You are on page 1of 4

Tahun: 1 Bidang: Mengenal Kraf Tradisional Aktiviti: Anyaman Tema: Alam Semulajadi Tajuk: Kelarai Mata Bilis Masa:

60 minit Media: alatan: gunting Bahan: kertas lukisan, kertas warna, gam Bahan Bantu Mengajar: contoh hasil kerja EMK: Keusahawanan

Standard Kandungan: 1. Murid dapat mengenal, menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 2. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 3. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D 4. Murid dapat membuat aspresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual

Standard Pembelajaran: 4.1 Persepsi Estetik 4.1.1 Unsur seni 4.1.1.1 4.1.1.2 4.1.1.3 4.1.1.4

Garisan- lurus dan selari Rupa- geometri Jalinan- tampak dan sentuh Warna- primer

4.1.2

Prinsip Rekaan 4.1.2.1 Ritma dan pergerakan- ritma biasa

4.2 Aplikasi Seni 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media 4.2.1.1 Alatan- gunting 4.2.1.2 Bahan- gam

4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan binaan 4.2.2.1 Teknik- anyaman kelarai 4.3 Ekspresi Kreatif 4.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 4.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 4.3.3 Memahami teknik dalam penghasilan kraf 4.3.3.1 Teknik- anyaman kelarai 4.4 Apresiasi Seni 4.4.1 Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan 4.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

Standard Pembelajaran Persepsi Estetik Guru menunjukkan beberapa contoh kelarai

Illustrasi aktiviti

Aplikasi Seni I. Guru menerangkan cara pelaksanaan untuk menghasilkan sesuatu aktiviti anyaman II. Murid mengeluarkan jenis media yang digunakan.

Ekspresi Kreatif Murid menjalankan aktiviti binaan dengan bimbingan guru Langkah 1: Murid menggunting kertas lukisan mengikut garisan kasar kelarai yang telah disediakan

Langkah 2: Murid menggunting kertas warna mengikut saiz yang sesuai

Langkah 3: Murid menganyam kertas warna pada dasar kelarai mengikut urutan kertas warna yang digunting

Apresiasi Seni I. Murid mempersembahkan karya yang telah dihasilkan. II. Guru merumus isi pembelajaran dan pengajaran.

Disediakan oleh: Magdeline Ensimai ( SK Ulu Bawan) Kiah Sakudan (SK Nanga Balingiau) Eve Lona Iran (SK St Francis Xavier) Gawai Merom (SK Nanga Tada) Pitrus Kassim (SK Nanga Lipus) Hii Lu Nguong (SJK (c) Ming Wok) Salimah Bt Jos(SK Nanga Machan) Suraimie Bt Raie(SK Nanga Jagoi) Charles Thomas Kana (SK Ulu Machan)