Compania Naţională „Transelectrica” – S.A.

Filiala

Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanţă Compania Naţională „Transelectrica” – S.A. a ReţeleiFiliala Electrice de Transport „Smart” – S.A. Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanţă
a Reţelei Electrice de Transport „Smart” – S.A.
Bucuresti, B-dul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, sector 1; Cod poştal: RO -010325
Nr. înmatriculare la Registrul Comerţului: J40/8613/2001; Cod unic de înregistrare: 14232728

Tel.: + 40 21 305.44.02 ; Fax: + 40 21 305.44.00 ; www.smart-sa.ro

SE APROBA DIRECTOR GENERAL

PROCEDURA OPERATIONALA

ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT Cod: SMART– PO – 16.00

Editia: 1 Revizia : 0 Exemplar nr :

AVIZAT: REVIZUIT /VERIFICAT:

Director Directia Tehnica – Sef Serviciu Management Integrat –

Drept de proprietate : SC “Smart” S.A. isi rezerva dreptul de proprietate absoluta asupra prezentului document impreuna cu toate anexele. Orice modificare, copiere partiala sau totala, difuzare sau utilizare a acestui document de/sau catre terte persoane fara acordul scris al conducerii societatii este interzisa. Luna, anul

C e r t i f ic a t N r . 1 1 1 1

I SO 9001

Data 1. rev. PROCEDURA OPERATIONALA ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT Cod: SMART-PO-16.00 Rev. SCOP . “Smart” S.A.C. 2/14 Rev. 0 Nr. 0 Continutul modificarii Elaborare initiala Autorul Nume si prenume Nume si prenume reviziei Semnatura .00 Pag. 0 1 2 3 4 5 LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR Document revizuit : ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT Cod : SMART – PO – 16.S.

2. Conform ISO 9000 : 2005 (SR EN ISO 9000 : 2006) – SISTEME DE MANAGEMET AL CALITATII. PROCEDURA OPERATIONALA ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT Cod: SMART-PO-16. Conform SR OHSAS 18001:2008– Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale . pentru a identifica oportunitatile de imbunatatire si a asigura astfel cresterea satisfactiei clientilor.1. eficace.10.5. Conform Manualului de Managementul Integrat al Calitatii. Imbunatatire continua – activitate repetata pentru a creste abilitatea de a indeplini cerinte de standard si de legislatie specifica in vigoare 3.3. Mediului. Conform ISO 14001 : 2004 (SR EN ISO 14001 : 2005 ) – Sisteme de management de mediu.4 MM .1. • Asigura. 3. vizand ca sistemul integrat de management aplicat sa fie in permanenta corespunzator.Managementul Calitatii.3 MC .planificare.2.ISO 3. DOMENIUL DE APLICARE Prevederile prezentei proceduri se aplica si sunt obligatorii tuturor activitatilor specifice analizei efectuate de management.5 SSM – Securitate si Sanatate in Munca (SSM) / Securitate si Sanatate Ocupationala (SSO) : in procedura se va identifica unic prin SSM 3.6.2.2.2. Principii fundamentale si vocabular. adecvat.A. 3.7.2. 3. Mediului.Sistemul Integrat de Management al Calitatii.2.1. Definitii 3. Face posibila adaptarea si materializarea politicii la fiecare nivel organizatoric. Eficienta – relatie intre rezultatul obtinut si resursele utilizate 3. Mediului.11.2 SIMCMSO .00 Pag. obiectivelor strategice si specifice stabilite 3. precum si imbunatatire continua a eficacitatii procesului . SSM . Cerinte cu ghid de utilizare 3.8. Procedura este destinata tuturor persoanelor/ functiilor/ posturilor implicate in activitatile de analiza si evaluarea sistemelor de management aplicate in SC « Smart » SA. adecvarea si eficacitatea subiectului in cauza in ceea ce priveste indeplinirea indicatorilor de performanta. modul de realizare a managementului procesului “Analiza efectuata de management”. 3.4.1. desfasurare. “Smart” S.9. Conform ISO 9001 : 2008 (SR EN ISO 9001 : 2008) – Sisteme de management al calitatii.1.1. Eficacitate – masura in care sunt realizate activitatile planificate si sunt obtinute rezultatele planificate 3.1. 0 1 2 3 4 5 Prezenta procedura: • documenteaza in mod explicit.1.6 SMI – Serviciul Management Integrat 3.C. Analiza – activitate de a determina conformarea.1. 3. evaluarea continua a performantelor sistemului de management integrat fata de politica si obiectivele declarate. DEFINITII SI PRESCURTARI 3.Managementul Mediului 3.1. Obiectiv – Scop/ Tinta propusa a fi atinsa. In cadrul procedurii se va utiliza prescurtarea SIM. 3/14 Rev. 3.2.1.7 CMCMSSM – Compartimentul de Management al Calitatii.S. Mediului.1. tinere sub control. Conform ISO 14050 : 2009 – Management de mediu – Vocabular . Sanatatii si Securitatii Ocupationale. 2. Cerinte 3. 3. prin aplicare.2. Prescurtari 3. cod:SMART-MCMSSM-ISO.1 Conform Manualului de Management al Calitatii. astfel incat in cadrul SC “Smart” SA sa fie asigurate conditiile pentru desfasurarea analizelor efectuate de conducere pe toate nivelurile ierarhice. 3.1. Sanatatii si Securitatii in Munca cod : SMART–MCMSSM. Sanatatii si Securitatii Ocupationale .

ISO ISO 9000:2005 (SR EN ISO 9000 : 2006) . fise de post).1.D.4. 0 1 2 3 4 5 4.A. 4. aprobate si realizate in urma analizelor efectuate de management. Planificare 5.MCM sucursale ●Resp. RESPONSABILITATI executiv sucursala ●D.S. • Crestere numar sugestii de imbunatatire a eficacitatii proceselor. Cerinte. dispozitii.9. DETALII PROCEDURALE 5.00 Pag.1. SR OHSAS 18001:2008–Sisteme de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale. DOCUMENTE DE REFERINTA 4.7. ISO 14001 : 2004 (SR EN ISO 14001 : 2005) – Sisteme de management de mediu. Manualul de Management Integrat al Calitatii. 4/14 Rev.la nivel de sucursale 5. 4.3. 4. 4. Proprietarii de procese • Persoana/ functia responsabila cu indeplinirea masurilor dispuse ●Resp.5. “Smart” S. 5. Principii fundamentale si Vocabular.Sisteme de management al calitatii. cod : SMART –MCMSSM.2. Tehn. OUG 195/2005 privind protectia mediului devenita legea 265/2006 Prevederi si reglementari legale in vigoare aplicabile Cerinte organizationale interne (regulamente.2. Cerinte cu ghid de utilizare. 5.6. Stabilire Indicatori de performanta ai procesului: • Pondere crescatoare a masurilor de imbunatatire propuse. 4. 4.1.8. Stabilire Obiective operationale pentru proces: • Tinerea stricta sub control a indeplinirii masurilor de imbunatatire rezultate in urma desfasurarii analizelor efectuate de management • Colectarea de sugestii/ propuneri ale proprietarilor de procese participanti la analizele efectuate de management 6. 4. facute de catre participantii la analizele efectuate de management.2.2. Mediului. ISO 9001 : 2008 (SR EN ISO 9001 : 2008) .1.MCM executiv . 4. • ●Dir. Sanatatii si Securitatii Muncii. PROCEDURA OPERATIONALA ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT Cod: SMART-PO-16. 4. Elementele de definire a procesului Identificarea elementelor de definire Tipul procesului Elemente/ procese din amonte Furnizori interni Procese din aval Clienti interni Proprietar de proces Explicitare Proces managerial ►Politica generala si obiectivele strategice ale organizatiei ►Procesele identificate in organizatie Proprietarii proceselor identificate in organizatie Toate procesele identificate in organizatie Proprietarii de procese Seful Serviciului de Management Integrat (Sef SMI) – la nivel de executiv. DESCRIERE PROCES 5.1.1.SISTEME DE MANAGEMENT AL CALITATII. contracte. Suc.10.T. Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca si HG 1425/2006 privind normele de aplicare a legii ISIE-001-Instructiuni specifice de SSM aplicate in activitatile desfasurate de catre SC Smart la instalatiile electrice. decizii.2.2.C. CMCMSSM .

4.04. 5. Sucursale ●CMCMSSM ●D.T.2. 5. in maxim 24 de ore de la inchideea reuniunii.03.2.4.2.MCM executiv ●Resp. Deschidere reuniune prin prezentarea si aprobarea ordinii de zi.MCM sucursale ●Dir. Sucursale ●CMCMSSM ●Dir. Desfasurare: 5.2.2.General ●Dir. Tehn.2. ●Dir.2.2.00 Pag.2.D. Resurse necesare • Resurse umane: personal competent implicat in derularea activitatilor specifice acestui proces. PROCEDURA OPERATIONALA ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT Cod: SMART-PO-16. Avizare program de masuri.2.00.00.MCM executiv sau sucursale) cu minim 72 de ore inaintea desfasurarii analizei.2.MCM executiv ●Dir.2.02 5.2.2.2.2.1. 5/14 Rev.2.4.2.01. Eliberare rapoarte solicitate prin ordinea de zi specificata in convocator si transmiterea acestora la secretariatul reuniunilor de analiza (asigurat de Resp.4. Prezentarea acestora la conducerea de varf a organizatiei cu 24 de ore inaintea reuniunii.A.4. Tehn.5.1.2.2.2. Stabilire data pentru efectuarea AM. Tehn. ●Sef SMI ●Dir. Transmitere documente rezultate in urma sedintei de analiza ●SMI ●D.1.2.C. Se utilizeaza formularul cod:SMART-PO-16.00. Suc . • Resurse financiare: buget 5.2.8. 5. birotica. ●Sef SMI ●Dir.2. Suc ●Dir. Difuzare program de masuri elaborat la maxim 72 de ore de la desfasurarea analizei.General ●Resp.3.00. instruiri specifice. Sucursale Participanti 5. Aprobare Raport de stadiu 5. 5.00. 5.2.7.3.T. Sucursale ●Resp.D. • Resurse informationale: standarde.4.2. • Resurse materiale: echipamente si dispozitive de monitorizare.2. Inchidere reuniune si semnare proces verbal elaborat.4.MCM sucursale ●Resp. Se utilizeaza formularul cod:SMART-PO-16. Elaborare Raport de stadiu. masurare si inregistrare.General ●Dir. Tehn.3. Suc ●CMCMSSM ●Resp. 5. ●Dir.4. imprimare si multiplicare.2. 5.2.1. tuturor persoanelor implicate in implementarea masurilor dispuse.S. Identificare elemente de intrare (ordinea de zi) necesare a fi prezentate spre dezbatere in analiza efectuata de management(acestea vor cuprinde minim documentele de intrare stabilite prin formularul cod: SMART-PO-16.1. Sucursale ●Resp.D. Analiza si aprobare program de masuri elaborat. papetarie. 5.2. Desfasurarea propriu-zisa a reuniunii 5.1. Elaborare program de masuri rezultat in urma dezbaterilor si a concluziilor analizei. cod:SMART-PO-16. Suc ●Dir.MCM executiv • ●Resp.2.2.4. ●Dir. “Smart” S.MCM sucursale ●Dir.2.MCM executiv ●Dir.General ●SMI ●CMCMSSM ●Dir.2.4.2.General • ●Dir.2. 5.2. Analiza prealabila si sinteza rapoartelor primite. Suc ●CMCMSSM ●Dir. Avizare Raport de stadiu 5. Sucursale ●Dir.2. Dezbaterea elementelor de intrare (puncte pe ordinea de zi) cu inregistrarea in procesul verbal al reuniunii a problemelor/ discutiilor.2.MCM sucursale Persoanele implicate ●D.4. 5.1.2. Elaborare rezultate (elemente de iesire ale reuniunii) 5. Tehn.General ●Resp.6.2.3.T.2. 0 1 2 3 4 5 5.2.1. Intocmire convocator conform cu minim 15 zile inainte de data planificata si difuzare copii ale acestuia in regim controlat tuturor persoanelor implicate. formular cod: SMART-PO-16. Pregatirea reuniunii 5.General ●SMI ●Dir.1.2.2. literatura de specialitate. PC-uri si consumabile pentru redactare. legislatie specifica in vigoare. Sucursale ●D.D.T.02).2.

La sedintele de analiza participa:  Director General.01 7. RAPOARTE SI INREGISTRARI 7.1. anexele acestuia formular cod : SMART-PO-16.2.Masurare rezultate proces prin: • Evaluare grad de realizare indicatori de performanta si obiective operationale prescrise. • Analiza dinamicii gradului de realizare a indicatorilor de performanta si de indeplinire a obiectivelor operationale.2.2.3. 8.3. formular cod : SMART-PO-16.00. ●Sef SMI ●Sef SMI ●CMCMSSM ●CMCMSSM ●Sef SMI • ●CMCMSSM Proprietarii de procese implicati ● SMI ●CMCMSSM ●Dir. Masurile de imbunatatire a eficacitatii procesului se dezbat in analiza efectuata de management si se implementeaza pana la reuniunea urmatoare.2.2. 0 1 2 3 4 5 (raportul privind stadiul SIM. Directorul General si echipa manageriala analizeaza anual sau ori de cate ori este necesar SIM din cadrul executivului si sucursalelor pentru a se asigura ca acesta este adecvat . • Evaluare grad de realizare masuri stabilite in programul de masuri rezultat in urma analizei.2.1.2. 5. Verificare 5.3. etc.1. PROCEDURA OPERATIONALA ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT Cod: SMART-PO-16.1.  Sef Serviciu Management Integrat .4. Convocator. cu respectarea procedurii SMART-PO-01. Program de masuri la nivel de sucursala.A.4.2.4. 5.4.00. PRECIZARI 8. Imbunatatire 5. Proces Verbal de Analiza a Managementului .03 7. 6/14 Rev.General ● SMI ●Dir.S. Executiv 8.  Directorul Directiei Tehnice. “Smart” S.02 7. . sunt stabilite masuri de imbunatatire specifice. 5.00.00.3.1. Monitorizare proces prin: • Evaluare grad de respectare a cerintelor si mentinerea starii de conformitate a tuturor activitatilor documentate in raport cu cerintele.3.2. Retragere documente anulate si difuzarea controlata a celor revizuite.C. 5. Programe de imbunatatire a SIM . 5.4. 5. formular cod : SMART-PO-16.2.) la Serviciul Management Integrat –Executiv.00 Pag. Raportul de stadiu al SIM la data analizei si dupa caz.1.00 (Controlul documentelor). eficace si eficient si ca politica si obiectivele prestabile sunt indeplinite.2.2.04 8.1.3. Pe baza analizei rezultatelor inregistrate in urma desfasurarii actiunilor de la pct. formular cod : SMART-PO-16. Sucursale ●CMCMSSM 7.

ca invitate.3. produse/servicii si pentru satisfacerea clientilor. 8. eficace si eficient si ca politica si obiectivele prestabilite sunt indeplinite.    8. PROCEDURA OPERATIONALA ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT Cod: SMART-PO-16. 8.  strategii de reducere a riscului si imbolnavirilor profesionale.1.2.  planurile de prevenire si reducere a pierderilor pentru riscurile identificate.C.2. 8. inclusiv a celor specifice domeniului nuclear. La sedinta de analiza de management din sucursala participa:  Directorul sucursalei  Directorul Tehnic  Directorul Economic  Responsabilul MC / MM / SSM din sucursala  Sefii de compartimente din sucursala  Sefii centrelor de mentenanta La sedintele de analiza pot participa ca invitate si alte persoane implicate in derularea proceselor cu impact asupra calitatii.2. Elementele de iesire ale analizei efectuate de management includ orice decizii si masuri/ actiuni referitoare la: a) imbunatatirea eficacitatii si eficientei SIMCMSSO si a proceselor sale. “Smart” – S. Sedintele de analiza a managementului sunt prezidate de Directorul General/ Directorul de sucursala. Elementele de iesire selectate sunt comunicate directiilor si sucursalelor prin Decizii sau “Programe de masuri” pentru a arata intregului personal modul in care procesul de analiza efectuata de management conduce la imbunatatiri. 0 1 2 3 4 5 Directorul Directiei Economice.  evaluarea adecvarii structurii si resurselor organizatorice. 8. mediului si sso. e) orice decizii si actiuni referitoare la indeplinirea cerintelor CNCAN si altor organe de reglementare. Elementele de iesire ale analizei la nivel de Executiv/ Sucursala 8. Sucursala de mentenanta 8. d) oportunitatea revizuirii documentelor sistemului integrat de management al calitatii. cand este cazul.  strategii si initiative pentru marketing. “Smart” S. 7/14 Rev. impreuna cu ceilalti membri din echipa manageriala analizeaza semestrial sau ori de cate ori este nevoie SIM din cadrul sucursalei pentru a se asigura ca acesta este adecvat. .1.4. La sedintele de analiza pot participa. pentru activitati in domeniul nuclear. Responsabilii MC/ MM/ SSM din Executiv Sefii de compartimente din executiv/.3. b) imbunatatirea produsului/serviciului in raport cu cerintele beneficiarului/clientului.A.3. prin stabilirea modificarilor necesare in activitatea viitoare de C+M in domeniul nuclear. Directorul sucursalei. protectiei mediului si muncii din sucursala. f) ”utilizarea experientei dobandite”.00 Pag.C. rezultate in urma evaluarilor informatiilor relevante din activitatea de C+M care a fost realizata (daca e cazul). si alte persoane implicate in derularea proceselor cu impact asupra calitatii.2.  informatii pentru planificarea strategica pentru necesitatile viitoare ale S.  obiective de imbunatatire a performantei organizatorice. Elementele de iesire suplimentare pentru cresterea eficientei pot include:  indicatori de performanta pentru procese si produse.S. c) necesitatea de resurse. sau de persoanele desemnate de acesta.2. protectiei mediului si muncii din executivul societatii.A.

6. 8. prin grija Responsabilului MCM din Executiv. se pastreaza la SMI si sunt tratate conform procedurii “Controlul inregistrarilor”.10.A. inclusiv pentru activitatile din domeniul nuclear 8.S. Monitorizarea indeplinirii la termen a masurilor stabilite se face prin grija Reprezentantului Managementului si a Responsabililor MCM/ SSM din Executiv / Sucursala. resurse.C. 8. cand se primesc reclamatii verbale sau scrise sistematice ale clientilor privind deficiente referitoare la calitate.A. procese verbale. Modul de rezolvare a masurilor trecute in Procesul Verbal / Programul de imbunatatire vor fi evaluate cu ocazia urmatoarei sedinte de analiza a managementului. programe de masuri) sunt difuzate in toate entitatile SC Smart SA. Analiza SIM se extinde si asupra activitatii personalului de conducere si de executie. Documentele rezultate in urma analizelor efectuate de management (rapoarte de stadiu. Hotararile sedintelor de analiza efectuata de management sunt consemnate intr-un Proces Verbal.8. se vor trage concluzii referitoare la tot anul. Procesul Verbal de Analiza Managementului cuprinde concluziile asociate fiecarui aspect precizat in ordinea de zi.11. performantele activitatilor derulate sunt/sau pot fi afectate.12. 8. “Smart” – S.5.C. 8. PROCEDURA OPERATIONALA ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT Cod: SMART-PO-16. 3. Acestea sunt considerate inregistrari ale Sistemului de Management.7. precum si a personalului care efectueaza audit si a celui care consemneaza conformitatea produsului/ serviciului cu cerintele de calitate. aprobat de Directorul General/ Directorul sucursalei.00. La analiza anuala. cat si in urmatoarele situatii: 1. cod: SMART-PS-02. “Smart” S.9. 8. 8. termene de realizare si dupa caz. Concluziile analizelor de management sunt sintetizate in Masuri / Programe de imbunatatire. protectia mediului sau nerespectarea reglementarilor SSM 2. cu precizarea clara a responsabilitatilor. respectiv Sucursala. .00 Pag. 8.. cand se fac schimbari semnificative in Sistemul Integrat de Management al S.Analiza SIM se efectueaza atat ca evaluare sistematica si independenta a eficacitatii acestuia. 8/14 Rev. 0 1 2 3 4 5 8. cand se considera ca datorita defectiunilor/observatiilor si neconformitatilor aparute.13.

0 1 2 3 4 5 SE APROBA DIRECTOR GENERAL/DIRECTOR CONVOCATOR pentru participarea la sedinta de analiza de management din data de ………….A.C. MCM/SSM Formular cod : SMART-PO-16.. ► Documentaţia care urmează a fi analizata : ► Elaborator : Nr.. 9/14 Rev. “Smart” S. PROCEDURA OPERATIONALA ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT Cod: SMART-PO-16. crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Numele si prenumele Functia Direcţia / Serviciul/ Compartimentul Semnatura Director Directia Tehnica /Director tehnic INTOCMIT. ora ……………..00 Pag.01 .00.S.

Programul de masuri de imbunatatire a SIM in domeniul clasic si nuclear VIZAT: Director Directia Tehnica/Director tehnic Intocmit: MCM/SSM Formular cod : SMART-PO-16. 2. Elemente de iesire ale analizei de management 1. Feedback-ul de la clienti si alte parti interesate. Analizele de management de la nivelul Sucursalelor de Mentenanta pentru perioada analizata. . MEDIULUI. B. 5. “Smart” S. proiectare.A. Sistemul de Management al calitatii in cadrul Laboratoarelor de Incercari apartinand SC Smart SA. Mediului.A. Sistemul Integrat de Management al Calitatii. Analiza incidentelor. 9. inclusiv reclamatiile. Comunicarea cu partile interesate . Schimbarile ce ar putea influenta SIM si recomandarile de imbunatatire. Stadiul realizarii “Programului de masuri” rezultat din precedenta “Analiza de management”. “Smart” S. . in urma analizarii “Chestionarelor de evaluare a satisfactiei acestora”.S. 8.A. Performanta functionarii procesului de baza si a proceselor suport ale SIM si conformitatea serviciului. Declaratia de Politica. PROCEDURA OPERATIONALA ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT Cod: SMART-PO-16. punere in functiune. Analiza neconformitatilor identificate si stadiul implementarii si eficacitatii actiunilor corective si preventive. Evaluarea gradului de conformare a SIM cu cerintele legale aplicabile si alte cerinte.. Stadiul indeplinirii “Obiectivelor specifice derivate din obiectivele generale / strategice pe anul 2008” la nivelul S. 16.C. 11. Obiectivele si Angajamentul Conducerii S. 10/14 Rev. 13.02 rev. 0 1 2 3 4 5 Aprobat Director General/ Director RAPORT PRIVIND STADIUL SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT AL CALITATII. SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA Perioada analizata: A.Executiv.C. Instruirea personalului. 7. 12. operare. Securitatii si Sanatatii in Munca completat cu cerintele CNCAN: .Modul cum sunt aplicate cerintele de reglementare ale CNCAN si a altor organizatii de reglementare. dezvoltare. Mediului. 3.A. in domeniul Calitatii. Concluzii 2. .5 .00 Pag.Date necesare in scopul “utilizarii experientei dobandite”.Smart”-S.. Rezultatele auditurilor interne combinate si externe efectuate in perioada de timp la care se refera “Raportul de stadiu”.Performanta proceselor in domeniul nuclear.00.C.C. Securitatii si Sanatatii in Munca pentru anul 2008. 10. accidentelor. 14. cum sunt informatiile identificate in activitatea de constructii – montaj care sunt relevante pentru viitoarele activitati de aprovizionare. 15. Stadiul evaluarii factorilor de risc. Documente de intrare 1. “Smart” S. 6. Evaluarea performantelor de mediu ale societatii. Evaluarea gradului de motivare a salariatilor S. 4.

A.S.00. PROCEDURA OPERATIONALA ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT Cod: SMART-PO-16.00 Pag.C. Formular cod : SMART-PO-16. Securitatii si Sanatatii in Munca din data de ……………. crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Numele si prenumele Functia Direcţia / Serviciul/ Compartimentul Semnatura Intocmit.5 . Referitor: Date de intrare : Date de iesire (Concluzii): Participanţi: Nr. “Smart” S. 11/14 Rev. 0 1 2 3 4 5 APROBAT Director General/ Director PROCES – VERBAL al sedintei privind Stadiul Sistemului Integrat de Management al Calitatii. Mediului.03 rev.

.... 0 1 2 3 4 5 Se aproba Director General/Director PROGRAM DE MĂSURI privind imbunatatirea Sistemului Integrat de Management Calitate.A. Masuri in domeniul Managementului Mediului C... Nr. Denumire Mod de realizare măsură/acţi une A.. Masuri in domeniul Managementului Calitatii B..S.... Masuri in domeniul Managementului SSM D. MCM/SSM Obiective din politica Termen Responsabil Emitent Observatii Formular cod : SMART-PO-16....C. Director Directia Tehnica/ Director Tehnic Intocmit...00. PROCEDURA OPERATIONALA ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT Cod: SMART-PO-16. “Smart” S.... Securitate şi Sănătate în Muncă in domeniul clasic si nuclear (SIM) ....00 Pag... Mediu.. crt..5 .04 rev. 12/14 Rev.. Altele Vizat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful