You are on page 1of 7

INSTRUMENTE DE CREDIT SI MODUL LOR DE UTILIZARE IN CADRUL ACTIVITATILOR ECONOMICE

2012

un instrument de credit este un inscris juridic ce apare sub o forma speciala. Dintre instrumentele de credit se impart in efecte de comert si titluri de credit ale datoriei publice si obligatare. Titlurile de credit negociabile pe pia ţa financiara sunt titluri de valoare (valori mobiliare): actiuni. bonuri de tezaur. care confera beneficiarului sau un drept de creanta sau de asociere. insa nu toate instrumentele de plata sunt si instrumente de credit. isi asuma obligatia de a plati la un moment dat beneficiarului sau la ordinal acestuia o suma de bani.Instrumentele de credit (titlurile de credit) reprezint a documente fara valoare proprie. reprezinta un titlu de credit ce atesta o obligatie pe termen scurt Cambia restituibila la scadenta si care pune in relatie trei persoane: tragatorul – da ordinal unei alte persoane sa plateasca neconditionat. Aceste instrumente de credit sunt utilizate si ca instrumente de plata. fiind purtator de dividende. Valabilitatea acestui billet la ordin este data de urmatoarele mentiuni obligatorii: promisiunea neconditionata de a plati o suma determinate la mentiunea “voi plati in schimbul acestui billet la ordin” scadenta locul platii numele celui care urmeaza sa incaseze banii data si locul emiterii biletului semnatura emitentului. Biletul la ordin reprezinta un titlu de credit prin care o persoana. dobanzi sau alte forme de venituri. obligatiuni. numita emitent. tras – persoana careia o se cere plata sumei de . bonuri de casa.

valoare creditului fiina mai mica decat . calitatea de comerciant a persoanei fizice sau juridice. vinde marfa trasului. la randul sau.bani uei a treia persoane de catre tragator. existenta mentiunilor completare sunt: numele celui care trebuie sa plateasca suma in cauza scadenta cambiei denumirea de cambia ordinal neconditionat de a plati o suma de bani determinate locul unde se va face plata numele beneficiarului data si locul emiterii semnatura eitentului. Refuzul acceptarii se constata prin intocmirea unui protest de neacceptare in forma scrisa. beneficiar – cel care incaseaza banii. Dintre operatiunile nebancare amintim: acceptarea: operatiunea prin care trasul isi insuseste obligatia de plata si stabileste momuntul platii. obligatorii si clauzele facultative. Acceptarea se realizeaza printr-o mentiune inscrisa pe cambia si anume “acceptat” insotita de semnatura trasului care ii mareste credibilitatea. Conditiile de Cambiile sunt dedoua feluri dupa natura operatiunilor care stau la baza emiterii acestora si anume cambii financiare. emise in scopul obtinerii de credite bancare si cambia comerciale care au la baza tranzactiile cu marfuri. Dintre operatiunile nebancare amintim: scontarea: operatiunea prin care detinatorul cambiei se prezinta la banca pentru a obtine un credit bancar. girul cambiei: operatiunea de transfer a unui titlu prin inscrierea pe verso a cambiei si transmitere a acesteia unei alte persoane numite giratar. Emiterea cambiei are loc in baza livrarilor de marfuri astfel: beneficiarul vinde marfa tragatorului care. Cambia devine valida daca indeplineste obligatoriu conditiile de completare si: forma scrisa sub semnatura private. Operatiunile cambiale (care sunt asemanatoare si pentru biletele la ordin) sunt de doua tipuri: operatiuni bancare si operatiuni nebancare.

calculate ca diferenta intre valoarea nominala si rescont. plata se va face in situatia in care tragatoriul nu a revocat instrumental emis anterior. diferenta fiind dobanda perceputa de banca pentru operatiune de scontare. Valabilitatea cecului este data de urmatoarele mentiuni obligatorii: sigla societatii trase si adresa acesteia data si locul emiterii cecului suma ce urmeaza a fi platita in cifre si litere seria si numarul cecului numele. . Valoarea creditului acordat de banca centrala este valoarea actuala la rescontare. rescontarea: operatiunea prin care banca care a scontat deja o cambia se prezinta la banca centrala pentru a obtine un credit.valoarea nominala cambiei. adresa. Cecul emis si platibil trebuie prezentat la plata in termen de 8 zile de la data emiterii luiin localitatea in care a fost emis sau in termen de 15 zile in celelalte cazuti. codul fiscal al acestuia si semnatura numele. Elementele cecului sunt: denumirea expresa de cec ordinal neconditionat de a plati o suma de bani numele beneficiarului data si locul emiterii locul platii semnatura emitentului. Cecul este un titlu de credit utilizat mai mult ca instrument de plata prin care o persoana numita tragator da ordin unei alte persoane persoane numita tras sa plateasca o anumita suma la vedere unei terte persoane numita beneficiar. contul acestuia si unitatea bancara la care beneficiarul are contul deschis. numarul contului tragatorului. beneficiarului. Dupa expirarea acestui interval.

sau dematerializate ci inregistrate in conturile de trezorerie sau la banca central ape numele subscriitorilor. obligatiunile cu dobanda: care sunt emise la valoarea lor nominala. Obligatiunile le putem clasifica in functie de emitent ca si: obligatiuni ipotecare obligatiuni emise de intreprinderi si banci obligatiuni ale statului sunt destinate acoperirii deficitului bugetar si au ca scop finantarea unor investitii de interes local obligatiuni lae municipalitatilor. Bonurile de casa sunt titluri de credit create de bancicare s-au extins in timp la intreprinderi. Bonurile de tezaur sunt titluri de credit emise de stat pentru acoperirea unor cheltuieli bugetare curente iar totalitatea acestor bonuri emise reprezinta datoria flotanta a statului. Dobanda este platita in baza unui cupon. Ele sunt emise pentru acoperirea unor lichiditati temporare si intrucat sunt imprumuturi pe termen scurt. Aceste bonuri se pot regasi sub forma unor imprimate materializate printr-un inscris adresat populatiei.Certificarea unui cec se face prin aplicarea de catre banca a stampilei cu inscrisul “certificat” insotit de numele. Aceste poarta denumirea de certificate de depozite. Ceste imprumuturi dau posesorilor dreptul unui venit annual fixsub forma de dobanda.acestea sunt titluri transmisibile de credit. purtatoare de dobanda. prenumele si semnatura contabilului sef al bancii precum si stampila unitatii bancare trase. ele sunt purtatoare de dobanzi. Obligatiunile reprezinta titluri de credit ce atesta acordarea unui imprumut pe termen lung. valoare care se returneaza la scadenta si care adduce o anumita dobanda obligatiuni cu dabanda variabila: emise in perioadele in care rata dobanzii inregistreaza fluctuatii mari pe piata Obligatiunile clasificate in functie de venitul pe care il genereaza sunt: .

adica contul sau este creditat imediat dupa vanzarea marfurilor sau a serviciilor cu contravaloarea acestora si in acelasi timp sunt eliminate riscurile determinate de utilizarea numerarului. cat si de la comerciantii care accepta in schimbul platii marfurilor sau serviciilor prestate plata cu aceste carduri. posesorul poate obtine produse si servicii fara a plati pe loc. posibilitate oferita de banca prin punerea la dispozitie a unei linii de credit. sume mjajorate cu un indice in functie de cifra de afaceri a emitentului Se mai cunosc si: obligatiunile convertibile in actiuni: la cererea detinatorului obligatiunile sa fie convertite pe un numar de actiuni ale societatii emitente obligatiunile rambursabile in actiuni: in locul lichiditatilor. Avantajele utilizarii acestor carduri se regasesc atat la comerciant. Banca are avantajul comisioanelor ridicate percepute atat de la utilizator. iar castigul creditului consta in diferenta intre pretul de cumparare sic el de rascumparare la scadenta - obligatiunile cu participare: asigura posesorilor ei. Comerciantul are avantajul garantiei platii. utilizatori cat si la banca. detinatorul obligatiunilor primeste actiuni in conditiile prevazute la emisie in momentul scadentei. Debit cardurile sunt carti de debit care permit utilizatorilor achizitia de bunuri si servicii sau retrageri in limita disponibilului existent in contul de card. . Credit cardurile permit achizitionarea bunurilor si serviciilor. pe langa remuneratia sub forma de dobanda.- obligatiuni cu cupon zero: in care emitentul nu se oblige sa plateasca dobanda la scadenta insa sunt emise la un prêt avantajos. ulterior devenind o modalitate de plata. instrument de plata si de credit reprezenta la inceput o confirmare a faptului ca posesorul cardului era titularul unui deposit. Cardul. retragerilor de numerar chiar daca posesorul nu are disponibil in contul de card. Prin utilizarea cardului.

printr-o mare operativitate a tranzactiei.Utilizatorul cardului are avantajul eliminarii riscurilor legate de utilizarea numerarului. . de a achizitiona bunuri sau servicii fara a completa vreun document.