‫התמודדות עם אלימות ותקיפות נגדך או נגד רכושך‬

‫זכותון לפלסטינים תושבי הגדה המערבית‪ ,‬אוקטובר ‪2008‬‬

‫לכל פלסטיני הזכות לחיים‪ ,‬לשלמות הגוף‪ ,‬לכבוד‪,‬‬
‫לביטחון אישי ולקניין‪ .‬המפקד הצבאי מחויב‬
‫להקצות כוחות ולהגן על חייהם‪ ,‬על גופם ועל רכושם‬
‫של התושבים הפלסטינים‪ ,‬ולמנוע תקיפות נגדם‬
‫ופגיעות בהם‪ .‬על הצבא ועל המשטרה מוטלת‬
‫החובה לחקור ולהעמיד לדין את המתנכלים‬
‫לתושבים הפלסטינים‪.‬‬
‫חובות אלו מעוגנות במשפט הישראלי‪ ,‬בהוראות‬
‫צה"ל ובפקודותיו‪ ,‬במשפט הבין‪-‬לאומי ההומניטרי‬
‫)אמנת האג ואמנת ז'נבה הרביעית( ובאמנות זכויות‬
‫האדם הבין‪-‬לאומיות‪.‬‬
‫למרות זאת‪ ,‬ולמרות שבפסיקת בג"ץ הודגשו‬
‫החשיבות העצומה של אכיפת החוק בשטחים‬
‫וחובותיהם של המפקד הצבאי והמשטרה בעניין זה‪,‬‬
‫לא ניתן על‪-‬ידם המענה הנדרש‪ .‬רבות מתלונות‬
‫הפלסטינים על פגיעות בגוף וברכוש אינן מטופלות‬
‫כראוי‪ .‬דווקא בשל כך יש חשיבות רבה בהגשת‬
‫תלונות ובתיעוד האירועים‪ .‬לצורך כך אפשר להיעזר‬
‫בארגוני זכויות האדם‪.‬‬

‫זכויות התושבים הפלסטינים תחת כיבוש‬
‫• לכל פלסטיני הזכות לחיים‪ ,‬לשלמות גופו‪ ,‬לכבודו‪ ,‬לביטחונו האישי ולקניינו‪ ,‬כל פלסטיני זכאי להגנה‬
‫על זכויות אלו מאת המפקד הצבאי‪ .‬זכויות אלו מעוגנות בבמשפט הבין‪-‬לאומי ההומניטרי )אמנת האג‬
‫ואמנת ז'נבה הרביעית( ובמשפט הישראלי‪.‬‬

‫חובות הצבא והמשטרה‬
‫•‬

‫הצבא הכובש מחויב לשמור על הסדר ועל הביטחון בשטח הכבוש‪ .‬במסגרת תפקידו‪ ,‬ובראש מדרג‬
‫החשיבות‪ ,‬מחויב הצבא להגן על חייהם‪ ,‬על גופם ועל רכושם של התושבים‪ ,‬להגן על התושבים מפני‬
‫התקפות והתנכלויות כלפיהם‪ ,‬ולמנוע תקיפות ופגיעות בגוף וברכוש‪ .‬חובות אלו מעוגנות במשפט‬
‫הבין‪-‬לאומי ההומניטרי )אמנת האג ואמנת ז'נבה הרביעית(‪ ,‬במשפט הישראלי ובפקודות הצבא‪.‬‬

‫•‬

‫בבג"ץ ‪ 9593/04‬מוראר ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באיו"ש ואח'‪ ,‬פסקה ‪) ,33‬פורסם ביום‬
‫‪ (26/6/2006‬נקבע כי החובה לשמור על כיבוד החוק בשטחים היא אחת החובות המרכזיות של‬
‫הצבא‪ ,‬ובמסגרתה עליו‪:‬‬
‫‪ o‬לפתוח לאלתר בחקירה כאשר מתקבל מידע בדבר מעשה התנכלות;‬

