6.0 6.

1

MATEMATIK KEWANGAN Nilai Masa Wang

Pengurus perlu membuat keputusan yang melibatkan nilai wang pada masa akan datang (future) dan juga nilai wang pada masa kini (present). Ini disebabkan nilai wang berubah mengikut masa. Contoh sekiranya pelaburan berjumlah RM100,000 dalam suatu projek dilakukan dengan dijanjikan pulangan RM25,000 setahun selama tujuh tahun. Pengurus perlu mengetahui jumlah wang yang terkumpul pada penghujung tahun ketujuh. Nilai tersebut adalah nilai masa hadapan. Selepas itu amuan tersebut perlu ditolak dengan kos pelaburan asal supaya mengetahui tahap keuntungan atau kerugian dijangka bagi projek berkenaan. Oleh yang demikian, konsep dan aplikasi nilai masa wang memainkan peranan penting dalam membuat keputusan dalam perakaunan, kewangan dan pelaburan. Nilai masa wang dapat menyelesaikan perkara-perkara yang tidak diketahui seperti kadar faedah, bayaran berkala, bilangan tempoh masa, nilai sekarang (present value) dan nilai masa depan (future value). 6.2 Konsep Kadar Faedah dan Dividen

Para pengurus perlu berupaya menentukan kadar faedah atau kadar pulangan efektif masa kini yang tepat supaya dapat digunakan sebagai asas pendiskaunan aliran tunai masa hadapan. Konsep kadar faedah dan dividen adalah dua elemen penting yang perlu difahami sebelum konsep nilai masa wang dapat dijelaskan. Kedua-dua elemen adalah suatu bentuk pulangan ke atas pelaburan dan wang simpanan yang dibuat oleh firma dan orang awam. Walau bagaimanapun, sekiranya firma kita yang meminjam atau menjual saham kepada orang lain maka eleman tersebut akan dikelasifikasikan sebagai kos kepada firma. Begitu juga dengan dividen bergantung kepada keadaan ia juga boleh menjadi pendapatan atau kos bagi firma atau individu.

Simpanan / Pelaburan FIRMA / ORANG AWAM Pulangan
Pulangan ke atas pelaburan atau wang simpanan

BANK

Pinjaman FIRMA / ORANG AWAM Kos Tambahan
Kos Tambahan atas pinjaman

BANK

1

Pampasan kepada kesan inflasi dibayar kepada pelabur dalam bentuk kadar faedah tertentu. dengan pembayaran faedah dibuat 2 kali setahun.3) 100 (1.3 Konsep Nilai Masa Depan (Future value/FV) Nilai masa depan wang tidak akan sama dengan nilai masa kini akibat inflasi. Faedah = RM1. Lihat lajur masa (3) dan baris kadar faedah (6).n) PV (FVIF 6. Ini disebabkan proses pengkompaunan berlaku berkali-kali ke atas bayaran faedah yang diterima.06 (Kadar faedah) n = 3 tahun (Tempoh) m = 2 kali (Kekerapan) Kaedah Kedua : Mengguna Faktor Jadual Nilai Masa Depan (Dalam bentuk Jadual) FV = PV (FVIF i/m. 3x2) = PV (FVIF 3. Contoh sekiranya sesaorang melabur sebanyak RM10 dengan kadar faedah 15% setahun.41 i nm Dimana i = 0. Kirakan jumlah wang pelaburan terkumpul pada penghujung tahun ketiga Pengiraan :Kaedah Pertama : Mengguna rumus (formula) FV = = = = = = PV (1 + /m) 6 3x2 100 (1 + /2) 6 100 (1 + 3%) 6 100 (1 + 0.50) Nilai masa depan (FV) adalah nilai wang masa kini (PV) yang dikompounkan pada satu kadar faedah ( i) dalam sesuatu tempoh masa tertentu ( n ) Ali melabur RM100 dengan kadar 6% setahun.10 Nilai 1.03) 100 (1.1941 diperolehi drp jadual masa depan. dengan syarat kesemua faedah yang diterima dilabur semula.1941) 119.06 (Kadar faedah) n = 3 tahun (Tempoh) Kaedah Kedua : Mengguna Faktor Jadual Nilai Masa Depan (Dalam bentuk Jadual) FV = = = = PV (FVIF i. maka pada penghjung tahun beliau akan menerima bayaran balik berjumlah RM11.1910) 119. 2 . semakin besar nilai masa depan yang akan diperolehi bagi sejumlah simpanan yang sama.nm) = PV (FVIF 6/2.50 (Pokok = RM10. Pihak bank memberikan kadar faedah 6% setahun.6.1910 diperolehi drp jadual.00 .1941) = 119. Ali melabur RM100 selama 3 tahun. Lihat lajur tempoh (6) dan baris kadar faedah (3).1910) 119.10 n Dimana i = 0. 6) = 100 (1.41 Nilai 1. Ada kalanya pihak bank akan memberi pembayaran faedah lebih daripada sekali setahun. Beliau melabur selama 3 tahun Pengiraan :Kaedah Pertama : Mengguna rumus (formula) FV FV FV FV FV = = = = = PV (1 + i) 3 100 (1 + 6%) 3 100 (1 + 0. Semakin tinggi kekerapan tempoh pengkompaunan. Keadaan ini dikenali sebagai pembayaran kadar kompaun bukan tahunan.06) 100 (1.

12) 30 OOO (1. Anda perolehi kadar faedah 12 peratus terhadap pelaburan anda. setahun Berapakah jumlah wang yang anda perlukan sebagai permulaan untuk mencapai objektif anda?.n) 30 000 (PVIF 12.000 dengan kadar faedah 10% dibayar dua kali setahun. Bagaimana keadaannya sekiranya faedah dibayar empat kali setahun dengan nilai masa depan wang adalah RM30.6355) 19065 Nilai 0.nm) = 30 000 (FVIF 12/4. Anda ingin memperolehi RM1. 4) 30 000 (0.12 (Kadar faedah) n = 4 tahun (Tempoh) PV = 19 065. Kadar faedahnya adalah 9%. kadar faedah dinaikkan kepada 12%. Sekiranya diketahui nilai masa depan wang terkumpul serta kadar faedah dan tempoh. empat tahun dari sekarang.000 dalam tempoh 30 tahun. Tentukan berapakah jumlah wang yang akan terkumpul dalam akaun anda pada 1/1/2019 3 2 3 . maka semakin rendah nilai masa kini yang diperolehi bagi sejumlah aliran tunai yang masuk Latihan 1 1 Ahmad melabur wang berjumlah RM1. Kirakan wang yang terkumpul pada penghujung tahun ke empat.000 dalam masa empat tahun dengan kadar faedah 12 peratus. Pada ketika itu anda mengambil keputusan untuk menggandakan baki yang diperolehi. 4x4) = 30 000 (FVIF 3. Pada 1/1/2013.6.000 selama empat tahun dengan kadar faedah 7% setahun.000.6355 diperolehi drp jadual masa kini.4 Konsep Nilai Masa Kini (Present value/PV) Nila masa kini adalah nilai sekarang yang perlu digunakan dalam sesuatu pelaburan. Berapakah wang pelaburan yang perlu anda sediakan pada masa kini? Pengiraan :Kaedah Pertama : Mengguna rumus (formula) FV = PV (1 + i) PV PV PV = = = n FV n (1 + i) 30 OOO 4 (1 + 0.78 Kaedah Kedua : Mengguna Faktor Jadual Nilai Masa Kini (Dalam bentuk Jadual) PV = = = = FV (PVIF i.6232) = 18 696 Dimana i = 12 (Kadar faedah) n = 4 tahun (Tempoh) m = 4 kali (Kekerapan) Semakin tinggi kekerapan pembayaran faedah berlaku. maka nilai masa kini boleh dikirakan. 16) = 30 000 (0.5735) Dimana i = 0. anda menyimpan RM10. Anda berpeluang memperolehi RM30. Pengiraan : Mengguna Faktor Jadual Nilai Masa Kini (Dalam bentuk Jadual) PV = FV (PVIF i/m. Pada 1/1/2009.000. Lihat lajur masa (4) dan baris kadar faedah (12).

5) 100 000 (5.n) PMT (FVIF 6.00 Nilai 11. 5 x 2) 100 000 (FVIF 3. Peningkatan amaun terkumpul berlaku akibat pengkompaunan pada satu kadar pulangan tertentu.000 setiap tahun selama lima tahun.6371) RM563.nm) PMT (FVIF 6/2.6.00 Nilai 5. amaun terkumpul boleh ditentukan mengguna kaedah berikut :FVA = = = = = PMT (FVIFA i/m. Sekiranya pihak kerajaan mengisytiharkan pembayaran faedah akan dibayar dua kali setahun. Berapakah amaun terkumpul di akhir tempoh tersebut sekiranya faedah dibayar adalah 6 % setahun. 10) 100 000 (11. ANUITI ANUITI BIASA ANUITI MATANG Anuiti Biasa Anuiti yang berlaku di penghujung tempoh Pembayaran atau penerimaan tunai yang berlaku pada setiap akhir tempoh Contoh : Cukai pintu Anuiti Matang Anuiti yang berlaku di awal tempoh Bayaran sewa bulan yang dibayar sebelum menduduki premis. Contoh : Sewa bangunan 6.400. Contoh anuiti adalah bayaran sewa bangunan. cukai tanah dan cukai pintu.1460.710.6371 diperolehi drp jadual masa depan anuiti. Sebuah syarikat pengurusan dana saham amanah membuat pelaburan dalam bil perbendaharaan Malaysia dengan amaun sebanyak RM100.5 Aliran Tunai Anuiti Konsep anuiti merujuk kepada suatu siri pembayaran atau penerimaan tunai secara berkala dalam jumlah dan jeda masa yang sama. Pengiraan : Mengguna Faktor Jadual Nilai Masa Depan Anuiti (FVIFA dalam bentuk Jadual) FVA = = = = PMT (FVIFA i. Lihat lajur masa (5) dan baris kadar faedah (6).6 Konsep Nilai Masa Depan Anuiti (FVA) Konsep nilai masa depan anuiti digunakan bagi mendapatkan nilai wang masa depan apabila sesuatu amaun pelaburan atau simpanan yang sama dilakukan secara berulang-ulang dalam tempoh tertentu. Lihat lajur masa (10) dan baris kadar faedah (3).4640) RM1.4640 diperolehi drp jadual masa depan anuiti. 4 . Anuiti dibahagikan kepada dua (2) jenis seperti dalam rajah di bawah.

berapakah nilai masa depan bagi anuiti matang.10) RM 33. kita dapati bahawa projek ini tidak menguntungkan kerana nilai masa kini anuiti adalah RM16.359.1114 diperolehi drp jadual masa kini anuiti. Amaun bayaran sewa adalah RM500 sebulan selama 12 bulan.000 setiap awal tahun selama 5 tahun. Ianya penting dalam mendapatkan kos pelaburan asal atau modal asas yang dikeluarkan ketika pelaburan dibuat.58 6.08) 500 (5. PVA = = = = PMT (PVIFA i.n) (1 + i) 8 000 (PVIFA 10.60 Nilai 4. Lihat lajur masa (6) dan baris kadar faedah (12).445.60 sedangkan pelaburan asal yang dibuat adalah RM20.445.000 selama 6 tahun.000 setiap tahun.247. 6) 4 000 (4. Berdasarkan jawapan di atas. Berapakah nilai terkumpul pada akhir tempoh tersebut sekiranya faedah ialah 8% setahun dibayar dua kali setahun ? 2 5 . Bayaran pertama akan dibayar apabila dia berumur 61 tahun (Bayaran pertama akhir tahun pertama). Nilai masa kini anuiti bagi anuiti matang. Berapakah jumlah yang perlu dibayar untuk membeli anuiti tersebut? Sebuah syarikat hartanah membuat pelaburan dalam bil perbendaharaan dengan amaun pelaburan sebanyak RM 20. selama lima tahun. Sebuah syarikat berpeluang melabur RM20. Kadar faedah ialah 8 % setahun.7 Konsep Nilai Masa Kini Anuiti (FVA) Proses pendiskaunan alir tunai anuiti bertujuan menentukan nilai wang pada masa kini. Firma XYZ mendapat bayaran sewa sebanyak RM8.977) (1. Sekiranya kadar kompaun ditetapkan pada kadar 8% setahun.7908) (1. FVA = = = = = PMT (FVIFA i.12)(1 + 0.04 Latihan 2 1 En Ali yang berumur 50 tahun ingin membeli anuiti yang akan membayarnya RM 5. Tentukan sama ada projek ini menguntungkan syarikat sekiranya kadar diskaun adalah 12% setahun.1114) RM16.Bagi konsep nilai masa depan anuiti matang.000.10) 8 000 (3.n) 4 000 (PVIF 12.6371) RM 10.08) 500 (18. kita boleh mengambil contoh dimana seorang pengusaha dikehendaki membayar sewa kedainya pada setiap awal bulan kepada pemilik bangunan. 5) (1 + 0.n) (1 + i) 500 (FVIF 8. Peratusan pulangan yang diperolehi daripada pelaburan hartanah tersebut adalah 10% setahun. Nilai kini anuiti matang boleh dikira seperti berikut :PVA = = = = PMT (PVIFA i.000 setahun bagi tempoh 10 tahun.000 hari ini dan akan menerima hasil tahunan sebanyak RM4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful