You are on page 1of 1

04

POLITICS

FOCUS

metro

CD&V-VOORZITTER WOuTER BEkE VINDT HET TIJD VOOR MEER pOlITIEkE MOED

«We moeten de waarheid zeggen, ook al maakt dat ons niet populair»
BRUSSEL De lancering van ‘Operatie Innesto’, het vernieuwingsplan van CD&V, ging niet onopgemerkt voorbij. Vooral het voorstel om de zomervakantie tot zes weken in te korten deed heel wat stof opwaaien. Maar CD&Vvoorzitter Wouter Beke blijft er rustig bij. «Soms moet je de waarheid zeggen, ook al win je daar op korte termijn geen kiezers mee.» «Innesto is meer dan verkiezingen», vult Sarah Claerhout aan, een van de dertig jonge ‘high potentials’ die de vernieuwing mee uittekende. «CD&V mist een duidelijk verhaal». Dat zei voorzitter Wouter Beke in september vorig jaar, op drie weken van de gemeenteraadsverkiezingen. De boodschap van de partij moest dringend worden scherpgesteld, stelde hij in deze krant. Het werd hét werkpunt voor na de verkiezingen. Vandaag is dat vernieuwingsprogramma bekend en daarin maakt CD&V duidelijke keuzes, zonder veel enerzijds/anderzijds. Maar niet iedereen was akkoord. Het voorstel om de zomervakantie in te korten tot zes weken, jaagde duizenden scholieren en de onderwijsbonden in de gordijnen. Ook intern dook kritiek op, van de eigen staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert. Het voorstel om het ambtenarenstatuut te laten uitdoven noemde hij «hakbijlbeleid». Hadden jullie de voorstellen op voorhand voldoende doorgepraat? als het nodig is, trekken we de loonbevriezing gewoon verder door.» Daarmee gaan jullie geen kiezers lokken. Beke: «Tja, ik vind dat de politiek gewoon meer moed moet hebben, en meer leiderschap aan de dag moet leggen. Wij zeggen vandaag aan de mensen dat we weten dat ze onzeker worden van de snel veranderende wereld, maar dat wij er zijn om hen te versterken. Sommige maatregelen zijn dan wel niet leuk, we zijn wel eerlijk. Dát is leiderschap.» Vijf minuten politieke moed? Claerhout: (lacht) «De politiek moet opnieuw op de lange termijn en vanuit het algemene belang gaan denken, en niet steeds opnieuw in functie van wat die of die kiezersgroep zou willen. Soms moet je de waarheid zeggen, ook al word je daar niet populair door en win je er op korte termijn geen kiezers mee.» ven tijdens ons congres.» Jullie zouden voortbouwen op de ideeën van Rik Torfs en Inge Vervotte, die «enerzijds/anderzijds het mooiste vonden wat er is». Maar met zulke duidelijke keuzes doen jullie net het tegenovergestelde. Beke: «Wij nemen inderdaad stelling in, maar daarom breken we niet met Rik en Inge. De invalshoeken die wij vandaag gebruiken, zijn ook in hun teksten terug te vinden.» Hoezo? Beke: «Rik en Inge waren ervan overtuigd dat je niet sterker kunt worden als individu, nier blijven waarop CD&V naar problemen kijkt. Maar op een bepaald moment moet je wel keuzes maken, en dat is wat wij nu doen. Hun werk is niet voor niets geweest, wij zetten nu gewoon de volgende stap.» Maar jullie willen individuen sterker maken, zodat ze niet meer zouden denken dat de overheid hun problemen zal oplossen. Dat doet denken aan de klemtoon op individuele verantwoordelijkheid, die vooral N-VA en Open Vld leggen. Beke: «De overheid moet volgens ons een gezond evenwicht vinden tussen terugtreden en optreden, want dat is zoekgeraakt. Ze moet optreden waar nodig, maar op een aantal terreinen is ze te veel tussengekomen. Ze heeft te weinig vertrouwen en verantwoordelijkheden gegeven aan het middenveld, aan mensen die zich verenigen.» Maakt u dat eens concreet. Beke: «De manier waarop scholen vandaag onder druk staan van de overheid om allerlei regeltjes toe te passen, is achterhaald. Wij willen scholen meer pedagogische vrijheid geven om hun projecten waar te maken. Dat betekent niet dat de overheid volledig verdwijnt, zij moet uiteraard duidelijke eindtermen stellen en die ook controleren. Maar een overdreven procedurele benadering leidt ons nergens naartoe. Zo is ook de hele bureaucratie rond het toekennen van studietoelagen niet nodig. Laat de overheid toelagen gewoon automatisch toekennen aan mensen die ze nodig hebben.» Net als alle andere regeringspartijen erkent ook CD&V dat de loonhandicap moet worden weggewerkt. Jullie willen dat tegen 2018 doen. Beke: «De loonkosthandicap kan niet van vandaag op morgen worden weggewerkt, dat moet in verschillende bewegingen. In een eerste fase moet dat gebeuren door een eerlijkere verdeling van de lasten. Minder lasten op loon, maar wel meer op inkomen uit kapitaal, op consumptie en op milieuvervuiling. In een tweede beweging willen we het overheidsbeslag opnieuw onder de 50% brengen, door de overheid efficiënter en kleiner te maken.» Hoe? Beke: «Het gratis openbaar vervoer, bijvoorbeeld, dat is niet meer van deze tijd. Gratis bestaat niet. «Kijk, wij willen met deze teksten de Vlamingen een nieuw perspectief bieden. Maar dan mogen we mensen niet naar de mond praten, en moeten we gewoon eerlijk durven te zijn. Dat we langer moeten werken weten we intussen al, maar we zullen ook de lonen verder moeten matigen. En En toch is dit een blauwdruk voor jullie kiescampagne voor uiterst belangrijke verkiezingen. Claerhout: «Innesto is veel meer dan verkiezingen. We willen ook de partijstructuren en onze manier van dialogeren veranderen. Ik ben als jonge vrouw tot voorzitter van CD&V Gent verkozen. Ook dat maakt deel uit van het proces.» Ze krijgt dus een hoge plaats op de lijst in mei 2014? Beke: «We zijn nu nog niet bezig met de lijstvorming. Innesto is veel meer dan lijstjes vullen.» Bent u kandidaat-premier? Beke: «Ik hoop tegen november 2013 het congresproces goed af te ronden, zodat CD&V dan weer stevig op de kaart staat. Daarna zal ik een sterke lijst maken. En ik zal daar wel ergens op staan. (lacht)» Annelies Roose
Belga / L. Dieffembacq Foto S. Claerhout

«We moeten de loonbevriezing doortrekken als dat nodig is»
Wouter Beke (foto links): «Kijk, een aantal stellingen zijn inderdaad provocatief, maar je opent nu eenmaal geen dialoog door alleen maar dingen te zeggen waarover iedereen het eens is. Wij gaan nu over die voorstellen met 30.000 Vlamingen in dialoog, om dan in november ons verkiezingsprogramma vast te leggen.» Maar dat een CD&V-topman zich vragen stelt bij de blauwdruk voor de kiescampagne, moet verontrusten. Beke: «Hendrik Bogaert is staatssecretaris van Ambtenarenzaken en voert zijn modernisering van het ambtenarenapparaat uit, zoals dat in het regeerakkoord is afgesproken. Hij moet niet ongerust zijn, want we hebben het hier over ideeën voor na de verkiezingen van 2014. Als hij een mening heeft, dan zal hij die net als alle anderen kunnen gemaar dat zoiets alleen kan in interactie met anderen en hun omgeving. Dat is exact hetzelfde als de centrale gedachte van Innesto: de Vlaming versterken in een wereld in volle verandering.» Is de Vlaming dan te zwak, of bang? Beke: «Veel Vlamingen hebben het vandaag wel goed, maar zijn onzeker over hun toekomst. Wij proberen daar een antwoord op te geven, niet door zoals de andere partijen te geloven dat enkel een onaf hankelijk Vlaanderen, een sterkere staat of de onzichtbare hand van de vrije markt de oplossing is. Wij willen de mensen zélf sterker maken.» Sarah Claerhout (foto rechts): «We breken trouwens niet met het enerzijds/anderzijdsverhaal, dat zal altijd de ma-

Wie iS...?

Wie iS...?

Wouter Beke
 Wouter Beke (38) is sinds 2010 voorzitter van de Vlaamse christendemocraten. H is ook burgemeester van Leopoldsburg en senator.  In september 2012 gaf h in deze krant toe dat CD&V een duidel k verhaal mist en dringend z n boodschap moet scherpstellen.  Drie maanden later lanceerde h de vernieuwingsoperatie Innesto, samen met dertig ‘high potentials’ van binnen en buiten de part . Vorige week stelde h een eerste reeks ontwerpteksten voor. Die moeten op een part congres in november tot het nieuwe CD&V-part programma leiden.

Sarah Claerhout
 De Gentse Sarah Claerhout (35) studeerde godsdienstwetenschappen aan de KU Leuven, vergel kende cultuurwetenschappen aan de UGent en cultuurwetenschappen aan de VUB.  In 2010 haalde ze een doctoraat in de vergel kende cultuurwetenschap. Sindsdien werkt ze als doctoraatsassistent aan de UGent.  In december 2012 stapte ze als een van de dertig ‘high potentials’ in de vernieuwingsoperatie van CD&V.  In maart 2013 werd ze voorzitter van CD&V Gent.