Regresia liniara

Marina Gorunescu mgorun@inf.ucv.ro g

despre prognoza d

.

.

.

.

aplicatii .

.

.

regresia liniara .

variabila raspuns . p .variabila predictor.

dreapta de regresie .

.

.

metoda celor mai mici patrate

abaterea medie patratica

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

exemple .

.

.

.

.

.

regresia polinomiala .

exemple .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

metoda regresiei g liniare multiple .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

exemplu .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

regresia g “pas p cu pas” p directa .

.

regresia g “pas p cu pas” p inversa .

exemplu .

.

.

.

regresia”pas g p cu pas” p directa .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

“regresia g pas p cu pas” p posterioara .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

exemple .

.

.

.

.

rezultatele analizei regresive .

ierarhia predictorilor .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

p principalele p caracteristici ale modelului 3 .

.

.

IMPORTANT .

.

studiu de caz cu MATLAB .

.

exemplu .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

histograma reziduurilor .

histograma reziduurilor .

aprox marea prin aproximarea pr n combinatii comb nat de exponentiale .

.

.

.

histograma reziduurilor .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful