You are on page 1of 4

Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media

: : : : : :
:

1 Mengenal Kraf Tradisional Wau - Mewarna Alam Benda Wau Bulan 60 minit Alat : (tiada) Bahan : lakaran wau pada kertas A4, krayon, pastel, atau pensel warna

Bahan Bantu Mengajar EMK

: :

Model wau dan CD lagu Wau Bulan Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan , rupa, jalinan, warna, kontra, dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan wau dengan mewarna. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan wau. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan wau. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN 4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 4.1.1 Unsur seni 4.1.1.1 Garisan melengkung

4.1.1.2 Rupa organik dan geometri 4.1.1.3 Jalinan tampak 4.1.1.4 Warna primer 4.1.2 Prinsip rekaan 4.1.2.1 Kontra warna 4.1.2.2 Imbangan simetri 4.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. 4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.2.2.1 Alat (tiada) 4.2.2.2 Bahan lakaran wau pada kertas A4 , krayon, dan bahan gantian 4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya. 4.2.3.1 Teknik lukisan 4.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D. 4.3.1 Mengaplikasi pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D 4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.3.1.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja

4.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4.4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan. 4.4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis. 4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.

STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik 1. Guru menunjukkan gambar 2. Guru bertanya tentang permainan tradisional yang ditunjukkan dalam gambar 3. Murid menjawab berdasarkan pengetahuan mereka

ILUSTRASI AKTIVITI

Aplikasi Seni 1. Menunjukkan contoh wau sebenar. 2. Bersoal jawab tentang: 3. Unsur Seni garisan, rupa, warna, dan jalinan Prinsip Rekaan kontra (warna) dan imbangan (simetri). 4. Menyusun proses penghasilan bagi mendapatkan idea perancangan proses kerja.

Ekspresi Kreatif Langkah 1


Mengedarkan lakaran wau. Memilih media dan warna yang digemarinya.

Langkah 2

Mewarna lakaran corak dengan pensel warna, pastel atau krayon.

Langkah 3

Membuat kemasan.

Apresiasi Seni 1. Mempamerkan hasil kerja dan bercerita mengenainya. 2. Contoh : wau terkenal di pantai timur terutama di Kelantan. Biasa dimainkan selepas musim menuai padi. Wau yang dipasang busur akan mengeluarkan bunyi. 3. Mempamerkan karya seni pada papan pamer.