‫‪2‬‬

‫‪ o‬ליזום סיורים מטעם כוחות הביטחון‪ ,‬שתכליתם לגלות מעשים כאלה;‬
‫‪ o‬לפעול באופן עצמאי על מנת לאתר את מפירי החוק;‬
‫‪ o‬לבחון לגופן את התלונות ולמצות את החקירה בהקדם האפשרי;‬
‫‪ o‬לפעול למיצוי הדין עם מפירי החוק;‬
‫‪ o‬לנקוט באמצעים הנדרשים על מנת שהפרות החוק לא יישנו‪.‬‬

‫נפגעת )את‪/‬ה או רכושך( מידי אזרחים ישראלים – מה ביכולתך לעשות?‬
‫בעת התרחשות האירוע‪:‬‬
‫•‬

‫אפשר להזעיק לעזרה את כוחות הביטחון‪ ,‬שמחויבים להגן על הנפגעים‪ ,‬להשיב את הסדר על כנו‬
‫ולחקור את האירועים‪ .‬אפשר להתקשר למשטרה באמצעות מוקד חירום ‪ 100‬מטלפון נייד‪ ,‬או‬
‫לתחנת המשטרה האזורית‪ ,‬ראו טבלה להלן‪ .‬לכוחות הצבא באזור יש להתקשר באמצעות המת"ק‬
‫האזורי‪ ,‬ראו טבלה להלן‪.‬‬

‫•‬

‫במקום האירוע על השוטרים לאתר את החשודים ובמקרה הצורך לעכבם או לעוצרם‪ .‬כמו כן‬
‫המשטרה מוסמכת לתפוס חפצים שעשויים לשמש כראיות‪.‬‬

‫•‬

‫לעיתים מתנחלים‪ ,‬אשר נחקרים על ידי המשטרה‪ ,‬נוטים להגיש תלונות נגד המתלוננים נגדם‪ .‬על‬
‫כן‪ ,‬חשוב לתעד תיעוד מלא ומדויק של האירוע ככל הניתן‪ ,‬שכן הצלחת החקירה תלויה בזיהוי‬
‫העבריין ובקיומן של ראיות ועדויות‪ .‬חשוב לזכור‪ ,‬לשמור העתק ולהגיש למשטרה את כל התיעוד‬
‫המתייחס לעניינים אלה‪:‬‬
‫‪ o‬זיהוי החשוד‪ :‬שם החשוד‪ ,‬תיאור פיזי‪ ,‬סימן זיהוי אחר כלשהו‪ ,‬לרבות רכב בו נסע‪ ,‬האם‬
‫תוכל‪/‬י לזהותו אם יוצג בפניך;‬
‫‪ o‬זמן האירוע )תאריך ושעה(;‬
‫‪ o‬מיקום מדויק של האירוע;‬
‫‪ o‬נסיבות האירוע כולו‪ ,‬לרבות תיאור מפורט של הפגיעות והנזקים שנגרמו )רצוי גם לצלם(‪.‬‬
‫לשים לב האם היו מעורבים באירוע אנשים נושאי נשק‪ ,‬ולזהותם ככל שניתן;‬
‫‪ o‬אופן הפעולה של כוחות צבא ומשטרה שנכחו במקום )האם התערבו או לא התערבו להגנתו של‬
‫המותקף‪ ,‬וכיצד פעלו כנגד התוקף(;‬
‫‪ o‬האם היו עדים נוספים לאירוע‪ ,‬לרבות חיילים ושוטרים;‬
‫‪ o‬קיומן של ראיות נוספות המצויות בידי אנשים אחרים‪ ,‬או במקומות אחרים;‬
‫‪ o‬צילומים של האירוע‪ ,‬של החשודים‪ ,‬ו‪/‬או של הנזקים שנגרמו בעקבותיו‪.‬‬

‫מה לעשות אם כוחות הצבא והמשטרה מגיעים למקום אך אינם פועלים למניעת האירוע?‬
‫•‬

‫העברה ו‪/‬או לעיכוב‬
‫אם כוחות צבא או משטרה נוכחים במקום האירוע אך אינם פועלים למניעת ֵ‬
‫התוקפים יש לדווח על כך בדחיפות למת"ק האזורי‪.‬‬

‫•‬

‫יש לתעד את האירועים באמצעות צילום או בכתב לצורך הגשת תלונה – יש לנסות ולאתר פרטים‬
‫מזהים של החיילים ו‪/‬או השוטרים‪.‬‬

‫•‬

‫תלונה נגד חיילים בגין אי‪-‬התערבות ו‪/‬או התערבות פסולה יש להגיש במוקד ההומניטרי של‬
‫המת"ק ו‪/‬או במצ"ח‪ .‬אם מדובר באירוע חמור‪ ,‬שבו היו מעורבים כמה חיילים‪ ,‬רצוי לשלוח‬
‫העתקים לפרקליט הצבאי הראשי‪ ,‬ליועץ המשפטי לאיו"ש ולמפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית‪.‬‬
‫ראו את מספרי הטלפון והפקס בטבלה להלן‪ .‬ניתן לפנות אל ארגון "יש דין" אשר מסייע בפנייה‬
‫לגורמים אלו‪ .‬מספר הטלפון מצורף להלן‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫•‬

‫תלונה נגד שוטרים בגין אי‪-‬התערבות ו‪/‬או התערבות פסולה – אם המשטרה לא נענתה לקריאה או‬
‫שכוחות משטרה לא הגיעו‪ ,‬או שהגיעו לאחר זמן רב‪ ,‬זכותך להגיש תלונה על כך למפקד מחוז ש"י‬
‫של המשטרה‪ .‬ראו את מספרי הטלפון והפקס בטבלה להלן‪.‬‬

‫הגשת תלונה במשטרה‬
‫•‬

‫כדי לקדם קיומה של חקירה משטרתית ופתיחה בהליכים פליליים נגד האחראים להתנכלות או‬
‫לתקיפה‪ ,‬יש להגיש תלונה במשטרה עם סיום האירוע‪.‬‬

‫•‬

‫הצלחת החקירה תלויה בזיהוי העבריין‪ ,‬ובקיומן של ראיות ועדויות חד‪-‬משמעיות באשר לביצוע‬
‫העברה בידי המשטרה‪ .‬לכן חשוב לזכור‪ ,‬לשמור ולהגיש למשטרה את כל התיעוד שבידכם‪.‬‬
‫ֵ‬

‫•‬

‫כאשר התלונה מתייחסת לפלישה למקרקעין פרטיים )אדמה או בית( – רצוי שהתלונה תוגש על ידי‬
‫בעל הקרקע‪ ,‬ויצורפו אליה מסמכים המעידים על זכויותיו בקרקע‪.‬‬

‫•‬

‫אפשר להיעזר בארגוני זכויות אדם‪ ,‬שמספרי הטלפון שלהם מצוינים להלן‪ ,‬לליווי ולסיוע בהגשת‬
‫התלונה‪.‬‬

‫זכויות בעת מסירת עדות במשטרה‬
‫•‬

‫עברה‪ ,‬את‪/‬ה זכאי לכך שמי שמטפל בתלונתך ובהליכים בקשר לפגיעה בך‬
‫על פי חוק זכויות נפגעי ֵ‬
‫ינהג בך תוך התחשבות‪ ,‬שמירה על כבודך‪ ,‬הגנה על פרטיותך ובתוך זמן סביר‪ .‬את‪/‬ה זכאי‪/‬ת לכך‬
‫שיסבירו לך מהם השלבים בהליך הפלילי‪ ,‬ואיך מטפלים בתלונה‪.‬‬

‫•‬

‫מעברת אלימות את‪/‬ה זכאי‪/‬ת לכך שבזמן גביית עדותך‬
‫עברה‪ ,‬אם נפגעת ֵ‬
‫על פי חוק זכויות נפגעי ֵ‬
‫יהיה איתך אדם נוסף שילווה אותך‪ .‬אפשר להיעזר לשם כך בארגוני זכויות אדם‪.‬‬

‫•‬

‫זכותך שעדותך תיגבה ותירשם בשפה הערבית‪.‬‬

‫•‬

‫לפני חתימה על העדות במשטרה – בקש‪/‬י לקרוא את התלונה כפי שנרשמה‪ ,‬או שיקראו אותה‬
‫בפניך‪.‬‬

‫•‬

‫בקש‪/‬י אישור על הגשת התלונה‪.‬‬

‫•‬

‫יש לשמור אצלך העתק של כל התיעוד שנמסר למשטרה ושל עיקרי עדותך‪.‬‬

‫מעקב אחרי הטיפול בתלונה והזכות להגשת ערר‬
‫•‬

‫עברה‪ ,‬את‪/‬ה זכאי‪/‬ת לקבל מידע על השלב שבו נמצא ההליך הפלילי בקשר‬
‫על פי חוק זכויות נפגעי ֵ‬
‫לעברה שממנה נפגעת‪ .‬החוקר שמטפל בתלונה מחויב להסביר לך כיצד תוכל לקבל מידע זה ולתת‬
‫לך סיסמא שבאמצעותה תוכל להתעדכן על מצב תלונתך‪ .‬מס' הטלפון להתעדכנות‪02-5017030 :‬‬
‫בימים א'‪-‬ה' בין השעות ‪.08:00-16:00‬‬

‫•‬

‫לצורך סיוע במעקב אחר התלונה אפשר להיעזר בארגונים "יש דין" ו"בצלם" )מספרי הטלפון‬
‫בטבלה להלן( או בעו"ד פרטי‪.‬‬

‫•‬

‫עם סיום החקירה או עם סיום הטיפול בתלונה על המשטרה להודיעך על ההחלטה שהתקבלה‬
‫בתלונתך – האם להעמיד לדין את האחראים לאירוע‪.‬‬

‫•‬

‫אם לא קיבלת בתוך זמן סביר הודעה על שעלה בגורל תלונתך – אפשר לפנות )רצוי בכתב( לתחנת‬
‫המשטרה האחראית‪.‬‬

‫•‬

‫אם קיבלת הודעה על סגירת התיק זכותך להגיש ערר על ההחלטה‪.‬‬

‫•‬

‫ערר על החלטה לסגור תיק יש להגיש בתוך ‪ 30‬יום באמצעות תביעות מחוז ש"י )פקס‪02- :‬‬
‫‪ ,(6293220‬או באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים )רחוב עוזי חסון ‪ ,4‬ת‪.‬ד‪ ,843 .‬ירושלים ‪,91007‬‬
‫טל'‪ ,02-6208122 :‬פקס‪.(02-6222385 :‬‬

‫‪4‬‬

‫•‬

‫לצורך הגשת הערר הנך רשאי‪/‬ת לבקש לעיין בתיק החקירה ובחומר הראיות‪.‬‬

‫•‬

‫אם תובע החליט להעמיד לדין את מי שפגע בך‪ ,‬הוא יגיש לבית המשפט מסמך שנקרא "כתב‬
‫אישום"‪ ,‬שמתאר במה מאשימים את אותו אדם‪ .‬במסגרת ההליך המשפטי‪ ,‬על פי חוק זכויות נפגעי‬
‫עברה' עומדות לך הזכויות הבאות‪:‬‬
‫ֵ‬
‫‪o‬‬

‫את‪/‬ה זכאי‪/‬ת לקרוא את כתב האישום ולקבל העתק ממנו‪.‬‬

‫העברה זכאי‪/‬ת להיות נוכח‪/‬ת בדיון‪.‬‬
‫‪ o‬כשבית המשפט מקיים דיון בקשר לע ֵברה‪ ,‬את‪/‬ה כנפגע‪/‬ת ֵ‬
‫‪ o‬את‪/‬ה זכאי‪/‬ת לכתוב לבית המשפט מסמך שבו תפרט‪/‬י אילו פגיעות ונזקים גרמה לך העברה‪.‬‬
‫מסמך זה נקרא "הצהרת נפגע"‪ .‬את ההצהרה עליך למסור לחוקר או לתובע שמטפלים בתיק‪,‬‬
‫והתובע יגיש אותה לבית המשפט‪ .‬עליך לדעת שהנאשם או הסניגור שלו יוכלו‪ ,‬אם ירצו‪,‬‬
‫לחקור אותך בבית המשפט על דברים שכתבת בהצהרה‪.‬‬
‫‪ o‬אם בית המשפט מחליט להרשיע אדם בעברה שממנה נפגעת‪ ,‬התובע יכול לבקש מבית המשפט‬
‫לחייב את אותו אדם לשלם לך כסף כפיצוי על הפגיעה בך‪ ,‬בנוסף לעונש‪ .‬במקביל להליך‬
‫הפלילי‪ ,‬תוכל‪/‬י להגיש תביעה אזרחית נגד מי שפגע בך כדי לקבל פיצוי על הפגיעה‪.‬‬
‫‪ o‬אם בית המשפט מחליט להרשיע אדם בעברה שממנה נפגעת ושולח אותו למאסר‪ ,‬את‪/‬ה‬
‫זכאי‪/‬ת לדעת מתי הוא מתחיל לרצות את עונשו‪ ,‬מתי הוא יוצא לחופשה ומתי הוא משתחרר‪,‬‬
‫וכן לקבל הודעה במקרה שהוא ברח‪ .‬בנוסף‪ ,‬את‪/‬ה זכאי‪/‬ת לכתוב לוועדת השחרורים מה‬
‫דעתך על האפשרות שהאסיר ישוחרר בשחרור מוקדם‪ ,‬ואם האסיר ביקש חנינה מנשיא‬
‫המדינה את‪/‬ה גם זכאי‪/‬ת לכתוב לנשיא המדינה מה דעתך בעניין‪.‬‬
‫‪ o‬אם נפגעת מעברת אלימות חמורה‪ ,‬את‪/‬ה זכאי‪/‬ת לקבל הודעה על כך שהאדם החשוד או‬
‫הנאשם בפגיעה בך נעצר על ידי המשטרה או שוחרר לביתו‪ .‬במקרים מסוימים התובע והנאשם‬
‫מגיעים להסכמה ביניהם‪ ,‬למשל שהנאשם יודה שביצע את העברה והתובע יבקש מבית‬
‫המשפט עונש מופחת‪ .‬הסכמה כזו נקראת "הסדר טיעון"‪ ,‬והסדר זה כפוף לאישור בית‬
‫המשפט‪ .‬אם יש כוונה להגיע להסדר טיעון עם הנאשם בעברה שממנה נפגעת‪ ,‬את‪/‬ה זכאי‪/‬ת‬
‫לכתוב לתובע מה דעתך על כך‪.‬‬
‫התנהגות לא נאותה מצד המשטרה‬
‫•‬

‫אם נתקלת בקושי בהגשת התלונה במשטרה ו‪/‬או ביחס משפיל מצד השוטרים – אפשר להגיש‬
‫תלונה נגד השוטר או נגד התחנה‪.‬‬

‫•‬

‫את התלונה יש להגיש ביחידה לתלונות הציבור של המשטרה‪ ,‬פקס‪ ,02-5391302 :‬טל'‪02- :‬‬
‫‪.5391304‬‬

‫•‬

‫יש לשמור העתק של התלונה למעקב‪.‬‬

‫•‬

‫אם שוטרים ביצעו עברות פליליות כלפיך או עשו שימוש לא מוצדק בכוח )להבדיל ממקרים של‬
‫התנהגות לא נאותה שפורטו לעיל(‪ ,‬יש להגיש תלונה למחלקה לחקירות שוטרים באמצעות הדואר‪,‬‬
‫בפקס‪ ,‬או בדואר אלקטרוני‪ :‬טל' ‪) 02-5412465 ,02-5412458 ,02-5412401‬שעות מענה‪8:00- :‬‬
‫‪ ,(16:30‬פקס‪ ,02-5412469 :‬כתובת‪ :‬רח' הרטום ‪ ,8‬הר חוצבים‪ ,‬ירושלים‪ ,‬ת‪.‬ד‪ ,45208 .‬ירושלים‬
‫‪ ,91450‬דואר אלקטרוני‪.Mahashjr@justice.gov.il :‬‬

‫•‬

‫כדאי להיעזר בארגוני זכויות אדם או בעו"ד פרטי לצורך הגשת תלונות‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫טלפונים – רשויות צבא ומשטרה‬
‫משטרה‬
‫טלפון‬

‫פקס‬

‫משטרה – מוקד חרום‬

‫‪ 100‬מטלפון נייד‬

‫מרחב חברון‬

‫‪02-9969444‬‬

‫‪02-9964605‬‬

‫‪02-9963894‬‬

‫‪02-9964413‬‬

‫מרחב שומרון‬

‫‪03-9065444‬‬

‫‪03-9065454‬‬

‫אריאל‬

‫‪03-9065410‬‬

‫‪03-9065436‬‬

‫מרחב בנימין‬

‫‪02-9706444‬‬

‫‪02-9706440‬‬

‫תחנת מעלה אדומים‬

‫‪02-5358444‬‬

‫‪02-5358440‬‬

‫‪02-5358409‬‬

‫מת"קים‬
‫"המוקד ההומניטרי"‬
‫של המנהל האזרחי‬

‫‪9977733-02‬‬
‫‪9977081-02‬‬
‫‪9977395-02‬‬

‫מת"ק חברון‬

‫‪9967215-02‬‬

‫‪02-9962254‬‬

‫‪9964360-02‬‬
‫מת"ק עציון‪/‬בית לחם‬

‫‪02-9934010‬‬

‫‪02-5485370‬‬

‫‪02-5485369‬‬

‫מת"ק אבו‪-‬דיס‬

‫‪02-2799520‬‬

‫‪02-2797920‬‬

‫מת"ק יריחו‬

‫‪02-9943305‬‬

‫‪02-9943305‬‬

‫‪02-9943894‬‬

‫מת"ק ראמאללה‪/‬‬
‫סלפית‬
‫מת"ק בית אל‬

‫‪02-9970284‬‬

‫‪02-9974693‬‬

‫‪02-9970285‬‬
‫‪02-9977747‬‬

‫‪02-9977337‬‬

‫‪02-9706444‬‬

‫מת"ק קלקיליה‬

‫‪09-7759217‬‬

‫‪09-7922331‬‬

‫‪09-7922359‬‬

‫מצ"ח‬

‫מת"ק שכם‬

‫‪02-5486214‬‬

‫‪02-5486218‬‬

‫מת"ק טולכרם‬

‫‪09-8948803‬‬

‫‪09-8948803‬‬

‫מת"ק ג'נין‬

‫‪04-6407312‬‬

‫‪04-6407315‬‬

‫‪6‬‬

‫מצ"ח איו"ש )צפון‬
‫הגדה(‬

‫‪9575054-03‬‬

‫מצ"ח ירושלים )דרום‬
‫הגדה(‬

‫‪5842603-02‬‬

‫טלפונים לסיוע ‪ -‬ארגוני זכויות אדם‬

‫המוקד להגנת הפרט‬
‫מוקד חרום‬

‫טלפון‬

‫פקס‬

‫‪6283555-02‬‬
‫‪6264438-02‬‬

‫‪6276317-02‬‬

‫‪6271698-02‬‬
‫שומרי משפט‬

‫‪02-6482757‬‬

‫‪02-5662815‬‬

‫‪) 050- 5607034‬הרב אריק‬
‫אשרמן(‬
‫‪) 050- 2103982‬זכריה סדה(‬
‫‪) 050- 2110639‬הרב יחיאל‬
‫גריינמן(‬
‫בצלם‬

‫‪6735599-02‬‬

‫יש דין‬
‫"קו חם" ‪ 24‬שעות;‬

‫עזמי בדיר )צפון הגדה(‬
‫‪054-4608524‬‬

‫עזרה בהגשה ומעקב אחר‬
‫תלונות‬

‫מוהאנד ענאתי )דרום‬
‫הגדה( ‪054-6720966‬‬

‫‪6749111-02‬‬

‫האגודה לזכויות האזרח בישראל היא ארגון א‪-‬פוליטי ובלתי תלוי הפועל לקידום זכויות האדם בישראל‪,‬‬
‫בשטחים הכבושים ובכל מקום שבו הפגיעה בזכויות נעשית על ידי הרשויות הישראליות‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful