You are on page 1of 2

Ordföljd Steg 1 subjekt Jag Zlatan Pappa

Subjekt
Subjekt är någon eller något som är eller gör något i meningen (ex. namn på personer, jag, du, han, hon, de) eller ord som står istället (det). Det understrukna är subjekt i meningarna:
Hassan springer. Adam äter frukt varje dag. Hon spelar fotboll. Det regnar. Det är soligt ute nu.

verb äter spelar köper

objekt frukost. fotboll. ost.

Det understrukna är verb i meningarna:
Hassan springer. Adam äter frukt varje dag. Hon spelar fotboll. Det regnar. Det är soligt ute nu. Övning: Skriv så många verb du kan på svenska, minst fem verb. Skriv minst fem verb på ditt modersmål. Översätt verben till svenska på Lexin.

Övningar Skriv rätt ordföljd
Bygg egna meningar med subjekt- verb och objekt. Det måste finnas subjekt och verb i varje mening.

subjekt

verb

objekt