You are on page 1of 2

KUIZ MATEMATIK TAHUN 3

2011
Nama: _____________
Kelas : ____
Arahan: Kuiz ini mengandungi 20 soalan. Sila jawab semua
soalan yang diberikan. Kerja-kerja pengiraan boleh dilakukan
menggunakan kertas kosong yang disediakan. Cuma jawapan
sahaja yang perlu ditulis di atas kertas ini. Pemenang akan
dipilih berdasarkan bilangan soalan yang dijawab dengan betul.

1)

325 + 170 = ____

2)

79 + 1193 = ____

3)

16 + 7 + 508 = ____

4)

311 + 76 + 8109 = ____

5)

2005 + 163 = _____

6)

18 – 2= ____

7)

193 – 139 = _____

8)

2576 – 1043 = _____

9)

7341 – 69 = _____

10)

9876 – 12 – 3256 = ____

11) 8 x 9 = ___ 12) 11 x 4 = ____ 13) 25 x 3 = _____ 14) 13 x 7 = _____ 15) 45 x 9 = ____ 16) 64 ÷ 2 = _____ 17) 95 ÷ 5 = _____ 18) 231 ÷ 7 = ____ 19) 840 ÷ 6 = ____ 20) 127 ÷ 9 = _____ SELAMAT MENJAWAB . ..