Referat sociologie

György (Cistelican) Andrea AMG. I.B

Functiile sociologiei
Sociologia, ca stiinta teoretica având deopotriva o finalitate cognitiva si una practica are o serie de functii: Functia expozitiva sau descriptiva – se concretizeaza într-o acumulare de date, fapte si informatii suficiente si relevante pentru respectiva realitate. Pentru a fi îndeplinita aceasta functie, sociologia trebuie sa îndeplineasca o serie de conditii: - de completitudine – adica de luare în consideratie a tuturor datelor si faptelor necesare pentru a testa valoarea de adevar a ipotezelor utilizate. - evitarea selectarii arbitrare, strict subiective datelor si faptelor analizate. - maxima obiectivitate fata de fapte (evitarea apropierii de fapte având idei preconcepute despre acestea; datele, faptele, fenomenele trebuie analizate asa cum sem prezinta ele). Functia explicativa – permite sociologiei sa înteleaga realitatea sociala, sa identifice mecanismele intime de functionare si schimbare a realitatii sociale , de producere si derulare a faptelor, a fenomenelor sociale, a vietii sociale în general, sa desprinda determinarile multiple ce se manifesta la nivelul realitatii sociale si îndeosebi, relatiile cauzale între variabilele realitatii sociale. Prin îndeplinirea acestei functii, sociologia poate elabora generalizari teoretice de diferite grade, poate dezvolta teorii explicative, poate construi diferite paradigme. Functia predictiva, prognotica sau previzionala : - prin intermediul careia sociologia cerceteaza atent si aprofundat realitatile sociale prezente pentru a identifica directiile cele mai probabile de evolutie ulterioara a societatii. Studiind trecutul si prezentul, sociologia poate identifica si proiecta tendintele probabile de evolutie ulterioara a societatii.

a unor unitati sau grupuri sociale specifice (deficiente de organizare. structurare. . dar o poate face. cu un model normativ al realitatii sociale.operationala . b) sa fie constructiva – analiza disfunctionalitatilor sa fie reala si corecta având ca scop perfectionarea realitatii sociale. Functia practic . negarea sau ignorarea disfunctionalitatilor este contraproductiva. o asemenea analiza comparativa se reduce la încercarea de surprindere a nemultumirilor. în acelasi timp. Sociologia este o stiinta critica. conducere. fireasca a societatii în ansamblul sau. Pentru realizarea acestui deziderat. relativ incomoda pentru unii factori aflati în posturi de decizi sau de conducere. aprofundata a realitatii sociale. b) . În esenta. purtând responsabilitatea modului de derulare a vietii sociale atât la nivel macrosocial cât si la nivel microsocial.Functia critica – presupune ca cercetarea sociologica sa nu se rezume la descrierea si explicarea societatii asa cum este la un moment dat si la descrierea tendintelor probabile de evolutie ulterioara. disfunctionalitatilor existente la nivelul realitatii investigate.solutiile propuse sa fie realiste.prin intermediul careia sociologia îti propune sa identifice modalitatile prin care se pot înlatura disfunctionalitatile. Functia critica a sociologiei confera acestei stiinte o certa utilitate sociala. Pentru a reusi acest lucru sociologia trebuie sa compare realitatea sociala asa cum se prezinta ea la un moment dat.a) . deficiente predominant subiective posibil de remediat). declarat anti apologetica. Pentru ca analiza sa fie critica ea trebuie sa respecte doua conditii: a) sa fie întemeiata – adica sa se bazeze pe o cunoastere temeinica. ci sa încerce sa arate cum ar trebui sa fie aceasta realitate sociala. dereglarile.solutiile propuse trebuie sa fie rezultatul unei analize atente atât a realitatii sociale prezente cât si a efectelor posibile ale aplicarii acestor solutii asupra realitatii sociale. neajunsurile constatate în vederea modelarii realitatii sociale la un nivel cât mai apropiat de modelul normativ stabilit. sociologia trebuie sa tina cont de urmatoarele: . la realizarea a ceea ce împiedica functionarea si dezvoltarea normala.

sa urmareasca efectele acesteia BIBLIOGRAFIE: 1. d) sociologul sa acorde asistenta tehnica la implementarea solutiei alese. Bucuresti. Dictionar de sociologie.c) – sa fie oferite un set de solutii bine fundamentate si argumentate realist si rationat. Bucuresti. . Lazar Vlasceanu. 3. Dictionar de sociologie. 2. Petre Andrei. Editura Babel. Editura Polirom. 1970. Sociologie generala. 1993. Gilles Feréol. Iasi. 1998. coordonatori: Catalin Zamfir. set de solutii din care decidentul sa aleaga varianta optima.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful