De facilitaire

zorgondersteuner
www.isscureandcare.com
Tel: 030 - 24 24 800
Arts en voeding Werken in de Zorg Sleutel
De geneeskunde staat nog niet open voor
het idee van voeding als therapie.
Diverse aspecten van werken in de zorg komen
aan bod in de speciale bijlage.
Op een feestelijke manier werd de sleutel
van het nieuwe St. Antonius Ziekenhuis
overgedragen.
» 03 » 09 » 24
Jaargang 7 • nummer 9 • 1 mei 2013
www.tmi-interim.nl
Werken in Zwitserland?
ki j k op: scoremedi . nl
Medi cal 6321
Vraag gratis
catalogus aan via
info@scoremedi.nl
zitten met zorg
Mindfulness, ofwel op een open en oor-
deelvrije manier in het leven staan, is
‘hot’. Populaire tijdschriften besteden er
regelmatig aandacht aan, maar is de hype
terecht? Psycholoog dr. Ivan Nyklicek en
collega’s van Tilburg University onderzoch-
ten het eect van een mindfulness-training
in een experimentele setting en vonden
dat de training niet alleen tot minder stress
leidt bij de deelnemers, maar ook een

lagere bloeddruk voor en tijdens het uit-
voeren van stressvolle taken.
De uitkomsten zijn gepubliceerd in het
Amerikaanse wetenschappelijke tijdschrift
Health Psychology. Mindfulness is het bewust
waarnemen van ‘wat is’, zonder er direct een
etiket op te plakken van ‘goed’ of ‘slecht’ en
het te willen veranderen. Dit geldt voor zowel
gebeurtenissen buiten de persoon zelf, zoals
in een file belanden, maar vooral ook voor
gedachten en gevoelens in iemand zelf, zoals
angst om ergens te laat te komen. Dit zou
stress reduceren. De mindfulness stressreduc-
tie training is in de jaren zeventig ontwikkeld
door dr. J. Kabat-Zinn van de Universiteit van
Massachussets. De laatste jaren wordt deze
training veel onderzocht, maar nog niet eerder
werd gekeken naar de effecten op het lichame-
lijk functioneren, vooral op hart- en bloed-
vaten.
Lagere bloeddruk
door mindfulness
www.medifix.nl t. 013-5111111
Onderzoek- en
behandelbanken

Nu ook Incompany beschikbaar, max. 40 personen/dag

Stralingshygiene niveau 5 A/M diploma
Informatie T: 0900-9000000
M: info@medusin.nl
De afdeling Intensive Care van het UMC
St Radboud in Nijmegen gaat als eerste ter
wereld het water in met patiënten die af-
hankelijk zijn van beademingsapparatuur.
In het nieuwe oefenbad kunnen ook ernstig
zieke patiënten zich vrijer bewegen, veilig
begeleid door een intensivist, fysiothera-
peut, en IC-verpleegkundige.
Het oefenen in water geeft patiënt een gevoel
van vrijheid en zelfvertrouwen. Het draagt
volgens het ziekenhuis bij aan een sneller
herstel en, op de lange termijn, minder
gezond heidsbeperkingen.  Met het IC-oefen-
bad heeft het UMC St Radboud een wereld-
primeur. Intensive Care patiënten die worden
beademd, kunnen nu ook oefenen in een
zwembad. Belangrijke voorwaarden zijn wel
dat patiënten voldoende stabiel zijn en bewust
kunnen communiceren, bijvoorbeeld door ge-
baren. Verder mogen ze geen multiresistente
bacteriën of grote open wonden hebben.
Afdelingshoofd Hans van der Hoeven: “Door
de opwaartse kracht van het water bewegen
patiënten makkelijker en kost het minder
kracht. Bewegen in het water geeft ze veel
meer vrijheid en zelfvertrouwen en vergroot
de beweegmogelijkheden tijdens het herstel.”
Na een training in het bad van zo’n vijf tot
twintig minuten zijn de patiënten moe,
maar erg voldaan. Hierdoor kunnen ze vaak
ook beter slapen. Patiënten die lang op een
Intensive Care hebben gelegen, kampen vaak
nog maanden daarna met beperkingen in het
dagelijks leven, zoals verlies van spiermassa,
verminderde bewegelijkheid van de gewrich-
ten, coördinatiestoornissen en posttrauma-
tische stress stoornissen. Uit wetenschappelijk
onderzoek blijkt dat patiënten vaak sneller en
beter herstellen als ze tijdens een IC-opname
al vroeg starten met een beweegprogramma.
Intensive Care patiënten die worden beademd, kunnen nu ook oefenen in een zwembad.
Patiënten herstellen
vaak sneller als ze
tijdens een IC-opname
al vroeg starten met een
beweegprogramma
Zwembad voor IC-patiënten
Brabantse patiënten krijgen voortaan over-
al dezelfde medicatie bij een hartinfarct.
Het is uniek dat elf Brabantse ziekenhuizen
de handen ineen hebben geslagen om de
zorg voor de patiënt met een hartinfarct te
verbeteren.
Om medicatiefouten te voorkomen, kiezen
de elf ziekenhuizen voor één geneesmiddel
in heel Noord-Brabant. Voortaan wordt het
evidence-based medicijn Ticagrelor gebruikt.
“Eenduidige medicatie verbetert de kwaliteit
van zorg voor patiënten die een hartinfarct
hebben gehad”, vertelt interventiecardioloog
Pim Tonino van het Catharina Ziekenhuis in
Eindhoven. Hij is daarnaast voorzitter van een
werkgroep van Netwerk Acute Zorg Brabant
die deze samenwerking in gang heeft gezet.
Acute fase
Voorheen kregen Brabantse patiënten in de
acute fase van een hartinfarct verschillende
medicijnen toegediend. Een voorbeeld: de
Regionale Ambulance Voorziening verstrekte
na het ECG in de ambulance medicatie
aan een patiënt. Grote kans dat het zieken-
huis waar de patiënt naartoe gebracht werd,
andere medicatie gebruikte. “Dit was geen
wenselijke situatie omdat het medicatiefouten
in de hand werkte die met het gebruik van één
middel voorkomen kunnen worden”, aldus
Tonino. Het is in Nederland nog niet eerder
voor gekomen dat elf ziekenhuizen voor deze
patiënten de handen ineen hebben geslagen.
De elf deelnemende ziekenhuizen zijn: Jeroen
Bosch Ziekenhuis, St. Anna Ziekenhuis, St.
Elisabeth Ziekenhuis, Lievensberg Ziekenhuis,
Amphia Ziekenhuis, Franciscus Ziekenhuis,
TweeSteden ziekenhuis, Elkerliek Zieken-
huis, Catharina Ziekenhuis, Máxima Medisch
Centrum en Ziekenhuis Bernhoven.
Eenduidige medicatie
verbetert de kwaliteit
van zorg voor patiënten
WC op tv
Longziekten
Beroerte
Griepepidemie
Superheld wast ramen GHZ
De patiënten van het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) op de Jozeflocatie in Gouda keken op vrijdag 12 april hun
ogen uit. De ramen van de kinderafdelingen werden gewassen door Superman, Spiderman, Batman en Robin.
Glazenwasserij Rob Molenkamp werkte graag aan deze ludieke actie mee en verkleedde zijn ramenwassers eenmalig
als superhelden. Jeroen Mulder, hoofd Bedrijfshygiëne van het Goudse ziekenhuis: “We hadden gezien dat dit concept
bij kinderziekenhuizen in het buitenland al eens toegepast werd. De ervaringen waren daar erg positief. Het is goed
voor het genezingsproces als de kinderen even aan iets anders denken dan aan de behandeling en de eventuele pijn.
Op het moment dat de ramen aan een wasbeurt toe waren, hebben we van deze nood een deugd gemaakt.”
Lelijke littekens, dode huid en slecht
helende wonden. Het Rode Kruis Zieken-
huis in Beverwijk heeft een nieuwe be-
handelmethode ontdekt om ervoor te
zorgen dat de huid na brandwonden- en
reconstructieve chirurgie in betere condi-
tie blijft. “Nu kunnen we zonder te ope-
reren de bloedvaten onder de huid in kaart
brengen. Zo verklein je de kans dat huid
doodgaat en verhoog je de kans dat nieuwe
huid beter hecht”, aldus Paul van Zuijlen,
plastisch chirurg in het Rode Kruis Zieken-
huis Beverwijk en hoogleraar brandwond-
engeneeskunde bij VUmc in Amsterdam.
De ontdekking is voor Van Zuijlen aanleiding
om in samenwerking met VU medisch cen-
trum een studie te starten om verschillende
technieken te onderzoeken. Het project wordt
financieel ondersteunt door de Brandwon-
denstichting met een subsidie van 200.000
euro. Volgens de littekenspecia list was lange
tijd niet duidelijk hoe de structuur onder de
huid eruit zag en hoe de kleine bloedvaten
liepen. “Hierdoor kon het gebeuren dat be-
langrijke bloedvaten onder de huid werden
doorgesneden en afstierven met alle gevolgen
van dien. Ik bedacht me dat een echo moge-
lijk uitkomst kon bieden en zette in samen-
werking met onze afdeling Radiologie de
apparatuur in voor de operatie. Met succes. Ik
kon gerichter snijden en ik zag dat de huid
beter hechtte en er minder problemen waren
met de heling.”  Hoewel er wereldwijd ver-
schillende technieken worden onderzocht
om bloedvaten onder de huid beter in kaart
te brengen zonder te snijden, boekte Van
Zuijlen direct succes met de echo. De posi-
tieve resultaten zijn voor Van Zuijlen dan ook
aanleiding om in samenwerking met VUmc
een studie te starten waarbij gedurende twee
jaar verschillende methodes zullen worden
vergeleken. “Voor ons geldt dat het ideale lit-
teken een gezonde huid is. Betere kennis van
de huid is dus een absolute noodzaak om tot
betere resultaten te komen
Betere heling littekens brandwonden
Lelijke littekens, slecht helende wonden. Voor het RKZ reden te zoeken naar betere behandelmethoden van
brandwonden.
De Maag Lever Darm Stichting (MLDS) vraagt
het Nederlandse publiek om een foto van
de eigen wc in te sturen. Met een tv-spot wil
de MLDS darmkanker onder de aandacht
brengen. Hiervoor zoekt de stichting beelden
van wc’s. Het kleinste kamertje is namelijk een
belangrijke plek in huis en dat willen ze laten
zien. Leuke bloemetjes, posters aan de muur,
een koekoeksklok. Is het kleine kamertje
geschikt voor het spotje van de MLDS?
Mensen worden opgeroepen voor 6 mei een
foto van zichzelf en hun wc te sturen naar
redactie@mlds.nl. MLDS selecteert de foto’s
en kiest dan uit bij wie de tv-opnames worden
gemaakt.
Zelfde medicatie
in elf ziekenhuizen
Voor de negende keer vindt op 14 mei de
Europese publieksdag ‘Dag van de Beroerte’
plaats. Het Spaarne Ziekenhuis organiseert op
deze dag - in samenwerking met Medial diag-
nostische centra - tussen 11.00 en 16.00 uur
op zijn locatie in Hoofddorp een informatie-
markt. Bezoekers komen er alles te weten over
het herkennen en voorkomen van een beroer-
te. Ook kunnen zij onder meer hun bloed-
druk, cholesterol of bloedsuiker laten meten.
Een beroerte (ook wel CVA genoemd) is de
verzamelnaam voor herseninfarct of hersen-
bloeding. Risicofactoren zijn onder meer een
hoge bloeddruk, een te hoog bloedsuiker- of
cholesterolgehalte en overgewicht.
De griepepidemie heeft in het Admiraal De
Ruyter Ziekenhuis (Vlissingen) voor een
enorme toename van het aantal longpatiën-
ten gezorgd. In het eerste kwartaal van 2013
zijn vijfhonderd extra longpatiënten opgeno-
men op de Acute Opname Afdeling in Goes.
Op ‘normale’ dagen liggen er veertig patiën-
ten op de longafdeling. In de eerste maanden
van 2013 zijn er pieken geweest van zestig
opgenomen patiënten. De griepepidemie
duurt volgens het Nederlands instituut voor
onderzoek van de gezondheidszorg Nivel
en het Nationaal Influenza Centrum nu al
zestien weken. Het is daarmee de langste
griepepidemie van de afgelopen twintig jaar.
De vakgroep longartsen van het ADRZ kreeg in
het eerste kwartaal te maken met patiënten met
een ernstig verloop van de griepinfectie of met
complicaties, zoals een bijkomende bacteriële
longontsteking. Een griepvirus wordt vooral
over gedragen in de lucht. De overleving van
het virus in luchtdeeltjes hangt nauw samen
met de luchtvochtigheid. In droge lucht kan
het virus goed gedijen, in vochtige lucht sterft
het snel. De koude en droge lucht van de
afgelopen maanden bood het virus dus ideale
omstandigheden. De maand maart was de
koudste in 25 jaar en in bijna zestig jaar was
de lucht in maart niet zo droog.
Stelling van de maand
Dure medicijnen moeten zo worden verpakt dat ze
nogmaals kunnen worden uitgegeven als ze ongebruikt
zijn ingeleverd.
Toelichting
Jaarlijks wordt voor tenminste 100 miljoen euro aan medicijnen vernietigd die patiënten
over houden. Dat gebeurt omdat ze niet voor 100% betrouwbaar zouden zijn.
2 Actueel
Nummer 9
1 mei 2013
De keuze voor één evidence-based medicijn voor hart-
patiënten moet de kans op medicatiefouten verminderen.
Van de jaarlijkse sterfgevallen in Neder land
worden 34.000 (mede) veroorzaakt door
longziekten. Dat is circa 25 procent van de
totale sterfte in Nederland. Een miljoen Neder-
landers heeft een longziekte. De persoonlijke
en economische impact van longziekten is
groot. De ziektelast en sterfte zijn hoog. De
jaarlijkse zorgkosten bedragen 2,6 miljard
euro en de arbeidsverzuimkosten een miljard
euro. Dit blijkt uit het boek ‘Longziekten feiten
en cijfers 2013’ dat werd uitgebracht door
de Long Alliantie Nederland op donderdag
18 april tijdens de Longdagen 2013. Het boek
is te downloaden en te bestellen op de website
www.longalliantie.nl.
De geneeskunde staat nog niet open voor
het idee van voeding als therapie. Het was
vooral prof. dr. Frits Muskiet die tijdens
het tweede symposium Arts en Voeding de
zaken op scherp zette. Een ongezonde leef-
stijl wordt volgens hem over het algemeen
binnen de geneeskunde geaccepteerd, de
ongemakken opgelost met medicatie. De
oorzaak van de ziekte laat men daardoor
rustig voortbestaan. Prof dr. Muskiet was
een van de sprekers tijdens het symposium
dat vrijdag 19 april in het Kennemer Gast-
huis in Haarlem werd gehouden. Thema
was: ‘Leefstijl in de zorg; Voeding als
therapie?’
Prof. dr. Frits Muskiet ging in op ‘de zeven
grote fouten in onze huidige voeding’. Hij
bespeurt nog niet veel openheid onder genees-
kundigen voor de essentiële rol van voeding.
Ze vinden dat er nog te weinig bewijs voor is.
Hij ziet artsen gemakkelijker medicijnen voor-
schrijven dan aandringen op leefstijlverande-
ring. “We zijn er binnen de geneeskunde heel
goed in om de werkelijke oorzaak niet weg te
halen, maar alleen de symptomen te bestrij-
den.” Alleen al het terugdringen van de con-
sumptie van koolhydraten en het eten van veel
groente en fruit, zal volgens hem een daling
veroorzaken van het aantal gevallen van
hart- en vaatziekten en diabetes type 2. De
rol van verzadigd vet wordt volgens Muskiet
echter ‘gigantisch overschat’. “Er is geen sig-
nificant verband tussen hart- en vaatziekten en
verzadigd vet.” Er heeft zich de laatste vijftig
jaar een enorme verandering voorgedaan in
het voedingspatroon van mensen. Zoveel werd
wel duidelijk tijdens dit symposium, waarin
het huidige eetgedrag werd vergeleken met het
voedsel van verre voorouders. Wat met name
is veranderd, zo zei dr. Peter Klosse, “is dat
ons denken over eten, koken en gezond heid
wordt bepaald door degenen die er belang
bij hebben, er geld aan verdienen.” Men is
de laatste decennia niet alleen anders gaan
eten, maar ook de promotie van producten is
anders geworden, legde prof. dr. Ivan Wolffers
uit.
“We hebben de opvoeding van onze kinderen
wat betreft voeding uit handen gegeven. Een
kind dat een uur per dag tele visie kijkt, ziet
gedurende zijn leven heel veel commercials.
Dat heeft effect. Coca Cola, bijvoorbeeld,
vormt een directe bedreiging van de gezond-
heid van kinderen. Waarom hebben wij de
voedingspromotie zo haar gang laten gaan?”
Taart
De dag begon met een lezing van prof. dr.
Hans Westerhoff over de metabolische kaart
van de mens. De doorbraak die op 3 maart
bekend werd gemaakt. Aan de hand van de
bio chemische ‘routekaart’, waarop de mens
helemaal in kaart wordt gebracht, kan worden
bepaald welke diëten of medicijnen het best
werken bij een bepaalde persoon. Hierdoor
wordt het mogelijk om bijvoorbeeld aan te
geven welke persoon dik wordt van taart en
welke niet. Medicijnen zouden veel nauw-
keuriger kunnen worden toegediend. Daar-
door zullen volgens Westerhoff de zorgkosten
kunnen dalen. Het is mogelijk om een virtu-
ele kopie van een persoon te maken en dan
via computersimulatie te kijken wat wel of
niet werkt voor een persoon. Of dit allemaal
gewenst of realistisch is, daarover waren de
meningen vrijdag nog verdeeld. Het sympo-
sium met lezingen en workshops, specifiek
bedoeld voor (huis)artsen, was ook deze
tweede keer volledig uitverkocht.
Door Marja den Otter
Prof. dr. Ivan Woldders: “We hebben de opvoeding van onze kinderen wat betreft voeding uit handen gegeven.”
Ons denken over eten,
koken en gezondheid
wordt bepaald door
degenen die er geld aan
verdienen
Campagne eicel-
en spermabank
Het UMC Utrecht startte vorige week met de
campagne ‘Gezocht: M/V die ons zwanger
maken’. Het doel van deze campagne is
donoren voor zowel de eicelbank als de
spermabank te werven.
Prof. dr. Bart Fauser, hoogleraar voortplan-
tingsgeneeskunde, hoopt bovendien dat
de campagne doneren ‘met een bijzondere
waarde’ bespreekbaar maakt. In april bestaat
de eicelbank van het UMC Utrecht één jaar.
Een paar honderd vrouwen hebben zich het
afgelopen jaar als donor aangemeld. Dit is
helaas te weinig om aan de grote vraag naar
eicellen te kunnen voldoen. Net als bij de
spermabank, die al bestaat sinds de jaren
tachtig, is er een tekort aan donoren. Daarom
is het UMC Utrecht vorige week gestart met
een campagne die zowel mannen als vrouwen
oproept om hun zaadcellen of eicellen te
doneren. Fauser: “Ongewilde kinderloosheid
is voor veel mensen een groot drama. Het
blijkt vaak een beladen onderwerp, zowel voor
de wensouder(s) als voor de omgeving. Als
gynae coloog heb ik veel schrijnende gevallen
en verdriet in mijn spreek kamer gezien.” Voor
de campagne is vandaag een speciale campag-
nesite gelanceerd: www.bijzonderewaarde.nl.
De Klinische Farmacie van het St. Antonius
Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein heeft
een unieke uitvoering van de I.V. Station
robot laten ontwikkelen die de verspilling
van dure biologische geneesmiddelen
terugdringt. De robot maakt de medicijnen
klaar en bewaakt het verstrijken van de
houdbaarheidsdatum na opening van een
flacon.
De gangbare procedure in ziekenhuizen is dat
restanten aan het eind van de dag uit voorzorg
moeten worden weggegooid. Met de robot
zijn biologische geneesmiddelen langer bruik-
baar. Ook is op initiatief van het St. Antonius
de functie van de robot uitgebreid, zodat de
robot arm kan zwenken. Biolo gische medicij-
nen bestaan uit eiwitten die, als ze hard ge-
schud worden, kapot gaan. Een zorgvuldige
bereidingswijze is belangrijk om een opti-
male werking te garanderen. Deze toepassing
van de I.V. Station robot is wetenschappelijk
onder zocht en gevalideerd. De bevindingen
zijn gepubliceerd in het tijdschrift MAbs.
“Biologische geneesmiddelen kosten vaak
duizenden euro’s per jaar per patiënt. We
zijn als St. Antonius Ziekenhuis daarom op
zoek gegaan naar een manier om de verspil-
ling van deze dure geneesmiddelen tegen te
gaan en minder weg te gooien. De verwach-
ting is dat we als ziekenhuis met deze genees-
middelenrobot jaarlijks ongeveer 75.000
euro kunnen besparen”, zegt dr. Ewoudt
van de Garde, ziekenhuisapotheker in het
St. Antonius Ziekenhuis. Voorheen werd een
aangebroken flesje uit voorzorg weggegooid,
omdat een waterdicht registratie- en bewaar-
systeem ontbrak. Dit terwijl biologische
geneesmiddelen vaak langer houdbaar zijn,
variërend van een paar uur tot een maand.
Voortaan registreert de I.V. Station robot dit
proces. De robot maakt van elke flacon een
foto en labelt er een unieke barcode aan. Als
er zich een dag later een volgende patiënt
meldt, maakt de robot eerst het restant op. Bij
het restantenbeheer voorkomt de robot dat
geneesmiddelen verwisseld kunnen worden.
Ook zorgt de robot ervoor dat de medicijnen
steriel blijven. De originele I.V. Station robot
wordt in meer dan dertig andere ziekenhui-
zen in de wereld gebruikt. Daar is de robot
alleen toegerust om grove schudbewegingen
bij de medicatiebereiding te maken. Bij het
prepareren van biologische medicijnen kan
door schudden het eiwit in het geneesmiddel
beschadigd raken, wat de werking beïnvloedt.
Op initiatief van het St. Antonius Ziekenhuis
is de robot door de fabrikant uitgebreid met
zeer innovatieve extra functies. De robot die
in het St. Antonius in gebruik is genomen, kan
nu ook zwenken. In een laboratorium in Basel
zijn door het St. Antonius wetenschappelijke
testen uitgevoerd waarbij is gekeken naar de
mate van samenklontering bij verschillende
manieren van klaarmaken. De conclusie is dat
de robot veilig en secuur werkt. Het poeder
lost volledig volgens het geldende protocol
op. Handmatige bereiding geeft meer kans op
een afwijkend preparaat.
Geneesmiddelenrobot voorkomt verspilling medicijnen
Snelle aanpak
malaria werkt
Tergooi dottert
nu ook acuut
Voeding als therapie
Geef mensen antimalariamiddelen en
infec teer ze dan met de malariaparasiet. Op
deze manier is heel e ciënt een volledige
bescherming tegen malaria op te wekken.
Dat schrijven onderzoekers van het UMC
St Radboud (Nijmegen) in het wetenschaps-
blad PNAS.
Deze ontwikkeling is van groot belang voor
verder onderzoek naar een vaccin voor malaria.
Infecteer gezonde vrijwilligers die medicijnen
tegen malaria slikken met de malariaparasiet
en men kan een volledige bescherming tegen
malaria opwekken. Dat blijkt uit een studie
die onderzoekers van het UMC St Radboud,
samen met collega’s uit Leiden en Rijswijk,
hebben gepubliceerd in het wetenschapsblad
PNAS. Else Bijker, eerste auteur van het artikel:
“Uit onze studie blijkt dat we op deze manier
een afweer opwekken die gericht is tegen
het vroegste ontwikkelingsstadium van de
parasiet in de mens.” Malaria veroorzaakt jaar-
lijks 655.000 doden. De meeste slacht offers
zijn kinderen onder de vijf jaar in Afrika.
In Tergooiziekenhuizen is vorige week
woensdag de eerste acute dotterbehan-
deling bij een patiënt met een hartinfarct
succesvol uitgevoerd. De procedure waar-
bij een ballonnetje in een vernauwde ader
wordt gebracht, vond plaats ineen van de
twee hartkatheterisatiekamers van Tergooi
Blaricum.
Sinds  medio deze maand  heeft Tergooi de
mogelijkheid om naast mensen met niet acute
hartklachten nu ook mensen met een acuut
hartinfarct te behandelen met deze ingreep. De
gedotterde patiënt herstelt momenteel voor-
spoedig van de ingreep. Interventie cardioloog
Karin Arkenbout deed de procedure. Sinds 2011
is Arkenbout namens het AMC betrokken bij
de afdeling Cardiologie van Tergooi en werkt
samen met Ferdinand Kiemeneij en Siyrious
Hoseyni Guyomi, ook interventiecardiologen.
3 Actueel
Nummer 9
1 mei 2013
Ziekenhuisapotheker dr. Ewoudt van de Garde plaatst een flesje met een biologisch geneesmiddel in de robot.
4 Advertentie
Nummer 9
1 mei 2013
BOUWSTEENTJES
Gewichtsverlies is niet altijd gewenst. Door ziekte, ouderdom of gebrek aan eetlust kan de weegschaal steeds een beetje
minder aanwijzen. Bij dit onbedoelde gewichtsverlies wordt ook veel spierweefsel afgebroken. Dat kan leiden tot minder
kracht, vermoeidheid en een verminderde weerstand. Extra eiwitrijke voeding kan dit proces tegengaan. Wat meer eten, en
ook wat vaker tussendoortjes die extra energie en eiwit leveren. Dat dit ook lekkere tussendoortjes kunnen zijn, bewijst het
Bouwsteentje. De Bouwsteentjes hebben de vorm en smaak van een gebakje en zijn verkrijgbaar in vier verschillende smaken.
EIWITRIJK
De Bouwsteentjes zijn verrijkt met hoogwaardige eiwitten. Iedere portie bevat een klein volume maar liefst 8 gram eiwitten.
Een gezonde volwassene heeft 0,8 gram eiwit per kg lichaamsgewicht per dag nodig. Iemand
die ziek en ondervoed is, heeft juist meer eiwitten nodig; wel 1,5 gram eiwit per kilo
lichaamsgewicht per dag.
IN DIEPVRIES EN KOELKAST
Bouwsteentjes zijn diepgevroren, nu ook verpakt per 4 stuks in dezelfde smaak.
Eenmaal ontdooid, kunnen ze nog 5 dagen in de koelkast bewaard worden.
BOUWSTEENTJES
Door de hoge concentratie eiwitten (8 gram per portie) zijn Bouwsteentjes een uitkomst
bij (dreigende) ondervoeding. Ze versterken de conditie en bevorderen het herstel. Maar
Bouwsteentjes zijn meer dan een voedingssupplement. Het is vooral echte traktatie, een
gebakje. Heerlijk bij de koffie of thee, of als nagerecht.
KLEIN EN SMAAKVOL
Ieder Bouwsteentje bestaat uit zeer luchtig cakegebak met een zachte, romige vulling.
Nieuw is de smaak bosvruchten en wordt gelijk als lekkerste ervaren. Daarnaast zijn er
Bouwsteentjes chocolade, banaan en aardbei. Het Bouwsteentje is wat kleiner dan een gebakje;
vergelijkbaar met een Petit Four. Daardoor is een Bouwsteentje zeer geschikt voor mensen die
gedurende de dag regelmatig iets willen eten, maar opzien tegen grote porties en voedsel dat
snel verzadigt.
WAAROM ZIJN EIWITTEN ZO BELANGRIJK?
• Eiwitten zijn essentieel voor groei en ontwikkeling; ze helpen het lichaam op te
bouwen en te behouden
• Eiwitten leveren energie en bouwstoffen voor behoud van spieren, de aanmaak van
nieuw weefsel en nieuwe bloedvaten
• Eiwitten zijn belangrijk voor herstel, bijvoorbeeld voor wondgenezing.
• Eiwitten zijn belangrijke bouwstenen van leukocyten en lymfocyten, stoffen die
belangrijk zijn voor de afweer.
• Eiwitten dragen bij tot de vorming van gezonde botten.
• Eiwitten zijn nodig voor het transporteren van stoffen in het bloed.
• Eiwit zijn bouwstoffen van hormonen.
• Iemand die ziek/ondervoed is, heeft veel meer eiwitten nodig dan iemand die
gezond is.
Voor meer informatie zie www.bouwsteentjes.nl
Of neem contact op met de heer Stan Mertens, direct bereikbaar 06 24 88 65 26
verkrijgbaar bij
Het project LupinSilver wil smakelijke,
gezonde en eenvoudig te bereiden produc-
ten op basis van regionaal geteelde lupine
ontwikkelen voor de ouder wordende mens
in de intra- en extramurale zorg. Het project
wordt gecoördineerd door Kiemkracht, een
alliantie van het Productschap Akkerbouw
en Innovatie Netwerk van het ministerie
van EZ.
Met lupine als grondstof worden binnen dit
project voedingsproducten voor ouderen
ontwikkeld op basis van extrusietechnologie,
een geavanceerd bereidingsproces uit de
voedingsmiddelenindustrie waarmee de
textuur van voedingsproducten beïnvloed kan
worden. Een top chefkok, een cateraar, ver-
schillende kennisinstellingen en zorg centrum
BCM uit Stadskanaal werken samen aan de
ontwikkeling en het testen van deze produc-
ten. Functionele voeding voor ouderen wordt
door de vergrijzing gezien als een groeiend
marktsegment, aldus Kiemkracht. “Het project
LupinSilver sluit aan bij de domeinen Healthy-
Ageing en Agribusiness van de Noordelijke
kenniseconomie.”
Het aantal mannen en vrouwen met dia-
betes is sinds 2000 fors toegenomen.
Dat blijkt uit een peiling van het RIVM op
1 januari 2011. Daarnaast laat het onder-
zoek zien dat er in 2011 ongeveer 87.000
nieuwe diabetici bij komen. De cijfers zijn
op de RIVM website Nationaal Kompas
Volksgezondheid gepubliceerd.
De prevalentie van diabetes is in de periode
2001-2011 voor mannen ruim verdubbeld en
voor vrouwen met ongeveer 65 procent toe-
genomen. Een deel van de stijging is te ver-
klaren door demografische ontwikkelingen
(groei en vergrijzing van de bevolking). Verder
heeft de toename te maken met het stijgend
aantal mensen met overgewicht en/of een
verminderde lichamelijke activiteit en met
de actievere opsporing van diabetespatiënten
door de huisartsen. Op 1 januari 2011 waren
er 801.000 mensen met diabetes bekend bij de
huisarts. Dat was 48 op de 1000 Nederlanders,
ongeveer evenveel mannen als vrouwen. Dia-
betes komt het meeste voor bij mensen tussen
de zeventig en tachtig jaar. Ongeveer negentig
procent van de diabetespatiënten heeft type 2
diabetes, de overige diabetespatiënten hebben
type 1 diabetes. Deze cijfers zijn gebaseerd
op het aantal patiënten dat bekend is bij de
huisarts in een landelijk representatieve huis-
artsenregistratie. Het RIVM-onderzoek geeft
verder aan dat het aantal mensen met dia betes
in werkelijkheid een kwart hoger ligt dan de
gediagnostiseerde 801.000. Want lang niet
iedereen met diabetes is bekend bij de huis-
arts. Daarnaast hebben nog ongeveer 750.000
mensen tussen de dertig en zeventig jaar een
verstoorde glucosetolerantie, mannen vaker
dan vrouwen. De ervaring leert dat van deze
pre-diabeten ongeveer een op de drie binnen
zes jaar diabetes ontwikkelt. Met preventieve
maatregelen zoals leefstijlinterventies kan het
ontstaan van diabetes worden uitgesteld of
voorkomen. Vanwege de groei en de vergrij-
zing van de bevolking en de naar verwachting
verdere toename van overgewicht, verwacht
het RIVM een verdere stijging van het aantal
mensen met diabetes. Alleen al op basis van
demografische ontwikkelingen zal het aantal
diabeten in de komende twintig jaar met
ongeveer dertig procent toenemen.
Het Vinkje is sinds 16 april het enige logo
voor gezondere voeding dat is toegelaten
door de Nederlandse overheid. De Euro-
pese Commissie (EC) heeft het gebruik van
het Vinkje, als onderdeel van de Nederland-
se wetgeving, goedgekeurd. Het Vinkje zou
een hulpmiddel zijn voor consumenten om
een meer gezonde voedselkeuze te maken.
Na de fusie met het Keuze Klavertje van Albert
Heijn was het Vinkje door de Stichting Ik Kies
Bewust aan de overheid aangeboden als het
keurmerk voor gezondere voeding. Nu is het
Vinkje ook door de Europese Commissie ge-
accepteerd. Het voedingsmiddelenlogo heeft
als doel de consumenten te wijzen op meer
gezonde voedingsmiddelen en om de kwali-
teit van het aanbod van voedingsmiddelen te
verbeteren: producten moeten minder zout
en verzadigd vet bevatten. Het Vinkje met de
groene cirkel wordt gebruikt voor gezondere
producten uit de Schijf van Vijf, het Vinkje met
de blauwe cirkel staat op alle overige produc-
ten die minder verzadigd vet, suiker en zout
bevatten.
Prof. Luc van Loon en zijn onderzoeksgroep,
Universiteit Maastricht, en prof. Lisette de
Groot, Wageningen Universiteit, conclu-
deren dat de inname van melkeiwit bij
ouderen in combinatie met fysieke inspan-
ning kan leiden tot een sterkere toename
in spiermassa. Het anabool vermogen van
voedingseiwitten blijkt samen te hangen
met de hoeveelheid leucine in het eiwit.
Spierweefsel heeft een aanzienlijke capaciteit
om zich aan te passen aan uiteenlopende
belastingen. Vergelijk bijvoorbeeld het uiter-
lijk van een wielrenner (duurbelasting) en
een bodybuilder (weerstandsbelasting). De
onderzoeksgroep houdt zich bezig met de
invloed van voeding en inspanning op de
conditie van de skeletspieren, die uit dyna-
misch weefsel bestaan. Bij het ouder worden
verliezen mensen spiermassa. Met name de
type 2- vezels, die vooral belangrijk zijn bij
spierkracht, atro fiëren. Verlies van spierkracht
is geassocieerd met verlies van kwaliteit van
leven en met een verhoogd risico op het ont-
wikkelen van een chronische metabole ziekte.
“De hamvraag is welke mechanismen betrok-
ken zijn bij het behoud van spiermassa”, aldus
Van Loon.
Onder meer het eiwitgehalte en de eiwit-
kwaliteit van de voeding hebben een grote
invloed op de synthese van nieuw spier-
weefsel. De aminozuren die vrijkomen bij
de vertering van voedseleiwitten zijn niet
alleen bouw stenen voor lichaamseiwitten
maar ze fun geren ook als signalen die de
eiwitsynthese aanjagen. Bij het ouder worden
verliezen mensen de gevoeligheid voor deze
signalen, aldus Van Loon. De vraag is nu op
welk niveau in de stofwisseling deze anabole
resistentie zich bevindt. De onderzoekers
concluderen uit verschillende studies dat het
beter verteerbaar maken van voedingseiwit
resulteert in een groter anabool vermogen.
En dat er een duidelijke correlatie te zien is
tussen de stijging in de leucine concentratie in
het bloed en de spiereiwitsynthese na inname
van een voedingseiwit. Spiercontractie is ook
een belangrijke anabole stimulans, aldus Van
Loon. Hij concludeert dat aanbevelingen voor
de eiwitinname mede afhankelijk dienen te
zijn van de hoeveelheid fysieke inspanning
van de doelgroep. De belangrijkste conclusie
van de onderzoekers is dat zowel bij ouderen
als bij jongeren de combinatie van fysieke
inspanning en eiwitsuppletie resulteert in
toename van de spiermassa en de spierkracht.
Voor meer informatie: voedingsmagazine.nl.
Eiwitinname in combinatie met fysieke inspanning kan leiden tot een sterke toename van spiermassa bij ouderen.
Lupineproducten
voor ouderen
Forse toename van het aantal diabetici
Het Vinkje als
voedselkeuzelogo
Minder residuen
op groente
De Nederlandse Voedsel en Waren Autori-
teit (NVWA) heeft in de rapportage
‘Residuen van gewasbeschermingsmidde-
len op groenten en fruit’ de uitkomsten
van haar inspecties gepubliceerd. Het blijkt
dat groente en fruit uit bepaalde landen
steeds lagere percentages overschrijdin-
gen van bestrijdingsmiddellimieten laten
zien.
De rapportage wordt elk half jaar aangevuld
en beslaat nu de periode 1 januari 2011 tot
31 december 2012. Het rapport bevat gedetail-
leerde informatie over risicoproducten, waar
de monsters zijn genomen en de onderzoeks-
resultaten. Dat de bestrijdingsmiddelenover-
schrijdingen van bepaalde landen afnemen
lijkt vooral te komen door de steeds strengere
eisen die de importeurs stellen aan hun
buiten landse leveranciers, door verscherpte
controle aan de buitengrenzen van Europa.
Eiwitgehalte en
eiwitkwaliteit van
voeding hebben grote
invloed op de synthese
van nieuw spierweefsel
Eiwitsuppletie bij ouderen
5 Voeding
Nummer 9
1 mei 2013
De toename van het aantal diabetici heeft onder meer te maken met het stijgend aantal mensen met overgewicht en/
of een verminderde lichamelijke activiteit en met de actievere opsporing van diabetespatiënten door de huisartsen.
6 Advertentie
Nummer 9
1 mei 2013
Voor uitbehandelde en chronisch zieke
patiënten met ziekten zoals kanker en de
spierziekte ALS is het sinds kort moge-
lijk om versneld toegang te krijgen tot
innova tieve medicijnen via de community
van myTomorrows. Het is voor het eerst
dat op die manier uitvinders van medicij-
nen, artsen en patiënten bij elkaar worden
gebracht. De initiatiefnemers hopen daar-
mee patiënten die geen tijd te verliezen
hebben te helpen.
Alleen al in Nederland krijgen jaarlijks ruim
100.000 patiënten te horen dat zij uitbehan-
deld zijn. Via myTomorrows kunnen zij nu
met elkaar in contact komen en op zoek gaan
naar nieuwe mogelijkheden. In de community
kunnen biotechbedrijven hun nieuwste
medicijnen die hoopvolle onderzoeksresulta-
ten laten zien aanbieden. De patiënten
kunnen zich in samenwerking met hun arts
aanmelden voor versnelde toegang, waarbij
myTomorrows zorgdraagt voor de afhande-
ling. myTomorrows is opgericht vanwege de
lange ontwikkelingsduur van medicijnen. “In
de jaren ‘60 duurde het drie jaar voordat een
medicijn werd goedgekeurd, momenteel is
dat bijna vijftien jaar,” zegt  Sjaak Vink, CEO
en mede-oprichter. “Aids-patiënten deden
eind tachtigerjaren alles om een oplossing te
vinden. Ze haalden illegale pillen uit Mexico.
Braken in bij farmaceuten. Door deze eigen
experimenten en de maatschappelijke druk
die daardoor ontstond, zijn de aidsremmers
van nu versneld uitgevonden. Het illegale
circuit floreert in andere ziektegebieden
helaas nog steeds. Met alle gevaren van dien.
Wij willen daarom op legale wijze uitbehan-
delde patiënten en hun artsen nieuwe keuze-
mogelijkheden geven. Voor meer of betere
tomorrows.”
 
In het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam is
baby Hugo de eerste baby die in het spe -
ciale bevalbad ter wereld kwam. Warm
water werkt ontspannend. De geboorte-
suites in Ikazia hebben daarom een
normaal bad ter ontspanning bij de eerste
weeën. Maar in het nieuwe bevalbad
kunnen moeders echt bevallen.
Voor de moeder maar ook voor de baby heeft
het voordelen om in bad te bevallen. Cora
Baan kreeg haar eerste baby anderhalf jaar
geleden op het ‘droge’ maar beviel deze keer
in bad.
“Door het warme water kon ik de weeën
veel beter opvangen. Daardoor had ik geen
pijnstilling nodig en ervoer ik het uiteinde-
lijke geboren worden beter. Het voelde heel
natuur lijk. Ook Hugo was direct na de geboor-
te erg ontspannen en alert. Daardoor begon
hij meteen met drinken. Dat vond ik vooral
heel fijn.” Cora Baan beviel in Ikazia onder
be geleiding van haar eigen verloskundige, de
zogenaamde verplaatste thuisbevalling. Naast
de verloskundige was een kraamverzorgster
van Ikazia aanwezig. Zij begeleiden de bad-
bevalling net als iedere andere bevalling; de
moeder wordt goed in de gaten gehouden
en het hartje van de baby wordt onder water
beluisterd.  
De verbouwing van het Emma Kinder-
ziekenhuis AMC (Amsterdam) is ruim over
de helft. Vorige week werd een nieuwe
lounge in gebruik genomen, de Parade.
Verder zijn de verbouwde afdelingen voor
Tieners en Grote Kinderen en Kinder-
oncologie onlangs gereedgekomen.
Woensdag 24 april nam de ambassadeur
van het Emma Kinderziekenhuis AMC,
André Kuipers, met enkele kinderen de
nieuwe ruimtes o cieel in gebruik.
Deze verbouwing is onderdeel van de
Metamorfose waarbij het kinderziekenhuis
in fasen wordt aangepast aan de eisen van
deze tijd. Al eerder is de afdeling Chirurgie en
Zuigelingen op de schop gegaan. De volgende
stap is de Intensive Care, het Dag ziekenhuis,
het Emma Plein met onder meer bioscoop,
school en restaurant. Dan wordt ook het
tweede deel van de Parade gerealiseerd. De
nieuwe Parade is totaal anders. Een saaie
gang die de verbinding vormde tussen twee
torens is veranderd in een grote lichte ruimte
waar ouders kunnen verblijven, de aquarium-
lounge, en kinderen kunnen spelen. Aan de
wand hangt een grote interactieve videowall.
De verbouwing van het Emma Kinderzieken-
huis AMC wordt mede mogelijk gemaakt door
de Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis
AMC, Stichting Ronald McDonald Huis AMC
Amsterdam en vele anderen sponsors. Naar
verwachting wordt de Metamorfose, waarmee
een bedrag van veertig tot 45 miljoen euro is
gemoeid, in 2014 afgerond.
Eerder toegang tot
nieuwe medicijnen
Emma Kinderziekenhuis opent kinderlounge
Snoezelbadkamer kinderen MST
De kinder(relax)badkamer is bedoeld om de patiëntjes tot rust te laten komen.
De Kinderafdeling van Medisch Spectrum
Twente (MST) in Enschede beschikt sinds
vorige week over een snoezelbadkamer.
Deze kinder(relax)badkamer is bedoeld om
de patiëntjes tot rust te laten komen. De bad-
kamer beschikt over een mooie sterrenhemel,
loungebank, rustgevende muziek (kinderen
kunnen ook zelf muziek meenemen), een
heerlijke geur en een projectie van kleurrijke
bewegende beelden op het douchescherm.
De verbouwing van de bad kamer is mogelijk
gemaakt door de opbrengst van de Enschedese
haring party in juni 2012.
Door het warme water
kon ik de weeën veel
beter opvangen
Baby Hugo geboren in bad
7 Patiëntenzorg
Nummer 9
1 mei 2013
Baby Hugo was de eerste baby die in het bevalbad van het Ikazia werd geboren.
De interactieve videowall (foto Mike Bink).
Speelmeubel in de nieuwe Parade (foto Mike Bink).
Jeeves, gastvrijheid en angstreductie
Jeeves is marktleider in diensten rondom vervoer, begeleiding, aankomst en vertrek
bij ziekenhuizen en klinieken. Diensten die door ziekenhuizen aan patiënten en
bezoekers worden aangeboden. Tevens leveren we als Senior Service professionele
mantelzorg die senioren ondersteunt na hun vertrek uit het ziekenhuis. Minder stress is
een betere behandeling.
F 010 - 43 33 941
E info@jeeves.nl
W www.jeeves.nl
Steupelstraat 40,
3065 JE Rotterdam
T 010 - 43 33 921
Nieuwe Held 2012 Genomineerde: Jeeves is onderscheiden voor echt maatschappelijk ondernemen:
Parkeerservice
Gastheer
Thuisbrengservice
Professionele
mantelzorg
Golfcarservice
8 Advertentie
Nummer 9
1 mei 2013
www.readspeaker.com
Geef uw website een stem
Zodat uw gebruikers kunnen
naar wat u te zeggen hebt!
luisteren
ReadSpeaker voegt spraak toe aan uw
online content, op PC en mobiel
ReadSpeaker
Dolderseweg 2A
3712 BP Huis ter Heide Tel: 030-692 4490 | nederland@readspeaker.com
Hét verpleeghuiscongres
Accreditatie is
aangevraagd bij het
kwaliteitsregister V&V
Programma en aanmelden op
www.reedbusinessevents.nl/verpleeghuis
18 oktober 2013 | 09:00 16:40 uur | ReeHorst, Ede
Hoe je ondanks de hogere werkdruk de beste zorg
kan blijven geven
Tijdens Hét verpleeghuiscongres leer je hoe je mensen de beste zorg kan geven en
tegelijk jouw werkdruk kunt verlichten.
Na een bezoek aan dit congres kan je:
s Meer tijd besteden aan het persoonlijke contact met bewoners
s Succesvoller samenwerken met mantelzorgers
s Betere palliatieve zorg bieden
s Medicatieveiligheid verbeteren
s E-health zo goed mogelijk toepassen
s Zelf meer op adem komen door een lagere werkdruk
Vind je de kwaliteit van leven van patiënten ook zo belangrijk, maar vind je het door
alle veranderingen en bezuinigingen lastig om die kwaliteit van leven hoog te houden?
Schrijf je dan nu in voor het Verpleeghuiscongres.
Bussman is gespecialiseerd in het realiseren van tijdelijke
en semipermanente accommodatie.
Met name in de hoogwaardige marktsegmenten, zoals de
gezondheidszorg zijn wij heel actief.
Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan:
- huisartsenpraktijken (Solo, HOED of AHOED);
- praktijkruimten voor fysiotherapie
- apotheken;
- consultatiebureaus;
- (poli-)klinieken;
- dialysecentra;
- woonvoorzieningen zoals verpleeg-
en verzorgingsinstellingen.
De tijd dat tijdelijke en semipermanente bouw synoniem
stond voor noodgebouwen ligt inmiddels ver achter ons.
Op basis van unitbouw wordt tegenwoordig zeer hoog-
waardige huisvesting gecreëerd met als belangrijk
voordeel een zeer grote flexibiliteit. Door de toepassing
van voorzetgevels krijgt het gebouw het door u gewenste
design en een permanente uitstraling.
Wilt u snel aan de slag met een uitbreiding of nieuwe
vestigingslocatie, en wilt u niet wachten tot de tijdverslin-
dende bouwplannen voor nieuwbouw zijn afgerond? Dan
heeft Bussman voor u de oplossing. Met unitbouw kan
binnen enkele weken tijd uw ruimteprobleem opgelost
worden.
Bussman Verhuur BV
IJzerwerf 1
6641 TK Beuningen
T 024-6790100
F 024-6790101
E info@bussman.nl
www.bussman.nl
Thuis in tijdelijke accommodatie
Advertentie Medilex
zie pagina 12
Werken Zorg
in de
9
Nummer 9
1 mei 2013
Werken Zorg
in de
10
Nummer 9
1 mei 2013
WIN EEN
UNIEKE
FIETS!
Wat weet jij van de zorg?
Vanaf 1880 is verplegen van zieken een echt vak. Tot die tijd kon iedereen
dat zonder opleiding of diploma doen. Maar dat is veranderd. Nu werken
er ruim 1,2 miljoen mensen in de zorg; echte profes sionals. Wat weet
jij van de geschiedenis van dit prachtvak? Test je kennis vóór 1 juni in
1 minuut op www.fni.nl. En win een unieke No nurses No future-fiets.
Berg & de Vries
ßeI 1j Partners via 0182·742715 ef maiI naar infe_tjpartners.nI ef
beI ßerg 6 de ¥ries via 0182·638777 ef maiI naar infe_bergendevries.nI
Bent u op zoek naar leidinggevenden en managers?
Berg & de Vries verzorgt detachering en uitzenden van onder anderen ANW-hoofden,
teamleiders en managers. Zowel in de zorg als voor andere afdelingen in uw
organisatie (bijv. HRM, facilitaire dienstverlening, ICT of financiën).
Wij hanteren de onderstaande vroegboektarieven:
- ANW-hoofd (incl. BLS en BHV): 49,50 per uur;
- Teamleider: 55,- tot 65,- per uur;
- Afdelingsmanager: 60,- tot 70,- per uur;
- EVV’er: 40,- per uur;
- Coördinerend verpleegkundige: 49,50 per uur.
Bedragen zijn excl. onregelmatigheidstoeslag, 0,19/km reiskosten (max. 100 km/dag woon-werk) en btw.
Iomerkratbten nodig7
Nog even en de zomerperìode ìs weer aangebroken. JradìtìoneeI een tìjd waarìn veeI mensen op vakantìe gaan. heIaas ontstaan er hìerdoor ook tekorten
op de werkvIoer, dìe Iastìg op te vangen zìjn door het reguIìere personeeI.
J[ Partners en 8erg 8 de ¥rìes hebben voor u dé opIossìng. wacht nìet Ianger en maak nu gebruìk van onze vroegboektarìeven!
Op zoek naar helpenden, verzorgenden (IG) of verpleegkundigen?
TJ Partners verzorgt detachering en uitzenden van de door u gewenste zorgprofessionals.
Wij hanteren de onderstaande vroegboektarieven:
- Helpende (niveau 2): 31,- per uur;
- Verzorgende IG (niveau 3): 34,- per uur;
- Verpleegkundigen niveau 4: 36,50 per uur.
Bedragen zijn excl. onregelmatigheidstoeslag, 0,19 /km reiskosten (max. 100 km/dag woon-werk) en btw.
www.tjpartners.nl www.bergendevries.nl
VAKANTlE
l5...
...HET ONMOGELljKE
MOGELljK MAKEN
VAKANTlE l5...
...als verpleegkunolge/verzorgenoe van je beroep je bobby maken
...jongeren met een beperklng een zorgeloze vakantletljo bezorgen
...elnoelljk ecbt tljo voor elkaar
...een kljkje ln een anoere werelo
...een onvergetelljke ervarlng
... WWW.WlELEWAAL.NL/
VRljWlLLlGER5
Heeft de zorgorganisatie dringend behoef-
te aan zorgprofessionals? TJ Partners en
Berg & de Vries vinden de juiste kandidaat
voor de organisatie. Zij verzorgen detache-
ring, uitzending en werving & selectie van
uitvoerend personeel, leidinggevenden en
managers in de zorg.
(Tijdelijk) op zoek naar helpenden, verzor-
genden (IG) of verpleegkundigen? TJ Partners
heeft de juiste zorgprofessionals. Zowel voor
een losse dienst, tijdelijke periode of vast
dienstverband staat de juiste persoon klaar.
“Al onze ervaren medewerkers zijn uitvoerig
gescreend. Wij checken altijd de identiteit,
diploma’s en referenties. Verder is ons
bureau lid van de NBBU en een NEN 4400-1
gecertificeerde onderneming. Hiermee vol-
doen wij aan de eisen van de Stichting
Normering Arbeid”, aldus een woordvoerder
van TJ Partners. Op zoek naar een ervaren
manager of leidinggevende? Berg & de
Vries verzorgt werving en selectie van onder
anderen ANW-hoofden, teamleiders en mana-
gers. Men kan hier ook terecht voor de juiste
EVV’ers, coördinerend verpleegkundigen en
afdelings managers (bijvoorbeeld P&O, finan-
cieel of ICT). “Ook voor een tijdelijke periode
of specifiek project hebben wij een uitgebreid
netwerk van ervaren zorgprofessionals”, aldus
Berg & de Vries. Wacht niet langer en zoek
vandaag nog contact met TJ Partners of Berg
& de Vries. Bel TJ Partners via (0182) 742 715
of mail naar info@tjpartners. Bel Berg & de
Vries via (0182) 638 777 of mail naar info@
bergendevries.nl. Bezoek ook de websites:
www.tjpartners.nl en www.bergendevries.nl.
Al onze ervaren
medewerkers zijn
uitvoerig gescreend
De juiste zorgprofessional
* De teksten op deze pagina zijn aangeleverd
door de betreende organisaties of bedrijven
Dr. Anne Flierman wordt per 1 mei de
nieuwe voorzitter Raad van Toezicht
van Streekziekenhuis Koningin Beatrix
(SKB) in Winterswijk. Hij volgt mr. Fien
Edixhoven op, die reglementair aftredend
is. Flierman studeerde geschiedenis aan
de Rijksuniversiteit Leiden, waar hij ook
promo veerde. Hij is onder meer werkzaam
geweest als secretaris-directeur van de Stads-
regio Rotterdam, als gemeentesecretaris in
Arnhem en als vicevoorzitter van bestuur
van de Universiteit Maastricht. Per 1 mei
wordt Flierman de nieuwe voorzitter van de
Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie
(NVAO). Hij is nu voorzitter van het College
van Bestuur van de Universiteit Twente.
Sinds 2009 is Flierman lid van de Eerste
Kamer fractie van het CDA.
Louise Gunning is voorgedragen als kroon-
lid van de Sociaal Economische Raad. De
benoeming geldt voor de periode van 1 mei
2013 tot 31 maart 2014. Louise Gunning is
voorzitter van het College van Bestuur van
de Universiteit van Amsterdam en de Hoge-
school Amsterdam. Daarvoor was zij be-
stuursvoorzitter van het AMC Amsterdam en
voorzitter van de Gezondheidsraad. Behalve
Gunning werd ook Paul Schnabel, voor malig
directeur Sociaal Planbureau voorgedragen.
Gunning en Schnabel vullen de plaatsen
op van Jet Bussemaker en Yvonne van Rooy
(zij werd voorzitter van de Nederlandse
Vereniging van Ziekenhuizen).
Mensen in de Zorg
Het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg ver-
zorgde op 22 en 23 april bedrijfspresen-
taties en afdelingsbezoeken voor mede-
werkers van vijftien andere organisaties uit
Brabant en Limburg. Door te ‘gluren bij de
buren’ kregen de deelnemers een indruk
van hoe goed hun huidige functie en werk-
gever (nog) bij ze past.
Met de genoemde activiteiten vormde het
St. Elisabeth Ziekenhuis een belangrijk
onder deel van de tweede editie van de Loop-
baan4daagse, een initiatief van de Stichting
Samenwerken Aan Mobiliteit (SAM). Dit
evenement biedt werknemers de gelegenheid
om te kijken in hoeverre hun huidige functie
en werk gever aansluiten bij hun persoonlijke
passie, wensen en mogelijkheden. Dat is van
grote waarde voor zowel henzelf als hun orga-
nisaties, die ge motiveerde werknemers op de
juiste plekken willen hebben. In het kader
van de tweede Loopbaan4daagse gaf het St.
Elisabeth Ziekenhuis de ingeschreven deel-
nemers een uitgebreide bedrijfspresentatie
en rond lei dingen met gids. Daarnaast waren
er afdelingsbezoeken mogelijk op de long-
afdeling en bij de restauratieve verzorging.
Mee lopen kon met de arbo-adviseur en met
medewerkers van de salarisadministratie,
receptie en functioneel beheer.
Loopbaan4daagse
in St. Elisabeth
STG/HMF, het zorgnetwerk voor toekomst-
verkenning en strategie, bezint zich op
haar toekomst. De komst van social media
als Twitter en LinkedIn noodzaakt tot een
herbezinning op de netwerkfunctie. Daar-
naast loopt het aantal deelnemers aan het
zorgnetwerk terug.
STG/HMF wil zich sterker concentreren op
haar onafhankelijke forum functie. Dat is waar
het zorgnetwerk goed in is en waar, zo blijkt
uit eigen onder zoek, de meeste behoefte aan
bestaat. De terugloop van het aantal be talende
deel nemers heeft niet alleen met de crisis te
maken, maar ook met het onduidelijke profiel
van STG/HMF. Dit blijkt uit een eerste onder-
zoek onder deel nemers. STG/HMF biedt veel
verschillende soorten activiteiten. Mensen
zien daardoor de samenhang onvoldoende,
waardoor een diffuus beeld ontstaat. STG/
HMF wil zich daarom focussen op één acti-
viteit, de forumfunctie. Er bestaat behoefte
aan een echt onafhankelijk platform waar be-
stuurders, beleidsmakers en professionals uit
de publieke en de private sector nieuwe op-
komende thema’s kunnen verkennen en visies
kunnen ontwikkelen. Zo’n platform zou niet
alleen mensen uit de zorg met elkaar moeten
verbinden, het moet ook een brug slaan naar
bestuurders en spe cialisten die juist niet uit
de zorg afkomstig zijn. Daarbij valt te denken
aan gemeenten, (technologische) bedrijven of
andere innova tieve partijen die verschillende
perspectieven hebben op de ontwikkelingen
in de zorg, zoals de ophanden zijnde transi-
ties (Wmo, AWBZ, jeugdzorg). Rond de zomer
moet er duidelijkheid zijn over de plannen.
Onderzoek naar toekomst zorgnetwerk STG/HMF
STG/HMF organiseert regelmatig een klankborddiner. Tijdens zo’n bijeenkomst gaan de deelnemers met elkaar in
gesprek over een aspect rond de toekomst van de zorg.
Bent u net zo
veelzijdig als Vérian?
Interesse? Kijk op
www.verian.nl
Voor meerdere regio’s zoeken wij
Verzorgenden en
Verpleegkundigen
Het Florence Nightingale Instituut is het
kenniscentrum voor de geschiedenis van
de verpleging en verzorging in Nederland.
Vanuit de rijke historie van het vak wil dit
instituut beroepstrots en -verdieping onder
(toekomstige) werknemers in de zorg stimu-
leren. “We  doen onderzoek, bieden educa-
tieve programma’s zoals de Zorgtrailer en
bouwen aan een virtueel museum, dat vanaf
2014 te bezoeken is. Ook hebben wij een
gevarieerd aanbod aan themalezingen, een
modeshow van historische uniformen en
theatervoorstellingen over de zorg. Uitermate
geschikt voor events in en over de zorg”, aldus
een woordvoerder van het FNI. Meer weten
over het FNI? Ga naar www.fni.nl of volg hen
op twitter via @FNInl. Het FNI is ook terug
te vinden op Facebook (www.facebook.com/
FlorenceNightingale Instituut).
Geschiedenis van verpleging en verzorging
Vanuit de rijke historie van het vak wil het Florence Nightingale Instituut beroepstrots en -verdieping onder
(toekomstige) werknemers in de zorg stimu leren.
TJ Partners en Berg & de Vries vinden de juiste kandidaat voor de organisatie.
*
*
Werken Zorg
in de
11
Nummer 9
1 mei 2013
Werken Zorg
in de
12
Nummer 9
1 mei 2013
www.verian.nl
Of volg ons op
Word jij ons nieuwe gezicht
in de wijk?
We hebben regelmatig mogelijkheden voor
Verzorgenden en Verpleegkundigen
Belangstelling? Kijk dan voor onze actuele vacatures
op onze site www.verian.nl of bel 088-126 32 32
Een gezonde aanpak van verzuim en
verloop onder verpleegkundigen
en verzorgenden
Verzuim en verloop
Dinsdag 18 juni 2013
Leerhotel Het Klooster, Amersfoort
· Risicofactoren voor verzuim en verloop onder verpleegkundigen en verzorgenden
· Wat is de rol van de leidinggevende bij verzuim- en verloopbeheersing?
· Hoe zorgt u voor een gezonde 'verzuimcultuur' binnen uw team of afdeling?
· Hoe komt u binnen uw team tot structurele oplossingen om verzuim en verloop
te beperken?
Meer informatie:
www.medilex.nl/verzuim
Een landelijke studiedag voor
leidinggevenden en hun team
over:
Heb jij altijd al eens in het buitenland willen wonen en werken? Een andere
cultuur opsnuiven en nieuwe ervaringen opdoen? Grijp dan nu je kans! TMI
is dé detacheerder in de Zorg en heeft een groeiend aantal vacatures in
Duitsland. Onder andere in historische steden net over de grens als Keulen,
Aken en Düsseldorf.
Wij zoeken: IC verpleegkundigen Algemeen verpleegkundigen
Jouw baan
maakt Duitsland
gezonder
Kijk voor ons actuele vacature overzicht op
www.tmi-interim.nl/vacatures en meld je aan!
TMI is sinds 2001 dé detacheerder in de
Zorg en uitgegroeid tot de grootste speler
in Nederland. Naast detachering bemid-
delt TMI ook voor ZZP’ers en is het mogelijk
om te werken op basis van een nuluren-
contract. Niet alleen in Nederland, maar
ook buiten de grenzen breidt TMI steeds
verder uit. TMI heeft opdrachten in Zwit-
ser land, Duitsland, België, Engeland en in
het Caribisch gebied
Vlak over de grens in Duitsland staat de
‘Universitätsklinikum’ in Aken. Eén van de
grootste ziekenhuizen van Duitsland, gehuis-
vest in een imposant gebouw. Vanuit TMI
werken hier ruim dertig verpleegkundigen en
operatieassistenten. Voor Nederlandse gedeta-
cheerden is het een bijzondere ervaring om in
Duitsland te werken. Als goed opgeleide ver-
pleegkundigen zijn zij van extra toegevoegde
waarde voor de afdeling. Daarnaast leren ze
de Duitse cultuur en taal in korte tijd kennen.
Op Aruba, Bonaire en Curaçao timmert TMI
ook hard aan de weg. Sinds januari 2012 zijn
tientallen verpleegkundigen aan een leuke
werkplek geholpen. Sommigen voor één
maand, anderen voor een half jaar of zelfs
langer. Wie hiervoor interesse heeft, of meer
wil weten, kan contact opnemen met TMI via
www.tmi-interim.nl.
‘Burn-out dreigt bij een op drie verpleeg-
kundigen’, ‘de arbeidsproductiviteit van
verpleegkundigen moet hoger in verband
met onderbezetting’, ‘vijftig procent van
de verzorgenden denkt het pensioenniet te
halen’ en dit zijn slechts een paar recente
krantenkoppen over de werkdruk in de
zorg.
Door de hogere werkdruk die verpleegkun-
digen en verzorgenden ervaren neemt het
risico op verzuim en verloop toe. Verzuim en
verloop verstoren  het werkproces, jagen de
personeelskosten omhoog en doordat er vaak
niemand anders ingezet kan worden krijgen
patiënten ondermaatse zorg. Hier valt winst
te behalen. Weet men hoe men samen met
het team het verzuim en verloop kan beper-
ken? Op dinsdag 18 juni organiseert Medilex
de studiedag ‘Verzuim en verloop’. Het doel
van de dag is om leidinggevenden en hun
team leden te ondersteunen om verzuim en
verloop te voorkomen. De deskundige spre-
kers behandelen vanuit de theorie en praktijk
verschillende onderwerpen: wat zijn risico-
factoren voor verzuim en verloop onder ver-
pleegkundigen en verzorgenden? Wat is de
rol van de leidinggevende bij verzuim- en ver-
loopbeheersing? Hoe zorgt men samen met
het team voor een gezonde ‘verzuimcultuur’?
Ook is er veel tijd voor het stellen van vragen
aan de sprekers. Voor verpleegkundigen en
verzorgenden is accreditatie aangevraagd.
Weet hoe men binnen het team tot structu-
rele oplossingen komt om verzuim en verloop
te beperken! Kijk voor meer informatie op
www.medilex.nl/verzuim.
De opleiding op het gebied van de foren-
sische geneeskunde laat te wensen over.
Dat is opmerkelijk, gezien het belang dat
de samenleving hecht aan de taken die tot
dit vakgebied behoren. Dat zei de Gezond-
heidsraad in een advies dat vorige week
werd aangeboden aan de staatssecretaris
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Forensisch artsen voeren bij een melding
van mogelijk niet-natuurlijk overlijden een
lijkschouw uit, en ze doen sporenonderzoek
bij seksueel geweld of mishandeling. Op dit
moment is de kwaliteit in de beroepspraktijk
echter lang niet altijd gegarandeerd. Boven-
dien hebben artsen in andere disciplines vaak
niet de vereiste kennis van de eerste stappen -
melden, sporen veiligstellen – in een medisch-
forensisch traject. Dit vraagt dan ook om een
samenhangend pakket maatregelen, vindt de
Gezondheidsraad.
De brancheorganisaties in de zorg, ActiZ,
VGN, NVZ, NFU en GGZ Nederland, hebben
vorige week woensdag een zorgakkoord
gesloten met de staatssecretaris en de
minister van VWS en het grootste deel van
de vakbonden (CNV, MHP, NU91, FBZ). De
bevriezing van de lonen in de zorg is van de
baan. De ruimte voor loonstijging in deze
sector zal de komende jaren echter beperkt
zijn. De versobering van de langdurige
zorg, zoals die was aangekondigd in het
regeerakkoord, wordt verzacht.
Dat zijn de hoofdlijnen van het zorgakkoord
over de bezuinigingen en hervormingen in
de zorg dat woensdag werd gesloten. Alleen
de vakbond Abvakabo FNV wijst het akkoord
af. Deze bond blijft ageren tegen vooral de
bezuinigingen op de thuiszorg. V&VN ziet in
de nieuwe afspraken een verzachting van de
eerder aangekondigde maatregelen. V&VN-
voorzitter Henk Bakker: “De hervormingen in
de langdurige zorg en in de thuiszorg brengen
nog steeds grote veranderingen met zich
mee. Dat is ook nodig met een veranderende
samen leving, stijgende kosten en een steeds
complexere zorgvraag. De gevolgen voor
patiënten en cliënten zijn echter minder groot
dan eerder voorzien. Ook kunnen we gelukkig
meer medewerkers huishoudelijke hulp voor
de zorg behouden.
De NVZ is tevreden en ziet het akkoord als een
mooie aanmoediging om te blijven investeren
in opleidingen van zorgprofessionals in alge-
mene en categorale ziekenhuizen. Dit komt
ten goede aan de patiëntenzorg”, aldus NVZ-
voorzitter Yvonne van Rooy.
Door de vergrijzing onder de Nederlandse
bevolking en de toenemende technologische
ontwikkelingen, wordt de patiëntenzorg in
ziekenhuizen steeds ingewikkelder. Hierom
is het volgens de NVZ broodnodig dat zorg-
professionals zich blijven ontwikkelen. Het
‘incidentele’ onderdeel in de looncomponent
van ziekenhuismedewerkers blijft ingezet
waarvoor het bedoeld is. Namelijk het op peil
houden van kennis, vaardigheden en compe-
tenties van medewerkers en een beloning die
past bij de toenemende eisen die aan de mede-
werkers in de ziekenhuizen worden gesteld.
De NVZ zal het vrijgekomen budget inzetten
om ook in de toekomst goed op geleide zorg-
professionals te houden.
ActiZ (organisatie van zorgondernemers)
is met name verheugd dat mensen met een
zwaardere zorgvraag de mogelijkheid houden
om ook zorg in een verpleeg- of verzorgings-
huis te krijgen. Voor de ouderenzorg is het
belangrijkste punt dat de zorg voor mensen
met een relatief zware zorgvraag voor een deel
behouden blijft. ZZP 4 wordt niet helemaal
afgeschaft, zoals in het regeerakkoord werd
aangekondigd. Mensen die niet thuis kun-
nen blijven wonen, krijgen ook straks nog
een indicatie voor zorg in een verpleeghuis.
Mensen die wel thuis kunnen blijven wonen
behouden een recht op een integraal pakket
van verpleging, persoonlijke verzorging en
begeleiding. Dit recht blijft beschikbaar in de
AWBZ en later in de Zorgverzekeringswet. In
het zorgakkoord zijn waarborgen afgespro-
ken voor werknemers en zorgorganisaties
die voortvloeien uit de wetsvoorstellen Kant/
Leijten. Het gaat om scherpere afspraken over
basistarieven, overname van personeel en het
niet verplicht aanbesteden van huishoudelijke
hulp. Het winstpunt is dat dit ook gaat gelden
voor persoonlijke verzorging en begeleiding
op het moment dat dit overgeheveld wordt
naar de WMO. ActiZ is verheugd dat zij dit op
voorhand heeft kunnen afspreken zodat repa-
raties achteraf, zoals nu bij de huishoudelijke
hulp, niet nodig zijn.
De NVZ ziet het akkoord als een mooie aanleiding om te blijven investeren in opleidingen van zorgprofessionals.
Verleg grenzen met TMI
Pak verzuim en
verloop aan
Opleiding laat
te wensen over
De gevolgen voor
patiënten en clienten
zijn minder groot dan
eerder voorzien
Tevreden met zorgakkoord
* De teksten op deze pagina zijn aangeleverd
door de betreende organisaties of bedrijven
Niet alleen in Nederland, maar ook buiten de grenzen breidt TMI steeds verder uit.
Het doel van de studiedag ‘Verzuim en verloop’ is om
leidinggevenden en hun teamleden te ondersteunen om
verzuim en verloop te voorkomen.
*
*
Werken Zorg
in de
13
Nummer 9
1 mei 2013
Werken Zorg
in de
14
Nummer 9
1 mei 2013
Care4Care is op zoek naar:
Verzorgende IG, verpleegkundigen 4/5 en ZZP-ers
Omdat de zorg altijd doorgaat, heeft Care4Care een team van enthousiaste,
flexibele gedetacheerden die voor minimaal drie maanden bij uiteenlopende
opdrachtgevers aan de slag gaan. Vanwege groei zijn wij op zoek naar
verzorgende IG of verpleegkundige 4/5, die ons team willen versterken.
Wij bieden je persoonlijke begeleiding, doorgroeimogelijkheden en goede
arbeidsvoorwaarden.
Geïnteresseerd? Voor een vrijblijvende afspraak reageer via onze website:
www.Care4Care.nl of bel naar 010-4778140.
ZZP-ers nodigen wij ook uit te reageren.
Care4Care is onderdeel van de Care4 Group: www.care4group.nl
BUI TENPOST
Voorstraat 24
9285 NS Buitenpost
T 0511 54 03 85
F 0511 54 06 57
HEERENVEEN
Het Meer 58a
8448 GK Heerenveen
T 0513 65 41 42
F 0513 62 63 60 WWW. WERKTI JDBV. NL
Zoek jij naast je
eigen baan nog
aanvullende uren?
Voor verschillende
ziekenhuizen in Noord- en
Midden Nederland zoeken wij zorgprofessionals.
Ben jij IC-, CC- of SEH verpleegkundige?
Dan zijn we op zoek naar jou!
zie
Middden NNNede l d eken erland zo
W
I
J
Z
O
E
K
E
N
SS
PP
EE
CC
I
AA
L
I
SS
T
I
S
C
H
E

VV
EE
RR
PP
LL
EE
EE
G
KK
U
N
D
I
G
E
N
V
O
O
R
D
A
G
J
E
S
W
E
R
K
!
SCHRIJF JE IN OP ONZE WEBSITE!
Mensen
niet.
Drugs
kun je
opgeven.
Rob is 36 en snuift al drie jaar elke dag cocaïne. Een verwoestende verslaving
die hij op eigen kracht niet kan opgeven. Daarom klopte hij aan bij IrisZorg.
Wij geven namelijk ook nooit op. Wij bieden mensen zoals Rob de professio-
nele zorg om weer grip op het leven te krijgen. Voor een toekomst zonder
drugs. Zie jij de uitdaging? Kijk dan op werkenbijiriszorg.nl
Kijk voor
vacatures op
de site
werkenbijiriszorg.nlWORKSHOPS JUNI 2013
PROGRAMMA EN AANMELDEN VIA WWW.DEBODE.NL
“IEDEREEN WIL AARDIGE COLLEGA’S, OOK JOUW COLLEGA’S”
Collegiaal (180˚) feedback geven en ontvangen volgens
De Bode Methode
“VOOR JEZELF OPKOMEN”
Assertiviteit op de werkvloer
“LOPEN OP EIEREN”
Minder MANAGEN en meer LEIDEN binnen de gezondheidszorg

Ook de zorg kent haar zij-instromers.
Mensen die hun oude beroep vaarwel
zeggen en kiezen voor een nieuwe carrière
als zorgprofessional. Alex Slingerland uit
Gouda is zo iemand. Hij maakte in 2011 de
ongebruikelijke overstap van ijzervlechter
naar verzorgende IG. Hij werkt nu in een
verpleeghuis en heeft nog geen dag spijt
gehad van zijn opmerkelijke carrière-
switch. “Hier ben ik op mijn plek.”
“Als iemand toen ik achttien was mij had voor-
speld dat ik na mijn veertigste in de zorg zou
werken, had ik hem voor gek verklaard. Geen
haar op mijn hoofd die daar ooit aan had
gedacht. Ik ben op mijn zeventiende begon-
nen in de bouw, later heb ik een paar jaar in de
tuinbouw gewerkt, maar ben toch weer terug-
gekeerd naar de bouw. Het was mijn zwager,
die wijkverpleegkundige is, die tegen mij zei:
met jouw benadering, humor en aanpak, zou
je het in de ouderenzorg heel goed doen.”
Dat de zorg echt wel eens iets voor hem zou
kunnen zijn, begon langzaam te rijpen toen
hij een hondentraining ging geven voor de
plaatselijke kynologenclub. Hij merkte dat hij
het niet alleen prettig vond om met honden,
maar vooral ook met mensen om te gaan.
In september 2011 ging hij bij Zorgpartners
Midden Holland aan de slag. Op datzelfde
moment startte ook zijn opleiding en kwam
hij na jaren weer in de schoolbanken terecht.
Hij begon op de afdeling Geriatrie, waar hij
de enige man binnen het team was. “Fysiek
kun je als man het verschil maken. Vooral als
er dingen escaleren.” Inmiddels werkt hij op
de afdeling Revalidatie, en ook daar bevalt het
hem goed. “Ik krijg dingen denk ik gemak-
kelijk voor elkaar omdat ik geduld heb. Het
gaat om de kleine dingen. Bewoners stimu-
leren om te eten. Dat begint met één hapje.
Als je begripvol en geduldig bent, dan zijn de
be woners ook bereid iets voor jou te doen.”
Hij kan er echt van genieten als het een be-
woner die een CVA heeft gehad, lukt zijn been
op te tillen. Of als hij iemand ervan kan over-
tuigen dat het verstandig is sondevoeding te
aanvaarden. Hij zit vol mooie verhalen over
mooie mensen. Voorheen werkte hij uitslui-
tend samen met mannen. In de zorg domi-
neren de vrouwen de teams. Alex vindt het
een verademing. Vooral de wereld van de ijzer-
vlechters, waarin hij tot 2011, werkte is rauw.
Als er iets was tussen de collega’s werd dat niet
uitgesproken. “Er was veel gekonkel. Als er nu
iets, wordt erover gesproken en dan is het ook
klaar. Ik vind het heel prettig om met vrouwen
te werken.”
Door Marja den Otter
De training van honden en hun baasje bracht Alex Slingerland op het idee dat werken met mensen goed bij hem past.
Fysiek kun je als man
het verschil maken
‘Hier ben ik op mijn plek’
* De teksten op deze pagina zijn aangeleverd
door de betreende organisaties of bedrijven
Een verslaving; het kan iedereen over-
komen. Wat begint met iedere avond een
borreltje of ieder weekend een pilletje
tijdens het uitgaan, kan ongemerkt leiden
tot een verslaving. Dit overkwam Jeroen.
“GHB was voor mij een sluipmoordenaar. Het
leek onschuldig: ik werd er lekker vrolijk en
levendig van. Ik gebruikte het echter steeds
vaker; uiteindelijk zelfs iedere nacht. Op
het moment dat ik ’s nachts iedere drie uur
wakker werd om GHB te nemen, wist ik dat
ik een probleem had. Ik kon het ook niet
meer geheim houden voor mijn vrouw. Ik
wilde absoluut afkicken, maar wist dat het
in mijn eentje niet zou lukken. De ontwen-
ningsverschijnselen maken het zwaar. Als ik
niet gebruikte, voelde het alsof er mieren in
mijn hoofd en over mijn lichaam krioelden.
Daarbij ging ik zweten, trillen en voelde me
niet lekker. Dan moet je wel heel stevig in je
schoenen staan om niet te gebruiken.” Geluk-
kig kon ik terecht in de kliniek van IrisZorg.
Daar kreeg ik iedere twee uur twintig milli-
liter medicinale GHB en die hoeveelheid
werd langzaam afgebouwd. Inmiddels ben ik
succes vol afgekickt en heb ik mijn leven weer
op kunnen pakken.”
Veel zorgpersoneel is op zoek naar de baan
die helemaal bij hem of haar past. Maar
wat als men nog niet helder heeft hoe deze
ideale baan er uit moet zien?
Bij Care4Care kan men zich met de zeker-
heid van een detacheringsovereenkomst heel
flexibel op de arbeidsmarkt oriënteren. Bij
Care4Care werken zorgkrachten die de zeker-
heid van een vast inkomen zoeken, maar toch
ook flexibel willen zijn en nieuwe ervaringen
willen opdoen. Tal van opdrachtgevers maken
dagelijks gebruik van deze detacheringsmede-
werkers voor opdrachten van minimaal drie
maanden. Of het nu gaat om een ziekenhuis,
verzorg- of verpleeghuis, thuiszorgorganisatie
of penitentiaire inrichting: Care4Care helpt
alle zorginstellingen bij het uitvoeren van
hun dagelijkse zorgtaken, door gekwalificeerd
personeel in te zetten. Door hun kennis en
ervaring zijn de medewerkers in staat om vol-
waardig mee te draaien binnen een bestaand
team. Zo blijft de continuïteit gewaarborgd
en kan de zorg gewoon doorgaan. Daarnaast
biedt Care4Care begeleiding en coaching aan
elke medewerker, waardoor men niet alleen
staat in de zoektocht naar de ideale baan. Voor
meer informatie: www.care4care.nl.
‘GHB was voor mij
sluipmoordenaar’
Flexibiliteit en
zekerheid
De bedrijfsactiviteiten van Care4you zijn
per 15 maart overgenomen door uitzend-
organisatie Werktijd BV. Care4you, geves-
tigd in Emmen was sinds 2000 actief als
flexbemiddelaar van specialistische ver-
pleegkundigen in ziekenhuizen en privé-
klinieken.
Werktijd BV, in 2001 opgericht door Wiep
Hoekstra en Geke Schuring, bedient vanuit
haar vestigingen in Buitenpost en Heerenveen
vrijwel iedere sector in Noord-Nederland. De
afgelopen jaren heeft Werktijd BV een sterke
groei doorgemaakt in de zorg. “Dit markt-
segment is volop in beweging, maar vooral
de behoefte aan dagjeswerk is toegenomen”,
heeft de organisatie ervaren. De overname
van de uitzenddiensten van Care4you past
geheel bij de ambitie van Werktijd BV om
deze business unit verder uit te bouwen. Met
de overdracht van circa 75, vooral IC-, CC- en
SEH-verpleegkundigen, verwacht Werktijd
BV naast thuiszorgorganisaties en zorginstel-
lingen nu ook ziekenhuizen te kunnen voor-
zien van flexi bele zorgprofessionals. “Onze
bedrijfsprocessen zijn vrijwel identiek aan
die van Care4you’’, citeert de directie van
Werktijd BV: “Korte lijnen, snelle responstijd
en heldere afspraken. Bovendien heerst er bij
ons een vergelijkbare no-nonsens mentaliteit,
dat betekent: zeggen wat je doet en doen wat
je zegt.” Intercedente Rie-Anne Faber is con-
tactpersoon en planner voor de specialistische
zorg: telefoon (0511) 540 385. Meer infor-
matie: www.werktijdbv.nl.
Werktijd BV neemt uitzenddiensten Care4you over
Medisch Specialisten, verpleegkundigen,
laboranten en alle andere medewerkers
in ‘het wit’ van Ziekenhuis Bethesda in
Hoogeveen lopen sinds kort in een nieuwe
outfit. Het uniform wordt gekenmerkt door
een blauw accent op onder meer de kraag.
Aan de aanschaf van nieuwe uniformen ging
een grondige selectieprocedure vooraf. Mede-
werkers mochten hun voorkeur aangeven
voor verschillende modellen, die vervolgens
werden getest door een testgroep.
Personeel Ziekenhuis Bethesda in het nieuw
Personeel Ziekenhuis Bethesda in het nieuw (foto
Sander Drooglever).
Werken in Duitsland?
www.tmi-interim.nl
*
*
*
Werken Zorg
in de
15
Nummer 9
1 mei 2013
Werken Zorg
in de
16
Nummer 9
1 mei 2013
1 mei 2013
Workshop huidverzorging en make-up Verras collega met verpleeghorloge
Op 12 mei, de verjaardag van Florence Nightingale, is het de Inter-
nationale Dag van de Verpleging. Over de hele wereld is er op deze
dag bijzondere aandacht voor de bijdrage van verpleegkundigen en
verzorgenden aan de gezondheidszorg. Thema van dit jaar is: ‘Moe-
der & kind en infectieziekten’.
In vele zorginstellingen zijn er op en rond 12 mei kleine en grote acti-
viteiten. Verpleegkundigen en ook verzorgenden laten daarmee zien
wat hun waarde is voor de gezondheidszorg. De dag staat in het teken
van verbetering van de kwaliteit van zorg en versterking van de be-
roepstrots. 12 mei 1820 is de geboortedag van Florence Nightingale,
een Brits verpleegster, pionier en grondlegger van de moderne ver-
pleging. In 1854 woedde de Krimoorlog. William Howard Russell,
correspondent van het Engelse dagblad The Times, maakte melding
van mensonterende toestanden onder de zieke en gewonde Britse
soldaten. Voor Florence, een 34-jarige verpleegster, reden om haar
diensten aan te bieden. Tegenwoordig wordt haar naam genoemd in
verband met de moder nisering van de verpleegkunde. Ondanks sterk
verzet van haar familie was de in Italië geboren Florence groten-
deels auto didact in de ziekenverpleging. Korte tijd bracht ze door in
het Diakonessenhuis in het Duitse Kaiserswerth en bij de zusters van
st. Vincent de Paul in de buurt van Parijs. Na haar terugkomst
in Engeland legde zij zich toe op de reorganisatie van een klein
ziekenhuis in Londen.
Acties rond
Dag van de Verpleging
Verpleeghorloge.nl is sinds een paar maanden de specialist op het gebied van verpleeg-
stershorloges. De webshop die is opgericht door Mandy Perdijk en Tim Nemeth is ontstaan
uit een hobby. Mandy Perdijk is verpleegkundige en kent precies de kneepjes van het vak
en de eisen waaraan een goed verpleegstershorloge moet voldoen.
Tim Nemeth houdt zich op het technische vlak onder meer bezig met het oprichten en on-
derhouden van deze webshop. Op de webshop www.verpleeghorloge.nl kan iedereen terecht
die op zoek is naar een origineel cadeau of natuurlijk een verpleegstershorloge voor eigen
gebruik. Verpleeghorloge.nl biedt waterdichte en nikkelvrije verpleegstershorloges al aan
vanaf 12,95 euro. Ook gratis verzending is een onderdeel van de service. Trendy en handig
tijdens het werk in de gezondheidszorg. Bekijk snel of er een leuke kleur bij zit op www.
verpleeghorloge.nl.
Lezersactie
Iedere verpleegkundige werkt hard en zet
zich voor de volle honderd procent in. Maar
soms is er een collega die een extra schou-
derklopje verdient. De Zorg- en Ziekenhuis-
krant mag vier verpleeghorloges uitdelen.
Ook een collega die een leuke attentie wel
kan gebruiken of die voor zijn of haar in-
spanningen een verrassing moet krijgen?
Laat het weten via info@zorgenziekenhuis-
krant.nl. Vermeld naam en adres van de col-
lega in kwestie en schrijf erbij waarom juist
hij of zij een verpleeghorloge verdient. Dat
kan tot woensdag 8 mei.
Oriflame gelooft in persoonlijke aandacht en goede adviezen. Daarom komt er een
adviseuse thuis om mensen kennis te laten maken met de producten. Een workshop
boeken kan ook.
Wie een geheel vrijblijvende workshop met vriendinnen boekt, krijgt behalve een gezellige
avond of middag ook nog een heerlijke gezichtsbehandeling en een gratis gastvrouwenge-
schenk ter waarde van 45 euro. Men komt van alles te weten over huidverzorging en make-up.
Binnenkort ook te combineren met fashion.
Respect
Oriflame is in 1967 opgericht en sinds 1972 zijn de producten te verkrijgen in Nederland. Het
uitgebreide assortiment van natuurlijke, innovatieve schoonheidsproducten wordt uitgebracht
door een sales force van ongeveer 3,6 miljoen onafhankelijke adviseuses. Respect voor men-
sen en de natuur bevinden zich aan de basis van de bedrijfsprincipes en worden weergegeven
in het sociale en milieubeleid. Neem voor meer informatie contact op met adviseuse Chantal
Freriks, info@personalflame.nl. Of kijk op www.personalflame.nl.
De oncologieverpleegkundigen van de
Saxenburgh Groep (Hardenberg) bieden
sinds kort consulten aan bij de mensen
thuis. Dit is mogelijk geworden door een
nauwe samenwerking met Care for cancer.
De Saxenburgh Groep heeft afspraken ge-
maakt met de landelijke organisatie Care for
cancer over de begeleiding van kankerpatiën-
ten thuis. Care for cancer heeft een landelijk
netwerk van ruim 55 oncologieverpleegkun-
digen die thuis consulten aanbieden aan
mensen die getroffen zijn door kanker. Met
informatie over allerlei praktische vragen
bieden ze hulp, waardoor mensen beter hun
eigen keuzes kunnen maken en mede daardoor
de behandeling en de gevolgen van de ziekte
beter kunnen doorstaan. Door de samen-
werking van de Saxenburgh Groep met deze
organisatie kan de oncologieverpleegkundige
van het Röpcke-Zweers Ziekenhuis nu ook op
huis bezoek gaan bij de patiënt uit het eigen
ziekenhuis. “Uit onze ervaringen blijkt, dat
patiënten het erg op prijs stellen om in hun
eigen omgeving een vertrouwd gezicht te zien
vanuit het ziekenhuis”, aldus Edwin Frenay
van ’t Veen, programmamanager oncologie
van de Saxenburgh Groep. Uitgangspunt bij
de consulten thuis is het bieden van psycho-
sociale begeleiding.
Janny Reurink, regieverpleegkundige oncolo-
gie in de Saxenburgh Groep licht toe: “Wat
doet de ziekte met de patiënt en zijn directe
omgeving. Dat is de basis van waaruit we be-
geleiding bieden. Dat kan heel breed zijn.
Mensen zijn op hun eigen terrein, voelen
zich veiliger, zij zijn de ‘baas’. Ik merk dat
mensen dat prettig vinden. Hierdoor durven
ze makkelijker andere vragen te stellen, bij-
voorbeeld over pijnbestrijding of euthanasie.”
Zelf ervaart zij de huisbezoeken als een ver-
dieping van haar werk. “Het biedt mij inzage
in meer dan de patiënt alleen. Het geeft een
breder beeld. Het kan heel verrassend zijn en
dat maakt het erg leuk. De ondersteuning kan
veel verder gaan dan alleen op oncologisch
gebied.”
Nazorg
Patiënten blijken grote behoefte te hebben
aan nazorg. Dit kwam naar voren tijdens een
nog lopend landelijk zorgverbete ringsproject
EBCD (Evidence Based Co-Design), waaraan
de Saxenburgh Groep - samen met nog drie
andere ziekenhuizen in Nederland - deel-
neemt en waarbij ook de patiënten direct be-
trokken zijn. Oncolo giepatiënten ervaren het
traject direct vóór en tijdens de behandeling
als zeer hectisch. Na de behandeling valt de
patiënt echter in een gat, zo leert de ervaring.
De Saxenburgh Groep en Care for cancer
zijn ervan overtuigd dat de consulten thuis
bijdragen aan verdere ver betering van kwali-
teit van zorg en patiënttevredenheid.
De oncologieverpleegkundigen van de Saxenburgh Groep (Hardenberg) bieden sinds kort consulten aan bij de mensen thuis.
Het biedt mij inzage
in meer dan de
patiënt alleen
Verpleegkundigen op bezoek
* De teksten op deze pagina zijn aangeleverd
door de betreende organisaties of bedrijven
Sinds Ergra Low Vision haar service heeft
uitgebreid met detachering van oogheel-
kundig ondersteunend personeel is de
vraag sterk toegenomen. Deze activiteit is
ondergebracht in een aparte vennootschap
Revoir Recruitment BV, onderdeel van Ergra
Low Vision.
Revoir Recruitment is het detacherings-
bureau voor de oogheelkunde en de optiek en
detacheert optometristen, orthoptisten, TOA’s,
opticiens en OK-assistenten. Revoir Recruit-
ment kan helpen met het inzetten van oog-
professionals bij kortdurende of langdurige
versterking bij bijvoorbeeld ziekte of zwanger-
schap van een van de vaste teamleden. Oog-
arts,
Flevoziekenhuis: “In 2007 hadden we een
l ange wachttijd. We konden het op dat
moment niet zelf oplossen. We hebben toen
met hulp van een gedetacheerde optometrist
de wachttijd kunnen reduceren. Sindsdien
maken we gebruik van de service van Revoir
Recruitment. Ook dit jaar hebben we een
optometrist ingehuurd om een periode van
zwangerschapsverlof te overbruggen.” Om
het team te versterken, is Revoir Recruitment
continue op zoek naar oogprofessionals.
Voor meer informatie kan men terecht op
revoir recruitment.nl.
Alida Kadijk, optometrist Revoir Recruitment:
“Dankzij Revoir Recruitment kan ik zowel
in de optiek als in het ziekenhuis werkzaam
zijn.”
Detachering voor
oogheelkunde
Revoir Recruitment is hét detacheringsbureau voor de oogheelkunde en optiek en
detacheert optometristen, orthoptisten, TOA’s en oogheelkundige OK-assistenten.
Revoir Recruitment kan u helpen met het inzetten van oogprofessionals bij
kortdurende en langdurige versterking bij bijvoorbeeld ziekte of zwangerschap.
Om het team te versterken, is Revoir Recruitment continue
op zoek naar oogprofessionals. Kijk voor meer informatie
op revoirrecruitment.nl
Carnegielaan 6 | 2517 KH Den Haag | Postbus 18547 | 2502 EM Den Haag | T (070) 311 40 75 | info@revoirrecruitment.nl
www.revoirrecruitment.nl
Hét detacheringsbureau
voor de oogheelkunde
Revoir Recruitment kan helpen met het inzetten van oog-
professionals bij kortdurende of langdurige versterking.
*
Werken Zorg
in de
17
Nummer 9
1 mei 2013
Werken Zorg
in de
Werken Zorg
in de
18
Nummer 9
1 mei 2013
Ook spoed
moet goed
Wij zijn op zoek naar ambulanceverpleegkundigen of
verpleegkundigen met specialisatie SEH, IC en/of CCU.
Wilt u meer informatie kijk op www.ambulanceoost.nl of
bel met Karsjen Koop, telefoon (06) 532 39 062.
Scholten Medical Recruitment is al 25 jaar een internationaal
werkende organisatie, gespecialiseerd in het werven en
selecteren van (para) medisch personeel voor zorginstellingen
binnen en buiten Europa.
Scholten Medical Recruitment
Lansinkesweg 4
Postbus 960
NL-7550 AZ Hengelo (O)
t: +31 (0)74 255 92 00
e: info@scholten-medical.nl
Standort Zürich (AG):
Postfach 505
CH-8027 Zürich
t: +41 (0)44 462 11 88
e: info@scholten-medical.ch
www.scholten-medical.nl
In 2013 is het 25 jaar geleden
dat onze firma, gespecialiseerd
in de internationale
werving- en selectie van
gezondheidszorgpersoneel, is
opgericht. Sindsdien brengen
wij dagelijks met bezieling en
enthousiasme zorgmedewerkers
en werkgevers in de zorg tot
elkaar. Dit resulteert in een vaste
of soms tijdelijke aanstelling.
Aangezien onze ‘roots’ in
Zwitserland liggen, bieden wij
in 2013 voor Zwitserland een
welkomstgeschenk met gratis
verzekeringen aan.
Meer informatie over deze actie
is te vinden onder
www.internationalebanenindezorg.nl
Per direct zoeken wij personeel voor vacatures in de volgende regio’s/landen:
• Caribisch gebied
• Zwitserland
• Kanaaleilanden
Wat bieden wij?
Professionele, eerlijke en persoonlijke begeleiding, een kostenloze bemiddeling, mogelijkheid
voor een kennismakingsbezoek (meelopen) aan buitenlandse zorginstellingen (m.u.v. het
Caribisch gebied), gratis verzekeringen voor Zwitserland gedurende de proeftijd (m.u.v. de
ziektekostenverzekering) en uiteraard aantrekkelijke marktconforme arbeidsvoorwaarden.
Interesse?
Meld je telefonisch of via onze website aan voor een baan in het buitenland. Op onze
website staat een overzicht van de meest actuele vacatures. Tevens kun je hier video’s
met persoonlijke ervaringen over werken in het buitenland bekijken.
25 jaar Scholten Medical
Nieuwe kansen
in het buitenland!
Nieuwe kansen
in het buitenland!
Verpleeg met passie en plezier
tijdens een Zonnebloemvakantie!
Ben jij verpleegkundige of ziekenverzorgende en wil je langdurig zieken
en gehandicapten de vakantie van hun leven bezorgen? En doe je dat
graag met tijd en ruimte voor persoonlijke aandacht? Sluit je dan aan bij
ons supergemotiveerde team vakantievrijwilligers!
Bel (076) 564 63 65 of
kijk op www.zonnebloem.nl
Zelfde werk... ...andere zorg
Zorgprofessionals zijn betrokken bij hun
patiënten. Dat blijkt niet alleen uit de zorg
die zij de zieken geven, maar ook uit de
dingen die zij buiten het dagelijks werk
om doen. Zo organiseren medewerkers
van Daniel den Hoed Oncologisch Centrum
(Rotterdam) op 24 mei al voor de vijfde
keer een Viva la Donna dag.

“Dit is een verwendag voor alle dames (en bij
ons ook voor heren) die behandeld worden of
zijn in verband met kanker”, legt Monique van
Dijk, senior oncologieverpleegkundige uit.
“De polikliniek van het ziekenhuis zal deze
dag voor de helft tot onze beschikking staan
dankzij de chirurgen die een dag voor ons
vrij maken. Met een grote groep vrijwilligers
(honderd personen) bestaande uit; verpleeg-
kundigen, artsen, schoonheidsspecia listes,
visagisten, masseurs en kapsters gaan we
gratis beautybehandelingen geven. Vorig jaar
hebben we zeshonderd patiënten mogen ver-
welkomen. Naast de behandelingen organi-
seren we diverse creatieve workshops en
delen we goodybags uit. De hele dag kunnen
mensen terecht bij het uitgebreide buffet.”
Ook het ziekenhuis zelf staat deze dag in het
teken van verwennen. Er lopen mobiele teams
op de afdelingen om patiënten die niet uit bed
kunnen een behandeling aan te bieden.
KWF Kankerbestrijding heeft de 39ste
Prof. dr. P. Muntendamprijs toegekend aan
Lide van der Vegt (63), oprichtster van de
Stichting Mammarosa.
Zij krijgt de prijs ter waarde van 50.000
euro, vanwege haar initiatief zoveel mogelijk
migrantenvrouwen in hun eigen taal te infor-
meren over borstkanker. De onderscheiding
werd op 20 april uit gereikt door KWF-voor-
zitter Harm Bruins Slot tijdens de landelijke
KWF-vrijwil ligersdag in Papendal (Arnhem).
Bij belangrijke medische beslissingen rond
het begin en einde van het leven weet men
nog te weinig wat er in de spreekkamer
gebeurt. Ook heeft niemand echt inzicht in
de kosten die er met de laatste levensfase
zijn gemoeid. Dit zijn enkele opvallende
uitkomsten van het ZonMw-signalement
‘Moet alles wat kan?, een verkenning naar
medische besluitvorming bij het begin en
einde van het leven’.
De vraag ‘moet alles wat kan’ moet vaker
worden gesteld. Dat staat in de beleidsagenda
‘Van systemen naar mensen’ van beide
bewindslieden. Onder meer de toenemende
specialisatie van ziekenhuizen zou er oorzaak
van zijn dat patiënten soms te lang behandeld
worden, terwijl deze hulp niet meer in hun
belang is. ZonMw vond in haar verkenning
meer mogelijke oorzaken. Te hoge verwach-
tingen bij patiënten bijvoorbeeld, maar ook
financiële prikkels in het zorgstelsel, onduide-
lijkheden over wilsverklaringen en soms moei-
zame communicatie tussen hulpverleners,
patiënten en hun naasten. Een ingewikkelde
mix van factoren, die - zo stelt de verkenning -
zelden in samenhang worden bezien. ZonMw
pleit ervoor deze verbinding wel te leggen.
Nelleke Schouten (chirurg in opleiding)
promoveerde vorige week op de kijkoper-
tie (TEP) bij liesbreuken. Zij deed drie
jaar onderzoek in het grootste liesbreuk-
centrum van Nederland, gevestigd in het
Diakonessenhuis in Zeist.
Schouten concludeert in haar proefschrift dat
het loont liesbreukzorg te concentreren in
een gespecialiseerd centrum waar patiënten
door een ervaren team behandeld worden.
Het percentage patiënten dat een liesbreuk
terugkrijgt is lager en er zijn minder patiën-
ten die langdurig pijn ervaren na een lies-
breukoperatie. Uit haar proefschrift blijkt
ook dat vrouwen met een liesbreuk kunnen
beter worden geopereerd via een kijkoperatie
en niet met de klassieke methode. “Weten-
schappelijk onderzoek is belangrijk voor het
ver beteren van zorg. Dit geldt natuurlijk ook
voor patiënten met een liesbreuk. We rich-
ten ons daarbij op zowel het voorkomen van
terug kerende liesbreuken als op de behande-
ling van blijvende pijn en de nadelige effecten
die pijn heeft op het dagelijks functioneren.
Het liesbreukcentrum Nederland is een groot
gespecialiseerd centrum waarin per jaar meer
dan 1000 patiënten behandeld worden: een
uitgelezen plek om onderzoek naar liesbreu-
ken te doen”, aldus Ine Burgmans, gespecia-
liseerd liesbreukchirurg en begeleider van
promovendus Nelleke Schouten.
Als eerste in Europa voldoet de ziekenhuis-
apotheek van het Diaconessenhuis Leiden
aan de Europese kwaliteitsnorm ‘Zorg en
welzijn - Kwaliteitsmanagementsyste-
men’. Dit is een nieuwe ISO 9001 norm
die is aangevuld met specifieke kwaliteits-
kenmerken voor de gezondheidszorg.
In november 2012 is de ziekenhuisapotheek
gevisiteerd door inspecteurs van certifi-
ceringsinstelling Lloyds. Tijdens de visitatie
zijn protocollen doorgelicht en is de praktijk
getoetst. Onder andere zijn processen be-
oordeeld met betrekking tot de inkoop van
geneesmiddelen, de medicatiebereiding en
de farmaceutische gesprekken met patiën-
ten bij opname en ontslag. Digitaal is alles
vrijwel volledig traceerbaar voor zowel klini-
sche als poliklinische patiënten, zodat even-
tuele medicatiefouten snel kunnen worden
opgespoord. Via interne audits wordt hierop
en op andere punten regelmatig getoetst.
De nieuwe Europese kwaliteitsnorm NEN
- EN -15224 ‘Zorg en welzijn - Kwaliteits-
managementsystemen’ is een aanvulling op
de gewone ISO 9001 norm. Naast de eisen
die worden gesteld in de ISO 9001 norm, zijn
aanvullende eisen gesteld met betrekking tot
het inventariseren van risico’s en het voldoen
aan de door de organisatie geformuleerde
prestatiekenmerken, waaronder farmaceu-
tische dienstverlening, veiligheidsaspecten
rondom voorschrijven, toedienen van medi-
catie en scholing van apotheekmedewerkers.
Ziekenhuisapotheker dr. R. Fijn en zijn team
zijn blij met het verkregen nieuwe keurmerk.
“We werken op hoog niveau en we streven
voortdurend naar de beste kwaliteit en de
hoogste mate van veiligheid voor patiënten
en medewerkers. Het is goed dat dit inter-
nationaal wordt erkend.” Het bijbehorende
ISO-certificaat heeft een prominente plek
boven de ingang van de ziekenhuisapotheek
gekregen.
Kwaliteitsfunctionaris M. Zwaan en ziekenhuis -
apotheker dr. R. Fijn.
Dames (en heren) met kanker worden op 24 mei verwend met een schoonheidsbehandeling.
Er lopen mobiele teams op de afdelingen om patiënten die niet uit bed kunnen een behandeling aan te bieden.
Viva la Donna dag
Muntendamprijs
voor Mammarosa
ZonMw over ‘Moet
alles wat kan?’
Promovendus
Liesbreukcentrum
Vorig jaar hebben we
zeshonderd patiënten
mogen verwelkomen
Europees kwaliteitskeurmerk ziekenhuisapotheek
Werken Zorg
in de
19
Nummer 9
1 mei 2013
Werken Zorg
in de
20
Nummer 9
1 mei 2013
Verpleegkundigen met gezonde ideeën
sollicteren op werkenbijmumc.nl
Ik betrek mijn patiënt
actief bij zijn behandeling.
Oudere patiënten die tijdens opname in het
Slotervaartziekenhuis in Amsterdam een
delier doormaken, worden in dit zieken-
huis goed begeleid, vertelt verpleegkundig
specialist Mieke Bil. In dit artikel legt zij
uit hoe de behandeling in het Slotervaart-
ziekenhuis eruit ziet.
“Bij het optreden van een acute verwardheid
kan de hoofdbehandelaar de Geriatrie in
consult vragen voor medebehandeling. Sinds
1 december 2012 kunnen patiënten na ontslag
uit het ziekenhuis terecht bij de Delier poli-
kliniek voor nabehandeling en preventie. Een
delier is een acute verwardheid, waarbij hallu-
cinaties kunnen voorkomen. Een delier heeft
bijna altijd een onderliggende (lichamelijke)
oorzaak. De behandeling bestaat daarom uit
zowel het behandelen van de onderliggende
oorzaak als uit behandeling van de verward-
heid zelf. De verwardheid is meestal tijdelijk
van aard maar kan nog lang aanhouden, ook
na ontslag uit het ziekenhuis. Dit kan ge-
volgen hebben voor het functioneren in het
dagelijks leven. Bovendien kan een delier
signaal zijn van het begin van progressieve
cognitieve stoornissen (dementie). Zowel
tijdens als na een delier bestaat een verhoogd
val risico. Zowel het doormaken van een delier
als de periode hierna kan voor een patiënt dus
gezondheidsrisico’s opleveren. Vaak herstelt
een patiënt tijdens de ziekenhuisopname van
het delier. Anderen hebben ook na ontslag
uit het ziekenhuis nog behandeling nodig.
Een optimale behandeling leidt veelal tot een
zo goed mogelijk herstel. Met dat doel is de
Delier polikliniek gestart. Patiënten worden,
afhankelijk van de situatie, twee weken tot
twee maanden na ontslag terug gezien op
de polikliniek Geriatrie. Tijdens dit bezoek
wordt aandacht besteed aan zowel het licha-
melijke als geestelijke herstel na ontslag uit
het ziekenhuis en de (na)behandeling van het
delier. Ook worden de ervaringen en het func-
tioneren thuis besproken en wordt voorlich-
ting gegeven. De delier polikliniek richt zich
op optimale behandeling, nazorg en preven-
tie.” Voor meer informatie kan men contact
opnemen met: Mieke.bil@slz.nl.
ZonMw bracht vorige week het lang-
verwachte programmavoorstel voor de
eerste fase van het achtjarig onderzoeks-
en innovatieprogramma Dementie naar
buiten. Het programma maakt samen met
het Zorg portaal Dementie en Register
Dementie onderdeel uit van het Deltaplan
Dementie.
Het voorstel, dat voortkomt uit een brede
consultatie van wetenschappers, zorgver-
leners, bedrijfsleven, maar ook mantelzorgers
en mensen met dementie, focust zowel op de
oorsprong en mechanismen van de ziekte,
als op preventie, doelmatige zorg en onder-
steuning. ZonMw legde het voorstel afge-
lopen vrijdag voor aan de Alliantie van het
Deltaplan Dementie. De eerste fase van het
programma bestrijkt een periode van vier
jaar. Het ZonMw-programma moet zowel de
kwaliteit van leven van mensen met dementie
als  de aan hen geleverde zorg en ondersteu-
ning verbeteren. Om dat te bereiken richt het
nu geformuleerde programma zich zowel op
de patiënt van vandaag als op die van morgen.
Patiënten, partners/mantelzorgers en zorg-
verleners konden afgelopen vrijdag voor
het eerst kennis met mijnParkinsoncoach.
Deze nieuwe eHealth-applicatie wordt ge-
presenteerd tijdens de Parkinsondag in het
Parkstad Limburg theater in Heerlen. Het
doel van het online instrument is de levens-
kwaliteit van mensen met Parkinson te ver-
beteren. MijnParkinsoncoachis ontwikkeld
vanuit ParkinsonPunt, een multidiscipli-
nair samenwerkingsverband van gespecia-
liseerde zorgprofessionals verbonden aan
het Atrium MC in Heerlen.
 
MijnParkinsoncoach is een laagdrempelig
programma dat patiënten voor een groot
deel zelf onderhouden. Het bestaat uit een
individueel zorgplan, een periodieke gezond-
heidscheck, een bewakingsmodule en e-con-
sult. Mijn Parkinsoncoach helpt patiënten bij
het omgaan met en in de gaten houden van
hun gezondheidssituatie: zelfmanagement.
Het besef dat patiënten een grote rol kun-
nen spelen bij de monitoring van hun ziekte
neemt toe. Bovendien gaat zelfmanagement
door middel van e-Health  een steeds belang-
rijkere plaats innemen door verdere digitali-
sering van onze samenleving. “Onze eerste
ervaringen met telebegeleiding zijn heel goed.
De grote winst van mijnParkinsoncoach is
dat patiënten gaan ervaren dat het monitoren
van hun eigen gezondheidssituatie zinvol is”,
stelt Gerrit Tissingh, neuroloog en verbonden
aan het ParkinsonPunt Atrium MC Parkstad.
De verschillende onderdelen binnen de coach
zijn afgestemd op de persoonlijke situatie van
de patiënt en houden rekening met doelstel-
lingen die in overleg met zijn zorgverlener(s)
zijn vastgesteld. Door middel van informatie,
tips en adviezen leren patiënten beter om te
gaan met hun ziekte. Daarnaast leren zij om
te reageren op vroege signalen en symptomen
die kunnen duiden op een lichamelijke
achter uitgang. Monitoring door de patiënt
draagt vermoedelijk bij aan het voorkomen
van complicaties en het signaleren van moge-
lijke risico’s. Deze werkwijze leidt ook tot
een meer intensieve informatie-uitwisseling
tussen patiënt, arts en andere behandelaars.
In het kader van zelfmanagement biedt de
coach ook hulp bij noodzakelijke aanpas-
singen in levensstijl zoals op het gebied van
voeding, bewegen en stoppen met roken. Ook
is er aandacht voor psychosociale factoren
zoals stress en depressie. Ook therapietrouw
en de werking en bijwerkingen van medicatie
komen aan bod als stimulans om de therapie
goed te volgen. De ziekte van Parkinson komt
veel voor. Het is een complexe en progressieve
ziekte, waarbij zowel motorische symptomen
(traagheid en stijfheid, maar ook beven) als
non-motorische (cognitieve, psychische en
autonome functiestoornissen) op de voor-
grond staan.
De verschillende onderdelen binnen de mijnParkinsoncoach zijn afgestemd op de persoonlijke situatie van de patiënt en houden rekening met doelstellingen die in overleg met
zijn zorgverlener(s) zijn vastgesteld.
Behandeling delier in Slotervaartziekenhuis
ZonMw komt met
voorstel Dementie
De grote winst van
mijnParkinsoncoach
is dat patiënten
gaan ervaren dat het
monitoren van hun
eigen gezondheids-
situatie zinvol is
Meer kwaliteit van leven
21 Zorg voor Ouderen
Nummer 9
1 mei 2013
Nap is weg
Daar stonden ze dan. Met rollator, stok,
flesje wijn of boek. Ze hadden de moed op-
gevat om afscheid te nemen van hun dokter,
want moeilijk is het, afscheid nemen. Nu
kwamen ze om hem iets te geven, om hem te
bedanken dat hij hun iets had gegeven. Een
handdruk, een laatste uitwisseling van vrien-
delijke woorden en hier en daar tranen. Een
dokter heb je dus niet voor de lol, kennelijk
werd er meer dan van een dokter afscheid ge-
nomen. De dokter zelf, hij had het geleerd
afscheid te nemen. Ruim 37 jaar zag hij
dagelijks patiënten. En elke keer na tien, vijf-
tien minuten gaf hij hen een hand en nam
afscheid: tot ziens, het gaat u goed, denk er
maar eens over na, tot over twee weken, ga
maar eens wandelen en als het erger wordt,
komt u maar weer terug. Tsjechov schreef
ooit: “Je patiënten: je spreekt ze, je luistert
naar ze, je observeert ze, je raakt ze aan, je
ruikt ze, je snijdt in ze. En soms red je zelfs
het leven.” Zo’n dokter was hij ook. Levens
redden was niet de eerste reden waarom hij
huisarts werd, diagnoses stellen ook niet.
Eigenlijk wilde hij gewoon met mensen in
gesprek, ze observeren, naar ze luisteren. En
na tien, vijftien minuten nam hij afscheid,
dan was het weer genoeg, de patiënt kon
weer verder, hij kon weer verder. Huis artsen
in opleiding leerde hij hoe zij moesten leren
loslaten, leren afscheid nemen van hun vaste
routines die ze geleerd hadden in de zieken-
huisgeneeskunde, leren afscheid nemen van
hun neiging dokter te spelen maar geen mens
te durven zijn. En na een jaar nam hij weer
afscheid van hen, zij konden weer verder,
hij kon weer verder. Afscheid nemen leerde
hij ook aan patiënten die dood gingen. Hij
hielp hen de dood te aanvaarden en niet
bang te zijn afscheid van het leven te nemen.
De laatste les in afscheid nemen leerden we
elkaar, huisartsen en
assistentes, tijdens
een etentje. Afscheid
nemen gaat niet over
weggaan maar over
voelen dat je om
elkaar geeft.

Peter Leusink, huisarts
www.dehuisarts.info
Column
Verpleegkundig specialist Mieke Bil en klinisch geriater
Linda Tulner.
22 Advertentie
Nummer 9
1 mei 2013
Alleen voor
mannen:
een speciaal
soja-extract
Brizo een bijzonder soja-extract voor mannen 60+
Regelmatige consumptie van soja heeft zowel voor vrouwen als
voor mannen positieve eecten laten zien.
Wanneer mannen de leeftijd van 60 jaar passeren, kan de in-
name van Brizo nuttig zijn.
Nieuwe ontwikkelingen wijzen er op dat een speciek soja-
extract (zoals in Brizo), met hogere concentraties van een soja-
eiwit, van waarde kan zijn voor mannen bij regelmatig gebruik
(2 x daags een capsule).
Brizo bevat 400 mg speciaal soja-extract. De soja is niet gene-
tisch gemanipuleerd. Al vroeg in het groeiproces van de soja-
bonen, worden
deze geoogst en tot poeder verwerkt. Dit poeder wordt zonder
verdere bewerking in de capsules verpakt.
Het advies is om Brizo langer dan drie maanden te gebruiken.
Brizo soja-extract is goed voor gebruik
gedurende langere periodes.
Brizo is verpakt in blisters met
56 capsules en kost € 32,95.
Verkrijgbaar bij De Tuinen en
gezondheidswinkels.
Vitamine K2 menaquinone-7 is een specieke
vorm van deze vitamine die een bijdrage
levert aan het behoud van normale botten.
MenaQ7 bevat tevens vitamine D3.
Deze vitamine draagt bij aan een normale
opname en verwerking van calcium.
Natto is van nature een rijke bron van de vita-
mine K2-vorm menaquinone-7.
Natto is een traditioneel gerecht uit gefer-
menteerde soja en wordt al meer dan 1000
jaar gegeten in Japan.
MenaQ7 [meenaku-zeven] is een bijzonder,
gepatenteerd voedingssupplement en bevat
een goed opneembare vorm van vitamine K2
uit natto.
Het aanbevolen gebruik is één tablet per dag.
Boven 60 jaar adviseren wij tot drie tabletjes
per dag.
MenaQ7 bevat 45 mcg vitamine K2 en
5 mcg vitamine D per tabletje.
Een verpakking met 60 tabletjes kost € 18,95
in de winkel. 180 mcg vitamine K2 + 5 mcg vitamine D3
60 V-caps. € 54,95
MenaQ7
met goed
opneembare
vitamine K2
Draagt bij aan het behoud
van normale botten..... en meer
E
x
t
r
a

s
t
e
r
k
N
IE
U
W
!
M
e
n
a
Q
7
F
o
r
t
e

1
8
0
m
ic
r
o
g
r
a
m
v
it
a
m
in
e
K
2
3
0
V
-
c
a
p
s
. a
d
. €
2
9
,9
5
V
e
r
k
r
ijg
b
a
a
r
b
ij D
e
T
u
in
e
n
In het Sint Franciscus Gasthuis (Rotterdam)
is sinds kort een nieuw Maag-, Darm- en
Levercentrum gevestigd. Dit centrum is
ingericht volgens de nieuwste inzichten,
met nieuwe apparatuur, en omvat een
endoscopie-afdeling, een verpleegafdeling
en een afdeling dagbehandeling die uit-
sluitend is gericht op MDL-patiënten.
Doordat de afdeling dagbehandeling en de
verpleegafdeling direct naast elkaar liggen,
kunnen patiënten indien nodig direct door
gespecialiseerde Maag-, Darm- en Lever-
verpleegkundigen worden verzorgd. Deze
verbouwing is onderdeel van de laatste fase
van een grootscheepse renovatie van het
zieken huis. Hierbij gaat veel aandacht uit
naar optimalisatie van de patiëntveiligheid,
het ver beteren van een gastvrije omgeving en
innovatie van behandelruimten. Dit vertaalt
zich onder andere in meer privacy en comfort,
uitbreiding van sanitaire voorzieningen en
minder bedden op een kamer.
Uitbreiding borstkankerzorg Diakonessenhuis
Start MS-Centrum
Stedendriehoek
CWZ fuseert met
trombosedienst
Spaarne voert
no-showbeleid in
Sint Franciscus Gasthuis opent MDL-centrum
Het St. Antonius Ziekenhuis gelegen in
de Utrechtse wijk Leidsche Rijn gaat op
16 september open voor patiënten. Op
12 april vond de overdracht van de sleutel
plaats. Deze symbolische sleutelover -
dracht markeerde de laatste fase van de
bouw. De komende maanden vindt de
inrichting van het nieuwe St. Antonius
Ziekenhuis Utrecht plaats en zal de be-
nodigde medische apparatuur worden
geïnstalleerd.

Namens de Raad van Bestuur van het St. Anto-
nius Ziekenhuis Utrecht / Nieuwegein nam
Frans Spijkers op symbolische wijze een grote
zilverkleurige sleutel in ontvangst van Geert
Hurks, directeur van bouwbedrijf Hurks om
het sleutelmoment te vieren. Frans Spijkers
gaf de sleutel door aan de eerste bewoners van
het ziekenhuis, zoals de beveiligers en andere
ondersteunende diensten. De bouw van het
nieuwe St. Antonius Ziekenhuis Utrecht is
bijna voltooid. Op 22 juni 2010 werd de eerste
paal van het nieuwe ziekenhuis in de grond
geslagen. Het resultaat is een ziekenhuis met
een vloeroppervlak van negen voetbalvelden,
met grote ramen, natuurtinten en binnen-
tuinen.
Nieuw is dat alle poliklinieken dicht bij el-
kaar op één verdieping liggen die direct via de
parkeergarage of via de roltrap op de begane
grond te bereiken is. Zo hoeven patiënten
zo min mogelijk te lopen. Alle poliklinische
zorg van het St. Antonius Ziekenhuis is ook
in het nieuwe ziekenhuis beschikbaar. Er zijn
tien operatiekamers gebouwd, zeventig dag-
behandelingplekken geconstrueerd en vier
verpleegafdelingen. Per verpleegafdeling zijn
er twintig vierpersoonskamers en 64 eenper-
soonskamers. Bijna alle kamers hebben een
wijds uitzicht, op het nieuwe Leidsche Rijn
of op de Domtoren in de verte. Op 1 juli zal
de nieuwe St. Antonius Polikliniek Overvecht
geopend worden aan de Neckardreef 6 in
Utrecht. Vervolgens zal op 16 september het
nieuwe St. Antonius Ziekenhuis Utrecht aan
de Soestwetering 1 open gaan voor patiënten.
De ziekenhuizen in Overvecht en Oudenrijn
zullen tegen die tijd hun deuren sluiten. Het
St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein blijft
bestaan. Net als de poliklinieken in Houten
en De Meern. In deze laatste zal straks het
St. Antonius Spatadercentrum gevestigd zijn.
De St. Antonius Polikliniek Vleuterweide zal
27 juni sluiten.
Nieuw is dat alle
poliklinieken dicht bij
elkaar op één
verdieping liggen
St. Antonius krijgt sleutel
Namens de Raad van Bestuur van het St. Anto nius Ziekenhuis Utrecht / Nieuwegein nam Frans Spijkers (links) op symbolische wijze een grote zilverkleurige sleutel in ontvangst
van Geert Hurks, directeur van bouwbedrijf Hurks.
Het Diakonessenhuis (Utrecht) investeert
in de zorg voor patiënten met borst kanker.
Via een nieuw telefoonnummer is het
Diakonessenhuis nu direct bereikbaar voor
patiënten en huisartsen als het gaat om borst-
kanker. Zodra een huisarts een afwijking aan
de borst constateert kan hij of zij meteen
bellen. Patiënten kunnen diezelfde dag nog
in het ziekenhuis op de mammapolikliniek
terecht voor onderzoek, de uitslag en het
behandelplan. Vrouwen in de regio Utrecht
weten daarmee direct waar ze aan toe zijn.
Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en
Zutphen en het Deventer Ziekenhuis
starten samen het regionale MS-Centrum
Stedendriehoek.
Het MS-centrum wordt op 13 juni officieel
geopend, maar patiënten kunnen nu al
terecht bij één van de gespecialiseerde teams.
De intensieve samenwerking tussen de drie
zieken huizen bestaat onder meer uit regulier
overleg over patiënten, gezamenlijke behan-
delprotocollen en het gezamenlijk aanbieden
van patiëntinformatie. Deze samenwerking
leidt ertoe dat patiënten in Oost-Nederland
hoogwaardige zorg kunnen krijgen. De behan-
delteams bestaan uit neurologen, revalidatie-
artsen en MS-verpleegkundigen.
De INR Trombosedienst in Nijmegen (INRTD)
en het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
(CWZ) hebben een intentieverklaring
onder tekend om een fusie met elkaar aan
te gaan. Daardoor zou de INRTD op 1 janua-
ri 2014 onderdeel worden van het CWZ in
Nijmegen. De Raden van Bestuur van beide
organisaties zijn dat overeengekomen door
het ondertekenen van een intentieverkla-
ring. Het uiteindelijke besluit om te fuseren
wordt na de zomer genomen.
De trombosedienst en het ziekenhuis willen
samen nieuwe vormen van dienstverlening
ontwikkelen. Die vernieuwing gaat verder dan
de reguliere antistollingszorg waarin de trom-
bosedienst is gespecialiseerd. Gedacht wordt
onder meer aan aanvullende vormen van zorg
rondom chronische ziekten, waar mogelijk
bij patiënten thuis en in overleg met of op
verzoek van de behandelaars in de eerste lijn.
Verder kunnen beide organisaties hun prik-
posten (bloedafname) en laboratoriumwerk-
zaamheden zonder veel moeite samenvoegen.
De trombosedienst gaat daarbij verder als een
grotendeels zelfstandige zorgeenheid met een
eigen loket. De fusie leidt niet tot verlies van
banen.
Na een geslaagde proef op verschillende
poliklinieken en afdelingen, voert het
Spaarne Ziekenhuis (Hoofddorp) per 1 mei
het no-showbeleid voor het hele ziekenhuis
in. Dit betekent dat patiënten die zonder
afmelding hun afspraak niet nakomen, een
factuur van 45 euro ontvangen.
Wanneer het 06-nummer bekend is, krijgen
patiënten als geheugensteuntje 48 uur van
tevoren een sms van het ziekenhuis. De af-
spraak kan tot 24 uur van te voren worden
afgezegd. Het komt regelmatig voor dat
patiënten zonder bericht wegblijven voor een
afspraak op de polikliniek. In 2011 waren dat
voor het Spaarne Ziekenhuis zo’n 18.000 af-
spraken. En dat kost niet alleen geld, maar
ook tijd die niet meer benut kan worden
voor andere patiënten. Van 15 september tot
15 december 2012 liep een proef met het
no-showbeleid op de poliklinieken Derma-
tologie, Revalidatiegeneeskunde en bij de
paramedische diensten. Het aantal ‘no
shows’ daalde met dertig tot veertig procent
bij de poliklinieken. Bij de paramedische
diensten was de daling zelfs spectaculair: van
11,1 procent naar een procent.
23 Kliniek
Nummer 9
1 mei 2013
De eerste patiënt in het nieuwe centrum, de heer Wouters, wordt gastvrij ontvangen.
24 Advertentie
Nummer 9
1 mei 2013
Bouwsteentje, 8 gram hoogwaardig eiwit per portie
Gewichtsverlies is niet altijd gewenst. Door ziekte, ouderdom of
gebrek aan eetlust kan de weegschaal steeds een beetje minder
aanwijzen. Bij dit onbedoelde gewichtsverlies wordt ook veel
spierweefsel afgebroken. Dat kan leiden tot minder kracht,
vermoeidheid en een verminderde weerstand. Extra eiwitrijke
voeding kan dit proces tegengaan. Wat meer eten, en ook wat
vaker tussendoortjes die extra energie en eiwit leveren. Dat dit
ook lekkere tussendoortjes kunnen zijn, bewijst het Bouwsteentje.
De Bouwsteentjes hebben de vorm en smaak van een gebakje en
zijn verkrijgbaar in vier verschillende smaken.
Eiwitrijk
De Bouwsteentjes zijn verrijkt met hoogwaardige eiwitten. Iedere portie bevat een klein volume maar
liefst 8 gram eiwitten. Een gezonde volwassene heeft 0,8 gram eiwit per kg lichaamsgewicht per dag
nodig. Iemand die ziek en ondervoed is, heeft juist meer eiwitten nodig; wel 1,5 gram eiwit per kilo
lichaamsgewicht per dag.
In de diepvries of koelkast
Bouwsteentjes zijn diepgevroren, nu ook verpakt per 4 stuks in dezelfde smaak. Eenmaal ontdooid,
kunnen ze nog 5 dagen in de koelkast bewaard worden.
Bouwsteentjes
Door de hoge concentratie eiwitten (8 gram per portie) zijn Bouwsteentjes een uitkomst bij
(dreigende) ondervoeding. Ze versterken de conditie en bevorderen het herstel. Maar Bouwsteentjes
zijn meer dan een voedingssupplement. Het is vooral echte traktatie, een gebakje. Heerlijk bij de
koffie of thee, of als nagerecht.
Klein en smaakvol
Ieder Bouwsteentje bestaat uit zeer luchtig cakegebak met een zachte, romige vulling. Nieuw is de
smaak bosvruchten en wordt gelijk als lekkerste ervaren. Daarnaast zijn er Bouwsteentjes chocolade,
banaan en aardbei. Het Bouwsteentje is wat kleiner dan een gebakje; vergelijkbaar met een Petit
Four. Daardoor is een Bouwsteentje zeer geschikt voor mensen die gedurende de dag regelmatig iets
willen eten, maar opzien tegen grote porties en voedsel dat snel verzadigt.
Waarom zijn eiwitten zo belangrijk?
º E|w|¦¦eu .|ju esseu¦|ee| .oo| ç|oe| eu ou¦w|||e||uç,
ze helpen het lichaam op te bouwen en te behouden
º E|w|¦¦eu |e.e|eu eue|ç|e eu bouws¦o¦¦eu .oo| be|oud
van spieren, de aanmaak van nieuw weefsel en nieuwe
bloedvaten
º E|w|¦¦eu .|ju be|auç||j| .oo| |e|s¦e|, b|j.oo|bee|d .oo|
wondgenezing.
º E|w|¦¦eu .|ju be|auç||j|e bouws¦eueu .au |eu|oc,¦eu eu
|,r¦oc,¦eu, s¦o¦¦eu d|e be|auç||j| .|ju .oo| de a¦wee|.
º E|w|¦¦eu d|açeu b|j ¦o¦ de .o|r|uç .au çe.oude bo¦¦eu.
º E|w|¦¦eu .|ju uod|ç .oo| |e¦ ¦|auspo|¦e|eu .au s¦o¦¦eu
in het bloed.
º E|w|¦ .|ju bouws¦o¦¦eu .au |o|roueu.
º leraud d|e .|e|/oude|.oed |s, |ee¦¦ .ee| ree| e|w|¦¦eu
nodig dan iemand die gezond is.
Voor meer informatie zie www.bouwsteentjes.nl
Of neem direct contact op met de heer Stan Mertens, direct bereikbaar 06 24 88 65 26
Lekkere en opbouwende tussendoortjes
bij ziekte en ondervoeding
verkrijgbaar bij
Het aantal ouderen met lichamelijke, psy-
chische en/of sociale problemen neemt
de komende jaren enorm toe. Door tijdige
(h)erkenning van kwetsbaarheid en door
het bieden van de juiste ondersteuning en
begeleiding kan de kwaliteit van leven van
kwetsbare ouderen verbeterd worden.
Tijdens het congres Krachtige zorg voor Kwets-
bare ouderen, dat plaatsvindt op 6 juni 2013
in de ReeHorst in Ede, belichten deskundigen
verschillende aspecten van deze actuele pro-
blematiek. Het congres gaat in op de risico-
groepen en richtlijnen, over het herkennen
van ondervoeding en het delier, incontinentie-
beleid, wondverzorging en aan multidisipli-
naire samenwerking en de ervaringen met
Guided Care (een verbeterde werkwijze ge-
richt op patiënten met multimorbiditeit). Het
congres is bedoeld voor alle verpleegkundigen
en overige zorgprofessionals. Meer informatie
en aanmelden: www.congressenmetzorg.nl.
Bewoners van afdeling De Marke van Zorg-
centrum Clara Feyoena Heem zijn vorige
maand verhuisd naar De Schoutenhof II in
woonwijk de Marslanden in Hardenberg. De
kleinschalige woonvorm voor psychogeria-
trie in dit appartementencomplex zal hun
nieuwe thuis zijn. De Saxenburgh Groep
(Hardenberg) levert hier de zorg.
Nadat eerder tijdens een open dag honderden
belangstellenden een kijkje hebben kunnen
nemen in het nieuwe gebouw De Schouten-
hof II, hebben bewoners en mede werkers van
afdeling De Marke van Zorg centrum Clara
Feyoena Heem in betrekkelijke rust de dagen
erna hun intrek genomen in het nieuwe onder-
komen. Na maanden van inten sieve voor-
bereidingen was het eindelijk zover. Nadat de
eigen spullen al waren verhuisd, volgden de
bewoners groepsgewijs met de rolstoelbussen
van de Saxenburgh Groep. “De bewoners
doorstaan de verhuizing goed”, aldus team-
coördinator Hettie Pijlstra van de Saxenburgh
Groep. “De eerste nacht is rustig verlopen, de
elektronische zorgsystemen werken naar be-
horen en de medewerkers zijn heel enthou-
siast. Een bewoner die het best moeilijk vond
om weg te gaan uit De Marke zei toen hij aan-
kwam in De Schoutenhof: ‘Goh, wat mooi
hier. Wat is het netjes en wat een mooi uit-
zicht. Hettie heeft woord gehouden.’ Daar zijn
wij blij mee. Meneer en zijn familie hebben
bewust voor ons gekozen, omdat ook de ver-
trouwde medewerkers zijn meeverhuisd. Wij
willen onze bewoners ook in deze nieuwe
omgeving de veiligheid bieden die zij van ons
gewend zijn.”
Eigen kamer
De Schoutenhof II beschikt over 22 huur-
appartementen voor mensen van 55 jaar en
ouder, verhuurd via Beter Wonen Vechtdal.
De Saxenburgh Groep heeft in het gebouw
28 appartementen, verdeeld over vier klein-
schalige woonvormen voor psychogeria-
trische zorg. De woongroepen hebben elk
een gemeenschappelijke huiskamer en iedere
bewoner heeft zijn eigen zit-slaapkamer en
doucheruimte. Bewoners van de senioren-
appartementen kunnen een beroep doen op
zorgondersteuning van de Saxenburgh Groep.
In het gebouw vindt zes dagen per week, met
uitzondering van zondag, ook groepsbegelei-
ding psychogeriatrie plaats, verzorgd door de
Saxenburgh Groep. De Schoutenhof II heeft
behalve woonfunctie, ook de functie van wijk-
steunpunt, een huiskamerachtige ontmoe-
tingsplek voor bewoners van De Schoutenhof
en buurtbewoners.
Drie Friese zorggroepen organiseren in
samenwerking met Theater Veder uit
Amsterdam een symposium in De Harmonie
in Leeuwarden. Doel is om beleids makers,
management en medewerkers in de zorg
van Noord-Nederland kennis te laten
maken met De Veder Methode. Een crea-
tieve manier om daadwerkelijk contact te
maken met mensen met dementie.
Hoe kan men met de steeds groter wordende
groep ouderen met dementie toch het nood-
zakelijke wederkerige contact maken? Keynote
speaker op het symposium is prof. dr. mr.
Anne-Mei The, bijzonder hoogleraar Lang-
durige Zorg en Dementie aan de Universiteit
van Amsterdam. Zij vertelt over de noodzaak
van samenspel, regie en creativiteit om tot
nieuwe noodzakelijke verhoudingen te komen
en de balans te herstellen. De Veder Methode
onderscheidt zich van andere metho den door
de combinatie van elementen uit bestaande
belevingsgerichte zorgmethoden met theater-
elementen. Daarbij wordt aanvullend gebruik
gemaakt van rolfiguren, rekwisieten, muziek,
zang, poëzie en kostuums van vroeger. Theater
Veder brengt de methode via een scholings-
traject over op medewerkers in de 24-uurs
zorg. Met succes is de Veder Methode getraind
bij medewerkers van Palet, De Friese Wouden
en Zorggroep Tellens, die de contactmethode
toepassen bij de dagelijkse zorgmomenten die
er al zijn. Het kost de medewerkers geen extra
tijd, het gaat om een andere benadering.
Het Radboud Alzheimer Centrum en
Alz heimer Nederland bundelen hun krach-
ten in de strijd tegen dementie, door de
oprichting van het gezamenlijke Radboud
Alz heimer Fonds. De missie van het nieuwe
fonds is om meer kwalitatief hoogstaand
onderzoek mogelijk te maken in het Rad-
boud Alzheimer Centrum met als uiteinde-
lijk doel een betere kwaliteit van leven
voor patiënten en hun mantelzorgers en
naasten.
Het Radboud Alzheimer Centrum is een
samen werkingsverband tussen diverse afde-
lingen binnen het Universitair Medisch Cen-
trum St. Radboud. Het centrum richt zich
vooral op ontwikkeling en onderzoek van
ondersteuningsprogramma’s die de zorg hier
en nu, en de kwaliteit van leven van patiënt en
mantelzorger verbeteren.
Dat is van belang, omdat er nog geen genees-
middel is dat dementie kan voorkomen of
genezen. Door de combinatie van onder-
zoek en patiëntenzorg kan zorginnovatie snel
plaatsvinden. Het Radboud Alzheimer Fonds
heeft als doelstelling om in de komende
jaren geld te werven voor wetenschappelijk
onderzoek dat door het Radboud Alzheimer
Centrum wordt uitgevoerd. Door het grote en
groeiend aantal patiënten met Alzheimer in
de wereld en in Nederland is meer geld voor
extra kwalitatief hoogstaand onderzoek hard
nodig. Dit onderzoek heeft als uiteindelijke
doel dat patiënten een betere kwaliteit van
leven krijgen. Met de komst van het fonds
kunnen mensen in Oost-Nederland direct
doneren aan onderzoek dat in hun eigen regio
plaatsvindt.
Vorige maand tekenden beide partijen de samenwerkingsovereenkomst.
Congres Zorg
Kwetsbare ouderen
Bewoners Zorgcentrum Clara Feyoena Heem verhuisd
Contact maken
bij dementie
Het aantal kwetsbare ouderen neemt de komende jaren
enorm toe.
Door de combinatie
van onderzoek en
patiëntenzorg kan
zorginnovatie snel
plaatsvinden
Strijd tegen Alzheimer
* De teksten op deze pagina zijn aangeleverd
door de betreende organisaties of bedrijven
25 Zorg voor Ouderen
Nummer 9
1 mei 2013
De eerste bewoners van de Saxenburgh Groep arriveren bij De Schoutenhof II (Léon van der Brug, Saxenburgh
Groep).
*
26 Agenda
Nummer 9
1 mei 2013
Zaterdag 8 juni
20e Nationale Dag Kraamzorg
• 20 jaar vakkennis in Kraamzorg
• Met o.a. opgroeien in Nederland anno 2013, babymassage, borstvoedingsrichtlijn
in de praktijk
• Locatie: ReeHorst, Ede
• Info: www.nationaledagkraamzorg.nl
• De eerste 200 aanmeldingen betalen 25 euro i.p.v. 75 euro per persoon (excl.btw)!
Maandag 3 en dinsdag 4 juni, dinsdag 11 en woensdag 12 juni,
maandag 17 en dinsdag 18 juni
Tweedaagse workshop ‘Lopen op eieren’
• Minder MANAGEN en meer LEIDEN binnen de gezondheidzorg
• Den Bosch/Rosmalen, 3 en 4 juni; Harderwijk, 11 en 12 juni; Utrecht,
17 en 18 juni 2013
• Kosten per persoon 995 euro, incl. werkmap, lunches, diner en drankjes
• Programma en aanmelden via www.debode.nl
Donderdag 6, donderdag 13 en donderdag 20 juni
Eendaagse workshop ‘Iedereen wil aardige collega’s,
ook jouw collega’s’
• Collegiaal (180˚) feedback geven en ontvangen via de Bode Methode
• Den Bosch/Rosmalen, 6 juni; Harderwijk, 13 juni; Utrecht, 20 juni 2013
• Kosten per persoon 345 euro, incl. werkmap, lunch en drankjes
• Programma en aanmelden via www.debode.nl
Donderdag 20 juni 2013
Coachen van zelfsturende teams
Zelfsturing in een organisatie gaat niet vanzelf: de volgende stap
• Ontdek waarom de stelling: “Hoe groter de afstand, hoe meer het team
de verantwoordelijkheid wel móet pakken” een must is voor het optimaal
functioneren van het team
• Ontvang als eerste het boekje ‘Teamcoaching in een zelfsturende
organisatie; hoe doe je dat?’
• Locatie: Reehorst, Ede
• Info: www.reedbusinessevents.nl/zelfsturing
Donderdag 30 mei
Hét Wondzorgcongres
• Verbeter jouw expertise op het gebied van wondzorg
• Met o.a. de nieuwe ontwikkelingen, productuitleg aan de hand van de casuïstiek,
actieve minipractica
• Locatie: ReeHorst, Ede
• Info: www.wondzorgcongres.nl
• Bijna uitverkocht, wees er snel bij!
Vrijdag 17 mei
Het Alzheimercongres
• Voor alle verpleegkundigen
• Over o.a. Alzheimer en het brein, probleemgedrag,
ethische dilemma’s,
complementaire zorg, pijn, de Plezierige-Activiteiten-
Methode
• Locatie: ReeHorst, Ede
• Informatie en aanmelden: www.congressenmetzorg.nl
Zaterdag 25 mei
Symposium ‘Onder de indruk
van jou’
• Presentatie van een nieuw en uniek boek over
patiënten met lip- en lymfoedeem
• Voor iedereen die zelf - of via iemand anders -
betrokken is bij lip- of lymfoedeem
• Indrukwekkende verhalen van patiënten met deze
chronische aandoening
• Locatie: Burgers Zoo, Arnhem (toegang park: 9.00 -
13.30 uur). Symposium: 13.30 - 18.30 uur
• Meer info: www.lymfoedeem.nl
Vrijdag 31 mei
Zorg en Humor Congres
• Voor alle zorgverleners
• Over o.a. - humor als verpleegkundige interventie, zin
hebben als energiebron, provocatief communiceren,
de vitale functies van humor, humor in de palliatieve
zorg en de functie van huilen.
• Locatie: ReeHorst, Ede
• Informatie en aanmelden: www.congressenmetzorg.nl
2013
Agenda
Donderdag 6 juni 2013
Congres Krachtige zorg voor Kwetsbare ouderen
• Voor alle verpleegkundigen
• Over o.a. risicogroepen, richtlijnen, ondervoeding, wondverzorging,
incontinentiebeleid, Guided Care, delier en multidisciplinaire samenwerking
• Locatie: ReeHorst, Ede
• Informatie en aanmelden: www.congressenmetzorg.nl
Krachtige zorg voor Kwetsbare ouderen
Donderdag 6 juni 2013, ReeHorst, Ede www.congressenmetzorg.nl
Voor alle verpleegkundigen
Ook digitaal op de hoogte blijven?
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief via www.zorgenziekenhuiskrant.nl
Woensdag 5, maandag 10 en woensdag 19 juni
Eendaagse workshop ‘Voor jezelf opkomen’
• Assertiviteit op de werkvloer
• Den Bosch/Rosmalen, 5 juni; Harderwijk, 10 juni; Utrecht, 19 juni 2013
• Kosten per persoon 345 euro, incl. werkmap, lunch en drankjes
• Programma en aanmelden via www.debode.nl
Tijdens de 21ste editie van de Pinkster-
fair ‘Trend & Traditie voor Huis & Tuin’ met
een vleugje France, presenteren zo’n 120
exclu sief geselecteerde standhouders zich.
De Pinksterfair vindt plaats van vrijdag
17 tot en met maandag 20 mei (Tweede
Pinksterdag) in de tuinen en op het Voor-
plein van Slot Zeist. Hier kan men terecht
voor design & klassiek, toen & vandaag,
wonen & dromen en buiten & binnen. De
sfeervolle Pinksterfair bij het majestueuze
Slot Zeist is inmiddels een begrip bij
huis- en tuinliefhebbers.
De fair vindt plaats onder de klanken van
de jazzformatie The Swinging Seniors. Het
is een van de weinige orkesten die een
swingaccordeo nist als solist hebben. Het
reper toire van The Swinging Seniors is lekker
in het gehoor liggende mainstream jazz met
een prettig en bescheiden geluidsniveau. Een
bezoek aan de Pinksterfair is goed te combi-
neren met een workshop bloemdecoratie bij
bloem- en woonwinkel ‘Oaks and Roses’ op
het Voorplein van Slot Zeist. Onder deskun-
dige begeleiding leren de deelnemers de tech-
niek om naar eigen smaak een bloemdecoratie
te maken. De workshop wordt doorlopend ge-
houden. Ook voor de kinderen is er vanalles
te beleven. Onder begeleiding gaan zij crea-
tief aan de slag en beschilderen ze een vogel-
huisje in de vorm van een vlinder. Hun eigen
creatie nemen ze na afloop mee naar huis.
Kosten 4,50 euro per kind, inclusief limonade.
Op Eerste en Tweede Pinksterdag kunnen de
bezoekers verder genieten van kookdemon-
straties uitgevoerd door de chefs van Dinna.nl;
koks die koken met passie bij mensen thuis.
Bezoekers van de Pinksterfair hebben verder
vrij entree tot de expositie van schilder, etser
en tekenaar Erik van Ommen in de expositie-
zalen van Slot Zeist.
Bezoekersinformatie
Locatie Pinksterfair: Slot Zeist, Zinzendorf -
laan 1, 3703 CE Zeist
Data: Vrijdag 17 tot en met maandag 20 mei
Openingstijden: Dagelijks van 10.00 tot
18.00 uur
Volwassenen: 15 euro
Bezoekers met 65+ kaart: 13 euro
Kinderen vanaf 12 tot en met 16 jaar: 8 euro
Kinderen tot 12 jaar: gratis
Rondleidingen in Slot Zeist: 5 euro (alle
dagen)
Op verzoek van De Nieuwe Kerk in Amster-
dam, waar op 30 april Koning Willem-
Alexander werd ingehuldigd, maakten
Francine Oomen en Sieb Posthuma een
kinderboek over de voornemens van
de nieuwe koning. Het boek verschijnt
ter gelegenheid van de tentoonstelling
‘Ingehuldigd! De Oranjes en De Nieuwe
Kerk’, die op 11 mei opent.
“Wat zou jij doen als je koning was? Als de
wekker gaat en je geen zin hebt om op te
staan? Als je kunt kiezen uit een verkleedkist
vol spannende outfits? Als je je pap niet lust?
Als je vriendjes ruzie maken? Als jij meer in
je lunchtrommel hebt dan je klasgenootjes?
Als je moeder geen puf meer heeft voor de
koninklijke afwas? Waar zou jij van dromen,
als je koning was?” Dat zijn de vragen waar-
op dit boek ingaat. Met de vrolijke kleuren-
illustraties van Sieb Posthuma en het officiële
staatsieportret op de achterkant, is dit pren-
tenboek een mooi aandenken aan de inhul-
diging en een tijdloos boek dat kinderen op
een speelse manier aan het denken zet. Over
wat zij zouden doen...
De tentoonstelling
De Nieuwe Kerk Amsterdam opent op zater-
dag 11 mei de deuren voor een unieke en
eenmalige tentoonstelling over de konink-
lijke inhuldigingen. Precies honderd dagen
lang staan in de kerk de feestelijke en plechti-
ge inhuldigingen van zeven generaties Oran-
jes centraal. Van de Koningen Willem I, II en
III, de Koninginnen Wilhelmina, Juliana en
Beatrix tot en met Koning Willem-Alexander.
Wat zou jij doen als je koning was?, Francine Oomen &
Sieb Posthuma, ISBN 978 90 451 1593 1, 12,95 euro.
Pinksterfair bij Slot Zeist
Koninklijk prentenboek ‘Niet weggooien’
Het Museon in Den Haag besteedt op
vrijdag 3 mei aandacht aan het erfgoed
van de Tweede Wereldoorlog met de actie
‘Niet weggooien!’.

Op 3 mei zijn medewerkers van het Museon
van 13.00 tot 17.00 uur beschikbaar in het
museum om door het publiek meegebrachte
voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog te
bekijken, vragen te beantwoorden en advies
te geven over eventuele schenking aan een
museum of archief. Het Museon neemt dit
initiatief omdat het museum de Nationale
Collectie tekeningen, documenten en voor-
werpen van Nederlanders in Japanse inter-
neringskampen beheert. Het doel van de
actie ‘Niet weggooien’ is om voorwerpen en
documenten uit de oorlogsjaren te bewaren
voor de toekomst. Nog altijd duiken namelijk
bijzondere objecten uit de Tweede Wereld-
oorlog op. Soms bij een verhuizing, soms bij
de verbouwing van een woning of zomaar
bij het opruimen van een zolder. Variërend
van een stapeltje brieven of foto’s, tot dag-
boeken, documenten of een voorwerp. Bij de
speciale actiedagen van ‘Niet Weggooien!’ zijn
de afgelopen jaren bijzondere voor werpen
ontdekt. Meer informatie is te vinden op
www.actienietweggooien.nl. De actie ‘Niet
Weggooien!’ is een initiatief van een aantal
musea, archieven en instellingen die zich
Colofon
Gratis naar Pinksterfair
Prijswinnaars
Libelle Zomerweek
De Zorg- en Ziekenhuiskrant mag tien
keer twee gratis toegangskaarten ver-
loten onder de lezers. Wie een kans wil
maken op toegangskaarten voor deze
fair in Zeist, kan een e-mail sturen naar
info@zorgenziekenhuiskrant.nl. Vermeld
daarbij Pinksterfair, en naam en adres.
Deelnemen aan deze actie kan tot woens-
dag 8 mei. De winnaars krijgen hun kaart-
jes thuisgestuurd.
Het aantal reacties op de kaartjes voor
de Libelle Zomerweek was weer overwel-
digend. De volgende personen kunnen we
blij maken met twee toegangskaarten: Paul
Wierenga (s-Hertogenbosch), Ludwien
Marijnissen (Ede), Henny Born (Amster-
dam), Liesbeth Beelen (Hoofddorp) en
Yvonne Peters (Arnhem). Zij krijgen hun
e-tickets per mail toegezonden.
27 Service
Nummer 9
1 mei 2013
Uitgever, tevens redactie-adres:
Gouda Media Groep B.V.
Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda
T (0182) 322 456
F (0182) 322 466
E redactie@zorgenziekenhuiskrant.nl
Eindredactie:
Marja den Otter
Opmaak en fotografie:
Gouda Media Groep B.V.
Advertentieverkoop:
Gouda Media Groep B.V.
T (0182) 322 451
E info@zorgenziekenhuiskrant.nl
Anneke de Pater
Laura Fuykschot
Asteer Künneke
Alhoewel deze krant met de grootst mogelijke zorg is
samengesteld, kan geen van betrokken partijen aan-
sprakelijk worden gesteld voor eventueel voorkomende
fouten.
Algemene servicevragen:
Maandag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur;
telefoon (0182) 322 456 of mail naar:
info@zorgenziekenhuiskrant.nl
Abonnementen
Adres: Crabethstraat 38-D, 2801 AN Gouda
T (0182) 322 456
E info@zorgenziekenhuiskrant.nl
Prijzen: per jaar 74,20 euro
Redactie/tips:
Tips, een tekst of een persbericht kunt u mailen naar
redactie@zorgenziekenhuiskrant.nl
De redactie houdt zich het recht voor om artikelen
niet te plaatsen of in te korten.
Verspreiding:
De krant wordt tweewekelijks beschikbaar gesteld
in het personeelrestaurant van alle ziekenhuizen in
Nederland. Daarnaast wordt de krant toegestuurd aan
leidinggevenden onder wie de hoofden inkoop in de
ziekenhuizen en zorginstellingen.
De oplage bedraagt 30.000 exemplaren.
Webkrant:
De krant kan ook geraadpleegd worden via
www.zorgenziekenhuiskrant.nl. Hierop staat dagelijks
actueel medisch nieuws.
Komende verschijningsdata 2013:
Tweewekelijks. Klik op:
www.zorgenziekenhuiskrant.nl/verschijning
Bezorging:
Bezorgklachten kunt u mailen naar
info@zorgenziekenhuiskrant.nl
of bel (0182) 322 456
De Nieuwe Kerk Amsterdam opent op zaterdag 11 mei
de deuren voor een unieke en eenmalige tentoonstelling
over de koninklijke inhuldigingen (foto Erik en Petra
Hesmerg).
met de Tweede Wereldoorlog bezig houden.
Het Museon is een interactief museum voor
cultuur en wetenschap met een educatieve
missie en een interdisciplinaire benadering.
Het Museon wil mensen inspireren om de
wereld te ontdekken en met respect te behan-
delen. Meer informatie op www.museon.nl.
28
Nummer 9
1 mei 2013
CuliSteam is een innovatief hedendaags
gastvrijheidsconcept dat uitermate
geschikt is voor elk modern ziekenhuis
en instellingen met short stay patiënten.
Ultraverse maaltijden
Gezond
In het seizoen vers geteelde groenten, uitsluitend
afkomstig van gecertifceerde leveranciers.
Smaakvol
Bereiding d.m.v. een speciale stoomtechniek en
perfect gepresenteerd op een porseleinen bord.
Voedzaam
Door toepassing van rauwe producten en korte
bereidingstijd blijven de vitamines behouden.
Stoommaaltijden op ieder
moment van de dag
Meer info: Tel. 0527 - 635 900
Kies voor besparing op energie, ruimte, verspilling en kosten!
Keuze uit ruim 100 maaltijdvarianten.
Kwaliteitsmaaltijden en hoogwaardige gastvrijheidsconcepten voor de healthcare- en foodservicebranche
www.culicare.nl

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful