You are on page 1of 9

Informacioni dizajn

U projektovanju softvera je najvažnije navesti koje vrste podataka de se koristiti. Mi smo u ovom delu naveli podatke koje svako geometrijsko telo mora da sadrži, a u zavisnosti od tipa kategorije kojoj pripada generisade se i ostali podaci koji su važni za tu vrstu kategorije. Opis podataka koji se nalazi u bazi je definisan pomodu imena polja, opisa polja i njegove dužine.

Ime polja/podatka Ime geometrijskog tela Osnovne informacije Vise informacija Slika geometrijskog tela Polje za unos stranice Polje za unos tezisne linije Polje za unos visine Polje za unos dijagonale Polje za unos velicine ugla

Opis polja/podatka Polje za unos texta varchar 20 Text box- osnovne informacije o geometrijskom telu Text box- detaljnije infomacije o geometrijskom telu i njegovom iscrtavanju Picture/ link to picture Number Number Number Number Number

Informacioni dizajn baze podataka
Kao što je navedeno u opštim podacima koji se nalaze u bazi podataka postoje i podaci koji su specifični za pojedine kategorije, sada demo nabrojati neke od tih kategorija i njihove podatke. Veoma je bitno dobro osmisliti informacioni dizajn, jer de kasnije za određene kategorije pretraživanje biti po ovim podacima. Korisnici žele da imaju potpunu preglednost onoga što traže pa de svaki od njih hteti da pretražuje po nekim kriterijumima koje naš informacioni dizajn podržava. Nelogično je naprimer tražiti stranicu za krug, ili poluprecnik za pravougaonik, zato smo posebnu pažnju posvetili ovom delu da bi što jasnije definisali podatke po kojima de se specificirati pretraga.

iscrtavanje Stranica Visina Dijagonale Ugao Tezisna linija Slika romba Opis Ostale informacije Graficko predstavljanje .iscrtavanje Pravougaonik Kvadrat Romb .iscrtavanje                            Stranica Visina Dijagonale Ugao Tezisna linija Slika pravougaonika Opis Ostale informacije Graficko predstavljanje .Kategorija Trougao Podaci  Stranica  Visina  Ugao  Tezisna linija  Slika trougla  Opis  Ostale informacije  Graficko predstavljanje .iscrtavanje Stranica Visina Dijagonale Ugao Tezisna linija Slika kvadrata Opis Ostale informacije Graficko predstavljanje .

iscrtavanje  Precnik  Poluprecnik  Kruzni isecak  Luk  Tetiva  Slika kruga  Opis  Ostale informacije  Graficko predstavljanje – iscrtavanje .Kategorije Trapez Kvadar Kocka Kupa Krug Podaci  Stranica  Visina  Dijagonale  Ugao  Tezisna linija  Slika trapeza  Opis  Ostale informacije  Graficko predstavljanje .iscrtavanje  Stranica  Visina  Dijagonale  Ugao  Tezisna linija  Slika kvadra  Opis  Ostale informacije  Graficko predstavljanje – iscrtavanje  Stranica  Visina  Dijagonale  Ugao  Slika kocke  Opis  Ostale informacije  Graficko predstavljanje – iscrtavanje  Precnik  Visina  Stranice  Slika kupe  Opis  Ostale informacije  Graficko predstavljanje.

Kategorije Valjak Podaci  Stranica  Visina  Precnik  Poluprecnik  Kruzni isecak  Slika valjka  Opis  Ostale informacije  Graficko predstavljanje – iscrtavanje                 Precnik Poluprecnik Kruzni isecak Slika lopte Opis Ostale informacije Graficko predstavljanje – iscrtavanje Stranica Visina Dijagonale Tezisna linija Ugoa Slika piramide Opis Ostale informacije Graficko predstavljanje – iscrtavanje Lopta Piramida .

INTERAKTIVNI DIZAJN Pretraživanje sajta Slučaj korišdenja: Pretraživanje sajta U ovom slucaju upotrebe koji je najcesce koriscen od strane korisnika vrsi se pretrazivanje baze podataka za zeljeno geometrijsko telo Osnovni koraci 1. Korisnik mora da otvori softver GeoMath2..1 Na pocetnoj stranici u polju za pretragu korisnik unosi ime geometrijskog tela koje mu je potrebno za izracunavanje i klikom na dugme . 3. 2.search” vrsi pretragu Sistem se povezuje sa bazom podataka I vrsi se pretrazivanje .

3. Korisnik mora da posalje zahtev za online koriscenje softvera Sistema nakon slanja zahteva salje povratnu informaciju I omogucava logovanje korisnika Korisnik se mora registrovati da bi se ulogovao na online softver Ukoliko je korisnik vec registrovan moze se ulogovati . 4. 2.Zahtev za online koriscenje softvera Slučaj korišdenja: Zahtev za online korišdenje softvera U ovom slucaju korisnik salje zahtev za online koriscenje geomath softvera Osnovni koraci: 1.

Uneti zadatak U ovom slucaju nakon pretrazivanja zeljene figure korisnik unosi vrednosti za zadatak koji zeli da izracuna Osnovni koraci:     Korisnik unosi vrednosti elemenata figure za koju zeli da izvrsi izracunavanje Takodje korisnik je u mogucnosti da graficki predstavi elemente figure koju zeli da izracuna Korisnik klikom na dugme ..calculate” dobija povratnu informaciju Ukoliko korisnik nije pravilno uneo vrednosti elemenata sistem javlja gresku .

Koraci:     Sistem prima zahtev za izvrsavanje zadatka Sistem izvrsava zadatak Prosedjuje korisniku resenje Omogucava graficko predstavljanje zadatka .Proslediti resenje Opis : u ovom slucaju sistem salje korisniku resenje zadatka za koji je poslao zahtev da bude izvrsen.

Koraci:   Oficijalni sajt nudi korisnku link za download softvera Klikom na link automatski se izvrsava download softvera sa oficijalnog sajta na nasem racunaru .Download softvera Opis: Sistem nudi dodatnu mogucnost korisniku da download-uje softver na svom racunaru. Korisnik moze instalirati softver na svom racunaru I koristiti ga u svakom trenutku.