Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media

: : : : : : :

1 Membentuk dan Membuat Binaan Origami Alam Semula jadi Anjing kegemaran saya 1 jam Alat : (tiada) Bahan : kertas origami atau kertas A4, gam, dan pensel warna

Bahan Bantu Mengajar

:

Contoh origami anjing yang sedia ada

EMK

:

Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, bentuk, warna, dan imbangan)yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan origami 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan origami. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan origami. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah

STANDARD PEMBELAJARAN 3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1 Rupa – geometri

3.1.1.2 Bentuk – konkrit 3.1.1.3 Warna – primer dan sekunder 3.1.2 Prinsip rekaan 3.1.2.1 Imbangan – simetri

3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.2.1.1 Alat – (tiada) 3.2.1.2 Bahan – kertas A4 berwarna, gam, dan magic pen 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan binaan. 3.2.2.1 Teknik – lipatan

3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D. 3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam panghasilan karya 3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual

3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. 3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan. 3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.

STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik 1. Guru memberi teka teki kepada muridmurid “berkaki empat,

ILUSTRASI AKTIVITI

badan berbulu, berlari cepat, kawan baik polis, kawan baik kita juga, menolong kita menjaga rumah. Apakah ia? “

2. Murid-murid menjawab teka teki tersebut 3. Guru mengaitkan anjing dengan pelajaran hari ini. 4. Guru menerangkan unsur bentuk, warna, dan rupa dalam penghasilan origami anjing.

Aplikasi Seni 1. Guru menunjukkkan cara membuat origami anjing 2. Murid menyatakan bahagian-bahagian anjing yang terdapat pada origami. 3. Murid diminta mengeluarkan kertas yang akan digunakan untuk menghasilkan origami.

Ekspresi Kreatif
1. Murid menghasilkan origami anjing

dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut.

Langkah 1

Menyediakan kertas origami atau

kertas A4.

Bentukkan kertas A4 menjadi satu segi empat sama sisi

Langkah 2

Lipatkan segiempat sama sisi menjadi bentuk segi tiga

Lipatkan satu pertiga sisisegi tiga menuju ke tepi utuk dijadikan telinga

Langkah 3

Selepas itu, bahagian bawah segi tiga yang asal untuk membentuk dagu anjing

Langkah 4

Kemudian lukiskan mata hidung mulut dan lidah anjing

Apresiasi Seni
1. Murid menceritakan pengalaman

masing-masing semasa penghasilan origami anjing.
2. Murid menerangkan fungsi dan corak

pada origami anjing yang dihasilkan.
3. Guru membuat rumusan tentang hasil

yang telah dibuat

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful