RBT 3119 – PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

BELANJAWAN TUNAI

ANALISIS NISBAH KEWANGAN
TUGASAN 1 Jadual berikut merupakan penyata pendapatan dan kunci kira-kira Syarikat Teraju Perintis bagi tahun berakhir 31 Disember 2011 dan 2012. Anda dikehendaki mengira nisbah-nisbah kewangan Syarikat Teraju Perintis dan bandingkan prestasi kewangannya bagi dua tahun tersebut.

SYARIKAT TERAJU PERINTIS Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2012

2011 (RM) Jualan Tolak : Kos barang dijual Untung kasar Belanja operasi: Belanja am dan pentadbiran Belanja pemasaran Belanja pelbagai Belanja susut nilai Jumlah belanja operasi Pendapatan sebelum faedah dan cukai Tolak : Belanja faedah Pendapatan sebelum cukai Tolak : Cukai Untung bersih 30 120 20 400 9 720

2012 (RM) 28 680 20 000 8 680

2 000 1 200 800 200 4 200 5 520 520 5 000 1 500 3 500

2 000 1 200 800 200 4 200 4 480 480 4 000 1 200 2 800

RBT 3119 – PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN BELANJAWAN TUNAI SYARIKAT TERAJU PERINTIS Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2012 2011 (RM) ASET Aset Semasa Tunai Penghutang Inventori Jumlah aset semasa Aset bukan semasa: Aset bukan semasa Tolak : susut nilai terkumpul Jumlah aset bukan semasa Jumlah Aset LIABILITI DAN EKUITI PEMILIK Liabiliti Semasa: Pemiutang Pinjaman jangka pendek Belanja terakru Jumlah liabiliti semasa Hutang jangka panjang Jumlah liabiliti Ekuiti pemilik: Saham biasa Premium saham Pendapatan tertahan Jumlah ekuiti pemilik Jumlah Liabiliti dan Ekuiti 1 640 5 900 5 300 12 840 2012 (RM) 1 840 4 800 4 000 10 640 21 000 6 740 14 260 27 100 (RM) 2 000 2 000 2 500 6 500 7 600 14 100 2 000 5 800 5 200 13 000 27 100 19 600 6 540 13 060 23 700 (RM) 1 600 1 800 1 900 5 300 6 600 11 900 2 000 5 800 4 000 11 800 23 700 .

b) Komen secara ringkas tentang kekuatan dan kelemahan Syarikat Min Idaman berdasarkan prestasi kewangannya. a) Anda dikehendaki mengira nisbah-nisbah kewangan Syarikat Min Idaman dan bandingkannya dengan Nisbah purata bagi syarikat-syarikat pesaing.RBT 3119 – PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN TUGASAN 2 BELANJAWAN TUNAI Jadual berikut merupakan kunci kira-kira dan penyata pendapatan Syarikat Min Idaman bagi tahun 2012. SYARIKAT MIN IDAMAN Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2012 2012 (RM) ASET Aset Semasa Tunai Penghutang Inventori Jumlah aset semasa Aset bukan semasa: Tanah dan bangunan Jentera dan mesin Aset bukan semasa lain Jumlah Aset LIABILITI DAN EKUITI PEMILIK Liabiliti Semasa: Pemiutang Pinjaman jangka pendek Jumlah liabiliti semasa Hutang jangka panjang Saham biasa @ RM 1 sesaham Premium saham Pendapatan tertahan Jumlah Liabiliti dan Ekuiti 72 000 439 000 894 000 1 405 000 238 000 132 000 61 000 1 836 000 (RM) 432 000 170 000 602 000 404 290 23 000 552 000 254 710 1 836 000 .

95 RM 23.0 kali 32 hari 13.0 kali 2.RBT 3119 – PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN BELANJAWAN TUNAI SYARIKAT MIN IDAMAN Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2012 2012 (RM) Jualan bersih Tolak : Kos barang dijual Untung kasar Belanja operasi: Belanja pentadbiran dan jualan Susut nilai Belanja runcit Pendapatan operasi Tolak : Belanja faedah Pendapatan sebelum cukai Tolak : Cukai Pendapatan bersih 4 290 000 3 580 000 710 000 236 320 159 000 134 000 180 680 25 811 154 869 46 461 108 408 Maklumat Tambahan: Pendapatan sesaham Dividen sesaham Harga pasaran (purata) Bilangan saham diterbitkan Nisbah purata syarikat-syarikat pesaing: Nisbah cepat Nisbah semasa Pusing ganti inventori Tempoh kutipan hutang Pusing ganti aset bukan semasa Pusing ganti jumlah aset Pulangan atas aset Pulangan atas ekuiti Nisbah hutang kepada jumlah aset Margin untung bersih Nisbah harga perolehan RM 4.2 % 50.6 kali 9.57 23 000 unit 1:1 27 :1 7.0 % 3.1 % 18.71 RM 0.0 .5 % 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful