PERSATUAN AGAMA ISLAM (PAI) SEKOLAH KEBANGSAAN TERUSAN BARU MINIT MESYUARAT KALI 1/2009

Tarikh Masa Tempat : 16 Februari 2009 : 1.00 petang : Kelas Tahun 6 Sekolah Kebangsaan Terusan Baru.

HADIR : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1. Razamli B Sahali (Tahun 6) Rosnah Bt Otok (Tahun 6) Haran B Ruslan (Tahun 6) Saniah Bt Bahar (Tahun 6) Azwie B Kamal (Tahun 6) Siti Norcahayani Bt Mohd Zaini (Tahun 5) Sakirin B Harun (Tahun 5) Azman B Said (Tahun 5) Zuraina Bt Eting (Tahun 4) Rasidi B Asmarah (Tahun 4) Faridah Bt Maidin (Tahun 4) Aripin B Harun (Tahun 4) Elynna Florine ak Nyuak (Tahun 3) Huszarudin B Hussin (Guru) KATA-KATA ALUAN DARI GURU PENASIHAT Ustaz Huszarudin Bin Haji Hussin selaku pengasas Persatuan Agama Islam Sekolah Kebangsaan Terusan Baru ini mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli Persatuan (murid-murid) yang sudi hadir pada hari ini. Perjumpaan ini diadakan adalah bertujuan untuk membincangkan mengenai Penubuhan Majlis Tertinggi, Permohonan penubuhan daripada guru besar, Nama persatuan, Logo, AktivitiAktiviti Persatuan dan lain-lain hal yang berkaitan dengan persatuan ini.

2.

PENUBUHAN MAJLIS TERTINGGI ‘PERSATUAN AGAMA ISLAM’

Setelah perbincangan yang dipengerusikan oleh Ustaz Huszarudin Bin Haji Hussin dengan mengunakan sistem penamaan calon dan pengiraan dengan mengangkat tangan, ahli-ahli sebulat suara bersetuju Majlis Tertinggi Persatuan Agama Islam Sekolah Kebangsaan Terusan Baru adalah seperti berikut : Penaung Penasihat : : En Husin Bin Abdullah Guru Besar Sekolah Kebangsaan Terusan Baru Ustaz Huszarudin Bin Haji Hussin Guru Pendidikan Islam Razamli B Sahali (Tahun 6) Zuraina Bt Eting (Tahun 4) Sakirin B Harun (Tahun 5) Siti Norcahayani Bt Mohd Zaini (Tahun 5) Azwie B Kamal (Tahun 6) Faridah Bt Maidin (Tahun 4) Rasidi B Asmarah (Tahun 4) Elynna Florine ak Nyuak (Tahun 3) Rosnah Bt Otok (Tahun 6) Haran B Ruslan (Tahun 6) Saniah Bt Bahar (Tahun 6) Azman B Said (Tahun 5) Aripin B Harun (Tahun 4)

Pengerusi : Naib Pengerusi : Setiausaha : Penolong Setiausaha : Bendahari : Penolong Bendahari : Pemeriksa Kira-kira 1 : Pemeriksa Kira-kira 2 : AJK :

Mesyuarat meminta pendapat ahli-ahli yang lain sekiranya terdapat bantahan atau cadangan diminta mengemukakanya sebelum mesyuarat ditangguhkan namun tiada sebarang bantahan dan bangkangan diterima. 3. NAMA PERSATUAN Setelah perbincangan diadakan mesyuarat sebulat suara mengekalkan nama PERSATUAN AGAMA ISLAM atau nama singkatanya (PAI) 4. LOGO PERSATUAN Logo rasmi "PAI" adalah seperti berikut :

6.

PENDAFTARAN KELAB Berdasrkan Peraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 21, Perundangan (A): P.U.(A) 196, bertarikh 21 Mei 1998. maka sesebuah persatuan yang ingin ditubuhkan perlu memohon kebenaran daripada Guru Besar sebelum ianya dapat dijalankan dengan aktif di sekolah. Setelah perbincangan diadakan Majlis tertinggi dikehendaki membuat surat permohonan menubuhkan persatuan, peraturan-peraturan (perlembagaan) persatuan, senarai lengkap ahli jawatankuasa persatuan dan aktiviti-aktiviti persatuan sepanjang tahun 2009 untuk dihantar kepada guru besar bagi tujuan yang tersebut.

7.

YURAN AHLI Memandangkan persatuan ini belum diberi kebenaran penubuhannya daripada Guru Besar, oleh yang demikian yuran ahli tidak akan dikenakan kepada ahli-ahli persatuan dan akan dibincangkan pada mesyuarat akan datang.

8.

HAL-HAL LAIN Diakhir perbincangan, Azwie pelajar tahun 6 telah bertanya mengenai peranan setiap jawatan. Guru penasihat telah menyatakan perkara itu akan diterangkan selepas persatuan ini diluluskan penubuhannya oleh Guru Besar.

9.

PENANGGUHAN MESYUARAT Mesyuarat ditangguhkan pada satu tarikh yang akan ditetapkan kelak dan Ustaz Huszarudin Bin Haji Hussin selaku Pengerusi mesyuarat mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudi hadir pada perbincangan pada hari ini. Mesyuarat ditunda pada jam 2.00 petang.

Catatan ini disediakan oleh : ………………….. Sakirin Bin Harun Setiausaha Persatuan Agama Islam Kebangsaan Terusan Baru Disahkan oleh;

Sekolah

…………………………… Huszarudin Bin Haji Hussin Guru Penasihat Persatuan Agama Islam Kebangsaan Terusan Baru

Sekolah

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful