierfleifcJj Drüber / x)nD lae
ober em groß

txtv-ÖUim ^uint^M in ein

eeaifo Dejiiüiercn/e$ n?irDt iö einer fe§r furzen geit ^u einem
teilen x>nt> f laren

^u(]<r»

©cit ©c^tDc jfcl ju figf em/foluicrit mit)
^ufttblimieru.

«ae L.
gteß Dä0

(Jap,
tb.

573t1i f lein gejtoflfenen <6e^tt?effe(/üii ^mtin 45efe/|eDeö /

^eU er (?(te^ in ein new pfaiV la$ woi warm n?er oeV

<i($

btn^diw^d Dar^u t^im/ mitcimntc^^fUbtn/ mit <it\cm &uUn 'mim^vm/mb fo ian^ x^Uv tmt 5ett?cr j?c^m/
bmii
{)ig ficfj

^cfim^'d foinim : (So balDe fokhj^ ^cfc^egm / fo ^ci^c t$ wkbcmmh'com S^rtn i}inm^/mbx^te> vnut man^ bn/ bi^ ee mibtmmhMt wottm/ fc^üt <$ ale Den m tin (Sdcf ^
Der

vnt> ia$ a\l($ ba$ jcnUic/ \o für fic^ (äbfi Du» c^

Dm ^aä i^inah

Un^t/in DiC }3faiinermncn* QB06 im ©ad'rkrHtcktt/ Das »ernufc^ mji; (inanan^m^^funbt'Otk/fcij vcict(mmh\:>ha
Dn$5fii?c.vt)nD(aeficDc/aiepv)er/fej?^cc6mDflic^aucf^Durcr}

Den @c5cf

m Die Pfana ipic D^iö 5?oniie/önD t^n Dtefce fo offt vu
nichj$

X)ici/bi^ baf;

nuhf^cn Dem ^cfirnfftMuß Hicbcn/fon^ Dem fdmpüjcf} mif Dem 45e(e Durc^ Den @acf in Die pfamie ip

l^mDure^gerumien,'>önD fii^awan tin DiefeÖ)?aferp in De (legen HeibJ/fo mc^j f an fmDureb Dringen / Die fch,Mt l^inm^t
i<i$ §ernafv^

^aä

Dae 4^ele einen i^^agVnnD^acl^t fiili {lel^en/^nnD

j-il^ren/v^nDfcf^eiDDajydm'ge

ronDem @4treffelab/
Denn

DennD^i«?

X)ät
Da^

fic^jt allzeit

Ohm :2i$

nimm

Der CO?r;vfnrr(?n

,fvt(eft)nD2lfc§en/gie^?rkrDenat^ger0nDereeni5ctn?effel/alfo
(e>

tinm quer Jingcr

yt^erDen ^efjireffel ge^e/ru^rew'ol

ji?neeremanDcr/t)nnD(ie^§emac^ einen ganzen äag/önnD eine
fo gebe Dicgemclfe

gan^e t^acfjtpta pelzen »nD rudern ^enn folc^eegefcfee^en/ &Jttnf aiiff Die ^eife/tt^ie ^mforv)on t^tm

^cbmffci /ab/m\\>'otnicl^t folcfjee foofff t>nD mi/ biß nidjf^ tiie§rt5on Dem ^cfyvcffd x>hn^ Heibt/tt?elc^e$ man Dennau^ Dem &(tmh et fennen fan : %Kfymi$ nimm einen fole^en i£*f^
fig/foin

cmem "^lembieij!

Deliiöieref

worDrn/vermife^

Denfef^.

ti^m mit ^em
gf ^l}vin

(^cfj^re^c(/tt?ieDumif Der

obgemelmt OJ?i)rtur

^mn ttittmmai: i^emae^ nimm m)ümat/^i(f)t(n^aikn^i(H De§ Dejiiöierren ^f*»
Kij1/'.ntD ir jeDerl)oIc foie^ea
fi.a^

D^rem/v>nnD bm gejloffenen fee^iveffcl indmn reinen a^tiJIm !Sac!^/tvie Der erfteipar/vnnD ^criefej^n/ Den

Hmm

l'c^un&f fcuDf/nidjt ru5rc

:

'^aa'-^^rm.if

aUtb(dmit€imm

^laa wol ^u/ mb \>cmmfi t>it Juijm/ Dvig ni(bj$ f^ttane Mntp pffr:<^ci^( ($ §ertt.K^ in cHrPfan ober ^(f\ü^oU^a\Ja/b(äc
ö|
la^ baffciUi^c )i.

\Smalmit mc mf\m 'jLi^nci} ^uimcici^ S^wa Darunter/ ^tunb banintct/ big b^ ce fem atfgcmacfe fm N: 3((0 Df rt t§u Dviajctfci* wbmimh f)inwc^/t?ü lae U(; bm Wci'ßm wibttumb fait wctbcn: ^rn foldjce Q(fcfy^c/fc mtü

m

m

mmn finbcp^cum$/ la$ bcnftlbigm an btv ^onmn mol tru#
b^^aUe in Dcnt \ütimi '>QUt Q:(fi0 abcit ^(waUi^hmiicf}£}cU/baf(dU^c fc^eiDfvonöcm ^ffi^ ah/ mnb hebe tt)o( au{f/ bcnn ($ i jl fe^r 0Uf/@olDe bamit ^nmacf^m. "iflacfymi^ nimm bm ©c^wrjfd/wiD Cvilcmirr i^n
<^ert
tt?f rDcn/»nE)

bm

finbcftü ein

mit ^Idc^ foricl/oDcr tin iPcrngme^rSa' Armoniac,

fotDir««

puam

Q:nbcbai^{ühiimi(:tu<^aU^v>Ut

bmi^^Wiffcl/rnnb

fdiwatnnnben.

bcn (^c^mffd uuff Dem '^obtn bcf) ©cfcbine fi>jc?f/»nnD ilxct^ Dtefcm allm beriefe in anbim einen (Qadan feuchten 4>rf / fe^ cm ^^r fer^lmcj \?ort <Sia$ \>nf

mm

ut/ba^ er ficb in ^a^tc (oinim. ^cm[okf^t$ (on^tiimt bm Mercurium ; ®cic[}CH man nac^mal$v<UtbmS\upfftt ^üxft/ bmn er machet t$ fo mif) wie ein QilUv. 3fl aber ort <i5cfea'»rffcl aü^bie Dritte &ahiimation nief^t fimet/ (o »cr^ mifcli^nnb ft^ier i^n noc^ einmal mit Dem gemelteii @a(^ / {$ wirbt er rechet mb »oürommen ftäicrf.

dim Mnft Un

@c^ft)c|fc( j«

fublimiercm

JJ3t« <^efvD(|eit sSc^ireflTel/fo tti eittee jungen Knaben ^efo«e^

nm m ab^e jc^amnptcn^partt

i|l

foluierr iror Dc/{a$ DenfelbM

6o

COeti tct 3(#tit)/

ßtn ttatinnm cmn?cic^crt /mt> nach ^cm er t>m /Jarn afl in fic\ ^qo^m/mct'cmwh tra^cnmxtxn/^nnac)} reit ncirem mit f^intctmaifa mwcidim/aH ^c^l mit gkicj? fo uicl gemein pr^^

^aU^io AÜqcit mit De i;^efen gcjlo(]'tn fcr?/»crmifc!;cn/ fci^ cr/t)er ^^mffd/Uginmt \m^ ^uiverDc»/ tvie ^er ^c^nc^
pariert

<So balDt folcjjee ^efc^cbc/fo E>c§a(t bit S'ip^^ be^ <Sc^n?f ffcle/ Mercurii ynD ^trlcnicf ;)7imm ^crnad? De^ OBaffcrc^ i?on (3itt oDer@il&crjc^vium/t;ermifcJ^ tcn Mercanu ct^atm^ublif mimt ocljircffcl/ obtr öm 3(rfcnic? t)atmit/ia$ an Ht ^onm
oDcr in Der Reifte«

2(d}m frucfen werfen/ §crn4clj DeggemcUeti ipaffer6cema0meBrncuimcn/t)ie@acljen t>cn r.eutrem Damit
ücrmifcf^en xtnbaUtmai truif en tperDen/trie ^uvor/vnt) fo(c!jea

<ilib^um Drittenmal nJicDrr^olenrCfnDtltc^mac^aug Der 55)?a^
utr) ):fnD

Dem

-^^aff^r ein 2^ai^/t§u e^ in ein
Q:e> i(l

95rennf ol(?en/t>nD

iae t$ alfo E>alDt DejiiÜicren,

einee feieren getvalf i^e ^er^

md^en$/ Dag ee aL'e Spiritus ftgicrt/tüo fm mir an Der (] (^ott
Den 2(ümdc%tigen Darne kn allqdt flHffig anruflen/Daß er mit Dem ®eijT feiner '^eiKljeit erleuchten trdüe/ Damit anr Den

m$

förunDtJDnDDae^TiDefolclerÄunpmd^enerKicf^em

©aß (^t)fcti jufu6(im<mt
JiDaeLILCap.

^'^mm&;f€n

fimff PfunDt/ Äpermenf/t)nD(^c^ire(fe(/

)eDCßl//PfunDt/SalAraioniac,\?nDSalAlcah,fcDe6Dre9
^DfimDt/ta^ aficett?o[;crS?cS]cn/in einem ©efc^ir^alfoi^mpt^
(icij$um5eimierfei?cn/t)nD Drep
fo i^

^an^tXaßc

Darüber fielen/

Daa

(;f r>

Jen fuMimicrct*

(Ein

Sublimatum mitOßcdfübct
^iimac^en»

ÄaöLIIl.dap*
^^^n€5uHimatnn'tÄ'?ecffh^kr5iimac^ett/n{mmMerc?i^^^r.u,\5nD5^iAL-momacum,t^:ue^3ufameninem(.n^ro,^m

^a$ Suhl
für

matc^tDirötprip /wie Dcr^c^nce/ tJtinDcnMic^
0ijf{
§vii(.

^crm.^fT^fn fc^^upff/ öafjcd .iure Durchi.i^cf/
ein tüDtJidjj

a(foDaf mance )ünb Dicfce iji cpjjcntlic^j Da$ |cnigc/

fomarvSublimarnm timnct, 4ÖK (^^cjcfjinmie A. B. ücr^fic^
tiftfinD$ttDicffm®ercljaft'tr taugfic^ /
jj)r

t>nnDfann matt /tt>i< rchct/foicJ^e^ciljttvUicttauf oictönnömanc^frlfp ^ciffif

^ SA^Proicaiofd;/t?nt)ancficft?itte
»erric^fc^

gs 5^ Proiea: o

i(l

^aö (i'ti:) aflcr cinDrrrr

o ö)?<'r(tf!cttcn o^rtr
"*6

ui

^1

thnitt^k^imf/ tmmäi ^\iMtid:tm/\^t3Ei(>atUt cr(l(ic^ bm Mccurium tt^'e
^u Dc(Tm ^ickpcr U\} Utid^utworbcv laf, jhn fimbian »nnD

ftmrf 01 CD^JrDiVm mit

^crum^ rugrf n/bt^ er
tiad?vilfo halb

mtm ^udm v>on Ddrrcm S)oit} fo (ang m Dan 2^ifgc( §eö m Hat wirb: S)KVf
f^ifi

an mni^ ^icr?^m banrnffflrcircn/rttraeijon ^•(]ivj dhD ^a(j^ §m$u t§un/ t)nt> j^n bamit httdim / U^ baißtt fc%dn uin mtH/fo i^ t$ ^u^an vnb mti^uu

fic bi( imist/{o bi({Kt

^utt (! ctfa\)un fittb/

3e fic^m Mincralia n?^fbm biitcf^ bit fi(Un ^iantun \an^(btuut/ ai$ ^um (^^cmpcl / ba$ &oib bmcl} ba$ 'f^6n(mb ^mU^cii^cfit Dcß S'iimammt$/bit

^om
,

ttiijTcn

t\t/mb^m^ata(Uviii(D.'^a$&iUtaUrnmn(t\bi(QH(iii^ Lunam, tmb fem Kavacur tf? C* -©ae ^pflfen Martern,
.

»irö mit or'^^erieictnef riD«e Äwedrfilber Mercurium fyu Daegeicbcfi^* ,^ae3pnrtiupicero^erIcuem,nlif Demger^
c^cn?c.<®vi$^(e9Saturnum,mitB,t>er^eictnef.'j^nbetibac^

Dae ^upffer Venus oDer Vcnetem, nn'( ? !^acfemal$ fmö Ute pl^eM neralia, ah.o^tx wd^t man Durc^auß mc^($3^ör^ mffii^$thnnx>mb)Cfmicfitm fann/a{$ ba i(l Der ^einjlem t>0n Den 2((c^imi(ien Vegetabile^en^nm: ,iDieTuna oDer

^taut / vmb bmn Dte Curcuma oDer &äiU /wit an fernem £>tt weif (au jp^ger i(l erf iaref wctbm. '^iUu. aUt liren ^rfinung noc^ epenfdcifeer wiffm/ fohot tue aleen p§iio poppen/ Die fa^en/ ee jepen Die Mine ralia
anbcr^ nickte /

aU eonDmfierte Spccies oDer ^Be|e« Der ^r^ ^en /feitt einer fe§r(i?nge(t ^ei( »en Der t^atur a(fo fepen ver^«

^arut worDen*^t(ie^e x>mt j^mn laffen flc^ lerfe^mel^en / e(^

Mincralia aUt/vockf^c man nietet ^crfcfyntlifm fann/finh aUc

ba$ ®oIb k(;!n<3cn b/jb ijl bvi flclbige cm

fef r

^;Ct(f

am C0*ct^ü/fo

^lian t)cm/tt)a6|ctiflen Die Ojicfaümuffcn lfI^crt mtf auf^ftehe/

fannmc jhr^in fernem 4>rt n?crDcf t?cmcmmc« (6cmc ^rafft»nD!2^UijcnDcM fmt>ün5c[ihcfe/ftnfcmvi(ce knckn Dem
fttl^cn
;

Silber t?nD .^Tupffer Diegvin^c ^clt regiercf : ^(ü man madji
^üedep'vCRi^tieert Darauf/ Deren

man

ficlj

m Du'fcnt ^tdicf^cn
^
^«cr^cglentJnD

idm ^^ihrctü'^tn mnj^/mi gcf^tvä^m/ Daf? manfnntvanc^
in Der är^nep nidje

tmn mtvahttn/al$ in Deren ee foiä^c^in^
gun^en

gc\?erndjett/irc(c^e nnrDJ?cnfcijltc^cr

«ufeufprccfjen vjnmd^lic^.

rÖa$^i(bcri(?^n)arauc!jemfe§rfdf!iMjCö^cfa(I/|cDoc^ eüb«»»
in einem
iiief

^ermgtrn <0c^rr/a(6 i>a$ &olt>/mn^^Ui^woi
^IRaalU

furfreff(ic^er/a(6 ciöcanDere

f®a6(fp|Teni(l eine aup Den aöentJCidVjlen CDIcMUn/ob
c^

^#«»

woUlIwegenem

|cfjtx)cirj;eDimDe§ae /t^trD $u

aüm'ep 3"^

prumeneenöetniuctr/mieg(eicj;$faaö aucfj cfirann^ur2(r$^ nep:4Denn cö §ei(f we( ^ranffjciecn / von irclc^cn triricDcd^
aüf^ü nt( rcDen f dncn / ticwHi ee ^iiflfer »nferm 'vÖcrnemcn ij?»

§eH OJ?e(aa/\?nD Dem Silber in (cU ^^"»^ d5cmmcfvj|]t)ngffic^/8nDemi^emcmen(cben»nDafJcni5'-^wÖ<' l^itun Jen fvj jt Kobrig* <©enn m^m ma^f lUfertcp @efaj]e/a(d fc>c^u,|ifn ^f anfcn/ Q3ccf^er tc^.kicb^c t>aiauf;.(^cn\ic ^at
i j?

<©ae gpnn

ein fe^r

m

€^anch_ in t^m

^r^nepc bicf^atmvü^xafftb*) eo n^cl fnlcfm^

(Ö.iö<:^le9ijlemv)?efaKDcm3pnniffe§r\)ng(eic6/|et'oc^
cfit»aa fcf-n?ar^er »ii ti?cic^cr/t?nb tvirD/trieir

an fcinc^^ri' hcrl

trcit»e(/m Der ^^girur^p ot(r

^unt>mn^V

"oUi SKf>mi(hu

64^
Aorimoni,

T^cnUt'SlkUiW
^<j0 Ant'ir.onium oDcr ^pc(:^iaf;/i^<ind^(inSpcd
fci\\

fdiJ
jRwpffft-

glcicly fon jlcn fc^r ^art/tJnD Dicnf '^wcUkn ^aclim. ^ae^upffcrn?trDmctt<3Ücm^uaüa§ant) ^wp»""»^^*^

f©mii c$ irird'cf trunDer ^iH^»
^arfittjf folge alle ©cfdjkcjjt ber (fbclge pc me/ ate

^iat

mantcnoDcr4)emcime«/Düihtt/^app^ir/'4Dwrperrt/iStir; rfi$ ijnö anDmt?n^chIicf)CtJ jel mehr/ Deren in txtna&.un Q^iidj t)icfi$^crcf0tpat(Jufftiggtt)a4ta>ir^ ^ittiö tmmjhtiv Der loiä nitf^t aüm ^ur ^Ir^ne^/fonDcrn werben ntic^ fon jien

m

^Be(f |u Dielen

fingen

c^c^rauc^f /

S^rnmM^

aUt $um

Ptad}t xfiit) gievDe Der -^setkr*
^7ac^ j^nen/ Den (Steinen/ (inD DieWeßerfei? ^aif^/x>nt>
tt?ie

gefaxt/Die 2llaun/a(6 welcfce fic^ nic^t ^erfcJjme($en laflfen/

DtiD

fönten ^u atter^anD (^efcljafften 5el)rauc^t werDett*

tung SolisiinDLunflS.

^a^LVl.eap.

^2(e @olD fc^fage^u Dünnen i?nD (umfielen Q3(ec%e«/t)n«ö
^^^tf^u c$ mit einer genugfamen OJ^angc präpariert @alf; in Den 0oluier 4;)ftn/§ernac^ lip e$ etlic^? Xag/ bt^ eö calcinicrt iporDen/eongeliern/ a(0 Denn ^eräu^^ie§en/DnnDjlo(fenoDer tpenig feinem Saiis armoniaci »ermi^ ^iein ittmUn / mx

m

einem §eDm cnnD kha(t pnD t>eripare einem tüol oerj^opfften^i^ejc^ir^ ^aa Silber trirD g(eicfeö|vi((6inDöntt ^i^cJj gefdjlagcn / nachmale $u einem ^Bajfer e;jj träniert/ »nD^um"<^c^ra«cft
fc^en/tJtinD fo lang foluieren/ biß ee gani? ju
{oiwivtixi

®

ajjer trorDen/Da^

m

bemaltem

t(ß ^(taü$

Venus ^mannu

^(Trctt>c

i^m "^ohm einet ^cUtUn mit (^entern (?a(^/

ilegettac^mal^ Die Q:(cc^ ^icjce

^UtaU^ fem

Darauflf/

'prcit>cmiöcr«mb0af^/t)aj)Dvie

Q5(cclj ^cCccft trcrt)c/

mw m\b t)a$ antxt/ Up Die 'öcfyrh röütverDe/jIcpff t?nnt) f (eibe ^erttvicl) ju/(vi m t)emv>!)r^eme(t)Jen ^ffen caimimvW'V^ fclcfjeö^efcljenc/foff man t)ae 'Puluer fo uin man )\mx tnvmUn/a\$ bm mit (^ j]*ig
l<<jeakrma^( ^Icc^ Darauff/t^nD aifo fc
j)

fo (artg tt)afef>en/(n|? ee fem (Scfpdr^egdtifthcFj veriterf : Vöer^
iiufcfjö

unDerum mie <öa[j? vn (^'fl't^/jeoe/nvKlj Dem eö akrmal gem^ert/memcmcjfenemoDer m^u^tUchcn ©efel^rrnn Den <i"<i(emier^fen/nem ee/nacfj Dem eo Drep 2^ag Darmnen gepiv Den/tt>iDer«mb von bannen h(rauf,/mb$ ^u einem reinen ^nU
tier/j?ermifcf>efo(v7ni^ mit(^f{u3/bif,e$gani}tein

wetbe/ia^/

wenn e$ (oweit fomineit / an Der kennen fruefnen / tfyi ai$ tenneinmni^ ^aif^ hin^n/mifch,$t\>ohnteteinanbeT/ia^{o
remrei6ert/Da^ ee
gart^

^ueWm mem\^finbtUcfyn &auhmthe/
langy^nter tin:n CORif! / Ufi ee fic^

vnb enbtiicf^ fei^e fo offtvnD
6(5rentm^ieree»

m ein -Raffer foiniete/ weief^e^ Die ^(ijrir o^naUe$ ^diflf^

Vvinerert»

^

>3mDef5ffn|T^nmentt?c(^emebeneii3(rfeiuef$ci.tfe.^f;;

.mniget ^almter m;\ ^o^t/ 3Bemf!em 45e(e
'

iriet>iel

Die^ kDörtcFef »on ndfttenfem/ emen
;

&aiUmndffi^en
fieine»

^ai<^ Darauß ^wmac^en

Q^neibt ba$ Äwpffer ^u

3

un^ai^tmr^m^ta^ anöcr in mc <5cijerbc/ HobDicfdH* geo^m trof^u/ ia^mx t>ntit) ivoant^i<^ Büutbt cmimricm/
tiac^mviit^

ai^/xck

u m Der ^cf^crbc ip\mHit\\ / oDer rd^Hief^

^um andern ma^rfcF^mct^m / tff? 4>d$ joon'S^crn^ jjicitt/ijnt) Alumen Roclm'jfojuuor fem §f ü t>nb {mux\imxW
Jemacfe
^axci\\^^ii\{m /
t)4int)

irit)crumf> auffeine

^u§r/ot5er^fein

fcl2ut(cn.93nnbtt)ettnt)«tt?i(e/t)a^e0eincm Biil^ef s^«c^wer^

i?e/fola§/ nilc^^eme$^er^an^en oDeröefc^mo(^en/au einem
jeDett

PfunbJ Diefer ÖSaten? ^ttjer> Xo§t leHaffen @i(^em §in^t$ f^un/f bef ompffu ein fc^dn 6^a/t)«^ weig ^pffer/fo fie^ t)e»>
^iiberfiijlveröieic^ee*

t)e^iouisot)er3pnn$*

3efe$®JeealI^w präparieren/ mu(!a ee in einem ®e^
Dar^u f augficVitveinen (^alcinier4>fen fe^en/ 'SunD Dafef^f? fp (ang^ef^en Ki (]en / h j5 ee ^erc^angen/al^
I

fcfjirvfo

öettn/nacfetJeme^tjerfc^moteen/mit einer 5i)?ijffur »on Siffeti »ermifcfeen/h^fic^ ein gufer Xf^üi befleißigen ^u(iier$ ot^er folcfeeö ^eK^ 2(fc^cnanjfer^a((>anDem gpnn an^encfe:

^enn fe^clen/fo §cbe e$ »om Jetrer \^inm^/ muh rö^r$ fo lan^^ig
ivcr/ieDoc^ba^e$/bii0 5cit)er/t)ie5ufion
otJcr

e^ <^an8i>nD<jar^u einem 'Pii(nermeröe/t)iefe$puhter ia^ fein ^einreiben /fe^e e$ von nen?em in Den -Ofen rKr ein <^rof;5eff

geriaffun^^e^

-Getane ntc^t»f)erfreffe/tinDr»§reo^erbett)egeeeöfftvnl)viel |erumf>* 2U ^u feiner €a{einafion (a^ e$ »ier vnnD ^wan^i^

(Snmöe »kr Dem 5e'iver flehet V h"^ ^a;;a((er^ufdr(t^eri^to
ftip.vnDjentl^ti^w^/mitf^imin

Umimmn'^^w vno v)erDer>

^0« Der ^r^epam tio«/o&cr ^orbcreituttg
0C(|Saturni.

^fe;^ti/bmSaturnum,<tt
röf^rc/
I

Dm

<2'al<m^cr45fcn/vnnU

i'n

wie §ict»euor t)on ^c louc i jlDcrmcI&e( trorbc/

<«rc$ ffüc^ti^c

^cfm fampfliclj

ver^cßrce fep /

ioXmimxif

irmnfo(cf,c$^cfc^e§m/t)a$©cfcfjrr:mit;§mc tPit)rrumb §cr^ mip Ife^m/fo n?irp« bcfin^en/ba^ee 511 emem rd^rdcfjm Äalcf

©afe/Sffiö/t>«D luminc lameno »ernuf'^ljctf/nac^ma^fa tri^ bfrumHrßcfmwffDfti/yonnervmt mit Dicfm /e^fgemdt)tcit @ac^mi;>ermtfc^m/»nDbKrcIH<}croo|pt?nDvKütnt)cr^olen/
^ip er feitte ^c^r^e^an^lic^ tjcriicgref ,Q:iiDthc^ kß /§« «uc

^emSale armoniacoiiDiincrvem ca(cmKrcn/|cmacIj auff ö<m
aller fu^t k( jle ^errci^ert / "oxix^^ auffrorj^cmciDf e
'tiieren/Denit Mefee
ijl

^e>f]e t)iffc(^

^it$

Raffer vom ^Uierf filkr/ tvelc^ea in

wferm Magifteno fo,o jp v>nO »j'd^et^rmic^t xcix^x*

©tt andere Sei^ fok^ "SRMih^x
yrseparterc«»

^efc^mel^t % fep / coftere ÖfV^m '^'
ßÄflft/nac^maf^($ a^er

ml fc^arpffcrt Sfp^4(^^ ^um andern wxoS. jerge^ett ot?er fcF^melrK/erpiic^ m "^awu^
jtt

Dae t5c|Iiaürr< 3Bafler pon ^cfeetU» ipur§ /Pt)cr Scl^n^aitmfrawr ätcjfen/^iiD ^eim^um t)nrrmi»t'

m

3

«

»nfern>eIcknctma$v>citSalcarmoniaco fommcnfi^r^/^mcm öicjTm.SÜJiätb cnDdiclj/ ncic[> Dem ($ ^um Ic^tm ma§l^crl(tfm/
cf}C0

man^u Dem &f>it>tmacfyn^n^^Uanclim \>fi(^u

^aöLXII.gap.
J^fcr^ertcfjtcmpfangctr/ calcmtcrm/ nachmale mit
er cu wctbm/mit mc§r

^o

wdMmX^fcn

<Sa($ x>nt> (^*fftg v^cnnifcljctt/ Dcnwori^c^ fcHm/xfnbm(^hcmc$^(r<^angmxfnnt> fohiicxct
2^a<j

worden /txo) ant^m

mckii

övU^^^Bafjcr/ trjc

aud^an^

and^von bm fynbm ^UtaUn a\i\\$ rtnjagcit/tJnD tvnc tUfcibü
ßC)>rxparm(tnHrt)m/x)trmdt>m,

^di^cä

W falben bTutaiin

fi*t)c».

>i^?M Annmonium ober ^pte^gfc^p/Marcalltii, (Scl^wcp^
^^^^fd/SÖttriol/Sal gcmii:jeum oöer (^cöij(an^enl) ^a(^/
attefampf au ffemerfe^ Q[Beife calcmier ef /ale man fe^f ahar ba$ ^ewer möflft ftem emcn offen t^krem Jetrer :
bcrt aber

^^

öro^ oDer F(em (eptt/fmt) t>ie @m6fiif ert/wiei^r an fernem 45rr
fcrtrtrr [>dren tperDef/nicfeKitwriep

SUlepnwn^.

5Jo«

©a^ €r|le ^uc^.
kontern Vitriol.
(^ymit>a$')üitmicinfocM/fütm^iicf^
*^*^?ii^

^9'

mb ito^ftrcrt^
ferner ioief t>ni)

-©m^^

i(?/a(<? t5cjjfm

man von wc^m
S^u^mDen

ntancfecrlep / ja fajl t)n^c^lrcljcn

nicf^t

cnm^un

^)lmlimcim aaerer(lm ^u&cfcljmben. r®aovrcgcn trennen
foi^tc> ytx yaxirm voüt/fo fc^c ee in

^mcm (^efdjiv: m t)ie pfiffe

2(jc(jm/ Hpcöro^ttrirDe/ fo ^ajln fdncgan^e g^r^yamticn
v*cnic^tcf»

\öaä Vltmi ju probieren /t)«t) 06 c^ gut fo;
ööcr mctt/t)urc6 )?u(fft)nt) 3)?i(fd tiefer »nferer ^iinfT jucrfmncn.

?^g m ämm tcfnüimm ^(fig / oDer in einem befTilTimen
cs^

^iparn

fcfjlccfjf (gemein Raffer biffoUiimn/ mcfi^ IBtifc/mc in Ocm ;p> i^ap, i jl t^amdbtct wotbm/ e(?iüicrcn/af6 ttnn hp auffbm mtbun X^üi/(oxicnb<m

oDer in

iai$ anffbit

Oitmiwaf^cv \)krHei&t/con(je(irm/eine 5?ac^r inximm ]XtU^
imtJerjjfafmat^cfcFjin an Der Kliffe (Ic^en/i^nDDae
'

Raffet

m ^or($cn fru §rrau
arftrie ein

j;

ncmcn:@o finden ficij cmff Dem QSoDe
fieaiiff Die gungenimpf/ei^
Dil fo(c^e3eicfeenftntJe|?/f^

*ieine^eü glänzen tJe/grune@teinieirt/irie ein ^cfjmara^ö/fo

^'pß/x^nöt^enn man t$ Htuvn ©epcfjmacfe/DnD tt>o 'tg/Da§ Da$ ^^itrioi (^ut fer?
^tiich,c fe^en ee in

(imm »er^lajlen ® efcljiri Xfhet (in Jewr/

nMajyenöfofan^t)^erDemreibigeiif?e§en/tißficfe fein
r gan^ v>n'^'Snu

^ap

bcnn tin miftelm4j]*ige farbe$tt3ifc!jenDerD{o§tent)nDiIifronen ^dlben U^Mt/x>nb :c(ja(foct(ic!jerma(]cn nac^ t5em®o(D(^a(^enUncfeJ/fo^«(^

^nb mnn eö a(e

wfiee0furein3me5>ro6t)nD§eic^en/

3

«j

<r(lUc^/dn f mein U^iViitxiv^ Sffig roJwicre/«acfemal$

Sörmnf olbeit r rcr »nnD iwan^ig ^futiD

m mtm warmm

m emcm

£j«

pef^crt

{4(?/t)nt>m foIc^rm<laff^le 5ar(>eDegSfTi0$(W%^

fmi0^ii>t:^mtttt)mn fk^DerfdtiijcnvJc^ ^onffifrort^d^m
^tt

Dem öf««ai

«ciget/al^trelc^e

Jar^ Da^^il^cr^cfompf/

tt>enne$ mdnem Aquafortit(^Di(|b(i«rrenrcrbat. Äcrowe^

gm fo fe^e emcrt fofc^eti ^t(no( m drtem »eröWferfm/ ober
%m^ ölafernett ^efcfjir: »ber ^m Jeww/DKDia^/^n bafel^jl
oupf röcf rtert/mit) roht werDcrt/ \?nD fo (an^ fle^e» / h^ fi4 <iff<
feine Jeuc^ft^ferttjonj^m ^inttje^
af)er

f§u»nD

fcfeeiDe*

ber^lei^en geic^cn ferne / fo nem i f^n nic^f
t)iejfer

m Um
/

^i§epu
er >jl

^it^\x

ferner Äunf?t)nb*2?or§akn nickte nwi^,

^m Um Ancimonio, oDet ©pic^glaß.
3e ^t^ti^axatm be^ Antimonüoöer ®viVg^f<ißBe?
bem/Dap manerfl(ic^ «xUimm/nacfynak fo(^ ^iere/^um öritfen/ <mffobermel^te ^ei^ clarificierc o^er (auf ere/onD Denn jum werörenunD (ei^een eongedere^^Ät^
[(leget in

>jefee iflfemgan^e9:^r^l?arafiom

S3o»t)emi?afur©farf*

^3efen ©fein pflegt man erjltte^ ^ueaWnrren/ttdd^nmJö
^*^l(e(n^er^ei^ett/t>n enDdicfe do« feinem ffrOmalfi^en^n»?
r<>|t|tt reini0en/»nD a(fo xoxtWx)X(t> ifl er pra:|?arir^

;©a$LXVilLgap.
VfTDtsparier Den 3innoJ)er nur mma\ mit^mtinm <Sa(|/
'^foijlerä^nilKreitpnDferrijf

^W

^crtl

Croco Martis.

^ß:n Crocom Martis {affin tintm \>t^imtn SflSf^ P>^
reiv fc

im^t

m

x^Mit^i ^^a(fcr^rra«ß : (©«fleißige (aß w«^

^ContcmBolö.
.

Ä<iöLXX.€ap*

Ä(i0LXXI.(Eap.
*^^nac^ m mtm Fütro ejr(!iaim«/ i?nt) mtJtiicfi cctiBcbrrm^

CÖO«

^m Ha:matite,ofcer ^Ult@ttit|;

4ilfoi|?rrpraparim»

^Da^LXXIll.Cap.

^2(g in rinem bfj^tUterf cn Sjp^^ bi(fo(ui>rtt/wad^mat$ Mircj^

7i

©0ttDcr9(((^im9/
Q3otl Alumine Rochr.

ÄaöLXXIV.^ap.
CpQi^ bm Qliam erfllicfe m einem f (circrt »nb §caert ^&mim /^tt)4flVr iJiflfolmmn/ nachmale burc^ em Fikrum Dcjitütm/ t>a) einem Jewer t)cn btittm Xl^sii tinfubm/ ai$ öeitn in ©efc^in trieberumb Mt mtbm/fo finDepu aujf Dem 25ot>en
t)encort3e(iertett2((autt.

mm
^

^

^Ott fccin Alumine plumofoctctlamcno.

i

^vteLXXV. ddp. |P2(ß Den Zkmn crfrlic^ foluiren/ >?ttD präparier j^n ^amcf^
n>iet)ilöAlumenRoch^.

j
,

^

ÄaeLXXVJ.ilap,
^^3(|b(ttier
<$tt>ieeirt

^

t>a$

^Ui()\m^in einem QL*||i^/(a^e6itrtcljm<?l$

'^

'^^^»on feinem liefen ^ma^t purificieren oDer reinigen/ Dag
^ildfe'werDe / »nDenDtiicfe

an

Der Tonnen oDcrki;

^

Einern f (einen

Jewer congeliere*

Q3ottbcm^ejnffdri@a(6.
^^^efed

con^eliereen

® wirD »on Den ^efen Deg ^"^jen "^ein^/oDer außDem ^m^m gemacht/ »n
a(^
felb j?

®a$L XXVII. eap,
caicitiierf en Depittier^

1

caI(inierfett/Di(|b(uiemnt)nD
D alfo ^at man feine

3(pDen ©ainiter mm «runnenwaflfer ^ '^ Daß tm^ Da^ Fikrum
erfliic^

^a$LXXVIILCa|?.
in

|

foiuie?
eic

ren/nacfemate

De(littieren/\)nD ^iß

fe^mel^f in einem (öef^ir: t>on

®

iag eon^elire«.

©m ©alnitcr jupiobicrm.
.glucnDc Äog(m/Dm trm« er in tcm btcnnm fc^r f rac^f
)t)n

Cd f^«-^ "^^ ^^^ ^ ^w^^*" f M^»m(im wci-Dtn/auff
biiW fo 1(1 e$ ein ^m gcid^n/gloc^ tpie lageren «t«

J>(5fC0/tt)rnn^r

aüm pfeifcf/vni) »m()

ficlj

^aumb fprin^r.

Sott ^Cttl Salcgetnmco. 4öaeLXXX.e:i»p. Ätc^re ©a(^ floß fr jllicfj ^u jpuluer (aß ^rnac^ Mffot^
uirm/»nt) mDtlicfe in einem |r:lJenen\t)er^(afmmÖ<^
fcfeir:

conBelieren/ ioifit$ pr«£p4rirer»

Von Demgcmcfttctt ©afß.
ÄaeLXXXl.gapßefee
faß tj^ereinemfieinoiSewerwol^eißwerbeet/affb

§eißi« einem gemeinen tvormen Gaffer auß((5fc^en/t>i^ c$ fie^ foluiere/aiö btm t)urc^ Da$ Filtrum Depittieren/ werm folclfee gefefee^en/ in einem inbintm Der^laferten ©efc^ir: eon^
ge(irett/§ernael^er einen

Xa^ v>nt> Tiad^t ca(einirn/»nt> U^ait^

|ttt)einer7Jo§twent)i3feie*

©m ©c^n^effd auß Dem
^ttryaminierem

S^ftitiofetr

Äa^LXXXII.ffap.
'DJ(l(i^ Hirn einen 2:ie5e(/t>e(h'ewe DefTeiW^en inwtnti^

gen ^oöe mit^efepeJeem 0ta§(/le^ nacfemal^ Den ^in^
'^ttoUt in f (eine

&Mlin ^(ftt)kt Drein/ fe^ tin wmi^ nu

Ut{$ Jewer/ Wß Der @c^ttjeffe( f4mpt(ic^ eintrucfne/»nDa(ftf jlrew<Den®fa5(rin3^6erMm&>nt»<nSri5<^/»>nöDm3^nnw

t<rmi«mOmm

T4'

^on Ut ^k^imtf)
^v76 L

XXXIII.

a:ap.

cmmifc^arpffcn i^|]%'m welchem ectrae tjon drm Sale armoniaco tf| rem vcrirct tporöcn/ fktim/ fo ftnbefltt rnDthcFj &n$ O^udfiibn aujf Dem / »nnt) t?on t^rrn
nacfytiat^^ in

"^

^Dm

«a$LXXXlV.(Zap.

$>>3mm
"^

®o{t)0c^aum

^. io^t/t^U($itt(in®(fi$iitt

mit

bc^iUiman (^({i^/ticl^u t>a$ ^(fc^du ^iibtt in bm Recipientem oDcr^orfe§(m/»nDfaßDeni^|1tg §emacfe ücjTiüü^ rm/»nt) m Da$ ^orfc^lm ^u Dem ^iiUt hinein ttopffm : QU$ tmn aUm <^\Xt^^ vUx Dem ^iibcv emtru(f tten/§ernac^ nimm Da$ (xmcntum mit Dem ^innoba/mtfk<^c($mitt:>i(fanal{o vtJ^ipatimm&iiUt/m^bcm Da^cxmentum »oQewDetwor^ hm/in (in ^cf^aU/aifo Da^ ;e gegen einem leDoi ^fmU^^in^^
«ober/vier'^n^ fem(Si(f)er fep/x>n em$»^er$<mDer gelegt tt?cr>5 tJe.-® u miijlriter D^ @eieg miAfcmc Ovof (I tjon epferne ^tän^f

Un ober ^rdgtenmac^en/ fo auff/ oDer ^Uy eine Reffet Itge/»ii
fok^ grog ^oc^ (affeit/^Df Dunn'ume <Se^meI$ oDei: &i(^i6ffd^\i Dem Sapiteüo f dnneff hinem Im^tn : '^^nD aber
bvifclbji ein

ijcr aüe

'Ömge / fo^t^iel (etnene ^lümplin oDer Q5öfclje(m i?an ff im Sücna^i^abm / mit bmm Du bm DCo^jlomen v^n obe jlejff

U^m f dnej!/ Darnach Dftt5mof)erf(em ttJÖrjfelje^ in &Miitt
^erfc^lagen Darau ff {egen/»ff alfo mit bicfm/m De <St([>er eine ximH mb(x em ©elege mac^en^'^n D em @e^er^e Damit filüf.

©a^ Äupffer jurcmigem
«aöLXXXV.eap.

^n^mm Den i)arn x>m ämm 50?enfc^en / termifc^ DenfereiV
'^

V« m^^a^)^^j«^w ©a(§/©almw/ v>nD

ae(?p(feri

@(aß/

lag^ae^ttpffcrer|?lfc^^cri•crJmc(^?c^/v?n(>twcfJma(ew^r/ol)e^f

€itt

mt^mm lüften ^clfm^ Kupjfcr
nimm fnjn

fox>iclbnwiit/4nc$m mm 'Zit$dX^iiA>nt>t>mcfi

t)cn2C(c^imijlifc^m @^|cijaffim Diene/ fo

hk Proieaionem (twa^
aljo wir Dt t$

t>oti

\mtttfimtct Jtuc^t gmju /vnt)

t(tma ffctt j?r:cparirt/ b^xe aütHct^ Wct^kiwwciS man mi/amcmKn Um/fo vooi D«^ QBa^/alß awc^ t>a^ Oko^/
.t>nD i|l wenig QHcf^imi^m

Ufanbu
^(ip.

^a^LXXXVll.
'^

0>3mm ^upffVr fo nic^e »cr^pnitf i(l/iaß Mffcih'ge §0'^ wiö
^l^mt>mt^m/md}mai$ in Der ^i;rf «r tjon (f'|]i^/^al^
^

t)»i)am tricDerum^ auf^ltf fcf)f/ml fo offt D« C6 a(fo (?uf?{drcF?e|5/ mit einem Jett fm faukr iibtrücf nen/mit mcm J>;)ammer tt?o( fc^(agen/a($ Denn in frifcf^em Raffer tvafc^^m/m %e ce enDt^j
(id^ fo lan<^ in

Da$ $ewcr/tiß e^ ^kicl}fam treißAvrrDf : <©etT Der
feine

*i^itioI

fann

^fc^en (ciDen/fonDern mnf;

5eirer.t)nfett

»nD o^en§a&en/x)nDa(fowirDtDae^upjfer gcreinii^et.

3mm weiffen fc^arpffen
Dee j.ft Ja^ aöee in lemiteinanDDr.einlleDcn:
macfjf e nicfet

(ä^ffijj iii/,

ft,

gemein <5itf^/

ro^c f (ein gepulnerf e ^Beinflein/pn ^'cilJcn S)t>ni^/iC4

Dem (^ffi<^ ^erge^c/^ij; auff Die hefjfj
t>ai^ ficfj

^nD D^ö Äupffer Darein öie|]m'eö
manni^

aUm rein/fonDern <»»c^ fo weiß/

0(ic%Darftt>ervern?»nt)<rr.

©c6ra«t)t^upffcv5ur2l(c^tmi;j«mac^ai.

r^OaöLXXXIX.gap.
*"^^rrtuc^m f dnm/«im Jirtnokr/rnD Dvdmifc^m ^$m'o(/ l'cD^e »üj\ <lo§t/ (lo^ aüc^ f (cm ^u 5>wlun' : i?cr«acfe nimtn vi/»
gim2^gcil Darpon imininUm (5c^a*k/ (Ircmc Dc| o^^emdf?
^ttluere brauff/iegc wieDcrwmt ^upffcr t^rcm/ »nD aifo )t

tm

rmt»e atibcr / x>nXi (a^ c$ alfo ca^mcmirm/ t>axmt^ fc^c C6 dncn

ganzen 2^a^ m bcit &^idnKr4>fm/t>nö (a^ cn^t(tcii xoUUwxx^ Älwmj^n U\t mtUn / fo fttt^e(ltt Da$ ^wpffcr fein m

mm

Icpfammm.

€inattDcrcSet0foIc^cg}uwa(^cti*

^Y(Jm cmm^c^crtt?ci|1<nfc^arpffai Sfp^/ emrn ^aftm
^Sccfecr voll t)cp (S^ffre t>m\ flern vr^cfelangcnfraut/cinrn ganzen Q5cc^cri)arttV)onrmem innren ^mUn/\o Durc^ bae Fikrum t>epiüim woröm/öen x>icxWnX\stx{ cince Q3e^erd
'^

»oö <limortcn ^afft/t?» <i« ^funDttJtt^cfdcfejlm ^a(c^/(agcd «üce mttcmaiiDam mtm C^cfcftin ficDm/öiej; nachmale öa$ Äupffcr fict>en vnterfcfetcMic^c mal rtacfj cmant)eri)rem/fo ifl c«
«tifföa$ attor^cpc^crcint^et/unD l^c^alf $ |w

Deinem ©c^ranc^*

^VmnaDe^tt machen pPe^e/^w puriftcieren»

Sa^XCI.

^3e ^uriftcaeion oöer Ovrini^im^
^^no^(wenDi^4Din^/ate ö^n

ber C3?e<aa

i(!

ein fejr

tt>e(cfee

mm in

tiefer

^mt(l

^er3((el6im9mc^t$^;>t>eraaver;^(enf<mntf©erpn?egennimm

^einiUin

5lBcm|?C(nd(c/t)rt

Alumen Rochae,cmo fo ulcf afe X^t^ dttbcm/
@a(^en/«ac^mal$ xm^

Dcrmii|c^ »nö macfe$ ^(eic^fam ^u cmcr

Herne @f örf (rm ^crfcfenrtm/ fc^mier Diefeit^^^ Die fc0 5J?mtt$ gc Veteran mit Diefcr@ii(l>m/ »nnt) t^u fK^ufammmmeinm

m

^ebedtt fei;/
tiert

o{>m^u/fc^ece(ifrombic^oh(n/bafje0 unten vn^ oknt)timit <}teg Die ^atcrp/ «ctc^ Dem fie ^erfc^mo($e« in eiV

^tt^up (a^

m emem^a^rten remen
/ ^\i^ ($ \>Ut' (in

Äte^el

pm ant)em

nufU fc^mel^en
cnDtltcl^

mni^

Der »or^eme(Dtert

&aihn / iaf) a(fo ^cfcfimoUm (in ^vmi^ pe^ett/ mntf fcfeütt e$
tvnDcrum^

m Drep 3ngup/ro §a(?ii em pu«ficKrt/»rtnt>
Dem ©il^er ver^leii^et^^ittu e$ at)er Dem

\mif) SKetatt/fo |ic6

^li^er noc^ a§n(id^er ^afiett/fo laß ee wjDerum^ fcfemel^eit/^w imemjeDen *PfunDt Deflfelh'^ett ^wep io^t öercfeme(^t®i(f>ei!
darunter t^ermifcfeen/jonD ee folan^^erfcljmol^en (le§en/hß e$ anfangt f lat t>nD f^ett werDen/af e Denn ^ieß e$ in emen 3n^ug/

fo^aflueinSWaterp /

fo

Dem aller femffen

&iUt ^ant^ ^Uidi

ifl/unD ^e(f e§et Djefe ^an^e ^eimiicfef eit eim"^ mt)

aUm in Dem Alumine Roch^,tt)eIc^$ em ^(^ OJ?etaa/»nD fotcfeer ^to\fm ^raffte »nnD "i^ermt^gene i|l/Da^ e$ aöe ^^mcturn Der SJetall
§mnimpt/tt)ie ^kicl^fai$ aucf^ Dirr ^^uc^erunD @cwm\>u (Sei^
fö offt »iiD v>iel eyperimentterr»

ne prob belati^enD/t'i^ D kfelh^e gan^ öetPi|/Denn kfe felbp 6^^

€i« mitt^cift fotc^e^ juucrtic^fm.

>3»tm

Diefe$

^ttan$ in fUim (StMldn ierfc^niteen
i'e

a^t <loh(/^e(loffen Q5urri| vier ^o^t/(e^e eme^ »mb m em wol ^ugeDecfte ©c^erb/ fe^t »ber ein 5ett?er/(ag ein mm^etl^twnDt Darüber (lefen/unD nac^maf^ fc^me(i^en;TOennfo(c^e^sefc%e5en/ fo maefe t>it (Za^tr^m
'Da$anDer

7$

Konter 2{(#ti97

ÖCjlo|fm/un^^«^(ömpl«tt einer !^u|rm^rc|;^cmacfet/t)nnt> Die (Schert l^mem/vnö wentt ipörif ;c dtKd nac^ tcm att^ern

m

f0i^($ iiixKHc^xct\i>ctt)m/ fofd^ntt gup v>rtt ^am/Mf; t^k^an^c Vit ga,ol)er0fartgc (>et5ccfe( wer«?
t)c>

ba$^(taümmm^m

^icfc ^r^nep ^um D««ert mahl

tfhtv fein

^üfxt in (inm

^n^ixf; t>on

pe«

©

S^m g^^c\yi:n/i^ ^wt Ö3rfcfein |um femm ptit) ^^^
jumacljm»

ji^er ^ara«p

€iti andere Seife fo(c^r^ jtmerrk^fe».

>3mm(Jffta/Äele tjnnt) ®a(§/fomddnee;et)mt>oii tid§(cri/(<i^ mit cinanDer fUtm / U^ t)a$ 0a(^ ^an^ t?ii
Ö^r^crgangcrt/Dv?^0)2ctuü^tt?an^ijma^l5cipmacfee/

rn^ t>»i«nnm Ipfcfjen/fo ijl e$ fcmiercr*

©a£^ Cpctmmt fcinkvm* ;Qa$ XCIY. iSay.
^f>^ tM$X:>\>ctmmt forcirt t)it ;mmer fanjl^u^ufuef/
I

c^:zj ^u/t)ag ee Dml> Drep

t§u c$ irt einm i?af<n o^er 'Pfan n/0te^ fo t)K £iuart ot)cr ^ier(§ci(

wde Dar<j
»kr Da^

^u(ucrr«c^f/ru§r$mitemem 0tccfc immer xjnteranvint^er/ ^ami( eö an t^em ^oDeniuc^t ^an^en hUiU:^nt> mnn ($ ttn^ «fett worDetvfo la^ ee wit)erumi> jerreiktt / in eine 5iJ?i;rf ur »on iSffiB ^>^^ ^<^«^en gieden/önb eiiDf hcfe Dae 9>u(uer »on ^ei«^ pem mnt> m^tl6fcf^tm Äald-' ^in ju t§un / aflee m em <^iäf[(m
©efcfe jr: e9nfcfe(ie)]ett//et)oc^ alfo/tfaf, ta$

®Ia^ nicfet^ar tJOÖ

fep/Daö @(a^»m(> t^nD »m^ alfo »)erf (ei1>en / t)aß e$ t)em Jewet; emeri tt)^^er(ie§en f tJnne / t^nnt) ee mit offenem ^KmtDtlocIj

m

iOffmfe^en/DnterDen^oDmDeßgkfcfeir^^

ein f(ei« $e«>er^
(ein

f?an^ iit Dem ©efc^in gan$ \?er^r§re/ »nt) atTan Die OJ?atm) in emcn ^(umpm wie rm tucif? @i(t>er »ki^ i>{ci^e* €nl)t(tcfe trieft t<x^ (*^/ag mran?C9/nem t)ic ajjatcrp \ixa\\^/ mn\> U^nU fie ju

t)rjiirm@cfaacn.
"^

^a£^Lythargyrum,otcr ®(e«f^9.

Utvcperlct?/ a(6

(J^ Litharg)Tij OÖOr ©(Cffö ftttDCC (Ic^ furtlCtttfic^^ Da t>a$ eine @o(t)(fe^vium/ öa^artbet

teilberfe^aimt ^^iiennee xcixht \

^a^ er(?e

i(!

an

t>it

^nxMm!^\x^^(t^ki^/mr\\>^a^mtiii^t/
J?atut* alfo gefcljaffen fep/atet (le finbt t?nrecftt

t>a^ e$t)Oitl)ei:

Dnin/ fintemi^l
»tit)2^<^

ee andere ttidjf ^

i j1

/ <i(0 (gebrannt

^(ep / treidle e matt / in De»«
i(l

mmtDae^olDf |?m*ificie«v)nt)akeitef/ inDÄfl^fen
(Ten finber,

Äa$ mtm/ fo iveig

/ tt)irb(<SHf>er fef^aum ^^^

itenttet/t^nD finDee (icfyitjcwtt

man ^a$ ^iiUx fcniercf/tjnD oö
von emanDer

ft)olfoIcljete9ber(er>^le«j§rer£luaiitef §albcii
»tif erfc^eiöe« firtDf/fo

^aUn fit Döe^ fa(l einerfet? .^rafft »nnt^

Q33urcf urt^enr^en« fie jlnD Ux)ht einer falee» »nnD (riicf ene»
!i?atur/v?nt) Dienen ^u tiefer t^nferer .^njl fe^r

mi / wit )^t an

Denen 4^rfe»/Dae$
itjerDef*

Die

©ele^en^eit geben tPjrDt/ fermergd««

^iM^minm €||13 crfortcrt ftjer6e/»ajl
miin;§iHM Di^fcr ^unflDer ^^(cfeimp
f5nn<ö«(5rrtöcJ)m.

Äa$XCVI.e<ip. ö^nrofe^erSffi^/ wefc^en man |tt DerÄunj?Der3(f^im9

'^emmm x^nnD ac(>ra«c^w mVtm\ii Vf^Wi pph einem gi^

§0

^0nUt^i<^imp/

JQmfdU^cn ptoUet alfo : QH$ ßit^ ;§n auf
jVr

mm ^uin/tmn

^aU/fam man aifo (vUnmn/ man nimpt (in wdfc Imtnt/ oHt Unmnooütm "^int^t/mt^t t>kf<ibis( in timm Uüm mnd lanutm '^affer/trucf et fit nacf^ma^ wibcmmb an^ / k^t t>m tftitun Z§«( tfauonin ^ccferrmrtSfPd/ JcflDicitDcen K^Ui^c t>titu X^tii in timm anbtm Uten ^ecferr ^an^m/m\> tim'WtU a(fojle§m :<®crtntt?mn^a(jcrmDcm ^(p^oDcu

mm

^ün

jp/fi> ftgce

man$ augenfdjcmlicft tJurc^ ^t^ '^inHin t^m

larm^cc^cr ^erab (Ict^m /

bmn

($

t(l

fo

Hav wie

m

ant>tt

2Ba(fcr/»«D oi> gkiO^ tin fokf^tt gflft^ fonjlm (larrf i(l/fo tau^ crDod^ juDer^fc^imp ^ax ni^t$ / ml^($man tmnauä^in

ttm ^eiti / Darattß man Aqua vit je ot>ar n\a<^mwiü/voa^tiummmm\>fi(^u^mn
,

®

Jj^ranrtf m'33rtn

(in

foicfitt^dtt

muß cmc$ 3a§r$ a(t/t)ttt) fott(?cro§f/ auf/ B^Jp^^^^^/J^«^ ^»»^^
€i»e3cn)(ffc j^ttttfl Camphora JU^ machen*

:!Qa$XCYlL(lap
^^mmfdkatpfftn mi(f(n txfiüittun Sffißij.^* 3J?a^
p^jroöcrwalfmgejIcflfmmSilrm'g/
t)otittd§tm / i§u ee in
t^^anf^i^
fotJiel ^eflf(fIW^ctl

öm SffÜ^ gindn

/ fc^e <$ alfo

Xa^ in dmn pf(tt>wni^/Qi(^($ / wmn foid^t t>ttüf Ut/in (inanbtt ®efc^in/fo (in mit ^unDtloc^ ^aMamit t>it &onn( mmt^intKtt ^imin f($eincn t6nn(/x>nnt> ia^ ($ aifc a> ttctt^an^mSKonaf ant)<r ©onnm fit^m / fofinbtftn

inM^ Die Camphor^ WU (infiüfX ^m
in{ammm^(Un(tvnnt>
<Pti5di<rr*

€fttantcr^cifeCamphorajumac^m. «.leXCVIiLeap.

^ ^ unter cmanDcr (loficn
g>?i(l

m xnbc/

Die gan^^c

«^ompofitwn

((t^m/na(^mai$ t>on tunnen f^crau^ nmmm/vn^ in (ü'

nm @(a^ an Die <Scnn (IcKcit/^iß ce fic^ ccn<jc((erf.
Scammoneajumac^cm
^(£^tt^uScammoneamac^Jmmlf/fö nimmba^tp^
^rauff er Chamelxa otJcrg^i^att t)t/»nt> Efula oDcr ^olffemikf^ gcnanf /fcDce iiij.io^uColophoniavnt) 2(U)C|cDe0 ij»4.o§t/f?o^ aüc0 fb rem tu Fattjl/ »ntcrcim önDer/tr«t>$ i)urcfe tin rem fugtet newiS^uc^vermifc^ö mit ei^ nergnu^famen£Ö?dn^e^erotte«iponi^/t)nt)mac^auffeinem ^tein/ct^er^lattgeftofelten .Raffeln mit i?irffenmee( runt>c kugeln oDer 'vöaüen tavAU^,
^tJcrlep

.

JQa$C.(iap.

^3>^m ^e^ Aquas fottisijom (Salnitcr/Didmircf^cn S^itri<j
oltjnnb^faun einc$fo »ie! a($öef?ant)ern/(a|;erp(ic^t)ett Vitriol augtnicfnen/nimmnacf>ma(ß/trftmroki^ee dUt^^a einem 3B<iffer^emac^t/£luetf frtf^er «)«nD Deß ^Jrtflf^re ein$ fo
»iela(e Deß anDern/t^u e$ ^itfammcn intincn

'^

"^rmnfeiUn/

\o

mit feinem i?cIm6et)ccfet/»nt)mitDemOveapientenoDcr^or.^
fe^leinvjerfe^en ijl/
atte^ ?B<?IT<r ^eri?«^ vntin

mnt kg fo (an^ Septem ^en^er (!e§en/0ip bm ^vceipünf en fommen fey/vnnJ

aü($ csmuuf^tmb v^mid^u 3? I tk(tm ^Baffer hnn man mci^ tin Precipitatum t>c« ^t^m/&aW\&k^/ m'i fa jl aUtn
i(?

t$

CKetaUc meieren/ i?lIcmDae ^oitft

an^^momm/tmnta^cU

man auc^ cett>a$ t)on t)cm Säle armoniaco §mdn tt)Cf jfir^i^ttD
m.mc^erlq? iSacIjc«
t)ictKf//e

nac^ cmce

K^m ^naiim mn^

^xo^tkut/ ^utkl}Un. ^rrl5cn ^cm^ac^ ba$ SubUmatum, §mttc^cr\?nnöPrxcipitatum allffampt mrt ^udfiiUt ^u

maiWa\x^Koi\^m mmaw^ 2(r$(nrj? ^utKrfc^affcn pflegt a((j
IcHep

®

ejg

^ur 3(c|im9 ^umacfem/

tPic ^ro^ett

cfpmaTa

m

©rifdti gut €tt3ßf($ 59»« jumacpem
4DaeCI.€ap.-

'^

Dae ilup)fer/^^ctr ai c$ ^im ftdr(cf?c)i i(l/^um aVax crfie t?i><t ^.10 5cirer/f bu nacljm4($ da^ gpnn/tjnl) Denn ^um k^uvK aucft ba$Äuecf)lflbermitac^t^o5tC9^C)|m^/4>nl)Sal.armoniacum i^rnju/ la^ mit cinanDcr fcrjmcl^c/fbjhaflu rm ^uf \m\k\i gpm

©e« 93?arcafie rcc^tt^nt ft)o( juerfennem
^^
l^n nachmale tt)j^erllmf>fa(Dttt)ert)m;

^rnnwcttncn«
9Sit

fplc^cm friiic ^ar^^ tc§crt/fo if? rr s« ^ pnD 6^U @i({>m

tDiV tmn ^ic ©tflrf (ein ©o(fc(/ol*er ©annt/ fo bixni^ ba$ Aquä fort fmi) c;^
.

®

c^fö^^

irrt^imr ivorfccn / ffi^<abmt(iUn l

rSa^CIV.eap.
fort DaröE>er/(a(fo ^<t^t>lt c$^tt?q)/ot)fr t>rr9ma^( wo^

fc^e(l)(bfrm^il^cr§c?t/icDoc^t)on feinem pfTegmaf^

fcf^en^tiragtwol ^crcini^ct ip; ^c(c5e$ man. Denn /it?ie an feinem 4^refottöcrmd^cürcr^crt/^mcl2 ^^« MercunumreriJ fiepten fann.^ae0t(berakrmftcKrtcDeröefari>f/trtt)erum^

jmjberfcmmrn/ ga((ee$em ^ute HQiii tJkr Dem tfewer/(a^ t)a$ 'Gaffer t)Kr tJrm '&o\t>t<^anni <xVi^tii fieben / fo Mt>t t$/
Dae %[Baffer/f albt woröen/bae <Si(ber tmrcfj 0}?t«cl Der

^ndU

ftafiontt)iDerumf>§eraußnemmert/tJonnewemmit Dem fert?bergie||ert / m(fyi\xa{$mit einem pielfenDen 533a jfcr
fo 5a(ltt ein^wr »nD ^erHic^ @o(De.

^ap
^trer?
a(i^

ijia§( abipafcfien/t?nD ^u einem Dichten Q23efett liif^tnx *S3nD

>3mm Q5(5cfem^nfr^fif /^ieß Daö3»?ntt / nac^ Deme^
attgemac^Darauff/Iaß/nac^DemDa^ i^nfc^Ue fampthcfj uerjegret tuorDen/ tt>iDerum6a^ ^ieflfen »nnD fa(t ttJerDen/§ernad^ t)on netrem fc^mei^en/tonnö
fein
^

ter^angen/

ti?ieiuuor/auflrijie(]en/\?ttDDa(fe(bi(^<5umfec^(!en oDer

Mn tna^/ bi^ ($ ganHnin tver De/ ivitcr^oUn / fo ^afiu ein
Jer^lidi »nD yrobUvt

fUUm

^ercf/^anDfbecf<n/ <©rü<i:
machen.

unD Deraleic^en Daraußi«^

84

Sonfccr2((cf;lmtv

Sic man Flcrcs fcmnac^ jmtmc^m^DaeCVI.iTap.
'^
Daj|db!^C eben tt?o[^U/(V(?

m t^cn fornacem rcucrberatioficJ^^tt
Icfi,

nis:cn^laf^ai\otiC^^miicXa^anänant^cv v>Ut Dem Jetrcr
pe^cn/fo kfcmppu Fiorem fern,fo fc^dnro§( t(l/vnt)
t(v Qiici^iwfc^Y fein ^chancf^m

Sanguinem draconis dtt ©ra(^Ctl6(Ut
tiacfe^umacfeem

'^

;rv|\ io|t/ ßoncitx jctt$iiijAol)t/ genannt ^aii}m%t>tf0püiua0'^ViUhmUnt (aßnrketro(^crjto(|c»/ cmKDcöfur ficf^ fübp Durc^ mtcriv

0}?dn^ |cDc$

ij*

* Alumen Rochx

(o[^naafmt5a0@ümmi/Dc(fdbt5eiu§umcm cß«n x>b(t^r)nt/ c^crm cm inDm »cr^lafTcrt^^cfc^in/fa^lfin/mtf ö^^^f^^ fo»ici
i;)am»>oncmcm|iingctt^iiakn)i5bcrcmcm Jca^cr ^crijc^cn/
»rtrtD fem att^cmac^

fubm/bif; c^ ^an^ ^cr(|imgcii fcp; 31? <^^cr
in i ^m/fo (a^ ce Durcfe

ciwann cm ''^maht

tDt'rDtcegcrcmtgcr: 2(($ Denn iriDerum£>

cm fe)icb (auffctt/fo »bcr cm f iem jcwcr;?
Denn^um Dritecn

(cmfc^en/ DicanDerc^ejTo(]cncCD^iircrp/al6 crßüdjDcnJih*^
inTj/^erncic^ Den 2(laun auci^ ^cjlcflen /»nnD

rcrricfjf cj?/

mt> feij(en D^ö ^tad^mUut Hein gcpuluert/m ^mv bu fc(cfee$ Dae ®efc^in tjkr Dem Jemer flehen/ ruhr^ mit tii ncm ip o[(^ (mmer t?nD fo (arti^ ^erttmb / ()i(; (6 fo Did-' i?nnD ^arf
wie ein Xai<^ tt>irD(/|eDoc^
Da(5e$trucfne*
i>af; ec^

fic^

m t>tm ^tfdiirt nic^t an^^

fyn^e/mi^fei}ee$^(tnacfianbk(Qonnobtr^umemSemt/

^enn folc^e$ aUe$ ^efcfee^eti / fo rc^mierDic S}an\fe mit ^tWmaek Mm^^im tim^ ® efaUen^ Darauf;/

fta? njdjt
|ia|lu (in

anbcncfc/ vnD la|; fic cnDtttcIj troi

undm trcrbcrt / fo

fokf^'^tadimhini/fo ^u ^u l)dnm 31cfcmuih|cljm

^ S52it itJclc^cn 55?cta{rctt füf}

Mß ® o(fcf am

,Sa$CVIII.e:<jp.

&^ttaU/mitmkficmficf^ tfa$ &cibtatn (dcfjfe|Tm

fcralIm^iefun^ett/fofic^^Uj'^m/t)cm®o(t)t/mc^rfc6tcfc.(5ic

ivcrDm aUvah Denn mit manbavttmif^t/ivmn man fie»n^

ut cinanöfr ^orfcfjmcl^ctt la(l/t)nnt) t§ut Dem @oIöf Uimn ^cf^atau'^an mn^ aber beten ^ctaU/mnlicf^ Deß emen öu^ Den geme(D(en tepDen / ntc^t ^uv jel nemen / tamü m<\r\$ ni^t
merefet

T SJtoitJclc^m S5?cfanen fic^ ta^ (Bükt
veremba^re« tjnt) »ermifc^en (a j]ett*

,©anx.€ap.
^3f Dem
femiertett j?nt) fauleren 5?upffer (ajt fic^

ba$

'i)ef]ei'h^en^(eüfefov)ie(/ate

mic^ Deß iStibere Darju/

i)enn fottflen tro m^j« fein / nenide^

^nmi nimpe/ verlieret Da$

^iib(x feine weif|e Jarbernö wiröf ^u nic^f$ nu^» 3(üe andere
Cy^etaU aUr/M$ t)a$ S2?(ep / §pnn / ^pfen/ ^effing/ Jf . finDt

j^miutrieöer/lajfenfKfjöertre^enmit/gmDure^außmcfeftjeriJ

mifc^en/fonbern perDert>en e^ ^ani^ pnD 5<>r*

Qi$ SXnt^fiiUt

(d(l fidi

\iimxfctmifcl}m/nc(^

mit Uinm anbttti^intm mitUimm bafdU^m m\f>fap

'fm/o§naücmmtf bcm^T^fm/t<n tanfdbi^m ^dn^t

-3f ^em ^efc^md^een gr^tV »nt) fonjlen mtf nicf^t$ <i«i Dcre (4(1 fit^ 5^6 ^upfftr vctmifcfynvnb tan tmn ai$

^crcf^cu^ D^itjon machen« -©lerQiffaot^ tjnt) ^nfcr^ fdititft t>k{t$ ^(taU$ bttuf^t aUcin int>m/baf;man öe^ gpn^
lattDe

Jüngere pfmt>t Mü\>ff<t/t>nb t>i(t mt^^wan^i^ 'Pfiinbf gp»» lufammm fcfemd^t/fo giN <:e emm gm^ ^u @(ocfCl1/^fnn fol^
cfee$$(?mc^eancmfafl§arf/fo»t)emftaeauct<:m«i^ett?<?ltr^m
Ä(^n^»TOei*e0,fc^(5«5ef4rtt ^aUnml/bcti(^mäi} (ma$ von

Gclamina |mi« /fo witb

Co einem

(3oWt ^Uid^*

9[}nt) nlfo

»>örbt Da^ ÄupflTor in ritt attt)f re ^af ur/fo Doc^ Dctt feiner erflet«
9]atur/tttefef faponf erfc^eiDe/verwanDelr^^a

man fc^mel^t ei

•ud^ enpon« mit'Sli^t/mb {M(t($ aifo öem ®0I^t g W^*

"^

l^3^^cm<»ie9f4(!|lcli^tefe0Cl)?efaI(t)ermtTc^elt/l[)»rntfflf<

mm in mm Kt>en gemner/

(»t^rr

hm^m pfuntftn/

vnur

m mUx/
(^tU-fcr

t>a^

\mr\ fie fc^ wcHic^ /

ot)cr xcoi ^ar nic^f t^or

ciminDa
cauaß

UmmxfW^ tjmrrfc^drxrtfantt/refrpbmnrmfr^er

2((c^impi?nl>£iJ?i'itrraf{m^ctNt>o(crfci^rcm

^cnn t)u eea^ar

^atrti triI(/foöcmu|cIj ein tt?fni<^t>ot1^emcjy?e!J

i^ff/aug tpci4^»t

man Ut^i^tnmMn oi)cr l;5cffmaDe^ ^it

iBüc^c« |?f!r<jt ^(trunfcr Den fo(c^e$ macfjt$ «ic^t aUem §a«/

;§m auc^ einm ^§on oDcr ©cfc^in ium !iif<^/ ^araug ma^m/x^nh (Te Dermajfen^tmn fonn/ Daß fir Dem a^
fotiDrrn auc^ fein §ea|/ *)nnt»54N

^lang/

atfo

Dag

man Darnach

aXittiit^

if rfc^(Jn(?(n

Silber ^lae^ fcftemem

Äa$CXIII.Caj?.

^^2($ Q3fer) ipvoU mdnnrgd'c^ weip/ctn fc^ir er Cü}?efa!I/ m^
^'^^»on Dem gpnn tveni^ »nf er fc^eiDe« : <ldf! fic^ ^tt)ar mit a (^ Un CO^ecaf/en i^ermircfeen/tJcrDerfet ^italtt aüe : CÖ?i( Dem Antimonio, oDei'@pie^0(aß/i[)nDMarcaritat>erfannman$ o§nc <5c^aDen ijermifc^en/ Denn folcf^ef»aktt mit iBrnfafl eineriei;
(Eomp(erion/oDerD4)c^m'c^tineUi5tanDere, €:^olc^e Nr^Derlep
t)nD

Cacljen merDen /ft)enu man fie mit/ oDer »nter ^iei? ^er^e^crt fc^mei^m Idi?/ettt?aö ^drter m\> fidrcfer/ vnD »erwanDfen
feilte Ätta(itet

.

t

eDer»er4«Dern|§mDo4

Dnrc^aiißmc^t*

Sa0CXIV.ß:ap.
ffmt Dit <irt SSJ?inrra uini^tn xcxH / fo
" Derfel^i^en
fie in ein

nimm potp ^«>c
grDen/ t§tt

^rflolfenen/jJiiD Durcij^ejeutterten

§öl^ern @ef4ß / mae^ ein iang^ P<^n (firnen W«mni

^cnict^kUmt)/ S)ci^ mb m^tl^f^um ^alä/ eme fo ml al$ bcß anbtm/ kß
^ti^wtttm/Ufptm^ tu (^rDc fo (ang Damit/ Uf)fHgamf(^äitmtD(/mbtn^ru$mitmmx5')t>it}immn mut manttr / m( tU ^afrter mit j^nm im ^ut^nn pf!e^ ^m.'^^nn {oichj&ßifd^t^m/fo nimm k^u fnnffPfuntm Der
ticiau^ifUtf

pfnnbt jOMuffiiUt / mifc^ Mf^übißt aU^macf^ rman^cr »«ter Die &t)(/tn\)t$ immer mit cmem i?<>^^ ^tvnmh/U^ ta$X^n(^füb<r trol Darunter rcrmifcljt mtf ^o idDect werDe/ dfo Daß Du eö mc^( mc^r fe^m fdnncjl/tiacfj^ male t^cii Die SrDe/Daß (le d^etcrj werDe/ m.acfe fie m Der SO?if teti
^tt>cn
itacfe

m

DoUer4,dc^er/tPteem(Sie^/t?nD(aß»ier!I^agalfo (^e§en* 3Betl
folcfeee allee i^efc^egett/ fo
t)ett/tt)afc^

mmm ta$ ©cfaß mit fampt Der Sr^

ee mweitDi^ mit

®

aflfer fo (an<^

bi^

hin (^r De me|ie

.

tfUti^

bkiU/mnt aUm

ba$ ^DitecffilkrmitDer gemelDteti

j

QJ?mera»ermtfc^f aujfDem ^oDen fi^e,i£nDtlic!jen nimm M$ öemelDte ^m^fiiUt / fe^e e$ in einer ^flmnen oDer ^afen
<iuffDie5ei(fe5(f(ifeen/DaßDie{JeucIjtigfeit ^erau^rinne»

;

'

gum

«Herleiten la(? e^Durcfe ein

^fell

lauffen/ineinemOSrennfoI^

bm^minmmittdmäßgm Jewerfe^en/vnD DaeXluecffiiber
tnDenRecipientem
Dejiittieren/fo bleibt tfa$

Silber in ttm

MoiUn

fi^en/Da(]eIbiae arbeite ^ufammen/t^nDsib^auffDie

SapettoDer^roK

©ie cr|?e Sd}5 cftten folc^en ^urH^/otcr
^

55er0a^«« ^umacfjen/ mit welchem
>>nDabr«i6mfan.

mm aUc

,©a$CXV.eap.

^^r Q5u«t6

wfrDt \)on^e« ©riechen Chryfocolla^mafff, *^^'>önt) wie 5^fim'u$ tmnö ^iofcoriDee wdlfen/ fo finDee tmn tJepWöen ju^eperlei^/ a(^ Deß natilrlic^en/ vnD t^eß an^
t>tm/

i

'

fcjl

Damit ^umac^cm Süid btaucf^mi^n^ut^cm&oWtfant^t/

95oii tfm '^iun iU^unim/M^ ficaiK^ßtmcn ^>imi$gchaU

^aUn/M'^kUiim m<inl>otlyiminH
4Öer i'mr^e / trelc^cn
nici Jt

fernen

fiMK>ct/m(mn

Unn auc^ v>m'tmm hUma tt?«fvfo {okfynUimcmacfim^
tvtr i'e^unbt

^aUn/ ifiivk mm irag/

^cl^ttecwdß/fatigf /tric gUict$fal0 auc^ Der ^(tum/fo &a(D
,

;

litt Dt^er t)a$ S'C^n (ti^t / aniufUbm / mt> bkiU fytm^ ^ü^ntmäj;/ ^cl}wamm(cfit/ x>nt> ld\} fkf^ mit tm Sm^an
j

fcgr kid^tikh

^kec^ e«/ oDcr ^crfreikn/ökic^ irtc D^ gebtantt Alume Rochs. ,©rr '^ci(Tci?rt ^tM/tm(^ tt?c{cf;c man gtt
)

t)on
(ep
:

Dem

2((viun tjnterfcf,eiDen

fann/fmDf furnemiicfjDrepcr^

3((e et p(tcfy Da(j Der ^Kaim/fo ^a^Df

mm

/§tt in

Den ^untf

nmiiH^cemcn^erkn/em^nD^ufammoi^ie^aiDen^ffctmacl! I^at/ba t^ocf^ Der ^urne gan^ ^nge jcfjmaef/oDer emee mi«e(^ mafTii^en (Öefcf^maefö fp/^trifcrjen Dem ^^cI^nD Der OJJilc^. Äa^cr Denn Die lenii^e/fo Die Käufer Depti^en ^nhtttk^m
t>eöeren/^ti5cf(e,(nDeß rcfen

AlumenRochx,nemen/ünD
<lüU

DiefeI()ii^emCD?anDeüd(e/Cü^o(cfen/CÖ^ilc^/^onig/öDer3^^
.

(ep/(egeti/tJnD|§nert (lifo Den [werten (^efc^maef nemen:

c6e(ajlenettt>aöt)o«Denöeme(D(en (Sachen t>Ut einem t?ett?eie

.

mit einanDer ^er^e^en/nae^mafe falt mtbm / t^un (Salniter/ Salalcali,®ein(?eint)nD^(auni;3efen Darunter/machen fleiV ite Älömptin oDer ^tciniin Darauf /JxjimD formieren t$t><m ^urn'e fo mi mö^lic^ ^(eic^* 5Är«^mü4 ^^^ «tac^t Die 5orm ^wifc^en j^nen mcn ^nterfcfjeiDt : Der rechte rnnDf^gettDtlic^e^urnetjl aKe^eit einer (anglec^tenjorm: ^it ^tmkin akr/intt?elc^t^(aun Fcmpt/trerDen anDerfl

®mn

nic^t a(e xjierecf et/(nnen?ol ic^ and^awam lan^iec^te »ieredfe<^

ie/\jnDattDer(lformierte/Wan?(ec%te/pnD aröne ^efe^en

§aW

gffnntirm '^nm

anDan

wirbt te^ ^(hrantun Qiiaitm/ mt^

Mn a^thmittift/aud^aüwcgmnu^t/t^nb nünpt m'ff me^r
^iaf} än/ah cr^nrnt^H^ann §af / De{; <3>uynr> aUr UciU tre^ m<^a\>kii^: SÜnt> bkfc$ i\i fvifl tfa$wxn<m^('^mf^m/b<:irf fjep lUuii fic crFfiiii m/xjnt) \^on mmbcv \)nfafd}c^^mfan^
r^{V5jifrrj>rot>ökrt|l nocfjtricfjtigcr

mt) fidlem /bmnwo

Qilann mit

mtw rermifc^f i^/t>aUfc^i^t (Vbnxcl>anf;nic\}t/

xfimb fc^md^rt

^urn'e*

am^ nicfef ro|tt?o(/ al^ Der rechte »nv?crfuffc^« ^cnn mid}0v mi(0a(mrer/Salalcalj,t>n&^cm^

pari vermifc^t ijl/ Der mac^t ^n)^r ^um S^^eil fcfjmd^e«, €)itu

umalalkt>u(€<^tMt>ic^ctaui^(iifm fch.mcU^m, r©rrott?e^ gen bamit man Dcg rec^fent)tiDtJnt)afa(rcfj(cn ^ur«'e l^aUn f6m€/hm<^m bi( kanfflmt mtg(\vi\Jc JcpiTe^on SUcncDi^/ fÄüm Dicfci^'^c mtvcnDjg mit ^cvoi^m fUimn ^tmicin ^utt m/\>nnb nennen t$ QSurn'e i^cug. S^orjerten kiicßf man iX>n aüHn <?u^ 2((eranDria/Da man ;f»n bmn pf.t^ta^muv d}cn: -©a§er|§n Denn t)itQltalHnvv>nt>mvm\)nttr(ci}icbiif

mm

c(je

iScri^enten / fo t?on Den 03?ef allen ^efc^n'ch'n / 2((ejftan^ o^cr 2^euf fcf}(anDf §af e<> em j)nfcfjeii Nitrum nennefen.

3n

^Baflfer/ Deffcn

0c^(am/fo rnren/v>nD an

Deni^r^cjfen oDer

Sofern [^erumb ^dn^t / Die ^ntpc^ner emegeiPtdegcrt fieDen/ »nD Durc^fepf en/ionDnacfema(6 in erdcJ^c &€inim/imtcn
(5alnj(er gCt^^en (af|cn. -C) toetKii^cr
folcl^e

® emiem/ wenn
f

man fieaffo {le^cn tic^/in Dteidn^cnte^^ ^aiun/fonban aU^o
macrHer^f^m/DnD^erfaf(entt?fuDen/ r»emen Die93c(ifer De^

^vt$ Die S^(fm mt> ^ch.lam / je in Dentref bigen Gaffer ^b(u
mit ©c^wein cDer anDerti Der CQ^mrren / machen övcfje 0rub / beDejfen Derfei^i^m CSoDen / mit Dem 2^ar^ ©Der preri?en nacfjmafe Der (Sreinfrin barmiif/ ma^ c^entrieDeruml»fm 4aa^te«/ijnDr«fjö jcmo x>:ii6$ anDer/f'e^
{»ficben / t)crmijV?jen Denfef^igen

Xhicv$ Jett/ ßc^m ^n Dem /brf

m

Sm/

tioeft.Dvtß

alk

ia^^vUn m;riiVf lvDi^il(fe^/*i/t^»*D'.»(Tnu0

©« andere/ oUtiWc^tc ^dfc
ttiß/mt> gemein ^di*^* ia^t>a$^üc troIa\ifc^en/ 'nachmale mrc ^cmJponig t>ermifcfjcn/v>ne> E>cp cm^rtt in cmcm <iUmbic tt^iUimn* Warn t)a$ cr^ f Urnen

Smuim

f€ ^affor / fo fap lauter lonD fiat i\t / anfängt gcJb ^« vpcrDcrt/ fofc^ cmm artt)cmRecipientenv)or/t?nD behalt tmfäbigcn fo lartg/bif; ca fdm ff ark tr jcöaumb i?o ditDrrt/t?n rc§t mvHl

ah bmn nimmtvUtunmb
ttac|mcila

mm anb(m/mb
ij,

behalt aifobUft
(*5erdjin/

Drcp '^ajTcr/«rt |cDeö in fernem

j?itterfcfNiet)(tcljen

nimm

(Scif^tn "iünfcf^Utt

tb, ia() ontcfi tta$ Fileitl

trum

tC\}lüi^<n: Sal alca!i,t»llD

Alumen Roch2,/e&e$

9l>(iittDt^m^ut^un/-tt)iegemelDC/öurc^ ba$Filtrum Dejljüie^

feuDt/dae erpe QfeaflferDarunterDermi^ fdjen/ mit cmcm Jpöt^lem unter eman^er rufrcn/tjon Dem Je^
reti/n?enri e^

munb

0aeF (auffen/Kiicfjmale fo bMtf Durefegefiegen/wieDerumbiu Dem jetrer fe^en/t>nDive« realfü tö anfangt fKDen/Dci6anDer'^ci(]er l^in^ti t^un/wr ^uvor/
tper (.nnipeg l^eben/Oure^ eme:i

mit tian JQoli^ tonter emuitDer rujjren / burcl}b(n (gacf hm^ Nre^iauffen x?nD ianutn/:^nm Dritten ma(^um Jeia^er feifen/
4!)nD wenn ce
:

beginnt ^u ffeDe«/Daö Drifte vnD ie^te IBajfer Dar:«

runter vcrmifdjen/ lautern /tonD ri5hrcn/ in

dmm x^erg!aferte)i

&t\dim / ^n

«nen falten vnD feuefjten X)rt j?eUeiv mt> enDtfjc^ an Der ^cnneti

m^ncn.

91

?5(5n

t)cr Sdc^iittJ)/

©tc Dritte Seife. ÄaeCXVILdap.

^1

(loffcne ttjol »nfcr

cmanDee/fc^me

m einem ©la^jum

wer fort pno

fort fein aü^jemacfe brennen.

©{ci)ferD(e^dfe.

SaeCXVllI.ea^
'^rer
v)iel

itemen trof catoniereen QBein(^ern/t)mtb Sal

Dem SD?arcf mif d^ »nemM^km/laflene an Der@onnentrucfen werbe«/ rÄgrenemif ^ol^ ^erumb/bt^ ee ^um2^ftei($u tintm
|Calcali,|eDe$;\ft« tfermtfc^en$ mft

mm

©mTtcn/unö^um2:§ei(5ttemfm<5t«ntpert>e/pnnbmac%e»
«IfoQ)ur:j^i>arimß»

^

©fefönffeeSdfe4öer «emcSal
'

Armoniacum

eittc«

Xf eif/ ^afm'fet;

3tDeen X^<ii\/(<xUinUxut\
iiüe$

^eitiflcm ^r9 !X^eiV(a(fen$

mit

mmUt in einem jcf^uf^ffen ^(fig |ie&en/t)nd
©icfec^ftc^dfc. ,©vieCXX. eap.

t><i0

/emge/fo t)a<)on »ki^ ^iejbr/an Der Tonnen tru^nen*

>©er man Kitiipt :2(vfemcf tJil (Safni'f er//eDe$ tin Xf^tiV
'<^eine(n

priparirei (Sa(^/»nD AlumcnRochjr,jeDe$

funff^^^eil/jloffenö trolvjnter onanDer/ff une m emeri ^rennfo(benoDcnnemg{vifcljüon®la(;/t?nDmac^^t em S<'^ wer rmöö §erum&/t)iß e^ ferne perfecfion t^fompt.

^le

Vernimm ^ainim mnt> Alumen Rocha? n'rtcö
Im "^k^clmidi
t

fo

trcrDcr?/ nacfynai$

yuhimfimn / in
itt

M^müi^ fut)m/mt> in fokf^m aüqdt fymmh rubren/ U^ ($ tivoa$ ^^(f mbt Qli$ t>mn in timm wol ^ugcmacfeteti ^lap
tinm C9?i jl fc^civt^nttt) ^rcpff^5 Sa^c t)armtim pe^crv
fo
ifl

c$

,©(i$cxxii.e:a^
meinem QiUmU<htf^ fttüicrm/t)aöbara«j^Dc(?tütme Raffer in cm ^timl tfyin/CtUcllC&Mim Alumen Kochxt^atinnwcvp fcn/t)jcfc(W^e cgne S^mt t>mnn ict<^tfyn/mb fcc^^ Xa^ alfo

>3mm®efßmi(cfy

(a^ btcfd^igc

(!c§m/ti^t)er2ilaun feinen (tefal^cnm ©efc^marf

tjerlie^ret:

fofc^ce gefcftc|e«/ fo nem cö unDerumb auf bem ®(a^ 5crau§/onD t^n c$ in ein x>a^lafuxtc (Sclju(]Vl:2((6 Denn nimm fermer6filßCÖ?anbcI^lerj;«ft«.lmbernt)nnD^u§marrfm;\^^ laß mit bemX>e(e ttjol tjntemnanber po(Ten/$er|(d^me($en/t)nlJ

Wmn

tiurc^ein^Iuctfauffcn/rokt'ofrijluein öicfe (Iifronfart4>e(e.
2fnl)iefe C9?ixturt]^uDenQ(laun/ t^nnDfe^e e$

brepoDerme^r

SKonat an t)ie ^onm/U^ eö ^ii einem <Stein werbe,

3mm beß ^raut$ SaliGornia, ober ©ekfen^c^maf^
genannt/ Du felt(ltt)i(e/laß fiein (ioflen/nacfc^ ma§l$ mit einem Beweinen 5Ißa(fer »jermife^cn / m(

mmd

«I

iictcn/vnb ah Denn (cngeljcrrn/fo bkibt nie §r nicf^t/ah tfa$ Sal

inämm 'Raffer an f fcuc^jfcti ^n/tfaf)($ficfifolm(:tmi(rße^:^(m^amc^ Dcg ^a(|Vr« und ^il^niiic^ vitt Xi^nl/iai^ mit emanDcr tjcrni ifc^e/ mcmcri j3ntJcrficgeum fntb^formißmixoibcn tlyun/mit man foicfyn
fclcalivtcr/Duffö oali? fcn
etfcv

mm

^cäxi^n D^ff c/tvd4fr C6 incfet t?cr|rnDerc/font)crn öae (^la^ ^cjc^in aüem uoi Dem ^t^m bcfcl^n^c/mn^ ^wcm ^o^ ftafoDcrmc(>r/lng fem emguf er :X|et( ^«emem ^tem werbe/

in t)te^oimefl*^*ejt/n?enrt foidic^ailti^vmicf^ut/fo

um imfi
bU(bm/

o(e/t)ermifc^tmt Dervbrii^m \^Uttti^/.fomccin&m

fmc^ witxmmb ein fkine §eie an bic koonn/mtv^wa^u Cft
<il^cn« in Oemem i?anp mit aUm Jleip*

f3*'nSalarmoniacum,Salalcali,Salgemmcu,^dft^
(?em/i>nt)a6^efc^aumpfen oDer i^efauterfen S)onig/<i^ m$ fomiai$ Def; andern /la^ alleö auffDaeaüerf leine«»

f e puluerifieren/nne (!5eißmüc^ »nö t>^m ^emelDten iponi^/ trt
einem Befd ^ »on i^iflen/wol tjermifcften/Drep 2!age einen x^in tmant^an^ntimmfimcn 5cn?er(emfcßen/ nadjmale einen

ganzen ^^onat alfo tjber einander jit^en/
t»ie (in
f[tt^e(ltt einen

bi^ e^ fo ^avt

tvitW

0f ein/tonnt) ea / wenn fotcfeee ßefc(jc§e«/äer^jrec%en/^
fe^dnenpnD^uten^wrnj;.

föa$CXXy.(la^.

3mm l^^ ^taut$ Salico? nia,o^er ®r(aren<^c^m<»f^
^mannt/ia^^u puhm brmn(n/x)mt> f (ein pojTen wil iJcptiam ^ctim Oen Orit^m i£§ol eine^ ^^ecfeeio S J
alcali

Srkallvtmi^ckn/ fö mit atht

^a^(i' in ©cfcljirr t^)un/mn^ fcian<^ futcn/ h^ vcn attmi mc§r iitcbtAile ^tr ccii'
IZlhfti

m

trimXi)<dx>U\'hUibm/m(l}imle(o miinivd^

mm ^dx(nin
trttJcrBoMcn/

^iiä (dhovU^ c$ gani> Ua\ wtrbt/t)ic 5yfm/{i> in tmx <6acf li<^cnbiitHn/ mit cmcni yia^^cn ^hdi ^affa/ in timm ^cf^ fd fo (i?ng vUr t-a$ g^etrer fam \?n»^ flcDciv bif an^cnml& «n
Driifcr^halrcrfc^n inrc/X)ni? Dicjceance
l>ȧ

fpc-fft

Dae ^af]>r g<?nj? füp vrfrUc/i>Knt) tiic^emd^r gefallen fcp»
"^ajlrr a^rr mnfiu in

:2{öe t)in^t>rtjjr

ämn 5lc(|c( ^ur<?mmm
^<i (Tcj okn

grcjfm/h'^ (lue Jeucl^n'^fdetJcrfcfcnMnbc/rnt) Dö^
crn

ijdurlcm kf ontpfai1^ mcre c$ ^nfcljüt oDcr Jcff/ak Denn
gic^'

JBckeöt^omJ^ci* hinweg/

m cm jnDm i)crg(afurf.@e«
^otm

f^in/fap r$ Mirc^fci^^f tt /a« einen feuchten 4>re (ießen/ Dag ($ DKf er belfert Dc|liüicre/fic% DK($rem!em famfett/trefc^ematt
itrtc^ma($ intern ^aflfer au^tem hegen ftnöcf : <®te^ feIE>tgentmm |erau^/ (^i^ t)a$ Raffer t?onnert?em fo offrtjnnö

»Kl (mpotitxn/Uf c$ auff Die ^^e^fc/ ane oUn/^u fetcmcwm
t)e:^tere

Bcemkm (e^ in @etf]en/oDer ^uhx<nf(f^iitf/Cmldie$
Damit kDed't fepen/^nnD vu§r Dae SÖn^

teJlVrijT/) alfo t>a^ fie

fc^at je in fec^e ^a^en ein ma§l ^amvX'^lath,mai& nim

Uin^

fmnenoie /laf) DaffelH^e me|r nidfet/ Denn einen ^uD anffoDer

»kr ficfj f|un/a(fo KilDf tjon Dem (Jcft>er |imi>t'g ]hckn/t>nnlr tPiDerum^fu§(oDn'lan>lic6(tperDen:2^§uDie@tein(cin Darin/ »nD ri4§r$ mit einem ^oc%(dffe( &icl in>^ ma^i

^m

timVf'Pil? wfmi^wiecö fe^n

Baptifta: Bireili., tc0 fürf rcfffiC^C« t)i]& ^C(^^
erfahrnen ^Ilcljimijlm.
[tt

mlc^cm ^cki}x(t mxHimc man aU
^affnmifÖcU/tfiitd^bk^mft Der

ktUt)

^ott Der "pr^paratäoit oDer ^orBcrcitimg/mcler »n(crf4ict)Itc^er ^aflVr/mtt bcne« man ancr§ant>t
©aö(^r|?c5fapi(cK

P^, 3ttim Der @töcf (eitt

t^ott

Dem

©f efti

ficf^

mem®

Calamita,(ap|§tt aujf Dic ^eife/ wiematt fon(?ert mit Den ^nflalTn $ue5un pflegt/ (aUU nictm/mcf^mai$(onin immer mdgdclj reiV kn/vntiDan einen feuchten 4^rf fc^*en/h(;er afjfcrfolmere» 0o(c^e$ Gaffer »ermifcfe mifro^

|em gereim'i^f em IXdmifcfeen '^öitml/mntf la^ t$/natfi Dem eö
ö(fo 5u einem ttjeicben 2:ar^ worDen/ in einem folc^e ^o(een/fo

einen

hummm Si'ai$ ^abe/DepiUieren/ tae Defliüierte ^af(a
2>arauß

mit ©erpenmcei vermifc^en/ einen Dichten vnnDfe(?e«2:ai^

^oecmlcin/foauifDie^^drc/

xoit ct>cn

gemclDf /

ijl

^tmoii\)K

wor^ert/o^cr^JC@fcmcfcif>jT/^ac^

Dem fic Der iio[)«urflrrnac^
n^entt

5u bereifet fmD/^uDccFmoDcrt5bcr^tc^ai/aac6^uemcrvunDm

^ugef baüeft/i?nD ölfo ymb DjJegeif /

mau D^ö ^rot §ui^
:

e»n fcijiebf/jn eitlen <234cf offen hinein (e^en

ipern.Kfj mit
\>ixi

Dem

Cörotauc^wiDeruml? (herauf? nemmen/ »nnD

Stai^rin^^

^irife^e« leriimb abfofen/fo trir jlu beftnDen/Daß Die oDerin/^mfeirt §artwerDert. ®?einfiua6er/fie fepen a(^Denri
tioe^ nic^t ^art ^enu^^/fo \(^k\^ fie necrj

^xm\m

m ma§{ aujf

Die weife/

wie /e^t geme(Df/in Den Öfen*

©a£^erf?c^afTcr/

fo Wegrafft ^af ju^iJrfen »nD Den ^De(^e(leinett/|^re^oüfcmmen^

^^cif^u^ekm

LI am (jenennef wirD/ folc^e Ö)idrtge/Dviß Du '^vc^ ^wei^^efchiri DefjCucurbux DamitfuHen fan(?/ 1^ einem l^heil [ein gejc^fa^en @oIDf Darein / maefj rnD t)er|!cpff DenCucurbitaiii mit fampt feinem >;)e(m cDer 'Scefeaöent^ Iv^Jben wol 5U/fo n>irDt Dae ®olDt e[^er Du einen ^U\x\m t>nnD XfvUterrnKr tieften fanjl/ in ein bieie^ Gaffer »erwanDeft/

<^'^^ 3»^*^ ^^\y *^A^'^^'^^'^ iicixm 'baffere /fo Da$ ft'<|urierfe

^^ {| Mcn

fl i

m

Dttjfelbigeüj^faitwerDett/nac^mafeDurc^ Dae Filcru^r
iieren. t5n Dicfj feine y)t\ix\

Drfüf,;

irKn/fonDern Da$ 3[Ba(]er in feinem

^ecipienten (leijTivi auf fa(]en»

^cn i^cmanöcrnotcr jfDc);tm'5Sa(Tm
^aölll.(2:ap*

S)>3wtm^tt>ep io^tfeiniSi(ter/laßDa(je(bi^ein
'^

^feie^fot^iel

von DemMenilruojWic oteu pon Dem @o(Dtint)erme(^

OY3*«*^ i^^ ^^¥ ^^V^if/Ut^ in Dem ^afftt/wU oUn^w
|tt

einem Bröm»»n«Dt)tt«ifdm?öajf(fr/^a02)c(litti<rtt>i<P^

gYSmmiwtt} ^o^t gpiVWffolttier^ itn tnm ^Baffer/ wi& >#
"^^

piatcwtt?$<c^|1e|n

^

^(?e§e/»nD |cbi e>aö Raffer mifaßem S'Ui^an^.
'30011

fem fcc^ficm

SaeVlI.irap.

C^SJ^cit ein anDcr mb nm ^a jfer fepn/t^nt) nicfjf t>ae |f ujV
öe/^ej]*mm t)fm ndc^ jTtJongfn <lapiul ifi ^cDaci^t tvoröc«/ uHlti^ee Denn mfon^afyit w.ifir ^uncjnmen )t>nnt) benn^um
(r^r'n^cpi^l>rcn/fo^nlffre'nrcJ^tlic%t^a|]<rr1ern^f.^^n^

NeK$ jinD aifo Die p§!lo^p6#,e pt>er 5((c%miir^^^^^^

;Da$VIlL(r(rv,
»<Srttntttrt t)ic

Gaffer au jf Die ^ajT^/trie oben (^rt^e^

3Ci^e/|mD0cmacl3ttt?ori)c

fonmimDa$

©clDtcaifcr/

ab tpclc^cö Dae ertlc (5cit?efm/f§cticc$ m ^ween gl«c6<
jg:§ei( aVütt D (§tt einen iel)m ä^^cil

kfonöer / fa^ r$ mi^mc^is

^ emcm Cucurbita mtt fernem ^dm fein orDcntlic^ ^ugeDecfe
lep einem Jewer im anDern o^er ^tt>ep(en ö5raD Def^iKieren/r»
ie§a(t ein jeDee nac^ tjoüenöeter
foicfjer r©e(?iöa(ion ^efdnt)er/

.

Cc(e^e^aj]ernentien Die 'P^ilofop^i A quam dcfertam, 0^ >er Aquam de dcfcrto.Da^ ifl/wieee »Ott ^cn^xi ^ore Jait^ fef/ba$ ^a|]eriJon t)er(2:irtdt)eoDer ^uf?e}t:>IJni)aiiff folcJjc
Den 'JBalfernDrranöerntJhicjeri aSetaat>mb^uae§m/gei>f/eein|ee)e^^efon&erauff/egeiUtninii ^e^alf Die i?efcn/tt»ie gfrie^efa ffö a\x^ x>m Dem (^oiDwaflfer ifi j^ermelDef tuorDen /auff. ^?ac^mafd «imm Den tmn x^eil
®oi'D«?a}yf r/fo Durc^ Den
Tl^eiffepfleat mat\

m^mit

ÜUtnW Deflillieree worDen/permifcft

e^mie Der ^efen Der f^epDen^^eii/gleicfe wie auc^ein/eDean^ Derei?efenmie Hmtimn 2^§eilfeine$Q!Baf]ere / (lraeaaeDi< ®efaf|e/fnn?ek^emDie ijefen mit ^m Raffern »ermife^f
finD/n.icf>DemDu^iit5orDic^«nD((5cfjer Der ^Idfer
jlpX unter fc^eiDen/

mitten

o^en mit einem ^Bacfenfea tt)c(^wge0un# ^en, mvttD fte Die ©iafcr/ fcnj^en 'cmh X)nt> »mb o^tmi^S'^m t^er^ xoci\ttl^c%ph\^^itni&,tmmnn anflojfen aerbrecfjen/an#

m^

^erbalb

(i^ien f ieff unter Die ^rDe,

-®ie anDere ®(aferahr/

iti

»el^en Die übrige ^ßeii Der 52Ba(fer finD/mac^ erp(icfj wci^u/ rtmD §encfe(le§erttae% in Die frepe 6<9Cere ^ufft / Da ^i^ vcn
?^
i;

ßam($ 3a^r \>Ux if>vmx ep^cnm -Oelc (le^en/ömn mit Die fctit
vicl}Ufiu

Dae I mtge in dmr fmf^m gcie au|/ trdc^c^ Dir t^aeujt

©c|; 5Sa(munDi ©ilbcrn^affcr jumacl5>ett /mk^ci
nlgrarumnlger^ma,^aeif?/t>ntcraüm^C^tt?ar$m^a$
@d)iV(1r^f^c^encniKftt)trö;^n&)utnac() feincr/bcp >Xaü

munDi ic^r /tn 1)K Quintam Eflcntiam

|ß^ Dvjiac^ nimm i^on bmi aacrkjlcrt pui*pitt|virtm ^cm/ ^^^fo Du immer fitiHn fan(l/»nD Der wcDcr mir Dem gering«
^^^^flen2:ropffertQ33aflfert)ermifc^t/ nccf^ aucfe fonflenepf
jelbigen in

fec^ttg/fonDern(!arcFt?nauff^ergeHgen?acfjfenfep/t[mDem em ^nnai/ m^c^ Die 45rt / an wci&im ee mit feine

^iemhc vereinbaret mb in einanDer gefüget tpirD/aKent^af^en tt?oliu/t)ü ta^ in Dem Balnco Mariq oDenn De ^e(fe( mit ^apf
fer/bep einem fleinen ferner (in DepiUieren//eDoc^ alfo/Dag Da$

^a)]cr in Dem

.^effcl nic^t (leDe/

Denn

aifo fleu j? oDer D^jliüie^

ret ein vber Die SÜ?afjcn (laref ^il(>ertr(i(fer ^erau^ :

^tnn »c«

wegen Dep ®Iaf f ann nickte/Denn allem Der l^^ei(/fo Dem ^fc*
weram4^nlic!j(ienijl/{^erab(leigcn/^iefe6^i(6ertt?a(|ert§tt
nacfe (^etponf^eit in

m

(3efc^ir: \?on ®laf^/v>nnt> ta^

c^/bamit

($ noch, jldrcfer t>nD frafftiger werDe/noc^ Drep oDer wermrt[>(

in einem garten

®efa^ Deprtlieren»

A

'^(iaa

©a£^Slnta55uc5.
A.3d^(f4nbi0<fä#
ftoöcr Kolben/ fo matt

)^

jonlTciißcmcin^lic^bü

Veficä oDcr ^(ar< iii^ hcnncup{Tctj«/vnöfur
^cnnicfcf/timc&t^abcr
locr|t)nntfci) ufert.

B. :0er ilopff ober
J^<rmt)iefe^5volbcn^.

CS>a6 5a^i)0flfar(
^a||cr/b5inb<tiX6l)r
tiurd) (jtnvifK&c bcjTI(#

rimc£)c(i?n&93?afferc

D.
jtt

S^ic a(?rtiK c&cr

»df<vfcriu9vSbr/tt>te
Durd) Da^

§a^ |)trt#

liird) AC^f.

E. ^cr>^r<nnfcf6/

»iccfobetiinbcOfm

^k l)a^ gemcftc ©i(6cr

/ nac^ tcr £e^r Dcß Raimundijin ti(equmtam Eircn^ian»

3f^fcfcm^ajT^rl)cr:K1:mRaimund^sgrüffc!^^(l^
(i

tm/

trclc^frcöcibfrinfancqu-ncä Eirenti.

m brmam

öQ33 trif/Dfr mcicf? n-ftlkf? ferne 4^fcn fcrü'^/nc^^^
^ie ^ffctin ^um arcufffvn/ fcjiflfrt Ter ^Pcüiain genannt/ rot

t)7

t.'j

fiäiimZUmUiinbitS)ö^(/mt> von^annttt wielJWtttil irttff Den ^pD<n : <So &a(Dt t)« nun eö / i)a$ ^ßaffcr/^mon gfi§an/ Sigillo Hermctis $u / ff^f <$ fo tief fo mac^ t)«ö @Uö mit öcm
in

Un bfcn ^ntin/fo wüt t>a6 TOaflpfr rcicfet/^amit t>U ^yiato
»nD
Icflfrr circulire /

rp in De fic in|§me/ Dem @(fcf^iti/vh(t fic^ pdgt/einm frip^e» rö§Im Ott antttffm jortD jinDm f ^tine: -©rnit aljb tuirD <$ De^

mnti in feine quintam EfTeniiam ^ithmkt/ nacifemale macfe em folc^ 5^ tt?<f Daruneer / fo »eDer |tt ^ro^ «bc^ |U f lein fep/vnD («u Daffeltige fec^^ig Xa^ an tinp anDer brenne/ fb §a jl« feine rechte tjn eigentiicfce quintä Edentia. €$ §at folclje ^ro jfe ^raffi im ^amögtn/tf^ hin 5Kenfc% irtipfprcdjen fan ^öenn e$ Dient/g(eicfj trie ta$ Aurum potabilc,tt?ieDer alle ©ebreclfeen Deg gan^tn ®?enfcfelicftett ItiH: %on welefeen «den Docfe ic^ aügie infonDer§eie ni^e mc(Den
fio e§cr
;

ttJiö / firttemal

ee <in Diefen

Ott

nicfec

gefdri^*

tec^tiernet^Mric^ten/fann feiner Die gan^e Seit feinee
gebelfert

^er folc^es UUn6

fe^n/ »nnD

groflfe

<5c^a$e tJnnD Seic^mmb i^apc»

loben*

€ittperfcct

Aqua Vit« jutMc^m*

.

5(^«n Du ein fok| Aqua vit« maefeen wi(e/fo Dure^ait^

»oaiommen x>t\t> perfeet fep / fo mtt(?» einen purpurn
färben ^tin ^aUn /welcher einee 3<^6re alt fep / »nö

)§m§abe/»on Denen in Dem nacfe(?> rorigenneunDten (ia^ittti ij^gemelDet ivorDen/ Deffclbigen ein
4ineDiefeConditiones<in
$>occil fÄnflroDerfec^$ in einen

De|>iöiertenÄoIbenr§un/ einen

S^aijoDerac^t in einem CD^ifi^upitcvefaeieren fe^en/nacfema(«

meinem BilneoMariibep cinan fieinmS^aHrfem/alfoDaJI
Da$ TBalfer i?aejeit (awlec^tfep/Di^p nmnDieJin^er barinm k»Den f cnne/ Depiaieren» rOaß ffeinver aber mw^ von ^t>P
pntf

»^^ S)olff/^nttt<imnt>tt »crmifc^t/^cmac^e
ma|fig< i)i^e tton fic^ ^cBrn /

fnpit/ m^ mt 0o Ufomyt man aug ^tVÄn^ j^

£§ciU7fo i)a &e(tinKrett)ert)e/an^eiqtt)cmot)arc(tt><'.dtt?c!it^fr» I® ap at>fr/fo ^um erflcn §eMU^ tropffe/ §ebc ^efenöcr auff/ t)cil

Phlegma: ^ica«t)crc^tt?eperlc^ an b? r ^efc^in^-Qü ^efen/ fo m bcm «ber fa^ ^afammm in ><pittiOP ®<fc^iw liegen Mieten / muffen ntcfef ^av aap geöru tf «ef frer^en / tamit fit fic^ an öcm ^oDcn nicfet angettcfen:
ijl

w

<tnt)rr0 ni(f^t$/ai$ eine

m

i^

i®er§a(6en t^u fie/e^er fie gar truvf en trorben/|eraup/t)nt) ^ec
^efietn einem guren@cfc^in/ro groß genug fep/ t?n^ fiealie^

fam pf fajfen Unm/fiuffic^ (tnff,
S|cii ^e^ TDaffer^ i(?/tt?ie

®

er erfle

m^km o^er ndc^

j?e

gefageanDer^ nicfef 0/ ale ri« Phic«

gma,biere(hge fe^c tin ^di Ufii^t$/mnb Uh<\U$
titttt finbu

h| auff wet?

fern ^efc^eiDf/tiß Die ^a(]er^um tt?emgjlcn Dreimal tutifi4

Äie IV a jTcvakr Def?i(fier gan$ o§n t>ie Phlegma, »nD e|u aöejcit Die .'>)cfen mit Dem erpen ^ineim ^war in De»
<r(?en -©ejljftaf ion

^omft De^Phlegma fe|r wenig ^(tau^imty

Äifbld(lman3

ri-

roDcrfönffmai Durc^lauffen/ tunD

ma^e

Die

3u«aurrtnm^^.n[je/ipar^/»nD$Wapj^y fein^u: .SumujI «ter ea/ Dad -lBa|]rr / e^er nic^t auß ttm cfc^ir: §erau$ nem^

®

•ncn/e$ |V9^enn ^uvor faletrorDcn/fonflentwrfc^winDenDic @eij?ert)nofommen hinweg» ^nD trenn Di^-^^ejiiKierfoJbeti finDt ttwrm »örDen / fo mac| Dae Jeuwer fein allgemad^ grof^« fer/fo ix>irD( e^ je langer |e (weiter/wenn man$ mmiid^ üiicf^md

mal (a|1 Dur^lau jfen/ ja ee wirDt nie^e allein viel eD(er
ftrefjflid^cr/fonDcrntefonipfaudjmegrSeijler*

wb fur^ @o ojfe Due«

S^ag

«ter üon ttetuem Deftiöieren wile / fö la$ ^mot (inm ^awt^tn in fhcn Dem ©efcljirj/Dvirmnen Du s$ DejliEier(?/in Dot

f>u(rcfacnonpe(en obentrot^upopffen/tjnDoJnfemen^elm ju einem Hünm (Jeun?r(ein fe^en« ^cnn Du ee aber fc^uuDt De^
pilhercn mit / fo fe^

btm ^oi6en feinen i?e(m wieDertiml^ auf'

t>«v f {a& Die 5ilgett/tt?ie okn

^m^M/ |u»

^Uchu

dlö ^cnn >perffcet?ni) *>ÖoDfommm fa;

nu^r g^brn trdüm/foir#/5aß Dae Q[Bii(Ter ^dcf^e^ Du t)ci:n Dar* f an j1/tt)enii fic^ |m^ünDtt?iet)riraugleic^ 2^rdpff^ <?u^ crfcnitcn
^3}?accn;
:

ittji

s>nnö -^cJif (fiit iin^öicfm / «Id trrre rö

m tuuhji&^ti^

Hü ZhM}Um:^(H ($ Utibtnaml} bit S'äfäm oDcr iümyUin/
foman Darinnen nf^e/]^cU/Durcf}(ci?cmmDt?nD fc^dn/rnDtreu (U ^(dcfe anjunDrf / gani^ mnt> wd^/ voU fu am erflcii warm, ^on tnrfcm t^n ttiva$ in ein n?o( \>awa^vt ^ifd^in/mb

man

'"

i tf)ait$

^n Deiner t^o^t

;

^mn co

jjl

ein ^eiijame Qiti^na) De^

^cil?$/n?enrt

man et? /wie in anDcrn meinen 0c^rijffcn

foü ge*

melDettt)erDen/privarirt:'©aet)bri^elaß n?ieDerumb auff Die

^Beife / tt?ie oben x^ttnuiW Ut^ einem f ieinc« J^wHein /ein mal oDer funflf/oDer tvo Du e^ nocf} teflfcr haben n?i(f / (in mal fönff^e*

^cn/oDcr ^iranijig Depiüieren/ jeDce^ aüe^cif/ e§er Du ee wieDer^

t4mb ^w Dejiißieren in Den Kolben (§uj1/Dcnfelbi^en ^utJorfaU frerDen/»nnD <ö Dae ©efcfeirz aütregen fein flei|Tig ^u^aiten: Äennauff folcfee -IßeifewirDt c$ [b fubfiel^^nnDgeipreic^/ Da^

man ($ Midi
Durc^ weU^ee

t^ae

Coeleite oDer ipimmlifcfje nennen fann/
tic

quincatn Eifcntiam au^ ttn ipefeiv jut>or auflf^e^aUen trorDen/ex^ragieren fann. '©aa jenige at
ier / fo Du DejIiUierejI/ (a^ antreten

man

ron

nett?em putrefacieren/

rnnD macfe Daö5eutt?enponö5raDr^u@raDe^reffer//e «weiter Du mie Den DeftilUciombus fc^reifejl mnb fompfl/DaßDad Malier in btm Balneo mfangt ^u fieDem ^elcI^er abnaU

U ^acljen ^ütct nid)t tvieDcrumb Idjl falf tt?erDen/ Der Dct Die biüf e mn^ '^nfojien t>mbfcn(! ^n / Denn ti^ ^cif
(ler/ale Deg'il3aj|Vrö bejle^raffc/ «»erfcfetrinDen in Den inffu

mm

^ic{c& Q:Oaffer fe cflTr/ tpie gemelDf / Defiiüicrf/ Im DJ?act) t »nD
örd|fcr'^ermdgen/a[öm.mi|rDertcfci^KDgfaubenfan/t>nfafi

Die^uriumEdentiänici^eallem^iuß^cnJpefcn/fon^ernauc^

©a^ 2lt1^cr ^uc^.

)o^

Uin^tn /micfic$ t>od^auff antuen IBcifc m^^vTäitä dhuiü^^

mu|j ;^^^t vnnD ivo(i>f rglafurf/ cDc r cm
tt>otvmvAf)Hmntfx>xxjlopfft

bicf ^(vip/t?tinö otctt

fcr)n / fcivjim

Uiibtnicf^t^

t>mm

'^h^mnnimmalk

tiicS^cfm in bc«

jtf^tßmdmüt <^(fiU
fcimt^anß

fcIjin/welcFjce fogrof; rci?/Da(; aflcin Der Drifte !X§o(

^m ^^cifeD.imtf öcfüüct n?crt)c/ popffe nacljmale mit ^aiim^ woll wot iu cmcm f icmctt Sm^riin m Die fct jTe 2(fc^cn/ /
$11
fcr;

U^i$ g4n$ önt) giiy cmtmcfitc»
^iefe i?efm a^crbm
t)fr fan?cr : <?)rrott>cgcn,

ttad) funff^cfKti

Xa^m/cbct ^wam

in

Dem bu Die Tl3<i(]Vr (a(? Durc^iauffcn

»nt)t)cpiöürctt/fo fe^eauc^ t)iei?cfrti/trie|c^t(jrmdt)t/$iim

^wer/Damit cem einer OJ^u^cFnngel^e/fnt) D« gcrmic^nic^t
eine ^efonDerc gcit Darmit ^u^ringm mi^lfcjl,

€ui ])^ücfop5tfc^/ otcr 2((cl^tm<flif0 A quam
fortem, ot)a*^c^cit)wa)Ter^umi?cferm

®vi$XII.(ra^
Vitriol |.^. 0a(nitercj«ft*3'"*^^^^*'^O'''i<^5^« ^<^^ gY^mm '^

öto

fUin itx^o(fm/t^u ($ in rinm ^(cmhc/ richte Dcn^

fdf^igen in einen ^cflfeloDer

S)afm/{otm

Dritten

^|eil mit

3(fcften gefwUet fep / ma^k er(?(i(^ ein f (ein ff eir erlin

am^ tief

4>

öarunfcr: })(tnacf^At>mn ($ anfanc^i Gaffer ^u^efwfo fartgr

^u Dem <\np tan oDcr ^mc^tcn'^a jlcr/fo nac^ Drm ar(!m |ef auftnifp/fif^
tDirflu jf f,f ivövi^ t)cr :2((cmt>K mt^xtumb flat witbu

cmm

ariDern Ovcajnmtcn

»or/

fb ^(«c^fate tjon

®(ag

fq>/

rnD|IopffDenrc(bigmmDf(jdjn?c(iu/tt?mnDu nemltcfe fi§ef?/ t>a|; t>k OJJatcrp anfan^^ trucfm^u werben* (Sic Ärafppnö

^rflh'cfymac^f c$

J)a$ (Silber t)nD£iuecffi(^n'/n?fiinm^rt

gm f ditnm/ »it D galt Die ^Prob fo offt man tuiL
2.

m

gum anDcr«/ wenn t)w (^pfen /oDrr fon (ma$ anbm ^dv^
jl

wUt/fo muflu e$ cr(?(ic^ mit piaffcnem ^rnt^ be(?mc^m/ iiac^mafe bep cmrm Jewer mtbctnm^ machen/ ai$

tmdm

tfmn mit liefern QBa(]rr aüenfftal^en f^rnc^m/ tcr) Dem Jetrer
n?teDenim£> emtrenti^trucfenmacfjen/tfnD

mMd^ mitdmm

2^&uc^femrej(^en/foifIee Der @eh°i^rnac^ gebdrfe^ "^nm btitun / lotmanbtit a? Da;? Äueef^^lber ;nner§a(0

Drepen 2Ia^en «i eine 2lfc^rn/ wenn mvinDaflelbi^e in Diefe^^(jflfer r§uf/»nD okr ein Jetrer fe^f*

gtim t)ier&fen/(ege man aucl^ eta\in« (SM^f hinein /v^nö tnhn$ fein all (^emac^/ieDoc^ or>n a1Ie$|2(uffßdr< / i^nter tinam <mDer/ jb mac^r e$/Dvi^ Derfelbige vilfo baiD ^erge^et : "^nD weil Du (in tiid ^pfen ^erbrecfeen wilr / fo nei^ X^ucf^ inwiefern

m

^aj]er/hnDeeean Den-^r( Da Dne^^erbroe^en habmmit/
ringe f^mimh
fo
t>a$ Qi:i?fen/mac^

Da$2^finc^ offt^nDWeitJon-

ncmm irieDerumb
frijl

ee Durc^ /

na^ / hnDe ee aUqüt wieDerumb auff/ wiD bricht tia$ (^pfen c§n alle SJSa^e en^

^wep.

gumfunffi^n/nimpeeeaudj/wenn

man (twa$ von

53ie9

t^ar^u tgwf atte-^ar^en vi^n De| 2)Jert fe^en -leib §inttJeg/wena

mm

©a^Sn&cr^tu^

Tor

nt^rt fi( ntmlid} b<itmit Utnht(t/\}nt> ntacf^f t>ic 45rr/ ba bicfä^

gum fe c^ jlf« / tt?crtn man cm wtni^ g^tin m &iVfc$ '^[B^ITcf kgt/ünD nachmale Die 5(ccfcn/|bfm\inn cm OJ^mfdjm bcm :3(ngcfici^t §at/ mit Dem gpntt ^rru^rcf/ oDer c$ baran^k^t/fo t(rtmU$ tfUftihigcn alfo b<xit>t/mb thut tcm ff Icifdj fem kib, §um fuhmbm/macf^t ($ t>ae 03?c^mg fo wci^/wit (in ^iU trr/ tpenn mane ncmhc^ t)iimif Ufimcr^u
gum ac^tcrt/wcnn
mcfimai$ mcb^xumb
tni

(f.

7-

(cfjtiMrfKipaupf i;)aar <^4(^

^akn

8.

ttJilf/fommmDiefce (t^ic^Baffa/tlutmas »on ^efcple^mn bar«n(cr/ ircifcb fte ^aav auiß änmi ^ccfcn Diirmit/ia(;fie
Itrucfcn

tverDm/ unt) mie

ferner

antcm
^'

gum itcunDtm /^au$ au^ Dirff ^r<ifft / t>a^ cö Djc ffiftcffji
'^um ^c^mbtn/ mnn bn dntm ®in^c cm feierte frtfcfjc ifartcgckn ttJile/ fc mmm ©oi^eMarcafit, thufic mt)icfc$ 5üa(far/ fombtfic ^purpurfarb: 2((e Den« iapeemif eman^ J)er fieöett/ tgu Da^ icmge/ fo Du färben wUt/ Darem/ fo n?irDt ea |u Diefemerpen mal ro5f* ipernacf^akr/ trenn manc noct} cm mail^inäntfyit/^m^(l^diiv\mbkS)K^atximei6mn.

10.

§um ep(fften/tt?en«
nimm '^t}nn/tfyic$
in

Dufcfjdn S}imm(ibiatv

Mmmlt/Jo

ir.

Dae gcmelDfe'^ajTer/lafj cöauffDcn ?BoDen §mab faUcn/cm f kine geK Darinn Iigen/nac^ma(e wia tnnmb |erau^ nemen/fo ftnDcjlu fc^dn S')imnuiUaw.

gum iwdlfften/mac^f cö Djc ^otaüm / fo man Drem
»eic^trie cm ^ac^cv

f egf/fo

n.

§um Drepje^enDen /xjerDerb( t$

Den ^em/ivcUi^cn

man

15,

mitvermifc^t 3ummer$eBenDen»nDie^(en/nimmF(emePerlen/fa(;Die^ plhi^t fem rein pudierifiercn vnnD reiben /naei^ntale in D/efe$ SBaffer.Ugen/ mit wclj^minisHm ^^perfiar 5« einem Xm^

14

'O

ij

ro8

^on bcr

%d}lm\)/

macf^m / bat* aug attbrrc pcrlm formieren/ tiicfdh'^c ab bcnn
mie-irmoir^ijm/crett/im Der<5onncn frud-«cii/fi)iiHtt5cn fu öcnna*üriicljmpcrlm^f«c^* ^^nDcrcriSuj^cnDcir/O^rmtic^

©a^ crff e ^afT^r/mit ft^dc^cm matt !)a^
föo(ötfo(uicrmfantt.

'ÄadXIII.ea^

t^u Sal Arm oniacum,t)n«>@ci(m'eer/|eDc6i;,Xo§tJ)rdn/pnö (aß allce »on newemmie mant?ctttfiiüimn* ^nbt>U(c$'ß ba$^cif\cv/ mit w^Uf^cm mein ba$&oiHmutcimm tvan ®^i(l /mt> mt ^cmelDr/m ^tfyn Xa^cn/o^n miß ffcwcr

mm

tiffoiuimnfamxt

"Son

tm mUm/ otcr jfrci) tm Gaffer.
/

^3mm Alumen Rochst);, io^t

^innohtt / mtf

®tüm

^fpon/;cbi$ üi;, io^t/(öalnita]c.ioli^t/(^cf^wcftlmi.io^t/

»m^6mif(fim'^Sitncir^i.ic^t/ia^aU($tcinicrftoffcn in tU ncnt ZimxW ^ifußicr ert/ Jon D k^alf ^ 5um ®c^rawc^/ jr« p^cw

53ottt)emt)nmm

^3mm ^dmifc^m^imo()rrxif-

<lo§f/©ahtt«r rtrt^.

'^^0ittt?cfrl;fj^4o&t/(aj^fkm$er(?o(fm auff Die Pi>0emeit)«

SBofe t)e j^iöimn/vril) teg^ito {« t>emrr 5?o§rt

5»on

«viöXVI.Cap.
Jl^(cml>ic tfc^iUimn /nimm
Dott tKttJcm

t>on bemfclt^i^cnii'. ^ol^t/Sal

mit c inanbcr Dcfttöicrctt^^ctm ^icfee ift t)ae '^afj« fcr/foi>a0®olDf t>ntcr cmcm tVv^rmcrt^'Jvtflm^c^mS^aßcn/

1"

€iu ^a(Tcr fo Da^ @<(6f r fcluicrt / t^nD Da^

ta$ @o(Dt von Dem ^iiUv abfontat /

Dciß au)5

cmcr
gfiJ

QkicUn ^dn^C^ainiUV/
tnacfet i)nrtD ^cf^^ü^ercf

mb Alumen Rocha:

mxWmnt> fc^dbc mit Dcmfclbit^m t)^ö

btm <Siikrab*^ckii($aUv^ux>(txicfitm/t^ui^m difo/ale» nimmt(^^iiUt$/(c iioc^ mit ^oit>t vjcrmtfcfjt/jjntiö
(Soibttfon

öuffDje€apcaot)fr^ro(>fcmiVmt|?/t?nnöiPörffömifffoneri

M6xnkin in tit{($ ^a(\ct/(p\vivbt($ foiimt/mb Dem &oiH tmc\}an^ni^t$in^(fn^ct/mnb\M$ 'ontcn auffDcm^oDm ii^mhUiU/ t>iW ^citt>a$ Znfd^cnwicMkifyn. k)<i$^iiUt^ traifcr f §u m ein antxr @(fc\)in/lafi wie ^um erjicn tt^iUimn/
fo^au^tba$'^i^f\(tc^U(famyt^evauf)intm^cci\>imtcn/bai^

^übct aber bUibt awff Dem ^obm iigm / t>nb alfo pflegt man Ut)bc$ ba$ &otbtxinb <öHb(tin bm^iegcln ^ufcf^mdt^m/m mc^mafe auffmm^d{m^u<^ic^cmQlu^ba$ &oibtab(t/in ban e$ Ut^t ^crlvi||en ifi/^mfiman/(i> bamit ab^mmbm / cimn
Stropffm Sublimatum,2(uff Dae &lb(vab(t (ttüa$XfOn S'ale a; moniaco^unt) fcljüf t <$ mbtUcfi mffbic diu^t/mb a(fo wixb
t$^(fd^tibm.

>0

iii

^ ^in&i^cittt^affit/fota^@olUf0hmwmb

moniacum|,ft. i§ueem eine« tt?o(mf(ftt>rcn/rnnt) mit fernem i?rlm/t?nD ^re(Tm !iXc«>iemm ucrrcfcnm Reiben / ff ^ rtttff cmm 'ffimDf ofcn/Daf; man cm Jorcr von S^oit} Darunter

'^

machen Unm/v^cn Qinfang aUr ia^ t>a$ $cirrr fein att^emat^
an^nnDen/nacfemal^wcr miD|tt?anf^rgÖfnnt)tt?ön@rat) ^u (öraD^rdfT^^r mac^en/fo befomjlu bae "^Daffer/ öurcl^ mkf^($ ntan/wic obm 0cmdD(/i)a$ ©oltx Diflfcluimn fann,

^ ©tt Aquamfortem, dct @C^e(fcft)a(fcr juma**
d^m/fc i>q?De6 Da^ ®olbt/^iih(tm^ alle
anbcreSKcfanfcluierr,

»nnb ^Xdmifc^m ^i> io^t/ia^ t>m 'Vitriol \rio(/|cl)e$ üii; fernem (Sal^ jft;'. er jTlic^ in cmem i^ifen oDcr pfanncn Hrmaf(m augfröcf nrn/
,

(Salmter/ Alumcn Rochx ^3*«^ '^
tfe,

mitbm anUtn

mit tmnbtr/wit cmc^ t)on t)m a(fc|i| ijl ^^fagt tvortxn / ^cfiiUmn/ t>ae §t, wer er (Ihc^ eme^ i^^fec^ö ober ac^t f (ein hUihcn / »nnD nac^^

®

ob^cmcltfttn

^tMm/

iaf;

ina(e aefef/^e^Kn/ober me^r/|e (an^er/|e ^rdflfer

f otttflu ei«

^n anc^

®

ma6^(n / fo be^

a(Ter/fo

mc|t aOein tk»^ ®cJO( »nt) @i(ber/ fon^

Diie €*i(Te« Vit

0ta^I g(eic(jfvtm in einem klugen Hitf

foCmeri/t^ttMnDemeefolc^e ^eeaü foimcrt/n?irDte$(bro&e »ie ein <2)Iuf. f©<»^ e$ aber biefe bepbe ^rucfe / nemliclj Dell

^ta^mh^i^in folnieren fann/ mac^taöein Der*2?t^
iriot/o^ne n^eliSfeerud fonflenfolc^e ^ro|fe

^m^
Si»

genickt tjermdclj^

€in ©c^ciMt^afTcivfo ia^ fi)rictfe @t(6eir tiu^im/
»nO ferne @ci(?cr tcpfnmmcn ^egdr*

•^mm SdmiTcfj ^Knof/^i?(m'ecr/t)tib AInmen Ro^mac^cm@c%aDira(|cr/
fobie @cijler^ci?f<immcner^

|rff/t>nrtt)gfcK^f^möcf?c§cnm<ic^^ ^acfemale

tiwim@rön^

tis,bolumarmen^,<23(lltf?cmt)«t)Antimonium,fot)Ulotte6

no^un / k^aUc^ Hmfuinmficm / mit Dem le^f^Ci^ mc(Decn^c?(]frmcmcn^rcnnfo(t'm ^ufammmt^utt /Drq> iS^a^eauflf/ oDcrmöerwarmm^ifc^m/al^ an Der^Sonnm/ dtfo über rmanber (?egen/t)nnl) mDf itc% t^Ux einem groflen ^e^
icDcn »Ott
tt^er^u

einem ^i^iyer^epißierert/ H^atte ^eifter»t>erficrj§ej:^
eii

au|^

^4m vffen^-^ae ^afTev aUr mufm funffmaf)( bure^ f

Mcibcn iauffm laflfen.^nDtdcfe nimm t)ie)e^ ^af{a$ Xfj.ioW ptchUn<^UUv 0\<lc^r/(aß Dae@i(i>ermDcm^ö(|er^eröe^ ^(n/mbt>i(^auti)i\vanf}i^1Za^ dfo vC^er einander fielen/ (^annt oDeu fofef^t fic^ Der ^alU XhtH Deß ^ilt^erö wie f o§te 2ir4en/auff Den ^oDen/alfo Dnf; e^ leDei man für &citt |elt:^er anDer f^MU X^di aUt UoH €il^er/»nnD mt>t Ht

m

«nDerepöierf*

^i<ich,$faU$aüt ©eiperl^epfammen §e(^

mtf fixiere oDer ^cfti^tn macfef

.^^3ttl«t ©riee^ife^en 0ef^n*cf^c{;^tt3,Sal armonfac-m

^

tjft/,.

iohe/ipcnia mie^Jid vt ifdC^i^jc vonndj.teii/mifefeö mit em«

irdlTcrt fcfeaypffm SflTi^
attDcr/fa(?

anffümm ^amcifim ^olmttt eim wibaumh tmäm watm/macf^^ mUtumb mit (^p fi$ an/mt^ wi^ct^o^k folc^ee ^um ^wöifitm ma^i/ tjcrmifc^e
cnMiicf^ mit

tcm^ciitjwa^ix/ tiefen Du f)anad^a {oitUticht tm bxittmX^^iü mit Der ^atnr^/ia^aifo manDcx in eine <iUmf mi f(r)/ai$ (b

mvt>m/aifot>af)t)(^^aff(v$am^mi4t

U( txfiiiUmn : -Sie ijcfe» / fo fic^ in tcm 2imUc ff^t/auffcjV
«em^^irmorn^ol^crrett'cn/cmcn^ufmXhcti fmce> ftiniextl SaVs armoniaci ^^iWJH tfym/(t\va$ t>Ort t>m\ Dcjillltcrfm TBcif;» fcr Darunter vcrniifc^fn / C6 alfo mit cmanDcr trol reiben/ nac^
Demfelb(i]entt>tDcrum(> frurftten/f ern.:cfnn emcn^cf verj?opfp5
f

m ®lvi^ in

einett OJ?i|^ fe^cti/vniiD t^icrßii^ ^iiti^cr X^i<^ Dvirirt^

tim (tefen/fo wirDf ce fcluierf/DrinDiautft em
f*inn.

i^eiraltig f df^iie^

Gaffer 5eriiufvnnfive(cfjcm man anc0/|omi?u

wiK/figiereii

€m andere ^df; ein folc^ Gaffer
^umacfjem

>3mmDe(;^a(cfet)on Q:pern/

fo Drep

maM cafcmiert

TOOrDert/t)nDSalarmoniacumeine0(bt>ie(a(6Deßam
^Dern/rut^röauffeinent ^^armcljlem
Der/üermifcfj0 nut Dem i?cn
Da»1 fcm/Def}

wof »nter cinm^^

(;!:t;erf (.ir De(litttcrf

m "^a jfcr/alfo

^a(]ere/am (^eancljt Den v>KrDt(n 2^ha(/ fo wi

fe9/al$Dcr®?a(er9 /lagDurcfj DaeFiltrum Depiüieren/ (obo fomp(?uem§ea»nDftar^a(1er/ttJe(cl2ce aOe ®ei|lcr fixieren

fann»
(f in

Aq^afortis,o^cr @(^eit)n)affcriu
DicferÄunfl»

^aeXXIII.^ap.

gY'3mm ^afmfer/^im'of/DrtnD calcimertett Alumcn Ro'^ cha?/fo jtvarcvtlcmKrrfep/ /eDoc^DajfclWBenkfjt^ut^^ff/
fonDcrii

fdrtejewc^a^fdf x>ahhtm |^S / K^fe cincsi %^<il/ mnt» macfi$nul} ^nrcniuitiu einem ^H?(f<r/iuclj^

fcnUm aMn

male nimm tcffHbi^cn ^cmclDte i:5ctnt>im|]cr0
laf;HnmXl^(iiYtxpan(:Yt
,5[Ba|]cr/fonoct

jivDift 2^hej(/

<ciiUrt>mnnm '^iifoimvm: 4)a«
Daf? {<a$

mdjtancr^m^ö bCftiüiact u-orDot/ Durd? bcn

2l<cml>KvoÜcnDö Df|uUtcrm/tJtint)fU>f ;c^cd2

^tiUt

fcuc^f fo? / »nnötfttjae von D^r ^cucl^eijjf cit Dcf^ ^Baifcre \)U^ .^leif>c:^^nrt trenn mvtn$ gvir Icfl au^trmfncn/i)l ^ubi forden/

eemdc^tc^u emcrDtcfm^^i>jK1nlj{t>nnD^^e^entvcr^crt/ D^jr^ man ttnn mcl)fö gute machen tann. ®a& Raffer aUt mu^wor maßlt)cj?iüiere/t>nt)$tro(jfma{il vUr t>a$ ^iibagc^^ geffcn wcrDrn / jcDoc^ t)c|]Vlbigm je langer [c tr cnigcr / hf; Daö
auf)

<5tlber ^vir^u

cmm X)(k/vnnbvon txm ^<hjit>\vaf\cr gm^

tmwittt : 'QamitaUtt>icf<$J^lc,aÜ(r ^dnipffc/rnnDbc^
OCaucfee

bewerbe/ fourrmipc^ce mjf einem Dffirtlic(cn ^(Tig/

.

mac^cin Jcircr Duriin«r/t)nnDla^ Öen i^jfigDurc^ t>a$ offene SKunDtloc^^ t)eß ^efc^ine fein aügemaef? §eriiu^ Ddmpjfen/ ^enn berfethge nimpe allen Diauclj vnö rSampffemie ficlj^er*
«uß*^^nt)aufffo(efee^eife()efomppu Dae pur(^tertevnnt),^e^ reinigte voilberdle/fo ficfj bep einem ffetrer oi^ne allen Dvauc^/

tt?ie

»nD ^ampff leji jerfc^mel^en rnö naii^imle an feinem ^tt/ f aU öer felbi^e auc^ i(l/gefie§f . 3(? eö aber niefjt ^wdlffma^Ü Dejiißiem worDen / fo werfc^aff/ Da^ foldjee nori&^efdje^e» crcuno, 5?adjma§l6 nimm bc^ ^af(cre>vom fublimierfen

M

foohnaümantxxn'^nfai^

\?nD ^c^mdl^lerunc^/ n^ietJuweifl/

t(l^emacfetn?orDen/$wdlff2^^il/tt?ieDumit

bem (S^cibwaft
t>cm ipelm^er«'

rerge(§an§a(l/[af e$ mit fontpf t)em Airü^ilberdle/fooffreebic

^o^f erfortJert/tej^iöieren/baefenii^e/ foau^

a«^ tropfp/aujfoDer ^u Dem 4^elegieffen/bi|^ ei^ rielrnt) mam c^erlep Jarben Ufcm)pt(£nl>üicf^m aUtmvtt ($ fe§r ^ellrnD
fowei^ ttJieDer^cf)nee:^ie^ater9 eongelierf an
len

dmmfalf

Or^c^n

alle

S^ucljtisfeitiufammen/tPirDf wie ein weifer

n4^
ferner

^clt^er2i(c^teD7
perfe / wüchse tcnmiu ^^i'c^cft S^oüf ominmf cif ifl,93nb a(fo §af!u Hn Pcrfccf ic« mt>

^iitmcftmnb fo ^axt tvic tin

cinm^f)a{mu'a'^tt?oitf^^n(i!up{fcr/ foanrD(ee^ucmcgu^

^c^ bir cm runbt mb bi'cf ;nt)m ©efc^in/bcffm ^<j{^
icm

trcrti^ fur^ oDcr af)^ejiumpffcf ((t^ / t>a^ ^opffoDcr^Secfel t?0n Ö5iaßDärviujf flur^m fdnncjl/ fUibc bmfHU^m aUm^alhm fiinwol^u/Mmit tfa$Qucc(fiU f>t\'nicf^t^aau^t)ämp^t/mbaü($in ^(cipimükuffc,

m mm

fmm

^tmbmcl}t>imtfa$ ^c(cl}m alfixcin<^tcrbnaift/fo t^uDaa ^MdfllUtmit(immyttiimmmthinm/Hah$<iifohaibt:^n/ rugr mt> fctjutrd ce wobrnb^cr/auff bap ce bnrcli (^^^ *>ö«gc^
fauffr.

^oit Dem @olt(o te/t3^«ö ft)f cmmi öaffc(6<3C-

^Sr N'efcö fdfliic^eÄd^unc^cm t)rtbmc5c^ett tt>iff/bfr |"mii(jncmmcnSalarmoniacum xij^io^t / ^alnitct I xmbSä\gcmmeumjcb($XfiÄo^t/baf(dU^(alfomit
tmnbtv in mcm ^UmUc tciiiUUtm/mä^maif^ bc^ fuhimm^

un^iiUtsmmmm/^

fo

mi (rfdbilvoü/ baffäUgt in Dicfrm

^a\\a{ohnmn/nci(i^b(mfokf^t$ g(fcf}(h(n/($x>onmiv(m bc^iUHrn/x>nTf Ucfc$ fo offt mb mi mtialpkn / U^ aUcin ba^

mUinim(Xf^n^HuUi^i^bmmmitm(^nbi^{(9)i^u^^ mi{^^

ntffc^t

(ic

mit ttoc^ fo vfid fcmcö Saus

arm onkci

,

(r jla

hanacf^

funff ma^l nacfj cmanöa (uHitiiKrtiit^iintt/u^ci in fc(d^ce vcr^
i-icfeea/bcpiüicrf cn ^*(Ty/fo t»on

cimm (lartf cn Qlkät g^mac^

tPiOcrum^kpcm^m flcnicni 5c«?cr funffaivT^lcott^cltcrn/örtö (nbüich, in einen trarnicu 9);ift fcßcn/fo anr^ cm @o(^td(c Dar^
flup/ trclc^cö rolcfjcÄraffe i?nni)

XugenDm §wf /

Daß

c^fciii

Äv?$

XXVI.Cap.

^

1

|liüKr<n/öaecrj?e'^vij|c:auffan<$cn/tt:cnn cöanfdrtgc
»eitrongtiro wcrDc/aug

Dem 2l(anhc

^craUfS'

rmnrnm/

inmmtv&Ux^

tfyin/ cinjcivcr/fo rfn?a$grdjTcr /biinsnfct;

mac^cn/hß aöe ^'raffte ^craug fcmmt '^lad}mal$ nimm tvcl
^rmntgce Äuecf fii&cr/iafj in Dicfem DifT^^luicvf eu Raffer ^m ß(i)tn/mbai$ Denrtaßc^ mitieiJMnDcr Dcpiüicrcrt/ fo trirDt Dcj:

Mcixunus ro^t/v)nnD ^(ciC^f au jf Dan ^oDen fißen: ^cnfdCH'jj
^cn nimm atfo gcrcint^Cf/f?cf; hn mic f iMcr atr n;fvjcljeit oijdn^ ge fcinee rohtm Saus armoniad fkin ^n piiiuv/ ia^xe> al(o mit
;'

cinartDcr fiinif mafl
j§vctt ipcfcn,

C^eibjlein

fuMimimn/tnnD tHmnfch.^aü^citmit Q33mn f'^lc^eö Ö^fc^^§^« / (o Uip (e auff einen Drep ma^l nadj einander wcl ^meiben / nae^^
feucf^fen

maMii an einen

4^r(

fernen / fo
te>

rouDf ein Äefeüar^

m\)/

ba\ftiU<^c \:>mvahY / x>\m^ f eb
Dej?

i;)ernac^nimnf

'^BaJIere

vom

mit iükm S^df^caifj, ^aii^ ^\))a)X^cii / t>e^
fe^^e

Äaflfere »on

Dem Mcrcudo einen >r§eil/
vnnD
(aj?

e$ mit tinan^

Der J^ermifc^ in einem foJcfeen ^f.iß / fo einen langen S^at$

^ciiwin

Die §ei|]e 5{fc^en /

DafelCf congeiicmj

Zl&bmnnimm be^ baffere »em Mercurio^tr^^« XhHi/bc^

»cruK§rfn nimm Degro(>tm'23a|fcr^Dom Mercurio r/.^o^e ^u einem X§ct{t)rr3(n?^tic9/(aß)ccme^tMii^ |!a$ anbcv con^e^
Jirrm/i)rtt)fai5raIfoa«ffD«5B«fe/iP«:c^m0emdt)f/forf.

J|^mifdjcrt0

trol

t^ntem^an^cr / t^une

m mt$ t>tr ob^r^
§crau^ Dampfe

^-^^mc(Df ett
nia.^le

j[crn yon (^f]^^ »nb

£l\iccf jlikt* mit ^Skp^

tt>etß/t)nnD fctKnö

mcmmwarmcn ^fd-Dfemiff / kf^cm mcfy
Dcfliflrcrcrt/öcn (I(fig

Durdj t>a0 Filcram
trcftn t^cr
<

fcrt/ toniti)

Samrnus fc (iiirf f rj?/ (o i^c$ \?o!If ommm

t?n^ prrfccf &Mi(fi utiic^en fic tjrtmna g(f ic^m DJ?an(je Solis,Lanxt)n^Mercurii,fmm !Xaig/<3icJl>nvc»tt Dem jjcmdö^

Ich 4^cfe^ari^Rr/(hmt re

m t>a$rvtnbt (öcfc^in Der Jufion^Wi'

f*niimcn/x)nD eil^in^e« aifo/wa^ fie i)ei3e§ren*

4Dii^XXVIlLg:ap.
-Sernemmcrt @c (Mfet?el/(egm$ in ein <Sc^ejbwafler/
'foniff Die nac^füli^enDe "^eiiei^emacfefwirDei^tie/n^ nemmert"^ifrio(einen^§ei(; Sal armoniacum,t)nnö

Alamen Roch;2,)cDe$ Den vierD(en>tAei(/fe^ene^u einem ^e^
trer/^ti^ rn ic^en D4^db(^e/tpenn

Da^ feefcljir: anfanv^t warin
Da^ reeftte vnD tvi^§re

iutverDm^ ettva^ jjro jter^

fc f ompr

?ßap
fer

(er btf(t\im ©cpiUaf/cn r^cMUf?. <®a6 crpe^afTcr fo f^ctan^ l(iüf[i/i\incix/m4/m^i\icl}t^ut/ D.TöantJcr/fb nacljjl n.u*^

^cnirctbicjmfol^f/ilttronijallvrnD öJ^icbefvUenicfjf^ut/ ^(^$
^rjucaki-rö'öt/iJrit) Dicfcö
itjdc^fö fic
frr
ifv Dae ^utc/ t»nD ^alfcime ^«{[cr/ mit Der @o(Dt,tpl alfo vcmtifc^>t / Dap Daö ^af^ aiDc^cr^tn^f«" 6ocfe t)f>cr D4(j@o(t)f öc!}e/m cmcm 2((cm^

t>K Drcp

oDer t?Kr

mal/

ict'oc^ atlqcit

nnt
t>a$

cbm temfäbi^m
i(?/

^4tffcrttp\licr(n lajTcn/rnDn?mnt)<i^®a||crücr^c§rcf
<ȟf Jctf x>cn
t(l/ fo

ncvoem

hmin U^cn,

'^^cnn

'Gaffer

t-cpiüicrct

Ui^cn fU ticgimdtu hoibtfct)i f-mcm / (<?fjf ne an einem feuchte« 42?rf/ot>er in emem^ijlm einem ^ufenjlarcfen gkf

gefcl^ic^t

fernem (Serc^in/eineni^ag oDer Drep (le^en/»nb Diflfoluieren/ e^akr mfdcftergeitnicljt/ fo tjernirfcfjen fn c$mit
Der 5ep( tjom präparierten

^uHimat/a(fo

t>a^ Der

S^vi^in

X^äi / Dep Armoniaci, oDer &Miinat$ aUr ^ttjep 2:§eil fepen/üffen Die &m\iit>u 0o(Dtfei?le alfoDurel? Den 2iUmUc lauften / rnD ful>limtcven / tJnD Denn ^um legten Diifohneren / fo fvirD eö ^u einem 4^e(e/ a>e(cfeee rrol wertl^ i(i / Dafj man ee Das
Se^eneDepte nenne/unD mic allem mö^lic^en 5lei^ »erttja^rr»

^
3^R^
I

©jcfötiffee^cifc.

«aeXXIX.Cap.
©olDtdfe/itJetcfeea wir aafiie^ukfcljrei8ett^c^

Dencf eni tinv^ire »n madjf <^Uicl:fam aüe Metall an Der

^5arbe/Dem (^olDt ^Icie^/ijl Dariif>er auelj alfo gefc^af?

fen/Da^manf einncmentJnDtrineren fan/mb Dienet/wie |§tf
5ernae^l^drenn)erDef/iurieIen<Sac^cn;

^ok^e$
th\x ($ in

^umae^eti

tiimm @^DlD(\?nD£luefFfilbervermifcfjt
Derglejcf;en

fo(c^DJo|r/

auf Dem S<^t>trva^fin.
(^T'nDen

\lo^fimnt> IUib$ mit b(m

Lutofa.ientix a« Ur)tcn

tt?c(^u/»nnDIa^ Darinnen

crnrf en vverDem ?2Benn fciel^e^ aefc^^e^en/fo fcptte ee auff fp(^

i^t^äft in

fmn

(inmf:}af(n/b(i^($ fi^xion ai>iont}(m/fnik ben J^afm m^nicil$

bm ^obtn

tttcTjf

mit^i^/mnJ^

iaf)K$aifomc\imal$mt)ot\b^wan^i^^nmbt^t{(!km(it}t^t^ fyn/ (omvM Da$ &obt in feiern (aUmmt/mbbtrmaffm

raivöap

mm ee ^wifcFjcn bcn Jingcrn nickt ßhkn fann.'^m

nimm cimn flarcf cn ij(]t^ / |o bt^ tfc^ülimtwctbm/ ba$ «lUinicvu ®olbt/mit (in m^ tf\u mal nii^ Dcß wciiff n Sahs AL-moniaci,fo>nic^t fc^tratf? tin^icm fcp/ vnt)mmmsS)oni^6i/{o nacf^bct ^unf ^anach.t uJorDm/ ^imin / fe(^e ce in emcm ®cfc]^tn a(fo mitcmötiDcr ^wan^i^ ^a<^ in pfcrDt$^:9?i|1/ fo ^vitbt ce folui^rct ^^laM aictc ttwann ein ^^äi auffbxm ^oDctt bcß ©cfc^ine §an^cn/fo «tc^t foducrct n?tr t)(/fo la^ i$ noc^ «timal/ n?iqum c r(?cn cakiV «ierm/»nö an'etxr^ok alkö/ wit^utfot/ fo (an^ »«D t)id/ hg c^ auclj fohttcree fct? :X^u t$ nacfynai$ in cimn ^x^itnMUn/ ta^ bcv ^(\i^3 Utanf, bämp^t/m bic @o(i5f lon bi:^&olb$ aitflf ^obcn fiijcn UHU. ^^c^ bi(\cm aUm thnbc^ aUctUfim Aqua vitjc hin^M/ {(f}C ($ wiQbaumb ^wan^ig ^ag in iaiß mbüicf^ Da$ Waf^ct hmu^ ^(i<^m/ fo bkik ba^ £)ckfmtmmbfcmUv/ alfo Dafjmci» c$inaUm®tfdiäff^
fokI>c^ ^^^^^ ^(vichut / fo

mm

Um

mm

Wipmb

ttn gebrviudfecit fanrt.

^nb bitfe^ if bi($mam^(i\t{ok^

^

^0ttdmm@tJ6cr0(/n)etc^e^aIUSf5?rta«

^V^tttm b($ (SiiUte / fo in bünn ^kd} gtfcf^ia^tn w>otbm!
fclbigt

m gnn^fammc ^angegmm ytxyatin 0at^/ Unbi
^uim mittT^fanm&nihun fm l^att mb mß^u^
n(\vm

Wba}bc

fammm/k^^mimcH ^iiai^(n&mt>fm/vnb ia^fkvon

!Da^ Sinter
nt\tm
kcfjctt / fo tvlr^e
t)it6

^u^.

m
aü^nOpera-

Filter ^ariWlfctJm (^(cmirret j

r^ciffcl^ige pop mcfynale ^u pu(ucr / »nD (ap auff Die 5ödfe/ ir le o^m »ort Dem ®o(Df ijl vjcrmelöce vrorben/ foluicrm/ fo §a<?
jlu t)a$ rccf>tev?nt)tva^vf

^ifbcrdle/trdcftc^ ^u

(itn anl^ere

^#
ee

fe(c^

OtU jumac^m-

(jSji yjDrfe nemctt

t)e§

^it^ei'ö / fo burc^ bte i^a|?ell if! ^roWe»>

^IrcnDorDcn/ (allen

m cmem @ctfibftt?a(fcr ^cr^e^etv

Balneo Maris beptaicrert/fo bkiH Dieiunaauff t)cm^oDm fi^cn/ »nö wirDt in öc(e tjortvanbelf» .©icfea iaffm fie mit
«cfet<lo^t@aI^ Dc^üaptfcüt

«cK^ Dem ee ju einem

Dicf^ten

congehmn / rnbbrmgm a(fo/ ^efen worDen/if SWarrf fdn

^ ^om Kupffcrol.
«aeXXXJI.eai?;
pf
f tt

ein

Äe( aug ^upffer machen / fc^ nimm Deg ^tä
n?e(clfeem

]taü$ /

au^

man

Die

©pannifc^e

tJ?aDe(tt'

ma^t/ fo anDcre nic^($ iii/ai$ ealcinierf ^upffer / (a J
Kein yuiucnfimn / rnD auff t>it ^<ifc/a{$
liieren/ alfo

wm ee (^r}fm/

fo()»

M^ Du nicfjt$/fo Dar^u^e^dri0/t?n(erIaj]e|l/ fo ^ei
Oele/tt?e(e^ee fic^ mit Dem5D^er(Ufio/»n>

fomppueingrön

«üen anDeren ^^etallen v?ermifc!jen (dp/tjnD bepDe^lWf
^^prttrsptJnD 2l(ctimp fvinnöe^rauc^t

tperDem

iio

Konter Sttc^imt)/

rSaeXXXIIl.eap.

fpcijl

»nnD

t)jmt t>m ^Älcfetmipcn au.tJiclw fa(l

wslauHlc^m

ÄaeXXXlV.Cdt?.

3mm Q3lei)trdg/ fo
ttac^

t>a

anöcre nuijfö tfT/<tf$ (aUmittt

'^{(T^Aaf) mit rmem (c^arpffcn ^ffi^ fKt)e»/nacljina(a
'fine trcil (litt (Ic^mvnb rühm ::2((öömn ^m ÖrffiB/ ^ren Mbm t^un/ fo DampflTe Dem er gäib wctW in 4>cle inibm/txm MolUn/fU Daa bla^f ^maufj/unb er »berfic^

mm

t}m.

^0 mi mit l)etPu|V0tcne(e^5u fernem ^ic^imtjlifcfeeti
*^

©efcfe4fre.

©cn5em-Ouecffi(6crö(c*

;Oa$xxxv.edp*
5(5ntt ^er

Mercurius, o^tteuermifdjuti^ eitti^e^ ^ntt^

.Ven ©m^$/i£eat«mere worDert/fo wirDt eralererfl tauc^licf^ ^ur <lr:?o(ueion / »nnö <mff fole^e TBeife ge^ ntac^t : :2lie/ man nimpt De^ 45e($ toort Dem aöer reineften 533 emjlem/ fo »ie(ma« itt Dem ealcim'erfert Mercurio beDarff/
fei^t

ee in einem ®(arernen^rennfo(ben fo (anjj^um ^etrer/

l'ii

e^ fiili 5« emem <6f «n (pnaehrrr*

ia jl e^/ tvmn

folci:>r6

ge^

fel^eyen/

aucfe f>c9 Den

S^crattm

j jl

vanuit^ct wortfcn / tc(xiüimn/x>nt>

t(nf£ß^ [>f rauß
fcfiäf[Uv>cr:icktoi
\}(n

Dampffert / fo Hd^f t^a$

^ck mtm aufftfon

^o^m fum/ mt mkkcm man

aUakt) Qii&^Um^ifcl^i @t; fat\n/mi^^(fd^mißm/ t)a^man$ viuc^ fon^

mitaüm anUm ^Tlmlkiuimmnfcf^m \>{lcßU

«.löxxxvi.eap.

^^^an ^aS<i^Utm^oibt^kkf^. <S>ckhj$^nmacf^m/ «im ^t}fm^ckaum/obct SmMnifo von t>im ^pfcn jprmo
gcn/tt)Cttrt

/^^^efcö 4>CiC i(? cm roIc^c^:OTafcrt)/fogeird% tin^i^ ^^^^1 cn f ann / i?nD fcn Dcrhc^ niac^t re t>iiö fi>icrf c &ib(t
man
c$auff Dcm^vtebopfc^micDcf/ j1op jbmnDu

immer fan|ViU'Pu(ucr/tjnb(agDae'P«(iifrm
fcn
i£*|Tjg

cmm

(ch.atpf^,

auff D IC ^ciTc/n>ic e)a$ (5 jUcr/ öi|To(mcrcn / fo ]§a jlii

D.i$ rcc{>rc ^•pfctt^clc/ al$ mkfic$ gmalti^ tnujitt/ ^tffti^ tnnl^bnc^a/t)m Mercurium congclicrf/ i>nDi?icl aivom ®c#

fc^afftc in Der :^ilc^imp t>crJtc^tce*
»itcrl)drf c

3n Der CJ)?cDKm a{)cr f^ut ce

^unDer, 'S^ici werDen ^cfunDcn/it^ck^c t$ für pnfc^ Eirentiam ^aUcn. Quintam rc

<©ii6XXXVir.€ap.

5^3mm Dcgancrfl4rcf(!cn »nDfcfjarpffflcn Dc(!tffierfcn (£p
®Iaß/ oDcr in einem ^rcjfen ^tinaU in Der ^cijfcn Qlfc^en alfo mitcinanDcrcin^mnDtIan^fieDen/r»Br$ in fokfeemjmmei: mut cinanDer /ia^ wieDernmb falt wcrDen / »nn D nacfe Dem ca fic^0efe$trnDflartt>orDen / Durc^DicirölIene ^inDe Deflittir^ tm/mtf 6^rnac% in einem ©laß/ cDer srofien ^rinai ^tpifc^en

^11

l^ontci^l^lmp

ta'^fdicn/ot^ttinamn2iitmbk/ivk bmmichjn

mb fik(^

(SrnDm jrjon«^ coiiijcucrm: (tiambU(cQion'^üAtmi x^Untiffi aUcant^md^lcbkin oDer 2« v/jnn? / in \v(icf>q$mti je ÖJJeiaüc«

fmmcn/mt>x>cvmi(d^tmtt>(n)^mnfoicli<i^^c^ciie^^^^

fchcnmbttmUn mtbm/Uf}($m btm^ia^/in mkUmbic Qiiifittü^mn^ in Der ^e#n Qifclicn gefc^egm um^/tt?ie cm ^cicfi$ i^fl(^ii* '^^b aifo fai! man c$ mit allen ^Haütn/ (o vooi btn mi^m/a{$ and} bm vo^un »mnifc^m. VönD bkf($ i(t ba$'^Ui^^k/mkf^c$bic^hUofcpl)ifo^c(f} mb hcimiid^ haU tm. 3m S'<iU bn aUv tmann hin^kr}wci^aUnfanfi/{o tiirnm &Utfdianm/ bmn($^auUn{0klit ^ta^u

^cnUtnwä^m oieo piiyrico..
^a$XXXVin.(iap:
^bm/bt^}anbixn ^(epwet^/foöa^^iiußgr^nn cjreragim i|!/' i)nt5trcif)mfuHtmimcn lkx\inxk ii\, ft, mijcfeött)o(v)necran^
imöcr/t[m^n?rcrt 2:§cjl De^ ttjrilptt prai^parjrf ctt/tjnb fubiimier^
ttn Salis Armoniaei Dar^ii/ (a^ mxx ixnanbtx fohncrm/ttacfe^ mafo tn cmem '^kxnhi De (litticrcti/m it cmrm ^PftmDt btf^ '^na,iy Ubxm \n\>\\\nkx\<n \m^%n Mercurü "cixm^^^m/ von fclm'crm/öepjf(tcrm/mit ck« Drm^c^wefd »itbemem^al^ tcn PfimD ttjciffm cakim'cvfm^trrenicf mccrporirm/»nö 3um tüfittcnmiii fo (an^ t>cjlittterm/hp ce^uman&crnmai fdjdn/

^

mmm

tt)cip

»nt)

§cK Wi'rM.^^e Drmct^u affer §anDe SD^efaffifc^en^esJ
i'e^unD fur^e \a\Una,^^^

feti/t>tefeiH^ett?eig^umac^en/^ttea(amren/i[)«DanDerem@e<5
fc^afffemc|r5«\?ernc!jfett/t)eren
fc^tt)ei^»
icfe

(J$ tt)jrD(t)aö

Oleum Phyricum,t)a$njeifTe %\ku

Öa$ Durc^t)rmgent)e/reuelieredei)nt!>ingrcditiuum Oleum
0enant)r/ \ax

Wf Är<ifft jw eoa^utorm/ i« fc^erOen / '^nx^m
cm^^rrn/'

©a^ Sltibct ^^u($.
Öierm« 3(1 Drrow^^m wol mn^/t>a^ man

m
®^« Oarum^ ip^

^on Dem Oct/fo auff fcmcrfct) "Bdfc gefielet/
t)«t)

Oleum incombuftibilc^CncmKnvirt)^

^
^

ÄaeXXXlX'.&ip.
6?tttt

bu bi(f<$ ü(i machen tt?i(r/fo Himm gemein 4>cf/

t§u C6 in rme i)cr aöafarcf (Im (l^aprtcllcn/rö^re rvoi Xfnut emanDcr/»iiD liif: t)a$ i'ctitgc/ fo oUn fcfyvnnmt/ ^c(?llfta•m/fo ^^(tiitJicr^^ 4^c(c Ät>cr (aß cr(l(idjem^ccr^

^wibdm einem 5((cm&üDc({tüjerm/Kl)oc^ ^wv mfcfetvar^«: ©«jfeti em tvenrg fUt>m/(o fc^t ficfe Die ipcfc miff Den QöoDen/ t)nß .€)e(e atcr bkiH oUn/ Da^ §e^e ^«(1^5 aiiff/ D.enn e^ i(l|t§t:
ft^lliic^vn^^iifv

©011

Hm QSitriololauffDJtfcrc '^eife gemacht
DcitfelH^ett tt?o(f!oj]crt/

'5r>2tmm rcße ^cnwcfjt 'vöim'of/fa^

mi( emon '^rvintJtcnir^em tvol »ermifcfjcn/örepmat tPicDer^ MmHrucfc«tt?erDcit/m eittm ^rennfol^en t^un/v>t\nt>fomi
^ranD(emt».cmDciröber^ie(1cn/t)afj er Drep Singer ftoc^»X^eif tm\Sitüolß(^</btcr}/ot}(tmrXa^tai{o mit einanDer aneüs

nen i)tt fe^en/Da e$ mcsc pwfrefciere« /mb t$xnt>üi(fi
Üereit.

Hfiii'^

55oti cmem atit^crn ©iertcKl.

Äa$XLI.Q:ap. l^fpifCtt^ t)cn ^itnol mitxincm Aqua f ortcober
a\i(T<^r/fo

®

djei^^

Unim^t

^nt^^cu^e e$ ^iecraflicudinem,ct>el^'

124

^cnt)ct^lkf)imtj/

J)a$4>d^\)^mg/tt?dcl)c$

^cfecJDnva jfcr rci(>(? §mwc(^ tropj|t/rnD tkil'-t incfef mc^r/al^ \>cci} ^^)lai\cf^m cm^c^

mm

hmm

Un/ct^a inmtiicf^ ^dvaucfyn Darff/öcnn

iji

^u fcfeavpff/

^m/a(6 ^u trdcljeti ce trrffiic^>guf ijl. inüm thm De flfcn Mi ferne funffitm ^UCfe/DOn Der Q^mEa EHentiajQJJelMm^/tJnDru^^

53ott dttcm andern teräfcic^ert.

9>3«^»^ Ovdnttfc^ett'p^t(nor»cj-^* (54fnt(er/t)n^ Alumcnr bet? emem ^rojcf «ae^ ?lrt ber ^unf? eaWniere«/ aljb in man fmmtnm \>nb

^ /'Roch^E v»fVXo§t/ (ag em jeDee Drepmaf

wolln^dkibtm ^^nnnfoibm ^u ememJ^trer/Dep^lc^imi? prf4ert4>fe«e fe^ett/ »«nD t)4e5^ß>er fcmaögcmac^5rd(fcr
macfyn/ fo 5ef om jlu t)iefe$ 4>c(e / fo gkis^fal$ ^u »nfer ^wifl

^on einem antcrti.
rSa^XLIII.^ap.

ov^mm
'^

DCcmffcf^crt 9[?i(rio(

m;V

ft, fa^

i'rt

einem

inbinm

® cfcfj»-? wcUvndnm / vitD rolit tr erDen (a($ mit trefe^em
rem öuimmer
fartf?/ pu(«erifierert/meiue«

roFue» 'i^if rtoh'cfj vif (ma( Ulf er(e!i)\)er(e^teQ51ue2(öet'n(^ehie9^ (ec/önnD aiiclj t-aivnit Da$ verHufeit/^uwekljem aUc andere
av.^nc)?e»nicfotf^ei||erttt)oUert/mif t)eri;)ü(ff ii^oere^ i^ejliüee

gab)a{e
jti tf^utt

Deittt fo

n?cr\jen-Ieti>rett .^o(()en

(f^im/wie Du mie

D«m

v^cf^lepenp.ijer

'^^t^p m\^^^^^i\l^\tK f fem

Jetvrlem Darunter unjün^

&eivDvif}eltni3e tt^c^jmvil^

fem attaem(icfe;dan3er/|Cärd(T<'r ma?

cmcn ^ro({m\voi'caH(iUmOi((i\>imf ^c^cit Xa^c mch (imntia a-^aU Jnvcr un t>orf^i}m/mnt> tmfofomnunmtftiiihjol^tc »nD (cfyvm Xtoy^im^aau^.
^Xcibm \}<ranf)
ftci^cn/
t>a^

^lacfymih ivmn Der

CRccipicttt/oDcr "^orftiititi'^

anfangt l^^ü

»HD Har^nmxt)(n/ fo lafi Da$ ©cfcrjir^wtDcrumb faUtvcrDcn/
If

t)m« t)vi0 ^crcf i(?alö Detttt tJofkitDcf, QlBctin joiciK^ ö^^^^^ en/fo-t§u re trt (inm fUmn 4UmiH(/Mmit Die pflcgma §cr#

au^ fominm / f# iSonn/^)a(($)n

mm t>UUn®iap ^^^^

tm mn^m \ÜUmfi nam Xag

an

t>K

(lopff^fon pdf^

^on

mm anicxn

t^cjjglcic^cm

^u fo Dicl ^iertoim emm ^oi^m/ ale hu f(ib^n>ilt/
Mj^nin

mm

^c^ciDtraflVr

U^ (inm ^at^mS^^

ct^aidn<^a{ogYofj(tfy'iUm/Ui)(r<^ani^rof^uvothm/t)(nMcU

Unvnt) Ovaipimtm nacl}mai$hhwc<^ thun/t>a$ ^aflT^r auff^ '^(Un:2t$ bmn Dm Söitrio( tvo( (loffctt/ mit fönff i§ei(m quintas Eirentias vcn cmfitt TOcm (jcmacf>( m ein ^oiUt^nn/
<i(fo

mit cirt^nDcr in

mm ^fm {am

/ d« ^itt^^f

©K^p t)or Dm

4^fertl)erau^frßen'DrtjV'''^ii^^ ^i^ ^<^ ^otminm@((cfiin mit fult^affcr (?ef(m/v)nD Da$ 4^r(e Darein empfariöm.^crl

foldje^allcö ^cfcr^cfAC«/ fomacfj Dae S^trer/

mt tu Ut^ tm
Dae Aqua vitas
(larcfer ^e?:

^cfyibwa^n c^ahan

^a(? / fo trcpflft

rrf^licf?

|erauß/^(«cfj wie l}ernac^/tt)enrt t>a$

Jewer etn?a$

macfjt trir Dt/ Dv?^ 't^if rioidie fetb j?.^erott?e^e« ^iege Da$

^ap

ferDurcfe einen Q&ren^dm in einen ^efonDern Dveeipienten ^er;

<m»?.\jnDfonDetee6airovonDem4!?e(eaK'^ennDumitDierem
lOeleettpa^ tini3ierentvi(t/fo iiiß SWarcafit

tmnmn DiflfoUiie^,

Vcn cimm micvn/fo mtim^ ^rac^teti^

(oi^lS'C^vtr/ Ur)

wächjm man bk^^cibwaffa^U'^
bm^clbU^m H\Wkm. S)a$ itnU

mcitiicn]>fitgt/m^ti iaf)^Uv

ge/fo f rpitc^ §a-auf5 ianfft/ifim mif) ^itüol
fo folget ein antJrrgvutt

®

affer^'^en»

Gaffer : r©emtt?cgmn)rn«awc6 J)ic«8 JVenacfe/df^/fofc^ünbemJcwcj'noc^mchr^u/ Daß c$ »itter/
unö t>kr Dem ^oibeti gan^ <$rop öuD |etß fep/fof ompf Der Dnr^
le \?tiD (e§te ^Safft/nemlicf^

em ro^f 4>e^, 0o ojft akr em neu^
t^origctt

mSmcf^ti^Uitci'folßtt/ muf?uDert

msnmmtn/mt^mcnmmnvj>tf(i}m/
tengemelDten Dreien
fein fcefonDer

Diedptmten fin; tamit ein ;eDeiMUet:

miffgefangen werDe* (£$

mn^aUtUvbt$t(t^oiWpclmmx^C(i\>imaUt$(ixaäfcr)t\/ m\> Dicfee 45e(/ö?ie awc^ Die ?Bvi(fer/k§aie pnD Ktpa§r mif at^ lemjici^
??ott e(ncm attt crit ^crätek^ctt / fo t)Ott fi^

nem atip Den Zitm ^efcfjrief^m
tPorDen»

3mm Vitriol/ fo melDuttnie/ f^ul^enfefh'gen mein
^to^ur^iafüH&cfd^ivt /
foauffer^alt» trol »crfleit«
|er?/laß j8ii in Demfeltisenerpiiel^trwefett werDf/naefe^

mcilt "oUx ^ixxtwtt

SUWw \mnM
t)u Dr(]V(^i(jrtt

f>

aUcr Dvauci^ t>on ifyw ^}tt^

m\} &ampffe/v»nt>
i5mrt er
tjl

nickte

m

t>icfj

cmpfangcjl/'

k'p /

\:>nnti

niddjrtj} gcniivj

emm CSSenfcfjm »m^
cmcm
ipof^trolger^

^uln*iii(tm, 4C)ie9}?iUcr9 fcftj?

ru§r mit

^«uor »nfc» <tuff Dem ^cöm fomme. .©iir^uff aba-^tt^ron^er!? (ic^ acfjtunj^/ Dap cdm Dem <SteDmnicljf hcmup /»nn{)§m »nD it?it>cr(Vnn^c/ (aß Hß cö ^^art n^ovDen/ »nnö Dae^nfe^ lfm tcfompf / a{$ fcp aücr Dvaucfj unnö ^ampff »cr^e^rcf / ficDm/ mi\)\m\^ t>a$ ©rfcfein/ in Dem Der ^itxioUptUn ^at\i} mt ^öhfcn kDccfe«/t?tint)a(foflc&cn/t'iß ^aSQittiot cakmim ijl/ Wrcfeatip ferne Jeuc^eigfeft me§r §ae / ö^»'^ fo§t trorDen / DttnD itic^e^ me§r »o« fic^ öjf>t / ale emen f©amt?ff* .©enneö fompe fem fraff(j<^ 4>e(e§erauß / e$ fer>

wm^ /"<?l}o

Da^

^t?o icnigc / fo

^cle^fii / mi)tfich^uobcrfl

Uwn Der Vitriol ^ani^
<tuc^e(tt?atmt)on

Uxxi »ntiD

tmtUn/ fonbern eö

(rcpfp

Dem^a(cmiertenmjt cmerweif]en Phlegma

»ermifc^t ferawß, !^ac^

Dem

Drefe$ alfee »oCettDee/ (b t\s\t

^a$

ffeii?er

rnnDgebe^fem
tiie^qir^reefee.

fampetie^ §mtt?ei^/ (aß Da$ (^efc^irzfa(f werDen/ ^efc^tä'ire^auß Dem 4>fen ^erauß/ Damit ej»

mmm audj t)m ^\ttit>i ^erauß/ iaß Denfeltigett tim ^er j?o(]en / m einen itiUmn »er^fafwrsü
5?acfema^($
er

(en/ »uD iro( ^eKicf enen kalUtit^nn /^ Damit unnD befftii^e 5^t)er Drei) <^an^er %a^i/mn\>
tx^ttUitki/ fo

Da$ grofje

^(eie^ fo »ig|,

5?ac^tanemanDer(eiDentjnnDauß(le§enfdnne:'©e«rtwemi.

rm*
}\n

pm

i(! t»epDeeDa$42)e(e/ jjnnD afle C9?ö^e öer(o§^ rSeron?e<;en Damit er Dejip Keffer ftalre / fo ^om^MU ttjeni^(!en ^a^ep/ oDer Drep ma^l ringö geriim^mit

-laimi v«nD(a|§ ign atttregen ^imor

wiDerumb

triirfe»

werDen/e^erDti|§nt)Crt newmtviDer^

mA'c\xAtUiU9^

^m einem ant^cm/wtl^c^ tu ^K^itnlfim
für ein ^civaUig (Sectctmb^xoffm

J|^kfprm(Jm/^afj Da|Tclb<^e okn cm a^cntg Dr« '^^'^^ac^malö^a$fec^a^tpa(fcrmj(cmem m^< 'Smtuff/ cDerfrummenfwrl^efdrmigm ^ciUn / cDcrrnuii anDern^c^ ho^tnm DepiUKr &t{ci^in ahfonUvn/mnn fcUiiCd gcfcl>r§cn/
tit @dpcrt)cf;

äf^

Qi^bcn'Töittioi

(MnUm/ ai$ t(nnmit<S&^nbwaffa

Vitriole mit einem öfdffcrn Jcti^cr (Imiy iern/

t>nnöt)vi$5ett)crm(blcf}em

fem^agcmac^/c

(ait^cr /c grdjfcr

mac^eti^^icfen Dcpiüimett<Safft t§umeme$ ^cr Drcp ob^e^ einem y^afmvcU Q33a|yer t)cffif[ieren/ tnclDten (öcfc^in/fa^

m

t>jpfic^aHenrafTcricte2:§ei(atfdnDa'et)nt) fclicitf^/mt) tiq($

<Qcf^mbd ^at/mnb i?er^ timm ^lemhc fo aU^tmatf^ fictvmt) öem^dfenfem ^af{ain fc^aff/öa^ M$ (lUm ba waffericf^c X^Hl »^er fici^ ^a^t/tfa$ ^ckaktmif tem ^oDen fi^en Wi^c/wckl}($ t)u bcnn in ^wem X<i<^m v>cr^
»errichte mit

mm

riefen fanfl*4)a$ö(fomt)em@efag vkrHiekne 4!)e( t§tt iti mmanbcm^oiUn/ia^ noc^ emmagi DejIiüieren/ionnDft^c
tvol $u/Da fj

öae

®

vi

(Ter nicf^t

»or ^en SpiritibusjOber ©eifürn

f\aau^f(i^c/mnt> woettomn n?a$\)onTß<lfferm^em4^e(c ßgenvunDuberHeikf/fofcfK^ö/ t)rt$ ^eie/mbic^onn/fo
wirbt e$ |e (an^er jelteHic^er

mb ^e(]er/^(ejcfe wie ee bettn auc^/
t)re9t)e(liaieren iajl/ ficfiaUo

ivennmaneemmaftt^trep/oDer ^tit miiytmb US^txutifimt.

©ie quintam Eflcntiam mfj tCtW @(f)mffü
^aeXLVlII.eap.

.9>3mm bett iparn »on emem jungen

ÄnaBen / treuer fo

"^ ^p pnn^ pk( i(^ tJefliWierer ^ppr^en / ba^ aüe^ ea(^ ffe

m Den

^«iyk

Inn aücö oaü; i^on ifyiuab^^fonbm/mit cimt Stoffen '^an^

gfonkmun i^iicffcn ^di\v€ffci/Uf; mtm ^wanf^i^ <ötmt> hd^dmmian^f'.mui^ J^treHm ^?Un/ ncich,m<ii$ Dm S)axn
Ourc^fepf.cn ümd
bci^fcittj

jr^cn /

Dm ^cl}rc(ffd miftmcm an^

dcrnfrifdjm DfjttThcrUit >)<^nu?ernnfcf)m/aÖc$/ trieobgc^ mfIJ)t / anöcrholcu / »nn^ Dvi||dhßC fc offt t?nt) mcl/ ttf er /Der

mcßr von tian ^cl^mffü farkf .(^nMicf^ güg obgcmdtiu Jparn/fo fic^ gefdibcf ^abcn/ in einen Jlclkn/ »n (a^ in entern Balneo Maria: Dejltfltertttigo (röpffe Der i?arti
i;>arn/fic[5 nkfje

alle

m Den Dvecipienten

:

-©ie quinra EfTentiaaber De^ <Sd^tt?ejfe(6

trnDfo|ctdn/ttJieem@cfD/t)nnD McibtaujfDem

^oDenDe^

itclbenöfi$en/Diei?ertt>a§rt?nDbe[^(i{tmitaüem5^et^*

(^üt an^^re "^Beiffc fok^e^ jut^erric^tm.

)3mm ^efioffen <3c^tt?effe(/fe^ jn mil S)arn xjermtfc^f/
bif?

jTcb Derfelbi^e färbet / j«

emem Jenaer /

gie^

Djefett

'er jien

jparn §erab/önnD emen anDern newen anff/mD

bet:2((^

folc^eafoöfftvnnDviet / hpfieDer (Sc^treffet mcfce mel)rfdr<j Denn ^it^ Die gefdr bf e i?arn aüe^ufammen / laj; Ur) üi

nem 5^n^er Depittteren /
«uff Dem ^oDen

fo tropft er / Der
<5cfjtt)ejfe($

quinca Eilencia aber De^

mt

m

WiH

y)axn / herauf; / Die in Dem Kolben
ipfojcfednwieeiti

4>eie fi^en

/»nnD

©o(D,

©(c Dritte griffe fok^e EfTentiam
iuexmi§ierem

g'^^tttm 3(mme( 5i)?ee(/tJnnD t^nt ereieen ^eljwe|fe( feDea eitt ^fu«D/(aß tUin mt> rem ^erfio(fen/ mie Dem ^Baffer » om Salc Armoniaco rermifcljen/na(^m4te wie im f unffnaem fol

^m/H^Du5rof]eQ3af{en0^er klumpen Darauf mache fan^/ fo eben m ^tn ^cibm fnncmmd^mr^Bcnit Mi Dtcfefbtgc ^imin ßcthan/ fc Hub Dm SioiUn mit Dcv O^fetuvtjctt (^pcrf iai t^mtD wavf tfniicldfclf em .f akf ^u / fe^K c$ alfo mrt rmanDer m

mm

talD

foitiic

tJoraicr/ |b neinm einen feacf vjon

^cmitimvat/ t<m Der^tugeln
|craug gebrad^t
trsr&f /

oDa*

remem t^nnö Di* ^iumpen einen oDerac^e
:

lunni^i Drem/prefi mir einer kalter auf)/ la!ßt>a$ 4>ele/ fo alfg

m emem ZkmbU tc\iiüimn ^a*
r<f

^^3a)feraber/fo fterauplaufff / gteptviDerumbin Dae ©efcfjtri »berMeipefen/^jnnD MlftiU^t fo off(»nnbmel/ bi^ fidj Dad

Äefe ftgierf / »nö auff Den ^oöen Dep ©efcferne
t)vi6

^e/ fo §afltt

be|?ant)ii$e

Oleum mcombuftibile
-©ae
fi>ierfe

,

fo auff feinerlef

TöafTerakr / une au^ tia$ ^c^m^^äoU ^imiac^en/ nimm Dep rem puluenfierrert SAis armoniaci.vnD »n^el^fc^ten ^afd*/ fo nocfe tjon feiner $euc^^
!J[üeif|e<^efleif*
lEijfcif
fei;

berühret tt?ort)en/fcnt)ernaujfDa6aüerremf?gef!o(Tert

/leDee efn PfiinD/mifc^n?o(t)nter einanDer/ fo trirDt
$11

Dat

®a(^gan§
oben liegen*

einem pxierfen ^a|fer/^er ^a(ef aber bleibe ^^mt$ ^rac^fene aber mtt>t e$ noc^ beffcr figßf

crr/n?enn man ealeinierte (^'per fc^aln Dar^u nimprf

^a$LL^af,
/^^-^(t nimm
W"^ fcn/
fcJjen

^ore^efoffene ^perDoffer t^nnb ^ttUti^

^^fc^>en € cl^weffd/fDeeein PfunD/(a^ aOee trol^rrpofif
aflgemac^ mnt> fo lan^ mie einan Der Dermis bi^ t$ ^u cimn §arf en 'Zaiß tt>iröe/t^u Denjeibij^en in cifi
fein

nmmicüHübtm

Kolben/ üanDpeUe aHe^ foa»/

ah mnn

Mtdrt ^cfyibwa((ci machen wolufi / alo

^af'

Daö i^emr (t^^

gi?f?eevortncirfmt5^erfcme jpcfcn/ rniiD

it^iöcr^^cieric

^c#

ober funifma^lctt iUjb DcjljKicrm /Da^c;5 cnöiicf) ^u

rmcm

fi^

yimen 0!eo incombuftilamvöf/ro nimmrrijc(?c§f/\?nt) t>UtN

ant)frcr2(rftecf}n?effd

|3e t)U ^(tiUnun hqm^cn/ fo finbf e man tic(($ haU

Minerale in 3ta!wt)bcr|]ufTi^/ von affcrtcp Jar^ i)cn/a(6^run/galb/ braun vnö ['»unöoDrrfc^ccfcr/ fo ö?o(öcpnv?eüracfeen /fo in Dm ^rr^j^rubcn für ficfj fdbfl^u^
6e

wac{?fcnpPc^t/a(3aucfeJ)cgant)ern/foDurc^Die^'«ii,?mt)fri

4>fcnnac% gemacht w»rD»^cnt)nkr«(c ober »n^efcfjmel^^fm finöee man <jcmemtg{ic^ an eben benen ^rfm / t>a manjl^n burcljbie^imj?nac^^mnac^ent)nb ^ufiebm p/Tr^e, '^ef^m^ iörlic^m bat ee in ydia in ber Oiepcr »mt ^mi$ J^tmmb f(^t 4Jid/$(lcincr^alben5arb/ rein/^cüönnb einer biedren <5ub^ ßan$/tt?irbe mit^vtffm mb f (einen tSt ucfern gefunben, ^a#

^de fot)cn einem
ge§f an

folcljen

^e^weffeJe^rf radieret ttirbi/

®af e »nö Jurere jflic^f eie aüen anbern
€cfen>eflrc(i?l<n wric vor*

9?

r^

^iman Otkaui^ tum^im chug SJZcitfcpm

^^J:^wami^^(n 'onb trct} »nD Drcpffi^ficrt ^^^J* fi^?/ *>""^
»ort J>m aücrljejlm ^pci j]c« / wie aucfe cmcm <^utm ^mücftc«

5[Bfm auffent^^itcn ttJorDen/ fo ml bn fdb^mit/k^ tafftiW
^(in tinem ^cffei »oöfnfdj Q?runtim ^aflfcr/bi^ ($ tii^vnb §arett)ir&/fict)m/nacl^mc?bmrtcmrm^odj(dffc[§(raußncin*
mert / in

(mmrvohaHnbun QikmUc

»n^cfd^r cmert

Xa^

oDerfönfft)nnDt)tcr^i^ in rmett w^jrmert PfcrbremiflDfr^ra^
^m/cnblicfe von Dvinncn tt?i?crum(> gerau^ golm/nac^ Zrt mt>

Zn^w(i((nn^t)(vMun\}t(^iüimn/xfnba\(ofmmct^kmlf

un burc^ (okljre 2)?irtcl Der -^cpifladon fepamm »itnD fcfteiV

^m Q[Bcnn folc^fö

<ille$

(jcfcte^cn/fontmm titimt^öUtfit/

ncmbdc^ Cic Spiritus (ampt Dem ^UmmtaUfcf^m Savat/t^n fKwitxmmbin mm2kmhi( /mnt> ia^ fu fo offe vtinD wi tt^iUicnn/hi^ fic bepDc ein Corpus oDcr ^cfm \i?erDm/»nn^
ein ro^te 5<Ärh' k^cmmen;'ffir(cfer^

Dmn

in

wt Deftillauo-

nibusumic^tefwD*
*3Ö0U &cm Croco Martis.

.©a^LVI.Ca^
'P^nm ^r}^mfa)d/fo)oi(l buwiit/mt^mUrtiHn ober
vngefdnndf^tcn ^cf^mffd
*Dciii

fyiib fo

Did/trrmifc^mif

^c(e0ön^cin(lcin/mac^
fej^

einen Dicfen v>mtf

garten Xcä^ Diinni^/

Denfelbigc vber ^luenDe

^ohkn aljo/

Uj^

Ddp fic )§n nicrambUYnfsY(n/)^nnblaf; fö lan^j Dariiter pr^riv cl2 i^K o't'pi i ^on Dein vSc^K'cfd a^fdnDerc ; t^enn D^cfee
|"i

Crucum Fcrri ^unmnm vflc^jm* ^on birfcr öcmdbtctt nimm emm2:§al/SaI Armoniac ^wcm i^cil/ef^uc* iü)iammcn in <in &a$ / fc$ t$ ^u foluicrm fccfee ^a^< ian^ xm»
tit

gtpl

Utimnrvatmm^^iii: ia^ nachmale fub(imicrfiT/»ttDcnt)t<> ItC^ ^ai gfmrlDfcn Crocumrott t(m Säle Armoniaco Dro?* mal tf(fiiüi€S€n. '^ünbti([($ i(i txi^ 4!)r(e tJomCrocoFerri,
»flc^

w |u »icfcrt (öcfdjaflTt cn (rcffdcfe guf / »nt^ t^crpwcgcn wd
Von &cm Ode au ^roW gemache.
j5

ol^l

ttcm ^ic^ten vjnnD

fcljtparert

Äorn gemacht / (onbtm

m'U / fe^e ca ^Ifo m

einen ^fcrDteC[J?ij?/ Dagcö Derfflbi^cöocft

irrDcr vnrm noc^ otcn

kru^rc/ »nD (a j; cö fo (an^ tatinmn fo

fyn/U^ ($ \>utvcf(Ut mbfaul(/mkfit$ t>m ^emcin^lic^ in fön jf f^nnb vimm ^<i^(tx ^ugefc^cf^cn pfit^t: (mmet ttli^t vo«
iCeIe/n?ie

gd(b wie
t>c

m

manmit ttnJ^iitxn ^ntfym ^fi(^t/^(van^/mfl(e &oit>t : ^nDciiclj ia^ <$ Durc^ Die truücnc ^in^

reinigen/

mnb U^aite ^u Deinem ® ebraucfy Denn eö
©entern ©ahiUcr-Ce(e.

i(?

cin^

«ii^Denaüer^epe» unDnoI^erpenDigf^en ©ackern

.<)73mm
*> ^^%

trol ^jerani^fen 0<?(nieer/

mnh ^n
Ov
ii;

tinem feDm

pfunDt

f effeih^en irvep

PfimDr ^amtJoneimm junsc»

154

Vcnb(tWif)im\)/
i(x$

MmUttt

t^m^aimutfmHm\>uiu(rifi(tm/miffox)itt

S)am/ai$ g crtug ip in einem S)af(n ^um Smtva {(i^m/mn^

m

frp / vnnD aüct ^alniut

aufDcm ^oDen ^e^ ^aft n lirgm

ifdN

: ^mfdbi^m fd^^üter^lücnDe Äo§(n/fotrr:(^f»nn& ^ampjfcalIet>^rigcJcwchrjgfcut5oUm^t6 hinm^^ S^trmcft

nmm aüt$ ta$/fo »om ^alniutXfUthUdm/it^$au^un(n
SJJarmdpem/fo fleuf? ^a$ £)iU fem »on j§m §erau#.

^50011 fem Sac^^Ocfc*

.3mm galt "JCcicf^ö/öieg
(a(jert/m

tfafftlU^t/

na^

fvum^difi^m ^rmnfoibmiX^ufnt mer ^o^f öe|]o|]en giegelpein / t^nnö ^fmbt _ ein i(t>t$ Orep <lo^f btiß aüert»epen Aqux viia:^injii/(?ca$ folcm^jum
(Jemt^er/H^ aöe Bu^llani^/fampt Oem^vauc^/tjon ^fmne» |erau0 ^c^Um ifl: <©enn bae leni^e / fo au^ Dem (*5efc^ir2 Aqua vifieraue flett(l/ ip anbere nicfee^/a(ö t>a$^€l mnb einander fc^eiV t2E , welche tepDe iStörf Denn man nicfct »>on
Den Darff / fonDern (a(l fie aifo bepfammen / Denn Die ^ai ^en/fo fie alfo mit einanDer»erein^a§rr tjernel^een/fmDi faj{

mm

bm t$tm

^naUwWicfe*^^^-^^^

^icmati Ja£^

tcftniUttt

OtU

t)on 5]egelein ^umae^eii ppege.

iT'i)« er(!(tc^ 4>efeinein®efc|in»on®la$/rei§ieedJ)^erei# feei^ fieDenDi "^^nem leic^een pimD öerin^eit Smmr/in

m

?Bvi{ycr /

b(dt

bm ^olbm

mit feinem

^uf

obtt f)(lm

tjoti

^iaeiU/rnD\?erf(cif5$alfenf^aI^ert bcrmajfm/ ta^ni(r^tnt>t
flickte

^fnu6 Dampffe /

fernem eutTerjlen
DviM^r
A\l(ril(i\yisit/i<t^

fuge tm ^äimbii Deß ^e(me mit i^nDeonnt) ^unbt(oc§ an cmanDcr ^pntte»

fem funfWic^ fymn/ uerHetße ea <jttent§a(ten auff Da« DieDCd^rburdjemSa^ mitf(iU'5a3a(fer§m^ t'uycjjijel^ert/ Dmmf bae Raffer o^er $eucfjtf(^ffie/ fo jugleic^ «iit rcm/Oe(e Durc^ Die Diol^r ^inaue mnef / DemfeiH^e« tuv0auff(n faitwttbt/ fe^eauffcr^alNor Dem 5a^/t)nnDati

m

Dem ^'nDe

Der 3Jd[ir dkUi}&faU$ emert !}ieciprenrent)or/»nn>

fviitgal;'üDie^I9'?aferp/fo^ercm6Def!taieref/auff. -^le erjTeDc^

ftiUatm gibt (in trüb QKefen/ fo Der Dünnen (Sübf^^n%«>icl mit ficfe bringt/ r©ie anDer <in ^(ümt> Hat Raffer / Qiuffw(U dbe^ $mn Dritten Daf Äe(e felbji erfctget/ Deffen @eru4 Den« Der 0J?ater9/ <mß t^ele^er ee i(? Dej^iüieret worDen/ nic^t fafi 4§nlic^ünDgemd|5i(lA "^ünb auff Die(e^eiß fantnDpfliegcf man auc^ aUerlet) %(umen t^nnD ^r4uter ju DefliQieren/Dnni jO<U außi^nen jubringen/ t)nD l>tn ©erwd^Dd DeJ^iflierten <6adjen Diet beflfei/
üi$ fonflen |u

m

Litern

>3^

f<oDcr^ölf)m/foma»
Vefica o^cc ^(af« JUv

nennen pil<<j<t/t>nl> für
öcmacfct/tnwcbtea^a'

Dcrj^nntfc^nföH»

^c(mDicfc^Äöl0cn^.

turcJ) btnrin<&c l)C|?iU

Itmc£)cl»nb'>5}rt(lerc f<ifti)nt>tcf jumacixn.

D. Sie 5^ttne oDer
«etfe^femeSXo^t/twe
>ur(fc^e()(.

£. ^er^rennfef^/ i^teerobeninbeOfett
»nbrtuiffcÄ«?5<ivr/6<'

'»^<r dnc $rtt>f r fa (l

.irr§<rattß4a^t)«fdHgen)c(^mril>m/meimr^f<:innm Hrt tmdcn tttttm/ f §u fic in e

m

m

SOrinaf/fe^

öm '^kmhU btauff/ fiti1>$ aUmt^alUn troi ^u/ alo
^S^agmrmmwarmm

;u/ffi^r ($ alfomit (inatiHt fönff^r^m

!

pfttDt$M(i ^uputt<fa(urn/

tftfiiüitt

mt>tikf^ /

wenn

folc^c

^imihU von ^ia$UiliUiet<n/ fo UciU nacfynai$ in ^a& (Saf^ an^tfcm ^oDcn fmn* -©irfrö '^aii^ iaf;aüffümm
|aIrjuDc}ncm@cfviücm
5?eti

man

tcm

4!)c(e/fo

mclttau0^emTalco,oter
S'r^umn(£y^ jumo^

»nfcrcr ücbrti

i5 it itrrp <lo^f proBio-f ^tibf r
baflfdbiöic ^reprJU( fo x>ici

m dnm Zitgtl/mb <}uff

mac^ öae ^unDtioc^ »n!) viel mal tn jt cr;nncre n>orDni/mir iaimen oben wol^u / (ei}( t$ nacf^mat$ in einem ^Ue^jm^Uili ^ween Stag tatimen fie^
|rn/fo trtrflu ba$ ^r)^ <AUinietet/mb t>e^&\b(uv>mbmeif maimef^r/aU>e^ ^uoor ^ewefen/aufftem ^oben Hegen prti>
hen, ^Ocrotregf ri
tin feuere X^vt/(o fompf cm4>cU5crauß/mtttrdif tf< ihn ^em fic^ cm jetct '^aii^ bex) ^em iiedit einer iucexn inna|al>

vnftr Heben Jrautrcn ^p^/ brß iXiegcte/ wie bu ^cfJcn offe

m

nimm Dm

alfo cakinievten

Talcum »nD fr^
,

^ietvn^^M^an^i^ Ernten caieinieun I4f?.

Von &cm ^dtifie<riOc(e*

e

€)n2Ü^ ivi6 atfo cmg^n^cn !Xa^/ j^impt Der
i?id mif nricmi;)o(^:tRacIjma'6

D^raufl^ jt li^enDctl'

laeDae^^lffr ^llrcf> Die

trul«^

Ifnc^^möt'Dcfuüicrm/wnnö h^ auff frmt\vjtuu*Jic(;e^^^cr^^^^ runa ficDcn/ biß etliche ^(aßlcm Davon auff^M^m : ^ciin Dir
fclci)e6 fü}eiV(o rucfc»

i?om Jcircr {nntrc<j /

\c

trirM c6 jU crnrnt

^at^/

tfa^iibigck^ an einen

ftnchun^it au ff einend tun/
Diffolumcf. ^litu^

fo trirflu

Ufinim/ D^j?cefic^mr:n4^ck

^abcn/foncmm ce/D^e 4I)elr»nt^ fr^ t$ in rinm ipafcn oDcr Pfannen ^uff Dir §u|fc 2ifct?(ti/fa' irirDt ce tt?ir^f rumi ^u cmcm <SkJ(j?: 'Orrotpf i:icrt U^f oicljca
^a(]V(Nöcabcrnocfe \>jet\aut
f

iumandnnmal auffdncn ^uin/ t>amiu$ ficl^ in cm4>iJe Dip»
folmc«; 'p^ttnDalfoPan|luf6/roofft Hixvilt/mKt>(t^oim/($^
mift>ti$}tiän<i(i jtvioüfomnnnct vnDpcrfcctcr»

€iti

-Cdr au0&cmAiKimonio

!

^t^ttm

'oitt

S)äfcn/ beten aiicin Der eme^^in^/DjVanDifj^

rcDrefabrrfdmptlic^DurcIjldctrrf fe)|?rn/vn^ cmieDci^
*t?n(er|BrKiiac§r oDrr gcjm «Idc^rr ^.ib>/ fteibimb fiV^"

Dii^fel^tgeanc/fc<mfn\?bcrDcnanDcm/aJifv^nime«/(guirtDoi'
er jlrn oDcr öbttfun Dae in (^tücf ^crfcfjnittme A ntimonium, mad^ tin Jcuivcr ring$ Brrum^/hß Doö Antimonium ^mfcin^

|ufc5mct^en/»nD auß einem ^vif|tn in Dm anDern rinne tnnö'
enDfiiiij in

Dem

vntetfien

gan^

rcintJnnDfaiiber (ic<^m iitihc:
5')afent? |e(^

^enfclbigen
«uff einen

^cDen

Deg eujXfrj^cn oDertjnfcrflen

feilte

©fein /oDerumMe^e j^n mit etliche ^cfyvdtw

mn mit faitem ^afftv ^efi^Rf/Dami^Dae^efeinjJm/Dcm
S}4^

mnUYi!t,\<n /mmcr^utrarm»

€Juat>&cre®cifcfc((lbOcfcjunmc{>ctu

*

.©a^LXlV.ilap.

>3mm Sa! Armoniacum |n)fp <lo]^e/Ü5
_

baffclhit^tin

einem ^funDe D€(liöifi'tfn ij^ffi^ t>if(oinimn/ t^u natfe^ __ *ma{$ je ^u fec^ö <lo^fett Mr|cö v£'f)*ige cm pfunDr Dc^

»npMlucrijtcrfcB

Antimonü §itiju / fr^ ftc^^ ^tunDf^mti «cm f Icjttcn t>nt) geringen JcuttJcr/fb fangt fic^ Der (Jffig an {H
fdr^en,
fett.

3eDoc^^6etro(^u/Dag

feine S)(ftn

mit^<rau$Ump
tJC#

!5?iKl}m.ila(aeDert^(Tig<i«ffDer§ciflen2(fc^en^crau6

piöicrcn/fol?l«^(övi6AntimoniumOcIcauffDem^oDcnDf| (3cfd(e0 fi^cn, <go{c^ ilompofieion U« »iebcrumt »crm<^
fc^cn/ aUgcmvic^cmfrurfncrt /feernac^ äücö mit cinanDer »bcif einem f kmcn /^eutücrlein ^tvdlff gani^e ^(unDein einem Dar^ii ge5drigen@efaf;fügiern/DnD cnDflic^ öae 5euft?er anöer[ul^ ^en

Xa^if »on^jVc^e iStunöen |ufecfe^@tuttt)en;c'^
ianger /c^rdjTer machen/fo i(l Da$
tiereitrnDfcrtig»

Ofl<

14*

t)tCff

^ ^ant}m^(VCfe loannis Baptift«
ßttVCffMmWt>^f>^Ct*

Birelli, itf)

gn melc|f m t)on allcröanbtCaicinationibusgcie^rcttJnnDgc^on?

1

Mt wirbt,
Sonl^Ctl Caicinationibus

fe:

^Cn/JWCpcHcp/^lö
an^<rf ahri^}

Dom

Die

cmc CorporalisDl«

i'iiualis

^encnnre witt^t

ÄicCor-

ta fchxitm/'-äi$ Da cmr Durc^ Die ^timtion oDer (2:nteu(|Vrun^
Cf r trajlrridjen Jeucfetigf eit »nD ^a(tc .%® iV anDereakr bunf^
Die primieton oDfr ^nr?{f 5^mg Der uh'c^fen ^ubj?an^rnnD '^cfm&xfmicf^ut wirbt, 4DicanDfrc/fo Spiiicuahs i|]gcndee morDcn/ wDe Durc^ Die;nrtrrttc%c 'Prmarwrix^mjc^fer/trfnit

man

an^i^cn) Drcj^olf^ffrucfjrr^feifm m i^m / alö Deren Die crf« wa^m^tmbfait/fo t>aml>nut/ta^ J)ae S)cii} nicfet brennen fann/pnD ot man gfeicl^ Dtefe ealeimere / fo 6 ieiM Docfe We 3n(i* neMtion in Der f rnrfenen (£*rDen:4öie anDere oDer jtvepte i j? ein
dfeeftfeJeuc^no^df/tt^fJfft^'^^tfef/^^P^^^^'^i^ö^^O^Ö^J"»^»^ ai{nDfnrnöijerbreiKn(d(l/De|]en(£a(cmcitioniflvmDer6 nickte/
«lö Die (i^nreiiflrerurt^ Der

^drmbDe Durc^

Die^efolution Deß

mineradfcftc ^B^ilTerer^ie DrKre ijl ein ^(^^f^rmi^^e

»n Durc^*

fc^emrnDcifeuc^u^feü/m Der^ifci^en ipenigfijjicrt/tjnD feine Calcinado i(?/ ipenn man ein^fcfem au^ Der anDern e^rera^
liert

^D4£^^cr-OfC!1/Fornax reucrbcrationis QCWdWft/ feprnD wor$u er fürnemWicf^ Hmt*
^<f<$ i|1 ein Xyfm \m bit jmiQt/in micf^m Die ^c cf et y^ba^^rct^ubacfmipflf^m/ wimoi man fein Jciver
"'ÖDciretnmacljr.-^cnnauffDer einen ^Seitenma^f man
ctnen engten /t?nnD au)f Der anDern einen tvetfen^fen/tveic^et
feinen ^oDenk|]en)n(en§af/ale Der

Fornax reuerbcruio-

Dcnfelhgenrnvic^tnunDaeärw^^-S^J^ dm^atm fann : ^enn irt Den Heine mac^t man ta^ 5fn?er/fo (rin^t tk S^ain au^ bom feihVjen Durc^ Da$ iocfi in Den ©rofTen.^iefe-Ofen DtcForna^
nis,t)nDin

-lo^/Durcf} n?e(c^e6 Die Jiamm ^imin ttingm

ces cuerberationis genennee trerDcn / furnembhc^ Dar^u^e^
i

mac5t/Diemeranifcfee^ac^ent?nDanDereO)Ji)reurn/a(evSaii^
t)nDaae©efcljUc^tDer(g(ein5ucaIeirtiern,^e«no6nefie/faii

man Durc^au^fein4>peraeion/inföcfcl>cCalcinationes foim
men/rerric^ten. -^erotpe^en fe§r fc^trer i j! (in -^^ini^ auffand
Dierr

-^ei| jn ealciniernf® enn trie man fa^r/ fo if? Diefer Äfen

@

ii}

ttUm ^u (Uum folc^m (f « De von t>nfam PhilGfopho,:^rfunt)ifi
WOtdClh
5f(jurtcgOfat6 Fornax Reu rbcrationis

^

^ieman6a^@ofb jti caf ebneren p|!rg</&a^

3mmciit ©rpc^m »on Srb<n olw Shjfpfn/fodiifm
C)\i>»* örn Dritun X^tii fo t)id Äuccf filier ^rctn / Ic^e oben

VbU^M w öa(^m(»l$ mi( ancm ^tM iw fc$ c^ aufmm

5^ii5t)rüfc^ttd^.
St\v:i'

"

141"

ah woiu^u em\ie fcf^md^c ir/ Darunter/ «>miD wf nn t>ic Cü^vjfcrp^crijcin^m/ foircitöütntDrör^r t>k gölbcrte ^kc^ cflfe
»nö viVf ^mimb/ti^ fie fo weit fommcn/ba^ fit
{er brccfjcjt I4||(:»i.l0mii

fic^

wie ^la^

^u folc^ce crlvin^t / fo (lo^ fie^u einem

retnertrnD fu^tiefen puluer:!^imm^ernac^£tuecfft(ber|ttJC9
i H^efc^mc f^tc (5^tt?effe( cm Xh(tiAai;r\rit Dem (^elDtt?c(tjn(erentvf«D?r reiben/ nacljmale mGncmJXre*

lX§eil/ (eBenDiijen

öc(9u einem fiemen Jeircrlm fe^eit/»nb fo lan^
pegen/h't; ee
tjl

feep

Demfeibi^J

ficfe in ein rollte ^i)?arerp Xf(twantti(*^cnn Dit\<$

Die rec^f e/tt?cjre t>nö

ep^en fitere ^afnnation/wete^c tpie oNti

gemeiDt/Dierc ^yiauxx} jur 2t(c^impt)uc^rra
giv5ut ^cft
trt

mat^n

^^efcm briffm ^<ipif<f ^emclbfeit Öfcn^.

^

U4
Sin

^on^a^ld^imt)/

mim ^cifj/tae ® o(D at|>

I'

(i

emem f lerne n iatxgfamc Jetrcr : 3n fitirm anttm 'Xitf

<ö\SJ? 6^^ ^^^*' «^^^^9 -^"^^i^ ^olD|Vpf { ;5ii cmf m an Dcrn(5mHT)
focfwaegrd(|Vr t>itnD(?drcferi|l/t>nni>tt>e.ii» Du fir.cf?/Daß Da^ 0ölDaitfvirtge^ut>errc^md^en/»nnD auflpPcn Q3oDm i\ifm tfm/|o tt)irffe$ in ocnanDrm !^ic^d^uni Mc cudo, röftrj>

mit einem v^tecf en ttJof tjneer ein^n^cr /fe^öte in ein ^cpffd »ofnauter^a(fer/»mit)trennf6^er^an<$en/ foflnDejln t>a^ (*)oll) mit t)em £iuecffiI6er DermaflVn »ermifc^t/ale njcrc ee cir. !Xaig : ^erotregcnfo nimm Uxx^tibi^m an^ Dem ^nflTer ^craup/ia^ee erfliic^ in einem ©efc^jir: »on (^ia^ f^ct? einem fIcinen5ett?er(int)on|ci)]er2(rc^enawdlff^tunD pe^eticnn^ trucf en tr erben /2(b Denn Dv?5 ®o(D mit einem leinene <l«mp^ fem üon Dem X^tueeffilber at>fdnDern/f ernac^ mit i:^mx £lueef fitber/rnnt) gleich fo Diel Qtm em prif panert ^aU; tmter einan^ Der tjermifcfjen /tjnnD f!of}cn / in einem ^efc^in ^um ^etper |e^ ^en/ Da$5<tt)ereine '^tunt>Hm (ajyen/nacljnwIe/rnnDDie nac^fol^enDr &\xut) etu^ae grdflVr meieren/ fc f i>mr Da- iM crcurius fein alf^emac^ ^intre,^. '^enn fci^ce grfc^c^en/ {b tt)irff al$ Denn Dae (^olDt mit fampt Dem (i^alf; in em irarm ^ajfer / fo wirDt Daö ^(ilr; ^u Raffer/ Dvie 0oiDf .iber Weibf
<>

<»irogfpuluert in Dejn (^efc^ir: Iie(]en, ^crrroe(|rn gir^ Dad
^B.ijferfein ciHgemac^ / t>nnDfo [lerab / Damit iiicbf t^ \?on Dem

(^otDt ^ugteicft mit berau^ fa^rc/
teclcfjee

»nnD

get>e

Dae

(!5o(Dt / afe

ium -S iflToliiiern Cvilc inicret i(|/fein f!ci Ifii^ au jf.

aücniiimm Der ^n(fer t»on ^alttiter / x^nntUm fuMimierten Mcrcurio jeDeö »ier loF>f / gieß vbe» f a^ )<Qt3<me(Dte Di^ofHime ©ol^t / i*i^ ^e^ tiwm iUmm
1J?ac^ Diefem

^ewerWrtalfo mitdmntxttcitiUictm/ hi^ alk$^tfyibwaffi
antxrc io^fUff

xfot^mübtm &affer$ »om Mcrcurio,ttJi<

ÖkicfjefaöeaucbronDcm Sublimato,^)iit) bcm Sa'earmoniaCO bavnUt/mt> ia^aifi> mit cmnbcv btr) Uänm 5e»cr#

ämm

cinantfcr/fKf^ witxvumh

tinm ^am^m 'Xa^^n (imm

Umm gc#

ringen Sxmr/mt>

tlni

j«m

alkt kitten ncd^iiijÄo^t t)t^ i)(i$

i>omAndmQnio§m^u/fotpc^^cmiKfett)nDr>oami)a»

©« a«Dm ?Beifc folc^e^ jtiiim kptcm
>3mm ®o(i>cfe9el/ot)cr @ö(&(Mcefcri>V'[o5( / (a^ r$ in
cittcr

folc^m OJ^ngc Aquaiort >fo adjt m<i(mc5r

fcj?/

Diffoluicrm /
frifcfe

m<i})mi$in

tin Mi\ipff<m

@(^h »ott
t)vi jVI6(l

BruntKrt ot)(Yf\kfmt> 333rtjTcr tl^iirt/t)«ö wenn c$

i\xbotmfMt/foim^c$x>ont>anmnmt)(mmh^ttauf^/k(^$m €inant<twatm'^af\(:r/mt)wa\ct}ot?cYVäm^c c$ »on fernem

^al$ fem fiHf[i<^ah:
tett (5a(j^

1)lati^mai$ thit gktcf} fo vid^mum geriet
i^it^er

ber/fe^

ilt

^m^u/fo wi öeß ^ol^röiji/^n|4$ trol Den Fornaccm rcuerberadonis, ^u

mam

mcm ftar^m

Swcv/ia^ tincn Xa^ mbdn IRad^t darinnen (Te^en/wafc^^/ wenn fo(c|e Seif öorÄbei-inrt warm Gaffer ttitcxumhab/fo f4U ee/ t)ae^o(Di/«?iDer«m^^u BoDen/^ae @a(ß akr ^er^e^ ^er/t)nbtt>irt)r|tt^a(fer/»rtnD tt>irt)t^a$ ^o(Df aIfonie^eat>
(ein ealcmtorf /fonDern auc^ fo

rem/D<»p m<jn ee ^ttJifcl^en De»

Smsern n jcfjt me§r fühlen fann/mnb ^u Den 3r>
«e^en/wie oben ^eme(d(/fafi

ffi^

hontet ^it^im fr

^>^ 3c( tiemmctt fönff ^gert nin ^m &cibt/mnt>tit\m
äß^faa wcl c|er/a(e ein f ^^c$ für ficf>» fe(l^(laücm/(a(fm ficfe mc^Ui^n'caUinUtn/ (t)gcmiicfyr foimmmnbnftin^Hm/ timm Darttckrt amf^ mt^t »nnD k||er ^uif ^r^ncp/ mnt> Un^ mn flartfer »nnö ^maiti^tt \>mmkm oücr öurc^trm^m)
cfee

la(]cnnaci>mab aUc$ rein (?offm / bm ^obcn tJcr^ci^erkri tt?a(Tcrt pra:parimen ttto%mmt^(ctt »nnt)f(fmge^ U^rm(t\/U^mal$ btnn tin ia^otxt 0c^tc^t ^aii} püflfcrim

tniumcin

^oibt Daniuff/ beprcuttjcn t)affc(bigeiüit)crttm^ mit @al^/ (e^ gmakrma^l^ ®olbt batauff/ »mibalfo ;ccmcet)mb Daeam £)riyl)t^ bU öcljer0 ^^«^ wo ö^irDt/ HäUn öaffdbi^e «1$ t)cnjt
obciimiJ ^er Ö)?t)ffurt>on 0ait?crrat(|/€prrfiar »jrinD frmmcti gafcn allcnegölbcrt ^u/fe^cne an cmm X)tt/ba ('$m6gt f rucf
«ctv«ac() tcmfelW^eft

m einen S)afm/ cbn ^fatintn a«ffglü^
^er

cnbe^o^lm/ oöcrmt^m 4>fm
tHr}Xaßc<:iifo Darinnen (^e§en*
fc^enfie

(laUimtm/mnt>iaf)($
foicf^e

^enn

i^orn^er/wai«
»JonDer 5er)eJ
tine ftacfit

D^eBal^ mit einem n^cirmcn ^^a(]er

aMaffm Dae ©efc^ir: mit einem 2:^ eil t>er(eihgen
(?e§enunnt) rügen/ t)a$(5a(?^f riehen /t>a^

Raffer <?(0t>enn ÄHnnbgmtre<^ gieffm/^affei^i^^e^um Dritten magi wiöergOiJ
ien/x)nnDen^)fiiclJttn^erllmHn einem t^aj^ff/oDerver^laj^
fwrten^cfeulTeijleFierttjnn?) rufen/Damit

ni(|t^ v?on Dem (3o(Dt ^itu

weafomme*

©«laudier ta^ &olbt in cimt fe|v tmtm Jdt
in

m

iauttt

^a

jfcr ^«m(cmurtt»

SiiöVILeap.
armoniacum m;, ioht / tc^ mä^ tü'^un^ ^(macf^fm ,2Bdn|lcmd(ö mj. io^t/t)}() tc^iüimcn paffere xion man ^un]:ii.io^t/t^t$mb^offaüc$\vvhm(tmant(r/i^u<$m
funff^cftcrt ober fah.^c^m

'^

%vitt>t/t)axnhcx fielen:

^cnfcibigcn

%a^/H^ Die 7Jlautr} ^u man ^uin ^tjm j?c(; mt)cvnmb^u

^uimv/t^u c$ mit Aqua vicas »ermtfd^t in

m

@c\ci}ivt / fo fo{^

uim ftcfe t>ae @oIt)t in anct fc§r f iir^mgeit/ jont) Düfce iflcitw

gm galten» r Co» Der erflctt g^lcf ttaftou tc^ @t(6crö*
•^ry^mmtJeß TOa(fenj/mtf wdc^m man Da$ ®o(betJCtt Dem
'^
ioif^cr $ufcfeeiDmppe^t/t)ti f^u t>a$ (öiiUt Dmn/ fctDirö

<e i3immc(Han?»^adjma(e nac^ tmiu^u '533a(fer worDcn/fo fe^c ee in einem trobcrflei&f c ö^cfcfjin ^um $cii?er/v)nt) (a^ Da$

^Bajfer^erau^ Dcj^iiliern/fo Uabt t)a$&Mr wie ein mif((t ^alcf attff Dem ^oDen fim/mici^($ mm^i aUan aic^imifli^
fcfeen

® efe^4fp<n gekauc^en fann^

hontet mUxn oUt^m\)tm*

QY^mm gefcfe^c fein (Sil^cr/fcl^neiD Daflef^itje na^ Deinof
'^
t*5en?o^n5ejf in f lerne

St ucf (ein

;

t^acfemalö

nimm

einen

^imenfieröc^erbe/hjiretnre Df)]el^:gen ^eDen mif (gemein rnprap^meri öai^/fc nic^f faf?tveiß / fcnDem f (ein öejfcffe«

148

^intfeiTSfk^üniy

an^/mi>aifo jt eine t>mb ba^m^cr U^ bk ©cf^crlc xfoü/mn^
|ii aller

^

obcvfi ^dt^ (gelegt ((^/vUi'bi^ baffäbigc 5» <illcrd[- crf? | im'f ct'ncin ^apicr/f Icit ^ie 0c^crk ^u/Ia^ in bun^eiU^m V)m

'^

toX^em-Sccfdcin^oc^ fogro^/ ba^ mau cmcnjrbafdl §m> /m fc^ickn fanit/ünD wenn c a d^iicfm tt?orDcn/fj) fc^c c$ alfo in
*rjc ^lkljeauffdnmip<r^e/Jc^

^oMmrmgö PicmmVi(jnD (a^

mm

t>irfcl%c ^ujn tt>ciii(j(lcri tnr^ oDcr i^jcr @nrt1^t brennen» ^er^ mch,mnn<$faUwoit>(n/(omaciibU^(fyrhmi^<tHrnhauif/ mtiag 0ijkr nac^ Der anbctn^ttctn^/mnb wafc^e Da$ ^al^ fem barnottAb : ^0 iDtrflu kprtDen/ ifa^ t)aö Silber fo

t>a^mcin($ mit t)entJtn^ern/tt?ieemÄ'ro(leri tJennemgeiV d}miptfaf^c$nnnmt^tvoUbtachitms:)<ict^an fo). (SptlrejTit aber Dergiejcfeen ^eidjen nrc^f/fo (aß e^ tjon nett^cm / mit einem «nDernnetren ^alt^ ^um werttgpen fre};ma6( cimenfierm ^7ac[jma(0 trenn folcljeö aöee »oflenöee/flemf{o(]en/öaö ^c^ meIt)te^af]ermemer@e^öflre(t)oatt?arm ^^afferfein fauber «?afc6en/t)nD e^ ficfj auff Den ^oDen {ci}m/n,ufynai$ iicfyc t)a$
/

(inDeworDen

^rot mf ferne ®f«rf^er(?rec^en fmn:'^tkfi($

SÜBaffa Dnrc^ eine

wMmc^inHn / fei« aüi^emaefe »on j^tn/

tem 'Pttf uer/§erab/|^teß anber warm 'iöaUcr x>Ut / (aß m'eba^ crf?^e Da jy on herab ^ithm/mb tfyt DafjVlbige fo cfftmtf Xfitt/bi^ ^uau^t^m &c(ifymi^ Deß ^afterö fpörejl/ Daßfein<Sa(^
me(>y Darinnen fei?» ^nnD auf folcfte ^eife tPirbttaö ®i(beif «m aü'er be(?enea(cirtier(/a«m t§eii figiert/tJnD hfüt Dem @oiDf
fajt

m^tf

Äa$X.(Eai?.
(]glX(ie^e raffen Da$ ©i(ber in eine4Die^e(fe^mef^m/f5ntt|tt

^iner/eDenX?n$De(feiWa^ in^fun^t cDerme^rgejloflea
©e^weffei/

0cfjii<cl/k}^m ^mf((Cn•^mfcm rttt^emac^ t>amn/fo i><r$<^rct

($ yaiamimn in

^^^Sr^cn/mt> ^nfkimn ^tMHin ^tfcf^tiitun j^ZfyH/tf^un mmMoibmmU man iangmS)ai$ / fo fän^t

fUbm/mcfymi$hf((t\fK<$ yoit Dem auffwaücn ru§cn/x>nD ftm D<iö ^(fc^inan cmmfolc^m4>rt/fotrdtt>onDcm5e^ ir er ab^cfonbm i(?» ^nb trmti etwann @o(t)t m Drm <StIt>ct
»crmifc^e >(l/fo faüe e$ trie ^aitDef(Jm(cm ^u hobelt »2U$
bettti

xcmn t>a$^übtvvon Dem QiBa(T<r »cr^c^ret ifi/(o mmm fu ein
<mDer^rd|Ter ©efd^/f^un Da|te((>fae5umtt?em^(?eti§al^joott ^ninnen/oDerfiieflenD^aflfer/ (allen eirtgroffe i;)<mD\?oÖ

gememtt?ei(;<Sa(^Darmierge§en/

fep^ert

Da$ röa(]er iwep/

Dbrr Drei?ma( t?«i*c^/öie|Ten/ nac^ Dem fctc^eö aefc^c^en/Diefe^

gemelDf ©c^ejDfttjaffer/ tre(c^e$ Da5 fo(«ierfe@iiferrtoc^m m&tmt>t/ vier /oDer fec^$ atfo geie Den in flef^en / Diefer fe^f fic^ ein ONaterp auff bm QöoDen/ fi?e(c^e Da$ @i(6cr »nnD ^ScfeeiDewaflfer in )Tc^ ^e^reifft/ wie
fic^ §af/Darauff/ »nD (aflfettd

gleid^fal^auc^ e(tt)ae \?on Dem gemeinen ^aitf.
liiffen fieDm-c^ Dv?$

Äa$ ^ßaflfer

Filtrum,oDernjüaeneQ3inDe f^<tai^i(^

i§un DiW alfo gelaueert Ober / fo auff De ^oDen lidt/ in eineti Xitßtl/madicn Denrelbi^en^ben aifo ^u/ Daß »cn aujfen nic^ l^inein foine/ unD fe^en^ mi«en in gliienDe Äo§(en/a(fo Daß <3
iillent§alben mif Jerrer lomh^tUti/mb

W

<i(fo5wo/oDer Drei;
«lal^
(aflfen

Mt^t fei?/ »nD Uifm^ ^mnDt in DerfefWgenipi^e pe^en» !^acfe;*

pt aüe ©aefeen tPieDerumt fartwerDen/fc^öwen

2 W

^<»$ &iiUt in <int

^ktt otfct (Sc^üffcf/ ^Kffm warn ^Baflfh:

ivafif^m^

mb Ovcmi^wit^ ^unt brtf rrn ma(/ h^ bafj attfr ^efafi»

tP^(ttKn/mb UMun$^nif}Hn ©efc^ajffcm

'^

%\t\\/ (ag ttjof rtue emanöcr t>ermtfct)c/crtt?vt6 »ort fernem
fet? :

^,itf effilier Icrattß ^ct)dmp^ec

^ac%ma(e wafc^e ba^

©a£^ @i(6cr ^u caWn(erm/t>tit)(ti e(ti
^<if^r^ttfo(uicrm»

1

tcf/t>n^«ac^mab mx bimhtkx)om ^\xVm(xxmit

^oDcrföttff ttivil »ermifc^t»

^Bcnn

folc^e^ gefcfec^ctt/

ffim matte mie

QBemjlemolem em wo( wrf(«N@efcfejw»ort (^(a^/^rupc$/nac^ Dem öaffdh^e auß^cerucfnet/art em^m

f<uc%fett4>r(/auffemm3(afJcn(5ecm/t)nMa(l cö a(fo «f(tc^^ Sag öatauff (jc§m / fo \^\mxii ee flcfe ^c<r\i\ \\x ^aflfm (£itt

fwnij von

W{m a(fo folwi^rm ®i(Nr auffw«^ ^tipffer gc^

'Son öor ^akutartoti bc^ Saturni, mi wit

man tKufübi^m (oluktt

gV3mmbm^a(c^i?omSaturno,tbO'Q5(a?/laßbmrd^i^m^ '^ m >^inun mb (^fe ^er^e^m / mcfimal$ brcp ^a^e »m uvmmpfabt^^yiiiji Y>cr^raUn/<il$ Denn dnmalDurc^baa
-

Fütrum,o^awuflf^e^mDe^e(ltülfrm/^;)nbDcn^U)r^ranei(> nmf(U(f^tm£>n fKüm. f®mn r^ ^at bU&utt^dtißUitt)C^

<öM^t$

|ufamj?t Der ^raffe

t)cß

^(m(er$ |u

conaclj^rm i»

€in

mim Seife fotcpe^jutJenic^tem
ei^

'^mci'fannm(Jtt)§n/brttSaturnum,auc^<juflrcm<jn^'
brre

®

caUmier^/ttentt man i^nnmii^ in cintm

^!ZtcgdIa(l^<rge§cttt)nD imm(tt>attt>c^htmmhr^nt/
fo kf ompf er »Ott oUn^Uicl^fam vo^tc QBo ac4(c ^ar(m oDcn

?>(mitctt»'©jcfe t^u^cpörrfeifö/rölfWefrcrlle IXinDe «rteDor;?

iim^DiKer manttt/mtfwUbn^clt

folcfjce allre fo öicf

mff

t^t/U^

($ ^cmf^ :^up\xlu(t\t>(tWt>afi\ibigcf(t^i\um(mmWi

itltttdffgen

Smct/la^fcch,$ &fnnt)t ^arkp pc^cfi/ ta$Strt>tt m^,mai$ n?lff (©runbt an einanber af fo er|a(tcn/Mf c$ m fCM
itcr rr(!cn

®rd(1> »nö^farrfcblab/ünDDicCalcinariotpa^

ffr tjort fernem

arm QKa^ 0ai$ ab/ laß tm trmig ru^en nac^tj lale »ort n^ «>em H^aff^en / v«^ fok§ca fo oft ^pnO piei «^Kber^olcrvWß t)a^>
«>erDf$.'ffiain fofc^ce gefcfef f m/fc fdjoDc re mrtti

bu($^ittmBC^ofim^aft/M$ Dm« ia^t$htp mtmfitimn gt^ wer ttn^m mttim / fo wirDt ($ ^n tinrn ^uun xfcüfotnmcnm

©Ott itt ^aWitartott

Dcj; louis,

>3(mm

^ef;

Ä<if c^$ \>on "^pnn/pvkibu wiif/ta$ bmfch

U^mmit ^em Alumine lameno ,vnt> ^cmm^ait^/ hnmm^<mmmmiffmQf{iB{olumn/nac\}mal$
jtt?ccn

Xa^ in einen C9?t

(auter

®

j^

fc^cn / ^rrnac^ cmmal

m rm IcKwitö

affer/welc^ee Die Ärafp §ab^u fo(«iercti /unD |U (om

öed'cren/Dergleic^en ber^alc^tjon <Si(kr ifl/t)ejliKirren/<®e«

tu

^rafft Deß ^ai^e^

ifl

fc^arpff/gUic^iviet)eß<£(p<jefciii(r

<in(la«t)eß©i)fir$.

^ (iinanttu^ciftfc^tgiumtk^tm.

Itten ^eiflfen

JQ(t tag baeg^tin erflfic^ fc^mef^m/tiacjmafö meiV (leitiernen®drfeatgMri/ei«i?anDt»ott Darein ^al$ werffm/ mit einem !Std(fe(tJcn i;)o(^ aifo

ha{bmutmant^mn^tm/t>a^ Der me^rervJit^rof^eSfe^eilDe^ g9n«$/^u einem ^«(ueriverDe* r©ad anDer/fo t?t>erMiebert/ (aß wieDerttmb|(femel^en/unt> Dergleic^en/m'emit dem erpen/ »omemen/big <$aüc$ ^u einem puiutr xcabt 5?ac^a($ fe^e t$ in DenPornacem Reuerberationis^U (inun iJewer/»n&

^U ee aße^eit

tt?p(

»nter einander »ermifcfet/ biß e$ |« einem

twiffen Äalc^ voixWmb ticfmfi/mdm^ (Srac^tenö/ Diek|tc

?Beiß/Da0 gpnn ^u ealeinieren.

©a^ Briefe ^tK^.
Sa0 XVIII.
Cap.

kj

laf(m$in bemFcinacereueiberadonisfo (an^t^rm^ neu/ ti(j t$ ^n cimmfcUuemi^m puluer irirDt ; ^tb d^m ^Md^ l)mn Die /entge ^u^e^r^udjm ppc(jen/t)je Die ge^ f>ranDfe SWafen? ^u Dem ma^en Encauftum ^eminitt / ma>
c^ett.

@on(lenlann m^n

biefee

C9?efaaituc^mit®ein(leitt

calciiiierert/tDelc^cß

bmn Deraßer(irMic^(le/tjnD(inDef!eila(cl%
läft/mb $u aller ^i?«D (öefc^aff» 3P Derowe^enmic^ |e|f^emeirtt

ijl/fo fic^ (eicf^tlicfe fcfjmel^en
,

fen fann^eJ^raiK^t tperDen»

^

Diefer Safcittafion

nimpt|man5Sim'o( »nD ^tipffer/

>(e0t i<

m$ x>mH anDer fein fe^ie^f wei^ in ein^öefc^ir: »on

^repDen/ Sr Den/»nD iafi ee ^<9 einem Jewer Deg Fomacis reucrberationis; fo latt^ (le^en/h"^ e^ ^u einem^afc^ wir D,

©tianDcr

^d^ fol(^e55?rtAMaura(ctofcrcm
,©a$xx.g:<i^

Sy>3mm ^pffer (nt)önne^le^ ^erfc^ia^en/^emein ©a(^/
'^
t)ngeidfc^tenJ?v?Ic^/1edieein$t>m(»öanDerineineni?afen/

©Der jwifcfeen iween gie^efflein/fe^ fönffie^en STage in Den Fornacem reucrbcrationis , fo WirD^ e$ ca(cinirer/t)nD finDei
pttin

tinm feDen ^fnnDlÄupfferjwo/oDer

Drcp?ön$Sa|?;f

fcf^av\>^mbt^iUimm^f{i^/t^ut:iic^cmübt((aUinmbuSc^i

man i^n t>amnm lafl fieDcti <© cnrt
:

tw$ £iuccf fifkr

i|l

öm

Qr)(m

fe^r anniu§ti^/t?m^faflfcri D^roitege»

cmanUcr fr^u
tjcrfciffrti

tviibf /alfo

Da^

fte fic^ in

funffti^mnUkt ktc^tOc^

^ 53on ict ^akimtion
fpnDerlic!} ^ur

öcj;

©)fcn^/n)c((l^c

^unfi'oct2kfy:mr} öicncf/^nö Crocus Martis, »3Cn<nncmirDf.

S^eXXII.gvip;
:2(^ fic^

ba$ \£t)fm<iud} für fic^ fd8(?/t)iib t)ött!)?af tir
jl

jmi^t/fo man ^ruginemferri/t)aetjl/^*9fmÜ\ofl/^unennmpflfgt/»n^maff?tinrf
e?n l^x^f ur/ «? je man

ca((intcre/t mdutii5(i4 ^cf <5nöt> J 'c tjm at\b(t$ nichj$ i^/tmn t)a$

^dc^er fem ^iilc^

-

ba gcte t^oM fiel} ftthp mb oF^n cmtgc^gutj^uiin^} Der ^un(?/ bmn in bm (iii)fmw(t^m / fo cmann an

ciViCrnfmclitcn^n^c^cn/tä^Hcf} fi§e^ '©le anDcrc aber/fo tur c^ bit ^unf? ^iibcraf c( t)nD vcrfcrer^te irirDf/tnacIje man aU
fp:
l>Jöc

OJ^an nimpt Der ge fcfjla^cnm ^(cclj t)on (^pfcn/ fc^e Diefcfo $alc mit ^er 59?t;rmn?o» einem fe^arpffen (i^(|i0/t>nD

bm

Armoniaco

Armonia^oUfitidim/m

mm fmclitcnX:f\t/iäfihm ^a|c^
r$ ferne Joi'ni &c^

mvocm mit bapmübt ^ictm kjlrdc^cn vnb (d^mmti/x>t)^
folc^^e aU($ fo offt t?nD

md wict)cr(^okn / bi§
,

m Dm 4>frt1 Rcuerberationis

fo

ifl

e$ cafciincvff*

'©er

^M}
t>()«:

t(i$uDcr @c(ueiottfc§rDil(6ri^/$n&5tt

mdm ^Xincmm

€m anDcrc ^dfc fofc^cö? jui^mf c^fcm
rSrtö

XXIII.

ß:^!?.

"^

mm man

c$ in Dafjefh'^c

himin kgt/mvt>t c$ qUicf^fam
fiel}

in emcöt 2(u^cnblicf caidmva/rdfcluiact
tt?elc^ce

in (in TOajfcr/

^ra«^ btiiiUimt/vnb bUiht öa$ (^p^ fett caimitt/ t)mn ce tvtrbt cm vo^ut ximm\>finbtUcli(t ^tmb
tcp Dtm Jcivcr

ctHtpuluct/wckf^(rint}itfctm{<t(t^nnfiticr^Uhimr}^to{f
fc5ßMrt0rrn?«rcfe^

,©4öxxiv.c<i|?,
^ftn t!amiu

^Bfc

man 6cm Aqua^
tion

forti ferne

&aUim^

mnt/mtivcoY'^n fofc^e^ furnem^

Äa$xxv.Q:.ip.

^3mm

einem /eDm Pfunbt tsep Aqu.-cfortis .42^mi(dn fem tippelt fii^er/fe^ Da^®
iit

fec^(![i<»(^

n6

hontet %it)i\m)/

Mc^kwba§ bvtiJ®a(]er ficbe/mn t>u ifa$ ^iikr hinein e^ufi/

ium grt iU; xK^chm ifi/x^ntf ein wmig ^cfottm f)at / fo ia^i$
fDicDcrutn^ fvift iffrDcn/^nt) fi^coh ($ oUn/vt)trmmnt>iß §cll

?

\

»nDoi^n allen >^nrahtfcp/bcnrttrmn t)fm aifo/(o ifi Dae D«-'. ^cgmji/i()o[[mDef ,3(^0 akr mit &icfemnKr^t Mmc[jt«/jb mu^^ pu noc^ meBr &lhct t>nin t^m/($ met^aumb fu\>m/m na^

timfciUscn Dae QBaflVr (litt ßt^m/mDtu^m laff(n/<ii$ t>mn tgu Den kakfi/fc ($ ^c^aW^ctm^/{o hUibt t>a$ ^(ifftr^an^
l§cüt)nDrem/öa6 bc^alt^n
fcn aUt/fo

t>(inm^^aUm:^mMai^vüS)t'^

M$ ^p§Ie^matifc^<® alJVr ^a«e Don fic^ ö<^B^^^"^

(aptrucfmwcrDm »nb ^e(Vit$ ftf^tn/ Uf, Du Dcrm ^wq? otut ttC(}^(mM^aUfi/nmmiwa}mctlfomdi(>ulmtifim&oibu
fcf^aum/xfCvmifäimtettm^Mcfi/t^n cö a(fonwtcm<ittDenti €inm woi »erfd^loflfrncn ^^ic^cl/rntr fc^ c^ für (in itb($ pfnnb tc^ ^ald}$ fccfi$^tmtft ^u mtm (xmcnti(Y Smet / aife ba^ t)affdbigcDie^tt?Dfrpe^tunDmf(cm mt> vm!^cU^cma^t/

tk btitu tttt>a$ fl4rcf er/ bit vicrbtc nocli parcfer/ tJttD bicßattf^c
x^Uti^e geie fo flarcf fep/b^^ DerStie^el^an^ ro§t DartJO» mer* De/;iim (entert aber mac^ ($ / bae> Jcwer / am a[(er^rd|1ett /tjnD

parrfe|ieit/fo fTnöe(?u öae ;em*(|e/fo Du tegere(l/m emem^Ium^

yen ber^fammen/ tfa$ Ic^ anffbic ^apcU/ fo flnbtfin Dem &iU l&er/fo Du {uv?or in fUin^tMkin ^m^ciUt/ ^imin gck^t ^af!/

fem gan$ te^fammen/

mnb für emjeDeX^n^ fa|lanDer§ai&

Ämnefemmc^r*
eakm/eren/tonD »on einer anDern jpunDer^

<^0t jiric^ nimm ^ef aaerfemejien mb |?roBterfett ^iibm if.

tncf ef[iai?ari5bcröic|fcit/i)af?

^cr^dh^e

Die CÖf?a(cri)merquctJ

gin^cr in Der Jpd^e^kyfrcftc/Dae^cfa^ mit ^aumtrofl/oöcr ^Dcrcf ir c( t^crfbp^civncim :2^a^c in o'ncin -Ofm üI)Ci' cmcni
f (ciiim Ja^'^cr vojt §ci|]cr ^fcf^c» ^cmacf^f .fiei^cn/ t)ie ^aten;
fagficb ein maF^( oDer (ccr^^ Icirumb rubrem .©cnn

dfffcrmanftValforu&re//ce^Krt>n^&cf|cr tmrbt
(tt/

fie

amalgamio

mUmt in fo(cI^cm ^rc JcJ'rtt nicfjt im öcrin4j(tcm ^lacfynalc> mmm bkfü\ c^cmclOf c« Xai^/ fe^ Denfclbi^m incU
mnt>
f

vUv ein S'(^ UdU Äcnnalfo wct/baf;a\U^£!.\mffilb€t^mu[;t)cfnüi(tc t>a$^iihct (chjnmif^/mbwoifmim/ {omaniuaUct^antit

mm'^ünmifomitfmmxQiimUc »rrfr^nt

pcp /

2(rf)Cif gebrauchen

fann/öarinncn t)iefe OJ^aterp t^u/mit Drep

ma^l (b t)ie( Deiner quintx Eflcntix in nti ®efe^iri »on @fag/ fo refcfuiert e^ fic^ ^^f^ Mtt in tin^Odt ^ie quinta Eflencia
abcr/b(eib( trei^ tonb
f(iirtt)ie

ein ^rijlaü/j?nt)a(ro (a^ e$ fec^^e;'

fyn/ot(t mef^r Xct^c an einer mitf elm« (figen

^drmb De in fei^

ner (Tireufafion tnt):€)i|To(uficn (le§en/tt?enn fole^evorfiber/
fo fang im !^amf n @oit($ an Die (if (ementen ^ufc^eiDen/f alt ($
ittJoIffiZag in Der (öeneration/ »ier^egcnin Der ^^((terationirt

einem 4!)rett/foinrcnDerfieitDar^ugemac^ti(l/ünDacfct^agc mDer^nfiifion/fo §a(iu Da^gebeneDepteÄek/ionnDDa^ Aquam permanentem, oDer be(tanDige^a(fcr/fo fonpe Sper» ma Metallorum, t)a$ i jl/Der @ame aller ^(faU/^tcm bic p^ jrterte^lfen^oDer^efen/oDeraucfeetwaiimitanDere 5?ameri me^r genennet wir Dt* <€)ieer(Ie5^rafftv)nD 2:ugenD Diefee ^efen$ oDer ©afft$ famtHt ip/Da^ er Die trübe ml Dunefeie perlen fc^dn ^eövnDglan^enD tiefe» mfcnsi mac^t/ttjennmanrieDarmitfc^miert*

gumanDemnimptman

Diefee

@afft$ oDer Äelaij.-lo^t/

y
* ^'

fublimtert ^Silber fitUn X^(H/mf^$ wol vnter einanDer/alfo

Daf e$a«ffDemQ5oDenligen Wribt/fowirDt e^a" einer folcljeit

»

«I

^cbUin/fo bei iin^Urtvnnb ipmmm/obtt bm^ttin^tt^ttl^ tmn ein X^cii ficfj m bk^wt)^ fydnunma^ixictmt^m/mü mc^tniditfagm/bU ^^fa^vnnci^mivbUiimm itbcnfelb^^th
S)mxii(^^hU ivkn^tn mU/^ott »or Qlu^tn haU/mb j§n mit fitiifigm maUdßcfim &cUtt baxumi> crfudic* gum tnttcn thnlmm ctvoa^ von bUf^m @afft / fo fcf^dn/

umm

^ ^ ^-

^iUmnbH.xtm(m^(viafi/inmmiatt^fyUffigcn^oikn/

iUv ^Mffpfnnbt

^^ßUr

(£i)a.9Ul$cr4^fcn/^n'c^nacljma§(0 ba$

9)?aicr9 / fo fc^dn/tt?df;/
0(J6 aller |tm(?e@t(kr/ fo

intinm nimp bit ®{a^auff/ f^tUmnbfo fi(ixai$ ein ^etkifl/
/

(m ($ mun ^a^

^itan(yx'imxbtl}m$in einen

^H<^ehon Saiffcn/fo^at man inaUen^'ptobcnbc'^ei^t/mnbbem mf^un ndtMief^en Gilbet @ütexfü S^itefflieiiUit bntef^^

m

^

^

gu:n t)if rt5f

m

bicttef c$

amf^ ( wdcfjc$ iclj t)mn ^nnemeiben

ni^kt^mb^^cnfann/mevoolmein^ov^aUninbiefem^mf^
md}t ifl/'oon jYigcnb einet 2(roric); i,nl}anhein)mber ben ^iuu fiu^gett?alcig / emcnXrop^enobev^menbatxfoner^ngenom'A m^n: Seh'trt^t Dte^cfimD^^af mitS)üiff&otte^ (e^tMbt

«r

tcibet/ma^t ba$ S)m fvoiiei^/xinnb M^eit ben fflf^cnfclfit fein inn^geid^affenmbmnhtig. ^nmfmfften mnn ^^ ein'^eiUUibwtanbemwilt fc^dti macfeen/fo nüjim ein \teni<^ von bie(em X^eie/ vevmifdi mit ein
weni,^ ^i\ betwixf^et/mb laß (le ba$ Zn^eficf^t banxit wafe^em

^^madjt cm foldK f^k^^^ S^tbe/ ba^ man ben ^enf<^jn/{^
e$ bvamf^t/bei} na^ einem ^n^ei vct^ieicf^en fann.

^''

gum (e^fienmbiet^tm/^atei^aud^ biefe$^J^emt6^en/ba^
c^ ein ie^iidi ^eiaU in gut &ibetvet\mnbeln hnn/ wenn fit

nemii^ / bie ^etaU/:^nnot ^txyanetet finb/ Dag fie biefe ÖKcj? Di^fdnttm annemmen. ^ievooi bex ^nmf^mten viei ße^

fmbtnmtben/fo folc^e^ mberf\n'e(k<^/ba^ e^ nemii^k «»^^

niptio , c^<r 'i^crörrbung (inn 03?atcr9/ fa^mfU/ i(l cm mmicn/Zinfcin^ / cöcr Il3cf urt emcr ^1n^cm/ fo &er ^ori^cti
»»v^f j:lc(j/^^nn^ aifo fniifcn 'onno
rc[j[tc(]crt fic

@u

atic^ t)on t)cm ge^t

tmitiUH&ilicr.Qibü' Dicfc (*3efcttcii t)crttc§cii n?cDcr tic^mp

noch CiUck ^c« ^au|f i?rr t^vjfur ; iUkt (efree vrt$ nicFjt / Dap ^cr ^am^z t>k td^iicl^c ^rfa^rujig ^K ^röc öff%t fo

^mn

m

jriröt/ober^kiclcrj^irbt/ ^Uicfyvol ^crnac^ fcfjdncjrucltc

^rmgcf/fo||me/Dcm0ömcnDt!rc6außöfeicfj(lrtDt/nnlIaO5ie&c^0J^cji|c^ficfem(Samen6öefcfett5Ci5cit/a^c(4crm

bcm

Xal>c

cmc$^Bcjkvalem|anfrcT),(3mcnQ:TDen / nuci^auffee§f/»nt>

tinm CÖ?m jc^m/fo naci^mole ivit)crumO emc folcfem

©amem

(»K;enrrWiir/kfompf/§fr»or^rmgt 3f^ t^cttnöcmnunaJfo/

m((&timn hin ^crjldn^r^cri?^mclnmfann/

Jtjatumbf^^^^

Qiiintam eiTentiam aiifftmn ^Hitt ^KUpbU Quinta efTcntia &ef^ &oltt$ xftxb ^iiUr$/Woitt mntf &ih(v machen fotu nC'^mn fic mvtf nUt^mb anbafiwo hin^u^cffmjal^^Uti^t ^j)genc €r^t/ab ^a i)l£lt»:cf fiibcr/QMcp/ gpnn / ober '£iffcn/
ober ^upffcr / oDcr @o{D(; 2i(^ vrcnn ntiHKJ |um (^;rfmpel »^oj (Bilbfr^cufl/fotritM
Da(|el&i(^c @iil(>cra!fo ('•aibr^tt^elbt/e:

mäi ©degcrt^ctt Der 9>r^p^ra(i;on*
©a^StibiurajO&erAnifimoniumJuftetCtt*
Ä)a0

XX VII.

€(?!».

3^

t)a$

^.vomli

^c(ar( m mmbat^n gckdnd^iid)m^(foi^/ mb fiicficnb ma&jn/na^nul$<kkicf^ fo viei von

<jlfotmt emartt»frK)mmTcl^t/

'^bdnStihio gkiff^efiUI^icrlaffmfmiut^im/ MfidUi^c <iuflr einen gtamrt SWarmcttäi

1^0

Dcnict^i^imf/

©mti i\t/hinb 0b(t §^fpe t>U{<iUsc mit d^mm Ztät^mftinl
jttfammm / flopflf Die ^flfurn/oDor ^paleamfc^m txn 0ftijj «m §m »itD ^vit>(t mit iaim ^w (e^ö alfo/tt^c% b^ c$ r ccfee tru^
ö^n^e ^oc^ tirnnrnn/tamit ce rec^tönnD ^cnu^jfam 6remtq 2((6 t>entt mmt ($ vtn t>anmn witxmmb ^^auf) /vnb U^ait^

^utmtt^o^t.
^

©mMcixurium juraWnfmti*

ac^ bctt Mercurium^u cimm to^tm MMymbtfm
®Ubctifx>itmcit)ctwott)xn,

ÄaeXXIX.Sap.
r^»j5^2:Kc^enemmm<5c^wrffdt)nDXluc^j1(^cr/t)nbfe$m:

J^l C^

e$

J>iß

m tinm ® cfcfcin vmt ^möc fo ian^ j« rmcm tfcn?cr/ C0 iu cmcm Wwrro^toi SM^ vom*
4D<iexxx.e<ip.

CMV» 3^1 pj^m bm Mercurium mif einem pulum'fiml ©p
^um Scttjer/^KHnm ijn^aUmterene ^^^ ^^9^berttte$lepfic^fe§rfeitimi(etont)ert>erem^a§reiit)n^;
fett

a(fo itt ^(eicfe^

uermifc^en»

^
SaeXXXI.ea)?,

(^«ef neffiett9?il(lenf>(i1^t/(afeit DiefefM^e bititnmbttin

t$ ai{o mit timntxt in

cmcn fyiffcn ^rmncnt^c 4>fcn fc^m/unD

ti§t$^<ms ijl/ca(amcrn.

©Oll tvt crf?ctt ^aUfuation/
Dc^ Mercurii.
,©vie

mi ©clurton

XXXII. Ccip.

yy'^m,io^t^i\ycnf(r)Ma^in<inmfnyff(m(t\^oY^
^ran fpcufKnA^i^ Dcntt/tr cnn c$ ^u cmcm ^iüuctwottm/m "Pfiintt X^ccffilkr l^in^u thim/junntt fort f?ö(]Vn/mt5 ^rcin fpcu(^cn/t>l}} c$ ^u cincnt ünempfi nDtiic^e <5rau^wcrt)e -©cnfcl^j^mnimm ak tmnhttaHf;/thui^t\in tin&ia^ mit aü^tfchäryff^cn^^ig/mnbla^ciaifofio
^0 jfr üttnt) x>id

bm

fyt\/{o
tJiie

mtM ce m cincrf ur^<tt grit fc(uicrf .-©crotr cgm nimm
/ nacl^mvile trjDcrumb ^crreit>cn / mit

jcnigc/fo auff Dem 'iSoDen fiJ^m bUcbcn/^eniug/ Ui§

0onnm frucfnm
€$fic^Dama(]ctt/

an Dec @^ctV

ÖC(i?crmifd2cn/i?rtt)jJon ncircm

m Den (Jfpg foluicm/ro fofUKrc
mc^($ ©re^e mc^rDrinnm

t>a^ Durc^auj;

6(d^tVönt)Diefct)c^ Mercurii @ofu(ron itl^ut^nfcrcr^unjl Oar2((cl^impfcBrnö^{ic^ /.t?nnt) tcch, o^n ^ref Sl^u§ ^«uar;^
richten*

53cn tcr an&em ©o(uttcn it^ ^ticcf^
fiit>er0*

SaeXXXIII.eap,
oJl^% &iap{oiH^ob(nan Den i;)al6 roll fcp/miiclj
rnDficib

^\£Jt>a$®iap wicbnbcifai

oflft

rnD

t?id

ma^(6ijit>neer^

^a(cf aörnt^ 5alf>mtt)0l$«AmDfc/^e C^aiforn Den 45fen Reuerberationis, iJifo Daß Dd^ 5wer crpilc^ Qtmbt pDct Pi<r fr§r f (ein fej/

richtet worDm/nutm^cldfc^tem <^ctrafcljcnrm

m

r6i

^0nba^i<!f)iint)7

^a^x)nnb finN\i\i bmto^un Mercunum '^Unnb bicfee fcfeaffre Wim in ^w^i^<dtnnbcn sam mb^at mti^uu
:

&0

ÄaöXXXIV.eap.
dncm QlUmUcwn jw<9 X(^HUn^omi(cf^m^itmi/mbmmX^eii^ainif hct/U^c bmto^m Mercurium m bi^fc$ ißaffcv him watml 'Pfer^$^ m/fcf^t e$ alfo |ufo(uterctt/^e§m X<i^ in
"Qi^biYtin^^d^nbwaffctin

mm

miitMmm mnn t>ic (Solufton ctfoiQ(t/t>a$ ^vilpr |craug/ Uuttof^t &anntUtnlm auffbcm fo WiH b(t Mercurius,

m

^obtnli^m*

JB^nac^mai^ in firm ^epninm ^ak gitf(m/mit timt ^av
^^^niol '^Kinbmwol^uutmanbtftn^xm/bamit ba$imi^
l6f(t{mnb^kicfi{ammfUmnS')irf^f6tnkinmtt>c '^mn fckf^c$ ßcfcl)^^m/ fovxvfm^t baepn'mr in rm^d^jicDcnl? 533a(Tcr/fcpl)etTa$ crjle "^affitbnnfi/kgmnb »erfcncfct^aö anb<r$/m( ba$ x^otigt / fei?|r ce al)erma^( öuk^/ 5>u(ucr m t>nb mb^tl^ol^i foJdjce fo offt t>n?) ian^/bi^ ba$alk$ (öa($ »cr^

i^ 2^ öviegpnn

cr|lttc%

in cinmi ^cfcf^in t^rtfc^mrf^ctt/

m

fc^n?unt)m/aac(^efa(^ene5r«c^tJöfa?<5CttJic^fn/önbc$5att$

füff^ttan^fomnn. 4)<» feiern cimnipafm/ DrepS^a^meM itm @e^adfm<Sf^in £>fcn/ fo bcftnöeffttnaclj '^crflrf |]una

Äa^XXXVI.Cap.
2(g t)a$ 39«ö in tinm
fo(cIjc

®cfdfv

fo ein

mit ^unb^

.hcf^^ah/i(v^x^cn/t>ic Stallt /[ofid)

okn

erzeigt

nuUM

'nem Dar^Uücrfcrfigrcn &(|crt ^crat> fybcn/bif) ce g(in^ ju2((c^erio^er^u(uertrorDm/t)rit)cefnDthcfjmcmcm^pafm

r® er nimm ö^e ^emclbf e ^pnn/ oörr <23(ct) m t>anii mb
^

fnhtiü

^k^ gcfi^laßm/Us$ mif ^r(lo(]Vrt ® djtreffef

cmc$ t)mt Daö anbct/in
ttacfjmal^ oUn tt>oi ^u /

m

Dar^ii gehörig

t)<iß ti^c^f e

©cfa^/ficibö §a*au^ ^dmpfl[c/ (V^ ee aifo

miffmmcm^rc^5etrcr/t)apc$mrt Dcmfclh^m aöcne^altm »m^gcf^mvnD^eDccfefcp/pnMiigf^rcc^e gan^c &mt>taifo batiüm (!f§g/foi{?c^ ca(cmjcrr/Dnt> mrm Uäif^tcat^ Pulucu
))rrtt?ant)f(rt

C^

^a$XXXWlll<la^.
3cl ^rattc^m j«
fo(cf?er

daUmafiott

art (Taff (Jeß

^^^cfyv(^d$(öai^/ vctbrmnax alfo
locmörffhcijijl / fcHcibt Dae

Durc^

öc(|Vi^igeti

^^^^CÖSitcd Da^ |fnige/fo cftrann in Dem ^pnn/rnnD ^(ci^

^craß

gani^

vm mnt>(auUu

römn warn ba$ idlcx) aifo gminigct witW ift (o^u aü(n (So fc^afun/ fowoi bi^ißnnbtmn^V /<^I^<?wc^t)ie^(cfeimpk^
frcjfcnO/(aM5(icf2>

^

ii

^©aeXXXIX.dap.
(0

2:^^ t)cn

^nn^m in cinm S)afm ^nm Sm^tr/ tf^n ^o

|r ernteten <5alnifcr t>amnur/fc:^MHt fic^j tafühi^tin

Dem Xßm^man : ^erowr^m ia^ cö aifo itmmix/ tmnmnnt$au^f)^xt/ fintxt man bm '^m^m (aUinittt. 3n bm c$ aUt noc^ htmnct/ (b r«§rö nntcmcm^iffmwol
»itfcrcmanDcr/ ^amit c^
ficfe

in

tm

©ffc^ir^

nKrgmD am

^

€tttanlJcrcSeifefolc^c^juticrr<c^tcm

Sa^XL.Sap.

4 anticm/iaf;v)nurmant>(t Um pninmfian/na(^mai$ <^\^ in einen ^afcn ^u einem Jrtrcr fe^en / and^ etn>a$ tjoti
gewev l^inein f)en^en/v>nnb macf^ e$ alfo btennen/fo wirt>t e$ in (inetfumn'^eitedmient^enn t>i(\veiffe Mafia, {oaufft^em
^otien fitzen bkibt/iftant)ev$ nicfit$M$ tette^tevnti ei^^en^

^

4Da0XLI.Cap.
yi(Mnietni^n/tien^einilein/futfieJ}(eibiiaUein/
)ai$/ fie fe^m ;§n

m cmrm §o^(l gi^ö^l m Dm Ofm R c-

ucrberationis,^i^erfott?a|/tinean^a((fnM'rDf/»nd ötö Den« r(? er ^w Der oliifto« tattglic^. ^nnb fann au aaa*

®

5anD( Operatiombus,vttD ©ep^afpw s^trawcfej tperDeit

^0»

«a$XLlI.6:a^

^>3mm\)nfmr a'ckrt$rawmgj)ß
'^
oDrr

ein 2:§ctl/ ©adtitcr/

Bcmcm iSat^/ oDcv ro^m

lon^crciten

tempern i/>

St §d/ fc^f ($ mit emanöcr mmif^t etliche 2:aa in citim £>^ fm/font)m §rmac^ öii$ (5a($ mit t>m^m^mxfn\)mtf nun lBaf(cxab/(o i(l ($ calänUtU

9>3mm ^m roficn auff Da$ aUcr
'^
f^^c

tm\M^"m in

Talcum, einem 2:iegd/i?t)er ^<ifen ^um Jcwof
reitief?

ö^P<>ff^«

t)^er0(ilcnDe^o§Ien/(jeug/tt)m«e6re^t ^ei^ »nt) kennend

tcotDm/mmXtop^m tx^iUia (^ffi^ öarauff/ Da^ t)er Diffo^^
liier« ^einjlein raffinieret »erbe*

^?ac^male tgu Den Dritten

Sl^til Aqua vit^ ^iniu/^ieg ee feinlaU^emacfe v^Ut Den ^löenDe

rnD t|u ju eine jeDen ^funDt Deg Talci fec^$ io^t Q^i^/ma^ t>a$ Jewer fo ^ropah tvoltepu etwa$ fc^me($en/
3[Bein(lein/

i>nD§ekeöenDt(ic^t)pnDemfeü)i5en5intt)e5/fowirDte^/wie
<^fol/ea((inieret*

©fe dritte/

(^^^nimm Der f(einen ©tödPleintJon Jrattje« ®^^/m^
^^ttin aefc^ra^a <Si(^er/ (ege fe ein^t)mt>5 anDer fc^icfef weip
in (in

^immtf^^tU/M Dirfeitise pte« «)oUu/fe$ in einen
3e
ii;

-^^6

Don t:^tt^kf>hm/bag ©W«e 55tic^. gr&aflm©fcm/ot)fr &la^4^{m/mtf laß w Wer/ oDer fei^ft
din fem »«& gue Rifagallum JU

'mmt$ drep (;^9?rDotrer/mrfcfe mir einem fc^arpffm (^p;
fi^/^!dc^tt?teciitm0mff tt)o( »ntcrrmanöcr/tgw/irm fc(c^c6

m

mant>(t/hiiß t^ aU($

Itc^

mtf

fm ce in emcm ipafen x>h<t (in mitttlmdffiß S^vocr/ tut} gm
^cx^o(^mt>i€Ql((^/ia^a(fit^tmt)talfofi€^m/mt)mnn(6
Der &(bü^t nacl^ ^efo«en/ fo tt?ir(lu befinDen / Daß eö aüee inif

mm

Gaffer an fic^ ncmf/üiU)

Mt

($ cnt)#

5^i»ppr ^u/Dagmc^re ^craitß c;ir§a(Krc. ipcrnadj

rmanöer §erau jfwertö ^u Dem SüXunDtioc^ Deß J?afen$ / vhm fic^ ge(!te^en fe^i^^lfe Den j^e^^ wieDerumt» »on Dem Stwn §tn^
ipeg/ laß fa(f werDen/ fo ftnDej?u / Daß fi^ ba$ Rifagall um an

Pm ^tifcf^irt atlmt^alUn ange§encf
@e(e0en§ejr»

r/ t>a$

\va{^ fem

fauler ^erab/»nD be§a(i e^ ItiDemej:

C«>cWe^W«m^M(pÄ

la^

fST

loannis Baptift^BireIli,tc|? ^ÖttWff^

[tt

mU^m §t^anMtimt> UfcfpcUn
^cn t^m 2ob mi ^mtuffüt^Uit

n)irW/3te man imMevcmmman^^Ul/

'M y^
mbanifit>U{i$

rjl t)ct

5^a«e^^«of^p^jt)arför5atte»/fo Mercurius (imt faltm mbfmcf^un
ütXm
tvnnbctHhrUcfi,^ / »nt> t>m

^7amr/»nt) fonflrntjon @o(t öcm (Sc^dpf^
fcr mi'e

ferne et^^ene 9>roprjctee

»nD Sp^enfc^afff/
er

i^a^crt)a$5ett?erfleuc§ti^nt)mcpöee:

"^enn

aber
^)rt^

dmwül

Ux) btmfübi^m xxr^anct/ (b würcfet er örojTc

wunt)^^ t45r(^f6e(©m3e3(^emer/^erMerc^ri^s,n?^rii^ppnt)m9^§^

fijs lofop§i$

55011 Der Sdc^ittti)/

mtttbm(ammtalifd^(nk^inm i>t^t(immb{m^

!aUc^ui>fanfim

ct>ct

Cdrpcr

^mpf / >5nt)

DüfelH^^ic c^ci

mt>

ib|§n/DmMercunum>mfi4empfmtgm/^ic tvrrDm

tJurcfe

ma^i/m^h^ tinrnmi U^txn ^tm^\m^ ^cfcn^ct^mcf^t/
v>x(i>Ufommm^Vit)^xtic\^mS'at\> cmtioc^ x)k\ fc^on^re t)nD |m(ic^cre^ ^iiii\t ^aUn ($ tin Aquam vitx ^mmtKt/ etliche
a^OC Lac virginis,

oDfr^im^frawm CKlfc^.

rOCilH c^

ijl

De«

Fons,<23irunrt ober ÄucU aKcr (ci>c«t)j^cr ^§tav

t)mn welcfeeo^ t>mf(i^i^^^ J« pffe kf ojnpt/ot)cr Dart>on tm^(t/t>a$ kUtmti, 4rml>t)e^aR$ dik? tjnb wem ein ian^t'^di/m^ U^ält ferne kUn^ ^t(^wäcfiuS<^t\ct^at(tau^ifk^<ifft^ixt^bun c$ mmiicf^ mttuämt/vinb audi ini Dj0 ^u machen/in ^tm^äUtmk^ct:&irfrifclit/x>t\t)a^ättmt/vnnt)xfmiä^j

®

mb

Um

&o

tUtm^ki^cmtiwitfmvM^t&(f^äß(/icmctitmc$(om

3n Dem ee mc^aobut i(? /hat^$ ee(i> äöeti« e^ a^er ^erttacfe ^ctotfUt ttJor# ^urctun^en cfee fc^(5ne
tin mt ^nUmut mrt^t :
:

t)eii/v>erric%tee ee viel me§r t^nt) grdflere -Öm^ : 2ii(o aucl^/ weil

creir^alteref /§at er feine kfotiDere

©efc^afee/ wie

^leic^falö

<iuc^/wentttnan iTmfoluierer/ wiet)er«m^aitt)ere/gro|Te t^nö »ner^^rte^i^eiicfce ^a^en j^n tim &(^tnn^ ^ettcttner/Dieweil tt Dem Xa^ Da er ^e^a^^ fic^ iki^^am fe({>fl fc^wana^^t / rtit) in
ree/mitfeinem®ifffaUe2:^ierertdDtee/in Dem erför Dem 5e^ J« einer fe§r furzen "^dtximf^* wer fim^t mt> Uimt aUt ^nnD ob wol er / Der Mercurius, wU^mxcht / für bcm S^wct

^m

peuc^f /fo^akn Docij Die^^^ifofop^i einen ®e^t)nDS9?i«el ^rDa^e/wiemanf^nirteinerfur^engd^alfo^ttricfeten fotrnc/

öag ^r Uv DemfelNaen m^amt vnD WiHtm^

vmWm

aifo

Durcfe

tmrc^ biefcö ÖKiteel wunbaU^tU^c ®in^c. ^Scrotrcgm gkic^ nnc rr fic^ fcH>(l tJrrtr<Jn^c(t/al(b fi^f er auc^ Dk^rafp

tan vnD t^crwatiMm

far5ti/m

Dem

ficfe

alle

^cljtrdr^e

tttitU

^*ri»cüfommcn5cttt)on /gm hrnweg mcf^ (cibfitm^Um \mt>t/atfo tingim oDcr färbet

(l?ut. ffikic^ trtc er

Dcm^
a(^

er ^invoii^

Derum^/ t)nt> coaguüeree/i^tinD
fo/ trenn/ vnnt)

foiitieret gleic^efal^

auc^

trie er felbjl coa<julieref /rniDfoliaeref

mtt>t:

^acf^t fic^ |e(bf?en ^ct^/t?nD^um (e^fenatic^ üwann D\o§n

^ni) eben
fab
Der

t)tefe$ ijl Die

DJ?t(d>);>nnt>feuc^tei)arn/fogleic^e^
aller tt?unDerf>a§rhc^en
j

Sörfprung »nD 'Gaffer
,

@e^

^vieirolf^naud^ erliefe Scruum fugiciuuiTi Dit6 iff/Den Puc^jtt^en ^nec^t nennem röiefer bifyutimt mit Dem ®o(De/»rtnD (jgtDemlil^iBettoK §u weichem Dae ®ciwfagt/ Du Difputiereft Derentjait^en mtf
(c^afpetJnt)4)m5e5enettnetmrt)t

mir/ Dieweil Du v?erflanDen/ baf; iclj ein ^erz De^ 'i^arferlanDö/ Ja aucfj Der ^am^m mitm ^Belt bin/mnt> Durc^ Daö 5eii?ec noc^ filrrreffiiic^erwerDe» .©arauffgibtDer Mcrcunus |§me/ dem ©olDf Diefe 2(n(wi?rt/i?nD fa^t / Du fa^ jl ^war recljf/niu(l
l'eDodj bef enen/Dafj itf^/t^nb

cr^eu^et/Denn von mir allein

hin antretet/ Der jenij^ebin/ fo Dicfj fioflu Deinen ^rfprun^^/vnnD

Durc^ meine ijulff unnD S?ieeel kfommen auc^ aUeanDer< Da$ le^en»® u aber bi jl gei^i^Denn vmh mcimt wiUm ma^fiiz
tiicfit
tcfe

t)a$ gerin^jlefa^ren

iaffm tJuD yerfcl^encf en

:

'^nD trenn

mic^ mi( meinem ^ruDer/
»erepnl?a§ren

mb mit meiner 0eljtre(ler trer^

vnb tjerbinDen/werDenfie ai$ Denn inallen -SretrDenlekn/ mt> ic^tria)^neninalle(£'trigffittt?illfa§ren tonD Dienen / Deil Durelj meine ©e^enwa^rt trerDen fic aU($ ^a^ f>m/m\) feinen '^an^i (eiDen. 5^^/ 3^ ^ ^'<" ^^^ ^emlic^e t>nD
i)e

»erbotgene<5tein/rnDinmiri(!Die grolfe ipeimliefjfeit Diefer ^un(l ojfenba^r/rnnDfanatle anDere befall niefetaöeinitt
®i(()er/fonDertta«cl^ in fein

@olDr vew^^nDeln/trenn i^ n<m

9

Udi mit

hm IMmW^mmiim/

fo tsar^ii öwrfi^/ä

imbc^tti

^iamn cttmnt/ mi iDfffett Unm/mkl}ct

^r Mercurius, wdc^en Wir ^it t<t QHcf^itm) mdtam
d)a\ pflci^m/f ompt
^(c

au^S)ifpania/mmtbt in gewif»

(^ejcj^mkm mit be^ Mnis^e^mfd'^afft »crfic^dt

m$ gchiUf^ti&^inMäpCmkl^e^ t^mn bie ^toUn fintf/ taf) er öutfe9)tt>enrt man j^n in mm ^ü^m^WffchUt ml
m ban
ioffci/cbcv bit ^al^eicf^tn cimt

S'tmt^ctC{t^üUmb^iin^ mubgar^^tfcf^winbrn läfi/mOU
jVfecrt

^utpmio^tm

Smh^inb(rficf^/mbbicft$ fa^mbitp^iiofop^iftt) bnbcfla gleich wie ba$ fcr^c^cn Der anbcy »nti^lic^/ wdcfecr "^ki^

©a^ Cimdfükt mp t>tm fämn &Ukt
^ui>nn$m.

^Y^mm btfiiUimtn (^§ß/gic^ (aUinimm ® dn(!cin/ m^
»on@(afvflopff^a(|f(&i^eaffot)alö^u/biim)e^rc^raff(en{cfjt

fymnf) bdmpffm. ^h(t<ih(t folc^ca gefcfcicfef/fo t^n aiic^ t)cm t^tf&er/foauffDrr^apcK/obcr-prob^efiartDen/^mcm/ionö

»kr &a(fd{)!^eDfn^ökV»«^ fUibbaifi@(f^v;i ah bmnmii t>m Luto fapicntia: frm ficij|t^^u/rc:^^ee(jfrmflr5c§m:4:a^e Dtttcr cmm trarmm 9J?ifi/ hp cö in öemfelb^cn piurcfact/Dnt>
fank/mbia^wmnnbii:fdbi^c'^ütfnrübct/\xic^cnimhv^on

t^mnm ^(r<\u^t\mm/mb Dcpiaicrcn» (©via crjfc/ [o in fok^cp
^cfiiHaricn

^((2ßi>tt ßkicl} fyu Mercurius (m$ folcfjm nacf^ foi^t. ^nnb ^wav (o if t>U(a aroflfm mb^twaiti^m S^mnd^ot^ / ba^ i^$ mit aUf^k^u ew
Mercurius
b^r
Kitl

Lunx gkicf^/ \vU

ntmm ©a(mfcr/»nl) Ovomifc^'vOifnof/Ktscef^ Uo§t/mac^ em Aquam fortem,oDer (ScfeciD(tt)aj|ci!
-©er

ahm^nm/ fo Mribe t>a$ fei({)cr m emcm Ä^(e/ baffcibi^c ^üUr nimm |rrauj5/ (dp ca
tm/nacf^maie
t)a$

^a^cv

Dtiv)on

^(cmKff^öffcn/mie^WCl^^iumffcm ^^^ Saus armoniaciiJCr^ einem (vitt^^difigcn ^olUn funff^cfie« !Xa^ ^ti ciV mifc^cji /

m

Item

IcnbrmnmDcn 5^«^^^* f^^^« / f^f^'n^t ce> fic^ ati m cmm Mercurium |ut>crn?anDc(rt, !)7acfj Den ftlnff^ehen i^aöot aUt mac^ em^uf Jeirert^ncer Dae ©efc^it: / fo tcüDf aKe^ toil^er/
tt)ie^emeIt)(/t)erwanDe(t -©a^j tjbnV^e ntetv T"^ aujft^em <35obcit
l>e|5

©efc^ine %en Hej^t/jft t)a^ aller^i^jletDnt) fernere @0it)U

2)4^ i^iiccf fil6cr auj; t>mi^(ct) ju e^eraf^icrmJ «a$ V. Cap.

|fD

2(^ Da$

^(ep

erfl^ic^

Hein f<i)kn/mcf^mai$ in

em Ä-

^^^^em tt?eni^ Wcin^cin dhD <Sa(^ / Qt>ct
§trt$u t5un / Da(; eö hi^

Dcf]clbi^cn fo t>iei

an bic S)dijftt reiche/ i>nD Der ^j|ig^\Jt.ei:
foicfiC$Q(fcf}(h<n/(o\\o\>ffmtfmacfi
ioer<jrab e^ einen

ta$^fti()^(i^c.

^tnn

ta$ &iap fein Pet|lfi^ ^u / vnt>
einen tt>^rmeit ^)\ifl/

^Jlonat (ang iti

nem$ nadj

Derfel^i^en Jert

mttttnmb
ii

^pn Dvnmeni)eraHß/pnD feile e^

in einen

fmmmm MxUfow P

hontet ^\k^l\m)/ mi^m !^oihtn muv ein 5wer/fott)ir(!u fcgeit/biiß fkfi
iri
Äwecffilber in f(cme
3[BaflVr

ba$

Xroip^imv^manMt ^at/ml>tt)i(m

5ef?/fo

§cmu^ t>cfiiüicm j .©crowc^m tt?cnn Du fo(c^e$ ft> mac^ t)a$$m?^r^(fo^Mi)r^0rd|lVr/fo erlang jlw/tvad

^övai'fc^in ^ufammen/rnt) giep fo mi Baumöl tiatnUt/t^a^
c$

^K ^aunmxfUHti(ff:&tc^^t>A$ ©cfc^ir: §mtac^ fl[cj(|i^
fint)e(?tt

«ntcr/t>«^iapcrt^füc^tt>ic^cr^mbfaUwo'^cn/fo

D^m

m«f(rmmj?nD|?roherrmMercunumc

"^

''cum;,ft,Sublimatumx)/, io^t/ (aUinictunlßm^dn/
aüc$ uin

mb^UVmittmj* -ioht/Salgemmeum, i^a(rtircr/r«DSal
alcali ietmiij.io^t/ßmm^ali^ jAc^t/ la^ bi€(($

yu(umfirren/mit ^fm mnl^tfa^Um ^(ep

je eine

»mb^ atiDdf

m (in vKri^iäfnn @ffa^ legen/ alfb öcig ^naü(t6b(ti^ ancf^ puU
uttUe^(:7iatfimai$ ta$ ®tfcf^nfitiifi^^(tfUibm/mb <$aU
fo mit einander x>i(tHi^Xa^ in

cmcm trarmeti CKifl »cr^ra«: Un. <®cnn mnn ein folcljc ^^'f furö^cr/fo fxnba man ^m Mercurium krcrt\?itt) fmi^/Dmfeibi^mtHib Durc^ cm (cmm

-^Tfc

2^§ttcVtt>afc^/htt§cmac^mtt Qffi^/in trdc^em e(H?aet)ott öemcmcm<Sar^^crla(fmtt)ert)e/ fbKfomp|lvnD§a(?u einen

S^ten/S^reekUn Mercurium.

.€m Kutift bctiMcrcurium tcvmaffcit jupur^Km
DttD ^u rdniiJc«/D<ig er fo fcfjdn tr crDc/»nt) fo

ÄaeVIlI.Cap.
>3mmXlur(fri(6cr/fo »td ^utrlTr/((l^ mit ttm affm
'

j;)arnCt^ Jftvoi Der S(|j^ Hefter ift/ fo

fm er nemdc^ von

Gemäßer kjlcrttt)eifenQBemgemacfjtii?ort>en) memcmt?er?
^ia{nttcntöcfci)ivt/i>a}manHün(n ffea^erkin t)icr@(unD{ fieöert / wettn folcfjevorülJer/ rm^ro(]V C$)?an^e @alr^ §mju t^m/mb fermcr fo (an^ fieDen/()ig aKer (^flft^ t^er^e^ree tuirDf» i?ernac^ ftr)^}a$ Durc^ cm Dicf Drep oDer t?jerfcKfe (einen Xmhy nimm t)adgemeIDce£luecf jllber üon binnen §eraup/ ([ni ee

m

einen ^a^rfen !XtegeI/t)nt) Idfeljeee/fo

haiU t$ anfanc^e fielen/ in Dem ^muiMm / iMinD mit fem Salc armoniaco »ermifc^f ert ^(Ti}^ ^we^/oDer Drei; maM c;^ mt^ aup/ fo n?irDe t)a$ £lueef fif^

ter fcfedn/JettcnD (^urer trie (in @vie<jeL !^aefjma(e itim »ort ^rr 0o(ufion/Dcrö^meiD(en<iimamroDer ifn?el

dmn XhtH:

.©e^auff DieQBeife/tt?ie;e^(öeme(Dt/ gen?afe^enen Äuecffii^
fcerö)?ierX^eiiI/(!of;in

m<m (?einernen 3J?drfeImieDefliaier^

tem Qrffig/tJnD ct\va$ t5on Dem Säle arraoniaco,Drep Xagwoi tnttt einanDer/alfo Daß Du Den £ffi^ alle !Xag aiwcchSdfl/ »nD «»Ktregen/nac^ Dem Du c$ (.m^ vnnD »iei (^eri^fret/lafejlru^enj *®enn<^lfothiif t?nnDfonDert fielj Der SJTi^ fe^r fein rcn Dem ;Duecffiit?er/ünDDeralfo Di(To(uierfetr^imaturaK ^ennfot^ cfeee gefdje^en/fo mifc^ D<i$ £luecf fiiber auff Die ^eife Darun^ ter/DijßnicIjfeüonDerCWaterptjmifomme, -Sen (e^fen^a^ ahcxla^($ ho} einem ffdn cn vnnD geringen ffewer/ mit feiner Dar^u ^(Mxi^cn vj?dn^e (^(^i^/wn neirem fo ian^ fieDen / hß
fic^Derß:fltgv)erje§re/t?nDDa(]e(Möem

folc^eninDinen ©^fc^irvfo tvie rin i?afen ^emac^t fep/ Damit ee Depo weniger

dmm

P

ii;

if4

l^on^cv^k^inu)/

bxt6ic.')ünbtut>iHf^ fo iic^ ^)n^ fuc^ bit '^^aun^ / fc ^an^ «fit/

^<U/mtfalkr Jcuc^t^f«t t'cp <^(fr^e a{> tfl/fcin flcifp^ iu{atn^ mtn/\>nb t .fvifce^u Dcmcrs ^^fc^afffcn* &tn ^uff f old^e ^crffc fanrt man aucfj t)t/3J?et)mn t)^^ (J^

^nmad)m p(!ege/»nt)^u t>cm IXogtm ^nbmitmt 3« ^^m matt
ttcm(icf2(in^ateti'e^@olDte/ <Si{&cr/ mint) för Do^ ^Silber/ ©olDt Einlegt/ ^a$ (gcfd^afff Dc6 vlomplcmfnfeöa'ric^tct/wie
fjtatt

t)ai>to^t^iimaclitnmhffcanoYtimn/ i?nöfur^cgcrt^t»ri(

»onöcrn ©olDtS'crmmf m rü[^t ^ehm >^§ci( fciit gcfdjfagc« ^ifkr ^imin Ug(n/vm%b aifo Dae @efc^dff( mir aiUm Jtcif
»errichten fddc ??ac^mvi($t5u bic alfo \'>vxpavimc OJ^ata*p

m

€in

folclj f

an^ @(a^ / wefd^eni M$

Sma fmc (^^at^m thw
H

HUib DaffelH^c aümthaibm tt?oI^u:!)7imm Dvotf cn/oDer ^a(V i^cnmrel vier iSBeii/ 6^cr Simd^fdit / fo in ^^ <Sc!jmicDen von ©iTeiifpritt^c/ficiu^cpulucrf/attDm&afbX^cii/tjmnifc^m

Grpcrf Urtvievid t>u tJerfelbi^e« bvir^u beDarff(Vm«c^$^u rirtfüt

foIdje$e§mZaig/fo5^(bf!ieffcnD/»ttD§a(b fcflfrp/ »mibbe^ prcidj/ot^ijerfkib t)vi6"@laß ringe Brrumb Darmie/ Dae ^unö^
ioc^ aber beö^cf mit cirt^m

t>nnnm f upfferncn ^Icc^ fo troi

m

Peife Du jmmo'

faitjT/vttt) .§a(t <$tfccfi alfo/t>a$ Die j^ucfef ig^

frit/fo in t>tm £Uiccf filber i(!/fur tjufilr f dttne

§crau^ iropffot:

^nttt ^1e (Öcfap aber mac% ein J-ctrrr von r©a^fcnt?nnö iÖd^/mc Du Neffen an einem anbern ^tt bi jl erinnert morDen/

tmn biefee ©cfc^affe wirbt öur c^ tin Jlatnen^etter von brepc
©raUen »oUenbet/alfo ba^ man ee von ®rab|u @rab grdflei:
macfet.

ÄeitnDen erpen^raDDiefer^ebicinmacbtmanbep

Kintm geringen Jeir er/oDer iit^t/ ober mcm andern berglri^
cftfn^^nbattMrfotrirbtbae^Beife barburc^ erlanget/ njenti inaneenemticljac^tvnb^tt?an$ig!Xag/vnD ach.t <Stunbf a(fo
rontiuuiert vrtö anfreibt/biß cö ficfe anfange ^eif; ^u erzeigen/

unfic^bieCoagulatiobepÄueeffiiberdm 0er §inabtrerßge#
funpfeneti

fjnc!cnmSu(>j?vinj^fcm(cic^{\3ern)nba§n/i?nbs?a'mifc6t(?fl
Pcl^c.^Öae

S^mt bi^ in ^clt anban &Yat>^\i crjlci^crn / muflu
crfiafc?

mehr ^4c!jtimfc^ert/v?nt) cremen ganzen COf^onat lang
ecn,<^r5cigt|Klja^rrmrokrjergciteiipaet?on

to'^nbUmatU

i

cn/fo ru§r^ mK cmrr cifjfcrncM ^yau\i/{o ian^ v>nut mantin/ fci^ ficlj D(c Spiritus »nnö <c»bpan6 rccfet »JiD voüfornmcnftcfe

mit ani^n^rrt'crm^fc^crt/ör^^alfotr{rb t>ie ^^'^vifai?afc^rnfc?r^/ rnD^ugIcicI^arrcnga(b,^>^m Den Driften erjtei^erf »nD bringt mM\ ($/mnnman noe^ me§ir ^acljf an (egf/x)n a(fo ein gen>a(^ tu3 Jewer Darauf niael^f/n^elcfeee gegen hcn onDern ^reeljne i'e
(anger/egrdffertJngeflftigenrirDt'^nD Diefco JetrcrfcbnrrÄ
erhalt (b lang/ J>i^ Die Q)?aterT)gan<^t5nnD»oüfommvn[ici^ro§(
trirDt/irefe^e^ Denn innerhalb timm

SRonat gefcfeif et/ tpß aifo ifi Diefe »2}?eDiein v)ol[enDet/ro§t mb weie^ trie ein ^ae^e.-öie

SWaurpabernodjperfeeferoDertoonfommener^umacIjen/rnD noch epgentlicijer ^u figiern/nimm ^u gcf^en !ZNi{en (^oiDt/ei^

nen x>t>n Diefer ^^eDiein in ^(ecfe gefc^iageni (a^^ f (ein
gen/in cinm n?oIt)erfiei^ren Xic^d/iu

mb rein

jerreiten in einem @efctot)onfe(a(jtt?c(DmereiniinDermen^

mum ^chifcmt fe^en/

t)a|fe(t>igeffrtrernif auff^lafen/fonDernfein allgemacfj lelan^ ger /egrt)(|er macf^en/jjnDalfo Drep !Xager§ai(en: ^enn enDf^
Iictj treii

man/n einlief Dem Jea^er aifo fein alfgemae^ ^wfchurt/

jerge^ttjnD fe^tfic^ bic ^^aterponffDen ^cDen
fie^

von

nmm mit Dem @olDt/t)nnD

m vermifc^ec

;tt?ar/

trenn e$

U^ t>al}in

fommen/roijt b<i$ Q:(i;rir mit Dem aller t^oOfommnejTen MagiücnoxioUcnm/ Deffen ficli ein ^]m(ffq tit gan^egeiffeineo
-lebene^uerfrctrengaft

Sie man Dct^-Ouccf fiftet mffcin andere 3d^
yurgiem t^nD reinigen Unnc,

.Q'^Sm Ätteef fi(t er [o viel Dii wi(t/(hu Da(]i([>ige in ein »ergf.i^
'^
jurre ©c[^lal oDer

ScJ^u jfei/ßKp

Def^iöier^^'

Sffig Dru^a/

17^

^mUt%if>im\)/
dn (Stunbtobof

f(?^auffl)ie|dflrc^fc^e/rö§re^umiverti^|!m

»Krmit Der ipant)tgerumMa|5 nachmale ^9 oDrr tba^a^ ftf^m (imtu(Xmn/mt> Durd^ (in @iet> oDer :^uc^ iauffm/fo tfl
c$ gcrcmiV^cf.
2{($

Dmn (af»

mit Der CHi'nta eilcntia

t><^

^^tpc jfelö tpot rdbcn oDcr jloflfm/^tpcm 2.^«! öq; Mercurü,
Diinö einen v)ont)cmtoc^trcffd in einer pcttiica »ergfafurun

^ci^up mit (mnHt loermifd^t auffbic

^e»}|c :2(fc^en fe6en/

^olbm fubimiuren/fa tafüb^ wö( ^errejkrt /jonnö in WDte^^u einem ginnokr/ Den|e(H^en ficf) aiDerumb fkin/

mcm

nimm {(in ^tret? Xi)(ii/m 5 einen il§ei( calciniert Stcimn^i^/ U^x>on newem mit einander c^lcihiern/le» wirbt ($ mi^ ^ar^ tiacfi flo0 apiöerumb/tjermifcr^e mit einem netr en S^amn^i^/
:

caiciniere

}nm Driften m^§(/t?nnt) «?iDer§cie fcUfye ^ehen m^H

me^einvinDer/affoD4^ Duatttregen (in anDer nea^etfrmt?eri;j Dar^unemme(l/fo kfompjlu einen fubiimierten MercLui-

©p

um.^iefeöc»t?erijlaU|iefonDer(ieIj^umercfen/

Da^mane^ ^tt
/otxt

einer jeDen <5uHimatie.ntt?iDerumb^errei&e/mit einem nen>eri
t>e(?iniertett(£(Ti^vermife^e/t)nDauflri:er §ei(fen ^tfcfjen

an Der Tonnen lellepntrueFnen* OSenn
l^aben/Dertn Der

foicfeeö ^efel^e^en/fo

fuWimiere wie o to ^emeiDt,-©u mufl aber fein (in ^uten iXheii

Quinra eirentian?irDt fe§r vreni^» !)?aefjmab tiimmt>onDiefem^uHimat / lafj Da(|elbi^ef Idn ^erreiben/in

einen Kolben t[nin/ Derfunfften(£(]en^ uonQBein(bt>ielDar^ öuflTgiejten /Da^ DieC^^aterp Damit beDecfttperDe/ DenÄoibeit

m(fynai$ mit Der KRirtur t)on ^aef^e/^ee^ionD 0)?afh)r tt?ol jupopffcn/wnnDeedfo Drei? ^^agineinwarmOBafferfe^en/
t)urclj3)?ittelDer3nfü«ation/ oDer ^i<^Hn<^ De^

Öefag

Die

Quintameflcntiam wiDerumb abfdnDern/
tt)o(yer(lopfften ©efc^irjl^ep feiD fe^en /

in einem
Die

vUt

anDem »krHiekne

^J^aterpeinanDerenewe Quintam eilcntiam ^i(\{(n / witxtt

Dae warme <SaD fe^^/Die Sifen^/trie^uiJor/abfcnDe^n/ »nD Da jfeiHae fo offt t>nnD vid wiDer^ofen / U^ fie/ t>i( SflTem?/
ttfn in

flic^r^

Subümato fo\uUt(.Q{l$ bmn tfyi aOe Son\dif$mtpvfon liTtiones m (in ^rmvi(/fo mit feinem '^iimxUc/mnb 2U(i\H0v

bm

Un verfeuert fep/f(cib aUe$ tvoi ^u/ taf,
tnt>
fcl?

in (in

nickte ^crau^ t>dmpß/ Ba'neum MsLUX; fo ^cfttf(lm tülC QuiTfta eiren-

mxfont>(mSub\imsLtoh(tanf):rQa$S\jh\imnun\aUti>UiH lonunanffttm SSobcii Df (j'^nmile fi^m /»jibtrirDr txie 5e^
fpcr Der ??afiir ^mannf/Mö te§a(e mjf attcm 5(cr(;»

^urt i|l cö "^(it/ba^icf^ tir/mcin \n(l^(U(U(vmb ^roßgurti
^pi^cr^efer/ Dirgvoflfe

ipdmlic^W

Dcr!^rtturfRft)ccfc/ ^crc«

öie^an^cgdf Dcmcö ^ekne gckffertfcpm r®ertne6§at>cn^
Die 'PBiIofbp^t Dcrmiiftcn [Küiific^ rtit) vat^or<^cn ^(^altc/

M^

i^v(xt>itlil^Y^ani}($

Ubtnkm^ batnad} ß(fctfcfi(t/mnt> Doc^ nickt erlangen fmnau&ntemal <$ an {okf^c^un^mbWip
fcnfc^a(fti(l / t)a*mfer«(!crM(cfjer

^(nftf^Auffi£tti(nt^(iU

^affrig tvcrtxn f twn/ce u^ciDc f^m Den« t>on

@otr dem /Jerjen

frl{>(l/oDerDon einem fo(cf>m OSeiper gegekn/t)er eerec^tt^nD

tvoI()e(ehr«efhrtk* ^chreDeiDctiDerquintaElTentia.

^enn

triewol ||rer t?iei Darnach ^eeracfjeef/tjnb flc^ noc^ tagttc^ |5rei:

cmgroffe^tnjiif^f.efftigdarukr kmö§en/(bfmt)t Doc^ bereu fegr went0/fo eö firt Dem '^Unb Damit du t)ie er(?e Principia, oDeic

2trtfdn^eDert^aair/auff jre(efje1)ie ^Btlofop^i j^re^ac^en

örunDen / »er (le[>ctt mdijej? / fo triffe Da^ m Der (^f rDeit em fofeft
5?aem-v)nD^efenifl/tt'((cljeaffe3^ormenauff\>nDminemwteti

fann/K "<^f6 ^^^ f^^ Diefe/oDer ;ene3«fl«en^ l»ef ompt : ^enn

wenn jte Die 3fttff»ett^DeßSaturnif)efpmpt/ fo wirDt (lejuei^ nem^fep/^leic^irietjo« Dem^ow^^Der 2f«PP^^^^w3pmt/
Dom^ercurio|u£luecffi(ber/vo»Der<5onnen^u(^o{De/m1 fo forrart/tt?te Du Deffen im er(icn ^uc^ weif Uf ufftig hfl erinnert worDen,SönD Diefe^arurmrDt von DenPhilüf phis Mercurius,oDer0c!^weflrc(genennef. Sf(ic^e »nuer(!4nDi^e t>e(?w(M
fc^e

imt/ fy^Un gemeint e^ encpe^en Die Ccrp ora ulfo fc^led^i

^a^in/mnb
aOuccf fi(6cr»

aucf^^ttvimn anf;

bem j^cmcmm Merairiooc-^T

3»par in t>ic\(inmm(m

^uc^ tiHrbt vickr^cim^

iiUr^nm'X^di ai$faifcf^/xnm

'Zi;rKiiaUv

<ii$x^onmbim\üu
Qib(tauff

m^ikhmmt>bmxfynun 'ömbmun iproUman,

t5nfcr ^^or^aktt^ufommm/fofagtc^/ t>af) t><t Mercurius, tvmnxr^Uicfi^iin^m tanfmb ^ahv in feiner Minera ota ^cr^trcrcf (ege/ öodj anb(t$ nicf^timvM/ ai$ Mercurius,

gtt?ar taij aüc ^IttaUauf) t>mx Mercurio,tjnb 9^^ilofophtfc^J

mtf)>m^m/i\i wat : ^f> mu ^ ah^ ^cfyviffä f^(x hmmcn aüC>icnicfe(^frgmKmcMercuriusw1D0c^trfffdt)crflarl^m

mb

mit>m:^<nnmf;t>mfäbi^mi^c$x>mbH^mit>iu^amtiu
mac^ctt/Durc^viuf^ t>nmdgl jc^^-Scn au|

bem ;mi^en/ a«ß

mU

(fjcm DicfelWge ijVf ann t)nD mu^ man jTr cxfM^ifrcn.^TQdc^ea
t)en auc[>

Deg Geberi ^:i>){q?nutiÄ ijl»Sl?4

t)ien?cii(

alU gto^Jc 5or^

tncn Dieivifmcrc inficrj bevjmjfm/roillfHre erfietjon noft(c/ D| mr Djefcr ^amr t)mi ®oIt)f rtac^fcrfc^c/öril c$ ^at aUc Jor^

m

inett t)cr Corporum Mt fic^/ »» t»cfdlnV^c ^mwiöcrumf^ Die 3«^ flueti^'Crt bc^ @cf?ir«0.<SoIc^c6 aber ^u crl^itij^c ^ebarff man w «C6 ^if tf ($ Die üfftgcmdDfe $?aeur }He> tö&\bt$ ^u entk^i^cn/

:t)iiD^uDeri?rimhctfeieaaer/)fim(ic^f<iecbcrQ[Be(f^ufomem^
.

r©croit)c^cni»T@olDt^Iatecr/oDcrfcn(^rnne@olt^5cp(/
f§tt^C)irfcl^igeincin^rirta(/gi<gt)irr pfunDt

Aqua vit?, foö^ti

phlegma fep/Drökr.'^erfcle öae 'i^rinal mi( feinem Qikmkc mxb OCecipieiu en/n?ie fic^e ^tbixtt/ jlöpjfe aümthaibm ivoi^u/
\>nb laf) Dviö -^Baffer Dejlinieren:^ad>ma(e witfcmmb

Mt irer^

Den/anDer Gaffer Darali jf^iejlen/vü Da(]e(bi^e alfo ^e^cn mal iviDer^olen:Q?nD(ie^auffemcni}ieibpem fblan^Dnt) reinreibi/
tiaf;

ee gan^^u

nmm ^taub wi tJnempftnMicIj tperöe: ^((^ Den
fo

tviDerumb em anber ^a(ffr/v>nt) befletbigen

mi btübct giep>
ifeiver

fen/baß eö Da^ 'P«iuer ^tpeen quer ^in^er vkfireffe/riacl^maia

fdciniat/tiaf)

mm iT^me^ufcnur primamateria,ol)frcr(lm
mm Dicfe^ al(o caUinimm
,

ÖSatrrp »cr^f Iffm f^iin !)7actoc?le
tl)ii€$^n(ain(nm

i^clbt^/mbbtrqnimzEü'cnzixxiOm Mcrcurio j<H$Cin^* em Ouüphiloroplücü oDer ipf*t(ofop^ijcfe

(^9/mac^D^flV{Hgcmt(^cmSigilIoarJentcP«j]"jg^U/(C^^ll nnc^eüm 5laimttf^lt)Cr/hg t)ie quinta Efleruia Dcf; Mcrcurii

inbcrfform wtc
f4(jc<5 (Ici^e/iiifo

cm (ft(i§mauffm l>ied^cr|Ic BpK^ ^e(?@r^ ba^ man C(J für eine (Sßß fvmm af enncn fafi/

p^naUdn haf; ee/tvo re ful) anf(ngt/ütva$t>Utifi:'^a$ &oibt nUt UciU au^bon ^ot^cn Ug(t\/(ii^i\>att^mxQ^t/ict)Ocl> feine: ^ormnoc^ nit \>(taubt/nod} auci^ t>on fernem humido radicali»er^e§re/fcnDernt)erfaact?nDDefTen/foee^uuor^ufainen^e<5
f\aitl/muu\^m/t>(to\v)(^(n tvenn ee fo tvert f otnen/fo bncfj Do^

@I(vß ent|tvepAm^ nnn Ni<? ©<?it)t ^eraug/tpn e;> triDerum^ iti rm^Äclbe/gießtscn fcer quinta Eilentia tiejjABeme fci^ieföar^
öuff/bj biefelh^e vier i)uer Jin^Kr [^oc^

brukr reicije/ fo tiurt)l

^rtö^<1(]eralfo

^vilDt Hu(ro^t/^Ieicl5it?iee$^ernacr>v5ie[ler(eT)

.

S'<itbmUfomt/mii felc^e^ i^efcrNC^K/foneiöe t)a$ ^efd^/i^icp ^af((v fein aü^enwcf) in (in anber efcljiri/ -l§u tin anber ^afjer ber quintie EfTemia: t)kr Da;? ®oibt/ vit
'ta$ aifo/^(fätUt

®

tinDer^of Da(]e(bi^e fc
itit

eft*t t>nt) vn'cl/ h'fj

fuh^bic quinr aEffentia

me§r farbee/fo^lei^t Der '^.krrej? auf bem ^oöen fi(M73(l

nicfeteire§rf/t>nnb gelt feine 'Prob me^r»

^nn^ biefeSolutio

tcitHt)a$ AurumpotabiIc^ettennet/»nbipeinÖ?afert^eine<5 Aurnmf.0rein$,!^ac^ma&fe^eib»nbfdnbcre Die qinn tarn Eflfentiam tabik,
Der anDern De^ ^otDf e auflFDie "^eifle/ti'ie oU gemetöf/aVfo bleibt Diequinta ElTentiabe^ @oiDe/afe tre(ef>e/ tuirokngemelD/mercurius,Der^h{(ofop§ifctecDer2((c^imi^

De^

^m$ wn

m

pife^e@ef^ti)effe(/i?nDfon(1enmit
iPirDt/auff Dem

»iclenanDem
ijl

^oUn fi^en.^tefe^

Die

Tiammgtnb Im^ ertt>unfel^t<

rso.

Konter SKc^imt)/

phUofo\)Ufd^t Sublimatio, mxkf^emutt^kttaufmb^tm fcf/cnFaurtt cmrrcHc^rnmvnDcrforfcljmfann /tritt t>mna^ €inmict>m/(oc$aian^t/(nnmtt1^aUn/ ^ag (t ($ßttinUf

fcnUu ^aU&otm ^ait/m^ciu^ timfäU^m^n iS^un^o

Qiicfiimi^ifcf^mMcrcunuminmmmitt)^^ Hermetis (Sie^ gd vrrmal^rfctt Ouo Phüofophico Dm 4>fen 2(e§ancir/

m

tci$@cf(i^mauffmt>fiht/ oh bk ^amr} t)kr tmcm§ei(fm ^kd^ ndit fi):iHftr}/i^ ($ nid^t^(f<ii(fyn/(o iaf; noc^ mtbm/ UffmmX^tii^u^mbcrun btf) summen pur^immMercurii ^(t^an/ma(f^t

bmßbißcn^ugman ^olH:Wk^ki^$^.
^

&abc (a^ (Sott Dement ©c^dpjfcr o^nc »nfcHa^ t>v«tcf / t>nnD
fq? Dar^ep Der 2(rmcii aßejat rr?ngcDm«f f

>3mmbc^^pattm'fcfemMercurii ^wq?

<PfuttDf /^e?

(loffm @a(i^ fo »k( Deflclbt^cn x>om6^tcn / t^ü <$ ^Uf

fammminmcn^^rftü/ tn^Y$ mit Drm^tdfeUme ^olmtminanbit / t^n md}mct\$^(ftof(m <Scnff ^itt^u/
ri\ht$

wiDcrum^

einend/ wie^imor/ j>«fcrrmanDar/ mtf

mifr^auf^cemaeit)0tt€ffi^Damn: 3Öenti fclc^c$ gcfc^cl^erv fo ^tcj? von ncwcm S||i^ Mrcin /ru^r$ wo( mta timnbcr/
fc^ilr(c Den d'lTi^ wiDcrumb Daruona^/ (a^DcttMercurium mrtcmcmTßalfcrwolwafc^crt/DrepoDerrkr m^gf Durc^drt /«nen J£M(^(aujfm/iiac%ma(0 rmm i?<^fcii voll 3?arn«em#
^

mcn/

mtn/mt> bmMcrcurium U^tt/ btxS)arn/ ^änW^dn^o
tYuctmt/t^atinnmfittim/fofint^tfiui^ntnMicfiau^t'cm^Cf tcn U^m/ba (t Dmtt itmi> (?aff n>ort) / Dmfcl^igm ^c §a(f ^u

w

€mm

i'eDeit

McrciiriLim ju (tifcrporf crem

^^ymm H§ &iiUr$}fo ju (imm Mercurio
alleö

i(|

^emac^f ft>9tfi

ümim(iUn/mtfv>(tmi(ci^m/mb(af^^Xa^

inämm

^olbm ^nmtm ^cübtcmmbtm S'm(t
59?a(er9 hatt/bitftiUs^ matfi uin

(V^cn / fo wirbt bit

mb (anUr/ fo §a (?tt/n><»e bu

©a^ ^uccf ftl6er t)on tm ©cpft)cfc(
iufcfe«t)m.

fli>3mm ginttoBcr /.*
'^

.

(lo^;rrm ^ii ^ufuer/Vnb lag iti einem"

armoniacum i(l ^crlaflfm tvotbm/fUb<n/(o finbc^ ba$ £lucrffii^cr auff Dem ^oDm UV
fc^arffen Q^fTi^/ in welchem Sal

öcn/i?n5 t)on t5cm ^cl^trefcf a{>5efont)m*

ro^t färbet*

'

^

^* ^cfrucfneem »nn^ ro^tö^wtac^frtt ^dmifc^m^i£rio(;,tfe,ntac^ em Aquam fortem öaraug/ »n^ fc^ l>a(fclh'se t>q?fcif; ^ac^ma($ nimm triförrtimt^ ginno^ Ser v)/. io^t/gcmnn pr^cpaneref @4($^t ^* lag wer oDcr fönff
ij.

^!3mm ^afrtieof

3

in

ifi

^0« Der atcl)(tfl9/

tml in
re({ /

bm Raffet iittfm/mm bu Dm gtniio^et fuMtmte^
.

Da$ (Sa($ immat>ar§rr«m& r«§rm / mt>M$bmnb(n Mcrcurium ro§t macfjm: ä(a njmm D(^ ^ßaffere fo^Ui/ba^ tn bm Mcrcurium tamit fanfl anmacfjcrt vjtiD t^ermifc^m/

aiißtmi<bc'^nf^bc\}\icrcunigUicl^fowi^
ia^ c$

mtmbü' fät fi^ fühp ob$t in einer ^tiffm äfcfeett / fo

DenMcrcurium m'djt mtf>t fcf c. Äicl^mt^ f^ (a|^ Da$ TOaffer Duvc^ eiV tiert ^ifmbK iaixffm/fo bkiht Der ro§fe Mercurius auffbcm ^oDeti f j^en : ÄenfelM^jen fuWimier firmen mcU/mitgUi^ fa
(an^foltticrctvHp Daß ^Bajprgttln wirDf/rnDma«

UfrlSalisarmoniaci fon>[>tg^macfettt>orDc/a{0D^g Mercurii

i(?/iiimm nacfjutale Deß ci^cmübtcn miffm ginnokre !'/ -iof^t/ (kß f (cut ^u ^uluer/ x)crmtrcrj mit bcm Mcr curio, (aß e$ Ibep einem Jewer a(fo Diflfofuieren/ Daß ee ^u einem Dicf en "Zai^
irerDe/tjnDIaß alfo Diefca (lo(fen/t?ermirc!>cn/»nDfru(fnen/fo

cffett)ieDer5^olen/6ißcinXp§t/oDer fcc^e

von Dem

^emefDfeti

Di)To(iuemttMercurio»er^e§retit?erDe/j?nDöerfcljn)inDe/»i<

gleic6fa(6aucf^i/,io^t\)onDemtt5eine«3i«no^er.

93on

Diefer

SÖReDicin i^u einen S^geii^u/oDer »ber ^unDcre ^^ui gereinigi

^upffoy fo wirDt e$ |u feinem Qiibtmifo ba^ t$ jcbxtm<in boß
fflrerfmnenmuß.

^<tt^a(Ttrt)OmMcrcuriQ.

^'^nttn Deß <öpanrtifc|en Mercurii,t)nD t?r^^ariree ^mdn '^^<S>aif^/ i(bt$ h^* mifc^ tcci mut einanDer/fe^ $tt?cen ^a$ dneinenfß^Ien t^nD fettcfetert4>rt:iap/ wenn folc^efwru^er/ 2item&icDe(linieren/t?nD ba$imi^/ fo |erauß eropffd/ i» foofft»>nD»ie(tt)ieDerumt tUt feine^efendieffen/^ißDiefeiafc«

mm

gef4mpf(icfe ju Gaffer morDenr^en in Der erftenSeßitlation

fjjnf fe§r mnis hmmjß/m Der onDer« cDer awepien akr/e wa«

meg«

n>c^cntt>oI^umcrd'c«/ö^^ vtiferPlnlofophus, ba
^<(i}\ ant>(x$ nicijri j?it|lc^ct/ ate ro^cn

er

\a^t/mm

mh(xuicnMci:cu"

l•jl:m,o^crcaiam<m®oi^ti'€^cßMe^curii^a(fcraE•amu^ m filtern fok^cn ^(fd^ix bcfiiümtt tt?rr^cn / fo noc^ nctr / »nU rcuDernnttwarthß gvir ^mab »crglafure fcj;: ^rr ^(rmbic tm Mercurium hincint^np <it^(t fcp t?^n (^(a(?/\)nD tt?cnn fb fihc/ba^ Der ^oK^c $ut)or [^ci|5;/»«i>ö^ckfjfamgIücttD {(t)ix>ntf'

M

ttfiUmt^/mtbubtfimohmUfitrimmwcttim* ^«^c^mala^ ramm Cv?(cmierc( ®oiH f »ft. ro^envmberekm Mercurium uf^
*.t?crmifd>j)nDnuic^6^ucmcm!^<Jtd/(§u ee
»on(*)la^/g;eßt)c^ o&^miCiDtm ^cilTcre
Xfiü

m ein ©cfcfetri
UMtt ff^/ ^(m
Xa^m ^u
v>'

w>m Mercunofo

lurauff / Dap ($

^wcm

^Jingcr ]§oc^ Damit

fUt&6VjnD(Iopfföaüme§a{bottt)oI ^u/fc^ in einen auff Die^eifTe Cäfcljen ^u einem f (einen 5ftt?er(ein/biß Die CÖ?arer9
recbt tjnnö

|n?een

genug fotmcref ifl / 2^agen einnwf Dcir^n / c&

fif}e

jt

»cn

^tt)een

e^ foiuieret fep / tnö wenn fot^

c^eö gefcfjeben / fo

mac^

M^ S^xt^^ le nacl^ ©efcgenfeif

n^

^rdfle Der DJJaeerp grdffer/ fo c ongederee ee flc^ innerlhalb ^egg ^onaeen in gut »oUf ommen @of Dt/ vnD bef omp jTu für ein jtf tt$ ft*@olDt noc^ einmal fo»ie(/»nD alfo fanpuesnac^D-et

lOrDnung/ wcUf^c jclj Dir §ieöor gegeben/ allezeit tJ^rme^reiu

Cm'SßalTcrt^omMercuriojmttttckl^cmmati
aöeOJ?rtattifdjeCorporaealeinierenfann»

rSaaXV.eap.

J>3mwt Euphorbia T,(a^

Denfei(>igen

mtn ^an^mXct^

tjnDemganec^aefjtineirem fc^iec^ten ^cmmcn QBafpr l>if1biuieren/nac^ma(e H\va$ »on Dem rotten »nbereüen Mer^. cuno in Demfetbigcn^a(|er fUbm/vnb c$ bißDerfelbi-jege«^
rcßtenverDe/ ojft vnDpiet6^erww&rw§rem Q{{$ Den»
tjju Dcfi.

Petita* Sllc^imi)/ }S4 Mcrcurium, mit famp( ttm Gaffer m(t dnm waYmm ^iiim^raUn/fomt)t(tgam^nWaff(t.®U\c$ (-^aflcr)
(aUmimt<iUtWctaU/bUf<ibi^( bamit^mci^t 3(1 Demnach .»ort Hn a^mPliilofophis fegr ^ocf^ßtrü^mt wor^wmnb

©m Mcrcurium mit tlmm Gaffer ju congc*
,©a$;XXVI.€ap.

^3mm Q^iifc^möp/ !^C(^efcm/®af^tinf/(5!arbamomm/
^ ^i£uUim/^yi\if(^unUumm/'^arat(if)Utmv/ tfub^^im^
mct/{ox>UUUu$i(t)mx>on'^6hHn/ia^ aUi& rem pnlumfw t(n'/mt>mit einer gnu^fi^mmen ^an^e emee guten ttjeiffcn teilte tjermtfc^en / benn k ^icfer e$ t^urcl? foklj »ermifcljeti
tpirM/>etefTer\)n^frafftr5erifl§ernac^ba<5'^after/roba»)on
tc^iüktct* ^erott?e5enfo(§«e$/tt<tcfj DemDueetrolvtibge^ tttt^ \)ermtfcfet/m emett glaferne« 2lkmWc/»iinD(a^auflf Die

^eife/n?ie ein 3Cof enn?a|]er/f>ei? einem f (einen Jetrerfein Depif^ Corpus ^u Den Spilieren: 4)ennföKilt)t)iefee^a(fer in ein
ritibus 5,inein forn^t/fiingt e$ a(fo I?a(t)4n/Die nicf^t firieree SpiritüsoDer®eiper^u feieren/ Dienet Demnach an f!a«einea

«Xialfame /»nnt) ^at nic^t aüein Die ^iigenDeen /mit ivelefeen aucl^ etn^ann megr/ fonf^cn Der ^aljam be<jatet ip/ fonDern
fc^tt?immet aüen vwDern Scn^tisUiun mt> <S4fften ofe/er^ 5aUviae<®in0 für Der Korruption /vnDdHe^Dae/fo er (»erü^^
let/in gutem

^tanDt, 3tem/«>enn man erwaetjonijamp^ora

in Diefee5Baflrer

TM'nem legt / fo wir ot fie ^u einem gemeine -^a|]er / »nnD iauffr v^(nn man t$/ Diefee Gaffer/ Dure^ iufammen wie

m ^iW

c^n %\A<k (auffen Mft/fo §inDer(4fl e^ ein

Mi eongelierte ^\xU
pan§/

§ummcrDem/rr§c^e

c$

aut^bm^cin/ öag crnfc^f rrilb
Mcrcu-

^cu^f aUt ^tdffu bct (cfä[; an fi^ : (icn^cUcm bm
ritus

rium, mac^t ba$ ^upft'cr ^^rvalt»^ irei|/ ):nb foiuimt bi< Spi-

mb SKcf^ttJfcfec Corpora fr^r ffim
fa(!

3a t$ bimctaudi ^um jc^cm

mtbitaUc^tmä^iitm

530« eittcm Raffer fot^mMercurium

5)a$XVII.eap.
mbX^t^fiiUt/timfo miat$bc^anbün/ia^intimm QHmU< a(fo mit manbtt »ctmifc^ bcfiiüHtm / mnb ba^
;0«ecffii6cr in bk(t$

"^

©affcr ^m«» (cgm / fo vnb^ooUfommtn^atu

mbt cö riefet

^ottdttcm Gaffer /itJcIdpc^ DenMcrcurium
^onaclimf/fcmci:)efcnfurfic^fci^(lfi3im/pnt)
iin

©über.

Sa$ XVIII. C4|?.
'^
mifcl^ 'iöitnol M*-£o§t/(?og tf Wc^e^it

^pulucr/mac^ö fitUti

Xa^ mit cimm mi^m 'iß^^u cmcm ^ai^ frifclj vjti(cr <imtu b(t/ mb iapmnn folc^c §at förukr/ in cit^m ^tem^ic brfljl^ limn / m^mai$ bic ^fffcit woi mhm / mit j^tm q^gwrii
TOaflfcr

rm

;

uermifdjm / tuicDcrum^ brcp/oDrr »irrma^bf piöir^ ^anm ^te bim ii io^t bi^p^ 533<»ilcr$ mit

mm

rm;mi)cr freien/ fo fißkrt

ficf^

Der grdfle m^t) nidf^e

2^§ai in

fm gtie &ibcr* S^ön Der ijrfc!^ atcr/fo lokrMicbm/ mac^ mit
föMffvniDfruiff3i^i:Xf)dI^upjfer^etvtfl>4agcii
öcr/fo iv>irM öci$ J^upffer \mf;imcfynai$

cm miUan^
j;

nimm De

^i^rongdl^

fem

ficin j?u(uerjjl:crren^c[jtt?efde/t)nt)

De^ aürrfc^arpffiTm

«^ (^'l]i^5fot?icUmeö|cDmt)ca^d§em/t§« ($ ^iifammcn rühre o^f vnDm'cf Do(ercmanDer/(V6 4jm57apflr/ <mflrt)K2(^ fcfjc/^i^ b(t(S(^i!$au]}^ttvMmt/khaU tiitXinctut ticiß iCupp? ferö in einem tt?o( \)er|lop)frert ©ef^irv fe$ftlnff0f unDt iit tm 4>fmReuerberationis: 7iimma{$ Denn Deß gemeiDfeti
<©c^tt)efei$ / vJtiD De^ Äupffere itt^^lee^ gtfd^iai^m/ jeDee ; ^^^ DnDje^alfoaüeemireimiiiDermie S^peü Bilder in ^U^^tf

m

fefjid^e« nacfj

Zn Der ^un(l ^ur Srmenfafiom
Mercurij.

Con Der etflert ^ötigelartcti ic§

<Tj3^m t)«^efc^me(^fe?t 0c^trefc(/fönce^t)Ott feinem Je^
tr.er

beru^ri tt^ctb'm/kfibmf^lbigm aujf emem 3?eibpeiti

f fein ^er:eibe/iiacfcma(6 mit i^pcrfiar vjermijcf^en / Uf; t$ fo Dicf mtt>t/mc (in ^cni^/trenn \okhj$ gcfcf>ef>en/fofe^e j^niit

einem @laj; vierzig Xa^ x^nut
S3t>jt

mm

p\\ri)t$

C3}?i(i/

ia^ ai$ tf(n

Donnen wieDer!tm^§eraiir?nemen/ mit ßjperffar vermiß

m^h {ox^id'Zag wie ^nvcv mm mtm ^i^^<t^xaUn/mt>
treji er ai$ Den nocf^ nidje fofuieret i(l/ Daifeltiit ^um Drif f ett mal tvicb(tfplm/mjf}nai$ Denn fo (an<j Dajei^jl fiehm laffm/U^tt

fclicn/hi^ envieDertun^ tic Dicfeeinee J;^M<^$

Mompt/aUr^

folmereettJirDt

; :2(fe Denn f§u/§tt in ein ^rinai/fo mit feinem ^fembic verfeuert fcp/m^cfj (in f(ei:'i{Fen?er(einDm*unfer/^i^ tta$ 5el/e Gaffer §era«ß DefliWierer / tt^de^ee Denn nicferd

^

'5?u^i(l,

J^mmtxH tohu ^dflVr/fo nacl^j^ (»uff ^a|yclh^e

fo(get/^a$ncm/»n^i>f^i^(tömlf rtllcm S^ü^ ^«ff • '©^"^ »^^^

Dicfmtcongclifmman DmMercuriuin.ttjmn m^iwc^^uDcmj» fettigen m cm Siegel t^ut: Äcnn fota(t)tt)cr McrcuriusaH<;

Confc^rmtUmt o&er jfvci;fctt>

«©er «im bcß ^taut$ TartAßtmtibt (ifi ^rm QSui-gcl/

ot>tK^a^tx>babm Mercurium, (bcongclümcrrtlfo *aID/»nD j(^ (in ^r^ncp/fo Dvi fa^icrrt: er c$ ^um ^nnt> (m mmipt btm macfet t$ (txbx^d^m : ^}ünun aUt in tinm &t^

m

®

rSa^XXI.g-ap.

^^mm ^ep Mercurü i^tp obtt btO)mai (on^dmx ^worDm/tBu/^ninem ;^^m®e^c^l^/|orun^rfo; tnccm (§u B bm; 0amöf folmcrct iporbcn batUr}/
,

fo

i(!

•^

gp/tjiit)

jlbcr/fo

affo

Dap Dalfelt^e n?ol mtcn lU^c/{cmrftu finbm/M^a/Xfcr Mcrcurius, r^c^(vnt) >?üfx)mnun c otiöclicret e{?*

.©aöXXlI. eap.

^^^ctfm'voU^ci Dänin/ m (iiflfctiö fUbc/U^ ($^anf}m
fr^»i?or5evemige(

wo Den/in Dae Ocic §4neirt/t?iit) KiflVn ;§«
2(a
ij

Konter fönff(cit. «ae XXIII. ea^

^^^^cfjmcmjctrer cUn batanif/x>nnfinbmai(oUn Mcr-

cnv'mmcon^Kimt/mbbU^tottH^iiU^mwU*

^tt nimm b(t^c^ncdm/fo inttn^tin^drtm^t^
*

funbcn

mvbm/^mf^m Ma^t/

^afft/btfiiüktauf; bUfm aüxn

m ^aflVr/»nb b(m^

tJ

nb

Mbt Oic^matin

ebit Uf^tm^ bm Alercunum ic^mmal bamit/foifi con^f ft^

$(t/xfnblann ba$ aUctfättf^cSimt (vUibm.

Äa^XXV.iTa^
f

^Zii(!^ct^un&i^(tinHnmQilmWm<icf^mtinfl(inSt'^ ^!lm\Uinbinnm(r/al$tcmt$mtmii(cf^t/vft\blctf{m$ ^^^- a(jb bi^iüiam : tJ^cic^male wenn nic^fe mc§r ftcrauß
iauife/ßicJ^Cii bic J^efeii/a(e itici(^t'*u nic^t^

l[>cr»iuf;

tagen/

€i\bilkf^

i2mm<^ / (a*]Vrt

öm b((iiUi(tun^affi

itoc^

cmma(5e^

pif({Vy?ri/t)aöjcn('ic/fbi?n(m)m@efafe(^mMjc^m/kfonDer
^»uff^cbett/

bmn ($

i

jl t)ii$

JeipeiV wrfc^co bk ^IBcifm jo fici jfi^

ßi%n

;

cö^i0 {)el]ia»m< ^BafTcr für p^k

<^Um

iuui

t>riffc/i

mal

mal)lbc(?ttfiercit/ ^i1Jfcl^ngc

mit

tmx>n^^t6tmMercunom

ion^dim. \ü\m^ mnn man dti mni^ »on bic{tm a(fo cott^^^i

fm( Mercurii)
^^iii)^

^m|irt§ue

/ focüiiöclicrj er

DcnfctCn^m

a([i?

|u ^utrm feine« v5ilt^cr»

^3mm funjf oöer fed>0 &Mim fem <Si(^er / fo^im
'rdöten Meicurii fecle ic§f/t^ue$

m emeniiett?eni>er^

ötafurcenipafett^üfammen/öieff fo

»iel

4^e{e \?cm.SöpifelIo

t>arÄ&eiv Daf ee Die '•:5}^vUer9rdmptficr;>ktJccff/tnn& Wer quer

5'm^er §oc^ v^erfrejf^/macf» ein tcin JetDertcin baxutiur/mtf la^ vier <©{unt)tiJariauer trennen /Den Mercurium Dnre^ein geü miben/ »nnD Wv?6 umtiinn in Dem geU (i^en 6(eiH/Dae iji
Wrt^elierr/Daflt'Ibigefe^cbepfeiD/tfiUtJcnDc^emelDtenBtuef^
(ein

Def feinen ©ilSerö Jinju/Ing in

Dem -Oe(e/oDer in Dem ^at^
^ *

l?ieelIo/wieobert^ertKljDe/fieDen/n?iDerumbDnre^fei?§fn/»nnö

tfa^if>i<^tiocfftvm^ t)ief antreiben/ hgDueincn^utenS^^eil Uj^ eongeiitreen Mercuri bef omp(?. 3n Dem t$aha aifo feuD/

nmflu

tin gtrei^lei«

oDer^wepDcn tum ilraut Ovo^^abge^

«annf/^inein tt?er jfen.'^nnD enDeftefe t^enn Dicfe^ aU($ gefe^e^
|<n/fo nimm iau^fnim/Scnferie^ /»nD De;? (^emelDfen MercmihU^ je einee\5m6 Da^cinDer in (in ^cljerbe/ bi^ ^njeen Drit^
ie!^hcii

UOi Kin

Dephi^en »Ott werDen/ fleibe eben trol^u/mac^ er j?;| $ewer (ein Darunter / x>nnt> tm^cibi^c naäi^

Hm

ina($feinalI^emac^)eic!ngerie^rd||er/robe#

fompiiu fein ©über.

2la

iii

1^»

^0nUtW^i\0

Qf^l x)on Den Ur^bctUt) ^vänttcm ^tu^^ium mb ©tarn
/

^^<SJi^tlhant/obtt^mUnftaut ernannt/ (m$ fomlaiB tcff ant>ctn/k^d aifc in 0c^cr(>e/Daf; Dtc 4> jTcrfu^ep rnfm iigc/vn\>t>kani:im&Mai(om iJcr^^rDttimgfof^cn/ triefl^

m

}tt/pitt> fc^

m cmcn ^fen $« einem mdf]l(jett 5ctt?fr*

^

tvimä bu wütn^u t^tnfdbi^m in em bid^to^ 'Jo^t/mb

fo»iebont)emMercuno^ir^u/i)aß

M$

^ogrtjoa/vttnber/

^erMercurias,^eedbteeiriri)t* ^ac^mii($

nimm UUtfat^

^lot/io$ m^dumoieepittretcfeen: Qii$ bcnn bm Mercunum in ein ^chjibwa^ctk^m/vnbalfo Darinnen erepöeen / Daß elf einer ^fc^en gincfi mrbt/ ^ernacfe mit Dem gcmübunX^dc
i)ermif4en/alfoaae$ mit emanDer in einen ^'oikn thun/ <tß^

Hein g'emer/nac^Demreibigeneiit ti^ ^e^^n ^mnDf kn$ grdfler^/pnnD enDtlic^ ein ^ar greifen Darunfcr macfeen/»nnD

m

€$naä^ Diefem aücm tviDerMml> Mt «?erDen/fo tpirDt Der Meccuriuscongdierr.

g>3ntm
'^

SaSalDffa^rn 5ßur^eln / epi^en^De^icfe mit

jSmpt bm ^ur$e(n/@i%en / oDer Milien / ^i>if<f^/ Äfee/ ipnnD^ilfenfrauf / feDe^ ein^fimbt/iaß aU($in einem filpf^ fernen ^ffef/cDer^rzDinen persiafurten ©efe^ir^ poüDeß^ie

|-fla.cf)jT
.

m^ikhmtcn ^aflcrö U^ äuff Die S)dffu

Dc|Tc%ert

epnficDm/mu^ittiUd

bicktautw/mnt>^ux^dnmitmm

*CD^#rf(cll1^cr^cfjrta^nnntn^fiacfc^/l?onnewem / h^^ut>(t

nimm tinm 'Zici^ü/ fcf? DcniClE>i^eii ^um 5c^ DmMcrcurium ^imii/vnni) trenn Dcrfclti^c anj« trnv ([m fanv^f Muc^m/auc^ cm wmi^ t>on t)cr äcmclörcn <6al^en o^m tUttfcti Mercurium, t>rcf t)a$ ©efc^m mit dncmirrDmctt ^ccfc(<ifrentft<i(6mtro(t5frf(ct^t^it/ i^niiD fe^ceöiifjbvkr cm ffcircr/ fotr»•^e Der Mercurius ^u 3fc^m / DicfciJyrgc nimm
ir crt)i:n:^(ö Dcnit

vnnb

fi'gier fie

auff fok^e ^ci|]e/

2^crt»cnehm/Dcf? ^p(aj?er$ ^)n}/

m Croceum

nachfolgt

:2i(ömmm ^imnnt/ x>nnt>

frifcf^ n(\\> QBvtc^ö ;cDe$ mer ^ogtr^cprac^/ (Sarcocoü/ 5ör# tti^/C^imimr/DeganDcmau^iirvV^fuw/S^feptrctl/^er^^

n\Klj$oDei-<^'ri)tfclja^cffcI/>rmfcl6Drc(f/t)nt)

Euphorbium,

/fDce^tt?cp^of,f/M^wa$^uj?o(feni(?/tt?cr^rr(?cf]m/nxtc^mafö

attcömif cm<?rji)cr|ict)fnt?nnt)^cr^cgcn / t^n(t\va$ t>ontu(a

iSlixtür^ut>m\(ong(Umm Mcrcuno, vnnt) Der tjor^jcmdö^ lcn(Salkn m timZic^cl/ mac^ t?nnt)f(ci6 öcnfdbi^m nacfj
@rwoitf3ciC5u/macftcr(lhcfj
frr oDcr jTarcf cv

cmncm/t^nnD

fcrntic^

rmgrd^

Jwor t)vir»mcr/vnntJ t§u DiegcmrlDte 3[r^nc9

fcmaßgrmac^jHn'cm.

ß^V^^i^^w /)ir^iun^cn/vnnD <Scrjcrfantr^/ot)cr ^Scftwiitj

C?^\ bcnfraut nue fvirnpe fernen ga^eigtcia/ <^(timmen tjnö
©Niü^^lSm-^elrt/ (agatrc$m

cmem ^cfyHtmt>im wetöen/

fiac^m^Uö ^u pnftier jlclfcn ; -iöen Mercurium Ut)

mm

iitU

tic^'Smtxxcat\nmxUwx>nt>^xmncxan^at^^t^xxxmc\m/'tU^ i<xUr)Mir) 'Puiucr t\\m foviei alo Deß anDer« §m^« t§iin/

M

Arcus Volaterranus nim^f ^alnittt/ !X^mifc^m

^U

Item ^raucfe

«n Aquam fortem Darauf/ i^p rm £l»mtlcm

l^^m^üötmm Mercuniöamn/ynnDf^ii^tr^ auff f jf§rjflf<

I

JQtt tnannimptpcf; &a^$/ cbcr <putmt$ ^cnbm ^k(/micfi(t oUn ^rcp purpur Jark / s?nD Der OJ^if; (cti andere Dr^v ^larf lern §a(/»n J) congcdm Dm Mer-

m

CHiriumDarmif*

55o«tcrfimffie^ettl)em

Sa0 XXXIII. Cap.

^^ (a^ Sal arm o niacum in Kößm^riJtptfft itt^t^m/ )x>mt> nathmai$ hm Mercurium m hmtfcibi^m üaflt fe^en/fo wirDc ® öttn/ oDer in an
Die

ein §ei(}e 2(fcfjen

ei:

con^diere*

Süon tmfciU^m Mercurio nimm

Drep

X^ciU

ginnohi* t^nnD ^üUt itt^$ (in Z^tii/k^ mit einanDer ^a^e^ hm / fo wirDr ce aae$ ju einem feinen Silber/ affo Da^ rd

^eDerman

Darför erfennm

tint^«

«

ÄaeXXXIV.eap»
t>m M.ei<:\inam,fo wirbt KV (onßdicvt. Äcffett

nimm

l>tt^^^(ii/'^imob(rmb^Hb(tUU$tinX^(ii/ia^ mit cma«t)rr aergc§m/fo witt> r $ allr^ $u fernem 9U(mi ^üUtt

Coit Der ftebenjc^cnl^m*
^yntn ^ep ©a jf($ »on Dem MramS^tfä^tib ^(mmt/ »nD Mercurium cine^ r*>t)K(a{ßöeß entern/ ia^inei^ ^mm tmvm S)af(n mit manbcr fitbm/h^ ^$fi^ con^
SC(im/fowjrt)fcö^tm»

^on Der ac^tjc^mtm*
^aoXXXVI.ffap,

iM^ 3^^«^*wmm Dar ^urf^tin/ ^Idttttmnb'^wcv^c^on
IButcnc^ olffömiicb/^c^irlmg ^^^® ^->S^mac^m baraup/mtfc^cn
ot)cr

/»nt) Dvef tivj/

^dflfre

t)tefd^i3C»nfct ema«^

l)er/(rdcn ttad^maJe fec^$ io^f vngefci^md^tm

öc^wcffc ( Dar^»

fm/la(Jm t)mMercurium

in

^(mdbtm^a^tfubm/t^nn

ritt we«i0 t>on bsn ^Idtt^tn Dc^ Äniuf 6/!^o^(eib ßmant/bat^ m/\ovoitbt($^m/mnbsitK<n <$ tnMc^ rtuflfeme Virgam p^cr^afml•

^[vonberneuuje^ettDem

Äa^XXXvilda^
|ß^J5!(«^eiiemmcnem/Jutt/l(iffm^a(fei6i^t'^ttJrm2:aö<

y^fa^m/^(tna(^ bmMcrcuTium mit ^(ihnnb^au
^^^'^fc^enWi« v<im jfc^( i« fic^ frrffcn/ptxr fe^ie^ctt

w j§mc/

»^4

/

öon^er2((c^itti^7

tcox^ b^fftiU^t fuv ficfe fcibfinitf^t frcifm wiU/in bmS)<ii$^im'
tin/x^mt) iaffax <iiio i>U{($fütxifiü}m c^anf^c^.a^ ferne (gfJciflV

fci>nui^cn/mb Uiommtn aifo

^(nMof^t/fo($ infokfyr'^nttfonfict^ßibt/in cinmXU<itl ^mdcfe ^m &iikT/mkf^i Utxman ßx t>a$ Up< ttftnncn mn^*

m

,®a0XXXVIlI.€ap^
rQrr nimm ^e^ fnbiimimm MeiLcuni,^ittict/x>ii ^0
tt?olt?neer

tinmtftx/ »wmifc^ rnnt) laßfonDn-dc^

^m

Mercuriumwolmbcn/öajfeffcigc^e^mma^ltjcm'cfetm/vni)» cnötlic^ aHce mic 4>ctfcni?am »crmifr^rn/fo wirDe <$'w«^'|
gelicrf»

^0« ter ein m^ y^<\xi%i^^m^

^^

J?^St(icfje cctt^elicrn /bn mit t)(rm Sale armoniaco,Diin2J'*^ öcm anbcrn alcaü genannt ; <ii$ fit mmtnm cmce Jc^crt

tmfc^m/

n<tc^mvile t^fg ^cfottcncn

vnnD

tt>of

^cfcfcaumpfm

-5;5dnig6^crAcn <lo^i/^c^ ^'fiiöCm
i»c j?$[üerrcn

fimffm^f (ourc^ Sae Filtröl

©ciffm ^«fcl^Iif ^ ftiMn^i^ -lolt/t^nt) öef? mi \wnm Dcpiüierfcit jpa?n$ »on ümmimg^m^na^ t>crt/Drc9(|t0 -lo^t ^m^tt t^un/ mtUcrumb atte^ mit cinanN *>crm>fc%ett:2(Ie Dmn^ircm^ila^vmer artm warmm SWiflfCiJ

ixummZUmUi

^rn/t?nD&afCibj^fo(uicrmiJ^emac^fre«un>ra^fiufft)rr5ci^^^^
fcn

li\^m (on^djcrcn/alfo baf* t)ic

-Idc^cr öc^ fnr^efenm'gfrij

:<mbm2^agmemem warmen

CX)?i(l

(V^cn ^»§ c$ fic^ fo(«icra|

M$

Denn von binnen f>er<m^nfmmen/ x^m^ mit <i\im JIrtß
'
.

55cn

ynm

t)cr

S^d t>on Dem aücr fdncjlm <Siib(t ^wtp

icf^t/ttf;wo^^atmi<{tmvt\^(t6bun Mcrcurü fcclje ic\tAaf;anffbit <öci|Xc/ tmc Du \vafi/v(Ymiftl^m/in ^(rm^ S^v(t €inmvXit^<i in mcn X^fcn fe^m/vnn D c m

Hm

^atunurmadi^tn/U^iwanXhtüb^^ Mcrcurü
x>m\) aütin ttrbnttt mit

xjcrfc^irmDc/
fe^

bm &iUTx>hig Utibci ^1$ Denn

$c ee in cintn 4r>fcu/Da §<rT; ^(fcbcit jV i?/vnnD mac^ ein Jeutro:
Darunter/
bjf;

jic^DaM^^rcurius-m Der dE»er(?c^c^aaI/oDd:

.©ecffi Dcrm<ifm

fuHimKrc/Da^ ntc^tö tfcn ifynxfUrbUib(* OBcnnfolc^ea^efc^cgm/ fommm^irccn 2^fid( t?onaCfcn Dre^» fm 0ac^cn/tJnnDemc^ t^n^etbotc Mercurir^«?e(ff^o§f/t§ii €$ mit bm vier io^f <SiiUr/mi) Mercurio wohcrmifd^t inii'^ ttm 'iZit^d / (di in Dtc ftnfiV ^tfcf^cit / »nnD (aß ($ Dafcl^(l cua^

f or tern t?nnD fubh'micrn / nnc Du bcflfcn hm junor hfl crmncr (
worDm/alfo/
,

Dvifnucfefenit^v

rcn

Dm DrcpoDcr vier "i^n^m

^c^ Mcrcurü vnnD t)(n Wer iojt ^il&rr t)tcrHci6f ;2((0 Denn fe^c t$ in tinm jvMmn tjer^fafurcen (Öefc^rri/oDcr Reiben in tinm Ofen auffDie beijTe Zfd}cn/ma(f^, (in f (ein gering Jetver^

kin/ah mrc e^ nur ein ^iedje/ Darunter /la^ ad}t Xa^ alfo (?ej?
J^en/fo wirDt Der eine ^albe X^^il eongelier^

/mnb Der anDer

fi'^

^tere/ tjcn Dviwnen er^ult Dao Jenaer n^cfj

anDm<?c^t 2^aj^/fo
eon^e^f

pnDeftu Den Mercuriumauff Dem ^oDenDe^^efc^iri^auflT

Kimm klumpen lijjettt) con^eUerr.^a^ iiber nocf^ nicf^t
«ttfffOiC^e

Uttt tf!/Dae Hei&r/triefc^dne bette :^pm(ern o^en h<inQ(n.')ünt)

^eij|e fanjiu Den Mercuriumc§ne allei^ i^nDetJtl

3(uffboren eüni3c(;ierai t^nD fitgiern/t?nnD<i(fo Dep &iba$ fore »nD fort/je ianger /e mefir macljen^^enrt bu mmiicf^ a tttpegett
€in majfig $en?er Dvirunter mac^f?,

y^i^ejeuvjen/fo ligt v>nn^ kru';,et D<t6 ^anfK

^enit wie tjnfere 9^^ifofo^ Magiftermm in

^cm/ba^ nm\ Daß 5^ii?ei' mi\( 5if regieren.

}^s

Konter S(Uf;imt)/

brauche DmMercurmm bmnit ^luonc^tUtrnl] ^mnjtacf^tiof^t alUt t)icf(v<Sdfftt mitmani)(rx>mm{(fit\
dtt Der»/ vnnt)

"^aUnba^^ctmo^m/tfa^fic mgan^^futiM Mercuriuruj con^cUcrcn f dnum^^ofc^ce aber ^uttcrric^f m/ e§u ;^m alfb r 0e^ tm Mercurium in timm^it^ciiutn Smcv/^kfy/mmi tu fi^efl/ ^aß Der M^rcurms vort Dem^Jetver au^reiflc« t>mtl>j tt)ejcfJe«tril/K emtpemg t)otil)iefem@ajftDar^u/t)nDDenfe(^! t»i<3eri a(fo auflfDrep oDer wer ma&Ien gan§ »rtD gar/ ;eDoc^ aüc*
ieitfemalIi^emad^/foHcibfer(te§en/»nDwirDrconge(tcrt.3fl
eraber/tiacfeDcmer(cn3ehcrttPort)en/tiic^(gc5mg§arf/(bnim
Ö5nec^iifc^*23ecr^/t^uDa(felbi3ememen(£*jfig/(a^|b ian^ha*
|

rinnen flehen / bi^ ($ ^erge^e/ tonnö ru j)re nt folc^em mit einem

iJol^aüwegertrnferemani^enTOennfofc^eögefc^e^ert/fblag €0tM(le§ent>nnDru!)en/nac^mahIö Den Qf'lllig a(fot)ber Den

Mc

curium gteflfen/S^agtjnnD ?iaefje Darüber (le^en/fo wixH

crrec^f§arh

>3lttm ©olDdrur^/liler montan um jpoli um monrarj nmn oDer<23cr>Jpolep /Caput hydri (i(?meme6 (^i
,

'ac^fen^

^a(^a'<cc\iUn^m ÄrauO»nnD ^onhai

oDer 0}?oiir.muii

m($ fo vjte( ai$ De^ anDern/(a^ adee in eine

3((embie e§urt/ er jl(iv^ ein f (ein (iinjp ^emeriein Darunfernti

^en/tJuD Demf((bijjert mcfymi$ feinattgemac^^ufc^ören 'Da#^
mit Da0 ^ajfer &erawß DejIiKiere/pnnD fic^

m Den ;Xe(ipienreit

au

t?

limffji/ to Uf^ Den JloiDm f au tverDcn /

t>.ie

'i^^alTcnn r^em

ttahre«. U^cntt öu aber oae crfu ilraiie Dic@o(bttt?urr?ÖC;

minDr /nid2e§al?«tfaiifl /
feCaDf.

fo

nimm

©anfcricljrtti t)erfc{hgm

©Ott tcr fflnff ^nt) ^an^tgflcin

Sa^XLIll.Cap,

2^3mm 2(rjenic!' / Rifagallum
''t>if(

,

tjnnb -öperment einea fo

a(& Dc^ artöcrn/

po^ aHeö

mn

$ii

'Pwliier / t^crmtfcfe

mit Dem X)ü t)on^em(!em/Ia^wieDeriimt>tru(fert ererben/ mac^emteDem(ei^(^emeiDtcn TOa(1er alfo an/ Daß ee an Der ^icf e ^Ißacfee gleich werDe/ t)nD »enicfef e Diefce aUe$ o§ne

m<m

IXauc^/f^uem wenig DarcortöbenrnDen ^kßä/in
Der McrcuriusijlxjnDfieDet: ^^ber Den

tt?e(c^em

Mcrcurium aber gieß

Deß ^ÖJajfere

fotJiei Da(je$
ihdfte

DenfeJbigen einen quer Jinger/oDer

(Uyxi$ me§r in Der
tfyi

rberereffe/fe^ aufjFDie ^ci)]e ^fc^en/t^nD

<$/vomn ($ ficfi (4 jl §drert/in ein anDer ®e jc^ir:/fb ftnDejIW: DcnMercuriumeottgeiieret tjnD^arf, 3jl ee af>er noe^ nic^r gefefee|en/foane&er§o(e DeniJanDei mit bau puiuer »nofei^. nem Raffer noc^einmai/ fo tt>irDt er/ Der Mcrcunus, gan^ §äre/kfcmpf Deß(^oIDf$@etrie^t/unnDtt?irDe mefr aleDetti
falben !Xhetl figierf -laß Die JiXion auff Die getr d[mlic^e ^Bei^-

fcenDen/fo

IBajlu

furemjeDedp^nDt DepMercurü

jri^^o^f

ffin^appeioilber*

Äa^XLlV.Cap.

^XUä^c tiemen Deß Ovdmife^en

95ierior$ iiif, ^o^e/ f!o(feit *^DenfelHgener(l(ie^^uPu(uer/e§un|gn ^ernae^in einir:^

l>mverglafurf @efefein/»nD fe^ew aifoauf ein mitulmaffi^

rii,

»nD mt|ch,m0 trol »tteer cmatttJ^r/ b j§ ce f^are wiröc/ fc^wei^

^^n attj Denn ^Kfen garten Xat^

m

»>icl

f inn^

iotucf km/ Ujfett

®efcfjir: »oti tm/a(e bcnn ancbf rmnb vulucnficrm / m ©la^vber «tiem f Idttett 5twcr(rm/^n?n?ma( fuHtmicr^/ömti f ii«n matt ($^u ^m l'e mehr t)nö dfff er foldjcö ^efc^ic^ez/c E>#r

mm

ö>3>ttw^ ^^^ Mercurii

»td b« wüt/ia^ttn[dU^m\>htt'

^-, feineir^cfen fooffetJiiöt)ic(fu^(imicrett/hp er fiel wü ein n>ei^ 'Pödrerlem in Dte ^&e be^it^e/ ale Detttt mit Dreimal fo x>id ^e^ ti<n?en ^arnmaig^/ fo mit ^emd^nhc^em 5^^^ if! prxpa^
rieref

tjnD t>m ^amttaiß$/ fo j)»e( De^a(j5 mife^eti/ jenac^ Dem icriefJen vnb feitiepm wof firt»hmrer<ert 31(c^imi(?ife^ett Mercurii ^m^u t^ün/aUt$ mittinanttr (ublmitttn/hi^ ee fiefe ^an$ »nt> gar fiö^'^f ^^ <^« ^^»^ ^<>^f « ^^f ®^f"C^tt^^^ an^encf e^^ ^tejtjeaterefwanrtwaöDvUJOrt t>berfic§ mnt) m Du §d§e/f(j] (^ c$ ttixt btm/ fo aiiff Dem ^oi>m iißm hUcUn / nod^ etti| ma( fiiMimterert/t)nnt)t§ut)aflfel^i^cfoofltvnt)i>ie(/h| aöosi Mercurius fi^iCHt/ auff Dem ^oDen ii^en Heiibe/t)«t) fo vociti, tnnb ^ieffertDt tmrt)e/wie ein ^ae^e/|eDoc]^i)iefe6atte0o&i IXauc^. tiefer 5Wi;:eur/oDer OKeton t§u e(«?ae$u§underl

worbert/aie

feiti

/ ^e(j

Mercuri /mcorpprieren

®ett?id^t brß

'^

ntai(omti\v^tm^ctM/vnnbtx^oi^mmig<tjOMcäßb(t/fo\
ujirDcöajfctti^eeon^eiieret/vntJfamptlie^ in tin fo(ci^0iibi

vtnvanUit/ fo ba bt^aipah Da^ narörliefee*

3^ ee fann wil
ien'

wmaa DiefeSRirmr nic^f allein Wefe^/fonDern^iljffauc^a/^]

^^^S^^Mcrcurii empfiinDt/ Salarmoniacum, ^rfcm'rf/ rnb Euphorbium, f'ebc^ viiij.io^t/ ^uni$iiA^t/ ^itm
t>k{m a Um von ^d§(cii/fr$ ($ aü($ in dmm f fc^ir^ mit htm Luiofz^ienüx.woivtvMht mt xmti^ttxm^i^&tunbt^uei^ t\(mStwcv/kf^ t>a^Sttv(t ^ic crflc a^t^tmt>t^mns »nd
fUin/bic ndcl>jlfo{(3cnDc anbctt ad^t jt (an^erjc<jrd(rer/»nö tnDtii^ in feinem ^dc^pen i3tat) fein / fo finDepu Den Mercu-

C-l\ V"*^^^"'^"^^"*^^^'^"^^^^*^^^^^^'^'^ nimm

^cp

®

rium jcr^jangen/ vnnD inm fo(c^@i(^er xxmantfdt/ ^e$ man (eicfetlicfj ^rrbrec^en fann» ^S er owegen ^ib c$ auff^it ilapcU/fo M}ält\iu für empfunDt Deg Mercurü m/.io^e ^üs ter^'^elc^eii^er Dcr^urtp e(tt?a$ me^r erfahren finDr/öietro fommen auß rittem pfunör fec^e otct a^t ?Ön^^

mU

^on fcr neun i)n& Jö)attlgi3f?cti>
Svi$XLVII.£ap.
SJT^mw^'^ercurium »f. if>^t/&i^ali/Ztfcnic(/Sa\ armö^' niac vnb Euphorbium /e^eß i;* io^t / '^nni$ cj» ^o|e/ «logt/ ^ferfic^f ernen nunu rii (?oß aßci acfjö frtfi^ nett? wjolvnter firt<möer/ma4$ mit einem @pef c^e( ^u dmmXm^ mb fei^ in einem efcTjin »on @(a^ jum Swo*/ fo'^
,

®

,

|f .

®

fcff#ntj?w»nD§.iflut)ii^iemae/fo
i)ufwc^e(?t

3^0«

^cit Der 2(kpimt)/

)3m ^eß Mercurii,fo m cmcm \^ffnt peDmbm-Orf t,,

^ >^ 'w^^o§t/(a^cr(i(rc^ a{fomiuimnttxaUm/mt> ^m
na^ in t>m <ö^mäm\va\^tv/ fo in

mm

Qiimiic i\\ ^cfimd

fit wottfcn/oHt in t^er SWr^f ur t>on 2(r fcnicf/i^dig/tnt) S A aH moniac «uf ^cfetrcfci cmgufdvitt^cgfif ficDm/tijjföfo^iiit

Dag c$ Dae Hopffcn cmee^ammcr^ an^fit^m fanni 5^on Diefcr dompofition/oDcr OTH^tutnimm h'Z^til t>Uu
ttJirDt/

J9«tt(/cDcrronjltt>a|;^cm^cfjt^upffcr/g(cicfeefaie ein

^mfm&iUriiihZ\^ui/ t$aU($^nsntm^mUciim &ib(v/tfarßv ^tUnmnmn^^
mifcf^

aiU$

Zf^dÜ {voimurmantxt/ foj
c^/rt)frmijitj

witt>t

0>3mm öep Mercurii jrt>\^o5t/ fe^
jut)or

itt

^ ^&af)/in timnxocimm 'pfcrm C9?>p/popff Da^®!«!
wo( ^u/lap
vier

(imm

@(fcf^itx>m

Xaß

baxinntn f!e§m/ »nD nacf^malt,

m(itZn^mi{nn^t)txMm^/bifimmn/(oiaufftm^(ü/natA mi^ mtf faukr ®(ifT<^r ^eraug/ mit wd^mman ttn Meri Gurium Dij|b(uicre»/conacIieren/\jnD t^bun fartm !Rac^ma(ö
(ag Die(V$ ?öa(fcr in einem @fap/«tie einem fe§r lan^^n i?a(ß>
Dt)er in

einem ^(afernen Äcl^cn/trieot^emelDt/in Der §ci||ett]

3(fc^ett con^efieren.

Senn

m X^Hi

Diefe^

Mercurü eon^eiie^

ret^MtiDert DeßanDern (Mercurii).

^on Der j«Jet) t)nt ^rc#öf?cm
Sö$L.6;ap*

^3mm ^

t>4 eafft$

»on !)7aae(ein !^am/ vnD erttxie

uoii?

^Mcrcurio,iaßt)t>ereinemm4||iaen(Jetperin einem

ofmm

©efc^ir:

c^cn

fcmm Filter/ fo auffaüm ]>tcUn Uf(^tu rSenn

tin

^itropffc

DKffö ©afjtd mtid^f/^n/t^m Mercünum,ff(l»nö g(«c^ trie <t timn amli Nvu^jc^ /trenn man fu ^tp^ Wcfef / De iiffo mitmat\ttv x>kt D^ia Jctrcr fcf;f/gatt^ mtf gvjr ^art

iPirDf.

'Son öcr brct) t^nt trct) j]t9f?cii»
r©aö LI.
(iay.

^^lumm/»nD trKDicanDcrn^cmdr.c/f(mie^(a«er§af/
»nb
Der anDcrnwon ^c^cflMHiri^ / oDcr ^c^tralknfraut/vrtt>

533e^ericfyfotJieUme6 /eDen ron5?d5(en/fe§ nuffl'ie §ejf]e3^

Je^en/ fo eongederet e^ alfo Mt)U

^on tcr t?icr t)«l) fcrdfTiöftcm
S)u DeitMercurirmm eme ^efflfe ^c^crk / <ti(cta^ .ee mc^trauc^e/gief; <S extrem <Scfjma(^ oben Darauff/
^»nDtrle^erumbauffo^ert)b(r^1fj>lblöe^en<Saffft)Oll

5?u^laub

rnDOpium, fo fangt eö an ^ucongeikrcm

J;*enta(^

nimm

gleiche (Stücf (ein gefcfefttteen/De^

^upjfcrin Dünn fubcir^Ieef? gefef-Jagen/rnDirt ^uluere von (2 afnif er/t^nö praf pariert gemein <Sa(^/eine fo ridaf^ Deg anDcrn/niife% Die feepDerlep ^ufuer wol »nfer ein^'.nDer/niacl} afüid^ (in ia^t wnDen^(ec^en/(?retre etwae t)on Dem ^ufuer Darauff/ie^
a(e

wieDerumt)^tilcfidn^(ec^/t?nDbef?rettJe aucfe Diefelbigemif
efeieDiefeeaöee in ein

Dem *pu(uer/\3nD aifo je eine rmbö anDer/tig fein genug if/wi^ naß (einen :2^5ucij/ kd$ in eine (SefeerS

|u fcfttne($en/t)nD ^eb/naefe

tm e$ vergangen/ allen ^Utflu^

vnD^nra^tmic einem ^o{$ 6rra{>/fo finDejInauffDem ^r* Se

tUfdU^c hmd^ mnb Mifc^ nit^ U^cmtxmmb cma$ x>t>n Dem c^mKimm puimif ^in^u / rö^jL Cd h'^auffDmQ3ot)mgcrwm&/ Damit r^fic^ De(?o 6#r rrirt*
t>m ein fc^H SKJitf crr?/
titadj

2(g Den

Mcrcurium mit t>m ^KaflfcT

i?on

SBmfc^m

.Q3tuet>rrpmait)e(iiHimn/>?nDaKtt>egm«?irDrrumbir«^

^^mmtt>m / fo «)irDur §ar( mt> ^h fcmon ©il^m
^oti Der fecr;£^t)rit> t)m;^t9(lm.

jj^

5(^bircm®crc^ini)on(Si(&cr^wn'c^fm/e5tt&i;tp6idt

^tnntft in Die geiffc ^(fcfjfri/ (!ettamc^mai$
Da,^

m cm

frifcf^

Waff

fcr/Da^ Ci^ falf \v(tt>t/mt> tfyt Daf^dh^c fo (an^v ^i^

t)U fpilr? jl/

bae (*5cfaj; mii?crtDi^crrt®f((^f]mac^(/i5nö f^^^c^ aüwcf

^mriHct>txmnhfcUns/mt^muiH/inbicfyi^(Zfd^m/i)t\b mf) tctfiiU^min iia$ MuWaffit^^o balbt ^ll abct t)(i$ (3ii
tü^
Der

® erumpcf §drejl/fo fchßixc

tfa$

^MäfüUm (in UU

^afftY/t>amit($ficf^ conjiringicr \?nt> ^ufammcn tftu/nach^ mai$ nit'n btf{dbi^m £luccf fiiOere i/* io^t/^ic^ 'oha i^want^i^ ioht'^t^n/ fo tpirot c$ an?ar^u® i;(Wr / f ann al^ei* v)^cr Dem S<

'JJon Der ficSeit DnD Drei)(Tt3f?m*

I

fo h(fftiß futxn/ taf;

fd^wm cbm ^hhcUn / mnt) Da Oclt^igc fo

c jp x>ü lan^ ifu fdb\^ mit/mctia^fAa{: gum crf?cn mal fc^met^ <ö/t»wie ^k)^/ aUtm/mcl^malc mit txtvoY^ontitun ^iptuv.

gum Dri«cn mal dkr gieß ce m DaeÄd^üijnQ^fcjfcr/lorr^
wn^l?« Da^ ;cni^r/fo 2ju ^c^crct §af!,

'^

»nD.Ow^ff n^^^^'/K^^ö D^ io^t/kf,

m rmcm 2((cmbic Dr^

pUUttn /m(hnh\i$ ta$ £iuccffri^cr in Oic jVö '^aflcr (c^cn/ fo «pirDr ($ ^m/Mfo Oa^ ee Dm ipammcr (tkitm Ut\n*
SSptt Der ttcuit mt^ brctjfTigfIm.

"ü^ ba$ B«fcF(il6cr mit Dem 3Ka(fcr twm CD^rtifcf^e« ^(ut / fo in cmcm 2({cmhc ijl Defliöierce tvovHn/ ttjafdjm / vnnD fo offt folc^c^ ^efc^c^en / aüm^

W(

gm triVDrrum^ at(rucfnm/ fo wittt ($ fo §arf tviVan oitDof
^ortt)cri)(er^<3ffm*
r©a0LVllI.(2:av«

j^®eif fef?
eilte

Q5(c9 ^crfc^mdr^m /

aam

^nral^e/ (Schaum

®rttbm gie|fm.^nD trenn ce anfangt f a(r ^u mrtm/x>tü}

|Uijej?e!)en/fo maif^ mit

mm ^^QUim loc^mt«enDaret«/

Ä04

1)ont:^cv^ld}imt)/
focon^^

t)n^ ^kf) bvtö S!Xiicctßi>cr tt\bi'tf(cibi^c(ic^)^imn

litmceficfiaifoWilbt:

^cnn ro(c^ce^cfc^f|m/fü laß re au jf
Hp^efo §artanrbf/Daß
c^

ta^oUn/c$

a(e ^cn^crfdjmdiKn/ütcmfrifc^ :löaf]VrgK(fcn/

t)iiDDa|fdNge(öofftmit)meI/

Dm

(3cipalt Drß ijammcre crictbm fann»<©oc^ f aim ic^ Dtr/^rof;^

ßnnfi^it i(ftr/ni(ktxfCtfyiUm/tfaf)tiU{c$
mcijhcfjc'^ctfc^ufoa^ulifrriifep;
Drt D x)id prohcrct/pnt)

cm falfc^eionD^e^
((lb^^ai>($ ojp

r^mn i^

Doc^ nie tcfu«t>m/t)aß c$ Dem S)amm(t

^©aeUX.Cap.

ßVV^J^»^ £>UCcffilbf r/;\ 2I^eiI/SaI armoniar, Safc^attf/
ctc^*'"^ C%unfpon/ k5c^ i;» !X(^al/ trß ^^aflfcr$ /in mU

menmcmcn cpfcrnen^ejTd oDcr^turm.Saukn/fag tUr kU mm^xo^cA \?nD (larcfm gm>cr ficöcn /ii«( einem (^pfcn |m#
Dae Gafferin DrmficDcncm^ trucfrtce/aflcKtfanöera^uffgielTcn/hf^feauff^dm ^u fieDcrv vnDfö airofed^e^furtöf t^nfmbcn/ fotf! Der Mercuriu<^ com
fo

mn-^uBmimlb ru§rm/t?nnD

geUere^!f?acfjmaIe trucfö
fcf^en

m einem Umnm^aämii oDer
x>m\

^n?!^?

Dm ipdiiDcnwoIauß/DamttDae jcjiige/fo Darmneti lUo
ncwem
^crge^en

UwtQlUwti^ 5erauß fcmme/fa(?

mxib

congeüerm/bi^e^ö^^^^ liijl »nD vonfommennjerDe/rnDalfo t[^ue$ntü'fnfc^^rumKn'Ißa(]er/m emnew ^a« inDm iVfjiry fe^c allen S^nra^t/fc eetrann \>Uxh{\thm / fterauß/ t§w es in Den Dorc^emelDren erdfernen i?tit/t)ermifcf>\mDfc^meü?fo lang bij* ee a«cf> rem x>\\ti\m^ wirDf A>nD fe(?e ee nacljmale Drep

&v

® mnD( an

Die ^q^eere/ fo ipir De e^

0an$ pnD voöf oiSfic^ §arf/

wer er(al) mfdnnm/t?n ö(cictf<:im ^ivepe ricffcn §u(^e^
<t(fo

^ufammc/t)vi^ n jcfere f cnnc haauiß Ddmpffcn / e^u Xüwc^^

(übet/ mnt>^ri\Uüitf(nit( Kim& iomia\$t>(^ant>a'n/wU
öieicrjefaüo auc^

em tvcni^ gef^oflVn 'tempern ^imin/fkib t>ic

^u^mtici

Die t^q^De

©cPffcIn^ufammm

^efögee jlnDt/ mit

4,a»ma[fcm^aI^rntt)o(t?nnDPeiflri^|u/(a^ alfo (rucf'ncnfccfee

0eunDt/tnnDfo(vingauff einem guten

jlm*cfen .^ü§(fett?erlp

öen/tnßaüe$glöenDtt>orDen/a(0 Denn t)ie0c^ü(fe(n »ün^an^

nen triDerumt) f eraup nemmen mnb <mffmachen/ fo finbeflu/
aüee^an Den^e^tt(|e(n [laf (m^e^enefet / DaflelHgc mit einem i?ammer fytaMa^ wiDerum^ ^ergeben / t?nt) giej; miffein Virgrim oDer ^^en/fo^af e$ (in fe^dne 5'^r^/wie
ttaf; ficlj

fcfelag

cinfeil^er/ alfo Dvi^ man e^/e^fep Denn einer in Der ^unfl Der ^Kc^imp garn)o( geIe§re/iinDf r(1 nicfef/alöfur DaiJelbige erf en^ nenfann* ^iltuea aUt t^(m atter feinden 0i({)er gleich mo^

c^en / fo (ag e^ / nadj Dem e^ ^erfe^mol^en/ mir Mn\fff(tXfttn\U
fc^en.

"Son Der l^rct) t^nt tJkrl^tgffm*

J|^kr/ro^e2(rfeniefvnDCÖ?eJling/»nDiu ^-^^cinen ^ecfel/fuaen Dajfeibi^e mif Äueeffiiter /Deefend ^ mit feinem -©ecfel ^11/ »erfieibeneDarnekn^ttJifc^en|§mrt)n&
l>rm^eefe(attene§a((>en fleiffig/^enefen ee in (in ©efagmit 4>e(e/«ae^ Dem fie ee ^uuor auffer|aib aUent^alben mit^per^

^

S^Ii'c^c

machen (in ©efc^ir^ au^

b(r CWi)rtttr

tjon^it

fiar/pDerJiee^fenJ'par^ n?pl ^efe^miert/ fa|[enö alfp^tpdlflf

£

ii;

%^6

^cnict^ii^imp

<^tnnHm timnt^ctfictm/ afe bmn aufi htm ^tU ^ttau$
V(mmm/mtfmit mtm fiMim ^upffer woi atfcfeaumm/t^a^

'^

® turm§u( »oll ^dfcfewafferjttm 5m>cr/tt?rrff/m Uc m ce fcuD/ tm Mercurium ^arcm/rü§2$ mif emcm iof ccfmvon ^^tgetu l^«)I^fmnicrx)ttfrremant»cr/t)nDKi(f (iu|f Der cmm 0eircn|m^
tncr Damit ait/ wafcfec ce nacfe

örV3^^^^^"^^^^/^"^ AlumcllRochiE;c^r$ wer io^f /ftof iDobnrrr f man^rr/ (Vr; öiic^ma($4n (inm aUm roflt^m

Dem ce concjdicrcc i|?/mrt ®i|f^

^3mm Dcß

<ittcr

(Idrcfcflcn (^ffig$/^9frf(ar wo^erflopft/

einem 2(lcmhc Depilieren / nacf^mai$ Dae^^eeffil^er/

m^

tcm te juiior Der ©ebü^r naclj ip ^ereini^et ttJorDen/ in Daffei^ |)ige ^aflper l^imin fc^ötten/fo wirDt ee fc ^art/ta^ t$ Die Ör#
fpa(ttfnD33n5e(?ilmme^eß^ammer0«ic|tac6tet.

SaaXLIV.Cap,
5(0

©c^fan^enff aitt

^umi f wttb gemein ©af^ »ol

iier(?o(fen/t)nDalfomifeinanDer»)ermire^taneinefetf^*

^ten^^rtfe^en/femrDte^^u ^KiJfFer.^-Siefe^^ießt^ter
l>m

«>«rmm <?Der ^eiflfen Mereurlum, jb n?irDt creonaeiiert:

Q(i$ ^0n floß ihn ^11 ^liCiier/macfee mit weicher ßq?ffV ti/ <^a^

tlirfr/t)ml^^JmJ>alea^moniaeo^ucmcm^<1^3/lap<^^<eie»

^mc(^m/t)nt>öKß in anm^n^u^,

^o«dner ^ongelartcti fce0Mercurii,fot)oti
t>cmJ?icronpmot)on^flDoai(l^c^raucfe(

j^mmprjf jjaHere gemein ®a(r;/t)ttn^^eßatt^^flvSäl gcmmcum gmannt/i(tK$m^funtit/ ^innoUt fm
'

l>m ioT^t/ta^ Hn |r&f $ för fic^

(e(t>(?

f (ein pulucrificren/

Hvic^male aU( Dr^ mit citt<^n Der vermifcfjm / in cinnn 2((cmh'c
t)e(iiaicrc«/e>a$ er (Ic '®a(|Vr

hinweg fd^öttm/vnö t)a$ (wDcre/

fo nac^f? gcrnacfj foi^t t)it& ro§t tt>ie ein ^iutif? / auffangen

m

Uha[tm,'!Rad)\mi$

mH ^iefe$ "^ii^a^mVZ^äl/t^u ee mi€
&c{ch,m
t»on

ac^t<lo^tfein(5iI()frini)a6 tJorijemcltJte
»ni) (lopff ba(|e(hae fein (Teijfrj^ jw»

&af;/

^^enn fole^ee 5efc^e§en/fD

nimm aifo Mb ein <int)(r ®Ia^/fo Dem erpengieie^ ff p/t^n Den andern ä^^ei( tcf) ®a(|er$mit p^ep -lo^t Mercuno Darein/ ^nUmimmit Söitriöi cnD (gemein <Sa (^/ t)ii mac^ Da^ ®la^/
wie öae er(?e/jVinttJo( ^u/tjnb fo Mt)t Du ögej?/ Daß Da$ <Siibet! in Dem einen /\?nnD Der Mercuri US inDemanDern®laßDiflb(#
uieretwD^u'^ajfcrtrorDenfinD/fofcf^ütteeinjeDe^mit faine ^em 'Raffer Darkp in einen gfaflerncn ^oiUn/ v>nnD (a j; e$ in

Um ^UmhU fo (ang \)nnD weiDejIittieren/h^DerDriete'Xgeil
^eraiig i^elauffen fep,
fcljir:\jon

!^ac^ma§{e fe^e ee in cimm antian &i^

\?nfer Die C^rDcn (in eineti fugten »nntifeucfjfen^rt / fo n:ir(?u / folc^e geitvjöt^ ökr/beftnDett/ t^a^ Dae <Si(^er famptDem Mercurio ficf^in

^U^ funflf^egen iXage

mnn

imM

Dem^efdgftera^et^an/ wnt) n?ie Heine ^ti^aUint ^uinp "^^^i^t/ <mff Dem ^oDen li^t. :?ife Denn iie§e

m

108
obct

03ottt)rr2((c^<mi)/

wüUtm ^int>t fem ^crah/

fo

Htikn

t>ic

iStrmlem^uf
(o

pp^tm^ia^fmff^^hmXag in mtn^f(tt>t$mifi /
|c>)Tc 2(fc^ert ^u

tt>m

emem gcßcti S^tvcv/mt vitfcf^a^paf) txjfdhU | gm i?i(ic grdlTcrtircfjt fepAüe c^tvantt Die ^traU Der Tonnen/ J *>nD(iißeealfoe)re9^an^eX<i0Dafe(()(l|Jeg€n; ^o mvbtHt
SRaferpfo^art trie emöfem; ^eromegm Ja^ fitmiDerum^ lerjlpffert/ in einem tt?c( v^tfiopfftm ©lafvemen ganzen ^o^

«aUan^vmer einen ti?armen03?t|? v(t^taUn / {oufoUiimc$
fic^0an$»nt)^ar^u'?BajTer.^(a t)enn(aße$ f)ep einem fetten 3ewer/x)nDinDer§ei(fen2lfcfjen»on«eiremcon^e(iern/t)ttnö tPiDerum^ auff Die "^eifle/wie okn gemelDf / in einem tt?arme«
50?i(?

Diffpimem /

fo

wirbt c$ in einem

Xa^ ^u

einem feinen

(J^ ^at Die @en?altt)nnD ^rajff / Da^ fein ein ^^(KiUaufenD X^cü De(| Mercurii in fein x>nb folc^ <6il^er t^envan De(n fann/fo aKe

•^SBaffer/nrekfee^ jic^

nac^a(e nie^t me[>r eon^elieren le j?.

9>rokn^e(c.

^ilfuakirein
ein an(?elIen/fo

C9?u(tip(icariDn Diefer i'e^f^emeiDtenSl'^eDiV

nimm fein/ Dep paffere / fo t?ie( Dag» Du vier^ijj

^oftt(Si(6erfurftcfjDarinnenfoimerenfanjl/ alfo Daß fo tt>o( eittiX^ei(/alö aucij Der andern in fyUx^nbfUv ^af{a veripan^
^ DeUfep/ mifetj folcl^ein einem ©efaßwobnfer einanDer/ t^u ' ber er^en ^eDicin^tvep io^t Darein/fe$ Dae ©efeftir: wofwer^

povjp \>nDv)arfi^e(tneun2:a^aneinenfu5(en -ort/
jlaüine

fofincfee

Der Mcrciirius* "JBie aucf^ Dae (Siif^er in Der (3(fiaU wie ^n>

^f einlein^u Q5oDen/ toon welchem Die gan^e SReDKi«
Mercurü taufenDin^uf 0i(äJ

ijl/i>nnD Deren ein ^§ei(/ Deß
»rtD galten muß»

tertjemanDelnfann/aifoDape^manniafie^ DarfÄr erfennet»

^cndmt^m^dation mt>^i>ilon/tttkf)(B fnhm
J)cm imn/nmtiicf^ t>k ^xx)^a>

)ynmtcf;Mcrcuvii,fo mit
fotuimt
ti^ürt)ctt;^tvc9

Dein

Xm^ Dc^ 3i?nrtö
ee via- X<i^

^funW fei^e

mm

t(l

mcn^^i]i/Uf)mdimal$in einem Qikmbic befuüictc/ tvitietmnb fo vitl Xa^ in tfcn ^ifi \>aQvah(n/t)nb t>a(\HUs( fo
jp mtiml mt)(i'hol}im / U^ ce xo^t mttiu ^cnn fok^ce 5C<s fdjebcn /fo t^u e$ mit Pftntt)t Dcfj <5oliucrtt)a(fer$ / fo »on dem Säle Armonhco/mt) ^ainitcvifi t)tfxiUia'tworbt/in eiti

ml

Ufont>n&tfcb,iti,Tiitnl^c\'nacf^^ainit(vm Rifagaliü fmc5
fo \?id ai$ t>tt antan/mi\cf^ voci mttt cinanta/ia f) in

mi ®e^

fd)tnroti &lci^ (uHimictcn/m ba$ (^(fdiitt/t>cmnta^ ^craug

Ddmpffctt fonvx/oUn ojfcnr^acb fcfcF^cm
tcn /

nimm Da$ (cni^c/fo

t>&erMifC>^§crauS;/rcrnnrct nutcm u^cntg feinem t?n^cfcfjmc{§iJ

^crjö(]c(;u

^cKm »nn D geremr^tcn ©cfjtr cffdö / fc^ m nwcr jntiinm emcm 5^ammm cDcrflacfcrenöe 5cirrr:'€)rd§c

Die ©c^üffct/fo talt) Du fj§f jt/Da^ fie auffcr^^al^ ro^t a^ofDcn/ «uffDem^cnimb/DvimtttJcr^clja^cffdnürljt gcraiig Ddmpjfe/

»nDDic5lammc\?eHdfc^c.^ac^maIe nun
fer/Dannto*ficbDcj?ot)c(]cr v)on

Dm @cfjn?effeiau^

t^ ^<m®cfd^r^]^vn•vt^^/rnDtraf4|ftnoff(önDt?icIml(falf'^a(>

i^nDfc^etDen.'i^nnDla^ j^n

Dem Ötilnifcr (äffe <ibfcnDem §enwc^ mit emtveni^ fem es Salis
»erfie^re.

armoniacifuHimiern/aujfDa^fi(^DteAduftio,oDerQ5run(l/

intJaHeewann emetJorftanDen/De(Ioefter»nDbeJlVr
laf / nac|

rSeroire^^en nim Diefcö a(fo 0em(c(en fecfjweffele ein

PfunD/

Dem ee trucf en worDen / flm pu(tterifieren/mrt t^an tb^mtibttn Gaffer tjermifcfjen/nadjmafö andi Deß foluieren^ UnVi<i(f(t^ / imelfnitm t^m; QKennfo^e^gefc^e^en/e*

M(o mit (inanbtt in man wolxiit^offftcn

®cfcf^in t)o«

®(a^

fldß^vtmann. QiUtfcnn mc$ iim^mMnabmS)atnmmt mm/^'upjtVrfc^d baninkgm/c^ aifo mit (cimm (*5cfc^tn fccfi$ Xaß unter bie (Jr^«1 / an einen feuchten ^vt (V^m. t^lacfynah wenn (oicfy gcrt x>orüber/bae> 3')äütiein / fo e$ oUn Ufomm(n/^inwe<^ ncmmm / M$ ^a^ev wibcmmh (o mt ^a^mterbie ^vbe feigen/ bi^ e$ abermai tinanbtvS)autbc*
fommcn/t>nnbbiefeihigefolan<^mt>mlhvtwegncmn\en/bi^
bnbeten^mei^iof}tber)fammen\}apbieftibi^e^cbfiei(figauff,

^laci)mai$mact^ein Compe-fuion/oDer ^}?irnir von &a}^if fer)t/x>nnb bam Säle armoniaco,(af? Dajfdbi'öc (uhUmiem/ba$
jeni^e/ fo fuliinbcm ©tfafjm biej^oi^cbe^iht/ ^nm anbem x^nnb bvittm mal}ix>b(t feine S')efen gießen/ mut^aütve^en Vfon

newem fubiimieten /'^aelimai$

mm

fckf}e$ gefcfjel:.cn /

^ld(emt ^c^ü jfcf fe^ütten/ein ^nnc^fame üJMngf frifclj fcr bM'Mffgieffm/mit einem ^tetUnailee' woi imter einAnbet
tnl^ten/l^emadi fein piö (Ic^cn ^nbmlf^/'^a^ <Bcij]>r fampt<s
liel}

m cm ^ap

fein

aügemaef^ ^etab gitffm/bie ^laterr}/fo aufftem Q)o^
bev

tenfii}enbiieh(n/^onnewemmifef^env>nbbaffeibi^efocfft\)n^

mimbev^oien/bif;bu
bie\eiiige behalt für

&nmbrü^v ^xver)

iol)t

vbti^hap

fiel} aUein/ml^v& ^ernaeh auffeinem "XeiU

flein/mit^Uicl} foxnti^migxinnbetUei^en öcfdjlagmrn

@o(&

^idtfetn

ivol vnttr einander /

wie

man

bie

Salben ^meiben

ffie^t/t^u e$ in ein ^evgiafun ^tfchin üoü frifclj '^affer/tn^
mifcl}/voit<^emeibt/wol\^ntev einanber. ia^naik^maU fiiU fm f^m/mb fitf} wi^emmb fetten / bao Raffet fein aUgema^ |m

ab fe})i}cn/ba$ jenige/io auffbem <^cl>m fu;cn bieibt/al$ befftn^ bu bctminm^etii^^fitn ^wer) icht v»brt^ bereift/ eongeiieten/ mnbin bem )^on SÖtmcf ^nnb fealnitrr gfuii7C^tm^öj]Vr

foiuicun.^knn fdcf}e$aUeex>eniei}tet/ foia^ bieobgemelbte S)dutimmittemcvmeibten Croco fern in bem IBaffer^oon t>m Saic iLnnom^co,)fnnbQaUnteTiolmeiw<^üei>mbetech
$em(itt

^tmdH 'StntUmb^adim ^^incin thun/ mt Xa^ an tinm
ficinm Sm^tUin in ^md}Un^rtf(im/<ih bcnn bei} iinem <(UmU( t^cfnUktcn/ba^imißt/fo befiüimt ifi/anffm
jiirf cpiff rn

mm

^kcl^ ^icffm / auff txmfdbi^m fo weit man fam/

m^bmun / »nnD fo ian^ an (inm fcncl}tcn 4>it fe^m/ hfj c$ fU^ folnicnt / mnb bicfc^ aUce/nanbUcf^ bic^oiutionmnlf
dongduion/ wie ;um
crflm ma^l/ (o o|frc$t)ie07o^errfor^ bm/wibttf^oten. fiacfynM$ nimm ^mr) io^tx>on biefa \^)l(^
bicin/^ie^ fi<v>bct bxer) mbad^i^i^ pfnnb Mercuriiim,fo com ^tUme$ficl}Mfobaibin&olb/ mnb fcf^ütue^ §n*tta4 <wid|

vbevanbttc^)l(taU.

^iim
meßten
fo la^ fiein

abcv bie

Xinant

btt

/ ba^fic buvcl^anf^ perfcrt x^nnb

^tmtlun Webicin Vfttp ^^oUfcmmtnmxbc/

bem ob<^cmdun ^oimr^affct
ein

male wibemmb muten mtben/

gro^

&M

(oinieren/ nac^#
bcrfeibi^en

^atetr}au^bem'?leibitein Hein betreiben/ aif^benn be^ ob^e^ Zaditen paffere fo mei fuji^it t^nn/ ba$ e$ ficfj barinn fcnnc

fciimcn.Wirbee ab(tnid}taUmnb fampdid) folmcrt/fottJM Dcr^ok bie €)ciution ^):i(eation oDer 2(ußtr ucf nun<j fo off c vnnbmd bi^ e$ fic^ gat foiuievemie bu cnn beffen auef^ ^ieb0 »ox bi\l etinnevt wotben/mb con^eiier e$a[{o ^iim teufen mal^l/ tt?dcfje<^ort^c(aaon fic^ Denn auff einem ^(cc% foIuicrcn(d(?: ^nb^watieo^termanbic^oiution nadi Der letzten ^ongc^ iaUonmbev\}oiet/ ieipetfecter /vtoüfommenettnnbbcffer wirb

m

biefeXinetur/ alfo

baf}

man

bie{e ^y^(bidnat\el)vb(tein (e^t

^xo^e^JUm^eeineeieben ^UiaUe' Qieffen/mb ficalfo ognc

intern ®o(t) wcrwanDclrt mbtexp megrcnfv^nm

ßb

ii

<tin otftcre ^tifc foJc^cö juumlc^^ett.

'^

(ottmS)i>ni^/'cnt>Sub\imzturn^cfynio^t/t(rfünffmai

an bct / fc^ in f iv im^cn Knaben (ccl>$ iogt/mifcfj voci vmUr nmx (c?^ ^wef n Xa^ xftiut citun ^ijl/lap Xaß v>ict

®

m

mm

bcr^iffm Qifd^n (onQtlkm/t>nbmbaumb^\tan^ig:Za^\yni

ut tvavmm '^i^xxrgvaUn/fo mv^t ($ aUt$ ^u Gaffer, Söon Dicfcmgiej; t>t>rr Den Mercuriura,fb wirbt txaifo/ba^ Du
ify\nit^ttot)Un baxff^/f^iitt

mm

^cnnDu D{efc$ «Silbers jtue?
foräDJ «aüc^iii

4.o§e/^u \?icr^tg lo(^f ^cremtV^cc ^«pffer f I^Hj?/tineDu tm\i Dcj>

fm^efcijciDtipnjiüDcrbillic^ttJiJTcnfolj^/

fernem ^iibct/fo auffalim ^toUn Ijepcgf

©ic Dritte.
^aeLXVIIl.Cap.

^

mat

jcDcö fec^e io§t /

U^ woi ^cr(lcj]crt /
nKtrej^cn

mit

manbct
in
ciV

»crmifc^en/t^nnt) Drep

ma^l/

a}lff&nnbt /

ncmir>o(i)crf(ciMmt>nnt>5U(^cDccfrc«i3(aj]Vmcn^o(f)mfuHt^

miam* 'QümüfiaUvm fim
er(!c t>iar
fcrt

Xdc^Idn (a(|m/ DaeJetvcrDie
einen n^eif;

@f uiiDe faft Mn machm/bif^, bic Q)?af rrp
fic^ ßiht/ah
t?en:^er iic^t

Dvauc^ i>on

bmn jlcpffDae
0tunDe
fein

^u/fiTjun Dem
ia(; ca / fo offt

^cdjimi tt?iDrrunT^ attgemac^^u / vnut)
einen feucf>*

ea fublimieret ijT/vi[Iwe^en aifo mit einanDer auff

mcm'^)hnmlifcin fkin^m'üUn/nadimai$ an
teti

OvifctfCn/ lowivbxce in Drcpen

Xa^m

foluierf,

^smn

rcKTja'v^cjcfjcJ.civrotftunocfjfennfr ^in^u De^ DrepmalfubJi^

mim cn v^irfennf^ acl^t ^ohe/t?nD wenn Daffelbige Darunter »er;
mifif>twcrDm/De|? feinen calcinierten^iiter^auc^ ac^t M}f.

gu foluicren akr fer^ eö a(fo mit manbcj^ in eine mit

Dcp Hcr-

mccis

mn CS^ij^/ hckce cnDu'alj iJup Daiifd5i<jfn mcDaumH'rrai!^ tx\Hci\)miimtxx>a^U\x\nm Pfannen cDcr^li?rfcrtu£ar Drr
leiflcn H^ci^in

Uv ^M\}x nac^ iiugrnicfnc« / fo xmU <$ ^u eiDCfXen cm!Xf eil funff\Jn^ ^tr^n^i^ teß

nem (ifn(liJlImm<Secm

Ccn eüKtant^crn offr prolncrmi ^cngelaHcri

Den emen fo vul ^^^D^ercurium ^(6 Uth fclbjl gut Mmef/ j^ füge t^ ^o(J>c tepDe i;)dife fem (jefc^ienicl^ ^«faiTien / \>n
f[<\U\\iCiUm\sck\hi^^ii\v'tf'iim\)t^
fe^ Die

herauf ö4mpjfe/n(^c^ma(5

^olbc

m einen ^fen/vnDwerfcfjafl'e/D^ üev dkrpe v?nter
Me Jeud^tiö

l^nc E-epDc em f lern ^dc^lein ^abe/Durc^ trelc^e

W

Deß ®?ereun) f dnne herauf Drmge/macfe nachmale ein ^eü Je^ wer Darunter/Iii^ öaflfclbi^e fecfjö ^:ö?onatanemnn*^er o^nallea

auff§drcnbrennen/tfu

Die ^d(fe Der

bepDen®efcI>in

alle 2^(J^

^er^umn^eni^pcieDberDcanDerneinmaboneinvmDer/^eirt iKn OJJereuriiim/ fo in Dem ^oDen De^ dberpen Kolben [^tnauff
flrpieäen4erviu§/tjnD(§ii|^ninDen\?nferf(en/maefet)nDf(eib Die efch^in fein fleijfi^j uneDerumb ^u/»nD er§^i(t Dae Jenaer Die

®

geme(tegam?e JfU/vfi fo
5i3eii

Im^ brennenD/biß Der CDverc urtue al*

jbfixirfxJnDeonj^eaertip/D^erauffrtüen'Probenfan befielen*

Du eö aber fc^melf^en / t>nD ^at>
Dej;

®

etr icht nai^i Der

5)?ange

t eg eon^elirtcn "ünri p;irf en ^ercurij mu(tiph«crn vH \?erme^
VentDilt/fo tfyx<\n^\\xnH
curij/|u einem

(cnöclimenrnDprtrten^^Jer;

pfunDe u^ ijnDcrn/fo nicfjf congeliert x>nh fixirt i(|. fo airDt ee iiöee ^ti Dem aUerbejlen »n^
fe;ne{!cr»

Silber»

€nl>c tiefet Cicrtfcn ^ucf;^.

%m^(t
)0

^tt!

loannis Baptifta: Birelli, ^(^ ^ÖtfWff^ liefen Dn& ^ctt fcerö^mbtm

&atftt)nn& kf^xtt t>on

a(Icrlei)

Fixatio nibus, tctClt tttau fi C^ itl ttt

"^

^Ül^FixiooDerFixatiofc^*

3;c Fixatio Der SHcta K ft)irt)e/n)(c

tk i'etifge/
man/

Der

^ptojtam vmi^ut/ tcnn
t^ic

fonfl {»rm^t

tt)orbeti/

t)tc

mnn man ntmiicf^ c^er tie 5D?cDmn fmbe fi^ierrt S^antit ncmmm miü / nic^fö projcam v>ot

ficfe

tm ^(taUif^cn Corponbus nic^t \jcremb4p,rem ^(romc^m nimm örg con^ftierrm Steine mit bem ricrfcn Jit{)ctl pr.i parirt /^tmm ^att^/laf; wolxfnur mcmtitY]>uinc^ tifmm V)nnö xäbmän einen (vingj)aifeni .Wölben tl^nn/wic
mit
trir öairelhf^ctt
[^i

teror

6efcl)rie('en/t5tiD ein

geirer Der <^«Hi^

matten Kuuntir

warn tufj§rff/Da^C5 ful>lmuret ijVfo ^cU Den Ä'cl&en vjpu ^im Jewtper ^inive^/ ti}^
jncjcl^fn,

yta(f}mai$

tu ^Mttt) fdm\>tU(fi haaupk^ mit fampe bcmj'ent^en/fö 4iUbcmt fubUmim/o^ngue^un einiger <?nDcfer<5acf)enf(fm po(}m vnb ^muUn/vni) vonmwcm fuUmivcn:^nt>bit\($ «Ifo (o cfft x>nt>mi wiederholen/ bif) ee auff Dem ^oDem jivicrt
(igrnHeibt/t?nDmc^tme^rin&ieJ;)dfejIeigt ^erin trenne« fo ireie fcmmen/fo ijl Die 50?aterpfi<jierf/rnDfannman fic^

Denn ^u Der 'Projecficn Der OJJefaü fo n^ol ^um tt?eif|en/a(e ijuc^ ^um ro§ren ijefa jl machen. '^nD ^n?ar n?eu aüe Der ^vD^ n«ng nac^ i?nge(?eöe( ijl/ fo beDarft'folcfe ©efd^afft feiner grof*
<i(ö

fen 3)?u§e/ fonDern ip leic^r juveraie^f en»

Qie

Smbammt lag erj^lic^üon einem guten ^aim^u^
an
Der

runDf /gicic!)fam emer fladjcn Ringer Dicf machen / mit fei* ttem <2?oDenCDergIeidjen im anDern <la\>itul Deg Dritten 55uc!j5
[ricfjeen/

$orm

'^'iiJanDt ftoc^ /

»nnD

Drei?

ifi

tjefc^rickntt?orDen)t)nnDgro(len>^hilr/alfo Daß

man

Die

^amcJ^atxM f^imin fc^ieben f an/v)erfe§c.4>ben auff Die Jorm
Deß4>fen$fe$eine9fern(Ireu^/tt?eIcte$tJier3aftne^tt?ener5in^

ger ^ocfe §at>/ in Diefega^ne (eg ein runDt ei?fern <5>(ec^/fo tim^

3ingcr6fc^mdlMcrfcp/ai6 Der 4>fenfelb|l/Damit Die i;»i^et)n^
»erginDertuberfidjinDie/pd^eflcigcn fonnt, 93f>erDiegdhne ober mac^tjii orDne einen flein^iriDinc^7apffoDer ^d?ö|Tflin/
üerfefeaff/

m

Dap Die S)i^ allmt^albe §ingelangc Um, 2(iiff Die*
fUin
(et)/
fc

fee ^cl^uffeiin fe^^e eine epfernen-^repfuß/Der Docf? {0

t^ er Diefclbige an Den DidnDc nie bet libre: ^!uff Den -örepfuf;

tviDerumeinrunD jtemmi

oi>'ir:Din Ö^efaf?

mit ffinc >^<cUWtll

gereuterter ^fcfjen / t»nD D^ anDcr ^t\ch,iri vMt Deiner 9JvcDam
«iitttf n in Die 2lfc^c hinein : !>7act maie Deef e D^ ir^Duie cDer fjci^ Herne ^efdf; mit \mk rimDeii ^ccfei ^u / n?ie fl (eicl; ofafle ucfj
ii

r cn fleinen ??ap oDcr Se^ulT? lein mit t^em fanenv cerfcf^i]f/ ff

H(it>icfch(pH^tM
riif^rcrt,

tin ant>cthtp

iWt^(tSim^

huit nic^r

vnb fKgtea^cl^^m4^|fm mit ferner ^u/ Da^ mcrgenbf nic^f §eraug Dampfe/ X^ntm aifo runDcn mac^ /eDocfe m Der ^Bieten ei« iocf^/batan^bn t>U J^anD U^m f (Jnnc(l/t)nD fV^c/Dap ök ipi^r Ueg 4!)fma aUtidt gldc^ fe^/Da; mitt)tt;^ttt)eiiied@rfatlm$mdge(!atiff rnD ^u(|urt, ^n«t) |war fo ma^tmanittDKfcmÄfen anDerö nic^c$ a($ trutfr»
'^cicfimai$ macfi

^crprr/i>nöDimt<ittcmium5^3^^*'»'c>»l>2a((miriu
gi^utr^e^i)fen^^(^4tt^^r

7?3m femSireer ün He^ Q5^9De$ in tfMct>ii (nUiU ^Utf^^u

mmm @cftat>/aIfo iap mtcn auffttm
riint) vilfo

i^M((f<{U^(n^cn^6f)Un/ (cj^ jcdm m\h$

v1n^c>• itt

^i;3t)cit

tindif cuva$ t)on

d^m pulucr / m(fimai$ (in la^ ^io) / ^«m btitun &ib(t/ ^nm mrtftm m(Hvümbp\iimt/a{$tetmahctmadit^ii^/
fortmi/ h];t)ic^c^Cir6^aiiJ?'roön?irDt/öf[röefrp/

^kib aie> timn t)ie iScfecrf» oUn flci^u^ $u/ i?nt> fci? fccijs oDcr fie^

:fw'mm alfo baitt htYan^/(d}lci{^$mt^aumbint>nnm^k(fy

inac^ mit cmcm

nmm pniua m anttr mw ^immt / ai$ t>a$
Dem

crpc »011 Dem ^ulwt/mb Ni$ anDcr vjon Dem Silber/ mit
Q2>ier) »ermifc^t/f letb Die (Sc^erl^

;um cmDcrn m<3l^u/fe^ triDer*
fcfelagert/

umbanDerefecfee oDer fiehn
ttiic^male cimmtUnn/ ^um

©f imDt^um dement 5^wcr/»?nD

lap e$ /fooffted $eifcfeme(f^(/trieDerumt> in QS>(ec^

gewer fe^en/fefc^ö einm<i( fec^^/ oDer fickn trie&er&o!ctt / »nD c$ enDtdc^ auf Die Sapett seben/

:i?«D«ac% Demfeihgeti tm^teren»

iitanfe(!»uß$tt?e9

®?arcf eiiberac^iio§t ©dDf
Dringen fann.

(xrflijß

^3mmSalalcali,t)nD5emeineaf^/jeDe$?ri;Ui>5e/t)tibei'eiV
'^ee« ec^wefcf/ gBemf?eind(/ c(?(emiere Alurocn Roch^, ®tünfipon/mb Mercurium,;eDe$ iK^<ilniut ftd^$ ft .Dv(^

ttiifc^en 5Simdii;.ife.

ro^en Alumen Rochsr, tnD gtmtober/

ieDe$ eincj^ft.^trfenief/»n ^tnomcnm/KDeö t)ii;Uohr/(£i(ber^

f(^i^hio^f/maäi em ff apiteHu/oDer Depiüier ein 5[Ba(jer iti ei> m2(lembie/aiö welche« eeflferffl/tjnldfc^ Da^eitberm Demfet^ ligen au^/la^/ fo t>ui fem »on ^d^een/ D^irmnen
^eimlic^feiren/pnDpftvnDpielprptiemrpprDeit,

Icmpu Drc9il^ei( ®clt>u Qt i(l eineauß DendHerbeweßrrißeii

futm/ fo ^c^

©U Lunamjii fi^ictm
ßVV 3frtim
;,tb.

/

mt" m Daö iUui fmcß:

nett» .f upffcr fo noc^»

ju ttjcfer^ ifißdtmcf^t wot^
-©ie}e$ Puüier^

oJi \t'm/ u%^ i)af{übi^c

in

timm ^(ag 4>f(rn trennen / mt^
(lofftn
:

^^Qjfnaci^mai$ ^u pulircr

nimnt

ocgS tiirni/fotrolpur^rerenjl/ mj.

^iag mit

cinanDef

mal calaniercn/ fb fiti5e(!ii Mairam eine t)on ®o(de/n?etc^egiefcf)troI fcf^ar\>ffmt> ^att i(?j f©erott>evjf n nimm bci^dU^m einen 2I§et(/t>nD De^ iTapetl^iü» t^ere^ieiclj jo»id/ la^ mit em^nDrrfc^mel^cn: 5?imm mieDew iimbt)o«Diefcr^^i)rtur/»nD t)enn von einem feinen ®dlDt tiee (b vUl al$t>cf) anDern/ (a^ »on ncwtmmit einander fc^meli* $cn/fü tt>irbt eö 511 Dem alf erbeten unD feinejlen ®$lt>t/mi();)n|,' «wp tvdc^ein Dumac^en f iinjl/ trae D» trilt,
fcfemc(i?en/t)na($ ^enrt^^mctnöern

w

€(» ^Ullft Die Lunatn ^ufi^kttm «aaVI.Cap,
'*'

^nnfii} mit ^i^cvHctr tvol »nter cinanDeiy tl)u ee al|b

ö.nDer in

m Zic^(i/H(ibmt)maci} Demnac^

mit eim

-

Denfeibigenaüent^

-

falben woi ^u/Da^ nickte ^eraup Dampffe/(e^em<^twiW«uff^fiienDe J^oblfn/ünDla^eemcfet meörattjfDic ^a^KÜ/fe

mm

($ fa fl fc^wer mtfwicfyi^,

€m anfccreKiinf? fo((5e^ JutJcrJic^tem

^3mm ^fe)r<mDrinirc^eTuti.'3m,oDer7?ic^t/vnD ^al arm^
niac, feDea
{Hiluerifier eiv

m mm Äpitcn

rn pfunt>t/

ia^ mit t)nD »nrerein^mDer
t^t'er

fieiii*

rin ^.etpcr leiten/

^aß

e^ ai#

kin ^oit^t ^intin/iaf^ aifo Drcp ota: t>ia ^ßmnöt/ekr aM]f ^a$ h^cb.fxcmm ganzen 2^a^aljb mteniOdc Vfhct bmS^^
-MercuriusfigtcmirirDt/(b§(i(tce<tchf/ot5cr^crun2^a0alfo
»j^Of

Dem

me§r

am ^nMcf^

5 wer in ttm 4>clf / |o nimpf c$ Die %mt\\t nocfe la^ t>a$ &olt>t mit gldclj fo mi &iUt

b)Y3mm SappeH ©rt()cr m t>ilnitc^(ec^ ^efc^fa^m/ öttU
'"^

Um^tr(chnittm/mt> ^ainitttvm^^^aaff^ ^^ht^t^
i;*

..macfef/jeDee

iol^t/ vnt> Dcg f (cm pu(uerifjerf en

^d^mftl$ f^

)io^t/k^itm$x^mHan^ctinm^cfitthumDt}a{(ciU^tinm

Mttm maiAvuvff^ t)nö (dfc^ §wepmal tnjf cm trcntg Dcß o^ge^
,jmelD(crt ^Siilnifcre af» /

mnj) ^nm btitun mt>

ia}t(n in

Dem

yö3a(^(v/tf(^ob^tmeit>tcn<ioainittt$/fo in einem
;

ZUmUci^

^epMieree wprDen/ fo

Ufomfn em pjrKrer Satten

^fdjla^en
tt?e(cbem

i;,ft ,fe$

m eineti ^o{t)en \?ber ein

fo(cJ? 3ett?er/t?beic

DerMcrcuriusmd^t fdmte fuMimiem wnt^m/f^ait

ee^ri^m Zag Dan16cr/fctt)ir|lufc§en/Dvi^Der3»««i^t*crfmen gro jfen Xi)(ii De^ <Sil()ere in fic^ verfcfjlucf ef f^at. -liefen gin^

lieber nimm/<ile De(Tcn ^tt^q? 'PfunDi(!/t^u De^

Meroir fec^
i

5>funDf/v)nDDvömtfc^en^ieriolDrej)jpfunDtftm^u/(aß trol »n(fr emvinDev ^^^m/aifo miteinanDer in ^u^efldbtdi

mm

i^cU>en t§«n / miD iW(Jiff 2^S t)t w em fotc^ 5ett?er fe^m/t?^ei?

üe

j;

f crp/f Bu fi(

mklim<c rtic^f f dnnc fnbUmimn 7tacfymi$ d i\Ti bicfc ^^ mttmunb fo ian^ in mfutaxH^a^a/ U^ tiap
:

^yom<:xc/m tct §mno&er aU Uin t>ha:bi^ibt:^on biCitm Smcbct ^cfprcttg/oöer \lum ttwat
ftlbißt t)CirXntvii>i mit timnbcr

t>Ur b^i^tiaf\m ^üUr/ fc feim c$

fici^

^üXfycii

m ^ilkx/m
jctfod} tia$

^uwMcii mf; öc &ibct in &c{bt/U^ mit cimm Bcfecit^twaf^
faf&iUtfOA/{ofint}c^ni)t^®oibt$ft^Ymi/mntf
5B^{ru aber

Dm Mcrcurium tnuUipiiamn/ fo e^u /§m alfor Q[BcnnDuDmi)krWicbmen^imo(/t)mib3mnober^a(lattß
p«fw<j

^cm(iöcrc^tn^fraupgcno)iKivfot§Uf6a(fomttemant)cr/tPk

iU'ocr/^woi^Xa^inmm Reiben /la^m&,mai$ fUin

rificrm/iu einem jc^crtPfunDt t)üfc$ ^puiuei'^fecf^a ^o^t De|

Mcrcuni§tn5m§un/tn& oberem folcfe^ewerfr^m/ ba^t>m Mercurius rm tretii^ 2(nfang ^u fuMimimn/xjnD treib Diefed iJlfo mcY^dyc Xa^ an/ fo bkiH Der Mercurius in t>i puiuer ft^
crcurii f in^ :^itD affo t§ii allwc^ett Den werDf en Xhäi $u / fo fatifm ;§n c^ne ^nt>t multipiieieren. JQu mufi aba fcinm attDern pnnobtr/wic ^l(i(h$fal$ and^ fdnen anDern Mercurium ^in^\t t^un/c^n tm |eni^en/foDrepma^ gmnober»nDDre«7niai Mercurius irorDen: ,^(nn fonfJenwo ^ti einen anDcrnginneber/tJnD Mcrcurium ^in^u thu^/al$
friert

M

aüm

tbm Dicfen/ij! all Dein 0)?ii5c mt> Qirbcit x>mb(onfl. 4)erotrc^ gen (leü afled recfer unD Der ©ebu^r nac^ an/ fo trirDt Dic^ Deint
aJ?ħc mc%( re§wen /»aD f omp j^ ^n einem erwönfc^ten SnDe>

9>3«t«t Deg in t^nnnl ^(ec^ (jefc^lagen ©i(ber$ iiicit/k^ in ^tMltin wie®rofc%en ^(rfd^mibmlmit noe^ »mb Dm
^aibtnXMim€^t'^inncUrm$Vfmb$ anba in <5c^erbege^ ie0C/|tP(Jt jf©wnDr vUr tJwrr jw mmtmn/l^^^n/nacfy

m

mt hinmß nmmtn/<$ fcp ^mn wci^ «jorDen
irtDcrumb^u einem Corpus,
ot>er Dickem

:

^nttii^ k^ <6

5ßefmfi>mm<n/f>

mn\yt<$aüc'Zimtitmm,

^nm Aquam fortcm ,^a(nifer/lDnn^AIumen Roat (S>aU} batinmn folnmn/mt> ifa$ Raffet Drep c^tt wer mahl tatuon ab^kf^m / fo mbt ba$ ^aii^fo miä^ mntf fiicf(mb/mm^a^$,<öoicfy$ali($it^mit Dem aßö-feme^ peti <Si(ber emee »mf> tM$ atiDer in ein ^ugef tei6ee (Scfeer{>/ fe$ tier^mnDt ^u einem ^imeneierffetrer / naä^mai$ ein ^aiU ^(urt bt ^nm ff ea^er Der ff ufion: 'ä^nD (ag fternac^ Da$ ^iiUt Dicr ma^l iiütpegc mie einem awDern JTife^en @a{^ cappettiern/ fowirDee0enDe(ic^fotr«d'en/tt>ieem@(a^/ Dvie ^öfTera^er itJirDe Den t>ierD(en X^di fi^im/mtf gmaiti^ iauut. (^nDfiiefe

nimm Der ffet?e(üon^(ep $n?er?
ein

^PfunDt/^efloffen^e^weffel

PfunDe/t^u ee allee in einen parken ^olfjen/iunnD fe$ tJteiP

cinffein^eri«^ ffetper/fowirDee^ eafcinier^'iSnnDmitDiefem

^lo) fpeiffe/oDer t>ereit ta$ Gilbet ein ma^l t)ier oDer feefe$ j«r Capeü/fofyefompflu rin wetii^ @o(Df gerau^/ dlfo Dap Der» Ober i'eDoc^ an feinem Ö5en)iefet im öerin^peit nie^f a^ge^e»

€üu^unft öm Mcrcurium jtta)afc^m/»n> in
rec^t^ut XfnbvoUhtnmm&ibtt
luftsicrm.

(^3« folclje ff i;rion ^umac^en/nimm Deß ^nlum tJOit ^4j»?
pelnpier ic§t; f^ö^^ <mDcrn

PPn McrcuriusÄ>aut a»^

(^c^t

^o^t/vtt^ddfc^tm Äalif »mit io§t/(ag adce Hern puhief

m cimn xftrßkfumn S)afm/fioip^$ irofönm mAnt>^v/kgc ttßicfi U^ t?on bm puiu(r/ m^^ mal$ Die andere c^tr^mptc vomMcrcunoybubtituwibm
^(iUvt Mercurii

mwm

m

^tunU in cmm 4>f(ftt ^um ff ewer /macfe n;icfema§(e Die t>rt^ mt^mnac^foi^mbt Zimten ba$ S'^vocv darunter mb bavüf
Uv/ rtcmmce$ al$bcnnvont>anmnmt>ttnm^fytaupvnnt)
ßii>

CöauffDic€iipett/fo§a(!i4em

foid)^iibtt/mi^t$'ycbm

matt för^utcrf ennm mu^*
irtf

Ate ^rdu«a muffen 0eöm4>rf^

oDer 5(u|f^att^ Der toontim ^efamUf tDcr Den / mnb

man fu

mnn Ut}mbtf>tamfimwiü/ in bm ®^amn0tMntt

pnbs<b^mt\ci^tt.

€in ^unft bm Mercudum ju ftgf crm

®4d XIII. €ap.
x>nnt> ^nrm icbt$ (in X^Hl/ lag \vi>t pnimm fum/mit manbct x>tmnfd>,m/ x^nnbrnit un^eltJfc^^ mn^ai($ aifoinmc ^(fictUk^m/ba^tifii^biv'^obm

num

,

mitbcm^uiu(tUbcät/nadima^i$ba(on^(lim(Mcrciiriu& ^(Xxauff^üi^t/tcib^mmhmHPulmtbtftHumct/vmbalfoic emc6 x>mh bii$ anbtt ^imin gtt^m witbe : ^acfema(ile bic ^ckcthiohnaütm^alhtnwohtrfitiUn / ba^ nid^t$ |crau^ tMmpffc /»nitbte dfo mit «ttvmt)cr auff^fumDe Äot-Imfe^ lfm/ alfo baf) e$ Dk ^i$ fm iXügi^macfi empfange/ fo finöefl«
Knbtiich

bm Mercurium fi]cim. ^fi($ aUt etivann ai$ bmn noc^ ni<f(^,t gcfc^eben/fo fei^e eö wibcmmb^u einem groffen »nl^
©Ctl

parrfen 5^ weiyfo fcef<>mpt er feine Sixion / «?ieer foff*

i4>cn MerajnLim,@c{ift?cffc(/tJntCp^^

grV^mm tJtt^rldfc^f cn ;^<i(tf /kp brnfcrtr^m m'tt ^rr(!offcn^
mir gtircm 4>dc fo (ati^ rermifc^en/ t>i| rr gan^ tt^cic^ ttirM/vnt!mümcit$tmmafyivi(t9ttt((üi^ meinem QiimUi
t(iiilH(rctu

'^

^m^mnntu Die Spiritus ot)er (^eijlerpgieritt
»on DiejVm^ek&arü^r
/

•rile/fo mac^ Da^ gemeiwe DepiOimc Ädett?arm:*iÖnnD »ertrt

fte/Die(*5eif?er/fK^er^ei^eti a(^ trc(teti(ie(lilc^tig werben /fö
gief? ctwvia

»nnD

^terfenttJofx>mercimint)er / fo wirbt
fiaicrtr

r%e mit einem bU^mn^ t)erma(]pai

Dap fie fic^ mit<mem ijammer f(opff en laß,

gV^mm beg »cn
'^

Ä^lef befliürerten Äefe / Mercurium ^ i5:r)c^weffe(/unb.Sal arinoniacunj .t^uee^fammen in cm

nen 2^iegel/mifct wo( tjnter einanber/gir^ be^ geme(Dten ^ef* l>aru6er/fleib Dcn^^ie^el mit Dem LutoCpienti^feinfleifii^

in/mt (afj e^alfo trucf en werDen,: ^ad^tmls fe^e e^ ^ufchmel*
^en

p einem Jewer/tjnD macfe Da$ @efcl>ir: enDtlidj wiDerun»^
€lmÄUl1fl^C^®raffmt^0ttArmeniaco
DeaM^rcurium ^u fi^imi^

miff/fo finDe(lu Den Spuitun) fixiert*

reaöXVI.eap. ^3>«W ffitt^ Lunam ^wei? 'lo^t/fa^ in einem A qua forri bifffotmeren / nact»maid in Demp?(Wsen "^alfer fec^5 iobt >^etcurium ^erj^e^cnoDerfolmern/tonDab DcnnDae ®af|^ cuaporiern/ oDer viuf Ddmpffem -Oiefe QSaterp nimm / thu Ä^ftc% fp mKi<cifyi^^i ijmiii / 14 mit iimnb(rinWmi^t^

^w6iff^tünt>t in
m(tl$vooi

mm wel vttfUibtm ntwm ^an^mt>(n ^0
^m Äfm Rcuerberaiioiüs
,

fcßin/oöcrijdfmm

(aß nacft^

mnb fl^jflfi^ wafc^m

(Sa($ />» ©almeor in

mm X

/ mit cafcwtere

^afe/ fernem

ic^tl t^mumt) cä titc^

maU Da^

rmnm fc^md^m/fo §apu Dtc Lunam fi>Krf/5?nö fein aüiit^iu ttocfet)ml> t>m ^aiUn XUii me|r alß ^uiicr. am

&m^t

0« atttcre 5(non l>c^ Mercurij.

C^ y[mmmmU^^akfi$von(ir}(rfdiain: ^U^ta^tt
^S'^ feierte
mit DemSalc
alcali,

Aluminc

pIump{b,D{ttitJ

Dem @al$ »on ^cinpdn m ^Uic^a OJ?attdc/(a(fctt$ aUc$ rein

^nlumficm/UpKmnbm^o^mdmt ^ä^ahm ritten Sin^.
^tt$ ^oc^ Damit/(es^tt nacfemal^ Den rort^dicrem Mercurium bcnfd&igcn wit^aumh mit örm ^u(uer/ jjnd e)arauff/^c(lr

wm

cii{(>iitin<$xfm\>t>a$ar\tf(r/iä^t>it^^ctH^i>nwitbt/fl(ibm tii{<ibi^<nai^mal$ mit dmt Dicfrti ^tufitn ^n / fc^cn^ nac^

&iwi>n^tithwM^&mt>tmmm£)fm^umS(W(t/tafim$
tnMi^voibmm\>Mtmttim/vnt>fit^maliob(nUcrcmiumpätorn

Jiö(t mt^n [nWmicettn Mcrcurinm , tx^ Äafrf^ tjc» l@9erfc^a(n/wi&5[Bd«panf^(^ n'nwfoiJid (d$bt^aw tJcrn / ma^en au^ liefern öHoi rm Gapitcllum , fc^nv tJm^tPW/oDormrt OfmAcjuaardcntcat/pn»i) (offene A)t>ff^

_

tciiiUitt(n/U§<$^<tmt!(Umt>t/^oi^m nac^m^rt^ ^mMe^cunum ^u pu(ucr/f^mt|(m in ba$ Capjtcllum iaf\tm in fiV
,

«em 'vOrmal (>ep emcm f (e tncn
frtjl

ff ctr ei f cm t)c(lllhct<n / tvcnn c$ jum ^nDe f omnicn/Dae ffc^'*^^** ^^^^^^ x>mn^htcn/x>nt> bap

fd^tijc t)rcp

mahl tPiDcrfeolcV fü iinri)t.^r/ Dev Mcrcariusjftgioff»

g3(m akr|B«/DmMcrcurium,

fc§r öe^c^Jtt^m^t ft>

^gicrn/fommm fem|om(t)u wi(f / ia^ j|.i manem ^Kgel kp t>m S^wtv fo warnt wrrtw/ tJaß er «n jl^rt^
0e ^urauc^cn /
(jicp j fin

X^rnvic^ in Dne <Sc]^n)f ffdiraffcr / n)c(#

cfecöaacSpirituspgim/vnnöw{t)cr§cItJ<i|fdPiVjc^mnt)rir(m
ma§(/foiperft)ricrr»

,©a$XX.(2:ap.
ig^Sttc^enmntteti ^utm S^^erjar cm ^ciih iclt/miffm v^m
J^Ö^I^Jfcfetcn Äa(cf/t>nnt) Salarmoniucum ^tfc^'m i(t<$

^^^(in <lo§t/mifd^cne vooimut cmanöcr/irjacftctt <in muH Mu^d bataui^/t^un Dm congchcrrcn Mcrcurium müecn tim
tin/k^m bic ^u^cl aifo in einen Xie^el/mac^en emcn jr^t^men
rSecf e( barauff/bm&ert bcnfclbigen mit einem (^ifTernen ^ra|c ereu^wei^ barü^er/f (eikn ^le Sh^^ -itrifc^cn Dem ^icijeitjnö ,©edPelrmgc$ g^rum^ iro(^n/Daß nicfete^erauf^t'dmvffe/fe^

^ene/nacfeöemeö^imof tt)o( frucfen n?orUen/^ueinemmitre(i> m4(fi(^en ffen?er/macten tiaffdbi^t/mnn ticr ^itgd ^nfanßf
ro§ttt?crt)en/e(wae^rdöcr/ ^e5<i(tettDen 2^icge(aan>C()cnniit

ghlenben ^o§(cn Mtcft / (affene a'fo fen fcc^pen il^cilei^ ner^mnbf tJarinnen (?e§en/i)nnt>nac^ma(6 tmXi^^tiwiß

^er^mb f a(t tt)crDcn/fo i(? Der Mercuri us pnerf , ipa j?u in at^er
c(n?t^nnmi( einem S9?efatt(pnöc(irrr/ fo trhdl; er<iiic^f^ernae%

'3(c^ bit ein fofcfe jnbm

®efc^m/ fo ba$Sm(^ nUibm

mban^^(hmfcnn(/vf(tfcf^tbe({€lhi^m
^

^obm mwU
tfttmifüiH

bi^ mitS)oibct^olt}/Ufit(m

tfnnb^mitm^n^aUin^k$/

% mcf^mai$ ba$

bmfdbi^m mit gf poflferi

5>u(uer »on pfcflTcr/^tt^kr/tjnb '^immminbtn batauff/vnb

ivibcmnib atiffb a(fclb%e cm^clim ^Uh(t/macf^ ah bmn b<i$ (^cfcfeinmjf ebmDmfclW^m ^acfyn/jcbocfi intimt (okfyn

0Orbmng/fob(tt>otigtnmt^t^(n/in/alfoba^ba$imi^t/{o tix^moY auffbm ^oben ^(k^t^amii/ nun mt^tohmli^t/ tcdc ba$ @cfcl^mmit fcimm^tM/ wk oUn ^tmelbt/^u/ vafkiHfo^iitbnfanfi/mbfti^Xfmbbm ^itta^ an bk [icijfc ^onn / ba} t$ mif) mvbt/ mc\imat$kß crjKfc^ ^o^kn ban
auff/bamit ($ obtn am crflm ^t|5 y>nb ^lümbwitbt/mb mad}

fi(ma(^aucl}mtmtin$mttvon Mof^kn ^(mmh/bi^($^m
fc^m(ii^c/(ohdom\>ijiu fem

^HUr.tßaß^aUtttwannmlii

ion^cUcmift/ba$wiYfff}inwe^.

©(cfcc^flc;

;Qa$XXll.(ia\>..

0^^mm&alnita/mb^mfm(o^itibütt>iU/la^auff' f ^ba$alUrfnUkkfieipuimtifimn / al$bmn cma$wn ^^^J' S'tvocrbarm k^cn/bamit fic^ cm Siafn^n crfyU/mb
Q'

mfm$€hmmm:'^'Ba$v>UrU(iU/ba$macfiin^affa^/fdii^u uhk S^ud^i^Uitmitmctfkinm Si<immmbt^S(vo<t$^in^ mc^i^ctmifd:^ ba$ @aI^/fo bauen xfhahkiU mit bro) ma^l fo ffki^chraHt^utm!Cai$ ^ermlff ^lc^d(]cune^cr Ollaungo fmmt (c0a^mit ^inmbit con^cdcrcn / in f^art vn ftfjt &<^

m

fcf^itt

^numbrnit S^mvmibicßm/vnnt^ mttlicli and}

\>m\ fcd-

i

QyynfuWnmttcnMcrcmmM^^aii^'^von(Sv^

Salarmoniac,t(^l|a^öcmcln pra^Mmrc
:

^a(^/cmc$ rei?ic(a(ö
Mercuriorti

^eß anDem/lviß affce firm v»f«ailjercn/t^r:miTcf) mtt frifc^ nrm

.

^acfj$ /(V^mit

^)fmol••i$n1lc[^fm congdtcrccri

•mmwoixHtfkibtm'Xic^cl^iimmv^oUfmtt/ia^mMnc ^<ii a(fo jlf §m/»nt) mctcf^ mdimai$ S^wct btt 0olu(iP»

m

h\m^dximditmYt)(u*

^a$XXiy,(^ap.

Qy^nxmXm^d$ -©rccf ^wct} Xogf / Serapinum
'^

^

t>nnb ör^

VStMUfe Ferrum cquinumjObcrlXöp^SrillVtt

gCttvine

cmCÖ

^<mjlanDl^/töb Dem <^afft von &iv^ tt>ur^/(r^ je cütee ml t>a$ anDer m m^dictU^fiiut^ nach,mai$ 'tinant^v<Qd^aUt)avnb(r/Hnh$mit btm Luto hpicmixaU
^ufucr/vrrmifcfj nuc

kntfyxiUn tvoE ^u/t^n fc^c ^$ aifo brep <Stimt>f ^« cmcm Jcwrr/

^aeXXY.dap.

^

^a(il eine fo W<1 a(^ t)c(i(\n^n/mi(di woi vntmimv^/tfyi

X28
C6

^riibcr2il#tny
^tunDf
i,'u

m emcrt rofitcti ^u^cDrcf tcn x^nnbYcohndkihun /?.ifm/t)iueinem Mo^U

iiiitnicijt6l?ervm^Damp(fc/fci^|ccij6

feircr/h»; ce rcht tvcrDc/gicf; nacfynal$ von Danncit in

cm frifd^
Un\ß x>nfi

^runncntrajlcr hrraup/rü^r^ nut cimni i:ctc(tm
ruf>e»i {b (cnrfcefic^Der .^alcf

fo

fcrnn.inDer/bi^Der ^cirt(lemgcirt^§crö^^m^c.n / laß a(3 Dcntt

an^ttn ^oDcn* '^cnrt (otcfjcö

ÖC|i1>eI)cn/|bIaßDae XßafferDurc^ Dae Filtrum colicrn/ t)nn^
fcn> f mein Üämn Semt in cimm ^iäffanl ^oiUn ccn^dicm/ iivK^maleDaeccngcIimcA^av^mtf Dem ^ai^/tvk^nm tt\im ina^l/fccfee ^cunDt mimmS^afm^um$mtr fe^e/ ju einem Her machen /»onneirem Durclj Dae Fiitrum co^ trarmen

^a

(ternv)nDcon»3diern/rnnDDie|e6 aQea alfo^um vierDtcn

n)ti)erf>ofem <>cti nadjDemfclbiijertlejIee }ic^nicl>t treiter

ma^( eom

öeliern/fonDern

hUiU in einem X)ele fliefTenD »n

t>

ftöiert*

£)m ^mnobcr 5u ftgiciu
^vV;3m»^3^tttto!>erem^a(6'Pfun&f/gemem<^af$/e4(ftV-

oJ (inKrt^em|tem/l)ngeId)cf^te^^'aicf/^?n^3({a^n|e^e0
rein ^u pu(uer/laf in

€K£^^n>ei)PfunDt/ fc^trar^ ^epflfen rier Xo^f / (log ane$ mcm Gap itclio »cn €*T?e!jen ^Ifcljen gtf

macl)t/Hii fö trticfen tt)orDen/ fifben/^nnD (^u Dajjeliige Drep

Dag :^^unik^fenttioiei?n.3e(rucfnet / (lofj aieDehn iribcrumb^u pudier/ ehuce ^nfammmin einen .fciben/gieU öc^t 4pf t^e^ Aqux fori is in t)?cIc^em^n?ei><lo^t fixiert (Silber t|l fodueiet iDörbcn ^DanVber/inifc^ tüotrnf ereinant'^er/Iafj Da$ ^'illcr Durdj einen Alcaibic l;enmf, Dejhüieren/ fo bleibt Die CSRatcn; tmcFen: ^Diefelbi ^e fo|; triDerumb|iiPuiuer/lvif;iri Hm(;aneitiUnJ^iU ie|)en;!^«nm nadjmalfrDe^ SAis armv>fnai)lAUfi)
f

riuc.

cm PfunDt/laß

in in>ixnm^

io§t DcJ aUer

fc^dr^^tfjTeri

(£\fu_}6'bifit$ foluierftip/fieDen/e^unacbriUila ^trep <loi)( f'ub*

ßmiertcDeuon pulamfierc c>iJber§m5M/U^tviDei'«mb/

big

|ur

Seluf ton flc^f n/ it>ür|fcnDtlich mü} fccfje Lo^t fem ^Icp? luiip ^mcm/ iki^ ^um Dritten ina(/ tn^ C6 irte cm 4!)d n?erDc/ fie^
|ur

tcn imDmDmjVibi^cit cnDihc^
t

aafi,>

icn of>(5emfl^tftl2mrto^

Dc^4>cf$^nf;tracfimi5» 2U0 Dmn macljDa^ uneDerumb aujT fo finl)c(lii für m)i^i:^ pfunDt ^m^ noler ^ivdlff io^f fem ^lUcr/ t^nnD jrirDt unt^ipep^^cilen
er/ i:i|?5U ferner/

©e)cljtr:

Mercurii,»jnDeMi2^^eiiocl^tt)efel^emacjjf»

€m ant'cre Äunft Om ^innobcr ju figtcrem
(cmcn 'Xi^va^/U^ m einem '-^rtnolfie^ ^ Den/ nac^ma(^ einen öan^en;^vi(^ Deiliüieren / \)nD;e; ^oc(J Dae ^^uc^aifo hmem ^encfcn/Da^ ee Da$ ^xxnaimt^ gcuDt anrühre, ^enn foicijcö^efcf^e^en/foncmeee tt?ieDerum^ <mp Dem SUrinal herauf; /trucfnc DaegcmetDte Pulueraf^/ ia^ DOrt nmtm in Dem leinenen S^^ucI^ eingewickelt ^ween iXag in einer <laui^ent?on(£pcf>cn 21 fc^en vnD mii^ddfcl>tem Äaicf jjCf
tiMcljtin

^ CKmfl/m cm

3^^-^ ^^'^ ^'^P^tt ginnober/fo Du antreffen mt f^nUn

timm (^cjcJjir:

ficDen

:

2(lö tiüxn

Daö puluer wieDer^

umb abtrucfnen/ Diefelbigen
(Tapeüi^rr^iberjfpl /c

?:i;*

-lo^t

mitememßwintUin fein
in einer wolverfUibtett

cÄe »mb$ anDer

^cfjerkit ^trdlff ^tunDt in Dcn4!))fcnReiierberationis fe^j i^en/vn nac^mal^ Die an Derenacf? folge De fecfje PfunDt ein ^U
mcntier 5eü?er Darunter mac^c.^cl^r wiü it^ aVi\\it nic^t fagc*

^3m

Äa^XXVill.^ap,
ein fcfdj Aqua vit<^,roaQe p^fegma oDcr iSc^ictm ^ep/
feclje io\^t

t^u^u einem PfunDt Deifeibigen

Der aUerbejten

rnD ^eU glan^ej^eni^amp^ora

/ lap Die

€amp

ora in

ümm

SDJcrfeü intueldjcm ;utJor fu(fe CÜ)?anDeln ge|]o(len worDeti/ er jl(ici) f tein ^er:eibert/nac(> mal» ^u Dem -^ qua vita? in tin

^u

mi ömcm ti}ttn/a(^ Ocnn m einer ^rtffm 2ifdjen De(?iüieren/Daö
Si
in

SBiiffcr/fo §craiifi

ianfft/mtcmmb )oUt Die Camp§oram (^iep

Spiritus Dfß Aqu^c vitx

trm^nMwc^ aüe^/i?nt>fi3im»bii^
in futtffrigcm

,

Campi^oram

alfo/

txif) fic

mc^c mc^r ^rmn«/
t

t?{d«?mj5craAiilicre^'S?nt)a(ro5apuDa$ Corpus nac^2(u^^
S'Ui^/ ^btiu fein

mvm im Jatt

ticv

Tioht k^drfftr(?.

©^it 2(rfeincf ju figktm*

Xg^cfc(c ^crt €r j(tiiKmm?(rfcrtt cf mit crrt?vi$ vion ©it^cr fdn eng lupniiiKit in m'ötü^lm mwkinavZi^mf^/nim na^mai$ mcn S)afm/tfy\ bcnfclbi^m §albt)ottgcmcm4^clr/
unt)

§mcf ^a$^(cmmcQ5tl^^eIcm

alfo

m^aö

©cfcfeir: ^«Kitt/

Dag ($ ba$ ^tk nic^t rö^rc/fr^ fccfeo <Sf unt)t 5« ciitcm 5cn?fr/
i<1g/nvlcfJDcDcri)(1fcn^utJortt?o(^uöe^ccff/^anut

fem

Ovaucfe:

^cnnig

j^ct^e/ mit

ttm^mdbun ^(rfmicf ficDcn / t^enfclhijcii 1

mai in citvi!3iif|Vr Don ncive -^iuf^ö balH ^crncKfy fo viel \vä^ "^acf^e nam/t>^ mxn Dm2(r fcnicf Darmi^ mmif^n (^ü mbrmbc Äugeln o^0t ^aUm Darauf macTjc^
tivu^tnvife trol (tojXcn^c^c

tvcrflcn/aUiregcn (irt n?^ni^ ^affa tamhcr ^icffm/ mt>

£ÄaöXXX.
2(p

©a^SaiarmoniacumjufigKrm»
(£a^
irt

t)ae i^alr; tvcl^er|lo|]|cn/ nacfcmai^

cittcmf itirm ot)ei8

ianumwAtmm

iüa(]Vr t)ijlcluierm/

Da(fc(f>igc aiiJ txnii

coficrm/o^cröurctfei^m/iricDmimbintem läutern tparmcti ^?affafo(uifrel1/fn^ Da$ ^Baffer Durc^em^epiöationm

tem ^tem^ic t^avona^^ie^cti/ fo (>(ciHt)viß ^al^'tt?cig/»?iifau#'
t>f r

aijff Dc'iöoDcn fif?m/^i (felt^ige (vcfvoDer rei^ tviöerumb reiti |u ^pulttcr/reo iii einem ®(ap Dt cp ^ag in einen ö)Ji(l/fo Diflfo(^
liiert ei^ ficfj

gctn^ ^u 'Gaffer/ i?n faf? tiffo Diefe^ ^afVer ent>t(ic^

congclirn:

(i:$

muj;a^erauc^2Di||b(«iert/»nD^urcf2t>a0.Fl^tla

t-epillimfepm

tSi^

jufigiefcn»

^ff a

f(cm ^u'Pulurr/fc^ in einem wo( »crf (cibf cn (^cfcfjin in
,

tm -Ofen Rcucrberationis
put^ieTutiamfi^iem,

maclj

CT jTlic^

m fim

Jetrerkin

tvu^u/vnt) ia^<$ a\fo ^tran^i^ Stimbt tatho} (?eBm/fo finUi

©ent)ti9cf($me(g(cn t)crrttttf(^cn (S^ft)cfcl
;u fixieren.

4öa$XXXlI.(Iap.

^3^^

^^^f^^

^c^wefda fo v)ie( Du mit/la^ btnfdU^m fkirt

'^pu(umfiercn/in ^(eicfj fo »ie( tt^ciffen fc^arpffen ^ffi^ fcdj^ ^(unDtficDen/iont) Den (Scfjaunt in jbfc^em aü^dt fiafix^ aU

f ebm.!^ac!5 birm folc^eegcfcfjehcn/nimm vn3e((Jfc^fen Ä'<?(cf/
»>nt)2((aun/madj ein(Eapiuüum Darauf /(a^ Den gcmelDten ^c^wefel wieDerumb fec^e anDerc(StunD( in Demfelbi^en fic^

t5en/tjnDafk$eitabfc^4umen/fo6<fompe e$ Dae2(nfebcn/ai$ •rer ee x^hrmnu 2(1^ Denn (a^ ee ^um Dri«en »ier 0(unDt in
fieine

einem gemeinen ^elc fieDen/ bi^ ce eetrae (inDe trirDe/ briete in ^tucf lein/ie^o mietjngeldfc^fem Äalrf /e rin^»mbö am tix in timn woi »erf ieibf en i;)affen / fe^ Drcp 'X% in Den 4>fm Reuerbcrationis,nint0/ttjrii joIc^eDori^ber/ron Därmen wie^ t^crumb \)m\x^/i\s\\ c6 in m<t\ ?Rapff/fo feffe Der Äalrf ^u ^ü^ tJcn/Der^cljtwfei aber b(abt oben fc^trimen. ^iefeo ^aflfar
la^DurcfjDaeFi trumD^jliüierc/itac^maleDurcljDie^DefliU«^ Hon mie eimm likmUt (rucf nen / fo finDepu Den 0djn»efei fein
tiJeig/t)nDP',e(fertDtti?ieem^acfj6auffDc;^oDenfi^en.'®iefei

fecljtt)efel6mmmi.^.vnDMcrcuriumt),tt.,(V^
^efcfeirJ t»ier "Xaq in Den

meinem ^^tn Rcucrberationis

fo tt?irpu Deina.be^eren ^eme^rt»

loannis BaptiftseBirelli, ^(^ ^ÖtftCff^

"witWtXfk man aufft)ic( mi^ manc^^crlct; ^tifc

€in ^tf^tcibnm ^^f^ foMct Ofctt^/ bmckn Um

S(^ @il6eriftcftire{nt)ntfau6<r Corpus,
ot>cv OScfallz/ctJocIj

am ©fwic^t »nö

^m^

et<

frtn

audj

bei? /

ober in

tm S'(iV(twmi^(twitH/
sjiifcrworffem ^acfe t)cm

U^ tmnpmn/ x^nb jfl tJiclm gufaücrt
t>cm

fic^ mttr

^ipm^) an anbcm f€»cfe(c«Om»(or^

©oiDf ifl fem eMer Corpus ate eben eö/Dae @llber/^erottJegert Wm@oit)t an $örtreffiic%fete am aaerttacbf?ert/ emer fa(reti mtf fewdjten ?7amr/^nt) 6a( Den ^cfewefel/ gpnn/pnt) ^pfeti

Ißt

Stinb(7ul2Hcf^( ^yictaU tftm in

Hm ^\m/ Ht^UUfim a\U

Jl 1 öcrdm'^e/vnb fem <Si(6cr / fo m Dem Oico Vegetabili ^vcJ feiert wcxHn/üm fo »lelafe De^ antxm 7 nnfcfj trol
j(l

^y^^ fuShmiert

2(rfmicf/t)on ferner ^att^m fc^n?4r^c

»mer emcjti&er / mac^$
»^er

\\\

emer CD^ebmn / t>rtD fpren^ t)iefeIC>f^e

^iiplff>*^'fö it)irt»t t>vi(fe(bi^eöan^^ei^/tt?ie

em <gill>er,

€m anDer tJoüf cmmen Se<^ jumac^em
,©^^111.
(Jap.

©0

fiy^(lai(^tlfiiUt/t>(^ ^Jlctaü$/<iu^m\^tm mein bit ^pan^

(iufuinmt miicf^m

aller

Ht{a&M tut) glac^eX^cit/ ia^
Drif tm/ mtfc^

5C« amf^ Den anbtm/mt>^oi^mtit$ Dm

aüce i?n#

icrrtwanDavönDr^Memirmt^
>f f ompfm rm fein ^ue

rutiDt -Ojleriui^cp

Danimcr/ft

^ükr*

۟tai]tcrc^tinflefok&c^jut>mic5em*

yj^itm fiMnnim ®flkv»;\ «lof^it/^^rfenjcf gkic^e fiH^/ttfi!
Daß (gill)cr/ficknma( fnWmim/mt io^t/ fem ^jlkin^ol
c^ilemtre^iteplolt/mifclj aüt$

mi(Dem Gaffer

i)cn

Dem

Sal
;

Armoniac ttjol t(>nter cmanDer/Uiß tt?ieDerum£> f rudfe« werDr«/ rnD tt>:f Dcr^ofe folc^ee ^um offternma(/e[>u re nadjmab auff cm Marmor mit einem "^afler^n fohuren/nimm afe Denn bap
fdbißc ^a(|cr X)m Dannen ^mtrc^/ (a{) ee in bcm Balneo Marix Dejiiüicrn/aufiremer |et(]en äfe^en eonge(tern/fam(e Dt'e
Stnch.ti^Uit in Den l}^e(i|nen(en auf/ iajß Diei^efcn in

Dem Bai

neo MarixDijToluim/tgu nacfema($ Daö Raffer trieDenim^ tauin/ »nDeongefiereefo lang /tiß aüeSpiritusmDeri^iefen (>leiben/fo kfompjTu ein fo(c%eCÖ?eDicin/ Deren tinXhtUbc^ yurgiciienfcf liierten ^npffer^ trti)f^iß/bm&iUt^ki^mb
4§niic^mvicj}enfam

JQa$ V.

(Tap.

^ynMup^ai,^Aa(;ba^dhigcUi^(intSm<twtUtim^tn/
mitg(crc^fomel£luecffi(C^ert)crmi|cl)cn/mD£0affct)onli»

monen ^cp eme Jetvr (empenrn/i)nD Dafjelh^e^fi ^n?difftenm*aj n)tDerf)o{f7 alfo D^ nißn Den (Sajfr KDee mahmuier »n »eranDe^
u:(^ntiiili ti?örff eö em(ob'
Di'

Da e$ Die^o§r erforDerOttt^|rmai tu

<£affi \?on ^pljfmt((^/»n (aß e^/ipiem Dc^oriöe/rcperirert.

^3ttl (MnittC Lmiam,iont) (nblimUrt Sa! Armoniac, j^b(5
«ac^m^lö congcdcm,
meam,t)J1Ö Sal
ai foic^ce gt?fctc§cn/fo nitn Sal gcmArmoniac bi({oU\Utt / ^Ui^ fo tJld a(ö beg x^Of

®

tigm/ (vi^ aUc6 mit (marfber aufftimm
r0fic^De|]obei]Vrt)Crmifc^C/J)ij)
tJje

&m wolmU/tiumt
Dem Cort5?c?c^tm(ö nimm Dcg

Spiritus jauipf

pore aü<$ -^ajfer m fuk i^^^i^^^ fy'iUn*
Salis

Arraoniaci emmi§tjl/fe^ rmmgcin^cit!Xagv)mcjrci^ nett warmen 3^i jT / 1»« t) jir§c c$/ tr mit fo(c^e 3^it üor« t er Doti

Barnim mcbttumh fyxai\^/fo finDejIit ea ^ut/t)Cf!/ tJiirtt) m Da$
«Ucrh'jlc ^iib(t t)Ci jPvjnöclf : iÖKfer OJJcDjcm

xfttmifcfitnita^tmai

nimm em X^tü/ fomi ^ur^imgpnn/ fo ttJirDee^^nfd* mm^mm &ibcr. ^enn Du ($ aUr ^um &oWt t>erfer(r^rii
tt?i(f/foe6ua(eDcnn|ti?ecn:^^eilt)OttDemSaturno^m^it:3um
,

mb

0il&cr aUy ^mmULhtii i>ou \)tm loue »?nD Drcp X^ui Mereurii,0)?ifcf} aüc6 i?nter einvinDer/onD macf^ eine folcfeeit «Sfeirt batau^/^tn mit Den >pnnDen lnci}tiid} ^er brechen t)j1 jm reiben fan/ Denfelbi^ett ia§ aufTeinem IXeibjlein f iem ^mtibm/ mit t>m aller jlarcFiTen ^f{i^ (o lan<^ tJcrmifefeen/Dafi eo Den

mm

m^^mnmb^t^iimX^cü De(? bofcnWa^(v$ in fi^ Uralte '^(a Dmn \)ami\cb ee mit t>an Q33a(fer »on Alumen Roch^,
Dvig C0 i|k»cW^»ti $u

einem n^eic^en illaigwerDe/ »nD (ap ($

^m

nac^ folmren/fo wirDf e$ ^an^ iu ^afrer/we(c^e$ nac^j Dem <« luoor Drei; oDer \>ittma i ip De(littiere( wcttxn/ ba$ g^nn ^ur ttoUfommen@il^erjjern>anDefnfam

m

«aeVll.Cap.
^^Jitttt (aue^rnoDer reinen

m

D fcfearpffen Sffi^ ^wtp Z^til/

0}?enfcfjeniparn <in 2^§ei(/ Taxum

album

,

ein wenig

m^

©3

i)

1^4

^o»&cr9(((f)imtV
4oh(/f!op aäfa

men Rochs im\)

Um ^U ^UiUcr/t)fmi?fc^

anbaficöm/ttic^maie (litt (?c§mt)nt)ru|m/ öae l)clf i?nt) iaxu nnnmen/giuenDe ^iccfj yonÄupffifr fcc'^ö oDcr Därmen au^(o[cfem/oöaö.ipCn5c«6(ucf (ein ^ci^ fK(?eiimaf in t)ic jV Ov?ixnir §mcm legen/ t>i^ ee ficfe rec^t ünD wol purgiere» '^aifynab nimm [<i^agalliim,tjn @a(nifer tin 'PfunDe/ieuf^» fe($^recf/ünt)^eT?rvmc^/|eDe$^n?ei? ^o^f/po^aüeetrol t>n^ ter emanier / fer/in einem H?clvjerf leibten Ö3efcijjn / Da^ nic^f a §erau^ Hm^^^i in einen 4^fen/v?n&mac^ein Jeuwer Diirun? fer/bageero^ttrcr^e: J?ebeeö/nac^ Demeefomeicfommen/ wieDerumb t?on Demjeun^er §intpeg/«tmm Deine C9?eDieino^ Der ^a(erp/ fo Du Darinnen finDej?/ ^eraiiß/ floß \)nD i)ermifc%
ferc oben [>cra&

Diefelt^igemit ^i^crFIdr/fe^Öein einer irül»erf(eiHeng(afern^

5(a|cl6en«?ieDerumb^u einem gro)|en^o5'feit^crinDen45fen:

^nDwenn eö nic^f me^r rauc^(/fo i^ Die DJ?<if cri? ö(eic^(am ^u
einem ®vimmi ivorDen / Deren ein X^tii »ier Dc^ purgierten ^upffere uerwanDlen f an ; r® erowegen fdnDere fiein Drep ^e^
fcfeiriiein

alvmtfclj alltregen tt?ieDerum^ t;nmeinanDer/»)nD (a$

enDtiie^ (leDen y nD trol lauf ern>

©IC

fc(^f?e.
Q:ap»

^aeVlII.

5?3wm Der reinen t»nD fu&tilen ^iiberfepi x)At>^t/\a$ in timm
OJ?armeIf?einernc^(5rfe{erjl(ie^tt?o((lo|]en/t?nD(5,@tunDe

mic einem De j]iliici(en ^f|ig Derma (fen »nter einanDerri4§ren/ Da ^ ee gan^ rein \?nD »nempftnDtlic^ wir Df : "^a^^mal^ t§u fer; «er ^tx^VL DeprngetdDten gereinigten Mercurü v^lo^f/röfvre iSai^ 4, gan$e<StunD»nter einanDer/mafcfj mii mit (^ffig einem Defliütert£(Jj]fgtro(ab/la$miteinc2DJeerrc^n?atntt)iDer^ timb f rucf nc mit einem newen Depiüierten ^^\^ in ^o\hm

m

ml

?8*2^ag ynter ein e OJ?iil fe^c/aüe (5,;Xag einmal §erau^ nanen/
iJt1>(^Dru()ergie(]en/miteinee9ferne@rdne(tvclv«tereinanDa:
tul;vcn/

I

|lrß^rmi)nbüOttneivcmbrcr)0:unbaupcinDidt>}lc'tucirm

f>m:QH$

tmn Dm (^j^ii3 li^aan(;tfi\mfffm/mmmx®eW^'t
i

^at> /mt(]e/ fo nocfj nic^e fubUüuem

j?/ «ti'e

Dem ^ubiimicY^

un\)amifcfyn/mman
mantf^rvnf^xm/
in

O^^difcf

mif (i-^i::^ma&unbx>nut

mtm^oikn ^'miffan^m&nni^mt

^ümcx^m/^um 5cn?cr|V.^itt/a(0 Dcb tfa$ (ic^iiblimicmmit Dem
ma^l anD«*^oicit/^u einer jcDcn oiiMtmation cm gro^ ^twaitis^ Sm(t nuxcl^m / mnt> Dic ^autt) fo lang fuMM
cr(?rrt/^c§cn

itiimn/U^fU

^u einem fc^neea^cilTm 'Pufuer tt?orDen/foem

t»eni3ro§fminnv)enmf(tt^ak teeren ein 2:§ei{^u^tt?^iru^i^ gen eineö purgier ren ^upffer^Sefftan/verric^tef Da^ leni^e/fi^
tJii^egeref?»

©fejlc6ml)c.

"^mm Touis VjnnD Vcneris f eDee ^mt) ^fimD/ Saturni ein PfunD/fa^ in dnem epifernen ®rfaß mit ÄeUofft
jpnDtJieffunDiernünDfc^mel^en/nac^maleineinetDeip»
ff

^f^m ^itf^cn / tonD Diefeö a tteö alfo ^um cmDern m^^^wiDer^
timm jeDen^^fimDRifagalli^wdlff
fo ian^ tjnfereinait^

^olen; ijermicljnimm^u
-lo^tpuitierifierf

^ec^/ mifc^ allgemach
/

Der/hg eine DaeanDerannimpt

Denn

fefcfjee gefc^ic^t fe§ie

((mgfam/»ermifclj$fermermit ^ac^$ / fe^ ^u einem Jewer/ mac^ö/ttjenn eeaHeeincorporieHij?/ $u einem Q3kc^/f^ue> mUDiefen nacljfelgetiDen <5tiUfen / a{$ Dem Salc gemmco,
SalealcalijSale

armoniaco,gemein@ilI^/Alumcn Rochar,
foi?ie(<»f6Def nnDerninein

»nDgucferalduneineö

^efcfjir^u^

fammm/ia^ erp(ic§ foluieren/t^nD Durc^ ein ^uc^ favW^ t>«^
n<ic^ma($ eon0e(ieren:2((ö Denn nimm »ndeldfc^te Äafcf §ttjn> S^r ei(/(ag fUin ^crreikn/Den einen ^T^eif ccn^efieren/afe Demt

mit einanDer KJermifc^^en /

um m\H anttv in m &i

fcl^ir:

x>on

^m/M$ ©cfcftin mit txm Luro Cspicntixallmt^aiUn/voo
ft lati^ DarbC9 cr§aUeri/^i^ ($ in ^n?cn S^a^ett ^erfTieffr/fe n>itt> <$ figiere tjnD wnpaifo ba^ ($ Ui()bc^ auft Drr €<iprn kjlr^m/

fccf

L
ij

s)nDt>mnaucfjt)Ctt®ctt?a(tDe^i)ammcr6crUjDm

fanm <©ulw
fem
I

mufl akr

|ii

cmem

|ci)m

^funb

bi^($

gpnn^

Pirr -Ic^t

®iikr§m|«t§ttm

>3«tm öt'^ gemclDfr« Mercurij ein X^di/bt^caUinim

un louis gldc^öfaKe <m X^tii / ia^ auff cmem

Oveib^

'jl«nn^m^errciN«/Dett 0(i(nifcrmiecmfm ft^arpffm
C?(fr0n?0lttJ<?fc6en*!^acfemai$tiimmtt?ibrrum()Dc^fwHimieri>

fmMcrcurium,t)nitD 3Bac^6|cDc$ cmlX§<i(/Ia§^Kfe^rr9 mit (imnbct ttu^m mvtm/mb auff btm fein

&M

^tm

Mßnitm/ba$t$fi^foiimvtQH$ bmnfn^bit

(in ©efcfein

mitmtmtn^mS)al$/mbtimmmitm Imgm ^oDm/e§«
ti((aUinim(L[in^mbam\/vttmi((^bm gcmäbtm Metcuriurai)arunter/mac6Da$(i^efcftjr:tt?o(^u/ Daß mcfet^ ^rr^w^
dam)?ffe/»itnt) (aß/^iß t^

trudm mtb / (le^ctt/ ai$ bmn nimm

tim&m/xf(tmif^if^nmitbtm^tm(ibttn Mercurio, macf^

i>a$®(f^nmb(tumi>wo{m/ fe$»mrr

mm voatmm^op
warm
rr§a(^

&Upici^ fttnff^egctt 2^a^c öaruneer (?e§en / mnb fi^t/ ba^ bn
Un^i^bi(\([bi^(^antf< gctf aHwe^rnfei« wol

upohttw^bttftftfaitwotbtn/ emen attDern batumhmnb tarauff (e^e(?/fo wirb ($ ju cmem ^elc^tffin niifx (in "iZ^nU
b(^ (on^cU(ttl Mercurij vier X^(ü/
((t}

mb(tumb/n>i(iu'oci'/

»Ufer einen \varm(n 5U?i|l/wiD fiif)r alfo in Diefer ÄrDnung / fo

o^tbu{(ib^wiU/foH/ -Ober
d^e^a^f'-^^^^«/ <i^(n

nimm

bicf($^(i$/ia^ indntm

(3cfcfyn von @Iap aü^ttMnm/mb DefTelhge« naä^

b(m (oU WrlMcrcurü 2§eif |w ^wnDert m4 fo

pcf|er^atm/fo nimm »Ott Diffcm gcmf(CJfen@t«rt/(aj^fBiim

nncm ©cfcFjtn \^nt> ^ta$ in tinlwatmm pf(tt$mi\\ fciujcrrt/ nacfyncihmt>tmmbttüdnm/mnb t>Ufts> fc ofj'tt$)^om^^t(n mb(vl^oitn/bmnt)(f{(lhi^(nm^^uif^nntt^ Mercurü tm

©iet1Cimt)temt|;M. Auftini Chigitc^ ^mtf<t$ ©c^nfffm^mommm*

Selben tt^iUimv^^U tfa$ Raffet in ml &iai> fitif^ natfynak »cn Dcmfeihgm rm ^aib pfunö /t>ri ^c^SalisarraoniacijOt^ gemein pr2parim<Sati^g(a'c%(bt?«I/ f §u ee ^ufammcn in dnm Sioibm/mad^ mb flehet bm koibm tt?o( ^u / ba^ nicl}t$ fyrau^ Ddmpffe/ fe$ putrefcirn ac^f 2!^ag weinentvcirmfnOÄ(l/ta^5umanDernma|f in einem 2i(mbic Ui) einem f (einen Jewerlin t)e(liüiern/t)nD ^a0 '^ajfer f!ei(fi^ mi|fcmjcnt)nt)»ertraren. "^lacf^mai^ nim&eg Mercuni,fo fie# ^en ma^( i(? fuMimierf worDcVein ^alb ^funt)/poß rein ^n ^uU
in einem
fi^ auffi^imm

p

uer/fe^ mit

Dem gemelDf en ^a(]er »ermifc^e in
taufff/(^etffiö <inif/fc^ acf^t

Die ^eiffe äfc^c

ju emem f leinen ^erin^en
^efcfjin ^Ci-au^

Jar er/fan^j brt$ TBa|fer/fo au^ bcm

Xa^ ju vittrefcirn/

inmm i^armen O^lifi/k^ nad^mcil$bci^ mmx $ewer o^nt
Si^mmm wibrnrnb t)e(liUieiren/ vnö t>a$ '^a(|er/<i(e we(c|e$
t)cr

(öivio t)Cf ttj^rc Jjernac^
forti tron

^tidjimiftifcF^e^fe^eniinnfwirD/in einem tt?c(tjerf?opffte5((«.wfiif^ nim beg (f<jpcrffiIkr$/fo in Kim Aqua ^f«

wctbtiacf^t icf^v (ag mit

Alumen Rochic v)i1 ^alniHt^cmaci^t/i^(aUim(t(t l)c 4>e(e »on '^ein \tm Dermifct e/vii
brepmalnac^ einanDer

n?iöcrumb(ru(fentt)erDe/t)ti ö.jjfelbic^e

tPiiJer^oien/al^OenOen gemeinten i(iilcfaugreincmt)ariuvei^

140

^cnUv^kf)im\^/

»rDrt^mSfcmmoIrc&cit /in einem tt)o(»crti\utm ©efc^ir? $ebcM !Xvi(5C unter (inm ^Pferöf emt jl (V^en/ uacf^ bcm Düfelbigc §cit v>on1bfr/ron Dannm m'öenimb hcraitp nemnten/Dcf? 'P^ü
lolbp^ilc^m oDC2 Zici}mi^A(ä^m affige fo v)icl t)iim^er <jtc(Ten/ Ua^ er eö t?ter quer Jtn^er §oc(^ i?lerfre)fe/»>rmD \?ier ^tunD ^tt

cmem deinen ^ewer fe^en / fo vcmanbcit fid} Dte Luna in bm Mercurium. SÖnnbbiefeöip emeaupDen^rdpeniJefmltclj^ feiten tiefer ^unp, ^^acfe t)em fofcfjee aKea rt(fo uerrie^f ee/ fo nimm von bem^emelbten Mcrcuiio ach.t io^t / ^apcßfilter
x>nnb ^epan^ertt purgierten
rr jle in

v

Mcrcu

ij

jeDe^

^mx} io^t/ fei^ Die

einem tpoftjer floppten (^efcfjirnn Den

^fen

i[t[^ancr/

ntvic^ Die er(?e acljc 2Ia^ t>on »ier

JaDen ^aumwdüin

^<jeJ^t

ein ^eü Jewer/Die cinDere nac^fol^enDe ae^t a^er ein ant^as/ fo

tt\üa$ ^rdflfer fep/ Darunter ninJ Die ClSaterr) a($ Denn anß Dem ©efc^irzgerau^/ (?og»nnD t?ermifdj mit^leic^ fo»ie(aleDeg 9i>u(uer$i|1/ fe^ wiDerumhn Den ijfen^u einem §eüen ff ewer

»on ^eref/tt)ie^ut)or/fan^

<?n

tfdm

^ü^e ^utJerfucfK«/^^^

iPiDerum^ falettJerDe/;a^e/wa$ ^eö^lani^enD / wit
Derfell^igen

m ^ata^f

fitifT/[^erauß/t)nterfc^eiDee$in^it'ej?2^5eii/mac^ txn

mm

mit fe^war^er (Sepffen/ ©alniter / tJ«nD Dent Salc alcali^u timm Gorporc oDer Dichten ffiefen/ fo irirD ($ iu tii

itemCapeaniter j

gn DemanDern X^cil aUvt^u^Ui^fomi
t^onDannen |inn?e^/ fe^ac^t^^ta^^uei*

Mercurium,

la^ fiein^errei&cn /fe^/ n^ieokn^emelDt/^uei^

nem ferner/ mmm$
de(?o(fen

mm gellen ff ett)er/(a^t)onnett)em puluerifieren / gleie^ fo»ie(
Mercurium^inju t§un/e^/tt)ieiDor^enie(Dt/ alfo mit
cinanDcr ^u

tiemmen :

®

mm

ffewer fe^en/unnD enDlie^ triDerumI>5er<iug

ie^e Deffen (ec^^ia

^m at/^?nnD

tf>u Derfel^i^ett

^(^m in funff^i^

m€$ andern CKetuff^ / fc fanfin
De(n,

cao^neSrnDeDenpöm

rSaeXII.daf^.

^
»ttnb Sa! armonia-

>^mm tJn^efc^md^tm 0C^tt?cffc(
cum
,

cinc^ fo

ml a(e ^eß anDcriV(?o^ tjnnD mifclj tro(
Dcröcmcmm '^ri^fuHmno

€rsSJ^ünrcrcmanDcr/k(?nacf)

tm/na(fynai$ »on fnncr ipcfi^n abfdnöcm/ mit ^er ot»^cmc{t)^ em^atcrpvcn ncnrcm jublmucrcn/»nD ti((($ dfofmifma^l lln^cr hof (c»/m foldjcm tic j?efm afhccgcn ^mtrcg f Pun /»nd

newc OJ^atmalicn ^u Der ^uHimcUtcti ^c&raud^cn.^cnn foU
c^ed^rKfec^m/foflof ffcm^u

puJucr/nimmtm ^al^P^nöe
ijl

(alcimm-^cmj^em/ 1§«
fin^o folcbcti i£,T:36/fo

ce alfo mit einander in ^tt>cp'pf^n^t

m entern ZkmbU

^cf^ö^crc^tror^cn/

li§ Der ^öeinftem folmeret i(T/a{$Denn (ag<$ Durcfj ein Fih rum

^cjhtlicrm/Dnnt) tJeine^aeerp in t>em gcmelt)cen D^jliöierren ^wt^tt»«'»

©(pg foüiieren/ mieser erpen ©uMimafion / trelc^e Du
nivi^I triDer§oJ(et 8vi(l
:

*"''^'*

fönff ^^^

!)7acr)ma|0

nimm

Diefer

gemelDfcn

^ubUmation/ foDer
t?ier

fu^hmicrfe toc^ivcffel

<jenetirtet tcittt/

PfunDt/

laß biß ^u enDtücfjer
flofTcn /PttD fo

ficDen/nac^male
cIje/^nDaQein

^(Pö^ offtvni^mUmt wcnm geniei»
tcei*i

ZMßtmdnm^ ^^

933a(fertt?afc[jeu/ bifjalUr ^efal^ene (^efcfjmacf ]^jntt?e^

tctwaffofiawvnbmuctbtmniid^c Sc^treffel

»berMeit e:^cnfe(h^en fci^ celic^e Xa^ in PferDre3?}?i(V einem ^u (ic^en er Äeie/öae k§aU in Vinem tvoliuvp ö?irD Ufi fo

mm

|!opffeenfeJagmiMüem5(<i|^uff/ivieDuD^(fen offt rnD mi <2?ericJje cmpfangen.ijernacfj nimm Ovdmifcfe '^itriclein ^aib ^funDt/igalniter acljt^e^en io^t/'^innoUt aä^t iof^t/ ia^ üU
leefteinpuluenfiern/ mit einander tjermifcljf/vnnDmadjnacl^
3(ußtrei(T«rt3 Der
ff (bigen

Aquam for cm tarau^/in Dem^ ^un(I U^ Dep in fubtiele ^(ec$ ^efcfjlagenen €apeü^ilber5
Raffer eurtpcnem/fo wir«;

m

rier loht fo(uiern/»nt)a($Denn Dae
(iu befinDen/t>aß Die Luna $u

^tmUm wPt^m/tntftiUst ver^

14»

^cnin^i^m)/
m emeni f (emrn Ö5efcijir: in tfr

wa^t in (itum impfen (?k jt^ in ^on &ia$/mb mut^^ affu nrrf
mdi>f^ ^uinkin ron tut Luna

^tt (on^dmn/mcf^mah in emcm warmm^ifi^ in Dan

^Kiffm ^fcfjert {Mnimn/Hf; jum »letbrat mahl an r int in faiun Bal-

neo Maris fo ian^ fit^c/bif) (Tcfc Die Luna für ficlj f(ib(l m 45d DerwanDele/baflTeJ^igc |>^ kpfeit.^nöaifo macl}$ mit De Mercurio,fo5tt Steinen tt>orDm,^ac^ma($n^ntna^cr^angen/ro t§« g(a4 r^'^i^^ ^ö« ^^^ -^^^ ^f ^ ^cmdDtc (Sdjweffelö ^in^n/ ia^ antimm faUcn mnbfmä^Hn^tt (on^äi(m/al$ Dennati timm vn D Xrn^mm biffoini^m / rnD t>icft$ a(fo «V iicn gan^^n ^Ta^ fo offt t>n i>je( triDa-f^oWc/ t^ip ($ fic^ folnio-r/ t5n t)cnanD(rn(on<|r(icrc/fo^a|1u Die {9?eDtan/ Darnach Dn^c* iracfjtet/eHfingf/Deren ein ^§cil ^n^wttDm mahl fo t>id Mcrcurii gee^an / aUc$ gt^it vnD ^upff er in ^t ^m^t <öiiUt

Watmm

tm

jxxtntdty

.©.töXIILffap,

gV^ttt De^ SacLii iii ^tt)ei? t^tH/b(^lows,^M$ \)n ©c^jrep
fe(6 jeDcieelnJ^fccit/fei^ec^alfomie

eimmOer

txfoimtfkihun (^efc|ir:^u einem ^o§Ifetrer/(a^ €in ^ac^t Dafdbj? jle^en/affo ba^ ba$ (l^efc&in immerDar rc§e
tinb gfö^iiD fei^t^ac^male
fei^e fic

mmXa^ m

in eine nen?eir

nim bi( S^Jaterp von Danen ^craup/

mit (inm ^fnnbt 2(rfenicf in

man ^fft^ / fo Dre^ oDer

»ier maf>I DejliUieref roorDen/Drep Xa^an bic ^ei(]e ^onn/Da|

tn S(]J3 ^eraug bampffc/x^nnb fe$e ba$ xfkisc na^ 3«ßtt?eif^
{im^Der^un(l3«r :2(fcijem
.

^!^mmbejTmierrr(£!fij^/-^ein(?ei»t^re/^emejn-öere/tt>#
fen s(r[em(f/»nnD Alumen Roch« tpie piei bu wüt/mifeft

aüe^

iivirt>t

($ fo w(i^

wU

m &ibtv/m
fo

t>

fo

Untt mt ein Xai^^

©(el)«t;jc^cntc/auf; tutm Arätotele,

^mmJC)^mnct\t/

m cmmt /^^inrtt

t)er^f<i|iriircm

wor^m/fc^ benfcl^i^cn mtff Die Noblen /

(af?

Dc(]cn ein

<PfmMwolpuincnfimn/ mitwdffa^axtit^KT^ffm/ fomrt
cinmi 93^cffcr i\t t>t(^ ob(t\>m' ma\)i ^cfdjakt worden / t^crmtV cmm :fc^eti/nac^ma(3 trucf «cn/^w cmc iXaij^ mocljctt/

m

^fm

^tfm/hiff Die <Sei;ffert ; §r (5cn%* sdn^dcfe Dcr(o[^re»/^le rtifo (^e# -itxudnüc/ b n?o( ^evrieknc 0}?af erp einem itolten/ fo Dert

m

m

bvitun XhtiivioU. fi^/Ur)xi\mn Jcirev Der <^uUimatm

fMU

mmwmcfynal$ wihmnnl'^ falt mttc/ hicfj ai$ tmt)a$ &a&
cntjwep/vnDfe^ Da$>em^e/fofu^limierti(?/kpfeif<5»

3(!akr

^a$ Äperment nccFj ntcl^t äff fut)(miiert/fo (aj; Da(fel()i^ett)iDer^

wmb (loffen v>nD jerrciben/vkr fcmeipcfcn t^nn / j?nD a(ö Denn DoUenDiJ fubiimiem^'^emt folcbeegefdjef^en/fo (aß ee »cn n^
ivem afieo mit eiitattDe r füUmkm/vnt> ic^aH$ / bif^ Du fem U^
Mtff\tlRacfymii^ ia^ Deß ^übctt^ fot^iel DutDu't^erfc^mefrKn/ vermifeIjtmitDem(ieme(Dren4>perment/ Daßeeficf^ gern |er<5
trecfjen »nD zermalme» iaf^e/taffdbißc C0t(ber}(af5 ^ern^c^/fo l(em Du f an(l/^er j?o(fen/t>ermifcr5 mit De fi)fieKe Sal armoniac,

DttD Uj?fo (vtng truefnC/lnp ee baf^cibii^c^ani}

mßatin ficf) vxt^

\ciiin^t/la^w.ibmin\ Hein puluenfierc/mif ij^fcüfj fo

mi Ä^if^f

ferüom Mercuri< »üermifcljen/meme 2Umhic Depüiei en/Da$

®

ajTer fiei\Jus <iuffangen/\>nD vjontietuc fo (aiu^.Def^itlierc/ biß

ni(f^t$ mc\}v

§erau^ tvoy^t:2if;

Deii

nun

Die 3)?vU€r9 triDerufi^

l^eraufv (io^ f (ein ^u puluer/(a^ in eine ©efcfjin f t?(t werDc/Ie^
•Da^ jeniäe/fo ^imor o^c ö^'^B^V;^^ wi^ wtpn/»tt wen

Du fi^efl/

244

DcnUt'^kf>itW

aiiff Dem '^-doom U^itn bicik/fo

i|t

tcm {DiCi)icm voUcuref /
cmre caicmin-fen

bc^

rcn.tl?u rmcrt-^I^fii ^ufmffvnH^tvamig/ vixt fo

tu i$ ttä^t ju
.Viupf^

mjcljenn?ei|l/(iuc^ wol^uDm(frgrri

fer6/robefümpjiufur»icrpnDitpan/?ig,i}ni5cn/acl2^c£cn]cm
Cappcüj'tlbfr.

fotuiern/vnD nK^mai^^um ünöcrn irfa^ltuurffm: -^entifo^
clje$

grfdjef c« fot^u grcrc^ (omUvüct.mvntifiiC^mt^ai S&Tt

mfi/ai$t>ic {traten? cjn@cn?ic^u^at/^itt^u/
ei!t<int*cr/

mtfc^woltmcr
»rrrrw

tJimbjlrdc^^ aujfpur^rcrfünnt) gereinigt ^upjfcr:

<®f»in
^v?$

cm

'^^m;

tKYfdUgm fmn icbcn Dc^ Äupffcre
!Xe{l

öerii (a^ alfo jcrfcljmfl^r Hetzen/ l>if;t)cr

Äuptfer
glcjcl^

m bcm

gürnie ecr^c^rct »nd gdamm fn?/ale Denn gw^m Den
^«pffcr / foDemaacrfemcilot

y »Jngujj/fbkfompliudn fold?

iriber

ft^finrt/

rnnD au^trde^fmmanaürrkpfc^tJne

^irbdf machen fann/Dmnc$ trirDt (c^c^ntpci^xjno fem UnDt/ Caj; rttiin Cö woi atUiun fann.

©iefunff5c^ct1^c

^rv^iTTDcft fo§tm\f upfffr6 cm pflm^f/ Dr^ anbcrn trdpf

Q# \|e^i

fisi

b<iib

pfurtDr ^äib 2ivfmidx>nl^ traflrn ^^»ein^

€^^j^(latr)fDföacI?üof,t: Of§ putucre voittDiiDtlvfttron^ fioim v)|* loht/^^ume/ lürtnpcine(e/Dcß ^«flTte von-^cg^

gra J oDcr^^Vjerict/»nD wa;Tfrt 2lrfcnicf icDee jtrep^lo^t: ii^ Die fiepDcrtep ^tm trcf w1 f (einher fd?( igen x>bn (in $ov(r fenif
^

m

in

fittc

(?(T%m!( ^alf^ / (rae nacl? De ce alfowci ^icttini^ttwov

^?.»cljt Hf:

an Den f(^fJcn^t d)?or^co5n ^ie andere O^atcrp Dar#

Innen (igm/fott^trö Cd rocij mehr )?urlficlert/o^crgcrcmigce/^)il fct^rt ^«fj*^(d f>S\ nim DiCüf hgctJergemf(ieO)Jatcncn flcm yulucrificrt tuvd^ (in 0icb ^muterf/ron mit bcgtmdun X)(ie/
eine »mbe anDer in ein nen>S'e<^ Dae efirae von Dem puluer rn* len h\|e/flcib D^ (öcfcfein/nac^ 6em D^^upffer/tJil puluer aifo je ein$t)mb6 anDer hinein geleijf/mif fernem laimen fem flciß^ ^n/baf; nic\}t$ ^erauf Ddmpffe »berDecf e mit emem "^icßdmb trenn öerDarauffgefleibte -iaim tro( trvxfm wottm/ jo »ber^ jlreic^ Denielt»i^fti nocfj einmal mit emcm frifcljen/ fei?/ trenn aucf) Der(el^6i^erectt<5eDruefnet/^u einem ferner/ (afj Da (felbigc
/e

m ^affttrcolvetmifcf^t/K^

fcjjin fo nic^trer^ptint fep/a(fo

tieerpe

^tunDt htm

rnDgerin^j/Die rtae^folgenDeDrepabet:
Die o3iaterp funDicr t>n [cfjmelße/

groprnD^efftigfepn/DcrfeDae^^efc^tnmitglufnDten^o^leit
^u/ jeDoc^ nidjt fofc^r/D^
ficf?

nac^mate niiti Dtefeö ^'upffer fo in De (*5efe^in ijl/Iap in einene^j fe^mci^c/ale Denn mit fampt De puimv/ xcl :Xinge(fuiiDirn mit welchem e^ $uror tin$ \>mb$ anDer in Dae(*^efc^ir: ifl ö^^^ö* tPorDen/ §erau^ mmcn / ^um anDerti mal mit ein tr eniß tvei(]eri ^anflein/nad^ Demfelhgen mit wetfT'^m^irfemef/rn iü legten mit ein wertig Q3urne/ rit^^ritlaüin (ö(a^ »ermifc^e / rn ^er«? au^langcr-^enDicfeeif! ferne Müll ificaio,oDcr^'nvcicIjung/ t)ti enDtlic^ rermifd} »nD treic^ ee mit einer i^eitfcn/fo trirDi e$ ^a$ aßerbefte. (l^ie§ nachmale in einen 3ngu^/ fo mit 4^ele ijl gefeljmieret n?orDen/tt)utff eß ron Dannett in <^c^eü oDer in

m

•fec^waibenlrant IBajfer: ]önD trenn Dueetrtlttrei^lhaben/ foia^ ee n?ieDerumb rnnDron netrem fdjmeli^en/rnD biqH

m

^ajfer ^mrin fc^iitten/fo^apuee/ivteDueebejj ^ere(t ^>ie|e6 alfo treif? gemaefjten ^upjfere nnnm ij.tfe,f ^u ee
jefjtgemelDie

iuawa^ von

feu>em <iappeüfilber/ ^^«r«9/

»nnD (friflaUm

x4^

5)o«&(T2l{c^<mv;
aber

"m^oUnscmcibt/intmm^n^/wiitu t$
bcn/fB k^( tfU Virgam , oDcr ^ahi t>m in t)a$S'^tüar/l6{(^/mnnt$ wci ©Der

mt

m

^ükt

m mal

fmmi^^ctf
btof/

rccfec gfßen^t wov^

tm/inxmm (^fji^ mit öal^ vitmifcf^t wi^txmmb ah/ml>
t>(t Q)Uxtm t?on Öa($ j?nnD QBeinfifm fem rem» 0?acrjma^6mmmemcnticn:m J?afm/fo ttic^t uer^Iiifure fep/ (cge t>emc Virgam,oDcr Xtal^t tfatcin/^ic^ ^afftr/^alt^/m bavnbcr/xfttb ia^ ce mit cma»Dfr (o lang fict)rit / h'^ ta$ ^a(Tcr g4n$hc^ i^cr^f^ce ^f?/ml)tflcfel1mtm^m Gräfte

inac^e mit

^mf^m

«?jcöerum^

^miug/unD

rci^

;^n t>on

nwcm mrt ©a($/»n&

S33cm(?(m/fo ^a(l« ^uf/fem/pnt) prel^tcrc ©iftcr.

^a$X\ in. (iap.
fl^5*^m ^fllmf^r/Salarmoniac t)n^SaIgcmmeufr),)C^f$
*^
i«;*

^o§t/ gcmcm 0<ilf; m;* ^§«1/ (iiHimwt Sal armo-

niac,Riragallum,i?nt)SalaIcali,|cDC0l|*^§«(/niifcijaffr$mi(

attöcr/(a^mcmcm|nt)mfiiöDo'0la(Vmm@cfc^rri

kp einem
U^

gewer

^erfc^mel^ett /

»nnb

fo

lang

biij1Vfb(l

flehen /

Denn t>rk^ bae ^efc^inenf^ jn?cp/ nimm Die OJJötcrn herauf/ mnb tfyi Derfeiligen erneu 52^§ert ^u^clym mai fomeIÄ«pffeir/fott?irt>te$ ju feinem guren
ciüee$uemcm<6temtt?irDf;
2((^

0i(i>er*

Trafuiitino.

4Da6XIX.€ap.

^3^nm @ahnf er /eaUmiert ?Bemflein/ ffrijTaCfjn ^trfenW^
''»HD ({cmtin ©at^/emee fo t)iel a($ De^ an Dcrn4a^ Hein pw(^
tterifiert

^r§/

mit einanöer uerm^fc^en/nac^ma(6 ent?ae tjon Dem a«ß welchem man Dte <Spanmf4e !^aDeht ^« rna($en

ffi(^t/mmUmn/mvmi^<^t\V^mittfmpulmaifoinm

^mcu^ntt ® cfdjin ksfa ö^e Der btitu Zf^di Hf^dhU^l iä^i tlahc/mD mit ^Ifcfjm g^fMctw^ttic/mifymh chn \voha<>
fkikn. nack Dem Der <lciimm(^ffrucf cntrorUen/alfo mium^m^cti^it>6iff&ünbtinm<n^fcn fa^m/wmn tU^üU^com floffcn/xfon Dannen tricDnumb herauf mnun/l)a$®tfcf^in icrbxafyn/tic ^(ec^ von tct ^im(nunion wo( abtrafdjcn m\>

tmUsm/vnbmit Dem pulufr/tpic^um crpm ma(/alfo auc^ i'e^
i^unDt/cimmticren« ^nDcnDtiicfe/trcnnaucfefofd^ce tjmic^#

mit Der projccf lon ewcö gc(?onhtcn @(a^ / tinm Xiif ge( fu« Dicr cn v?nD fcfemel^^en/ fo pnDe(?u/ Dae Dm ^«tJor nicht ^^^
lee /

m

g(au^ee§mc(l.

^\x\ för^rcjfH(!)/§mK0

@i(6cr ju machet?.

!X§uc% lauffen/ncic^male mememremenCWdrfettmitgemeirt _ ^a{i^/mt> "-^itxioi wolftoffen/ einen fet<»rpflren i^ffig Darö^
lernen

gm «n ma( tjjer/oDer fec^d/Durcfe em

ter gieffen/unD mit einemi?d($ernen (Std(Tet fo («ng vnter ein<»

«nDer rubren/ hierzu einem Corporett?irDt/»>nD feine »oriBC

gorm i^erlieref* D7ac^ma(e nimm ^ei^ fieDenD '5Ba(fer/^e^ e$
»Kr Den gemelten Mercurium
,

trib wafclj Denfel^igen fo

lan^

rnD Diel Damit at/^i^er ^an^ rein mxt>t:'Tlmmci{^ Unnan ^an De^ ^aflVrö einen fc^rpjfen (f (fig / ia^i^n mit DemfelH^ gen^umanDern mai reinigen/»nD Durdj ein iemcn !X^ucfe (aupr
fen/tJnD enDlic^ weil er rein

genug i(?/tt)oi trucfen werDen,

^w

nacfenimm^n^ei? @efe^ir:»on@(aß mit (Iracfen ,^alfen/fe$:

m Dem ümn m ^e(|e(em/oDer hangenDen ipafen mit einer foU
in ivatm 4>fen iu einem mittelmaflfigen S^xott / fo weDer a«t f arcf/noc^ {tt fc^wacfe fei;/wi (ap Demfel^igen(^ett)er)§ernac^
fein a ügemaefe |e (anger | e me^r pfefeilren/hß Dn fifte(! Daß fie^

^c 2lfc^en/tJber tt>elcl;e aüE>creit ein iau^^ i(i gemalt worDen/

>erMercurius(4(ewiere/wiiw einer g<ini^ro6^en<lrDemrDr/'

148
oiö Dmit

^cnittVli^im^/

mä f^nwn Dartnm §mn?ra / fe^ j^ninxinmttt^tn

^o(&m/o^er 2((em^« awdlffotun^( t)b^r
fö^f

m §ea flammen

Scä«

m O^fcipimfc« aümf f a(I?en fem flniJig jiu -O
ff(t>jl

jcfcö at^or gcf

fc^icfee Darum^/Damt( Dic^rt)et)r(lo b;jß tnicfnc/t>u t)U ffeucfe?

ii^fejt

De^gcmdDtett Mercurii.iDntJcr^mDert fonmahnnmn/

»nD al(i)me|r ttic^e/aie Der Merc udus

m Dem Äolbcn lU
Dem
.

gm

blct^e/ivam foWjee ^efc^ehcn / (b (^u Die C9?ater9 auf;

^efliiIier®efc^tnmemiinDer®(a(;/.Damitfie in
rii,a($ |§rer/Der

Dem|eiH3en

fdnnefrucfnert/vernnre^fie^ernacfemtfgleü^fowciMeicuewic^t fe(bf^ ijl^/fe^ Daö ®{a^ mrt (JrDen/am fampf Dicfer CÖ^irf ur in einem ^afen roQ ^fcl; en/ tr ieof^en t>er^

®

Mercurio recljt wD n)oit)ereinta^rett)nD »ermifc^ef/»nD §a(f
t)a0®efe%ininfo(e^emalIe5eitiro(t?nD
fleiffiv^

melDt/ in Den <Ofen/ in trelc^em Die @efd>:n von &iaf) warm/ fo (ans^u einem S^mt/bi^ Du fihe(?/Da^ jkfj Die ^r De mit Dem
t)er(Jopift/Da^

nickte §erau^Dampffe/DDerentweic??e. 5?ac^jmal6 fe^ee^aijb

mit einanDer in Den Äfen Der purifieaf ion oDer ^migunß/ (o ian^famm ^eirerieiti / U^ Die ^>De tan^ ^u einem ^irDt ficaUt (twan e|er ro§f/<?($ fc^war^. fc^tt?ar^ woroett*

Hmm

fot^tt^efe^tüinDe fbviei

MercunumDarju/Daf;

Die (£'rDef§r

j)ori^e jart^etvieDerwmt» kf ompt : 2((e Denn nem t^m

Mcrcu-

hum,foDium(e$fen

[nneingeftian/trieDenimb §eraa^/fe^

tpieDerumb in Den purgier Äfen ^u einem f leinen Jenaer /h| an^ De <e ein tjoUfomene ^c^wdr^e Uhmi(>t/al$ ml^($ §aU f (einen mie Diefem geringen aüerbepen ^eicfeen i|l / t)ii

m$ mb

^ewer fo iang ein/ biß fit wieDerumb weiß wir De / wie ^u^or mit
Terra foeSiTphar »ubrum.

Mcrcurio, Diero^te^rDe/^on w<Ie^er^ut)orO}JeiDurtg Terra gefefee^en /wirD x)on De« 'P^i(ofcp§i$ »nD 3lefeintifien fccmina,vnSulphurrubrum,oDerDerro§ee@ettt?efe(genem net : '^ett fie aber mit ^Ui^ fo viel ro^en t>nD gmini^ttn Uctcurio »ermifc^ee/t>n foiwiererwirDe/fo nennen fie e$ Da^reefe«/
Einern

mb

Dnb wa^te detail /{ovimtUt^ £lua(iee(m btt&cmmtcn

in

fUfi h^\U.^ntf t>ic{($ i\i Diiö ;cjiiöe/tjcn tvelc^cm ^t^itgtmrbu t^ man ($ in (^c fc^in t)on (^ia^/m eine 4>fcn ^u einem f ki> nc ^o^ijeiver fe^en fdüe/ bif; ea eine (Sc^wdr^e hfoni vc/»nD

m

itac^ntvile
mifirifet/

n:^ieMum^rcei^ trivDf,

(;f

fc^einef /alfo in

ficfj

vet^

M$

^Ah( ($ v>idx^nbmcituhjvUt) S'<i^bcn/

Die füment j?e pfMlofop^i §tn vn b trie^er gcDeitcfm,

Hxm tann ^nD $n;?ar
ficfj t)i<

mnn

ficl^

fofc^e 3'^irbcn er^i^cn/fc i{!e eingeicIjcn/Döfj

{Jeucfefigfeif mitDem

Compoficovjfrmifcl^e/ünb rtuptrucftte/

Daraiiff Denn Die OJvixmrenDrlicbircißtmDf» SUnDalfcpfHe^f

fidjDeriSc^tvefelmieDem Mercuiio^utjermif^en/ t>v?|e eina ta$ant>erinficfj^euge/irt tfa$ an^er ^'inein ^nnt^f/rnnD^iljo
f>ei?De einv1n^er
,

(onftrmieren

»nn&f ifrcfen/^lfo Da^ man

fie

m<limal$ ,2((0 Denn aber i{le$3eit/t)a^t)«i)eine@ft)«(trr^et^ef?/»nö mit bem Htincn (v^ngjtimen Jeirer fo lan^ an^alufi/3if) bie SSRaffrp vecfje treig mbt / txnn Die 0acfe ifi eincö öfoffeti ^erti}^/ ttJirW bemni«^ auc^ nic^eo^" "^ät/vnb^tci^c^y^üf ^((vUn^ctf^itom^m laf) t^icf^Icimn ^Vrbtufvnccfj ^ncje^ Dulebat?cn ;ibfcfei'ecfen/bap bu mitten im "533ertf n?oite(l nvu-^^
(a(|en/fcnbern fa^r
(jetrofl fort /jjnb

nic^t me^r ^ernennen mt> fcfjeiDmFann*

eriragri be|; ^^ibce/fo

wirbt bic^beinegättjnbdKu^enic^tref^tren/önbanrpfefien/ ta^aü<$ xvoi an^etrenbet fep/jjnb bicfe t^(f{tn tfic ^an^c geit
trineö^eben$erfreiven,

fQerowe^enwenneafoweitfommen/baßbae^ajferttJeiß werben/ fomöc^ baeJetreraH^emac^ grd(]er/tij; bu fi§e(l/ i>aß ee alle$ feinee ^nni^t^ (0^ vnb cf}n fo). ^enn nremt e$

)um

aaerwei|]e(Ten n?orben/fo

i(?

berfecl>tt'efcl

xfcUfcmmm

trei^/vnb bae Junbament/oberber (^runbtrecijtynbirol^e^
lege. 4)iett>ei(

aber bae

®

o(bt

mn fo »iei t gewrer ^t^cf^df^t wirb/
genom*

Äle ba$ ^i(ber/^aben bie 'P^ilofop^ibal^er SSrfacfe

tuen/ biefer ^eimlie^f eit weiter nae^^uforfc^en/ mt^ fin^ awe^

3i

ciiccffu^ mit i^tm S'^d^ ft> f^'rt ^ommtn/ t>a^ fu tix(f:$mijf< in ro|i. ^M»w4i« ximvat\tfclnimtfai{oauf;t)tm Mercudo ^oibrmcl^m Uüm^

<®cron?f<^cn
x?origf n

mnn

Du r$ fo ffi:n^ek<ic^(/t>a^Dic$9?atcr9

gvitt0a>iiptt?orDcrt/ro(aj; ce in

Dem ®cfc^in/tt>ic^«t)or kp Dott

Utimn Imh^fc^mmm 5'C^ct (!<^cn/ alfa taf, Du D(?f]Vt^

^jijcnK^f
iticIDt /

im ^mn^fleii grcffer mac^efl/fonDeru §a(f /tricöc^ mit Dem geringen an/ h*ß fic^ Die tr ei(fe 5ar^ in ^ittcn^

ßäib XftmanMt/ai$t)m macl? Da$
ir eie foulen/ f an (tu mit

nteörverDerben)

m

Jewr gro^(Denn trenn ee fo. Dem groffen rnD ^efftigen S^^^'i* «i^^* k^ DviffeChg a(fo brennen/ U^ fi^ t^ii 9Ka^
wir (iu fe^e/ D^ fie fic%
^an?crtaig/etttMit in Die ^d§e U0t/ml>

f evp in ro^(/ ot^ ilitronfar i t5ern?anDIe/ fc

«le Den gleicf^ irie
rfnjaii

m

u^iDerumNuff Den^oDen ^inabmU} finätt/man Deie C9?4nge ab »nD ^unimpt/Die ^arl> aber fan ficf^ nic^t mr§r »er# auDern/fonDern Heibtro^tt^nD ^itronfarK^nD tt?enn Du foU
cI^C6 flcf^ejl/Da() fTc (Ic^

nemlicb nic^t mef^r t?cranDerf/fo n^if?/D^

fic

ab Deit gaur^ x>n\> x>oU^ommnlid}mUmi)U faym bic f^timf (ie[>e •)7atur i?nD Saugen Dt/Dav>on man (cl}mbt/ in j^t^aU.
'^iltuah(vanf) bitfa^cm^ofition D3 be(?e@o(Dmac^e/fo
lief?

fife^uvorDerl^/Da
x>cn

Da$@tfc%irMrieobengeme((/weDcr^u>

incIinDic^iJ^e aufiTric^te/nocft aucf}^u(icff [nnab t§u/rucf$

Dem $ett?cr ^iua?eg/ ia § tricDenim & f a it ruer Den/ »nD mac^

Dic^ntit^irepen tieinen/r^Dincn (^efc^ir:(mi fotrch^crgfafure

tmD t?erfleiMjc9en/rnDDa$5wer(ciDe« fdnnen/gefafl/fhn
in ein /eDeo Den halben

X^Hl Der S^aterp hinein / fe^ in Den ^#
iaj^

fenReuerberatioiiis.3tt?een2;^ag/t?nD^uw5?ad"^(oberein3'^

u^erv)onDik*«ni;)o(^/v>nD

Daajetrer niefjta^e^cn/bip

&ic O)vafcr);recr5ev)tiDn?0ka(«nicret/»wD^itronfarbtg iPirDt/

DenntDenn fiefo fubtiitJuDreinwirDt/Da^manfie^irifc^cn Den Sf «c]a n tmm fu^en fann / fo i(! fit Der ®ehi§r nae^ gereint^
gec öuD firiert/alfo Dag fie Uin ff errr me^r minDern/oDer an Der

ga^(gcrisi£m*mac§enfanm.^nDu?enttjieaifo/(t>ie^bcng<<

^mibt/(Mmmift/ fo ^iU tic ©cfc^ir: rcnt ^y^^iVCir him^^y vnbU^ fUmcbtmmh Mtmt^cn/ fo ftnDcfm/ taf; fic ^$c OvS'a^
dem ^oDen

m fc^war^

f)cü/3(dnj;cjjD »puluer liöcn.^nt'

t^jc^»

mr/purgKrccealfoDcn fcrnntt^^rtnigt,
fixierte

(^'m:^l:»e}i »ontJiejci:

^afap ^u einer <5rd||crn ^mt^c cmc$ ro§m t^iibf rcj(c
folcfj

.Mercuri!<^ce[Hin/t)Cra\in^cft|§n/t»atMcrcuriu,mDiC|?Ctf;Cfe

vPirvoSf cmc«c 0)u^DicmAM»t>m cm
,leife®C'it)J^unwd^crt/n)ck[>cö

5frj'ön/fo ßcnug if;/v5
J)ic5j,rtition/ jiicijt

Dc^no^nc

me5rfe9nf0mtc.^l<aJ^^mOl^lt^on/foflc/^lc^§l(pfov^i/öe^ •^tt/^a^ Dicfci>/ tinegcmciDf/fm gcicfjm ^er ^onfcmmcnf^eie

2f(t nccfj xfUri^/ D<ip

mir auc fj t>on Der hofyn

<^cl}aU Ä«n(? ivelc^e Die ^hitofcpl^i bi\) §er fo ^crnft c^ tm/(twa$ rtit^e?^c/a{^ Da ipüMt Dierem^fem/Deu o^ wir fch.on

m m mvt^
fie Die

f^rfre jfii cf^c

.cbianß(i,ci^t/(c^ fe^ titßmclbtc^^Jlautr/^n

mttvoü^omnm
OJ^cfal/

h\\Kfit\votyc/foViicin^dtit}CbodinM} Öcfce/D^

ju wäditn fi( ^efüije tPirD/nidje f meieren ^atm/Deu ron ivc^^m
Oet- t>l)er^roffcrt

STrudne/fofie in ifyh^t/fom\>t fie$u femer

^oUhiümhät/fan Deroivegen m fei« ä^eMlI §ineiR (ringen/ noc^ Di?(|e(t)i^em^u(t)o[{f ommen ®olDvcrti\int)e(n* ^eDvirff
DenmvKfe einer ani)(vn Jeucljt^gf eif/ Dieireil^Tr»' Die |eiii.»^e/ fo f le öef^^^e/Durcfe Die^ro^e ijif? Def? Savte ifleni^ogcrt^crDc:

^m

fonpen §at fie f emen@ett>a(e »kr
gier

Die ^}l(taü/titfüi>ig in &oit)

^xmnvanMn / et^ fid} in De ©efcljir: x>f>n @ivip mit fo uiel pur^
Mercurio ^u^ennifc^c, -^eroire^en tini^e ectvae i)cn Dem ^emeilen ^rein ab /fe§e e^ in Dem Qmcii>tm ©efc^ir: mit Do?

ii

^

2fr

hontet

^lif}i\mj/

{^muutunlfclitninbcn £>fm/iu
rol^e mtt)C
crj!
:

mm iUinm
m

S<^(titin/

DajiDicCD^afa'9 ctfAUf^ fcfyvari}/ ^frnacfeirfig/ünöenDf lieft

^cnn mnn fU t>ottbmtncn ro|e i(!/ fo i(l fic <?aer#

pcifca/»rtDi)üc%% Die^cfaü in folcifc ©oiDt jimer^ Der ft?(t}it)drt/fo kflff r i(l/ alö Dae itatöHicifee ff if rongdlk» ödni^ijcfjrn ^epnuti^/ee fq? femer (b Diefee fifet /»nD ber @c^ fcit§r naclj ^u machen ie^mer/ Der fie^iJeflfen mc^(|ttmaller^

^m

pcijjlcatpei De erfren?eit.
jöifir^ctp

^Bilfua^erDiefeOJ?eDmnmuWp(ieieretit)nDverme5rett/rif

m^fZ^*

mm einen S^ie^eI/t§u§unDere^§eil De^a^olv^^B^^^f"^^''
cum /trieoknv^crmcJDef/ Darein/ fe^ t)^er glüenDte ^o^Ieo/ »nDtreim Du ri§c|l/ Daß Der Mercurius anfangt ^tt rauchen/ f»
trurjfeinen ^Tl^eil/al^^iim ßrr^ m)?el/ein §a(b iöl^tt)iefc$ Lapidis,oDer

&nm hindn/ bccU Da$

(*5efef>ir2

mit

mtm |«Dtnm
fanjruvernc^

<©ecfeliror^u/vjnDia^ noe^mafe trieDcrunib fdt werDen/fo
finDejiu/Da^Der Mercurius mit einanDer 5ur recfjten/guren/
»Hi) v)i)HfommenenOJ?cDicint^orDen7t5nD Diefce
(Böfbfauf; ten/foofftDufei^iluHff*

^e^erej^u

akr ©oIDt^u machen/ fo
^nlmifttfi^m^tx^Up/

mS^
bToc^w'.

bu

? ^^'^^^ ^^'^^P ^^¥

^0^^ ^^^Rf DJJeDicin ober eincö anian^mll^/ fo

wim ciiu man iauum / ^nh

ef^ ?Ma

foUi?en^o1Dt/fo Dae recf^re nnfüriicbe an gutevbereriflff. 0iikr Damii }u machen / büt Die ^^ü esfe »nnD ÄrDnun^/ n^ie oben ^^emclDt 'inacfj/tocnn Du fo avit f on^nten/Dag bk ^Uf
(erpwei[;worDcn/Daf^t?eirer3rd|Tav\)nDla(?Diegeiic!jfii3feif

an^trnänm/fo mvDt t>ic WUmywai^rai$ Der ^c(jnee/a($ t^mn f F»ii fte tti?t Dem (^efcfjiv: vcn Dem Jetver hinireg/Den« fU
i\l

cm^'iUmP la^ fiemieDcrunil'' l.ilt trerDen/aiiff einem Dar^a

üü'orDneecn '3eem jenaben/ vnö in Den (*5efcfjir2en/tt>ie oben rüiibC:n^3oibtiÜ'om\Hibüti^ott^cn (ciUinicmu
'^.^r^flcJjttUcfec'^cr'eumbDcrfinDenn^erDen/rofofe^eetjn^
tcr jTchen $u fd>e(tcn /

Lapidc.

;

Da^ ic(j mtcfj / ncmijrlj/ xjnterjlanDen Den vmu u^elv^iem man Die ^JJJaali &Qlct verwanDeln fan»v

m

cftc 44 jlcrmauücr nicbj (mit / fonDcrn (>if tc mi mc§r ®ott Dm Siamdc^tr^m/ ta^ er c^ Dm ©uehcr^ij^cn ^uerfmnm c^cU/ bamitfu Dm 'iöcrpanDt Dicfcf farfrcffiic^m ^«rt(? meicfem nip^m»

>3mmSalgcmmcum ,\)nnD «jcij]ctt TOrrnjIcm/cDrö
^tro) io^t /^mti$/mnb Sal
^

armoniac jcDce (in ^alb

lo^f / la^ f (cm ipixinmfittm / Durc^ cm ^fercb rctf crrv mit^pcrf (art>crmtfc^cn/»n^kp Dem Jctrcr trudncn. ^acf^f
unile nimm Dicfcr ^j^f ur Drcp iof^t/tol^t Jlupffcr ^tt>d((f ^o^t/ mifc^wofbmer cmanDcr/t^uc^miecmcr gcnugfamcn )S!fläm gcIBcmpcin m rmcn iXicäd jufcfemd^crt/ vjnnD purgier Da^ !^up(fcr auff Die ^ct)]e trie na(^folg(::2t(6 nimm (^ffi^ (in ^aU

t>e9)?a(;v^cin(^ein/'(o^(nifcr/tJnD

Alumcn Rocha^eince fo

»ielate Dc^ atiDern/Ia^ Dao ^uj^ffer/cfer

tin Icgefl/mie ein mni^ (Sa(nif cr/ro§t

ch r,t)nD ^rinflcin in man Xt^ ^uuor (dufcrn/ttac^maie aU fo jcrfc^mcl^f Drcp mctgf in t>(n ^^iß ^qitim gieflcn / x>nnt> ai$
txnn Die OJ?eDicirt
fotDirDt
Fin^ir f 5«n/t)nnD ttjcnn

®

D« ($ in ten (Sf{i^ f^im
rtcfee

/ Alumen Ro-

bu ee mit 0ilE>er »er^

mirdjcntrtft/fot(mt5cnfeclj(Icn2:^ci( ac^railt ^«pflfer§inj«/<

c^^ugutm&iUr.
€manDetebcrgW(^eti.

'2(c^

cm Aquam fortem duff Die '^ciflc/irie Du DcflVii
Äupf*
DemfcJSigen Di(|b(nicrm/Da$ ^a(Vcrnac^mafö

offetJnD tJid h(i erinnere worDen/laß etwaö t>cn
'fer in

l^cnni^ cuaporicrn/f>i§

M$ ^up jfe r

tt?ie

ein 4>e(e auffDem

^o^
fci^c

De« (i^jen bUibc/ai^ tmn gieß in Den

De(?tliier(en

Cl' j]i<^/»nD

€^/hif^ t>^e

Su^fftv^tün wim/al$ ml<f^<$ in fidtn ©tuttbm
citi

juae(Vfe«^mp|icgf/mt)>e§fj(]f(p:2(fc^c«/^K^e t>a$ ©rfcfein

wtniß muv ficf^/la^ bm ^Ipg fem aßgemaclj aHauffc« / rtad^ mal0 Dviröbrrgtcffm/t?nrit)fo(cfec$|umfccfeflm ma^i it)it)crl^o^(crvh'ß a fu^ nidit mchv fdtk/ai$ ticnn la$ ba$ ^upffcrtPoltmcfmwcrDm/ fo mrfin ft^m / da^ a ^u tinctn

mmavMm

^MmtUn/mbanffbcm'^ot>mt:>tf^®c(^imfmnhUiU/
tm\vafcf^mbtmi^cwitfcmmb/mt>tmd>$nacl^@(won^<it
|U riitcm Corpore, fo tpir(l» f(^m/m vki

b mm^^t

if^^ynm öcfcfela^e« gpttn in f(eine
acfee Xo^f/(e<jf0 eilt

® il^fem
f

|Cf fcfett jf

fm

^(un^f in

einen fc^arpffen g(Ti^/

giepnac^m5i($s?^erein£^afcn/t^we$ »on newemmit ge(!c(|en feinilrif^aü in einen Xie^ef/macfj ^nem io^t t)nD f (ei& Daffelbi^eokn wo( ^u/alfo Daß |e^ocfe ein Iccfekin of^

Um

fen Hcib/fe^ etn

@f unDt jU einem (larcfen Äo[^(fett?er / t)n& ^ieg
Virgam , pöer ^afen /
fo if e^ t>erei(,pnnö

ce

entJf liefe

v>kr ein

fmiß.

>3t«m

ilrij!«ßin fuMinuere ^(rfettief
fec!^0

mnb

\>n^atktt

^aU}i(t(e>

ioH /

(aß adee auffeinem ^eitflei»

^c§n einigen Baffe oDer Jenefetigf eit f(ein aermag(en »nl in einetn Äolf>en bre^^maC^i fuHimiere«: 7ta^mai$ mit Wtim

Pmoicwit^mimhmbtn/in.mm^mal
(rilif nen/mit

Der

®ebü§rnac^

timm tx^mmm (^(]tV^ ^«m Dritf en ma§( reiben/

t)nDuermifcfew/ Drenma^iaußetuefnen/tjnnt)

iumimmmit

^tmcin 4>e(rei^en.93nD öiepf$ i(? Die ÖKeDicin/Deren ein 21&eil Dier Deß ^ereini^fen Äwpffer^ D^m aüerreineflen ®i(^er ^feie^
•€(tf

ÖrV^rttm ticß ^iilcf^ t)on Luna ^tro?
-lo^f/Sal alcali ^wei?

is>^t/ fiiUimim Sal ar-

io^t/h^tu @cp|fm fiit fta(£> ^of^f/ ^t}m f (vir tt?o(ferf(Of jff/nU,4«Alumen iamenum fccfj$ io^t/prje<> ^atim <Sa(^ ^c§mio§t/fag affr^ Hrtn p«lum(icrcti/t)nnt> tq|> m'nmi tf wrr ^rp^ü^mn/fo tcit^t t$ Umt fmi^.^in JE^cÄ

mb

f^^rt/mvK^töaffd^i^r/tri'C Albertus

Magnus t)öUon|CU9C(/

Äpermciif ein 9^fun&( / Der 5un tf (ri« €#iv|b ^Y^mm '^

iti

Dem ^cf^mimcn bauon fpnn^en/öe(lo(fm ©(aö/wriflfcri

933em(?em/»nt) )?r?pamrt<SaI$ l'cbeo «n ^(^ 9^funDf/Sal arinoniaooia icht/^0^ aU($ Hdn^n >pulucr / niifc^ mie brm

5^am m($iün^m ^naUn trol v>nf cremanDcr/ »)nt) ia^ in tinl ^oihm bei? einem f (einen $eit?er(em fuHmuern/bt^ alfe 5e«ci^^ ti^hit barntm xftvfcfyvinbc / nad^mak maä^ cinS^tt Der
^uHmaficnbatmur/t^n/nacf^t>(m($>al{o{iiUmimt\vot^
t)en/em5^n$^uioier^m^enDergeme(t)tett(5tutf^»nnt)wr^
mifc^ t$ ent)(hf^ mit fernem Silber»

«ae XX VII. (Jap.
273*^wt De^ JtaldP^ tjon ^T?erfc^aIn/t>n&SaI armonfac|'rt)r$
ein PfunDf/mifcIj tt?obn(eremanDeif/(ap mit

®

emflanek
Deß *0(fe

«uffemem ^eibpem tv9(^crmit(mm/t§iifcwf

%^6

530nter2((c5{m9/
gfcicft

mmut/ tid^t^in \>tt^idi tinm iporn^
tiacfemafö <iuffDan 0(art nnörrum^ trurf

Wdr&</!a^

m tr aDen/uon neu?
eö ^an^ $d§ tvu:t>f/

tt?rmmiet)em4>el^wie^mior»0'mifc[jm/a^rrmaletrttrfricn/

DnD fo(c^c^ fo

ffe tJttt) dicI tt?tDtr§o^ku/6i^

ia0t?^cr«»5^n?cr§uDepinm:n/(ci(?Da$/fmjjc/fPt5acfefo!cf2^)p
^Dcfttttaf ion
ttjol

auf Dem ^oDm li^m Hici-en / auff cmem @f citt
f .ttiv^

§crra(>m/»nnt) fo

an tinm fcuc^j f cn 4>rr fr^cn / bi J C5
DJ?atcrp in

fofcfj fidfe folutm,® ^nn fo cfft fic^
foicfj

m ^a

j]cr Dipj

'Purp«rfart^u)|er/ fo aUe folttimf/fooffetr>irDtcaem »nnb ftgifrcn/ t>nnö Diccalcmimc Spiritus kpfammcn f^alf

m

Corpora fdmpfircft fo(iif crcrt U\m, i^crnacfe nimm U^ fubli^ mimm Mercurü, vnD fublimicrt 2(r fcnicf/fo x>U{ Da ivif( / lom ntifc^ cini'eDce fi^rficfe felbjlficbmmii^f/ mit Dcm^cmcIDtm 3Bafl[cr/(a^ aüwc^cn/c^cr Du ee »on netrem »crmtfc^cjl/^uuor ipiDcrumbfrucfciinjcrDcn/tjnDcö c»Df(ic^/biä;ficr^nicbtiJ mehr
in Die i?o^^t§uf/irt einem ^o(bm fu&fimierm, ^Dennfolc^rö gef^c^cn/folafMuiDcfumb f(cin^crjto||at/ mitDrmgemcIDfm Gaffer ficben mafil ^ttmi^^m/ aVim^m triDrrumHrurfcn Leihen / an'e^uuor/fuMimiercn* tt)crDert/\)nt) enDfiicfj in

ümm

5?acljmate nimfeine Lunam^njrpio^f/Aqus fortis,fo Durc^ Sal ar oniac $tt?r9 ^ic (So (un'cn gemacl^t tvorDm fcdje -lo6f/

m

Luna ein ^aU fo ober Die maffen mip D^ »DU t>nt einer dyjildj ö leic^ i(!/auff Den ^oDen ^in^iU ^n\> Ut\t$
Der Si^ateri? Der
i(|

-lo^t/»ermifcfj

m^ la^ mit emanDer foluicrcn / (b

tt>ir flu

fe§en/

Der

^M

Der

Lunx feibjl/Deufelbic^eniaf? big er

^mm gefall
mtm

^eneri©efc^macf»er(eurt/mitw^rmen Gaffer tt^olnjafcfjen/ DuDwiDerumbtrusfenwerDen/afe Denn an'Derumbmie
joamtenOBafTcroermifcTjen/ tjnDfoicfeeiJ^umfiebenDenmaH
it)iDerf^ol>(en*TBenn folcftee gefcfjehen/fo fe^e e$ an

mm

feuc^^

fCttvOrt/fofoluiert e$

fici^ fe^n*

fein;

^aeaber nic^f foluieree
dkiclie^

tpirDt/ Da0x>ermifc^oon

nmm mifDem'JÖaficr/rnnDlap^c^

0(fic^$faff$

auc^ t)on tirwem ^cf!illKrm/tt| ^leöcmd^ec Luna
€'nt>f Iic^ fo nunflvD^fcö

DttD c^riircn ^cfeii^ tnitaUtm Jlctf?,

TOaffrretJOit Der
rio
,

Luna em!X§eil/t)c^ ^oflcr^iiom

A^^

a-

t?nbt)e(fcnt?o» ^rfenicf K^ce^trep ^^cil/mtfc^iiicitiem

lan^^i^i^tn^oiUn woix^wm mmUx/\x^< ($ in DcmfclbiüCii

ii^(nZa(^minmwarmm^\ifwiap

/

mm bitfdU^cxfOtiu
bei

Ur/(ot\^(lmn/mnb fok^t$ bn\) /cDcr (

ce

tU^o^f rrfor#

DcrOme§rmi»[^(wDfrftoft(e»,^ref(t^}?cDi(mt5urmen^(^ci( $u §unöcre mal fo t>tc( Jtupffcr/fo wirbt t$/m cUn miMü!Sk
tisr>ttm(ibt/in<Qiibcu

,©a$

XXVIII.

€ap,

^^^^^^tnmbtt^iätkintfon^ptmcuin^funbt/miffm olX'^^^^i^^^^ ^^^V 'Pfun^f/wn^clofcfete^alcf fecl>ö ioW
€>\Ä?|lo^ aOee rein ju pa(ucr/nufe^ wolmur tirnnbcr / wl
inac^auffDir ^fiffe/tt>itDtttt>«f?/em Dcfcenforium. y?«c^^ t)Oti Dirfer £JJ?irmr em 5a(b pfunbt/acriaffm §»?«« •«fl($

mmm

\>nnbm^tt6btcn gtü^avmhbmMercunum fecfeß io^f/mac^em einem ^^ie^e^u einem Amälgama fe^ ^ueM
^trep ^oF,t/
,

itemf(einen$ett?er/mifcfe{tPd(ff^o|eberMinera,foMercuri-

usgenennefwirDf/feinaü^emac^ Darunter /

U^ (ic^^erMcr-

curiusm*c^fme§r(epfe5en:0to^/tt^ennfoic^e$gefcf?e§en/&it

geme(D(e 6!ompofitton f kin ^u piiluer / thu fie in einen lan^i |a(|li^en^oikn/ober in einen folefeen/tJter welchen ein anDe^ rer jeinee g(eicljen^e(li5r$tfet?/öieß fo t>ic( Iviuge batnbar / ba^ WeS^aterp einer i^(n ^oclj bamitUbtda fep/fe^ Dae ©efe^iri

fompt Der SRaterp »nD Xaugen in (inm J^fm miff bi< ^tif* fe2ipc^ctt/»nMaßeefolan^ fUtm/M ^k Xau^efvijife^wari lüorDen/ate Denn flur^ einrein lernen Xiufi vha Da$i® efc^iry
tnit

f^rc ?$ mie^maUvm^/

vmb l<^f allein Die -lauge Dwc^Daf

Xncf^ ^m\4knffm/^ic^ mtfcmnp fo »id ftifch lait^^tniölti^ oi$ Der Wn^ert gcmfcn/x^n tkfciUi</ fo Mtt fu (cfyvatHvotu ci(ff wie iiiic^fl qmuibt/ mttvumh baruon ab/ tm/anffbit

-

®

«ir§r fcli\mtt} wivt>t/fmtcm ^ül »nö fc(jdn VMbt/ai$

tmnia^

tu ^Warcrp mMdc^ tm^tn wabcn/fo j(i fic fmi:^ mnt> Unü/
iPKflefq)nfoü*

ÖBiimakr Dag biVfee /e^f^etmJbf e <pu(wcr fd^^n Jefl t>mtf
^idn'^mtif(r^/{ofm(^incimmfoittim^oibtn/(o vntcn mt> .!oUnwohtiH(iH{tp/^u(immSma;/^t\bla^($/mci^tm<$
^ercjangc/fur (ic^ feibjT con^elicrn/fo ir irDf ($ Mit Du cö bewerft

f® riTen emcn !X|«(^u filnfft?» jtrait^tVj tna^l fo Jjjd^cfcfem^i^
^upfiTcr gcf gan/mac^t t)af(äUgt fcBr fc^oti»
(^'6

aber noc^ perfccter \3tiD »oßf ommmer ^ümac^m/ (ag 5tV

*

,gcmc(Dte€ompo|T(ion t)x)n Dem ^pcrmmf/nacf^i)^mfiea«|i
Der ^au^en (>era«(;gertomen tJü tmämwotbl/fim ^erfloffen/ mit Dem ^13ein(^emolt?ermifc^ert/tinDeriimbtr«rfnen/wD bap
fe{bigefox?ft't\?nDs>ieltt)tDer^o^(ert/big<^Dre^e(jffe feinem 42)^

yermertf e

m fid} t^erfcfjluef

t.

2(($ Dei1

(^u €$ in ema J^o(beit/^tep

fo t?ic( 4^el v>on

^em^mDarüber/Dag ($ emc quer 5m<^er ba^^

mit Ut)(($t fep/fhtr^ em aitDer &a$ mit feine -©ecf el Darüber/
fe^ alfo

m Die beifle 3(fcfee/(a^ Dae 5^«?^ er (liic^ f(ein m gering
i (?/

fepn/f itD Demfci^i^en nac^maia /e langer ;eme^r^ufc(jureti/D|
cefeina{{gemaeI^fieDe/iveuD^e4bc(gan^es/nge(rucfne(if?/fo

tiim Dae ©efc^irvin welcljc Die CKater j?
fliff c/fo

la^ Diefe(bige Durc^

Da$ Defcenforiiittac^Demäemeinen brauet w)n oben ^inab ü?cif^t eß xvit ein fc^dn f (ar vil (aurer 0i(ber in blS)diß
^efc[jir:ö,4Diefe^^Jaeeri/rernnfd2mitg(cicl^ fomdfeinge«^

t^f;

f^fyndm &iha/mt^ic^ c$ in (imn^n^u^. ^in X^til DeffeJ^ h^l n\ ^u funffVJUD ^ wan^tg ma^i fo wl purgiere ^ß gefc^me(#l
Ji:upf7ergct§an/mac^tDa(fe(biget)berDiemaffmtt?eig/j)nDe«i

@)ibcr0an^aleic%/Denne^|pmptweißawßDemäqPöV-

.

!twc^crt/«fmm »rtgcldjc^crt ^airf cm
«u^.

X

§ctl / ^cr vifcijcn fo Die
Ddis^

ffarbfr ^rviwc^c/^trfp xbn(/rrrmifcf> i?»! ni^cf^ ein ^ifcf>m

3n Wefc 2((cljc t^u ein J>iJtött>oügcmfingcfvOj)cri ^ai^/
fb t>teli^a(nierr/üiiDr^

»nöglac^

Alumen Rü» chxjUg m Dcrfd&i^cn biffohnmn/t^nnb mci^maU Durcfj ^a$ Filtrum btfiiüimn/(o f^afiufie/m tu (it^u Dicfcm Dcmcm
Piiiwcre v>on

>3j^ t)e^ 4^petmmf ö/fo einem f « bi'nen t^c^iaf^mtm ^efc^in Der ebö[>r nacfe ijl ;erfcJjme(^t ir orDen /ein '/PjimDt/fe^ auffglöenDe ^o|(n / »ermifc^ mit gfeicfe fo t>iä ^oi'fer f (cm gcfcijarp^tcr <Sei?ffcn /Uf; in einem Q3acf ofett ftudren tvcrDc/rcibe fo Un^ t?nfei- emanier/ hg Die iScpffe ire»! ©efc^macf t>er (c5ren/(aß tU ^^Mcti^ triDerumb (rucf ne/Heüi Dar^uge^o^ ^ermatmen/mememlangtic^cn^olkn^e^ ti^m Jeti^er (uMtmiacn/rnnD cnDf (ic^ tr iDerumb falt werDen: Qii$ Denn ^rici^ Dae @laa ent;tt?er?/ (e^ b^ jmi^t fo fuMimicrec ifl/bepfeit: SönDttJcnn Du t)a$ 45perincnt nicf^e aß ^a^ / fo |log feine ipefen/tonnD (ag uon nctvem fublmuern.'JJvic^möf^ n?en«

®

m

mm

<!ffe6fub(mncrcf»(lAibcrma5itvie^uuorfuMimiern/t>nDfcr?ee$

Denn Ui}\iit$. ^<nn folc^e$ tjcrricljtce / fo (aß einen i^^eiC &üUt fo t)ie( Du tt?i(t/^erfc^mel^en/»ermifc^ mie Dem gemclD^c
ai$

^permenf a(fo/t>if;DieLunafott?etefom]?t/Dag fie ficfj ^em jerbrec^cn iej^/mifc^ n^c^ Dem Du ce mit Dem '^iiffer rcn Dem
fijtimm S;i arm. uiiacf lein ^er|\0|Ten/n>(>{;t)ntereinanDer/fvt^
iriDerumbtrucfe«it?erDen /

H^ ($b<i$ gan^e

©etricljeanfic^

genommen/
tx\)

(]o^ wiDcrumbmtfglcic^fotieltJonDem '^afftt Salisatmoniaci fjein^u Pufuer / iaf; einem "^Umbit
,

m

^e|lil(icren/

D4$.^ager

/leijli^

auffan^jen /.t^nnD ü?iDcrumt

x6o

5}C'Ubcr2il(f;uiit)/

mc^f ö mc^.r r>cr.ni^ Im^tiZi^ t>mn nimm We CSKateri^ §e2auf^
(ap

m mim Sar^u geljdngcn ©cfcrjtnflgicirtvDae irmV^c/fo ^uf
Da^ et*

iior viUf rt^fkgm/§crauffrö^rcn/v)ntJn?enn^u fi§e|l /

n>^$ gerau)7ge)lKgc/fo iangi>nter animtier martge/ ^i^ nicljtd
mcftr vbcr ficfe (tcii^e/fonbcrn alle^^wiaffcn a« ffDe m^oDcn fw

^icmvoümöcf/Derfclt^igen (§ucmcnä5«i|ufim)tfe§rn/ cbo:
fo

Du mfe( Damit tt)cij^ t)mt>a"g^&^«/ |w

Drcpifig oDcr

mcr^i^

ma^( fo »jcf ca(cmürtt5n& x)m9i!t>a§rrÄ«^ffer/(b ()cf ompp« ^ für «n -pfunDt t)Kfcr ®?i)fcur ac^ticgm Sön^ <£appctoa^<
^Crfccet

Lunam jUtttac^tU

e^^ ^dnentmcrtfcmtliunam rm 2^5^i( / trof ^mirtt^ot'
^^^\5iinl)amalgamiimm Mercurium acfjti2^|d(/ (affm^
itcn^ugrDecffm»itttDtt?o(tjerfIcibtor^rcf^frnA?bcrcm5c(rd?

fc^m/Dctt Mercurium^fo
wei" Dcirumer milchen

m Dem <^ ecfecr^jbrr fic^ f?dgr/ficrab

(ireic^rn/m tinem anDcm^ec^jer auffljc 6eii/x)nD einfö(4 5^^

Dag »on DenacljtlX^eifrt De^ Mercurü, fo^uDerLunagetSantrotDen^^/ me§r nicijf Denn ein :l§fili>e9
vhiij Heitre
(Ireielje

i)erfe{()fgen

Den

Mercurium

,

tviex^emelDf/

mitDcjr JeDer ^<\^i^ §erab/t)nnD laflenDenfef^igen auffeinem

^m'n woh'eiben; Damit er nid^r^iifammenljuffe/iJnnD^u tU
nem klumpen mer De: ^mn wer fole^e^ gan^e ^^rcf von neivem anjlmgen*
v>f>erfi§ee/

mug

X>ci»

^ic @il&crfei)ctniKl^

t^errk^fer

<^aWtta«cnüid*

nem weiflfen €*|Tig ^u Toluieren, «SaeXXXI.ffop.-

^3min Deg Drer? mai)( Deflittierten Sfpge von Dem ader^efTe«
^
^«peilTcn

ißcnuin PfnnDt/Deßpnlner^poit SdUrmomac

t

fccfje

iol)t/mifcf^ in einem

^cw^vmht>un@i(cliin

woimut

cman Der/ »nb Ivig m cmcm watmm ^a(fcr fo (ati*^ fid^m / U^ cö ficlj fcluicrc/ «acfenuif^ Den ^(fig von Dem Sal armoniac wiV
Dcrum^ Drepmai/vnD aüwecjen
»l?er

DcrtJor%eni?efett

De(?i(^

hcrert/t>i^ Die ipefen trucf en werDen/irenn f o(cfje$ gefcfje§ert/fo

tMivnDuMfcfeDiee^kmiereeSepl in DenacfeUo^renDe^De(!i(>
iiWren (^ffi^wla^aifo in einer ©d^uffeUcJjc Xag an Der @on^
tien/oDcr fonpan

m<m fcfeattec^ten X)n pe^en/ tip fie in Dem

^*fr'^d^"^H^*'^^«ö<^"/^nt)iu'3[öa(]er iPorDen/a^elcfjco Denn
öc|c(ji^e</tpenn

man e$ aifo (liltjle^en vnD ni§en laji/ vnD mte

Dem i^lTig a&trecfefelt» 5iac^mal$ t|u ee in
tten wol t)erf iei&ten ipafen/ (a^
9ßa)|*ertt>orDen/f)e9

mm mmn

peiner^

mm

aOee ^a$ / fo ^ergangen »nD ^n

f(einen Jetrerfdn fo(äng(ieDen/bi^

<»nerS(Tt'3wDenD^auc^»erfcttt)mDe/t)nD allein tic foluierte

3eplauffDem<:25oDent>bmgMeibe: <®tefelhgefuc^f!eiffig|u^ fammen vj«D f^et>fw/ tiß Du i^rer kDarflTfl/fo gut Du imm^i^
lanfj/aufp.

Deß ©il^er^*

;Da$
'^

XXXII.

Caj?,

gV^mm bergefc^ lagenen Q2>lateenjon feinem (Silber ^we^^
^o^e/amalgamier^ mittimm *PfunDC gereinigtem Mcr, f ^u ee $ufimmen in dmm jr^Dincn (*^efcfeir:/ fo wie ein. J^arn^(apgemac^tfep/fe$ einen ipelmDarwt>er/t)nDla^auff;
curio

Ui ^ßfife/afewere

ee ein

Aqua fonfs, tei? einem grojfenw^
Mcrcurius mit ci^
»fcerficft (leige*

^cfftigcn ffewerfo lang DeOiüieren/ t>i§ der

wem äheil Def?C()rpons, oDcr Didjten ^^efen$

^cnn foicfjee gcfc^ef^en/fo lag Dae /enige/ fo Du auffDem ^09
Den Deß ö^efc^in$ finDeff ligen mit gleich fo t)iel einee andern »nD neigen Mercurii,tt)ie^u\ooramalgieren/nac^mä(eDe(!i(^
Tieren/

m^ l)a(fe(^ige fo lang antreiben/ Wß

t>i^

Luna mit fampc

^e

iii

t^em Mercurio bcftiUimt i jl. Ärntt <$ fo mit VßixH ber Mcrcunus animacus ^mettnrf /ö?c(cfeee in Dar fcc^

wmn

Htwmw

»>rtnD ^cwa^r mit allem S^«^^ ^emacft nimm Der Jcpl/oD«: Q)laf (er uoii fernem (Silber ^we^ 4o§e/$j<rmi:fc^/ oDer cima{Q<^9

tnfereedmi(<ic^cld]^ttJe^artiinaciMercuni;4e0eeaüem/jon&
öir^ je

em$

t>m(>ö

anDer

mem ©efc^ir^ «>ort@Ia^/Dapmcfet$
Die

gemelDtekpDe <SrttdP/»nD Diefea mc^fo(gettDepu(iter/al$nimmro§e« tpeiffen ^emfiem ei«
tne^r

|mem fommealo

9>funDr/(aßfiemp«Uicri|ieren/nacl?mate Drcp

«em gemeine« ^aflfer
fhüge(lanDen

^tunDtin ei^ Dem ee eine tt>eii freDeit/ale Denn/ nac^
Dae Filcrum, oDer tröüen^

\?nDficfj gefe^t/Diirc^

^inDe lauffen/in Dem TOa(]er ^e§en <lo^t t)on Dem Säle alcalj, t)nt> gleich fb t?ie( ^m*ne Dejliöieren» D7acfema(e tvieDerumd
^ordj Da$ Filtrum Defliffieren/^nDcongelieren : '©ieSWaeeri?/ iwnn foljr^e^ »er^ic^fet / puluenfieren / x>\\ D mit Dicfem «puluer iDa$ Amalgama in Dem gemelDtenOefc^iri <mir\timn:2,\^ ttm ficjb Dae ©efc^ir: Peiflfig ^u/fe^ee^ Die^e^en er|le2:a5 Dkreitifiem^etrer/DieanDe^ »acfefo^enDe^e^ene a^er t>Ut
tin groffee
:

^nt> U^

Die S0?vUer9

mit

iixm^^t

Dem

©efct^irj

ü^e^male wieDer umb falt werDcn / fo finDeflu fie fi;i iert / DiefeU
einem Jetuer Der ^ufion/fo fcefom|lii ^e^en <lo§l fei«Öilber/Da^j>ermifc^tPie^ut)ormitDem animato Mercujtt

l^e fe^

no,fofommen^wep pfmiDt/tpelcfee

Dii

D<nn»onnett>em/tt)i<

|uwramal0amieren/t)n«DenDtlicl^in Diefemfon?€it fc^reiteri lanjI/bißDer animatusMercurius ^mt^ t)nDgarftgtereti(l<.

^nhi^ Oie Luna aueft umt mi f>eflfer / »nD (ilrtreffliefeer ettrae
J)amitau|5^urtc^(en/Denn
gteic^$fal0 aue^ in Den
fie

hpe§et auff aßen proben/n?i<
Derjjleic^en/

^immationm\)

§a(l

Derowegen tuol *^rfac^ Ö5^tt Deinem @ffe<5pjfer Darfur^MDantfen^

@tit ©über au j; t>m Mcroirio jutWitgcn*
*

^

4ÖaeXXXIlL€ap.
mal^rnUSalarmon act>n^i;)arniwepo^eft|r'epmdt>Id

'^

rdUn/aie ^cnn m ein f nbin (^efdj jn/fe 6n? <mc mitfr(moflig^n
{Jcirer cttra^^f tp tror^cn / ^min thtin/ t>nb wtnn cß ^ic^ ^«p

genug (Vtn bct^uncft mitgiurnDenÄoglm tfbfcfcn/t>a$ Smti^
fo ^<?IDt Die 5(ammr« j^rt 5<nft t?rr(ierf e/ fem aKgmad^ fr (4n^

Öcr|egrd|Termac^m/Hj? ticjhimm trtc^erumb^urpurfar^ wixbt/tmbin fold^cm ^(le Jenaer mit dncm 2BinMö?eM bapf? ffr an/ »nl) f^awc §inein/ob berMercurius jloffworden / »n^ iticfetme^r ^cgm^u weichen/ a(e öcnn/wenn tu fo(^e$ fi§e|l/ fo rucf »n t) ncmc ; §n tjcm 5m>rr 6mtprg/fo pnt)e(ltt Dic^t^^w/

«mt)gueSif^m

@i(6erati0^kt) jumac^m:

5r>3mm vwipa'ere/ cö<r gereinigt ^(ei^f^tß.Sal armoniac
''i/,Xo^t/Salalebroth^,Ioßf/0a(nieerf,lo§f/f!o^fiffe$^it
5>u(uer/fe^e fö mit Dem ^Iei> in einem

jn^inem (3efc^in ^tro /»jinD Jewer neme ee d^ Unnxfcn greffen t)emfctt)igen«)ieDerum^ ^inm^/fo^iifiuta^ viörrfeinpe &üp

@tunDt ^u einem

©a^@<(6criut)€rme^Vett/t)ttb au0 einer >eö<n '^«^ xiitt iü macl^em

,®aeXXXV.€a^

^3m*» feiwcLunam itXo^t/McrcuriumjrijViogt/maelj^^
^u einem Amalgama/t§«e$ in einen.fvoIten mit einem (art^
d^n-^al^/gie^fo<)i<i^riiij?(in<j| t>ar»*rr/t>agefrmm h«<^'

tS4'

^on ict SÜc^fm^/
l^ocfe

^n^ar

Aqua vitx, 1(0^ Da$@efdjintt?o(|u/i)a^mc^u ftratt^ t>dm\^ift/ft^ in tinm i)fmvon §«ff« 2(fcfe<ii/madfecMi
foi(k Sff>((^ it^§l/ oDrr artDc r §ea SctPf r e>(«ruttt<r/

Daß e$ ^Üa^

wiD^a(^eficDf/»nD

e0alfoDicp(fiaS^a5t^e''Cmfcibi5ai iCtFwor) f?c&<n/fo wimx$ figUmi ^tU ($vi>n acm iJrrpar^^raiiß/»nMaß funWcrctt / ot)er fcfemcf^m/ fo §a;
(vip

^(to^Un

2)a£^ @tf6cr auff Dk ^rffc

am (Stm^t

r©a$XXXVI.eap.
'^u ^eu(f(em
(Spiep^(aß in rm ©ef^^^m/fprm^Dei* fiiüicttm Qirflli^ Darütrr /(aß Da^ <5pitßg{aß^ut)or ipuU

'umficrm/a(fo Daß

man <$f(5rtrttrruttrn/ n?a$ nkf^t

^mDurcfe wii/in man ^^tftU ^um artDcrn maificf^m/mb bmditmt<tn/al$ btnmtfm^f(ig ^imin thuni

tut^ ba$ @tc&

\>nt>mitb(m@tfdiitt fo tm^murmm^ifi txr^YnUn/bif; ^fi§e(?/Daßaace ^crgan^ot fcp: 3((a Dmrife^ Da$ö5ffc^irz j«m $ett?er/t)nnD Idfc^ Da$ (5i(t>cr cffr mnt> »tc( tn Dem i^ffi^

Uf])tm^(n/w(k^c$ cJ>rnfo »id i|l/fo wirDt <$/wu gf mcIDt/am @en?icfet fcfjtpd^rer.
<ittß/oD<r (aß ce mit Dcmfcibi<jcn

©cm @tt6cr Da^ ©cttXc^tDcj? ©clOtö
^Ä$XXXVILC:a^
/^ ^io^/ laß Den Drittelt X^ül Darojt fwMimieretv (eg |< «nc5

imt5

anDer in rirt^c^rr^e/fe$

Drct>

ÖtmtDttJnter Die§«ff<

3fc^m/»nDm<tdfea(fo Drepffemmt/mac^ fonDrriicfe im ^fn^^ fdnjrmttci» wD^enna S^ttitin Dorwntrr/wD fc^ör Drm^
ftl^iS«!

©cm @ü6et dn

fol({)

©cit)tc^eingc6ctt/al^ ftjcre
ijap.

^e^olDt o^er fonft fcirt (^ji^m

Saö XXXVIII.

^3^ttmTutia,3innof>er/»>iib-Oc^rcn@att/emcefowcUte

wcrnwi t)a\mi muntimn/ fo .virDt ee jb )tf^lvcrnMcfcm (^o(^ 5Bii(u a(>fr \>Ci^i^Um fernen® olDt^an^ ^(ei'c^ tt?a?t>e/ fo mtil Bolus Arniena, Oldnu'fc^ SUunül/ ^rönfpon/tJJidSalarmoniac, em^öfo t>K( ^io tJC^ atiDcm/rttbrömrt Drm^amemee 2(«tt^m 5lna{>eit emmal^iprp/oöer t>rc9tt?oi ^)nrem'rtan^elf/ «mö mtMivi oae ^il^er Darmit/fo tvirM t$ xoU fem ©oitir»

^u magern
>©a$ XXXIX. €ap,
j^3(ß<^^a^®«Ser?'mitCBfv1^(te^ert/»n^tt>e^fo(c^e^^erc6o
^c%c/etwae\>o«<5a(niferDarau[fiper|fert/fott)jrt)e$^eUn^

©cm ^iiUxm fein @ett)t(pt ^ugcbem
Ä«$XL.€a^
cf>3ttt fWn pufum'fiert Salgemmcum, j?tt&ö^rc^f(t^en ©tC^ ^ter/taß |e eine »mbe anberin tin @cf>er6 (c^en/^^nD eimen^ örti Ofen Rcucrberationis §mem fe^e«/ lieten/^ween Xa^

m

ttadfemalö »ort Dornten tt>ie&eruml>l^er<suß «emcn/ mit voatmm

Filtrum aefliüieren/Damil öad <5al$ DatJon ^mwe^ f omme / <i($ Denn tt>ieDerumt> emeii 2^iedene^eit/emtt)eni^^uni6 ^m^u f §un/»nD e$ alfo fc^melf

^a(fer wol wafc^e«/ Durc^

Dite

m

$ett / fo xmht ee nic^f attein voi^xi^ / font^rrn

mtk fc^^Jn tt>ej|/

WO ^cpejct m^<x\km Proben»

264^

^m

t>tx Sflc^fttii^/

gc§en (artVn/ a»ff t>xtt) mal acfef ^o^t »n^cfd^md^toi ©cfetrefd ^m^u/Iaß rmf(rmc w«U(fo f?cgm/ril§r$^ttac^mate

»necr«nan&er/öie^r$Äffomrinm3n^«p/»nö#c$enM(icft f^^ fccfeflm mal aujf t)jy Capitt/fo UfinUt fic^$ an t)at

m^

Sa$XLIi:€ap.

5^3»«m CBmtm^i p?c^$ Xo^t/ ^alhirert)«/* ^c|t/ Alumcn
^tk/tf^\x (*5rf(^in»Joii' rermifc^ nad^male mte @la ^/fo noc^ cmmal fo vier^alf r/ ale Dicfcr ®Ji)rt«r mif «rtan* Uxi^/'cwhici^ Da$4^de §crauß DcjliaiVrm/DonDonfclti^rtf

Um

mnm

itimmxt^^o^t/tjmnifc^ mit yn^ddrcfttcm^alcf/e^ueemciV ^ol^m /fang ^ae OeieiviV ^crumf> aiiff/ tjctmifc^ mitfccfJ$^o^f3m^oberA>n^m'mmrn^(ac^ Ux ij^fmfldlpgj
iten anöem

tpagr/ fo pnDeilu

m t>rrfd^jgcn tiaö ^i(()ar»
Sa0XLIIL€a^

J^f^n naci^mafe imimm imüm ®dcflcm alfo mdnm
w/ föne Dao ©efcfti« »ott rtiKr folc^m fc^arpffm iau^l fo t)0» 3(iaunöcmacft(fri)/igunoc^fovid^«n|?cm/wirrmalfbwcl
sj^äriv^fcfe^tcn

j^ 2(^Dmgmwo^rrrrf{(ic^

f(ein jrilrffelic^e^^rfcfjnat)cn/

Äa(rf/pn5> ^\% alfgr(?4r<f fi< 3(fc^i?n ^in^n/laßo*'

mn

f

timim/oncti anörrn^vin^c« iXa^ lufanipt ^tt ??acljt

m Oele

fitUn/xotm

fofc^^i? gcfc^cftcn/ Dtc

^(örf (dn '^imt'hix aw^

^)rmOc(<5fra^^mmcn/m^f^cm^clh^c^rl1lJ£pcrf(arkf?mi>
c^ctt/oDcr fc^mKr(n/<n

mct ^i\hcvS^X}{/ ai$ bcrcn Dm txitutt

^^<i\ fo vjid fcp/ §criim(> iDcI^'cri/n^cfental^ aufft)cm i'ntrcnöM

gcn^oDm «iifu

(*5cfc^inö fcgcn/Di?^ ©cfcljin mi( i;)tifncr0

4<«it>cf^um(icferrt

mtnt>t>afmbm/DnD <$a[\o\iux)Xa%^^m ^wrrfif^m/oDcrömt^wfraffo^ufcprm/Dfjß Die ^D^^fcr^

nimm <$ wUbtmmhmi^ t>(m®(^ fcf^itthaauf^/vwbla^mitbct: U^un Ptoh Deß fäm^
<infangKJ*^^6f«/<^^^ ^<x\n

ßMm

j^m/{ofinp(fiuc^infmtßnu

,®a$XLlV.e(ip3drte«imcirt m'tt/oDcr fanUr ^a^rrfr^itt ©e«? ioc^ ^ab / t^un bm gtnno^cr »fc^in / fo mitun (in

Hm

mb

Durc^ DafTd^e
t)a$ ^ccfe «ad^ttalö

4.ocfj

m i)a$

&(f(^in f mcm / popffcn

|«/ t)r|?rncfem Da$

&c{diinmg$ haum^

tnit Ba(^rp««^« »oti^ol,^ fem alf^cmcdj ^rdflVr/Hf? fic |cfKtt/ Da^ t)a$ ©efcfjiV; Die JarMrtc ($ foTf/kf oinpt. ^dc^eö oJ^ c^ ttwanniangfam ^cfcfyfy/nm\i D^rumluticfjttJ^r^i^ctt/ttecft t)m 5Wu§( faßm iaffm/ ai$ §c«c(l br^Dc^ Die gcif mitfampe

273tttm tm jnböt ®efc6m/te|!rcwcDfflfcf6i5m^oDmmi(
i^ak^anf /nac^m^lö aujf Drmfcft>i^m ^c^rannf ^upffcr/ wieDerumb Calc^ant Damuff/ vnb atfo /c cme t»mi>$ mbtt/ hß Daß ®tfcf^nxfoUmWiliiHmitmm jTarcfm ^aUfwoi
(irg

il

i}

z6B
^u/fc$ brcp 'Za^ in

Dontct'^iil^imp

ämu &laf; ^fcn/fo Ufinbc^in mdi '^ücv

flicffting Dcrfd^i^crt/öa^ t)vi^

&UUv t>a$^upfftt an fi^ ^c^of

i

nr^cß imtcn/mt) {onbctiiditmi(iiisttittfnntm\vcrt>m/mtU c^e 0aikn x>on bcm'^innt>h(rpi mac^cft pPcgen/Dcnu
€$ füf^ in (in

m Hm

|
^

Mailam (SiiUt$ xxmmMu
©iefönfftc.

^^^tt eirtem fiemmS^wrr/foldflficlj tJjcLunafpintuofa

^6? o§tt citit^rö^tödfkm ^Icp/

^(ritife

wie cm 5a3ur§d/fo

573mm örr Wachen ^la«rr t)on 2(rfcntcF / ^e^ ^efc^(a^mm ^(5a((;r6/j)nD^er^a(^ Mafia, iVDcö cm ^l^cil/((i^ m ton
iittcrfc^arp jfj?m iliT^gt^rffolütcrctt tJn^ iinwd^m^

mctaumh

ttndmmrtfcnyah(tmat$cinmicf^i/mi>{ol(i^($ fc offcrnD wd

mtHt^okn/U^ <$

tcwSftlg famv^iic^rnfTc^cfolfm/tPcnn

fo(cl5fß5ffcfjc§m/fof^i^C6cuviporiereii/t)nt)mrt

cmem

hellen

Imum Q[Bii||cr fo ian^xt>af^cn/bif) te^anf^ic^mmdf; mbt/
tcm ^^e^e6 ijl
t)cnu

m

'^äcf^m ferner

®

ueetJitD Jurtrefföefef eit 2(Ie

nim tütest 2:f.e?i ZtfaM/k^ in einem O^iejfm^ettCSSor^

(öaWfo feün)o( jloffen iTiad-^nuf^ mcl^ (ttva$vfon ivorDen/m g.cm^ einem lan^ mbxn mt> f?o (feu/ U^($ rem
fer

bmcm

^ap

DijTodtjeren/^ernic^ coa^u(ieren/m timm fc^arpffcn (J(p0

$t>ieDerumt? bi j]b'lmere*i/ wnt) e$ (»(fo

mit emanDer an Die @onne
«>ieein

fe§en/bij;

t)er ^'ftljj

fampfdc^ eiwaefrurfnet ijl/rögr^

^c{\Ut>ntatimn^ct / ^(\^ in <imm <^14flcrnm ©efc^tn rin ^ac^t o^cr'c(tt)4$ (an^^eriiuff Die hti^t ^fcljm/»n;it)^iucnD<

Äo§kii/h'g c$ iri'e cm tt?rij]c @alD trivDt/r
tig.'©cf1>rt

tt

D ^rauc^$ a(e tJentt

^^^fmrt•^un(T/^cnneöi^ate^mn^^^cmcm^cgei^rm^öc^^ cm '>>3nß 5» ^c^en nw^l fo tJid .^up|fer/ot)cr Sijfcn/

pDcr ^(er? gct§art/tjnD vil jb t^ber ajKm S^tt'cr nut cmvinl)cr ^cr^

€mantrrctcräW(^m/®o(l)(ofccr ©it^

SrteXtVIIT.eap.

gVV^mm
©laö/öntrD

t)cß

auff Die »orgemelDee

®

e jflTe j?ra?panerf eii

^sS^mifc^ tt)o(»nter emanDer/ t§u
flerb t)a(](^ige obctiircl

e$

mein ®efc^t« »o«

^it/(btrirDU$^u einem

tt5eijfenmil4fprmigcno<iffr. Äenfelbigen la(;k9 einem flei^

nen Jewerfein/ t>i^i)a$ ^Baflfer ^dn^lic^ epn^etrucfnee / ^w Den/nac^m^leeiniinDere Darein e^un/h^ e^foDicf wirDe/ xcit
ein ijafner^-laim/alö

Denn ttcnnewemepncrucfnen/tJnnDall^

öemac^ fo ricl <33««er oDer Je« Dv^rauffgie|]en /fo t?iel De^ Zx^
fenicf$fe(b(1^ewefem ^ennfolcfteagefc^e^en/ fo

nimmtin

treni^39""/^^^ß^^(T'^*^*Ö^^^fcftttte(^en/mitXüUiecffi(^en)er^

mifc^en/mie Demebgemelöfen 2(rfenicf in einem C!!)?crf]e(tt>o( »neereinmDcr (lojTen/ tJnnD ea alfo miuinanDer in einem (an^^ ^aljfigen/ »nnD'mit t^tm Luto fapientiiEWoItjer Heilten ©ia« epmrucfncn / aifo frucFen in^ einen ^fenoterein Jewer^on ^cI$fci?en/iibcrma5iöbfu5(en/»nnDcnD([ic^ü?iDerumf>au^ Dem Äol&en ^eraug nemmem r©efl[en ein 93n^ ^u einem
$>funDt^upfferget^an/t)erwanDeUDa(fe(^

Hgeinfein^nnD^ue
^il^er»

(SaeXLIX.eap.

w^ir ör e^ ^u

c^num &ii^tY.

©clci^c^auffdtianDereSci^jmierric^tcm

'^
miin

JOMcäfübü' mhcilh^fnnH/

mifcf)

wol mttt cwn^er/

m^ma h cm ^rott/fo im ^Wap / 2(«^ ^monat / cba ptcmUri^^(fangm v;>otbm/U^.^kfübigcinxmm &((^m

^a

«abmale (ttiDef <5onnm au^^Jmit/^u ^«(uer(!p(fm/^a^
^ultier ^u &tefcm39nntbun/ürmt) ba$^cmübujQjii(^füUt

taxau^^ic\fm/al& bum |lc^ att< bUfc <5ac^m cmon SKap» fm^ctt^(5rßc(aifo mitemanöa" »frmif4t^^u(uer/5Kß«> Salarmoniacijcrmifcfet ^arü^cr/ itc» fc^pfft« S(]ig mit ^f rü§r$ tt>o( i>n(er einander :!Simm ^rnac^ ^eg ©al^c^uoti

m

m

tXÄcf cti^roe/ Sal alcali ,t>mtö m^tt6(cfitm Mald/mifd^ bicfc

<^tMwoix>nurmmb(tM}m änl ^a(1Vf umpitimt/ tm^ba$ Fikrum tiHba\mhahfc})^cn/ Ufja^htUmnbflar
tttt}

!p^ixbt/mb t^ mbtii^ fUbm/U^t^ ftc^ ^ttfammcti tl^nt /

mnb

tinm iaimtpaflfcrgfcic^ witbt

rSmtt bkfc$ if ba& 52Jaj}cr>^ ^ci(fit$ba^0hsm^ibuO,utäß\>(tt(mi$<u

273*«»w<<»Wnictem5Bdnf?citt/rei«<ti©a(m'rer/^a(63(rf^^
mcf/Dcf?öon£iuccFri(6cr<^cmac^tw ^nbimati>/mbvnfi

fr(?(j^ ^u

mmS^wa/tnA w mdgc treic^ w« Dm »«D ^rrgc^rn/ S^vott Der Jufiott Danm w/ wta^ iiac^ma(0 fe ct$ 0(«rtDe

m

afierfemflm: tmicjfU ^tjpfff r fo weip ntdc^m fann / Da^ e$ 0i(bcrB(dcfe fcfecmrr/ wof(frfanDcr(lp</ DüSWarcrp/ wo(fi>

Dm

€mfa(fc^»ri&6etrie3Hc^eS52{):t«rDa£^Äupffcr

'^ *'^futtDt/3Rar(a(ltt>on^9rm/Salarmoniac,\)ttt)(Si(kr^
p«ndle<»d2Uoj&t/t)nttD wfijfe® ^tfm fcc^^r^r« ^o|r/ pog Djc ^attt^m tin i<U$ ^efonDcr/^u ^puhicr / mi\i^ in rirtfm /nD^

mriIJ?rtpfmitDfm45elr/t)ttHD öcfc^a^fcf öq?ffmtPo(t)n«is ci*nandfr/(a^^wdlff<5tuttt)e in <m^m weix>txMUm^o[\>w
%tt}

mm

f frmctt

5 wcrfrin ^nUmkxn/t>ii mtm itac^forgm^
Def?

tae 5WiinDt(ocft
rttnD (aß fcc^e

(5ffc^in$ mit

emwcni^ Qöaumwoa |ti/

Önmbt rm gcH fTammr« $wcr öartitttcr f>rm^

nm/fofuMimimwficft^a einem SWeraü trie ^ifteiv U^m mantine« l£§ei( |u ^el^e ma( (b tjjd^mmiäer Ä« pffer |u(§Mn/ tnU Daffd^ig^ Dam ji tt>etg-^umac^m vfTe^f

ÄiaeLIILCai?.

^^&Da$39tin^erfc^me($m/ a(fb |e§m mc^^imin^mtin ?0d< BJ^IlVrv / nac^mal^ aplKb Drq^ pDer :piei: ma§{

m

.WcVirgamgKflfm.

€tn att&ereSc(fe fefcpc^iuurrrlc^tcii.

2iti€nii$4in($vmb$ artDcr in ein iScfjcr^/ivij^Drq? ottt ((mmtievn / fo ^a^n Dem g(hmnt Äupp [mt

^mnH

fcr/ Daflfcl&ige lap rrfldcrj ^crrc^mef $at/<jjcg

(biegen ^f{i^/in mkktni
fear fecifee

t)a$

ttacfemab cittm ot^cmelDf e feö(? »nDÄuecffii^

m

ma§i i jl Di(fo(wimt worDen / nünm ai$ bmn tx^Wo taU$/an^ welchem mant>ic ^\^annif^,c l^abcln ^nmacf^m
ipfle^t/via io^t/mit tinm fc^arpffcn (^'f|i^/@ai$

mb^mxf

(!«n wolßmini^t/ia^ mitmmiio^t t((i^(mät)Un ^upffcra fc^mel^m/ »ttnD gic^ cmeit 3ttgtt^/fo §a(!u ba$ miffc ^tf

m

t<iU/mkfi($

man

mit

mtmio^t fem ^ilUv iummifdicn

>^mm m^tfd^mciHt '§r)nn metio^t/ Mercurü ^mi^
io^t/la^ Daegpnn inxincm'iZkstlU^tinmS(W(t

fc^mc(^m/nacfema($ Dm MercuriumDar5Uf§Mn/r$ <ilfowc\muvmanbcttnhun/n^di^ai$\ioff(n/mnt>mit(ifi ttcm fc^arpffcit iretffen Sffig fo ian$waf^(n/hi$ <$ mif; trirD/ vnbc$mt>tlici^wibanmbttMn(n. 2ßcnn fo(c^cö^cfc^c§m/ foia^c^wjDcrumbfcfjmef^m /nac^m4($ toon nrwfmjlortetv mit cmcm wctjTc« fcfjarpffmS'flji^wafcfem/wic^uuor^ibtröcf^ mit/öuD foJc^c$ al(c6 Drc9 m4^( alfo wita^o^Un/U^ Der Mercurius mit fampt DemS^nnawjfDon ^oDcn fiiicti Wci^r.^iV^

^^^^')ünnbnmm/Wmi(cUhj$^(fä,(hm / Salarmoniac,

takinimwovbm
tiffoinimn.

mMb

io^t/iaf^

alk$Hm ^uinmfUm vt\t>

^imn '/mtin folc^c^ gefc^e^«/(In'(laüfdrti^ti

Qixfmi^^mr} io^t/^tit\^m6k vkvic^t / t>t\nt> mnntiai^

JOäcjcf^unbtmfmcm^nbi^/fcmifbm^^ninmfimcnQit^ ffttjrf t>imit}/bif)c$ fic^ foluim/tM$ ai$.tmn ton tJcm S'cwct ^mwc^/vnbia^ce tt)i&erumt>fal(trer^ctt/mt|c[j t)t^t>or^emelD# u ^)lamr) Daruntcr/fcr; in timm ^olUn an^tU^dffcQifcf^m/
jit

fch«crn/^1^ f:c^

Da;j

Gaffer t?crfi^rv)iini)au^trucfn(/t§ti
^(l)(n
<^f

tUfaciu^ßdmämtm Waui'r)ximnXf}ui/^u

«K^^lfo

mi yut^im Jdupffcr/fo wtrDt e$ fc^r fc^d«/ijnrt ö

^ bmrt akr

no4 förtrefflic^cr/wcnn man hoc^ Dm Drt^en 2^§ci( f^m &U

^a^LVlI.ea)?.

g\rV 3^^ ^otniftfyn '^üittiöl/mnb fernen Solnif er ;e^e^ qI I em 'PfuniJf/Jinnobcr ac^t io^t/v>cxmifd^/mnt macfj

^\^

cmAquarufortem^urdKeöjcm Darauf« !^actma($

nimm Sal armoniac,^ri:(laüm ^Irfemcf/ mb 533<m(Iemd(e k^
b($ tin^funtit/'^innoUtmt io^t/fm (5i(^er /»fl fuWmittt
(5i((>eir

leW^wep ^e^t/ j?ei-mifc^»nnt) t^u ficUn ma^lfox^Ul
tC0er(?/pa Wcff SSJ^rOicin trirl) in fUUn Sage »oifmOer,

Äupffera($t)ieferffi)m);«)ntt^miumanöerip/§i«^u/fi)^a(!tt/
»va#
t)M

'tri

-

^onUt^iUm^^
€utatit)crc.

Xo^t/Sal armoniac, futlimicre @i(^rr/t)nb fuNimterd
troivnf er cmanDer/a($ ttjeref^cm

Amalgama , p^^ c$ fo lang L v)^er ein mifffJmaffi^ ^m>er/ L| Siegel in einem wobcrflci^m t ifl öu »erme in(l/e$ fep^ffe^ (liq wcfrim wtD icrganam/fo §a(?«*

f><tt^e|lf§infanm

Äa^LlX.gap.
>5tttm3t^n«ac^fiö§f/purdiVrf^renicf/^emeitT^wvi un ^öaWion'b be^ gpnttö fo ron feinem ©eintreffe! nvt^
^SrDrmdjTi^feieifl^ereini^eeworDen/ieöea^njoiffio^t/

titac^$alfe$iueinem Amalgama, tpafcl^ in
fer / oDer (^ffi^
(

ml hutctrx^af^
nennen

a($ welcher Helfer

ifl

)

mie

t)en ^4nDenfein xooi

aMi^ e$ alle feine ©c^war^etjerteuree/ (af^wiDemmt trucfeti
n>er&<n/»nö^e§ci(f0|it Deiner t^o^f; -Sie 2(lc^'mtflen

Jhictti^

^jJf^^'e^öaeSulphurPhilofbphicü.oDer |?&iIcfop^ifcljen@c^tr^^ feL^iefen 6e§aU^ur€ompo(ition Der ^CiKeDiein. ^imm nac^i* male Den ^aihtn %\^ii{ De^ ^eme(D(en Amalgama , wrmifc^ t$ mit i^ejIoffenSSierioI/rnnD einem folc^enMereurio, foDre^:,

md^imit^ai^ i|1 fuHimicret worDen/ia^ Hn^mxüWn Mereunum mit Dem crtre[mten Amalgama anff einem Oiei{>(lei«. fri'n aU^cmacI^ xciUnM^ tin fcfewar^ 45eJ §erau^ fleu(VfoIe^r6
fa ß in tin

®

efcljir: Xftn ©fvie/tjnD

(aß in Demfelh'^en |?e§en / fo

ivirDt cö tt>ie ein
tief

Ambra,n>elc^ee Da$^<5afamanDerOeie gene»^ ©plc^ee Wa(t/mie^{eic^6faß6 owc^ feine ^efen/ den;dv^eeanDer0nic^tVjlnD(/ate&^Mcrcurii5pnn/n?e!tf
mir De.

ALHialgama, ttact {)cm Du ee ^uuor tt?ol^en?afc^Crt rni^gmöc^^

na/m cmctt ^ol()fti mit tmm kn^m J;>a(0/t?tinD

t)cn ^cmclDi?'

fm

^c^wrflFci mie

ferner

^c^wdr^c fampt
4>fcn

fccl^$c[>at

^o^

@a(aman?)<rÄcU§m^u/fc$ Dm ^(ciiitncm Dem Balneo MairisB^m crtrem 2((ctimi(!ifc^cn
v^ci* ein rokf> grof?

5cn?rr/

kiUn f dnnctjaji^ Da$ ^BtifTcr / |b mncr[>a(b ac^t Xa^rn au^
\Ut
C9?4ecrt) .^erawßdeflitlKref /

mfcmctt Dvaiplcntm

Peifjra

I

m%®t\i^^t t$ äba m fofc^cr ^cif nicl^t/ fo crtva^rt t<$ fo lang e$ txfiiümt/thn bm 2kmU( fymaci} l^inm^/gk^ t>a$^cif\(twii:}cmmbxfUr{timS^cf(n/laf) incmm Qiimibic me^mot bciiiümniTiimmmfyi^ Qölecfj tfcn Muyff^t/^alt Iwffcf^tge fo (att0 »^rr t)cg i?c(me ^cf^mUi/ U^ ($ mfan^
tiep (i'ti*

Uit mtt^m/mt) fe$e iiU tcfi Df '^tdpimtm/mc
ttta[)(geppegef/ r>cr,*^«n5 tiefe ^rf^iXfattcit

M ^um crflm

ein ma§( oDa f\dw/bif)

fo

trrtf f

otnm / fo

mthahof)k alfo Ut WMctt^ mi^ mirbt. "^ünbmnn t^ it^ cm ®r*trt Dcrfeibigen (£rDm aujfein ^ei^

ölöenD^kcfe/Denntreneerciuc^f/foijIcenoc^ nic^e »oflfom^? mentlie^ vjerferfigt/mu(?<ö Demvicgennodj weifer Dejliüiere« / fc)^ D« e$ Durcfe Die prol> auff Dem ^(ec^ ttac^ Der »terDf en ober
jtcfepe ^e|?tüation gerecht bcfin Defl/^en »6er

t ie fi ekn De f o JKt c
»nD fcinJ

eo mVfonDern »rirDttohr Diemajle« tvtig/i^oUfotncn

ÖSaeeno mit f^m^r Dem ^iiemhc a\\^ Dem Balneo Manx§er4U^/fe^ece in Der ^i^tten mit Der 2(fcljeii <mjfcrne^^fen/madj ein ^nt ffemer Dorunter/Damif Die Seitc^js

57ac^ia($ nimm

Die

figfeitf(^nrtefKraujjrinnen/fotPirDtDieOJ?aterpvonfoment?JT

Pgicrt.^Bcnn folcfje^ gefc^e^en/fo nim
rentjnD

bmm Jerment in Um
ee

^emelten 4>eie/fein (Sil &er ac^t <lo^t/De^ gctuafcTjenc gereinig<j

mwi^amUnm Mercurii,:jrUo§t /th\x

^ufammen
ftjriret

mit famt D^rgemcUe SRarerp/nac^ Dem Diefelbige^uuor

ixnD pwiwerificrt «jorDen mü m). ifi\^i&a\amc(nt)ixX:)ü in üxd

S5?m

i;

^76

1jmMM^)xm)/
cr|?e

üknwol^u/rnnMiJ^m cmcm Balneo Mariaf ,0leic^a(ött)cr(
ce
t)ie

^:3)^c^Km/mlt cbcnmdflTi^cj*

®

eiffc

»nö 4^ri>nuti^/

fe» fegen/V)« l) öicfifl^tcje tf^mmtniitm mvipm^vomn ($ mif

tvoröm/fot§uc$au^&anB3lneo§erau^/Ia^Da$humidum

cmctt^ga'Uw fKkn^t^magt \oxfUi ^c^ purgierte Mcrcurii,fo tt)irt)f e$ aüe^ ^u emcm folc^en 'öUUx/fo m^t>tx Sap^j
t>cf((n

j?eak(?ef^t

SaöLX.Cap.

2(^ bm ©cljwcffelm 5BaflV: mit a(^ fie^m/m^( ^iy^ jBJ^krfepd t)crnn'f4e eirtv Tfac^t irt cirtm 4>fm (Teilen/
tJem ^aii}
fiiß

^^

®

rmi^m/m ba(\ähigc{o c^tmb mi wibtt^c^itn/
€(irant>möcrjjlefc^cm

($ $«

einem mif(m ^aief wir Df

,©aeLXL€^p.
©Über trie tJier (dW^*^^ in C^(löutri{f/fe^ einem ©efcIjir^ybcre^eti^er/fTm^ ev^eö wcitparm ircrDen/ ein trenig öej?o(]en v^cfcwcffef
öer Q3(after »Ort ö^fc^^^^Ö^"^^«

tarauff/hl^ öae Jeweratteöxjcr^cgrt/t^ii in 2(fc^en\)ertt)ant)e(t

5ueinett?ei(|enpiiiuer/m(c[^e0maniumMagiftenoöe^r(ia^'
c()enfann.

^\3^^ ^^f ^(affert5ongefetr;i(^enem ©ifter/ wie
'^-'

tJief J^tf

iP>U/t§ut)ie[ef(>i0epf>ere(n?ann ein

Amalgama,

&a|§fie

ro5(

rt^t vo<tUt\/i6fcf^ fu a\Q timn in einem Äc(c föf^ttöt)nt)»id au^/U^ fu t>i< ro\^H 5^rt> t^ctiimn/ f^wati} werDm /»nö

mb

k^ fi( mbtii^ mitioiuimm <öai^ wcl p^huZU bcm nimm
pniütr$mX^cii/mt>^kii\:^ fowiZt(cnid/mmi(cfi mit Drm 2Umn/ fo in nmm J^axn ijl (oiuimt wotbm/t^nb (in mni^'oon Dem Sale armoniaco,(a^* cö nacfyncil^ dnttudnm/ alö Ocnit trjcöerumb tt?dc^ ma^m/x>nnt) »crmifc^n/ Hg e$ ö(«cfj fam tt?te ein '^aclj^ tt?ert)e.5[üm fokljce öcrcrjcf)m/ fo t^u
ti((($

$$aUc$inm(itr)ct^diat/mtii>it^Y<xi e^alforniteinanöerei* nm 'Za^ cim t>7ac|f / oöer fo (an^ / U^ Daö (Siikr eoa^u^

mb

(ierr i(l/in

einem Söf?i|l,4)ieren ^.^n$ ^n ^^i^i^^ *>öni^en '^r)nn ^ei?

t^an pertr anöe(( Daffei^ae in fein ^ttf

®

i(kr*

>3mm ruHimiert eüC^er

m

^ogt/Dvdmifcfeen "2)i(rio(/

ünö^emein^d$/ein^fomeli?(öDeg ant)ern/(ag mit
mit Äc^fe« mal wieDer§o(em na(^matenimm^(er^/(aß tyaf^dU^c mit ^ittttmanUi £)dc fc^mel^en/trolmif einant^er fielen/ Dae fc^w<?r^e in Dem <$/ ^ae ^{q;/ ^(fe fmWoUn fein f^iukr l^erab fe(jen/»nt) ferner fo (an^ fieten / al$ Du feft^f! wift Q33enn foieljee gcfe^e^en/ fo nimme »um J^etrer^inweg/mifc^ woi »nt er einanDer/ giep Dal ^lept)ierma! t?6er Die ^ernemeiDfe <Sae!jen/ (ag ron newem
'einander tjermifc^en / dwff einem

&m

S)atntcolmbm/mnb ta^tiU^c alfo

etiic^

fd?mel^cn/t)r.Dtt)ennfoic^e6(^efcljeljen/öemein^um^i<Dar#^^

<i^ffs^cfftnmtftHifo(on^üi<yim^

'

'

^

|

^3mmAlumcnplii«iofiim,»nD<?perf(ar//eDe$emifc»r^^' 5wan$i5 STage mit ein(mDer <m einm feitcljten ^rt/x>n^

it4 aU btnniti tinm ^limhic ttfUUittm : 2§«

m bUf($ 5ßaf>

umn/ m^mah but^ ba$ Filcrum btfiiüUrm / M$ bmn l>c^
fublimintm MercuriirmPfttnDf

^armnm

t>if(oiuUt€n/mf^

nimm t^^r S<\)i x>on fämm ^iibit inj. io^t ^u einem i(t>m ^fmbt bUf($ Waf((t$/ia^ aifo mitmanbcr (on^dktm/ lonö
Dcffcti

cmn

thm/fo mtbt t$^n f&iurfcnnmmuß*

2^§d( ^u fnnff^is mal fo mi vur^üre.^upffnf folc^m ^iii>(t/mi(fit^ icDmtian föt

mm

©ic fehlte.
N§u ee mit
rin

wtni^^nni$ mmmiit^ei/mtff/vomn

.€$pt^at\^tn/mv -lo^tfeinji^rtn §m^«/t)noö <^Uf) ^cmacfe in
cinm^n^ßfvforaflfefic^^crnetjrtD c&neClDJui^c ^erl>rec^cm Äcrfclh'^rßCÖ^cDicmthutmc« ^^cil^ufec^e maJfb »id pur^
Öicrf ^iipffay fo bef om^u fcfedn

&iib(t/iofi^mU ^m ^am^

Of>3mm Mercurium !

Ife.

la^

bmftibigm mit pfxpatim

mwoi ucrffopfft @(a^ ihm/ba^ nidi^t$ herauf ö4mpffc, ^tnn folc^cö grfc^ebeit/fo wmim an^cm Merc.urium;|.tfe* la^ ifyx mit mtmf^at^m
^&alt^t>rc^mciifübUmiet(n/mt>in
<^'(frg troJ mafc^m/ ttac^maie öurcfjfe^tt /»i^- ^o§t ^ ^ctS^ihin^Mt^nn/ (oaifomiuinantixtiu (imm Amalgama xitmiifci^m/mitHm grifft von xm^titi^m XtanUn voitbm

umb Wvifc^fti/ ba$ aifo an^mxa^u Amalgama in
i?tmrfcbfiDm/tmm
jfe^miit^eiJ txfonbct in tin

fcc^e 2^§«l

©laß t^mt/

m^nui^ um ro(ar t)lcjen©Wfcr»rKmm/t)mc^5midö«Ji

©4^ ©ct^fre ^ucfu
&iaf^/m ^UUk^fal$ andi ^»^ c^ntm ® efc^fr :

ä jf^
mit htm Luto

Gipicntix fiüf(ißi\ifitiUntZUb<nn/mm ^oi^($ci\it$ ^(t^
fr|cn/ fo fc$ »Kr dhö ^tr^n^i^ ©(unDt an^^o^Uti/ fo tr c( an# ÖcHafcn' finbf/ a^alt ba^ S^mv bU gan^e gcie in ifncr
(!5ro'pt?nD<5farcf^/f>nc^ ba$ ©rfc^ir^/wentt t)jtgcit »prö^
l><r/cnr^ttJcp/«jmm t)a^/cniä</ fo Mi bamncnfnWmicUt fin'^

b€\Vi^au^/mb (aß ($/a\$

wm t$ <in $arb/auffrtncm (Stein

yi:tn\Un* Sn^t(lc^ nimm ditm au^ Den gemelkten fielen ^Um

c^cn !X§e({cn/ jjcn tudcl^en fec^e t)krHtelm /faß mit Dem lOiiV

gm / fo auff öcm (Stern ^cr nckn xooxbtn / Hm vulucriftei^ctj/
«tjfc^

woi unter emanier/ fe^ ron nea?cm x^iet tJnnDsitan^ia ßtunt)t / ^iß b\x ^ify^ / ba^ alle$ aiiff Dem^o^e« öeß ®(* fc^ine ftgen Heibt/^u einem J^er/bcnn alfo mxbt öiefe? gan^ ©efc^afftin fielen !2:agein?oHettbet» ^eöuncft t)ic^ akr/e$ T^p folc^ 3Set5icin nic^t rectttjerfertigef/fc wieUer^^of e fein gan^ i^gukreifung noc^ anbtttfU^tn Xa^t/ fo wirbt fie gan^ »oOfommen/tJnö fanntercn einlZf^eibier^igDeßpurgiemh* Äiipffer* in öa$ aßer('e(le (SiÜ>er t)ertt?anöe(m

©kackte.

^3*^»^ <Sa(niter/i)nb 5Beirtf^ein/|e&eö ^if »-CtJ^t/ 3ifeni(lf
'^
mj.<io§t/lXcmifc^en^itrio/i;*<lo^t/i>ermife^naci^3(irß*
t)er

weifung

^nfliw einem Amalgama, foi(?e$ {je^eitett^iUl

ÄaeLXVIII.Cap.

|^3ß feittiert ^iiha in tmm Aqua forti W(|b(uiereii/ttacg^
male ^et? einem ÄcMfciuer fein oXi^ma^ fie^^'^^^^ ®'^ fe^i« ^^\{\n^m von t'armen 5Jnp<8.«iefeii/<>nl> e^ cineweftt

con^djere/fo ftnDrfltt tfa$^iikt
f^aü/tfitfäbist wafcf^

infkimn ^tMlm wU€xu mitänm ^^runncnwafTcr woi ab/ t>amit

fi^no^ ^lUvmYt>m/t^u ficmm&tjcf^itvon &la^/ia^tm mtinon vnfaniun ^yiift^a^(^m/m fimcw^iibalübfxfitif j^m/ff>mttfmfUfol^^{tmt>Uavwicm<öilf>cu

^mcm/mt> iaUinktt^dnfim/jttci^h iol^t/mii\m ^f\i^/ vnb fnfcfi'^tmntnmffä/wic wi cmc^ jeDcn Dar^u von ^ olj^
if

ICH / ia^ /tva$ 5cr|?offm i(l / wo( (?o|fcn / mit ö^ m ^divmnif f^m/m<inmS)afm fo lang mit rmanpcr fict^^n/ bi^ cö m Der

mit i^^ff^ cmcm S)mi$ ßlciäi mtt^c / »itD Uq ^$ mttiUfi m^MuipffitiimmnHm^ct in tin^cfi^tb / fo tPirDt r$ fc^d«
fci^j

^a$LXX.€ap,
^<y:S'^m Sfcrticf /»nö ^^fmj e9(/feöee ;\ ft* flog wo! »nt« *'«twnt>er/laß cmanÄolbm fuMmncrm/ «imm/tt>cnn
v
.

m

|olcfec$ 0^ jcfec^m/

rmm S^ic^H/t^ii fo m\ t)a$ jmigc/ fo m\x
Dvi$

(uWjmifmijl/ate

fuMmn'me

m mm ^o(^en/oDcr ®c^

fcl6tri/j?ogaffr$tvo(v)necr cinanber/iag

x>m nixoim{\xb\m\u %iW Dunb tPicDeröoIe foldjce^u^t Dr jtf mal / toae a($ Denn itt Oem Drittcn^nnMc^fen mal fttMimKr<eft)irt)(/t)a$ famk/»rtb ^e^aU^ fl[«(Ttg auf)/i>ermifcfe mx Drr ©altert »on ^dcf m'i?n*

m

fcfeüf/üttt) »ngdojc^J^«^»« -^^'^i^^V (?og«?o(i)rtter cman^cr/lag in

dnmt ^olkn tPicDerumlJjuHumcrm/ mac^ it^^ ein
if ettjcrkm Darunter / »nD fcfeör DcntfCi^i^^n

fUi«

nac^mal^ fein alli?

^emac^ iw/(aß alß Denn Drßiaieren / §e^e Den 3((emt>ie gintpeg*

mit

(mm S)ol^ wol mut timntxt/la^ t»on n^m^t^iUUt

tm/mnb baffdU^^ alfo bta/mal toUbtt^oUn/fo ^a^ubtint SÖ?e^lVltt wUmbtu röttftiUQm {uUimUnm 3J?ct)wtri nimm
ihio^t/ mifcfe fit mit btm ^mdbtttx (Saflt m tinm <25ec^tr *^ ^Of b(t §elfm 3(fcftm ^wepmaC wol tJti(cr ämnbtt /t^u/ wtntt

t$tinmaUtn(!tmxüotb<n/ctwa$wnb(manb(tn£)üc^inin/

pnbwütifmblid^bm^mtlbtm/ mbalfo tjrrmifcljtm (5<iffe ÄttffmVr/oDrr f<d^$ mai ^ufcc^e^fiintJefemim^upffer/Jap Wirt cm anb(tfttim(l^(nob(t^tr^c^m/vnb^ic§($al$bmmtt timn 3n^^/fo wirD c^/Da$ ^uipfftr/san^^iUvnnbmi^, ^ctf^tibist ^ttmif^ mit btm brittm X^eii fo mi &iba/
fo Ufjomfiu tin fo((^

^rr(f/t)#n bi^ni^tUiiiitti^mbt

»a$LXXI.ea^
^ainit(t/mb AlumcnRochx,mac^$ m rittar^cbujf<(iu einem ^IKaflrr/la^ l^ep t)cm 5cwer trucfm
Dfrmifc^ mit
tt)crt)m/nacifema(e witb(mmi>fof{m/x>mbxnbtii6i,

mcmrm

wci »erfki^tm Äo(tm btfiüimn/ b($ ^af^m/ fo ^eraup lauffc nimm u|\Co§t/ia^ iwep <£o§t Ha^iptUßUt batimm bip
folmtttn/baf^dbist nacf^mai$ aip> fitbrn/mb taUinimn/t^nb

ba$ (aUinimtau^
btiß

bm ^afftt^ttan^ ncmm.!^^c^mate ni^
ce Damit kDcrfttmDc/tJtiDlap

pur^ierfcn

£^<^ßb(t9^mt^ -lele/icge in bcn (Saffttjon

»dlfem^uüfraut/alfo Da^

tt^ie ein Amalgama con^cfiam/ttJcnn fofc^w ge(c%c§f n / fo nirtt io^t/ töolbt®i(t l>r ^ grm<lötm (on^dimm X^Xutdfilbm tt>ol ^f (!o(fcn/fo tJid Du Deffclhgm bat^u von fi^^tm/mifäi aU U$ mi mttt einander / laß bit^mtlbu SSJJarrrp in tinm &ii 9?«

m

a6i

^(Jti bei

S{(#ti^/

ifm/mbt>icf($aifo Dra; maimcba-hi>Un/hi^ ce auffl^dret ^u t^^ caUinktun ^«pffcre yto/* UhtA fiiM(micrcti» 3($ Denn t;Uo§t/Ia^ ^cincIDtcn C9^rt)i«n mit mant^t fcf^mcl^cn / fi tn

mm

©aeLXXII.eap.
an
fctt/ fo

mnig^ntm in timm^it0^(tf^nuli}m/ai$ ttnn
hm^u t^utt/t^nb c$ aifo in einen ^^B^H^f^ uiompt ($ bk %mit/ba^ ($ ficf^ Irtc^tdc^ ^erbrrc^en un

»ler ^o^jf fem gpnii

arkjfm(a(?» ^'m 2^§d ^ief(fr59?ct)mrt^ufrc^ömaI(bwdfri^ 11 jer ( ^npffct get^an/ mac%u$in fc^dnrm wo(|Vit ^iiUu

©a^ "JÖd^ t)^^ M.BonauenturastJOn ©mfö*.

rSaeLXXIILffap.
btf)

^^tttm
nimm

Otdnufc^ ^jttioi
nacfynaio

dn ^adh* ^imiig/ Mercurü ;;iX^cjl/Dc^ fnUimicrtm
j.

ft. ntiKfe

»n^cldfcfjfm

Mercunü, fo^«t)orn?oIs^^^^r'^^»'^§^^'^r<^ ^^^^/ Irt^ mitcmanDer t6btm/fo witb (t/ber ^f>btc Mercudus cf^
,

voai>fcl}voavi^/bcnfdbi^(n t^n ai$ bcnn in m&efc^n alfoin t)ii$ ^anclbtc ^a)]er / t>4ß ca ^trcprr 5mjjrr ^ccfj Damit be?

betU (tr}/ia^aifo Dc|1iüierm/;et)ocfenac% Dem DJ'r^cpiUadon x^ofimba/ni(f^tmfm(^n<n/fcnbttnt)4b<fiiltitttm^aifa$
ttxva&y^Uvbi<S}efmbef; crflcrt^affrre gKJ]fcn/t>nD DaffeiW^

.0tfoofftt>nbmiantmbm\/U^t$ an bctS^tb cimm (lti\}ciü ^kici^mYbt/bmn t$mn^ ^u miem flemmlanglamm^cwa:
öejc.^t

trerDm» *i^nD Dicfce Raffer §alt Pdlfig auff/Dcnn ce ij|

ftinwoiwml^.
"^yiacfynah
f[<ijv

nim füUimim Ztfmiä/ bt^ ^akh »on ^rirt^
f r^u

mb 5J?vi|?p;r/

ce aüeö mit fo

mi Deß 5ßa(]cra vjoti Salealcali,.

Der Ic AcdlM^ öu c$ iu (mein Xai^ macfyxx f onncflA' ntJ ce ticftememi?om"g3(«cfjtt)crDc/m cm ®iaß/(apyNtf!c^\jnö »wDer umb ^mab tr^rr^ flci^m / tamit ($ fic^ ntc^t (ongdkw fonDcrn c(tt>aö fcuc%( Hcitc/i?cnnifcl^a(ö tann mit txm gcmclö^

m

tcn Mercurio, »nD mtf cm ircnt(3 Q^uriie / fc(? aüe$ fünff ^a^ rmcr rmcn SRi j^/ r«> foluicrct r e ficfj ein Raffen SBcnn fot^

m

cfeed^efefte^en/folageöale lxnncoitgeficreit/rnD(^u bcrfci&t*

gen ^c^icm emen >t §cil ^u iUfjf/ o Der ^c^cn mal fc xnci fcinUtt t$/mc ^tfoßt/.^n ^luem vcüf cmenem <öüUx, Ättpflfh'/fo

mb

573mm fühiimat Qirfmi^/mb <Salmur/icbc$ m7*<lo§//(^<^
nein ^u ^uluer / t§u co^ufammcit mit anb^t^alb ^ocal

De^ anerfc^drpffilcit

weiffeit De|TtCierfen (^ff^^e in

einem

i?er^
ver<»

g(af«r*cn /;5afen/(a§ mit cinaüDciv big (lef^ Der (^ffi^ ganf^
auffgieflfen/tvieDerumbeinfieDen/vnDDiereeairo Drepmal
i)er§oien.(t?nDrlic^

|e|ref/fie|)ert/n(?cljmab tt>ieDermnl) fo x>Ui ^f^i^/mt^iwov bat»

mo

nimm Def; inir^ierfenÄupfferß ;.tfc Jc^ö mit

Dem5eme(t)rert^)>iiluer/DanH^cfc{^iagen//cein6ümb0anDerin
einen Xi^gü/tfyi

m

iol^t ^iirri$^in^u7r^nb{a(;eealfouui

Cinanoer fefemci^avfb mt> (0 ilupffer/iiiactt iä^cnmi^.

^"^mm ^(infimöircj, ^o^f/fe^iRCiner^c^uflelnuflTDie
^ei|Te 2(feljen/(af^ fein Mic^omcli fieDcn/ thn fernere ij, io^t
tej-reinenjepltjon feinem &ibct/v>mb^Uic\^ fo
öeflofTenen

mi tt^Hm
bct

^ubiimat$/mt\b Denn^nm

tarieren a(f^t it>^t

äfeyanDrinifdjen

fim

pu(uerifiertenTut{a,oDer5iiefer^ ^in^

ju/mifc^ n?o( tjnf <r cinantxr/ (vig ee fo (ati^ flehen / Ufj ee in Der ^rte.qnem <^icm s(eic*^ tverDe; rSafffH^j^e pog naefimal^

?7n

i)

DcnUtWiUtnp x8^ mtxtumh tUin ^u pulucr/ tlju i$ mit
ßtfdiia^mm/vmt)
t^ttiH

mm

5pfuu5( b<$ bim

in^tM ictfä^nitumn ^upffrr^ fccin$ anbit/fcbo^ ba$^uipjfcrvcn (t^imb ^ttmi^ ba$ ^uU
\

mmnmmZU$ci/fit(moUng(^^f{m&ia^bamnf^^
mit btm Luto (äpicntiic fmfxciifi^ in/m\>((f}(e$aifo:^nti4

nm^^mtt^S^w(tmmnbic^Mm^t/[(^ft^mnaü($^<v
ßan^tn/ fo matii bm^k^d i»i(bttumf> anff/t^u ba$ ^epof^ fm &la^ oUn famptli^ ^inm^/vnbgi^ bm ^anf^m »^wefl/

imimn 3mu^/fo rvitbt($witbu ($ gern §a(?. SBenn folcfec $öf fc^cgcrt/ fbgicg ^e mit Xfia io^t fmm &lbty wi(b(tnmi> in cinm bieget/ fokfompt <$ fmtSüoüfommm^dt/ ba^ man
aCfcrirp fcfedtic ar^rpt barau^

-

^mid^tm/tnb ma^m lann.

573mm ^r^3)?efäa6/a^g ttfc(c^em man bic @pati«ifc^(t5?a<;
Dcln^u miic^m ipfi(^t/ob<t (aUinimt Mi^ffa/mnbfm &ib(vi(b($ i|\ io?^t/la^ mit emanDcriCf^e§at/4u na^mafe t)e^^e(?0(JVttm Salis gcmmci i;Uo§t/ Dn^f(fc60<io5tSal armoniac Ijn^u/ mif^ wolmtct emanier / t^u ($ auf bt(t}mat mmicttXie^(r/(«§ i(b($ malm ticttni ^tunbt ficbm/ale t)mnfemertwcrtl<ScrwprIlEuph©rbium,t>nö^n)em bc^ (at&^

nimm ®on(lan$ ^in^umrfftn/mnb ($ai(omitmanbn tDicbttumbdn^aib ^tunbt fi(b(n/{o Mompn ba^QHb(t/ b^f^cn bicf^ baXUä bi(f<$^a]>itti$ »errrd(?<(«

Äo^LXXVlLCap.
ay^mfn bt^ ^cpfpltm ^upffer$ tJüiV^o^f/ Alumen R och«
|,<lohe/mjrcfemit

DemÄde t)cn®rm(?rm wol unter dn^

bit btittc

mbtv/W^cbit{(nXaigauf ^Wd^mai in (inmXits^l / ma^ iaj vUt bmfii\?im {>q?Dm mit ^tinfim / ticib ba^

®cfcljlnJU/^aß nickte ^erau^Dampffe/ vmbia^($alfomit

t>m t>titun X^di &üUt aagcfcti/ fo aefd^ic^t Wnrm ^r^^

,©aeLXXVIII.eap,
(loflfm A\umcnKochx,vnb^alnU(t

wkmi cim$ U^

^bm »Ott nv^tm/la^ in nmt^kkfi^cn mnt> ^mug\amm 'SKan^e ^a(fcr/»«^ Sffi^ mif cm«nDcr fic^m/t)nn^ Dein madiu mb noc^ ^löcnt)c ZrUit Damnen (pfc^cw/fo §apu t)cm

©(c Sdffc / itac^ ftJdc^cr e^ M. Bap tifta wti

^ß A llimen Catinum, Alum cn Roch^, Alumcn pluimofum,AlumenZucharinum , Alumenlamenum,

^m &ainittt/wi(mUim$ fttim ^onno^Hnmit mam
fer cmtcttiiern / m^mcit$

aUief>^mtit>tt

VfttfUiUm Xi<^t\ / fo oUn nut

m Um i^d^Uin ^aW

^tM in timm woi
in

bm

^fcn Reuerberationis fc^m/ »ttttt) tt)C«nDufl|e(l/&a^fCI>l CXauc^ ttw§r auß Drm Xocß ^ttau^ (Tei^f/fonDcrn Der 4^r(\jm^ t>«fF(ft^i3c(locfe)6crttm& wrtß UdU/io wipt>a^ ($ al$ tcnn Uf tiitmt>fmisftT^.^ttom$jmnimm<$au^ txm &t{^iri^m (inpx>nnbia^($mHtmmt^tmXitAQHUti(t^tim/{oiff
t$aüi$Qtt^an*

7?«

«j

fV3^ti^tipffitfe9d<ic^t io^t/^ainiUf/S^\ armoniac,
v^

N^ Mcrcmiumtf.fnUmmin Qirfmdo icb($ ^wcp io^t/

(inDcr/ {c^incmm\voinnfki\>Hn ^U^<i/t)a^nidit$^i:tciu^ l)4mpffc/fcc^^i5nmbtpcmcmmi«dmd(fi^m S^mt/ mn^

t)nt)

»oa nettem 5crJ^e§clVtm^ ^ucimtUt>m ^n^ f^^nff ^o§t jv

Einmiete.

5^ ^p 5^1tt^rlTt^ "^mn mit ^mm ^ai^ (ctUmi(tn/m(k^
^mci($miumemf{icf|mDeuQBaj]er wol
inie^idc^fo
tt>afcfecn/

»nnD

»»d0a($ rem

puluerifierm/mj((^j?cif(ar/t)tint>

offoauff folc^e Reifte fiiMmucrn: 2((6 trenn ^lejcucfefi^feit fampt(^c^ ^mweg i(l/ fo fc^r Daa (3c{d^in mib/t>nnt> mit Dem l2iot)eumDtei?p§e/mac^ (in 5et»er o{>en Darauff/ foweic^c ober CO^t'rf ur ikrat/öcrfelhgen n imnt ^mr) io^t/ tci$

^mU/

0e^r^nnt ^upffer / 2(rfen jcf pnnb ilapell votlber ; eöee ^(eic^ (o we(/p«r^tert Ä'upffer^e^en'io^t/iaß Da^ ^upffer erf?(ieft feljmel^en / nacfemaf^ l)a$ ®?etall mit fampf Deut (jeljrannten ^upffer hatm tgu« / i>«nb cnDclic^ae &ikt Uv; einem na^

tütliclimS^mfMimim/ (owitH e^
4(%ene

m ©(^erpon^egeti

^

©»ante«.
cSaeLXXXll.eap*
57imm

m
wibmim^

^alb ioi^t

BuHimat

fem aU^cmac^ Dar^u iJ^un/

fimn/mit wavm ^(."iff^t fo Um^ tvvifcijc« / W^ co feine \cl^vt>at*
triiffcn trcrbcn / tJcrnufcfN

mit cmkiu gälten Xolje

iJaeanöentt cmcni^ie^d/k^ mit cmviiiDcr ^crgc(Kn / iMcfe^ mafo mtt m<m galten «lo^t ^t^itjctfcl »crmifcfern/ \?«nD gicj; f e «l^t(ic% v^ejr «nm ^afcn/ fo tPiVDf co ci» fc^nce ir eil]c ^a#

,©a$LXXXIII.e:<i|;,
>3mm39ttn/»nnl)fatt J^upffer
jeDcö ^wci) ii>^t/

^v

^ 'r?rtnDnac^m.U$ aucfj Da$§i)nn5trfcf>mdfKtt/a($

Denn

fK K|?t)Mtii(

Dem ^djfpeflTci jjcrmifc^m : ^nitt) wenn Dicß U^ ^uncf f/e$ fc9 De ^ ^cljwefd^ ^« tpent^/fo thii DrfTcrh'^m nod^ |tDci?<lo6t f^iri^u/ t>nnt) ^ic^ ab Denn i^^er Die Virgam oDeu ^afen/ fo finDepu Deine ^atttx) pr^rparierr : ^erf^ih<|en ei»
,

^m

^n fecfj^ma^i fo

v^iei

fein

ÄupffVr get^an/ t&iu Deinem

^Se^ren ein ©enösen».

rSaeLXXXIV.Cctp.
>3tttm Deg eon(^e(ierfenMercurii Drep 2^5^if/gappirt#

fi(&er|\2I§ei(/macfterrtAmalgamaDarau|,Ü^a^maf$
^nimin iDeiffcn 2(rfenicf ein Xf^üi/ SalarmoniacDrei^ !X5eii/poß wo! »nter einanDer/tftu ee in ein newi^rtfelcin/

»krDetfeDviilelWsemiJfememoi'DenUic^enr^erfel/ pnD

f(eit«.

.€$ titi^e

t^mmh fo wol^u/ba^ ni(r^mt> nid^t^ ^wmiß bämpj^

fcfein ai$

bmn wibaumb auff/fan^ bU OJ^aecrp

m^um erffm
<

an^uftoffm/vn vmiii^u Daf^tibiß(na(f^7ltt Der ^(fc^mlmn^ jumv«rDfmma^(» ^mrt f0id^t$^t(ä^(^m/fonimmbitft$] pni\in$ ^wrp 2^§«J/® cinjIdtidie/rnnD Aqua vics;<D^ rm ^^(H/mifcl} aUc^woi vnutmanbtv/ fc^ m cmem ^aflidn^
|

D^rr cmfanffe flern 5cwer/»nt) ia^ r$ Dafdf^p fo tf^n mnb

m^

dm mttim/t>a^

t>u

($ f dmtcj! \>uinmfittmSünt) mbtiicfi^ niin

fx>0tbm/iwßi^Xf}cii/la^ MffdU^c crplic^ ^crge§m/(gmia(6*

maH (imn Xf>(U Deß ^(mr(t)f m f>nlwt$ au jf ^4rn ma§i §m^ ju/ril§r$ mit timm ^u^m woi mut (imnt>ct / mnb atrß ($
€nbtli(^inm(n^n^u^/ {own-bM/witoUn ^mcl^t/ |urM

ÄaeLXXxy.e:^!?.
>3trt

^ein(!cin/@a(nirrr/^emem &ai^/tc^t 'JCac^«

^cpffm erfJltc^ mrt rirwnDcr ^er^c^c/ Die anDrrr (©(ö^j
rem ii>uiümfutt tiamit xf(tmi(cf^m/vml> t$ aifo^uemcm^ ^aigma^,m/ Denfdf>i^m(^Äi5)in Drrp ö^i^JC^^ß^^^tf ^^^1
cfc

Doraup machen /

t)iittDf>(§a((

t)icfdW0quödtta:!!^o§(;!^acfj^.

m<ii$ nimmt>ef;\\>oifmi(ttm
ycl|l(t>ar ^wep

^u^ffcr$^r^<$/aup

trdcfe^m;

invtnöie@panmfc^c!^at>((n^umacfjm|?fl[rgt/t>Krio^f/ß^a|?^j

^o^f /laß aöee mit cmanDcr ^cr^c^m / rnö wmii <6 in einem Xkc^d (in ircni^^efotten/fo f §«<ine au^Un bt(^l eb^emelDten kugeln Darein/laß eince '>Qatta mftr$ lan^ alfo

pe^m/e^u nachmale auc^ Die ant)er/pnDa[foenö((ic^aucftWe
Dritte

Darein/laß Den achten !X§ei( einer ©(unDemieeinanDeit

fieDen/ionD^ie^e^enDfiid^xjber Die Virgam,oDfr Käfern

€matU)erc.

^^la^mitmanbctfch.mdt^m/ ihn mcf^^mah

(in iol^t tx^

9i]ta<mantKr/ trirff cnDUcfjaudjcm ^chfgclrunnc^upffcr |in«n/mifc^ wibmmh trol t>nf er mantxmnt) c^icp ce rtiMjcl^ in cmcn 3ngu|:/ro mit \ünfcl^Ut ifl (^(fcl^tmnt tvcr&cn /x>mt> JHdtt^ alfo baip mie ^icphcn^w.

€in fc^ön Sci|1 t)6cr ptjiitüu ct;(jffegen

|[?2(g cm pfutit) fein gpntt itt einem /nDmenScfcfjin feljmel^
tarunter thim/ein /tbea ma^( mit einem ijol^ tr ö(t)nter timm
Der tjermifc^en/eeenMiefealfo mit einander auff ein ^ret^iep fen/ folc^je^ aljo funffma^ln^iDn-ftole n/i?nnt) cnMie^ xUt

mt

Viiga m oöer ^a^m ^ii'^^w / fo frn ^e jlucin <6i(ber ^u epfjf ^e^ gen, CO?anDarjfakr folcfjea in fernem 2^rc(3cl v)«rfcf>niei$en/ fonDern in einem ©efetir: x>or\ (^nffm/ ^enn fcnji verliert eö feine Ärdffie du falt fehr ab/t»n /e mehr t?n dfftei mvin ee alfo ^er^ (a jien au jfein *i23re(geujl/je fcf^c5ncr/treiner ruD förter n?ir& <$,

(Jin fatfc^ t>n^ 6etrtcgacf;c QB€f|; ju jft)aiff f egctt.

^aeLXXXVill.i^ap^ g^Y^mm Äperment aefet io^t/fuMimiert toilter^ier ^o^e/
*^

weifTen^einpem/ Alumen Rochx gemein <i:raU;/
i'eDeö ^tt>ei? 4t)ht

»>n^

tJeg^alcfß tjo« (^perfe^afn

aUtt^Um u(ucrifierrn/öermifcf}rnöma(^6mitÖ:perfiar ^u einem weM f cften %<xi^/ia^ inmtxn ^Mmmiuin^m parcf en y^ah t>t^iU Dcfccnf )i ium uonuben ^erab faüc/ liern n^K^mafe Durcfe fo f pmt tixx {^vom ^^iMn ^eza^^'-Qeflfen m%^t\[ ^u ^wpijf
/ lap

m

SaeLXXXIXCap.
^^futioDe^aÜerbef^cn
tt)0i^u/fe^

Aqua Vitas

Dritter/ fiopffoae ^€\cfyrt

^e^eoDcrmc^r^Xa^nn^e^crumf^^fiJcn 5in»;crmff

in eitlen 3)Jij?/(a^ttacfemaIaf)n? einem f leinen tfewerhnin

enu

QikmhU Dejliüieren/^ie^ Da$ 'TBafTer/fc f^crauf? («ufft/tpiDer^ iimb ukr feine i;5efen/t)nt) wiDergoi Da|]ei()j^e f* o[ft x>nnt> mi/ hi^ fiefe ^i$geme(t)te^a||irin Dem ^einjlein fixiere. ^ieDeir anDer PfunD Aqua tajß auflfeinem <S>uin wo! ^mtiUn/tfyi

m

vitiE§in^u/mifc^ttJo(x)nfereinanDer/lvi^tt?iDerumf>tpie5umcr#

pe Defiiüiern/
fe^ biß
e<5

bt^'

ee abermala

%ier( tt?irD/(lo^

f lein

^u puluer/

ein 4!)e(e t^on ficf^ <^iH/an

tinm feucJ^ten ^tt

3n Die^

fe^ Äelet^w a(i^t

io^tt>ng(\cfymi^un pwlnerifierfen (6efttpef#

felf4fuHimiernbij;eö fixiere Meibf/Ia^ Die
tin 4^c^^>©^ fic^ gibfJperuviefj nifH Deß
t(()

^aferp nadimais

^Im ^er(Iof|en/ünD fe^ miDerumb an ämn feuchten ^tt/U(; e$
0uMtmac$ aer^f 4.o^e/
hcUxfUt ^o§c/fiibIimiere biß e$ ftgierec ijl^^Tfimwenn foU
gefc^e^en ^a)?eUfi(ber acht ^oft f/Deß ^emelDf e 4^el6 fec^$

cl^ee

-lDgf/fiib(mtier45

«jiDerumb biß ee genug i(l / ehu

Diefei'

^D^aferp

einen !Xftei( |u joier vjft ;tt)anr;ig mal (b »)iel fein itupffer/ fo wirö

e$ aKe$ ^u tinm ^Silber ^u ^tt?dlff <legen/tt?elcljeö fic^ probieren

)oni)^itaüaf)anb^t{cl}a^un^chraucf)Ud\t.

S^nD mitDiefem

beeret tt)düentt>irDicfee^ed?|^e

<?»uei^ bcfc^(ie(Ten / i?nnDi!t

Ä'ünjfngemt>onipd§ernv>nDtt)icfetiaerrt <5ac^en

inntmam

^9)

tcßctt^e
I^ICfC^.ijan^m^CrCf^IoannisBaptiftx
Birelli , j)c^

mitbnümbtm mit) fürercjf*

IttiJoclc^fmtJie^unft

(Bolb^nm^

^a-|jtmt}tm

Dominus Petra: Dae ji/ f in /}m bf § ^mnegenennre : (^mpfan^^treöenjctiDerlufft/
,

t

nücbüon Dem ^öffcr
t)crn Jeiidjt^ffie

/ noc^

ron

em^e ^orniptton

ober

am "^aUtUin^/ mi
/r^cnt) rincr

vomier

t)f>n

bttn Jcutrcr

tu ^mti^^it -^inmution

obtt

iBc^makrun^/jbtiDcrnkfompt m bcmfclbicjcit alkrerflfrme ^oüfommcn§fit iccmcCompfcrion iflrcc^cmt^dmddi;^/
trivb Dcrott?f(^CM nuljf
t>ttbiflicf> t>uf er tJic

aller cDrlflc O)?crafl/fo

^m t^(r9vinrK«^clr fmD/^qel^icf/Denrt t^cn ober au^j\^mi

^0

ii

2^i

^cnitt^kf)im\)/

pcn^lixir/m^rm fummhUdi t>U gkiä^c oDcr mitulmäffigt ^ubjlan^/fo immer tJMDftrigirrm/ auf^ tcmfdbigtn ^crau^

lU^m,^nt)gUUfimtt>U'^cnmaUtanb(rc^tnmtt$^an^ ^ t}m Jtrmammte tJber («rifp/alfo ^at auc^ ($ / ba$ ©oiD / »ntcf t>m ^ctaUn ^m ^oriugf / x>nnt ifl a^^^^f^^ t)crfc((>i5m

ti(ß

Herrn etis Trirmcgcfti.

AJi

isiä

€<Ö(^

3fc$ (mbeOBort ^(ßHermetis, welche er fdtpmep Incm (tomaraD^e gcfc^rieben / Da alfo gclrjVn trirbt: WKfce i(lt)if grunDtlic^c'^arlcitrnD fem <Scf}cr$/
|j(ißöaex)mrrj?ci(l wie Da6dt>crf?c/rnDt)a6 ober j?en?icDaetm^

^(le/Die "^unDer eme^

Oinge juerf orfe^en/ ufi tt?te nüe Äm#
an ememem^röert^anöett/alfo 'Singe i^ren "^örfprun^ ^"J*^^ ^^<
'i^atter
tfl

gc

öurclfe

^itui

m($ andern

|at>en auc^ aüe erfe^aff;ne

^DD^tion von Dtefem emsigen, (Sein
Der OJJon feine D)^uf r er
:

Die

@onne/

®kjd> wie ee Der Q23inDf ^ar^ »nnD ^a^ti^in{mcm iciUi^cixa^cn, ^ic^rDeijIfein^dui^amm oDer (^rnel^rer im-©enn tjon Diefeiii .r crDen aüc ^cfiät^c fampt l)er ganzen Oa^elt er^ie^lef : SöuD DiejVe i)^ fein gan^^eö 9öerni(5^ gen/^enn e^ in bit ^rDe perfc^c^rzef wirDt/fo fcfjeiDee e^Die &rDe»on Dem Seutrerab/wieglcicI^fviKe auc^ bae fuUiUvon ^em Dicf en mit grojfer ©efcl^^icf (ic{;.f cif .^ö jleigf t>on Der (^rDen
Jinauflf in Den

ipimmel / t^nnD t>on bannm mct^aumb auff Die ^rD< §inaf)wer$ : (Empfange i[^re ^tdnU »on Denen '©ingeri
$en ^elt/^jnnD treibe Derowegcn alle 'Zun^ühdt vjcn euclj aK f©4efee ip Die ©tarefeaüer 0(aref e/»)bertt)inDef bcmnad} aüe
fubtileCoaefjen/vnD DurcfeDringeeaüeewa^ DidjfiJnnDfefJij?*

in Der jjd^etjnD in Der ^^ieffen/^at alfo Die S)mUchJdt Der gam

*iönD vjmb Diefer'^rfae^enwiUenwerDeic!^

Hermes Trifme-

TriTmfgiftusfrinf»

girtusgenennee/DietDeilic^nemhcfjDrei^S^^eif Dcr'P(n(ofopfii
in Dergan(?en iBelt erfunDen/ wiesteiefjfaüö aue^ aüe^

Oa^ /enige/ fo iclj tJOrt Den Operationibus
pDer ©efcfeaffren Deß (*5oIDO
«JcKenDef*

blbT"

4::)o

«>

Lunatica genannt

^ff^itraut §at Q3(af ecr/tpü t>te Maiorana,einer)5irtW inKlb(atpm^'arl)f/»nD luirDf txtmt^aihtn Lunaiica
-•«^

^gmmnü/t>mvcii

c$ mit

tan ^)lon ab »nD iimimpf/

Um wm Der 9J2on cmc^ Xa^$
lic^ t^ier^el^en/ Deren ($

aft'^iat/ Da$ i?nD oDci-^meptm ^trcpfc/ Dm Dmtm Daa Dritte/ anl)m Dm <ilfo aü^^Xa^ eine mci^i* bij? nuff Dm 4?t>r^c§mDcii X<i(^/ Da Der QRon g^n^ voll t ji-Qmn Dafeibjl §at c e ferne Q^^iatter aü/nem>
ait ift/hdomipt c^ Dj

fernac^/in Dem Der^ontrifDerum^ <iMm\>t/aü(Xa^cimmtlknt/U^t$t>ttfclbi^min Dem neu#
ft>e

o^n mxH : ^a$ £iuecf fiiber / fo m Diefe$ Mtaut$ (gafp^efoaen wtrDt/mirDc wie ein ro^ter ^uin/ mit
59?ott ^anf}

c^enmattju^u(«erifierett/t?nD

»kr

D(i$^efc^jmel^te^upffer/

lupreuwenpfl^ge/fotPirDeee^ulaueerem^olDf; '^miD fami man mit einer "Sn^Djefee^uluere Deg^upffVrö §lm^ertmcll fo tJielirt @olDf »crtpanDeln, (^e trac^l^ aber D^je« Mvantgtf
meingiic^attttJd(feric^mt)nDfeuc^fm4>rcen/trtegleic[j0fa[[$
öucfe auff Dett

bergen

:

i)at runD^ Q? farcer /ttJie Die

^Imm

(gc^.nDtxjt^Xayf fc^en:(Sem (S (en.]el ijlroötyn troIriedjenD/
t^nDgit)^

em^ilc^

trre^viftran vonfic^, ^iefe« toaffe vj&er

itiiin

Filter gegcfloi mac^t baffübu^^u^itHobet Äupffer : ^Dmtt aUt D^ ^(ep Damit befprengef/mac^ baffdbigc ^u @o(D> ^eld)f e (^*9fm mit Diefcm <:^affc ot^ pulucr beiVrengef tuirDt/

i)a$trirDe aifobalDt ^u^jlber.

3« fwwma eo anrDf üidtJttge^

reimbtcö ^inge oon Diefem ^raue^eruf^utef/tvclcljem icfj Doc^ feinen ©lauben ^nfiCU/mb Daof^alben

auc%

nicfit

m^tta^t/baf^übis^an^k
i«er5e§[em

^ff

$iim M^ Krauts @(^4Ut»Mrg/

Sie man Ut

@(l^4(!ft^ur6

/

cUt ©c^waf*

flenne*

?l^am(ic^fettcn/tre(c^c6NePhilorophj>nD2(ld?tmi(>

^w>^ Pen i>onum Coelcftctae i(?eni ^ifnrifche@abcnm^ um / tr ritt e ^ott HUmdff^tigt aMn ^ihtw \>ctUi<i)t/mm nmU/ WK K^ ocffm mt>uim nmmm sanm B<?r* §m m^

M

iPicDcr cfft

im ^m fin^ ^cf( unfern <öcJjdpff<r anöcruf)'cn/t>a^ errnfcre iperßm tritüdiuntvoüc / bamit wir titfa stoßen &abmbßinnfi m6f
v>i(i (^ct^^cf^e.

mb

S)abm ttrowt^m

^kich,

533trDt Demnach t>i(fe$ Mrant / mit \vtk\}€m wir bi<^c$ ßan^c ^a]>itul$€bcni(ti^vi^\ibmg(n/xfnb Dfffcn ^vafftx>nb tZu^tntitn i^rcr tpcntg wtffce/ cbte woi für fidj fclbf? manoM gii&cn bcfanne ijl/ Cbelidoni Due i^/ ^ch.äkwm^/ otct
,

^cf^waibmham^tnmmt/vntf^n Diefon sjnfcrmSUor^aben mit fam^^t feimn ^lätt^rn/ &tngH/mb ^ur^c'm ^u (gonu
mcr6 gcirm em^cfamkt / mif iimm W(f(tt Hein §er fcijnu tetv oDcr in f mcm C9?erfc(5cr(lo|]Vn / nachmale in cm wol üfrjTcpfff (^cfcfeiri v)on®ivi6 ^dCv^f/Dj nic^te^crauj? Damp jfe/mrt fampf
Dcm(*5Ia$ alfot>upf^igXagt>t\ttv

'

Hnm

tt?armcn ^ORifi/ oDcr

lu<^ommct$'^titmanbi(fyi(fc(öonm gtfct^t/Y^mb Mfühß
iolm^<^üa^m/U^($\>utvc((ixt mbfauUt
c^cn öenn ifl/irenn c$/t)a$
;

'®e)]cn ^cnn^ei^

^auf/gan^ ^u W^ffcr irorDcn t?nD
^ieD)?atcr1?

^crjjangm*
ti(m

^rnn t)u dieft^ fi^c(l/fo nimm ^ae ©cfcfjtr: auf
inäf

^ifi/ob(r (Sonnen hmttJC(^/»nnt) la$

mm n?ol
tra^rcn.

»erjTopfffcn / vrnnb ^u Deinem 'i^or[>fe?f>cn i^quc^

men QikmU( in Dem Balnco Warix De(1iüieren/ »nD Da$ TBap»
einem wot »erftopffrcn (öefc^in ücr^ me6r will hamf^y fom^ men/fo (a$Diei?efen/fb in Dem (Öefd^ir^ xibcrblitbc/ miffeinem ^rein woi verreiben/ mmDmiei§rem Raffer tt>ieDerumi)t?er^
fer / fc §eriiu^ (auffe in

t^ac^mafe /

tt?cnn nic:h(6

mifc^en
D(16
t>if;

:

^^

aifo

mit ein^inDer in

(^cfcljirz x>on

i3Ut$ in einen

Kimm woi tjerftopfpeit UMtmen <Pf« t)r6^i(l / oDer in

Balneum Manx,»nnD

ia^ t$ fitbm

^a^ Dafclf? flehen/
S^mver Darum me^r wifi
{^erau^

ed fic^

cfje

W0l mit einanDer »ermifc^e : ^e^ / wennn foU geic vjoröber/ Dci$ föefc^ir: /mit fampt (einem QiUmbic/

in Die ^eijTe 2(fc^en /
ter /

mac^

ein miffe(md|tr(^

Dap eö

Dejiitlicre

/ j?nnD behalt /

wenn

nic^t^

(tlU^c fc^ciD auff fotc^c -^c»fc von mcmbct/ale ia^tk ge^ mclDt< Jruc^f j(jf<if in Ucm Bai nco ^Iaria:^^f jlifljcrcir foiauf

^a0 §eß( rnöiauf ac ^'ö^c? vj Hern
Ul^ait

[^crau ^/^cr <lutff <3 ^trMciie

m emem ©efc^jitj \?cn it^ia^ findig mff/ bU i?cfcn/

fo|ut>or»^erHi<kit/^a6c«^ie arU)rr» trptx (^Icmenrcn /•<»($

irrVfö(acf/a(0mmmt5rrgfmrlDtm^rfcnfmiX§ci(/t)rj;^(c^ tticntö t(^ ^Daffcre wer >t§«l / itiifc^ tvol tjnrn* fmiintff/ wcl »crpopffctn @(«|; rrt^« fc$/ tric oben gontibt / in

mcm

'pf(ttt$^f/e^tm tin Balneum MznxAa^fiv Un Xaßc baftibfi fte|m/n4c^ia{öte^cmcmgroflfmtJcit)er
frr einen

UfiiMimn / fo Uujft ritt ^<tflcr / fo fa|irö^ti jl/vjnD ^(cicfjfate ouc^ itt?f9 (2:(rmc«tcn in /hm ^<»t /^miu^/ die ipcfcn/fociti ff

t<m iöcbm

deß ©efc^ir:^ (igen ^(ci^oi / finbe ein fc^tt afi^e
fie

QRaten? / WefeiW^e ben^a^r gleic^^fate/ ^enn

fmbt ba$

£(emenet)er^rt?ert/ tt?a5§erauf tropffe/ i(lDaeiaurere(Jieij
mentcihfc^e Raffer / ^tric| trie t)a$ ant^er / fo To|>t aiiflTDem

f25oDenli^en Hci&t/Daö

recfjfe

gvtrer»

^ie

fdjtpar^ei^rDert

laß^wan^i^ JXa^ Sep einem gro(]en5en?erw(cimercn /trenn
foici^ee

gefc^f §en / in /^rem weiffen

Raffer dijfoluieren/ nac^*

mab con^e(ieren/»n«D t)a$ QBiififrr Durc^ öen 3(fembif aHauf<5
fen / fo

Wibt die

(frde wie ein €5a(§ auff Dem

^oDen fi^en,

fiacfi Diefem ^(len («^ <$ /

mit feinem de|liöie«en Gaffer/

Hum andern mal di(foüiieren/i)nnd eonge(iercn/»nd folc^ee fo
oflptvnd
«rie ein

ml tt?ieOer|o(en/ U^Xfa$ gemrtdre <6al^ oder (irtt
5Benn du
oter diefe ^prxparaeion noc^
tpiie/ fo (aß ein

^ac^o ^erftieffe/ond aifo ^aflu die vier ©emeneen/ d$ da$ ®«(fer/ -Cuffr/oder Sp ri tus, ^ewer / »nd ijrden prar^
^drierer.
t>e(fer

»nd

«oUfommener ^^en

/ede^außdengemeldteti

tm/m(f^mat$\vmn tic ^oiutionmnb

(long^iaiion t<ni(^f

?)ie

(^ionmttn

m

jib($ für fic^ fe(6jl t(d^t/

mnb nacfe Der ®Ci^

t)45§rrmiftcieref /j^«4>prranon Dcrmajfm »oüfornrnrnfltcfe |ut>mic^(m/a[0 were ce Dk artDm; cbiir^wcpfc quinta Effen-

ti3.^i(t«atercm|ct)C0att^

t)cn

^cmttbm ^Umtnun ^u
fo

f(if

mt U^un'&uUüit^t

htin^m /

tfyt tfaffdUgt^ant^c ^Ui
(lit^

tnmt/ff>bninmtifi(Utmßtt)mä(^/intia$@t{^iti Der
iiffo Drq^ltig

culatiott/fi^e D<ip Da(|e(%etro(i)erfcfe(o(]Vnfe9/»nnt)fe^ce$

^<i^y tn(ht etfawmi^^ / |e mdi Dem Du fpö^ «11/ baf} fiifi Die fut'ei(e*^59?aterp Dep (i^immt$ tfcn Dem gw^ *en abfonDert / oDer Dap Da^tjon Dem i^roteii a^efonDem
^u5(i(edNen(liircFetr^eiDalrigeH@cnic^ f>efompt/

m ehrten'

K>armen >PferD(0 CÖ?i(i» S^nD Dsefeö fc» dfo von Der @epa* <^on oDer 36fpn Dcrmt^ Der ^(emen(eit / ime a wefev tson Der felhv
ijert

Ovecrifteatio« <^enu^^ ffol^et Daßtvir auc^tJon|§ren (Der

v^iemertrett; ^rdffcen t>«D

i^«^enD(en mva$an^(i^m/mnt)
OJ^enfefee« <£ei^/pnnD
irt

voiW för^roj;
»j?n

WunDer fie in Dep

am

ten <© ni^en ^u n?örcf en pPe^en/vermefDen, ^ir foleen ^war
Dem^viflVr Den ^(nfang m^tc^en,
^^letreil aber Die Drei),

®ementen/a(e'Da$'33affer/<luf|t/\?nD$etrer fnrnemircrj ^u

»nfer^or^aben anff r)i^ma(^u§anDe(nnic^n(t-* ^^ümxt>itm$^u Dem Ziemern tixv (^rDen a^etiDen« Süt\t> fagen Demnae^/ eo fep Die ^rDe ein
tier

C0?cDicm (je^dren/alö tjon ivsedljer

tpu jtDerbahrlicIj (^Immt

rQmn

mm

fie4uff Die '^Beife/irie

fxhm gcnicfDt/recfipcieref i(? / fa congeüeret fic tfm Mercuriiim , formieret Den Ccelum , jjitnD |aU aüe Spiritus, oDof

&äflcv hci^fammm. tu einem Aqua vit;E,

^a/ mnn man
U^ ($
ro^t

fiet>et)

dmm

ferner

wDt

Mcrcuiium Darem

legt/

pnnD ^n

mm 3tmt

/ fohiieren (a(^ / Den
fe?t / fo ß)f^

berfdOige aifo halbt ^cnn folc^e^ ^(fc^f^m/^o öm Dnteen il^fil &oit)t hinju/ fo imrDe cö ai\'o haiH ^u €m<m Corpore, o^(r ^icfee^n &efm/ Daflfclbigcmit ein mni$
tifCfet fic^

f§u

2ikun def(^mc(^r/macfjt cö <^f eicfjfam ^u timm refften Q5(ccft/ irc(d^ee Die $r«c^fi:(}faf öc^ Mcrcurü ,cDrr Dc|} ^rfcmcfd «u^trucfnct/ »nntJ Dm ^(irir yb^r De« Mcrcurium macfjt/ »nlvenDtJjcfe / fo erprrrft fic^ Dcpt^gm an 2^§eiUkr (aii<^
•JönD Durclj Diefe offt mttet^oUtn Reftaurationcs
,

De-

ftillationcs,t)nnD Congclationes Dc^ (Sal^ce Dicfer il'rDctt/

tci((^kicfi$fai$aucfibuuk biC'Qc^liüation b(f)'lBa^a$in

U

QUtmWmixXf ba^ ^tmübt^^ai^ treie^ t?«D picflcnD ^cm^iclj^

^nD wicmoi Dicfee grknebcpe< ^>auf atraümX)rectH[)niid
(£nDm3efunDftttt>rrDt/v>ntiDfa(lget«cmif?/fa5aknDo(^Dt< ^((c ipbitofopfn femefurnctn jt.c .f rdfftvnnD S^ugenDfcn nrc^t
i>ffcn&vi5rct/fcnt!cni

^<w^ Himiicli ^thaUiWx^nnb »crfc^wtc^ gen/trclc^c ce tc^ ;5me au jf Dem Dvucf en f re^f ^er fangt a(# fo ^alDf an ^u dcben.^ö ntac^t emtit QJJeitfc^etvf ed'/^iiD ^u aU
»ott./5nigeru§met/Da^ wenn manDae ^raut Calamintha, oDer ^crgmün$' §irt^u e5u/t^nDc$ a(fo emem'^<i^rren treip

<en®efc^dfff<rtrtni§ttgtniD kBer^t» 3^^^*^<f^^<^"^^^^r'^^

m

fen (einenen

{in^twi^tit Ux) fic^ trage / fa iverDe man t)on gtojfen i>erm t>nD 5>^tentaten^o^gee§ref4

Xix^im

€(ne Kunfl

l^O^

Aumm porabüe ju

machen.

r©a$V.€<J^'

273mm ®öfDt^(dtteir/(egeDiefe(&igejn emgut Aquam vitx,rjinD (a^
fre

ale

Denn Defliüreren/fo tieiH Da$ ®oIDt

ÄUffDemOJoDen fi^en/ Daflfeibig (a(j menremverglafurten @e^ fc^i« f(em^ermien/a(0 Denn ewet« ^nnalwie^uvorDe^

m

fiüieren / DaffelWge

|tim fie(>e«Dert

ma(

n^jeDer^ofen / unnti

9>P

«

50O

^mi>ct^ld)in\r)/

atttpr^mrm Raffet ^Ur^isffm. Tta^mci^nimmbt^ fc^dnflcn/ vnD btii(n J^orn^e/ fo bu antrcffm/ »nD bef ommm
faiifl/la^ iJtn fcf &igmcr(l{ic^ficöm /»nb f4aiimctt / tiacljmale

nm

toietarnnb

Mi \v(tbait/mit Dem ®olWt)ermifc^f/ tin <6f unM
bmn frtfc^ ^runnm "^alfcr Daröffr* dmnba tü^tm/vnnb bi^ ^um fubtntxn t)a$ Filrr um dc(!iüiercn r r®cnn<ilfo tefcm(?uDrt#
nrmm

<jkrma( ficDm / ai^
gicflfcn / tvcl »nfof

rnaf Durc^

tim^alcf/fojum folutcrm tüä^ti^
iicfit

if?. !^ac^ma(e nimm cr^ i^oy lii^ Diefd(>i^e er (llicft §are fiebcn/ nachmale Dcn c ift^

ütxba (c^eiDm/ Dir Äo«rr§ar<m^
5ita^
tjtierr

/

tm^alä Dcp
Drcpflft^

@o(t>teöarfftrmDaatt)ei(|e|mdnt§«tr/ »nb ($ aifo

gan$ t)nD^ar/t>nDttJirb(pdnaf$cuc^%fdt/ welche mvmba$ Auco
ficfe

mm ^ifix>tr^tabm/(o biffchiiem
C9?cnfcfj
fclb^t

Tum potabiie ^u neilm pflege. ^^ §ae in Der 3(rf^nq> fok^ Söer^
mdgrn t>na^ ^rdffre / Dergfeic^m fein
fann* (inbükf^
au^fpr cc^m
ci«

nimm

Dcffm fo

»icl

Du

anft / (a^ in

ncm
mal

©cfc^ir:: Der ^ixculation ^cp «nrnt flcinen/tjnD gerinn

gen: 5*fn?er

fum »migflrn wVr mai con^dimn / wmb ;rDea
^rflfcn ein

aucfe (olnittm.

^f

eil

^u taüfttHnmMfovUl

Mcrcuri>gct§an/»frtpanb<U brnfcitigmin rcdjtgut ©clDr«.

^iettiatt im Lapidcm ^mid^tm/mt machen pprge/eitt gemaltigc »nb fur^

ju^

>©adVl.Cap.

^

x>nb4!)rt)nutig/tt)Uf$ Die
tjn fer?

p§i(ofop6tKdJm&m/ pr^pa#

nVrm

Du Dc^fcn Der Daffd^ige 6q? (a)t.%Kf^mäi$ ^Mf\t mcf^ iugene^te^ ^a j?/ fo (Iju Deg o^gemdrcn ^affew
iTircuIarionf
<iir

wm

fomff fnnein/Daß Daeöefc^ir: Der

Den

^wj^lffreit

S§ei(l(i§r bUiU/mnb Def Aqu« vir«

Z^il Darnnicir fey:

fo 64lbt eebtei?!^« cntpfinM/ fftuf r$ (i4 ^o« ö<it? Q^oDcn m t)ic i?d§c/(lci(3f Durclj ^tn 2ii<mb!C vj^cr fic^/t)n5> ftißt |(rriac(> tDiDerumNuffOcn ^cbcn. 93nD tt>cn t>u ba$ Aquam witxint>ai^&(fcl'^mfafiisinm^(t^}an/ fofi^r/^iß Mt ro nur örf^ Hcrmeiis (C'iegcl tvol ^imuc^^ß mtb vcrjlöpjfcj?» @cf^< <$ ah bcnn fo wut/otfct ^oc^ M$ ^ajfcr rcicf^f/mDcn 4>fm/t)a?

J^cnn

mit t>ic ^amt^ in tcm 2<uff|lc%m bae> ^tfä^'phm

Foit fln^c/

Dül&rffcr Dc(?ittimn/t)nt> jttfifmf qujntam Eilcnci jm rcrbrm^

öm,40a^ 5wer (aß fccfj^jg ^(T^fcin nii«clmaffi^ fq?n/\)nnt)
o^n aßcö 2luffgdrm t)«nnen/ fo Ufompfiu ticrcf^U mn\> tt}i gendic^e quinram E{rentic»m,^frcn Dicgan^c^dtk^iVri^/
Ocnnfif^atfolc^cÄrdffu / Dfrgiacfem nic^i außjufprec^m/ rn^§ci(e/ wirauc^ Dae Aurumpotabile,a((e (9cbm^mb<p

ganzen ^cnrcfeftd^m lab, ^nnöatifffofc^e'^Bdfjcfanrt man t)tr quin a EHentiam mit fampt öciii jenigcti / fo fic^ t>cm
3rit)rr\)Cig(cicijr(/auf'alfm'©m5crte;rfrvi§tcrcn:^mni>jffw
i(^

Die rechte t»nö

U]\t ^^ci(]c folc^ce ^uucmcfetrn.

•vUunt) tfUSt^i^thcix Dir quinra

EHentia

,

»jott

trdc^O* Ray-

mond us ruhmc(/Daß man o§nc ^Kfdbl^c burc^auß nic^f

an*

»crric^tcrt f imnc. 3^*'^" !)7amcn befan^mD/nm? fanden nee rrficNfgrum aigrius nigro,Dae ip'CtltaUn^ifyMt^m

wD

ro^rm ^cin^e^o^a/ fo man pnöm fann/t>n D ^u ctncm »ottf ommmcn »nD » ol rcf riä? ftdmcn A qua wix.xcK <$ bit P hy (i ci $u mac^cn pflegen / »nö «rirobm in ^cm§n?C9(m ^uc^ m Dimi^apjtd \)on Dc^ Rayöaö@cfjtt>dr^cjte/tt)irbtaußöcmk(lcn

mundtigif^crwaflfcrvcrmclDee ^aUn.(i$ tvittt ^a0

Aqua vc-

gerabilis gmcnn« / tjni> ^at folc^ ^^er mc^gm tnö <6edrcfc/Df <0 (in |Vg(ic^ cy?eeaQ gWc^fam in einem ^up foluieren fann.is^a

i(i^aö|migr/^^rc^tre(cl^e$ man We5We(aB ^umMfiern/oDof ^u verwonDeln pfTe^t. CSRie t^er gemeföf en quin ta Eflcntia Ufi
fic^ Die fc^ttJor^f Srde inner^ai^ fec^ö QJJonaf en

incorporicm

§«4

t0(jitterSi(^imi)7

Aurum potabile aUtwit^t mit/c^ C orporum ^^ tn (o macbt/in De ficlj m frm< (rfk ^autp / ah ba iß tia$ Q,mtX*
l»n^ ^ü^cvnfoluim^'iöa»
tnvcf^ Die ^aidmtionmb ^tfolmion aller

trfnd^®oH bm f)<tmmit bcinm &cUu / ba^ ttbit b(m i>cr^ mb ^inn (tkuä^u/vmb bm af? b(^ Sütr^ ifanbt$ ^(vUi^^c.Wmn foid^c^ ^cfcf^chm/ fo nimm b(f; mtift^j tittun @>f krtrafpre btcr^ ^fycii / ^cmin gcftoffm @al^ em
^7itcfema^$

®

Bainco MarLx wie a^^a' <Si(tertt>affer ^cj?l^^crtt/t>nR^ ^a$ «i^c/fo §crau^ uopfft/mir ädern 5Ia^ tjcwa^tcn/t^nn bi(ft$/

i'e^j

mc bu l^ttmäi^r fcmer<5drm trirp / iann
»icrn.

aüe Corporarefolfj

©Iic^ea^er ntvic^m ^ct$ Aurum potabilea{fo/.fiettemm(?w
JXdJmfcfj 99itrio(/t)ttt) (SafnifericDce acf^t^(hcn

^funbt/im^

djeitauß tiefem aüen ein ^affmt^cmme« §ernacy wen fer^^

pe 2;§ei( t)iefe$ 'JBaflfere/tp e^ in timn Äoö>ni / werjffm @a(^ tn'eer/»«^ Sal armoniac emee fo nid M$ b(^ anb^tn barm/t>nb
f a|leti6

m bmi QlkmU( b^ßiUictm.Qlh bmn ncmmcn fie wibm
ftavdcnmnb brtr)ma^ib(iHUi(mn'^af(a$bm

umb

t^tcffö

fcal^en iXftei Woflcne noc^ ^mt) ma^i Defliüieren/nemmen b((i

fe« / fo ^wei|) ma^l btfiiUim timbrn/^wctn @e(?el/ t§un ee mrt ffnem ^l&en 4o§t fein ©olDe /vnnb ^meen 0e(le( ^etra^

fd^en/femirrr/rnD^wepDöer Drep ma^i bmcf^ ^cttitUwO^n^dtf
fiibctin eintn holten/machen ein

Amalgamat>arau^/ fe^na

in Dem .folgen in bitfyif^ 3(fc%en

/xmnb iaffm

b<i$ S^rndfiU

^erWflfoluieren/tjnnt>wennfolcfee$ ^fc^e^en / ba^ ^Öaflfero^

Un abm^tn/fo hkibtba^ &otH au jfOenr ^^en cai«nier(
gen,

(i^

QiUbmnf<tfmfieba$&cfd^nwib(tumbauffbitfyi((c

3lf(^avDiinnf Da0@o(ttttt>oltrucfne/^nt>ae £iuecffi(ber»ol^
jfnDf ^ §ewu(j t)ampfe*57emmen §eriiaefe t)a^ SÖJaflfer/fo fönff

maß!

mMhi^Matv^f)Xi>a\/t\^\X cmcn X^üi t)(^SaIisarmoniaci\ mnt gnugfame OJJam^c (Salmter ^m^u/tjnl) gicffrne x^Ut
b.\$

^mmt (3olDt / fo Di|]b(mcrt

m

f $ fic^ alfo l'a(t)t.

ii3cnn

fo6>

cljccv^cfcl^ci5cn/fo»erfc§efiet)ci$®efc^mmif feinem 2((cmt^w/

eeaiYom Dem ©efc^invkr Dem ©cIDtfTe^t^ ^Af^Un^iXK Drep. acfyte St§ei(/ Dc^^wep mu|^l öefliüicrfen A qus
vn&Bi«^fT^"/*^'<^»
vicac Darut^er/»» laflfen eö

itvDem Bcilneo Mariic i)epiüierti/t)a6

Aquam vitqtjon nen?cm trt'Der^o^ic/tJnD fbkije^/tric otjen^^*
«tc^f me^r ttit^ fefemecf e/t)n allwe^ert em f (em ^cü

me(Dt/^um»rerMcmaf^l/^i^e$öemAqu2fortig/m^\?nD^aif Jemer Dar^ Balneum a^er/mtvefcl^em f©a$ oDer unter kennen, Gaffer
aer.foI()ej?e§(/mu^aaeKie miXc^tt^arm oDer
(att)(ecljtfeptt»

rQaö Aquam yiix

(aflfenfie^efaiißöeflittierm/ »nnDuentc^«?

ren t)a(|e(l>ige alfo/Da^atted <SaI$ »kr

Drm ®bi^( tjcrfefewini*

i?onDem Aquaforti, ^te(ten$A)kr Da^^emrlDte @o(Dt/ fo itJirDte^f« einem rd§t(ic6en^eHm®a(|er / it^eiefee^ manl)a$ Aurum potabile i^wnmmn ^fic^u heften ein£^in(Iem a^m genommen/ tjertrej^ratte Ä-ancf §ei(enDe^ aani^.en SKmf^Jr^
(f^en^lei^^.

3(t «eit ^aß wir <m^ei^f « tjnnb t)ermeiben/wi< matt bie 9J?C(p faa/a($ Da$ ©ofDttjnnD <5iI6er §er<mß ^rin^en iPdnne* :3((#

ttfmm De^ allerfeinpen ©o(Dtß oDer Öübere/fottjotemtenti^
erf/eyiiminieri/t)nnM(ein3efej?e(iifl / fo
e$

mi a($

^trep ^o§tt

Änecffi(&ern?o(feiniert/önD0ettJafc^£ gleic^öfaüe ^wep io|t/
if^tt

^ufammeninemen^olkn mit einem langen i?a(^/^ieß
t

fo

mi ^'ffig Daräl>^/t>ap e^ uier Si^^^t ^ocfj Damit fieDecf

fep/
fe$

popff Dao 5)?unDt(ocfe De^ ®efa(Je6 mit

^aumnjoü $w/

inöem^^fen Athanar
(ic^ ein

in bit §eifle2(fc^e/ (ap acf}t2:aöeafro

tep einer miiteImdfpBc533armeDefle§c/rö§r DieCWaterptdg^

mal \)ier oDer feef-e tt?oI tJinereinanDer / Den le o'fftcr

mm

OJrn^rt/jeeeermirDte^ven'id^iet/^nöDi^re^DieiJonferuatioti'.

304

^0tt^er2((c5fmlJ/

'Cb(f(Sr^aUunBfän(v S'orm o^n einige

'^mümn^ amcd^cif

«ai/fomif feinen 2l(cmbirrnnD D^fcipicntm ön-fc^cn fep /$« eil üumScwct/ Damit Dae Äurcffiibcr i)urcfe Dtc Oepmaeioit in

tcm Balneo Mari^ famptlic^ §cröup ttopfft/foUfomppu t>a$ mif(c ^iiba/mt Dae lammwol ytxpatiau @ofö(/ 4Üfm
^«rc^t)nferet)oßfotiimrne4>|J(ra(jon,'OKfcdaIfo)?rapamr#
IC

^ibet ihn crftlict in cm ®la$Aa^ c$ nachmale cim<nf iern/
Der quintic £ircnti^^{e De^ <Si(lbcre i(V
fiefj

<§uDrcpma§lmebr

'5inju/fofoluKrre6fid5<Kifot)a(t)r/j)nnD ediert
tin (ItifiaU/mbalfo laj; eö
fecTj je§en

auflftem

^oDen/ tt)icein4>e(e/t»;equinta Eircntiaa(>erMeil)etreißttJie
Xag/ot^tt m<l\r Un) einem
iit

mierelmaflfigen J^irer
4>n ju fofuiern j!e§en.
iitieDeripillff ®ott^$

m Dem ^fen 2(t^vJiiar in Der (FimcntatU
'^mn jble^ee aüed .^cfcfeef
/ (o fang

<m i)4e S:(emenren/m DemDar^u^ehdnV BalncoMaxi^B ^enö5efd^irvjn Dem ^ufeparievn t^nb ^ufcfyU
Den/fobefomp(luDa6förfre(f(ieteOe(e:4Da(]e(bige5afe^trdlff

Xagin Der ©eneranon/wer^e^en in Der Qiitaation x>nb ad^t in
l>er

3nf«r">n/fo befompjlu Dae (je^eneDepte 4>le/rnD Da^ A-

quam pcrmancnterr, \V(kf^($CtUcf}C Sperma Mc'talli,rthclje
quintamEüenciamfixamDiiDfo fortan /nennen/ trieu^ir in Dem Sr(Ien ^uc^ tpeitlau jfrig erinnert.
fSie 'Per(en/mit Diefem Oelegefc^mierettonD^eflric^en/im

nachmale Drep oDeruier iXag an Die ^onngdegt / mac^t Die^ felbige fc^dn |ea diiD f iar/Deraleic^en in Der 0an$en ?Be(t feine
me^r^uftnDeit.

3temnimmDiefe$Äel6 ^wep ^^t/ fuHimiert ©(berwier^
|e5enio§t/mife^tt>o(t>ntereinanDer/»nnDlaph|e$fie^auff Den ^oDen fe^t/fublimiern/fo tt)trDe au einer SWcDion/jfo Da

u

ft'n^iert x>nnl> jxnetriert

/ oDer Dur^^tringt/Deren (in X^dl (left

»ber ^tr rp §unDert afirecf t/n?i( mejr nicftt fa^e/ Die ^rfa^rHrtä

»irDt eö einen /eDen Ie6ren*

Cfinem

&mm ^tih$Ubt »or andern (int fc6dttc'@e(!alft ^ma^
tktn/nimmtinwmi^wn bitfcm 4>c(e/rcninfct; mit cm ti cni^ ^üUmafftr/vü lag fie ||r ^^n^cjic^e bamit wafc^e/ ce raac^t cm t)brr t^tc maffcrt fcfednc Jarbc/ »«t) Den OXe« fcl^c einem <£iv
0clg{etcfe/t)«Dt)mretl>t;ilIe5i<«^<«/ ferner atiDerrttnjepcfertt

man tm Lapidem o^er ^tern^u^ fpeifj<«oDer^u(reR(fen/n>enn man ncmdcrj Die ^cmpofjcioti
luric^tef/Damcme Denn Da$ ^emflemdle ncnef/t>nD9etcfeic|« feine ^efünn^ tjon Der rechten tmnD n;^cnüid^en ^eiffe Di<
wkinieree Corpora ju refolmeren.
(fr(?(ic^nimm Deßfeinen vmnD aitff Die off(ermeIDfe TOeiffc caleinterten ^j(t>ere imep Icht / fe§ ac^c ia^ in Den ^füi

2:ii0mDen iu^efcfewetge«, OJ?it WefemÄele p^e^f

Rcderbcrationis,flo^nac^m4f$iudnemJ'emeii»nempfinDt^ Iic%m^uIuer/(ag4uffeinem€!J?armefl(!em mit^leic^ fc mel 5öem(leind(e/ fo ^u f inem^at^ ijemac^tttwJrDe/vermifc^en/ l'eDocft Dag ba$ ^al§ ^uwor er(ic4ioie(ttta^( mit bttn Aqua vit«,wie wir in f dn jfitigem melDen tt?döen / recripcieret fepj 5?ac^maie mtf^t^m b\i($ alfo/tvie^efagf /»er mifc^et 6a(!/fb fe$ in einem itoften auf Die §ei(Te ^fc^en ^uerücfne« /lag auff einem ^tein Hein pu'ucrißeren/ mit einem antxrn ii>\}t Deß gemelDten 4>el$ tjermifcten / »nnD ee nac^aJe in einem lang;?
|4ffpgen®efdjir2|e5en Xagvnur (inm warmen ®?ifl x>ar# graben/fowirDtDa^calanierre &iUt alfo t>a(De miteinanDer
|tt

Äuecf filbcr* 5EBe(c^ee Dubennineinem woluerflopffren ®la^ mit allem Jleigvenraf ren mu(l»'533enn t>u nun Deg Ut$ £Uie(f fi(t>er §a(l / fo |i^e / wie D« auc^ Deg ©olDt^ auff fp(<^< 9Beiffe Ukfmmm wd^ep: .®enn von DemfeltM 0en fte§4lt lonD nimpe man an 4o§t {u ^ffcmpofitiom

&U

^ €iitatttJere^a^ö# Raymundi gtoffm €^
imv mit ti(t (öoiution Df ß \3Qtt>t^

ijup^crunnmfcp/öttbwmn
ti(} f rt e
.

fic^ anfangt cm fc^tpar^c^fcuc^ $u er jcigr«/fo nimm btn <r|?m Oi ecipimtm §mtt)r^/»nd

fc ^

emm andern »or/mac% öae 5cttJcrgroffcr/»n«& errate Dap>

iVlt>igefoIaiig^i^t)a$-öekf4mpfM) §aau^gf|To|fm

: "SJmt mt($a{$ t>mn xionbcmntn ^inm^/ t^n ($ in anbtt fcf^ivi/otia ^oii>m/<^itß Depfdnc« Aquaevirx (omltXit^Ut/

m

®u

.t'a^ <$ rier

Sniger mit t^mfdbigtn tcDecft fcp/

\?nnt)

timm

ttfic^mffirJlVntJcniJarOi^lac^tvaöe,
eipienten «erfegen fei?/^u
ti^f^J^ft^n^ptii^

TOrnn

fo(c^c$ ^rfc^e^
»nttD2){c#

T^m/fofm(^it\mm?Qtinai/(omit feinem ijefm

Hntmfkinm Smct/k^ We 5eue!^^
^era& DefliTlKren/ vnnb fi^tba^
t>it

Dämon

^l$t)mn ntmmct^ auf;^emfe?fc(}m5era^^/rermtfc^ mit Dem Aqua vitrc, t^ort ttJelcfjeni oben 0}?ebiing (^efi^eBen/ »nnD ivitJer§el haf^elbi^c
^röenidjfgvirjiitntefengelaffenwerDe,

jpofpvnnt) »iel/

feiße^ ficljcafaniere.

^ennfofcfeeevmi^

m/fo

(?op auff ein nen^ee

^n^nlntv/ gief anöer Aqua vitae

&arilber/i?nnö(af? ee enDdiefj

mcmem Äolkn mit einem (an^

gen ipale fiiMiniia-n^'-öemiauff folc^e
I

®

ei(Te njirtJf

ee jponff*^

c-^^uo^; ^

«er Jpefen abijefdnbert* <©erotreöen nimm Der gmctbttn iStj^IimationDrep !X^eif;(loßttJol»nterejnanDer/t)nnöfe$iii ixntm iuoi »?erjbpfftai ©efcfjin cm feuchten 45ri / fo

mm
ifl

wiröe e$ \\x emem Oelc.

S^nnö

öiefe^

Die

^f Dietn/ mit wefs«

^tx mim^i% aSctaa ogne i2nD( permc&renf ann» ^er^JW^ö^

fficlWm ^ompofiticn/

fotvitt^t ($

fmm b

t

ßmcim^ atf /-taj

tUmaffcn fc^dn »nnD fun|tmc%

Mag

ftcrxim /

mt Hmit

JlDmLapidemPhilo(opIiiGumau|fritia«t>eW
bUt4t/mt allzeit ^«f?»«t) ffcm^tt

^^l^ti/ bm ^uin /

aifo

:

^itmmmm

tvcl ^efcmiere

(i^fönffiX§dt/ Dcf Sa)cltion feinem Silber ^m!X[>ci(/ma^ Amalgama , f?o||ciie Äuff cfcmauß aüm Hefen timn^atmotwoimuv (mnt>(r/t>mnifcl^me mit Dem De* .jtiflierrm (£(1ii^ / »nnD Dem f?^r pyincrf eit öa(r; / lajl^

&Mm m

tnate an Der fecntKneniffen irerDeii/i'^nDunDerg^^lfn fpfc^ea

|um tt?eiitg(?en Drepma^i/fe^en ee nachmale
Ö5efefjirtin Den 45fen Athanar
,

in einem

(\^tmm

Decfen Cölec^tjon ^^ipffer|

^ara«ff/tJnD(a(Teneinörüg(Jett>er fo ian^ Darunter brennen/

6tß c$ fie^ edeinrert/iDnnD tin Wuüro^ee S^tU beFom^ e.^enti
fblc^e$^efc[;)e|rn/«emmenfieeö fein gejc^iefliefe au^
fc^ir: ^eraufvtJrtnDrermifcfeenemif einem folefeen

Dcm®c*

Sale'armo-

»iac,fo Dermaj]enojff \fnt)

ml maU fuMimieree irori>en/Dvip e5

<in fc^neeweifTe Jarte 6ef ommen/fj^^en c^ j^emacfe in
Jffeir:

ml &(i
f(ei^

mt^ig Xagmm einen CO^ifi^n fo(uieren/(ii jfen$ M$ Deü m einem Balneo Mari3^inDem4^fert Athanar «ber einem

ijen Jetrer tfefiiUieten/ »nnD foleiie$.mbe\'iohien /

me auclfe

i!t|

e$

ficf^

mcäim fci^nmvcif(tn<Qtm x>tmanMt / öcflfen eiit
viel

X^ciitaufentfma^ifo

De^ ffimmiMercurii »mranDelif

1

wen S)mtn tJarför ban^t

l(S^0?(l(ic^ittmmrin5ön^ ti(§ftmtn&il^tte/ fcnaO^btt

^^»orgcmelDtcnÄrDnungi^wIcmwt worden / t>nDac^f ^^^^Xapn Dcm^fen Reucrberationis gcpatiDm/pop Jlt einem rcmm »ncmpfinMrt^m^udier/rugrö mrtemcm ie^t tc^ Oc(ö üon "^Bf inficm 0a(^/ fo burc^ l>a$ Aquam ykx tti
(i^ma^rijigffldrcff tt)or^en/a^fl^cmcmC9?armc!(?fm trot im^

utnrtAnbet/ia^ti^inmm &(fd;imimmyob(t x>Ut

btt^tiff

mit ^wtp -^^(QKfinflcm^Iemitfeinem ÖKartnor^m anb(m tm^ivtxf tamanba/ t^n ceaUr^ in ein ©ffc^i^ri mir einem Im^m X)(il$/mnb fe$ ^e&en Xag xfnur dnenwatmat 5D?i(?/ fo wnbt ba^ ca Uin irrte &iba alfo &a(t)f ju £kiecf filPer/ örrflelh^e »er^ wa^ mir aUem Slti^. ©leic^wie&Uiiber Da^XJuerf fil&er auf demioii&er (je^ogen/ alfo Dnt> öuffetenöiefelh^e ^ei^ fanpn CO (mc| au^ Dem 0o(Di erftvi^ieren/ono Diefe^ illi^ffo jber »p^M
löfop§en 3ntfiir ^on Diefem ehen?ren onnD toefrfen^cftn^/ welchen fic/ allein Dvimif fie i§n fwr Den iXgorenunnt) '^nuer^ pvfnDigen / <ifd welche fein nicfef tt?eftri fin^^ / mdc^ten §eim^
(ic^rnnöv^erf'orj^en^aiten/mif foDunefelen
(iiten

fm^fc^mm^tmdnm/^o^mbmmbmnbrü^t$

»nuerpanüt^ XUorfen ^alxn kfc^net^en; ^cfiabct ^ahmict^ mtatf

mb

panDen/Nefe^imf!^« offenta|ren/maj3(f ferotoe^en Die ^en bef;^ct(tanbt$ weimff' t^un/ tonnt) (ÖOtevmbfcinr
J^ölff Dnnt)

2m

^ei^n anruffen/

fo wirflu eoo{\n<tllen5»eiffe(

ttUn^m;

533ofer;

Dunemlic^ Der P6ilofop|^9 erfahren WfJ/ Denn

Octttt ronjTcit

(aß an(?c^ctt /

wo fmn

Du anDcrjl
:

l)eitte9>?ö§r/

winl) ^^nfoflrn nic^t wife tJcHc^rcu §a(>m

<Smtmai aU
/

Uin Diefc(bt<jc
toit fic^
pcf^cii

S)tm\iciiUitm cm 2trt oDer Specics irt
Die

Da tRatur crfmtim
Die
-^j^ing

mn^

anDer xf<vtt>anH< / txt^
corrumpicree / v(Vi

fdnnm / wenn

«emfiffe

cm

fau{ff/oDrrDrrtrc§reft(?» *33nnD Dicfee^ahdj Dir atemur tto

m Tarnung
m

/ ^cr^igm nicfet

t>cr(»altcrt f

dnnm» Äcrowc?

gen wenn Du

Dicfe mrt aHcrfDiefm^föcfen/ \jnnD$öorWr«> fuHv^cn gffajl trriff p / fo nimm Der gcmelDten ÖSaterp / fo trieemgpnw 5erf4mc(^en(a(l/i.!X§ei(DegMcrcurii, fo Drep 0(unDt emem Ö5efi^ir? \jon Ö5(a^ ^ep Dem $en?cr Der

0u^

(imafioh0e(!ÄnDert/iH|. ST^eii :^en«alfott>irDt Der Mcrcurms cotigeheree/^u einer (mDert Mafl'a. »nD^feic^amiu einem

A malgäma. tiefer (inDen MairaeiHS^§ciI$u$e|en maJfoviel
Mcrcurii get^anycongdicret Dehfelbigen/wte oten'gemeiDe/iti
dneIinDeMairair,»jnDitl4(|bDiegan^eOJ?eDicim "^acfimal^ nimm @o(Dr/tJttD Dep eongeiierfenMrrcuriijfeDeö ein i§ei(/
mifc^tt?o(t)nreret«anDer/fei^ einen !^ag in Den42)fenReucr-

berationis ^ur ^aUimtioti / fo eaUinierf ficfc Die 0)?a«n? in ein

^eife/ wie of>en t)erme(^^^^^ »nferm fcftvirpffen^aflfer fo(uiereti/t>nnD naOimaU eongehe^ ren/a(d Denn nimm Diefereongeiier^mOJjÄterp/wnDDerotge^
rj?§te 2(fdje/Dicfeihge (a g auffDie

mdbtcn CKrDicin)eDeß|\!X§et(/(öp fleinpuluerifieren/wolrnü^
ler

einanDermilni^en/tjnnDfolangtjnnD offemie(f ffigwmi«
i

^ö§c ^er fcfemel^en (4(1/ mac^ (tfiUckfm^Xa^ Un) einenr^Jettjer ein A m alg m a Dar^
fc^en / U$ ee fic^ (eic^>t(icfe rnnö o^ne

«ug / fa^ Dalfel&igenvic^miJte in

Der §ei(|en ^Tfc^en eon^eiieren/

<>nDnimmenDf(ic^ Der^emc(Dten9J?eDicm UX^cii/x>nn\> Dep Mercurii j[,X^u\/ fe^ Drcp @tunDe gueinem Jetrer Der

^uU

limation/fotrirDfeepeinem An. algamaoDer^u einer (inDen/ rof ten/ft)rierem Maila, weiche fic^ enDtlic^ ^erfc^mel^en iä^

m^ Den Mcrcuriumo^n ^inDceonseiiercn/JjnDro^e machet!

fann/mmt mn fUmniicf^ noc^ Drrp 0tttn^f Jtim ^twtthep
gama. (i^ mu^ aUt ^a$ &cf^m/ fo ^at^u^thtau^t witW
^7adjma(e nimmtfcfi tt>d(fm/ct)efw^fe« Corporis, t>n^
t(f)

ßcmcltmUnHn Amalgama y'jttt$ ;.X§cil / tJttitö (ap mic

aUm tfnxfolihmmmm Corponbus|u i^ur^cUfommml^üt
Dcr^ciffa fantu

^nt) auff Dirfc

^c

j(?

wirf!« mit Drr J?ö(jf

ließ 2tUmecfjti^m / 1(^ fojigf n,t§ri(§afftig / nac^

welkem aUc
'

^(U^nvachut/fM^

tut} tctowt^mwoi ß{M(<ii<^ymfm/ t^nn wtnn Du bicf€$ ^a^/fan t>ivfcmn nicl^t^ man^dn/ fintc^ J

maU$aU(finpait>mmbt/m\)tm^im{äiml)icsmf^c^üi ftm$UUn$^(fmt>ta^dlu

M. loannis »Ott "-^iter^O»

tf^Salisarmoniaci JcDc^ /Xo[>t/(toß aü($ ^u (incm ttimm 9>uluer/ fc^ in emem Äelbmau jf em <3&la« mit 3(fcfem / »nnli

la^c^m ortcm^öff^tifußfimicrcn/fowirDf re^u<mcm ^4(bm 2^3e^m/^um^(l ahcr (in Jctrcr Donipol^Dorumo* machen/
maltPicDorgofen.

Äa^XII.gap,

g>3mm t)($ro^( sma^Un Croci Mattis.Ycncris, Salis
•^

''armoniaci , fo mit ^tmdntm prxparfmm ©afi^ fönflftnal
><De6

fUWmi(tr(ttH>i^/4)nt)ÄoWcfefttre&fdaiMd6cm33»erio^

m

ta tjormifc^m / tep mcm Umm Jewcr örcpmat fuHim^Ci« rm/ 5i?$ fu()limi<r(entitDcm (inDrrn/ fo noc^ tiic^t fuHimi<<»
ifl/rtüe^eK wci xxrmifcf^m/aUm^m tinuv mantm tü^* rrn/»nnt) ($ nac^m«Iö auff Dem ^iei6f?ctnan einen feuc^tm 4>re fe^eti/ fo wir J>f ee «u ^iifler / Da|T'^(C>i3 gieß v)t>er Die Crocos Martis,önD Vcaeris,mirc^ fei« aU^^macl^ x>nuv einander/

tnnii

U^ ^it^ mtm fUimn {Jetrer von Qifcf^m auf,m^n<tu l^imm/mnn foic^ee öefc^^en/^^dmifcftenSöimolii;. ^* ttp

feiiiierfen^ahiieer^o§n<ö^^tt)efef(i)«ft« macfe nac^ au^xcth

\m^ Der^impeiit Aquam fortcm Daraug/e^rra^ierunD jie^c ^ie Spiritus,oDer @ei(Ter fcintpoi §eraug/ nimm nadjmate Sal
armoniaci^^io^e/itißin tJ^iofe Wcf« 'JBaffer^ WffoJuietCtt/ i^tt en^ttie^ fein / Deg Raffer*/ nocl^ ^»^^^ f<^ö ^^^^

»nö

^o|t Deg äffet feinfim wJeinierten ®o(D(e Di(]c(«icr(n/fo ifl e$ aüe^ ^ef §^m
(iiß

alfo in

Den

$tt?dljf <to^en |wet?

©ti andere
^aß fi^

m

^i^ fok^cf^ jiit>erm^(m/
2^§ei( he ^uff

^n jf^e^en

^^ch?,jeDe6»ii;«^o§(/®a(mfer/t)nnb3innokr/;eDe$«;V
-ie^t/D^dmifcfe

^imX (in ^funt)f/(log aUee f(ein |u J>uruer/

j|er tin fön(at iSciWmb^Ui^ fo »iel Mercurium Di(1bfuieren/»nli

lag in einem Äol6en bepinieren / in DemfeC&i^en
<nt)t{ic^fec^$2^a3{)e9

^n

mtm^tUcf}Smct<on^cUa(n/ fofim tt^u/ Da^ t$ aU^$ $u einem gan^ röhren eongederten ^leia tvMm tk^mfdhi^tn (lo^ ^u puluer/tjnD c6u fein einen ^§riJ
|ufiln5e6enmaffouie^5i(l)er/fotPirDfC0aUe#i«feinrm@ol>

«cn »ier »n^itt^an^ia&^riat*.

I

Amalgama tfatau^ / nimm ,tt^4maiö Deg fuhiimUxtr ^CdfiiUt$/C rocum fcrri,Dnt) ©rünfpe» / |CDW tti» >t
j)

rtt§rWcfc@tiJefw0(»)nf^rcwanDcr/t)amtfc^ mit bt(ii}X^U Im Deß ftXt'mc« Saus armoniaci,t|U ($ titl WCl iPCrflopflfl

m

@lapmad^m&mi> mtt quer i?anDctüff/ie^ einer S)ant>t
^oc^wngcIdfc^fcttÄalcf /»nö gleic^r<> feoc^ ®?t|l tfartin/ft^ ta$ ©cfc^ir Darauff/ Derfe t$ oben mit ^i^^n / leg tr üDerumi,

mcr i?anD ^oe^ oDcr mc§r vngeldfc^te ^a(rfi>arauff/U^ t>rq^
2^ag alfo Darinnen flehen/ unD nimm t$/ wenn folcfee geie vctp
Äter/ate benn tt> jeD^rumfc ^eraup/fo §a|iu einen fp (c|en Slijrir/
Neffen ein 2^§eiUe§ctt mal fo

mi in^dDt t)cnfecljie§e«j£a»^

ra(t>ertpanDe(n

fanm

D^erfönfl%rd,er(!reefe»

Äa^XV.eap.
5r>3w»t fw^^««tieree »?nt) atgerrie^en ©i(6rr ^Xö^/wermifc ^mie |e§en PfunDe b(^ ^aflfere ucn t>em weiflfen Sal armo
^erumb/mi( &em
j

ftiacla^ ee nadjmate cclieren/aujfeinem ©ednirrzei^en/ wid
t)or^eme(ten'233afreri)ermif^en/|el)öct|tt«

»or brep/oDer viermal Depiffierett/t)nD§criia4w'et>f*'Mm§»öit]

newem Hnmal / mt>mnn M$ TOafler «^deianffen/ »nnD ^rw "

fpegfommen/fomac^ 5ie^ä)eener(lei£4ge»«D??aefeteinr' (eieljf ffeweriein Darunter / Den Dritten ein grdffer^ »nD (14 rerMa^ af d Denn wieDerumb falt werDen/DnnD Ui(^ ba$ &ia\ cnt^ttje^/fe finDepu Die SIÄiterp wie tin ^rifaü Darinnen U gen/ Di^fetW^e la^ f (ein>u(ueri(ierert / fei^ ^wep io^e Dorvonitt'
.

cinerCementlifeer^/iu einem mitte(m4fri0en^o6(fetwr/tep,

Um

^tfr^OIciPhilpfophici (imnXtoip^cn naclj

bm atiban boi^

cm wmi^ auff cm giörnöt ^pfot ^cprcivcf /mactt Da}|fll>ijje «?iccm ^ac^ö ^crfc^mcfi^m/rnD^trar fo ;{l ^iri*c6 ferne 'Prob: Äcnntrmnfe D^ie (£'pfcn ttic^f nl[b fc^mcf^cnmacljt/foijlö
cmgcicfem/Daßcenoc^tiirfjtücrrcrfr^ct [cp: ^öcrotregcti
Cß nun ijan^ vottrn ba i jl/fo f §ii fem 5H?ep iv^t ^u fun jf^ij^
fo viel
r<e^*<

mal

prccpamrf

gpnn/

fo wirDt ce alieö

m

t)»?o

aücrfcincpc

t@9(Dt»mvanDc(n
€(ti atiDcre SKcbkf n /mte tcrcn timn fcc^jig fo »ül cmee anöern ^uaU$ in ®c(Ot

md

i[><rn?ant>clnfann»

»a^XVI.eap,
>^n\tn^U<6ba$^c^fiiUt/(oau^dn<rSünf^&ih(t
.ijtgcmacljtiroröen/tJnnD beß andern au^

txm&olH

'c^fra^ifrrcn ^c^m^o^t/ m»fc^ ttot lomer emanDcr: 5?imm bemcö auff Dk ^cifc/ wie im ndc^fltjortgen ^apKeJ Don Dem Auro potabiü ijl »ermelDcf UJorDm / (aiäniaun ©olbre em galb io§t /mifc^ Derma jfen \?n(er emanier/ Dap e$

^Uidifam ^u einem !Xai^tt)ert)e/t)nnt)tgue^a[fe$memt)ar;tt (au^lic^ glafern ©efc^ir? / mac^ Daffelh'^e mit Dem Sigillo

Hcrmetis fein f^eiflfig ^u/ fei^ e$ in ein

a^oi^ebacfjen )r:Din

&o

fc^irt)otf2(fc%envjon'II3acljo{Deripo(^/DccfeDenDarjuge§(J(?

rigen Äerfel Darauff/fei^ Diefe^ a(fo mit einanDer irieDerumb in

cinenanDern-Srepfi^fpijcnjnDenen ®efc!jir: in

tcn^fm QU

Ibanar genanDf/ionnD lag ee in Demfe(f>igen fo kn^ (?e§en / hp CO fuWimierettverDe/^nDfic^ DieSiemententJon einanDer aU fdnDern,4Denn fo Mtt folcfeeo aefc^e^en/wirDt eo fügieref/rnö
fftrOc^fe((>{lin

m

fc^war^e SWarer^ ^JOwanDdt 3nDicfem

Ar

^4^

^cntct^kfMW
Die gcmciDfe3ciftforubrr/tJOttD.-inn(ii

au j;0(m(c^cjcf>jri |miup/tiSu tfmvmttmX^HitfCt^muitfttn juintac Eilenti» Jiar^u/mifcfj moimtcv mm^a/((i} ($ m em*; ©laß ««rDerum j>j
trenn
irie

auDor in txn

£)ftnZtbMat

ju einem f(cmmJCo[>ifcn?m

(ein/ fo (in mittümä((i^( ipi^ i>on fic^ gebe/alfo Daj^

man t>ic'

-^anDcnoc^ Darauff(e^en/»nD leiten fön«e/x)nDa(fo laj;eeie^ |en2^ag flehen/ ^j^fic^jöie quintaEirenna famptUcfj »er^cg^ ree/tjnD Die Q}?arerp gieic^fam ^w einer fc^war^en ^röen mxlH^ ClBenn Diefe \£'rDe r.ocfe (t\va$ mittermaffigtreijjip/fo nimm;

Uinc d)latctr) §eraug/ jloß in Der 4^rDniin^/tine ohm gemelDt/
}u Puluer/uermifc^ mit einem anDern»ierD(en^§eil Der o^ge^i)acrjtenqumt2 Elfen eis, §aU in foic^emaKem eben Die^Ort^^j
ttungtt?ie aut)or/tjnnD

trcr/hgeegan^
fcec i(?»

treif^ tt?ir^e/it?ieDa0 aücrfVii^cji

le^trieDerumb^e^en^Itagp einem 5e^] Silber /rec^p

unDtrolpr.iparittet/tJnD feiner fencfcfiijfeit

^enn aifo i(l ee

gan^ beraum aüererjl tauglich Den (Soamen/fo Dti
niefct

t)arcinfae(I/auffönnDan^unemen/tjnD

feine Jrficfere^ubrintfl

gen^-Öenn fae(lu ®o(t)(i)arein fokfomftutrieDerwmb(i)olDf/
trie^leic^afaleauc^tJonDem^ilber &ib(t/fo fdjdner itia($' tiiW^latütiicl}( CÖJineralifcl^e jmmerfepn fann, ^erotpegen

madtt^olanff/^amit Du Daeienige/faconmirgemetDi wcvf i^cn/ja recJjiionD genug »er pe§e|i

'©eme treiffe ^rD nactmaie^ufermeneieren/tJermifc^Die^

A uri porabi is otxt Luiis pocabiiis Mnü' ifl/ fei; eö alfo in feinem Dar^uge^ri; gm/xfümit Dem SiuiDo Hermcds j£jertpa^rfe(3efc^irit?on n(fi iDemin Dcri 4> tn/iaf; ($/mcohss^^^^^^'^^^i^^^ pr^t parieren/
fclhge mit t>cm vierDten^SS^^cil fo viel bef?
i

,

.mac^Dae^'Jeirer

fm5

^a^ aifo flehen fc be fompf t>a$ ©efcfjtr: alleri

etwanneinÄo^fgn^flfer/xjnDiaßae^eit 9 Jarben/ wirö

amAi'nDDfrjVibigcn rrj]lic^<^ifrPiiö4ib/Pi^no nap^mai^rcf^

jbicfj

t)cm '^crcf rcdje

m md^

Der

©cbu^r »oücnticf {a),')ünb

tU(($iflDttucfiUmt)tt)a^tc Lapis, ü!it)CÖ?cDtcm bo-^^lhilefo^

|)§m / welche Da(j £^ir(tri(&rr m tfa$ aUabtfit rttiiD feine j?c ©olöf vertran^eln f an» <iD!e/Dre 2[ReDfmi/at^er fcil>f^ ohn aUc$ §ei(/k^ <mtr§dren prermeftren/nünm £)jiecf fiiü>cjf hmtscxt

^

^a(fe((>ige m emem ^\Jw

bif, ee

warm trirt)f/iro( nyajcJjen/ (^is

em'S^n^Der o^^emclDfen roftfen ^(ticin l^m^u/fo öerwatt«« .t>e(te$DertMercuriumttnfemart&eralfoklbu'«em<jan^rc|i
9)ii(uer/trciC^ed Dettnt^terccfjfe
i

mnb t^oHfornmene O^set^inn

jl/^nö 0eton?e^ert finß^mif^iiijcUn* l^acbjmi^ niin £luccf^
)rx>

m cmc (^micnf fdjcr^ / vjnt) wenn ee warm tiet^muiMm^cbi(in/{o Du üon §unDer( nt^ottm/mJ^tk
filier

^o6f/ t[)U ea

S|^i( £iuecffil^er ^emac^t gafl/^m^u/fo werDeti tic k^i^ U^te|tt)aii^j^4ohfa(fok(Dc auc^ mDie^eDmnvjerwanDeif/
o($ ttxlc^e Die ^Vafft Baf/Dap f §rer em 2:^§ei( i)ier<jj^ mal fo X)ki

Äuerffilber

j^lcicl^fam

itt

cmem

i?ui

m

Die OJtJaterp \)ern?an^

t)e(nfantt/Dereneirt2^^eif ficf^vkr fee^^igmal fo»iei
fiibct erprecf f/pnD
Daflfelbii^e

^uh

fampüid^

in Die 0)ieDicin^crwatt^

Delf/af fo tfa^

mmbcrfüUsm fcrtt)nD for( ogn ^'tiD «tefr maß
fo

^enfamt*
auff Die ^äfc/ wie ^^engemelDtift/feimert worDcn/faufenDt'PfuttDt/ fe^ inei^ nemä^ie^ei/^mn 5ctver/t§u/fo ^afDt e$ anfangt juficDejt/ DnD^u rauchen /ein ^^fnnDtDer ^mulbmx^yiamr} Dar^u/ fo

^nbtlUfynimnxtic^^jtCi^fiihm/

wirpu^dren / Daf;e$alfobaIDt anfangt ^u traffdn

:

2ii$

H\m

DecfeDert!ltiegdmitg(uenDtcn^oMentt?o{^u/laf; Da$ Jcweif <in 0tunDtDarum^ Wcnnen/i?nDgie^ ee enDthcf} t)hr Die Vir-

^am

,

fo teil ie^ Dic^ tjetficf:er«/Dag

aUerfeinejIe«

Du taufcnDt^^funDt Dep mtf kjlcn ©o(Df 5/ tt>ek^ee mannigf^c^ Darft^r ernennen/ vnD gaften mn^/ fiuOm wir jf*
Ovr
1/

3)S

©mt&cr2l(cDittiiy

(omUmt$anbcm^(taü$
waiMnfann'

in&i^iHvtv^

|ß^2^(tc^e mtnm öen ^arn tim$ jun^m ^mUn/(enicfi^t$\
^^^**^acfet/oDcr ^c§m

Xa^ ipnm\(imn/mnti nacftmaJe m cm
t>(fiiHmtt/ fo
bi<ii>t

Item

'^UmUc Utßmm fUincn Smn

Das

anDernÄolBm/cbrrmDcmBalnco Marix.i cDcr itt dnc m OJf^ifl Diflfoiuievm / »n Denn \£>on nrwem De(?tßie^
(ajTmfie meinem
t)

Hobt Dae ^^il^ wicDerumt> auff t)(m ^oDm %en/t>nd Mompfi bl ^ß^/ml(f^l man Dm 1>§iIofop§i(c^e nciirf/üü ^tt Dicjem ^ercf>afft^U(5e6raiic^cpffe^t»2(l6 Den nini Deg ©olDte/
ren/fo

|

foit)o(calfmimtPorDcn/i;\4,or>t/De^Mercuriit>;\<lohe/De^

^6ci(/ »nD tjon Dem toal^ ;\!^^ei(/fa^ ijllee mit em^ (inDemcnJtrcDermDem Bilneo Mari2,oDermememC9?ipDip Fixum volatilcDae fern« einem ^^iT^"" fo(mrren/fo bdomp^u t)a$ ^^eli'can ^u ücinm Jeivery ril (ag Da j5?(t>f? conge^icrm/ t)ii
(^'(p^e "/

man

DiS|bl«icren/6ig es fi^tereetJnD DurcfjDrm^ettrirDt

'^nDnac^^

m.i($ auffeinem Q3kclj o^n ^vaudj fcf^med^en» '^nD Diejer SD^ef
Dt'cm ein 2^§ejt

fann

IjuitDer^

mal fo»ie(^i{kr in ©o(Dr»er<

ipanDdm

&olHm(j -CtJccffii6cr jumac^m: Äa^XVIILCap.
|f^
2(g Vitriol erfllicfeealeinierm/ nachmale inDemDefnU^
tintd |imge~n^naf>enfo offf ^er^e^en/hg

jp^lierfen i}am
^^^^Dviö ^ia|fer
ixifp-

ro(^v

Wim.

^itf($

"TÖaflfer tjermtfe^

mit

btm xfov^muit^m ^ajfer e^crca
mit

eort^ehcrettrorDen/jeil

mm^it in einem n?<A perf^ppjpvn ©cfcf^in vnfct ei>
nen

mifcfectt/(aß iiacfemal$

mit ml(1^^er bc^iäiam

m^ cort^eltcrn/

fbbcfompjlu

D^rt

rcrgldc^f /öeflTm

ro§tm Lapidem,fo fic^ rmemijwdm^eti fm >r^dl fickn ma^l fo mcl Mercurium,

^CV^tt^m tfct Q3(atecr ot)cr Jepd t)on ® il6er/fo^cn tonnte
oJl\h^^inimunMeYcmmm,t>nntf gemein <D\£ß ZfyHAa^ aßee rem puf ucrjficrcn / f«?^ m einer iroluer»
f iri6f en <6c^crkri rier

^tunüt oDer mc§r ^u eine parefen »nö

^efpigen Jeiver/ninime/menn folc^e geif tjort^kr / wit)erumb

Dem ^cfdjiri herauf;/ (ag wiDerumb fleirt puluerifieren/ »nö trirffe in ein warm ^affcr/Da^ ficlj tia$ <Sa(^ DijToluiere: Oiu^r nacl}mai$ tia$ Q33afi'er woi ^erumb/(a^ ba$ Öi(kr/fo öuff Dem Q2>oDcn fi^en bUiU/b(r} cimm f leinen 5ew er ttMnl/
auj;

thuam(i3cmc}^t fo xnä Deß fuHimierten£luerffi(kr$/»nnb gemein ^atf^ fiin^u/t^erfa^r mit Demfelhgen inehm Der ÄrD^ tiung/wit Du ^um er|len maßigepfTegef/forr/t^nD triDer^ol ba{* felsige 5um Dritten ma§(/fofinDe(lu Dein Silber auff Da$ affer^
fubtiel^ calcinierfv <^a(fc(6ii^e in

m Corpus

^ureDigtern/niiH

Salaleali,t>nD ^urne ein X§eil/{ag in ein ttjeni^

^ein Diffoii»
^«(uer

tJtemXt)nD nad^mal^ euaporiern/fb bleibt Da$ trucf ene

^uff Dem^oDenfi{?en : ^ejTelhäen tg« ejnen 21§etl jn Dre^ mahi fowet Deß^emelDten^alef^/ fottj'irDte^^u einem waffcti ©olDt,

©Ctl ätO(Tm Lapidem juttiac^m.
Qf'^^mm Deg
"^
bej!en DuncFelro^ten

^eiti$ /

fo

auff^er^en
li;

S^<i^i<tt/ml> Durc^vm^ o^ne 5Baf|er if?/(a^ Denfelti^jen-

Kr

iMiUfti Bainco Mänxb(^iüi(rn/mdimal$ bfe^ Z<x^in X)fmIveuerberacionis tJ^Cr (Infim ^eWCT fci^Ctl/alöDmil
t)fio®cfcrjin/aifo^uret)crt/öoppc(mac^m/mmt) ^rq? anticu

hm

^agcin

om ^iiöcmÄfmfr^m/ »nttt) mm
Jewcr

fofc^ctjorökr/

^attT|llm (eilten Dae

Dtefol^enD^ acj^e 2^a^mttb/«cc%
t)cg

cmmar)»fovjro^macfjc«/t?rtnDDa$ ©efcbrn

&iUt$ ^m

mi^ncmmm/
fert

fo^nt>c(lucemt)m Lapidem »crtranDeir/tJeff (^cibt erf^rccf eit:^a(]fcU jwe^ ^^et( ftc^ \)ber jwdlff

^§d

S^§ei(

ah titnn (on^tiimt -©eg Sterne bvcp tPdc^em 2)?eeafl öu mit 'X^u^n aUt an fattbc^@oit>t$üwa$t>on Dem aKcrfemefIcn ^j(ber mt)ief<i^ompofiftott / fomvbt ee^Ieic^efviüa itt gut @oibt vertrank
Mercurio,vnnt) kf)^$

aUv

trir jf^u

t)df*

^rtt)^tt?arfofia^cttt)tcaUm'P§i(ofop§r t^refcÄwnpfegfc

>3mm &'(6er/i)cgancrfonf!m @olDt$/ »«itb ^upffcr
^mac^ Dünne fu^dcte '^kc^ barau^/ kg$ mit

l)eß

^al^ (it\($ fb v>i(laii mtx^on ^itmi/(lt}]iti/t>nnt> anDern/eincdAjm^ ba$ anb^tinmtvoi mflopjpe @c^rr^ Ibm/fe^ 5tt)o (StunM ybcr ölumbe Ä'o|(m/ neme$»o«Der

gmm

bm 'Puü

^ciöcr §mtt>eg/tjnnD tpigc e^ fo offt mnb v>id/hi^ t>n Ufint>(\ Daß ba$ Äupffcr Durc^ Die tinuntatim fampfh'c^ »erjeg«
fe^/ t§u jjnnD mtxv^ol Dap&i^eoffe v^nnD we(/preutt?eDa( ^ulucr^anfc^en auffalle 55(ec^/^i^ fieficf>t)er^e§rea

mnb

i)rtnDaacinDae®olDfnocf5t>ntter^c&reft)bri<3fe)>'^nnDDrr^
?(c^t DafleJ^i^e ^mn anDem ma§l/Den

tU SUnautc^ &olM

:

tnnt) <Siltm tr acljfl jmmr r fore tjnb fort/ f ompf |U 4cfjf ^c^oi
(^arratcn »nö
foxti.
()<|lc6t

m aüm prot «i / o§n (^ürmm Dem A^jua

^aeXXII.€a^
c(l

4 2(rfcmd'cme^fo»ida^

t^ü tintn ^aibm
(a^ <^f$ in

€\Ä?!X^eri ^ilkrwaflfcr ^mju/

emcm @(a$
/ i>nnl>

n)o(n?^irmtt>crDert/bifiöa$®(aö anfange

pfc^mel^m

n?er/ionnt)(a§eei)vifc(^(lcongcIiern/fott?irDt e$ ^un'nrr ruhten

Sincmr/fo Da Durcfjfrmge t/Dermifcfjcf / coa^uliere »nHD prar^ ferutere, ^crof^aiUn t^n DefTmcmcniX^cil ^u§«nJ)eri ma^f fjo oicl Cl:i|Tm / vn\> ah^tttUbm .^upffcr / fo macfet c$ t>a^ibi^
i« aller 3r^<it I5«cfe(i3/»»D we§m ein iangc

^o^XXIlI.iTap.

ol
t)cr

^<JV 3mm einen guten X^di Deg <Sa(^e$ öott
©NX^felbigen ^a($e$

Der

^efen/

^De^ Aqu2forti<,^itrioIß/i?nitD Öalnitere:2§tt Def<»

h(v/ leg

io^t vmb ba$ anDer in tin <^c|fr^e/ cdfo Daß ie ginnoterotenlige/ »jnnMa^ ee a(jb mit ämnbev dm^iu Ucm / (?opjft «nö f (eib t^it ^e^erk trol ^n / fe^ a« jfDie §ei(fe 2lfc(}en/mac^ Denerfien ^ageinfkmgering/»nD DenanDer«^ fingWfjtjnnD (iarcf fetter Darunter/ lap nacl>mMe> mtcmmb f^lt t»erDc/t)nD tftu Da0 Ö5e|c^ir: auff/ fo jinDejIu Den §inno£)er
ro^t \nl ale njere er fi'xiert/Dariiten (jgcn
Ucl}
:

m

fec^ie^en <lo5e ^u acfef io^t '^imofi

^cn jelbigen (lo^ erf^
DejiJ

fUin ju pultier / vunD

nimm nachmale
acl^t

gcbraimteti

Ä«pffi'r^AmDSalaimoxuacjeP<$

if>it/miid)\VQlmttl

310

^cnict^i(^lm^)

€imnbtY/fc^ in tinm inbinm ®efcfein ^u tinttn ficintn imp (amtnSt^ar/ fofanbimficf^ WcdRarerpgldc^fam ^u einctii £>(i</la^iwo &unotalfo (!r|e«rnDra^m/mmm, nad? tm €$ falt wort>m/t>U DJJatcrp an^Hm ©cfcfeir: §erau^/ mt> fi^t c^ ($ fein vor j^ ©ctvtcr^e itoc^ l^aha^tnn ($ €ma$ icicf^ ttr ttJorDm / fo f§u tttt>a$ x^n Dem Saie ^rmoniaco^m^iin

mm

•nac^$ tt)ieauwor/t)nD fagr aJfo

Diefer Äi-t)nun^ foU/ h j; t>a«| ge^rannf ( ^upffcr fem Ö5mcftt wiDcrumt) !)at, ^mtt foic^«

m

Ö^fcfec§m/fo jlo^^u Pulucr/fe^ aujf cmc

m ^JJRatmcljidn an e
nmmi^cU

tirn feuc^(cünt) fafren4^rt/fo Dijfoluiat ee fidj^u

^fflf^lWgm njmm fo»ie( ab De^ tJor^cmelDfcn §in«ober^ ifl/ »ermifc^rmcö mit Umant>cm/ (ag nachmale un^erumE>tru#'j tfe« werDen/fct^ ce a(|b mtf rmanDer auff ancm ^Sflarmtv an cuj ^1mfeuc^fm»^t)fa(tmOrt/foDl(foi^ierteefK^triDmtn1^^l cmcm45e(e/trdc^e$mancon^dteremH^, -©iefer C£WatcT!)r|i

cmm^§ei(3u ^n?di|fma§lj<)»ic^fi]rKr(

(Silber/ fo

Uhm^p

Äa$XXIV.€ap.
2(^ Alchitram in
.eine

emcm ©efc^in mit ^tUkuttt ^affd
cthcft

"^SSd fielen/ bi^eegan^^eröe^t/ nachmale

^

'ÄelMaeeer ^cr fcfjmel^en/t)nt) fo jp t)nni) mc( §mem (c^j (in ^aiß ^nn^ ^rauc^ c$ ^($ t)mn |u t!a^| h'ß t$

m

m^u

itrmöcfc^afp*

3nim&0mS<r)d
2(rfcni(f /

fo

t)iel

Du

fd^f!tt)i(e/ trrmifcl^mrt-

wirfde ee a(fo mit einanDrr in

m wof

»rr^

fUiU UinmZmfyU^$ cm 5?ac6t in tinm ^fm/»nnö

tin mnij^ von gcjloffm <öaU}/m in

ff i^

ni einer

^cfythm

fo U\n^

Dm .Ofitt/U^ (^ in mun miffm ^aUhvirbU
Sa6XXVL<2:ap.
Otttm &olt>^iätut fo mi t)U trilf/ (itß crfldcf) in cimm 0alf;n?ajTcr/t?ttt) nacFjmafö m anmxantxxn ^aflfer/ _ 'mwdcljcm ein kmc'^cit QMep t)i)XoUiicrt treiben /^cr^

g^^f n/a(^ Denn t)ie ^cmcID^c ^Irttf er f (ein $crral>c/»nDkauc6

^

2(^ ®t(5et in fo t)ier®(e«/a($ ee tk7to^nfcttim/^t^ ß(h(n/ma^$ mit 4^e(e ^u einem Amalgama , (eg^ fei«
©efefcir?»

"^ctimüickinm

5?immnac|mal$t)er5epd

uo« ®p(Df/laß er|Kie^ ^erfc^mel^en / na^mal$

mb^tumtMt

fpcroen/wl aifoaffeö mit ein anDer »ermifc^en/fo ijl e^ get^am

SaeXXVIILCap.
®o(M/»nttt)fo(mert Sal armoniac, /et)e$ rtti Jj^l2^§ei(/mifclj wcl uneereinanDer/e^uee^ufammenin ^^Sjtin ©efcfeiri tjon &la$/^i(f; ^ati$a\mt) (auf er« ^flfi^ J)arÄ8cr/»nbia^a(fofief>en^a^an xin^m feuchten 4^rfj?e§e/ \o{oinittt($fi(ii^umm Hu(rol^fen Gaffer / nac^atex^er^ mifc^ mit Äu^cffiiter/ iruefenc eemit (^ait^ auf; / mntf mifc^ fo lang »nf er emanber U^ fein genug ifi/ fe^e ($ ^ernac^ <tn einen Ärt/t)a <$Ufii hi^uefeiern/la^tiÄC^male eongefiem/ i5nb r§u enDtiie^ / fein ein Äuintlein ^u Dritrfial^ ioht " &ibtt/

||SV%)3mm

fctriröJr^aUwittlauKrrmpnDDcmfrepenwlDt

^^^ fm / mtii) t$ atfo mit cmnt>tt fUUn mnb x>(rmi(cf^m*
QBmnfo(c^cögffcftegm/ fot^n($in(imnS)af<nct(ti>iaH/

ihwtklimm^fUnHstiioffm^^wtffd ifi/ k^
liiit

cmanber ficDm /M$timn/ fo tH c$ falt vocftm I cappd^ (irrn/foHah t>i\$&iUt^anf}tcin. ®(Yom^(n (ao e^ m'Def^ timbfc^md^cn/eman^rr 'Pfunt)t^% Dar^ut§un/aWrma(5 i«itemönbcrficbmt?nnDt)«itnfcfem / iitm anbttn ma§(|UdV nem9>fimDt^ejloffm<5c^tr^|fdmritieni?afmt^un/ wit)«*^ imil> ficDcn x>nnb hit wttbctumnb aifo t>U^m^( äSamp Xfcn ncA^cm cap\KlUirn/fo hUibt ba$<öiiifct fm tm/mntf wibm
l}öl{old}€$aüi:^

U

m^mmh

^nm

ttitun mal^i / f^^dftn

bm&iUrciuif,

iai>aü(tU^cptxipm'Unx>nbfixUtt ^nödicft «tmm Alumcn Rochas,^alnr(cr/»nnD'2?i(riolWa^furit)r/@rilnfponac^e ^o[>f/Bolus Armenafcdje iol)t/mac\^ai4 UtfmalUn tin A* quam forcem, nimmtriöcriim^^^rünfpon/ Bolus Armena,.

winb§mnokr;ct)C6 (ccfje io^t/ fchUUce^f::U($in b^trCKaiph €mct\M$:aad)mai$^m^ mahinaci^ (imnb(t in mmZitmr
btfiilUctn.')Smb nimm mMcf^ Dicfce '^aff(t$/mnt)^t>cp ^tmdbunfiximm (^iikxe> }(H$l>r^ ^fmt>t/mnb fc$ in etV nem ivoi tj^if opfffcn mnb i?crfie^c(tert ^o(f>m v^irr^iV^ ^Tag in
f>ic

Xaßl)mm\bfinbt4ofih(tmanv)mbttfübigm'^(itanhi^i\x. tun x>imig^m x>nnt>imm ^a^ für mnb fMUim ^UinUiU'
flufft'm

^obcn ^m.ib fid^cti.

^^oldje 'ir uinim btins/ \v>mn

t}U2^itxfm)l>uYm^oit^uift/m

Mompf^u

ein 2)?arcf

&olU

von vict mnt> iwumiß €<iv

dinmiiictcZimtmiim &olit
F3rttntSalarmoniac,t)nt)

Alumen Kochxjcbcead^

io^t/<öatmur/Xin'^mnoUti(t>c$ »inr ioht/ ^dmifc^

^)üitrit>UinPfünt>t/ma(^au^tUf^na\ienm AquAnx JonemJaf)mt$^U(atmfc\iw(v ^olt^t /-unnt) afcicbfo viH (Spannifc^ Äuccf |'ill>ef in timm Reiben tfmnnm l>i^oiinan/ .rnnDmrtc^ac^t Xa(^mi^(ü5'^ivctt^rünt(t/ fo ccn^dimcd -fic^ ^mimm rc^em ©ecm/Dmfdbi^cn (ap f (cm ipuiumfimn/

inmm^oiUna(f^vXaß\?Utmttu^m
l^c(f(f^

Jctvcr fc^'m/t>«nD

aUgrmac^ rinm >^§ci(^u fimff^cficn ma§( fo ml ^ilbcic (^un/fo ipirl»( c? ^u cmcm sutm @c(^t von mivnntt ^wan^i^

>3mm5wo Siafcficnßum ^Iduafiat/iafi bmfcltn'^m
^fönjfjc^cnma^l/alüvc^entjkr ferner iptfat / Dcf?iiUff^ 'rcrt/nacljmabm einem ^oI^mm^cl$ Balneum M-irixfe^m/tJunDfönflT^eftm ^4gc(an<<t
^t!Jcr?<loff femgcfcljfa^

0m@o(Df §m^ur§mi/fo
fcn/

t>if(oiuimfKf^ba$

Amaigama mci«
DefltTüe^

faffum^äib '^affcr/M$ la^ in ^m^mulbtm Balnco

foble^t(^c^e 4>eICvmjfDem<25oDcnf?l?en/trr{cfjc0^ut>ie^

Un-SmgenAJnö

fon^er(tcfJ§ua^er[^^n^t (^c^rccfecn Drf^gan^

^e CD?mfcfjIicfec ^cib6 f<^r^ut i^.yi öicfem Dcjlifltevte OJJaiua^ fiet (ap aucfe t>ier <lohf De^ pxiet(e/w lern jcrtc/t)il ro§t ^emac^f a

Mcrcuhi t)i^ol\xi(m/t>af(üU^cnacfynah mit Umg^inätun
ßoi^Qi tttnni^i/(ii$titn uMm/vn itiiifi wim<il cau^ciian/'

©^

i)

52^

5?o«&cr2(((^fmt^/

t9?ct)icm^umMercurio* '3BtoaBcrt)4|5ce fö fcefontvftu bic »ocb mehr DardjtrmBenD trci-öe/fo (aß öae rohf gemachte vttl)
fykvtc Sal armoniacvnD i^ijerfc^aln in Dem -^a(Tcr Di(To(ui# rm/fo wirDf ce cm ^an$ t>ottf ommem äRcDüi«: C!»J?tf Delfcn cm

Hcm XMman ^mi) mahifo wl Mercurium xKmanMn Unn/mm man$ ttcmlic^/ wie oben 5cmc(Df/ biffoinim unnö
(on^e(iert/t>nD
tt)ie

9annau(^ fein jelanger icme^r mac^en^^leic^

man aber @otbt tfamitmacf^mfann/ aifo i(! e$ auc^ bmfy

ti^ ^ntn

&iUr /mb ^tit mm eben bitWdfit mnb 4>rDnun j
€ittatt^ere:

«?ieim®o(t)r/o§nt>aßt>ie^Spiritusmc^tmö(Tenro§tfe9n*

(£ß<^^(^(niß^t/mnD Btöcf in tcm ^f(i<^ fo ian^/ Uff fit^am ^ergan^en / Diljoluiercn/ nac^ma(e <6i(ber/ gpnn oDcr Äupffcr hinein t^un/fowirH($ lüfmon abi^cerie^
caicinicrf Äuccffiiber^ep-lo^t/

t)a6 'Pufuertjon jwepen ^perDo«crn/fubfimicire»ii' ^YSmm '^

fatt?cr@rana(apffe( num:i Jag Die^tre;?

^7ac^ma(^ mmmÜueeffifberfec^ic|ett-loh(/ @olbtb(d(rer/Salarmoniac, i?nnDSala!caliieÖe$^ttJep<lo|c/ ^cta^eifdi[>rtnD^urrie|eDc$ein^o§t/mifc^ aüee wolmut ein m^er/fe^ in einem ©efc^iri^ween !l^a^tjber mituimdff fo 5cn?er/ br cc^/ wenn fokfeegeit Deruber/ öae ©efcljiri tnu jtrep/tjnD flop Da^ /enii^e/fo Du D^irninen fi'n&e(?/^u 'Pu(ucr/eS'

Uncm&oibu

m

mac^tDrit)crtt).mDe((aOe0i$i(bcr/5Utt?e^eme^9e(§antrirt>/

au lauterem tjnD f («rem ®cIDf

^aeXXXlII.gap.
5|>3m»ttDej5*iSii«o(0V)onDerMa(ra,mac^
'^
(einer

tjenfeibi^e« von*

phlcgma vnö ©c^leim rein/tfu /fn in einen ^olfrji
(^re^

mi( tiumkn^m J^al^/sieß fopiel A4ua vici Ov^ri^ber/öa^eii

nx(nbU\mtm^\>nnt)b(r}fcr}tfmn:
vitiie

2((6Denttj^ie^nctt)

Aqua

ttarMct/Ufi putrclcicrcn/crltUdj nt

Dem Balneo,\)n^ bcmi

^um vinDcm m Der 3lfc^m DeiviUta'cn/xjnD^ieg a[Itt?egai Daefc? tilge/ fo m Dem Balneo iji Dejsiüjeree uu>rDeti/ \?kr Da$ ant^erm
Der ^fcfyn /mbmacf^ bae

Smct/ oDer i?ti?

Der Qi{ch,m

»ontM

Herleiten ^u Der anoern

fcinaU^mml^ em wenig

grdJTer^

93)tD mit Die|er 4^r Dnung ^alt (o lang an / h^ Du ein ^UUro§*
reJfucfe^Jgf^it MÖ^r* feffv^u^
Dellillierf en

Um^m

.2((ö

Denn nimm Die^r^
Diefelbige mit

Den/ fo aufl^ Dem "^oDen fi^cn biUbiti / lap

amm
einem

^ffig !«> *^n^ trafel^cn / ti^ er/ Der gffig/ §eü lonnD

f lar Heit>f/nactma{3 »n cmee ^pvifnere 4^fen / big fi( rec^t wei^
»orDer>/calcinicren/JnitC};igirie^uv)orä?afel;>en/i)nD in

^Ifi^en X)fen »)o,i ne»vei/i i<^;\ :nieren/»n fö oflt DnD »iei

newen

^lfigt)tergiefTen/&if, fiV/Du^: rDe/fowei^wirDtrieeinSe^ttee»

Süon Diefem jv» eir c em* ^ 3 >uffgfuenD ^^öleelj / Deii tveii e$gan^ tu gtir feisten JiaucfN cr.^cvjer/fo i\U ein 3eie^en/D5 fie aKerßpi^
tit\ialit<tohn/vnt> troi präparieret fep/Derowegen l<i^fie a(d

tmn

txnäin werren/gieg nae^maf^ Daero^te-^tifTer/foDu

iut)orDav50rt(3''^o^en/oDefDepitlierenü(^tt/trieDerumbDarü<

bctbi^fi(i^t)a\fiibi^t^Uti^t Derij^rDen/gan^ eongeliere/kig/

trenn jele^ea gefc^e^en/einen ganzen ^^agpufrefcieren / fe^ in
t>ie^fe^(n^u

mm
Der

f (einen Sett^er/^nnD fe^ur

Dem 5^er U$

|uDem (^raD

Sublimation fein aflgemacf) ^u/fofi§e(!u/ meDiei^rDemit Demfc^trar^en Spintu von t^im'^o^minbit
Jp6i^( peige / weiche )6re$ gieieften nie^t ^at/ mntf Derowegefi

mUvm^ i(l/ Dag marrfie in dmm Öiag mit Jfeig t>erwafrc»
(JnDdidj nimm »on Diefem Spiritu,i)nD D^g ©olDee / fogleie^^

fam

in emi;)cnigfdrmigee&efenißfoluterettt?orDen/|eDe$;\ IX^ai/Degafferkpen hqux yjitxiiX^tH/mifd^vooiionutmf ÄnDer/ (ag einem ^ol^en ^ep einem f (einen Jenaer erpliefe (qU

m

3t5

^miia%d^im/

^cdmn xfolUntftt/tfittn cm X^dl bxepß^mcii fo ml fein ^iU
pttmtti>tlnfantu

atinanUtt^

«^0 XXXIV. daj?. r^mm «xUinittt (öaif^/ ^(htant>tMupff(t/ Crocnml
^mMiSkr'-i'rir'P'

:Ov«&f?cm

tt?c(

Moifcn fo ian^mttt

mm warmen ^ifl/obct inm B alncußi|
^i<

mtminanl)(r /

fc^

intimm

sldftmttJi\

foi^t Ui^tft ®cfc^«jff</ nmtUcf^

Solution/ m}> €onge(ai>

tmtft(i^/o\>(t\?i(tmM\vktict^oUn/bmn jt^fft^v manfolc^c«

i^t/ je fc^dnrr mt> Uffet <$> mt^t/ mnt> mac^ Du ®?af crr? |C (in^cr ;e fubtilcr* tiefer 0}?ct)Km t^u dmn ^^tü ^nmt^t^m mal fo vUi fm €a\>^(Ußb€r/fo Wim c$ $« fernem &oit> ^it ^ret> i^nt>irt>mnoi^anat/ 1$ ^at aUx t>a^ redete ®mi^t m^it/it

^9 Denn mit fipn @ii(>er compomerf

©a^XXXV.Sa^
"^

^rein abgefrieJ^en Bit^er/^eDeei;* i^\^i/t\^\x <$ ^ufammeii

inetn^rinaJmrt S(fig/kßmemem Balnco Maria: e;(ie(iereil
t)nnDerucf«m/foftnDe(ltt/&a^ Da$ ©ri&er in einem
32Ba(|er tt)ort>m*4Da6 la^<r(!(«fe Dwcfe ein

Xa^i»

Fihrum, pnD nae^^

tnaU m dnem^llemWc deflittieren/i)en e^fficciereen/cDeraup^ öetrttcfneten^aWinDem^fnRcucrberadonisjWteaumcw
(len Oiflfcluieren/vnD fo(c^e$5unt(Vc^(!enma(tt)jeoer^

^o(en/fo wirDt e^^enDf (ic^ wieDerum^

€10

€nt andere.

^'^mm bcr
ii«ii

5et)l

von feinem (^fa^l/gk^ ^iäch fo\>id bcpil^

mcmjnDm ^;Jcr^lafur(@cfciJln/Dn^o{>m cinwmßfubf limim &lUt taun / fc^ ^c^m Xa^ an tU ^onn/ mti fnüi f^

mit Dftn 3cittelt)(cn SjTijJ allwegm auf/(b tt>irt)f c$ mttiid^ truf cfcit/j?nD (a(lfic]6mttcmant>a'j[)crmif4crt* ?Jacfema(önimm pulumfimm Cr©cum , tjermijcfe timftiUgtn mit^Uick mi cl>tt)cffcl / t^u C6 fo(c^ |r:Dm ©cfcfeir: / fo tric «n -iuccrn formieret fe^/uii öae ^ewcr rrlc^^cn f (^n«^/»«t> fc#e r« t>m 45fm Reuerberationis, tiß t)ae @e(c^ir^rcc^t/»nl>

fmm p ^

mm

m

tpo(ro§ttt)ort)e«/a{e ^enn

§ck

ee H?ieJ)fr«mbaußt)emÄfen

Imwc^/ncmmDaiCrocum^erau^/mvic^Dv^e ^tfcf^irtmc* iJcrmnb ^ii/la^ wie t)m @c^n?rflrc( t^on newem f?o(]ctt / »nD |ol^
i^ee fo i(?ng<intreil>e«/ hg ein 9>fun^t^tt?o'iÖn$tt?eröe/foi(l #$ grr^c^t/ leicht / forest/ aJ^^cin OinUn / nac^m^f nimitf

mb

^kfc$ iti^t^mti^tm 9>ul«ere / »nD (aß

tmn Daffelbi^e in dmt gnu^fammm manßc Defliüierten (^ffi^ Diflbluieren / fo anr^e
c$ pr^parieret/tjnnt) Die reine vnt) (awtere q,uiiua Eflentia t>e^

Croci genenner»
t^U btn Sfl[ü^ / fo Diefc quintam Eflentiatn «oc^ in i^nu hat / in ein woi loerfleiM / mnti toer jlopjfe / (aß Den (^ffiß Durdjy einen 2i(emhe Darvon §era^ $e(li(fieren / fo Uabt Die ro^te/ »nnD fuHi(e quinta Eirenw
2((e

tmn

@(#
tia

auf Dem ^oDen fH^^^n, ^iefelHge (afj mit ^(cicfe fo mt ron Dem Sale armomaco flein pttfuerifieren / präparieren/
»nnD DrepmaifuMimieren/tJiiDDie^uHimaticn De^^al^e« Äüwegen truefen frr^n/Dmn e$fan<^t rnD nimpt förficfj fe(b(t ^mktis^ut anr ??a(^ Dem e^ nun a(fo Dreptai iß fwJÄ

mimtwot^m / fo k^ ^on nmtm puinmfimn/ m^ tin^cmf^t
JJacfet auffmdn Oitihfim ii^m/(o t>if{oluimt <$
ficl^

s^am^

m

ßarin(int>(piüim^tk/^a$ U^aitinmcmtvoi ut^op^tm &ta^ : §K§e ba$ ^^aj]cr äfo wk ee tiffcinkm i(?/ Durdj ti^ MmÜcoUn §frab/ fo hUiH Der caUU ^(fiüation m mcru/m ro&t^ettJort>ettc Mercurius tvk ^mor anff bm ^ü^ ttnii^m: r^mia^wicticmmhmtskkfi fomdt)ci;pmpa'p:rf im/vn}> fkhmtnai fuWmkrun Sal ani^oniac, anffml

mm

jeneibctvfo bi\^oinkm er fic^

««er !)7ac^f ^» 4^elc* 2((d Den« la^ Da(fc(l?jge .öclc DurcFj D^e Fikrurn t>cjlj:üimn/t^» ($ in ba$

m

&m

^

&(fcfiin/in wclcfjem ba$'£)(k vctn Crocoifl/tjerfc^iiff Daß
tJepdttert fo

mi fep a($

DcgatiDcm/mmDi^fniHiJramitiincm

^Ui^*

^$ mu jTcn

aber Der Oele am

®

emicf^t ^eljen r*ia( fo mei^

1^9«: '®enn ^e^ett Xheil Derfd&tgen kDdvftm met^rnic^taCi tin '^^^eiifem ®olD(^ur ^ermeutaf lo», dJqihm4^ nimm Die feeem^ige2^^eil®o(Dt/mae^$ mit Dem Mcrcurio ^uemetitl Amalgama, ia^ Daffefh'^e emcm Aqua f rti Di(|blmeren/

m

»nDDaeQlBaflrer Dm-cfe Dje^Sepiüadon memem2((embicobert ^erai>^te§en/fo hkiU Daa ea(emierfe »nD rogte Amalgama De^

'©ae (loß mif <jleic^ fo mt l^r^parteref Sal armoniac^u ^uinct/k^anifmem^nb^tii
feolDf$ auff Dem QöoDert
fi^ert
:

memer^aefetmem.ÖeleDi(foluterert/Dure^ Dao Filtrum

De#J

piöieren/t>nD Die ^emelD'c tc^De 4^ele §m^u t§utt /fo §a(!tt Da^!

45e(e»onDem Mercur O; tiae>^ckx>on(^t)fcn/mbtfa$^ck tfon ©olDt : gnDf ficfe iap Dje i>n?De 4^e(e bep einem f (einen 5^; wer in einem offenen ^efc^ir^ con^elieren /vnb hran^$ ^u Dei^ «em ©efaßen / Dann Deffen (in ^geil fann Dej; feinen gap/^ Veöa Silbcre fielen mal fo »iel in ^oiHvonvict

vnb ^voani^ic^ (iaxiaun uu
n^anDeln*

rSaa

XXXVII. ffap.

"^

^cin/fo jlvircf/ rein »nb ^am ofyu -^a j]er {(1/ lap j^n in tinm Balneo Mariae t)f piOierm/nimm »on acfjt^c^m !X1^«>

fcripf 10« / a(0 trdcfe^

gam / ^tinb ^um aü^rtr f

t

rrprn fcpn mu^/

nachmale f §u ca m «nmÄolbe/t^frf(ö^/oDcri?cr(}egc(t)fttfeft)M ac^/^Uc^/vit SJ5appx/f<f^t>$ ö^rfc^in dmn !X<i3 ^en mtt

®

tu t)a$ B3lneu,(ag

m öf 3(em^w mit tVmc IXcipicnti tt^illimn/

§m^u r§im/fb §a jluDne ^ii flfcrm ^tc Eirenüam quintam ^urcDigtcrfti/^iitrdc^cm ^ccret öu ^ocfe fon(?m au(f f^m anDcrc 5Bci^ fommc^/^Jl1tt^gdar:öcn fanf?*
tjü allc^cjt ttcwe dj?aten?

^©crowc^mntmmDiffceförfrcfpicijc Q33affcr/t]^u ce uinncti J^clkn formen langen ipale §vU/»iit) fovjtoß feif/D^paUcmfl
ttt ttittc^cii/ otftx mnißct M)Dcn »ofluxröe/ mac^e anic t(mSigi\ioHermetisflnß^lu/f(^ cmm gati^tn^^a^ «^ Balneo ^u rmem fioncn (Jcwer ^u pttttcfcürcn/ (aß 5^^

m

mm

tiacfj

m mcm 3((cmh'c/fo mit fernem 'vÖorfei^fing
f

t)er feBe«

fep/
en?c

^rc9ma(^ei1löicven/ vnnt) t^u

aUm^m n?je^um erpcn/i

SWater^ Darüber/ fo ^ajlu bae Raffer prapaneref, r®umu(l c$ akr Drepflüg 2^ag puftrefcieren laffen/ t?nnD nachmale Deflij^ ^umfaaion aber irirDf in einem n^armen CÖ?if{ («rem uern'cfefef/v^nnömußmanaaefiinffXageinmadmtDemrelbi' gen abwedjfeln/fo fc^eifef e$ ficfe in berfeihöen "^dt »on feiner

^U

^rDen/alett)c(cben?eißt)nt)fo$a]^rtijlirieein3Bücfe/tnt)aMflr

^ienac^folyenDc ^eif; feporieree wirDf:

%ti^u t>a$ 63efdjir:/oöer ^ofben alfo/ t>a^(rmfft(t ^ti^
ten lige/ t^nnö ge^jen einem anDern feinee gleid^en gericferee fcp/

©nnD maclj ee mit warmen !l^ilcl^ern fein \)<i^/ fe ^<\x^t X>it ^^drmbDe Die quintam Eireiuiam famptiic^ in ttn ^^ecipien^

Xt

?önD

tfUf($ ij?t)i^erflet)rt&^ef?equinta£irentia,cmcefolc^w

öro([c^Q[Bm§$/^a^ ceFcmSSmfc^ mit frirwgutigmmigo fprcc^cnf an«. rScrowei^ctt k^ fic in cmem woi xx^^offtm

m^cn '^mbtlotf^ tt)o( vmva^rm/mti mit (inm 2kmU( tjerfe^c n/ Damit Du Dm @afff oDcr Scuc^ti^fcic
(^tfci^in mit

mm

macfjm/autf Daf; ce nic^e in bm Oiauä^ örtfc^trmDf.!Rac^mal$ inmm bitauf}<^mnc(n<uSjtftn/ fc^vo« Dm äicJj jmjjlm Di^ne^

wc/obctpi(cf^t^tUßmmmtwitWmbbit^an^i^nbfian^
in j6r'^13a(j>rt)a^rm0mFattn/|loß jpuD wafc^ DiVfd^i^e^um

einmal la^^^/oDeri^rep fo lang mit nmm btfAUiatm <iÜig/U^ er/ Der €(}ig/ gan^ ^f tt vtiD fiar i>kibt/ lag an D<if <6cnnm/o^?r in einer (Kiffen 2lfc!jen trucfncn/nadfemale in eiV
njctit^jlcn

ticrwol\)erFleiMen/»nnDt?er(?offrm «c^c^er^cn ineinrnJ^af^

ncre^^fenleoen/ Die CJ}?afcri?l)crnac^ttJieDmmt^ f>eraug ne^ mcn/»onnett?emjlefim/mieDem@j)i^«?ie^tn>onrafc6en/a^
thermale f rttcfnen/in anDerc nc^r^

mb folck ^cl^ctUn rg«n/(o
mbml tweDer^olen/

Daei^rcffetJnDheflFfige^'fetrererlaDmfcrthen/alfottJieDeruni^

in Den 4i>fen fe§en/t>nD Diefee all ee fo offt
«ii^lic^ in

hi^($gani? rcnfcmmcntlicljit>eip tvirD^/welc^ee Dm« gemein

ft^cgm p^egt/
iftcraujjylag

Dem Dritten / oDer ^»m l^dcfj j?e« im »ierDtenmol ^uge^ ab bmn mmc eo ivicDenim^ au() Dem ©efcljir«'

mit attem 5 -^^»g pulnerifieren/pnD U^ait$ 5U Deincie ^dc^mfieit»

r^k S^cfm aUt mi§ ^u macf,m/t^u baf(dU<^e imimn v^ti^ un 5\ Ol t)cn/gfeg Deß ilcjilic^en ir unDcr ^^ren &a(]ere fo mel
!»ar?l^?r/

Daß

fie

bxo) äfin^er Damit

t^eDedPt

fc^en/macfe Dae

^unDtloe^ mit btm Sigil!oHermetisfleijfi0au/fe^Drep(ri^ J^aj] t»nter einen warmen C9?i(!/rn«Dtt>4cIjfd;e in fünffio^ gfn emmal Damit ab/ big eerec^t warm ti?erDe/fofc^eiDetficl5
tnjolvter Seit Die

^rDtvwt Der^efen/a(^

ipele^e

mi^vmb
^Ui^ki^m

Dm ^tU^un / unnD ^t^m tinm anbcm

ßmc\}f(Un Sioiltn/

mi(^nvct/ma<i^t)cnfäbißm mit ^ttvdrmhbtm

XMiivn^m

matm/(o WeittNeTcrradamnata aufft^m '^otan Dc^ ®c* fd^V2^U^m/mntb(fomy^ ai(o bU quincam Eflcntiam ta
i?ffm/tt?dcfec

mt$

t>tterfcfjd^Iid}cn/»nD

mm^f^n^Ucfim

Sßcrf ^e ifi/mntf Dcrotr cgm tt?oI tt?crc§ / tuiß manfie
it>cberf!opff(en

m cmati

&cfd^m Pctfp^i?ern?<i&re,

^u mu jlabcr Dicfe
tvctDcn/(orm

&bm/ mnn
fcr wütJcnim^

fie |ef?imt)e

^uin aUcmciffcfxcn

ittM'rt>t/nac^ma(ö

m<mcngro|fm ^oibc« t^nn/mnt> j^t ^ap
Dtefe^ t(?$/

batMctpcficn. rQrun

Daß Ut ^(m*#

Jofcp^ti^ fagf /nwit foKc bcn\

^M^ (m QKajfcr^umncfm

geben / fo wctbm ficfj feine ^int Qitan auffbidi^en. ^a t>\t i«u(?auc^ DaraujfPe(][i0<id^t«n0 ^eben/DagDu/jn t)cm Mtbj^ <]uintam EflTentiam ;e^ttttDt v?pn öer ^efe« e)frra§tere(l/ Die
fTeiflpr^ genimb urenDefT/bamiftiicfjeefwanniraö i^on Terra damnatatiuf Utaiif) fomme«9[?fit) tiefen if?al(o 04i Der gta^ ®ecm / tt?elcfecö atfe <in^cre x^bertrijfr*

©efdfe

€to ^i'ttcmt/ft^efcOc öa^ :Kupffer/imD ©ff 6ctr
mfein ^lt)(»ewaitt>e(n fiinit»

^y^mm <^ittcn0b (Sc%n?efetl / fo md tu /ter^ ^ mifc^j Dc«fcf^i<jcti mie gleid? fo mlm^iiofcl^tan ^M/
fe(D(T an'ff
(iip aufJF 0^1$

aKeneinejTe puluerifiercri/iii

mm

nctrett

ipafe«

fo lang fieben / ti^ Do^ TOaffer

fo roft( trirDf tineein

^lut/

rucf ee n«Tc^mc»($ t^on

Dem Jemer §intr eg /Iaj5 itac^ Dem ($ fait

iPprDeiv in einem Äurb^formr^en Äolten mit feinem 2i(emf>ic

Zt

ij

Öc(!iötercti /mmt) fa$

ba$ Uniß(/ (b §eniug tropflit/ fl[ei(]i^ aujf,

ipcnividj trenn Du ce^u

cmrm ^cfcfeafft brancl^cmvüt/ (enülft

Don dem Mcrciirio,fotJK(Dwtt?iU/t)ermifc^t)mfcibigcnmrt tcm 5cmdDtea^a(fcr/ röore in einem Ö5efdjir: trcltJiucr ritt? anDer/aijb Oa^ man^kicf^km nic^t^ mehr Darüon fehei^ii rpßV re.4apa4cl)nwlö(rucfenttjert)ert/<m|f einem totem flein ^cr^ reiben/iile bcnn fuHimicren/wieöerumb wtjonitewcm poflfcn/ mit bem geinelDten Waf{ct tjermjfdjen / anpttMpm/ vni>f>cf^

cmcm

fieinen 3^cvreri>ier/oDer fünffmal fuHimieren;

^Ömn

DJ^eDicmrec^r/rnn^nac^ Der^öefeu^rpsiercf* föicfce puUiere em i^^^eil auff »ier^igmai fo »ie( voii^er/cDOf ^'upffcrgejlrewet/mac^r Dajtd(>igc ^u lauterem tjn«0 feinem (^olDe/treic^ed Die2:ineeut fur»«D för &e^aie/«?iUu«bfr m)c|
ölfo wirötDicfc
l>c|Trr tJnnD nu^licfeer ö5»?(Dt

^a6en/fel1mmt^eßpw(rtcw ein/

0Der$tpefn2r§eiL ^^Dernönm Der ^IfbUinmctaditX^uU cnt) Dep ealcimereen ^olDteein X^di/mD ia^ t^ aufft>it

^o^

fc/mebmQtmcitt/famcntimtt.

,©(?$

XXXIX CiJp,
vidtu ^ubii n^iit/k^ m(tU

5>3mmfc^dnent)n^efe^md^fena:ifrontja(tenee^n?efetriir
Öi'ojT«?

<Stilef ^erfc^lag:«/ fo

%eiiikinpufuerifieren/»nn9 in einem |laref en^apifeöo (oU uimn:'0^a(i^mM$ erp(ic^ bmd} ein F:ltruimt?nnD Denn ^um ^ntfan in Dem BJneo Maria: Dejtiöici eH / fo bleibt Da6to<i(^
Drf^^^apifene famptDemec^ttefcl aaflf.^rm^cDcnDi'pÄof^ ^fn^li^fn.öenfelbi^mnimmvortDcmnini^eraug/ragitnmit einem DrjliJürrteni^iyr^wufcben/meinemanDm von «Wem

öemvKfeteniiapiteüofoluierfn/rnD Diefeö alfo ^efenmaf wie^ Dcr^olen /fon?irDtDeroc^n?efea filteret /alfo t>a^ erDa$ Jc^ nvr n.ic^mvUö nir^t mei^r f^eui^t / DcnUf^ait in eint troi »erf

m

^ J

0opjfrm ©lv?^/pnD wenn Ou/in ^n {Jeimnn (Öefc^dfirt^e^röu^
el2.il

ä^m wiit/fo t^ix f §m alfoiTOnim fem ®o(Dt ^wtn) io^t/wcl f«V fifmcit Mcrcuriumacljt 4,05t /tjcrmtfclj »nDmac^ cm A maU
gamat>arau^/fc$ rtacftmab
Dcj;

obgcmettJtm Oc^ttjcffclefa

rtfl in einem Sütinai ^n muni f lernen Jetrcr $w foimern o^er fcfjmel^en/DapDiimemejI/cc^fdnneDae Amalgama Damit be^

t)cefetwerDen/t§u/wenn folcfjer ^c^treffel (b trde^ tric eiti 5li3ac^e/t)nD Wutro^t worDcn/Daö Amalgama ^mem/fc^alfo

mitmtanDcrDre92:a3vtinDDre9
melDfc OJ^aterp mit einer

D7dcl?t in

einem

(fffi^ juei^

Item fleineirjetpfr/lajjaie Denn wiDnumb

MtmxtHn/ tit^v

^n$ ^Urrie Hein pti(tterifieren/»nD
fein

rnttiid^ mit cinanDer fc^mel^en/fo ^ajluacf^t lo^tfein ®olDt:

gu Diefeti t^u gleich
tcävMu

fo

t?iel

macfettrorDen^ foiPirDt alfo

öifbcr/fo^u einem 4!)elege^ aucfe ba$ ©ilbrr in ©o(Dt t?m

©oIMauf; ©i(6cr jumäc^cm
4öa5XL.(^a^.
Ij^^tt^mfrin'ßiibertn Dilnne Q3iec^ gefeljfa^en ^wep io^t/flcingepcffenjinnokr fec^e io§t/Sal armoniac^wq; lo^t/ gemein i(>uipmm ^alt^ ^e^en ^o§t/ CÖJareafit von ^olbtjwcp io^t / j?oß aU($ iu ^ufuer/ tnifc^ aujfeinem ^uin wvlmta nnanUt/Uß mit Dem &ihtt tme tmh ba$ anDer in ein cfjerk/alfo Da^ t>a$ pulua oben lii^c/fc^^u einem 5etftigen»nD (?arefen5etrer/m<ac^Dae@e^ fdjittobentrol^u/fcljiin Dem ^etrer |tt?o@tunDt Dapffer^ii/ ta(; u vcc^met^fetrerwcrDe / (a^ e^er Du eö auf^ ®e* fcfjir ^erauß mmpjl/triDerumb falt werDen / »nD fe^ enDt(ic^ in bie :2lfdjc/fo jinDc|?u ee cnDtlicfe in fem»nD gut ©olDtDcrwon^

Hm

®

.

m

Um

i)eit,

©olc^c^auffein an^erc 'JÖdffe juucrric^tm»

O'^^mm Dtg Puluere t»on <35ertini|cfeen »n^eidfc^^ten ^aiä/ Ic^^ mu eUic^m ^lec^en pon ^tlbcr einee t>mb Dad anXia

mmtitm/na^mM$ t^nim »nD fc^aDm/mit cinm Aqua forti

(ä^m(iH(n/mt>

t>U{c ^immtation fo offt

mnb ^oid wibtr^o^

kn/Up Dtt tta$ @0ib butt^ bit @en?a(f öeß Aquae fortis ^craup f rmgf (I /bnmn^ aUt in (inm jcbm Cimcnto aUce ^iihtt
öufffoUfec '^Bet j]V pamrrn i?rtnb (c^cifm/daniit ^e fic^ frin «B^
o>»mDr(r/»nttl) t>a$

QilUr am &mckt niiiit^mndumtbt.

€to anUu ^cifj fe(c^c£^ juucmcptcm

®a^ XL IL Sa)?.
Jt(^$X^äi/ sih$ mitacfit io^t &iUt aufft>k^ap *ip(U/(oUhm^^i^m&olbtxfont>Urm^mntfi^^at^ rat/fo Uf{tt mt» fütmfflidt^tt ifi/al$ba$. rechte mt^tUikt / wo f^rmbn mbttfimü Wcfm btci^cn &tMmufi^mfivmHm

^Sa^XLIIL&ip,
2(0 jwei) iof^t

nm ®cibtfa)(inacfi Ztt btt ^utifiä*
mit^Uicf^ (o

mi Mercurio ^xftmifdim/ mnb auffmcm Oitihfim fm twi DtitOJ
Anmticm / fem aU^<ma^
/ fo

tinanbttmm^xn
^f|<{[ni^e t^u

mbt c$

^u

timm

fc^war^en^tttuer/

mit ac§e iof>t

bicf($.

^imnttn

Ufd^mUma

^ci^min(infim&k$/ ia^/mnn <$ in btmftlbi^cnbif{oi4 uim ijf/Dcfliüürm/fc bUiU ba$ puluer ro^tauff Dem "^cbm
ftncm^aet^ninimi^ ^läffcrm »crfic^dec Molbm/aifobap tii^btv^cin bm ^ntcrflm gmcfemfcp: ^erfcfte bicf^ mit

tmmX^fm/mnbmm J;)afm b((\m ^obmt?Ut fKf^/vnnb
inbi^

öl ötc S)6\)t öm'cfjrct r^p/ fif^futtffje^m

fX^jit

dttcm|el[eti

Dem <^oDm (igen /^c|]m cm X^dificf^tiUt fcc^ema|lfo»Kf
$uC^o(Df,'^{C®ci|Teabcr öKfcö je^egcmdöfc Raffer jum«^
(^CIt/\>Cr|c(ffjc^nlf0:^vJnmm)?tAntiraonium^tri5iff4,O§t/
fuMmttci't^iibrrfeclje.io^t /(!p(?

em i'cDr^

bcfonDcr ^u

^ut;

lmU( (in yßa^(t Dar4u|.

Df^ förfrcff(rcfem 0)?a§(er$/ %i(t)f §autt?crd / t)nD 9^§ila#
fop§i@p(tJt^iimac^cti/t)niiö Da$ Silber >nOa$
aller fcmrf^e

©oiOf ptim

(illcrfriftepm ®o(b« jwe^ lo§t/ (c^ö^wdifftotunDtm arten DefliOimm gffig/ bi^eö ^att^ §ca wcxbm / ($ na^mai$ mit fcc^tf io^t ^utifidm ÄuecFf|]kr/imn^ jegcn ^o§t -^cmf?em4^dc mcmcm wol vaUcibftn ^ciUn mt mntf itüamig ^mnbt

'3mm^dr?8r4«er£0l1^em

fm

iumm fimm 3<^'(v/ tfyxah Drntt^rac^cnWut/DidmtTc^
Vüitmi/mntt .Salannoniac,jct»eö ^wcp <Co^t§m$u/ril&r<$
mit

cmcm

^mfm mtmuv (inanttr/fo
ftttis*
'<c

mm

($ in x>i<t

i^nnb^mn^iß (rAttntm

€ecr(lrccfe fiOivUt^cf^tn

X^m fem iibtt/ vubmu^ m^n ($ a(|o ^erfc^mei^ervin tm i£ie^el cm ^att^e ^eutiDt laffen fiet^en/
fo tpirOU'ö iu fernem 0tteem

&cit>u

rSaeXLV.eap. i^mm bc^ amxfmtUm &oit>t$ fowclftiniat/mnbin bümc ^kifi^ 0ffc^lagmi(l bvc^ io^t/Ufirmwc bm '^oDm (imt mmn ^öd^^tUn mit &^w(ffü »nD prq^

mba in bit & ^tt\> ^imin/ba^ bitfdhi^c ^am x>oU weröc / bif

^atim £>}pammt/lc^$mitbm'^i(cfynalfo icäm^vmbtfa^

^(fitna^malo mit intern ^ccfd ^u/t>mbfUibc bm^tt^wif fc^m btm®c^ümnbbct<öä^ctUmnit iaim/ fr^-c ($/mc^ t>cm bct iaim ncf^t tmäm wovbm /eine« iXa^^u cmcm f In'n^-;

Sm(t/mbna(^mal$ btti^anbmXa^ mnb5}ä(1it ^u einem"
gr(5(fem/faß/tt)ertn foIc%et)ortt(>er/ttJiDmimb

faU wer^rlv^a$

5)tt(«ermemett<Srtctt§uri/emeii!X^ef(:t)aupii ^u ^e§en

ma§r

fc Diel De^ aller feitteflen Dem Äue^fii^ev /fo mit

<Si(E>ew (e^en/wie ^(eicIj^faUe rtwcfj ^w

0d^ /

t?nt)

einem fc^arpffen (£f(i^ i(l

feimerttt)or^en/t?ttrft) enbdic^tj^er eineVirgam,oDer^23«irert

gie(fett/fowir(lut>epnDert/Da^eöaüe^5U gutem @p(e>t iumei:
t>nDitt>an$ia S^iw-aeen Wörtern

)^mm Sal

Ädmifcfe 93itrio( / (eBen^igeo <öc^tt)ejfe(/t>n@rönrporteineefbrieIa($t)e^ andern/
,

armoniac

(aß erpftc^ ineinem Raffer t)iffoluierrt/»nb mcf^mai$

in einem! örböfdrmi^en ^oibm Depiflierc/ fo iaufft ein ^itrom

gdlb Gaffer §erauß:'®ennfolc[jeögefe6e§en/ fo Iaß,@oH)t/ 0i(&er/ünö Mercurium mit einander amdgamiem / t>on ne^ wem allee ftoffm/mit tem ^(mäbtai ?Ba(]er »ermifc^en/ vnb fülan^ fle^m/hß e$ foro^ wiröt/wieein ^lut/i)miD (loßafd

bmn ^um

Drieren

ma^l ^xtpnincr

iÖJctaü »n (öo(ot/ivemi

mm nmii^ m mniß &{>ibt batm^^
ter

:

(Jö fingiert ein jegficted

^m tcrmtfc^t Sic fi( J>erne ^djcntje ^Ic cfy fo matt m tiefe«
QBaflVrem
tittÖolDf/
ttta^( trcp Ct5ert)icrau|}fi5fctt/
folcfjc

tvcrDmfo öaibn?ic

^Uc\}Uxf) mit ^c()cnnta^IfomciMercurio

>3rttm^(|tt?c)feUit>e9 S^^ciVSalalcali drtSt§eif/(?o5

aKr$ f (cm ^u pu(ucr/(c^$ mitf (etilen ^töcf lern Äupf» fer eitlem vmb ba$ anDcr m eitt ^cfyvh / fc^ tr £nrt hitftU

U^c x>oü ivorDcti/t)rep ^mnbt ^u eineut Smct/
fa(t trerDett/fo tt)tr(?u (>efi«t)en /

iaf;

triDerum^

Dapee femltnDtvntiDirüefet^

ttJort)en/Dero^a(ben (ap itt eittent \SR6tf(üMn'\>ulticnfUm/ai$

tcnn mit ^i^U^ fo offt mt) mcl wa{cfyn / bif; tct ßrfli^ ^anf^ ^ett \onbkmctU(iht/ l>a$puiim t^cpcwem flemcn JetrertriDer* tttttt trucf ett ttjert)ett/fecfj6 anDere <5tiint)f in eittcr (laref en wol
rerfiet&fen<Sc^er()en^urtt 5en?trfe^ett/»nttrac^t)em ttefc(6t>
öet)erflo(fert/t)oit

batitimtriberunib ^tmregnctttmeii/fo fintc^

pu tte SWaterp <^att^ toht/wic cm ^iitt Dicfelbi^^e (aß tr iDerutrt
i?(einpu(uenfterett

:Sümt> nimm

al$ Dentt t)teree5^«(uer0etii

X^üi/U^ aüerrcmef?eti/t)nt)femc(Icn@c(Dt6 DrepS^fie^l/fetti
(5i((>er^ti>ei)^§et(/ (apfo(cin<jtitie ctnattter rcljme($en/h|e3
ficfe

ivo( mte cinanberDcrtiufc^f /

mnb^ic^ ee ettDtdefj t>ter etti
tartiacfe Di^

Virgam,eDer ^djitt/ fohfctnppu ta^ietti^e/
^att$e9a3e((ö<(>'^c^^^^*

©tct)fcrfcte.

SaeXLVIII.^a^
3ttittt

t)enfe(h'gen erp{ic^

einen folc^en i?^rn/fo eine 3Bei(öef!anben /faß ^wcp mnfi( bmch tia$ Filtrun tt^

(hüiern/ttac^ina(ek9 einem f (einen 3en?er fo (angfic^

^9

m<n^^t ^af{dUsßWa^ctla^\tibttmxlf Ui^cinmfUinm
^ainßmS^mvDci^iUimn/fo
gcraii^/tvctcl^cö ^u nickte
Ivinfft

ttfiUd}

m wd^^^afitt

tau^ /mif bttom^m ma^ an^wnb

&trongdibc$ / x^nnb nH^tmmh mcl} &cmfcf^m mto^u$/ mld^($ t>a$ &cf?c ipwimoi auc^ da$ ant^m C ^itton^äiU )t>U ^vafft §at/Dap (s> tin^imn tam:?)i((c Ui^bc kt}tc Waffa laf »Ott ncwem te^iiUmn / fe^ Hc5)tfctx/(o D^raug enrpc§t/ htt}^ fett / nimmb(^t>tfiiUimcnl!ßaf{(t$(inX^(ii/)&onmmii>Cf
j^iüiml (£|Tt^ Drep !^§ei(/f(?i^ pofrttt^ ^u emciycwer ^i^ bct btittc iX^ciiDiiuottcmtrucfrtre^^^acfjttwle mac^fii^erne Q3fcc^^Iö>
ciiD

»nnM]df;/v)nD fdfeljc fü

m Diefcr DT^iiyrur aiig/ fb mtbm fii

dfo balt>t€itmrgälb:2ii$ Dm nimm tolyotKv (uUimim/ obu fixiert Sal armoniac, (ItifiaUfatUn ^cf^mffä/ tc^ XMä^ X)on (3oiWt>tib i)tf;o1>^m(it>un xo^un Wci{(m/m($ fomt <t{$ H^ anbnn/miftf^ in^imm trol t^ctfiopffun &k$ trol mup
ä\m\t)a/fc^

xm ia^mta mm wamun pfabmm^/'cmi^

naclibm\iäU<im/^wo&nnt>tini)it^tiff(ilfch^m/U^fi^^^
fiunrjruc^tiv^f City crkurr/x)ttt) »erac[>rrf i(l;2((öDenti macfe Da$

Luto üpicntixivoi^u / {itft>i(tvnnb^\i^anfi fidind^tmnbwoicongüim/ :^umS'^v(t* ADiCjcr con^dtertert ^^vatcrr? nimmmbtUcl^ ein Xhdi/ x>nnb (U
©cfcljtr: mit t>cm

$ic^'&tunbt/bif^c$

tier

fcjnm Luna? Drc^ !Xf dl/ fowirbt ($ aflc$in

fHmmgntan

&oiit : -© cnn cm 2:§cilt>icftT ^D?i?(cr9 farm afltrcgcn vncr maf fo xHtl @ilt>cr m ©olöt wcmanDcln/ aifo Daß 5)Wnm^(jc[j Da?
«iinWrDt^ufricDcn fa}n.

Smaxa.

Ä^aeXLIX.dap.

973mm <Iappcn(Sii^cracfee^o§f / (ag^tt Dilimenfi Dilimenru^ficfcit
"^
ti^kff^cn fci^ia^ctt/

Daß c0

mm ^mw

ö^^J^fe

tpcrDc/

mit

wr^laffurfcn ttjc(t?crf (cibeen ©cIjerkrt/Drcr? maM cimcnncrn/

DnnD^urmcmieDcn ma^Unt)rritctt>^P«Iurrnemmm/ ^trofff ^tlint)f m t>m4>fm Reuerbcrationis fcf^cn/^3nn^^icfcö<?{f0

^elM f^in'yU (guivtrie |um O'jfcn mah( öarmit wcrfa^rm/ mit»
Dri«m ma^l witf(t\^oUn/(c wirU ($^n <^\ium olDC^ ^arrat ^le ^ulucv aUv fcr^nb Dicfc/ ttimm gemem <Sa(^ / r ^n^ ^iuf jlcm / cDc e ^11)^9 ^o§f /roft t ge^
8ut>ür »ttnb jwan^ig
ßllr$ ^um

®

fern|ct)feem<lo^t / T\iü^cbnyiicf^t$i\v(pio^t /

(lo(;

aües

>3tttm Salarmoniac, Crocumrerri,

tJttttbc^clrrtnttC

^^upffa•cmwfotJ^VIa(e^cp andern/

(lo^

ane$ ficmi«

Pulucr/nimm tiacfjma(e gteic^

fc t)id

(^olDt / a(e bic^

f<$ Pju[ucrmt(cimint)er fcfwcrijl/ (a^ t)a$ S.il armoniac^u^ uor^crgc^cn/mte Drm^cniclDtcrt pulua- vcrmt(<!jfn/ab Den 11
tittf

cmanDcr foiutcrn / vnnt> in tina ^eiflfcn ^fcf^ett U\) cimm ficimn 5etvcr con^cdcrn/fbtmgicfttJcjIcacm S^ljofK^cnmoi
foPKlfcm^il^er*

oJS\^onfmbt/ mnb

ein -pfuntt ^«pjfcrjcpcf / lag bit

e^vcJ^^tudPIcittgmitckroillic^ mit i^pcrfkr knrr;cti/ ttacf>mal6 in bct JcpcJ ftcrmnb irai{?cn/vi 1$ ^c^m cinc^ »nib t)<i$

^^p

I)

540
ti^ fep / ^tnju

55otrfcerSi{c^iitiiV

ff /im / macfe Da^ Jen? er ncic%ma($ Die Drep nac^^ ertrag j3ri5jTejvfei5r t)tc^cfjerM^er»mtvrnnt> c5tunDf fol^cnöf

la^fiealfoauffi'^fepiTig

foicfecö attce 5Cfc^C§ett/fo nimmSa.1

©tunöt^rp Dem Jcmer fle§ctt/tt>mti arm oniac,^dmt|c^( "^^iV

jlardPm mnb foU (imv ^ut<n^cbHint,QiqüUg( k^in w0cvp^mf6nnt/ mun Xa^ ^tn'Zic^tl/ fo tmS't^ct fcfynü^m/mnt>'inbm c$ a(fc jerlaflfm öa jle^t/ ade fccfje

mm

aUm^m^umnt) ^tMt h<^itm/alfo hi$ auflTöm mimbun Xa^ v(vfa^un/mb
^«t wo(t?n(frcmiint)rrrtt§rm/t>a$ ©cfc^in
cf mDftfcft t)kr
tJf flfctt

'

hitVirgAm ^jcffm/

fol>cfomp|?wt)4e|ctii3f/'

wir Dicfe vcrtrof^cf•

SaeLII.€vip.
)3mm^upff(fr/®rßiirpon/Salarmoniac,foro^f<^6 mac^t worDm/pr rparim D7tc^t xJiinö Q3(uf (lein K^c$

_ ^wfl)^o§t/f!o^rtaf$i(art^u>pu(«fr/tt)irjf/ltac^^cm rejcrrcljmoii^m/ Drcp Proiediones t>on bmipuiucr hinein/
Dem Croco fern »nD^ebrann^ t?cr m em &($ittb/fi(ib mt) ^ecf fem ^upffcr/eine^ t>m& ha$ ^iefelhge wol 511 / mnb fm ee alfo eme« ganzen 2^ag ^um 5^^
(ei)

C6 in Q3(ccfj ^cfcfiia<^m mit

,

m

mer/fo wirf?« t)eme$125ege§rcn$öettJe§r^

^C%'3'fttmTutia oDei

-^tcf^fö

öier^egenio^t/ ro^fcrt

^U

^s^nmivoorbm/bii^^^mtQf^tiS'^nUbmQnkfommi/

m cmcin t^^fiiUkxtm/m (otMcn ®?cn^ bae OMcp nacl^niale in cmcm bc j?i(^ QMuc foi«icrcn/»nnD fcfjcn hcrtcn S)am mit':äUnm/mt> ^cinflcm/ h"^ ^cp i?arn$ ^wc^
(üben ^'pfmb/k^aUce
y>funbf t?tcr cmem 9>funt)( ^(ei? rcrfc^annDcn/fieöcn/ fo fin^^
^c(]ucmroB(c?c):f^((icr(c/oD«•ri1Uf;9crt^cfnctc/\3n^n?ol^crm^
f)cnc

Mairam.

Diefcm ^fci; t^n

t>tn

achun Xf^ai

fo

mi
ftn^

(i5oI5f/fobcfomp(l«Df^ ancrfdjcnc(?crt ®ült>($/fo

man

ömlann/anbcrfyaib SWarcf Darfur*

0>3mm 3((cyanllfcifc^ Tutia
/CbCö

,

ober ^)7icfj(ö / t^nb ginno^c^^

m/.^0§t/^a(m(er/Sal alcali, »nb Sal armoniac, )C# bc$t)»|\^o§t/pog ciac$ncm^u^u(ucr/ nimm nacfema($bc^
ta((inicr(cn/t)nb9(cic^$fa(e pu(ucrificrtcn0a{^ce eine« ac^^

un X^tü / mifcfj aüee woi mut einander / ia^in t)an Raffer von Dem Säle armoniaco bij]b(uicrcn/an Der (Sonnen in&^ ficm ©efc^iri »on @(ap erucFcn wcrDcn/t)nD »onneirempuf^ tierifieren*!5?imm Dicfee ^u(uer$ X^tH/ Der ^(ec^ t)on feirt

m

0il^er ^ 2:^§eir/ (e^e /e eine t>mb$anDera(foinein (Scfcerb/ ba^ Die iagen isnfcn auff Dcm^^SoDcnmitDemPulucranfam
^en/macfe Die ^c^erbetrol|u/ t)a$ nic^(ö §erau^ Dempjfe/rn&
fe^ i» einem <Sc^metefe|per.

^3»t«i Der'reinen tjnD futf i(en 5ei?( ©on CappeUfil^er /tjnö
-

^(cp / leDee i^ <loge / (lo^ attee rein ;u ^puluer/ (a^ mit eiw

ÄnDerfubhmiercn/ nachmale mit feinen i?efcn(?o(]enDnDfei^
t)cn/tjnD enDtiicI^ (lappeöiercn/fo bkiU Der ^albe »u gute 2^beii

*)&eri^DnD5tt9e3en/Da$x?^rigei>nnDl>pfea^er*5erfcttt>inDenrt

t>e»iXauc^
S5t>
itf

u^

Erntet ^l<^im^/

.^^ tin Ä quam fortetn mi^ «nf r ^feic^e» ntän^ QaU
^noc^ ^u mcfe($gc(>raiic^ftt>s)rDm/(bDieI;mmcrmö0*
«icrce werben ^trau^ila^ ba^

finmt &iHt in bünm mD fub^

'^

alö t)c^
^tpcp

Den

anbcm/t^u e$ ^ufammm mcmfalclj5ßa(fcr/f0 X^dcrt '^jfrtoi/rnn^cmm^fttiliSatoerjfl^e^

macfitvoött>(n/fowixbtba$Mü]>^ctfo{nim.'Qa$^iih(taUt
nbtauffctt/pnnD ^nn^^a^^Sil^rrmon Corpus, fo ^optt^ciii

0tt untere Äimfi ®o{W jumacl^cti fce^ M. Laurentii Spinola:.
ÄiieLVIlI.eap.

^3^m

bcff

Mcrcurii »Ott D^r

SKmcm

ö^g

©olöw / 0^^

Ufontnv vulucnficrcn /»nD
£l\H^fübcf/fam\>t

ate t>mn mit mannet rrrmifc^m.

!r^acI>ma{0nimcmcnfmte^lvi«/oDfr@<«rm^tiit»c/(apt)fiji

im^nUum/mnbwciffm ^ifig/äm^ fo

Damie<$ Kic^f tj^frfic^ jlcj^e/mrt cwem torc cf cn folc^ai ;m^ Wi^r^ar hmimi^ x^x<(\ / U^ ^aß aOrr SflfiB cmgcf r«cf nct /»ni)

m

©i1^©ie6ct1^e^ic^.

$ii

^

^

,,^

'f<inct'>Gnf(iuUxUitrtin.

mit einem iZvoy ffcn ^i^aflat in tincm 'Zai^ / mach gldc^fliin cmcn nm^ t>m .Viiicf^n MxMp^^n^thii Drmm Mcrciuium darein, folcljeö aac$ (jrfc^ci^cn/fö nimm tcvrohttn (£\^m v|\-lc[>c/tjet^ tiufcb mit ^r}aHin/ macfj (^leic^flim ein ^rii jt / cDc r ADccf c(tJ^

nimm hanacl^ ix^ftinm Laudani /, io)^t/x><tm\(cfi

'^m

Irr

Dm Äuc^cn »on Dem Laudano Darauf;/(?rric^ Die Ovir^/ööcu

0pii((/ fo fif^ cf jrantt b,annnm fefyn iaffm / <iöent§a(6cn ^u/ mtf maä^ alfo einDiupff/oöer^rujt ukr t^k anba.^ntnii^ Sv $c c$ in einer tt)o( verf !eif>ten (Se^erkn ein vievf^eil ^mnDt^ii einem Äeßifetrer/ünnDnac^ öemfel^igen ^u mtm 0c^me(^^ fettJer/ fo ip e$ (ittw »erneuert ^ie(e$ ©ciDt $ t\^\x einen 2'f^e^ ju l^we^mal fo riet fein ©olt^t / fo tePomppu tin @PlDt mc

CmauDcre Kiinflöoltt jwmac^m^

5>3mm eareiniert ^kt)/m^ 0cfjn?effe(/fer; in efnem fruffieit
^lang^4(fi(5en Kolben 5tro0(tmdt ^u gro(fent)nn> ]|efffigen5ett)er/mmmnac%ma(00titer/'S5einf!ein/mae^tf ^u einem AmaIgama,»ttD (ag ^n?o@cmtt)f in tJem^emelöteti

am

4^e(e fteDen/ea

ma^t aug einer ieDeiKSiltJcrfronertfcfettJa^l! ßi(krörep/ot)ermegrÄuintlem®o(5f*

ÄaaLX.ilap, ^3wm @<ifni(er/ gemein ^ai$/ Sal gcmmeum, vnnö Sat
armoniaceine fome(a(6 UepanDern/iap in einem »onff'p^ c^en ^fcfjen gemacfjten CapiccUo foluieren/ D«rc^ t)a$ Fil-

trum tJepiaieren/»nnO ^9 einem 5wer <mßrr«ffnen/ (w^ c^

:j4teinemCorp.^re,t)nt)

Wc^fm?Befm wtttt QH$ htm^m

.ttctt>cmmt)cmCapicellofoImmn/tt?üt)erumb ^urcfe öa^Fii-

trum ^c(?lülV«n/^[)n^f^l1fi^ma1co^3cIl*erm/^cm m fu{>ttl^fcc§
^efcfela^m ^i(bcrmit attm Diefm

viermal (immtici rcn/fo finDcj^u ^c(]e»1drt ^utm grojfm !X§ci(/oDrr trenn Mi mit ^em cimcnficren noc^ ferner fort fa§ref!/aae6mtfemant)a
fixieret. 4öu mu(l akr öarauff ac^tun^ ge^en/ Da^ Dae S^wct Ut) Der erf?en&menfa(ron Hein /J)ep t>tt andern eerpaö^rdder

0d^m

fep/tonDalfo/eme^rDnnt) me§n)erme§r et werbe: '^nb^rvat

Ur) Der er j^en ^immtation mu jlu ee uier j)nD ^wan^ivj ^tuntft
(>ei?

Dem Jcwer f?e§en

la^cn.

Wenn folc^ee gejc^eljen/fo

jV/j

t)em iSil^er $u einent ©c^mel^feirer/ tjnD gie^ e$ al$ Denn in tU tten3«0Up.!^ac^ma(0 nimm Diefe^ ©fbcre/tjnD fein &otw fo viel ai$ De); anDern / tJnD la^x$ mit Diefcr nac^foI^enDen SRirtur eimentieren; 2{(e nimm ©runfpon /to^t *33itriot/

€m

iSpannifcfjO^iecffitkr/tJnDGrocumferrijfeDe^ij.-lo^t/Sal
armoniac,t)nDlaflir@tein/|eDe$ii|\ 4.05t/ AlumenRochjc,

Alumen plumoium
-lo^t/floß allee

,

^alf^e

^rDen /rnD ^iut (öuin/i(ifc$ j,

tt?o( tjnter

einanDer/ia^ Durcfj

m

(Sieb (aujfen/

mit einee innren S^naUnS)amvf<rmifd}(n/Vfntf aujfeintrfir^
me^lfcfjenfc^cn/lottJirDt ee
^11

^(k

:

Qil$ Dennfef?eeß^u ei^

«em ücimn Jea^er/rermifdy fo ^alDt e^eint^etrucfnet/woji «eitlem mit einem S^am / mc ^UDor/ la^ wieDerumb micfert
trerDen/t)nD Diefeealfofieknmai/oDer foofft
l^olen/h(? Der

mb

t>ici

trieDer^

®nlrt fpon nicbt m^p x>Uri'i^ fleicjt/ Denn ee k^ |a!taiijfenDie5arHe^@nmfpon$/»jnDtvenn eenic^t me^r j[)brrficrj j?ei(^t/ fo iftieing^icJj^n/ Dapwoi mit einanDer »er^
mifc^^t je9* i^nDt(ic[j{a^DieDönne/»nDfuttiieQ2)kc^

»onDe^^

nem ^iiUt / mnb (^olDt mit einanDer »ermifc^t ho) (imm f (einen 5en?er dmmtitxm / tit erfle (limmtation mt tjnnD
^wan^i^ <5tunDt/DieanDer ^wdl(f/t)nD Die Dritte fecfte wehren.

^nD Diefe^ fe§te in einer ©e^erkn er(l(ic%(>e9 einem Weinen/
vnD

I

€<« antcu 5Bdfc foJd^cö jut)mf c^tm»

irwi/rmcö

|o viel al$

öcg aiiDaa mifcfj n?ol tmf er cinanDcr/

kgecmc^ömmS-m^cröDicf

mun auff Dm mwcni^i^m <2.o#
m tfU

fcp:!^»nmnacf^ma{$ Dc^^ulucrö »oit ptx(i\>im/k^$xmt^
ÖJeflfmurfcneDjcf auff oDcrtjficr D<5e <5cmdbtc >pufucr

^c^crb/ale tJcnn auft'Drn 'Pr^cipif at/^rmn g? fcf^ia^^ ^^kcf^

UtmaU&ibtr/vnt)aifo it(imx>mi>$andtt/bi^t)i€ ^cf^tth
^{m%t>t^obiin/fofint(^\x/mnn foIcf^cvcrfloftV^1/t^ö aü(& |u puluer tpor Den/aüem ba$ ^iibcrmf^^cn»mmm/tia\n öa p^

gr>3mmfc^arpffSaugen /0ie^fjcmcmcm

fofcl^e«

&(\cf,ki/

(dn fep/vbfr vttgddfc^tmt Äalrf/rilfap bwrc^ cm (cmcii S^udi ianffm/na^mai$ ihn ti0$tmdt)Un 'Pnl\m$/vü warm ^af<» \ctpnaU^iltna^t)it^\i/mbia^($tfnt^bk i^cf^im t(f) &(ü fd^jm in (inm ^a^ttm ^iipff(auffcn/ vnnb vokttt^ok (cl^($

jum anDrrmaf/biimie tiM i^af^ct ^f f!o (larcf er tt?cr^e. 3» t^io (Vd Gaffer f §u b($ fuMm <puinmvcn 2llakpcr / (a^ Dep ^i^
9>reß/ oDrr ft-urfe nachmale
t)utclj

uin ®efc^ir auß/gicg fin ant>ere nrwc

»fcor We^tfcfeen/ fo Da^jon
l<i

rm leine 2^ucfj in ein fanUt rhrHüten/

Umwvn

J d« weil jpJcr b<n ^o^il pc^civ^ 3^y

J4^

VonUt^kfjim)/

iinmi Je tr er (o lang fittftn/bif; fici^ t>a$ J]Vr jVi Jüpf (»d^ t>cr# ^c§re» <Oaö pulu^r/ fo fcic^em t)^«* Wüt>rtt/ »crmifcfe/ nac^ Unit e$ 5ut)or rfc^drucfm wottan/tuH^dnfldn^k/la^ mit

^a

m

tinanbiv t>if(oiuittn/ihmc ($ t>Ut ßUme »n^ gulDmc ^kd^ ^^ tm/ U^$ aljb cin$ »m^e anlxr m cmen (Sc^mdi^tifgcJ/ txä c«^

m

jf

glficnöfm Äo^(m tin mnig iu/mb mtba^ol Mf{tiiig fo

ciftm\>vUi/ffii i^(iü<^tfUvf>Ufommmc S'i^tV b^ii&f^i^tU^'

einm Jvudje« tjon &oibtftr)l / mnb bm btitttt^ (ö(a$' Z^cil ^mdßbtr/ la^ in (inm &tfcfiin 'mirglucnDm^o§fm/fo^§ct|t?nDg{öcnDtwfrt^n/t)a^
'^Xc^

wn

i?Kc<?

Äuccfjlikr t>cr fc^ti>iti&t/ x>nD affan M$ (ioiibax>UtUcif

lbmhnnacl}mai$fovidSa\atniomtic,vnbkbmbi^m^dirv(i f^ihin^n/ai$ ttf) ^iiUt$ am ©etpjcfjt fc(b|?m if?/mtTc^ wol x^nttrmantcr/fctfinämmd^kfcfiinwn ^k$ ^tro <StunDt

^nmcm^o^ifmcr/U^ fic^ dir^fefarcfc tJiiD tröfft Dcß Salis armoniaci,t)nDt)cg kUnbi^m @cfewe|fda m ^iJ^cr fuHimi^ rt/mb bi^ an öcß(!5efcfeinei;)a($ reiche, QlteDcnnbric^bae ©fjc^ir: rmwq?/ js^nnD t>c§a{t D.ie ^ii^fr/fo bit S^rU btß iBoibi$anfuhQcncmmm/yrjifamxin folcljcm ba^ ^aj^t mit %^mi(cfi ^aid^mt/mit nodj dnnxal fc »ie Dcf^rc^tcn CaU
(

chanti Cypri , tjnö fi^tbod^/ba^ bu\bm btiimtat^u^cbxam
^e\Viinttma{AUt)Si(acfitin bicfm ©rfcfeafff an i[mt &clo gcn:^7vif^maf$ nimm Drcpmal fo »id ^alnitcr/Dcn-rritcm
Dicfcn

^törf cn in einem ©Üafcritcn i^oif^en einäBa j]er/nimm

bcfiiibi^m ih X^cil/ la^ ba$ öiibcr / foi)u Dir au jf6cb»ilf en / a^

«en ^«ni^eaS^a^ Darinne» f]i(bm/x>nb bat Qtw^t Der <^qUüa^

i

ficn it^f^mafe Ötdffcr macf^f n/fo f<u^f /t?nD ttnäwtt ba$

®

nf«

I

^ie öcm ^a(cf »on ^ur:i$ m rmcm n?oI »er|^opfften /»«^ ^oti*
|ufil^ic^ni®rfcbir ^u einem ^ctmc{f;fcn?«-/fb (ingicrt f^^ ^ae @i(t)tr Dermalem / t>i^§ rö Wcfdbiitc Jark nacfjmald ntm^ mttmt^x xiixlkxa /matt fe^c r$ ^u einem $etr er / ct^er lag c$ c*^
menttefen/ wte man »tJtte/ fo ücriieret e<j Docl^ jV^rir rni^ /x^Pt-

,

©tl andere tc|; M.IoatrnisTcotonici.
SiY^y^^xt f ^tucf ©öibeV tjnt f?;ie« <5il&ef/ {4\n einem '^ Aquaforri h'(fofuiern/nae^mal$ ealciniern/m einCorpus
t(^iq,i(tn/t>a$ edeinterfe

m

^i\Uv mtf pra^pariert ^ai^ fiebeti mal cinee »mb$ an^er a(fo tn eine ^c^erkn U^m/tia^mit ^ent

<Sa(^ von rneen ^erauff öer ^(nfvntg/Dnb oBen ^(etc^öfafö Da$ ^n^e/o^er^ecfe Damit öemac^tfep, 2Ue Denn/ trenn Du bei^

^< Lunam auff foicfee

^Beife prxparieref §af! / fo nimm Dei^ ite5i)?eDicin/»nDeittgierDa6 (Silber in Die Jarbe Deß ®oI})f6/
f^ifle$tnrecije/guf /»nDtJoüfommen (^clDt fitigieit/\>nDfiV

%iau ^ber Dae/wenn Die ^emdDte Lima

in

Dem h^ti^w^tUn*

jm '^aflretDifTcIuieret ip/fo ftn^itman fie auffDem^oDeri De^
®ef(öfem«(i5en;2(tö Dennla^ Do^ "Raffer Dur(^ einen 2iiem^ bic Davon §efab De|?illiere«/fo bteibtDieLunatrieein fc^irar^c

^rDe aufiMn ^oDenUgen, ^^ muß aber fe^u ycoo V^m^en Der
Lun.T,
De(; Diffodtierte

^aflferd noe^ eimnai fo viel genommen

tt?erDem

nam in

m

'^en Duaber Die ai| oauff Dem Q5'0 Den ^erftreweie LuCorpus^reDi^ierenirilt / foti^u ^alnicer /»nD voti^

dje fcfttp.ir^e ^eiffen/ieDee

^.ioH l^nn^u/mifef^ woi vnretP cinanDer/vnD (aß in cinem^regel Der®ebu§rnacft
fc^mei^en / fo gt rc^ic^f ^umm ffiuafcft

dnpctnö^en*
3ejr rf

$4»

©bnterSKc^fmi)/

^ dinanUtt.

^ ^5alarmoftiac,i;»iö5t/®unie J^Xo^e/D^ß^emm^ta Mercurii y»f,Xo§e/Sal älcbroth »j.<io§e / fe$ ceattce mit rmcinbcr

vnmif^t

m einer folc^e0c^akn/fo mit t)cf Hermetis(5M

gd ttjoi »ema^m fe^/memmt 4>feti5rc9 ^an$e2^ag^u einem
^ewer/»nl^bricß/n?e«nfo(c^et5oröber/ Dae @ef#n entjwep/
tD^nbe(eitJOfiJen/n)e(cfeeömatt/tt)ie

fopnöe(?u/Da^ WeOJJater^ fu&ti(/»nt) ein fotcfe^ufuer Der^ hi^^tto offt lonD weJmal

an^egofet/Dae^lö^ir^ttnennenpfle^t»

"^nb

Deflfen ein

St§ei(

^xvm^i^^anat/mmanMnfam. ^nb wie
t>er

manfa^t/fofoi

ienig(/ fo Diefe 2(rt mt> ^cifcerjlfic^ erfunbeit/ ein t>{>er bU

maflfen reicher Q)?a«n gettjefen fepn/»nt) anDer$ mcfet^Detitt'

DiefeÄttn(?setrie^cn»nt><3e«^et§a6em

^^nmfe>nCap^?eKfi(t>erriMo^t/tiett7i!'upjfcr»^<lo^t/rtCTO

''^ Up iii;Uo^t/f^^ »nter einimDcr (c(jme(^en/t)nD rrimuhe*
ren/oDer ^u fUinm^^ömUin^it^m : *ä?nD nimm /trenn
fo(^

(^e0öefc^e]|en/MeFcunum,tjn|^efcfjme(^ten(5c^it?effel/Oid^

mifc^^itwoI\)ttD4^perment/)c^c6|;^pfiint)t/lci^aüceflem
^ul«crifieren/in einem (?einernenOJ?dr fett fo tan^vnter einan^

^erru^)ren/hp fic^ öer Mercurius mir t)em puiuerrec^tvnlJ
tt?Dl

\)ermifc^e/»nt) nic^me^r^efontJcr gefeiert tt?ert)e
famptlicf^ ai^an^licl? ^ei?

r^ap ea

n^c^maiöaifo

einem f (einen 'Jett^er

fnblimieren/Dapatte 5*e»cfeti^feit §eniuß

fomme/aJe öen Dem

ifemer Drep ^an$e2^a(^ ^ufcljüren/ Die gemeinte fuWtmiert^ dWaterj? mit fampt|§rer ijefen (?o(fen/Dnd öurc^rewftein/wi^

bimmi? mit

ei«ant)er

vermif^en/ pnn^tt?ie ium erfien fuWiV
mieren;

mktcn\th(fmM$ f?o(Tciu^nb kpfcif $ fc^en:^a(b ^^ernvic^ tiifit rollten Hm<^(^off(n(n/mt)tutchs^mtaun gic^cUlkm/gc^

l)fr

r orgcmd^fm ©ubiimation /ct'ee ytcr 4o^f / mifclj tro(t)m

Mfcp/Diip nickte ^erawß Dampffc/^ivcm S:ag

in t)cn

4>fm

RcLicrberationis;iaf/tt?cnfo(c^e0anc6(jcfdjc^cn/mrtemart>

Da fc|}iK((?m/^u Dunnm ful>riefm '^Ucf^imi fc^fa^m / ^u f Icr. nm ^tMUin fd^nd^m/mt) alU$ anbm/mc ^utn er(?m http maf^i nadi manUmit)a^o^im/(o kf omp flu tinfcUl^ <^iiUt
mld^tomänm^iid^ fitr fixiert erfennenmu^: ^öiftabrrro^f WK^upffcr/ttj irt)t ^ittongdib/mbknätt ficfj m foldjcm nadfe hm&oiH/fotwmcti icm^ ^Pfunt>f ac^t ^loht/ionD i^aU U&fi):HVt r®a0 ^crcf abrr nocij »PÖfommcner ^umac^cn/

mm

nüttm (t>m(li^oibt7ai$ t>c^ ftjriertcn (Sitkr^
rmaJtDcrfc^meI$(11/cran^I^arno^a' ^u

fc(6 jl i (?/

(ap mi{

^drnkm öicflfm/ tt)t^

iuuor mie fuben io^un (immtürn/t^tcT^ ma^i fec^e ötunöt in i)m 4^fm Reüerbcrationis fe^en/fo trirDt cö fdjdnfr »nnbfri^
«er ®o(e>t/a(^ Da$ttatur(ic^efdbjli|1/^«tJKr lK?t/»nömitt>ii«^i5:^a3cn\)oUcnDa.
vil

iwan^i^^ar^

>3»tm tfr 0rokn if a?d t)on fcirtatt ®clt)f/faß iti eiiKrtt

ZUmUcin (imm

(Icircfcn

^|]i^t)rq)ma§IDc(liTIicrcn/

t>nbfünff<s^eimt)f<i(r''^pc§m/ fotrirjlufchm/ t)aft$

fc^dn hcü tPorDcn:2((0 t)cnn t§u ce mit

fccfje «lo^t

finc$

fmi(x^

tm Mercüci,xfnnt>^mr}io^tmu(rfäl(c^tmtßmfm6ltin

ö«m wo(iicrfW(>tmÄo(f>W^nnDlaß

rinm ^a(bm2:<igaifO'

n9

^onitt^i^imf/

nach Dtcfcm ncc| fmmt |m^ ^tadimUut $in^Mb io^/ ^6mifck ^^itriol/r>a SA armoniaceme fo xficl ai$ t)(ff anttm/ ^n emem^o§(fen>er/ fci^alfo mit (inrnb^v r«§r6 mit man 0«cfcrt /mmerDar wof ^^ntminantxr/ mn^

mm^m^mXa^

bti^/mnn ticvZUnt^ ^crbep femmm/^ci$ (*5cfc^in cnt^wcry )b finDrflu cm fotc^e ®?eDtcm/fo Dtc rcc^tc/wagr^/rit a^^mtlif

pq? <lo§f ^u ^wan^rgc Dcf; ancrfcmej?e to}(^cr$ / ia^
Virgara , fo ^a\} mnt> ^cf omppu
gtir Dnt>

m

flu«

W

in cmrm ©efcfjir: mit timntxr fi(b<n/vfntfgi<f) mtüic\^vhctt>ic

fem ©oiortjonöia

ÄaöL XVIII. (?ap,
>3mm t^^ <Si(^<w/fö auff Dk ^tiiftmU oUn mmät
Xo§e/^a^ mit cman^^fc6mc(^ctt/ wemi fok^w ^tfcf^o

fyn/^n nobcv/

Hmm (ubtitkn ^Uä^itin macf^m/bitfdbi^mit'^infi
DttrtD

Alumcn Kochx (im$vmb

tf<tf(f^icf(cnc^(f^<tbik^cn

M$ antctintinwei M^mf^u ^ttau^Hm^fft/xfiatfi

|«>an^i^<5fun^ea(fo cimmti^m /vnnb t$ tn^tHch/^n tintm ^(fyntli^fma fc^m «acljmalö tit<^(m^it>tt ^lat^it) cappeCff*

(^ciDm / fo finDcj?« tin ^roflfc CKdn^e fc«i &oiH. <Qa$^Hb(tabei/fo noc^ x>bcthti(Un/ia^ttMnm/ mt> wn n(w<m/mt jum rr j^cti mal t^armif verfahren/ fo witH t$fiU($iubimaUab<fi(n mnb fmc\im ©oR)t wnvicvmv^ ircami^ <iavm.^$ ifiaUt ixp Ncfcr ^unf!/t)naiigcfc§rtvö^ J fK fonpcit wa§r »Ht) proWacui(l/cm fl«n(r »imD gcrm^rr ®e# wmn/tjnnb t>rm3<t tJid me5r rmm Diu§m »nnt) (ii^r / »m^ ^^ rm( tP{U<n man Denn offcma^(^ auc^ ((tpa^ i§un timß.
ttn/ mnt>
itt^ii^

©ieÄimfHJc0M.Aiaigicrit)oö5(wm|

>3mm Crocum ferr/,«((mirrt®ofbt/^th<iiitÄMp^
fcr/j*ob(öcmac^ten'3?ifho(/

»nnö Mcrcurium Je^ce

al[c60§nt)cie@c(be/

dewetc^eem einem anDcrn^afJVröif»
ememrer^
forti, alfo

foluicrcetrnöe/tjnt) ^tdc^faö^einKflftct« allem in
glaflfurfen

©efc^ir: rolTAqua

Da^e$ Dre^Jm^ei:

|odj Damit bf Decf et fep/o^ne S^(t biffoluiatx/tfmn man fe^t Öie(5cfcijir: ot)cr ©lalTer/nacljDem t)ie)>ui«er §memget§air/ ubm wol »er jlcptft sC^rn ^a^ in einen tparmcn 2Ki|!/ fo mir D« cö aUee ju ^affer^^ae ®olDe eju/nac^ Dem ($ auf Die 3[Befj5^
fe/tpie §icrii4c^^

»ermelDct wirDe/ i(l foIuiereeworDen/in einen

^ec^er oDer '^i:inaltJcn^i46/t>nD ft^/bi^it gan$ vcr^e^rct-^
ineintpann Balneum Marix.
genira jlfer/fo in eine^n Balneo
^äl^^

Denn «mim Den gemelDfett
(in folc^DCe^»
tjl

^cc^eroDer^rinaImicfampeDem©olDf /gief

Ma n« Durc% Den 2((emhv

De^

pillierettrorDen/ Darüber/ f<ißDapliae ^iru 6er cintmcf nen/
ein anDerö t?nD frifc^eö auffgieffen/iviDej umö cinrrucfnen/tm^
fofcftee fo offtijnDtJiel wiDer^olen/bif; Du frine ^i«erfeieme§t fVurejT.^en fo(c%ee gefc^ehen/ fo t^^u aür vntcrfcfjieDfic^e Difs? folmcrfe^atcrpcn^ufammen/fafjfieitt einem ^c(benhgauff Die ipclfpe De(liüiern/äieg nachmale De^ viffere ^^D^riUer/

®

la^tt/iDerutttDejIiöiere/fe^eDie^aeer^nöe^eiutJOfffucfet^in/

pnD Da$ anDeroDer iwcpee ^af(crmit txmvcrc^mdbtm ^c^ e^cnbepfeit / ©nnD la^ triDemml? ttlicf^maU tc\nUimn:Qil$ Denn/trenn ee anfangi f ult wcrDen/fo t^n ^urrie j?nD SerapiPj^m jet?e;5 ein io^t t^iniu / röcfö gd§lin(jen von Dem ferner lintpe;^. »nD la§ ee rectj t f tiU tt?ejrDen.^in ä:^ei( Diefer CKeDicin
ftnaie*
1

3,eten Si^cJ r^iere oilfeer in ÖJplDf/ iviH a^f^W'^^af ^f

üV

mw

fit

aud^ tfixtaütanbm &efäim(i^t</vnb infMitt^^

l^ar^tt präparierte ^ctaü ^Ufftn

mb fprmgm fonii

i.

Ä^eLXX.Cap,
|j53 ?lß ®olbt mtt @tt: er em ;e^e0 intintm Ufcnbtm
jEJ^fc1jir:^iflbItttcrn/m

®

e?

m welcl^cm Ö4id@olDi

^^^^ foluieret trtr^t / ctm$ »on <&a(^ 2trmon jactpa jfer gm^ eint^m/ ticbtT^cSÜl^taü / ma^mai$ in timm ©eftfeirmie
tDoffeimerfem topvinnifc^m Mcrctido, (ot)iel afo Der 0)Jeeatt
fcfb(lfmtJt/t?ermirc^^eit/a($Dcttnt)e^ oti^emelDten

Aquiefor-

dsDarß^er^ie([m/ t)ajfe(bjge ^crnacf} &«rerjeme'®efiiOatiott ^ep einem Jan^ filmen JetperirtDerumb herab ite^en / ant>ir$
auff5>e(rett/t>nD folcfje^ gum Driften mahtnDer{)o|ivn/Drcp mal

attwe^en bep tinm S^^vtraUtüdtnm /mnb öie SKaterp icb($
ma§Ipii(uerifiern ^nnt>
(loffert.

5?acfe »oßetiDuttB biefer Dreier

f©e(?iaationen pc^ Die ^aurr)von ncmem/f^ifg Die ^aflTer/ fo Die Drepma^(x)Ott Derfeibi^e« fitiDe ^erab ^e^o^ett worDeti/

m'Derumb Darüber / fe$ jujlimmett je^en j£a^e t^neer einett iparmeu ^ipiafptvmn fölc^e »oröber/ Da$ -^aflfer Durc^ eii nen '^Umbk Daruön §erab Deiiiüiem/^iep ein anDer net» tJnnD
frifcfe'^afijcr/fovon (öalnifer/ünD Dvdinifc^5öif2io(^emac%(

fep/Dviröber/je? t>a$ Q[Ba||cr tt?iDerumb ^e^en 2^a^in einem
ivo( »erjlopffeen

©Uö t^nicr einen trarmen «3Ki(l/^ie§ee$tt?ie
äSaterp
;tt

jum

erjien Durc^ ein ÄejTttfafion^erab/ (log Die

^nlueiy^ie^ i?on emem anDernner»en Raffer Darüber/ fe$ wi^

5um Dritten maW»

fcernmb folan^/wie^ttuor/in Den SüJJifl/wnD wiDer§ot fok^ee j|cr bei; einem fUintn i^nDtfic^ ia^ l>a$

®a

S'iwcr je^en Ü^ag an cinanDer DifTolwiern/ fo trirDt Da^ ^übtt
in @oit^t fixiert / t>nnt> iann

m X^tii

Diefer

^eDiein itüanfjtig

mal fo mi Mercuri um in ®o(Dt »erwanDeln^^Bitt me^r nicfet
melDen/Die Srfabrwna wirDt e^ ein JeDe« ff ib(? teuren.

©otDf

&ciitmt ©über itac^ an Ut^tx^pata^
,©a$LXXI/srap,
.auffl>(m^i>t)m\^oUcxf leine icclikin/ fc^c jfmmtim ^ant}(vn^anfm gmcm/t^uin ^f n mit Dm iccfclrin ipuU

umfHXt ^upffcr / mnt in tm antcin (uffafun gamcn fo viel
"^finjIcindk/Dafur bauen 5alb»o{{ttjn:Dc/t)nnDfc»?bif^mDi< 5iJ?ietcv?nffr tk (£'rt)c:40m an^crn mit Dm locljkm/|cauff ^icfmi gvm^m jtc§t/ Flak ühm mit Dem luto lapicntias fein :f[eifl|ig|ii/niacjjein ^o§(feir er ringe lerumb/ ti^ Dae ')>u!iier

Anfangt fdjmd^en / »iinD vm^ Dem

T?berj]en j?<ifen

Dure^ tit

-ldet^lcm in Den ^nter(Ienf.ina(sflcufl* r®v?rnad)

nimm ^o*

tienpengef/U^Diefelbige in tiefem IB^ffiv oDer JDeinfleindle einen ^I^iig/ oDer me§r in einem Balneo MarixfieDen/fi^e Dap
.tci$ Gaffer Dreier Jinger ftoef> V)I>er Die (Stengel reicfee/lkip Di« gemelDte Jeuc^tig feiten in einem Bainco Manx einen 'Xo^ ot Derme§r triDerumb aufnrüefnen/nac^nmte tii Stengel au^ Dem ®efc^in ^erau^nemmen/an Der 6onnen/oDer kp einem

f(einem Jemertrucfnen/ in einem |?arcfeaCapitcilo .foxfcti gpdjen^fd^en/»ii t)ngelefcfjtem -tvtlef gemacht fep / gleielj mc Du e^ ^uiior in Dem ^Ba(]er gethan ^attej]/ einen ganjfen 'Za^
fUtcn/ai$ Dmn »iDerumb §erau^ nemmen /v>nb enDItel? an Der 0cnnen/oDerkp einem f leinen Ä'o5(feirer tröefnen. '^Bemi
folc^e^ alfee »errichtet/ fanimin^cr"5ei?ebcn feinem (Silber

jwep 4,o§t/Mcrcurium acfet ^loht/vernufcfj/nwc^ ein Amalgama Dorauß/fa^ in Dem gcmelDtm ÄupffertraOer/vn ^än^ peindle /wie Du mit ten Q3onenpengein getlhan ham^ / f\cs> Den/n«cSma(öttJiDerumb<m§träefnen/»nnD(?uffeinmiXeik: fttin f (ein^lutripaen /tiac^mate nimm gereinigte i2:T>erf tor/ 3>9

in ticm^nUtcr

f^cmmh/ ta^ an bcv ^ottnm/ ^btttt^tinttw timon g'cmcr tv^ämn: )ünt> wtnn bit &unß(U ba$ pviintt'

nid^taüanfiifi

genommen /fonr^

mm mit ^r)aUav/mt> tvdiHt
umb*

üt>er x^ttmifci^c fit

fit tt>ibttumi>

in

von ^tm i^uiutt ^tU

m

%i^ bmt fitnm%w0(mmhitnd'mtt>ott>cn/ fo nimm

iWi '^it^tü/bcrtntfitdntinbtt^Sflitunl^of^ifep/bXiicfHttt^ iu/xfbttit^tHt S)o^kn ^o^m mit tintminttm^tmti^ftn ^y}ttÜat^tm^t(n^ai()]>i(}(tAt^cbit&tm^tU auffta$ ^a
^t}aftinott)mtiii:f^int>ic'^it^tüf}in(in/i>i(

Animam

Satur

tint^

^tffa?l\Mm$ bit^oUn MtAuff/mnb tt((tt$ rrpdcft
mit tttmLuzoCüpientixaUtntf^aibtn fyrau^ ttin^t/mnb
f^t}tt$ alfo x>itt
t>ntf

mit cintman^tyn )>a|>pt?a/vnt) §crnac^ mit btm <in\)cmgiät^

I

ß

un'^it^üUn/mfkiH

tt?ol/Daß nitxgtntf nicfjte

'Xa^ in ^m4^fc» Rcucrberationis^ii tintmgto^tn

^tff^
>

tißcnSmtt/fo finörptt Dtc (Sfen^ell fc^tren^nl) tmcf^Ucfytt/ t)Uf(M3C (?o^ (t^iich^ii piüutt/ fei} ttffm acimt^ttxio^fmit
fccl^e

ißU ^ixt) inmcm ^cfyntit^tiu^cU/fo kn<^ ;u tinm 5c^
,

h ö-in^ wrtD i^cit nic^ee nicf r rmcf^t/x^nnb tfurcb.au^ rem i(l/gic|ce ah bmnvhtr tit Virgam cba^äftn/fd^ndt^ titfciUc^t ( Virgam ) nMfyna{$ ^u ^tMlm/mnb^ih ficah t>cnnaüfft>ic^a\>pcU/ fchkiH tUn tin £lua«»^er/ mUf^t^ £inm ivibttnm Den 'oitttc tjcit ©olD m fic^ §elf ^jK u c$ aUt Dcrmchrm/ fo nimm De^ ^^»if'^f^" ^trmi^^ttnpttlutt$/ia^ <tttff emem Oitihfitin fkin 3crmii(mcn/i>ttD macl'^ aufftit ^tiff
tiHt/Uf)
fe/it)ie

okn/em Amalgamafvirauß/^wm»(?aberi)icfe$^Pu(^

xme^nrntmitbrn pfnnbt bcxßontiMcn &cn^tU/ ^nmm^
nü^jto^wet)

io^tnmm(n/mbt>it&m<^tU auffbic^tiffc/ m^oUn^omitt/^morprxyarian/ tcn Q3o&m t>cr gie.^ctt
mit t)em0a(^t)on^fmficmt^e|?rcun?rn/ nachmale Dk^o^ mnftnßtüt>aranffkstn/mballt$ncicfil>ttx>om ^tn'üSti^t anfitUtnmnD »rr^

machen.

^mm Sal armoniac fcc^$ i^t/ ^alnitct/ ^t^of((n
t)mrr2:§ei(vJOiteiiKr*^it^/po|;<^Uc65ti^u(ucr/(f(j^

in.fcwd^ffi^/ övigce ^tvem Jm.^cr

^ocfj

Damttk^ccFctfcp/

iw^c5re( i(!/nac^ma(6 »on ncwttjrm pulucnfurn/ »nn^ ^(cc%

»on (Eappettfilbcr fccfje 0mrt Dt m cmer woimtidUat ^cb^m
rmtb h"f §um \?ictDf cn majl cimmticrn/fö hpnDcflu / Daf^ Daa ^i(i>cr »m^ txn ttitm X^cii ah^cncmmcn / t>a0bi^( »cr^ {okfyn^oibt/ tnifc^ mietet- Sole ,fo wirbt ce aU($

^umm

«>dd>cmircbcrDvieAquaforcis, ncc| auc^ ^a$

Cimcntum

<S)n0LXXIILeap.
i3wmM4>r(eiyümAntimönio,^runfp0tt/Croco
7<:iTiAmt>^^i\ixffd(im$fomiaHbc(;anb(tn/ncm^ Uch ;u rtnct« lebe« ^funDt ^t(bcr f(?cf>$ <lo§t/t?nt) Dm

^alUnXhxii^nimv/ U^$

t^^ crpüc^ Do* ^üDm nachmale Dae pitdicnf^m e ^iiUt bat-auffgck^tt/ rnnb als l>mn tic üb^ancibtc X>clc mit ximnt)Ci' ticunifd^t / &cr gegoffm mvtfcn / f(eiT> Die <Bc^crbc mit bxm Luto fapicmixtrol^u/ f(f^ ^ivoiff&unbt |u einem folc^en Jeirer/

mit (in antctinm^cfythc/ mit tmx Salealcah kfircuwcf/
<\ifo

Mv

fo
<e

i'e

»on^ttjo

@tunDen
ör'^ffcr

0ar öotü^er/

h^ Die ^trdlflfi! ^emac^t mttc/tnnb (aßee nacifei?
;u

^wo

^^tiinDeti /

loa§f$ ^ey einem

©cfemei^Jeuwa let^e^ert /

\?nnD etiDtfid^

2?i^

H

^s
wicaucl} bic
ictitn

55ont)er2((c^imi)/

xviiicmtnhMfmt^n/fo finbc^nbm &iiU}: c^naUc^SÜlinf tcmn^inUmm ^tucflcm/ t>aff(lbi^^0 auff Die i£appcll/

Mvnim/mnb la^ t$ fc^eiDm/fr ^ajlu vjon cmcni
^^

)Xllat^®ühax>Unl^Mbio^t &oibu

ÄaeLXXIV.eap.
^Ktta^Utobct iic^c ba$ er(?c ßckan^bm
^^^anbcr ob(t^mr}H/mb cnbtiitfi aifoaudi
auf;

Vitriol/

ba$bxitu hm.

fomnu/fa^ ein icb($ in ein Ufonba ©efc^ir: auff, U^ ba$ ^ccfif6tmi^(/a{$\vckl}C$ba$Uflüfi/ iio4 mc§r rartftcimj/

cDcr

$e[>m io[>f Wefce

bünnmad^m/fowix^t t$^um(mX)ekwic&oibu 3» ^tl^ia^^wa^iof^t&oibt/mnbbur^io^t

&if>(v (inuntian / bn^cl^cn Xa^ in einen 9J?i(l fc$crt/na4*' Drei? anD^rc ^it^in einem peüican/ v>nnD Dem Balne-* Maria: eirculiern/ünnD enDtder? in Der 2fcfyn Ur) cintm ffemeri betten Jeirer conijeliern / fo witt^t (& ju einem @m*tt^ ^(T^ t^u einen 2:§eii ^u fiJn|f$ef)en m^? I^ffe pi( i ^P""/ f^ ^^^^^ ^^ 5« einer folcfjav ^:X5?eDiein/ Deren ein tt^dl hunDert m»iftl fp wet, ^il^erin ba$alUv ^e(?e @o(Dtt5enranDeInfann*

malö

€m antcrc:
^r^3^m Alumcn Rochse^giifniier/^drtnTc^'^ifricf/
O^^^riinfpon/ t^nnD Boks A? mena;VDee mer PfimDf/ <5\iv/mae^ au^ aöcn Diefen @uVfen ein Aquam forcem,
tfyi€$inmmOi(cipimun mnb gmnober/®run^pcn/t^nn^ Bol.js Armena/eDeö (ed}$ ioi^^it\'^n/m^a\; Dv?v lOajfervber t^efe <3}?^f ert?en DeiTiüiern '«vic^ntalö in Dem ©rfcljfr: triDerm» faie werDc/mit fcimt Den 9)?iif ernen viii^ b(m Oieciprenf en in ei> (!arefe« wiö tti (\nbtm / DvU^u r^w^ftc^c ^oik thmubct)

mm

^cwaUütertJewcr/bvtmrt Die Spiritus, t>imb®#erfvimptac^ herauf f omnicit/^um anDcrnmal ^cf«Uicmt/ bic örfc^ir J tt?if^ ^crumb f aitwcrDcrt / Dae ^IKaflfcr piii ^rcrm Dtiö rcmi<jcn/ it^f
iic^

einen

ac^fm

2:ftciü

(^appcüfilbrr/ t>nnb ftefnac^ in Drei)

ner^a)Tm2l|c^m |c(m':rm/ald öcnn ^a6^^[>aflfer/itl^embie foimatc Lunaü^/ in (incnwoi vctfioy^tm wnt) vjcrfcl^loflfcnm .Kolben von &ia$ vUm^ ßmt^cv'Xa^/mtbnmiii/i\xm(m f leinen ^etrer fetten/ fo ftn^eflu inmx^aib ad^t Xa^m fcf^xoau
^escprdöwcrIeintkr|lc^(!eiijert/t?rint)^efomp(Ta(|bin5iefer

^iin^en "^eit/ba s^mcUtn

mruU^ Xa^/an^ ant^nt^aib 3Kar$f

iöiitaacfitwH Oe^aKcrfeinejTc« ynD bejlen(9oIOC0*

^ eervoUinfieiner ©etrinnifVau^ Filter &oitt0
>madjen/fann
»ejjen
iclj/eboc^ Die ^eife/tt?iefo(cIje$ »erriefe'/

eeewirDt/ciü^ie^ubefcfereito/mcfetrmb^e^en, ^ercj>

nimm rein^t^nD fiitxiiev^pfenfepl fo »ie( DuvciU / fci^ öi<<><
einem fo(cfecn2^iegel foflarcf fe^/t^nbDaeJetver er^
,?irfemcf fein allj^emacfe Dvtrein/gie^ fo(efee$:
iiber/ a($ de( öcr
<5£'r

felbi^e in

leiDenfdnne/^crfcfeme{i?en/pr^tt?enviefema($<^Mrnd/»n&ec^^

traeron rohfem
aae$ vbo- fo »iei
bvie aüeriiei|%|T

g

fenfeplfclbfl i(t/ (af auffv

purgieren t>nn!^ reinigen /vnDt^ueeenDtlicft,

mit jeinc fx>lcf>en -^ajXer/ mit trekbem man Da5 (^oi&t §ufe^<t^'
öen pfiegt/m

m

Dar^M bereit j.lar(f »nb fauber (3efa^/pnt) tra$t

ficfeinfoiefjem ^inab t^ut/jjnnöawff

e>en^oDenfc^e/Da.$^p{

«?a§r mit aüem ${ei^/Oemj.ee,i|l öii^robierte 0-Ke^icim

.©aeL^XVII.

€ap.

^^S'fic^rTijIVtt einer ficinm !^u^ gro^^ bep t;(^W<^mt4c^eciit

'^^Xomifcfeen ^Uxioi^/mtt^ aemdDtbi'^^itrfab/rnD


Dr|5

^Ma^i^imi)/
t^k^ti^m^ ^cfd(c$ wicDcmmb f<m aü^tmad^ ^aab gtcffm / bU Ludanar.

ftt/t^i C5 anfange ^ictiafianbt ^u thun/turd^

nam rrfolnürcrt/^oitl) fitiamaffo Oi^fd^t^ in &oii>t ougwf |u
t?iVrt)nD ^n?an^i^

caiänim ©a(^/girgd(?fut/imnbrc§f ^f^ macf^m Mmtfi^m "^itxiol /ictjc^ij. loht/^o$ füin ^ti puimv/fniitbi€^^aht>amit/mifcf^ mo( vntlircmanDcr/kg D^en (tu|f Da$ *pu(ucr ^n?C9<5f «cf (cm ^upffcr/ t>mn du /c&ca •m w 3«(i^^/ oöcr OCca($^roßfep/ bccfc Dicfe t:::'(ucf(mt Äupf« fcrmie^ronm^u/i)ttD5rcfd^%ett?KDcrumb mit anDcrn^ro^
'^

^fY^mm^muin

•tm/et^^iiVaeen/^bamitfein pulu^tar^wi^^^m^inm Hn^
«t(£^möffctia6ci't)iefc fronen nic^tauf einander ((V|Ctt/fon^

Ditnall^eit ffwa$i50tt Dem <pulucr^n?ifc^m fic^ 5<^krt/i5nnD

mie einem gicgelficin fi-in v^rMt rntt^cm 5ßettn folc^w ^cfcfee^^n/ fo fltib Die Ore ^tvifcten Der ^c^er^ (ben /^nDgif^^Tattenehaf benfeirt f!eifyig $u / ia^t>m iaim erj?^

mc @c^cr& okn

lrc^fmifertiik>erDett/fe^ ee al$

Denn

aijb ^a(De oc^^t^Ia^ ^uei^
Dojttit

itemÄo§(feti?er/fonic^e^ugro^f<p/
fc^met^e.'öerotregett

DieORaterp nie^f

wenn t}icft<^(^(vf>mnm<pto^twox^

l^n/

feif! e$

ö<««^^ i^nDthcf^ (ap e^wieDernrnf^faitwerDen/

fo ftnDefItt Deine 4öueafen ni^t
(V^ttHlg^er/atefTe|tttJorgett?e!jein'

a\kmf(Mmt/(m^anmt^
j^j-^
:.-

-*-

Ig3(p ©olt^/^nD^ertaffen 0iJ^er fo (an^tnit Den /)dnb(n
^^einanöcr reiten/
fciß

m

Da$

©ill^er aufier^af^jon Den l^iM

foinmcti/macfjniic%ma(0öonlrt>c«^iäcm^djtrcffel/t?növn^

ßdof^ktm ^Mmit (3olHm fc^arp jfe^augm/fc^ öKfclßige in cmcm >?afcR mtet Die Sohlen/ »nO J^g c$ für »nö für ficDen/
fo bcfompt c$ feine i^fath: fb

^^^romc^cn

mm

folcfece^cfcl^e^cri/

nimm cö al$ txm mcbtrumb |cröu(;% Ä^er Icip ^pcrfc^i^Un tn Dem ^afy<r »on &oitt^ittt Ur) <mtm groflfen vnD ^cffti^m
^ciprr firt>cn/»nD t)^^ ^arlaffm^ @o(t)t Darmttrtiaußidfdfecm

"^^auc^ Da$ ^aUt/mit

mm Aqua

forci.^tt ^ulucr/If

am

t^ö ©olDe mi'e Di'cfcm ^utu(t je cmr$ pmC> Da$ anUt m dn &e# fc^ir:/ maci^m vnö fidt^cti öaf[c((>ige nacfemalö /icijpg ^u/ ff $crf
re a(fo acft t (StiinDt ^u

ämm S^r/k^m cö ttacfemalö mit tm

5>u(ucr o§n DK^alcmafiott bc%&iib(t$xfonmmm in öa$®^
fc^tr:

§mem/pnDföf rm«alfo^^mß:n^^

^©aBLXXXI.&iv,
3<( mac^rii
I

a(rc ^icgd^eiti,

§eiß/ Idfc^CH Di<fdbrgc nacfjmate in

m einem ferner ^Wendt dmm £>Uwi(^tt^

umb ab/(?o(firt$/ jjnD \>mmfä^(n$ mit ^tdßUt/x>ü
sSfl^tmiK/iaffm$ bo)

mm

jetrcr futm/süfftn mttii^ Da^

lefompt (^

tin fc^itJa^ror ©etricfet.

Ä,^$LXXXII,Cap.
|^5(^t)ae@o(t)f/t)nD^j(krcrpa'c%^ergc5eni>!iDfcfjmcf^m/

3^0

^0« Der Sttc^im^/'

»rrorDrtce ©cfc^in Ic^cn/Uf; M$ ©cfc^jr: vjoH n^HrDt/ f$ mc^ mai^ obm wot t)crff «Krt / xftxt) i>ai\>m Xa^ ^n man f ict;

mm

'

mn Jctrcr f(tftn/ai$ bmn mcl>aumb §crau^ nemcll/»m1^ tic^
fee ^ücö

von nctrmi m^cr^oim/ bi^ ce/ Oae ©clöt/ ftin (Ör;
€iti t?6crau}; fc^one

^

©clDt ^(nrtur

273»t«t <5pani«fct3?attICD?cratt/ro^tCalchantumCf« *'pn, SA armoniac, ^muin ^al? /t>nD ginnokr /|ct)ei? »; ^o^f/0pon^run/»nD Alumcn Röchle, jcDca i;.4,0^t/ jlo(? a(>
,

(cß^u Piüuar/Iag mitrmvmD<mfcfemd$<n/iiadjma($viu|frü

nem ^J'^armelf^dn irie^cr^mHa[t mtoctx/vou nmm f^tmh
^Crt/ »nD
t>icft$

aUc$

fo o(ff t)nD lan^ antreiben / bi^ Die ClKatcrp

unDcr fvv antcrn/ämmticrc/fo wir^ii Dcß ^lt>t$/ ]^m/ Den Duo 0ilkr bdomyt mti U^dlt tit S^rb vnt>witWtcmn man ($ mit Dcni@clDt xfminbaf^xit /vbtt Du
Ifccr/eme fo v>ki<\i&tcf;

®

.ina(|en^elIt>nDfc^dn*

©ncn Mcrcurium attf; ©ofW 5umac^m. ÄÄ0LXXXlV.€ap*

g73mm calcimcrt ®o(Dt/»nD (S(\i(^/obtttimnaitmS)am/ cim fo^icl «ie Df ^ ant>cm/t^ü t$ ^ufafüm m tin ian^&iaw
f<t^alfomitmattt)Ctau
.

Dic^onn/fo t^ut

fic??

dne JJ<ucfet>d5^

le^/tt>tccm4^c(c/oDa'i?auf(i'mm Die Bd§</Da(felh'ge^bmtt rtncr 5eDer oben t?on Drtii ^arn/ oDer ^ffig/ fein ^aab/ (et} mit

5ß<»|fr in

mm

©efc^ir^ljum

J wer/ fo Nmpfft Da^ ^Baffer
^intpeg

^inwt^/mt^

UdU ti( mite quinta

E(rentia^eß®0l^(6/<»f«
t)c»$

irdcfec t)|!e>P5i(ofop§p»ttt)2({c^imif^tt

Oleum jncombi-

ftlbllet1ft1nm/^Jn^^^>ouJ§mcrüi^»mc)l/Da^e6^mO)?mjcl?<tl

^3«*»^ calcrniVreert vtil) ro^em ^jfno(/(a^
'^

botfclh'^m iM

^t(m Df ftiüiftrc n iptir« cim$ jungen Knaben fo offt/biß tKX9 3Da(fcrro§ta^iröt/^crBe§ctv&K(V3^^ßa(]Vr nachmale mit Dem anDcrn »or^oneldfen C 'Gaffer ; e^er eo coiiijdKretip / »ermM
fc^cn/aJfomireinanDerm (imm wolöerj^o^jfftcn ©efcftie! »m
eor emettwanmn ^}li^

fc>e«/ ^v^mtt ea fic^ Dcjto U^amit

mp

ax\Utxfttt[tn(ä^€/mt)al$

bmn Dc|ltClern\Jll^(cngehcrn/fot>e*

fömppuemen,ro[^ten<5tcm/elinentJ^iatJ?n0ettB^eicfe/^ef^eft

fin iX^cit fie(>eiima( jo tjjei Mcccurium , cDer feiniert 'Ä lep / tn

^aöLXXXVI.^ap.
0(9 ba$ ^(ep er fllicfe calcmier<«/ in ettto* epfertten <Pfaiv .not t)ber einem ferner ^inmbt ^tif;mt> ro^e machen/

^nae^male in einem
fcfeen / Die SRaeen; mit

dmm <^U(Un wci mm man Der ru§>

dejIiKierfen (^j]i0

wieöerum^

M60

f<n/Damtt fieDe(lce§etjnDk(|Vr jergc^f/tnD fic^ Der ß:flfiö fdr^ fce t-Oenfel^igenrttmm aw^ Dem ®er4ir: §erau^/ ijnD fe^e /&ti

ia^ D(i$^(e9a(eDennt>onnewem tpie^uvortDieDerumb^IöenDtwerDen/in Dem Depiüierun (£\]ig ÄMdfdjen/ Den (^fp^ wn Dannen ^eral gieflfen /mb foicfeee aü le$ ^«m feet(l<nmarwieDer^o(ert : Z\e Denn e|u atte gefdrt«
•n einem anDernbepfepf^.

ßffiajMp^ffien in einen 5((emh</fo mi( feinem Äecipicneenpe«^

3)

fe^cnfti^vk^ aUcSaiciitißhitintfcmB^lneoMznx bt^iUie^

wan alfo wi^mn crf?cn De jltocrn. S)anacfi nini<^(mm Dc(?il^

fö offtmt)

ml U'^ tfk ^)laurr)

hkib(.?)üf($J^ck t[m in

mm

m m ÄcJ m

bcm QikmhU U^m

^roflfctt'^Iafernm ^tdipicnun/

k^ al$tmn ii'^.ti>^tm^omif^m')üitrioi/mbm^funb
^Mnittrin einem mit fcintmOlUmUc x>ct{c^mmMolb(nt)Cy fiillimn/mb mcf^mal$^Uc S^u<^ti^hitx>on Der ^^aum^/ah
mk\}C t)« / Ol? fic tcol ^u Dicfem Drmcm ©efc^dfff nicf^t no^ti^/ ßkicfyvolUi^fcr)t{(i}cn/mnt>viCvwa^tmfanfi/f^(tabnmm,

mc^mal$ in hKn ant^m^icipimun tm\ 'Odi/fioipffbmfilhi^m/bamit ta^^tk tic 2Kaf erwlrfcfjc
'S) iefcjeuc^f i^f ct( tf^u

p

Spiritus,oDer &ci\lcY l>c(?o k{]>rm ficfe empfange/ n)o{^/ je^r €P aifo/U^bic Spii itus rrrfc^n?mbai/t)ber em Jeirer/mMvie^
V^iXQoi baffKibh^tfb offt

mb mi/U^ bkh, Mmdt / 1$ ^ab< fi^

Dviö ^((i)eicaiii

^n\vich,tvmnd^xu/t)a&U^aUwol a^gefbn^
alfe^gcfcfK^ett/fonimmSKctt^/oöei!

tevt

^enn

fcfc^ce

^crö^mnoDcr an X^ü(/ t>amifch, r e off^ mit biefem 4>e(e/ la^nneö^rumb erucfm tpcröentji^ e$cim@cii?/cf>e rtod^ cmma(fc fcfymhvxmtt: '^(Mt$ mbnimmbcjj^öcfyvtffcUk/foan^
triefe

nac^fe%cttl)e "JOeife iflaw^ff^»^^^/ ^«öd^»t<'c%^K5ort)en:

^(i^mffü in einem at^ft^a«wpfen -^oni^ fie^ ^cn/nac^mvi($ aujf einem OÄumeUflem an cinm Jeuc^tm 4^re DifTolmeren/fofornpf em4>eIeC^eraM^/fot)bert)iemaffen^
fofxlicfyw b einee gro (Ten OfBer^^a i(?» ^Dicfee Äele (ag fo im^

2(i$ ia^ Den

tmppd/cter iwtifi^cf^&mcf^tUtpmpt/ wirbt bU'^^yiebim^mi^ tooiifom* WKJU^ttD|ufl. 4Die pi?oie(eion5unwdjenj^fmm^ki;fViI^geiU »nD Der ^eötem von ?^jf?en^/oDer ^eri^^i.in^tfr/ $^ü eß ^ti
Jrticfnen /^j); e^ ein

i>nDviaee

im (leb

leucl^f /fo

|mtö«t ma( j> pwi ^efc^nteii^ t ^e^/ fo ipifb <^ alle

rmgierr/

i^i(f<$ al(0

fm^uttm'^la)($ nimm ^vle^cr«m^t);.S^O<iU^tt X^dl fem &lUt auff 61c <^appcll/ fo trrr^t €$ 4$ mit m öirtcfeefalö fem ©olöt ^u »lerwil ^^vi^neig (^«r jati rmstcrf,

mm

^aeLXXXVII.gap,

^3mm beß
fi0i(

'i^Sirnore »ort (Tppro/jjnt) ^OaflTciVKtJCö ;.ft Jap

''wo(t)ur4emanDfrtfmpmcrcn/rr|^(ic^ t)urc^ (in Filtrü, fo dp, Py r amis ^cmac^ fc» / xfn^bmn^mian bcmma { / in cm

farf>/tt?cnrt

nfm2((cmteöeiliütcrm ^Ivrcd^a^^^^ man» nintf i(^ rn cmcm^al^rtcn ©cfcfeir: trol t)ri pcp

fi0VJcrti>a^rt* Üi^acfjmale Dcrtroigcfari^tc.»

(BclMb(amr/»n&

^(d^fiiüt/itHe ij. loht/ia^ in «ncm^>nt)jnm ©efc^tn mit emanier ficDcn/m ^cm c^alfo in fernem fiebert jf?/ DKfee@e(ö( in ^lätUin gcfc^la^ert oUn Darauffir er jfen/t>n D bae ©efc^irx al$ Dennga^dnöentjon bem Jciucr ^mire^ nemen* Q33entt fol^ -^e^ gefcl^e^ett/fo nimm j\ tb, cmce wol feimerf eti ^Ic^/ e[m ee/ t«beme$ ierp^moli^en/|uö<m öeme(l)renv0jueeffi]fc<r/4?nn& @o(D/fo^t>or mlCeman^cnM:l•m^fefJf trorDeti/fe^ alfo mi^eiit^ emDer^u einem ifetfer/rö^reaaqcitiDoivnferemanDer/c^icj;
i|\<lo§f De(;o()^eme(t)rettffiö|]rer6l)arauff/»nt) la^ ee enbelicl

wicDerumb f alt tt?er ben/fo bef ompjlu fein ö5oIbt»
punpcicrf \?n ^ ab^ ge«riefcen/al0 man (ap ee erplicfj fcf^mef^cn/ gcu ji ee aifo in cina fcfearpffen Q^ffi^:(dp6 dom ne«?c fc^mel^en/seu(?e in ben 0^fff ron (Sc^eün?ur^/oDer 0c^tt?alknfraue/(d(le Jum tritHnmai
ei^

<©a$ OSIepaber anrt)f auff folcbe

®

fc^mei$en/geitf?6 in

mm

{okl}(n <£(fig/ in welch.cm eftt>a6

von

^em Säle armoniaco i(? tcpcricrt worDe/ fc^Hiel^j C6 ^iim vjierö^
lenmal/t^nb^f u(l0 enbfiic^ in bie2(fcfje/^ni) bicpre ijlalfo ba$
puripeierte

^lep

/ wekljee

5S3eife ©clbt ^umac^en

man ^u biefer ^im(? rnb ab nohen?e«t>4^

'

364

Den Ut SOc^fm^/

r©Ä$LXXXViIX€ap.
*'|to^ aU($ j w Pttfuar/ ma^$ mit <^^m iumtcr 5Ki;f ur / »^ fca flrnc^ / o^cr t>c^r<|( da^ ®plDt t)amir/ »nl) f($e ee olfb |tt

*

«fmfirtnm5^tt?rr.

Äa$LXXXIX.e<ip* ^3mm Sal armoiiiac Sr?fmro(f/ wm5 "ajrinfleitt/tdpmit
,

'^Dcm ®o(Dt in einem i^fp^fo lang

fitt>m/b4(&fmvtt^

U>}^mSarkmtf(tMnbXtUttonvpu

,SWXC.Cap.
|f5^

3g

öag©o(Drfrpfic6fcfemd$m/t)nbtt>ttm

fo^w^r^

J|0

fcfjc^rn/aifo baJDt drrp/cDo* war

c

tarfiein fein ii5alm#

^^^f er ^mcin mrf[tn/(o bthm^t re nidjt^Ucin ferne V9ti^t
S^tb ivUtnumb/fQntxm wii D au(^ fcfedn l^iett »nD fian

Äa^XCLCap.
J^ntm ftin^ii^iptU\'iibctmii.@tm/(MnUtt Tupfer jij> ^tan/v>nn\>\Mmmt&ibcrtfi.^ran/ia^ ta^

^v5ili?cr fo

Dimnfc^lagcn wie einpappr/ |lrewei>ie;e^eiP
<?ujf t>en

ßcmciöee <öac^^en flcin puluerificrt
vf)cfjer ben/ (e^ Die

Q3oDen

einer

t)unne ^ölecljiein öaraufl/ madj ^jnDf leib ^ie

^ci>erb

fo vo'ci^u/t)a^ nicfete^erau^ D^nipffe/fc^ et jllicl?

^u

ei^

nem Hainen (geringen Jewer/fc^ör Demfetbi^en^ernac^ anDer^ 5al&6tunO( efiVM^ me§r ^u/mn^nmk^'^mMcfi^utincm

0c^mr(^

ec^mcr^fcwcf» 5Kacfje)ie@c^erb/ trenn foIc|e$ ^efc^f^cn/ ir>5crumb auff/ t^ntixtp ^ucaecn »nn D neu« ®ran (*5o(Df ^u
^cn ^(ccfem^mwi/giV^m cmm ^nau^/fo mit frifclja 5ßac^$ rbcr^o^f nwwDm/ (a^Dae @o(Dt nacfynai^ in fIcmrfuhicU

^i«^i<m fcfela^m/ ^BürflFdicfe ^crfcfen^iöcn/ »n«l> »ier »nnt> ^wan^g&tnn^t itt timmreah Cimcnco fcj^ert/ fo mtt>m Ht
^Ud^fdnUnWbKftibisitiA^cnHiid^in einem newen Xifgti
mieemtremg:@^ttWim<rtfcfeme($cn/fo§aj^uDa$©olDtauffl)i^
?ßfifle/tt)>e oten^emefte/Dcrme^ref

©ri oiitcre^rifiifolc^cö juucrric^fm. ,©aeXClL€ap.
jjS^3:(ie^enemmen|weipf2^et(®olbe/t)nnD pe^en 2§cil

J^Mcrcurii,mif 0aImter/^urrJ$/Sal alcali
^^^^moniacfe^en ($ai{o mit emanDer ^u einem

,

tJnt)

Sal ar-

5<tt^^f/ ^^"^

fingiern affo mit bem '^enijen/ fe fie bef ommen/ Daö @i(l^e>

^ Dier tnb ^wan^i^ Car

rav is.

5«ucrfcl&affm ta^ Da^ ®o(ttt>otiad^tje5m
Ctirratis,fc>tp5uWer»nDiwan^isenjleigi
rnDtt7i)c^f(,

^mmcatcfntert .f iipffer/rnnöro^t Alumcn Roch« )eDee ^wepISBeil/ 3 al gern meimijUfinD gemein @afi| l'eDee vier !Xhe:( / Sal armoniac Drep ^heil / ia^ ein je^ ^e6förfic^»ni)•4lfcir |^o|fcn7 n^ic^mal^ mit ananber vcemi^
Ste^if(tc(t(u fe^cn/inetnempera(a)turfen S)^f(im^\x $en/x)nnD fo Un^ Dafc5(] (?chcn/ W^ e$ fo wcicf^ wirDt wie ein J^oni^v Qii$ ticm laißm^mxmh tnlcf nen/ fe<^ wie ^uuor/^m«

mm

^ewer/rnD Toj^um anöern ma^i trucfnen/rilcfeee/ wenn föüp c^ee ^efc^ef en.' vom ev ^intpc^ / vnl> fei?^ i?vi$ ©o!öt fo iam

3m

j6§
^m*9U/U^(6 rec^t

% mb ^mu^ ro^t wi>tt>m/m(^mal$ tn>n tarn

^cnict^mmt}/

armoniac

j(ifc$ ((ci}$

ioht/ia^

in (inctn

CWdflrmgc»

ipnhmifUtm / mnt> nacf^mä$ mit ^wtp io|f i<m<5(c /t^nnö glcicfe foviei <im^ fcf^ir}?|fm (^fli^e tJcrmiV
SKdrflTcl f (cm

I'cfecrt/fpftajIuiJieSKcWn t^oKettDcf. r©aott?c0mitiöl@-o(l)f

ma^mt

b»K( Du n>i(t/fe^cf$ mit tutt^tmtiHm 'i^ebimin (inm Zio geß itt «ttem mtf tclma flTi^crt 5^ tt?er/»nnD ^ieg c$ / nac^ Drm r$ itrc^an^tnmnb^tfi^moif^m/V)Ui' t>ic Virgam , foUfomyßu tin ®oit>t »Ott t>i(t mD ^wan^i^ (lanat^Zifo §at e$ cm 2D?dfJc f)cg ^dnii^ DJttbcrfi tiacfj Der &ci(]V Def; Alberti Magni ^0 icfe folc^c^ m Den ^«cfeern gefc^m^m pnDr»

^ftfcfjciDm.

>3mm ©m'nfal^ fccfjjehfn lo^r/ro^fmCalchantum
Cypriac^Uo^f/ 0d^trcffd^wc9^o§t/(lo^D>rf(fö a(* ^ic$ ^u ^ni\vcrAa$ in timm QHtmU( tcfUüimn/t^u Dä5 ^artc oDcr fott^ tjcrmifc^ec (Silber Damn/ fo tcim ba$ Silber j« ^affer/wniTD ba$ (ÖolH^u Qi(d}(n: Äcrotrc^m^tcg^Da* Gilbet Durc^ cm FiIcrumoI>cn fein §mib/ foWcibf allem Dci$ @o(De auff Dem ^SoDen ii^m/baffäU^e fe^e/ wenn Du ee nem^ Umjn Einern ^altfuDer klumpen bepfamme« ^^Unwilt/pi

^mmSmft.
Sin

©11 andere *Bci| folc^c^a«w^t*iic^tm.
3e(ttmtmmAkmenRoch2ittJ<9^funt)t/®a(sii«r
)

cm Pfunöf / ia({cn$ in rmcm 2((cmbic De(?iUieren/»ntt^
(egm Da^ mit öcm S>»it>rr »crmifdjtc &olt>t in i^a\{dW §mrm/fo fcfjaDct w fic^ fc§r f^m pon emanier.

ö«

QBc?|]"cr

Äo^xcvii.eap.
!^t)(Tem<?e^aicm^uIuaf au^ <Sainit(t/ üi^mifcf^^h crio(/t>nD§»mo^er/(af|V«6moficm 2(l^m^K Dcpjüjofn/

mb k^m M$ &oibt in t>a^ 2ßii(Tcr §m^m»
©nfDitttticrbarlicl^

Saffcr/ f^alUg^npff^

Äa^XCVIILCap.
>3mm Dvr^ett oDcr fonfl flfiVflfmb Raffer / t^n Sic^m
^fc^jcrt

§m^u /iaf)

in

cmcm ^cflfcl mie cirtanDcr fic&e«/

^CJ)fl^cnpgcrid^tct^vit•^t/
pitcllü
t>eß

Darauf/ thu nadjmolö WcfceCa\\\ rm tcrgtafuvt ©cfcljirv nntinMU einem fförn Pfiind
eiitee

^aj]cr$iwecnDnteeS:ftej(/

ifrtrong«(f>ei:puluerM

^au^e H^ fie forest ipiröt/ trKem^(uf/fieDen, 2(0 Denn nemmefic\jonDem5en?er6m^ tüc^/fagfickp einem f leinen Jm^er in einem ^urbßfdrnii^en Äotben t>e|?iaierl/(o (auffr folc^ "^Baffer fterau^/öe|]en STu^
fier(en <Scfjtt>eftt((j/t)nnD (af* biefe

m

ÖcnDen^uer^e§(envnmdgiic^.'®umu(l(i(*erDiefC'©ejiißa«i>n

6um5el^(n?enmvi|i triDerftonlen / foirirbrcdfafi&trongdJt/
Ä(ij

Denn fuinlve^jfein iu|amö«n /

i*?ß

e$ <xn

emem tequemm

^68

?öc«^er2(^c^<ml)/

V&c^iti Deß ®cfc^ine ii^tn bkiU/ta$ ifl t>a$ föitrefflicftcünnl^ f dplic^e 43f U/fo »ort Dm 3(ren t)nt) ßvmmhfltn ^c^imijUri/
jb §oc6 t)nl)B<wa(% gf ru gmcf tvnrDt/i(l ftjTim

»nD t)oUa i$^^^

l^fcljm/fo bdommtnfitaifobaltn
Hei^^/fo la^

bU Ximtut tUm^oim
dn/iontttn alicl^ »id

von att^t^K^m Sarrat. ^amiti^ntn aha bjcjc $ark Dejlol^cf^
fcr Dttt) f>^§anttcftf r
fit nietet

ma§(Darmnm((^rc^m*

(iinmicvcZimtm.

ÄaöXCIX.dap,
-Scrnimmtjon emcm Aqua fbi ti vier ^o|t/®rßnftww|
>

jtrcp Xo§r/@olDefct?rI ein §a(b iof)t/la^ c$ alfo mit cin^'

mtKvindmmtvcluaficibun &tfch^mfitbm/al$ tmn

tu ^(mät>H OJ?aterp allem fc^nicl^m / tjnD cnt>ti^jclj wiD^rum^
irudPc« wcrDen/fo t)i(?w Deinem ^ege^rciie gewefjrt*

^^^3^tn day^tllfiibct (in^aibio^t/ flo^ flcin ^n^nU
Otl ^M^r-^v^ttiifffe t)rfp ma^lmi tfincm ^ttn QBaffer.-^^itlfi e\£jr nacfjmate f4(5tic 2^rut|cfjc iJimmclMatre 5^rbe/ tJrttJ
freparierten Mercurü
|eDe$ ^jleicfeefaüöern^atbio^t/mifc^

woltjnter einanDer.^imm ^um Dritte«

Aqua fortis »ier io^v
Die SKateri;

Mercurii^wep io^t/k^ i« Dem gemelDten Gaffer refolmern/
t>a$®a(fer«ac^maI$DaruonaHa(Ten/
al$t>mn
ti?oItrucfenn?erDett/»nDwott)ntereinanDer»ermifcfjen.

^eii

folcftea ^efi^§en/fo le^emit Dem in Dünne »nDfuHietc ^lec^^ Um<i<fiia^tn&ibtt/mc$ t>mh t)a$ anDer in eitie<5cfeerb/ wa^ »n Hiib DiefelhVje oten wol^u/ Dj tticfjt^^ ^erauß Dampffe/

rttDfc$ee^aJfoer(l(ic|awp@mnDt$tteinemfe&r Keinen »nnö
Serin^

q^l nco/tt)iet?ic(Duim(c/ j?o|;DKfdK^e f4[)tcm vnD fuhtel ^VCJ^ D«|mmcrfanf?/^u^u(ucr/ macfjcme^(iuget5aviiu^/
t>n^ iaf) ^rcfc(J>igf in tincm

WmbU tcfaUUtcn / fofint>tp.ut)a6

0a(^ auff Dem Q^obm ii$m:^a$ \ci^ in
fo wirDt

mm

trol

tajlcvffcm

ÄoTbcn von @lae ^waMr;i^ Xa^ inmm tvarmm pftr^emifl/
ceaaee^u '^B (j lfm 4DarnÄt^ maclj einen andern SnDe mit ^wepen (f 9fcn gc^en einartDer »ttr/ f^^ t)<?5

nmtmÄf^

runDe|r2Dme0efci^in<iu|f&tcfelbfget2^t(yenm

Dem ^oDcgin^

€in/fgmn bengemelDten

^oDen

mwmi^ ^fcfjen/ \?nnDfe$

ÄUff D»eje(bige(3fcl}cn)Den ^olben/fo

Du aii^ Dem CKitl 6<^rtup Dag öenommen/t>nD fi^e Dviffeibi^e ÖRunDtlcc^ recfef \?nD mä> e>ifr@e^u§rDcrjlopjfffc9/Decfenad;ma[6Da$jnDme®cfc^irJ micememrunDen'^DccfeltDcl^u/iap Die^^rt jtrifi^en Dem @e^ f^tr: »nD ^eef el mit aaem>5Ici j; \?erf feiben / Damit nidjf 6 §eri* ^u^Ddmpffe:3önDe/tt)cnn folcfeeö alKt alfo terre|en/v?ntef iJemfttDinen ©efe^m/mnjelc^emDer ^c(f)e pe^e/ em ^cU S^fi wer <itt/»nD la$ e^ alfo fönff dWonae Brennen/ fo fi'nDepu nac§ rerftteffung DerfdW^en/Da^ Die ^atax} in Dem Kolben fd^nee^j «>eißn?orJ>en/t>nDD«cfjei(j Da^auß Dem <^iflen / oDer^lepge^
tnacfetciSilberiuftöierm

imD<r<»ier

^mM Darunter trenne« iaffm/mb noc^ vmb tm
Schert mit Dem gemelDeen

^a/bufanfi

auci}

Da^5ett?ernoc%

leiben i$§«(^rd(]Vrmae^en/fofinDr(?u/ wenn folc^egeittjer^
Rolfen/ Daß fie/ Die ^amx} / ^itrott^dih wotUn / t>ic floß ai{o
I>alDt^u^«ltter«€nDe(ic^fiiae Die

jOuecf filier / laß v^er tinm Sm(t

mm wttbm

/ nad^ma(#

57«

^cnUt%(i}im)/
($ tt)of §ri|

mm

movbm /

(tw<i$ \)on

tm ^uiutt ^cifAUfffim

mn/($ aifo (h x>im^<ii ^tnnt^tXfUrUm Stmf^tf^m/mnl>'
^tm aUtrftimfm &^ibu

mt> ^WilH^Ö Garratis inUitt^itt*

.io^t/@tüni^on Xfitt iß|t/ Sal armoniacum ^wep

m

mchmai$ Ui^. ümm Hcinm Jeirer {uWmimx / t^a^ e$ ficfe auff

jHcl

fuUmiam/ Uf; <$ crndi^ ^etgejt / t?tt«D fc^md^f i?^mac^
:

(inm iPvirmrn ^tKijl/ia^ tr cttn fblc^c yrru^rr/Dc^ifftcrrn/ »nD Den i>im fdnjpflic^ f^^rab lmfpcn/fo)>Uibt Me SRarr rn tt5ü tinXai^V)QnQifd}mün^btm ^ottn fmn/mit öcmfdbigm
eiltet

'^mm fdrt ®o(Dr/^(ippca|i(kr/tJ«nt) (afcmi'e« Äupfj»
fct /cDc$ jtrei;

^o^f/Ia^

DvIö

^mü

fitin

puCwmfierrti/

Dae ^cfc^md^f e ^ott>t/m%t> <oi(^er fem affgemac^ mif

emm 3«^ drtmtbcr D^rmif ^jrrmifcfeen/vniit) enDflidj ^u alfee ®olt>t einem )^ott mt^t ($ a«ß Bie(len/fo

m

)ynm KdmiT^en 'iöirriof/t)!! &r^tifyon icbt$ hio^t7
@a(mtcr icbc$ (in Äumficm/ ipmtmdHauip ritt fyUb X)Mintkin / Tutia ^i(^t^ anbmhaib £lumf (cm / wlcmim Ä'upjfcr ^trc^
Salarmoniac,i?jrttb
'S^cutfclj

pt>tt

^inekm/ niifd^Diet)ner5W<trmii(i;m mit dnmtxpUimcm
^ffig\volmUtümnt)Ct/md^mi'iti^mci}ta$^iaiim/^upf^

pt/mb Tuti3,fampt ^cn aridem puliicr Darurtfer / »ntiD rtl[^r alfo aKw örep o&rr v?w magl ti^cimut eman^e^®?^ (blc[^c5 gcfc^egm/fonimm «cm ahgttmUn Mupff$t^mr)io^t/ fem
^»Ikr cm le^f/t?erniifcfy fc^la^e^uDunnm
mif rtod} fo fcfetrcr t>(f; gcmdbttn ^'pniuct$/<iU
^cn/f fne$ \>mi> t>ci^ ant^cr in cm ^cfyvk
^(ccljcn/(cg$
Die ^(ccfjett)«^

^imm mcf^mai$ g^

iekn/.Xau(*enmifl/t?miD ^Mtcnfo^t}ci<ef€ti}$ io^t/ma(f^

^Uii^fm titun iüicftm öaniiij^/öccf Dte^tcmciDfc *pufurr/v?ttb
®<c^l>iimiif^u/t>crficiiDic^c§ert'D&crDemfclbi<5e mtf attcm
Slc^g/t^n^ (aß wa^jü ein <Smnt)e dmenficjfn/nadjmnfe
ftin &oitit / De incij
2^^ei(/mifcrj^»nit

nimm &i[ba$/mnb tin^im ^»pffer j«t>c$ ^tt?ej>

Dem t»ow^eatro( unter cina»Di:r/ fjo^aflu Da^ &oiptmc oUn imnuibu

&n ©piw?;mceur juDfcr t)rft)5tt?aitgt3 Carratis.
>^mm&^ibt m^ &ibcr ittic$ wt ioU4a^ mie cimtu
.

Der fc^m crncn/^u Dilnnen fiiMiefen ^Iccfcf ein fcf>(agien/

rnDaufl*tivicrjfo(<jenDc®ri(|ecimen(icren: Qii$

nimm

(örönfpon Drep io^v^rx^mm ^yticf^te/'^imiim/mb CracufcrrisjrDeeein<l0§t/Salarmoiüac|wei)^0]^t /(?oß atte^^u
?>ttluer/mif«fe

2Hem{>K i(lD?(?iökrec

inDem ®a(]ervon ^iiriolz-^Ditp malin ein^ mtuwmi vnur ^inanDer / (egeimc Dm

57 i

^ontctZik^üW

gcmdbten QSff djlcirt rmc e »m^ ^ae an^cr m ein (S4crf>/mac^ »nD f (rtb öüfcih^e o^mtroi^u/öa nickte ^rrauß t»4jnpflfe/ fc^c <ö DiV er jlc l^atbc <ötun^t ^u cimmff ^r geringen ^etrer / nac^ mai&^c^m ^tunbt in bic ^nf\c 2ifc^etT/ vnb öenn^u einem (ob
c^enj^iper/tepirctc^eme^glejcfettjolmc^t fc^mef^e,
folc^eöatteögefc^e^en/fo

^erni

U^

tö^aU ^ennaIIerer|lfc^mell^ert/

giepeemenien^Jn^uf 7 madimtKtnmh t>üimi »nn^fubriele feledjlem Daratt^/Ia$ x>on neirem mt^mot cimmictn / mn^
foic^e^

^mxt>vittmma^imt^a^oi(n/fo befomppu

ein

@oIDt

»)onmerr«t)|n?an$i3 Carratis fofic^ ^e9t)e$ fc^mel^en/rnnd mit ^em J^ammer tjarfur arhiten (e(l»

3efe2^mcf ur aumac^en / nimm Operment/ »nnb Sal la^moniac)e^eeanDere§a(b<lo^t/ (Salnitervj. ioht/
'^|To^alIe$lrolt)nrereinan^er/mac^em

Aquam

f^r-^

^vilbe-ÖHcafen C^ülöt tJuD^feicft fo fc^wer t<^ feinierten Mcrcuni in öiefee QBafTer l^inm/ vnnb laf.c$ in rmem Selben t>i(p)(ui<rcn : IRad^maie fc^e c$ fec^$ 2:ag ünnt>
Darviufj/fecj ein

tcm

gleich fo mi^dchj in
fletb

cmmOfen ju einem hiUm 5ett)er/^>nn^
ficfjin ^crfelbigen

öen Äolbenoben woi^u/fo congeliert ee

geiquemaK rotten (cicin.4!)ic{cn viotein |?o§erjllicB^u 'Pul^
uef/(ag furtff^e^en 'Z^ai fein Silber $er fc^mei^en/ »nnt> ip^rff
öej;

pufuere Drep X^eii^uma^i Darein/ ©olb^ycnvierünb^Tjan^ig Carratis.

fo

witDt t$ ^u einem

fraut/Ö5o(t)(üonvtervmü5iran$iS Sarrat

^umae^en»

ÄaeCVn.Cap.

^yynm öeg ettra^tetten
'^

®x:(f(e

»bn 0c^cllwur$

/ oDer

©c^tvalbewfra»um$>fiinC>/p:§t)mreiHa^nfec^e!Xagirt einem

\

'Pfcr^fö OTijT/fa^f §ti tintm woi »crjTopfftcn ®(a$ in ian^m S)Ah tf(\nUiCf ^olbcit mit einem cmcin ttic^male

mcm

m

rcti/a(6 ^cl1n in t><rX^ci|7cn :^ifc^cn con^chcrcn/tJ«i> mt>tlUh,

w

^crumbfalett?cr^cn/^icff «S^onj^eUfton anff einem SWarmcö^ pcin (m einem fcucf^reitörf Dnfcr ^rr(^^en t)i(Tofuirren/t)nn>

»on nctrcm wie^um crfrenecngeiicrcn. ^^eim folcljee ville^ 0C?
fdje^en/ fo nimm fem caicinievr (^appcüfii&cr/ t§u t)a|7clbigc in

A quam fortem, ia^ t)a$ -^aflfcr baxx>on^(Yah bcpifDercn/ Die ?(fcbfn Deg ^ii J^cre fUUn Xv^jj in einen fcfjarpffen ^ffi^ Uf
ein

gen/n .ic^male mit cinuti füflfen '^afler/fo lang t?nD xJicVhf; c$ iveiß trorDen/trafc^en/ an Der kennen/ ober hp einem ftoen 5nrer n?»«Derum&aberucf »m / nadj Diefem allen in einem ^i(f
geifc^mcl^en/DnöenDriic^ einen !XBeil ^eßot>geme{^rrnpra:parierten pu(uer$ Drepmal fo t5ie(/ tr ie Du \vti\V ^u Dicfem <Si(?
ter

e^un /

fo trirDt cd ^u

einem @o(Dt/ 5»

mv mtf ^»an^i^

Canac.

€in ©ofDt "immvion

t)n& jnjan^ig (Jar?af/t)nD auff Die i^appcK^w ac^^c^cn
t>ier

lumacfcm.

«aeCVIILCap,
fl'V^'"^ ro|f gemadjten 9öimo( /
'^
gercinigfen

^Mnitn/

^pongrun/tJnDSalarmoniacum,)eDe$iii/,^o5t/(Io^^« »nempftnDtlidjen 'Puluer/mifc^ mit Dem Aqua einem forti, foüon (Sainifer/ Alumen Rochar, rnD^itriof/ in Der

wmn

leifTen 2(fcten/oDef an Der kennen ^tt>ei?malgcrrucfncfif?ge^

macijttt)orDen/trc(t»ntereinanDer/nimnarfjma(eDaö(^oTDr
einee

^n^en ^ucaf en / (£appeDfilt>er i;«Xor>e / (aß mit t)nD »n^

fer cmonDcr

fc^mel^en/rber (int Virgam gK(Ten/^u DiSnnen vü fuUiUn <32i(eclj(ein macljen / tjnD mir Den o^gemclDeen puluer» tin te f unDt in einer woi xxtHcibtm (S ererben / Da ß ni^,t$ ^er^ au^ Ddmpffe/iu ei cm ff ctrer fe^cn/i?nD Da(]elbi3ea(ö Dennfur
,

fic^fe(^j?4»pldfc^en» (^nOdic^ faßDir9eme(Dec<SIec^tt>ieU>;

3laa

«i

l«vor/f c&oc^ nicfet cw/fottt>irn Drrp @f wttDf «mmeKrm/ioöD wr5r in'c^^ ^cttn ^q) l)m crfIcnmaCrt cappeöjcrrit/fo fintK: jTu eitt ^oit>f tjoit wx rnJ) ^tt?an^(g (lanar / Uiie Djc% t)^ r %iiu\ t>effm

€in foK^ ^appcKgotet jumac^ert/fe ftt a((m
Cimentationibus kj?cft<!ff

«a6CIX.(rap/
4Mdj ©oiöe ^itmacfecn nimm femm ^inoUt xtjf
,

föfie/

frttmmmit?ott)crfic^dem^oIbm,/(a^fm0a{ir?^!^ac^
ölfo i?kr ortvin ber pc^ert/ fc^ (wn ^cr^mfrö ^u einem $ctr er/ jic^c ^a$ Äelc t)rci;ma( t)at?ün a&/t»ttMa^ Dvie 4>dc/ fo Da (^cr^

au| Dcjtifltercr/allmc^m »kr (cmcr /;)efcn cimentiercn,
iiia($

nimm

W

T^acft^

>?efat Deg Dreimal DcfliUimcn 4>d$/fo in bei»

So(i>m xflttliUUn/ia^

Um pw(um|Krcn/t)ert ^oDcn

einet:

ßdjerC^cn t^amit k(lr,ea^en/ein ^iiUxUm Dttfauff(e^en/tt)ie<s IDirjrüf* 'imc{$mi^x<i{$ eine^ ^^efienucfene Dicf t?on Dem ge^ tne(^ee«^u(uer^v1ratlff(?rettJen/<lJ$ Denn Die^djerbweijit*

machen /üttötjcrf leiten /fiealfo fec^e^funDe »nfer

Die§ei^<

Stfcije feiert/ Dae ferner DicanDere nad^folgenDe fec^e <Snmt)e (le^en/t^nnD öi^ gro (Ter machen/ ee §ernac^ / h| ee falt ;^on ent)f licJ? Iherau^ nemen/fo wirj?« (e^en t^nD kftnDen/Da^

mW

f1e^i?n^rof>tfi>orDen/Diefc{liaeIaßmit^nff:}^ealn5erae§ett/
«?enrt foicfee^ gefd^e^en/^nrer einander t^ermifcfeen/ unnt) enur^ / fo wirDr e^ aüe^ a w ^^«t aUerfeine^ liefe \>kr ein Vi rgam ^ieft

m

pen€appeß^o(Df*

«aeCX.Sap.
gr>3mm ^dmifcfe Vitriol/ Alumen Rocli«>nb Sal armo* ^aiac,)e^^tb,(aß4llf0 tt)cl|^w(Meri(iern/inaefeein Aquain
forten

Tonern biitciupmhia^ ^K Spiritus irolft^fmm t^acljmaltj pulumficrt^tb. »ermifcfe rnttDemscj' 'ikimmlO^mnm ntdDtcu '^(?(]Vr/(hu ^0 ^ufamm^n in einen folc^cn Selben / r(^ mtf fernem ^ikm^ictjerfc^cnfcp/maclj ^^|? t>^^ö Gaffer emert giitscr gocfj vUt tit ©J^nerp reicf^e/ »nD fi?p ee kp emern lckß>

Um

fen gerindert
l5ocJ^

Jewer t^axion f»erat ^c(lt(Iicr£/ nacl^möl cf tr o^j/ )Yi?

@cID( ntc^t nti^reni* nc^^ricfj hern^icfe t)a$ @c(c%i« enfnrcp/r»[>r rn!> pog t)ie ^«^ rerp mit (inm tuwm 5Ba(t<?r »nfor «nanDer / ta^ ^af^tlhi^t
nic^f ^u fc§r/ emfrudfncn/ öamit ta$
ttTieDeniml^

Mvcn f^<tqf> Depilfieren/kpfepf fe^eti/ folc^.ee $uni

Pnjf5e^ent)enmii(wöerfto(cn/ünöDic2i)?<»fer)pf/wiei^cmclt5f/

aßtrc^en triet^er (JolJen. ilnötlicfe nimm ©oft^t eir ee .©ucafen
fc%ipa§r/fein€appeari(e>erno(^

einwd fome(/t§ue$5u(am^

men in ein nctt?cöc^er^ / nimm nachmale ft)iet)erum£» t)e^ cf>^ ^amiiiUn i)i^ammt$ ein w '?^\i«iun fcfjnjd^r/ <jiep/ wenn ed
itt^^an^m/ in
ntit
Die

0^er0/(apfic^$ wormiceinc^nUervjermi^
Virgam.tjnbfe^mier

fc^en/<5ie^ mt)((icftt)t>ereine

Dm^ngu^
cin-foJc^

«n mnig frifOimi) new ©acljö/fo Kfompflu

©oiDt/'ttsw okn in C)em2i«ett)a:me(t)f^

t)nt)^wani^i^ ganae^ujoerwan^cln^

r©4$CXI.€ap^
SYV^tTt Talcum,cMt)nfer freien JrawenSpf r;\^o5f/ Saf '^ armoniact^nDge^ranÖt AIumenRocha?j(e5eö iii;.'lo§T/ Alumen plumofum v;,^ogr/®o(bf<^fat(/j>nD gemein prs^
I?ariere€5af^/j{lte0»i<;«lo§f/fa^aüei5f(einp«(tterifierm/r5«

t$ iu^ammminm ^rinai/ fc mit feinem ^elm / cDer.Äeefifl

Derfe^enfep/rnö iJcg i2[<ipi(eßj fo joon |tt?ep i2^^ei(cn »nge(<HV6'^ ienÄ\ifcf /»nDi.JXfteii (fpcljen^^tfclfeen/gemacfjc »orDen/fo

^7^

^Mttt^k^imf)/
mnt>frif^$t>arüUt(tfmnba$ni^€

ucnab/^e^m anbcr$

mb mb^t^oi foLc^e^ fcc^a/ o? ttrfUhmmainacf^manba/^nm IcHun ab&f ia^ t$^am€itu irucf«rn/fo witbtt$ Durc^ mb öurc^ ^atu^Uft S)tp\ iaf; xcU ^(tumbfUin}puimtifimn/vnb Dein in bünn ^Icc| ^(W^6^^
i^ nid^t mtf}tßut mt> tau^li^)

&ibat>t(T^tnalbatmiummtimt\^

^a$ afit ^immtmxbt

m

frcfee

(^tmbm b(T^ (inm fkimn S'(W<t »mic^tct: ©aö an^
in

x>iti^tunbm/ba) tintm anban wl^grd(f(fm/i?nD Dann ba$ btitumb U^tt/witdimmhin fcc^^

ta/cb(t^mT^u

^ki^

(o

^tmbm/bci^ cimm fono^/vn ^um aücr^ir d|]cn>-©te ^c^a^ haUt/fo bat^ü ^c^rauc^t mtbt/mu^ aüttc^cn in Dem Jctrcr gan^ ro§efq?n.(^nflicl^m nimm Diefe^ ^mmt<iu^ btr <öclim hn §er4uß/fc^ ctJ in Dem ^cmelDren Aqua foni ju einem §eüen
^etuer/oDer inDie§ei|fe^fc%en/fo wirj^u
rengett>4§ree»
alle$ Deinem ^ege<*

€ftt fc^^ne t)n^ pro6f eree

^tmfl

ta£^ fiicferte

©ü^er ro§e/j)nb ^u @oiDe von vieri>n D itpan^ig
(ia)rrarjHm<t({)en.

ÄaeCXII.eap.
^ner^e^öffel/oDer ^(a«ent)oa§clI ort D laufer ®a(]rer a« einem ferner/ rü§re mit einem ^ot^ furunD für /unnD fo ian^
t)ntereinanDer/l>ißane$523a(Ver\?erae§renvirDr/t)nDaaeinDaa

Afat auff Dem Q3oDett U^tn hUib*
fen

^a(iimai$nmm allen Dte^

Ahx,ttuä0 in einemleinenen X^n<^tt>oimiß/.(0 ba$anp geprefle in einer ©c^er^en a»m S<wt/U^ bi^ Die ßi^er^ s^n^ glöenDt wirDe / DafelJ) jl (!c§en / »nD röcfd a($ Denn t>on Dannen linwe^ / fo ftnDepn ee fo ro^t wie (in ^luu ^acfjma($ nimm ^iefe$ ro^f gemacS^ten Afat ^wep Xo^e/t^ii e$ ju wer t>nD^an^

f ^ Wtt$ pyierf ^iiUt/ fo tinciUtt ce fic^ tn cm ® olbt »oMÄJiOf
J£^al auff fötiffi^t^ crjTrcrfr/ fb nim b(ß ob^jcmdtcn rc^fm Aü;,mit)
Dc^rol^^tcit

A ltniiand«ii
,

C;i{?c-

fo v;c!

.'(«

^f |; önDcrrt/(a^

in (imm von Calcatus

mb ^utv.faU} / mit jVcJjö ^o^t Almi-

fandar,t)nt)iwrp io^t^poiußün ^nmmxjttm PfunDt Der öcmeiöfcnötuäc/gmiacf^em Aquafoici ^i(]b(uierfn/tiac^^ matß Dae 'iüBvijTct' t)a»oit §erab ^c(liüicrm/ t^ae icnigc fo auff t)cm^^öm De^ ®cfcfjin$ fi^rnbl«bt/m rmcm^icöcl^ucw nem sroflcn v>nt) parcfm Jcipcr fc^cn /tr mn Der Spiegel niiti

nt(§r

tt?ol

glucnöf trorDen / (in 0c^mc(^fctrer Darunter

ma#

c3fec«/a(eDenii

DieCKater^trKDcrumbwafcljm/DnnDDbcr Di< Virgam ^kjfcn / fo pnDcftu c$ffmtml)t/^a|rt/ »nD fo re§t wu ein 5cwm 40c(Tc(bigm ^aecrp ein 2:^cil mie funflF|iäm<i( fo viti fixiere 0ill^cr t>crmifcfee/ in einen iXieget^ef &an / D<?ntineri
5efe^me($t/t)rtl)i>ter Die Virgam geijoflpen/
^affelbi^e fampthcfe in

WrwanDeU

gut @o(Dt pnDjtvan^i^^amr*

tjonuier

^00

fC^

^ant^m^CUU loannis Baptift«

furncm&|?< j\rrtff(am^ "^u^cnbrm

€r ö'arfunrfcl

ift

tjo«

m^m fefttcrpr^
v

^m^r aUmantKtn ^d^t^einm/ mir wirbt x^on
ni^t$ anbctfi/ai$)iff>ni(ii\Htl@oiM componierf»
^croitjege mad} ein ^^ot>ü/S'Ovm/c\^ Ratten tJon'iBac^ fc gan^ [^o(/ t>n& an ton £)tt/t>a (t niefit ^oi/gan^ runf r fcp/
fl3ubiefclbiBf

fem ^;^nra5t in fuk f)aH/ t§a tricDerum^ cm foIcfe^^alT^r/fo cm gan^c^ in0a§r O^if ^'r^m öcj?imt)m/ pno t)cro«?r^m Aqua

ütcm fo(c^®cfcrjin/fo

Durcfca«^

w^

düratiua

iduratiua,& icrrcftiis.^ie ijl/^t$ V(tBdrtc^^t•\?lt^ /nbifci^egr^
fi\(mtt mYi>t/hmm/t)(^c ^ae ©cfcfcir: mit

(mm ^ccf

c(

aif&

^ait>tin/mt>la^t)m^obcU/ot>ct^atton\^on^atf^$ximB &ia\xb(m\>n hattet mfae (ang aifo in Dem QBaffer fcfj^rim*

m<n/^(Uihnah Denn nu'f finf gul^fiicn/C'Dcrjllkrncngdng*
(ein tJOn

tfmncn l)iY<lU^/thU Dt^ AquccacrereSoIis fot?jdm

tm SWcDf U ^üian/Da^ er DcfTm voß t»irl)t/i3tt^(c^ i|rj .h'fo mit
fampe
ge/fo
t)<m

barinnm »crfc^(o(]Vnm

(öolb(it>a(fcr

uncDcrum^

f\>(ang/n?K^Ut?ormDa0AqiiaminciLiratiuam,t)cnnDvie|O1tV

m t)fm 0)?ot)cfi\>crfc^(o(]Vti tj?/con^c(irr(
jl

ficJj

m Dcmfdh'^

gcn|ttxincm(;^'DcI^cjlcm, /;)crnac!j

nimm t(np<ittmmit&

mm^^itmm "^dngim tnV^crum^ <mß Drm Aquainduratiua ftcraug/ f ehr Dae \?nf er ^u dkr / rn D refoluier ee <i(fo/ M^
(?

t>it

<5teme Raffer röhren/ ( Denn c^ ($ fcrjott ju ^oDen f4üt/ iigt ni^t Darwin) fr^e eß atfb Drep ^anfK natura (icfee2^ag(in Die |ei(Te 0onnf/f I^ii eile Denn öe« 'Patron mt'e
iJae ioer^ar(ent)e

fampf Dem ^fem triDerumbauJ; Dem Q33a(]f r herauf;/ (e^c;hti 4nDere DrepiXa^ m emcn ^djcitfen /§crnac^ neun !Xag mfiV
ttrr'©eeoertott/»jnDertDt(ic^trjeDeruml>^efiett^a<^mDer^e^
coecto« »on ^eljweffe(

m fernem Dar^ti tjerorDnef en &a0 ^u
Jark/ rtiD

et^

Htm 5en?er/önD nimm/

trenn fofcI^c^aKea Der ©chl^rttac^

uernc^eef/ Deinen ^emac^ten€arfurtde(/fc
rnDfelbj^ gctrae^fenen <»n Der

Dem mtMicl^m/ an aüen!ltugettD^

im ^ani} ^letcfj/imnD Derott?egenf<iß ftc^rmmcrenD/ xjnD fewr;*
ro§t i]V an^ Dem 5)?oDea §erauß,

'Öieerpe ^^u^enDt Dieje^ ©ferne if,Cwimolid}in ^Ml}tit^-^^^(^^

ttt^(r)nm^ mi^tbin/ba^ Die^enuxfjfc^Smne Den natura U(^m/ mt {db\\ getiMcf^fcnen an alle« ivrafften vnb Xti^enD'. ieng(eKl^|Vpen)Da^ er kp07ac^t^(an^ef/i?nD einen Beyern x>m fic% ^iht/\w 5ea>er/oDer Jünie : 'vöer^ehree Durclj fet> Äraffe 'oUrgtof\\$ Söermd^en aUc$@iff/fo Der ®?<nfefe ^aM^ mv4g emaenomme« ^a^err*

m

m

m

38o

5?mt 6et

Sflc^fmij/

fd^awm cmee "^afiiifdm/ wie Uin^^kn^m Qöi^ / wie giff?
ti^

bicfdU^camfi ftpm/fcliabm.
gumDnffctt/(mbeerauc^aact^f(f?>ejTtkrt^ifc^eX«ffeiUt

III.

pdf Der i5tcr{>cne(aii jffe t?on öem GRmfcfemab/»nt) Bilfft Di<
l^crt/oDa*

I V.

an t)(m f)al^ tu^m/von tct fcfetra§rm ^ranrf^ §mfalIm^m<5c«c^e. '^um mtbun mtf k^unmacfiUt bic jcni^e/ fo j^n at(o auff bcm Diucf en tra^m/^a^fie auffDer UoffmS^aut Darmrt tcrö^^ tt)ef Dm/ ^9 aörit <jro|fe» ^mti/»iiiiD Pofcmaeen/anar^
icnigtn/fo jn

m

«ent/(ir^vnbtt>erf5».

Sr^iamattf/oöcr^cmanf/if^twc^ticmirarfuricfel Deraßcrfilniemblleunfaraücn anDcrn (^*De(^e(]cmcn/

'^VnD in Dfmjjrdjicn/VJnD^ccIjflcn ^m§/t)nnDtt)irDl »cn Den 2(ic^imijleii t?ciilautcrem^if^cr nacf^gcmacf^u 4öe^
ro'sre^cn

nimm Dcß Aqi^ Acrex Lun.E,(f^ t>a\Jdbigün fcinm t>av^n ^(l^oti^m 'patton/otct Jorm/ naclj Dem ee in Dem Afein

quacenetlri

erpe'vöerdnDerun^empfani^en/ in

Di?$

A-

quam Aeream AJnDnac^mafö in Daölnduratia.m, oDer Terfi<|e

rcftrem,4u^eu(fcfyDa6ter§drfenDe^en<inDr/auffebnermdp 3^eife/tt>ic \vir oben H^ Dem ^ai-funcfef ^emelDt \^aUn/
laf,

x>n^

ce in DemfdSic^eJt ßUicf^^fah

p:^

li^e'if e^re nac^^ föld^em Daö \?nf er jlemif

lan^/mechm emem gdtij^lem ^« 0^
Die^orm/

gmdW

ttt\i/ aifo bafr i\\$ ver§drfcite^Bcif|'cr nicf^t ciücin

fon^cnt auclj
f:?m rui)re
i>nfere

Dm

^5fein in Dcrfel^r^jen feJ6ttrec^(tjnDije «g^

»nD (.ij? ^e Die okrmelDfe 2<it Darinnen U^m. gn^r iiLf>i;uijlcn ia((m eö Drep 'ZukJ in ta-^aoction eine$

(5efjue^'c[0 fte^en/ Deren ^D?er?nun^/e0 werDe DarDurcf} Mt^ ^r:3cl2 4'^t öalfeoarfur/eßvjefeDiefe rSeeoeficn Der S)ärf<
fein.ti

2ßd(Tc5crl)rfcrjent>«^crmalntcn (cjl/man fdjmKrwnl) t>epmc^
|[>rt

Denn ^uuor mit QSocföHuc^önDiiliPitJcröK S^intt cmc$

groffcrt'^crmdgene»

§um anDcrn t^icntt rr auc^ ^cm fcntV^e« / fo /n ^ep'fic^ (w^/
mt>batntUnmhix(cii^nnb:^MitigUhen führet /mbcta\l($ ^iiftmb S'^ntaf(r)/mrtmUaU(ßifftig( Xi^ict/ tmnb ijl bm

ma(fm fytt mnb Diircfjfc^eiiicnD/ Oa(i man in Der Tonnen aü<
5>crjoncn/fo nac^ jt
h:

§rrumb jfc^en/Darinnen ff§eti fann. ^tm bm'3(at}munbomrbtgci(\m/baf,ttmm®an(tnt/

fo in btt @rd(tccincln ipuncr(J9g(dcf^ gewefcn/öcmacfjt fiab/

tntrcicfccm

man bcn t)ictfcn>ti)ci( Dcr^an^cn ^üt/al$ ^m*

fc^m/^tdcee/rnDaacrfipi? 21^ia fiat^e fc^m fonmrt*(£trcatbt

&f}atbobtm^6nigm(^t\g(Uanbtxfm^va/mbfDnbuman «tie ©ffpdnpDnD ©cijlfr Darinnen feften/tric ^fcic!j$falfe auc^
tic^^ermifc^ung Der <^lementen/trie fU

(i^m einander toer^

f^anbdun.

|umac!jen»

«a^III.eap.
g^,^5mmDe§a[ferrc^dne(!en wnt) feinef!m^n(?aff^/fr$ o|!^l DenfelHgen in einer platten/ oDeripafenein!^ac^ein ^vc^ einen ®(ae4>fen/ fpren^ nadjmale frife^ <Srunnei« Gaffer Daranff/Iaßi^nafeDcnnfo flein t^nnDrein Du fmmei! fanjl/puluerifieren/tjermifc^ ba$ ^ufuer mit Dem 0a I^pou Q33ein(lein/macl^ Häm pi(u(cn bataupftH ein :^ac§t ^u einem
öroflTcnbeffti^eniJewer/ Daßfie^war
»wefet

m{(i^imlm /

gtnmb werDen/jeDoe^ t^n fu enDtdcfe in ein ©efcfjir:/ fo Da^

^H

Su

ii;

fSae

I

V. daip.

^^3^

^art^f €ompofi(ioti tJ«ttd

^rmtifclim^ Wefr*

>Un einen folc^cn nac^^um^c^m/rtimm Dcß Aquac'acrc2 Luna:,»{inö ^t^f; andern von ^ipffer rmr$ k^^"/^^^^^ ^u fdt>fl wt(f/fiJn fin 5orm ct)^r ^atron v>on ^ac^^ öamrt / f c^$ in t>a$ rer^dncnDe jl^pfferwaffcr/t)n^ ^olf iti fof^cm aaem Dw 4>r&ntm^/it?ic Du t>((im in Dem erjlert unD anD^rn 6!aprecl \30ti iJcm <2arfuncfe(/t^nnD^emanDm t>ct Un^cnaä^^ifimnnm tpprDcn/fo kf ompf?« emc gttfa t^nD PoOf offtmm ^mara^D^

^^iwbrr m ^PfunDt/^rr Juncfkm/fo m Dem <5c^mKt^
v-^d^ tm v)cn Dem ^«pffer
§era ^ fprm^ett vier

fö?^ 3^Itt<mmmirri(?attac^e<loff/C9?eii^ oDrr OSer^^fm

®ran /

la (Ven

<ilf e«^

f (e«t pulttf rijlern \?n D Ditrcf^reifern / tftn vimc

X^eii eine$

»ol^er^iviflurfcrt S')afen$ Dvimtt fußen/Den ipafcntt>olt>erfleM
f)en/erp(icf^ ^11

einem f fernen ^erin^en / t)nnD Denn ^ernaef^^mo

©iwnDt ^u emem ©cfemcli^femer fe^en/tJnD ^um (e$f en wiDer^ itmf^»onDjem Jenaer gmwe^nemmen/utH) t^efommen alfoDj^ aüerfc^nejle ©mara^D*

^ernemmee^rif?aa/t)nD AiumenRochx

,

mifc^et

HvHJbnfer emanDer/(affen6^e§ett!Xa^ealfo fle§e/ f^"^ fopj'el ^rßnfpon/al^fie ^eDönd'e^ ^enw^ {e^n/ 6/»$»
»ni>

-9er

Äupffcr Pilofum ^^xanm/ x>Ux einem Jewer brenne« / al$ Denn in
((iffetbcj^j

bxc^Xa^

(loffcn

/»on

ncit?em

imm C9?dr(tell m einem anDern ©efc^in m cmm

sOfen fe(Kn/em fiein 5<wer Darunter mat^tn/ a(fo mit noc^ fo i?ie(De(? @iinDt$/auß tt?e(cfeemman Die @(afl|Vr ^umac^e»
I^Pe^t/tJier ^a^pefen/in einem (larcf en^nD garten ©efaße^ nen iinDern §a(^en 2^a5 ^u einem nocfe geringem 5ett>er fecw »nDt^efornmenalfofolc^efcfedneßmara^D/ Der^feic^enmm

tn(f2(ugenfe5enmdc^f*

©maragD^nmae^e«.
4Da0 VIII. dap.

3mm ein fo(c^ Curcuma, fo m^ timm 5}?a(!pjr

i(f ^e«»

^\h^^tnmx\^c^mxaifiXvocxUn/t\nQkt ee mi( einem ^u -Oele gefrierenen @runfpon/»n (|« eintpeni^ 'JBac^^ ^r|«/fö i0 ee gemacht m^ fer%

^^

Prafms genannt»

^a$lX.Cap.
'^^iimn 6"H(latt^ergefienvnnD fcfimef6«i / t§«Deti ^tt>dfj]^en!Xncil ©ffen / »nnD Änpffer / fo ^ti^epma^l
cakiniertworDen f^iw'^n/ fe$ einen 2^ag^um Jewer/^ntü rß^re mit einem ^iffernen 4)ra§t o^nlaKeö :i[u)f§dren vntei:
cinanDer/tif? eö eine <l'j mara^jD c,(eic^ trirD.^iftii e^ akr nt)c%

citvaönjeifer^aKyfot^anc^Dt'fee^flc 2:§eii

U^M^^x^m

384

Vmt>ct^l<!^im\)/

.c^ ^tt

rmem Prafio.cDrr ^maragt) tPorDm.
&mataQp/ml>miictc(itclicftcin

m^

>3mmSaIalcal.,(aß emcm QB<i(T<^ {oimam/bm^ Filcrum ein t^^iüUrm/mbaumbtvu^mxvatxtim^

m

'^um Dritten mv?§l (blmcrit/nac^male pulucrifieren/ fcw «mf Uincn^el^oflTmcn ^ri^aU ^in^u tl^un/mt^mnm ai$' Denn

t(^Q(müHcn^ti\\aU$fnn^io^t/Sid^\cAmcrio^t/&rünf fpon/fojuuDrmcmem (i^tfiij eingctrctc^t tjnnD coltcrttroiDm
|tpep io^t:!X§u DiefeDrcp pulucr

m mmntwmuv^iaffmun
bcm
^er

S)afm/fUibmK>p(itticnfübi^(n/tfa^nicf^t$ fyvauf^ Dampffc/ lüol^u/ivi^ örcp 2^a(^ oöcr langer a(fo tfbct dnant^a iUhcn (Deü
je iän^tt t$ (le^f /
1

e beifcr ee trirDt ) fei? nacl^

^aim tr o(

Ufuef e« wor Den/»ier »nt) jtt?an$jg (Seunbt in eine

&a$J^fm/

nimm fit ai$ Denn vion Dannen n^iDerum^ ^erau^ / »nnD maci^^ I« fdjtJnen ftettcn <Sreinen,TOi(tu aber ^ubin habm/ fo nimm
an fiatt De^ ^upffere ginnot^er / oDer fo Du <Sapp§pr ^umac^c
>e5cr(?/lafwr(]eitt/i?nD ^u Den ippaeint^en^oraöem

»a^XI.eap.

1^?^ Srmifc^ Die Sfc^c \)on ^(er) mit no^ fo t)iei Deß ^ut# ^|^ucre»on (Eri(laü/mac^ f leine Äügelein Darau^/fe^ Die^
^^55> feibigceinJJiic^^ueinemfleinengeringenSettjer/»«^ fi^e/Da^ eefic^anDem ©efc^ir: nirrgenD an^endfe/fonDer« r tt(jr0 mit einem eiffer nen Idffei für mt> für »nter einanDer/pn

wae^

m

ijm>e?/e J4naer|eard(p?r/ Wß

w ju tinm ©cfemei^i?
fewci

2Bi(ni aber baß bic

@«m an aiicfyn 4^rfcrt

tvetj;

/\?nD an cr!i^

dfem §cü \?nnb f^ir ff pcn / fo t(ni 5« bcr ^cmelöfc« CÖ?iy(ur nocfe r$nma§(fowW®lae / mac^j mie ^a((^vfkim.9iü^(kint>at^

öu^/fe$ cm 5?acfee ^um $w<r/»«l?ru§r0 entrann mie einem grf]cn i^ntcr cman^er/fo bcfcmpjlit (Smat vt(}D / fo an cdjc^m ^reen fjeü mt> ^^rc^|d^emcn^ / an ctltcf^cn akr n?rtg (In^*
'

^uÄrafpt>nnt)^arcfunscii akröcg^mara^t^ (tmb
örrf^lic^verf rej^'f er aöee

^^m*
^*

© :fff/t?nnM>rmött)em /eti%en/fo

l§« treat/®hMj)nt> ^ieg wioer ferne (femDe* gum andern Sq^lef er *mc^/an Dem 'leib getra^en/tjnb bat^

I j,

neben l)er5t<ufcfc§ert ijeppe^eJ/DieSc^mer^e«/ foaaemt)eti falben 2^§ei( De^ ipaupfe epmiemmen*

^um Dritten §at er auc!^ bie '^ammbSitubaff (t/wmn ba
Jenige/fo |§« an tre^t/^Sn^wc^t oDer^*§ebrwc% »bet/a(fo ba(De

HL

cf ungen*

,9a6XIl.€:a^

3e l)vttbin finb bep allen ^d(cf ern in gre j|em9!ße§rf/
»nD§aben|§re ilömpofmonunt) ^ermifc^un^ati^

btm&olbtmb^iiUr/ai$bm
ireff(rc^(!en

afferetJelf?en

tnb ßt^

SRefaaen.fSerowe^en fofcfee nacft ^umac^^en/nilß Aquxacre^E Solls jtjnbbeg andern t?on Der Luna, eine^fo Deg

Diel a{e i)eß anbem/e§u (Te lufammen in ein

Jorm ober SWoDeö ba$ on ^ac^$ /wie oben ^mdbt/ le^^ in \>er§4r f ente / r

&y

berwaflfer in gleicher

SRdn^e »ermifcftt/ »nnb^alrirt anem Die ffieig tjnnD Ärbnnn^ wie mir^em^enKin^

ff«

';3mm^ra^jfc^©ummi/AlumenZucharinum>t)n^ t o^un AliimcnRochx ytime fo Wd iileDe^attbern/ (a^ m mtm (^tmtinm Raffet/ mit (inanbafUbtn/
^tfcfinitten S^vni^ in t>a$^a(\(t jjmcm tf^un/ mbctnmhfittm/mnt>€tVi>a$)c>onA\ümineCdtmot}amnt^ v(xmifcfim(tmni(mt^t tu t)itf<$ 3((auti$|ittpt§«(!/KDum j^dtt mtbt ($)'^imm nachmale ti<t ^tcfamlm »on ^aflT^^

mtfimcii$

Hm

tin^itv fi^mit tKt^<m(lt>tm ro§(cn 5^rt>/macfe Dic^ mit^wql

^tMlm^}lcf{m^/(cvnntfcmbwictin^aht^mac^tf<T^(n/
(le

cftraö fu^(ieUr/t>rtt) Dae vnurii

aUmtMbm wcUin^^c^tn
iucttt>dtmm/fanß(($m^f
ba^

Dnö fcftmcif jVnt/(c^ baemtaficauffun HmSf^^rQ^au^tt/
ficfjDcr geniclDee i£n(?attiinfart3
tr\ai$ mit Dctit

gcmclbf

m tin^imm 0)?<if!9X<»n ^u krfl5rfn/^^

fiMcfjce ferne an t)i<<Sipif^mm$ <Stc^m$/mbt>(vfcf^aff/

ce auc^ \mvm wabc/mb fem i?nucrf mDtrttJon öent ^t(dUin

^aahttopffe.

'^mnbu nun t)aecmt)nrrr|1c^(ec^mrtDüfeii,

^acf^mqaxusifamxicr{(h(n/fommmaiKfiba$anbm{nUitit »OYbi^S')cinbt/ma(f^($mfiticinnbwolwatm/kßv>onbms(* mtibtm ^acfeen Darauff/unMaßvon bm ^tofamim ^arauff ir<ijfcii/fo tpirDr ($<iU^$ firm ^eü vnO Durcfefc^cmm^

^CV-^^^ 4!)prymenf/(3ut>(imcie/3mno6ef/tfjtb m Viniere
C\^tt)a^r(m tJnnD t5crf(cibfcn
mtbtn/fo ifi c^ aß0 fiw%
S^icgcU »icr x>nnbiitt>ant^i§

^tünMiummS'f^afti^m/Xfnnbna^fimal^wibtrumbUit

^ubin m\> ©rattaten jiimac^cm
2»^ brnfffiflaHm

mm

(Tarcf crt

^ic<^(Um

dnm Äfctt

.fcfemcl^ot/^uuor ein rt>m^
^t)antnt<tt>(rmifcfy:n/ alfo

^mc^ot^a^cr^^mmUt

tinm <5<irt^m >t<ig tepDcm mni^ «xUif ff cttJd* (?c^ert / nac^ma($ {loffcn / bmcf^eium / «irre ^wj^er ^iti^u t§un/»on ncwcm mttiw mni^ Dtefee ^uts*

m

«ere örq? 2^a^ ^um Jetrrr fe^cn/t?nD mm^m^ttx Xci^ /

DchJ

l«ifattrr^nra5e^a^ott^fraußfomm/»l1^au^<^efageetrer^e>'
€ify^
,

ce aßee

mi^t$ Zn^ts^nn mit ml i^ijTcn hcrumb ru^rc n/fo n?tr md ol^rr trcnig/K nac^ Dem Du ce fcl^ jl tvilf/gcfai kf

©entern J^tactnt^mDntfdncr 55cr^

ff^ Q3Ie9 itt emrm /nbtrtm ipafrrt trt

dnm ©1^ ^X>fm/

H>nnl)(a^ anDm§albC9f?onaf Darmtifnflc^ctt/fo ifirflu fr§m/Da^c$t>tc nacurhc%ti?nö cp^entM^c^^irbcmetf

y)\amt^tnMtms>u
*©icfct iSf ftti^af btV ^mffe/t)a^ ttAUt$ ©iffe
t)ttb

pc (lifcn^

l^tTc^m^u(pahrctfct:SönD»ema]|rf/tt)ümanfmtier»ort|me tö§mce/aßc t)tf /rni^e/fo |§tt i>ep ficfe trage/ Daß pc i)on fernem
»©ontierflra^fgetroffcnttjerDem

©on lüem @app^lrt)n^ feiner Kraffif»
^e^Tömpofinon öiefee ®frinei(l ©i(6rr tjnbg^ttm min öcr Aquamm aercarum)ftrcr{>ci;^

^.l'ÖfroftJf^eil

$$$

©mt&cr2((c^lmij/
ymifidtm m^mni^m.

attff Di^t?orrrtrc§n(c 333ci(fc

ÄaeXVIII.ea^

^V^3*^m Vltramarin-jt^tt Diefd^ige in

titt

Aquam farte,.

ol\^<^H'^^(it\cn$an^mmtntiicfyn Xa^

Darinnen

%m/

rcn/h^ ticSatb wie ein 0mffauflf Dem ^oM (igen bkibt/ai$ ^enn(<i^fireintt>en>gtrucfmwerDen/^nnD Die^rein wol Darf mit mUn/(c wer Den fie fc^(5ner/a($ fie ^uuor ;e (jewefen*

€ftt andere

^

cf ffe

folc^e^ juucrric^tm*
efir i>nnD tt)ef^ ;|it

3mm Den 2^ör cftö in Den ^unDf/ f
em^omnDf
in Demfel^i^en

§crum&/ ia^ /§n Jcrnifc^

Aquam forwiDrrum^ f rucfrn tt?erDen/aIö Dennin Eem,feaußemcr(}kic^en5Wdnge^imo(/»nD©rtmrpon^e^
titac^ftrorDen/jjnD0^neSpirirusoDer@eij?eri(l/5inem(e(jc/

m

DnnD fo ian^ tfatinrnn iißm/bi§ ticfi teDüiicf r er fep ^enu^fam
0cfdr^ef/a(^ Denn

uMutj^n trrDernm^ ab / icgj^n (in tvtni^
^^

tn einen (2:f|)0/t)nDn<Tic^Demfe(%eii ineinfrifc^TOaf]er,

f©ie[h cTtetn alfo auffDem Oißcf en oDer <ieib getragen/Daß
€t Denfet6i(jcn Hoß

wurdet JrieDen ^tt^ifc^^ rö^retfc^afp Denen /fo ^uuor einanDerfeinDtöewefen: ^en^agrf filr^m

mb

leufcljhcif/unnD vcrfrciM nic^f allein Der 2(«0en/fcnDern auc%:

Öeß5an/^eni?aup(e0cfemer^em

©<e txfu Kunff We frcifTe (Sa^^fr
(©emanDenjumaefeem

511

<©a$XX.ffap.

J'^mm einen folc^en^app^ir/ fo nicfy fa(^ §oclj \>cn

S^^

Den/fonDernweiß(ee^ti.(?/fe§Denfe{t>i9c mit Der (fepeitjorr

^i(Tetv

0viß

tu S^i nicfet fc^md^e/ fonl)cm fa(l |nß/t)rtl) ^rp na§ ro^c

&vinnnmttnct)enim^ 5craug/»nrtD fi^e üb er fic^ Dfn ^arl>e nac^ cmcnt -Scm^nt m^Ui($i(i^o nicl}t/fo t^c^i^am

nacf^ ^on

S^tb Encauftum ^tmnW iafi(maufftfa$aücvHcim\lmt> mncjl (loffm/unDmit
Stfic^e

nemm ^<r wdflfen

male

m

jo t)td ßh?fcrt/ oDcr ©olDtfrpl tjamifc^^en

:

^cmm nac^^
Jewerwol

\v€ni^ t>on Dicfcnr Encaufto , fc nickt mit Der 5cp( t>rr^

mijc^f $|l/ maci^cn$mir^a(cf^u einem Xai^/fd^icU Die @ap^
?j§ir in

öenfdtij^en hinein/ (a(|en6 al(b tep einem

irttefentt>efDen't)nil>6inöenomifeinemT«bti(cttepfern£>^ra§e/

lhf{mta$(im(int^bt^^ra^t$tma$w(itfyraujßta^tn/<iUif tajß fit ($ bamit f dnnen fa(]en/t)«D ^nan^im^m/ laf\tn$ eine ireilin Demjenjer (ii^en/hl Die ffepl/tPiegemelDf/fafl ^ei^ tt?or^

tm/mtiaUttfock
lef|q?en/cDerni(%t

nich.t

fc^me(^en/enDtitc^tJonDannenwie^

Derumb gerauß nemen/ vnD fe§en ot> fie recfef rnD aenug s^<»<f^

^icMttt
Sia$XXlL(£ay.

^t Der ® a pp^ir ecw<mn ^ar ^ir weigfec^t/önnD Derene^
tt?e^ent)nwer(^/fo ia^
tie^cf in (Jpfenfepl

i^ninrnminbinm^^mt^'y

einge^ra^n/ber? einem (?arcfen unö groffen Jemer rec^t §ci^ tt:erDen / i'eDoc^ nic^e ^u lang bep Dem
(ferner

(le&m/Damie

fpörefl/ Da^ er fic^

(SonDern fo balDtD« (^^n öef4rter/ von Dannnen tPieDerumb
er nicfet fc^mei^e:

lintpe^ nemen,

€((

iif

,Oa$XXIII.€ap. yf(t ©fern vKtmiU mn^miltm bit^n^ifiümmt

liefen ^cit au

mi ^aUn/ tfUr i^U maffm timfUid^*
Ä>a^ XXIII. Cap.

y[<$ if! cin'gf öniec^err (Tem ^(ricfe wie ^er
'

® m^m^/

® erowe^m nimm
$Uicfi wf rDe
fi)

tort/ot)cr ^rrmi'fc^ttn^/wie au«^ er/ Der

©mdra^öf*

f(eincro|te

&mim/t^u bkftibi^cin Ms

Aquam aercam Luna5<^er ($ (cttgüimt/mb citim &ummi

/mUn ^u^imin / fe^ aU<$ mit emanier a(fo taiöe

(an($ m t>a$ »er^reene Waf{ct/ h| ce ^K6e >>n& fefi/vntf äf «em ^maragö gkic^ »oröcn/rn ö ^alt in allem We eiß j>nöi

®

riiö 4>rDnutig wie mit Dem '©cmanf .©iefer 0f<m mie bm Mtaut/fo dnaiq^ Tlamm mit i^mt

^at/mb Heliotropium,^enfnnef wirD^/m einer @c6tlffe(/o# ^er ^ecf cit an Die ©onne gcfm/ßiU eine foldfee man^e ^af< fer \?on jicfe/DaJ e^ einem 5]eW/oDer SWoIcfen gteid^ fd^ei^
ftiee,

3(em/n?er Diefen ^tdn mit ©äffe Deß gemelte ^auti ^e«e$eete9fic%ereaf/Der^efompttepm4nmalicli4nd«e®e^
@(eie^ ttJie er bmn ^um Driceen »nD la^tm auc^ affeo ©iffe Da$ <5Iu( flittef / Der anDern 2^u^enDf en / fo man
.feitt

bm

.

>ererei^t/t)n D

»nD

n^icDcr t?on;§mtö§mee/Diett?ei(fiet>e9mir

»nglauHic^ fcfecinen/ aü^it^u^^f

^on tmv 5)iafper mi feiner ^rafft
-Oh biVfrm Stein mc(t>cn Oü (Scri^fttten/ öaß or ^ttrdt

^f iur 'S}« jtt4( »jwtr «^e»

5}pnl>miS?aIfeton(er/t)«Mt)fematt&erifcl6J3W

Äp

»on t)<f irrten/ bcrf tt wir in Dem C^pif c( x>on bm ^ay*
P^ir gedacht §af)eit/ hinein/

ß'njlall fö

oiift t>u

voüt lirrfcfemci^cttVtJu rinwenig

tü^t$tnitmm

epformif

^ra^t/biß ee ficfe rräjt »nD gmug mir rinanbrr »ermifi^e/ wol »nter cinanDer/ ia^ tmn Xagcifo (le§<n/ t^u nadjmaJe ^Uic^ fbt)icica(cinim@i(6cr5mjw/mifc^tt?icöerumb wol »ntcr einr

Von Um ^opafier t)nD feimn Är4jftm»
«ae XXVII.
fen

eap.

^efcr Stein gat »icf^wgrnDten/ijl Derottx^en dn^grop^

Scfea^

w mtt^

:

Seine ^ompofif ion §at @o(i>t/»n^

cingett?i|Te mdng

^pr"fn/t)erott?e|en

nimm
|>

5eg

Aqus acrex

Solls

iii»

2:f}(ii /

mb Deg andern ^Ipfen

2:§ei(/ r|u e^ ^ufam^
in

men in emparron von ^^ac^6/»nö
(BolDttraff(r auffiele

(e^$ in Dae tjer^arfenö^

^eife/ wie ^»Deffen

btm ^ayHuivcn

^em Demant uatl) Tlo^tittft hift erfnnert worDcn.

€üianöerc 'SJ^afe liefen

©tcm tmc^iumac^ctt.

^©Ä^XXVlII.Sa^
S^^a^ 0« ^«(ut*rt)on eafcinierf ^upffer/CO?en^/obeir^er^
^ imfjc»6er/pnö<iri|1aa/t§ut)iermaifo piciae^rvin^tgpnn

39t
ijm^tt/feil in

^cnUt^i^imp
dncm ^mtn mb ftfitn intftmn

® efc^in in eine»

him^(intmHmm^mns(nS'twtt/mt>ia^mmZ%a{\Q tatimm (!e§en/ ^a^ t>a$ Jarer nimmer außjj^tcfee/ fonDern in
ffinem®rae)/mmerfore i>rmm/t)mn
^iefe$ 5>uluer (ajl fic%

Dff(maf$ fe§r ^<liDil>n^ (eicfeelic^ fcfemef^cn. 5ßer Diefen vSeein v^nter Der 3(c^feü l>ei? (Tc^ (ra^t/ ^emfaü

feinzige Deß^ewer^ fefeaDen/fa er mac^tauc^/oa^

mm

Der;

fel^i^en niefee empftnt>ei* 3^^»^/ *^f ttn man |§n in eine» fieDem

len 3?afen wttrffe/fo^dreeDerfeiH^eafjloMDe aujf ^ufieDem

?önD Denn |um Dritten/ fo H(mt er auc^ Den SKonfi^tigem

jSrttt

man Den^MWirern^fau^en fön/ fo §e(ffen »«^

'Dienen Diefforattn wieDer4ne QSerriegerei? jjnDgau^

^erep/Da^erfie Dennawc^ Die9Sü«er;§ren^inDerii

anDie^alfe a« ^encfen i?fle^em igonpen aUt

f>vau(i^t

mm

(!eauel^itta((er§anDtt)nterfeftieD(iefeen3(r$ne9en»

^a^XXX.eap.
573mm^o^$i?crtt/fofc^ontt)ei^i(^/(a^Da(fei&i^eaffenf#

'^''faltenwolreini^c/miteinemrc^arpffenvnDfaukrnSKep
ferfeinreinfe^a^en/alfoDaß Die @^af>fa(

mmmnm fnUif

Un ^iituer ^kicf^
mal
Dnrei^

fei)*

-tau^eaußDer :2(fcfjcn

9!Benn folc%e$ ^efcfee^en/ fo maäi (in t^on gfc^ern i?o(^/(aß Diefel^i^e Drep^

mtn^ Xmfi lauffen/nac^mat^ ^uluer »onDem
flehen*

S)cm Darein t^m / woi mit einanDer »ejwifc^en / mt> fänff^e^
fyn Xa^ aifo in Der (iinwti^m^
flioffen/fo

0o talDt folcfeetjer^
t^er

nimm

d^Poflfen ginno^er/vermifcfe

58a|rer/wiit> ^er iangen/' formier mit

mie eintt^eni^ -^ant>tCoraan/
^Dei

(*5rW§r nach tm(tm trcrDm»

€iti antrete ^cif; felc^e^jUDcrtfcl^tm.

'^
Äi

fem gmnotcr /fcDce ein pfunöt / jfoß rem $u pudiet/ (ag

timm

rpferncm (^cfc^in/fb

nicljt

»m^pt ifi/vUttmm

^o^lfcmt mit cinanbct \cfymUm/^mt)\^n in fokf^Ktitvol

em p^r epferne/ oDer meierte D«fer eirtan Der/ ttac^malö ^Drmen/oDer ^döell fo ^ro(? Du (le fe(b(l^u5aten Ugmpfüiß
k/nacf^

wmm

Dem t>» fie|ut>or woi^cfd-^mct / Hi^mtWu S)^i;r(uis

Darem/Ia^ Dicfelbt^e/fo ^alDt Du fieireeDerumlb ^erauf-^encm? men/ recfet trucf en werDen / j?nDform^erfie mdi Deinem ©efiil^ fen» ^«ci^male nimm Deß ^uluer^ »on Tripoli,weic6e$ Die
®oIDffc^miDt^rauc^en/)^re5(r^eie<?up^uhi^ett/»nDrei^Dii

Ccr^^ün in cimm Übet Damit/fo trerDen fie fo fcJjdn §eKt

^(löXXXlI.gav.
*Qi(^ (in fe^':^rpffe <lau^en/^(eicfe

wie Dietjon Der ^äf^

fcn/m\> in mi^ain ^t) fommen/ t^u DietJor^emelDu ^<5c^^t>fa(/oDer'Pu(uert)onDemQ5ocf$i?ornDi»rein/
»ttD la^ fit fo lan^yatinmn %en/ U^ fit wo( weicfe /t)nD ^feie^^

fam^u einem 2^aigtt?orDen/ nimm ai$ Denn Die formen/ oDeu 5>a(ronen weiche Du wiit/t^u t>tn Xaiß Darein/»nD ia^ Der @c#

H^v naclj trudfen tt>er Den» ^iitn fit aUt to^thaUn/fot^n
ginno>er/»>nD @^cn(jrön Ddrein : ^Der ^u anDern Jar^en tts

wd$ anDer$/|e nac^ Dem t$ Dicfe fei>(l ^ut Duncf t
,®ae XXXIII. dap* 5^3(c^einpu(uerron Moralin/ rermif^ DaflTd^emitDmt
^^6ajftppn5>pm<r<?n$en/(aß}tt?<<n2a$ Darinnen (fegen/

«D>

macf^$md^mai$ ^u cimm ^aiß/ fotmitte wi< tu n)ifr/t>nb ici(Ircic^ö itiif

\

tm &6imm/mit miäitm man tit (loraßn fc^^

^färben Jpflt^U
macfem/t)<^ß fic einem ^emarirm ^ Wc^ fcfer mcm

Äaö XXXIV.
fl^3»^»^ ^^^
J)c

® ^ö w« ^^^9 -O^ttc« / t)n^ de« 0affit »Ott

eav*

tt>W|V

Qöriüiti

rmc wo( wrf (df>tc« Xic^d ft^^/cbctacf^t ®tutt W

©ic äcmac^fe (^belgcfleitt t)ont^ennatflr(fc^cti
mbfübfi^mac^fmtn^nmutfcfitit^nt,

«deXXXV.eap. ^3»««i öf« ©rein/ mMa^ j^n an^ximm ^(e9 m'6Vrt/^emf
ijtcrDard^ Die^un(lgcmadjt/f0 tJerdem er de Drnnfcinr gv^rbc/tro nic^t/ fo f an^u t)ic% ficfjrr Darauftjrrlaffm/ daß

m

Smc^t/ rnD naeördc^ fei?.

«ae XXXVI.
^

(^ap.

Daß c^^tt>e<n fftn^fr |ocfe Damit beDrrf« frp/rö^r* mtt Dem-(Jmger »nre? emanDer/ »nnD lag cö fu^ nachmale fe^cn / gieß/
ti^enttfok^e0^cfc^e§en/Dae5Ba(ycrabcttab/»nn>afd)<Diepm
ö(afnrte@crc^ini?nD >)efm / m irrtc^e Mi aüc^aferp 5U e^uii

ÖfDencfcjl/Damirflefi^^w/f^^f/Drn^erc^inn/njtan^cncfm/
iiamir. J£)crnact
fli

mm crucfcnc S?rng/ oD' ^rr^^^irtokr ^lac^»^
t;,

b »;, «lo^e/calcmim £n(laa

^o§f/ .^upffrrfc^aum xiHi* 00
x>fi

t^tty^iSöm/t^M t$ aU($ $n

tof^wl

mm timnb^f/vn^ fm c^m Dem

Um Xfot^tmtmm ^Kp/mifd^

per^laflirfcnauff

t>a^
iKtt ^afcn Drcp/oDcr »iVr

2{c^fe

^u(^:

55»?

Xa^ in mmi &ia(>£>fm/^tct mm
bitmaffcn

2ag m citirn SRuttDeÄfen / fo btfomfiu (in vUt

p^dne MaflamJ^le faß ^a' (^c^ö^r nac^ tirfc «f cm^öiV ^andt>4

Äae XXXVII. Ca^

Säle alcali,|<t><ei.<Pfunt)/fc$e c$ aUcö

m emrn tvci ttttghfnui
t^i(

t>cFmi?afmf<cfj$/oDcrfiffcm^<i^/6iß ee wie cm &ia$titt0
fdimtin</in tinttn &k$^f(n/ mbt^u<il$ txm
tr*'«i

S<^tb</ma

Du DK Sterne em^im§atctt »lif/gmjm

Ȁd XXXVIII. (Trtp.

^fr/ fc$ in cttifni ©cfc^ir:

»on SO^eattj» (incm mif(elm4fli(jcrt

g<t»rr/t>nriDt§ud$Dcnttt)tc@r<me/ foDutunc^ f^atmirilv

Si<(fcn^ubma^utt.

Ä)a$XXXIX.€ap.
JPjti

bit

^ttlm

für fic^ fe(6(? mit

bm

<pnimtn Doii

tnm in m^ättUin/ttncte in dmm ^a(|Vr mitbm i^mt^m \wl miß/pnD «:cnn Du fi§cf?/ Daf flc Durc?? i'dcfj ajjic;»

%9^
idfintf
fc6(5tt

^enUt^ld)imp

mnt> §ea wettern/ (oia^{itwUba\xmhttu^m nxtbm/macfi titi ^ulmt Mtim^/ia^iniimonm ^afft^tu

^(^m/nimm Da^^ulucv/ fot>axinnmii^t/ formier runDc ptt9 Un Davan^/mntf io^tc t>it{ciU^t mit mct(^d\vbüt\i<tfi Durc^/ faflfe (IC fampeUc^ an cmm JaDm/^mcf efie alfo in (in ©cfc^ir:
&ia$/baf)baf{tibi^mcr^cnHamüiH/t>cä mnb ma^ tiaf{üU^coUnwoilu/mb fc^c ($ Mfo/ bamitficn^tm^m w(rbm/(tU^cXa^tanbit&f>nn/x>nnbfi^<woiin/t>a^Uin ©tatt^/^»Iurr/oDcr fotiflm mva$/ fo ficm^tf^tcfit^ttmaf cfem/^m$u fomntf. ^nnD wmn fienutt me^rrrc^tlrucfm iDorDcn / fo mct<^ tinm Xai^ »ott ®af?enmf§(/ wefi^e fu in tarifdUn^cmmb/la^ fic inmtm^fmaifo mit ^rm Xm^
Dort
DcrmiTcfjf ficbcrt/ale btü tcnXauhn/ welchen |wt>or ber '^a* ^mmci}t)ct&Ml^};ßmini$;awctt)m/xfnnb in tcmfKnc^ v,ü^HmfinWiuftc^m^tUn/hicfeibi^c mc^ timficfi(x>(t*

fc\}iu(ft/mHm(miia{fo^ef^m/md^mai$mtmtttmx^m/ cbtt b« ^crlein an^fm anttm QKafvtrir bn ^an^/wictmimb'

i^mnfyva\i^mm(n/mm(n Sabm faffcv/mtinbctt ^afft/obtr OSilc^ »Ott Jf rt^en fübm / fot^cf om(lu ^mlicfecvii fdjlhcfee^cr(m* ^dttcn ftc<ibfrDtra(fomc^tgcfaKm/fo(aß fK cmem -itmonctt (5affe/o^cr m cinciit Aqua forti toittm umb^agc^m/in einem geüvn lauteren IBa(|er/ ot)er fon(! m eM t)nt> fau(>er wafcl^en /nac^ b(m tu au^ bit tien btfliüicttm ipdnDe ^u^or ttjolgetrafc^en / Dvimtt fie mcfet fc^trt^en / »nn l» mac^aljo mit Dem Ißajfer von emevö5fuff^an«e«/\)nl)ffetV gen cSafft inrntm Balnco &ci]jTlKrer fo DafieDet/oDer mit
<iu^

m

vm

^perf (ar/ejncn2^ai^ Daraug/laj; in ^teÖll1^^eformiereH/auff |iie vor^emeit)te '^eife bntcf^bofym/mb in Dem Silber ^ap fer/pon welchem iti Dem nacljfof^en Dten ifapifel
ini^fn^rlic^^eBanöeittvjrDt/

ten^agren»

i^mmwolfcinime &iUt/ia^ mit tinm AquafortJ
'^a\{a$ mfUtxn / nachmale ta$ &tfcf^itt ^mweg §cbm/ t)n «(fo ^epfcK fe^m/ ^^«^c^ac^t ($ fic^ congelicrr/an Djci?q)(m l>i^ em Denn üb
^

:Xf^ci( t>t^

ßix\)im<^m xfon Dem Jeturr

bkfdbißt pcücn/rofint)c|iut)a6<5i(kr in f(cmcn Uif)mit]^cü\n{ä}'^rmmm\vaf(ctwoi tpafc^cn/ Mtnitfuftin

&näim/

fyütvcthm

/ md^mal^ in

timm &ia$ mtat

dmn voatmm

OJ^ip puf refdrrti

mb ^trßthm/mb Dir^crien/ fo Du ^madit/

ein f (eine geit Darein (egen/ fo n^erDen fif fc^dn §eö

m ^(an^etiD

»teein ^i(6er,

m Die SDclfijejIeine grakn fotle»
ftnDennanerwan« einen ^^n^Un^ m^(^vaUn/mid}amtot>unQlci^ in Deri;)anDt§eU/ einen ^furmftutauff feinem ^anpe t?«D Jlö^ett an Den ^uffen/oDer einen^ipanen in Derlincf en ^anDt tre^f r^eiefee^
'5? Den 2(maiiflen

Denn/wie 3eDermantt?ei^/anDer0nic^fei(?/a(6 Der Mercurius.ale Der/ Der^7aturt)nnD S^Uj^enD Diefea iS(eine nicljeun^e*

mag* -öenn wer / 5« Deri <Stein/ ber^ /ftm (re^t/Dem vafyifi er
5a3eif:§eit/^erj?anDft?nDt5ieIanDere@aknme5r,

pnDen ficfe ^emeini^lie^ ^cttm/ ßc^lan^en t^nnD andere (^ifffige i^ier/ oDerauc^eewami ejfrt
2(e^afe
SO'?enfcijen ^i(Df/t)nfcr tJnnD^wifcfeen einem §auffen ^^iam gen pe^enD ein3eöra(>en.^enn an Den ^tun/ ba Diefe &uin€

3" ö^n^

&m

tpae^fenünDcrnfpringert/ ^ateefe§rmei (Set^rpionen/tviDer
R'efc^e ficfe Di<

i£inwp|ner mit Diefem Quin teirafirem

(©OD

«;

3« tm Hsematitc oHt ^lutfidn (?e§( tinct/fotin ©c^t^
<n ^pcr fi^^ l§rem

^dni^ ^tta^tm/

mm folc^m ©«w

(fatigct

^ic^m/^m(l§armr4/ oDcr auc^ entrann ®?aw/ oDrr@o« tc^ Kriege ftihpot^ct foöf! dn g waUigcr /?eiör diwö Äric^e^ matt/tpdc^er cedcfjc ©c^üngm mttr f Äffen/unitD «>

fmm

«eil vocfei(^f <irt frirtcm ^a/^ §<«t^<n §at / t^nb fUf^ cr^ti^t / <ds

^ab (t ^ct1 ©ic0 wibtr fmt JeinDe erlangt /njclcfeee aöcö ^mrt.

{ämiiiQr,^t><rt)rr Heine

3n &w Calamitc,ot)er magnrt/DtV $iaut i>^^ @c(lrtrtt5 vr'^a^m^cmmt/ Denn Dicfer ©teilt

Ire^t^u Demfeihgert ©ej^irtt
.t$

m

foldfee grofle

guneigu«^ /

bafi

aUef ©f|eit/(b ernur anrö^m/ gegen Demfel^igett wendet/

»nb m«^t iJerowegen wcfe t^en SWcnfc^en fold^er femrr^rajfö

^er Lunans.o0eirCO?0tt(!em^<ie mejrert^eife M'effonter^ fait«tt0öeg>3?on0/ t>nni) tperj^n mit einem iK^ernenJaDeti Jomt>n?icf e(t ^ep frcfe trege/Der wirbt |« einem Lunacico.
3ttt>ett©appgirnpnDetm<i»4aer(c9 2^§ier eingegMktv ^iett)eilflettemllc% t>ie Jfrafft ^&en / Da^ fie öerfeff^ige ^iff<
leiten.

3n öen S)U((im^m emen 4Dcnner|h'a5f / bieweü er bUftnif
ge/fo i^n ^ep fie^ tr<jgen/för DenfeiWgoi f ewal^ret.

3» l>w^arneö!naber»iei»nnbmanc^er(e9 giS^^ti mnt> ^iib<t: "Tömt) fompf foicfeee nacfe Der^u&iliererJKewnu«^ tahtt/ titmH t)iefe ©terne fo »let »nnD manc^erlep Ärtifft« |a&en*
^nöfolc^e^iföerjTnMeicfetwbo^ne
gtoflfe

aJ?ħeemjtt#

^r^tmt 3iP(trtr(<e^efot)ie%nge/

mtt?e{e|et>i<

Quimäm*

fa(|Vt n?er^ert/ma^m/rlc5ef «e

au^ bf um ^ctäüm ivt/mic^

itl

bvie <25(ft?

bm Saturnum,in

(gönne

in t}a$

Dae ©olöt Die Solem, oDef ^libcr tit Lunam , oDcr CÖ?cn/»nnb geben Wc

^cribcntentJor/Da^iJucfe Dieiem'ge peifonen/fofolc^etra^
^en/l>er ^cmtJöfcn pianetc

Ttatwm^iH^famanficf^mtmn.

Von ctlk^cn ®tftitnm it^ achten Sph(jr(^,o5ct
f)inmü$/mUfic i§re '^Bürcfungen in Die <£t>eü^
gepemeoertren^en.

1^. ^nöenStcllis

ciinitis(a^tman/ba^fi(VfUrtm(irU

Ihn/ 5c«cljelfcimen/ x^mtwa^ bauen enffpfingt/Cöc^
n>alt^abcrt/vnDDiere(bJ^et)urc^j§re Ärafl^vnD

^ür^

rfung befdr t)ern/Dcn ee fmDiunotifc^e tjn marriahfc^e @re«tc^

Äer@ferttHircusGörui^enannt/mac^fDagmanemeti
ntu§ (ieben^/ wcrcftea benn allem »pnDem Canc minore, oDei fleinern jpmtDt ^erfcm^t f^er «Smara^ Dz tjnn b Das ÄMue ©aftep ^nannt/ Uhm^
Äten j§re^tlrcfu«5 Don Den bepDen Bternen SpicajjnDCor^

de Leonis tjwnö^af Der (e^(e (^ett?(j(<i)ber Die Chelidoniam,
,

oDer Öc^tt?albenfrauf /n?elc^ce Die CSßefanc^o(er> tjerrreiH* .®er-0ii5|>er/ |at ferne ^rafi Da^<;^Uuj«(liaea vcnDem

^t«*« Acamet.
;0er-^öpii(ier/wieg(eict5fair« aucf^ ta$ Antue tribulus, oDer ^aflfernu^ genannt/^dben Die!^a(ur »nD Zvt/taf; fic tb iten feine ^'nff «fcfj^eit bege§enk(}en/ »nnD atte^ae frdlic^ er#
lütten/ tjnD foic^eti allee einig »linD allein pon

Um Ö^ejlirn Afc^e^ic
bo*»

quarius oDer OcT IßaflVrmann^enanm.
»©er^tmetifl/trie
(kwtii

DaeÄraut O^ttimtt^/^m^tttm
/ fo ee bep
ficft

©affr^n m<\ditn/ trie ifarbe / vnnD Den i'enigen

mm fagt / Dem ^Ingefid^t em
Daflfefbiae

fragen / einen

Im

fj^rirelflicf^en

^er(?anDr/ pnnO

aßeeDure^

400

^otttrrSfic^fmt)/

Sta^tmnb CJRtoiircfung b0 &t(tn$ Cor fcorpionis ^; mnnt/ ai$ml(^ttb(^louisvmt>Mznis Tlatm anfic^^at,
0mi>f Demnach foic^c^ci'inlic^c jProprirfcfm/ mnb

^%m9

ßtnmt^QYoUnicutm ni^tgkicf^ wertet/

fo

nid^tälUin t>itft$

i0CtminmM^ba$@tfclptätiisc^nfiutmt>nnV^^

inbic&ef^äffu^imUtitnauff&tim^aU/ fonhtvnbm'iiibif ßm anbaut Antfm^Td^tcähfpt(cfyn/wckfy$ bennnicfef

tw'c^t ferne ^efonDere ^r^ifft/ ^urcfiing pn^^ :?:'rtgenDen

^em

SKenfcljert t^amte^u Dictten in jhm ^aU. 4Dc:;r3 ®o« öer ij'^n ^at aUee allem Dem 0)?enfc^en^uöurem erfif->Tffcn/t)nR^ j§ti

i)^eirattefoCcfee®efcfed(ffe|uemem^crmüercr&nee/&enttl)a^
<iuc^
t)ie

Ätenflerfcfealfenfepett/ feiert trrV ßrncmlich,

Sterne nic^ft)m^fort|l/ fonDer» ^em^?ertfc^en^u an ticn'^cfiiff^

Unun / ai$ weld^e j^vc Mfcn mb ^^iffahmn e^er nt'cfet an^ fanden / fie §akn (icl^ ^enn bct fähigen ^tnugfam af ünbi^tt/
Dnnöirae föv^e«er^u^enja§reert|e9
/

anf^ihnmttk^rmt:

ffita0^fc^tt)ei^ett/bagauc^t)ieMcd>ci»ttD^'Mnöf4ri^fe;§r^
3ir$nei?e« / Qitxtlä^ / mnt> antxrc t^er^Ieicf^en ©efcfeafpe

Mu

nadirUfitm.ytmtic^amr$icmc/S)anbtmrd$Um/mnb
t)erö(etc^enfe§enm

i^m ZtUit xrnnb S^anbt^ittms au^bit

©etti5rt|?aat)»t)

^aUamUm taUinittctu

,©aeXLIII.€ap*
"^

grv^mm cafcmferfe« ^tin^cin^wt^ lo^t/mb ta§ bmfdU^ ^en m emer ©c^uffe(ppU §ea vj«^ imtt -^tiflfef W(fo(ui<^
rerv

Sal((bonitT/ia^ in

(mm ^iffm^m i6^(Uvbi:Y cinci ^r|]aticrt
mnb fok^^ce aflce ^um frc^

r!^/|um anD^rn mal^UHdrcfjrti

!t>ncmpfini5f (ic^rn 'piiiua/ml) t^u ($

mtn btim ^iytur/ »nb

tvctm Du ^inaragD Darauf m^cf^mmit/ fotl)nmt\bv(ma^t

tU{(^ad^minmonM0(mm^6tff(L guDcn D^uhnm
53oti
i"

&m perJm/ t)tt& n)ie man Wcft(6lgc U\u

3()>a:fmtt>ac^fmmt)en^anDern <^c^ett £)nmtmb ^((ibmt in t>m \Sflmmuf^(ln/mnt> itbcd^ in i>m(n

ßt^m -Oricnt/DHt^ (in m^rrfijc^ee g:d(|Vr/ate mbtt^i
too.^^x(^cm)pofitionbelan^mb/i^ti((tibi^tvidant>af^o fcfeaffcn/ate aU(t anbtrct ^uim.^cnn man m^acf^t fic avoaü

aupanbctntUinm^mn^cn^CYUn/mbtm^canmfcf^dn/ fo i^nm/bm ^c Hm/fclb(! an Der $arte ^leiclj fc^cinm: ^mti ttiixf^t finbrof^ty ctUitit mi^ /v>iä M^tmt x>on bm ^am
t(ü/(tii<fi(

&oibtfathl(iliai<dtun

mb fo forf an.

m

JQcrom^tn nimm bcv'^ttUn / fo ^wav auß bm gcmübtm SJJJre rmufcfecln mtfytnn^m / mnt^ aUt Docfj fa jl Hein finDr/fo md Du wde/fe$e f« in tincm frummm MütUfvtmi^tn ^olUn »ber F. alfo ba^fu^um wtni^^tntime Sit\^^$ ^ocfe / cinw
@laubcn0t»nD*>Öa«rrmtffr${an5Dannn tJcr^Mkn Weiten/
fo trerDen fit foIuiert/tJnD fihet man gleicfefam einen IMt/ oDei

^i\Y oben fc^wimmen«

7iacfynai$ fe$ Den Kolben mit

bm

gjjur vber L.pnD F.fo n?irD( ($ 1 v einem bi<iitm Corpore,DnnO

40%
'Zcii^ / fo

^mUt%(S;h\\t)}
mth ^cr «Solution au jf txm SSoDm U^tn blkUn/m

foUi^cßuitxnc oder filbcmc\?cr^ü(Dtc<formm/ foauffUi^Dm

^(itm tmcf^bo^m finWla^fU/biclj^akn/inttmfUmcn

^a$ aifo ^c jliUiöe /mtf nodi in tcn pattonm ii^m/mit einem
öüiDenen fnUUknXYatf^bimf^M^nn/mbmbtUc^nacfi fu ttmUn worben/aup öm S^tmm ^ttau^ nmmcn / in eine
ö(d}Jertte

Hm

^(^ai k^tn/woi ^ut>ct$m/x^nt) fo ian^ an tic (Sonne fe(?en/H^Oerec^ft)nnt)tt)o!(r«cfentrürDcn/ al$t>m an ^nibmmS'(ibmfaf{m/xfnt)wtobttfnnffXa^ mit j^tm er?^ ßmm iatt Mccft fo Um^ ^cU/U^ ticf^ Mmdt/ pe fq)en nun Don Jarkn fciion/mb fonfxiaml} hcUmb Umutc^mu^: ^eil
inanft(^eea«gmj*cl^einlic^

mm

dm ^cuc^figfcit Durc^ fie Dre^^er^

kn/o^er S^cü^c jleinc/|in^«rclJ iauffm* '©crowe^en fo nimm
X)nn iantac perlen {mmoi fic ctUcf^t nun me§r vier v>mW^\vanK^i^^timbtp^miaffm/timn($iiianffba)Mkf
t>iefc Bell?
t>

'3eiffei^ut/;eD0<ljanff 0en erf!cnam k(lcn)tfm t?erfctl>i(^enart

einem öi^^t^ent 3^aDen epn^efa jl fotiel in ein eperformt^ oDer aii^i3efc6rt i)imer(^t? / al$ ml M$> &la$ / o&er ^p faffetr »nnb kibm fann/xnmtf laf; fiealfo ncim!2^a^ in b(t'^tmtict%

&Uw

fic^m/bmn tro Du Da$ recfjt rerricf^te jifo mir j?u finDen/ta^ fie
nvUfet?er(!ie(fun^ folc^ergeit fo fc^dntrorben/afe Dienaturli^e
filbfi.

^nnt>auffbitf( ^eifle voi(gki(fi$faU$ aucljDurc^Die ^ölfft^nnö Mittel Deß ^aljerejjom Mercuno fannnKin aU k D};cre €Deü^cf!eme nacfyna cf>en / welche Die 37a(«r jemals im
(Tfc^iaffmpfl(^t

€m anöcrc^eiiTcfofc^c^juucmcptcn*
3mm De^ Dret? oDer
ipier

S|

ma^i Dure^^efie^enen mtf^o
pnluer^ pon^cjlolTenen:
3)erUii

^ r(l/t§U3W(^(f

il

(durereen

Saffee \?on <timonien/fo fc^dn/ ^elltnD flat
lo[>t De^reinen

j ^

^PttUn mit ^Uicf}

fo

^id

t^cg

cb^mcibtcn ^afft$

iiuff ^ircp

l§u r$ aüt$ ^n{ammm in ein wol uer jlopffc ^(ae/»f rfc^affDag ^ad9>u(ufr ^wrt>cr Jmc^evl^oclj mit ^cm ^Üii(fcr köcrftfci?/ einen waxmtn j^iiD fir^e c^ funtfjc^^eii !4.agc aifo mit emanier Cö^i jl/jb triröe ce ^üiinc in n^i j]>n vn D 3a [^rf cn Xai^:2u^ t>(mf

m

fclbigm formier Dcmc'PcrIm/

(af;

Dicfdtii^c Der

^cMhrnadi

^^r(^f>o§rcn/t)n^^cl?*cflcm^f(lc(5art Die <5onnc/ trenn fokfiea

vmicf^ut / (0 nimm Ö3crpen 9Ä'c(/ mac^ cmen !Xm^ t?icr S'i^^ ger Dicf toaufv (?cif oDcr fcfjick Die ^ctknaifo txamn / ta^
feine Die anDer ru(;^rc/ (?rei4 vMinD (?o|?(f Die iocf^k in/ in
tt>e(clje

Du fK ^imin gef4ot>en / eben ntif einem anDern Dcr<3(eicJjeri ^acf Stai<5 moi ^ii/fc^e ee aifo ^u ^(eicfj mit Dem ^rot in Dfen/tjnnDiic^ee^mit Demfd^ii^enauc^ wiDcrum^^erauß/fo trir(?tt ^eftnDcn/Dvip pc in foJc^er 3<itfcfecn/§^rf v>nnD^elI

mm

j?

tPorDrn*

©i'oflV^uuuufeen,

.®aöXLVL€ap.
^'^t)ie flaut )>er(cn in einem

Aqua forti ^er^c^en / Diiö

^^a(|Vr Dur4 einen? 2(lcmbtc okn fein allgemacf} 5erwi{>
<-^^ie5en/nacl5mabDie|er(i?(]eneperIertn«teinempra:pvi^
vierten ^x} ^u

einem Si^aii^vermifefeen/ anDerc

(^rdjfcre

perle«

^arau^formieren/DiefeIbi^c(iner;mt<jen2;rtuben^HfrcHengci
6en/t5nD ftcnacfjnwfe^n einen gcirifjcn 4>rt einfperrcn/DamiC

^er^c^^t/Denfienac^DemfcIhgcn »on fuh^tmcfittfiHo^fi tm trcrDe. ^^nn D biiycn ^of^t Ui p in einem \)(Um r iiD Inuterf
^ajlertt?o(n)iifcP^en/rofinDe(lu/Da^Dieperiettfofc^(^nyitni)

f <ü tt)crDen/a($ weren fie nvituriic^»

€cc

ii

&n attfcere ^ct^ folc^e£^ juucrr((^fctf.
ÄadXLVli.iJap.

'

^r9 tintm

S^mrltatun/ mit&dnitcr Ufiptm^m

m

falt}(n/mt> t)a$ ^öffer/fo in fokf^tmvonjhmtv §crat> tropfft/

txm fiegmuaöc^ra«en/ atte^euc^tißfatau^ j^ncn §rrau^pr<p?
^iümt$vfon
fleine» pcr(m/ »armifc^ öalfelbi^e mie ^iefem 5Ba(|er ^u einenfS^aig/ma^ »nJ^formier^rdlTere Perlen D<ir^

in cmt Q3r4f pfanncn^fleifjlg aufftaflfm/tJnD cnDfüc^ nac^

öu^/fa^ t)iefe(K^e« an (inen reinen »nöfubtiekn fiibernen Sa^ öemÖJJa^ nac^mate ein ^ref »ort (öerflen ®eeI/fc^neiD DajV
felW^eint)eir ®?itfett en^n?e^/f^d^(e eö mieten au^ / fcf^UHic

5^er(ert§inein/fa^eDiekp^efa(beX§eiiDe^^rorött^i^)er^m&
f ufamme/ fe^iet^ü ee mit t>mt

m^em ^vot/fo man i(i}mt>t f o^

cfjen witt/alfo mit dnantfa in t>m X^fcn/la^ ($/U^ ($ i)a$

®

er^

flim^rotmtmti(r<iantfmbßat/ot)tt^umt^(ilv(ti>rannt rinnen li^en/ntmm ah Denn Die perlen au^i^mc/ Dem ^rot/ herauf/ (egefie in ba$ gemefDfe (ScFjnecfen^affer/ ia^ ei« 0tun&t baif innen U$<n /t>nnb e^w fie enDt lic^ au^ t)emfel(>igeit
t>ai

inxin frife^ <2>runnen ^afler/fo tt erDen

jie fo

fe^dn/^eü

mn^

fiaroi^ Die naeihflicfee immer fein fdnnem

S)n perfen in ein f^m^er ©efc^ir^/rnnD ^ie^ De^ Ömo^ ^nen0af|tß/fo ^umvixni^^mad^t S^agip puripcierf/
^t)nD^e(4«terett>or^en/fo»ie(^arß^er/

Da^Daepuluer

Damit beöe^ewerDe/ ma(f^ t>a$ (^efc^irr oben ti?o($u/(<»^ t^it perlen Di ffotuiern/trttrf^ nac^mal^ mit ^^fyvamm/ fo

mm

et«?a«

©ag sichte ^U(^.
M«t>c/ nimm ale Denn

40^

cmm ab^clcljaumptcn ijornj^/ (ajj Dm^

fdbigcn Or^pmal i)c(?iaicrcrt/thn Dcftclbig^n aifo t>alD/«acfe t)mi

buDmvortjcmc(t)tm0affrabvKroiiDcrt/fot'idDumemp\?ori
S^d^tmfcr?iT/t>bcratt)C9lo§tt)cr^cportcnfn'P^rIm/ii?a,'i^t)t^

^dntt mit ipomgnjaffcr/ijnD formier au^ Dicfcm 'Zai^ antm
pcrkniricDiitPik/boljrcfumiuinem filbemm Xrßl^r t>urcfe/
Uji(fHinm<\%\)aib gcbacfinmaufjgefdfcJjtm t>nl) ^ufammm gcfu<3tCrt*-öroDf/t)a^ nicl^fö §craup Dampfte/ '« Cificn4>fen/
^lehefie/

mnn Dae *-iörot)( rrc^t »nDDün an^gda^m/ t>on
bric^

tfanmnwUt>€rumh^naii^/mnt>
^cr/fo finDc^u
Die
tjerfc^lttcf en/DiefeiHj^enacfe

ba^^roD(i?oneinam

periengeUtjnbffar: <la^einS£aubmficft

Dem fie fie/Die ^perlen/ ein^ ©lau» ertrörgen / mt> t>it perle« <m^ Dem öKa^cn §erauß nemen/fo ftnDe(?tt fie noc^ fe^dner mt> ^^M*

Nne ian^ bd^ficii gc^aH/

Duwjlfmein©(a$ mit einem engen Jpale / »nD Dej5 Durc^ Dvie Fücrum De^ (linierten fautrren iimomn (Siiffte fo tjiel Darüber/ Da^ Wepericn D^imit beDecfe werDen/ mifcf? Den ttUun X^äl fo tUl gemein ^teyatim <Sal$ ab Der perlen finDei Darunrer/fie^ ^e Da^ Dicfe^ aU($ mt ffin^er §oc^ mit Dem @afft beDecf et fei^/ »nnD laffo lang |?cfien/ big ee $u einem 2^ai^trerDe/§altDad ©(ae in foicfeem c?üe|eit fldf^g ju/mifcfe tdglicfe Drep / oDer t)ter ma( mit Dem (Safft n?o( tjnter einanDer/ Daß e$ ^u einem weifferi
ipuDer-Orienwfifcfec perlen fo»te(

5^ai3 mvix/thii Denfeibigen in tin 65(dferne ©cfeaal/ fo infon#
Derheit Dar^u äemac^t/tJnDDeßaaerpdrcfpenireiffeni^^ffige/

fomanfinDenfann/DoUfei;(DeiiaUe^raffteDiefeö®efctdfte bej?e§enin Der ^d^äxpffm ©tarcfe Deß ^'fea/ bevorabweil <ritt?e9maii|]Dej?iüieretrporDen)fi6e ^a^ Du Dae ORimDtloc^

^ee

iii

40*

^ent)(tUl(^imf/
(imntitttminU^

titf^^kfc^/ba$avibtt/t>(v &(^ai<n mit
rr •i/fKgcl»nnt)macrj&a(]cit>igc

mch,ma($ auff Dicket jVtrie mt U^^tr cffe mnb mi^mtit>t^abcn/wcl^\i/mntfftt} t>tc^ Otiten an emeni Uiittn rnnbfcuc^tm4>ri tftiut t>U^tb(/

^

fcijtri^tn t)kpctUt\

m folc^cr gc^t nnc cm £iur<ffi(berrcfo(^

uimt ©cfc^ic^t ctJ <il^<r tfctfäbi^m gaf nicfef /fo laß ein irmt^(a»Bcrm&cm^cmr(D(rn4>rt(lr^cn/iKVttiifc^ fic m(fy
iit4i^/foba(t)tficDi(1bhu«te/mic cmtrenigSi^rdU/oDcr
fv>cnig

m

cm

^djncif cnö?aflVr/ fo ian^ / IH^ tU 0}?atcrr) a« Der Sath ttm^PitUn gUicf^mxtx/mm foIc^c$ ^cjc^c^cn/ fo tf^n Dcit iXtttg tn ein par Jormcn fo groß bu bic 'Pcrkn fci^fi ^abcn mlu (?ö mö|]cn aber Die Jormett an^ feinem <ZapelIfi(^er ^ukrerV ut »nD gemacht fepn)füKefie mit bem^emelMenl^aig fein trol aii^ /mac^ onn£) fiegcle fie a($ Denn l^eiflfig ^u/ iaf? fie acfef ^a^ gcalfo pc^en/unDmacfe Die formen ^ernac^ wietierum^ ^uff/ fo irirjtu Ufinbcn/ Daß Die CÜ?atert? t^icl fcljdner ttJorDen/aU
i)ieÄt5enea(ifcIje^Per(enfe(f^(lfinDf.

»©ero^alC^en (aß
acf^t

fie

mi«

<iner filbernen ^7aDelI Durchbohren / wtcDerumb
pelzen/ a(ö Denn

Xa^^

auß De« ^^atronen

^ttau^mmm/inmm

ftlbernenJ^afewfo intt>e«Dig »«^(afere ifl/mit frife^r Durc^gtcJ
fiegener M^mii(^

fUbm/mnb cnDflic^ an dmm fc^acfcctteti

>Ort / ba weDer ^inDt / nocfe &auh ^Mom^t / aujf einer filß Uvntn glatten /DnD fyi((m fec^olen trucfnen/fo tpirpu De^

nt$ ^<^mn$i<vodi^v(U

fSa:^ L. gap»

^^ SgeDie5^er(eninDa$^aflfer »on^rerpentj^in/fo^uni
jB^rrf?enmal5erawß3etropfft/fo *-^fiar*

mtbm fiefcfeöii|eIlwJ
€itt

I

4or t)a^ Mtc ^uc^. €tu ^uttfl DU perlen mit gcintiäem ^tif efim ^

'^

brauchen ppej^ca/macfj

mb fotmitt ^aim ^4ra^g/macfe
an
t)cr

ffcinc Adc^icin DarDurcfe/ la^ fic crflüc^
1 riicf

<Sonncrt k?o^

md^tnah in dmm J^fm Ut ®ctül§r rta^ l>af rfen/a(e Dmn mit ^em Bolo Armena,vttnt) ^perf (ar fein Dönri
ir rrt>f«/

m

tin^ictm/mitbünmnv>nt>(nM(n'^idttUin m($ fnmn^iU btvn^vm/ x^nnb i^em fit irucfen woir&rn/nn(

tm

m4

m<m

§afyx auff^mcjflc 3B#|?o(imn»

€ma«&ere ^d^ fold^e^ ju»errf(^tm.
»aöLII.dap,

573mm einen gucen 2^^eil öer vereinteren 5ifclj2(uv<n/(e^
Diefclbige fo

(an^ in einen Der aüerfcfjarpff|!en »nt) parcf f?en

^fTi^/ti^fKipeic^vnD^a^rtwot'Den/formier mpmad^ 9^er^ len Darauf/lag Diefeibi^enac^mal^^arf werDen/ötiDenDtUcfe/
>iett?eiiftegemeim"3(ie^bIeie^/tjnnDfru^fmD(/auffDie^etfc/

wie Du DefXen offe t>nnDi?ie(maihj1 ennnere^ worDen/ |eU»nnö
flar machen*

©m@fe«t/a(^ft)e((^crft){cber©(fftDfettet/
.

<iu|5

Den trotten ^uf»rinöem

rSaöLIII.Cap.
573rt<>« em a(ee DidPe mt> groflfe ^rote/fe^e Diefef h'gean einen ^Orr/DaDie@onnfa(l i^nD amaaer][Ki|TcjIfnfcJ?einet/»nö (agfiemit einem @eecfen/oDerIXu^(enoff( t^nD meimal fdjfa^ gcn/auff Dag fie enrröf?ee^nD zornig trerDe/Du mujlfie aber in €twa$ ^oi$/ ale ctwann in (in ^ecf en au(fein ro§t iuc^/ fo

m

ter a??ir(en Durc^liJe^er^ i|l fe^en/Damie fie/ in

tm pmufi Dm

4oS

Cwtrr2l(0{tin)/

incmcm ®«mm riocfe«nmaUnficfej)crfcfe(«cfcet ^r i\Uimm (anglec^f mfc^trar^m^cin ^(ac^ /»nD art Dem cüicn ^rf ct^ waeaußge^iJier/trcrtnniani^n (imt^tottcn vcnf^mmutiv

iof^ in Da$ ^ccfen faUm iafft : ^cnn tpo er /§r Durc^ bo« S^ucfenic^f auffDem (äcfic^rfompt/ ijl fü fo nnöifcfe/ Dag fic

gr^m (e^e / fo cpict fic §in>u/ »nD tjn(cr(lc§e( fic^ Denfelbf n ju^ rerfcfelucfrn/tt>clcfjfö Dm« Dierecfeect^nDif [lepros i\\/ Daß i# cm wahrer tJijD rnverfalfc^^er Ärotrm @«m fcp»

^on tm clicc t)n&fc<tier Ärafft
«a^LIV.eap.
^^3^r<^r ßfem
i^n^
ijl

^pufpijrfarE>/»nttD

DemDiuh'n^ep na^«

^(m ^u^tac^ componiere.
nimm
Der

Äerpwr^ett
to)

A^uarum acrcarum , Diefer Dreprr^

®?ctatt/<me fo ml al$ tfif) anDern /»nnD laf; fu in, bcm v(vf ^ättmbtcn @o!Dttt>a(fcr/t)nD t>m anDcm<Stcmm QUid^ vom tm* r©ü3uhT)crcröe^mt>cr/Da^iDmnemer Dicjcn^ccin^u
ftc^

mmc/ »nD ^trifc^m ^trcpm / fo cinanDer fpmnm feinD t)nD

gram finW^üun gc^c/ fo tr erDm fie a(fo Mt>t ^reunDe/unnD
ludcl^e fc^wartgcre

Jrau) Dtcfm ^uin bcp fic^ tragt /Die fanti frint)n|eiti^eÖel>urt/noc^d)?ipöeburtbringmt)«Dgeba§rem

ntit@ijftt?ermifcfetj(l/Dala(IDiefer

^ttm/tüC(tvoannm^jpcif; oDerü^ranef^ep einer OJ?a^(^eit Stein Den;eni5en/fo/N

Ibe^ficfetraat wcfetDa$aerirt5(leDat)one(fent j

^y

t>ic

^(vibmun tJottDiefemStei« Jeugen/ fofinDetet
et»

fic^furnemlic^ an Den ^rten t(i2nt>iic^m lanDt^/^ac

T^cig 2(0(c ?5u(^.

4-0^

^OU^cmChelonia.

^^3ffm 0(dn ttmnat ef ftc^e Oculumteftudinislndicar,
^er CÖJcnfcfe / fa^^cn bic ^cf^w^iri^f itnfifcr / fernen ^Innbtinf wmbi^ mit i^onij t'elTtncl^ct / mt> c^icfm&m aujf Die "^un^ «impf/Dcr fattijf <tIfo (>4löt an ^u miffaßm^^cf^aia §a (t ($ füt «kr^lawtJijVfee XunDfmagir Der aUengaukrer*

.kontern Camafeot)n&fdtim "^Börcfuitgcm

^3efet' ©fein

^>at

Dü@e|^a(f einee CWmfc^e« 2(n^efic^fd

''^^mit f raufen ^auptijaaren/wie em im<^(t^nah/wUwci <jucfe efdc^e einer ^ungfirawen ^(eie^ fcljemen / Denn a(fo ^at

bkiicim in tm (^efc^dpffen Der groflfen ^e(f fftren ^u(l. (^fe^
(jci^rfmDttJonvjm'erlepJ^rben/eflicljero^t/etlicijen^ei^/Dnnö
etliche

Dem Chclidonijr, oDer ^chmlUn^m

Dil l^at (in jeDer feine befonDere ^raffit

m Stu^enDen.^l^
fomd
Def;

in foklje gfeie^/
^

^^^

yofifiontelangcnDe/ij!Derro^fet?nteraHenDerfurnembflv)nD f ^ctt)erpe/x)nD nacfe Demfel^igen Der iv>ei|Tf/a($ tr elcfjcr aujß Drep
S^^eilenDeß Aqua?acrea2Lun2,t)nD^(eic6
anDerri

uongr^nn in Dem2J?eeatt/5[)nD»er^arfenDen 'Raffer ^emac^e/ t>nD formieret wirDf, 'Set ro^te aberttJirD au^ Dem Aqua acrea MartiSjvnD einer gleichen ©JdngeDep anDern von^oibtfotfi tnimt/m in Dem Aqua aerea induratiua SoÜs ^arf ^emac^f»
ÄDermannimpf/Denweiflfennae^^umacfeen/DrpAquxae. tcx Solis |ij\2§ci(/ Aqux acrcx Lunx i/» J£§a1 (ate p6nn?f<#

4?o^
c^c?
fiT

Vt^x
d liiäuiaiiua

fn

Site? ftm)/
f^itti ) vttt)
(.;1|T<$"-

nun MU^i^ hcrc^ Jtif; nid}tQ aufü^Hii

^rm Aq

Maicis §arf/ vrtnJ) yMincm ^ttitt

^^JHitfnt>Und'(nbtnhi^^n'^mt\bunfinMmimAiuh,(ff
^aU(Kfoniv;ßiimchjwat>miat$ au^ ^c

Aqua aGrealouis,vnl>*
^Cl'

tm Aqua acrca Lun^e, m($ fo rielalöDe^ aiibrrn /m ^rm A.
quainduratiuaIouis|^:lrf/»n^^^^^emQ!^trm^macf2t
nummac^e^lc^mfc^trnr^e^a^ci^ eetrann mi^ Dem Aqua tcrren:riIouis,t)ntlD ^a(l j5n in Dfltt AquainduratiuaSaturni. 5aret)itD|uamm &nr\mtl>cn.

^nmct^mifi/baft bU ?)(:(O0 ctiottnüer bUfci^uin auffümtki^ 2Brifc ^iiUmut mb ^u matf^tm'bt.

Sünb

t>ai^aUhicjnfonl>tr^(it

Uxia}^aul'mi)/mnbm<i^lt@nn^vnb@nabinHbcn. ^(t to^utnacl^t (inm^cnfcfyn Ut) Qvoffm S^mmUtbmnbam ßcmm/hrm^t UT^btnfdbi^m '^cförbannß/mnb f^at nocfe xfiäanbm Xu<^<nbun nuhv/btmx Uli ^^^k fwr^c ^aiUn\ mf^tßcbm^t.

Von tm @tm/mkf}ct in ^taßatnfcpct
©I^TvIvlC^

Mmdinzßmcnmtwitbu ÄaöLVlU.iZap.
,

^^rom<^m nimm Aquam aeream Marcis
gcrt

(aß

m bmtfcibif

Aqua induradua |ar(tJn^^^ emem0mnipcri)m/t5nni>' |t(tf |§m aU bmn ^» fcuter S^oat^omnimf^m, ^r (vittaa[ff$ tjnmdiTi^e Q3f»tm/trcitti man |(m Dem C$??<ju fcljcn an 5?al6 §rn9f/»nD Uß^^mtmiffbrn vöauclj ^^ »^a^/ ^^

^ctt Dem "^lürcfi^ iMit) fducn

®

ßi cf tmäcm

^r^^örcfie^ar feine Cc'mpofI(lcn\Jn^93crtt1tfcfJUtl^ an^ ^upffavnb &ibn\ ^cto\vc<^m nimm Dcg )Aqiia2 aercx Lunx iu;. ^Xli^tÜ/ X>nni) Aquas tcrrclhis
Igtinf?

xiurdcm ein 2^Bet1/ kf)m timm ^oMl xron '^sacH anffbit
<offternidt>(c-^ci|c^arf/t?nD5iicincm
^c^idjc DciiKm ^c^cren gcn«i^»
QiBcr DiejVtt (Stdn iJti

&m iraDm/

fogc^

fdncm ip^jffed d^f / brr t<nffficf^ Uv^

ttf0^Iii^rf^citt>/-TB^(Tcvvjä|T«vt)rTnt>tt)ilDm;-üi^irrk

qpon Dem Achate t)uD fcittct '2:u3mDt
^^3^r(fr'^tdrtWtrbm<Stti(ia
;fert

^*^ cliatis gcfim^üvift emcr (jrurtcn 5^rbc/nitf edicbm treif^
^Dcrfdn t>nt<r|1ri4cti/\?nnt) DicncttvicDer S5i| i)cr ©<orpion »nD ^cfjlangert»
t)ic

an&cm^fcr

l)fp

5(ufffe

A-

^dcfetnd

S3on&emCaiochicc,

*^^tt)irDtfurnem(ic^ in t)cr3n|d<.lorfica(}cfunt)crt/t)nM>it/
tj?enn ce wa§r i(!/<r^6

man tJon i^m fc^rr ibcr/Die w\xntiaM)p

Üdjf ^aftV Daß er Dem im^m/ fb fhn auff Die ^anDf it^tMt$
felbigc/al$ weree^

em ©ummi/pfammcn/oDer ^urucT^cugt.

Co» bcm Caratobate.

^^ *^ler

tt>irt>e

Die "Äiß

<mß edid.en ^.rdvfflein (*5oIDf rermifcljef / l^eiV »nD voudi Der Ärcttm f!ix\t> ^corpion/ vJimDi(l
ffff
J|

4)r

^0ttDcir2lIcO<mt)/

an t>(t ®ef!a(e cimm "iBaffct/ ^erg/ ^ufcfe/ ober ©efh-duc^/^ 3^mDt/^pj?§eun?e/f (cmm Statux,oDa ^jiDmue/»« pfcr t>u
ftcfet f^i^r

cvfymßcf^/ mnt>vmmH t>m Uni^tn/(o ;§n m böi

gj^unör^auom^urll.

^On tcm &ttin Cornu Hammonis ^Ut
Arietis, t)a$ j(?/ t)a$

®

,

iDDcr J^om

,©a^LXiii.g-ap,
'"'^piajODcr ®?orfn(atit)(/an Der ^ar^tJtinD^cjlaf umcm
333i:DDer/)orn ^le ic^/t)a§cr er Denn auc^ fcmm 5?amm befom^

men/»nDunrD(vott

Dm «iber^lviwbifcfem SBa^rfa^ern |u we#

Coli j>ni) chelidonio, ofcr &if}WaU

^a$LXiV.(fap.
^^^ffcrwirDf au^ Dem <1«^ einer
CQfJenjcfjm/fo
;l)rt

@crjtt)af6mfirr4Uf5 (^e^o^

''^^j3cn/verfreel)t Die 'D^f lnicfeo(p/v>iinD m^jd^f/ Diip

man oett

^epficfjtra^t/mu^ lielJert/Dcn« (nfi^of

ContcmCyano, ot)crl?afur ©(dm
^^(JrCyanusDtenerwieDerDaetJiereai^ii^e^iefer/triVDerDic
9)?eian(tc(9*

I^fficfjer DiVfcn (^f em aiifffeinem (»(offetiiei^ / oDer DTurf

m

ua^t/t er (jije

m tiaengdnefen vnDStreitfK^en <j^/trirM
ß^^rvf

X

fdfcn

® jjTcr/rnD an^crc« Tcfjwacn ^/cDancf m
c

fo auß Der 9)?c^

^on Dem ©tcin Diony fias genannt
ÄvieLXVlI.eap.
k

3cfer (Stein ijTjcfetrar^ t>n& §arf/t)nD ^at (tUä^nc^H

j^Jlecf cti.^mn man |§n in ein TOalfcr legt/fo kf om(

i Dajfcl^igealfo ta(Dt cinm ©efcfenwrftrie QBeim

^pn DcmfaUcn Glazia,oDer €<#cim
Äa^LXVllI.da^
m'n ij! hart wie ein -© emani) / tjnnb ^at feine 3efer ^S^^ii^ompofuion au(j Dem ^iibertJuDgpnni^erotregeri ^^^einenfolcljennac^jumac^en/nimm De^ Aqua?aerex
.

®

Lunxfilnff:X[^Cti/DeßAquiEinduratiua:louiS ein 2^§eiI/t§U
aüeeincinu^ilc^fene Patron / (aß in Dem Aqua indurati .irgcnti bare vnD 511 cinan ©eeine trer Den/vnD §ilffj^me anff Die
«>lt'ter$er)(fe

'^[Beide^u feiner Söoafommen^eif*

€r iff einer folcljen ^*if;fa(cen ^aeur / ba^ i^n a«c^ Da$ S<^
fvernicljterrt?drmenfann/n?i( ^efc^jrei^^en/Daßer fic^Durc^

Daifdbiöe folfet^er^e^renvnDDer^rennentaflfen: i;)ei(etaUf ge#
fcljtt?inDe

»nD^efa^rlidje Jieber/vnD »erereibe/wenn matij^n

in Der Staubt oder in

Dem ä^^unD irege/nic^t alkin Den

^urp

n?ie(3roßDer(V({>i^eauc!?fe9/fonDern(?i[letaue^Den3orn/pnD
aüei)n5ucf>tivjeoDcrt?nPeufc^e®cDanefen.

Q3ont>miGalaaire, ^Ytil^ftäW OUV
trei|Ten©?armciftein.

^DaeLXIX.g'ap..
)^^f^v <Stein i(ln?ie Die
cribenfen vion ifyn ^fn^CA/niä^t allem an Der 5v?rb Der 5S)We%3(ei(^/fonrerit km<jt vnnO

®

.5ff

IM

4«-

^OiiUt^mtttfjf
|uit<|ett

Die^iUf^/ (m<^tt(n

Wai0m mm
ümmin Dem

»idfaUigm
CÖ?unt)tjar(S

^ycUf^d/vntil^atbu'^'iaim/tiaf^tt

^011 Dm ©temen Hienix genannt

c^memm 0,%n fci^crt p<iv(f vnö DnöbertrmDtlic^. ^(maf>df
wiffctvn)dcf)e^utfmDe/fo!4i^fiemte4^cfr/i)nD2Ö?a|/cr5t^^^^

^cmetmm jj^^ff« fo^jid vil$ ^tro ^tuiiDt ficDm/Denn jb balDi fmvarm werDcn/befempt aüce/fo in Dem S^afmifi/bic Jarfec
»nD Slnfe^en einer ©Jm^ oDcr ^er^^mnokr^»

^On Dem ©Wn Pen taurea Dnt) femm
?ßör(fwn(jen.

C^^ ^eeraffen ®reme«/fo Durclf/ oDer tjo« Der ®cnne«
^^re^ieretn?erDen/t(lDiereeDerförnem^f?e»nDgrdjle/t5nt)

^^^^wie man fa^t/xfcn Dem Appolio Taneo

erfi(tc^

erfun^

tenwoyDm/\>nDempfdngtüonDer 00«nmem fcic^ ^twalt »nD^raflt/Da^craüeanDere^mn an ficfe ^ew^f / ^kid^wic
Der Calamita.oDer 3)?agnee ba$ Q:i(|en.

^er jn ter? ficl^ m^t/
fcrmo*

tem f ann fein (^ifp fc^aDen:^nnD fyn/ wie man
in;§m»

»o»

;i§mru^me(/Die^'rd(frex)nnD:XuijenDenaKcranDcrcr<i:?tem<

ÄaöLXXII.Cai?.
ßiftt Cef ein er^eU Den S^en fd^m von aUer ^nfeufcf feft pnD S?niuc^f / (?jttej Daö ®lur/ vnnD mmwiTisen CBiue^

fult^t

bm '^as^m/wmn man ii^n/allbUmii a noc^ vnpoüic^
^aim<!>tnit^.

^.\^cn fym\^

"^um/^Hnn man )hn al(bvn(cc
er l^akb

Un

frcpcn

y)mmüU^t/ tfa^

an DerBctinen/tfnnD

^.i(&mtiScljrt«m(i^t/ fo Ritter Der itac^(lcnÖ)toert>ar^q)F rm fofc^cn ^iberfclf m/pnt> ba$ ^nfc^m / ale feT>att berfdfc»

gen em lXe^ciibo(|eti:C9?<in m«,^ f^n a ter ^u folc^em ©efcfedfpc
frcbeecfec^t fcf^neiDen/benn

fonpentf «(ereemc^n

55ctt&CttlHcpiftricc.

^aöLXXIlI.gdp.
^Tlati^efe^en D^ß biefer ©(ein ^an^ Mtrctfc^e/neßb ifl/ fa "^ tr trt)t t)oc^ tjon j §me geru^mee/Da^ man fic^ m i^mt / tt?t<
einem @pie^cH/t>c'fegenidnne» ^enn öutrüt erfertnen/o& cm §eig fiebenö Q[Bvi(]*er / fo n^irDe DaffeM er guf fei^/fo (e0 jrn
irt

m

Ir^eaifo

^aiotvnö^apngen fa(t*>ötiDtt>enn t)U)^n mjct>nnt> UmUn emer t>drren 9jf?arer9 an Die ^eifle ©onen k^efl/fo |dn^
>et er DiefcU>j3ealfo ^alDe^nv

5}on tritt Proncca*.

ÄaeLXXIV.gap;

^3efer ^(em tjergfejc^ij (Ic^ Dem ^opffemer &^S^tft9k
*^^'tcn/ Dienet u)iDer Den Äoimer / ((^fc^t Dae ?cmije/fo»ott* einem Bonner jhM^(^efroffen n:orDen/pnnD n>ir Dt enr^mn »i< ßrDtfnctteninDemOieijmgefunDem

,®a$LXXV.€(i|^
.5r)45tt Dtefem
«S'jffell^em

^ttm

me/DeDie^a^rfa^er /Da^ erfrc^e^a

peraieieT^e/^^iiOmaefeDemiemscii/fojSnvmir

4)S
ftit%S)au\>t

C0tt^crS((c^fmi)/
U^f/fckfy STrdume/ fofaj? imtt

OracuU jotiör

^on Dem Aletonio, foauf^ tcm SKiigm diicö
«aeLXXVLilap.

^ummt^^m hat n aud^ t>a$ ^(tm6^m/ t>af, er ^m
t>mrcibt/trm(jt5ro(|ci^hr/m4cttmoir€t^n5/t)nnD
f

®

ur|l

t)ii<j

^3ci&

§rcm ^ann Ucb t)nD an^cncmm: 2*e muf? akr De r i?an /auf

tpdc^cm Du ?cit 0ff m ^crait^ ^eiii^cfl/ nic^t toDf / fonbttn l^ Untfig/vn^ Dar^u auclj ^u «ncm (Tvipp.iuncrt gcmac^e/t>riD\?icr
3a§T(i(f fepn/Dcßit
•reit /ticm(ic^

fonjlcrt

ijl

a^u tiicljtö ttti^»

^nt) c()m a(fo mii^ man mit Dem 0c^waif cü jlcitt »rrfii^«» Der <Scljtra(&ert/m Dcmfir nocij Übet/ bm^aukii
fo balDt

aufffc^nelDen:® eitn

Dvio^hier

(!a f>et tjerdf i^renauc^

foldjeöfein/^reilVaffte» ^olan^a^erer/Der'i^ogei/ Übt/ Jae »nD f>e^elf Der @tcm Die proprtetcf t>nD (fp^jetifdjafftDeg

&(fivm/micfim er ücri cmDern vntern?or|fcn ip,

500« dnenianDem Aletonio , foauf; it^ S)^ nett Äamm genommen wirDf

^a6LXXVli.(2:ap. ^^3^pJ ©fem jlnDr emer ^onen ^roß/t)n Dienen fonDerlidiJ
'^^Den .f rte^elcuf ert/i?nD^u Bc^ia^ere^en/Denn fiemac^e»
Den S?enfcljcn x>mbim\txU\\i\.

'Öott Dem Slmct^i^ft t^tiD fetoctt ^ugcnDctt*

Äa0LXXVIII.Q:ap.
j3efer<Seemt(lanDertJ«r^^iol(>r<mn/ macfjeDaße/fieiJ ettvan emer fd^e« nic^t (e»e^(iic^ trunrfen m^x/ oDer

U

truntferi

mt^UiiiifaU$fmt} ^imor mt)emi4» ^ap^Diefee ^uc^öüct^

md^a ^abmmd mnt m.mc^r(cp ^^anutcrn. ^a^cr Dtnrt
Pcolomxus ^ufac^mpl^e^e/cefepm
»nccrn?orffftt/a(e
i^ie

5f3i;tvcrt Dicfcv '533rCi

Durc^Dacn Jpu{)fft)nD®?ietdDiea'U'P|tfö#

nes mt> ^ilt>a (omponimtvnnb Ufci^kUn/ wk b(t} cdic^m e^^pfiern ^utcfctt^-öcttn vue« r anDf rn mrbt ^muibtt / Daß ew nttanffiin'^^ittion cm<m ^corpton 0e(!oc^n/v)ttD l>ttrcl^ Dio fce ^v'icu(tt?iDcrumn"^ä5^^^^^^^^örDm/mD(fmer rkn^u Der g<ie/Da Dvie "^dcfitn t)c^ <öcorpione mt«e am Sy.mmci ^(ftatif dett/cinmOvm^f an fcmm 5i«0^r f)cfommm/mtt?f ^cfjcm t)a$ ^ii^mb^onuvfaitm^ mt&^<ot}^if>n$ tingtßtaUn ^(W(f (m/ Dcjfmöennaudj Serapioiti fcmm <ScIjnfftxn gcDmiff* SCttt) mclDcf auc^ PorphiriusjDa^ man cm folcf^ ^i(t) macfem fd«nc/tt?c(c^r6 Die ©4^^«^^« v^crtttiU/rvmn mmii^ Dae g«'^ (inm ^uun Effect if?* 4^tt Der (o^langcit an Dem Jpjmmd §um Ut^un macfee Diefer (S(ci n Den CU?ertf(1^ert / fo /§n kp ficft f regf/attcfe fleiflfi^ \?n D embfig: -©e^ anUtn / fo ^m »nD tpjDer/ .»Ott /§m 5erö§mc( tr ir Dt/^uri^e §a(^ert ^u^efcfetpeigcn,

m

©Ott &Ctn Andromadas, ÄaeLXXlX.(2:a)?. ^^«"^^ ö^ ^tli>er /»miD timm ^emart^ ^« ^^ i^ )3er^
^Uiif^ / fonflett rterecf ec ttJie eirt ^ro|Ter ^tlrffe(/»ttnD ^at bal^er femetty?ameit/Dtett>ei(er Dte^jn^efiömme Deß gortt^
Icf/vtiD Dett S9{enfcfeen

^ih

U^ntiga*

^OrtDemAfpilatc.

»a$LXXX.gap.

^

9[)4>HDieremr<igt Oemoentus, Daß er in3(rattaerwac^re/ i(?att DerffarfceDem Jetver elete^ ;,©tenet mtt D{oß SKiß

^ScnDemAprito.

^a$LXXXI.€a^

^^^mipmtt mit
ijctlicfe

mMa) SatUn mmfcf^Ubm. <©i<rt( fcn^
^OtlS^mÄcopis.

mit <Sai^ gc j^offm mtf mmif^t tvi&lrr W^ ©(fema-^m

Ä)aeLXXXIII.€a)n
^^(it^t(inAcofisifibm'^itct^l(id^/tfnhmh^ciniß/\}fl

'^'^^^at^inm^witfttfMnt^üimt^t(mUin.^ä$^(k

ml^tm bi(f(t^tm Rotten wottm/ x^mttibt aUt ^üt>ig^
53on tmr Arabico,o^cr ^aWff c(m

«ÄöLXXXIV.eap.

man fa^t/tpit>fr Die &^trf^mtf(t^'iSlmttw

ll
t

c

tiefet Sam,m ^Cltf^ loannis Baptifte
Birelli, tcf? 5ar(reftlicf)cn/mi&

Seitbc-

obaift

mt^anMt i>onalkxUt}
5^(15 €rflt;i'apied.

"stnmdmuin &ainm\it> rclite
tat c 2(fc^cn ;ct)c$
ein

gerrf*

4ä«mf (cm

/

Hin ßcbm^

(((p^ Uit d^ccl ^mt) £luinümvia^t>ci$ (öain in cm nem QB^^fffi* kr? cmcm Jca^cr ^ergegm/ nacfj^

_^__

ma(^ mit tm anbcm bii^bm (Sf ucFcn »crniM

fcijrn/ Dnnt) f«m ^lr^erbrcc^rtte ^ld(|cr kp

cmem (|rof|ett 5c;>

mt tfamit ^ttfammen/fo fanjlu Wcfj txtfdbim mcfyml$o^n
0ü(S)intKtnu^ß^U'au(!f!itn*

©ironDcre^ciflfoIc^c^juucrn'c^mi.

3mm fkin ^e jTofiVnm tralfm QBepMiK^ /"mb &}m fi^/mif(fi wQimur m<mb<t / fo mbt x$iumm

Um

410

^mitt^t^imp
©<el)rittc

2B«n(lcm I cDee t)Kr io^t/ia^aU($ au ff t)a$ alter fubtK(^f pu(#

umfimn/mnbmitmtmmii^mflU\^mbm3^ni^mmif
fcfem/fo tvlr^^ ^0 ^u

mm im.

|^l^(Icl^fnem»l1e«S:pfr^ofta/(TlTcfe^cnat/

(imnbwmb macfecne ^u rmnn 4cim*
twc^ ferner citidia^lerurfmnjcrDcn/fic^itJCttfcmmi 'Gaffer/
(?a(l/i>nö

ante« DergfctcJ)«! @rtcfe<n 5(iva(rt(j

-

£iyymm®t^nfpon/^m^obtt^tr^^moUr/mb^a^
1(1/

iof ojTcn/ mi\^\M\^AU^^m\umt\bit^mm{^m/mtf^

€i« 2äm/fo fici^ fvtbct t)oti Um gctt)cr/ ttf(^

irert

Die Jt>(!cm / (i(^ trcrc t$Sat^/ fo wirDt c$ pciffvnt» {u tinm

€<it andere tcrgteic^em

^^itims&Sfd^m ^a(cf/epanniTcfei^of^/(a)fenfc^(arf/
ijnDneip-^acfe^/nne^foKJic(a(6t)c^anDcrn/f?o^ aüee^u
5>uluar/iaij &UI dj ein löicb laujfen/vn macfee mit Dem ?[B<»cbd
IVi; iitivm

t^icmm ^jairii^m Jctvertcm ^u einem Uim*

^y^mm C5?^!h?)r em :2:§ei(/n?eiß ®ac^6/^e|!o(Ten®Iae/
'^ %nöi5tci;rpii(uer/|eDe^ fünffXl^tii/t^ü Diefeeattee^iM

^mme« in ein neu? ©efc^ir: x>on &ia$ /
»irt)( t$
$11

ia^ eelic^er mfljteti

»arm waten / »n ö nac^mate ttjpl mif einander ijermifc^en / fo
einem <&eeinleim*

€in£dmför ©tdtt t^nD ®(a^.
Sa$X.ffap,

5^3mm ^<tUt}b(tkr) <p«Iuer»on ^ia$ / tjnnD »n^eidfc^fett
^ ^Äa(cf/ »ermifc^ mie Dem (Safff/oDer $9{i(c^ »on
Jepgen/
pp wirDt e$ alfo f>a(Dt $u einem Uim.

€m dutKt mi bmä^xtct @tcin2äm*

^3^^ <Sc^tt?effe[/OJ?a(lpjr/^e^rauc^/tjn«D weiß ^tch/
m($
fo

mi «1$ Deß andern /pc^ ein jeDee jur fic^ fdbpa«

©ad

»1

421

^enUt^k^im^/

Puka/ i^ii mcfymi$ cm tvtni^ nim mt^uuf^u 2(fc^eit

€m mit rrer^er91ric^ctl>

ifer fein wohnte

m^ ^upimmert fügtn/ m aifo an emaitt^er bm
haiift er tru tf e«

tm/mt^ Den auffgeilrtc^enen ^aflpjr / fo
inac%en/DamrterficfeDe(?o
fw^w/J^«^ ^i^
t^eflfer

wotf

tm^mitmm ^eijTcn i^'j^fentrteöerumt^ttjeicVrnnt) Pte(|cttDt
in

DenQörudyoDeriXi^gjn^

®tM< fein (leiff^ufammen §aire*

5r>2(tnm(5pÄttttif4i)c($/C9?4(!p;ir/Der(SfßeBerw»ernem
'^^erf>roe^cnen@efd|attfft>aga(rerfiiE»fi(e|!|?u(«eri/iere/t>n&
pfifi^ nett)

'^ac^$/eine$fo mäai$ De^anbern/mifcfe ho) (iMtn tttimn Scwn mo(t?n(er (mnt>€t/vint> macfj$ fo offt Dw e^ ju ei^

nem ieim ^e^raucfeen tt?i(t/aau)e^en warm.

QrV^mm öer htt^tfctitp <pHlmt tion ttjeiUem ©m'tt/iJttb^e^
(lolfenem Durc^^ereucertem "iffiac^ö/eineö fo we(4l$Dep anDern/(a^ mit fo 4?ie( C9?a(Ii?;r alöDiefeBtüefemiteinanDer finDt/t^er? einem fo(cijett5«tjer/fo feinen O^aucfetjon ficfe ^ibt/
in tmtm mttxn J^afm ^er^e^en/ ml> in folgern |m^
«igröiir

'^

rmereinanDerrö^ren/fowirDt je^itt
Einern sueett

im.

qJ^I M

.

-logf /(a g f (cm ^itpf^m/mit

cimm tr eic^c tt t)nb fliVfsJ
tt>o(

eviJ^fatt'cn

S^mi^

auffcintm

0mn

muv emanier

^^'S^meöjfem/mifc^m w ^ri? rmcm^war ö?oIr>m^rrtnaiv
©crfifbml^c/förficüicrrKDtit)

jxtUw

»aeXVII.ea^
^ ^^cnÄa(cr/i>iib@c6m'^^örm'^//ebr0fm<Co|(/ (fof aUci

manbtt/mb i>ta\xdi$ i^ttt$ ^att wertem/ ^\i

tmt^ / fo in (n\m ?ßa ||cr i(l ^rHafien wortxti / aU($ wci Uim^

mm

mm

infammmmbancin<it0(v^ui(mn*

ffßmm 3JJa jlp)r/<Spann>Tc% <35f c^/Bob j Arm cna,fiw ge^

IBimcm -Irim srtraiK^m mit ^nvot mm*

4ii

^0« ^cr Sttc^im^/

^mn Stwtt mitmifim 5[ßac6$ / vmt> ma^ö

cmcm

''anDrrn/vrrmifcljvnMnac^^^umcm^cim.
©ert)icrt)(c.

^

«aeXXLCap,
•tm(angfamm5ettJcnt>of\)ntcrcmanDer/m.iclj6 fooffi du cd ^cirn ^cbrauc^ al# ii?il(/ warm/ (aß fntxn/ ^no für cm

w

m

im

ÄaöXXII.dii^

DnDIctm Damit tvae l)nxt>Uu

.©aeXXIlLgap*
Stün / rħr0
tvcl

mt(t cmanöor/

fo wirör <0 ^tt

(inm

©0^ ^tmUt ^u^*
i^ln2timiit{m^tc@ttit}cmiuimnin

41?

^3mm »rieben

lortD

fiitffmbcn 5tlnnf5/^fi»?trrt^/rnö

Bo-

t^nrrrcmanDcr/ijnDtrwUd^e^u fernem ©ffaüctt*

€luf dm för jer6roc^enf pcinmK ©4rrf

€tnm l^cim ^elg mi @(e(ti an cfnantrr

warm trcrDcn/ Die ^trin »n^i?oI$/fö^ubc9fanlmcn^a^ MtPiU/D4mit Uimm* ^ac^male fem l^arf ^ufammc ti bmDdiy
»nDtvcttn(etrucfmtrcrDcn/t)u4>rt/anDmm
5cfüdf iß/ncc^ cmmaf barmte Ufttti^tn*
(^ jur<;)mmai

4Da6

XXVII. €a^
ipuinmfimn/

^

lagctn|cDw,filr fic^ fc(b(l

mnb md^mal$
ci^

tntf trdc^m^dafifmrm

«^dmifparmifc^cti/ro tcit^t t$ ju

n<mducm(<tv46rrm-lomt

4%f

^cnttt^kUmp

'^

W<ifii^](/^c(^tau(f^/mbdibaä<n^um/mt$fcmtal$

^^mm^tMUin/ob^ Zi>(cknit}Uin vm Pttßamtntiüf^^
^Ü^/i(t>c$ iUio^t / mif^alU$t}i>olmut manbtt/ mnb (aj^

mitmmniß^affttfUbm/ fcwi^bm^nOnm

Um

«a$XXX.&if!.
pcßn(Sa|fe/mtfc^ aü($

wcimurHmnbtv/mt>\>u^ta^

(im2^malktk\)€M$cftämmt^&tiiiatt
Äia$XXXI.€<ip.
o>3>m«^ ^(nB/oUt'^cmmoUt/mnb^Ur)mi^/tnifi^'
nett

^mit ban^'pniutv xfmntiv g^bacf '^it^tifim/mnb etV wtiii^m f!ie(fenDm 5örni^ \vt>i mt(t manbn / h^ auf einem \x>ol ^tmiUn/ ba$ S^^lH bamit Ufird^m/ bit

mm

&m

^tcimbatm^fü^m/mb($(nbtii^<inb(t^0nmnmt((ni
WU-bttlf

€(n

2m für ^el^cne

etiD fr<iticmc

rSviöXXXII.^a)?.

^t>itftm

iäm nmm

ctfic^e

©rifc^ifc^ Q3ec^ /

^r^?

€tn £dm t)o« Pergament ju ^öc^crn* Ä)a$XXXlV.eaji*
^ynmUtiä^m^rCi^t/ottt^afftr$/inmkiim<iücrl(T^ S'cU/ mntf SiUmn m^mäd^tt mb^c\otun wotbm/voU

DkrrmanDcr

fielen/ imö tradiert /nachmale

cm gan^ipan Dt
vntcr dnan^

»oßt)ttgd0fclj(m^akJf^in|uf§uttt?nDat[ca
^cr tjcrmifc^m
:

tt?o(

"^Bcnn foicljee gcfc^^^en /tU

pcrgammf unö

ff cCK mie rmcm lautrnt

Raffer a^tt^afd^^n / a(g^^t>cn« ^eß ^ap

f(cre»oii'^(myumcn<laub fomclDvinif>cr<^>(Tcn/t)af; Uicjctt Ittjcrn Singer l^oclj Damit bcDecft fq)m/ l^ep einem Jetrcr fa
(angficDcrt/f>i^DieiJrügvin$tt?cic^tt)crDcn/»nD^cvf(;ihreK/t)nD

römD(ic^Durc^fc9h[m/t>nDancirt-C>rtrc^m/Da c^ mdgcfa(c

»crDm/fo gepelzt ünDtrirt^Cöirie ein (*5aüre9/a($ Denn fdjncit>

«iu langiec^eeni^f öcf en/fe$ Daß e$ f ruefen werDe/an Die frepc
i«fp/»nDkauct6$u Deiner ^o§f»

41»

^on^cr2l((^fm9/

,©a$XXXV.€<ap*

t>i^

ffre/^üß c$

au jf Die hdjffc dttfic^f "/«>»«»« wac^ma($ Dcfpin^en ^af# «n ©cfa^ mitO{orf«iiWe§l/t)nt)mac^6^««v

m

«cmw«c^m2;aj^/(aß&mfelH^mincittrmöttnnmt>«Daa§^^
rer cmanbcr/ j> jß e^ §are trirDt / »nb ^K5arbc ocranDrre/ »ntiiJ

ttjwrt Dufo(cfec$ tjrrttimpjl/ fo

rgu e$

<i(fo

^a(Dt

m rtn mtti

Äaa XXXVI. (Eap.

^^

5(|5

2(6fc^nf$ifm Dort

pappr cmen^ati^m JTa^

ri^

^^^^W)K it?ci1|iil)en/ ^aa "IBaftV r mit ^Uicfe fo »irt S9?c§( v<rr mirc^cn/ünömicöctum& a(fo ijiK cmanDcr |lf Dcn/fo Ijajlii «ncrt
(firtfe(mför'papi)r*

«laeXXXVII.iTap* gf'^^mm :^i M^rfc^ ^mmi/ U ^ bmfdWijm m
'^
emt; weit |?o|]eft
'

mm

CKdrfci

iici(tnni($

m

ntr®efcfjin (ftim / ^i?rrf laie

öavubei* iirej'fcn/vtiD fo laii^

\?(>cr

cmatiDa |lf gcii/^iß ^cr (öum^-

mi^rröc^cfv

^aeXXXVlIf.ea^
^^\\i\t «cmm
fcRr'viiO «vtc^nrnte vier/ ot^rr fc4ö

,^aiif5W<ifm/(aflrm t)üfcI6i()r ffci« ^rrffop »n f mrm Q[ß<ip

^xmu

cmcm XaUs

l^Ü<t^

Ten (clh^cn fein

DiStin

au^Da^navvfi ma§^

Icrt/fe^crt j§n/tt?f rtn ficj^n

jcmmH htaucf^m w6Um/ m (inm

int>mm&c(d)inmitm mni^ ^aj^a^umSt^tt/{<iimm^ mctt6 woiah/tiffcm ein wenig fUtm/ mnt> ai\o fo (ans fUt^
liraucfjcn/aujforr gctflfen 2(fc^en flehen»

,®adXXXIX.^ap.
»^mmberÖc^If^m/oDerdnöcm
fc^feimi^fm Jifcft

aup einem faulen <Sumpff/oDer 2Ieic^ / fo viel t>u wilt/ iaf* fre in einem ^nffer trol (leDen/v^nnt) m^tnaie mt

txxmnbmuUn

:

'Qic'^tut^c

aUr

faifn^erDen vnnb gefielen/

iimt>5eige[w/t5nnDfoenitDu immer fan(!/Dure^fepgen»nnl>
(aufern/giet^nfotmentuieDiitrilt/liigtriDerumb fale werDen/

»nö nactj De r^dni^e/une anDern <leim ^er fcfjneiDen.

CüicnfoU^m ©p<cgc((jtima(&m/ nin^clc^em
pieivnD mancljerlep i?n(erfc^ieD(iic^e Imagines
i>nt)

ftd^'

^i(Dnii|]ert fef^en

I^iflfen.

ÄaeXL.ea^

3wm einen 3ro(]en ober flernen (Tirefel w>k tu wüt/
ff eil Denfeihgen mi( einem (Ttrcf e(erp(icfe in funff/ionO
_

_fnacfy^ak in fecf^e gfeicfje 2^f eil al)/ fcfjneiö ^«m erpen

3(i>tui«!#

€inenJT5nfffenS:[)eii/»?nnDar0Denn aueft fme«f<^cfel^en^§«T

J'&VJ*

tPoDuwilf/auffmarfemafifc^e^eiflfe Dauon^intv<^iJ;^o^k hnmev m^m^l$ btn ^Oi^en teß funffecfic^ren in einer 2;affe(t>on^''«i""'«
>?oI$ oDer (£n(fen aifo aug/ t>a^ e^ fic^ fein Drein
fcfeief e/ »nnD ft" uVfnb ÄUff oiefer ©eifen auj^gcSd^tet fc^eine/ 3(uffDeranDernater »lOirem* gegen \?(>erfeclj6ecficfje/feingan^e ö^rdfle in Dieilaffeiemge« «l"'«^f
<J««

(äffet fe9/«)nb Dae^infet-en

^at/iil^fepDer «ogcnauff5etp4i^ v4c>

ä«

ST^tffP

^^^^^^

Ci-gdfef.
i'ir

^ad)mai$ma^t)itm'^i<xH^mlSn^$/
^icf e / »nnD aifo grog/l>ag fic^

h,cr/wiim ö^^r Q51rp cm

r ccf^tmafXi^en

ßani} m\> ^at an alün ^n Den alfo bamit \)Uuo^m wate / baß
nicrjjcnb

(lifox^mic^tct/ fe

fem '^ip^\faU/ob<tßaiMUibt'i3tnn ti€{t$ äff« mad^ Dm ^pit^cU vicn<öta^l/ob(t(inn
aüaia^ ^i(Dcr/ a(ö Diejenige/
fo (lujf Da*

<int>an^)ii\'tnv/ brnnfcbaibt DcrfdH^c rcc^t außpolicmijl/

j«^t

er Dir

rcc^fm

^cifm^f^m i§m /Dem ^pic^ell/

(?e§ett/auffDerIX<c6tett/

s^nnDDiC auffDer fmcfe» <oetferi / auff Der iinifm / tt?e(cfee$ t)oc^ fonjien anDere gemeine (Sptegctt nic^i tf^un / Denntpaö

auffDer rechte« Otiten gegen jf^nm (?e§f / ta$ fi^etman in \fy

mn auffDer <lmrfem9^nnD wenn Du
btxfi6i'^\\xiiätxä\^^/ fofcljemeee/

f §n/Diefen

<5piegell/§m^

d^ge^en

Die<2ji(Der/fo

tc^mnm fi§efl/t)Dr fici^,
»erfe^rf en ^Seiten

(5c^auive(tu
fo

akr gegen

Der anDer«

Darem/

§a^en Dtefenige/ fo Du Darinnen

fi^e(?/emrdjc«p(rc^ee2(nfe^en/tt5jeDiet>nuernunfffige2:^§rer/

»nnD^a||efbige;emeftrt)nnDfcljeuß{tc^er //end^er Du^u/^me gin^u ge§«!f^/ Dennfif befcmmen Die^^^ejtalteine^Ovo^fopffe/
freierer ficVfo^^^iDt

man Den (Spiegel! §ina&n?er^

fmcfenlef!/

<iuc^ gfgen Der (JrDen ^u htcf er t^nD neiget/ t)nD \t nacfe

Dem Der

man t en <5piegell hit oDe: Daf.in njenDer/nacfe Demfethgen t)m dnDevtfic^auc^Dae;emg^/foman t>mm<nfi^ti/a{$ M^t$
ctwann Den Äopffgegen Der i^rDen/ Die 5ii(fet)&er
DnDfoforean / Daefi^ef
«nDcre toacfjen me§r /
fic^fe^te«/

mm in einem

folcfeen

@piegeff/m'e(

tre(c^^e

a^U ^uerjegien t>nni5§rig,
xotiitiin

3<i

inanmacljtauc^ foicfje(5viegett/in

fx^ aüe@ac^ert

jjnD <:£>ilDer/tt>e(c^e man audj-in aüc anDern jufe^en p/Iegt/ afö

gaben fieetlicftet>iel/KiIDfgro(fe/^alDf(eineOJvauEIer/;e^unD(

mfi'Ux D»ecfj(en/pn«D Denn anffttt iin^m / etn?ann tia§ mb

WH

wmnmm bm ^piCi^ctl an einm feieren Art ftw Der au ff öo»
(inm^tiunwint^dici^tmiffbnanbtmio^i oba aufi^twdU Ict/mnbin Der ^Mun ö(c«t tJünt) cf>ot ijl / fo fi §ct man cinm
arof]Vn SSnurfil^dH Der ^ilDcr.

3(em wenn DuDae ^^auÜQ^^m mm?i^iit\Ut/al$cinm

Un^m runbm <Spiegcütt?mDeft/ fo^ibt reawcfj cm fefeeu^Hcfe
2(nfe§cn/Ucnn je t>n^c(la(tcr ee ferner ^dngc ^aibi if/jt ftf^tuf^^ Hch.ctwixbt <$ feiner ^uUidiut^nb trenn man feine/

m^m

b4&\Hcs<^$/UngiviUt^mHh,^(^m bU ^MUbc^'M^c* fiepte 5e((/fo jei^f ee em folc^ ^ngefic^t / fcfie^ emcmf (einen
Daf man ntehr nicf^^t fe§en f ann/ ale bii Sane/g(eic| a($ fe^e m4 nu: aftffein Hoffe ^ettgld^nenDe Äiin^
tJrofdj rergleid^e/ a(fo
einer

&e5r/oDer fonfl auff ecwae Dergleiclen/fo (an^iec^t mt>

onßpofiereiip»

^nnDwenn D» einen fol^m<^pc^tUxiotm
(a(l/ fo erzeigt
fiel}

^ina^wer^ iint^m
«leiten

ein^ilDteinee^roiTm

mit einer breiten

&im x>nb mcm Ucinm fw6tie(en Am/

^er^feicljen

bicPf(rb( §abem ^(t^e^tn aber / wenn man v>on

^inbl l}inm figet/fo gibt (in mi^ig(^ <®ing rief Q33iDer fc^ein/
<»uffDie3e^flpftt>ieobertgeme(Dt» DCicfjtejIu aber Dein ^iU^auff

&a$ CentrumiOle in bi( SWitf e De^ ^pievjde/ fo fdjeinepu be^^ t)e$roniei6rnDaKenanDern®{ieDmaj]en/aJean Der fetirn/ =^in/ C^anü/rnnDanDern fo ^rOf^ üunD breit fci?n/Daß D« Dm ganzen ©pie^eK erföfff (1 /rnni) auDera mcfjt$ / ale Dic^ fegen fan(!*4!)Dertt>enDe bm <5pie^ea §erumb/ bajßficf^ ba$ ®(ficfit nac^Der^rei«rerfe^re/fofc^einet$/afötpenDefic^ anä^ ba$
^auij)t
gell

rnnD

alle

rorgemelDt^

^tuife

in

Dem

i^o^len

iuskidi rnnD mit gerumb. 2^mx / filje in fol^m @f>ie^eö/ fo wie ein Pyramis formieret ijl / fo gibt k$ Den

mm

^^^(o

^e^ein / afö [>abpu ein breite 0tirn / Dicf ^in / v>nnb ein ioberau^ lange ^afe, 3n Den ftoMen (Spie^elfn fijefluan
i^iraUeinpiei

J?{4wff?r7^memWif%

mnn

Derfeibi^e in

4u

^onict^l^imt)?

tfcfmDt/fomcl^iDcrfc^cm gibt w. ^nlumma icnad^^cm tcr ^pUs^U. i(?/tiacfe Dem fröret auä^ (inoi '^ ntafi^ttoc Deren ^ilDer/fo fic^ Darmnen erleiden /oljii aUcmitt Den t^la(#

mm

fentnD^'&mcit.

€iiim tmtm^o^lm @pf cgcf I jumac^m/ f n fr d* <6em Da$ ;fni^c/fo jklj jc§en ir )V |cb anct/ oi^ ^aw 0e ce in Der frci?^en 4ufr,
-

>3mm einen r«n Den fu^eüfdrmigen
fe^e Denfell^igen an einen
tritt ein

fioWen <?pie^eK^

imncf elen rnnf^ ftn flei n

^r/

wmi^ fern Daruon l}mtpe^ / \mn ? fi§e ale Denn
Centn; m,oDer
^an^ Da^ lenige/ fc Dm Dar#

pfiffvjnD ein ^ure '^eil^iufffein De^ s^ piegeü&

SKitte/fo teDönef t Dic^ enD|(ic^/e$

innen ri§e(l/in Der frep^en 4m jff»

3mm ein (*5ercfeir:t>on &ia$/fomwtni^ßto^/ifinnb
il tvie

(in runDer ^IlJ?drfeü(leirt formieret iji/ Dergieicljeii

Den ©Uteformen ^umae^enp flegt/ia^ Diefelbi^ ^(/mnn ee ^äf;v>nDQii\mt} trorDen/ in DemÖ3aucfe miteinem
nivin in

zy

Dar^u tauglichen ^njlrumct/oDcrfonfl auffein rtfrDere^eifle J^rennen/iDnnDwenn Dae ©laetreic^n^orDen/ (brerfc^aff/Dag e^ Dae ©efefeir: xnl^tc/mb la^ un lem'gen / fo ^n Dem '35(«flfeti
jDerorDnet i(l/Dae feine »erridjf en / fo fprin^t Da$ auffgeMa^ete

9ßefeaan Dem ^rtauff : -©erotregen (Krempe Durcl2Daffeibi£(<
ioc^ Diefenac^foIgenDe ^ISRirtur i)inein:2({5 nimm

Ami mom-

m

uiii,»nDDertfe9elt)on3pnneine0fovielal$DeganD<rn/(lrew €$/nacl} bcm t)a$ @U§o?eiefe morDen / vnD m ein anDer Ö5e^ fcfein get §an / ^intiwmtt wenDe e# von einer a» ^^•' ^"^

^^im

il(tn bamit bic dKtyeur aümt^aibtn

hinfommtt ^tib wenn Du
fo

'^bcrio^m/mbt>a$io(i^wibtvnmb^m^/

fc^ö« Drtevhigc

'vorti^r/ Der 0)?trfur/5crau^/ Denn Du fanfl ee^u^ttJCcnoDer

Drcp«6pic^eönget>rauc6m/»nnDIaßDae(^(a0oDcr@pKäcff

faKwerDm.

€<rtcnfoIc^m©picgcn5umac!)eit/ in n^elc^cm
mc§n)nDanDvre nicf^t$/ai$ Daj; mvin fel^jl

|ic|^

Ormj'er einen glatten v^nnD eigenen ^piegett
giCjieü gericfttet fep/^nD fic^ mit

m einen

'"^giegeüjlem /fofel>!nir(lMcf^{>er emen anDernglatteti

Dem S^auipt / cDer 4!)^

^ert^etf^u

cmm fcfeanba^ren tjnDfic^tdcfjen Xf^til Der (Jrfen/
:

oDer Q33mcf ele nei($e

©ej^en Dem 4^berf [>eili?ber leg emen am
tont er Denfef^

U^m m fole^ gro

Dern in ^wep ^^eil gefpaleenen '^U^cll^m/mnt>
j?

©emaflf cDer ^üDt/Daß e$ Der ^roporti^ (©piegede »nD (Steine gema^ fep/ t)nD Decf e Daß Ö5ilDf pn De^ auffallen ^^itc fo ^u/Dag ee Der /enige/fo in Den ^piegeö ^im tin fcftauttjet/nicljt fe§e / noc^ aaclj ba^in ^t^m fonm* '©er jt^
nige/fo hinein fi^ef/fan/foferr er anDerprecfjfgegcniX^m/Dem

^piegell vber/»nnD an

bm ^rt/wic er foö/ (le^et/weDer

ficfe

fc(b(^en/nodj /r^genD efn?aeanDere feben/ogn allein Dae

'^üW

imD tt?eiß Dod^ nicfet wo Dajfelbige fterf ompf

€jntau3ctt^o^(eii ©piegeU/ fonfun $\)Un itt^c^

mmt/^nma^m/in welchem Die QöilDer/tJnnD anDerc
©rt(^<n/fo miin

^arinmM ft^<f/ fc^<inm/ al^

fangen (tc tu ixriufff»

93c^ Dir einen feieren

® piegeö/fo (ang(ee^eA)nnD wieeiö
ttnfdbigmmiu 3ii

C^linDer pDcr@eHlgemac^efc9 / rie^e^

Konter 2i($lmt)/ 4J4 tm in tinl ©.taliiiiffcmcr Xa^d/ohcr r^ui^fap/ fc fdn pracp
aUmthalUn ^kkfi gf(tcücefcp/auff / x^ttfchaff ba^ tt »on Dem <mfjjTc|c/i?f Hc bid} na^mal$ ^u Dem ^oe^ / fb

mtm

mfmn

^pieijett aufföjcnicfjtct voortxn/ ^afcbaffvot äKc»
t)a^ t)cr 0piVgciJ j^cifffrc^/ v^nnD
tt)et>cr

^»täen/

Da/ nocfj bort gm tv^rm

rfe/Iaß Die '^anDf oDcr OJ^atvcr De p ©rmac^e/ in

mldim bit

^^i<^(U^c^t/^ract$^(^mbmiühii3mt>Utai(obunl'^i>u^i tia^f6cmatt5m(?ert)nnD Pyramide, oDcr^c^KßlocIjgfeict/ ^]>ic^(ü cng/gcrauflfcn aUt ba$ i^/iu bcm @mtacf^ gt^m

bm

mit(a)/mcmanfimbmX^ntnmxinnb<^tabtmmt(n^Ui
macl^(n^ficgt:(Q(^c@(mdl)Hcob(utwamuin^iibnii^au{i
ftr^aib x>oY Dicfce bmch^^ebrocf^mt ^cnjIcr/Dvig man ce in

Dem ^pre^cü/vnD Decfj fottjicn an ftc^ fcl^j? nicf^t fegen fonm/mt)
figeale Denn Durc^ DasDor^emelDte aujf(^enc^(eie-^oc^

inbm

Öpie^eü§mem/ro|c^emer$ /ai$^angtba$ ^iib inbtt fra>m

iu^timrüUv fid} alle Dte/fo t$ feften/jjnnDi;?on Dem^i(Dtt)or liem5enj?e^mc^t$UH(fen/»ertt?im^crn* '^nnD emenfofcfee«
^cfeemgc&enaiicfjDteanDeregog(e^)^ie^eK/fotvie Pyramidcsfonmcm/»nD(iffo/irie;e^e5eme(Df/0eorDnert)nD(3efe^^f.
flnDt/vonflcf^

'^^^[^umac[^en/^nDDre<in|1aümemjt>enDi^mitee(ic6en^e^
^-^^ii?j)Ten^2>Ia«ern/Diegoh(e\)nDau|f(jeiralbeeg(a(ferne

«ber mit einer anDern Dar^u tauglichen QKixf ur

^nxfUtUgm ^be^md^tn.'^ubm^n^ciüinm tbmm machtmanrnbünm
aagrtv>nDf«Micl^(ec^oDer^la« a«ß (hcn DerfeU^i^en $9^i;^ tur/fo^ut^nD leidig man ;mmerfann; ^ennwoDie @(afrt: x^nb eriflaü folc^e^ ^(et? auff Der anDern ^dun nichj ^mttt/ l(^iirvman;7wre%a«ßmvfef^|e§en;^ennDa^@Ia^ ijl bmnvn
bmcf^i

m

I

im fchm/ob<K fon j?<n öar^c^möt^cr j^cf eti / ohn D^^e gcmcbre
Uimnan/gki^mcMid} ein

|fc^trmt)m/ctJcrnimpt berfdtigen
f^cr (*5(an^gc^cn Der
ff

(Soniim ^mtic^t a^irt»f i>nnD A^crfcl^trini^ .'©cowc^cn nimnt ba^j obv^f mclDtc ^iat/^uic\} ttnt iximm Hngtt ^nc^füha t><uaupmb tvcnu bn fü^efi / M^ cö taffcU \taUmt^albmm^(mmmi:n/mnt)ai{oMn(m ^iiUtßki(k ?orDm fo faß c$ aufl^Die ijani5/|?rcicf^$ aufi^^ic eint ^titc Dcß
iÄU| fem ^ujft bat^wifclicn f

cmm / mnb batinrnn

xiafd^lcffm

bl<ib/btmbctftlbig(vttt)aUmbma^taUt^^ntii^t:^mn fclc^ce gefe^r^cti/fo (e^e emc« ^a<^ auff cm trcrt rrrte!X(?ffc(/
oD*r0laf(m{>mee(S(cm/ot5crfcii(!auffcfira$t5cr^fdc^m/j[>«
llfv^e
fcfett>cree

okn Daran jf/fo i^ c$ fertig »it D gcf hau*

^aeXLVl].€ap,
>3«jm JtupjfcrDmtDgpnn jcDce
Drep

^gd/»ermifc^

mit ein \vm^ ^dn\kin/mt> Qitfmiä/laj; mit einan^
't)cricr3C§cn/t>ttt)h'aucbe^ut)cm(£it^cti?icobftc^^^^

dernimm gpiitin ::2^i!/Äupffcr örep il^d/tjermifc^ mit em frcmgAntimonio,ijnl)<Si(bcr/»nt)mac^ cm Mixtur Darauf. €(üc|c ttf rtimeti Q51c9/önt) tiocl^ ein mä^l fo vie( Silber/ vnrid ntac^rn/tricgUJcfe^faKe atic% aug anDerrt ^etaUn/ein ^ni^
^ara«g.

©IC ©pteacdauf^ jupoIKerm/t>nt) f^on ^cK
lumacbcn.

eSaöXLVlil.Cap.

Ä^^k^e BptröcUtJnfiaf^tjnbDnfauber/oDcrtJnrbcn fltiDf/
'^'^Wc fc^itf ( man an|fe m @c^(affmu§i/ipmiD (ef! fie Dafdbp

j;

^mt i)cr 2(((f)üiii)/ mßuf^m/^l<itt madim mb poimn.^fiaUt bct
4^6
'

/cti

ige/

mU

ä^tnbnpolimt ^aUnmlt/ ttmatm ^o^{ ober mffißmäiba/ Ufot^c^ tficfi t(vom^€n / ($ mdcfjtf j^n Der Bc(j(ctflr|lcm ^m In^m/fo nimm cm Jpo(^ /formier »nnD mac[vDa(1clh^e Dem ^piegetti^Wclj/f (eib /n/Deti ©pie^eü/ nut ^eefe aifo DaMiijf/
Da^er ficfemeräenDteknjeöjen fdtine/ mnMaffj^nmiKmm S^uc^/auffwelcfeee Dae reine «puluer \)on i5c^mer^ettt?nnD 5öemt>(?emge(lretttt)ee fer)/fem njotreiben/oDe^ nac^ Dem ^u /Bti |uuor attflf einer !^affe( fep ^emac^t/Dep ^a(ef $ t?on "^t/m^ t>au mff\hmvm/mnb Dcnti^um legten mir 3Bem|lem/ t?miD Der Qif^m t)on "^(t^txn winD 2ßac^§oiDerJ?o(i^ wol rei^en/fo
tt)irD(ersan$§ellv)nDfiar.

€men ©cpmcrgcttförtic ©picgcl
Jupra^parteren»

Äljj%>3«^m einen ^«(en ^c^mergeö/ (a^ DenfefSi^en Wem Ql,\p»^«^n(i^f ^«/«<^cfettt^^ö ^wtc^ ein ^iicfj reKern/ »nnD ^^^tmn ^um Dritten meinem 533a(]er wafcfeen / fo er
ii(l

lecfetvnDttJolprä^parierer»

€fti gcme(ne Siegel

@pf cgc((i)tinb $Jli^tntcn

|umac%en/»nD Die fepie^ettaup^ubu^en »nD^upoherem

2(§ Dir er(l(icfeern ^orm t)on OT<ic^^ trie Du Dierr(6i0e «^^fel()(l l^ciUn voiit/ t>nnD Denn einen jr^Dinen ^etf el/auff <^DieQ33ei(fe / tt)ie Du Deflfen nachmale fc'(( erinnere wer^ tm / ^uric^ten / Diefcfbi^e / Damir fie Demöefcfeni e(^ tm 3J?etatt Depo Keffer wiDerflegen fönmn/ x>nni> von Der iji^e De^ 5e^
ttJerenic^t ^erfprin^en /

1^

innwmbi^ mit Dem ^t<mb »on

(je^

ßoffwm ^it^tUfiümn

U^<umn/m Um

U^fikin^imin
macljm^

cnDtiic^

(lifo

trtc^crumI) falt n^cr^cl1/ fo

p\lu Den

BpKgdm

Der ^orm/tt>iV tfujl^n be^rr(?.-©er(^rDcn abcr/fo man Dar^tt^c^

tMuc^cnpfTc^r/fmDf tucfet cw/fonDan ötcler(ep/ale @4mcr^
gicgdfJf m/gchanDt Q3cm »on

$d/^cmbjiim/ Hc ^c^aalcn v>on 5>)?eF}rfpmncn/ a(tgcf!o|fm ^ocf en/ ^pfen^op/ t?nD wa$ Dc^($Ificfjcnmebri(!» .©ennmanlafl Wefe<5furf(em pu(um# fifmt/nacrjmalöturcljmfcrn/ »on nrwem in einem 9)?(5rfca
po|]ert / in

einem (*5efc%in bep einem Jewer voatm mttm / U(i (inmx m^mpilnttUciitn^tanb werDen/ <iuff einem fUiU ^fein^eneikrt /mit Gaffer nocfe fii^tiler machen/ Dae Menftruum öenvinDf/vermifcijen.^enn Diefee (jefc^e^en/fo nim)?f mAix einen ipaf^it t)cü €" j{^/ fe^ ee ^u einem Äo^lfewer / ia(l^
tt^enn ee nic^f mel2ri[ru

y/in Dem ^af]energeben/mit Dem

A qua ardcnie

,

oD?r ßct^nrnDfen^TOein tpafe^en / »nnD Die^e^
eiDf e ^rDe auffvnD <?nnemen,

fc^mel^te COJetan ui/oDer auffDie fa(fe (£rD gieffen/Denn fie fot^

im vnD mäflVrt Die ge

iit

F@}><c^ct t)o« SJJrta« auffd« andere 3cifc
{«mae^en.

^MU.dapl

n
viii*

^smm De^ aKerfeinejten ^pnne Uf, ^^di/ fein ^upffer ein* 2^;^eit / (1^ mit einanDer fcljmel^en/ nimm trieDerumb eat^
io^t/^ax(afitx>on Filter»;. <lo^t/

etnierten 'U^einj1eint?ii/,

^rjjiiü^:2(vfenicf rif,
CD^i;rf ur

^o^t/^uHimaf iii;. ^o^e/ gemein >Oe{c

io^t/ ia^alli Diefe <Stü^ Hein puluerifieren, ^erfelbigeti ^u einem ; eDen ^funDt De^ v>or gtmdmn (^efc^melJ^tett

CSRefaUeiüi* -lo^f ^in^ut^un/troi au^raucbjn »nnD iaufcrn/ nacfjmaie ein menig ®riecl>ifcfj <25ee^ DarauflFgieflfen / Da(felf>M

3efo(anaDa(aflfen/ei(je0iinfan3e^rennen/pnD Die ©piegel/
tpie

Du n?i(r/DaraM^ formieren,

2ii

ili

4m
€fti

©mtDcrSlc^fm^/

mUn Seil; folc^e* inmti^tml
m einen iSicgd/irörf

^3^^^ ÜKeffirt^l» ^fmW^i^nn/mb ^Sflmcifit von ^SiU
^<v/itt>t$ UijAo^t/ ia^all($ mit cmanDer (cf^tmlt^m / t^u ($

mit

y.

ie^i \Mi\mxt ^iiUx cmc voüi

mm S^mt (Ic^m/ tg« em}?vint)f voü pr<£pancrcf ©alnjrof
|hi|U/ (a|j mit emanier fcfemci^m/ fo mt!t ($ j« einer 2)?i<tr«r.

5f>3mm (&?cljette O^in ^en / fo mel t)wir iit / p ^ie|e(H^^ M5nmöt in einem ^*fl)g fieDen/ t)nnD ein treni^ QiraHfci^
(<i

&ummi §in§u t[mn

:

!Rae^mrt($ nimnt Den J?am eine^ lungen

^mhm/ia^ mit ®alnieer/v>nD gemein ^aMi'ß aiiffbic ^elfp
u/obet (imn dtittl 'Xfyd mit einander einfielen /ai^ Den ^(c^ fitbmmalin Dem felbigen ^ergehen/ Dae ^ia$mitt>cmviotst^ nte(DtenS(|i0 wol tt>afefeen/Da$ Q2>(e9 ent>r(iefe|erfefemei$en/ t>nD au jf/ oörr ü^er Dae ©(<i$ ^ieffem

Vitien @pirgelau(;
®(ocf en ^3mm "^

©ta^ef jumac^m*

^DaeLIV.^a)?.
®?eeaaii;,ft .fein ^upffcti.K^(ßm iiU

^o^c/gionn ij.^f 2Warfafit;ri;\ ^o§t/ lagaüee mit einam t^ ler^^en mnt> fe^me(^en/in einerunDe 3^orm^ieOen/j>ni) «iiDtlicfe mit einem ömergef / mit man t>i(S)atni(^ au^fo^e V
iuß^u^entJnDpoiierem

€(ttm@pfege(5umatT;m/inn)ct(^cmc^f(^cütet al^ 5e§e einer ^mwe^/ Der anDer §in$u.
^2f"^m^een^(vitfe»nD^kicljekrte©pie^ei/we(e^e|tt>e9/
(?D(f anDert^al^mal

foian^ fenen/al^fic^j^reheiteerilre«?
ffet/

cf f t/

t>mn bk ')^ro\>cttion tu\^t m öicfcm \vmi<^ tjor / t)erfc^ajf

^.1^ fic/ t)U b<\)i)t^\Htß<l/tmt\t>(t ein Der lange gleich (Vpen/

niac^

)6nm

bcpt^f« cnictt

5uß/a(fo

Daf? fjc ftc|

mit

ämntin

iHrmba^.H'A/mb fc^cficauffcmcri^-ü^nm

m tJcr^imalfo

aHjf ^5piKfic^gc>j('n Dm<;^cjfmi.ubegckii/fokDuncff Dk^/ re gc^^en ithc^c Der je« jgcn / fo Du Darinnen fi§e|l/ ^er^u/ etliche
lintueg,

€(nctif ac^en ©pfegcliumac^ctt/fnfrcfc^mi
oner ba$Qin(thm ^at al$ feigen j^rer

mU

'^

9T3^«"^

t)nt> fc^nett) (b xfid

em3tvitftekne2:affel/oDerem Mhnmbc^n^tU ^'ef en D«ran/ wte riei Du mit/ t>a^ fi^

öer^ilDer erzeigen foaett/mac^emeit<5piegeIDaröf>er/»nnD
jletl

ememOJ^enfc^en/oDer foti(?enwa$ Du wjle/D«rpor/fo fe^eM

ttereealöfepen/l^rermd*

€«icti|Ta(5m ©pfcgcf affo juflcneit/ta0 matt
aü($ t)a$imi^c/ fo tjon fernem gefe^jc^e/m

äaeLVII.ila^
pe^^effrig
|f «npdcfee
ficf^ Dieafee ppofop&i kmil^^f ^Bfer^^^rtDr Spiegel ^u machen/ if! aug Dicfem ieidjfde^ ab^unemen/ Dieweil fu mit foicfym i^Y< S'^df) au(^ U^

^iihin geCangee/Da^fieDieglatee^pregel aifo (ieKen (e^rnen/

Da^ mcm ciU($ Dae jenige/ (b »on fernem tjl »nDgefefjic^t/m |^^ wen fe§c ^(^ (?eüe |Bn/ Den Spiegel/ an emm 4>rf/ tt?o Du ^im teilt/gegen ein fo gegen Deinem ©eficfjt geric^fef fcp/ric^t^ti Daftlt)flfein(lraef auff/oDerfa^/^n/Da ee «)on ^7d§fen/in ei^ tiem<£teinein/(ag|hnau|f Die(ceiten/t)HD^in<ibtrer^ktt^e^ ßm mt> biegen/biß erDir Dae f enige/fo Du ^ufef-en bcgere(?/^eigf m^m{(t. 0(1 e$ aber fo fern/ Daß t)\i ^^mitt^mm^iii^t

4^0

5D()tt^et^((c^{mt)/

'^wd^tüdi mui(^(n Unft/fo t^u ifynaifo: Tlimm tinttitt ^nftrttmmtm/mitwtkf^mmanDUS)6f^c cmee ^iiige ab^u^
meflfenpfledf/ric^^Dmöpic^d nac^ Demfcfbigen (Sc^nu§r jh-arftiacfeDem^w^e/foDufcgm tt>t(f/a(foDa^ Die 4mp Dm Angulum ^evf §ci(c/ fo fan (lu alleö Dae /ctiiBC/ fo an Dem 45r^

^a§m Der @püad gericfeta tjV fc§m.

^aeLVIlLß:ap,

^ hum,^)nDDc^OlUf;aufjcmcm€anH^/o^cr0cf^ornflcln/
cmc$fomela(a Dcf; anDem/(af; aüc^ikmpulufnfirrcn/aujf tm Uinm !Xuct flremctt/ Die Mn^/ <Sfpcl / oDcr <?« Der ^pfett/ fo Du §arte««?i(e/ Dareitttrictetit/nadjmiile mit t>cm Luto fapienriiE attenf f^albcn v>mbH(ihm/md^ Dmxi^ tvadtn ir>orDen/ Jetver le^en/ »rtnD fo balDt ee heiß tt?or# <»(fo mit (imn^ct in ajTer t)cn ^e^Deit ^(eic^efale alfo mit emanDcr ^er^/m Dem öMdfe^en/fowirDtDa$ ^'pfenfo^are/Daßmanaüedep tiamit

®

m

örahn/att^§atpe»/ t>nD ar beieeit faöm

g'V^mm fUinS^anfAvnw'^(((äftaut/mb ®e<^efie^/emd
'^
fo
t?iel

a(e Deß anDerti / laß

m ämm nerven »erglafur^ert
meljfö §er^

J^afen/mit Dem Luto rapicntia2tt)obefliei"bt/ Daß

<tuß Dritt^e/aifo t>ei) einem Jeu^er Ddnert/Daß ($ Doc^ me^r ati^

mb

Irenne/xjnD floß ee 5ernad^ ^u emcm (^tcUn^ulmr. ^t^tmc x>mbw>iMe Daö(^ fett Damte/laß »on tietpem ^iß ttJtrDe«/
Dajfelbt^e et(tc^ma§ltrieDcr§o(eti/»ttDettDt(ie^iit

dttem '^a(Terit)ieDer«mb aHpfe^cn/ fo
ipr^aer^att.

ÄaßLX.
l^r^anDcrrt/Ui^

üap.

573mm ^eß ÄMUf$ t)nD gdfcrkitt t)on ^mi^/wütit vitnt)
i«^m ^ur?clfraiu/(£rDf vnö D^f^^cnirunn/ m\£> fo t>tf täte m mm%2tanU< von @(ae Df|]iarmn/vt>D
icfe

irmpcrirr Oa$ ßan^t ^i)(m in

mmol

C0 för ra§r ramcrat^t</ j)aß

tm ^>ajfer/ fo trir^r c$ ^art/ mamaüm ai4 w
C^cr

SaeLXI.Cap.

^ Kiäal$ Dc^anbern/trei^^cjlejfen vnDDurc^^mu(crt®(a$,
?rm2:§al/tt?cic^c^ciffai «/x§^il/(a^
ttii(

cmonlJfr »o^mi^

fc^m/t>a$SiDfm/nacfe Dem Duw^upor lffi| öcm<tc^tyrmg« ßcrum^ Damit tcfh-eic^cn/alfornttcmattDer cmDvdfe/ot« ©«IJVti ijaut ffttwlcf ein/ in ein <inDrrc epfeme DCd|r fcljieten/ ^iefdh^r t^nren »nö oben mit leim ttjoi tjerf(eikn/txiß Dae Je^ «)erniergenM§inrinf<5nne/e0a(fof>i^D« fi^<^ t>a^ iia$^c^t f o^tworDen/ famptiic^ in tiae JJctrer (egen/ »nt) cnDtfic^ in ei>

m

Item ^o|T<^r ¥oiitxtumb aUt^fc^en mt> tü^Uti.

^kfänffu.
4D«6LXlI.S:ap.

9>3mm ®?enfc^enÄ'a§e/fo an einemtrucfene«4>rf ^ele^m/
mtUn/ tt^(f^,tml$ipuimw fiere«j'rt,(einem fofdjen ^oifsen/fo mit feinem ZUmUc xnb^xf 'ctpletttentpoi »erfegen/ mb an Um ^iuntitlc^/mb aUm $iV
''lag Detifelhgen erp(ic| tuoi Dflr:

^eii

^fen fo lang Depiüicren/ hp niedre me^r ^erang troijfp/unt) Da$ S^fcn/ ^<^r/ 4Cc(c^etv
ttjol

tJOrfirik fe^/in

einem

»nD DirgWc^en/in Dem Raffer r<mprrirrn/fo wir Dr e$ fc gart/

Äff

Drm vcn <©e^(an^mf rawt <incn gu^n 2^§ci(/(aß mit timnM »ermifc^m/^er ^drmc fo man Äit ÖKer^m/wcnn mawja^ d'm/itt finbm ^fit^t/ttc^ ^a^ bauin U^m/na^maU Mtrcfe^ f(r}^m/t>a$ Gaffer mrt emem ttitttn 2:|f it ^^(m Äc(e ufti'
mifcf}i<n/mnt> t>a$ ^T^f^n/otu &afyl

bamüum^mmn/ [^

,©a3LXIV.€ap»
•Qtrnimm^oä$^Uit/'J{intt$@aU/mbbt$&a^$ >öon ffem f)au^utf^/ »rrmrfc^ t>n^ dfc^ txi^ §ri(fc ^9^
f

fmt)aj:mnma^/fotPirl)(cetjtejraüc3)?affcn5<»rt*

lfc^^tt$

mir iXmiöfafp /

«»nnt»

um^tmmba^ ^f^a

©ftttCUtlWr.

,©a$LXVI.e:ap.

ZUdi(mmm bt^^afft$ »ondrm ÄmtifJ5^rt60^uii^ am gcnatiDt/ »rrmifc^m Daijclti^m 5amit r^ nii^eiu
'flarcf

fcp/mit trciHnarfoAjrelpifc^ ^tunn<t(^a(((r/

tnt>

tmpmttm i^xcl^dfl/<>cUfim/mtf anöhe i^affm bamiu ^mnaUcin ijl tirr <^afft i^(larcf/t)n^ fprriidt b^iö S5>

itnmt^m^mbwmimnbfiv*

mifc^cne in einrnt )p4fr(em wo(/t5ft ^ fo lait^ mttt tinam

\^U^ba$'^affaHnnwitbt/mt\t)kf^m
[iroi (<mpma'fii/fo wir^r e^ gewaltig gart*

t>A6 i£*pfcn öoriii^

4D<r

nimm

7iat\bt$®aU /

ptäm SlPd / CÖ?ettfc^m

armoniac,»nD Dcß ^affce t)on ^<ffdfraut/ rinc$fomcU(e^e^ an^an/mif(^ <iU<$ t>mct cinan^ ^tr D«^ trmpmrrm Dii^ ^fcn Damit*
)ipartt/Sal

©IC JtDöIffee.
^et nimm ber Oiinbtn »onSranar^tpffcfii/Deß @um^
*

mitjon ^pp§cuw/Sal gcmineum , t>rtnbgrmein @ati[^
jcrLi|"fcn/|cD€$ ^rrep Dritte iX^d/mcic^ene |u e»na- Ö)?i«

|f<ur /

^(j^eic^ot D«0 ^pfcn/ fo fic t^mpcrif rm tvolfcn / bamit/
ce fc§r §art»

unDlaflfme^ernac^ittDmiioajftcn )?on Dvcttig/t^nDSc^lam

^mftaut wafd^rn / fo wir Dt

g>3mm 5?cfTdfa|ft / DiinDt^^att / tjnnD im^tn

StmUn

J;)atn/ oDrr fcfjcirpifm '^ifig / t^rrmifc^ aöc^ mit ein rrrni^

©rtI§/i>nD(fmvmfr ^.^ß Cf i; j>n Dömit/ce wirDt fo ^art/ ba$ Dil aür# anDn* <£vfcn Dajiiif fcJ2>»«Dcn t)nD ^r^atutn f anf?»

Spfm tJarmncnauß: -ODit wo

bu

($

no^^dtUt^abtnwiU/

fo t|it eftt)(i^ »öii ^o(f$^iwe ^m^u» 4>t>cr macfi ba Du wiU/ D»ig

^a$LXXlL(lay.

din

fMm mWaffm ju
tpol »nt^r

Wärtern

I0f$

iiti

^mH xfoü/fio^

manb^r/prt^wnif

trüitbm ifeafff §crattg/iu'mmDrjfd^jgm^afft0/»n«Dt>^ß ^rtrn nun ii\itmrvhtl^m^m^n<thm/it:bc$ cm^PfiwD^/@alf
fnfrr/Sal deali,

Sa!gcmmeum

,

tjnöSalarmoniaG,

jtbt$titt

SytitiHiitt/ fr^ (ttfre in

@f;i0 iw.mt}i^

X^ x>nU( bicdxti^/la^/mnnfcfx^t 3cj(»orii^

cmem pooi vtt^o\>ffun t>nD

t)crf(rrHcrf

ta/Ut) cmem ^o^fctre? bc fliüicren/ wiD bi<^^\-t mo -s33aff
fm/fo t)u tamU {cfyuimn (a|?/ D«imtt t^mpmmn»

'*'

''bium,cmei fo mial$ Dcg anöcrn/Dcrmtfclj mit

Dm (?'(lfftci|

öarmin

Äa$Lxxv.e:<i|?,
^i^j:^\v(r}io^t/vnbmf(^voohmrtmnbct:^$maäii

bU Raffen fo ^att/ta^

mm

fic vcci>(t

t)urc^§aa>c

no^

ji

0« folci^e SfKixfwi* hn\m<i)m / mitbmn mm Wc
^a^LXXVI.eap.

€fn andere/ it)c(c!;e t>a^ €ifT^tt fo ^art mac^t tajj
rDa^LXXVII.Cap,

oM\

mxffCi/mntf ^(ttUf^ mt$ fo -^id al$ b<^ am ^Kdf cmr'foi;rt)oi-cnttt cimnbtt/ frurft bm i5<'jft Diircft rin !^tjc^ au j; / ^ßu bm mtbun Xf^iii£)<t ^u ©äfft §m# r$ noc^ 5^i^ ipbavmmn<iW |»/9nD i^rcfj i^a^ ^^^m/in
ij^fi^'^^n

bm

bm

,®a$LXXVIII.Cap.

Uön ne n?m in bae Jetv>er/i<^f; iilf«^ Mbtmit bmi Stammet barif
*wjfrcya3ciipnt)rcfcmim^vvrtt>u>Kt>ttn?j(rformierm:Q[Bwr^

Ä^f

iii

4^4

^m^xt^id^imp

im^'5ej(emgcfortcn/tempmcm/fotrirt)f fo ^att/baißmci» <iü(^ (mt>(H ©ffai Damrf ^(t^awcn t>nt) t)ttrc%art>«rtn fan«,

«

^Pttfurr x>on (Eahmit (in &unt>t in 5[Ca(fef/ tKm JB^\)n^^ ©äffe t?on fkin i?a«gtrur^ flc^«t / »nnD cm ^^^^lütnb SKcffcr/ <®o(c^m/®f§r/ ct>rrattt)cr©(Tcn/

J5S

3[e

t>it^

^0* ttndf el b>ia SifTm la cm ®ci^§4Uf / cbtt (int$ anf
*

öcrn X^i(r$ Jctt/fo mif ^nfc^hef ^cfc^micrct fcr^/ij«^

nac^ma($ m cm (cmcn Xudi/ »crjlrcic^e rmgö §n*um&
fcicPmtt^fc$Dctt/mÄC^$ tt>oIg(öcrt^/n?ürff$ incmfauecr^ap fcif/fp mnr&f Cd fo ^m/t>a$ man aUt$ anbm Siflfcn ogric SÖWge
^armi^crf(^tKii>cti fanm

r©aoLXXXI.€:ap.

^3wm Sal armoniacvnb m^ci^f^tm StaH/ pogtool
»nccrcmaiiDcr/ »crmtfcfemit frifc^cm

(ammm^ap

Tcr/»nD f cmpcr jcr Dao Riffen bamiu

©a^^iffm^artDnD foft^rlj^jumac^nv
wtccjnßiltcr*

«a$LXXXII.(Eap*

5>3mm ^icriol/tjnnD ^cf^rannc i?ir$ / ot>cr @(i(f<n S)ctn/
^ ^floßpnnOfc^af» c^i» pufucr/fcfemicr t>ao®(tmmtr0cm
^nfc^U«

i i

c^c^^cfcljf^ert/ ta$j^uiuctt>aYaviff/matfi$ in

tinm $mtt

ödtcnD f ci§/t?n^^ IiJfclje <$ mbtUch,

m trn tft^iüitxtm 333affcm

€<« andere 5Sn'^ fof c^e^ jmiemcp tctt.

Äa$LXXXIIL€a^
^a$imi^(bataufffo t>n wilt/ fotriröt ee^anil linttmbmicfy^l$b<mU^ ($mnn mc(^l^iücni>ma^
(Itcutre
'

<%f n / \?nnD attw^^cn in

^<m ©afjt tjon ^tic%tpttr$ mt>tmmb

€m 6cfort^crdJ?i)rt«t^m ©ta^lju ^*ffm
«aeLXXXIV.ddp»
lauutcn '^afjh' firt>m/t)itö ^f n (gragl

tmnnm tatu

pmcr<m

TOM*ömt>iratrrauflrfo(cfe^dj|(re<irattii

|ttgar§are/fonmtm tin trr«tg<Sc^acr@apffrii/ e§tt ficiti Daß '^a^(v^inm/x>nbia^al$ bam bm ^eafji öarmnmrcm^

©a^ft)dc^< ®(Tm

t)6cr

WcnmITm

fyxtt

Äa^LXXXV.ffap»
3wm®enfframm/W<i5aupc§viar r>on
fcfj<n/»)nD i^rDr obit ^tgmx^^m/iaiß

mcm 3)?m^

aüc$ mit

maw

bttfi(btn/mb Dae ©ffm Damii rcmpcmrcn.

SaeLXXXVI.gap.

'ma^J Darmnm «u^/fo wir D( <$ fo trci^trir §pnn/ pnl>

<6apffmnml0m/^Äß<0foweißtra^e/WlCfm<g|lbrr/^)nn^
'

^atm$ fctmttm »ni> mac^ert wa^ Du mit Zi&Unnnmm tct
^dfftexfon^Kttigvfnb '^k^mtoürmc/fo
(<n/natSi btm ce ^«uor
t>urrfj f inütic^

aug^

Ö<f rwcft worDm/milcft wol t^nter et naiiD^r/ unt) würff t>a$

^tp

wd §rtg tJitD

gif «crtD gemactt/Daran/fo

iPtrotc^ io^att/t>a^ t)ua(I(^ an^or

^ilVm

t^amtt Ourc^fc^tuK^

^acf

44-9

tiefet ^anßCn

^mf^ loannis

Baptift^e

Birelli, ttj) §ürcrcff((df)en

t^u&^dtbc^

@obatft t>nMc§vct

t^oii allerlei)

^n^

^ ^Ott &em Sale gcmmeo, t)H^ fciltcr ^T^UO^

3cfc^

N^e Minerale ^a( fafi ta^2(«fcm
<ja(at»ria

|flI/t)nD^ldd>fam tJurc^fc^dnent): ^nnt)fTnt>m
fic^ feiner

^an^c

^rcfic <23er(je /

au^

«?rlc6rne$Dje3ntt?ö5&n^>*«i»t()efotiDrrn (Scfjrofciffcn |rrau^

örat>m/t5nnt) attcrlep ^r&eif Di^riiug nmc^cn /trie niatt fon jTrn

tcr?»n$ mit Dcm^laKi(?cr ^ur§un v^e^t. fc^md^en/t)nnt) nimpt

mm U^m m ^^mW ^cmpcin
4(1

^$

(c(l ficfj

aud^
\iitt

-togt/(5a(nrtcr jtrq) ^o§r/(cf?$ a(fo mtt e man t^er in f inem ^ot^f

tm von ©1(10 mit einem ^efliniotrn ß:(]ia/t»iß C0nuff^rm^<^

45-0

^on^ctW^Am/
t(m wibmtnh ttU

^tn au§^cttMntt U^m Uäbt/fU})m : 21$

l^rn/fo wci^crndn^adcr au)f ^m ^o^m örg &t(cf^m$^Kp
folJiel tu S)efm v^nficli ^tgcUn/ nac^mal^ wiifttnmb $mmidmn/xmnt> taf^dU^t fo offt t^nntmlmbttlp^Un/ büß

fm/

xiHitUmmtn/ xcixU<$/\^Mt>i ce Dm cufffrlicften ^uffum^: |jf[nö(r/^tt ^a(f(pn<?)iefe$ Orlc ^af »nö ^eli atte Spiritus vo.
latiles

m |1cfe:^rtD

if?

öae jctti^e/ttJ(I(^r$ t)« 3((c^imt(Tm fo r1»

fcrt^e gcjt v)nD mit »tta Wd^Jüfeem iJIeißö^ fwf^^/»»^ »rrma^iw

Dfß ÖJJmfc^en i<i\> x>Ut a\i% ^aflV« virK

^ii mm^'Xi ^mütfti @af §

pflege ju prae#

V«irKrm/»nnt) &urc^ Die Äun jl nac^

l^3«fö^ffe<Sa%nÄC^jumac^m/(e(T m^tt

t>k 3(fclJmDe(

v^^^r(?»(ö Salicornia,otJifr @lvi(]c^mar^ ^Kmmt/xcti^9
^micrmKönnt) 0j^ au jf|n?cm Dnm2:f^«l rmfi^Doi/ fo f^§t fic|p ^a^ 0afe rtuff Den ^:boUn voU ein €ri(?aK*

5Sp«Dem ©a(6 Alebi oth gctianne/mil)
\mtt TtMuty

Q^^ ^er Di'efem ®a(^ jlnDt W ^itihmtn nk}iuinn\tf{
^^03?q?«ung: 4Deim
ttJdc^ee (?oc^ ^ep mir Drr

«hc^e wd(Im/c^fn?rof^(/tmnDm.^
arf^cit nicfee

®

gemäß fdfeemer ; '©rnit;

man nwc^c e^ auß emer <jeit?iflfc«^rDervfo aw^ZU^o gc^rac^t unrt»(/ »miDfornmen vieri^cri fo«Der{>a§re ^tud'cm feme^
ifompofutctivjnD "vöemnfcfeun^.

Äic ÖrrD vi6cr

i

jlvnf er

aae»

Iimacle wefbm lam/m^ folc^c i^rDcifl vol^t/mb Unä'a ficfi in dar 5<»rbr nac^ dnn ^lut

tt^tm Wm^(in/Sz\ Armoniac

,

m mni^

6j?arcafrt v>on

3(rfcnt(f /akyandrmifyj^Kaun/gurffr^ilaun/ Sal

Gcmine-

um,Qöum>/ -Oi^fm^mi^enfraue/Sal Alcali ^cjloflVrt/t>ep

batciu^/mbtikf($i^ba$ Sal AIebroth,(b*)04t bmaiunOikf^U

ta^ man ce für t^cwtm mt Upiiclim Öclja^ ^aU(/t)mn ucon^in^im ttnn Mcrcurium gmaitig/ tücmant(itt>a$
:f ufjffcr in ^citfi/mii ^ilfft bcmf^ibigm ^u cmrr fokfyn ^ott^

mm

fommen^Cie ^nnt)(S^tt/baf; ($ öd^-Cimentatfones öUgpCif ^(U ffiiTtu at>er rrf ettnm / cb cm fo(c^ ^a(^/ f^ tivtmann ^m ^cmbcnfcm^H/ ^ut f(t}/{oi(S (in mni^ pa\>cnmff ßinmt>c ko^Un/tmn ba$ Ufiifm^tan^tUtnntn/mtf wirbt ^n cmcr

^at^ufd^md^tn/mb bm ^däin^m Corpus
imibi<^(m.

r©aeIV.€ap,
|j?^3tt fe(c^^<;(^ jumadjcn/mtiftSal Armoniac, ^rmein

^r^paricrf&tl^/Salgcmmcurn.Alumenplumofum, ^^^AlumenSciffilc, AlumenRocha:,vttt) AlumenSacckannuni (inu fowlaU U^anban/laf^aUt^Hcinpulümfit^ wormm pfab$miß tm/ixi (imm &cfd)invcn ^k$ in

vßl

mm

ti^oiuimn/naciimai$ iiuff der ^ciflfctt Qif^m rongcdcren/^um <ln^cr«ma( fo(«tYren/rn^ tr ic ^mov / (ongciinn/ fo witbt i$ ^u

iintm fo(c^m @a(^/ir»c bi^i Hx XiiM >otxu^{xtu

4ft

Konter S{(#iii)/

3mm OBüttfraue

/ ©cljelli^ur^ o^^r 0cfjtt?a(8em

<iUm Dtefen Ärauf ertrDert @aflt fo ^uf ^^ fan(l hcranp:!^imm nacfimai$^cmm<öali^ tin P(imö/Sal alcali ein fyiib Salarmoniac ac^t io^t/ mifc^ bitft @al$ mDemgcmdDem @afpttJüIt>nfer eittÄnDcr/Iap Durc^cmFiltrum ta«ffcn/^)nn^ fci^fo (ang ^mn Jewcr/ ^ipt)a$ (5al$ auff Ocm ^oDmham

pfmW

jjg^!X(i^e

nemmm

ro^te

Sr^m

/ te^ Q3(uf$

t?oii

em^mr

^^ro§(§drigcn CÖ?enf4crt/ rotten 2<(ejranörmifcr>m ^irfe^
rtp /

2^«m|rr 0a(^/ @la$@a($ / t>nnD 5e^ (^afft&xfon wilbt

(Eummcr/t>l1n^mac^ma^fft>IrT13c»fl^c/tPtroi>frtgfmd^f/rlrl

@a(^ Darauf /rö flrmgtert t>a$ ^ccf filier/ »erwanbclt D<?ö gpnn m fem @o(D(/j?nnl) wüDt ppu Dma((m Philofophis pf gr
|oc^0erü§mcr*

(finSalinamJumac^m.
r©a$VII.grt^.

^3 Qi$ ba$ ^mm ®(#er(l(icfe i« einem ^(Um tautttm
jEJ^^<?flfer^ei'0c§en/ ^i^ee
5en/t)nnDfolvm^fift)(n/
fic^

mt)fmreI6igmwoUempe^

Hp

OteSaliüaaujf t)em

^pDmfi^m^

©Ott c(mm (Sa($/fon)(cc(it ^ac^^ jct^e^cf

jerge^civnacfjmale

Durcfe

m Fikrum (olimn/mnt) mtu

"Qcn l>cm @rdn©al^/ fonflc» Da^ föffc

hnD Dcrmanöelt Da$ gpn« infm &okt ^itttßv
^ntüo^mt D^p Ärtö für cm guten ^(au»/ mit tcm t>mntU ^m/ta^($aui(^i^mt>u^o^Un^(U^t cm öroflfc S'^ammm^

für cm -Ordnung in i^erfcfbißcn prxparation

Äa$ X.
^y{t$ ®a($

(lap.

n?iröt t>on einer t)c(?itticrrclt/»n^calcitn'crfct^

^cinj^cfcngcmac^t/wömufmanficnac^mafeinöcm^ fclbigcn |§rcm Raffer wictJriim^ v)nt)»onncwcmDc(liÜicrcit/,
fo(uicrcn/t)nt)cnt)t(icfeconijcIicrcm

^0« ton Sale alcali t)«& fdncr Krajft
9(4n^cnöe/§a( a^cr inmnti^
etliche ro§tc3(cDcr(cin/i(l

m

iij

^OWt^atßmaitißt <StrmgÜrf ^tn Mcrcurium,j)nb Vene rem jiacfe, Dem aUctUflm/ tJnD wittt pon Den Zidiimiilim t^Ut

Mup^aßUf^m/ Hnn

c$i^awanb(Utf0i^cibißC in ^ut

®0iW

rnD maäit i$ fenflm mic^ ^cin^ ti?cif?. ^ixH fiüm^mltc^iit :3lkranDm/ »nt) anjann auc^ m 2(rmmia g<funDm : ?önd |aktt öic (Saraccnjfc^e «t^r itt ^((franDm im ^r^uc^/

®

^ifeti <$
für 5^lfe(l/

aUr mfft tifmntn/fo

m rmcrt miffm (^(fi^ /

(a^ eine

c§u baeimi^t/f&tutm Darinnen/

^nl

f§u re wicöcrum^ ^cmu^/rei^e
hi^ t$ warm wjrDt /

ce fo lan^

mif

Dm i?dnt)m/

mnt> mörff^ ale Dmn mtff ^ltt<nDf e ^c^i tmt >®(nnift<$ Da$ rec^t mntf nafurdc^e / fo gibt c$ cm bkufi mSkmm(v>mft^* <©a$ h^fimtibfalfcf^taUt ff^rmgf auß ttn ^o^kn ^raug/t>nnD mtgt Uin( $lamm/if!Dcrün?f^n
m^}t$ t^ui^« "iScn Diefcm ^a(^ ^a^en Der grtfle Philofophus »nfer Den ©araeenern/t^nD Michael Sco^

SU Der

Qiid^imi^

tus tan^i[5nD»iei^e(?n«en

:

<Qcnn

/ener tpar Der

^c^nung/

u

fep Diefe0<Sa(^ Da$ cDe(f?e vnnD fMr(reffue^|?e rneeratten/ fi?elc!je$ Doc^ Scctusmie aUm ^rafften wiieDerfpnc^e/ »?nn^ ^ibt Dem Sali Agro Den^pret^ ^ieivcilnemlrc^ Hermes Der grofte t>nD gt\Miti$c Philofophus.ale Deffe« iob mau^fpttdif Uäi/ Da|fe(bige fo §ocf^ gaüfyntt/ ai$ fep ;§mef ein onDer Da^ Sal agrum ptobittit/ cm Är4fften ^leic|« '^nif ^wat

&ak

mt

Der

tt?irDf

{>ejtnDen/Da^ De^Hcrmetis

SWepnung

frepüc^Die

te(?e fer?»

^e«n ea ^at fa(l vnglantlicfee ^affe tJnD ^lücmöf 0<m ^nnD Dirfee if? Dae /enige/ fo Da$ ^upffer in ein fo(c%
@o(De rerwanDetn fan«
<
,

/

ml^<^

f>eflfer i(i

Den« Da^

tiarörlic^^/nJief^ranfeinemOrf fernem

prentP^Dei*

^ ^onämmanitmSzlc akali.
ljS^<5 Unbtt
fict^

€in ^twif{(t

^c^num von <ixifiaU/tt(U

vcni(f^ut/WH

aiKfe

U§^n t)on t)crt anDrrn <^ai^mifx>(mtU

öcüPorömz/^tJoc^ aug örr »Ott caUmimr« ^emflfiit/ rnD 3<^

ntcm^iJljVr fugcrt4tcr Saugen ^anac^f/xjnbfi^ürcc^Dierc ^txipination faf! fcgr/t^n^ mac^t ce fiU^tntu ^tlkfie fagm e^ wcrDc au^ t)cr 2(fcfjm Dcp ^Mure/fo man Soda, 0Dcr65fa^^
macf^mtpfl(^t/ba^(t rd fiti^ Denn ciucfefo ^a(D( ^erfc^mei^en Wjl: (jf^Dimcf $wara«c^^ur3Hc^imp/w>eDa$ crfle/|ae a^a

mmc^ ^racfetcn$ fon(?m fem fo

v^i'dflilf 15

*i^erm(5^cm

^on dtiemanterti Derglcfc^etu
SV>3mm &er OBur^efn mti ffrücfee do« ftifde eucümrrn/{>e
"^
Jf

l'raucd ^et)D(0enanDr/ «SSomnpcngd/ ^^fpben/att

Mtaut(im^ü/ ®o(ffemi(cV 9J?ecr^wil^c(n/jt)nnt>t)a$^rauc Soda,au^ Defien 3(fci^en Dae ©la^^emac^f tpiröf/(iiß alle Wefc
0(iJtf iu
verbrennen / Diefel^j^e einem 5Baflper De(?iTlieren/<i($ Denn Durc^ ta$ Filtrum ( iuffcn/»nnD
:2lfc^en

m

^mmm

mDtdcfe ^rep/oDer jJiermat ecngehern/ fo if? ee ^et^an \?« fei:%^

^Beife^uprxparieren»

Sa$XIV.e:a|7.

^^^tttm Sal
i«?ei;

cm ^funtt / (af f fein pufncrfiTcren / 1» Pfnn^t Imtn 523affer remperjcnn/ Oi^rd^ ta^ BU
alcali

trum bt^iUimn/ mtf bamit t$ fic^ fitm^im/i^mtf §ufammert t^u/inm ^ftn Q2>ccf km e§im, 'Srnn alfo fc^ciDci ca fic^ wn
,

'Son t^em Salcagro,ol>er ^arac^/t)nt>

I

Diirc^Drirti^rnDt/flrmsjcrf t^crt

Wt)Diac6f/t>a(5 er fidj mif Dem

Mercurmm ^itvaUi<^/ Jammer arkifcnt^nö

^

ü

|?itcl/V)on

DemSale alcali, i(?^cDvK^troDrDfn)/vi fo aHpiln^lg/

,(

m$<^c[al(^mt\/(onbm%(ff€d^jcn@c[^,ma^$. 3Üertnm^n$ an^^iCunbu Sohlen k^t/mt) t>U(ü\>i^c wtmß aufMdf!/ fo

m

€m^tt ($ alfo haii>t tin Si<inim / fptingt xfinb fid} / »n D

lajl ficl^

t>a$imi^c/(o Daioon aiiffDm ^o^icnii^mUdbt/fcfiWdtUcf^
Da\?on fierab hrini^m.TBiv^t fürncmfrc^ ^u groß darbte in

^a^

tplottw <5cf«n^e{ j/xjon D»ttmm
ai$
e$ ^lairn.

m ^üeranDrüim

jont)

^u bm^af

taancrn ^cbtach,t/w(klic e^^aracfj neuen/ Deren ^)la)mn^/
jci>

3a man ftnbf o aucfj awan in S)if\>ania auff

ir t)f »on öen (Spaniern einem gewiflfcn <-£»er0 ki? ^pragan : Alumenagrum genenncf/Denn fieglawknnicfjt/Dap eeem ^a(ö fei?. 5?nfergroflVPhiIorophus,a(e welchem feine J^rafff

^

»nD^urcfundfel)rtt)olf>cfant>fgett?efen/ril§me»nt)ergef>re6
fe^r ^oc^ :

®mn ab er aufffmm XvtftUtht lag/ mb imnb
0o§n/mit Dem ^efe§(/ Daß er

fitthtn foU/enf Derf er ($ feinem

fe^en/wa^för öroffen@ett)a(tt>nD<^ermdgene$ ^abe; <5intemat man Dae
cö folteprobieren/fo wurt)eerfe(6fierfeniiertt)nt)
<»aerbe|le@tf>lDt

pnD fein ©it^erDarmit machen foim^. '^^««
DejTc«

Tupfer gce^att/t>ctwane»c(t e?a(f(i(>iii}c m D«e aUcr^r(lc®o(^

fr §r

|®oIDt»nt)0iikreinuac^cn/firtngirrtDmflö4riÖ^» ^«^c^t ^mnmcr (itUitm fem / tomt^ matf^t M$ man j^n mit

tm

^nt> fdiia^tn fatin

: ^öerwanDdt da$ Äiif |fer m Daö <iU<tb(^t

UnUfi(^tu ffiiröetJonDmPhtlorophis ft^r^cci^güü^nut/ al$ »crmd^e ce grp(fe iQinß. 3|l cmcr vkrau^ fc^(?rpft'm ^atm/btingt gctoaitig Durc^ /»nnD nwc^t t)a$ ^upffcr fc^dit irei^, "^öcr (6 rtcf^t rnnb f9<5cnt)tlK^ crf cnite« irrl / Der k^c cö
auifglümbtt Sio^Un/ fo fangt ce/wo fm c$ guf/ttnt) Dae
rrcft^

U i(i/a(fo J>a(Dt an |ti btmnmAdfi tin ^fd^t §mD«r ficfe/fc nicf^t
te^t/fcnhan ^(U/x>rmb timv (itbmglüci^ ip mnt> mac^t hin @tka^<U^itbtint>trZiä^cm(i^fi(^(r/mbtf^nc@(p^tgtf fcraucfet^nt) fann nimanbt Darburd^ \?rrf«|ref/t>nnl) betrog ^mtrerbrn/DainreifltJenanbcrn (Salden a« bcr ^arkmc^e
öWcft/ fonDcrn rol^t / »nnb fc^cin« ate fo) <$ »cn
t>cr

Srt^rn g<?

53pn &e«i Sal Armoniac,otcr ©almiaic.

Äa^XVII.ea^

g>3mm 9J?mfc^m^(ur ^^funDt/^cmcm ®ar$

^

if .5>ftinb/

fcniatttar SBafferwr^funM/itiifc^ n?o( »nfcr rinanbcr/

pfp^^ce burc^ iinUimn S£ucfe/»iin^ (aß tcp eintm 5^n?rr / Wp

^^ 2ß<JflVrfl4«iif(icli <in8farttffmfp<l>rn:'®cnnt)a$/rnigc/
S9{mm

4^f

DmmÜi^imt^?

^itgt^atiMt mtbt «^itmufl t$aUv/

mm

tfu

($ ^ur Qii^imif

grbraucferttwile/iuioormcmcm ^affcrecmperwcn/DaffrlHgc

^m Aluminc lamcno ^mlU t|llin
Coti ditcmatttcin Defgteicfim» 4Da0XVIlI.e:ap.
Ziicfit afxtiaf^m <$ an fatt ^rß (on^tUmm / an tinm

^c^^r1^ finUt mm bttm mi/fo t>a fa^tn/<$ fc^ U^tt/ ül$aU(anbm^Mi}/i>kmü t$mmii(f^ tm Mercunum fol^

nimu
fafi

(S$ wirbt

»on ben'PMof0p§ief(f^r§oc^Ö^ö^m<e/i(l

butciibvin^mbtSünb ^at bmr kn artDcm feinen Xu^mbp
Deren trtr(ia§iefi1r^§a(^ett ^efc^trei^en/auc^

tm/

t)a$^tu

Ittsj^e«

Da^mant>a$2fixif /^nnt)t5en Lapidem gcncrationii fampe Dei]>if>i^en^aamen t)arau^ machen f ^nn*

Diefea(5a((?eö*

^3mm COJenfcgen i3«m f«ttffX§c{!/^emein<Sar^ /,2:5e$V
^OfenDv«^ ic^» Xl)til/ ia^ aUc$ bi^ Der^ar« ganff dn^c^ tfn^ntt/mit cinan^er fielen/ nacl^mate fubimneren/ v>n t) ^tuep
ntvil

(oimmn

:

^enn

rofc^eegefc^ef.en/miegememem^ait

ttncDcrum^ einmaf fuHimieren/oter erpc% mrt gemeiti ptxi^afi

mrt0vif^ flojfen/önt> tJamac^tPieDerumNlfo ful>(»nn'ereit/fi>

^Xtiicf^t nmtn ©eiffeit ^nfcfett«/ fo

^utjor ^eroeeen wöW'

i?avli^flVn^ {)Mrc^ em Fikrum imffm / aU

tmn t>af> (öat^
t>wnnc«.

mp. '^nbti(fc$^<\it}imtitvonUn ^ilc^imipmAquiiüvolans,D«^i(|/aerflie^mt>re

ZtUrc^tnmmt/bmn

($):fittitifft/

toU^mdbt/aUt anbm ®cfc^(cc^( tt^^^^i^te* ^erjccrcf/ wkfüvct^tUn/<x^oytxyarim/vnb t)if{oluimt/Ki$ ^^olbt/ ^tt^Clt^ÜUt/mnb i^ cmSpiritus,fo t^icMedicinas mitOc»

kontern Croco Syloatko, tXWt CtKc^Ctt
Sil

Avmoniac^tmnhU

^n bk(m @a(^ mbt ^ai\mht/ba^ ($ bk j?r<# ^vi^
Den

Mercurium

a(fo |u

conj^rmgierm/öap

man |§tt

it^

:

bmi S)m\imtatUiun/m fä)iagm fdn?* ^nb denn |um anDcrn an^&oibt ^mxacf^m. ^ilf u a^cr
tiacfemaie mit

tt?i(fcn/ ef>da$jfttf^e/fo Otr

barfüY gebracf^t

twDe/ Der rechte

Crocus

fcp/jo

ttJi5r{f

C6 auff ö(öcn^f€

achten/ Dmnwmnee

tijc^(t)mtfid^^öp)ft/ttoc^

cmDvumor cDcr@et)ra(]>(mac^r/
fo if! t$

fottDornga^Un^n
Zfcf^m/wic
(tdfeini;)ifpania

m ^M^voirb

^am ^xthtcnna/ mb^umtt ^tfalf^mm
gut^cin ftn t cf ee furncm^
ee bUS)^tcmiifi

kpiXunte/cnb tjcrfaujfcn p«i5U©cnua 5ur«n^en^aöen5em^K^^

Äia$XXII.€ap.

^3tTf Deß ©tcm0üonartemförnmQ[ßcm/IiJ^t)mrci%'^m
"^
in (imm ncwm ö^cfc^in t^ber cmem ^toffm Jca^cr fo fiing pe^cn/bi^ ercinfan^t ^ut5rcnnfn/\?mtD trenn crnun^u einem treiflfeniuflF^maiTigen -^^fen trorben/cnD Dt c^ / in Dem Du »er^ fwe^ep / Ubundtt aie brenn er bic\} auffbi( 3»"$ / fo t<^^ /&«

m

cmemujarmen^ajfer^er^egen/mn feinem bar^u ge^^rigen

^n jtrimtent in einem n^n^enJpafeiiDurcj^fe^^en/jonD Die ^üm
3J?mm
i;

4^0

Do\}UtUldfim\y
aiiffbnit

p bavcn hinwt^ ^an1pffcn/ ttü tvac wn Dicfcm
tm iuj,m bläht /t>a$
t\t

^o^

Der Scfettxflrcf/tprkf^m \mn ju Der 3(^

f 5}(>rtDer5?atur»c^ Aluminis Roch^,t?tiD
crlic^mDfflclbigrn »ert^orgenrn vn^ pffen#

ÄaeXXIIl.eap.
3<f<$ ifl Hn folcfee 3K4f en? / fo ttßi^ bntd^ bU <5o(m

m6^i(t><tv^minißct/tnt> dfo geläutert ttJjrDf 3B<tl
fofc^ee gefc^[^en/Idjtmfltt
tttÄle

eewKDerum^

faltwerDeti/nadfe^

(on:i(ii(t(nxfnbin&Mi(tf>ttdim* deiner tRatur^al^

tert confirmgierf e^

fap je§r / »nb pflegt man Den lenj'gert/ fo et^ wann »ertruaDet/ ot^er f ra^rg finDt/ ^aDer baxfon ^nma^m/

tmn ($ l^ei(etgeri>a(trg/tJ«D piCfet bsn ^audjfluß/ trenn mm tJenORenfc^m m^tunbt nac^ Dem ^Mittag (jjfen / »nD wkf Mmxb em totunDt nacfe Dem fta^i^t ejfen m Demjeibigm ^ab
fi^ailä^. Ttaäi

bm e^ge^rennetrporDen/ pflegt man e^wie*

^erum^^uremtgen/Denne^ Dienet n)teDer bicalumb f^tnefen^ rownDen/»nD anDere Derglac^en @e!brec^enfe§r tvol Zn^ Diefem 3l(aHn mac^t manaucft ein groben^urne /welchen Die ieni^i^ fo i»©ppö arbeiten/ viel gefjrancfeen/ »nD Den Curfum ntnncn/biwtiUr fa jll^u jfen <)n flicflcn/oDer fe^mel^en mat^tl wie trir ^iebevor in Dem 1)5. ^ap, De^ er|len ^«e%$ weitlanffti^,

U

»rrmeiDet^aten*
"^

^on Um Vegecabili, mi Wdä Ci f(^^
^aeXXIV.dap.

0>3mm '53?ei«t(?em lafl bmftlU^m in bm Fornscc Reuer'^

berationiscalcinieren/naefemaleeine^aiigenDarangma^

t^en/ WtjVIWgeDwrcJ^einfiitrum b<^Qt\ <»b|ir6m/t?nDf>e^ci^

mm

nm ünnm S't^vtx au^trucf nc/fo blciU ein mif^t Mafia 0<i([|
v4jfDem^oDen^c^^c[cr^in6li<5cn/ötcfc(5i(^c;vif;mit

egemmeo,tjnö^urri:^fmr3fc;ncla($

Dcfj

anDcrn

fim

^cr^

tlortln/mcincmDvci^mwai|(fr &ifft(mcrert /

tin^m Fltrum

t^<\liUitt(n/nacf^mai$mtfcmmhaii^trMn^n/wnt\mtm(ay

Q30tt l>cm

©a(g/SaINaticum genannt

im/ auißmkhjn icf^ (oUi^t J^titnUchJat Ufcmmtn/ warm fcftr a(t / mntf Dcrotrr^m fa]i v?ntcß(icSj / atfo Da^ icfe Dm 3?amm Def Authoris nic^t (ricrfckm fmU/ ^nnbwat $ti
^oifciN^m grmdDt/ c3^aJ> Ncfee ^a(^ tPicftt?ttnt)crtaHi(^r i>nDgro(fe^ iircf uHijm/unb fdnnc bc« Mercurium conpritt.? f girren» ^Sdicfjrfaam (ic^aku ^iipffcr in bae kfle ©olDt Da; mit ceriPanDcU.^dc^rr ce rrc^( »nD cpgcntlic^ crf mnmtPiH/ DrrUgcceauffglilcnDc Jvo^im/ Dorn wenn ($ ni^t ^ttnmb
^üpffcenoc^praptoDerfracbf/fonDcrnt^an^ Derbrennt/ »nö cm fajl t)C2fal4cn eOifd^c ^inöc: fidj k(?/fo i(i ee ö«t,3)J<Jn mac^C Da^be|lc®otDtt)nnD<^iihr tatmit. gi^Ut e^fürncmttcfeiit
5jifpania/bc92^ar<!r<j'itta/tJnDauc^rtwa«n»kr SKecr/
Die

^

Dmn

@en«e(T(c^e:fauflSeiit {»ringen e^ ofp wnD »iel pnter j^rm

aCa^renititf fjc^ ^(raup

??0n tcm Croco Syluatico.

,©a$XXVI.eap.

^^€rm/fo Diefee (^al^eö

m

rechte »nDrpgenflic^e ^i|}<tu

fcfe^fP6atfn/fm&tfe(>rn>eni3, S$^atDie!^atur/Daßea

9en Mercurium ec>nOnii5ierf»^enn t$ awffDen Äo§(en o§«<

S9imm

üi

fprirtge/ fo j?^<? ßutvtxb Um^tt/wiv^ßxncmii^ in S)ifi^mi4 f>o}^arra(omßcfunWmhtin^mt^t>k@mmfif^ki!tujff^
j

^Onpm Säle Mafli.
*©a$XXVII.Cap.
>45c^ tinanixt (5a(^ firt^f fic^ im ^n^tfknWS^X Mair^ gcna»(/i(l t>erfal^fn^r aU aü( an^dt ©cfc^fccfef

^tfcf^ixim/^Mntfa$ilio^u

auß^mommm/ fotif?m

ipr(ß/ün wirb aui^^an ttU^i£)mn tn ^nfd Corfic? 0efunt)c*

^on eitlem antern ©alig / Sal arcus gmatitit
«aeXXVIILeap.

bnmavm mtm ^^aflfcr temperiere »/ öureft em Filtru
'eofj'ercn/totib^ulföen

^oi)en

(vn0imn/{o^afu^M

©a($/ttje(c^ee man Salarcus ^unettnen pfle^f,

Äa^xxixeap»

mb fmbetUp Jtm&Mn^mommm/mnb Derfelbi^e ^tmMfo^c^,
3^re$ <5a($ tt)irt)e auß einem ^n^iffcn
vn^etiJfc^ten

Äaic^ H?iemdma» t!0iU/^tuft fo Dü1 5Ba|fer b;n wber/Da^ Der ^^(e^ ^ween Jm^er focl) Damit ^et>ecftwtrD/rii^re$a^ü(\jnteremanDer/fe(l^ttac^^ male dum ganzen ^agi f?jtt jTe^e« mt> ru§en / fo entfielt obm auff Dem ^a||h" em «?ei(i i)auf lern/ melc^ee Dae (gaf ^ ifT/Dapj
fflbtge [Kt)e mi(

•^mac^e:50?attmmpt

emmi «idjfet fl!eijTi0 §era(>/r§u oen Dritten ^fieit
@k(>f«n(?infonDer^eitgut/Denne^

5Bem(!ein(;(e§in^ti/»mtDmifefe tvol »nter ein^mDer/fotvirDt
^^fie|]frtD, i^$ij1^uDer

mci^t

bit CSI4ffr

vb(t alU SKajTen fcfedn / aUc

^ctaü

^er^

^ontem@a{6SaporiH:um genannt
ri£^y\i$&(iii^i^'o\f(tW^a^m weiß Xfmh
piin^itxt
^fdtt^f Wjecitt

U Mcrcurium (V§r frm / \?rrm<int)c(f öa^^upffc r

iti

©olDr/gi^e Dcmfd^ti^m cm fc^dne S<xxU »nb macfer ee fo t?oH^ fommcn/t)a|5reauffanm ^rok« j>cf!r§t OKirbt förntm(tc%

rm& 2^cmi0/Dnt) m brr ^atä (t)crf?e§e m 3^<»ti^ ) ^t\mt>m/
WrDiifdb(l§er«m^ trognctr/^Um <$ filr cmcn^irtun/fmbc ayi^t>m flilcnbm^o§ffj| ^Ut^xtx<^tt>axm/^a$ @\xtt

0t

alfo talöe eine
^le andere

flammen »nD @epra(feit)on pc!i/tt>eic^e$ Do^

<^a (^ nic^t t^un »3(1 »on naeur alfo befc^affett / ba^ man ca h'IIigfAr cmee Der förnembpen ©vi((^ ^cid^cn/mD ^u Der
^le^imi? woI^ebzmic^erttantt.Saraccnus commcnDiert eö
loc^/ttJittdefc^wejgen/Dag
ed

fc|je

auc^ anDere <3mbenfen §«1 t>ttö

wiDer r«§mett/t)nt)5ut>ra«c^en Kfe§fem

^om ©c^fcß@'a(i^/6c9tcn3^a(ianem
Sparatc^eilvinnf.

3efe$ e<»t# t j1 einer jlarcf en ??cU ur / t^on^^r^en fa(f
tweiß/^efa($en/i)nnD»^erD:eS^affcnrc^arpflf;®iröe '^inDen >Or(en Clarantanae , Dnnt) furrianhi^ in Dem
^er^ieij> (Sani ^efer ^efunDen/ ^eU »nnD pringieree Den Senium fug tiuum mit ailcm feinem 2(n5<Jn3 / »nnö mac^t

Da$ ^npffer weiß

:

^nnD feiner anDcrn "©efetdfpe auff Di^

Dem ^dfen»nnD J^ic^te^ iparnvon einenr ^nae« Äna^cn/iJnD pr^ par^ejt:S(^(i?r iviß einHeine ^ei( »i[>e{.
ttta5IP3efcrjtt?ei(jen»^a$ (9iui?on

tiSgenDen^utjnfcrfcijciDen/ nimm ein trenig

4^4'

5)0« Der 2(l(5imv

ian^ in t>nnD i w jfc^m Den S)dnt>m U^ ce trarm tr orDctv t^nni» irörffalö t>cnn ^a$ &ait} auffg(ömDc-Äo^(m»^cnn Da^ ^»^
le f r(l ficft tiic^t r crkcnnm / fonDcrtt fprin^t aifo t>a(Dt aujj

Dm

^o|lm§craug» TOc(c^ee akmicfef gut ip/ Dae i>ncfee obct: fpringt iw'cfef aujf/ j|l Dcrotre^m «?rö<r ju Drm conjtrm^imiv tioc^ <iwc^ |u Dem (Karificiacn Duc^f tg»

^mn bk^ontn^QcUtfiU^ ^u 5(fi^m/t)nnDfiiß fit

^on timmmUvn &c09(dc^rm
Äa^xxxiii.eop.
gchanttt/«ri imßc tatanpmnbiaf{m titftl^istna^f

Utibt^a$ ^i^fo tric rm ^acf>6 ^cr^ gc^t/attff Dem <25o^cn (rgf n.^Bcttn fofc^f gcfc^r^cti/ fo ncm^ * tnmfieai$t>mii^ufm<5dmter/!rf(fcn /ftnm tiiitm ^affa

mai$fUtm/

fo

umpmmn/mnt* iOkngfi€tfcn/M^t>af{tibigK gdmUttixin^u frucfnci/ umy>m(m atttowt^m mittimmnmm^affa/
iaf{in$turcht)ae>

FiltrumaMaHffm/v)nnbmN(ic6wiD<rttm^

tmii^Ktu
€fttc 5?«ttft Die K^tgemetDf c t)kr(c9

@a(6

^a$XXXIV.€a^

^>^mm tinm grcffai 6auffm 2ö<9t)e»t/(4^ f^i^e fdÄf^ ^ c^ &re«n<r«/fo pnDfjlu m Der 3(ftc^m cmrn ^artc fc^tror^
Dieff
(f

#m 6f «>i;(©ciif(?Jt>i<jm laß f(«rt ifuimifimn/ in <immfx^^

mm

«m ?BartVr j<rge§^/t)urc^ em Filtrum u^mmn/bit fxces,
ijöa* ^efcn/fo auff Dem

f(Pftö«m/t)nt)Da0Dauon§crab gdaffcne^dflVr in fcfein öcn &ia^ in einen ^U$^f(n jc^m / fo wjrDf
fdfeneeweiflfeti

Vdobm %cn b(iet>cn/fampt(ic^ §i« we^ emcm@e^

w ^u einem
Ut

^oig/tpcfdjcr Die ^>aff(»nnD 2ß«rrf wn^en

ie^r^emelDcenvierei (ep

oal$ in /^m §af,

Aluracn lamcnum JUttiac^Clt»

^ynm ® c^affefo§f mi( fampf

Der ^rDen/auffweichet beri
fcfcft

''felH^e(igf/fot>ieiD«n?iU / t§ueemit einanD^r in ein

®efc6in/foaufdeni^>ÖoDenein4oc^5aV:pr^ein5>lattüDet:
©cifeüflfebkri)^ locfe/fülleD^ ©epf^i« in trele^e Die ^c^iiffö^

tonen jinD/iJOfl Q33a||er/Iap Dae /ettigf/fo »on i^itt/Dem 2B<if# fer/^eran^ (auffe/in einem JfeffdficDc/nac^malö in tUnUm^ fauöc ron De Ä:a«t Pftim füU^l ÄeffeifaU tpe rDen / t)ii ein men genafie/^inein f?offen»-©efi auf trae an Derfeltigc ^^n^c t(ei&r/Daf i(! D^e redfjtesjnD wa^e Alumcn lamcnum.

®

23ott ^Cltl

Aluminc Zucharino.

.?)a(jXXXVI.(£ap.

cr>3mm ^imonenSafff/Dae tr eif uen einem (£p/(onw eine*
^ ''2:a^$aU ijl/^ebrane Alumcniloclia: einer Äic^ernBroß
»«DS«rfer€anDi^(eic^fo)^ieI/mirc^ atle^
tt)ol v>ttter

einanDt»

»nD laß »iDe:m«^ erurfen tr erDen/fo i(? e^ öe(§am

^011 ^rr ])ra?paratton teß gcmcinm ©a(gc^^

OV^ttttt^ ^<ni(in ® a(^/fo

^a^XXXVlI.^ap.

»ie( Du tt)i(f/fe$ mit eine ^u^eDecf«e i?afenauff»nnD^tt!ife^n^(uenDeÄü^.(fn/»nnD(aß/nac^ >emee»x)Ire5^ worDcn/infinem fVifcfeen Raffer »iDerumi «bf ü^ien/fo pnDepu Da^ Sai$ weiß vnnD flie(|enD in &t*

tm

fefeirziisen,

^nte tiefen 3<^mt>m ^«c^^.

4^66

0> j^pittw
t>«fC6? ganzen
Birclli, De|;

lött

^tXtU loannis Baptiftfle

%mxt^{ii3^mm\>^tithu

öjfrDt/twn allerlei) fc^otteti^arBen/ ft^ieman

i

??Ott&elrSiktre}fftcf>fei^^cr^lmftJ«ma^^ct^

©a^€ifre^apiec^
(fntiic^ gebcurfe
Jt?(e

cfmn geriitgml
^.if /

t>nö fc^la^ecn 2(»fait0 Der 0}?mfc^
ii\ n\i<k t>Ut fernen t5baB*c>(Tcn

Unn \

@(oI^/j^oc^^ mutnic^edücinnec^t gttugram tJerwunDfrn/
mctt.^r»nöiif;v?na®o(tDcr<iffmac^ti0qtt

S)mtn aUer ferner ©efcrjdfff c^efer^t |a£/i(? mit nrc^ten ^arl^rtl
gefe^egen/ ^a9
voix

wU »ne Dejtefl^iBett

fo(een üt>er§eben/

fcnDem
barfiiic

fimwimi^x fcfeuf bi^ @ot{ Demi?2nert ^er^Iie^

^uDanrfeii/tra^erjjnem rnnt) awifervnferer CÖ?u«er <lej^0j^ awff Oiefe^eaenn^miBC ©funör fi> ötiaD^alie^ er^aKen/ »n«a

mir

int(

^tt^<iinbt aU<vUi^ Mtiftc

^nnUn

UyM/bc\m bam

finb wir fütncmii^irfO^a^m/mut allen |Tcpm Äunptn ater Drr VßtH im ^cf^mn^ ^t^tn / ip tnt jo ^mti^($ Xag<$

m

^unjl ^um<i§imfticfet We ^mrt^ (Ic / fonDcr tt Der aüafümmh fitncin(/ai$inmUfyrfütncmliciiApd\cs,mn^tmhHfiauc^
Parrafiusfofumefffic^örwcfm / l)ii^ fiqfsn^m^l^Uxmnb Q5üöcrt)rrma(f(man^upeact)nt)|U$ie§rm ö«r^p/^a| fKaiic^ ^«alI<rt>rrpcin^ig(?r/»uömDirfrrÄun(!gd&(e^c für leknör^ ^t^igmgcita^wefctt/ foirarm ^oc^Dte SdtUn fo ^uf rnnö jcl^ctt ntc^e if alöfif aufjf De» ^tutißm X^g fint> /meierte mic^

;

-^mn»errrfacI^a[^af/t)Kftöcp((fec0an0c^ucf^m{tj6nm/Dm .^ari^otiUiubrmgm/i^nD ttir manfir/ fottDctlü^ aUr fcl^onm

fmS^mny^iUaw/cilUt^anHiacc/^imoUt/^yiinr}/^^^ n?«'ß/3ttDic^/5(cifc6far& »n^ bcrgktc^m lurrc^f w/ t>nnD mi« @o(t>t a«ff ^api^pa mnb Xxitli fcfercjt>rn f d«rK/ Dcjr ^lan^c

^It t)W @mnm( man jti einerjc&m5ar6

^<Jt bit SatUn mhj temperieren wii/ba nm^bkfc$ m fcn^
Dae 5elDtHan?t>id @ummi7Da$ Örun/Die ^acc/0)?mp/i)nö§mR4)kr / txffm ein tmeeefmdflrige 9)?ange/Da$ ^la^wti^ aber }um aaerwemsflert
erfordere »JtD^eDarff/Denneö^ibt
ticn Sehern unnb

'^

Derzeit tt>i(fcnt»nnDtt?arnemmett/ Daß

Dem

tJ(eife^farten

^«^fero

&Uim} /

nnetrir bep^wer ^De«

m fo« Derzeit

|dren«?erDen.

©ett@em4^ftett einen fc^önen ®(anlg;uimac^at*
Äa$lII.€ap. g>3irt birf mei| >5ar^ em <pfunt)/Deß @ummi wn <Pfl[aum*
'^
l>4umen/'>ö<net>»fcfeen2eri>e«t§m/iJiti)^einöIe;el>e$i>ia

5?ntt

1/

4^s

?3ott^cr9ftc^ft119/

5m/t)ad ö^ummi meinem gememm Äekfo kn^tismmntf ipcicfem / 6j| ei5 ^an^ ^tt^an^m / in ^m ($ »oc^ alfo xtxum ip ^(n&(YUnt^inmtii>cl^miut^m/aUc$ mit cmartDcrmcM nmfauUm S)äfä(in tq? (ittm fUimn S^tttt fo ian<^mut cinaitDer rögreti/ hg r$ (icferec^f »nnln wol mtre^anDcr prrmü
6i^ Ott fem 0et)arff(?/^ew4§re«. S# muffe« af>er Die SiB^tn
rrucf en/vnD er/öer 5«f »i|/fe(&fl ein wemV^warm fe^m

mb
^^

@mä^U(/f0 t>u bamitan^Hidimwiit/ganff rem/ fmi^erton^^

€fttett anDerii ^ämi^ för We @em4^ftc jii^
mae^en^trelc^er alfo

MH mb dlete^fam

in

emem^ui?tf«cfenwirW.

/oVV3rttm beß reinen to» fu^tielen ^nlnm mn '^epMwefe
C^(L^rdfamfem/i>nD0^reiberförmg/fo
Söenfbtfdjenxerknf^m/ (a^in
tote!

emee/eben

<&N^tfon nd§ten/mifc^ wof mur emanDcr: ^iüi na^tnal^

man fal^reenfleinen /;)afe^
bnm weröe/ »nt»*

(emieröe§en/r5ift)ae^emelDfe«p»(uei'fcmal[gemac(> Darein/
f ögr^wotomer eirtanDer/fi^e ^af; ($ nichj^n
fitß^e a(fo warmtJurc^fep^en / »niiD

wmn bu c$ fttfunti bvam

t^nwilf/fo ntijc^ e$iuuorwarm/tJnnD (Ireic^ö fem Dünn auflp' fowivU eö itr einem ^up mirfen.

€<tKn5arn(^fört5fc55ö(f;cr/»rf(^ehc2(potccfcr/

^aj t>ierer/S)^a[>fer/ünD anDere ^ehattefteitpfleBen.
>^mtn Xatinm oDer ^ic^tcndie/vnD Dep Reffen kutan
4!)e(6 von gte^ettfteinen een?a$ mef^r Denn^|ene$/ mifcfe
'tt?oI t)n(er

einanDer/Jag warm werDen/» nD kpreiefe Die

^Äc^fenDarmir/:??nnDwenn Du n?ift/Dap e$

MDr trörfn^
JVWf

fott/fo

tp Dtttiö \?mittfcfe ein mni^ ®^t^g(4fr^arunrcr/f•

irudrtf t ee auff Drr fet a(f

€m@affe/ol)crS^u*rt3W^ «i« ttjdc^m man
gurnip an|?r(ic^<n tAim.

t©a0VLg:ap.

)3mm idwfaamm/ ü^ m
ftiUUtm /
Ö» ^o^t/mifc^

mm QiUmf>U

x>on ®ia$ bt^
fo

nimm ^rrtracft txf^Sütni^ »o« Zmbta

kp cmcm f fernen Jcir er ft?obmcr cmant>cr/»n(l

Dkr j?reie^ Die ©emaloretparm t)amiu

&nUfonottc^mft ^axbm jurd6cm

^1

reiben Darff/ ^e».n

f e mtt mip ^ae ®riln in Q5(atp
:

'^^aber/trie

gleiefjfalt? aiicfe

Der ginnober/SOien^e/Dvo^t/

latp/»nnbßüeanDere5arben/mi4(tenttJ0l/t>nDa«jfba$aneri'
fuHiIe(legeriekn irer&em

^ie ^urpurfarb reibt man nur ein

md §rrumb/t)nb baffelbi^ mit fieü lauter ^a(Jer /»nb tem^^e^
fiert|ienac^3ußtDeif«n^ ter^Öefmpticit mit

®umm^

SaöVIiI.a:ap.

573^»« ^^^|if^^^^ ein Pfunöt/^aibenSc^weffeii;. lo^t/
DnöDerSodx,ot)er^f(^en/we!e^eDie<23arbicrer{U3ebr<m#
^en|?fl[f^ent>/*io^f/lagöie2(fc^en

»nb 0c^wcffel

fitin

pnU

ttenfteren/mit

<ic^t@tunDt in einem @la*? bep

Dem Ä«ecf fiiber tjermifc^en/^nnD nac^maij <imm mittelmaffi^en $e»ei (?e§cii vnD weidjem-Sennwenn ee gefoc^t/(btvac^(l»nD peigr w biß an Den i?ate in Die^dfec/ trenn fcle^ee ö^f^f6<" / fo ^1

^nn

iii

Hin miete ^cif< fot^c^iwctti^tm.

0Cp:^c[^eö von

Dem Sm^v ^^^tah ^(Hn/ tfa$ jQui^ßixt tarm
xfttmif^tn/ahJbtmMfo mit tint

i^utt / ml^woi mit (imnt>0

b)^ bvittcX^di De jtcllj j^cn l(l[ir hkiht : (^nMlicf^ laf^t ($ Wß fein ijl / {ubliiimm / mi> t>A$ <£c(^ Dcß ©e fc^ir:^ offm/ fo >p

gm^

l>cr3iftnö^crB<macl^f*

971>ittm <5c]^tt)eflfcl/»ii& £iucif fli^fr//c^r$f<Pfim^r/Cot)rt
'^

t^utx\>fU^tn/b(^^^wiff(l$ttwa$ ta^iafuttm mni^tt)mi{(^wci\mt(t timnbtr/fc^in ©efc^irvfo (lauf frp t)nb Dtc jpi^e^rfciDmf ditnr/|u cmem tfcj? wer/atfp öa^ ctu Dritter X^cU t>0 &(fcf^in$ bitftt S9it)ftui:l DoDfcp/Drcf wirtD fU»^ Da$ ®efcfeir: mitffinciinji^rijlafurte»^
wie
eelkl^c
$tt

rtttDm

man

fo

&mWU^
plber mit

mit

Die

2Kaf en> rei^t

m Dm werecfetm X>fm/ (a^ jic^eit

Der ^faiDonficfefel^flfaltmtrDt/D^erDemJ^^

wer (Ir^en /unD ^ric^ ab Denn Da$ ©efcftirr mt^wti^/ fo fi«ö6» fflt Dein gmnotcr <jem«cfef » Äer t e(le SBe^ a^er ba$ £l«ecf

Dem

^cftweffei ^uwrmifc6en/i|IDiefer

:

SRan

pwlucnfierc en (Scfewefjfel in einem q^fernen ©efcfeir: f>ct^

mm
1(1/

(dfl

fnrtuim4|Ti^en 5ewer|er5e§en/t|«eal6 Denn DaeÄueef fil^eit

|inj«/rnD nflifcgenewof

tjneer

cinanM. 3DirDt

ee ater er^

ipanneger fait/e^ereerecfetDttnD n>oJ mit eirtanDer)»)erm>fe6^

ipfo fe^e ^a6 &tfd^m auff^i< §riiTc Qif^<n/ U^ fit/ bi( 9J?atc^

cpjcmm^fannm Dritte ii§cil/iapt)m@c^tt?effct t'tIToImVrm/are Denn D(i$ £luccf filbcr ^msw t§u«/tjnnt) barin^
'^

^

mimt

neu t6t)tm/ m(fynal$ tooi jlo(Tfit/ t)nt) in timm fok^cn groffm
(^(ae/t)ag allem DO" dritte X\^til

bapon

x>oü

mttc/fnWmiif

rm/Mf,

(Bffcfjtn nacfj

©enjcn^eit ttoliu^aUm/crffttc^riti

flmS'twakin tatmta

ma^m/ t>a$ &tfckitt/ wmn t\x p

t^n^ alfo (lc§en/ bi| ttt DCauc^ ^infdttgt ro^t werDm / a($ ^mrt
f

^u c$ "oon Jetpcr ^mtr rg/^ricfj/ wen« ce fad worDett/ tJadÖefdyn cnt^c9/p«t) wmtnDm§m«ot>er f^craw^.

Um

©icfünffer.

»a$XII.€a^,

.

Javier 5m^er ^oc^^SanDt w gi-pp @(a$ / mmm mt^^ ^^^mafe ^wc^^ftttiDti^nnö fccf^e <lo|t (5c^weffc(/ fc^en^
riti

|g^ Züf^i twmctt X3tu^tffi^^^J^ f^«ff ?^fu«^f /<§utt ($ x>htt

m einem )r:Denerv ^efc^ir
.

j

^u einem f (einen ^c^^lfewer/ (a(fm

jcöocVt)<»mitfein$ett)er5ineinfomme/,l)en<Sc^t^efc( ^urots tro((lojfen/gie(iett benfefh^en/trcrm er in Dem (r^Denen &<'<
fefeiri

^er^an^en/»^er i?a0 £i«ecffUi)er inM$> ^a$/ru[^renei mieeinem i^felein fo (fw^tjntereinanöer/bißeöfamptliefe jti einem ^ufnerworDen/fe^ene a(}o mit einander in ein »öl»er# f leiDeen Gelten in tinmx -Öfen auff/ ijn t) 5i^ an Den ^a(ö in Die f (ein 3'^i^^^'^'i« Dar^u/pnö Jcilf? Sfc^en/mac^en m^mc^i^

m

^0ni€t^i(^im^/ Uffcn$ it^m ® f «nbf a(fo Utnnm/fo mbt$ fuWjtttim: ?B(5
ntnfoi^<n®(Mvb(tUnkolbm/fo voU cm rutiOc
(öd^ci^ fcrltt»cm»nn^t>offerldd^crip/t)nnl)llacl6matean^m$tt)^JI^

47*

mm (ciiwavi^m/naä^mahmmgäiUn/m

©mnDt a» cmanDer ördfJ4?r S^mt Darunter/ fo si^t c$ttilHä^
enD(|ic^?inmro§)ä

fU t$M$ t)mn von t>m\S<^vct fymv(^ / bxtdicn/ i$falt worUcn/Da^ ©^fcfeir: (nt^wcj)/mt>mmm Dm mcfi gtnnoKr/fo auffDmt QSoDrn iißt/mt> ffljr fc^^Jn i(l/ljcr<iug»

Mm mtmn
Hm

i«ni mahlen ;^thau%« f atm^

|ß^

3(ß

Dett

3mnof>cr
/

<iuff

mm

Dvribflcjtt

mrt ^eö

fVifcfc

jE^^runnm^a(]cr tvol m6m/.nadj t>cm er tricDerumb

^^ tmäm vootbm

m f uiem ^ec^er mit JE)am tvoi t?erm

tv

fcfem/t>nö<»termal0trucfertiDcrDoi,

^^nD njrnnfic^Dcrgm^

ito^er^uff (5cn
^er/ (a^

^oUn ßtfct^ct ^at/fo ^ic^ Un altm S)atn fem
l)

<\Ugm\aä^^atx>on hctah/x>nnbmm andern mt) frifcfcoi Dorö^

Hg an Dm OJ?orgm a{(o f?e§crt/»iiii ttJdd^fcf alfo jpicr/ cDer fönff^a^e nu'e Dem i?am a^ / ft> mtbtttmcfi^ Hm aUm
6e(?m purgiert

^mn fok^f

afke t^mtcl^tee/ fo

mmm ^r^

flatfomlbumcr}m^t>at^uwn1R6^tm
f(a§ren ^aflfer trerDe/ wo(

pjprt/rö^r DaflfelHöe

tnrt einem tr u tf ene« tjn D Dur^erti? ol^ ^ip ee ^ u

emem l^elle« »nD

mta em^nDer/^ießt)(>rr tm '§inf

«ober/affoDapiJerfe^&igeemen^utenquerSmgerDamiebeDe^ rfeefep/ruhrö mit eitiem erucfencn mn Dflncn !^u^^aumen<' ^ol$ iro( intn einanDer/lap fic^ Den ginnokr {<^m/mn^ ß:i?erf(or ^ween/ tt>äd)^tU/mtmit De ijarn/ alfo aucfe mit oDerDrep^aßa^/fo wirbt Der gimtct^rr feinea D^ngett^tt^

Hm

rajee famptde^ (0^. SnDtlic^ öieß anDer

^erf hr bm\bn/

tfl^rdtonbrnifc^troft^ncfr

cimwtxr/mtf iaßaIfö/Wßc^5ar.4f

^$ QJIcpwetg jtti mcm S'(^Hv/mbtnf^t$ fxplxmfdhU
\

^m fo lang mt(t manl^ü biiß ($ ro§t \mtft/ff> ift/ m%nb

Drm ^aflffnjon 2lrabtfc^ ©ummi trol miD rein nibeiv ^^^mi(<;^'i)rrfIart)frmiTc^m/ t>nD «achtem re miftcn n>otf Un/mituncmant>(m(^nmnn\vaiftvvnt>£i^(tfiartmi^tm itan/fo wirbt c^ ju einer fc^dnm Jar^*
Jl

^

ÄaeXVI.Cap.
5^

^

O

Sg^^refiigenin

©tuef ^erfc^m«enincineXaugett/(ag

ein gan^e Wacfttbarinnealigen/f (m a($ benn ein ireni^

Alumcn Kochx^iniH/la^ U^auff^wun ttituX^ai

mit einanber tit\fi(t)m/naä^mal$ burc^ftphen/cnnb brauend (ite benn |u beiner !5?o^t ; 2lle nimm atttregeti fot)ieI/a(e b«
attff (in

ma§( ^ui^erBrauc^en

gebendfeff / ia^ mit ZraUfcf^
je

©ummiwiebemm^fiebenCbenn

me§r bu biefe^ ®umm} |tti|ttt§ttfl/|e5ener »nbgWn^enbterbie Äinren trirbt) »n^ fc^reit>/iti beme$ncc^iparmi(!/barmit ^i((u t$ a^n noe^ JeKer 5<i(>en/fc e§w aUwegen noc^ ein
trenig

Alumcn Rochx
5in|w,

^DodXVlJ.ga^;
'^rrt/wie

man

tin

to^u S^^thymnd^inunauj^tm

tioä^fitt

^m angt((^tH/no^ redete i^apifd ^amit muMit*

gern

Jöaowt^m4u tUpttfllßtnin^tMjitrfäinitunmit

iinat gnugfamm mattet Alumcn Roch« in tin

&k$ »ott (£fs

fiS/x>nbftt}iu<Somm(t$ '§(im <m

tit

©onn/fo hfomppif

4D<w XVIII.
(aflfene

ffdp.

,Jd rtemm Alumen Rochae, vt1^S(Ti^/Cirt^$T0WWa(* ^?; Dcß anöer«/ mir Drr ^trfd^nituntn ^r<fiißm

ftt^

^n / t>m'Qii(mn/mdi Dmt tt jrrgan^en/mif^wmmiwaffn^
frmpcrierm / mntfaxnn <$ tr arm/ vnO nicfee fap §ar( wor^rwr/

fÄrcm<(farl><0rj>rmicft<«*

Sd'tt
\

nimm Ut wdffm ^lumm/ mt^( huit finht/iw

Der

^itummxol}Un^tifiaU/ob(v Mttif^^aUn/auff

cmem*Stcn^e(/fo €m($Qitm$hoäiififi(^tn/mnt>i!» t>en Stoppeln trac^fm/ mmm/fadi4/t)fß ro^e<n/ fo Wi^ ^tummmDa'CD'?t(f(|a^ai/(a^ mif cmmt ßarcfrtt @5ummii_
tt?a jfcr

trol ^c r2eit>cn/i>nD ^are wtvtHn/fo fani^n f e nac§;

timm (öcfaücn gcbrauchrti/ iotiD mii cmem

5>3wm trr mffbit wtgmdbu^cifc^ttfä^nitumnftf^tf
ifigtUgmot^n/t^nx$in<m<immbt(iitH^xk^\(f(l/t^ri»
mit (ine (aubam ©cfewmri wo( »«rcr anonDrr / nim nac^t<i to
Stprpor
mifcife

2B«^mÄdrn^Broß ^crffeffm AlumenRochx,tjfr*

mit Drr^^rrfilgm/tJJiööem^pcrffar/la^ alfajwrtrt^i^

^m^mmg

6mnör/i>n& mc§r mcljt »j^rr cinartDcr (!c§cn/rrucf^ nac^mafd Uinm'Zuä^in (in v^it^lafmt&tfa^mttolaup mnvg ^JC 0onn/(aß in tmmi J^au^ in tUn ttm{tU tin f<$ l^en ©rfc^ir: trucfm trfr^fn /mtn^)^<n^eiic^ in (in Utxtin

m

^ddldnt^ün/mb fc offt^n($^tau<^(nwHt/
©rfc^ir: (a(fo Da^ 5u ($ mit

fo(?i(ft/ol>ae

fc^ndt) mit r i«em OÄficr a«-^tucf ^ai)o^ grrau^/(§u

w in mi

Un ^önDrn

;ti

ni(f^tami\^t((t/

tenn($ v(tt(i'Uaifohait)t)maäi$ mit (in(mlaut(mx>nt>.^(U Unwn(n^aff(to^noinb(t&nmmian/mnb ma^i tpo^ tu mit bamU/tmn <^ ifi dmUt ^iemaffmfc^dnc $ar^c«

Alumen Roch2,t)il ein tt)emg®wmmi Dari? iin/i4^^ i(^(n i.(Xß woi mtitmmt(rt^r(n torO^wrmifc^m/
^cbarfff!/ (§u

nadim<ti$ t>a$fl(in ^erfc^möene 9^Kfi(5fni>i>li^ aucf^^indn
cmottDa* flehen/ i^nnDmMc^ aa<$ mittinatitxr^

an((inm

3^^ttdi't§Mn/»tiö ^l^re^ Daffcltj^r in ein rer^iafwt ©efffei« außiprcflat/fo btfompfhi «n außfcönDi^ fc^jJitr rogec S<itb(/

3el

mmen eutce gucert wdfjcri

®eirt$

fo

t>iti

ai$ tin

^x>lio^t/ tai{m$ bta}^Xa^ alfo x>h(t tmntftt (le§m tjff

wac^m / nacl^maJe Hß <mffDie |ctffte (infitbm/ al$ t>mn mv
-io^tAIuminisKochx^mittflutt/wnD Darunter vcrmifc^ctV »Ort wmi^ fui(n/ba$ ©efc^ir: in fckf^m offen §d^ wUticrumb linTre^ ^tbm/m io^t fmy §ern^jc^ vom

mmm m

^ma

©ummi/fo ^uv>or

m IBem ^erfaflfen/ Darunror e^un/ trobntct

cinanDcr ru^rm/Damif co fic^ auffDem^oDeti nicfef <inftencfe/ l)ii$®efcfetrza(0bcjliwt)mtm&|uOccfar/vue$mWhcfj^trfCtt 2^a(jrtl|b j?e§m» (^nDilic^fept^mfle ed&urcfj ein (einen 2^«c^/
f|.im^meintt)(5rver(lo)?fftt)nt)t)crn?a^rt^(a0/rnDfprrn^cn/

trenrifiee$;e^unt)ebraucf^enwdUen/aujf Der eine« ^eieeneirt'
tt?enj^ (auf er

'Raffer parauff*.

Äa$XXin.
!

^ap.

^ere nerae«^ ein; ©efc^ir:

vcn

® (a$ / föffen

DaflreI6ige

]|v^oa^e^aOerjlarcfflmQ:jfi3ö/(§^n^en^ri«en2^feilei^

^nea
ac^t

iroi ^crfloffenen

A'uminis Kochxöarein/iaflenes
*'

Darinnen (lefien/mife^cn$ aüe Xa^tvoix>nt(t eimin^errt^enieii nachmale t>e(j Hfingefepelfen/orer ^efcfea^
retipri'jlfaen/fe^aii^mttnccrj cinmv^H''^ ^i^^ öeg(£'(]ige/tjnd
einer ijrtUijfuncn OJ^dn^^e bcß puluciifterten Qlmbifch^m ©init^
«ti in enu' vcr^lafurfen

Xa^ aifo

aujf^^veenbriffe^hfii emfieten/rnD

i^afm^u einem 5^!rcr/t>nt) taffou^ U^ wenn jletvotfeniriflfen/ eb ee Der ©cbilfr n.u^ j^eirtacfjc DnO »erferf i^ee fej; / fo fegen (1< eiinrenisi Dav>cn auff Den ^7agei eine$ Ji«^^»*» -^^ «n n.^enn e^
*

auff C><inr(f(Hj}en

m einander ^enef^/oOer

fielen

WiU/mvl^

©etiler «ac^voömöce: wu^ man e$ noc% mr^r v)nD ff f mcr la((en ficDm»
«K^qrt-flfeujT/foiflce Der

^^o «It^t/

meinem v)cr0(afurfm@c* fctirKmcnwer^fm2:6eliem}K^cn/ <x\^Um vcnDcmJctver
)iE:a^cmtx>cic6cn/ttacfemvil6^

^vc5

fmn?c5(;e^(1r/^ep Aluminis Sacharim ^wfpio^f/vnnbbe^

l\m pufumficrtm Aluminis Roch^^e^mio^tlm^ut^iin/
mit ritu-m

Eiecfm wo! tMinr dnanbrr rö^.rcn/f^crniJc^ar biß <?
rnD rn^cn/tnö entließ Depiüierrn/

falt vrortm/vitfi) pitt (ic^en

fö wirDt ee ju cüur ff inen t)nö »oöf ommcnen (JarK

\\\m au jf ein !^uc^ ma^lm f awnt

3reu ^ie Prcflf^en a(fo anm^Kljm / bv^ß man auf :^uc^ ^mii ma§lm f dnne/fola| fte crfllic^ f (ein (?of<
fen/nv?d}maföinetnemneti?en J^afen mi^'^Baffereiri
itof ni^

(leöen/mi(f en

\x\

bemfelhc^ot

m

treni^ 2(ra5ifct

@um^

mib^rcin *.t>er(fcn/»nDn?ennDiififejV Daß ee nun bereit t5nnD ferfi^ ifl/fo \iU e e t?on ^em Jewer [^intvc^/vnö maal mit einem
^enfelDamier-Öicfeöaberfoftuaü^iemfonbcr^eifiriiTcn/baß ^aejarbcn/ m\% treU^cn man^ mit Den ^enfcfn ^uma^ten
^Pe-^t/mit

©ummi nn1|7en gerieben »nnö temperieret werben/

allein Die prefilgen aufgenommen/ l^ixa Diefeibige x^\\>xm(X(i

mit ^eU tnD (.mt er ^a[fcr/\jnnD renn Den (Saffran mit ^*per< Kar/Oae ©unimial er mußmit <Oaf}er^ctrafcben ffT/n/9nnb
^f^^ortfr^u

f reiben cecd^-cr (ü^urnmi ein ganzer ^ec^er U^^ifer/ foeinm;:m<j laivlee^^t 19, ;3^^ ^^^'<*' ^abtrc^lr rhu

tmm

*0oo

iij

S<itUtv(o miäi iw bUfm

o^t itnm ® mttf §frf Dirnflfic^ ft^n
»nnöatftjcmcmif Deranörm

W)amfitm/ bamnuv

xxtmiftf^t

tmpcmt.^nnp jwar fo gcljoi bU ®cmd§l« x fo mir folc^r«
&(^an^wn ficf^/mc bmnbm mit^cm i(itnmaff(t/aifo ba^ tnan(T<Dor<jdrf?munD^errm barfffommcn (affm/ttjofm fu anbitfi mit ^iü^ gsma^Ut fint>/ fintmai ee an Dm S'^tbm

(iinxo^H 5ar6i« «e(tieti

©^ö jfddti.
.

®a$XXVI.g:ap.

>3mm ®{ap@e^m4(/^/(aß b(iffdWg< t?^rr Tcwcr ^iß 4uff &ic ij^lflff c mfut>m/t><nn wa$ (icfe ian^i?
D«$ f>cjtc/Dcrowc^m fic§a(w »nD fci^ ^r^ fat : !5ac^ma(^ nimm an Drr ^on^ ij^g Croci fyluatici (aß ^xn{<lhi^(n (in
.

<mm Ä<#

&mbt
aflVr

mnfriirf'nm/a(06jr«ttpu(u«ri|imn/ in cm (Sacflcin »on ne^

wm biäiun woigmci^ttm kmmcn Xu^t^m/^»n^ in btm^
fdU^tn au^ttMmn/bi$ (in §cü iam(t icmnm^u mr^r tpid Icrau^iauffm/

®

§ara«ß f aufft/
@(aßfcfemai|
mifc'fe

fio

ncmm^c^aupDcm
§f9^

©atf 6<raiig/4uc6 mit »ijcr io^t puCurnfte«
Ix« »olDneor <i«ant)cr/r<if f
(e tur^än uin

<n (inm .wr^Cafurtm !^apff/iaßii>p( burcfercirrrn/

mnb eng idmn

S^ttc^t^tt ^a(t)t ^crnacft Da« Xndi mit fampt D^ SWiriw oixa

«ttffcinfo(^<^laf(toDfranDrr i'nDinn ®efc^in/ fo cb(n (in

ipäi/vnbmun toicr quer Singer ^f>(t Um ^obtn »io* atiDO'C
l^^-^ff^^Pf WcpfiN'gc idefecf fdmptfi^^w/3teß

^

i^ror 9E<»P

ftv aufft)iV?9?frttir/laf

^ur^^4$ö<mel^feWltrnc2m^ fauf?

fmU^ee fmaUgma^ rc§t §mDutc^ fcmpf / t^una(^tn(d$
für ein
|

e bre

5>ful1^e ^c^^c^oi ^o^f guf

m tDciffm S(Ti^ ^initt/

ru^re mie finrm ^(^rfcn trc( t^ntot rinart&er / fa^ dfo tip atjfff tm ant>anXa^ /x^nnb (Un <iu^bic <^tnnW in mlti^tt bu<$ ^imin^ctfyin B(j(?/ (icKcn / macf^ ale Denn tt^iid!^ t)a$ <Jtn*(lf ioa^/mtfmOi titmfdhi^l auc^ bitanbtHauff/t^u J)a$ /ewige/
fbiioc^t)i>rigip/mif^tt?q?e«Q&(4«crjif>eDrrfe in

tinmtxr^iap

fürten !^apff^/(egem menig

<>Ite

^aumtroa <iuf We ^(atter

»on 5><jpp»?er/ Damit ee b<i^ ®a(fcr fdmpüit^ «n fi^ ^ie^e. ^ni) trenn e^ belr J?ark fo rief an fid^ gt^o^n /ba^ta$ "^ofjs fngkid^famwäfihUiU/ fotteittmeeä^intreg/ mci(fi$mit€if» Item pJ^ernen 2Wefler feinreiw/t^tt Dae D^ogt/fo (ic^ an ^appier ange§encfei/ mit fampt Dem ahbern in Den 7?<tpflv SönnD nimm enDtßc^ Durc^gefiegenen Simonen (Safp / gie^ Denfeibi^en fei« aOgemac^/rnD fo (Ängr^er bie^^rf^/Biffif foweicfetrerDe/Daßfiefdnnepieflfen/ \ynnt> laß einen ^agoffp

bm

jfegem >?ernac^ nimm bmc rerglafurte (5e^ö(fe(ein/ tfu tic garben^b rief DttNDarff|!mit einernten flfelDawin/wenDeril letrege Die 0cfeö(fe(ew ron einer leiten ju Der anDern / Damtf geDieJJar^en alimt^atbtn annemmen/ rnnDIaß fic mMiif^
»ucfenwerDen^ff^ijleinfilrtrepefeefcfednernDfnfcfeeSarl/

wiDfann |u aüttltp ®ema|(tcn0ej>raucfet werDen»

€m f(^cmro^te JarSe jumac^m
ÄaeXXVII.ffap*
>3tn Pre(irgen jwep ^o^f/laf Diefef^e / trie Dm miß/ feplen rnD fc^a^en / rnDinfo rid Gaffer/ Dag<$

Mn

'Damit BeDeefttrerDe/ei'mreicfjen/ rnnD enDtlic^ einefi Dritten 2:§ci(einfieD(n; !J?ac^maId nimm AJuminisRochjr,

imnDgperfctalnforieteme^;eDenronn<^§teti/(?rßtr<>{r«teti

4^
tinant>(t/t^u
fc(/fo nicfef

^o«fccrS((c^fmi^/

^

<t> mit Drm nfi«- von <prrfif^m in tm ©<^öfV vtx^Uimt fcp t)nnD IvVp alfo jnit rinanDor f rurfcn
/

®

»«•Dm /

fo wt^r

f^ 3 u

cmcr ^urcit v)it»t> r oüf oaimmcn rotten

|ß^i2!!ic^crtemmm

p«f%rn mhaihii^^t/xoti^tti'^m
t)eß puliimficrtcri

J^m<(firm$tt»n? ^oh(/rnnD

Alimiiiis

^^Jlochsxjicr <lo§f/iaf]Vn Dm CÖRwirmcH/ tDje au^ Dm 2(^
launauffDiieallermnej^t |1olTm/nvidjma($
tncinfr«)cr^lafiirtm(i:Dc^ti(]clvJoU
aflcjj

im^m

tntf^nanD^r iitnD iparn Drrp

Jira^ecmtrocfeen/DntiD

alle Xck<^

\t^i\>nHx man^ixx^xtn/

fcp^m rtac^ma(ö aüeö Durc^ tmm gmDcü/ ticmmetiiJae/miV gc/ fo nac^ Dan-Surc^jVr^mD^rtHKbm/ triDcrum^ auß Dem
»nD^r^a(ceii$5u;ftrfm®cbriiiicf2*

J^eU 3?ofcnfar&^armcrirt jumac^m.

^^3mm Der $arl)t>on 'PrcfU^m/Dmit Du m Dm
.tjorigm ^apifcött

«dc^(!;

'mit

m

bijli^nterttJKfJVit

u^orDm /»ermifcfe

tt?f ni<j

^(evircif?/fo mie

n>Km §rllm i^nD lauten

rm^afferifl^ermljmtPcWrt/fo&ajTu DK^ar^/tric Dm f«
Irgfftrrf?«
^

€m at1^cr &uncfdgarmcftntKo^e jumac^mt
ÄaeXXX.ffa^*
f>

ßvv? 3mm iit6>j, Diofmfa SarmefUi^rrmifc^ mrt dit wt* oJL\ "^i5 ^^erieben ^nDicQ fo mit mm ^ttm (atKrrm 5ßßapf

e>^

wer Dm/fo ipirDt r^ ^tt cinfr folc^cn MPffDK%DerS:j«eilpmrdÄer,
fer i(t (jertf ben

{Jor^

©0l(^c£?auffdtianDcrc^d|fej«uerric5ecm

^cUwrröm / mt^t J)immtiUaw/vnb'§imQ^a:/fomHfUiVHm\tilu
t«(j

'^icr)mi^ f^in^n: i)ttv tfa fic Dtr tritt ^u

<Qy^mm cm wenig 3nDic^/t)nnt) ein tttnig ^^r f fifgm Jfar^/

eQaöXXXIlI.eap,

^Sy>3mm ^rßil^er^c^dtte(!r ijimmdfctow / »nnD drt wa\i^ '^ ^la/wtip uif>$mit ^t\km »nnö iautcrcm QBajfcrttol
^ntit (imnt>tt/{c wim c e tt?ic Du r^ t>ege§rcf?»

»©aeXXXIV.ffa^
^JOii<(fßUt/Ss\ 2tmotdücum,mb'§r}nn itt<$ ^wrp i^^u 5?ttnm nar^tnafe nnen fc(c^cn gtoffm ^idfanm Äolbm / wc (^
cferr/fo wcrtmtciU/faffen f an«/

mö(% Wc^ mit

Der SKixmr t?cn

d^poffmerÄmDmt)nnD^imatttr^rfaf?/(cg w rmb Den ^ot? ^cn ^mimMaß «n Dor^onncn (hlcfnen; ?Öntrr DeflVn ^a(i^

rnnD ©efetp<flr<( |<Dc$

tefcnDcr s^poflpfn / na(%m<?te «ne$ mit

9>PP

48*

lycnUt^iifMfr
ffctta jcrgc^

mmnmb^a^vtcn ^uii^mtn toc^u|]c| t>q? (imm
fynmni> tur^fcT^^m/ alU artöm

^ad^m

in

timm Äolbot

emrunf er t)crmi|V^cn/;u cmcm^fo^ffewcr f(f ^rn/cm^cmcm
fr rr§a(tm,

füartfavi\nutmad^m/mnbbaj{tibi^aUw(^tn in cmfr®ropj
ron^rr^u§(lci^< /

Sonnt) ^§rmfoJc^cmtt>o(^M/Dap öer Dvattcfe/fo Do* aUwt^mtinaltp^UiU/ t>mn mnn er ein

ma§( ^t^f(ttvoirbt/ai$ t>a$ anbct/fo wiv^t nidit$ guu iwriiw^*. f©rrowe0m faß öae gfwtt frcfeö ©(»n^r ^arttnior trmmn/fn
ifi($ßma(f^tmt>fmis*

^gein^fiinbe ffin g^nn^erfc^md^ai / n<td>m(il$bm ^^<iciltmXhtiitlvi(^iihtT ^in^n t^un/v^nnt)<$folm^

^^

tvitt>u^mn fokf^t$ 0efc^r§c«/fo nimm ©cfewrffd/ mnb SaJ armoniac jft)w fi« PfunDt/lag fion5rrr«&en/»nn^mrt t>rm gcmtibun XM^^on'^}^nn/mnl>^n((ifiiHt permifc^en/m einem CD^drfcü/ oDer ant^mm pfi^cnni/oDrr (leincrnen @'6
fc^ir2(nurtwßt^to^}?r|fmgfe^)it)cfpnfereina«l)frril§rc«/

»nnö

cnbclic^ alfo mi( einander in tinmx
rr(?(i(^ ein

\voh(rfUibun^oU
ffetrer/riif

^rnatijfeincn-Ofmfe^en/ ^aruntfrm^1cijen/^rmfdbi5al nachmale

fUin Qctin^

fein (tffgemac^ ^u#

fdim(n/Mmit($alfoin(immX^nnU(ibt/ »nnDDieSWarn^tfa>cjn:tmifeinem^terfettt>necr«nanDcrnlhrfn»
&»fi^cf]/öa!? öie5'ar^ga(£>«?ort)m/fcntcfö

^nöjrcn« \Jon^cm5mcr

gmtpe^/ »nno (vi§ wiDcrumb fiiffwerDcn / foiuirDt (& ^u t)cp
aller fc^dnr Jim

PurpurfiJrl^mföolöfsait^m

>3tttm Sal Armoniac,39ttrt/<Sc^Wf ffett^rtb ^iUecF? fiif>fr K^r$ (in ^atb iohuf ^$ mu^ ahn nid^t b(^
'

@c^tt?cffcK$

l|u

Cö in

^m ^vd^r« / fonDcrn bcß antian frr^n? rinmfolc^CR fur^§d(jfi^m waren trol tjerflciHcti

m

«jaDc^ajl »45 |u ^frrrtbif ni(?/m otKm jTfmfrnm (Brfc^in ^erj« rrt^oi/ ( tJrnn f rin (^iflTat oDer anöf r ^cfoü i(! öar^uf ucf^eic^)

mif(^md^mai$wcivnurm^mb(r/f(^<itvx^&unt>tiücman

fimm Äo^tfwrr/ttJrntt folctetjorökr/fihiff <?nDar^ittttM
lUfmcm^dffern/
/;}a(0

(?o^

rewann an fubftd J^dl^kin

^it

Drm

Drf ©ffc^rfi^ ^inrin /

btm

votnn <$ fic^ t?rrf(^ku(lx

fann/^4taup Denn enDf (ic^ me(le§t;<da^aö ®Ia$ ^crf^rmt^f/ rnnD tttBuDiinac^ Vörrflieflfting folc^cr (^f^^rmdbtm fictm ßrunbf »antö'cfc^/ Da^wmi^ D^aiic^ mr^r feerau^fompe/ frnnDemc50?4fa^ wicöoIDr ^u &rmi?a($ Dr^ ©cft^ine §m*
.«uff (?a*5t/ forficfd/t)nnl>

nimm

r^ t>on Demffen?<r§intrt^/

ilag/h'ßf^MettjerDen/fTCiJen/rnnö bric^

de brnnDa$®c^

,f(^ir:mfjnj<9/|^finbcflttl)«tF^Ji>««e^ Deinem ?ÖiIIen terei^

iWDfer%
,«40xxxyii.^<ip,
j^titm em^funDt^efc^ome^c^arfac^ ^off/ia^ fky
in einem rretren

^afen

in einer

iaußm/

(b

mdje

fafi

fc^^rpfffei^/^ifj Die 5<^rfce annimp/zfieDen^maelfe/wen»

foicfeeegcfc^e^en/fjit folc^^aef(ein^r«> oben weitunnö »nren wgDnnDfpirj fep/ rt)U Dreot^arlacfe^oftDarein/ gie^ law ^mDorökr/fei^eiaföefc^iimter/rnnD trwef.öen ^acf Dav>

434-

Konter Sdc^^imt)/
Der S^f> / Darburcft

maffm aupt>a^ aOe (Suf)|!itn$ mit fampt

a(fo trafc^cit/D^^ fcraug frm^e:iaß Dm ^acf/tJtitib tit mc^fe von Der Jarb Daran §an^en bkibct ^ac^ Dif|Vmall<ii
Die aifogefarbce

^oO

iau^tMfomit dnanDer

Ur^

mm Jctwr

trarmtt)erDm/i)nnDDoc^m'cfetficDfti/fe^e al$

DcnnemanDce

Kein ipafe(em mit remem (autercnt '^aflfer ^u timm $ett)er/ l§u/tt)enne$falttt>orDen/ie§m -lo^t De^puiucrijimen Aluminis Rochae Darein/nac^mate allee mit einanDer in Den von» öemelDf en ^acf/fe^ ein tjer^tafurt ©efcfjir: Darunter/ »nnD fo (»alDt ee anfangt ro^t DurcljDen^aef §erau^ (auffen/fogiep ^eig ^aflfer int^cn^aä ^inm/nadimai$ autf^ aüee t>a$ ;e; nige/fö in Dae efcfeir: finDurc^ gclauffcn/ t)nnD Daffeihge fö

®

offt »nnD \?i el/big e^ nic^t mehr ro§t/fonDerit tt?ei§ wit (in

iau^

ge f)inDurct laufft^

^ena trenn

Da$ -^afler fdmptlic^ ^im

Dttrc^gefiegen ij?/ fo bkii>t Die $ar^ in

Dem ©acf ligen /

Diefc (^

^i^erö^rmifeinfm^iflen/ oDer( trelc^ee kflferip) mit einer @^ateatJo«ipo($ auff/mac^g(etc^fameineMaüam tfaran$/
fc^neiDe ee enDtücfe
^tt

Stöefen/»iinD lag an tm^cf^attm^

«ruefentPerDeut

ÄaeXXXVIII.dap.
)3«wt Dep S^am$wn einem CSRenfc^en »ngefa^reirr pfmtft cDer ^wan^ig/ iaf; in einem .^effeü/ hg Du e5
'mi( einem (dcleric^ten eiiTcrnen
-IdflTel

trol abgefe^am«

met^ajl.f?eDen.5?imm nachmale Deffribiöen S)arne fecfe^el^en ^funDt/feß in einem reinen mnt faufceren ^ejfeü ^um ^etrer/ t§u Deg ^iimmitjcn Lacca ein PfmiDt/iunD Qiimn ^e^en

^^

Darein / (ag

H^ ee farbenD ( welclje^ Du Denn mit einem u^eiffm

leinenen il^uc^tein prohere fanfl)fieDen / f§u nac^mafe fermer
fo

We( De^ puiuerifiertm Aluminis Sackaiini,

ah

m'e( Dic^

^eDöm

Mmt^ ^m^ fn^n/^in^u/ fcp| c ce
(ag fo

einem ^a^ff ^«rc^A?ti«6 «'«^ iiing jUl^cn/ U\} c^ oon nwcm anbcncf t/»nD ttxMidi
irt

tcram^ / hfeteB^«^ ttcütwnD (autcrtrim/ Durcb ein trucfcti 5Luc^ lauffcn:5)cnn tvae m &cm<5acf li^cnMeibe/tJaet^DK

€ln auDcrcnoc^ feinere face jumacM-

Ä^$xxxix.e:ap.
Cerrus 9Y3f«^»«^^^f^^» »onDemhfon?5ernST?#a«m
'^

*^gcnanöe / oDf rfonf? e

m anDerc/ fo n oclj (?arcf er / mac^ ein

Daraug/Da^fü Dicfywenn Dunurem we^» nig Dat)on iHDen^JO^unDt nmippai$ Mt>t auff Die guncje Uifit fiimm Derfd&tgen laugen Drep/oDer »ier pocal/fe ^ in einen ne:*
folc^cflarcfe laugen

wenj[)afmau)fg{öenDte^o^(cn/thu/tt)ennfierol^eißf(l/bap

^u

färb/ oDer (Sc^arlacf>fvirb -^IBolT fein
fief en/ bi^ Die

i^anDe faumDannnen(eiDenfan(!/ein^funDtD(ofinj> angemac^ Darein/ru^r^ mit einem faubem ©werfen tvolrmer einander/ »nD Ja^ fo (an^
Die

^oü
:

)

hre Satb gan^Iicfe tjer(o^ren/t)nnD m^t*

färbt Darinnen (igt

€in fo(cl5 leinen !XueIj/fo Dicf

(5epf e ee / wenn foldjee gefcfe efen / Durcft in einer fö|Ten laugen gewa^

wD

fc^en fep/ tfm Die laugen/ in wek^er Der 2ilaun gelegen / in eine i5cfeö(fe(/pDer ^7apff/ (aß t>a$ lenige/ fo au jf Dem <23oDe« f igen

blieben/reinDurc^fep^en/ru^rß mit einem Donnen (Stecfleiti

mit DemanDern trol vnter einanDer /tnnD treib Die laugen mie htm 3(laim fo lang in einem ^iref e( ^erumb/biß fic einen getuif^ fenige^umbefompt, balDt Du Diefe^ fi^e ji/fo t^uDer an^

Bo

5ern2lfc^en nickte mehr ^in$u/ fonDern ru^r$ mit
ef en

Dem

^Uf

foUn^^ »nter einanDer / biß Du Dic^ mit eine njarmen ^af» fergefajigemacfet/Daffeibige ^it^ mit gro(ferÖ>?onge rber Die geme(Dte ^tn^c / rö^re eine ^eil tnter einanDer / top

wd

nacf>maUein(gtunDt(!ia(Ie5ent)nD

xu^xtn/mb wennDufi?

^ejl/Daß Die^arbeDerlaeefamptiic^auff Den<2>oDen fm^if;

4ti ^DmUtWd^Mff; »bef tM ^af^ttcUn fyUvnbiamtt/cbct ^um mni^^m o^ä
üUcSarMiäH/fot^uUmn
ntr(D(rti^crla{f(fnm

Qiiaun

mf^§i»em:^iu>mi

»am tfa$ ^afJVr nod^ tmat ^(fätUbkibt/(onmm beitgc#
Zimn/tmpmtr bmfäbißtn mittimm

^

fcfem ^aflfcr / Daf; er fcmseimöf tt>ir&f/ g{e^i§n nüic^maUfri« iiff^cmcKfe Diiratiff/ rögre / wie ^um er f!m / mte emem üStecfen

für '^nö för/örtö fo (an^ »nf er ematt^er / hp Da$ "JBa jfer/ wen« tix:$i(i^nnt>t (litt flehen tjnOru^enftffl/eneweDergani^Iaurer
u^rmö o^ne$arb/oDer Doefe^umwcttigf^enttttrem
tieibf ^Ä(a

wem^rogc

Den« ia^ficf^ t>U ^ater^ re^t f^m/ßk^b(i$ QKap
Die

fer

Davon h«Rw<r^/fo pnDeflu

lau aufftxm^^hmli^

^iefeibigelap Durc^ eäi eng lernen

0acf(em/fo wof jn^emac^t/

»nD^utJorgenu^ gewafcfeenfe^/Durc^p^^en/ einen t^apffvtt* ler fe^en/^nD allee b^$ jenige/fo Durcfe Den^acf §eraupiaufft/ tttin fa(fen:>0(Jj5 /en% aber/fo erurf^n wcj-Dcn/t^usjonitewem in Den <5acf/t)nt) wieber§o( Daffelbige aifo ^um Driuen un D ium mttbtcmai/U^ fein ^ellt?tl lauf er'JB^ider me^r ^itiDurtf^ laufftt ^nbtcmn Du(i§ep/D4f weDer^affer/neeft anDer*§€raug
la^fff/fofe^re^e»eacft)mt/fe^at<^ae^afe/fa<lcfe^«f^<^n^< I geif t^fcer an i^m/ttm @4cf-wie ein ieim ange^engf/mie tinm 1
reinen\?ntJf(tu(>ern^dffe(^(»-ab/(?reie6$|it?cpc?öurer
tief auff new ge^acf^ne

Jinger

&um /ia^ bi^ Die Bf ein aUt$ Gaffer
bUiU^tia« »oller @pa(f »nn>
^anfln.afcer

|

In fic^ Belogen/ (le^en / fo

^e^runDen auff j^nen Ugm.

him

^etac^cne

^uinc ^aUn / fo nintm tin folc^ /r^Din ©ef^ir^ / fo no^ nic^
genug gebatfenifl/t>nD(?rei^$B(eie^dfa(0/«>iet>on Den ^fei^
mni^gemeIDitt>or&crt/au)f, ^nDelic^w<nnDi(^^eDuncfe/e$'
fep min awa$ §arr worDen / fo fel^ab eu mit einem 5Ke(fer »oti l>em Btein ^era^/fpreiee aufföner Dönaen Xaffdcmf/^nb ta^

an Dem Bedarf en u?o( trucJen werDen/fo bePom(?u ein gute t)nD looüfommene ia«: ^enn /eeher fie frwcf na/;e 6e(fer mb Jid^er ij? fie* (Tc a^er von Sargen aoc^ rdUi^er iiiacljeir/

U^
fa

^üm

fcnimm

Un x>i(tt>un ^^tH Dcf?@ummix)on U<«x/m^m^

ttTm\bmXX^cittfm^tfiat[acfi/ia^t)a$@ummi in l?afm mU iw^ ecfeÄflÜem x>oU^aff(t UfcnUummniB
fcphcn/ fo (Vp^c^MöWd^auclj

mm

In« v>id (öumi darein / fo

mm

Mr vinD^re iSac^m mit D'urcfe/»il ($ von &ummi faft »oüf otH cm

€<«an&mi?accm<tlD^cftläctijumac^m.

^ *^mer(cm »eO/t^un m Pfunt>t öefc^or«e@c^ariacfe ^ott
^arcin/»JtD iag fo^iana fic&m / Hg t>U

^oü a4n^(icfe a^rf^J^reri

^>nnO|tt^^(fafWor^m/ßief/wmrlfoIc^e6a^fc64m/in^^^
|dI^rn/oDer f?citirm@cfc^ir:/nJHrffa(fo Nfcum ?>funMt)tß

AluminisRoch2fcma(%cmacfeDamH/rii^^r0mit«nci?cl$ wobtttof emant)cr/fp«rtg ^wcp ant)m(£9mal«nfrifc^ »nttb iautcr Gaffer fei« aUgemacfeDarauff/ fcp^c c^ ttac^mal$ aU<^ tmrc^ rinm (cineum ^acf/e§tt tk bnt(fi^^füß<nt^tn^c in tin ©rfd^in »on ©fa^/ fr$ cm ^funt^t ^erfc^niitcn <prcfifscn mrt ^cr i<iU5Cii fo vjid a($ jttjcp^ccai ^H Icincm Jcwcr/ »nttD laß ci^

StHct ^od^ cmiicDeii / nacljmaiö triDcrumt t>ur^ citi ©atf (ein lawffen/bic Durc^geficgcne ^rö^c mitjwcp -lo^f pal^
nct! quer
ttcrificrt

Einern -^oi^

^taUf^&ummi tirnn |a(^en5iti5creinfieD(n/mir wchnta tinanttrtn^tm/mntium Dri^cn mal

e)urc% ei«ftt^atf Creil^m/fo^Meibf Die prcfi^gcH in einem

(5ac{ ÜÖcn/öiefeiHijelag^u runden Äu^dn gemalt an Dem <Sc^atf
een tf « tfncn/ fo i jl ee aUeo gef |an t>n& fertig.

^a^XLLga^
5^>3mm Alumen Rochaejaf Dcnfcl^igcn in einmt Se^ife»^
'^

fui>m ?Beiö

^iß c^in DerOirfccincm^vniagkivfeiipirDi^;

-488

Vcnitt

2{lc^(m9/

fuUn/ m(fim^t$ t>on btmStwtt ^mtrrgtirmm/ mittinct Äm^m/fowo(ac^o«mfc9/«Jn'mifcfem/»nnöttnc^örumbf• (an^ftc^en/^^ ce gldc^fam ^u dnrmD{cfmXai5tt)irDt/ab omn (?rricfje fem Dünn auff cm ^««/ctJcr >£<iflrd/t)ndfdincU>

573tlf Der ^lü^t xfon Um ^ram "Vßc^tft^manWviAo^t/ ^^mm(lmt^iii.ii>Wia^^üc$rän^offmmbt(ibm/mtttiß kndicn fearauß machen/ ntm S^arn t?nD ftatdm (^ß^ vnt>t><nftibigm an Der Bonnen truämwabm* ^iituaba

mm

foicfee

S<^tbctttva$

t^mmt mb Uftiich.tr^aUn / fot^n ba

^cpDe nocfj (twa$ mc§r ^in^u/mact}$m(banmb 5U cmrm Saig/ fo ^cf ompjlu cmfc^on rnb guO^^^^^fe*

^^mm btn ^afftwn gciioffcmn^iirtm'^tpifttn/fowct
^iäti^ ttjoröm/ nc$ ©röcf(tm (einen il^iie^ barinn/vnb la^ bUfclU^tavt Dem <Sc^a(f en (rucfen tperDen,

€m iol^cUam §ar6 jumac^m/mit tcrm man
awff pappr ma^(en fann»

^aöXLlV.gap.
of>3mm bct fernen »nD <iüerfuHile(?erti)tmmefafr hartem
^^hei(/€§ermefmiirei?X§ei(/mifc^ trolt)ntcremanDer/ lempeiiae mit einem ^(ümmnb lautern ©«mmwaffer/fo iwrDt ee 5U einer (c^dncw 5<^rK
'^

©npifanifc^ "Btifj/oitt ^(ctjnjd^ jumac^rm

grv^mm Der Q3(ec^ 00» Q3(e9 / lege fie t>h(t Den ©eruc^ dned
fcl^arp{fettSfligemei:ntPo(per(lop)ft<9efc^ir:/fri^rAea(^
f<>

»

I

©4^ ^ptfftt 25U(5f9mitbm\tlU^tnan(m<ntoamtn'Ott/mb
ffk^Un pnD fcpicn/fo mtit$
faß

48^

m Satb m^ Deinem iQiUin^

fUmmck

^ nm idffct auffmm ^iatun <öuin/t>a^ ($ au D^nn'^Utfi*
Uin tt>erD(/ mt> macfe-DrrfrJWge fo joid Du (tlhfi tviit : 5?ac^mal5

•limmrmmipafm/ fc^nciD Djc Q^l^cyemin ^cr OvönDe (ogro^ (A$ tf(tS)aftn ifl: ^imm ^umDnrtmmalörr (5prdutt)cn?ori lXocfcrvoDcr^ai^mÄom/lc<j$ mit Den^icd^mcm$t)m^0 anDrr m cm <5c^«:tc ^i^ Dicfclbigegan^ uodttJ JrDr/ma^$ oUtt mrf ein ^onDtgo^Daran / fc$ fönjf f»cUn/ mac^ mit ditrm

®

;t)nDitt)a«$ig(StunDt jn/»nDDmrriimn3Kif?/fo

fa(?

warm

fep/wml) tteme t$mtftii^vont>annmwUt>mimb^(taufß/f0 finHfiu/ Dag aUe ^(ec^(<in mi^ wottm/rnnD ba^fi^aUc ©prauwor wie ein 9Rc^( an Diefe(f)ige an^c^encfet* ^ao^aU Un fpreie ai(o Mt>t Xeiiacfeen an t>it 0onne/ (Irewe tit ©prduwerDarauff/DnnD taßfieDafd(>(?njolDfir: »nD trucfeti werDen/ reifere mdimat$ bU Blumen Durc^ein(5iei>fampr^

m

lic^

DawnaMaß fie/tt?ennfoI%e0efc^e§en/tt)o( floflen/inein

f(ein ^afelein i^un/t^nD |ti einem leDen
rier <lo§t

PptM Dtefer ^iumm

Gaffer §inju^ie|fen/fe^aifo au einem ffewer/tempe;* tier$ wolvnter einanDer /la^ fo ian^ ^ep Dem Jetrer (?e§en / bi^ fic^ ein Diauc^ bawn <t^tW,ai$ Denn §ek ee t)on Dannen §in^ •»e^/gieg eine ^fcrm/ wie Du wi(e/»nnD iap an Der <Sonnen woj irucfenwerDen* SnDtlic^ncme ee wieDerum^aug Der ff ormcn §era«p / t)nD f ^u ee in bk (Sprawwer/ (o i|? e$.ifinf(|dn rnD gut
Q&lepweip*

4r^

1)cii ^er

W^imff

^^ 3fö^f<9wdß

wirlJ mir rim tt?rH%ipd(pttt 5[Brt?r^^

5f>3tfrfldhpfc^mrf enpr^ifgm/iag m (inmmiittfhpfff^ ^tm ff per ffar mmicf^m / t)nd uiar ^^a^ a(fo (fr§«i /riljr^

mcnKochxrmcr^fic^o'rt^roß ^imm/(^ nacftmate an Dc>
^oöttert frucfrn wcröm/tjn {»rjad 0^« t)f mem ©cfattm* ^ntit

tittmni^ öatjott^rra^/ (a^in tint fnfc^ctt ^öffrr c mwri^rit/
fo fanfiiiallcS^bm ^am jt fc^atf icren vn »o^ölUcm 40« mu(l a(»crnn wrrwg ijoni^ ^in^n il&utt/mtt) ^a^^affrr mrt «11 wc^

tiidtJ0rtRi%alIoa^i2ag^aröRr(aff<tv»«d<^rtt&rlw^aiiJ

m<m 0(J^ar«n irirörnim^ rmcfncm

©» ^«ttfl mft*dr 3?e&er jurd|T<tr^
^^tm:3c5 a^or 5al>
i^fft t>n

tJidmaJ thm bUitnißt/mt mt^

^1?^*» 5r üti irir&f mf( <l^^m &i^U/ot<t mit txf^iutnlvcH

JHa«ime ^tmadi mit Um ^tiffm / fb um\xrim/vnt^ iticfef
foif ^ä^if/fdtattitrm mit ^rr 'PrepJ^rtt

4D« ®?m9 / ot>rr Si>Jmt«i

lim/ in mit Drr 5>r<fi%m §<rum& fc^aencm.

tmmm

§<rum^au^ witH mit 3mncl>cr fc^o«^ ntmliä^ dm mitt^m anbm t^mpmcrt/vu^
S<^tb

€<nVinbra,otcr@c^ate(er«ttdt)Ottpr^fi(gan

ipcrKW

§ariivK^ mit (irHm^t}t'(flat/iajßmatXa^ai(0

vUninan^ f^f^m/tmpttim ircnöurö itHunbbtAm
ä^tnrciit/wiibftumbmit Qr^ttfiat

mb frifc^em ^aflrcr/wnD

S^immtibiawmit^nU^ <in/»tttnifd^wi(i>m umhmitdUi^ fo »k( J^immtiUato / tH1^ Der Öc^attic^ )rmtd t)on 'Pttfii^m: ®a$&oibt/fo in/cbctaufftin
'Sfß trV

Cöuc^

3c(rgtijl/trirt)t

^ti^/mt>mitbitf(n bra^m^tüäm

0W^famtßa'fcfeiiteK«e/^(d^(c»woß/@i3t(5fgdl^/t)nDiSrtfiJ

p-angäi^/oDa mtf Dem ^(q)n?ci,f:/ oDrr micij mif t)rm (Saffr^ia <$/ ba^ ^oib/ älfo if au^s^k^^/v^mtfd^auit^ «Hau» ^nb

mn

ttt/mb mitb(mi>p(tmmmifi$mci(^t/f9
pi(ifdi^ntrai$iux)0t.
.

wirbtx>nbifi($

;Da0LIII.(3:(ip,

5r>3jKem i>iUier^9/mact obm em flcm ^Äi^Wti Drtreitt/t§u '^Diirc^ baffdbig ij. it^t Siuc^fiiba l^inm /ficpffba$ ^oc^
fftn pajfi^ iricDo-umf^p/rH fco <6 <iIfo funffvnD ^nronoi^ 2Ia(|
t)»ter cittcö tpojrnim 2J?i(l/fo {»cfpmpjl«

<m ^ofiiicfymb fcy^

49^

^enttt^lil^imf/

^noc^ ntc^t rcc^f ^titi^wovbm/f^mibticfdbi^t^ufimm

©fMm/lapmemorgwaglaw^mrmwac^m/ nachmale Wp'
auff^wcm ^ri«f !X§cir t>er «iaudmcmfübm/ale Denn fem cn^

mb
€in

ttJo(

Durc6fci?§ett / Dir iiiu^rwicDerum^

^um ffctrcr

(ti^mr

wmi^ tfcn Dem ^epoffencn Aliimine Röchle ^m^u t§«n/

J^iUn ( bcnn fbnflm ßtißt c$ famprlrc^ ^er^iug ) »nt)

foMDUöanfangf fUbm/witbantnh sondern S^wctf^mm^ ^um ani

mm bu c&it^mbt trauc^mwife/fbmaf^e mvoani^ ttnb/^ü
preicfee foMm auff/ «te Dw immer fanfi/ fo pnDe(!« / ba^ t$ vf Utt>ü^a({mfcf^6n^dibvi>otbtn/miai($ ein fange Jert mfy f(U ^nb wirbt nocfe fc^dner/ bu x^Ut bct^ noc^ $tt)ep i?4r^

mn

tein ©affran

^in^n 4ufi.

cf>3mm DegreirtettD«Maueem(5affr$/ol)er CWiidjüon Sa)^

—gen i?o($/ fe$ ein ^aiU^tunbt in einem ;^rd^er an Die
fc^rei^ ai$

@MimmiH?a(|er/tJnnD ^cnn/ »ermifc^ mä},mai$ mit bmn bamit. ^nb mnn Dugefcferieben (>a(i/ fo U^
(freiere ba$ gan^e ^appr

mm

mit fampe Der <SciJrie)ft mi( fc^war^ ^er^infen/rcif>$ fo Uibt e$ trmf en worDen/mif

mtm ^tM^

cfiein (einen2:uc6/fo

bUiH bie^c^riffr/fo bumit Der SWifd^ ge^ mac^t^ajI/SBeißr^enn fie/^»^^^^^'^«'^^»^ ®<^fp
x>on

bm ifepgeni?«^ / (4(1

(Ic^

Durc% Dir

(®inferinie6tverDMnrff(nt

Spimmübkwt 5ar6 jumac^c«.
ÄaeLVI.gap.
Jj^^acfetin rincm S)ammmi^c\x/am ^ov^mfv^mit
Äa(cf /|e nacfe Dem bufU^tü/ oDcr Duttcfd §akri wUt/ a«ff cmrm Ci)?armfüpcm ^rrrcikm ^nnD ^or »mn Du ficmif anöere md^t$ / ale mit Dem S)am

^^^mmni^msci6f(fiUm

umipmcr(pfo^m^vttfU(tiicii^omt/mt>Uäbtaümgm^h ncrlcpr^mn Du fic aUt /e^wrtDt ^rauc^m tpjle fo mtfc^ in tinl
^Uuwoimutmantf(t/^(rpicfi$mt>fcf^mb mit cmcr JcD« fem rem Damie/fo wirpu fc^cn/tt>ie fc^dn c$ fcp»

>3mm einen gro jfcn i)efglafmfeni?afett/f §u Deß alfer^

_ '^lecfeleingefc^mtfen/ Darein/ mac^ mm 2^mn^el
au ff Dem ^oDen/Da^ fie Den ^|]iVj nie^t riig^ r on iSrDen ren/ Decf nac\^ai$ Den -©ecf el of>en Darauf/ fkiH mit Dem

.parcfeflen^lTi^evunD ^upffer in t>ünm

mnb

Urne

mun

Luto fapientiXjDa^ nicfttö l^erau^ Damp|fe/|u/ fe$ fünff»nnl^ Itpan^i^ !£ag in einen ^i(^/ oDer fon j! an timn warmen 4>re/ m Die ©onne:t^imm ai$ Denn t)a$ ®efcfeir: xfon Dannen iriDer^ nmh 5intt?e(j/vjnD mac| ee auflf/fo tt?ir(?u ^epnDen/ Dap ficf^ bic

^fe4 Daran an^jegencfer^-Serotre^en fcl^ab fie mit ml SWepf fertriDenimbhen^b / t?nnD k^ fie in txn^f^ß hinein faöen/
mit Dengiegeüjlei^ mac^önocfteinma^f^ufammen/ttJie nen in Den 4^fen ^uf^un ppegf/fe^ von newem filnffie^en ^a^
in einen 2>?i(?/oDer warme -Ort/fcfea^^ wie^um erjlen
i:)afe« §era^/»nnD wiDer^oI DafjelW^e fo oflft vnnD
Q31ecljfein

mm

»on Dem

vitWhi^ bic

fdmpt (ic^ t^er^e^ree fint>.^nt>tUdi fepe hm Sfpd fein (jüj^emac^ Dauon ginweg/famie bm ©rönfpon au jf/ »nnD egu ßn nac^ @cn?cn§eir in ^k^*

m

494

^cnitt^i^imitf

vj

_

pumpte.
;DaöLVIII.(£y.

^^^tttn fcfc^m ®rilnfpott / wk mm f§« /^^imbf tagc^
J^^bvancf^m yfk^(t/inmaä^m/nimm Äiip|fcrfcfemim/f# ^-^*<^i)on atUm "^üma^up^atinistt wottxn/ ob(t tfcf^tiUit

^rm t>o« ro§(<m '^dn ^m ic^t/Szl Armoniacem io^t/ftätP
Wc^fm ^rfm/ober Corpore mac^t ) /cDce f(fc^$ io§t/ ^m (i^^iQ/mub t>m onörrn <^tüt(tnHm fpnlmtifitrt/tvclmtmmnbct / macfe aa^$ ^u cmrm ^aig/ f<$mcmcmiicwm t>tr^la(m<n J^afm/fomit {mmßttfti
•Witt

«cmpcriereö mit

»erfe^<n »nttö wol vttfltiUt f^p/fütifRefm cDor itraw^ig 2^4^

f>nHttimnwam(n^fi/n<mmtt$/w(nnfolä^(wxiiUr/x>en tcinnmwib<rum^(raH^/t^ttfm ff (p^ fem rtll^rmac^g^f^ •imK'iönt) tDCttn t)u re »mb cetpae mt^r »r rmr§r<n will/ fo r§ii tt^ mit öm iDergemdDttn QRa^er^ei) firmperiVrem rß »armtfil^
cctt®4n>mai0etioc^m(^r§ttt|ti/h|r^ nac^ tmm^t^tiß lfm ^att wir^^ffttöf lic^ f |u e$ in tintn wolvtrwa^ttm ©arf/ fr$ witfmtmb ad^ oDt? ^c^rn ^Ta^ in <inm CO^p/wt^ t)amie b<?
€Kif?^ctlfeacf mc^eamrö^rr/foma^vnottm fuE>tte(<<25m^ ((in ))mb ^mfdhgm ^ttumb l tnt> €$ "^ttflic^un^

mmm m^

foi(fitt2<it

wit^numb tQn tamtn ^<tanf/ fo

^cfoittpjlit riit

fc%(^n6rilttfpon,

3el nmmtn ^«• Dämim »Jtin& fu^f id^n

^Ud^ltinwH

\&ihn/^mfi(in/J^mil> ^U} mt$ fo ml al$ Dcß am
^em'j(loffm^ir]be9^cU$t<@tMl)nrrrrlnitn^rr4r^elt

9»ma

t>m Sl'Uc^m cinc$ pml& Da^anDcr

m rinßcftfrt^/Wß

4^f
tafftlli^tiiinl^^UwitW^tmm tinwtni^ ^ai^in c^tt^cef

&a{k/ Ufpun^tm tin wtnig mit tincm f^arpffm S(fi0/ fltc^
tütn wUbaumb (in wtni^ (5vr4tü(v Darauff/ matten ba$ @5ci^

ftf^itteUn wo^u/fct}<t\$hmm*Z<:^^ an tinmftuä^tmXbtt/

»nD mtc^maf« ^u m(vS)if}</f>i^ bic Ö|?ra wer anfangt tavt^i/

b<nnwibaumhimtn(inMcX<ißmtinm fcuc^tmiOrt/ fcfiaUntfa$imig€/wmn t$ na^bitfm aUt$ voUmbtt/fcm Un QSlecfer« ^angtn bUtUn/^ttab/ bamU nickte (*5runre bau mhUiU/t^un ($ in an tmtmb faubtn ^inbt$bla^/bi< f (um^
«(0

p(nabar/{onitfitgt^nfinbt/t^unfitwi^nmitfi<ninbat®xp fd^itt^Utbit^liäl,

tbctcm^^^ntn gavb tvnbt,

Z^btn&thtfpon flm mtibm/na^ma[$cinwmi§
.

an tinm fföc^un 4>re ft^<n/mb nimm al$ bmn bn friV
fc^rn ^latttt

'

wn ^<imau(ftn gUi^ fc wi/fto^ mn^

pu^ bm&afft ^o-awß/wmrfcfe bmftibigtn mit

Mn yuimtiß

fimm ZbrabifOitn &ummii^nnb trenn bct &nmmiganff
tu^af((twcrbm/fonitH bt^ &rCmfpon$ fo^icl buwiit/ti^
€$ in

bm gmtlbtm ^a^t/mb ru^re wol ^ttb |eff(ig §crwmV

©törfWn i?dticn ?m1i mit »d(Tcti

®Um

tJirlDeg

Aluminis RochxjfcmdWcfe ^^: ncfct'getiu^
©efcfein /fe^föt. f ^ag ana^ jjm ba$ ^ulua nic(jt fc^aDe/ iuirl v»^M^Jfw^ ©uinmi i^in^ti / ba^ b)i

'(<9n /

mdn^apjfrm
fo

um fruf^(m

J^tt / ai{o ba^

ijw »ac^mafo

4^^

^^nbcrSttc^fmi^y
ttif

t$ mit timnt^tt f dnnrff »ermifc^m, gnDtlic^ nimm
JJort j0 cmg^wirf((t g wcf(pn/»tinl)

uittm

mnn fu t^Uf($ ^aß$ tJoH

fint>/(o nimm fic xfon Mnnm witi(tumb ^trau^/k^ mUtumb

trMn(n/vnt> m^tUcfe aUtma^i$ in bm ^^fftmrfftn / U^ fu ^mfdUscn famptdc^ m fic^^rfoffm/fo finb fit grfdrH»

©rötK JJia^l'^^öc^ km juttiac^cm

un^afft/la^t)kXnciiim mit einem i?<irn woi abwafc^en/ nac^ma($ »toaum^ frucfen tpcrt)en/m bie gemelDteSRvrur
t>re9ma^Cem(aMc^en/»nDm t)em®c^a«en/triec^en ^cmel^C
tt?

jDerumb aUtMmn/{o mvtxn fit fc^dn grün»

Zü^kint^onalkxU^ Sar6m}«mac^m» SaeLXIlI.gap.

573mm Äperment tin Onintitin / fd^^ifpfft iau^tn
'^

t^itit

Ho^t/bt^aUtrmfiati^pSXtifin^$fobu finbcnfanfi/titi wenig /(Spongru« ein ie^t /fltint ^atf^^oibtthtttitin gt^
(loffen|we9<le|t / ia^aUtemit einander iintn »ierD(en2^§eil

eingeben/Die 2:uc^lein mit bttjtibi^tn S9?i;frttrt>ene^en /mnb cnt)((ic^anDem0c^atren wiDernm^ ttMntn/ fo UfQmmtn
fie WfJv^nDmmtc^eHer)

färben.

lulinieren.

2(^ wetjfett S^cni^ tJurcfe (in ©fiicfWn feinen STudJ fep* ;^en/mit eiti wtni^ tint$ (?arefen ^(figö temperieren/

"'^nacl^mat^ in einem wclver(?opffren@efclJir:

J^re^

^^5

in einen

jtcfimsrunmc^ar&m.

Xo^ bm®ruitfpon mie ßrffig xooimttt ditmiDer/i^u du

''r^

wo(i)nf rr emanöfr/vttn^ fmtp^ricre mit (Ji?cr^o«af/rirt

^wm'0S(pg/t?ttDitt?(pmi?arW^©ajfr<ltt/fott?Jr^r r^jttri^^

^aöLxvii.s:ap.
ff>3«^mtt)ri(fm5Cem(lem/ mx\t> @riliin?ott/lapmrtdn<m
8iT4@ttmmiart'I«|f^ntt'orDm/ troi

t^mpm'mn/

foi(?<$ ^c^

©iefflnfftc.

ÄaeLXVIII.eot?. cr>3mm t><^ ©äffte dom h\avol ®i(gm / t^u ri« wtni^ ^ef?op5 "*^ 7(fii Alumcn Rochx t)amn/ t)<»mit fö t)cpo 5^ürr xcttUl
V

tupjf Die Xümplrm ctlic^ ma§( ^am» /t)nD laf^ an Dem ©^at^ ttn trucfcn tt?o•^en?D^(tu re aUt Q3(utfarb ^atm/ro ma^ em tfarHort @c^ar(ac^ / t)nnD Dup jf/ mt gemclDt / Dir -lumplrm

i)arem«

^lawe^umac^ert/mmm^dnHummm/oDcr
^ci-aMß

Hatrc

^^i(5cii/»ft

mö^$ xcit oUn 0fmdt)t>'333i(tw a^tr ^K ^ar^eaw^
fajm/ fo nxifi^e ce in <m<m
CSrr

4ffmm 2^«c5 n^<rHmf>

Hin aniiic hinten jumacpcm

ÄaeLXIX.eap.
mnis Oianunfafft/t^u ^ufammw olX &ummi/mt> x>oüvootbm/ wol Q5k$/^o)>^$/wtü
(in

r$

ö\SJ?m <in

($ sanf^

^tt/«

ffrOm/ton t)urc^ra?m/»i! in timm
ttor wo( t)«f or rwanlxr/fo

&k$ xxma^tmi X?nD weÄ
r ä rönr«

mm$ |m rmr

Smf rn»

€ftifot(^r ötä«e 5ar6ritimacpcti/fpftcp et

,Sa$LXX.e:ap.

gV%)3mm ^aim^i(/ot>(t Uinok/ fo fem ^cHrnö fkt
6\SJ?^u cment icDwpfuni^t beijd^i^e«
y«(urri(if jsfenr Aluminis

i(f/

ein iol)t öcß ftritf

Roch^

§m^u/t)nnt)tvmnDaff(fIHgf

i(t^an^m/sUidifomifun/Xfnbmit(imrßmus{am(n^äm ^t^4^(n^oi:^mi(Un®mnfpm/bt($c Daö ©cfc^tr^ ^q) bem Qmctwol^u/ ^(U<$ Macfjmvi(0 »ort Danrrm mbitumh^in^ mß/la^atiit ct>ctic^m Xa^Mfo ^ba manbtt jlr^m : ftkfy mai$Xfonnmtmnibm/(ommt$ant>ctS^tU mmi ^ma^^ M^t) ^Icjcfer^tt blbuc$ aUv alfo tcib^/ mwjlw em n?mt^ ^ic c%^ tmf^att^hin^u t^m/fo mbu$ fo fc^dn/ Mß fic^ m4«tt%{i4
Jji?n^6eröcrmu«t)m»

;j

^a^LXXI.ea^l
g^^3^.^ ®ri\nfpow/©o(D(f4^um/ ^)ttu^ Äuf rffl^Sfr (it\t& ^fopiWol« tirj; an{J^r»vremp^rKt# mit bm Jö^ra^nr^ fw«^

^

^naUn/mifd^ woJ mt(t timntjct/ f<^ in (imnn ®la$ ^atiHiB '!^<ißx>nur cincmvatmm ^fitt>t$mi[t/ (<tg tt^Kf^male •cn rmrcm rrtbett/fo wirbt ($timau^ bm aüa- fdj^Jtif ften ^:ü^
timS<^tUn/mld^tmmUj^b^$^um

^

^a^im mb ^climkn

TSa^LXXII.eap*

>3mm ©rönfpott fo Xfiti bu mtmfi \>cn n^^ttn fc^
ia^e$minm<£f(i^in^c^tn/mcf^mai$ woi bmc^^ftp

^^m/an^m<m (Str m mit ^eö (auf er ^af{n ^tciixn/ in folc^cm Mblaud^ (ma$ ro« S)om^ ^in^u t^un/mdimai$

mm &mtniwaf{(fuikn/f^i^

tcibttumUtu^mvottbl/mb^t^m bm QiUnb wib<tumf?mU
($ ^ma^t*

Äa^LX XI ILiTäp.
>3mm ^f«t fc^arpffm ^flfi0/ Sal Armoniac^meilt
^alfi/mnb b<t $cpcli)on Ättpffrr ;cDre t^w io^t/t^u U$ in(ammmn cm ®(ae/ ia^ fcd^$ ober a^f IXag^ffi
Dl>rr Kimnbtt (lc§<it/fo tp»t)f r^ ^u

dmm ^röncn

®affm

®aeLXXiy.€a^
^^mmb<tßttiä^uwn<ltmtc£t/ ob<t'^<^^€tfomf fowoi^dtigwctbm/ ia^ buftiU^twcl ^poffm/mif
cmtrftii^^ulucrificrc

Altimcn Roclix,

m ümm ^a^tf

unmnb Mttrtc« ijafm t§uö/»nnt) (a^6 cbctacf^t Xa^m
<kunmAmunC>xt ^cUin/bac^ftin aUgmacfi Unt^fUbm/ ^Uii^witJ^itXtanUn/ ob(r^o^in einem ^e(Tei/ trenn pDfjj
dic$ grfe^e§en/fo fe^^eee D wrfe ein mßXfttb bUlit (einen i^ucfy {e^ß ^ivifc^c ein ^üHr/m preß alfc t>ie 6wl(?an$ mit einan&eie

Ärr

i/

^0«

?5dtt

i^ Wi^lmf/

|tn$tt/fo (t^tU fUfi ein {<fi6nt tötünSüno (o

Dk^ M^ni$t/ (a wüti^QU iam/t^ucnt)tHäi bit ^an^t gompofition in tin @la$/ x>nt> to^ (tn einem ^tfiatun uMmn/f^im t$ ^mimt x>UtaH^ {^6}

^bHfdbi^c(tma$^nt>mM/ f0tmytm$mit

m

Ctogrfin Gaffer/ t>ttbftrtemattDaflfel6<9e
'

pflege judc^rauc^cm

ÄaeLXXV.gap.
f^ifcl^

@ummi/»nn5 Alumen Rocks

,

t§tt

W affeö p;

fammertmrt*»fc^ar|;ffenttJ«ffmSfli0/Iaßa(foitt>em/
l)^ef

brrp ^<)d ^^^^ ematiDer (le^en/ (^unac^mal^eintDOii^

gepoflfm

®

afifran ^ftijtt/fe^ rf rtxinn

rme« STa^ an ^^e

®

ottiv

oDcröaeötm^m^rifl/ em

5<»(k

@f«nDt ^u timm

fimm

5wer/fe9§c ee ent)((jc^ bun^ymi) M}ait$ ^u Deinem ®efalll/ f^ tfl einer aug Den aller fwt>tiefflen frönen ©äfften c§n einigem ^We efen/»nD ti<mt ju Dem jeni5en/tt>ie c^en »efmefDer*

®

^aeLXXVI.eap*
^rv^rrf feine« »eiflet^S^erbene^in (in 5>funDi/CS?-^(h?)r fu wet *^ \m(k\i\w »n an f ein<r ©onnen/fonDern (xn tM <5^aii? un getröcfnee wor Den/ fec^^ lo^e (weil ee nem Wc^ ^u IBinerra
geiten i^/Xannxxn ©ommer^ai m<xnm\x\xot() it^\xm^mx^ ) new frifc^ SBaclje ein ^o§t/(a^ äff e$ a(fo mie einanDer in

mm

newen

»er^fafurtenij^f^'tt^^^t'^iwttt mie(eIm4jTi^en Jl'c^ffef

tt?erfieDen/x>ninfo(c^emmieeinem Dönneit »ii^a§rtc^ret(eiiij
^TlerDartJnfereinanDerrö^re/aiöDentJonDemgpettJerttiDerur

^itttre^nemmcn/ in einen anDern wer^iafurfciiJafenDutc^fen |en/Dvimjt fein ';önrvJ§rDvmnnenMeiW»nnD ein xcm% xoi^m
nrnt faitJverD^/Dvimi(e0nicf2(A^ö^"/<?t^^ dWc^fe&rMßif?.

äßenti

icf^t Ö5rfinfpc« ^in^u/ mtjc^ aUgcmac^ t).tr«nter/j)itnt) rö^r$

mit cmcin 6tccf icm för vnt> für varer cinanDrr/ Damit ce ficij ja rcc^t cnD ^cnu^ »cwinfdjc. <® u mu(! <ikr Den S^afcn mit cy

ncY^mnvwcüwciauf4<^m/t)amittih'tf<v&rünfpcnUinm
0cfeat)m f !)u / ruijr Die §«)Tc 2(fc[jcrt in cm S^afcn/ mit famyH Dm »orgcmclDtm ©acfecn/fo ^(dcbfd^ fa(lgci^fmDt/t>(>m (icfyfa^m S<irU in timn^mfci/^nicf^ in Dem fieitocfe warm' ijlDaöö5(ita/fo Du färben tritt /Danne an /Icije alfo balDt auff
t?

g(ilcnDfcÄo5(en/fe§r6furt)nDfur\?oneincr <5ei(en ^u Dcrani^

Dcrn ^crwmb/Damit ficfj Die Sath aKen ^§a(bcn fein Dünn/ »nnd gkicfeau^fprcite/DnnDIa^nacftmab wicDernmt» falt werDen,

Wiltu abtt in Dre^/oDeitJier^^a^enfoicfeeöröneJartjetwod leOer mt) hev^rer Traten/ fo nimm einer deinen f^af^tlnn^n grop Der f (ein ^e(?o)Xenctt ^urcuma /mti v?erm ifc^ »nf er timm
^ec^ertjoa Diefer<^om|>ofino«/Denn e$ macfjt bic 5ar&fa|l fi?ifc^»^ennfo(c^e$^efc^e^cn/fo(?reidj Da$ ^(aö alfo Uit>i mit (imm ^enfel/ wie o^en geme(Dt/ Damit an/ mnt> fi§e/Da9 ^ie€ureum*ra(6 t><m er(l jjnter Die (^emelDte @aefeen vjermifc^t
tt>erDe/rtac^Demfie5«^or^e(lo(]enfinDt/»nnDD«^DiefeiIuew*

ma Daß le^te ^tM (tx)/mt> t^ve in foWjem für imDför »nter
dnanDer, Ätefe ^urcitma aUx i^mtxu mcht$/<ili> cingdl^e ^"^^^ ^* aCur^el / we^c^e Die Wutctiaii^m Den ^ööenwa^ern fouffen/ Denn Diefelh^e machen Die 4.ei^/oDer IXorenfart Da?

m^

'

mit^ett/wcferrfienemlidjnoc^frifcfeijl/Denn

foiclje^

^t^^xt

^arjm

©fc ^fmmcf&(an) 5<^r6 ^n pro6<erett/c6 |ie
ÖUtfepoDernic^t»

^DaeLXXVII.Caj?.
=^^<pren5/oDer (frewe ettra$ tjcn
Diefer

ffartauff einf ei(l<f

ei^ferne ^^tt/fofein ö(attt?nD i^en fep/

Denn wenn fieö«!

3vrr

ii;

f«i

Sentit ^ii^fm^/

rSaeLXXVIII.C^p.
^^^^r/blat a«ff Mc^ar^ : ^mn
öcgctt Die

Denn nic^l ^^^^<^\f(väntimm^an^ttfiwttWfoiflfit^ut:&itidiWk^(t^
fit ficfe ai$

mm
t>cr

antm/ fo

Der (ittxn

m

^ar&aWc^ wjrUe/Pitö

'

Ov(i(idi Ime^'c

Düfm (Stein mit (^pd^ä/otfct 5BÄflr<r/

fo b<fompt ^^$^udi (in t>Ur Dir SO?affm fd^önm'^üioU (aKUn^^cin/{o€inmba$ (^(ft(^t(tfrtmt* '^ütuc$ai>tt
'

«oc^

fcriKr properen/ ol> <r ^cr

@(dn öutfq^/fofe^e^mtre*
^nt>

nÖ t)av>o« mit Jici^^tDifc^mglumöe^ ^o^Icrt/i^nb Kipi^n ba^
fdb(ltt?o(gct|^ t>nJ>g(i1mot

trer^m*

mnn (^/nadibm

Cö tPifö^rttm t t\Mt<t/ni^t bUicf^ wotbtn/fc baffffiu i^n fi^a

unD ^crnig för 0ut ^altmimb au^ t>atfürrü^mm mtf ^ebraw^ c^w» 4^^a(ap|^nauff ««er fwridm^(a«cnn?oI§ciß wrr^
Dcn/»nt)nvtcbma(e
:

m cinm

tt>tif{tn

fc^^rpffm <£fpg witt>m

im^ a^ldfcfjcn ^<ttn ^tt^ntixfcränbm m folc^em fem^if<>rt
'^mn<t^(rtt\!it(i(old^t^rohno^cinUfß fm S<itU bcfompf/fo if! er <t«^ Der aürr^ff^rt/unD mnn tu n>
Durcljaußrifi^f
:

ftmfolcfjm

iiieljt

^aUn/cH\'UfommmUm^/fo nimm ^um
Die ^^n-te nuc^t v^rdVnr*

«wi^pm öcg^

mHm / fo

2I3»^w

4n

üUy \\>i\Jm/ ob au^ Der jmi^e/ fo aüUmt \>uiuitifi(t(t i^/^m
fcp/oDcr nic^t/fo (ap /§n duffrmrr (jklr ti i>un^latun ^ri^
|er(T<ii |l wie tin

wm

i)rn/»tiö ttac6ma($n?icDfrumtfrfa((cti/öcnn xca$ in fofcfecm

^a<^$/ ^a$ i(? tdf? ü^^ n/c^ee tr m§ / D«$ an#

m fciticm voti^m ^({m/mb S<^tb/Xfnt> (in ^uin hUiU/^üt mb tau^lid^. Wan mmp( aUt^uaUtn öre^rrfc^
öer a&cr/fo

^immtibtaw/intiümpimbt rmc^ |c^m
mmniafm(itin,

iT^iffio^t'^Sluat

^U/mHnffft^a^^cifmixntmSafmfitin/
tamit man ;§n txfio kflfcr f dnnc rci^rn/

Syy^mm ö<^ <laf\itpei«$/ fo &i>ibiZtt)(\'Uin t^at/mb^t^m '^ mal (immtimt \x>otbm/wi( mi Du iriie/Oric^l^n^ii
i(l

f («ncti 0eöcfkin/wafclj Dicfctbige mit

laüutm -^BaflVr/ fe^ iti

einrm ^i(ßtlauif^iü€nt>u^oWn/nimm/naä^ txm t$aüi6

^H§wotbm/m(^tMimnac\}tananbttn §erau^/((Jfc^ in
cwirmwciffm (^fl|i0/f^ tn-q^/cöer viermal Nrcl ein Filtrum if{
iJclIrtticrctworDm/ittriwcniauff ff^cnmdflri^e ^cif(r Dc(?iKier^

un S)am

(iite5

gefunden lun^eii

^nahm (wimol Der (S(|ij

t<(^rip)wtD^rttmbab/tJnDttJieDer[^o(folc^cSaf«ni?(ionfcc^$/

tb(r ficbm mal/\o (4(1 c$ fi<^ je Idii^rr iVIictrr/ t>iiD (acfjtfidfe^
rfif>m »nD (loffcm-öcrtn tvcti« ($ ctflicf^ nicf^t wcl

mnb^tm^

öertckrt i(l/f4(? ee ftc^ nac^ma($ mit Dc{?o ^rdflVrrr 0)?u^<! (!o(>

fm/ b^nn eö t§tt( fic^ in t>a$ ^«pflfer [hinein* ^cr anDcr ^uin aUt{oficf^bm^ba$S't^(vmf^tx(^ttm (4(1/ ^r^art feine cr?<? ßtm natürliche SatU in Dem ^imentiere« nic^t/ fann Dcro^ we^en Uin^immtation leiDen/fonDern vitlimitk öerfe(f>i^en aß ferne .^raffe pnO

Zugmbun,

4Da$LXXXI.(ra^
©wti <m
^it

tt/bti\mt>tnnbic &clH'2i<t>(tlm/fo Wcfcr
fcfjeirtNm>a$fut'n(cr/ §<tt

Mm {^(i\Mmct)(vmn ct\m$

aUt

Um folc^c fc^d«^ ^^^rK

fuUil(t/i<bocfi auc^ <twa$ mc§r

5cU. !^ac6ma($

mnn fic nid^tmcfy^n^n^tin/cbct^aüm

gemacht fint)t /mbbn ba$ Gaffer »on i §nm a^^e^egcn §a (1/ fo ^ie(fe tin linbt mt>^^U( iau^c batüUr/wafd^mt b<n ^dn^ tmfitif^i<^<ih/mnb »rrfa§r mtt einer i<bmnfmb<t^titai{o/ ^it^ba$^af{ct/mcfi bcmfu fiif^^nx>ot^<(€t}t/xn>n timtUt

tmfmaU^cma^ab/Xfnbmbcr^olba^W(:ifdimfoofftmt\b fpUi/U^ fit ^anf^ ttin/ \>nb b(t r® icfe b<t Jlu^cin bmcf^au^ frcp
fit>otbm/ m^mai$ wafc^e fic ^nm wenig (Im cmm<i( bro)/ obct urermif einem ffifc^m (aurern ^^after a^/fo treröen fie nocft

me^rpiinficieri »nDreim

in puriftcieren»

^a$LXXXII.eap.

^^f^3^^^ fecf)6/ot)er fielen Spertjonfolc^en^önern/fü

oMßi^'iMn mit Stom mb QBai^en / mb feinem @ta^/i>b(t
^ViiJ^anDcrm Dergleichen fmt>tö^rp^^R^tt)oröen:<6ceci^oWii

f leine ^dcfelcin öarem/t?nD fpreng Die «®o«er gie»nD Da^in/wie man ba^ 4!)e(e tJkr einen <Qakt ^u fprengen pfüege/tJber Die

fctattJeJarbcn/au^eme/eDc ein wenig /mifc^ mit Den J^anDen
n?Plvnrer einanDvr/tv^fc^n^ic^maJ^ fpofft
i?iiD i?ie(

m/^ ßi^^^

mb

trib iMct iau^ett/ (>iß Diefdh'^^ fc |ea tjnb (auf er 6 Wtt/ atö fie

Mai/fonUm fein in Der 4>rDnun0/ dm m^ t>(r anDerw»
cDer Äugeln ^uma^em »<a$LXXXIII.<2:a^

^wcfcit/ t>a Du fic (tfiii^ ^« Dm jarben §mcmgee^ait/ mad^« lanum Koffer tmmal Drep/ oDer t^ioc m^maiB mit Der cnit t cf?e ^eg fu^u wafc^en »nD iureitiM ifi t>Uf($ frifcfe»'® gen/wclcfec^aüm };)imtnähkmn Satbmm fc^dnm^fan^ ^i(>r. '^ennfic m^tUä^wol/mtßmn^fam gcw^fc^cn/fo «itn DK^aütJon rmem OtmD/ fprmg Diefcl(>igc/trie Du mit Dm Cpof Dotier« get§«n/t)^er Die ^far^eu/ rei1> e^ uacfentaJe mit Den S)än^tnwvi mta emauDer/ »nD lag wieDerumt^ wie ^utjor wa* f^m. ^nt> ^wat fo gefcfte^ert atte Dicfe IXetmguu^ nicfet ^n

mm
mm

icf > Xc^t / SWappy /^nb frifc^ 5B<»^e/ ^eDee üj^Ouinticirt/ Jap aKe^Keitt puluerifieren/ nadi^ nta($ einen kleinen jnDinen t^er^afurten ^afen/fei^ Denfet^i^en auff glöenDtc ^o§(n/ t^u erft(ic% t>a$ S)ol^ ^inm/t^t$ Hg e$ {cr^an^n mit einer §d^enen Spatel filr\>Ji för »nter einanDer/ l§ttna^ma($(mc6Den3Ra(l9;fftin$w/»tt(ag)§nmitDei?ar$ lerBegcn. TOeil folcfee^ öefc^e^en/ fo nti'fi ein ^ecf en mit |Vifi^

«^^^mm Jiec^ten^d^

m^

Sajajfer/fpanein^a^rtleinen^uc^Daril^er/fepgeDieöemefDtc

tm^t/fo nitii t)a$

wenn ee wol au^^^^ Durc^gejie^ene ^efen / mad^$ mit H S)äw Den/gleic^ wie We ^ecf er mit i^tlXaiß 5» <6tm pflfe^en/^leic^^ fam ju einem ^a(?iUo/oDer Dirfen^d^en/röfer^ mit tm S)dm
(lompofition Durcfe Da|]clbiae 2:uc^ / »nD

Den I mmer \?nter einanDer/fc^mier xfti^ k(lreicfe Die ipanDe off( j?nD viel mit ieindL '^enn jblcljee alleö »?erricft t et/ fo nimm Dep
5>uluer0i)on«lafur(lein/»ermifcfemit Diefem2^aig/ri4§r^ all^

öema^wierein<inDer/tjnDfc^mierDiei34nDeofftt>nDwdmÄ

tan ^mxltm £>ti: ^nD wenn ee nun ^nu^fam »ermifcftet ifU |ct6ue^m$tDem<0e( inein®e^ttfiel/Piit> (ogac^t 2:aa atpi

pe§m<J!1^f fic^ trenn bu tfa$^uMbiciXt> a»g bUfm ^ai^ ttjfff
|erau(;^rcIj(:n/ronjm einen (?cmei-n^tJ^r3faf«tfm^c»pff>macf^
l)ic^

mit^wei^m JOdl^fem einer ^^panntn lan^/m jtreper Jim

ger Diff gefa(l/^^u ein trenig [öffewn (att:(ec6te£auge mit fcimpt
2)em Xai^ in Den^»?|?ff hinein / röhrö t^nb ^ie^eee nnf t'en bepi

DengemelDren @terf=iein feinaK^emac^ 5era«|.4^t)ertt?enne5

im Öommer ijl/ fo ^michu mit §en friföfe aflfer« ^nl) nacft temöunimeinirenigMaw ^<j(l gerau^ 0ctrac^r/fo t^u t$ in tin @c6ö|fel/ttjectfe( mit b(x iaußm/ot>(t Dem Waflfera^/ t§tt
€ö a(fo fcrf tm fort in t^nterfe^teWicfe^ ^e^öffeln/ t>iß Du eö aüeg
|erau^(jc^rac^f» r©eüenDt(iefefttU)e(luDaö feinepetepfaitten/

®

Dae mi((elmd(}ü£[ea«c^ ^epfammen/tJttD Dööle^te Deßgleic^ertv

^«(te»iu$ie§ertt.

^3»"^ ben^^rxp^irierf en ^ii(liXI/ oöer Dicf e ^uc^en/fo ituffer^ ^ ^^albinbi gemelfenfrifc^en^affermit bi S)änUn n>ol^(^
tt'

afc^enn)ort)e/t§U|§nin einen ^Rapff/Deffen^oDe^urormit

bmi geme(t)eenOeigefcl^miere( ftr)/^i<f)nad^maUmt$lctWf leckten QBafferö fo mlbrüh(v/ba^ba$^a(tiU ^\t><r)(v Smßtt
l^oc^ Damit^eDecfettjerDe/önö^trar trenn Diefeö
^urclj ein

Gaffer ^Uüor
fo

Filtrum ttJere DefiiHierf trorDen /tr ere e^ rm

ml bC4

jlo feeflfer/ja bit ^(arrejar^ mit Def?ogrd|Terer "SSoüfotnengeii

|er(iii(;5u^ringen/pfl[egtmanDenpaf?iöumaJ>aum4geit/Denti
fo tp;i^ m<M[i/ mt\i

Dem er genjafc^e/Deflo kffer/trae mane^urt f[>ü/rnt)triemanöer^ar^P5en?vir(m§ak/in^efrac^eun0

Deß4>e(ö/foitt)gm/Dett9^^(?ittum/oDer^uc^en §ae fdnneti ^intin fte(ten/üil ^war wenn e^ int (5omer/ia|1 m<xx\$ tinrnt^

t^&mbt aifo in Dem iamlec^ren Q33^er (legen/ in btm
5a3inf er a^er etirae weniger,

4D« mu(l

aber alle Diefe

Gaffer
Der«/

tnrt $ieiß af^gieflen ; ^^nD tren

Du Da$ er(?ea^5e<}o(]cn/ Dae am

Irrt/ iit ^e«l «noc^ fajKawIrc^t / Darwkrfcljwtem/ ^am^c Dar ^ucl^cit fem »riefe wwDe/ »nD ^(fo Dae gut< fem aü^ma^i^cr^
«tt^ f otHf / Denn aCfc auff anmal §erau(; au;icf cn/ ^(1 nicfet
ral^fe?

fam: -öo-^altcril^r mit Dm (>epDcrt
b^ »tif er(l^u d^rrf?: ^ii fo ficfj t?

(öutUkin fm Ml^mxa^
Der ^ucfjc (?uff De Q50<»

ielleicfet

iO(i/vnt>t^r/ct<twmHc$fmfmfftfoUm^mtix^uihi<mb pa ^in ^(tumb/ bi^ aü($ QBaffcr ^nfott^f Uaw ju xvxttxn. Zi^

Umweü Du fofcfee fi§e(l/fogieg ce \?^cr Dae imDre/»nD mt^afe
.^m ^cfecn mit De ^ec rf iein aütr e^m alfo/Dj rr ficfe v^nf m auff tc ^cDcn nit an^mdc SOnD ^n?ar fo fdtb ein wtni^ "^iaw von i?(Tcra|c§r i?iei, ^nD trmn er/Der Äucfeen/ Jti({m cr(lm De^

®

fott?eif^e6racfef/D«^crHaü?r»onficfe^t6e/foff)mfcrDa([c(^i3
in De 533affer §itt wiD ujicDer »o«
ficfe

anpb^ e$ Da$ 2(nfe^eti ^ti^
anDere bepDe Dat)cna&j

fompe/ale fepeit ee ^iinelHiime @tml Der ^omett.t)ctjowo

gtö öi^^

<^wcfe Diefee

^aflfer

x>btt Die

^amk Die ^rofamlein De^ ^«cfeeiKJ/fo ^uff Dem ^oDm^wi^
fc^en Da Slawen (igen Wieljen/in Dem !^apfffein ^ufairfm/ gieß «(d Denn feinaögemaefe (in anDer (awiec^jt ^(jffer »ber/ n?enDe

^en ^wcfee«/oDer ^u^tlmit t)em <6f erffein ^leicfeefdte fein <itt^ gemacfe tjon einer leiten ^u Der anDern ^erum VDomitf r ^utjou
gett?afi^entt?erDe/t)nDDocfetticfet|erfa{>re/oDer^irbreerje/noc^

ta$ ^iaweauffeinmal t)cn ficfe ^tbt/ Denn Damit were Der (^a^: c^ennicfet git>imt'^<i(ii Dem Du einmabier/c Der fccl>$ affo mir Dem Gaffer ai>^ett)^cfefe(t/ fo fam(e b(n 9>a(liaum ^u gauflr/ fo
tt)ir(^MbefinDen/Daß er in

Dem erflenmaiaufft?icr/oDer filnjf 9^n^en \>on fid^ ge(a(]en/ (n^efcfeee Denn aO^ie von tem feinen/ »nnD befien -Cafurjlein foK »erj^anDm werDcti) DaSfcibi^e kßc
t.epfeif/tJHDfi^ettJieDu ciucf^

M$ onDere/oDcr ^m^u fytan^

I>ringe(!/(e3eaucfe DajTelh^ebeiHeit/tJnDfracfet nacfe De Dritten/

tJKDttierDtc/pnD

^Mt tbm fofefee ^eip mb ^rDnuni^ / n?ie bcr^

|)|er(len,^^ei'ab(raKeDiejje^latt>famptIit^ |era«p fejuenan

^«0

i;

<»|0 ^ttid(ff(?»

'©erowe^en 0ief t)a$ Gaffer mit attem SUi^ «K

©kfc §ar6ma(fo anjumac^eti/ ta^ mm

^B ag Da$ ^immdWaw mit^oniß/ voitmanmit ^m
tftt

<©ÄdLXXXV.a:ap.

Jl^fitgm ^« tguu pfllr^t/ rrt^m / wmcl mane attöcr f! nicft«

€(« andere ^eife folc^e^juDcnlc^tem

Äa^LXXXVI.^ap.

fommm/ t)ertrtfor?f?m/ womane^uiucf idf?/ t)er(im(eöfic% fapmbmmau^nid^t fogtfdiWinbtßnUhm/ al$fon^mi
tfcm ittt& 'Pfunbt De^ ^iilucre tfon iafmftmmn^ium wmi5f?cn ^wo ^nmt)tgmcUn/t>nt> mit Dem (gaffe/ De jfm

m

m

ttm nac^(?t)origm ^apitcf iflgcDac^ettJorDm/ rinö6 ^ttutn^ Umt^ttwabu/bamit c$(ic^ant)mDva^(?fm tiic^c an^enrfc* 5Bi(m akr tt)i(fm/bbc$ gmu^fam^mcbmfep/fonmimcirt wmig öatjon :^mfdim bic ^^^nc / tJmn trenn bn <$ / in btm bu taatauffbcifi/ ^trifc|cn bmftibi^mni^t empflnDefl/ fo $(l e5 rcc^t mb^m^^m(Un/ bcxow^^m fofe^ceealeDmnauffd^

«m faubern <S>tm <\n bm ^(^atun/mb (aß ($ bafdbp
®ebu§rnac^ (rwcfcn wctbm*

bct^

^UmmWit^t^mHlbtc^athpfltitimvaf^m.
^aöLXXXV^II.(^>.
p»'rcWawe5ark^ttmafc^en/nimmriii^^fir(<3?ccfm/f§tr i)cmi^' Jar^ Nrcm/siegfo wclimDc -iausc t)an1kiy baß fic
ricr

titt 4U(t S'iti^tf |oc^

Damit

UMt wer be/rfl^rd mit bm S)dn'^
fo (ati0 (?$a

tm\voiwutmant^(t/ia^na^mai$

pr^m »nnU

ru§m/(>ip eö fic^ «c^t »nn t) ^mu^ ^rfer^t ^aU / rw§r <i(e Dm« tit ^autt^ (in mni^ mit Dm S)änbm ^aumb/^i^ Di^^<^ttd< cm anDcr (^'Cfcljtn fem atlgemac^ Dauott ah/ laj; t>it ^auti^ incUntxmftibi^m ^ccfm an cinmx ^^attm frucfm wtt^

m

bcn/mn!$ a(0 Dettn mit 5WgIrraup/fpreif C6 auff cmm Sö^ar* mcH/oDcr DveiE>(!ritT/(a^ ^JoürnDe tmt^m toat^m/ mnt> mac^ö (ilfetrucfmijonnetrcm^ucmcm PaftiUo, oDer nrnDcnDicfer? :^«cfecn»^adjma($ nacfe Dem ce ^mcteti/vtiD awff Drc ^cilTc/ Dc^ gemrlDtm Äw# tt>K o^m uermelDet/an^eorDnee ijl/fo

mmm

cl^meem'PfimDt/wafc^ijnnD mm^ece au(fcr§a(& mit Dcrr ^artDmfcmUigvnnDötmdcftdc^af) /fcfendD c$ nad^mahin
fWne^tildf/fe^Dtrfel^rgemtmcmtjerglafurta

mb ^m-afcljc^*

tim ncftjm /r:Di(nmi5<^fen aiiff Die ^eifT^ ^fc^cn / (ag Dannne n
|ef^e§en/önD fifte/Daß ce Da nicljf f ir? oDcf f rac^e/oDcr Da ce tt^ warm xfon^n^cfä^t tocnD «?urDe/fo t^u/ trie o jft »nnD »id er^
»ehrtet worDrn/mten 2^ro|?flfm 4.emd(e Danmter/fo
fo^alDtauflf*
]^(5rt

cö aU

^tnnfolä^f$ aUc$

»errichtet / f©

mmm Duritf

Ötatt(S(ccip(tm/fc^mierDenfcIW^mmitDcm gemcIDfctt 4^cle/ »nD ru§r Den Pail:iirQm,ale welcher jcrj^artgcii/ir Ol Darmit tJtt^ itremartDer/ emett attDem aba ia^aU($ ^uimtx>onbmß<f
we(Dtenp2x|?anertm^aftir(leitT/auffDiy^ei(1e/n;)Ko^man^

^Ud^t/fm na(^ emanDcf ^min (Iretrrtt/ti^ Deflfelbrgen mc^t^
inel^rxfbvig/mbxü^ve$infoi^(mfottmt>fott/x>nt)folan^mf ccremanDer/;6i^DufiBf(?/Da^e$rec!jtüiinDtt?o(mitemanDer
Dermrfc^t/tjnD fic^ auffh^atb nicf^f$ mt^tryon t>cm Paftillo fo ^en (ejl.äb Denn nimm Den S^afcn aifo ficDenD wen Dem 5^cr
^intr eg/fc^ött aüe$/tt?ae Darinnen if!/in (inen !^ap jfroll frifcl
51^a|]er/n?afc^ Deni;)afen alfo balDt feintt?oi tjnnD fieiffi^ auß/

s?nDtrennDerPaft:ilfofäffn?orDen/Dag Du j^nintenS^atilfcn
|erum^iverflrenfan(?/fofcljmier »nnD^eflreic^ ticSp&ntxmit

<ö^^

iij

faxhtip^o^ciit ($ für

m öutgoc^m/tmO umipttm

($ ^(rot^e^

^(nmg<tn^c&nnbt tuot mttt meinet /iU^^ t$ aUm^tn m(^ t>(t iäti^ mnt> Äum/Damit (icfe bk ^iä^lm/fo ctwann tarimmtntfi^m/xKtiU^xcn. >?>mnii me§r man ($mitUn
S)dnt>mai{i)nikt/iam^v htin^Ktman ($ »on <rtnm§erauß. ß:n^t(^c§ formiere cö nadj Der iänßc/ctxt in Die DiunD^/ e§u ed. iii emen r iaucri faulem y?ap)f tJoU fnfcfe/J^eH/tjnD ioneer (h'/t^ttnDJapfuttff^e^eii/cDerme^rZagDarmrten (igen/ Denn

^ap

fc (drt^er ee eimreic^^/

U teflerunnD fcfedrter wirDt ee / t)nnD

fompf

iiuc^ »ml? fo me( Deflc e§er/ »nnDmiie^erm^er SKö^e «u^DemPaftillogcrauf;,

Sa^ matt / 1« 6em man im Safmfuin au jf &cm
D^r^u verorDnecen

® tem

reit-en ie(?/fur ein

^rD^

nun^^ugatfenpffe^e*

ÄaeLXXXVIlI.Cap.
>3mm Dae le^te QBaffer »«fcr Denen / fo c^mtibt^ .nacbDem Dte$arb^er€ini5eetrorDe«/iaß Dörcfeeme« Utininmchct^ätcnm &nd (auffen/ ai$ binn Durcft
ein anDt^r 2.'uc^ / fo noc^ en^er / Durt^fepgen/

aümgm U^ e$
]
'

p^pf^f/ »mtD§eüit>$rDi/ru§e»/ mieein^m^c^wammoibert
|eraf»nemmen/pnDwennaUedQ[Brt(fer aifo^inwc^ fommen/ tu if <wb in Dem ^dpflflem li^en / unnD an einen fcfea«ecfeteti lOttalfottMncn / ba^ Durc^an^ Uin &aub / oDer anDere Söntemigfeit§m$u fommc Wac^ Demednunaffeu alfotru* i^mwoxbm/ folcfe emfeDe$kfonDer mit aUcm gi^^nfam^ mm/xfnnb f§u ee inem |a5re leDern 04(f(em» ^enn j
/i e§er pnD ^efcfewmDer^Du folcfee^ i>erri(fere(? / i<

m^t Ufom^fin ba

€m S^rgef t?nD ^utrfi ® otDt auf; tem Safurfteiti
yewxii bit örd(?e §»crD/ fc man cmrm (3md^iuim ^geitD gcktt f ann/mtt @oit>t vimichut mrbt / §a( vna

iu^nrt^f«

m<ibm/wi(/mt>mffwa$^tif{tpaf{tiU^( au^ tiefem ^tciil cme Matrc 5«rb Dairauf? ^u fcp; ©etw^ldc^ wie rr(rrt fiif rm \>fi<^t/Mfo QiH er aucfj glcic^^faUö $5o(5t t)on fic^* ^crotr e^cti nimm öep gcmclt)(en pracpamrf en/»nnt) m emcm

mm

^öpffernen 0)?dr(fr( f (ein |er(?o|lVnm »nt) icmcknen ^rcmö em'PfimDt/»nnt)DfßpurgrmcnMcrcurii^tt?ft)Xo§t/f(jß5tt^ fammm cm (QtMlm kinm 2^uc^/preß t>nnD tröcfe fo wel aug/ö<rßa[(cr Mereurius burc^ Dae 2Iudjf.crmi(?mn^e/l)eiiii er ^nn<jf t)ct$ &o{bt mit fic^r-^erotDe^cn (V$ i^n/ Dm Mercuriiim,mtt fampt Dem Darunter tjcrmifcftfen (^oIDt / a($ tmn irt cmem Ziegel ^um ^f ewer/fotjerfcfenMnDetwi Dampff( Der Mcr* curius ron Dannen ^erau^ / tfa$ ^oibt aUt /ai$ irelc^e$ ^wat

m

fein vnD perfeet/iedocfe

(m$ H^inm &mim i{?/(^(ei{)ta«flrDe^

(£<n

VUtmmin ^nntttetSIan) jumac^em
^a$XC.^a)>.

'3rt ereeCfenee^(tramarin
nitfi

fpwmihkw

ifcitU^nmctcf^i

De^ fuWimierec

Mercuni »icr 2^§eii/ \ic^ aU($

Hm

-

p

Pii(uer/fe? ee in einem nac^ @etron|etr »erfc^(o(|en2

»nD »er t leibten ®(ae in einem f (einen (Jetrer / mady tDozn Du fi^efl/Dv^^ u (im weiffen IXaucfj »on fic^ giU/hin 5etr er me§8 i4)aruneer/vaD ttenn tfa$ &lct$ fait worDen / fo hicftd ent^n^ep/ fo fifl^e j!u Die ijar be nvicfj bainm 'bitten Dannnen %en/Dcra»
!

I

^n Dic^ au attf rlei? 2(rbeit 3e£>ra»c^en fanfr.

i

^^3^^ ^^ß (tUtrfmt^m
^mis^
»<»ir«f

iafutfi(in$ / fo t>u

jt^mb

m

fic^
^,j|

fci)]ctt

»nD garten fam:7timm/m folcfe ®a(|ar$umac6m

|o§t o^cr ein wcm'^ me§r tim$ miffm ro§en ^onige / f §u Dcttfci^t^m in einen i?afm x>oU frifc^ Gaffer/ iag t>ei) cinmi

tcmS^ttwibtv umh ^inmß §ekn/Deim c$ i^gmu^^tiottm/mb hUibt fcfedn; 2((e Denn nim^leicfe fo tJid <©riicfem^üi(/tjnD (in ^uß<atm^/
ceffirtcn (5c%awm«K§rt)Dnficfegib(/j)an

^

'.

Ja|5we(pulumficrm/ mif öem yponi^ Raffet fein aUgmacf^

.

umpmmn/nac^mai$ tim^tinUm^u^f(^i(n/(omlS)o^

m^affa^ Dem ©racl^enblut t§un/ Mß ee ein mittelma|Tige
5<»r6e t>e§elf/Dnnt) in Dem Purputfar^en ro§t fc^einet : '©enn t>i( ^purpm-farhfl Den ^ictn glei^fam a§n(ic^ / frifefe^r tJnnD

,

,

fc^dneran^ufe§en/ tjnnD^i^e Dan JpimmeiMawenaudj einen ^cUnn &mt^:^€tctv(gm nimm Deß obgemefD^ fc^dncrn

un un

®

&m& m PfiinDt/t^nnD DcnrelWgenmie.DemaemeiD;? mm §a(kn ^ecfjer De^ le^tgeDac^ten ^ap
(a,^

mb

ij«i

äffe r/üJnD

ferev^on-Orac^entlufiiuff einem (Stein jb (angreifen / U^(tßani} fübtkUmbgititt^fam einer halben dgntic^ tt?irDf»
ttjenn

^nD

Du tpiffen mit / oh er ^enwgfam gerieten fep oDer nic^t/fo Dauon auff Die außtr cnDige ijonDt / »nnD r ei(> ($ | ^^ tnitDen Jingernaulf Derfeltigen f}enjm&/rof;nDe(lu baibt/o^ nod^mva$^toHbaxmtcr\a^.^ao^aibm/ivmn eöfic^am j greiffcn (ef! / tt)ie ein reiner ^annr/fo (ap »cn newem fo tixng , reiben/bi^ Du ed^wife^en DenJingern/unnDaufjrDer^vmDf nic^e mehr empjinDen fan jl/ t>nD e$ gJcic^fcim ^u einem t^nem^ f^pnDtlicben ^aflfcv tvorDen* ^(ti>ms<^/ mnn Du ea fo wcte
(eg ein ü?eRig
gel>rÄC^f/

jetrÄc^e/fo fc^amce dufft)cm (gtem /o^crnuffEinern ^laam

Q5mUm frm ^u(cimmcn/jc^c c$ alfo an cmcn n>iinnc»i ^w ta
^tpar bic iufft/4bcr tec^
Ijc

fdf>p/^i|^ f e friicf

f«n ^ or n ^m f d^nf/t)n^ laß ce Da^ m trcrDcn/ (!cl)m:^m anDcrti !^ag rtM c%

4(>erfan|1u rennt biiefmi jtac(jp»o(gcnmt ^afiiü 'oann-d-mt

^cf^aainmit ^aflfcr ^alu/ l§u fec^^e^m -löge ^cUcti t?ll^ r.nicaii ^^rr&mf^in dran /(aß 'Ui^(immS(vi>(t/Uf;t(v'Zcibmtifsin ^cr^am^m/ fitt>m/ai^ rem ^if c^tcn ^aril ^cfc^trinDt tavauff^rc^iff icf.t fm

Qii$nimmmm S)afcn/fo^\V'0

Kn

m

i^iir^u

§mcm (§un/ancDcrumt> fitOiti mmit

m

anDcricr^e^J/

bcnncött?olt)ttl)gm«^$cr^an^(ri/mi(<mvinDfrtrmpcrifrn: 3?oct fmttcre tMer^cfteti io^t @i i^^cljtfc^ Q3ec^ tn fetucf Ir cm

m

mr ^onm^ro^ ^(rhrocf^m/mt>mt>(Vümbal(o <tlU$ mit cim
utitxtmvim^di ^tunbt/ot)(ttt\i\uUnQ(xfHt)l/mbmnn
tinfi^tpbü^ic$^tnu^fatn ^(fotun/fo

nimm

m

fkin "^tcu

Uinn^u
m<in

tin wmi^ von bcr ^om^ofitionmit t)(m\(ibii^m in ein

iBcpflcltJOÜ §cü \)nD taufcr Gaffer:
bic @cfeu(fc(

^cn» ti^mn c$/m tJOii

§K»nD Da^m ktt>cgtte>nnt> tütuit/^Uid^woi mtfan cmanber ftort^en bUiU/mnb niä^t ^anip b(}^fammcn

j(5^ 2(g bm Xafur(!cm rrfllic^ mie tin(t wam<n iciu<^m <u 110. (ic^ ma§( ttjc(ü?afcfccn / ^e rnac^ mrt cmcm Xucfj wiDer*

^^um^at^fröcf ncn/ale Drttn m timm ntwm S}üftUin ^um
^mn/'ontf tia^dU^talfo aufflblafm/Da^ er/ ber Stritt/ »Ol §ci§t>nt) glumb tt)f rDe^^oiit fb(c^e$ gcfc^c^cn/fo f §» |§ii mfm0ctögrJmift5epiüimcm(£fl|i^/cröcfnc||»i§<Tnactan lUKm ^d^atun wittfttnmhah/ !a§ |§n m einem fÄpfferneti
Jcttjo-

SR^^rfrl

wc( p»(iw<fimn/>wrc^

tin

rem

fujriff

(rmm jJudl

fr4

^onUt^ii^imp

9cium/it\ Hntm cn^m v^ntib t?cr(lopfpm ®rfcfjin/b<tg nk^f^

^uin ion nement rcjbcn / in dn »ert^lafiirt &cfd}m mit ^cptU Ucncm ^ffi^ t^m/mnb foian^fi^l^m/U^ ($ fid^ »^ öctnfdbM
gen
fer^e.(;^jtt5tlic^

nimm Dett^flfig

miteittcm (ScfjwammDai

»on§eral?/t5tit)laßDic^afcr9<in einem 0c^affc

nucfmwm

t(n/t>(imit t)« (ic p^n ncn?em Honnef? piUimfUtm,

>3mm ber ^Idiut \)on feinem ©i(6d*/i>n& weiflfen ftm

_
l'r Jbirt

.dtn^i\i^$ i(b($ ein£luinf(ein/<8a(niter/Der@iaft
^xfon Qöle^/rnt) lafur(?ein ;ebe6 ein Xo§f/fa^ attee in ein

0(ilrflein rein (einen 2:uc^/ t§tt e^ mit r)em^*Ä%ineinfolc^

^erumb )ooUaUäiCt fe^ / Unbt nac%# Dem (i((i^ (im D(ie tt?eic%ett/tf)u vicrikine <St€cf (ein/in ©efc^in linein/macft. ein ®ntbeineö 2(rm^tieff in Die ^rDe/fe^ Da^ ©efc^ir: woi^u^
(<5efcljin/fo rini^a

mal6{)aö2^üc6Ieintt>o(^u/(aß einen^^eii in

gebecfeDapnic^t^fterau^ t)4mpffe/

Damn/ (eg einen warmen

pfammiilvitx^$^0tümhmt>ia^t>v<r)ß^Zaßalfiybmnnm
pehen/ fopnDejIu
nacfe ';^er/lie(tun0 folcfeer geit ein fcfepnc

JEpimmdWamJar^e.

€iti^(mmc(6(att) auff Die ^cutfc^eSlrt
^umac^en»

^CV3«i«^ <£a fitrjlcin ein Pfunbt/ 2KprrFen/t)n5 SrciBift q1 1 ®«mmi ;ct)f a^vier iol^t/macfy wm bu foichj$ Ur)fa <b^<^mm §a(l/ein Capiteliü m an^ Der Qifä^mvon y.db loir^/mircb Den ^emeiDrcn 0f ein mit Dem ©umrni/ t)nD a pif

cdlo aijfl'finem DJeitflein mo( unter em.m Der/ t?nD fihe /cDcf^/
l?aßoie{?e9De©umnii/ei)erDii e^mit

Dem @reman)>

ni'lU"«

xxiUiU

©a^^^lffte^u^*
jttfampt Dem

elf

woimUn f6nm/\mb wmn <oaUe$ <imtU

&m

fo wnc^ / ^a|;

man ($ in einer @(Ult^l ßat
i\l

/ fo tl^ii ($ ^niani^

mtnintinm ^tipf/f^ur^ (in (Sc[>iifTci't?cii Dem tfft^mxdbtat
Capitello tvarm bambtr/l<i^mtc> ^^attct V^njVrö fvinc}
»^[{b

\ft^m/fan^$na(iimai^mH^mS)dntcnan^mmnifch,m/U^
|t4 J>J^ ^ummi ttJolDarmif t?crmt6a^rm, (^tiDthclj (ci}ütt ba^ Capiteilum m fmctt atiDcm !^apff/i?nbn>afi^ Dae j^imdMat»
iniUmcfrifc^m/$>nDiauecrn^a|ter/t^i|;Dufi§r{{/D(i^<^^aii^
rcmtt)orDen/t>ttD fcfjuf^affo t)a$ &(i(]Vr |C<iu(;

man (*^cfc^i«

im Dae anber/hß t)ii$ QI5afcl2mA?Krm<i^(tt>it)cr§o§(cf»
€itt andere Sdfjc fc(c^e^ jumrrJc^rm»

J^fKftnDmfdn«m/t)ttöpro^irrctt)^«/obcr^utfc9/rt
ftt mfttJCba a(fo ^011$/ o^cr intlucrificrf auffcm |aß/cDer^(öenDei]fcm^a^/^eÄtt?cnrr;t>vifc(bf?^erfc^me(^e/ Wtt/f(niD<r« ein Encauftu,'oDcr f cfonDcK Jatlt fo 1(1 r$ feitt

^^fic Ic^en

^

jumaglcn : @c^mr(^t oD^r ^cr (Truf! akr nur cm Xfyiit>aucn/ \xH(($Hnnc^tmai$^u$cfch,(f)(upfle^t/foißin^arctwa$)fion

t(m &uin ^aii?cp/K^ocf) mit &cm Encaufto tjcrmtfc^t. Aber
$f crttoc^^a«^/ fbfc^tman |§tt in cmcm>^tc^c(auff ^(öcnDc Äo^Iett/ic jl )i§tt tufdbfi §ci^ tjnt)' glMcnb tvcrDcn/vnt) wirfft i [^rt

§crnvic^ii(fo&ci^m

cmcn fc^arpffm ^#»5/ Denn trenn er (irrt ötcic^efaffö attc| ^nc^cuor iß ertre^nee vvorbcn)i?re ff arbe nic^ wegen wenn fiefnauffroic^c -^erfle proherce
rnt) inf^Ufun^ jhn indmm f ten/(To|len fie CD^drflti ^ti icincn <^tucf fcm/nem^ menöiefc^dncjle »nnb tt?ölvjefarbtetjmcr bcnfciU^m f.eraug/

t)erant)crf/roiflerötifA'^iö$uDicfcm®efc^affrtföcfjtig,'©ero^

fec^ @tun Dt /u einem ^o^lf<mt/k^m$ naclimai$ u'iDerumb tcitt werDen / vnnb mit Nefen na^ol^enDm 6twrfen prrmifef^n/\?nnD reifem
fe^cttöin einem wolverf (ciKen Zic^jel

$)6
dfeer t>oü/iaffm$

^cnUv'^kf^imt)/

Qii$/funmm(n ^mtin'^af^a/ mt>S)oni^iibt^tm(t\'^t^
mit manUt fKt)m/t?nD (b lang fc^aumen bi^ @cijaummf§rt?onfic^giH/t>nnt) nufyMis witfm fe fernen tim^faU werben/ neinmen ala txnn >^tacf^mbim/fo tJielala einer i?afeInuß/ol)eran&emf(emm!^ii(fenärö^/la(]eneauff öem t)ar§u »erorbneeen^tem retten/ »nnD fo ian^ mit txm^o
re»i>en nacfjmald

fo«enen ijoni^maflfer »ermifc^en/ bi^ ee^urpurfar^wirbt/ mir Dirfem Gaffer i^ren ^tm^ant^ rein vnö fubtitl/ Tafjfen j^n gernacfe an einem @c%a«en wiDerum^ tru^ tf en werDen/öttö wenn t$ fomit fmtmm/ mit tiefem na^foli
:

ßmtxn ^a^iü ^(tmifcfyn
-lo§t:2^er^enf§intfier

2(($/(ie

nemmett^aumdicfec^d

h^/ SSa(?p,r/t)nnbfrife^nen? Q33ac^$
S^afm
^ix

;cöeö t)rep Xogr/ (V^en aüe$ in einem

timm fUimn

Sctca/U^e^ficfiihtcrt/iajftm Durc^inifj nic^t anbrennen/

»nnD^iejfm/wenn e^ fic^K^nnDtfc^e/ einen xropffcnfrifc^ ^^Ifer t>araufi^(o i(l e^ aUeö ^et§an. '©erott?e^ fef^^en fie t$/ bcn pafiü/ öurc^ ein kinm Xucf^ in dmn flstp^voü frifc^ ^13a,Ter/(vijycn$ in bemfd&i^en faf( wntxn/ rnhtm ihn mit t>cn ^4rtDc/nacfj Dem fie Dirfelbige^uuormif ^eind(egcfc^mic^ ta/m ßimf^t^tnnH moltjnrer einander/ mifc^en Den <^tm
Daninfer / rö^ren^wiDerumfxmff Da$ atterkpe unter einan^

fiec^wiDemmbwdücn §aaup Dem frifc fjf n 33a ftcr igen, ^(nn folc^ee aUee ge^ fcfjf6m/fo le^en fie {^n Den pafliü/in einen !^apff/ »nn D gief^
Dcr/pnDlaflTcnefurtntJftlr/ Uf;
nci wmen/in

1

fenemfoicTj^ei^ -^ajfcr

t>MUt/ in mUfitm

er affeinfdnne

injit unD ipcicl^ trerDenrJanjen /X^n fternaefe mit ^trepen Dun^

nen unD ^i^^rf cn '<ct<dlm an ju(i>wfirn /x>nD Dermaffen ^urei^

Un/ bvig Da$ TDaflTer ^an^ bfatr vrirDr : -©aftX&ivje TOafier giejcn ft.vnacfj Dem ce xvoi bU\K> worDen/ in eineanDcrn ^7apff/
t>nDeiiianDern\irm^a|fer\?(>er/reiknöanV5uuor/^ieflrenö
Rjcnn e<> ^iatv ivotDen / in

mm anDrm ?iap m
jf/

Da$

er|?e/

f er jlc

$u c()crfl iJcrutü/mfTcfecrtr^ alles wit obc gcmelt/^icfTm t)a$

Ö<^fart>fc'^^irtvrm emcnartöcrn!)7apf)r/t3ttDane&cr[>olmDapp
fclhi^e

;umincrD(Ci;mviL 'XJnl)

ot)crt>cr^tvfptc®an0»

gum

ba$anHt Sorsy ttittmmbmfH/ auifcUnfticf^t
t)icfc$ ijl

alfo

533a^/tt?Kniicyum <^ni^cmma(öe^c[J«^^m/^m 9><i|1iöumfo
lJang/f)I|^urcf2vnlßfcmiplm^tdHatl?mc§rm)§mt•(abi:^ar^
;

ju Denn ein tefon&er lüdicium mt> 9öet(lanDf c^e^dref / Da^

I

I

man nemlidj Da^ Raffer al jo mf{c an^nfclkn/ ta^ ee titelt ^i| j)ei| fep /»nö ctwann Den pa jltttum t)on emanDer mih/vnt in
fetöcfe^erl>reclje,^ennn«nalleö^lan?e§erait^fommen/fo üffen fie Den pvrjliffum in einem >£K^ei^rennen/fo HeiH Daa
l'eni^e/fo i« Deut (gtein

gnpifen/ Durinnen iigüu
Durelj ein (einen STucft

<$)a$ gemelDfe<2S>(viwakinvief^ma(6^uremigen/(e(^tmatt$
in t>a$

oH «3enu(f e ^a jTer/I(l|b Dafelt
(c>

j^

Hamit x>on Dem pajliflo ^ctcini^a werDe/ tjnD enDt^ (icfj (ruefnen^'^enn lolcfjeßgefc^e.^en/fo nimpf man Der^ot^ lervon einem '^xyläfi bai Dünne/jautiein Darcon gerab/t^ut
(auflfen/

Dc^ ^Ixvom

fo

mi man vcü §in j»/ taf) eö g(eic[jfam n?ie ein m
^erumb/foWeibf aller SlJrt; i §m/ Dem ^iaxctn/ ^etr efen/ in Dem
man$n?iDer^

la(fet^ac^6werDc/n%te0 miibtn^anUninmem t^^pff
rött jTifclj^ajTrv tvieein'^ae^e

ra^t / fo 5U\?or je \)nD ;e in

ffia j]cr ii^cn*

'^S^ctxn folc^^cögefc^e^en/ fo irafcfce

umb in mtm frifc^en fatitera ^a(fer wo( ab / bi^ ee rec^e »nd
wol purgieret wcrDe/t^nnD
«>irDteöein§er:iic^
(«jlee enDtlic^ trucfen

werDen/fe

^nD^ue^Itramarim

flT^^ef machen eö aifo

:

(öit

"^

toc^we(fe(/x)nD @n^nfpc«/|eDee ij* ^ogr / Sal

nemen ®ubfimae t)ii/, iof^v a rmoniac

51«
fdfetri
;

?50tt Der S((^fmi)y
Ur) cinm $c»cr/rt?i< man bcn '§im$f><t pfit^t/fuWmiu
i(l

$m ^cnn fo Mt^t ein Uamt Dvauc^ Dat>ort a«ff(?ct^f/ fo
^§aft/6efxne b^ow(^n vom S^mt

<i

^nm^mb lafftn$ wU

^emmbMtm$t>m*

cm 5m(ic6/^)«^ a»^6u!tt)i^^ttttmdMa» ^^urjc^rcn/fö nmm^maf<f^cn 'Z(tpmt^in/vnt>
»3(fw <^^cr

&m

»icmdt)c(f(fibigeiit)anuv)0«!^d|teti/t)crmtfc6iilk0 mit timt

gnu^famenS?dn^e(^0"tge/fc^

m rm^m vKt<^la{uttm >;)afcrt
Dem

(t^en o& folc^ö ö^fcfjc^ fcp/fo ntmm einen ^terf m/ flo|5

|i(5weriemtrcm^öarem/önDö(eicfeDarauffmem fnfc^ OBafs? ^t. ^e Denn fcfjnner \?nD ^eflrcicfe Den mtrent)i^ern ^§eil D«*^ fier iJanDt mit ein wenig 4eindle/»ennifc^ Do« ^udier j?(>m <£a^
für pein in einer '^latttn Darunter/giegfrifcfe SBac^e i>ard^er/

l«§ac|t2^gaifo jle§en/mmm$

enDttiel^

wieDerwm^ §era«ß?'

jpttD (af e^ (rucfnen/ fo ifi t$ ^etfm*

mifc^ mit

tcm ^Baffer von "^eir^ein woit^nter

ein/

J)mfei&igen in ein (^efc^ir t)on

anDer/tjnnDmacfe e^affo^u einem weichen 5itai5/t^tt (*5(vi0/ (lopffee oben m^t>a$aU

ieirbej?e|«/pnoiaßetiic^2:aga(fo(ief}e«/foi|?e03et§<in>

^S^er nimm Sal Armoniac f.'^hcil/ ^i^ffer^tin/0^
^^@rwnß?on$me9S:§eil/f?o.^
Diefe

i^öe ©tÄrf

erflttcfe^u

j

Pniu^/ mmifd}
cuiattDcr mit

mni^ ^Slepweig / ^mv.c^ aifh nii^ ^cm ^(k von tempern / mnb fc^ in cm^rtt
mit ein

wohiKfio)pffun)^nt>v(rfkiUm&{a$mit bem ^roDtmcmm ?öacfofm/ ^enn fo ^^'J^t ^^^ ^roöf a^^<^<**^/^l^<'w^fi ^Kf<

f©ae C. Cap.

li^cnauff t)icofftermr((r IBrifr vrobimti/nac^ t»mur^et>nti
^u jl tcfunDcn/irt rmcm t?crgfafurrm i?dfdcm/fe Daö fetter W^

bmf dnn^/rnö mti foncm 40?cfcf/tJttD f tonm Xdcfelcm in De m^
fcl^i^mtjerfc^enfep/emrn^ad hc^ timm Stvoct^njßmtbm »nö calcmtcrm/nadjmale Dm äRarmcO (b \?k( m%hc^ tJ<Jt)ort
<j^font)<rn/nac^ txm afaUtroröcn/
feU flein puiumfiern / öurc^

m m^ (Sie^/oDer ^«riniE^ucfe
uenicfjtef?/ fo

meinem ^öpffct« ®?dr^

reieern/ nacfema($ auffeinem ^ei^j^ein auff ^aö aKcrfub^ile^c

jermaime« /»nD in bem bu folcfeee
it>en tjer^lafurfen mafl[iöett

nimm t>ie ^ic^

nac^(?t)er5eic^nete2Kixtur/»nDi?onigt);\^o§t/(aßineinane^

S)afm voll QÖ^jfTer^u einem Smt woiabfcf^dumm/mt^ txn dritte 'Zl^ciieinfii^ fe^en/lmmerbcvr den* t)7ac^miil^ nimm gut wiD fcin^nicfeenMuf ;, io^t^udi) nem f eben Pfimöt ter gesoffenen i?imme(M<ia^en S^rb / tc^s mit tm ®ummi/ot>(v DemgemeUen Gaffer auffeinem OJei^^ (!einwü(^*?ntcrcinanDer: @cljü« mäimal$\:fUvtfa$^mdbit <CvadimUut^a1puiumfimmS^^xhj.^.m^l)nbcttctmuti^
mifc^ aücö trof t?nrer einander/ (aß t>on netcem reit>c/ nac^m^^lö

mit einer (aueern »ii
tfa$

fcfjarpffen gtra^^laugc/ (b

lang wafcfee/ hi^
t^en

^kw v;on Den ^ct eern ß.tm rem wirt>e/a($

mafc&e fi€

wiDenun»ierma(mit(incmijel{enpiiIi?urern^a(fer/lapent>;

liefe

crurfm wrrbm/DttD f §u fu in Dm ^«ttdcfef? vor^e^ekfene^ ^a^$/ unpafiiüt^h nitn S'k^un^oif} m^ lo§f/frifcfe

nm

f?i?X/;cDc0 );. lo§t/ »rrmtfcfee t?nl) macfee / wie Du tt?ri|V fo ^a j?ii

<m fem t)«0 s^t "Tüittamatin,

9>3mm bc^^cUdumm/otfCY^^fyaimunTdld, tbatm{n
'^

iietm 5»'^tr^« £'P^/

i^ö ^^

»u^ Den bir)tctki^ in gleicher
ein (Scherbe f>ip DiefeUi^e

CWan^emieeinanDertJcntiifcfetenpuIuern ucn Salmiax,t[)nD

©rönfpon em$ »mJ> Da$ anDer in

DottttJorDen/mac^eö/Dae@efc^ir:/mir DemLutofapicntix

okn ttJof »nDfleififtg $u / fe^ in einen warmen ^ferDte^Övif!/ ie^
t)nael(^fd^fenÄdif ringe §erumb/(ap ^wan^ig
pnDejItt Dieaüerfc^dn j?et)nD feinere

^ag alfo

pe*

fien/^nDnimmeeenDtlic^r^on Drinnen wieDemmt) h<rauß/fo

bkm JarK

573*'" ^Tiec^ec^^tr^ vf

^o§t/2cr)?entf^itt/frifcfj

nrnWacf^^/

''»iUemo(/|eDe6i;,iö§e/(^iecfjifc^^ecl^ti/,4,o§f/(apaüeßirt
<ine itewen t)erälafur(cni;)afen mit

Gaffer wdjtn werDe/mifcfe

fo fang t?nf er emanDer/hp e$ gleic^fam ^u eine Xaig wirD/tjnD
(af' Dir ($ aifo^u dncm 'Pafliüo Diene^^ac^möld niili Der^im^ mtiUaiv ycn 5ur J>/ m jfcfe mie Htfcm 'Xai^ wol »neer einanDer/ »örffe in ein frtfefe lauf er aflfer / w afe^ x>i>n Der ßrrDen fo wo(

®

DnD^eiffigDuimmerfanffab/maefeDengemelDtenpapiöum wicDerumbwarm/oDei'gie^ warm Raffer Darüber/ mifcfe wct »ncer einanDer/gie^ t)a$ QBaflfef / fo ba(Dt Du fi§ej1/ Da§ ($ ^a$
55(att)e angenommen/ in

mm auDem

tJ^apjfDiiron ab/tJ« ein

4nDer$ Dar«brr/P«D wieDeröoi Da(Te(bi^e fo cfft pnD j?iei/biß d»
fi^ejl/.

Ä)a$CIlI.(i:^p,

ftc^ |u ^pufurr/iomtiifcfe mit (^fpcj/obcr i)arR/t|w

r erpopffr DcrBlafUrt

®

w itiÄ« »ol

cfc^rr j/ »nO laß fÄnfßr 6^ti S^ag a(p» f}(^

5)adClV.ea^

5>3mm ^f dPfii^Or ittj^^o^f/ ^{<9/tnb Sal Ai-moniac, fr^
•^e^«
ri

io^t/pof aü^e f (cm ^u <putoer/ ^m/witmm ^tt\ giw

rtotcr iumac^m ^fit^i \\x citum^^wer/ fo C>a(t)t h\x einen ipim^

HKlti^wl Dvauc^ m^ Dem ©rfc^rn fl^ep ^a^iup pd^en/piCkiv Du ®?arer9 fall war Dctt /»nb Dae ^\diixi mDtdcfe ^er^rrc^wi/ f ftnbeflu ^$ (itirr ^(rramann fiDfldCete^ xoet^n*

^

Ä4«CV.€a^

^

ft>3mm ß«ecf fil^rr \,wtt) 2:§rt( / ® d^wrffrf t^rrp X^ti^
SalArmoniacmrr!XNiI/mtTc^/J)nb(lo^aac$tt)0(i)nWf

firtanDcr/ cmtpmer t$ mit ^affa/fc^ iti <inrm ujoI »rrf Wtf

m

j^fcfeir:

rm<n 4!>fcn t)tcr ein ^o^ifcn?fr / ii>n t> ^wd^ ba^ @e^ fi^^'Vft'enttDurincnHatpcn DCau4 ^(vttn ft^eflotiffßei^ttv imb nac( t)mt($fa((trorbett/m(^t9(9/r<^fmDrfi^
iit

.cm f)mvM\iUiVot (fart> Der XJIrram<jrm

^

ivU

w fc^n fo/fo laß noc^ länger flc^m.

^S)n

'

tfk Sat^ mit iafhpjft (^perfiar/Dn-mifc^t in (in Mnnmt>^a^ttM^(S)omv'fiop^M(fclbid(vf>n\vs>ot au/Ie^e {ccfiic^mXa^ alfo mit rmant>rr m/oD^vmai

»on t)annm tt>Kt)er«m6 ^crauß / la^ crpdc^ mie ^onig tr oI »n^

'>f>ynmif(m \tct^xrtiurü (öantf iiiX^üi/ ^prtfcj^ ®ia$/

m Dcg groben pulucto
drcrn /
jt

v)ün Mait?en

<5tcm/ /cDce i). X^tii^

5Bcmflcm;, ^§eif/(a^ tt?a^5cr(?o|Tc« i(!/aer(?o(^frM/
t'urclji

m mantcv t)crmi|c^cn/ mü "^aiTcr ^w run^m

^aüm/otae^u^clnmaä^fü/tUftilUgiiwMff^tnnbtinml
tvoix>ttUnbUn ©c fc^iri/ öa^ mci^t$ hiraug t)4mp;fc / in
(in

mm

Fornace Rcucrberationis , fo^Otm^(^(ii}(ttt>ortm/f^itU
f(tfm/mn folc^e^^if vorüber/ t>on ^anmnmtxrumb ^df* au^ ncmcn/bieitugcinauff cmcm9>?«i"mcU(Irin mu'^affflt amctben/fo Mobr t>te ffarf> auff Dem 'Q5ot)fnfi^cn* ©rrowr^e»

flry^mmSal Armoniaccmerfkmm5?u(]Vtt5tö^/t5u Hin

i[>ii0cl(5fc^(m tt?ot ömie«y(crt

wifd^ mit tJ^m gemcfMm TOa(]Vr/fotr jröf cö

^alcf / |cöcö cm Pfunöe / ^otx* 5«?ccn ^^a^jav

m

mir einem flarrffrtwrifTm^^i^ ^ttcmem2:öi^/(a(;t)mfc(^
^'^ert ein ^alht

&mtt aifo (!e§en / »nD wenn er |art woröen/

tne^r ^(pg §m^u ^icf^m/bamit er wieDernm^ treicfe werDe/ttje« fol^ee gef(|e§€tt / fo t^u ^tt?ei? io§ff utuenfie« fem 3"^^^fe l^miu/mifdj (xftUc^ worunter emanDer/fe^ in einem feefcfjirr

ron^(a$^TOan$ig2^a^ »mer tinm voaxmcnWi^/mbfi^c/ irennfOid^e »orukr/ einmal ^inju/ ob ee n^mli4 fc^t^ntt?or^
^en/tt>onic^t/fofe^e e^ lPie^er^mH'^ ian^/tt?ie^ut>or/int5eii
SO?ifVfo i(l ee/tt>ieee fef n foK,

€in^immelWatt)SafTcrjtuimc5ett.
5^^3mmt>e^2(«ic^fc^me«6/fo^i^c^en^e« seifige« v?nt) ^ril^ ^nen einer mit tehnaffigcn 2trt i(l/ (b tJiel bu tt?iit/ lag Denfcfbi^ ^enineinem^eiTcifieDcn/nacfemalö öcn ^affe ^urc^ ein leinen ^^e^^ara^g(r^cfne«/t?n^ Denreltigen in einem ®(ae/oDeiP
onöerntjerglafurren ©efe^ir: Dermaften vertt)a[^ren/ tfa^ er
fei>

«eJartmdiftjerh'cre/fonDern a^k^cit fc^dn Heibe: 2i$ Unit iHmmt)eßöwrcbaerei(cr«rt5^u(«er^ ppniruefeiKm »nnt) ^ur^
^'^.

^pp

ij

fi4
f

9cnUt^id)imi^/

m S)nnb$^t(ct/Uin^(ntn mit S^atn/tfnbmn tu c$ /e$a«ö
bic D^ti^f ur fein

traueren/ mt> tfamitma^Un wiit/ fc ^inü cf c ce in Den gcmdDtcn 0ö|fr/unD &cj?rdcl^

m ^ctifdcm/ bum
Uip
ji

tamit/{o vourDtc$ au e>cm aücrfcm^i^ctt S^immcibkw,

3n}e^tt Magert dn^{mmc{6((m)t)PD

©^3mtn Akmen Rocb3c,»«^ Sal gcmmeum, fdßin finWI
'^

nm nmtn S)afm mit ttU^m Wcc^lem De^'aaerfcmflm @fl#
Irr$iu^cm>r«f?erj)er^ratm/«a4$c^cn2^aöm«?«t)^rttmb'

Sri attfrflarcf f!e«rnt>fc^drpff(!m ^f^i^ t>if{oiui(rtn/ in Hf

l^aup ncmeivDic Sath von bl Q3((cfe ^crat fdiaUn/witbmM an fmm £>tt ^inm ^mtUm/ ba$ ©efc^ir: wo( lumacfem/ älf k$ m( ^um er jTertma( vttnd^un/ »n^ olfo j< t)^er j<§m Sag cM
invift)arn^c^fc§m*

*^

jf(frlw<a?/t§u füiufa^tn in (in »a"gfafmt

@rfc^in/iml> bW

fdk^ tjort f<mcm @i(^rr bauin/ nimm fit na^nmi^ t?on bam
tt?üDrrum& ^rraup/^etwf^/wk ofp s(mtU>t/ loUt dnm (ifß fi^/fUib »nn^ popff ^a6 ®if4in tpo(|u/^aß ni(^t$ Jera«! t)4mpffe/fe$ ^cgcn il^a^/ cba längat/ ba <$ bi< ^o§t ttfcxbttp

um

m tinm ^mi^tm^xv {\\}</mnn

folc^cgert »orttf>cr /onmil

5r>3mm Der ^^ufwer wn &a\micipmb ©rönfpon/iröfi^ m/^

ttieflingen S^rae^ ^ilbcr/fö miffcn cm Xocij halvon mit er Dc/öamit Den tr ce öc^aKm €*(Ti^ bcp vier Singer in Der ip d[>e

mm

l^oc^ nic^t Vü^re/macft

ben ip^fen mie Dem <5ie^e(t)wl) -taimeti

ffepfpg^/Dapmcl^t germiß Dampjfe/tjnDlaßjeDoefe cknriti ioe^ /Durc^ welc^ee Der JXrabt/trje^emefDt/ l^memgeMrtgew fcnne;^e(?<Da5®efe^ir: al(omit einanDer in einen w^irmen
©?i|1 / leg Dngetdfe^fen ^(?lcf ring6 §erwml> / »erfieit^ vnD Deet €$ aüm^dbrn ^u/ (aß funfje^en 2:a^ alfo (le^en/tJnD maefe
fi<?e!2 folcljer ^(it

finDepu Daß ^lec^ mit Der aüer fctdnflen §imme(biatt?en 5<»rte ^okHegt ml

Dae ®efcfjir:

triDeruint) auff/ fo

leDeef e / Die §ebe mit aCem Jiepg auff 5?ae^ma(e maefe Die @e^

fcfeinwiDerumb^u/fc^triDerumb ae^t Zagetrie^uaorinDen

Ö)?i(WnD jtrifc^cDenÄafcf/miDwoamSffig mangeln woly fo gie§ anDern Darükr / fo bef omp(?u (in foic^e fe^dne JarK/^
teräleiefem man mit ^«gen fe^en mdefee*

Ö>!!tmmber^(ec^ »on
'^
f ojyff/oDer ^aiJjer

^iif>er / fo öJ'ö^ aie rin SJWiJnc^^;

^^aia/mb fo Dünn tt?ie ein ^a^picr^o

fc^iagen fepen/e§ttfie^ueinem^funbe fdjarpffen ^flig/unn^ wer <lo§f Sal Armoniac Kein pMluerifiert in timn rtewenper^
gtef«2f en ^afen/mae^ Denfeltigen mit <inm gew4e^(?en (eine*

nen 2^uc^ oUn woi^u/rnD fe$ ^nff$e§en / oDer jwan^i^ !Xag
»nter ctnen trdrme« <PferDe$mi(?/ fo finDepu Die aün fc^dne(l<

^immtlbUwt SatU auffDen ^(ee^en fangen/ Dicfel^ige fe^aft
|araft/((i^|teDer@5e^il§rnac(iruefentrerDcn/x>m0

(rmic^

fii

worin Dd

fiV

hontet ^l^lmif/ ^nbtt^mZam ^«^ ©Über ^(mmd*
SafCXVII.€ap.
>3ffiiSalgcmmcum,Sal AIcali,t)»l) AluraenRöchx»
lag in

emem

5er aö<rfc^4rj?ff(lctt wtiffcn Sflfig folu«^

Tm/<r({cl}e^(ec^(emrctt (Silber
$<f Drüber

m öiejem^fllig gme^
'^timtä\}(t\x)m

§mcfm/ tmS)afmin

frifd^c

^taUn/t>k "Q^icd^ aUc ^rq> 2^ag cmm«§l ^crau^ mnmm/bit S^th/fo fidi tiara\i^g(famUt/mit ümtn ^afcnfup baxten^tr^ üi f?rdcfem/»nD »n cmem J^^ftUin auff §cbcn»

j(ang »n^

()rci(/

oDcr mit/imnt) mct 5m^cr ^or^ ^uric^

*Oun/t>Af\cibi^c mit feinem -©ecfefein tjerfe§en/»«nde0

iiacfe®cn?on§eitD.»me^um«e6en: 5?acfemii(0 nimm ^erfu^ fiefm ^{ecfe t>on feinem Sapj^ettril&er/ mad^ werecfeee @<wcf lein mit |tt?epen idc^crn batati^ / (ege ^u lep to ^epf en De^ ©efcijnre ^trcp f (eine tofecfieinrt^imm ^ernac^ ^n einem ieDett
«*

^fVmöt Sal armoniac bnr} PfttnD ^|fig/leg t>i(fitUmt^l(dt
http

qmt

Jin^cr ^oefetjon t>(m/t>cvx>Ut Den Sflfi^mae^da^

@efc^rinacfemvi[0$u/fe$ funffae^en ^aß alfo mit einanDeiP »nfer einen trarmen lßfcttft$mi^/ fc^ab Die $arb ^ i« fot>ie(

Za^m von Den ^ieci>en ^crab / bi^ c$ ni(kt$ mthv geben wiU/
Denn la^ Da$ (güber ujiDernmb fc^me($en /m^c^ /»nD toer^ «e^fe affe^ nne^uucr / tsnnD f e^re Dod^ Die Q5(ec^ affejeie ^uuou
<t(6

*mt»

'iöimDaufffolc^e'ffieilJfe/ tt«ebi^§ert>cnDem@it^eri(?

^ermeCDeitporöen/

^anman anc^ mittlem ©oiDftjmbge^en/

«iiDDieatterfc%(5nef^JfflrbenD<irawße^(ra§ierem

©itEncauitumtJonDKlmSarSmjumac^c».

gY%>3mm beß @lafc$/fo ein fo((fte JarBt ^aU/tt>k b\xH$
crCiJ'laß mit timnha fc^mdi?«/fo §a(?tt cm ^we Encauftum ^uaOrr^lr^ai»
i;)n&

§mlkfe

S>x$CXX,(lap.
(£^tinwmi^S)onismff<imm O^dh^tmm bitten/

hUtitinMrauff/mbmH fiitt aUgmafi^fokn^^nun
finanber/ hiebet f)onißs^nf^ i(tßan^tn:7tacf^mal$t^ubA^ ©otbtmtefamptDem S)oni^ in &tfd^mit

m

Un^m/mn^
fc^d» barmif

voafcf^t cö

mit DfrfcJbt^m fo l«n^ mbmi/U^ ($ «r^t ttin /t>nt> t(^ J£)cni^e gait$ te^ wort)m:'&cMn fotc^ce ^efc^egctt/fjo t(m#
fcrrcre

mit äraHfc^ Ö5«mmi/ fo UjJ

ficfee fr§r

'^tc^otmemloc^incmSp/ (aß ta$ ^(i$tatbutdt ^rrauß (auffc n / t§u an Dcftm @ra« (alcinim £luedP^ 'fil6er$ut)rm@«(kn§mcm/(?opff Dae ^oc^ mit Dem
Saig t)Ou @f r(?m ^ed/ötiD ^pctflar mit J^^m 0a)ft|eT^
Jlopflt^u/ (e^ Da$ 2:9 einer ipcnitcn mitbent?«Der«/fofie|<^

nmu au^^f^cn foffen»nter/laß e^ / U^bit ^incf elci« au^ßa
fcf)(offe«/Darunter U^m/Xftb ^rie^e al$

txm cnt^trep/ fo ^nbo
©oiDt^mnwcfV

pnmtx^Ut

tic

nia\\m fc^dne S^^th

tpie ein

mit ivelcfeer man fe^r fcfedn fc^rei^en fanp*

(in ?Ba(Jrr/lap wol wafc^rn/faß ^ufammm in cm Wit>tfn^(\l/

{

pn^t4 ^(tmaf^m (Hii^t>a^Miäit$wmbmOn<äßhax>lri^
fl«H:i?rmac6iiimm©c^»rfc(/fot>id«Ie&ep®olDf$^ctpr|5

i

j

ftn/ia^aufftinm^amcüfimfimmbtmimtihm/ in^
cmcm drron g(<j^ trir De / al$ t>mn mKtmm<$wtt banmnwibmtmh^imx^/t^uu inän @cfcf^in
1^01 /iiß c$ an 0fr ffar^
i

.

n

li

Kfcn&ia$/mbia^foian^waf(^m/U^t$ftin 0(S^tUmf b(tumhUfom\>t/ mt>unvpmm t^ mbtUatmit&itmBmaft ftt/{ofm^t>amitf(^ttiUnwa^buv>iU.

j^,

[\

©0^ ® o(t)t t)nt) ©i(6cr }uref6m*
;Qa$CXXUL(l(iy.

^

Sty^mmU^ ^tf^k^mm &olbt$ fo t^idaU ein ^albt^ton/
9[BafiVr cinmi^m /ba§($ fiium bamit

QivaUf^^ummi^warfltinmili^ifmßtc^/la^ infoviä Utxät wtrbe/ af fo

m

Ö^rn^c ytad^t xfUv(inant)ct fi<^tn/naä^mai$ anff timm ÖRar^

meü\itintinwmi^mUn/mnbmit b(m &nmmi tcQh(tmi0
€twa$mt^vm^t^ti^cr/^ait$anfft>mMbfitinftin^(^(ami
tntn/tf(nn

mnn ($ fi^ ^ wf< §r außmttt/ fompt fem ^tmtrl ba^
yiatt^mai^

jt[

uongmwr^/mac^r^mtf einem

Q5enfe( rin^s ^erumtfeudjt/L

pamU c$/ba$ ® olDf/itic^f ^urrucfen werDe/rnD fic^ ^^0^« ^^ V

®mnmr ^«red^nen vctU^hn.

nmtm

<öatnit<ttin
^j;

-logc/clucömif foWe(^a(fer memiJiflernr 9>fann/ Da^ee

u

fep/Caß^epememSewerfo lan^fieOen/Wßmmi ^^acnwa Wnnefc^cfumen/fer^6< e^ate t>mn Owc^ an ooppec
Diimitt^eöecff

Ji

"

litt <e fic^/cnt) trirDf

mif;:

^cvm^m laf; ($<:ih bmn mit faint

bc(3olHant>m^ai% ^tmtitmbm/ mit fmc<2>rnfcl fem fläfß f m glafcrtie ^c^a( i^mlaU($ m "^ap f\<^ ^uf^mmcn fuc^c ii/m
fat(folm(n/ba$^aff(tnacf^mai6v>Uv®oibt^i(:({m/mitb<t ^pi^m tKim$Sit^^^t^ x>on De ®umt\?n ^ainitcvwolmnißcl
biie

Gaffer fdrtijKgrmvicfeaug Der ^c[^1Iab^icjffll/t)up§rle

gen?t?fctrn tn ^errini^ee trorDc/ fo r^u

cm n?mi^ ^a j]Vr Darju/

©olDf mit einem fkinm fnUiUn ^tidiin Darmtim 5erum&/t)tiD <jie(; fo t>icl Davon ^cMUß / a{6 Du fc bfln^rU : TBa$ lugro&ijl/Dae fe^(fic^m Dem §crum6 rubren auff Den ^o^ ^en/ünDfanmanöfternadjnodj einmal rubrem ^^tnn biH$ nUt in Dem ©efc^inlem §a(?/fo §a((6 tber e m f (ein ^o^lfetrcr^ Uin »nD (a^ nic^t pitt (le§en/ fottDtrn fic^ anwiesen (m aOge#
f f gr Daö

ntac^ bett?e^en/fo trirDt ee frörfcn/tJtiD tjmb »ici fc^dner anjui
fr^eti,

^nDtlrdj

«Jicfle re

mempappr/t>nDv)ettpa§rönacfta(i

fem &cbtaudi/ tfamit fm^tanh §in|u f ommr*

t

۟t artigere ^ci^ foIcf)c^5ut)cntcptcm ^aaCXXIV.j2:ap.

^|]l C(3o(Dt0 em 2^§ti(/(a^mrt«JW^ ^^3^-'amal5amtrtn:'9a(fdW^eAmalgarnamitfrif4t)nö lamer TBaffer auff Da$ aüer fleifligffe ipafc^en /in (in ^af^vt
hbUibt
'tin

fa(fen/»nnD Da^ Xiuecffilber DarDwrc^ §erau^ trucfen/ Dem S'^üii^m/mnbiftvUrbic t>a$ ®o(Df attem 3J?ö(fenreirt/Damati$ Doc^ fonjl auffanDere^egenic^f trol
Jett

m

m

machen fann, .©erotregen nimm t)a$ ^emelDfe ©oIDf/ aß mit gleich fo uid Deß atterja^rtef^en^dlben (Scfetreffef^ luffeinem ^tein wo(reil>ert/a(fo mif rinanDer in einem epfer^ i^fl<^ f^ ^<^H J» ^««^ vf>ar ein 5 wer ^aitm/ta^ <$

^M

ipor

mit einem

&ummi\m^fa/{o ifi c^ berat »iiD fertig.
/

&n an^erc

fo

^on t>kkn furm ffltc^m
tt)orD(tt»

fö ^i(i

^efd^ia^en

&{ber mnii ®oitt /

at$ bu

f%^3^^^ ^ K^ ©laß mti^tofcufprup/unö
(iUi^eimcfi mtet

ruftJ'ö mit entern Smget feit cmanDa/ (ei^ntte eC' ala bat« mit einmtet auf emmDva[yjlem/m^e fotrol bu immer fanfl/ jonfer einander/ ia^ t>vi^ (Öfi^lDf mtt ftimpt Dan ^prup m cm »crglafurf ^efinffei fallen /vnt)\va{c\} ben^tein in Dem TB^ffer bermaj

\)nb^an3enUetb(/voafd tnnb rM^rt bai^ 'iBoibt in ber^cl^uffei mit einem Singer i^ir, nmb/mb iaf) e$ fic^ nachmale fe^en mbru^en : @er)§e/it?eni foicf^e$ gejcl^c^en/ ba$ Raffet bat>on ab/ gieß ein anber^f^
v>hn^3

f(nrvoia{)/ba^nie^t$ baxfon

fkrmbwarmipx>her/voa{efit>onimvembamit/x>nbmebe\ §ol baf^eibie^e (b offt mnbxfid/bi\}ee/ba$®oibt/ aUe$^T^\ rup$ lop mrbt / vnnb ba$ ^ajyer feinen fnffen ©efcl^mael
mef>r befompf*
(^'nDfli^
(a|?

e$ iriDerunii) (ruefett trerDen.
et^in

vnbmn jolc^eö gcfc^eBen/ fo tyii
ferne @c^al/fcj^ e^ etiva$

ein^ahrtxfnb fübtiie^lä

mit

i?on

Dem Jeujv'er ab^efvnbet
warn

ein tpenig aujf Die §ei)]e 2l|efjciV Dii^ ba$ i3olbt vechj

werbe /mnbfer}nx)ori<^c):)oU^ommeneS'^nUmebermnbx>Ut.

^

iomme/xfnb tpenn Duee/e^imDetninicIjenirilr/ fo remperir^ mit einem (Bnmmif
waffetf

reiben tt>i(f/iiuf

^nmnmaffiv / fprcie Die ^lailc in t)ori
®^)(Dc^arauff/fanv5$ öUgeuMcfj ati

^emc^efcfjfaiierteit

;u teibeii

: ^tit) tveiuö gcnu^ gerieten/ (b (gu ein irenji] gucfeic ilanbi ^in^u/xciH von na^ent fo Umg/ U^ ee fein I^eW ivirDe/ (v? J

«i?c!jmai6 mit einem ßani^fßlkn
(cf^m/cil$
fifr
j

mt>Umtan ^<ci^c$wc{\va4
Q33af<»

t>mn füll |?e§en mt> fiel} je^^en/^nD entJtfid} t)a$

af/<^emac6 §era^ 3ie(]en;/ fo pnOej^ut^a^ ®o(C) aufft>m ^o^

enhijert»

rSaeCXXVii.Cap.
;

fr>3'mttt ©o(btMaC(eir/fo
"^

*?iel

bu

it)»'fe/t5nb£l{tecffit6efi?teif

^mai

fo v>ie( «(0 De^©o(Df$/t^uein|ct5eö6efojit)erin
fef;

S^ie^eJ/
filljer

Diefelbige fo

mit von Um Jemer/ t)af^ t>-u ^jmU
ficf^

mm

aürin j^iirm oDev l)d§ wabe / cimn Oiauc^ i'on
nicfef

c,d (/

»nnD
i

»erfe^n?int>eVDne

(*3oIt)f

aberö^eie^öfafigei^t^nti^

gdienti^nD U^nahcvol^ttvahc. 21$ Dennirenneo fotrcitfcm^
tnen/fo rucf fk bcpDe von Dem S'(^nvct Ipwc^/nimm bcn ein

:

<

:

mit b(mrcmmn^jACi^ßUv/tni}te» wol x>ntct'mant(r/\^aß wifd^nut t>an <^$\ci}U%mc^olWtü^t^ Jb l\n^ ah Dit cm Aue Maria fprecfjen mod}tt^/ mie einem ijdfr^feinmiatcinvtn^ej*/ feftüt alfo alU$ in tin <Sc^'U j]e( wll iamalB<if(cY/ fo Ufoiu fiit einen !Zaig\5cn£lueef)l(kn)nD0olDe/trieivo( ticS'^iU ^'; @olDf6 ßKm^X!Ci'Wd}cnitaf;man tm'Ci}CiUf) nid^te ui?r)i" b.vcvn ^"iicfjimii^citcmien liefen ^ai^ fputc fimr-Öie &oibi]dimib

m

't$Amalgama:^nDfiinmanevjIeic'^i*fv?[*av?nj$eii?ftrinh'i)iiiri

,terfdl(emae[}enVtt?6i7m(?nnfmfic^DieQ3Mtiin/oDcrviucr)em€

^.&olb]^r)imit^ni:^{iiUrmQnu'^d^

tii($

tt?of

rtm^f^itmicrf

mnb miitmnt)CY\:)tmifd^tifi/mt\t

tl^üt in

Dem Oidbcn aud^ tttoae von flctrcFcm dlfig / oDcr iimot

iii s^aift

^m ju/oDcr (d(? eö/Damif ee fi^ mi fo t»icl tcpo e^c itt^

ccrporicr pn uermifc^f/^trcp oDer Dreimal mit fn|c^cm^a(|eis

'^mn folc^re aUr$ »mic^tef/ fo fe^^e burcfertu ciig<6töcf(i'mIcmm2:§uc^/fogf^eecm !X§fi( ^r^£i^ecffi(^ Ute> ^inm^ / Dae icnige/ fo in Dem 2^§uc^ v>bcr t)nt> li^eti W<f Un/nimmfjtaupt^vi Dm ^al(>m '^^di fomdt?ngrfc%mcl^^
n?iifcJjcn»

w

imlcbmDi^m @^tt>(ffd §in ju / (aß Dm <5c6trcffd^ut)or tt)^^ jerKi(»eii/ nachmale mit tim^tmdun Xaiß vttmifd^m / in ti*
Item cifftnm troIt)crfc^(o(|Vnm ^TiegrUuin JJetrer fc^cit t>«nd fo Uni^ Dafe((> jl f?f ^m/ ti| Der ^c^trcffci anbrctincf/ tnnD Dof
imr^ff /fo Da tjbcrbüc^m; fampf (i4 Ö«^^ trorDm» 3(($ Dm« laß

t$mt\>tx\xmbU[tmtbm/in
föoIDf jjfeic^ tt^erDe»
"iffienn

einer <Scr>u|Te( »ottfale

^a(|er

fo im^ Xfn\>mixoa\ifim/U^ e$ an Der $arb Dan aücr fc^dnpen

Du folc^ea fi§e(l/fo »erwa^r^ in
t>rattc^ettit?ile /mie

w

nem gldfernen /oDer t^er^fafurren inUnm ©cppem/Dmi^
•nac^a/wennDue$ K^unDt
in trelcftmi ^eK 2(rabtfe^
itire

D^ofentpaffer/

Ö5«mmn(? ein^enjeicfer / »nnD Dtjlpji^

worDirn/

am

OBierrol

man^ anc^ ojne iXofenwaflVr

l^auc^en

fanm

^

©<c€rf?rKmiftt?nb Flegel/® oftto^i«
fci^rcjkm

So^CXXVIII.Citf/
'3rt<w 5aJ 3(rmontac / unnD ©rönfftott /(aß in Hntutt
(I fc^iirpffc« ^*)]i^

ficDen/ nac^mate lanir(ecfe( werDen/

J^ fc^reib Damif
Äl0fra;e^0ofDi;

tt?a$

DutPiU:

5Ö«D fpren^/nac^DemD«
-

gefi^tieben/£]^eeffi(&a' Dara«jf/fo (»cfonip^ j^Oa^ 3tol<§cn/

,®aeCXXIX.Q:ap.
jjJXj^i^mm^affran/onD 4^pmncnt/ (log
»ttttbrfl^f^

mif

4DaeCXXX.e:a^
!£a*c^ertrmmcn Äperment/(a(fftt$ auffernem

^uin'

SJiet^fertfe;

deinem

Setnemmen Deg iIri(!(ia6/fo f km ^e(?o(fett/t)nD auff ^tem wol^errieten wof Den / eemperiren$ mrt
^•pcrff>^i*/Ivi(|en$/niic!j

tm

fic

t^amit^^ftf^vuUn/
ee

ttUfi

rfen w(tbai/v>nt>\'ciUn$ ^(tmcf^ mit

ämm ^ctaU/wo mit fit
fc p

i^flen/fo tef ompf e^ ^a0 2(nfe§en/a(e

@o(^

«aeGXXXlI.dafJ..
j^mttt em ^orrgerotfenf^p/tf u bae ®dober ^en^cfc? trr mitten aii§ Dem^eifTcn §eri:mß/t>nnD gefc^jiagea
^

^@olb(ox)idM tüiUv mit (in tremji »on ttm 4)otteiE Darfür ^inem/fe^ auff ^leQ:r^caneme4^rt/^a eefriTdjfei?/ popjf^aeloc^mI^cmtrfmv5^ac^$p/t3^1^?ßa(foem!^i^c^f^

tempmrd mit ©mnt/fc^rcib ober formier mit ^em ^ettf]e( tra$ für ©c^rifff vnb ^udj(!a(ien Du trilt Damit/DnD mac^^/nacfe Dem ee trwci^
Dvijf(b|?|{ehen*

^74cfjm^l^

nimm

One (*5c(d/

«w^en/mit einem 3<i&n fem jj(atrt

>5^

5Pptt^cr2(((p{m9/

-©aeCXXXlII.Cap.
'^
()cü laufer

(Ir^ca/ fc^

iBaflcr/Ufjalfo t)rr9 Xa^ an btm^cf^attm md^mah ffcfeeoDcrfifbrtt 2^a0an^te<Sonn/Hp

ö^r icpmö[<J«/^? mitfyfauhnb

fimhnb mt^/mh (b Deß ^af^

ff rö üiöc Petent !^ageii nitgcm^ fcr^ti tvüfee/ fo tgu bcffclhöm

ctVr vjort <]cbvicf cncri

^fernen / tjnö wci|fc itrciDen ober ®i)pe/

po^ aücöfu Pulucr/i^crmrfcljmitt>emgmtc(fc^cpm/(?rejc^$/ fö ditnn t)u immer f anft/au jfDen 4^re/ bm tu t>cr(^ü(Dert triff/
(a^iunbmimbmtclma>crDcrt/Maß aUcnt^aibcniaxanif/ bap mitc$mt>tmmhmmni^fmfi^tvo(tt>c/ U^bic ^oHhiattim

mittüm^mmwcübatau^/mnbmb/ md^btm c$fm^m
a^orDm/mitemcm S)imb$;oHv.^äw^a^nfm aU^m^i^
^^r Werter*

^kMttc
^a$CXXXlY.(lap.
fp2i(; Sal armoniac m timm J^am^crscf)m/fd^rcih anbk ^^ ^vt/ MHba$ß3olb ^mk^m mlt/batnit/icif;mt>min\b

tmcUnmtben/

nacf^bcm fokli($ (^cfcf^^lm/ bavaü^^ancim

ober afF^emciv Die (^oiDHda(cma[job(i(ö auffegen/ rintfmet'

^^ikf^c nmmax Den €:rtft*f ober

®aic[}

tJi>n 5e)[),<^<n|j?(r?/

^^faf}en<> in eine geber mt> fci}\xihcn auff 'Pijpicr battnit / k^ gen/nacfj bemeu tr« den n^crben/bie^olö ober ^ilhctUätU

km barauff/vnb machen aifo t)kr bk 5?ia(]en fc^^^

-

^vieCXXXVI.CTcip. ^yTibackf^m Sal armoniiic m cmcm fcljafpffm S(|i^ {oU

^1

mern/^irccn oDcr Drcp 2^c?g ^^lmlnc^ ii(gm/x>nnb tiamit

^iätticm x>on(3oib ober Filter barauffic^en/Hvicfj t(m($

ttn^(mvotbcn/mitmn^aum\vollmbm/x>mtmitmon

mm f&ion ^UUtm mb yoHacn ^amu
<©a$CXXXVlI.€ap/
^^^gmnober/'Ccr?m\>oii^apürt>nD Bolus armena,(lopalIc5 vtnux emnnt)cr/t?nt) jcfjrcib Damit «iiff cmcm ÜCcibjIcm fein ii\io t)U wiiti^nbiici} madj tk ^itc^ jiaben mit einem ^^öenffd feuc^t/Ie^e Diiö @olö mit einer <25aiimit?on öarauff/ (a^wiöeiy

xm

Mm(> trwcf en n?ert)en/t)nt) macfju mit einem gagn fein ät<?(^*

^a$CXXXVIlI.€'ap.
.a'V3mm^(eptt?ei^/3in«oBer/2(raHrc!j®ummt\?nbSera'^ pinum rermifc^ tftxnb temperier aüee mif^ffig/k^c ba$
,

®o(D mit ^aumrvpK t)arauff/<jnnt) ia^ mbiicli mt^mm^ tmf

9>3tttmSalarmoniac, ®ummi enni) Bolus armcna, (Tog »nD temperier aflee auffeinem O^eibftein mit cimm treiffeii ^\{WU^t$\v^i(^mybmcit\c 'hinten/ fc^rciJ> awjfein "pa^
'^

/"

ttmt$ rrucf

m mmn/mit tintt "^anmwoü fem pciffi^ aK
tAnni\>af

€itm anbmx ®run& jumac^m/auffmclc^m tHoti
man mcm«/c^f$9 mitanvc

4DaeCXL.e(tp,

tin vomi^ ^inobcr/mbö aiiffeinem

&tm irol pnf er emanier/

D4^ ($ ficfc Dat)onfarbe/i§uf $m ein »erglapurf ©rfc^in/ mtf fcfereib Damif wae Du tt)i((/ »ntt t> rö^re leDocft |u»or mit dnem ^tMmnvoimtct timntxv* ^a man fanrt Dvi$ papier <mc^ mit Jirniß anprcicfeeti/ünD mu^ Daflc(6i(jc ^an^ rein /unD o^ti olle ^kcfenfepn/ Darnieder <Jirniß nirgend ^lumpentreiffu einem Ort Dicf er fep a(e an Dem a»^ langen bUiU/x^nb aifo tjern. ^cnn nun Dae /enige/ fo Du gefcfjrie|^en/genug truef cn toerDen/fomac^ Deine @t«cf (in oDer ^idttlin&oio/ienacf^ terÖrdfle wie e$ Die t^o5t er forDert/ fertig /»nnDlegaauffDie ^c^rifft/rej^/ nac^Dent auclj Da$®oiDtrutfenn?orDen/mie

m

einer <2?>aumwolI fem Darüber §er / fott?irD es ^ber DieCÜ^Jaffen

fc^dn:^u mu(l aber in ^wtn ^)lonaunnid^t Darauff ta(?m vil greiffen ia(|en/Damit ($ feinen @ian^ nicfet »erlie^re / fonDew

peüeee an einen fiebern Ort/tt?eiter überwiege mit einem ®(aß
©Der ^feü/fo bleibt ($ immer fc^dn »nD fauber*

€mant)crer©mnDju3ö(&mm^uc5'
pabenj^nD^c^rijftem

«aeCXLl.Ca^

^^

mmScfapinami7/!2:§eif/3(rabifcfJ®ummi^21&eiC' laß in fo viel g(T»5/t>aß e^ ^mH i<Mt n?)rD/ einwocfem/

r^rttt/ ciUtxnn Durc^ rm <Stöcf(cm iunm Xucf^ an^timm C^nbjlcm Durcfjprc (feiv»)V)tTt) rmcn 2^ropffcii vnO Diml)f(5^4il/t?nb fouid Bolus a.mcna Daf? fefic^
KfixUr tinant^cic

»mg
.

,

^ u^on f'arbe/( Dtnn Die ^aü fanipt Dem i?oni»5 machj Daf; c# firfjfcmau^bmtcO&iniUt^am 3I>ie»PoO'I)rert?k(aucNe(icf.f Sropit'm ^nobioc^fjjft Dar^u ncmmrm^tüe DKfej^tticf f rf i (juflfDcm of rin wotvntcr cmanDer / famic r^ in eine ^. c^ujjcl/ crficn Durdj cm :X hc^ : i^^nD ireil ffphc cö von Damit fcijrciben mit/fo f §u ce m ein ?lm C6 m Dir JcDrr fajfmtJrtD 4^f jc^iri / ru^re / n?i< man bm gmnobrr ^umach en p JTcgf mi< <inrm iScccf (ein mi mur cinanDer /vmt> fc^rob tpa^ Du »ii|

mwmmcmm

ÄaeCXLlI.dap*
>3»tim Deg Durc^gefie^encn -lepme von a^^tfcfiaU
picr/tjnD

P«#

fubcidm (^pp^/mbe mit Diefcm ^öifcrtroi ^mtit ciiwnöer/f fm/Damif ee rof^t trerDe/ein tvtni^ ron |)fm Bolo armena ^it\^\i/mb fo Du tvil.vauc^ ein tDcmggucf er "«>nD einer ^iic^ern gro j; iponig/tBu c$ $ufv?mmc m ein ^cf^nff fel/mjcfe6/n?enn Du eö /e^uuö braucl?ertti>i{e/emn?enigtt>virm/ tamit ee Deitobeffcr fficjTtvia^/ivenn Du Dvimie (jefc^neben/iiulf ton p.ipiertrucfmt>erDen/MDicrccd em wenig luntue^/auff ta^ ee fein jtibticl ircrDe/wafc^ rnnDitc^ mit iauurm ^Üajfer/ lege Da$ ©olDalfo batD D.iMufflafjtriDerumb frucfVn trerDen/ t)ii mac^e mie einem &(in üDer>>arm fein glatt. -©umujlabei ,cin jeD^e ^tucb'fur ficf? fcib}nroi reiben/ DiUmt e;j t>c\xo jubtie# Jer werDe : 2((0 Den &r)H reibt man mit tum Q^l'a|]enpoti
(i^laf fc^ma(^/t)nDDarnvKhatle$miteinaiiDer

mit

Dem iepm/

irie^bengemelt. 3(TabcrDie ^auge ettvann ^uünDe/fott^ueni
itprniij

Sycnvaffer Darunter/^ I0 fcrauc^e irie obj^ef^t,

S?99

&n <3mnt> füv tiänc ©c^riffrm mi ©a^em
^ytx fuUUkvntf fkim ©c^hfft luma^m / minZtmoniM
^^»;,!igd/3(riitifc^(^mlfii/.2^§d/Scrapinumctm\?icrb^
fett

X^(ii/ia^ aU($/U^ e^ gmu^ i(l/m cmcnti^flli^ einweichen/

ffPÖ^n/fo »(? e^

Unit mb fer%

^a^CXLIV.^ai?.
§V^3e(nemmm J^au^blafen/eemperim t»iefe(H^eer(irrc^ m/r
fe$en$ fe^d oDer fie&en St<^^^ ^m bie ^o«n:^emmen/tt?erl fo(i* c^e^ ^efc^egen/ein wmi<^ giitnober / ^emperirn ^enfel6/^ett mit' einem ro^fföth^c ijarn/ t§urt ein ttjeni^ Sal armoniac §in^ii/
0e§en/n)ie ^«m er jlen bamif t)mK*!Re^eii enMic^ ®?in9 / ^ön»
tti|/tjnbein wenig Iei«d(e/|to(lfifn5nffe0t>nferernant)er/maefef

einen

lepm 5arauß/fc^reif>enaaeinmie2(rahfc^ ©imimi/Dn0

^perf (ar/t)nD iegen ba$ (f5oi^ t>at<mff:^tm e^ §e(( DaflfetWgl
gew<i(fid<»nficft»

Äwc^ auff Spflfen iufc^eiJien»

ÄaeGXLV.^ap.
^^mmweicften 5ilrnr|i/»ife»2:erBenfint)nö itinoUUM^,

<?^

Birclli,

titf^

^iJttrcffltcfictt/miD^pc^cr-

[n

tt)dc^cm geöanbclt n)tt&/i?ott tJiVl

5öcr9ölDc(c@ac^enDti&2(r6ettiurcüif3cti

^tltttt

Sakrmoniactittb AlumcnRochar,
xintt^miffm

la^ in <in(v fc^arpffcn ^<iMgc/fo von

f |ii

Jtöcfelrm

m

Dae jcni^e/fo Du au^bu^cn vpilt/Damn/tte^ cm Der ^augcn/tJnD trafc^ ober uib Ht ^ac^rn Dumrt
fie (t^H

«b/fo wjcrD^ii

vXittn frtjc^en r jiD (cuitcrn

mrt t^nö jauber / fc^n?mcf $ at^ txnti in tii Gaffer aug/t>nD trücf nr i^mii timm Uintmn 'X\\<^ frin iawhtx rtb/»nt) au(f fo(c^e ^«(|e f ann man
fon|lenaacrftanD0?ffl^/a($Ö)?ajtmgc^ruc!j(cr\?nnDDrrg(rw

(^m/außbuifen \?niiDrcmigen/nac[) Dem m^n f'^ ^«^o<* »« «»ös «nDem ian^m /Damtt Dcie ^TBacfee / ^«fd^he tJnnD anDcr« S^nra|t/fü Daran ^an^cn blübf n/hmtrrg f ommc/ fieDcn (afo
ffrt:S2ÖnDroif t)on Dmt>cr^u(Dceert

^acfjm i)läcmfiDe(n?crDc/
»!;9

«

?4»
tuii^n/

^cnUt^l^lnw
t)vig

C6 ic}}(inc/ai$ ftp

f(j

nodj tKW»

»on^laun i|l jjcinacJjttrorDcn/Huicfy trenn tu; t^ar^ilbcr jr^unb irafcfjcn u^iU/ mitcmm vötutf ^epffm. cmiSepffenwafltr ^irauf;/ cm ftMim Xucl) batinrnnm^/
Der >)effn

^

ijnömbDwieA6iibcr/roirü(t)nbfiO][i)^bU|mni(rfan(!/Di?niie/
fpttirDe$fofc[jdnvnDf<:iu^er/aIenpcrcc^ nocf)
<itfrattct|ca»rtbpo(tcrff f»abcn/
tt?K emc«

nmi^iltu(^'

fomac^ 5irem3"(^w»Kni'

^iätt^a^n au^ <c ta§I/üntJ ia^ ce Damü ppficrn*

€ftt m1&crc^unfl/^a£^ (gt(6ct t?rrma|Tctt aiip*

Äa6lJI.e"ap..
'^h'c^enrmmmtttt(fme®rmr>cfm/l(?(rm^irfrfW^riii^ einem wdftcn'^em^rr^cfm/ttn preisen bit ^(fdf{t <^ö(eic^wiemitemcm^P|I^j?er bamit/ laflRttd eine^eif: mi ber^cnnenalfo jte^ert/tnnD trafcfNcne f.erntjcfj mit gemein tiem fcfelecljfen TBiJ jt«^r a^/ fo werben fu fo rem / fauter »nn"^
fc^dn/aiöipcren (lenocfj new»^

din itQUd}ß iVctatl/mkf}(ß man fr«(/ |w reinigen vnD ^n{mUm,
^^ ^^ ^^ ^ie^lrtften oöer Oölec^ öeren^eratt/ Dem penrc^
fo

femiett^

jB^t?nDreini(tentt)ik/er(lIic^g{üenD wer^en/m

*^^alfo(uif^i?n5lüenD)mD/i5e|lojfen(^(aßDari3uffftfartV Wir eine i;)aiTter Darauff fc^(agen/t>nD folcljee aüe^ ^um oj^ferjt
ina(n?ieOcr&o(en
;

^mfp^e^c^sefc^ejjen/fctpörffe^in Diefe$

SBvifflr/föiflrdnac^ tftman(tUfitfim^<x(ini^tt'^i$
öf (; iparne von

nimm

man iün^mS^nabcn iu)\ Pfunbt/ pom^/gt4

mm^M-4/x>t0t>((;puimn xfon'^dnfidttittt^U *PfunDt/
ÖcmcmOfrcm]^vilb*pfunDf/Sal2trmonwci[>u/.-to§t/pnDKig «ÖC0 mir ditaiiDcr Hß-<iuff ^trrm Dri«c2.6ciicmficDm/jpnn>

»3mm

t)fg kfjert

-Opermrttfd / fo fic^ in

Schoppen
Der ffcpf

magern« 'nee D}?cfaU$ Drcj? obcrwcrmal uin/ fxtm
jerfpaUmlail/^nbfeift^cUilV

«^

?Bcm(?ciri

T ©a^ SKc(]Kn3 terma|Teti ^c(l mi tcln i\u
«ivic^m/ Dag Cd t>cm ®olDt ^an^
öiac^trirD^
<©c?i5

VI. Cap;

ÄV%>3mm DcrattcJf arcfjTm -laiiactt/romdDic^kDuncF«

0^\ ^^«"3 frpn/f

§,u für

m

jcDce

PfunDe Derrdbi^cn i/»^o]f

nmntmcUnmX^ndymt) mcfynM& niif <bcn Dcmfcibj^f n in
Wfirr lauijejt gf:Ki^.e/fbf<in^ ralen/bifj nöc glccf cn hjntrc^

kmn\m/aUt>mninit^affcrK>oirvafcl}(n/mnt>mtt>(mmb
dbttmfntn. ^- cnn fo.c^reaüf^^ffc^c^fn/fonimm Der i^ditrii (^rDfu/oDcr Dcf1ö«i^en^anDrö/ jo in Ccr ^taDt 0fnw j^cf pmDen »tiDgcteucijt wirDe/ (?mrc DiVfclbci^bfr Da» DJi(^]mv</ vStArfim vli^üUm fo Dii4Uf,&u^'e«aM(f /unnDm6$niif

dmm

^i)ucfe/ forrirD( e^ fo fc^on/ Daß ficfemilnnigiicij batüUxx>crß

g>3rttm

^(^ weisen ^ßcme/ fo nich^rcc^e pifi^

«?cr^cl1/)r«•

^fmot/caUinirt '^(infmyvj io^t/la^alUe mit emau^cr fm
8»$(t/öarem/bfi; iu(^ma(e mit emcmlumplnn

m Dufcr ^^3vtxmf
l

gm<^ttt?otr«l)m/al0 trnn ttxnnce uintti^hiliwont^m/bd^

xintm S'(^v(vtvatm mac^{ti/t);iD mit
fc^dn t)iir) ^tt/»nD Mtibf

ma in m<tn ^cjff gord#

pmÄUpmwot reibe« diiD pdirm/fbtrirbti^xj^er Dir ma jfeit

m

lanßc§<it<iifc^

fcfjtr2/fo

bu

um mb ifanUt l^aUn ttjile/fdmpf

liefe

boxtinlla^m

he^tn / nimm fie ai^ Denn wiDerumb ^erau^/ eröcfnefie wo( ab/mnb reib fie mie einem ttJuüenen iumpeii ii>c(ab/fott)trDenfiefePirfcfednmiD§elI:^tett>0{fie ethcfee mil fiepen retben/tjnDDamrtö^^f^r^^^«^^^^^«'^^*^*^^^^^^"»
fltinc weil Dar mti

v^nDmetcfeiumacfecm

ff>^mm
'*'

^ecfc/ calanirt ^einffein / ^areoeol ^cnD Air.tocDda,oDerXeuffe(^'®recf/emee fb »ieliil^Def
©rtec^ifcfe

«nDtrn/rnifc^ niD niadjatleeniif (^emeiitemOef^Ieicfefamitt
einer

8)alfa/»nöipenDaöOJIefaüaifo^efd^#<nif?/Da|man^
"

jcrfe^md^m f «n/ fo (ap jerfc^mel^m/pnnD (Tr^jvr Dicgf merr<
SK<Di<ltt

JKcbicfrt^irauff/fo n?tV^e ($mif,mntffoiit\bt tiöl«{t\Xcii^t S^an m.ine vil^w nic^f iafd^mäifCn/fo (<jp fonp fc^lm/mifc^ Dir

^emdtc CÖJvUcrp eilicfe mat ö^iruntcr fo wiröf C6 vDer Die maffm KnDt mb fc^^it : -Ocntt ade ^axH ^<taU wabm t^on treten <U

f^nm ^ahm /

\o iinbt

mnb gcfc^lacfet/ Dap man fie n<:»c6mÄ(<
^

mi U(ß<\^ mt>atUitm fanm
€at andere ®ci(^ foJd^c^ jutJcnfc^tm*

(^^cr mad^ ri« Xoc^ m em Stöcf t>ott dnm ^ekcf eneii
^^^@rcm / öicp ba$ jmi^ fp Du n? iU Darcin/pnnD laß fui* fi(f|
fcil>(lfaUtt><rocn*

Äa0Xl.(5:a|:r.

^S'Qo'm'mm

fuWmirt

£iuecffi1l?cr/

Euphorbium, ^ttiw

U0 pu(umfimn/mt> ^ttm ($vUt Da$ ^^f fchmcl^tc OJJeeaß»

€m ©pp&t|?ifcf; oDcr

falfcf;

SKctada-efc^tac^t

lortDhnDt^umac^ein

r©a$XlI.<Iap;

^^mac^c«/ nimm fc^war^e <ScifJm tJnD fernem <5a(9/ leDc^
lii|Mo^t/De^ pulucrö uon (^eDcrfrin^cnfr^m^o^t ij»;\4o^t/

Alumca Roch^ i,Q^tatt/ ^alniUtp -loftt/ ^§it c$ attcd ^u|4*
l«<nmcin(^ff(^in/<5omifc^mit gemein ^ele7(a§ hti^ämm
S<V(>(t}itbttt/hi^ i$ gan^ trcicft x^üti t>ncniprin^ti[icJJ tvirDf

/w^

^ir^ v)on Demfel^igcin cinen^ie^dtjba-^j <jerchme{^(c^^c(aU*

^aoXili.
{^'v'nixi;

(Eap.
<oafr'.n'(>;k'/

? l^^fic^cncmmen Srunfvan/pnD

faffen^ er(!(jdi

rta;^ma(0 p«(«m)lvTcn/mic emem

par#m sfjT^^^

?44

"^onia^ikUW

^€t ncnmm
^i^it•p

nj.

ic^t/btt "Sdlvm i\)ht/timef(i^atpfm (;f feö ü» pfnnt)t/mi*
Sal

'ätmomc

m*

fch,(m Aüi$ trc( vnfCi ftnaiiDer/ fci^cnö
Itcn tparmca ^j)^i}Vfo trirDf e^

m einem n^oi vm

flcpiffcttciymi^la^/öörrt&iKrufffilnff^e^fn Xa^j vnter a>
511

(intm ^Ba|fcr n?if ein ^UUf^/

jpjönO mcImaUuß/ {• DnD tpf rDm \ic fo imDt unt) tPficlj wie ein ^(e^*
Idtcfjen in ^icfcm bit l^a|[e OJ?cean

^ifltctt a^er ttetnen S^euflelö-Qrecf/ Euphorbium L«b. ^^1 danumvnD Scrapinum.mirc^en aü($tüoi mUt m<iW
,

©Kfßnff(c.

5)a^XVLa:a^
^(t macUn tinm
mai$in tmem
^uc^ien /ot'er
erjllirfj

^rcöf au^ ^dnt

i>(ifm/iaf\m Mj|Vlbi^e
:2ilcmbic

trucfen treröen/nac^^

ttfiiüirm/mtibH^MtaU tim

mal/

^trep/ oDer örer? in Dem[e:biBcn 5Bajfcr öußfdfd^en/ f«

iperCtnfiegelmDfrnDfveicf^

-©erf^lTen ^einf^effen in einem 'SBaflferfTeben/tttl Die OJ^etaU nac(j Dem fie fie^UüonrofgliienDf ^emacfet/ ej;*
in DvitTabi^cUJaifer gincin ie0cn/fo tPfrl^c/lcaefc^lacfel

-pnb iint>t '?)tnn wenn Du tu <^cl}ab(al tfcn

f« ^affafymin

(rge(l/fo

^otn in Die# wfrDmfü^ucmrm ganzen i?^rn/

mm

itPirfiquDorwarm»

^ct nimmU^ tt^iUinm'^affae von

Xctipmt^in/

Dem Q&lut ^t^tt/lmtvt^/ia^ Dae ^(ut De jliüJmn/t)nD
>c§a((e^uDancr!^oi^^trÄimmtiacfjmvil6rmgnuöfameCi}?dn^

^cS^oni^Aa^ ficDcn/rnDin folc^mi troit?nDflci(pd fc^dumcn/ tjcrmifc^ mit Dm ^epZJm o^^emcUm 533a(fmv»nnD (upff Die
^ci(T<f

OJ?etcjainDicfcr®?iXt«r»

;

''^u

mal fo ml fmiat

einem Amalgama,tJ)uDc|]Vl^i(jcnfinm ä<§ci( ^u^trdljf t?nD öereinigf ^upffer / fo tinrDe <$ /xcU Dic^

,J>er2:i«dt)(Tfroj?ec,

..©a$XX.
"

Ccip»

.

of>3mm^ereinij3C @a(nifcr/ cakinirt ^einjlcin/ fuh^imirf ^:2(rfeöicf/önnDro^ttTalciira, oDcr Sv^Ycm^t^^/cim$ (o .iJicia(eDcßanDerrt/la^mifeman^ervu(umflcrcn1?nnDmkn/ in einem trol xjcrfici&tcn ^Tiegel bep einem getrcr ^erge^en/ nac^malöfecfe^ (5funDf ju einem fee^mc(^fen?er fe^en/cnD
enDtlic^ »bereinen

Denfelbigen

^tm/ ($ ^u ^afen ^nfm/ fo ia^mit^ki^ fo »ieitueic^ Snmifj reiben / fo erpreß
OKeDicin »ber funff mal fo

mm

mm

(fef ficfe (in 2:^eil Derfelbigen

mi

Äuerffilber/i^nD

mmnHt

Da(le(biac0Jei(*»faa#auc^inDic

f4<^

^onitt^ld)imf)/ ®?<^lr^rt/ btti tin X^tH fu^$ maifx> fklfcimcn Tupfer fc^d«
S^<t<tU/mnn<6i^f?un^t ^tr\ch,tnoli}cn/afdKi> mit
rwnt) fo
faltig

wnl vjnD Dem ^ilbbcr ^{dc^ möc^csa ^mn» .^u mufi akr öa^
Uin6M(v^

ükremanDcriajfm/WIr^möemföffcl^inicfe^^«^

'

3mm mUttitmvbtfm^cfdimdf^tm ^d^mffti/ H^

MrtDnmfc^!^id^(ö/Sai:2(rmomaf/ijn&3m«oba'ri> nf • fcvid ö(0 Deg anöern/flo^ affc 6 in ^paimt »crmifc^ mrtSj^cr5ötfer»niiD DJml)f^®»ia$ucmcm:Xaig/§rncf( fein ein Irmrn^^uc^ em^c(>unDm m Dm CJiauc^/fto^/ nacfe Dem e* iDorDen trieDerum^ ju puiurr / vnD fc$ mit Dm« ^afeJ^ j1 tmcf ^(ccJjm tjc» ^Ux) jtxm vmU ant^ainm^&cl^aUßtk^U

m

|umtJr«?m

^'i^mm(lti^aU2rfmi^miAoht/^cm\iMntnt)^ainitn
jcb^a if.ioht fio^aUt$

^n^uimr/laf;m bcmaüabcfim it>o(>

fcn

^cin fccl}^ &uni>t futm / nad^mah an ttt Tonnen/ der Ut} ml Hmm Jemer trucf nm /t?nD thu timn mttc i^nf
tJatJon^uDrrp 'Zhcüßmim^tS^npfftr/fornacf^t ce Da|]V(&i^e>

£^'^rfm*mm Deg^affre von Dmt .^rmieFIammuIa (jrnant/
miD
lofc^ Dtel)ciffet?nDgißcnu CÖ^cfaßfir^aimviJDvinnnai

Der

futftn/mnb

t>U

^(taU

Drcp !Xag

OarmmnlK^m/fa

£^^er nimm ^mm^al^/^alnita mb ^Ci'fö^alfum/po^
aufe ju pu(»cr/fc$c r^ rtt ^ mc

m ^la$ auff^lucnec ^o§lc«/

Dti^ (ae tip iiUcr Oiaucl^ ^<^»on §^raue 0cflKö^«''i>^f'fI^P flc§m/

t)nDitacfema($tt)tt)frum&faUW(ert)m;^ctinfm3^Öfi]t)cpW^

gen/ macftt ^mepmai

fo viti

^pfm / Äwpffcr / cttt SWcflfmj

^(«XXVI.gap,
573»«»t Sal 3(rmoniaci|, lohf /^(epit>fi6 tin ^Mh iolt/wnfl AlumenplumorufncmpfmiDtj^oefiürd^u Pulucr/fc^m cmcm @la6 neun 2;<i(j »nur einen warmen OJJi(l/Iae nac^^ rtialö Da$ Gaffer t)uvc^ ein Filcrum bejliöieren M& tmn mit iiinmba: (on^elirn »nD jb truef en mtt>m/ tiaf) mane irieDerutß ipülnmfim f dnne^^on Diefem ^pu(uer t^ti unVZ^di ^u fönff^ ii^ mal foxJiel i;^9|enöDer ^Mpffer/fo wirDte^fo weiß tt?ie ein
Cilber*

,

tvie tin

Qsilbcr^nmi vielen*

SaeXXVil.Ca^
'

r^3mm£i«ecFf^fServn^^rei^m/(ioß^Jnt)mif;:^mrr^per/

^

aeltt?o(vn(er cin.^nDer/Pil

rei(>

o^^ ^wpffcriJamie/fotvirDi

355

Ü'

^4S
€$
ttJte

^0nUt^kf}imt)/
<m fci'rt QH^tt/^at aUt Uin^(^anH/mt} m^ttt nicfet

Uns*

^ae XXVIII. (Jap.
or>3mm5enm »ttb lautem J2^crpmt§m i;^.5^fun^e/^emdttJ
*^<ga(^/»ttt) (5alnifer/|>t)e5yx*

io^t/ (?op»ttt) mifct woltott^

«rcman^cr/(aßmcmem3(Umilc^c|l»öirm/t?nn^m ^icfe$ ^^^ (lißirf e ^^^OVr 5C§ctrXa^f>0uecf filier §man f §im/ba^ c$ (icft Darmnm t)cr^c§re; !^ac^mal$ nimm Drr glöenem ^törfUi« Äupffcr/flo^Drep/oörröjermalm bUfc$ 'Raffer himin/iaß itac^ma(6m einem 2^ic^el fiä^md^m/ünlJ trctinfolcfecö ^cfc^e# l^en/Drc p oDer »ler maf in t)iefe$ ^aflfef hinein gielfeii/fo iPirD^ cß fc^on »nb fo weiß ttJie ein^i(^er*

4Da$XXIX.(2:af»,
pufrercrren tmb faufjL^Ien/Diig ee ^(cic^fam ^crfafff / vü nac^mate wk em ^atf

S^ Qi^ Äorn ober DvodPen betmaf^m

fer/po^

^^^6eflo(fen:§?jmm/irenfoIc^eßgefc6e^en/ea(cmi«.ÄUff* öa(fe(bi<je^ii 'P«(uer:!S?tmmtneDcrumb|u einem i'eben 9>finu>( bkfce pulncre ^cf^tloht Deg gejtojfrnen ^om$/»r.n5 {trep lo^t ealmiiit ^ein(?ein/(?op aU($ mdnem^drfetwol t)ntereinantJer/igueö/nae^bemeegenugt>crmifc^t n^orren/in
einen groffen Stieget /f(eib
fi^ee^v^nacf?

bem

Der

»nö mac^ Denfe{bigmot>entrol ^u/ Xeim ^uvov woi tnuUmvotbcn/^woii^

^runMauflrtjn^tmfcJeneingrofjif^ohlfeirr/iJnbnii^nwi^^it

einem <6cfjme(f?femtJer/t)nDrcturl)emfe(bi3ena(fop/Da(^ Die O^atctp mbtiicli fdjmef^^e : ^en fo(e^e$ gefc^ef^en/ fo ^Hf{t fie
über eincQ3afen/fo ijl e$ ein prepanrt^iipffer A^n nimt Die meip

^

fe5arbegernv»nDiriüigan.^ern<icfjnimSaI2(rmoniac/ca(ei>
nire ^cin(!ein/^{^ri{!aaarrenicfA)nD fue(imirtÄuee?ruber;e^
tft$
\>i.

io^t/ia^ ij.i^Mß

^mdm purgirre ^«pffer^ fcf^mä^cr

mm&t^mtt>otmutmant>a/btd[( md^mal$

Den

Xmtl

mit §üi>,el iu/x>nt) »erfc^aff/ Da^ t$ ium wmi^^tn ^t^m ^tunt)ii(fo^efc^mrIf?f|Tc§c/v>nDgiepe6(nö(ic^»hrDm^ai

änm

f<n/m cUn \>Ut tfaffübi^catvao xfon ^Up^m/Damit t>it ÜXm^

tm ^mroc^ f ommm/fo wir D ba$ ^upffcr fo wci^/ale ce immct
frpn fann/tJtibDcm aaerfcwiflcti (Silber gieicfe* ^affdbiQitm mif^ mit fmon &ibct/(o mt> b^ffdbiQtn ( ^iiUr$) alfo ^e^

pomc^r.

^y^ttim ^uUimatx>i, ic^t/di<äfüUtt>iiiAc^t/to^m
'^
f(Ijwa:$cr

^ein|?cin ^ $>fiinD / Crrflaßarfenjcf t?;. ^o^f / (?oß mit cj?ffcn/ünt; ci» wenig Z<iifcfimalt^/fo/in Dem man

^

^^n bracbt/f erat)

f rcifp/rttrcr

einanöer/t^u c$ in ein jnt^in

vm

^lafurt^vimi/

t)ccfeDa(]Vlhge mit feinem

gldfernen^ecfel

fo(c!i)en 4!>fen/ in welcJj? fu/fe^eee alfo i?ier^i5 ^tunt> in ein man Jewer von i3o{^ macf-en fcnm/fci^ür Dem Jetver jm^

änm

mernacf) Dcmaffcrftefl^figjlen ^u:4aj?/tren
ttmirfe OJJaferr) jufammen/ (?d^
fo (an^^ vnD»iel/bi§

folclje

geie vorüber/

ttJiDenmib faltwerDen/bricl} bas ^efc^^ir^e^t^trep/la^aKc

\nU

von n eirem 'Pudter/ tvafc^ Daa^Baffergan^ ^eüvnD (aurer Hcibt/Ki^ a($ Denn (rucfen werDcnvnD reibcn/vnb^u cimm fcDen »PfunD
Diefer '^^latat} Der

p

^(af f(ein oDer S^'9^^^^ &iUr ii,iof)t/oe^

^iU von ^eirtjlein iiii.io^t/t)nt^ De(j eakinirten ^upffere v;V
-lo§t§in;iu§un:*D'?ac^au(; äffen Diffen (Stiicfen ein Corpus,

ia^in (intm 2^iege( ^erfdjmefoen/vnD in eint £j}?affam ®iefnu
ifl Die 9J?cDian / mit Deren man Da$ ^up jfcr tr ei^ muh,enfann:^ennman nemlidywie ^leicl}cfaU$ oben ge^

9L)^nnD Diefe$

milDee/ie^u einem jeben

PfunD Deß

^crciniV^tcn vii gefeljmel^^

ten ^«p jfer^ iiij. io(^t/Der aemelDen ^J^cDicin ^in^n t^ut/ ea

aU

§33

n;

fotnitdnm^uämtooi

mm (inantxttü^tt/mnb^Vimwu

©a^ fünfftt.
«a$XXXI.(2:a^
ffg)^c^drt ^au0 au^ Dem ©erdft? von Dtd^^of^/ uermifcl
(SrbenoDfr4ait6/ (ap bitfc (lompcfition fo trucfcn turrD^n/ ^aßDiiee fdnneflpuIumficrm/tjnnDrcrb Dtc ®cfc(jin/trcL*^

ÄaeXXXILilai?.

9"V3mm bt§ puluere tjo« (^'uperoflfa/txrmifc^ mrf nöc^f em
fott>irD<0 an Der iJarJbc^cm Bii^rrsf^'c^»

^aeXXXIIL^a^
'^

gefc^cben/rfiDOßi^en i>pcrmcitt r«Mimii€m:^7«nnac^

ttialf Der gemeUcn
ictt

'^ubhnution j^X^ul/mbvon Dem gemeU

fo

tJiei

Amalgan-iag{etc!)fowel/tfukpDe<Stücfc3uramm^n/»ii ^13ein|lan dc^in ^u / Daf? Du eö gleic^fam $u emcr <SaI^

ten mad>fn f dnnejl/ t^nDmifcI? bei? ewem fiemen^erin^cti 5^# tr>er \vo\ t)neer etnanDer/ fo witb ($ ^u emcr 0}?eDian/tm( Deren man ta$ ^upffcr trcp^ machen fann : '©u mu|l ea aber m ew

«cm

Siie^eü re!}!- 6^ fl[ti<j uttD foia«^ fieDe« ia({m/ tiß e$ fo mif; trirD tvie em

Bäben

f?Z$ TOrb«rr4nDtfc^ »nö fonöerlic^ Slanbrifc^ örfc^mef^em
gpnnDrep ma^lin (in(m treiflfm DvdtwafTtr aupldfcfem/ nai^mal$ wit>tvmnh ^erauß nrmmm/t?ttt) glümö ^upffcr oicr
cDcr fiiHjf mif^^ öarfur ^mein
(loflfen/fo trirö t e

nidjt allein Sf?

l«>aW0 mipfontcm aucfi f^P ImD Pitt» trcic^.

tt?«|

machen fanm

&^^mm b(n vtittbtm X^^ii Mmifcf^ ^Üitriol / fuUimitn
i>nDa($bcnnt)aef^ei^i^nögl«cnt)cÄupjfcr

Darmm aupldfcfce/

^Äf W ^emefi
fc^

c :0?cfaü/tt tc^j

Dem Du fie ^uwr ^rig t^nit^

»ort ^cbro.tlknfrauf/tjmiD

fiuüooojt^rpffen/ nachmale DrfpanDmmmm^tin^afft bcnn ^um Dritten vnnMc^(mi>t
bcmTBeiii|1cmdka^/|oircrDcnfi(v^crallc ^?ajfm
tpei^tJttö

fPKcm<5$ti(>rr»

t\\\ aiiöcre

^df; fetc^e^ jut^crrtc^tcm ^©aöXXXVn.dap.
cf fiikr/ütid Sal

9^3m fuHimiert £>iif

armoni.ir, (ag

m eittf

^ )fe ficöm/ttiicf^möb &vte |cnf(jc fo Du tuci^ §:ibc tt?iU/ m

Jiof^mSünnb (ol^te fann man mitaUm '^Maün^mUfiUn,
'ibiltu fitaixt ^äib/ot(t an ixt S'^tU t>tm @oit) gleich
fo
(lof^ ft(

in t>m

mac^e/ ^afft v)oti i^'pfcnfram/pnD iap fu al6t)c«n<ai
fo öcfc^tcfet

Da Tonnen wit>(tumi> ttn^mwartm/

bnncm

^ie S5?eW(( Dem ©it&er aujf dtt

©op^iftif^ic

^a^XXXVIII.^ap.
t)»;\Xo5f/(?og r^ l^mfm Y3mm Rifagallum 5 '^ mii(^wolmutdnant)ct/Uß$mitmtpfut\b ale^upffct
,tjnb
jct>ce

mflcinc^tt^cf ^crfcijnitfcneme
macf^

»m^e anbcy

in cittm

m

t)cä

Dm j<Un^c oUn woi^n/M^ mct}t$ §crau^

S)afm/ Dampfe

fe/fif^e vier

©mnD in einen Ofeit ^u mmx Mo^ifcwcv/^nt) iaj^
mtaumh x>on Dan $ett)er

€$ai{o (ai(inimn/'^(U($ah1>mn

^inttJCg/^nönimm öa^^upff^r haan^/fo wnfn Ufintm/ba^ C0 ganf^ ^(tfaUcn/Unn fo t)a(D mano anrüi^rf /verfallt tjnD wirD c$ ^u einem Putitcr : ^Bae abernic^t $u 5>itt«erttJorDf n/Dae

mtffa{$mtM}ti^f}in\vc^/la^
©efcftin fdjmctßen/rnD <jie(;

t>a$

^u^ffct mDemi^emelfcn

cß in einen 3"0«f^/f''' ^^"^^^ ^^ ^^'»

<Silt>er (^(eicfe/aifoDvTljmanaacriei? 2(r&cit

tatanißmadilUiu

€<n andere 'JÖciffe folc^c^jtmcmc^tctn

.öaeXXXIX.^ap.

gyv^mm calcinicrt ^«p jter/fcf>icffericfj ^permenf/wD calcM
'^
niert^^einjlcin/eincö fo\3iela(tNDcßanDcrn/ftoßaUe$ f(e^

^u pu(iier/mac^$ mit Qi(Tig ^u

mtm'Xm^ /

^'^f^

»" ^ J"f>w

^J^

gcU in einen ©laßofmfolancj / h^e^ gan^* ^u puIuerwerD^ cakinieren/ Daffelbge puluer fo offf vnD t?icl wa fcfeen/ bi^ e$ <?t^ lee ^BvjfTcre (o^ tt?ort)en/al$ timn trudPen werDen/rnD ^u einer jct)enS^n$t>eßPu(tterö/ dmn ©ertipcf pulnerinertSöJim^

cm'vörift (jerc^iiKi^t ^ili>crv?bcr tiefen pnlmtßtsj,o^c/nuKl)t

.tm^ aü<:$ txnuüafdnflen '<oübcr i^kUlimtäi^nUci} fciitiwiU

i>on €cipvc$fra«t/A5nD t?^j?gm§o(f;/cmce fo i.nc( a($ bcf; attf

i^an/

brmn mint^nuch^

m äfc^m ^arau^:^7{mm Dcrfdbiom
t?n

?i|ctertrni)rni^d3fchtcn ^'a(cf ^Dcö i'.^hctl/ macl[$ nac^ Der

friörrimib i^cjloflfcnc <ScIjn>rffci
flle

gemein i;)on{g cmca

{0

ml

Dcp anDci n/thu cö pfv^nmcn in einen ipafe«/ fo Der Oieci^JM cntfep/ gicf; Dej; a p- 1 eil ifo viel iian\b(Y/baf)(^ wer Jinger

C

^oclj

Damit bcDecitwrrDc/vnD iafj (olm^^bcw Inf? g(eicf}('am ^üee ^nlfer eingctnuf neci^nnt) üer$^(>ret pfp/fc^dnme ee woi
»nD(!ei(figa()/tfnt)tt?iDer§ü(eDie[e$anee$um wenigjlen fiebert

nniH/(af? nacf^ntvife trol trucf enn?ert)en/n?afcr)en /imD mit De^
^illicrt

^perf (.?r in einen S)afcn ü^m/m
mvi§In;iDerf>olen / fo bkibt
/

t>affc^Mgc^iHcf^$fcil{$

auc^ fitbm

mUkl)

m wdffivnnb
m^i (omi

^(Ugidmtntt WciUtY^
gen» VüonDcrfelhgen

mc einwerfe

auff Dem ^^c^ende^

je/;

einen '^hxümit ^e§en

eintm S^iegci^um Jtmcr/i^nnD faß e^ (leDcn/ fo wirö e0 gan^ fc^war^. ia^ (e^üelj falt n^er Den / fo fmDcfiU ein
ßweeffilber in
tDeiffe

Maifam, trieein ^iotihr /bmmur liegen»

nacfj/gleic^iumacr^en.

.©aoXLI.Cap.

.^))u i/.Xo^t @c^eit)tt?afrcr in ein ®fag/iegeinmt)unnge^
^^^fc^(<»3cnen)onDm

fiM ^crfc^nKtenrn yilUrotia^mf

^^ai(t bftin/mnb fe$ ($ al(o $u timm ^o^Jftim /ba^ et t^Utr

^aiß wittf/mb reib afferiep &efchjYiX)on o5?a(fjng/»nnD tt?ö*
&tt fbnjlcti

mlt/bamit/(omt> ($ fo wap tri? fm oilbcr^

!öa^ @il6cr an &cr 5ar6c Den)

® pID

flr>3mm b<ß von ^f^ranttt mtnb ^eHafm ^upfff r/<r^m<jc5f ^^
'^

''Antimonii,x)nnt)^a(bfomd Filter/ fo tPirD baffcibi^tfo^

^Mb wie ein ®o(D;5önD tiefe$ ®o(ö oör r ÖJJtyfur mir ^leicl} {0
wiei fernem

®

oit)

x^emifefit/ma^taüe^ Oem feiom @o(& 9(eic|

i?nt)aßn(ic6»

rmlattaegdftpcref*

ÄiadXLIII.Ca^
fJ3tTi
\)on

wo Km ^ein m ^aif^ eim^ fo mei ale btf. an Dcrn / (t^
j

Aqua fort j^U^t/Quecifüberp (Scj-upd/treg ©frittr

in eintm ©cfclnr: x?tcr tie ^cifcfje ^ff^^,n /rü§r$ iroltjntcr eitv

«nöcr/JonD vbrr filtere

ii?iio

för Q)?ef all du wilt/bamiu

5^3mmtt?o(gerc%(ögcn^u^ffcr|/Pfun^/Tutiao&er!^tc^t«^^

SnO ^noHoc6$@affe |e^ee i/. io^t/^o§mt> mifd}äUe$ wot »nter einander/ ia^ mir öem C5??diV|«j^»^ cmem^Xie^elfcfjmel^ Hen/v)ut)^ie^ e^ an emen X!>tt/tvol}in Du ir j(f,

"

€m mildere Seiffr fcl^c^^imnkf^tcn*

>

^^ ^(tnimm (öd^wemblut/)fmb ^mäfiHnt/ po| unter €>üb<r äi^nikly^^t ahtr Uinm »^f jtonD m rvtut ni^ iang^
/

DnDpngelofdjten ^aidicbc^iiii.iol^t/mif^woixtnuvtim

4inb<r/ia^ßtficfi(dbfi{eiuimnnimmmd)mMb<^i(ni^^
fo

\ubUmim ifh;. io^t/. mnb tfya c^ iußmk \^ ^^^^ ^^^(^^ B^Ji'W

c^^B wir ^la^yunO fo trcic^

wü emO^Icpiumac^r»»

ltoimlferclni^^^fr/ tbnte in

(inm Xk^ü/ mac^ bmfdhi^m

4per rin^ö hetrumb/ tonnMa^ öa^ l^efcf^i« fo lang Oarmnr n \io
;|cn/bi^Dicfjl)CDüncrf /fdfef ?rc Ö)^ateri? tiunmelir ^erfd)mo(#

Ijen:3l6 ^Crtn (Im bae>
(er ejetrer

^e fc^tn tr föerumB auff/ m^tcf^ an i^röp

Dar^u

trf? Die

iiime a(6^cll t>cn

^atrrp in ^c ^cfcfcin fterum fpnngt/ Dem ^etrer binmg/m ^kf; m einen ^sn^n^/

fo t ji e0 fo tr ei ^ trie etn v^ i(ber» ^iefee '^[ßa ffer ^at Die ^pgcrti

fcfjafff/D^ ee b<w (f

j? jTirn ^^upfferrnD ade OjietaU «?eic(? mac^tj 37a4mci(6 nw»» der vifcjjen von ^aubenFämnien / rnnö ^al^cKiee foüie'a'd DefianDern/fa^mDem Koffer ^erfafrc/ inb git^ bAffclhi^t ^af(<t t)ter treldje 0)?ecaü Ou tt?i(f / fo tpirö €6 wei§/tt?ofcn Du nemUic^ e^/lJa^ SJvcc^K/ lupor 6«^ vn ölil#

€iu andere ^ciffifolcpc^äut^mic^tctt; ^.uXLVIIl.ilap.

ut <i\umt(v/\(^ bo$ &/(fm t>amitin<mm ©efc^tr: mi^am !Xag V uD ein e ^7^ 4e ^m% 5 wer/ fo tvir D re tt>ci|, ^3*" f^^ «aber tnfD!c^cr§cifmfijcfcfcic^t/fon?iDcr§olec$ von nctr^m/'
t}(n

^('rum[) erucf ai

ivcrDm nr mcn/trcnn fclc(je$ ^c fcfte^en / )]«cf^ eine ni Xicgcl brp Dfm $t4 lein ^T)|fe»/\5ttnt) ^aUeno f^ lan»^

m

tfm/wnt)^ic(ircn afe

öcnnfünff pfmt^Dcf:gcmdticn4I)permc«

nacf^ttmaüctUfiCn i^fyi^mn^ gincnb gemacht wcrUn/ft^^ «impf man Drr ^cmcfrm ^2)^eDjcm c(tra$ trrni5m

mit cinanDrr fc^mc($cn/fo §a(?u \va$ Du l^fgcrcj?*

^ymm b(^ PufneröAJCn
'^.n^ilcf / ([>u

S.il

C6 in ein

Mt

armoniac vnit!) ytt^efdfc^f^fr ^a\J<v / rühr t>a$ "Baffirnnt'
,

5[Bcil[Krum&/t)nnD(dfc^öa$g(ttmt>rSi7|^n

Damnen a^/^^'

^ ©icfc(f;fti\

»neercmanDfir/ Da^r^gkic^fam ^u cimr halben wat^t/

f^ii

rttidjinaföic^ufrc^eXo^f Diefcr CKnfcrp ac^fjeheii ioht^^fs-

fmfepl§m$u/(§u (e m emm iZic^cl/ Dccf öC(le(Tm <^^Darf öttff/mac^e mit ttm Luro fapicntic alfo ^u/Da|; nicijee ^ej'auff int)4^fcn/fü vjoücr öium^f r Äo§(cti bampffc/fc^(0 in «neu

®

/ ^i§ Die ä^iiecrp anfange au^DcmScfcr^in^crauj/^ufpringcn/ afe Dtnngic^fO\)kro> »<n ^dfm/fo tt?iirD ce lin^/tvrif' «nö einem Silber gleich»
f(fi?/v)nt){i?f;foIar^t5<irintKn (^c§cri

^ !£)ucrf?e^d(yc&cm^i)tin fedt Kirren miiD
;^rac^en^uvjerfmkn/t>nöfefofiar(^umac^m
tüiedriöUbcr.-

in einem (*$efc^in vonj^^ fclj mef^en / ^u einem Ut>m ^fmtt) DefTelh'genein io^tfKhnm.mii, m^qib io^tto^tm ^(rfenicf/önnb^irep^oftt gemein ^^efeinn^uf^un/e^affonne einem ^StecfentrcItmteV ein anDer rul^ren / mnb fo (angge^ fc^me(^'f jle§en/h^ ^v104^e{e f.mip((ic^ »ettrennet i|i/a(6 Denn premen !}ioggenflepgen öara^er/lag itiDermnb fo lang flehen/

ii^auclj DiereU^ige^er&rmnef i(l/v)nnD gief^ ee enDlie^ »l^er ein Oiiiheoöcr ^tifen fo fHijlu einSpii/tpeic^eö Dem ^il^ergleiefe

ipalfo ta^mm Die (^efe^in / fo Darauf; gemacfjf iretDen/ för tm fübcrncn faumi?nferfdjeiDent)nDerfennen fann, 'Seil Dcif ^rfenicf gibt f§m einen fc^cnen tjnD ßeaen ®(an^ : -^a^ Antimoniamabermaef)(eö^arft)nDf(in3ertD/(S^ot)er(reit>et)nö

bmtnU f f m Daö 4>e(e feine 6efen?4r§e / piT poliere e$ Die Äiei?^
Sr«ö^<J^r^ma«^t

33^

iii

(5$ rot)Kl3t)nn4e
iniiri4!)fic

bumlHti cmrr

e9f|Vfnett5>fÄntifii

daruicr/ Daf; ee \)amit htt>tät mrt>t/ta\\r$

mit ««em Steifen fo iv>olt?n pct jft^ Da immer fanp pntcr cnv
ArtDer/ bi^D.iö g^ii^cr ^ae 4i>de fam|?t(icfjtjcr^e^m/ Dccfcr$
t>erbrc«ticrt /tjnnD 1 tihrd »?nfrr

öeflVniPoIvmcrcrtanDer: Xhn
tiefen

etiMicfe^u einem

k^^» PfuiiD

ypwtte;» ^0!>t

Cij(ctnier(

^m^ffer ^mitt/gteg/nac^ Dem ca lergotige/ty^er f ^egefcfjmeltv fe gprin / rÄ^ra wo( vjtifer enianDer / U^ aljb gefcljmel^tem

&mbxfUttm\nb(t\\c^m/m^
iiem@5efaaen>

^ra«crie«ac6mai^nacfe^c/#

^3mm
(^rtöiicb

brei>©c^u(relri/t§uitt

em ;e^e^ep

lcfrXeM(5(e>

brepm.^lfcijmcI^en/^umDrKfettmK fernem Silber t^ermifci;!'» iviDaumh fthvneitfm/m aUttjegi« e tt?vi6 Davon in Die ^.c^u)Velein/mtt?eic^en Dae 4>eiemit Dein '^uUumt ijV^iw

<wn 9>c(ten/fo wirjlu Demee ^c^e^ren^ gewe^re»

^'V;5mm Jpnn »miD
'^

nem wolxf ttf leiht m
'D^'irfeItt?oI

Äuecffilber f eDe$ em )>futtD/ fe^tn eto Jetrer / fi ^efc^in fo lang ;u

mtm

cetrol rubUmteretn^orDen/tnnDlaßee

ah D^nn in emcnr fv.y-U

fernen

poflenrTßenn folcfeeö<ierche(ien/(b thu fub^ Smierc ©ilber ein^funD §in|w/ poß tv^( pnrer einanDer ^ eN
fermei;

fmmt für ein Utit$ pfutib beßgp«n$ fcc^e
fatimm
^

Xo^e beg Mfcpvxfi

SWrtjfirta

fmj« /

ia^in

<imm

S^iV^cI mit <m(»iibrr

fd^m<if}cn/ mntf (^H^xfUt tinai

^afen/fo Bef omp jlu ri» fofcfe

©ic föii jfte fDdc^e Ket)fcr ^xk\>ttimg ^ar^
Nroflfafdt>|l probieret*

ijort <5c^tremebroe / l^fcf^ ba$ fyifft ah/ia^ gpnn mcfynaU etlic^ ma§l fcfemel^erv »ttD inümgm in eine« fc^arpffeti (^'flfia ^U({m.

973«tm

be^ ®affe$

t)armneii

©jcfec^ffe*

«a^LVIIICap.
CjrS3^{«emmenroftfett2(rfettw?/(foflrenbenfeI^i0cmifff9^
t>ntJ v^ermrfcl^en

Da^ öcfcfemdrjregpti barmir^

^^erlaff"::«

övie S^^nii erflliclj fc^mef^eit/

itac^maf^auff

^^^^^dS^renfoge^ieSert/uf.eitbijcIjmitDau <5<if( »o^vuic^ Wägern fönff uiaJ^I ijermtfc^em

^a^Lx.a:ap*

^^er
tttif

(ajfctiDie ^9"« ^(^i«cfe (cfyndm/cih bann m tinm ^^fyüm mtfiaüUxn "^afftr/m mch,inal$ in emem<?nt>f rn

^oniaitcf^/öbct
fif^m
,

Salarmonac

,

c^(v in einer weiflfen

^rDm/

Deren Die ^irfcf^ner ;ri e /?ca»ni> *Q3ei#

m0 muhjn/abi^^

/^ttna^^on nnvcn fc^me($en/t?nnt>ein i^eni^^^per^ «lenl/^i^e^irennr/^in^we^inT»

©ieiieuttWe.

S40LXl.(Eap.

(fS^(t nimm htf, ©aflff e von gwt^f ^^ ^^c^ Uut^/tt^ntfmy
fc^mdeai/funff$4>m maljlnaclj cinanDa in Dicfcn 0afftgicj> jm/^udrtcm fcDm pfunD Depgpnn^ v^-lo^t pnlmrifmtCylophonia^m$ut§urt/irot mit emanier j^mmrc^cn/ cedfo
fdmptfid)

m tinm XU^H (dsmckm/ mit cincsn ^ cccf cn bitp

ömrtDmöcm2!^Kv^H§mimbru§rm/i)unDcnDlic[5X)bartmcri
?2S>affn5tc|Tcrt/foti?irDC0t)cmaüfrf«nj?cuvSil()Cis(acf^

t»er$arieö(m^$um^c^m,

g^^tttm rofitcn iScfjmeffcl ro^t Opcrmcnf/öt-urte Sito

w

.ro^fÖcmacfjtÄuccffili^eivemrelbmdaleDc^anbmt/^^^^ <iUce ^u puluer/f^u fmüvmt)r$g4ll §m$u/öu (tt^/hi^ t& fdmipu
(ic^trucfrntt?ort)eii/^udncm5etrrr. !^acljma(a
(cjß

Da^^e^

taafc^mcl^cn/t)o» öicfcm ^ulucr bamba flren?cn tDod^ifcr cinanDcr rußrcn/rti b formiere cö cnMic^ tpic Du mit/ fo voit^
1)

mx @o{b Durcljaug (jtcicfj.

^vieLXIII.gap,

"^

([?2(^ b^$ ^le^ in einem ©efc^irz x>on Soffen fcf^mef^en/wen
lolcbcöcjefcljer^en/iudncm leDeti

^funD

t)ept>i<^en ^tre^

^o!)t§T)nnt>rtnD<in^o[>t öfba2)^arc#ifit

^in^nthm/aüte

mit ttjeic^em S^imi^ ^haUcUn/mit cimnti^ fo lang fymnib
ru^ren/h^^erJurni^ftfmptiic^tJer^e^retvKDüerraucljef/afe

tarn ©riecfjifc^ <23e4 ö^rauffi^ieffen/ »nnD triDeruml? fo (attj

mtimi mttY einan^r rtl§reii/h| e^alle^ faft {einwarf}
DttD e^ affo i>rcnnen/nac^male f §« ein antxr^

ttJor&j/

t)nt> frifc^e^

^kif

m

än/mh wiba^oi tiaffdU^t (o offt vnö tUl/bif; ba$^ctfyr,iciit mc^t fc^mar^ toitt> /.x>m^ gicg c$ t>lidi atiff Die SrDc/foip ($

m

€m andere 3iifTcfoIc^c^5tt'i?crri0^em
^3(^ ba^ ^f fc^ttul^f c <:2e^ftp er|iac[^ ni cm htUm lauut^ap
moniacigiej]Vtt/»nnD iilet)CKn\)cn banmmvitiami^ ^ttmf ntmmm/fo ifi i$ jo mif) mt iin ^iibae.

,©a$LXV.Cap,

t^mm Antirnonium j>nl) ^<ilniut/\iof)üUinmbt(in
ju piiluf r/fc^ m cmmmmn S')afm mittm
bk
^yiauri^
in

m

S'(^

^Xütx/ba^ba$S<^^<tinbmS)afm\)mdnfchJaß(/mnb

hamui '^mn

fofc^ce ^cjcjjc^m / fo

ncmmc c$

Dom5fit?er§mtrfg/tagtt?iDrniml>fa(üi?fri5m / po); Dte Maffam,fo auff Dep ipafcne Q!^o^m hc^ni t^Iichn/f (ein ^u jj^uimri
la$ in €intm

<3U$ voü

vnnb fo lang ^i1nn^m
ipcfcndaert anban

Df 5 aUcrparcf ften Q^ffiö^ (oinittm/ Kfy cu/ t>i p Der v^ffii] rcr,^ irorDrn/ <^i(fft

bmfdbi<^(n aUbtnn in tin anDcr

&a$ baxfon ab/vnnt) vhct bi<

fnfdjmi^nnDncircn(£"|Tig /hf? KiiclUgc

a«c^ro()( triVö/tJnt» tt?iDcr§oi Da ffci^ige fo offt

mb tiä/btfi

ficft

bcx^ffißnid^tme^rfdtUt S)trnaciimmmb(n(^(tn(:iun(^fi
fi^/la^irt

ancm 5?ol^rn/fo mit fman 2kmbi(vnnb yMi^iem

un\>tY{<^mf(t}/bi^iUimn:''X)nbmnnbcr(^(^i<^nunm(i;,vfy^ ligDjjlillimtijl/foflirtcjtcr an ro§t 5utrrrDm/DaoH?r^cnfci?
öle

Denn dncnanDfrnD^<cipirnfcn»or/tjnnöfc^ür btm

S^mr

fo lang $u/{)i§ (in Diauc^ joon

Dem ®f fcf^in m bic S)6f^< (?eigr/ ro^er ©Jarcrp iit<itn/ fo Da an^ au ^oDcn finDcpu cm Dem fo jf
ni^t^ i(?/ ald Dcß 3(nrimom7^c(^t>affdfcigr
fc$

Dcr(?

m eine«

&kt f>ti(}fätttiyiacfi ^^efcm aUm nimm t>4 aU<r^dr(^fim^n^
iajß

mit (inmta De piütacn/Dae Jctre r fc

lat\<^ trarutifer

er^al^

f<n/ big c$ Don ncmrm rinm Diaucfj x>cn fidj gi&t/ »nnD cealtttnn kpfcit fe^m^^crncjcfe nimm hieran Drinifc^!5?ic^ee/la|i

ix>oi^imnt>tvv[tcn/l6(ciiinm(mttpiUimm^j{i^ mit'^üitn*

©Iab/mmet)on t>antKntt)it5frumf>§cr4tig/trit?erho(fo(c^e^a(# l^^^um tpenigpenfunff|ct.mma^f/Ici{;/trftin foldjcötjcrric^ Ict/wif t)a$ Antimonium Df jliüierm/ Dae 4>f{c kjbnDrrn x>i aufftbmmäf^i^c^tiffcomvahttn.^nWc^ nimm b^t^mtU i<nUi^tmX)cU^tü6iffio^t/ttf^i>xhvon ^r)(ttotutn fcc^r

^o^t/t^uc^iufammm:'^m^mnacfyn^i$1pu^ümflm&iUv/
f:fnnb{uUimim&i(Ct\üba/mifdi\vohnt(tmat\ii(t/ia^it% €immi3tfd^in(ai(im(xn / nacl^mai$ mit einem läutern af* ^6iUcin thim/ lont) De^ fer mit aütm Jfeif? wafd?en/in (in •Oele fo\?iel Darüber gif (T^n^ Da^ ce einen quer Jinger^oc^ D(i^ mit Utxdt f(r}/iicpfft)a$ OJ^unDlac^ Oef; (^efd j|e$ mol ^u/ D«^

Hm

®

tlicfet$§erilu^^dmpffe/fe^f tui^fhQ <?a^e <S(unt)j>brrfin^cÖ
5ett>er/{af:

n.Kjjmafe fcf^mdt^m vnnt> ihn/ Damir folcfecö Defl*

fcC|TVrt>erricijtettrerDe/

emwenii^ Q?»urrie hm^u/

fo finDcpu/

r)a^e$nvui^Dcme6(jefcf2»«fi*M/öe(i)^rt(t>pnODcmaKerf<in(lmi

©pID^Ieic^trorDm»

2>af^9c6rannfc:^npjfcrt)em ®oft) ati^
t>er

$iirbe3leich|umac^f n,

-

«cieLXVI.(rap,
^^r^tt^tti Calcjant/
0a(ttifer / 3((aUtt/ginno6(rrt>wnl^

qJ

ö<irau(;/fprept Da^«^"Va^^gcbrenme^'upjfcrn^cl Darinnen auf?/ fa$ nacfmaii

*\®Von<3run/ mac^ein Aqnaforc

fcf?me($enDnnl>«?ii)crMm(>faUn;^rrt'rn/fp

ijl

c^fo salb k^ic ein

tin anbete ^cif^ fold^t^^umti^kü.
^a$LXVlI.€ap»
'^mtnbt^ ^upffcr0/fo Pilofum ^tnttmt tcitb/mnf^
noc^ ^untcfet6i|l gebrauche troröcn/
fcijnciD Dviflfclbi^c

/t^uUffm fo riel in cinrn ^Xicj^ci/ au flmtn c^i^aß $tt)cm britttXhdl 5aoon \?otl n?crDcn. "i^im nad^mvile

&Mim

G

.

nüt$ Pülü(r^amitM^titmtt>!C/ unöfötleD^6|mi^</foübm

intxm
.

©cfcfetr: nocfeiarifl/mif gcf!o(tm4*Ma$/fei?65urmmi

(cfimdijcn/mtf <^ic^ cnDüc;^ »bcr em Dvubt o&a <2&il|f n /fo wird f « Di'm ©ol&an Der J^irt^If ic^/a«^ wrfcfecm matt aücrkp 2(w

Uit mwic^m f ann/ Denn ea ifiiinb/ la(!fic^ mit Drm i:)ammcr/ tti( man ml/atUitm/vntxrfiH^t fuk ^^ ^(v^Uktvon iv&m

töa^ ^pfTeit Dt1tt^ Äupffcr an 6er SarB«
Deut

^olD gleich ^umacF^cn»

^a0LXVlILa:ap*

.«^y^mm ®e9(fen vnt) ^ocfe^aö/ (ae mit 2(rr<mcf De (!tfff€>
"^ ^ reH/tprtD M$
^ci j]e

^p(Tf n \?nD Sup jfcr tfatinrnn abi^fckt/

fottjirDc^ fo^albtricein (^c(D.

«a6LXlX.(Sav>
^'^m!tbiei5anDbccfcn/ö5Kf;faiTc*"/<Sarf;fajrer/t)ttnö4rt^

^^^ Devc Der^lcictjen (:*3ei*djirj De jio fc^dncr ffDCiiDnD^ict (icba
fcljemcn/pflcgt nui« ficiiucl? ctwanti 5u»cr^«lDen/v>nfliö Da|]cl^

^tAcauff Diefc nac^lWvjenDr

^«Ifc

:

^)lcin

nnnpt ^affr^n/
aür^tiitcr

^jr;cr)baiiWfrt/}vnß/t)nnbro^«itvfjTii5/

mrW^ö

,iii\mHvy

imt^m%uk^ pfammcn m cm(?efcfcin/v»nö

5^4

05(?tt^cr9(((^fmt)/

rftin ^CJn ee noclj lattjif c^f i|!/ Dae gpnn / ol)cr <inDere OJRcfaU Damit »nt) f)f pmcfje §criiacfe nn( cm tp<rti(} ff urni|/ fo Witt) te

ftinfm OtodWc^wir^

^ rcn/ö^e ^13i»fTcr/fo t)(i\?on |fraup

•^fc^in flo(ftg tjcrwrtrm : fcr/v>«^(^ü(DMdtfcrKDr$^tt?cpXo(>e/(a$mie£iuecf filier flcm

cmcm ®t* ^iin mcf^mai$ cakmat ^upf?
f ro)?ffr/

itt

tnUn/tlyimdciim Snvni$ f^m^\i/mt> macl^$ gUid)fam ju 0{iIH.g«m öiH«m ni'm^Ic^ cm Pf^n^/ (ae dufft^ie^ciflpr/
rotcot)C){^cmclD/rcmigcii\?nt> fc^mcüKn/gicpauft'fic ^antitt
(f onipofif iori/ru§r$

ma

mit cmc^tccf cn iroIi?n(cr cmanDcr/ t)n&

fi§c/t>viCjfci»iij(uciiDei?o^lt)arauf)rfommc/grc^/n?crmWcör^

mcff c 3)?vitcr9

nun

^c6r^nntij^/ Dc^ tJorgeDa^rcn ^aflfcr«

Dariiuflr^vnMae a{foMcn/h|;ce tuibcrumO faft wj'rö/ fo tt>rr^ f$ Dem adcrff mpcn^^M-an fccr ffar^c glcic^.

(gt«an!)cre®d(Tcfo((^^e^^ut)crri(t>fcm

^aeLXXI.ircip. fc^mcf^en / nacf^tnate ^k^fot>i(itnmU/ (iS^(t ^r}^cn fo ian^ vnrc r cim Hnan mit / mnb ^^W^uf^e Qic\fm mba tü^nwbijß c^ 5U c^ncm pulua inVD/ fo jrir D ce auv^Jact
i^^

m

^

©(e m4p3C©cf4(; Dem @c(t>ä(dc^
^ufdrte«.

^iieLXXiI.Cap.
"^

9^Y3^^^t

Sal

aimoninc, (aein cmcmO)?drpmjfnfrc!jfröt'

^l?(ic{i((wobn(cr cman^ci" (?offc»y

ßim^fam^n tirm
xoiiikm

trucf ncn

:

ab/ fo

mtbm

'Oarnacfe reibe fic mit einem wt^llcnm iumi^m vocl fü nic^f (Jßciii ^tU vnD Hat/ {cnttm auc^ &oibu

gdib:')^n^iii t)Uft$ (in fchr UiciiU^iw^/fo mit geringem

'^m

föjlm hnx>mi(f^tamtt(n.

c$alU$iufMmnminma\fokh,miiti^ti/^o txm Setter tDicDer|]chen fdnne. ^imm \hufyml(? Hv Mo^im von
''rcr/tl^u

ffiaöcnbol^ / /nnö !^ic!5tey la^ mit «nanbev (loflfm/ale öcnn
Ovofitticitt fitr fiel? fel^ll vmt) allein pudieriflcren
:

-©ie <»lecfe

Don ^cjlrnj mity)onighi\}rüc'qm/Xfon biefem pufuer barauff (Iretren mit .f reiDeu in einen wolt?eif iciCten !Jie^eU[nm/

wD ee a([o fc^mel^en/ fo wirbt ee an ber Jarbe bem (^olbt
^ ©n foIcf>e SKtjceui* Mtn^acl^^cn / fo Dem alUt
feinejlen i3olt>i^icicl} fc^einet.

«a^LXXIV.eap.
or>3mm beg ^upjfere/ fo Pilofum genemiet triröt/t^nD nocl^ ^ ^^u nicfjf$iflgebrauc^ttroröen/ lagin einem ©lag-Ofmal^
foea(cinieren^ba^eet)ure^\jnbDurclj^upuraertt)erDe:^imm
tiacijmaia biefee

puluere (in PfunDt

/ Dep puriftcirfen

^U^

iii;Vpfunt)t/(apmit einander fe^me(i?en/t?ber ein Dvul^tober Öjafen gieOen/tjnb^um andern ma( (aUinit(n / {o finDepu (in(

MiHam(öo(^){fofa(l»n^efehlacf^ti^1:-Öeroll?e3ennimm^ie''

fer^acerp

ein IX^eil bei;(fappei)l[berö/^leicf}röx>jel/(a^mit

finant>erfc^mel$en; ^tmmDeffenein^^eil/rnböleiet fo t?iel 0oit)t/ lag auc^ mit cincinDer fcfymlfc/ {o ^ajiu ein foiefte OJvi'-

jt«r/fo bem aüerfeineßen ®olDt gleich fcbeinef ; ^iitu aber

ti^

wenig x>mb,

dmmM} ^Jlüatlmi ©tcf« Dem ©dW
5J3ittmSal3rmo«iac/mci}Tm^»fnoI/0femfaf^t5n^p(ji^ ^rön/üeaüCvö/fo m« Du immer lanjl/pulucrifier^n/ vn^ auft'öae ^Jiaaü oDtt ^ttin /fc Du &oit>tgäib fätbm mit/ai(«t prenJcri/Da6 e$ gani^ duD t)beraü Damit bcDccf f wcrDe/ (t^ nacfe^ m^'e ^ilfo cm ^tunM ^um $cutrcr / »nDidfcfce c$ otDlUcfe in c;m «iemfnfcfeeni?amwicDcrumKal>/fot|l€0^c4am

far^rf.

'SaeLxxviLgap.
573mm^n' 2(fc^tt\)o^^l?c^cn^oI^^n?ep'Pftm^f/^rr^tt^rr»
t?on ^pcf^enhd!^ / (*5plDfö(a« / 4>r(baumf n 2(fc^m / t)ngc#

ÄaUt? »fi 4Dpermcnf/j|cDC6 ein PfrniDt/ po^ nlleö Ficirt ^u puluer/mifcf)6trobntcr cmanDrr/mm nac^mald ^n^üi^ ^trcp ^o^f/cince ^a^rfcn fu^f i(m baffere üi|\ pfunDf/ t^u c«
ldfcl?te«

aüeö ^ufammcn in cm fn.Din »cr^iifure ^ugcDccf ( ©cfcJjir: / (a$ l)C9 einem f leine ii Jcumer t?nD j^cnuy] ficDen / t§u C6/ »cnne / in Dem Du cm wemVj Daxjonauffcirt S^oi^ ie^cjl/golDf^aifcctüirDf/ ^(tj tt?flc^f6 Die rechte ünnDei,^cnDf(icf^c probifl/Dapc^ijenu^

gcfouen / fcp)
M(;rrjliicf»faU

al|b balDf tPicDcrumb i?on

Dem 3eutt?er

5inivcj3/

tvtt^m / nac^maie Durc^ ein Filtrum Deffiüic^ rcn /pnö m einem wober (lopfften ®U$ mit aümS'kif^ bma^0
t^n/t>cnn
|e

alter e$tt)irDt/;e{>c|]eri|1c5t

mnt>t imuk^n mit/ {o U^ cf luvor i(r)

mm Smtr

^mr\t>n($aUYiet
(in trcm^

mm

«»Am warben/ t?n^lfge mittut ivciiia^a«mnJotaufft)a$|cni^ ö</p[? Du ßf fdr&t §akn trrlt

^a$LXxviii.€af;

ntifc^ gcDrucf nctciroDer gebort
|r»|\

m S^jtrioi jr.^n)®' ginnobf»
fecfte

4o^r/(a$aUr0auffDa0aücrf!cij]tgc(?no(fcn/m cincmiDol »rrpopfftcnunb mitfrinem^Kcmbtc »nö Dvcnvicnfcn »erfc^c*

wen tjnd aa<«f [>albm »erf4ci1>(cn ^to Ji^en
fov?Kl':)7dcfe(5U

cmcm

Jcutrrr fe6eii/roficu(!

ä^ag/^nö glcic^ cm ^a(|cr Da«

^on

(ifMu^/tr^lcfecd aüf$ ^upffer

vn«D

toil^cr

Dem (öpIDC

©a^äcrttiäe ©t{6cr öem ©oIDf am ©cftJic^t
öleic^iumacfem.

fJ3t«ttt ^i5mifcf? a^itriol

m ^\mU
^iölfi?

/

(^Ainim i.

^\mW
^a\4

gm
fit/

.ober cj» iohf/m.i1j<i«ßattcnDtff<rt 0tucfftt tin

t^u ^r«ct^ \o \3ic( »3efepf (t

in Daflfctbij^c gittern / a(e Dc^

SBciJTcrt^

am '^civi' l?t feibf. i\l/\(t}bit^m<iu D}?aterp irt cmer»

tt)ebci^.c,b.mt>növcri{op|ffrn@efc^irt/funff5e^ertStai^
irr anriiivJimtii P)«:rD(öä?ij1;0J?act mitlief}

H$ (3olMc^

ptr s3iibaf>

DcjTcti

»nD ii) fcfe in ?§r^crm ^er.Ujj,

Du Ju\?ermc|rc^cDcn(f jl/redjf ^ci^/ Dirfcm^a j|a wtr*>erHmb ab / fo ^f l'cfjic^ji Dcmcnii
(S^voicht

fdjiacijf^umicljem

Äa6LXXX.gap,
^3mm^ff?c]fcit @la|;/ Sal
Alcali, Der

DimDc« wtt S'uf flU-

m^^t/v«oacm(m^O(</c^<0fowVI a^Dc^anogn/la^ati«?

s6S
ttxi)

Co»&rt2(((^tmi)/
madt
(^

Tlad^mais la^Dvi^^cIDf fcfemel^m/gicf tjott btv ^<mtHm^attxTfbax'^ anfi/mt> la^ fo lan$ ^tfd^mäi^t/h^ a? in ^cm ^it^cl ffm^^

^UUlifamin

einer trcicfem ^ait>cn.

rnb flar tPirb(/fo wivtft ce ^ugUicfj (lucfe linDe t)nD grfc^lac^i^

€<n pulucr fca^r t)ii3cfcf;ta(l^( &dbix m^
^,

&oit)tiint}tmtfg(fci^U(^t^uf

^aaLXXXI.
C>1 l»id a{$
lic^

(Jap,

/nVV^mm Sal Qitmoniac / Salpeter »nD OStini^ / (in($ J6
^eß (int)rrn/pog allce Hein ^u 9>Mfuer/niifc%

^vSJ^mif ein wenig "^Bein tt?ol »nfer einanber/vnt) (ap e$ enD*
wieberumt) frucf en wcrDcti.

t^imm

tiefee

^niu(t$ tinm

mtbun X^nU&oiM ot)er ^ifber trcp IX^etl/fo wirt)r e^ (inM

litmac^en*

^iiöLXXXlI.Cap,
)3mm Sal Alcali, (aUinUtt ^^einfiein/Sal 3(rmcniae/
vnt> Äuecffilbcr / eincö fo»ieUl6 De^<?n^elft

/pogvnD

macfe$ ju einer ^lR0i(iwi^\xm(i}maio t>a^ ^liUrauff ($ eine ^^e^l gefof ten ^at / jo gie^lSf tbrr <£apell /mt> tic

mnn

tJie

)ei;gemelte C9?i;rtur / fo tptrDt tt nicfjc aüein geiin^r/fon^ert

^ucjj fein ^eü/ n?eiß

unD aüee ^^nrafte log.

lumac^en«

SaöLXXXIlI.Cap.

^'^mm ^üpjfertJiiö ©ctöe/ einedfovid <i(e öeg ^nitJer« /^t4^
"^

*^nU(einant)erfe^meI$ett/5ießseflcfreti @e^n?effel batutxr/

rnO

fm^t^n ba((dU^(fo hnß/U^ba$&clH^alb^(Umnt>^idtu

"^^mm fem ©olbct^nb .^upfftr/|ebc6 ij.iof^f/iae mit ämm Der {cfynüi^av Qi($ mt^macfi bunnc^^Iccljlcm Darau$/ mb
f

fimcmire mit Diefcni n ui^fof^rnDc iif tment: Zi$ nimm H^ vo^ un Pulufra von i^cKjcrVitm ^crcmcriAV. ^^6^ / ^(uf jlcmi/*

po| affee ^u 'Pu'iicr/tnD cmtcntir/n?ü grmdf /t)a$@olD Damti:
.(ttömug aber tJKrt)Mnö^waii^ivj(5funbembcmFornaccRcjuerberationis bo) (mcm Jeutrrr (?e^cn/»nb funflf^r§mmai
;

fimcnurtn?eröm/4ümc^f 11 tJicr tiiD|n?an^ lg ^mnt)t bcpt^cni
(Jcutr(tpc]^fn/Durc^(]fcficgen/»nD tjc« norcin rrifi^upffcis

tim mihe

antfit in

Dk ^mau{chjth ^iit^tivat^cn/bif; Du Daö

.

©oIt)t/fo tiic^f allem mc^ttvrmgcrtrorDm/fonbcrnaucljam ®ciric^t^ugenommcn/finbc(l: (^eijlbmcfjbicjpi^efajlafkd rin(}Cfru(f ncf/ v>iib l}at ba$ ^iipffa an fic^ mit wHf

gmommm

.

i^tmman imt) 'Zf^ul^iiUrmittimm 'Zhdi &oibt

\?mni^

:frfjen fan/bij?C6t)rq)

ma(gefcfec(icn/fo trirDC re ^ucinmi {oU

ip^^

'^inbf$®aU mittinmni<^Qilo(in(in(m&<(ifiir:^tn

&ia$ ficDm/m b(m ($ alfo m feinem ^itbrnifi/tunt Jvm^
Düer artDere ^r&eif/ fo Du r ergulDenwilf/fittcm t^ur/em ha(b<

,

^tunDtöarmnen U(ß(n/ai$ Dann t>on Daunen irieDerumb i^tv ^m (angen/Dttt) m (min S:ffiB ^^Ö jwm Mttn au^ Diefem in

w

cin^a(lh'/(^.V^entl mittincmuinaimnbfiiuUfn (um^^etr fem außmcn rnD frucf nc n/rnO mtJtijcft ay ppoUc tn \onb ^clt

€m 5JZ v^«r fo im aiUvfcimfm ©cföt

'Drjfrt/mac^ rrjKicfecm

Ami^lgama tatau^/la^ mtfyf

mai$ /

hijß

w Dwrcfc mnbtfmä^ ^mimnit worDm/ ird ^offcn/

fi^ttf^me»trnfo(c^ciiöro(fm^^oibcn/ D*jß me^r mcl^t ai$ dti
ttitttt 'iZfyii ^i»cit voüw(tbt/Hiti^mt> tmcl} bmkii i^m ^ff ©cht^r nact iu/|Vi?r i^n/ rmc^ ^cm fr mit fmicm ilcmbic vnö^

Üveapicnf rn toerfclVen/fo (artg ^ii
lip Der S^aifj Dcp ^eJbene ^^dlb

tJtiD

mtm mitulmä\^i^m Jcutr«/ ßUichfam vtußimmtW
fimtrfjj/ta^ iricöeruwibfa«

ruffö al$ Dann ton

Drm Jrutrer

n>rrbrn/t)ni) bric^ mt^tii(^
folcfee

Maiüm
m«n

Irren

ba^ &(fchin m^mi^ / fo finbcjlu citi an Do* $arbe Dem^olDt fai^glci^ ip^^^ wii (?nc-Orf/tt7fft1je man nur tt?iQ/Dcm (SoiPi gU>v%
fo

Serben/ pnd alfo gkidf^fam tja^uiDcnf anm

©a^ ^Ic9 in (in "puhia^wct^
«a5LXXXVII.C«|?,
S)uH$ ^(rpmif fiimpf rmrm puInm'ITmm^d^we^^
Jfl in (in

opfern (*5efc^ir:/mifclj em ^utt

gi o||c

BrunDt

tnpifcljcn Pulucr»

Ä4^Lxxxyiu.(j:a^.

5mm Aliimen Rochsc »;.4c^f /Oft 0tÄ4UgDm
'/^^itnoi/ 4>^crmenf / pn D Sal 2irnionia(/feU$ tin §all

ie^e / (Spoiigrtln »; Ülumtlin/ Ivtf aKe^ mit cm mUt in |t»<9 $)ve^^a|TabiJaufl[ tue i;5dlfffecmfuDfn/al0 örnn ^le tröl

fjr>3mm Alumcn plumofum t?ii;\ io^t/ ßpon^tötttJnb A.^o^(/acr0trmaugcm^^«nfapt>^0«mt(m/g<mrm(^öl|
»f.lo§c/(aaiinfe

fim pulmtifiai/mit cintpfnjgfnfc^ ^rmw

meum,Alumea Kochar, Alumeplumoiiim,0poit^ruit/
<5al$ / ;et)ce tin fydb <lo§f/ jiop Svdmife^ 93unol vtib lae in cmrr DJJc§ ^a(]fr|irÄrn /. jjnt) }^0 «ü<a f lern ^u pulucr/

^mm

^ait^inmm\\vQivcr(iopfftm^ia$.

©a^t>krWe.
973ttl
^ttvctnt ^lipffrr unb 5al
i;\

^ ^Ali.mrn pKimoium

Ar mmiac. f ct^* /. ^Pfiinfef/

ic§t/gfmfmCal9mii,4.cl;f/(a#

ۆttUc\n\>uluaif\aetl vntftcfiMtt(n/mt>t^atiiir)\m
cffi vnt> v>i<i in lkf>

^B^^t ^intin (loffcn / fo

'^\ ^ttnimm Alumen Röchle cm io^t/U^ ®Uttimit)Ottl
^[VjJ Q32ctii/\)nD grmritt <6ate/ fcöre ^n?ep ^o^f / Äpermmc

m(x>nb (^runfpSti cmre fo »idalö tx^antany iiio$aU($ Htm
|u Pufucr/liiö in cmcr 5Wc$ Ove^mipaffcr ^ip auff |ween tftim Sgfil cmfif ^crt / vttb Da$ trormippolimc mnl) giattgemacfitt
l^ffc ^ptm

m t>a$ ^aflfcr §mcm f?offm/fo
.©aeXCIII.eap.

i(!

c^ j^rr^ttU)*.

g^>3mm^(?g0affr$tJOl10ctn?a(em^rauf/f(rl| ümFelli^*

mtumcm^o^fSal Armoniac/wrinc ^(attlcmöolDt«?
f mcmwol »erflopffcc« ®fa$fitnff|e§cn ^^a^ »ntar nun SKiji/ fo wJrDt ce trottförnmcH;

mm xom

,©a$XCIV.(rap.
^1 (öüfr't^tdf t>/,Xo^f/gcmrm <Sa(^ ijnb 2(rfcniff/|cDc^ m)V.
^b^\x/ |io(]cn aöc^ f km ^u Pulucr/ (a flfcne mit e mrr oi?c!^ njci^€d^ m cmcm 2(loTt(>K bepttticf ctt/ ^a0 Q[iBö|f:r/ fo %m' iiitö fro|.>jfr m cmem it?of »friTcpjffcn ®la6 mit aßcm 5<«^»«v
.

\

Äa$XCV.Cap.
iricfm/tlc^t/ ®rwrTfp<m/SalGcmmeumj)n4K>pa*meirt/'

(ItcffmDctt

^a^Vr fUUn/in tm (& ai(o m frmcm »oücn

<Qi(fi

^aif^bat^nt^nn/ tvmnf$na(f^ t)(mf<tbißmm

trctiiggefot^

fcn/DO«^rm^ett?af §iirtvcd^ct>cn/Dae^'Pi]Vn mit timi^aft

(0rUfpHngm/naäimai$h(T^(inmS^mt\volaUtMmn/m

»a6XCVI.(ra^

3mm &er ^U^

t>e>n

(^pffm/

t)iinb

i?n^efc^me(^rm

Jctrcr/onttD nmimefe hcrnac^tjon Datinen n?li^erum&

fmmcg/fo ftnt5C|Tu Dk Q5icc^ fo (m^/ Daf Du p^ mit

Dm Jpam

^cnief brechen fem (I : <®crotrf^cn (lo^ fiealjb ba(D ju puiuer/

fc^inxinrni&tfchjtimittin^m miunJ)ai$ mit Qrflpi^ in Dm S)ut\t>&XaQ(n/bi^($ rol)t mtb/an Dtc ^onn/ oDcr mcitt ^fip
fö o^tmbml/biiß ^an^ foImVref/Dn Die $ciictti(^f c it wie ein '©ampff 0Der '^^utip fampfhc^ Durc^ Da$ (i>)f<Ti> herauf fomme/»nD Da$ 9>uUier auff Dem ^cDen (le^enHei^e; 'Saa^ie^ijber (Silbeie imD aüe anDerc ir dffe 0)?ef aO/fo irer Den fie a(fo (joiD^aif»*

fieDcnD'^afffr/ümtDmi:cr[>ol Da|]efbröf

tia$ ^'pffcti

MD

^DaeXCVII.dap.
ymm&\>onQvm/(ixlmim^änii(in/t^mt)^tmtin"
<5a($ eineö fo t)iel ai$ De^ anDern/ mifc^ mit (gemeinem
TB^Ifertpof onter einanDer* ^e i(?guf/ ba$ (^pflfen Do^ mit ^ttoergulDfti. ^enn Die ipi^eft^t Die ^raffc/ Daß fie an fi^
}fugt/t)nnD m^id^t Daß fic^ Der <cc^tt?effel/n?e(c^er fonflen Da5

_

lÖolD nie anrühren/ noc^ mit Dem <^9ffen t)ereinf>aren idpau^

Äm^plTen^iwweg ^ompf*

«adXCVlll.iJap. CyV^mm^fmdn^al^/Sal Armor.iac,SalGcmmcum,t)i|
mit Kinan t^tfiiUUnm ii'flfi^/lad an ^er <5orinm oDer bep dncm S<mvmti(mtvif>un^<nw(tt>m/ t>mt>^bit0tc Den ^ugj
(Sin

;

:

anUn ^Jlimt im © m^l Pto?
^flVn^ut)er(jn(öcm

4Öa$XClX.eap.
'^ Vlo^t/Dc^OrUt)Ort4«nramcnt)»/»'lo§f/f?oßt)nDmj|ct$

wol vnter timtxt)ct/niin na^mvile (Iitron^df&f n äloe i;\ io^t/ ^affran)fv)»®ratt/la0aHc^ mit cinanberin cmem ncwcn ^cm fcn ein gu(c ^«l fUtxn/mtf mnn bt^^ii$ niäit genu^ i|l/ö| C6 e>K ?Ö?af erp trötrfe/fo t^u noc^ megr §m ju/ »ft k|lreicfe Da# ganpr ^(fm/©örr wa5 Dttt)cr^ö(Dmtt>jfe/nut Wcprr ä>?yr(m:/ n^c^ Drm Du t^ $uuor rrc^f t^nD ^cnu^ poiittu

5C<5pc(eDa$ ^rfc^ir: oDer
^o\^\fcwcr/t^ü Dae

(^efaflfc / fo

Du

\)^af|prtnmtt)if</

ob)^uöoraamt§albmfcm(^ci||iig ab/ (ege nachmale auffdn gpn mii Dem Driften !5^eil ^(ep ijezmifc^i /»nl t)vireirt/(lreuwe Dr^ piilurr^iwn ^riec^ifc^^ec^ Darauff mcan Dae Spnn ^e^^angcn/fo nimm ein ^öfd^lein ^cjcf/fa^ Den Dem ^pnn Dretn/v)nD »bcr jtreic^ Daf gan^e (^efa^ Domie/
fotvirD fö\iaenf l^albc« tt>ei^:Oae »briijeaber/fo noc^tJon^P^

in

Drm Bffdg ijl/Da^ fcfeue ^cran^/ionD alfo werDen Die f iSpfer^i ne ^e, cf)i« rberjpnnt/Dj man o|ne ^cfeaDen t^avinnm focfeeri f ann trij ;3crc^tt>ei^en/Dapaucl& Dae^^upjfer fönen foUktnbö* fen ^erwft me§r/n?ie jupor/pon fid^ ai>r»

,

fy^mm fdn '^i^m/tnt> ©ricc^ifc^ ^fc^ mnt> ^rmit^e |utt
»imm Sr^ i6^t$ von '^Tjmmt> ^tUü^ifik ^ccfe/Dnö htau(^$

Wtt/tvK man D«^ $5iilbir ^ulo^rcn pflegt

5r>3mm fem (^iif'er/ »nnD ^f at fcfe ^:ü?a(fm^ rtnee fö
Dr^ anDt'rn
l.i^

mit rmarrDcr fdjmei'^:ii/rnD (d^t Do^ ^up§i

fcr Darmit: wib fc^c

rm wcmg Dav)on mit fernem ^-i&urnV »nnD cm tDmig ftcin pulurnficrt (Ipfl'mauff oc opaU/ fo Du plö^tl
^tbcttct(?/rul^tfi

mit bcm

§ci (tc u

ic^f ei?(fcn fo (ang/h^ ee/Da#

4^!jt/|ctöe&t

t>nt> jlrricl>

cen

<5paUmitDcm (;^'p(rcrtfcmitt>

(Sinantcu2ci)tms*
^76Cni.(2:ap,
ir>3tTifdtt «SifSrr ein Xi^t^i/^(ßni3i,'Z^<U/mb ^(htanm
*^.tupjffr fineti »teröttn

Xml / U^ crjtltc^ mit mmbtu
Dar|U/(rgßaI)'omiC

fc^meliKrt nadjm.^id^önw|c^(iijrn \)}tö|tifionmv5tucf(riit
fcbnciöett /imD tr-mn

^^ cmas üamit io^tm wiit / (b nimm (in

^rucf (cm Davon/ t^u cinn>cm^ '^uni5

ciminD<rrt«ff0cit4!)rf/foDu^uldg(eii^fDrncf|t/t)nn5frrfic^5

mit tcm fta;T-n '^Plfen fein aujf -^nnD^^rar fo rn^mf I?« iJit're^ Xd^f rttr^5 d^cr/ale Das aiiDcrc O^ff.JÜ/irirö fraicmblicf) jutii

fammm/ Du^ man Daö /eni^e/fo Damit ^ujammcn gdoimt ifi/m^tiavimi^ oDw mc^r / fonDim filr Slüdt'anici^m

m

57^

^0nNr2l($(mi^/
Itterfmnctt.

labDrtt« Dc^ puluera ^ort öcfjlan^enfrautDarauff fotum a Ctai ^(Trcuipm : t|l ce gut / fo bktbe ce

^mn

m

"JBefert/tJtiD cmpfcn^t Durc^au^ f cmm ^c^jaOm :rOad^o^

€in atiDcrc Srfff^ fok^c^ jut?crr(c()(rm
^cr (iCtteirtm Sal armoniaCjt>u (Spott^2i1n/mifc^Ctt6
I

mit einem iparn wo( »nrer (imn^tv/mnt)\mn$ nacf^^ mai$ mitfam^tbm @olö (in mni^ ^um jeti^cr / Denn
fc^dne 5<ir(>e / ^4l?

wenn cö ö«^ »i^/f^ ^^&f ^^ e^ r<^'ne ijona^ t>n D
töi^feaKrtPirDfc^tpar^*

vSj/!^berettemmen Salarmoniac,iDmit)€'(Ti'*<J/e5uttd m etm

^1

(^pezfcljal/ünt)

Da$

(*5o(t)

Dar^iir^enn ^ae ^urc Ufoini

«?eni^0uecffi(berfegrtalDwit>erumbiurec[jtge6rac^e*

@ü(t>ettc @cf;rijf(en cUx ^iic^^a6m auff i£p|]enpmac^em

gf'V3mm^eß
'^

^"Pufuerö t)on 5Karca(it/ Liß e$ eine«

^an^

*'2:a3t)«nDein^4cfet in Demaüerrc^4rpffjkn(2:|Ti3/fo0ö finbenfanfl/einweicften/ nachmale in einem |«^inn\?er^l<M
fürten ©efc^in atei^ fo (<ma fieDen/pnnt) Da e^ Die 5?o§terf<^<?
Deri/

mr hmvf^ tmUn/an dmn ^n fc^cu/ Dvi
Irp iincm

c(^

fdnnc (nlchicu/
ob
ivoi folc^<

ncinm

Sma Dejliüicrrn/ i?nnD fci^mb auff Q)Jc|Ter
D.?niif»
ifi

©Der anöci' ^pffcn wol^in Ou tptlt
iiKinfiencmlicfe/

4)crtrt

^c^riff't cifinii Tc^ivar^ fc^cüicf/fo

fic Do(f> hcrnaclj.

trenn

nac^Dcm fiejuiKrtrol

trufffn irorDcn/mil

tmm kimiun Znd^ um ^a( mUtAßlNn.
Äa^CVIIl.gap.
'^
fcl}iriin?fn

'^inun

in einem 5>'drff( tPoItJnreremiint»er:

lytimm nachmale Der

2(}cfjen

non

einer (iatcUn^IjJi^ y)cftn/

la$ DicffdDi.^etr Ol temperieren/ al$t>cnn bei; einem fitimn S'O
vocv |e[>en oDer ^woiffmahi Deftiüiccti / vjtib aUtre^en (in frifc^e

,öin(en
cfeer Die

fe^ir^u

nemmen/|o fitu\i
er

m

votier

0a|ft (ler^jn j; / wei*

^vafft^.ie/Da^

Dae <^'pf|crt \3nnt) atitJere'S^efaü Dem

(Öo(Di5(eicljfdrbfnfv?nn,

©a^(f);ffcii5ufc^mc{f?cut)nl)juguf{cm

gY^t^ittifittt^icFSpO*^^«^^^^ '^^^^f^^ in einem g^etter ^(u# '^ enD(Ki^ /preun?e Da$ ^uluer t5on einem St^eil/fer^n^ar^

^alMnit/vnbim})X^(ii Antimomj öarauff/fotjerbrennet
Die 2(fe^en gefallen/ t^nnDtjeriparö

fie

gan^tpnb^^in-Qerotregen nimaUea Dae ienic^e/fo eftr^^nn auff

mit allem 5Iei(?:!^imma(5 tennDae^Iec^ / mac^ee iriDerumbgluenDrnDrobt/prfuwe ta$ putuer/fo Du in Der 2ife^en gefunDen hap Darauff/ (b x^m trennt Dae ^lecfj <^ieic^ n?iet)a0 anDer uon tupften ^((eDenti Da$ fenige/fo in Die^tfc^e gi^faüm / wiDerumb ^ufammen/ Udm Ötuct'iein lafd^nittmin tintm Siegel il« einem ©(^me(^fen?cr/vnl> preurve e^/wennte/ Da^ SplTrtv
lefe

fe^ Da$ ^-pffen in

in t>m\
t$ wie

®

cfc^ in

wol mb taf^t^lümt) \votb(^/bcitaüp fo wir^

^affa/mnb iajl ficl^ ^kffm m/mnt> in mkfy $oxm

tmmviU

>3mm bep 0afff$ »on @^mdr o^er <^tiäwntf^/ t|tt
(m f upffcm (^efc^in/vnt) (dfcfe Da$ glö^ öarmnm \nbc (f i)(fm aK*^^crf?:cruc ^^/wm Du fi§c(?/
Dcitfcf bi^en in

lja§ f e nic^f mc§r rj)§( t?nrtb ^{urwD ijl / aUmthaiUn

mit ÄIq?<*

gm/Da^ Cd niclit mef^r raucbe/v^nO laß für ficfi (ü^fi fait mtM/
fo wirb e$

fm weic^ jonD (m D.
er ftc SKegef t)n& Kuitft alUtki) f(^6m Slr^
I©old)cn iMib andere 9B<ifFm jmft«;.^

©Ic

^L%Svitni^/^iä^^^^^^ bcdcnacf^mat$ bcngan^m^ttr
baranffbn bic QitUit macf^m voiH / mit ^ac^5 alimt^ cr)ia'nm fiaikn i,u/mach Die 2ivUitimb\va$ bu wilt mit D5 ee Dae TBac^e/ ilabd anffba$ ^t)fA juhidcrt Diircfe Uf} oDcr

^^Sr

ämm

fmxn^vi/m\bfiükba$imi^(/^cbuinba$ ^ad}$ mc^c^vahl ha^/mit :mm foic\}tn fc^arpffcn ^\Twin mlcf^m ctm$ von^ ^])cn<^rm(mmncfitwi^tbm/{ofnfe$ai(obaibinba$€y(^
(cngjnctm
©iejtt)ci)fe.

fP:äf}^atnittYmh':i\omifcfi^ittioltint$ fo

mial$b(§am

^"b(tnmitm<xnbab(fiiüier(n/nad^mal$b(v Jcpltjon i^pp ff« mit ein wcni^ Dicfe^ ^a(]ere t^ermifc^cn/ \?nD Die 0ac^ a(f

p>m9eU(n/bimmmB3<i^^^^tnaf^^(nvbnsWiU*S)m.ack

nimm

flar/macf^

m

arbeite auff Die x)Ci<^muitc ^omycfition/ wa$t)\i

mit batnit/x^nb (ap aUbrnn mtaumh ttu^m mttm^^ntlic^
tiim tf(vxfOtg(tmiun ^ompofition be^

^afja$/ßU^ cein t)«

Mffg(^xahmc ZtUit hinm/mnb faf? ein neincQ^Bci] Darinnen
|inem.

r©a$CXIII.(2:ap.

^(t niiH ^i^cn^tnn/mb Sal armoniac
)

,

la^itt

einem

2kmhic bejtiüieren vnD in bci$ €pjTen/nac^ Dem e^^u^
vor aitff Die ^(igc/moinn ^tmüt/i(i präpariert u>er^

^aeCXIIII.i^a^.

^^"(eö^ii >puhier/fa||enö mit einanDer De{?iüieren/ fernen t>a$ <t^t ^aj^er al$ t>ntüc^tig Ut)^Ht/x>nb ei^mmit ban anDern/f#

b<m erften ()craiip (au|ft/a«ffDie c^erme(te ^üfft 4uDa$^'9||em
nacijjl nacfj

©tc fünfte. ^a^CXV.eap.
^V%?3ttteinwerti(J@.iaapffe(/wnDSaIarmGniacöfeic^fö

^K^(l t)ie(4ap in Dem aaerjTdrcf f?en ^(\% mmici^cn / vnD ei^ <§s^ bamit in Da-? (l^jTen.^f.cr bu bid^ aUv folcf^ec^ »nterfie^
|ejl/muftu ^UDor einenfolcrjen S'tnnip macf^m/mtib bo.$ (^pp
fen batnit kfireic^en;:2i(e

nimm new fVifefj ^ae^5/@i iec^ifc^ ^ecfy 5iec^tenr>ar$/ tJnnD^^erpentineine^ (omiai$ bcf^am

t>ern/mifc%^C9 ^itim

d^mx mi pnter einanDer/jIreicfeemit
(©(SD
i)

fgo
tof rt>m/t?nnö

Center 2(((^(mi)/
mac^ aleDrnn mie htm
t>or^emdt)cit (^^tra((cif

trae ^a mit

bmin/^^ vmicfit

ferne

^ßürcfuna

in itpöiff

^aeCXVI.(i:ap.
'^

um^m(t$ mit mcm fc^arpffm <j^fp3/i?n btan^^^u txm

Qi}mm(t>mviit,

©a5 €t)ffcii fo miif) Mc cinm Zai^ jurttacpcm
^aeCXVlI.ilap,

^ ^ jiofj ^u pijli?cr/ia^ tn einem v([emhc De jlidieren / leg (lilefer
^j)j]cn
\\\

oa0 -^a^ye*" ^mcm/i^iiitb nacf?ina(e funff^ehcn 2^ag:
fie

»nfer emcnt^anucii pfaDö'jAtjlv foiperDai

fotretcfewieem-

?^33^^"^*^"^^'^^^"'^^" Rochar,[>.i|fm DenfelSigeti in efttem*

^

^cüentjnD (.?ufem-TBa|]a-^crgef}en/t?üDa6giüent)e(;li)f^

feiUfitcl2t)ielma§(Da^^enill>^ifc^c^/fott?tr^eöen^hc^trcic^^.

4Ö^6GXIX,(^ap.
"^

9T3»^^'^^<>^f^<'«"X.^ö§t/<?ntKm^rt(^v)nnö0ponöi'i^ttH ^öeBm/.^o§e/(a^meinem'^^ajfer^ergeften/t)nDDaeglu^

ent)e€*9{fen Darinnen aMdfc^en/fo tt?ir(?ii

&u«Dev fe[iem

9'T3m0ra^roöer(^9(Ten.
'^
t)a t>u

\?6cr|1rctcf^0i)cr 6eöeeFec)ctt4>rf/'

e0 weic^ g^i^cn tvilf/eine^ 2)(c j]err«rf'e Dicf »titfrifc|

ntwc^cid,$i !^imm md',mcti$iiH(ixt>m/t!tmi{d}\:>nbum4
mit $u : ^imm a(6 Denn leinene dumpfem/ nc^ ^erfflt)lVJcn Drri> ol)crmerml)cm^c(c/t)nnDcciic^cant)crcim'^<if[cr/lföcm$ Ättffo^cr rter biie anDcr/iMit) nachmale Mfo mit cmanDer in t>tc
^cij]c ^fcljcn bi^ fie eiucf

m wabm/

v?nt) cnOtficfe

auffein

J^^i^if

i5on Jf^oli? oDerÄo§(en/(a6 ein ^ufe Q33eil

Dämmen liefen/ üJnD

«)ieDer§o!5ium dffternmaf.

(^<n

@(dii jumac&cn/fo fic(? Der ©(rramavm

5^3^*^ ^^^ DurdjfcfjeinenDen ti?C{||en
Diefelhjje auff DvIö

&m

cDer ^rp(Tviü/(tia
/

alkr fnbtik\:ccakimm

mit ^^eutfc^et

5;)immelbKiirfn J^irk
genuij»

^mviHhcn/\>nt mit cinwcm^ '^aua'^ einen fca jci^cji / fo gefd^i »jet Deinem ^e^eren <5cfjmeif^4^ in fit

'^3umi

Defj afirr

fciiK|?eu5;apJter6 ii.S^geif/^eJu/ni^cfjDem

D.i}|clti3 ^erfcijmof^iii/noc^ fer?ner I^Vn^u Der

ü)?amifit üc»

«Silben;» pfun^t/calcinieri ^%emjkjn it/. »PfunDf /(ai? :^um tuem^ilen Dm;oDeir^terCSmn5cv?|ro5crfchmoi^*en (]e5en/(}ie^
fönec^ifcfj Q^eclj §in^u/rnr»rd mit einem (^j^jinirolümcrcin^

önDer/liiebiö DvieQ?ec^gdni;f;cfjüerje§ree i\Valfo (]e§en/v)nö
(<i;6ee$ enDtlicfj Diirc(j/ fo wirDt ea fcijdn

geUrnD flin^enD.

^ €m

S57cta(( jiuircfTi'u
Q3ildjfes?,

©tucfai ^iiö
^:tp,

^^^cxxiii.

Ä3D

ii|

?8i

^onUt^kf)in\t)/

mMxbct (ifyml^(n/m\> tjrauc^e $u Dem ^nt)(/m( ohijit^tt

lieft

»on öem Äalrf' gcUrt/ t>mn tJcrfflh'^r ijl cm^a^rc 'ommpfin^üi^ ^\ximt/mt) wirbt tJurc^Dae Raffer foDo(^t?idfuMt(rri|1/ ab er fd^fl/fartge^ ma^t/mn man$ mmlkli bamit vmnifd^t. 31^ bonmcii nic^f
fc^cinen/ ttJiUc^b^Jfctt ein ^xrmpcl

fer felbfi / Da(fclf>ige

|arf mac^t»

i^^tba wdßeti ba$ ^upffer ^cm (Stirer ^fric^ m^^ett/vnB
*"^^"^^aller(cp
5E>Drt

Jigurrt Darauf formirm/t)ie ncmm^n De^ S;)am^

einem jungen Knaben/ fo nic^ta al$ guten ^ein ge^rutt^ cfen/^nD gemein 0a($ i;. fe. cafcinirfen tt?ei(]en '^einflem yif.
Joftt/AlumenRoch^wijJoftf/lajIcit^ bißalIcOJ?arcri[) ivol^er^»

^an^m mit cnan^er ficbcn/^icffm nad^maie einib.gefc^mel^e
^upffü' öamrt/t>nDn?iet)erI)0len baf{cibi^(^nm tvenigficnein mai oDcr funff". t^enimcn/ireu folcfeee gcfd^thm/^SuUiniat ij.
iof;)t/(ln^aU Titfmiä ein ioht/caianixt iBcinjlein iii},io^t/

ia^m aU<$ ildn ^mnbm / mit fo ml J^ck/ ai^ Der ^atttr) am ©ernic^e mie cincinber ip tjermifcfeen ba$ »orgcmeUe ^upffer/
<i(j;

Denn in

mm 2^iegdgielTcn/x)nb mmte
^elIt>nD

^erfcbmoJi^en auff

Diei3cme((e )3lat(t^ [nn^u fdyätKn/'onnb^o (ang mit ein anbtt

Un) Dem Jeiijer fse§m/bi^ Dae 4>tie fampf (ic^