“21 HABITAT” AZTERKETARAKO ESKEMA

1. ERAIKUNTZA ETA LEKUA Ingurua: norabideak, topografía, naturaren gorabeherak, landaretza, bistak, klima, ……

-

Eraikuntzaren kokapena eta ingururekiko posizionamendua.

-

Kanpo ibilbideak eta eraikuntzarantz hurbilketa, sarrerak, …..

2. AZALA

-

Azala kanpoaldearen eta barrualdearen arteko muga bezala. Azal berberaren kanpo/barru harremana, bai oinean bai ebaketan (azal sinplea, azal lodia, konbinaketak…)

-

Zorua: topografia artifizial bat. Jatorrizko zoruarekiko harremana (indusketa, oinarran sostengatuta, betelanak eta plataformak, altxatuta, denetariko konbinaketak……)

-

Estalkia: eraikitako zerua. Eraikuntzaren geometria eta egitura nagusia (sapaiak, habeak….)

3. BARRU ESPAZIOA Oinak: zutikako elementuen bidez habitat espazioaren banaketa (hormak, zutabeak, beste banaketa elementuak….)

-

Ebaketak: elementu horizontal eta diagonalen bidez habitat espazioaren banaketa (solairuak, hegalkiak, arrapalak, …..)

-

Barruko espazioak, banaketa elementu bertikal/horizontalen arteko harremanaren ondorio bezala (pilatutako espazioak, sare espazialak, banatutako espazioa, espazio jarraiak, ……)

-

Ibilbideen bidez sortutako barne-espazioen arteko harremana: eskailerak, arrapalak, igogailuak, maila aldaketak… Mugimendua habitataren barruan.

4. BARNE ESPAZIO / KANPO ESPAZIO

-

Hutsune ezberdinen bidez sortutako kanpo/barne komunikazioa bisuala. - Fatxadetan (posizio eta mota ezberdinetako leihoak, pitzadurak, azalera handiko beirateak…)

-

Estalkian (barne-patioak, argi putzuak, klaraboiak…)

-

Ikuspegi puntuala, mailan/altxatuta…

enmarkatua,

lineala,

panoramikoa,

estatikoa/dinamikoa,

arras

- Paisai barne fatxada bezala.

-

Barne/kanpo tarteko transizio espazioak: atariak, galeriak, hegalkiak…

5. BARNEKO ATMOSFERA

-

Argi naturala: argi orokorra, zuzena, desbideratua, manipulatua…..

-

Barrukaldea itzal solido / argi solidoa bezala

6. HABITATZEAREN MATERIALTASUNA. BIZIGARRITASUNA.

-

Materialak: kolorea, forma, textura…

-

Objektuak: Altzariak, landaretza, beste hainbat elementu, arkitektoniko moduan erabilitak (funtzio espazialak, sinbolikoak, apaingarriak…)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful