EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A SIMULAREA PROBEI DE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ LA NIVELUL JUDEŢULUI ALBA – 24 IANUARIE

2013 • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

Subiectul I (42 de puncte) Citeşte cu atenţie textul următor: Ce duh ai şi ce putere Să-mpleteşti ceara cu miere, De la floarea din grădină, Ostenită de albină? Tu aduni de pe meleaguri, Pentru stupi şi pentru faguri, Pulberi, rouă, stropi şi leacuri, Poate că de mii de veacuri. Ca din lână, ca din ace, Ţeşi reţeaua de ghioace, De celule-n care pui Mierea dulce şi un pui. Scule, numere, cântare Au pus la măsurătoare Ca-ncăperea cea mai mare În găoacea cea mai mică E ghiocul tău, fetică. Eşti, pe lumea de subt cer, Cel mai mare inginer. Pe-ntuneric, făr' să ştii, Ai făcut bijuterii Şi minuni în toată clipa Cu musteaţa şi aripa. Şi, cum ştii, muncind, să taci, Nu te lauzi cu ce faci. (Tudor Arghezi, Fetica) A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele următoare: 1. Menţionează câte un antonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: cer, întuneric, să taci. 6 puncte 6 puncte 2. Explică rolul cratimei în secvenţa să-mpleteşti. 3.Selectează un epitet, o personificare şi o enumeraţie din fragmentul dat. 6 puncte 4. Transcrie un vers care conţine o imagine vizuală şi un vers care conţine o imagine dinamică. 6 puncte 5. Prezintă, în 30-50 de cuvinte (3-5 rânduri), semnificaţia secvenţei: Eşti, pe lumea de subt cer, / Cel mai mare inginer. 6 puncte B. Redactează o compunere de 80-150 de cuvinte (10-15 rânduri), în care să-ţi prezinţi opinia despre 12 puncte semnificaţia mesajului din opera lirică Fetica, de Tudor Arghezi. In compunere trebuie: - să formulezi o opinie despre semnificaţia mesajului din opera lirică dată; 4 puncte - să susţii opinia formulată prin două argumente potrivite, valorificând textul dat; 4 puncte - să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate; 2 puncte - să te înscrii în limita spaţiului indicat. 2 puncte

Subiectul al II-lea (36 de puncte) Citeşte cu atenţie textul următor: Veşti bune pentru iubitorii sporturilor de iarnă. Cele mai multe pârtii de schi aprobate pentru acest sezon se află în Transilvania. Cele mai multe locuri de schiat se vor deschide oficial în următoarele două săptămâni. Camere de supraveghere, sistem de acces pe pârtie cu cartelă şi tunuri de zăpadă. Astfel s-au pregătit proprietarii pârtiilor de schi pentru sezonul care tocmai începe. „Am realizat o modernizare a instalaţiei de zăpadă artificială. Asta înseamnă că vom putea utiliza concomitent şase tunuri de zăpadă. În acest fel vom putea să înzăpezim pârtia între 24 si 48 de ore, asta va face să asigurăm un strat consistent de zăpadă", explică V. M. În judetul Cluj, au fost acreditate şase pârtii de schi la Băişoara, Feleacu şi localitatea Vânători. „Am dotat pârtia cu tunuri de zăpadă şi astfel creşte domeniul schiabil de la Suior cu înca o pârtie, iar celelalte pârtii le-am pregătit cu tunuri de zăpadă.", arată H. B. În Transilvania peste 60 de pârtii de schi aşteaptă să se deschidă odată cu primele ninsori. Cele mai lungi sunt cele de la Curmătura în judeţul Alba, respectiv în Munţii Bihor la Piatra Grăitoare şi la Mogoşa în judeţul Maramureş. În judeţele Mureş şi Arad au fost acreditate câte o pârtie de schi, în timp ce în judeţul Harghita au fost aprobate nu mai puţin de 20 de pârtii. (Alexandra Groza, Vezi unde poţi schia iarna în Transilvania, http://www.mycluj.ro/) A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat: – câte pârtii de schi se vor deschide în Transilvania odată cu primele ninsori; – care e cea mai lungă pârtie de schi din judeţul Alba. 4 puncte 2. Scrie titlul articolului din care este extras fragmentul şi numele autorului. 4 puncte 3. Menţionează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele subliniate din secvenţa: Am dotat pârtia cu tunuri de zăpadă şi astfel creşte domeniul schiabil de la Suior cu încă o pârtie, iar celelalte pârtii le-am pregătit cu tunuri de zăpadă. 4 puncte 4. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate din secvenţa: Asta înseamnă că vom putea utiliza concomitent şase tunuri de zăpadă.4 puncte 5. Transcrie două propoziţii subordonate diferite din frazele următoare, precizând felul acestora: Asta înseamnă că vom putea utiliza concomitent şase tunuri de zăpadă. Schiorii care preferă însă judeţul Maramureş vor avea din sezonul 2012 - 2013 o pârtie nouă, în Munţii Gutâi. 4 puncte 6. Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii, în care să existe o propoziţie subordonată subiectivă, introdusă prin conjuncţia să. 4 puncte B. Alcătuieşte o compunere de 80-150 de cuvinte (10-15 rânduri), în care să descrii un peisaj de iarnă. 12 puncte În compunerea ta, trebuie: – să prezinţi două caracteristici ale unui peisaj de iarnă; – să utilizezi două imagini artistice diferite în descrierea peisajului; – să ai un conţinut adecvat cerinţei; – să respecţi limitele de spaţiu indicate. Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1 p; coerenţa textului – 2 p; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p; ortografia – 3 p; punctuaţia – 2 p; aşezarea corectă în pagină, lizibilitatea – 2 p)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful