SISTEM PEMFAILAN

TAKLIMAT :

PENGENALAN

PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 5 TAHUN 2007
BERKUATKUASA 30 April, 2007

PANDUAN PENGURUSAN PEJABAT

PENGENALAN

BHG. I BHG. II BHG. III BHG. IV BHG. V BHG. VI BHG. VIII
BHG. IX

– Pengurusan Am Pejabat – Pentadbiran Sumber Manusia – Keperbadian Dan Keterampilan – Pengurusan Perhubungan Pelanggan – Sistem Penyampaian Perkhidmatan – Urusan Surat Kerajaan – Penyelenggaraan, Pemuliharaan dan Pelupusan Rekod Awam – Pengurusan Komunikasi Dan Teknologi Maklumat – Inventori dan Bekalan Pejabat

BHG. VII – Pengurusan Fail

BHG. X

PENGURUSAN FAIL

BAHAGIAN VII :

PEMFAILAN

Berasal dari perkataan latin : fillum
Seutas benang untuk mengikat dokumen supaya tidak tercicir.

Satu folder di mana di dalamnya surat-suratan disusun dengan cermat dan teratur, diberi tajuk, nombor, didaftar dan diindekskan. Alat yang dinomborkan dan didaftarkan mengikut kaedah tertentu dan digunakan untuk menyimpan dokumen yang berkaitan dengan satu-satu perkara atau subjek. Tindakan memasukkan dokumen ke dalam alat tersebut.

. Satu proses Klasifikasi. Penyusunan. Penyimpanan Dan Pelupusan Rekod supaya mudah diperolehi dengan cepat bila dikehendaki.PEMFAILAN Proses menyimpan segala rekod dan dokumen untuk simpan selamat atau satu rantaian aktiviti yang bermula dan berakhir.

. pendaftaran. pergerakan. surat dan catatan minit. Meliputi pembukaan.PEMFAILAN Mengandungi dokumen. pemindahan dan pelupusan. penyimpanan.

cekap dan berkesan di jabatan. . Mendapat pengiktirafan kerajaan dalam Anugerah MS ISO. Membantu pegawai atau staff yang terlibat dengan fail dan surat dalam kerja-kerja mereka. Memperkemaskan Arahan Perkhidmatan sedia ada supaya ianya sentiasa relevan dan dapat dijadikan panduan kepada agensi awam.PEMFAILAN Membantu agensi awam melaksanakan urusan pentadbiran pejabat dengan lebih cekap. teratur dan berkesan. Mewujudkan sistem pengurusan rekod yang sistematik.

PEMFAILAN Alat perhubungan Menguruskan maklumat jabatan/agensi Membantu membuat keputusan Mengambil tindakan Mengekalkan ingatan Bahan rujukan utama Bahan bukti Bahan penyelidikan .

1/82) TERHAD (TANDA TERHAD) Putih SULIT (Am 436) Hijau RAHSIA (Am 437) Merah Jambu Berpalang Merah RAHSIA BESAR (Am 438) Kuning Berpalang Merah . 1/80) SAMPUL KECIL (Am 435A – Pin.PEMFAILAN TERBUKA (Am 435 – Pin.

‘A’ (PU. 5 Tahun 2007 – PPP Bhg.A) Akta Arkib Negara Akta Rahsia Rasmi 1972 Peraturan Pentadbiran Arahan Perkhidmatan – BAB 4 – Sistem Fail Pekeliling Perkhidmatan Bil. VII .PEMFAILAN Peruntukan Undang-Undang Bhg.

Murah dan mudah diperoleh. Cara mudah diperluas dan diguna berterusan. Cross reference –maklumat berkaitan dimasukkan dalam fail berkenaan. . Mudah disedia dan mudah disimpan. Rekod mudah dicari bila perlu.PEMFAILAN Fail manila kad tidak banyak gunakan ruang.

PEMFAILAN Mengandungi surat dan dokumen lampiran berkaitan hal pentadbiran. kelengkapan dan bekalan. . bangunan dan harta. kewangan dan personel.

Pentadbiran Am : 100 .Kelengkapan dan Bekalan (Aset Alih) : 300 .Personel : 500 .Bangunan dan Harta (Aset Tetap) : 200 .Kewangan : 400 .PEMFAILAN Fail Urusan Am (house keeping files) .

Pengurusan Kurikulum : 600 .PEMFAILAN Mengandungi surat dan dokumen lampiran berkaitan fungsi dan aktiviti asas jabatan. Fail Urusan Fungsian (function files) .Pengurusan Kokurikulum : 700 .

PEMFAILAN Terbuka Terperingkat : Dikelaskan mengikut peringkat keselamatan selaras dengan Arahan Keselamatan Rahsia Besar Rahsia Sulit Terhad .

PEMFAILAN TERBUKA TERHAD - SULIT RAHSIA RAHSIA BESAR - Tiada had Pegawai yang menjalankan tugas Individu Maruah Negara Keselamatan Negara .

PEMFAILAN Rahsia Besar : Boleh menyebabkan kerosakan besar kepada negara. Terhad : Boleh menghalang kelicinan proses pentadbiran. Rahsia : Boleh membahayakan keselamatan negara. Sulit : Boleh memudaratkan kepentingan atau martabat negara. .

Maklumat ini dimuatkan di dalam fail berwarna kuning dan berpalang (X) merah memenuhi kulit hadapan fail. .PEMFAILAN Maklumat tentang urusan kerajaan yang masih dalam proses perancangan adalah merupakan antara rahsia besar kerajaan.

. Fail yang menyimpan maklumat pengelasan rahsia berwarna merah jambu dan berpalang (X) merah memenuhi kulit hadapan fail.PEMFAILAN Urusan berkaitan dengan program pembangunan kerajaan dianggap sebagai maklumat berkelas “Rahsia”.

Begitu juga urusan tatakelakuan pegawai awam.PEMFAILAN Urusan yang berkaitan dengan sesuatu keputusan kerajaan dianggap sulit walaupun telah diumumkan oleh Menteri. . Maklumat berkenaan disimpan dalam fail warna hijau muda dan dicatat sebagai ‘SULIT’.

. Fail jenis ini berwarna putih. Maklumat seperti butiran peribadi staf dianggap sebagai maklumat terhad.PEMFAILAN TERHAD Biasanya sesebuah jabatan mempunyai fail yang edarannya terhad disebabkan maklumat yang terkandung di dalamnya .

Fail jenis ini berwarna putih. iaitu fail-fail berkaitan dengan pengurusan harian sesebuah jabatan.PEMFAILAN Kebanyakan fail di sesebuah jabatan adalah jenis terbuka. . Fail-fail pentadbiran adalah tergulung dalam kategori ini.

Warna fail ialah kuning atau coklat.PEMFAILAN Sampul kecil ialah fail sementara diwujudkan berlandaskan fail utamanya. . Fail timbul mengandungi bahan-bahan yang belum diedarkan kepada pegawaipegawai atau untuk perhatian pegawai atasan.

PEMBUKAAN FAIL PROSEDUR : .

b. Pewujudan dua fail dengan tajuk berlainan tetapi nombor yang sama. Pewujudan dua fail dengan tajuk dan nombor yang sama. adalah menjadi tanggungjawab utama untuk menyemak dan memastikan fail berkenaan sudah dibuka ataupun belum dibuka. c. Pewujudan dua fail dengan tajuk yang sama tetapi nombor yang berlainan. . Kecuaian membuka fail kadangkadang akan menyebabkan perkara-perkara berikut : a.PROSEDUR Sebelum sesuatu fail dibuka.

abjad. Semak setiap surat/memo yang diterima mempunyai nombor rujukan fail. akan dapat memastikan fail sudah atau belum dibuka. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas. c. buku daftar fail. senarai fail. Sekiranya fail belum dibuka barulah fail baru perlu dibuka. komputer dan lain-lain panduan. b.PROSEDUR Untuk elak adalah menjadi tanggungjawab utama untuk mengikuti langkah-langkah berikut : a. Baca isi kandungan surat dengan cermat dan semak perkara utama dalam surat. . Semak panduan-panduan yang sedia ada seperti doket.

BPR. Jelas. ringkas dan padat. Berdasarkan fungsi jabatan/agensi. BMW dll. bahagian kabinet dll. .PROSEDUR Isi surat menentukan tajuk. Tidak guna singkatan seperti BPR. ANM. Nombor fail ikut kod sistem fail sedia ada. MNI. PPR . Elak guna perkataan/ejaan sama yang mempunyai makna berlainan (homographs) contohnya kabinet.

.PROSEDUR Tajuk. Setelah menerima surat. nombor rujukan dan tarikh pembukaan dicatat di atas kulit fail. hendaklah dikandungkan ke dalam fail berkenaan. Kandungkan surat mengikut taraf terperingkat. Daftarkan fail baru ke dalam rekod pendaftaran fail.

PROSEDUR JBB1005 (S) / 100-09 / 09 / 003 Kod Sekolah Kumpulan Utama Taraf keselamatan Tajuk Utama Sub Tajuk Utama (Aktiviti) Sub-sub Tajuk Utama (Sub-Aktiviti) TAJUK FAIL: TINDAKAN TATATERTIB (SULIT) .

PROSEDUR JBB1005 / 100-09 / 10 / 004 Kod Sekolah Kumpulan Utama Tajuk Utama Sub Tajuk Utama (Aktiviti) Sub-sub Tajuk Utama (Sub-Aktiviti) .

PROSEDUR JBB1005 / FP : A-81679 Kod Sekolah Nama Ringkas Bagi Fail Peribadi Nombor Fail Peribadi di Jabatan .

PROSEDUR 100-1 / 01 JBB1005 / 100-1 / 01 150 Pentadbiran Am PEKELILING IKHTISAS 02/10/2008 .

Akhir : Tarikh lampiran/surat terakhir dicatat sebelum fail ditutup. . Bukan tarikh terima surat atau tarikh surat atau tarikh tutup fail.PROSEDUR Pertama : Tarikh kandungan pertama yang dimasukkan ke dalam fail.

KERTAS MINIT PENULISAN : .

. Serah surat kepada Ketua Jabatan untuk diminitkan kecuali surat untuk perhatian. Daftar surat dalam Buku Daftar Penerimaan Surat (Am 10). Dapatkan fail dan kandungkan surat dalam fail berkenaan.PENULISAN Buka surat dan copkan tarikh terima. Serah surat kepada pegawai berkenaan untuk tindakan.

nombor dan bulatan perlu ditanda dengan warna merah.PENULISAN Catatkan bilangan kandungan fail di sudut kanan atas surat. . Nombor kandungan diletakkan dalam bulatan. Surat dihantar keluar. Surat diterima. nombor dan bulatan perlu ditanda warna biru atau hitam.

Surat-surat keluar dicatat dengan dakwat biru/hitam. Kertas minit digunakan untuk mencatat semua surat-surat masuk dan keluar serta tindakan atau catatan berkaitan dengan isi kandungan surat-surat berkenaan.PENULISAN Setiap fail perlu ada kertas minit. Surat-surat masuk dicatat dengan dakwat merah. .

………….PENULISAN Surat bertarikh …………..……… Surat bertarikh …………. dihantar pada . kepada …... ………………………. ……………………….………… ... daripada …………….dikandung pada ..

Minit dengan tulisan tangan hendaklah ditulis dengan jelas. . melainkan perenggan pertama hendaklah diberi nombor.PENULISAN Semua perenggan dalam sesuatu minit.

2. Pend.(AM)4220/2/Jld2/(45) 5.2012 m. Sila berbincang dan maklumkan kepada saya keputusannya.t.4. Pk.s : 1/1 20 dimasukkan 15.4. t. Ringkas tarikh . Terima kasih. Fail : JBB1005/100-01/01/002 Surat / Memo Pekelling bertarikh Pengesahan dalam Perkhidmatan PPP J.Kanan Tadbiran.PENULISAN Kertas Minit No. Kandungan (20) di atas untuk makluman dan tindakan.2012 pada Pen.

2012. Dimaklumkan kepada Pengetua untuk tindakan selanjutnya pada 16.t. Ringkas tarikh . Fail : JBA8011/100-01/01/002 m.s : 1/1 Telah berbincang dan keputusan telah dibuat dan dipersetujui. t.PENULISAN Kertas Minit No.4.

Rujukan Surat. Dipindah Oleh dan Tarikh. Daripada. Pindaan surat perlu mengandungi : Tajuk Surat. No. . Dipindah ke Dalam Fail.PENULISAN Surat-surat tersalah masuk fail.

…………………….……… Daripada: …………......………………………………..…………………………….……………………..……………….………… Dipindah ke dalam Fail: . …. Dipindah oleh: ……………………….….…………………………... Tarikh: …………..……………………………….....…. .PENULISAN Tajuk Surat: ..………………………………………….…….………....………………… …..Rujukan Surat: . No..…………..….…..…..

TUTUP BUKA FAIL PROSEDUR : .

. .Nombor/tajuk fail sama dengan fail asal. .PROSEDUR Membuka Sampul Kecil sebagai Tindakan Fail Sementara .Fail Induk tidak dapat dikesan perlu buka sampul kecil.Jika fail asal tidak dapat dikesan fail baru perlu dibuka.Jadikan sampul kecil sebagai kandungan apabila fail berkenaan dijumpai. .

Di atas kulit fail yang telah ditutup itu hendaklah dipalang dengan dakwat merah dan dicatatkan perkataan ‘DITUTUP – JILID 2 DIBUKA’ dengan dakwat biru atau hitam menggunakan dakwat kekal. .PROSEDUR Fail perlu ditutup sekiranya telah mengandungi 100 kandungan atau ketebalannya 4 sentimeter. mana yang terdahulu.

PROSEDUR 100-1 / 01 JBB1005 / 100-1 / 01 150 Pentadbiran Am PEKELILING IKHTISAS 02/10/2008 .

PROSEDUR Di atas kulit fail yang baru pula hendaklah dicatatkan tajuk dan nombor rujukan yang sama beserta dengan catatan ‘Jilid 2’ (Jld. 100-1 / 01 JBB1005 / 100-1 / 01 Jld. 2).2 151 Pentadbiran Am PEKELILING IKHTISAS .

JOHOR ALAMAT BERTUGAS : PEJABAT PELAJARAN DAERAH PASIR GUDANG d/a SK SERI KOTA PUTERI 4. JOHOR .A (Hons) Teknologi Maklumat (UPSI) 2005 DIPLOMA (edu) (IB Kuala Lumpur) 1992 KEJURULATIHAN : LEAD AUDITOR. 81750 MASAI.SEKIAN HUSSIN BIN HAMIDON PENOLONG PPD PENGURUSAN KUALITI B. BANDAR BARU KOTA PUTERI. JALAN PENAGA. INTERNATIONAL REGISTER OF CERTIFICATED AUDITORS (IRCA UK) 2011 TARIKH LAHIR : 22 OKTOBER 1971 TEMPAT LAHIR : JOHOR BAHRU.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful