INFORMACIONI SISTEMI ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Fakultet za Menadžment Zaječar 2011/2012

1 IS za upravljanje projektima– Aleksandra Simić

Profesor Student Saša Ivanov Simić Aleksandra

SADRŽAJ

1. Projektna definicija i projektni pristup 2. Analiza granica i svrstavanje projekta 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Inicijalizacija projekta Opseg projekta Podela odgovornosti Planiranje projekta Planiranje resursa i troškova Projektna organizacija Projektna kultura

10. Projektna dokumentacija 11. IS za Upravljanje projektima
2 IS za upravljanje projektima– Aleksandra Simić

12. Uloge u projektu 3 IS za upravljanje projektima– Aleksandra Simić .

Tehničko i socijalno kompleksan 3. Vremenska ograničenost – početak i završetak projekta 4.Interna struktura – kompleksnost. Usmeren ka ciljevima 2. Nov 4. Rizičan 5. Dinamičan • Privremena organizacija 1.Granica projekta i projektni opseg 2. dinamičnost i samoorganizovanost • ‘razlika koja napravi razliku’ Razlikovanje Projekata Karakteristike Sektor Ciljevi 4 Tip projekta Inženjering. Ugovoreni projekti.Dovodi do različite organizacije(projektna-linijska) 2. IS za upravljanje projektima– Aleksandra Simić . Građevinarstvo. Organizacijska kompleksnost 3... Članovi projektnog tima koji na projektu rade puno ili skraćeno vreme • Socijalni sistem 1.Projektna definicija i projektni pristup Šta je projekat? • Zadatak sa specifičnim karakteristikama 1. IT.

1.1 Vremenske granice • Početni datum i događaj koji ga obeležava • Datum završetka i događaj koji ga obeležava 2..1. Razvojni.Životni ciklus (ne)ponovljivost Naručioc projekta Povezanost sa organizacionim procesima 2 tržišni.. sekundarni ili tercijalni Analiza granica i svrstavanje projekta • Stvaranje ‘celokupne slike’ • Definisanje šta su i šta nisu ciljevi projekta • Definisanje aktivnosti • Definisanje budžeta • Definisanje početka i završetka projekta • Definisanje osnove za projektni zadatak 2.. implementacija. završetak Jednokratni i ponavljajući Interni i eksterni projekti Primarni.2 Granice prema sadržini 5 IS za upravljanje projektima– Aleksandra Simić .1 Granice projekta 2. Plan.

potencijali i mogući konflikti) • Razvoj strategija i aktivnosti koje će služiti za nadzor projekta • Strateški projektni menadžment .• Šta su ciljevi i šta nisu ciljevi • Faze aktivnosti • Proračun (ocena) 2. projektni marketing • Osnova za socijalni nadzor Generalno Stakeholder-i su sponzor projekta.1. Inicijalizacija projekta • Osnova su rezultat analize projektnih granica i svrstavanje projekta 6 IS za upravljanje projektima– Aleksandra Simić .4 Utvrđivanje Stakeholder-a • Detekcija značaja okruženja u kome se radi projekat • Odnos između projekta i okoline (očekivanja.1.3 Socijalne granice • Naručioc projekta • Projekt menadžer • Projektni tim 2. predstavnik zajednice (ako projekat ima uticaj na zajednicu) i Top menadžment 3.

• Formalno odobrenje početka projekta i to pismeno odobren • Potvrđivanje projektnih ciljeva i to potpisanih od strane project menadžera i naručioca projekta Inicijalizacija projekta je uobličena u document koji se zove Project Charter a negde se koristi i termin Business case. 7 IS za upravljanje projektima– Aleksandra Simić . • Ovaj document mora da sadrži sledeće: • Ime i oznaka projekta (ID iz PM tool-a) • Početak i kraj projekta • Kratak opsi projekta • Ciljevi i ono što nisu ciljevi projekta • Faze projekta • Resursi troškovi projekta • Naručioc projekta. verifikovan od strane nosioca posla mora biti upload-ovan u alat za praćenje razvoja projekta. project menadžer i projektni tim • Potpis naručioca projekta • Potpis project menadžera Ovaj dokument . Neki od alata su: U koliko kompanija nema ovakve skupe ali provereno dobre alate uvek može da koristi tradicionalne alate kao što je MS Project ili neke OpenSource varijante.

Nesme ostaviti prostor krajnjem korisniku da ‘misli’ da će nešto dobiti . Hijerarhijski predstavlja sve faze projekta b. Plan i omogućavanje kontrole faza projekta d. Menjanje opsega projekta može da dovede do iskakanja iz WBS odnosna iz plana razvoja . to što će biti krajni product projekta mora biti sadršano u Project Charter-u. Opseg projekta Planiranje rezultata • Struktuiranje ciljeva u adekvatne proizvode / rezultate • Planiranje međurezultata i konačnih rezultata • Predstavljanje/vizualizacija • Osnova za WBS (struktuiranje radnih paketa) a. Vremenski terminirane faze c.4. Podela odgovornosti 8 IS za upravljanje projektima– Aleksandra Simić . 5. testiranja i implementacije projekta. IT podržano dokumentovanje Opseg projekta mora precizno i jasno biti definisan.

sistem grupa.Da bi izvršila podela odgovornosti neophodno je definisati 1. Planiranje projekta 9 IS za upravljanje projektima– Aleksandra Simić .. To su : Projekt Menager-a Vođe timova (infrastruktura. U IS za upravljanje projektima zato postoje uloge koje članovi tima dobijaju. aplikativna grupa. 6.. Takođe je veoma bitno da u toku razvoja projekta postoji projektna organizacija jer samo na takav način projekat može da se dovede do planiranog cilja. Spisak odgovornosti 3. Spisak zadataka 2. Metriku odgovornosti 4..) Informacioni arhitekta Tester I slično.. WBS U velikim projektima jednu od ključnih stvari čini podela odgovornosti takođe u koliko se dešava da tim često menja svoj sastav i to od vođa tima ili project menađera to može da dovede do negativnog uticaja na projekat.

U tom dokumentu je neophodno objasniti odnosno ponuditi i najmanje tri Predloga rešenja zatim koji sve rizici mogu da utiču na uspešnost projekta . WBS kao što smo već rekli prikaz svih aktivnosti kojima je dat nosioc posla . To sun a primer potpisan Project charter. MKP(CPM) Zavisnosti u samom projektu.Osnovu za planiranje projekta čine: o Project definition o WBS(Working breakdown struckture) o Milestones o Gantogram o MKP(CPM) Zavisnosti u samom projektu Project definition je dokument u kome se u detalje objašnjava Project charter/Business case. zatim vreme čovek sati i datum završetka određenog posla. završen i potpisan Test plan i slično. veoma važni deo u okviru planiranja projekta jer nam obezbeđuje informacije o tome koje su aktivnosti međusobno zavisne Svi navedeni dokumenti moraju biti smešteni u alat za upravljanje projektom. Gantogram je grafički prikaz WBS aktivnosti i on pomaže Projekt menadžeru lakše praćenje realizacije pojedinih aktivnosti. Milestones određuju koji su to događaji ili aktivnosti koje kada se dese odnosno završe omogućavaju dalji razvoj projekta. 10 IS za upravljanje projektima– Aleksandra Simić .

Planiranje resursa i troškova • Planiranje specifičnih troškova • Planiranje potrebnih resursa • Provera raspoloživosti resursa • Identifikacija neophodnih resursa • Iznajmljivanje eksternih resursa • • Planiranje troškova putovanja i obuka Planiranje odsustvovanja članova tima 11 IS za upravljanje projektima– Aleksandra Simić .Primer WBS-a 7.

8. Projektna organizacija Uloge u projektu su podeljene na Individualne uloge: • Sponzor projekta • Projekt menadžer • Član ‘Core’ tima • Član projektnog tima Grupne uloge: • • Projektni savet Projektni tim Uloge u Linijskoj organizaciji su: • Generalni director • Direktor • Vođa odelenja • Programer 12 IS za upravljanje projektima– Aleksandra Simić .• Planiranje angažovanja članova tima u svojim matičnim celinama(u neprojektnoj organizaciji) Sve navedeno mora biti uneto i praćeno kroz odgovarajući alat za upravljanje projektom.

posvećenost poslu i podelu odgovornosti. Projektna kultura Ciljevi: • Razvoj identiteta projekta • Stvaranje timske atmosphere • Razvoj zajedničkog jezika • Razvoj zajedničkih pravila i vrednosti Oruđa: • Ime projekta • Logo projekta • Kodeks • Site projekta Na ovaj način se obezbeđuje skladan rad članova tima i identifikovanje sa važnošću posla koji rade..• Koder • Tester.. onaj koji odlučuje o svemu što se tiče projekta.....Onaj koji ima ‘bič u rukama’. malu hijerarhiju. Projektna organizacija je veoma bitna jer obezbeđuje bolju komunikaciju u timu. U procesu razvoja i vođenja projekta veoma je bitno da se ove dve organizacije ne prepliću je Projekt menadžer mora biti ‘Highlander’ . 9.. 13 IS za upravljanje projektima– Aleksandra Simić ...

Projektna dokumentacija Cilj je : • Da se uvek ima informacija o statusu projekta • Da se obezbedi sledljivost projekta • Da se obezbede informacije o međurezultatima • Da se obezbedi najbolja praksa za naredne projekte • Da se obezbedi informacija o eventualnim rizicima • Da se obezbedi korisnička. sistemska i razvojna dokumentacija. Dole su navedeni neki primeri projektne dokumentacije: Planiranje projekta • Project charter • Ciljevi • Opis pred-projektne i po-projektne faze • Stakeholder projekta • Odnosi sa drugim projektima • Struktuiranje radnih paketa (WBS) • Specifikacija radnih paketa 14 IS za upravljanje projektima– Aleksandra Simić .10.

• Matrika odgovornosti • Gantogram • Graničnik projekta • Plan projektnih resursa • Plan projektnih troškova • Projektna organizacija • Projektna komunikacija • Pravila • Analiza projektnih rizika Primer Project Charter 15 IS za upravljanje projektima– Aleksandra Simić .

Primer Gantograma Izvršenje projekta 16 IS za upravljanje projektima– Aleksandra Simić .

• Odobrenje radnih paketa • Zapisnici projektna kordinacija Kontrola projekta • Izveštaji o stanju na projektu • Zapisnici .kontrola sastanaka Završetak projekta • Završni izveštaj projekta • Zapisnik – završnog sastanka • FAT 17 IS za upravljanje projektima– Aleksandra Simić .

Obezbeđuje potporu za menadžment i praćenje projekta 2. IS za Upravljanje projektima 1.11. Minimalni napor kod implementacije 4. Profesionalno dokumentovanje značajnih projektnih informacija 3. Vodjenje urošenog vremena na projektu TimeSheet 18 IS za upravljanje projektima– Aleksandra Simić .

Baza znanja Primeri SW za upravljanje projektima • Plan View • Project Portfolio Menagment • HP project menagment • Cooper Project • JIRA • Merlin • Onepoint Project • Open ERP Project Menagment • Primavera Project Planer • Project Open • SAP Portfolio and Project management • Work Plan Enterrise i dr.5. Uloge u projektu Sponzor Projekta • Zastupa interese preduzeća. 12. Najbolja praksa 6. 19 IS za upravljanje projektima– Aleksandra Simić .

• Doprinosi kod rešavanja kriznih situacija. • Odobrava projekat. • Odobrava početak projekta.• Potpora projektnog tima. Projekt menadžer • Zastupa projekat • Koordinira projektnim timom • Izveštava sponzora projekta • Definiše projektne zadatke • Radi na project marketing • Prenosi znanje • Objavljuje kraj projekta Član projektnog tima • Zastupa interese projekta 20 IS za upravljanje projektima– Aleksandra Simić . • Potpisuje zvaničan završetak projekta. • Nije član projektnog tima. • Odgovoran za eventualni prekid projekta.

• Iznosi ideje i rešenja • Ukazuje na problematične situacije • Učestvuje na sastancima projektnog tima • Prenosi znanje Saradnik u projektu • Zastupa interese projekta • Doprinosi dostizanju projektnih ciljeva • Član je projektne organizacije • Prenosi znanje Zaključak: 21 IS za upravljanje projektima– Aleksandra Simić .

Takođe to znači da su svi učesnici u radu takvog projekta veoma frustrirani i nezodovljni učinkom. Preporuka je da se za velike projekte obavezno koriste SW za Upravljanjem Projektima jer to podrazumeva uspešno zatvaranje i implementaciju projekta. To ujedno znači da su velike sume novca potrošene a da krajnjeg rezultata nema. Istraživanja pokazuju da od ukupno započetih projekata skoro 35% se ne završi odnosno odustaje se od njihove realizacije odnosno razvoja.Praksa je pokazala da bez korišćenja odgovarajućeg IS za upravljanje projektima je veoma teško projekat dovesti do željenog cilja. Literatura: 22 IS za upravljanje projektima– Aleksandra Simić . A cilj je uspešno implementiran projekat gde su korisnici sistema zadovoljni onim što im on nudi.

com 23 IS za upravljanje projektima– Aleksandra Simić .openerp. Menadžmenat projekata autor: Meri Grejs 3.com/ http://www.1.com/ http://www8. Vodič kroz znanje o upravljanje projektima 2.hp. Internet stranice: http://doc.planview.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful