SEMINARSKI RAD

Geoinformacione tehnologije Tema: BIM (Building information modeling)

Nemanja Popović 12754

Novi Sad 2013

................ 3 BIM softver: ................................................................................................................................................................................................................. 4 Poznatiji BIM softveri: ........................................................................................................... 4 Primena BIM-a............................................................................................................................................................................................................ 4 Različite metode i koncepti BIM softvera: ............................................................................................................................................................................................................. 5 Prednosti BIM-a .................................. 6 Literatura: .................. 7 .................................Sadržaj Šta je BIM: ........................

. i graditeljima da vizualizuju šta je to što treba da se izgradi u simuliranom okruženju i indetifikuju potencijalne projektantske i konstrukcione probleme. projektovanja . BIM sadrži sve informacije koje su u vezi sa zgradom ili kompleksom u skupu “ pametnih objekata“ . procene troškova . BIM karakteriše geometriju .Šta je BIM: Building information modeling (BIM) predstavlja razvoj i korišćenje računarski generisanih ndimenzionalnih modela za simulaciju planiranja . geografske informacije . količine i osobine građevinskog materijala . načinu upotrebe itd. Pomaže arhitektama. Na primer klima uredjaj unutar BIM-a bi takodje sadržao informacije o njegovom proizvođaču . prostorne odnose . inžinjerima. izgradnje i funkcionalnosti nekog arhitektonskog objekta. uključujući njegove fizičke i funkcionalne karakteristike kao i životni ciklus njegovog projektovanja . raspored projekta. garanciji .

ažuriranje projekta i više. BIM softver je efikasan alat koji kombinuje proces dizajniranja modela sa širokim spektrom drugih podataka . komunikacije . uključujući i one napravljene ArhiCAD-om . Vico – nudi liniju BIM softvera u rasponu od 3D do 5D BIM koji je sposoban za napredne procene i planiranja i može biti menjana i ažurirane od strane različitih korisnika na različitim lokacijama. procene troškova . Graphisoft BIMx – softver koji kreira 3D model CAD projekata .BIM softver: Otkada je Graphisoft ArhiCAD softver kreirao svoj prvi virtuelni model nekog objekta 1987 . svet arhitekture i dizajna je prošao kroz mnoge transformacije. kao što su informacije o planiranju . Sadrži 3D modelovanje i može da se kategoriše kao 4D CAD ( computer aided design ) što znači da vam takođe omogućava čuvanje i upravljanje podacima o fazama procesa izgradnje. Različite metode i koncepti BIM softvera:             3D BIM 4D BIM ( 3D BIM + vreme izgradnje) 5D BIM (4D BIM + procena troškova) 6D BIM ( inteligentno povezivanje svih 3D CAD komponenti sa svim aspektima projekta i njegovim upravljanjem) Architectural engineering Architecture BIM Wash Construction management Design computing Integrated Project Delivery Virtual Design and Construction Whole Building Design Guide Poznatiji BIM softveri: Autodesk Revit Architecture – Revit je Autodeskova linija BIM softvera. Tekla BIM – BIM softver koji se koristi u energetskoj i civilnoj izgradnji gde se koriste čelik i beton kao glavni materijali. Kada se nađemo pri izboru koji ćemo BIM softver da koristimo postoji nekoliko opcija jer mnogo kompanija danas proizvodi BIM softver.

Održavanje objekata – Departmani za održavanje mogu koristiti BIM za renoviranje .BIM se koristi za naručivanje materijala . Ovaj proces može da potrvdi da se da se cevovodi ne ukrstaju sa čeličnim gredama . prostorno planiranje i planove održavana. VectorWorks Architect – koristi se za pravljenje 2D i 3D crteža kao i pravljenje celokupne projektne dokumentacije.Benltey Architecture V8i – BIM softver koji koriste velike i globalne arhitektonske i projektantske firme. izradu rokove isporuka za sve građevinske komponente Detekcija sukoba smetnji i kolizija – BIM modeli su napravljeni u realnoj srazmeri u 3D prostoru pa tako svi glavni sistemi mogu biti provereni na smetnje. evakuacione planove itd. Primena BIM-a Building information model se može koristiti u sledeće svrhe: Vizuelizacija – 3D modeli se vrlo lako generišu Izrada šema – lako je napraviti šema za razne objekte Forenzička analiza. Redosled izgradnje . kanalima ili zidovima. . Količine materijala se automatski ažuriraju čim se neka izmena izvrši.BIM se može lako prilagoditi da grafički ilustruje potencijalne kvarove curenja . Procena trioškova – BIM softver ima ugrađene alate za procenu troškova .

ekonomičnijih i održivih rešenja. Poboljšane performanse . Pre izgradnje BIM omogućuje projektnom timu da izgradi projekat u virtuelnom okruženju . Brža isporuka projekta – Uštede u vremenu do 50% . Veća predvidivost. sepcijalisti i dobavljači koriste jedan zajednički 3D model čime se neguju zajednički radni odnosi . pregledom složenih detalja i postupaka. preduzetnik . izrada građevinskih crteža iz modela i korišćenje podataka za kontrolisanje građevinske opreme. optimizujući privremeni radni dizajn i planiranje nabavke materijala opreme i ljudstva. Optimizovana rešenja. dajući vlasnicima i operatorima jasnu ideju o dizajnu i omogućuje im modifikaciju dizajna da bi postigli ciljeve koje žele.Prednosti BIM-a Bolji rezultati kroz saradnju – Svi partneri na projektu . kupac . koristeći standardne elemente dizajna kada je to moguće . .Kroz realizaciju novih generativnih tehnologija modelovanja .Projekti od ranih vaza mogu biti vizualizovani . simulirajući složene procedure . Imovinski menadžeri mogu koristiti 3D model da poboljšaju operativno bezbednost. Smanjeni bezbednosni rizici – Momdeliranje kretanja mase i požara omogućuje dizajnu da bude optimizovan za javnu bezbednost. Izvođači radova mogu da smanje rizike izgradnje pre nego što izađu na teren. izbegavanje kolizija . rešavanje složenih građevinskih detalja pre nego što projekat krene u izgradnju . različite dizajnerske discipline . rešenja mogu biti ekonomski optimizovana uz dogovrene parametre. Ovo obezbeđuje da su svi fokusirani na postizanje najviših ciljeva od početka projekta do eventualne dekomisije. Smanjenje otpada – Tačno programsko raspoređivanje i naručivanje omogućuje nabavku tačne količine opreme i materijala baš onda kada su potrebni.BIM omogućava brza i precizna poređenja različitih projektantskih opcija što omogućava razvoj efikasnijih . mogu se postići dogovorom za koncept dizajna rano u razvoju projekta . Upotreba BIM-a za automatizovanu izradu opreme i komponenti omogučava efikasnije rukovanje materijalom i odlaganje otpada. da bi izbegli izmene dizajna u kasnijim fazama.

wpi.Literatura: 1. http://www.mottmac.com/bimbenefits/ .htm 4.org/chair/paper/CPGT182002008.edu/Pubs/ETD/Available/etd-042011135239/unrestricted/MHergunsel_Thesis_BIM.pdf 5.wikipedia.about.pdf 3. http://ascpro. http://en.org/wiki/Building_information_modeling 2. http://www.ascweb.com/od/Technology/a/Building-Information-ModelingBenefits. http://construction.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful