BORANG INDIVIDU KEPUTUSAN PENCAPAIAN PERKARA ASAS FARDU AIN (PAFA) UJIAN PENILAIAN SEKOLAH RENDAH TAHUN 2009

NAMA : AMIDI BIN MAJNUN NO. SURAT BERANAK : A 586035 AMALI ANGKA GILIRAN : SEKOLAH : SEK.KEB.TERUSAN BARU KOD SEK : XBA2085 L A : LISAN LA : LIASAN & : AMALI A/L : AMALI / LISAN

: LULUS
KOD 01 TAJUK Mengucap Dua Kalimah Syahadah Rukun Islam Rukun Iman Beristinjak Membersihkan diri, pakaian dan tempata daripada najis Cara Berwuduk Cara Bertayamum Cara Mandi Wajib Azan, Iqamah, jawapanya dan doa selepasa Azan dan Iqamah Solat Fardu Puasa L.1.1 KEPUTUSAN TIAP-TIAP SOALAN L.1.2 KEPUTUSAN KESELURUHAN

02 03 04 05

L.2.1 L.3.1 L.4.1 LA.5.1 L.3.2 L.4.2 LA.5.2 LA.5.3

06 07 08 09

LA.6.1 LA.7.1 L.8.1 A/L.9.1 A.9.4 L.8.2 A.9.2 A.9.5 A.10.2 L.12.2 L.12.3 A.9.3

10 12

L.10.1 L.12.1

13

Adab terhadap Ibu Bapa

L.13.1 L.13.4

L.13.2

L.13.3

15

Ihsan

L.15.1

L.15.2

L.15.3

KEPUTUSAN

LULUS PERKARA ASAS FARDU AIN

GAGAL PERKARA ASAS FARDU AIN

Saya mengaku dan mengesahkan bahawa PERKARA ASAS FARDU AIN seperti yang tersebut di atas telah dijalankan mengikut peraturan yang ditetapkan dan keputusan yang tercatat diatas adalah benar. Tandatangan Pemeriksa:

__________________________ [ HUSZARUDIN BIN HAJI HUSSIN ]

Tarikh : ________________

Saya mengaku dan mengesahkan bahawa kenyataan pemeriksa yang tersebut di atas adalah benar. Tandatangan Guru Besar:

__________________________ [ HUSIN BIN ABDULLAH ] Tarikh : ___________________

Cop Sekolah

BORANG INDIVIDU KEPUTUSAN PENCAPAIAN PERKARA ASAS FARDU AIN (PAFA) UJIAN PENILAIAN SEKOLAH RENDAH TAHUN 2009

NAMA : AZWIE BIN KAMAL NO. SURAT BERANAK : A661726 AMALI ANGKA GILIRAN : SEKOLAH : SEK.KEB.TERUSAN BARU KOD SEK : XBA2085

L A

: LISAN LA : LIASAN & : AMALI A/L : AMALI / LISAN

: LULUS
KOD 01 TAJUK Mengucap Dua Kalimah Syahadah Rukun Islam Rukun Iman Beristinjak Membersihkan diri, pakaian dan tempata daripada najis Cara Berwuduk Cara Bertayamum Cara Mandi Wajib Azan, Iqamah, jawapanya dan doa selepasa Azan dan Iqamah Solat Fardu Puasa L.1.1 KEPUTUSAN TIAP-TIAP SOALAN L.1.2 KEPUTUSAN KESELURUHAN

02 03 04 05

L.2.1 L.3.1 L.4.1 LA.5.1 L.3.2 L.4.2 LA.5.2 LA.5.3

06 07 08 09

LA.6.1 LA.7.1 L.8.1 A/L.9.1 A.9.4 L.8.2 A.9.2 A.9.5 A.10.2 L.12.2 L.12.3 A.9.3

10 12

L.10.1 L.12.1

13

Adab terhadap Ibu Bapa

L.13.1 L.13.4

L.13.2

L.13.3

15

Ihsan

L.15.1

L.15.2

L.15.3

KEPUTUSAN

LULUS PERKARA ASAS FARDU AIN

GAGAL PERKARA ASAS FARDU AIN

Saya mengaku dan mengesahkan bahawa PERKARA ASAS FARDU AIN seperti yang tersebut di atas telah dijalankan mengikut peraturan yang ditetapkan dan keputusan yang tercatat diatas adalah benar. Tandatangan Pemeriksa:

__________________________ [ HUSZARUDIN BIN HAJI HUSSIN ]

Tarikh : ________________

Saya mengaku dan mengesahkan bahawa kenyataan pemeriksa yang tersebut di atas adalah benar. Tandatangan Guru Besar:

__________________________ [ HUSIN BIN ABDULLAH ] Tarikh : ___________________

Cop Sekolah

BORANG INDIVIDU KEPUTUSAN PENCAPAIAN PERKARA ASAS FARDU AIN (PAFA) UJIAN PENILAIAN SEKOLAH RENDAH TAHUN 2009 NAMA : HARAN BIN RUSLAN NO. SURAT BERANAK : SB 319275 L LA : LISAN : LIASAN & AMALI

ANGKA GILIRAN : SEKOLAH : SEK.KEB.TERUSAN BARU KOD SEK : XBA2085

A

: AMALI A/L : AMALI / LISAN

: LULUS
KOD 01 TAJUK Mengucap Dua Kalimah Syahadah Rukun Islam Rukun Iman Beristinjak Membersihkan diri, pakaian dan tempata daripada najis Cara Berwuduk Cara Bertayamum Cara Mandi Wajib Azan, Iqamah, jawapanya dan doa selepasa Azan dan Iqamah Solat Fardu Puasa L.1.1 KEPUTUSAN TIAP-TIAP SOALAN L.1.2 KEPUTUSAN KESELURUHAN

02 03 04 05

L.2.1 L.3.1 L.4.1 LA.5.1 L.3.2 L.4.2 LA.5.2 LA.5.3

06 07 08 09

LA.6.1 LA.7.1 L.8.1 A/L.9.1 A.9.4 L.8.2 A.9.2 A.9.5 A.10.2 L.12.2 L.12.3 A.9.3

10 12

L.10.1 L.12.1

13

Adab terhadap Ibu Bapa

L.13.1 L.13.4

L.13.2

L.13.3

15

Ihsan L.15.1 L.15.2 L.15.3

KEPUTUSAN

LULUS PERKARA ASAS FARDU AIN

GAGAL PERKARA ASAS FARDU AIN

Saya mengaku dan mengesahkan bahawa PERKARA ASAS FARDU AIN seperti yang tersebut di atas telah dijalankan mengikut peraturan yang ditetapkan dan keputusan yang tercatat diatas adalah benar. Tandatangan Pemeriksa:

__________________________ [ HUSZARUDIN BIN HAJI HUSSIN ]

Tarikh : ________________

Saya mengaku dan mengesahkan bahawa kenyataan pemeriksa yang tersebut di atas adalah benar. Tandatangan Guru Besar:

__________________________ [ HUSIN BIN ABDULLAH ] Tarikh : ___________________

Cop Sekolah

BORANG INDIVIDU KEPUTUSAN PENCAPAIAN PERKARA ASAS FARDU AIN (PAFA) UJIAN PENILAIAN SEKOLAH RENDAH TAHUN 2009 NAMA : RAZAMLI BIN SADI NO. SURAT BERANAK : A599816 AMALI ANGKA GILIRAN : SEKOLAH : SEK.KEB.TERUSAN BARU KOD SEK : XBA2085 L A : LISAN LA : LIASAN & : AMALI A/L : AMALI / LISAN

: LULUS
KOD 01 TAJUK Mengucap Dua Kalimah Syahadah Rukun Islam Rukun Iman Beristinjak Membersihkan diri, pakaian dan tempata daripada najis Cara Berwuduk Cara Bertayamum Cara Mandi Wajib Azan, Iqamah, jawapanya dan doa selepasa Azan dan Iqamah Solat Fardu Puasa L.1.1 KEPUTUSAN TIAP-TIAP SOALAN L.1.2 KEPUTUSAN KESELURUHAN

02 03 04 05

L.2.1 L.3.1 L.4.1 LA.5.1 L.3.2 L.4.2 LA.5.2 LA.5.3

06 07 08 09

LA.6.1 LA.7.1 L.8.1 A/L.9.1 A.9.4 L.8.2 A.9.2 A.9.5 A.10.2 L.12.2 L.12.3 A.9.3

10 12

L.10.1 L.12.1

13

Adab terhadap Ibu Bapa

L.13.1 L.13.4

L.13.2

L.13.3

15

Ihsan

L.15.1

L.15.2

L.15.3

KEPUTUSAN

LULUS PERKARA ASAS FARDU AIN

GAGAL PERKARA ASAS FARDU AIN

Saya mengaku dan mengesahkan bahawa PERKARA ASAS FARDU AIN seperti yang tersebut di atas telah dijalankan mengikut peraturan yang ditetapkan dan keputusan yang tercatat diatas adalah benar. Tandatangan Pemeriksa:

__________________________ [ HUSZARUDIN BIN HAJI HUSSIN ]

Tarikh : ________________

Saya mengaku dan mengesahkan bahawa kenyataan pemeriksa yang tersebut di atas adalah benar. Tandatangan Guru Besar:

__________________________ [ HUSIN BIN ABDULLAH ] Tarikh : ___________________

Cop Sekolah

BORANG INDIVIDU KEPUTUSAN PENCAPAIAN PERKARA ASAS FARDU AIN (PAFA) UJIAN PENILAIAN SEKOLAH RENDAH TAHUN 2009 NAMA : ROSNAH BINTI OTOK NO. SURAT BERANAK : A 588902 AMALI ANGKA GILIRAN : SEKOLAH : SEK.KEB.TERUSAN BARU KOD SEK : XBA2085 L A : LISAN LA : LIASAN & : AMALI A/L : AMALI / LISAN

: LULUS
KOD 01 TAJUK Mengucap Dua Kalimah Syahadah Rukun Islam Rukun Iman Beristinjak Membersihkan diri, pakaian dan tempata daripada najis Cara Berwuduk Cara Bertayamum Cara Mandi Wajib Azan, Iqamah, jawapanya dan doa selepasa Azan dan Iqamah Solat Fardu Puasa L.1.1 KEPUTUSAN TIAP-TIAP SOALAN L.1.2 KEPUTUSAN KESELURUHAN

02 03 04 05

L.2.1 L.3.1 L.4.1 LA.5.1 L.3.2 L.4.2 LA.5.2 LA.5.3

06 07 08 09

LA.6.1 LA.7.1 L.8.1 A/L.9.1 A.9.4 L.8.2 A.9.2 A.9.5 A.10.2 L.12.2 L.12.3 A.9.3

10 12

L.10.1 L.12.1

13

Adab terhadap Ibu Bapa

L.13.1 L.13.4

L.13.2

L.13.3

15

Ihsan

L.15.1

L.15.2

L.15.3

KEPUTUSAN

LULUS PERKARA ASAS FARDU AIN

GAGAL PERKARA ASAS FARDU AIN

Saya mengaku dan mengesahkan bahawa PERKARA ASAS FARDU AIN seperti yang tersebut di atas telah dijalankan mengikut peraturan yang ditetapkan dan keputusan yang tercatat diatas adalah benar. Tandatangan Pemeriksa:

__________________________ [ HUSZARUDIN BIN HAJI HUSSIN ]

Tarikh : ________________

Saya mengaku dan mengesahkan bahawa kenyataan pemeriksa yang tersebut di atas adalah benar. Tandatangan Guru Besar:

__________________________ [ HUSIN BIN ABDULLAH ] Tarikh : ___________________

Cop Sekolah

BORANG INDIVIDU KEPUTUSAN PENCAPAIAN PERKARA ASAS FARDU AIN (PAFA) UJIAN PENILAIAN SEKOLAH RENDAH TAHUN 2009 NAMA : SANIAH BINTI BAHAR NO. SURAT BERANAK : A 480644 AMALI ANGKA GILIRAN : SEKOLAH : SEK.KEB.TERUSAN BARU KOD SEK : XBA2085 L A : LISAN LA : LIASAN & : AMALI A/L : AMALI / LISAN

: LULUS
KOD 01 TAJUK Mengucap Dua Kalimah Syahadah Rukun Islam Rukun Iman Beristinjak Membersihkan diri, pakaian dan tempata daripada najis Cara Berwuduk Cara Bertayamum Cara Mandi Wajib Azan, Iqamah, jawapanya dan doa selepasa Azan dan Iqamah Solat Fardu Puasa L.1.1 KEPUTUSAN TIAP-TIAP SOALAN L.1.2 KEPUTUSAN KESELURUHAN

02 03 04 05

L.2.1 L.3.1 L.4.1 LA.5.1 L.3.2 L.4.2 LA.5.2 LA.5.3

06 07 08 09

LA.6.1 LA.7.1 L.8.1 A/L.9.1 A.9.4 L.8.2 A.9.2 A.9.5 A.10.2 L.12.2 L.12.3 A.9.3

10 12

L.10.1 L.12.1

13

Adab terhadap Ibu Bapa

L.13.1 L.13.4

L.13.2

L.13.3

15

Ihsan

L.15.1

L.15.2

L.15.3

KEPUTUSAN

LULUS PERKARA ASAS FARDU AIN

GAGAL PERKARA ASAS FARDU AIN

Saya mengaku dan mengesahkan bahawa PERKARA ASAS FARDU AIN seperti yang tersebut di atas telah dijalankan mengikut peraturan yang ditetapkan dan keputusan yang tercatat diatas adalah benar. Tandatangan Pemeriksa:

__________________________ [ HUSZARUDIN BIN HAJI HUSSIN ]

Tarikh : ________________

Saya mengaku dan mengesahkan bahawa kenyataan pemeriksa yang tersebut di atas adalah benar. Tandatangan Guru Besar:

__________________________ [ HUSIN BIN ABDULLAH ] Tarikh : ___________________

Cop Sekolah