PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KURIKULUM ISU Pencapaian Bahasa Arab lemah. MASALAH 1.

Peratus lulus matapelajaran Bahasa Arab dalam PKSR dan ujian bulanan tidak mencapai 90%. 2. Peratus murid yang mendapat gred A bagi matapelajaran Bahasa Arab tidak mencapai 50% dalam PKSR dan ujian bulanan. 3. Keupayaan murid bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Arab sangat lemah. MATLAMAT 1. Meningkatkan % lulus matapelajaran Bahasa Arab dalam PKSR dan ujian bulanan mencapai 90% menjelang tahun 2012 2. Meningkatkan % murid yang mendapat gred A bagi matapelajaran dalam PKSR dan ujian bulanan mencapai 50% menjelang tahun 2012. 3. Meningkatkan keupayaan murid bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Arab sehingga mencapai 60% menjelang tahun 2012. 1. Meningkatkan % kelulusan bagi matapelajaran PAI STRATEGI 1. Meningkatkan kualiti pengajaran guru. 2. Meningkatkan kualiti pembelajaran murid. 3. Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti sokongan Bahasa Arab. INDIKATOR PENCAPAIAN 1. % lulus murid bagi matapelajaran Bahasa Arab. 2. % murid yang mendapat mendapat gred A bagi mata pelajaran Bahasa Arab dalam PKSR dan ujian bulanan. 3. Keupayaan murid bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Arab.

Pencapaian Pend.Agama Islam rendah.

1. Peratus lulus matapelajaran PAI dalam ujian

1. Meningkatkan kualiti pengajaran guru.

1. % lulus murid bagi matapelajaran PAI 2. % murid yang

bulanan dan semester tidak mencapai 95%. 2. Peratus murid yang mendapat gred A bagi matapelajaran PAI tidak mencapai 50% dalam ujian bulanan dan semester. 3. Keupayaan murid membaca dan menulis dalam matapelajaran Jawi sangat lemah.

dalam ujian bulanan dan semester mencapai 95% menjelang tahun 2012. 2. Meningkatkan % murid yang mendapat gred A bagi matapelajaran dalam PKSR mencapai 50% menjelang tahun 2012. 3. Meningkatkan keupayaan murid membaca dan menulis dalam matapelajaran Jawi sehingga mencapai 60% menjelang tahun 2012.

2. Meningkatkan kualiti pembelajaran murid. 3. Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti sokongan PAI.

mendapat mendapat gred A bagi mata pelajaran PAI dalam ujian bulanan dan semester. 3. Keupayaan murid membaca dan menulis dalam mata pelajaran Jawi.

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KO-KURIKULUM ISU Prestasi pencapaian Kem Bestari Solat kurang memuaskan MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 1. % kejayaan murid dalam setiap aktiviti-aktiviti yang dijalankan dalam kem di peringkat sekolah.

1. % murid 1. Meningkatkan % 1. Mewujudkan mengetahui murid menguasai system aturan berwhuduk aturan berwhuduk pemantauan dengan betul dengan betul pelaksanaan tidak mencapai kepada 50 % program 50%. menjelang tahun kokurikulum 2. Pencapai murid 2012 sekolah yang yang dapat 2. Meningkatkan % mantap. melaksanakan pencapaian murid 2. Memberi ganjaran semua perbuatan yang dapat kepada murid dan serta bacaan melaksanakan fasilitator terbaik dalam solat amat semua perbuatan dalam aktivitirendah. dan bacaan dalam aktiviti 3. Keupayaan murid solat kepada 50% disepanjang kem yang dapat menjelang tahun berlangsung. melaksanakan 2012 solat dengan 3. Meningkatkan % sempurna samada pencapaian murid secara yang dapat bersendirian atau melaksanakan berjamaah amat solat dengan kurang. sempurna kepada 50% menjelang tahun 2012

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2008) BIDANG KURIKULUM BIL 01 PROGRAM OBJEKTIF T/JAWAB 1. Guru besar 2. Guru jQAF 3. Guru PAI Jan – Okt. RM300.00/ Panitia PAI TEMPOH Mac, Mei, Ogos. KOS/ SUMBER RM 500.00/ PIBG TOV 1. 75% guru mencapai skor keseluruha n sekurangkurangnya 90%. 50% murid 1 ETR INDIKATOR PENCAPAIAN

Perkembanga 1. Meningkatkan n Staf kemahiran pedagogi semua guru PAI dan Bahasa Arab. My Book

100% guru 1. Kemahiran mencapai pedagogi skor guru. keseluruhan sekurangkurangnya 90%. 1. % murid menguasai perbendaha raan kata Bahasa Arab. 2. Keupayaan murid membaca dan menulis dalam mata pelajaran Jawi.

02

Vocab 1. Meningkatkan 1. Guru % murid Bahasa mengenal dan Arab (Murid tahap mengeja 1) 2. Guru PAI menurut kandungan kurikulum kepada 85%.

85% murid

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2008) BIDANG KOKURIKULUM BIL 01 PROGRAM Kem Bestari Solat OBJEKTIF T/JAWAB TEMPOH Jan – Mac (Kem 1) April - Mei (Kem 2) Jun – Julai (Kem 3) Ogos – Sep (Kem 4) KOS/ SUMBER RM350.00 / Kem TOV 1. % penyertaan murid 80%. 2. % Pencapaian murid menguasai aktiviti yang dijalankan sepanjang kem Bestari Solat 35%. ETR INDIKATOR PENCAPAIAN

1. Murid dapat 1. Guru jQAF berwudhuk 2. Guru dengan Pendidika sempurna. n Islam. 2. Murid dapat mengetahui bilangan solat-solat fardhu. 3. Murid dapat melaksanaka n semua perbuatan serta bacaan dalam solat dengan betul dan lancar. 4. Murid dapat melaksanaka n solat dengan sempurna samada secara bersendirian atau berjamaah

1. % 1. % murid penyertaan menyertai murid 100%. kem Bestari Solat. 2. % Pencapaian 2. % murid Pancapaian menguasai murid aktiviti yang menguasai dijalankan aktiviti sepanjang yang kem Bestari dijalankan Solat 50%. dalam kem Bestari Solat.

PELAN OPERASI BIDANG KOKURIKULUM Nama Projek Objektif KEM BESTARI SOLAT 3. Murid dapat berwudhuk dengan sempurna. 4. Murid dapat mengetahui bilangan solat-solat fardhu. 5. Murid dapat melaksanakan semua perbuatan serta bacaan dalam solat dengan betul dan lancar. 6. Murid Tempoh Kumpulan sasaran Guru Terlibat dapat melaksanakan solat dengan sempurna samada secara bersendirian atau berjamaah 4Kali Sepanjang Tahun (Jan,Mac,Julai,Sept) Pelajar Islam Tahun 1 & 2 (sesi 2008) 1. Guru Penasihat Panitia PAI 2. Guru PAI / j-QAF 3. Semua kakitangan sekolah. Proses Kerja Kekangan 1. Peruntukan kewangan yang terhad 2. Tiada tindakan susulan dari ibubapa di rumah. Pemantauan 1. Guru besar. 2. Penolong Kanan Ko Kurikulum 3. Guru Penasihat Penilaian Aspek penilaian meliputi: 1. % Murid dapat berwudhuk dengan sempurna. 2. % Murid dapat mengetahui bilangan solat-solat fardhu. 3. % Murid dapat melaksanakan semua perbuatan serta bacaan dalam solat dengan betul dan lancar. 4. % Murid dapat melaksanakan solat dengan sempurna Penambahbaikan samada secara bersendirian atau berjamaah Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki kecekapan dan keberkesanan pengurusan disepanjang Kem Bestari Solat ini berlangsung.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful