You are on page 1of 2

LAPORAN POST MORTEM : UJIAN BULAN MAC MATA PELAJARAN NAMA GURU : BAHASA MELAYU KEFAHAMAN : 1.EN.

ISMAIL BIN HJ MAT SAAD 2.EN.ABDUL GHANI BIN GHAZALI BIL CALO N AMBIL 61

TAHUN KELAS

: 2013 :6

BIL

MATA PELAJARAN B. MELAYU PEMAHAMAN

A BIL 3 % 4.92 BIL 23

B % 37.70 BIL 17

C % 27.87 BIL 17

D % 27.87 BIL 1

E % 1.64

LULUS BIL 43 % 70.49

GPMP

1

2.84

KELEMAHAN-KELEMAHAN: 1. Murid tidak aplikasi teknik menjawab yang telah diajar 2. Murid tidak memahami kehendak soalan, hanya baca sekali. 3. Tiga orang murid tidak menguasai kemahiran membaca dan menulis 4. Murid tidak membaca petikan bagi soalan 31 – 40.

TINDAKAN: 1. Latih tubi menjawab soalan-soalan daripada negeri lain atau soalan-soalan bermutu daripada buku latihan. 2. Penekanan supaya kurangkan kesalahan menjawab soalan 1 – 20. Murid membuat analisa kendiri setiap kali ujian/latihan 3. Perbanyakkan latihan membaca petikan dan menjawab soalan pemahaman ( Soalan 31 – 40 )

4. Murid ditekankan supaya membaca soalan lebih dari sekali. Gunakan teknik eliminasi (singkir jawapan tidak logik/salah) .