You are on page 1of 11

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România Filiala ARGEȘ

PROGRAM PREGĂTIRE STAGIARI ANUL 2

Studii de caz la disciplina Contabilitate Lector formator Lect.univ.dr. Ştefan Bunea Director INDP

Pitești

2013

1

. CECCAR asigură asistenţă în acest proces prin sistemul colectiv de stagiu. în timpul anilor de stagiu este necesar. Este ştiut faptul că în activitatea sa curentă expertul stagiar se manifestă profesional într-un cadru limitat în care valorifică doar o parte din cunoştinţele şi competenele pe care le posedă. 3)Stagiarul are obligaţia ca în timpul stabilit de lector până la organizarea colocviului de evaluare finală să îşi încheie programul de pregătire şi să finalizeze rezolvarea celor 14 de studii de caz. 1)În formare sa la disciplina Contabilitate stagiarul anului II are obligaţia de a parcurge tematica şi bibliografia aferentă acestei discipline şi de a rezolva sub coordonarea lectorului formator un număr de 14 de studii de caz. acesta să se preocupe şi de actualizarea. 2)Lectorul are sarcina de a stabili programul de pregătire al fiecărui stagiar şi de a comunica direct cu acesta ori de câte ori este solicitat. Iată de ce.Instrucţiuni: Procesul de pregătire profesinală este un proces continuu ce are ca obiective menţinerea cât şi dezvoltarea de cunoştinţe. Evaluarea finală va presupune și o testare prin probă scrisă. Stagiarul se va afla sub tutela unui lector formator care îi va coordona activitatea de studiu şi îl va consilia în efortul său de a asimila cunoştinţele şi practicile specifice disciplinei pentru care lectorul este abilitat de către CECCAR. menţinerea şi dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor sale. 6)Corespondenţa dintre lector şi stagiari va fi accesată şi de responsabilii din cadrul filialei prin primirea parolei adresei de email. 4)La sfârşitul perioadei de pregătire stagiarul va depune la filială dosarul cu studiile de caz rezolvate şi comentate şi va susţine în cadrul unui colocviu (probă orală) unul din cele 14 studii de caz la alegerea lectorului formator. Există astfel riscul ca o parte semnificativă din acumulările sale profesionale să se piardă. Testul va include un număr de studii de caz pentru fiecare dintre activitățile/disciplinele parcurse pe perioada de pregătire. ca pe lângă lucrările profesionale pe care stagiarul le are de realizat. competenţe şi abilităţi profesionale. 2 . 5)Stagiarul va primi o adresă de email prin care va coresponda cu lectorul formator (stagiuarges@yahoo.com). cazuri etc. Pe de altă parte el resimte necesitatea lărgirii bagajului de cunoştinţe şi deprinderi pentru a putea fructifica oportunităţile pe care piaţa serviciior profesionale le oferă la un moment dat. acordand consultaţii necesare însuşirii corecte a cunoştinţelor şi formării adecvate a deprinderilor privind rezolvarea de speţe.

2012 3 . publicat în Monitorul Oficial nr.Tematică 1.Politici contabile conforme OMFP 3055/2009 Bibliografie recomandată (studiile de caz au fost elaborate pe baza următoarelor surse): ***Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene. 3.mfinante.055/2009. Unele aspecte privind aplicarea reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a C. 882 din 29.E.pdf ***. 2.11. *** Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat . *** Ordinul ministrului finanţelor publice nr. Ghid practic de aplicare a reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene aprobate prin OMFP nr. aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2009. Editura CECCAR.ro/static/10/mfp/reglementaricontabile/Ghid_27092010. Bucureşti.Concepte fundamentale și principii generale prevăzute de OMFP 3055/2009 2.2010 ***. Ghid practic disponibil la http://discutii. Editura CECCAR.869/2010 pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile publicat în Monitorul Oficial nr. parte componentă a reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. 766 bis din 10.12. 3055/2009 . 2010.

000 lei 5121 Conturi la bănci în lei = % 1012 Capital social subscris și vărsat 768 Alte venituri financiare 110.02.02.000 lei și un plus la inventar de 3 cutii de bomboane al căror cost de achziție total este 2. a primit suma de 110. În registrul jurnal. Contabilul efectuează următoarea înregistrare în contabilitate: 600 lei 607 Cheltuieli privind mărfurile = 371 Mărfuri 600 lei Apreciați ca fiind corectă soluția contabilului date fiind principiile contabile gererale și regulile de inventariere? Argumentați.400 lei.A.Studii de caz 1. emisiunea de acțiuni a fost înregistrată astfel: 110.000 lei reprezentând aportul în numerar la capitalul social al unui asociat (s-au emis 10. 2.000 lei (TVA inclus) pentru o vânzare care va avea loc la data de 25. încasează la data de 10.La societatea ALFA S.000 lei 100.000 acțiuni la prețul de emisiune de 11 lei/buc.02.A. 3. La 25.2012 are loc vânzarea 4 .Societatea ALFA S.2012 un avans de 1. (magazin de desfacere cu amănuntul) se organizează inventarierea anuală.A.2012.000 lei 10.Societatea ALFA S. Se constată un minus la inventar de 100 pachete biscuiți al căror cost de achiziție total este de 3. valoarea nominală fiind de 10 lei/buc).000 lei Apreciați corect modul de înregistrare în contabilitate a acestei tranzac ții având în vedere conceptele fundamentale și principiile de bază ale contabilității? Argumentați.

02.2012: 2. înainte de lucrările de închidere.200 lei. fapt confirmat de evoluția cursului după această dată.000 euro (sold în devize).12. prețul de vânzare fiind de 2.480 lei 2.12. TVA 24%.000 lei -la 25. În primele două luni ale anului 2013 cursul de schimb a scăzut sub 4. Contabilul efectuează următoarele înregistrări în Registrul jurnal al lunii februarie: -la 10.2012: 1. o datorie fa ță de un furnizor extern de 10. Cursul de schimb la sfârșitul exercițiului financiar a fost de 4.A.000 lei. costul mărfurilor vândute fiind de 1. 4.02.000 lei 607 Cheltuieli privind mărfurile = 371 Mărfuri 1. deține la 31.40 lei/euro.000 lei 5121 Conturi la bănci în lei = 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 1.480 lei 4111 Clienți = % 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 4427 TVA colectată 2.2012.200 lei. motivând că creșterea cursului la 31.2012 a fost una conjuncturală și temporară.65 lei/euro. 5 .000 lei și 1.Societatea ALFA S.500 lei.mărfurilor. soldul în lei fiind de 44.000 lei 480 lei și 500 lei 607 Cheltuieli privind mărfurile = 371 Mărfuri 500 lei Apreciați ca fiind corectă soluția dată de contabil având în vedere conceptele fundamentale și principiile contabile generale? Argumentați răspunsul. Contabilul ia decizia de a prezenta datoria în devize la valoarea de 44.

000 lei 1621 Credite bancare pe termen lung = 4551 Asociați conturi curente 50.2012.000 lei -la 25.000 lei 4551 Asociați conturi curente = 5121 Conturi la bănci în lei 50. 6.R.L.La data de 27.Cum apreciați soluția la care a recurs contabilul la această dată având în vedere conceptele fundamentale și principiile contabile generale? Argumentați răspunsul.000 lei Apreciați ca fiind corecte soluțiile contabilului date fiind conceptele fundamentale și principiile contabile generale? Argumentați.2012 societatea ALFA S. asociatul unic care este și administratorul societății solicită contabilului să îi pună la dispoziție suma de 50.000 lei 5121 Conturi la bănci în lei = 1621 Credite bancare pe termen lung 500. Acesta își justifică solicitarea prin faptul că are o nevoie personală de lichidită ți și că va depune banii în conturile societății peste 120 zile.2012.000 lei.La data de 3.000 lei și 50.03.03. a primit un credit bancar rambursabil peste 3 ani. 5. La data de 25.03.2012 – primirea creditului: 500. unui acționar al societății ALFA i se rambursează în numerar echivalentul aportului la capital ca urmare a solicitării de retragere din societate. Contabilul a efectuat următoarele înregistrări contabile: -anularea acțiunilor: 6 . în sumă de 500.03. contabilul efectuează următoarele înregistrări în "Registrul jurnal": -La 3. În luna martie.05.000 lei.000 lei către asociat: 50.2012 – eliberarea sumei de 50. Aportul a fost de 20.000 lei primită prin acest credit.

La 31.A. 7.A.000 lei Apreciați ca fiind corectă soluția contabilului date fiind conceptele fundamentale și principiile contabile generale? Argumentați. În anul 2012 sunt suportate costuri de 300. primește o subvenție aferentă activelor (subvenție pentru investiții) în sumă de 300. aferent frigiderelor vândute și aflate în garanție. 8.000 lei Apreciați ca fiind corecte soluțiile contabilului date fiind conceptele fundamentale și principiile contabile generale? Argumentați.000 lei 1012 Capital social subscris și vărsat = 7588 Alte venituri din exploatare 20. metoda de amortizare fiind cea liniară.000 lei pentru achiziția unei instalații de producție al cărei cost este de 500.000 lei 5121 Conturi la bănci în lei = 7584 Venituri din subvenții pentru investiții 300. Societatea vinde și mașini de spălat pentru care acordă garanții.000 lei și -rambursarea aportului: 50. Pentru mașinile de spălat nu a fost constituit provizion pentru garanții.12.Societatea ALFA S.20.2011 a fost recunoscut un provizion pentru garanții acordate clienților la valoarea estimată de 500.000 lei 6588 Alte cheltuieli din exploatare = 5121 Conturi la bănci în lei 50.Societatea ALFA S.000 lei pentru remedierea defecțiunilor la mașinile de spălat.000 lei. Contabilul înregistrează subvenția astfel: 300. produce și vinde electrocasnice. Durata de viață utilă a activului este estimată la 20 de ani.000 lei. Contabilul efectuează în anul 2012 următoarele înregistrări contabile: 7 .

din investiții și din finanțare. b)să se prezinte valoarea cifrei de afaceri netă. c)să se identifice fluxurile de trezorerie din exploatare.000 lei 300. valoarea justă fiind de 500.000 lei 1512 Provizioane pentru garanții acordate clienților/mașini de spălat = 7812 Venituri din provizioane 300. 3)primirea unui teren prin donație.000 lei reprezintă dobânda). Având în vedere că entitatea ALFA aplică OMFP 3055/2009. se cere: a)înregistrarea tranzacțiilor și evenimentelor. 8 .000 lei 1512 Provizioane pentru garanții acordate clienților/frigidere = 1512 Provizioane pentru garanții acordate clienților/mașini de spălat 300.000 lei.000 lei. 8)încasarea creanțelor clienți în sumă de 470.000 lei. 6)obținere produse finite la costul de producție de 700.000 lei.300. 4. 11)se constată deprecierea creanțelor clienți de 20. 9)plata ratei aferentă unui credit bancar primit pe termen lung în sumă de 120.000 lei. Costul activului este de 120. TVA 24% (factura). TVA 24% (factura).000 lei (din care 20.000 lei Apreciați ca fiind corecte soluțiile contabilului date fiind conceptele fundamentale și principiile contabile generale? Argumentați.000.000 lei (cont bancar).000 lei. 5 Stocuri Datorii Conturi la bănci 300. valoarea totală a cheltuielilor din exploatare și valoarea totală a veniturilor din exploatare. costul producției vândute fiind de 500.000 lei.000 lei și 300. TVA 24% (factura).000 lei iar amortizarea cumulată de 50. 5)încasarea contravalorii mijlocului de transport vândut anterior (cont bancar). 2)plata salariilor în sumă de 1.000 lei.000 lei 6xx Cheltuieli = 3.000 lei. 4)vânzarea unui mijloc de transport la prețul de 50.200.000 lei.În cursul exercițiului N au avut loc următoarele tranzacții și evenimente la entitatea ALFA: 1)achiziție clădire la costul de 3. 7)vânzare produse finite la prețul de vânzare de 600. 10)amortizarea clădirii este de 30. 9.000 lei și a terenului de 50.

000 lei. TVA 24% (factura). cu încasare în contul bancar.000 lei.000 lei. 2)înregistrarea salariilor în sumă de 1.800. 10)încasarea unei subvenții pentru investiții în sumă de 700. valoarea totală a cheltuielilor din exploatare și valoarea totală a veniturilor financiare. 5)emiterea unei facturi reprezentând chiria de 10. din investiții și din finanțare.000 lei.000 acțiuni la prețul de emisiune de 210 lei/buc. 9)subscrierea și vărsarea de acțiuni în numerar (se emit 10. 4)vânzarea. c)să se identifice fluxurile de trezorerie din exploatare. TVA 24% (factura).000 lei. 7)constituirea unui provizion pentru garanții de bună execuție acordate clienților. Costul producției vândute a fost de 1.000 lei. 3)obținerea de produse finite la costul de producție de 900.000 lei.000 lei. 5)amortizarea echipamentelor tehnologice în valoare de 70. din investiții și din finanțare.000 lei.200.000 lei reprezintă dobânda). Costul stocului vândut este de 1. 11. 9)plata ratei aferentă unui credit bancar primit pe termen scurt în sumă de 100.În cursul exercițiului N au avut loc următoarele tranzacții și evenimente la entitatea ALFA: 1)achiziție mărfuri la costul de 3. 2)încasarea unei subvenții aferentă cifrei de afaceri în sumă de 300.). 11)la sfârșitul anului există un depozit de 130. a 100.000 lei.000 acțiuni reprezentând valori mobiliare pe termen scurt cotate la BVB (cotația la data vînzării este de 10 lei/buc iar cea de la data achiziției de 8 lei/buc).000 lei.000 lei.000 lei. 8)reluarea unui provizion pentru litigii în sumă de 135. 10)se anulează deprecierea aferentă unui teren în valoare de 40. valoarea totală a cheltuielilor din exploatare și valoarea totală a veniturilor din exploatare.000 lei. 8)încasarea creanțelor clienți în sumă de 880. c)să se identifice fluxurile de trezorerie din exploatare.000 lei. valoarea nominală 200 lei/buc. 6)reluarea deprecierii unui teren în valoare de 50.800. TVA 24% (factura).000.000 lei. 6)încasarea facturii cu chiria prin contul bancar. 9 .000 lei. Având în vedere că entitatea ALFA aplică OMFP 3055/2009.000 lei.400. 11)plata impozitului pe profit în sumă de 36. b)să se prezinte valoarea cifrei de afaceri netă. În cursul exercițiului N au avut loc următoarele tranzacții și evenimente la entitatea ALFA: 1)prestarea de servicii în beneficiul unui client în valoare de 200.000 lei. aferentă unui spațiu dat cu chirie.000 lei (din care 10. se cere: a)înregistrarea tranzacțiilor și evenimentelor. în valoare de 130. 7)vânzare de mărfuri la prețul de vânzare de 1. Având în vedere că entitatea ALFA aplică OMFP 3055/2009. TVA 24% (factura). TVA 24%.000 euro care în lei reprezintă 572. 4)vânzarea de produse finite la prețul de vânzare de 1. se cere: a)înregistrarea tranzacțiilor și evenimentelor.10. b)să se prezinte valoarea cifrei de afaceri netă.000 lei (stat de salarii). 3)încasarea unei subvenții pentru plata personalului în sumă de 400. Cursul de închidere este de 4.000.5 lei/euro.

La data de 1 ianuarie anul N o societate comercialã nou-înfiinţatã.000 u.000 lei reprezentând prime privind participarea salariaţilor la profit.000 u. reprezentând o rezervă din reevaluare pozitivă de 200. societatea a suportat urmãtoarele costuri suplimentare: costuri de livrare 36.000 lei. iar încasãrile nete provenite din vânzarea ciocolatelor produse la testarea echipamentului 2. pentru vânzările efectuate în anul anterior.000 u.900 lei. 11)cheltuiala cu impozitul pe profit este de 942.000 lei.000 lei.m.. specializatã în producţia ciocolatei.000 10 . costul producţiei vândute este de 5. cursul de închidere este de 15 lei/acţiune. generând o pierdere iniţialã din exploatare de 30.m.000 lei.000 u.000 acţiuni. 4)la sfârşitul anului întreprinderea deţine 500 acţiuni reprezentând imobilizări financiare cumpărate în anul anterior la cursul de 16 lei şi depreciate în bilanţul anterior cu 2 lei/acţiune.000 lei.000 u. cursul bursier la sfârşitul anului este de 20 lei/acţiune (ele fuseseră cumpărate la cursul de 18 lei în cursul anului).m. TVA 24%.000 lei.200 u.000. valoarea justă a fost estimată la 300. TVA plãtit în vamã 1. 5)întreprinderea deţine o clădire achiziţionată în urmă cu 5 ani la costul de 500. comision vamal 500 u. costul de achiziţie al activului vândut este de 800. costuri de instalare 49. Amortizarea anului curent a fost de 70.m.m.000 lei.m.000 lei. În cursul exercițiului N au avut loc următoarele tranzacții și evenimente la entitatea ALFA: 1)vânzarea unui teren la preţul de vânzare de 1. rabat primit de la furnizor 2. onorariile arhitecţilor care instaleazã echipamentul 18..000 u. Se cere: a)să se contabilizeze operaţiile de mai sus. primite pe facturi ulterioare pentru materiile prime achiziţionate de la furnizori.000 lei.000 u. Rezerva din reevaluare disponibilă este de 180.000 u.000 u. TVA 24% (factură). 13.. 2)vânzarea de investiţii financiare pe termen scurt achiziţionate în cursul anului: 100 acţiuni la cursul bursier de 10 lei/buc.000 u.000. taxe vamale 5. În primele 4 luni cantitatea de ciocolatã produsã a fost foarte micã. cursul de la data vânzării este de 18 lei/buc. În bilanţul anului trecut clădirea fusese adusă la valoarea justă de 700. cheltuieli cu reclama 20. 6)întreprinderea a vândut în cursul anului produse finite la preţ de vânzare de 8. 8)întreprinderea a acordat clienţilor în cursul anului reduceri comerciale de 600. Costurile de testare a funcţionãrii corecte a activului 12.000 lei. În vederea achiziţiei. b)să se prezinte incidenţa acestor operaţii asupra contului de profit şi pierdere întocmit conform OMFP 3055/2009. în baza unor facturi ulterioare.. La sfârşitul anului curent.000. TVA 24%. a importat un echipament în valoare de 500.m. 3)la sfârşitul anului întreprinderea deţine investiţii financiare pe termen scurt cotate: 2. costuri generale de administraţie 6. Costurile de deschidere a noului echipament 25.m.000 lei.m. 7)întreprinderea a beneficiat în cursul anului de reduceri comerciale în valoare de 200..m.000 u. 10)managerii decid ca în anul N+1 să plătească suma de 170. TVA 24%.m.m.000.12..000 lei. iar pentru a aduce echipamentul în condiţiile de funcţionare s-au efectuat costuri în valoare de 42.. 9)în cursul anului s-au obţinut produse finite la costul de 6.. Perioada de instalare şi montare a durat douã luni.m.000 u.000 lei..m.

Calculaţi.000 u.000 lei. societatea s-a hotãrât sã introducã un nou sortiment. costul şi precizaţi înregistrarea contabilã legatã de achiziţie.m. regia fixă de producţie 150.m. se cere: (a) Calculul costului de producție pentru luna mai şi iunie şi recunoaşterea iniţială a produselor finite. În luna octombrie anul N entitatea mai produce un lot de paltoane în condiţiile: costuri direct aferente unităţilor produse 600.u.m. (c) Calculul valoarii realizabile nete pentru paltoanele rămase nevândute. Pentru evaluarea costului se foloseşte metoda FIFO. costurile fiind de 13.000 lei.800 de paltoane la un preţ de vânzare de 1.390 lei pe palton.000 lei. produse fabricate: 800 buc.400 lei pe palton. regia fixă de producţie 250. preţul din contract fiind 1. regia variabilă de producţie 300.000 lei.000 lei. În condiţiile aplicării OMFP 3055/2009.000 lei. Preţul general practicat pe piaţă este 1. 11 . În luna decembrie entitatea încheie un contract ferm de vânzare pentru 300 paltoane ce urmează a fi livrate în luna ianuarie anul următor. nivelul normal de activitate 1. nivelul normal de activitate 1. (b) Înregistrarea în contabilitate a vânzării. În luna noiembrie anul N entitatea vinde 1. conform OMFP 3055/2009. Costurile estimate de demontare recunoscute printr-un provizion se ridicã la 25.380 lei pe palton.000 buc. În luna septembrie anul N o societate comercială fabrică paltoane în următoarele condiţii: costuri direct aferente unităţilor produse 500. regia variabilă de producţie 250.500 buc.000 u. (d) Precizarea valorii la care vor figura stocurile în bilanţul anului N şi a formulei contabile care trebuie efectuată. 14. Comisioanele plătite pentru vânzare se ridică la 100 lei / palton. produse fabricate: 1. Ca atare.000 buc.