Lucrare practică – ianuarie 2013

Registrul jurnal
%
=891”Bilan ț de
deschidere”
109”Acțiuni proprii”
161”Prime privind rambursarea obligațiunilor”
2111”Terenuri”
212”Construcții”
2131” Mașini, utilaje și instalații de lucru”
214” Mobilier și aparatură birotică”
301”Materii prime”
302”Materiale consumabile”
303”Materiale de natura obiectelor de inventar”
308”Diferențe de preț la materii prime”
345”Produse finite”
456”Decontări cu asociații privind capitalul”
461”Creanțe debitori diverși”
506”Obligațiuni”
542”Creanțe privind avansul de trezorerie”
4111”Creanțe clienți”
5121”Disponibil la bănci în lei”
5311”Casa în lei”
Înregistrat deschiderea conturilor de Activ.
891”Bilanț de deschidere”= %
1011”Capital subscris nevărsat”
1012”Capital subscris vărsat”
1061”Rezerve legale”
1

3195
200
20
230
470
1025
100
300
70
50
10
130
250
20
40
15
165
90
10

3195
250
1200
100

1171” Profit net nerepartizat din exerciții

50

precedente”
121”Profit sau pierdere”
161”Împrumuturi din emisiune de
obligațiuni”
162”Credite bancare pe termen lung”
2812”Amortizarea construcțiilor”
2813 ” Amortizarea utilajelor și a instalațiilor
de lucru”
348”Diferențe de preț la produse finite”
3945” Ajustări pentru deprecierea produselor
finite”
401”Datorii furnizori”
419”Datorii față de clienți”
421”Datorii față de angajați(salarii)”
431”Datorii asigurări sociale”
437”Datorii fond șomaj”
441 ”Datorii impozit profit”
444 ”Datorii impozit profit”
462”Datorii creditori diverși”
473” Decontări în operațiuni în curs de
clarificare”

75
320
200
85
270
30
50
120
100
100
32
3
25
20
50
20
65

491” Ajustări pentru deprecierea creanțelor
clienți”

30

5191”Credite de trezorerie”
Înregistrat deschiderea conturilor de Pasiv.
1 F. 212 ”Construcții” = 456 ”Decontări cu asociații privind 250
capitalul”
456 ”Decontări cu asociații privind capitalul”= 1011 ”Capital subscris 250
2

250
250

nevărsat”
Înregistrat aducerea ca aport a unei construcții în valoare de 250 lei, la
data de 1.10.2011.
2 F. 1011”Capital subscris nevărsat”= 1012”Capital subscris vărsat”
Înregistrat trecerea capitalului subscris nevărsat în capital subscris
vărsat la data 1.10.2011.
3 I.
%
=
404”Furnizori de imobilizări”
2111”Terenuri”
4426”TVA deductibilă”
Înregistrat achiziționarea unui teren cu factura nr. 1982 în valoare de
100 lei, TVA 19% la data 2.10.2011.
4 E. 2131” Echipamente tehnologice = 722 ”Venituri din producția (mașini,
utilaje și instalații de lucru)”
de imobilizări corporale”
Înregistrat obținerea din producție proprie a unui utilaj în valoare de
50 lei, la data 2.10.2011.
5 E. 601”Cheltuieli cu materiile prime” = 301”Materiale prime”
Înregistrat darea în consum a 50 buc materii prime în valoare de 100
lei, conform bonului de consum la data 2.10.2011.
6 E 542”Avansuri de trezorerie”=5121”Conturi la bănci în lei”
Înregistrat acordarea unui avans de trezorerie angajatului N, în
valoare de 18,5 lei, din contul de la bancă, în vederea realizării unei
achiziții, la data 3.10.2011.
7 I. 461”Debitori diverși” = %
7583”Venituri din vânzarea activelor și alte
operații de capital”
4427”TVA colectată”
Înregistrat vânzarea unei construcții la prețul negociat de 100 lei, TVA
19%, la data 3.10.2011.
8 I.
%
= 212”Construcții”
2812 ”Amortizarea
3

250

250

119
100
19

50

50

100

100

17,5

17,5

119
100
19

90
60

evaluate la costul prestabilit 10lei/buc. Construcția era înregistrată în contabilitate la valoarea de 90 lei.10.10. 1 I.10. TVA 19%. 1 E 345”Produse finite”= 711”Variația stocurilor” 0 Înregistrat obținerea. 4 30 238 200 38 1500 1500 1999. a 150 buc produs finit. la data 4. în valoare de 200 lei. la data 5.2011 . pe baza facturii nr. 23333. 4111”Clienți”= % 1 701”Venituri din vânzarea produselor finite” 4427”TVA colectată” Înregistrat livrarea a 140 buc produse finite unui client.2 lei. la data 5.10. 9 E.2011. înregistrate în contabilitate la costul de producție prestabilit. incomplet amortizate. 711”Variația stocurilor”=345”Produse finite” 2 Înregistrat descărcarea gestiunii de produsele finite vândute.2011.*10lei/buc). 30001 pentru consumul de energie electrică. Înregistrat scoaterea din gestiune a unei construcții vândute. % = 404”Furnizori de imobilizări” 3 208”Alte imobilizări corporale” 4426”TVA deductibilă” Înregistrat achiziția unui program informatic în valoare de 100 lei. în valoare totală de 1400 lei(140 buc.2 1680 319. la data 4.2011.2011.2011. 1 E.2 1400 1400 119 100 19 .construcțiilor” 6583”Cheltuieli privind activele cedate și alte operații de capital” Construcția a fost amortizată în valoare de 60 lei. cheltuielile cu activele cedate fiind de 30 lei. % = 401”Furnizori” 605”Cheltuieli privind energia și apa” 4426”TVA deductibilă” Înregistrat factura nr. în valoare de 1999.10. 1 E. la data 3. conform notei de predare.la data 5.10. TVA 19%. TVA 19 %.

la cost standard de 2 lei/buc.1 E. la cost standard 100 lei.10. preț de cumpărare efectiv 40 lei. 1 E 5 178.5 lei/ buc. Observăm următorul lucru: costul efectiv e mai mare decât costul standard. Dar costul standard la care sunt înregistrate materiile prime e de 50 buc*2lei/buc=100 lei. Costul de achiziție e 1. preț de cumpărare efectiv 150 lei. TVA 19%. la data 5. ceea ce înseamnă o diferență nefavorabilă de preț(în +) de 150lei-100lei=50 lei.5 Inițial avem 150 buc de materii prime. TVA 19%.2011.2011. deci costul efectiv va fi de 40buc*1leu/buc=40 lei. Costul de achiziție e 3 lei/ buc.6 4426”TVA deductibilă” Înregistrat achiziția a 40 buc materii prime. % = 408”Furnizori-facturi nesosite” 4 301”Materii prime” 308”Diferențe de preț la materii prime și materiale” 4428”TVA neexigibilă” Înregistrat achiziția.5 100 50 28. pe baza avizului de însoțire. TVA aferent tranzacției va fi 19%*(100+50)=28.5 lei % = 401”Furnizori” 301”Materii prime” 80 308”Diferențe de preț la 40 materii prime și materiale” 7.10. deci costul efectiv va fi de 50buc*3lei/buc=150 lei. Costul standard este 2lei/buc. Dar costul standard la care sunt înregistrate materiile prime va fi de 40 5 47. a 50 buc materii prime.6 . la data 6. la cost standard 80 lei. deci materii prime de 300 lei.

ceea ce înseamnă o diferență favorabilă de preț (în -) de 80lei-40lei=40 lei.2011.10. 1 F 1012”Capital subscris vărsat” = 456”Decontări cu asociați privind 9 capitalul” Cap.2011.5 72.10.2011. 1 E % = 401”Furnizori” 8 605”Cheltuieli privind energia și apa” 4426”TVA deductibilă” Înregistrat factura nr.5 119 100 19 72.10. la data 7. în contul de la bancă la data 10. la data 7. TVA 19%. 408”Furnizori . 2 F % = 1012”Capital subscris vărsat” 6 178.5 178. 1 E 4426”TVA deductibilă”= 4428”TVA neexigibilă” 7 Înregistrat transformarea TVA-ului neexigibil în TVA deductibil.2 150 .5 28.facturi nesosite” = 401 ”Furnizori” 6 Înregistrat primirea facturii pentru materialele consumabile de la furnizor la data 7.5 72. 2 E 5121”Conturi la bănci în lei”=4111”Clienți” 1 Înregistrat încasarea creanței aferente produselor finite vândute prin factura nr. la data 10. 32111 pentru consumnul de apă. la data 7.10.5 1999.2011.2 1999. se va diminua cu 50*VN=50*1.10. în valoare de 100 lei.5 28. Înregistrat diminuarea capitalului social cu valoarea a 50 acțiuni.2011.5 lei. TVA aferent tranzacției va fi 19%*(80-40)=19%*40= 7.2 lei.10. 1 E.45= 72.5 72. Observăm următorul lucru: costul efectiv e mai mic decât costul standard.2009. 23333. 2 F 456”Decontări cu asociații = 5121”Conturi la bănci în lei” 0 privind capitalul” Înregistrat restituirea în numerar a contravalorii celor 50 acțiuni prin contul de la bancă. soc. în valoare de 1992.buc*2lei/buc=80 lei.6 lei.

soc (9.salarii datorate” personalului” Înregistrat salarii pentru luna curentă în valoare de 300 lei. Sociale (19. 6453.5 19.5 3 48 59.10. reprezentând contribuția angajaților la asig.1”Contribuția angajatorului = 4313.25 59. la data 15. 421”Personal = % salarii-datorate” 4312”Contribuția personalului la asigurări sociale” 4314”Contribuția angajaților pentru asigurări sociale de sănătate” 4372”Contribuția personalului la fondul de șomaj” 444”Impozit pe venituri de natura salariilor” Înregistrat reținerile din salarii.1”Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale angajatorului pentru de sănătate” asigurările sociale de sănătate” Înregistrat contrubuția angajatorului pentru asigirări de sănătate (7%). contribuția angajaților la fondul de șomaj (1%) la data 15.25 21 21 .2011.10.2011. prin încorporarea rezervelor legale și a profitului reportat.2 2 E 3 2 E 4 2 E 5 2 E 6 1061”Rezerve legale” 1171”Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită” Înregistrat mărirea capitalului social cu 150 lei. 641”Cheltuieli cu salariile = 421”Personal . 6451”Contribuția unității la = 4311 ”Contribuția unității la asigurările asigurările sociale” sociale” Înregistrat contribuțiile unității pentru Asig. contribuția personalului la asig soc de sănătate (6.5%).2011.5%).75%).10.2011. la data 15. 7 100 50 300 300 99 28.10. la data 11.

2011. 461”Debitori diverși” = % 7583”Venituri din vânzarea activelor și alte operații de capital” 4427”TVA colectată” Înregistrat vânzarea unei construcții la prețul negociat de 100 lei.10. 2131” Echipamente tehnologice = 722 ”Venituri din producția (mașini.2011.10.10.75%). % =212”Construcții” 2812 ”Amortizarea construcțiilor” 6583”Cheltuieli privind activele cedate și alte operații de capital” Construcția a fost amortizată în valoare de 25 lei.2 E 7 2 E 8 2 E 9 3 I 0 3 I 1 3 I 2 la data 15.2011. utilaje și instalații de imobilizări corporale” de lucru)” Înregistrat obținerea din producție proprie a unei instalații în valoare de 100 lei.25 2.25 2. 6453”Contribuția angajatorului = 4313” Contribuția pentru asigurări sociale angajatorului pentru de sănătate” asigurări sociale de sănătate” Înregistrat contribuția angajatorului pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate.10.5%).25 7.5 2.10. la data 15. la data 16.2011. 6452”Contribuția unității = 4371”Contribuția unității la fondul pentru ajutorul de șomaj” de șomaj” Înregistrat contribuția unității pentru fondul de șomaj (2. la data 16. 635”Cheltuieli cu alte impozite.2011.la data 15.5 7.10. cheltuielile cu activele 8 2.25 100 100 119 100 19 70 25 45 .2011. la data 15. TVA 19%. =447”Fonduri speciale-taxe taxe și vărsăminte asimilate” și vărsăminte asimilate” Înregistrat obligațiile unității către ITM (0.

Înregistrat scoaterea din gestiune a unei construcții vândute. 461”Debitori diverși” = % 7583”Venituri din vânzarea activelor și alte operații de capital” 4427”TVA colectată” Înregistrat vânzarea unui utilaj la prețul de 300 lei.2011. animalelor lucru)” și plantațiilor” 6583”Cheltuieli privind activele cedate și alte operații de capital” Instalația este incomplet amortizată. la data 16. % =2131”Echipamente tehnologice 2813 ”Amortizarea instalațiilor (mașini. la data 17. incomplet amortizate.10. Construcția era înregistrată în contabilitate la valoarea de 70 lei. TVA 19%. TVA 19%.10. cheltuielile cu activele cedate fiind de 20 lei.2011. la data 17.2011. utilaje și instalații de mijloacelor de transport.10.10.3 I 3 3 I 4 3 I 5 3 I 6 cedate fiind de 45 lei. Înregistrat scoaterea din gestiune a unei instalații incomplet 9 238 200 38 50 50 357 300 57 100 80 20 . 6583”Cheltuieli privind activele = 2111”Terenuri” cedate și alte operații de capital” Înregistrat scoaterea din gestiune a terenului. 461”Debitori diverși” = % 7583”Venituri din vânzarea activelor și alte operații de capital” 4427”TVA colectată” Înregistrat vânzarea unui teren la prețul negociat de 200 lei. Instalația era înregistrată în contabilitate la valoarea de 100 lei.2011. la data 18.

10.2011.2011. la data de 19. 542”Avansuri de trezorerie”= 5121”Conturi la bănci în lei” 10 119 119 120 120 1190 1000 190 800 180 620 357 357 105 105 . 2131” Echipamente tehnologice = 722 ”Venituri din producția (mașini.10.10. la data 20.10.3 I 7 3 I 8 3 I 9 4 I 0 4 I 1 4 E amortizate. 5121”Conturi la bănci în lei” = 461”Debitori diverși” Înregistrat încasarea în contul de la bancă a sumei de 357 lei. % =2131”Echipamente tehnologice utilaje și” 2813 ”Amortizarea instalațiilor instalații de lucru” mijloacelor de transport. la data 20. 461”Debitori diverși” = % 7583”Venituri din vânzarea activelor și alte operații de capital” 4427”TVA colectată” Înregistrat vânzarea unui utilaj la prețul de 1000 lei. TVA 19%. la data 18. Utilajul era înregistrat în contabilitate la valoarea de 800 lei. la data de 21. rezultată din vânzarea unei construcții.2011. utilaje și instalații de imobilizări corporale” de lucru)” Înregistrat obținerea din producție proprie a unei mașini de lucru în valoare de 120 lei.2011. cheltuielile cu activele cedate fiind de 620 lei.10. animalelor și plantațiilor” 6583”Cheltuieli privind activele cedate și alte operații de capital” Utilajul este incomplet amortizat. 5311”Casa în lei” = 461”Debitori diverși” Înregistrat încasarea în numerar a sumei de 119 lei.2011.2011. Înregistrat scoaterea din gestiune a unui utilaj incomplet amortizat. la data 19.10. rezultată din vânzarea unui teren.

57 06 489. K3482=(Si348+Rd348)/(Si345+Rd345)=0.10. 348”Diferențe de preț la produse finite” = 711”Variația stocurilor” Înregistrat diferențe de preț asupra produselor finite obținute în cursul lunii.10.04 K308*Rc301=0. Costul de producție prestabilit=150buc*10lei/buc=1500 lei. la data 21.349693 119 100 19 4 4 600 600 489. conform facturii nr.570 6 1 D 480Tsc 100Sfd 380D 301 CSi 300100 308 Si 10Rd 10Rc 4Tsd 20Tsc 4Sfd 16 2 D 345 C 11 100 80Rd 180Rc 100Tsd C50440 . printr-un avans de trezorerie la data 22. la costul de producție efectiv de 14 lei/buc. 601”Cheltuieli cu materiile prime” =308”Diferențe de preț la materii prime și materiale” Înregistrat diferențe de preț aferente materiilor prime consumate de 8 lei. 23333.2011.2 4 E 3 4 E 4 4 E 5 4 E 6 Înregistrat acordarea unui avans de trezorerie unui salariat N pentru o achiziție. în valoare de 455 lei. în valoare de 105 lei.04*100=4 lei.2011. TVA 19%. în valoare de 560 lei. % = 542”Avansuri de trezorerie” 381 ”Ambalajele” 4426 ”TVA deductibilă” Înregistrat achiziționarea de ambalaje la un cost de achiziție de 100 lei. K 3081=(Si308+Rd308)/(Si301+Rd301)=40/480=0. Costul de producție efectiv = 150buc*14lei/buc=2100 lei Diferență de preț nefavorabilă =600 lei 711”Variația stocurilor”=348”Diferențe de preț la produse finite” Înregistrarea diferenței de preț nefavorabile aferentă produselor finite livrate clienților.

5 lei.4294 12 .25 1500Rc 1400Tsd 1630Tsc 1400Sfd 230 348 CSi 600489.42 94 1561. la data de 23.5706Tsd 570Tsc 489.2011.5706Sfd 80. la data 24.5706 5311”Casa în lei”= 4111”Clienți” Înregistrat încasarea unei creanțe de la clienți în valoare de 65 lei în numerar.1 6453.10. % = 121”Profit sau pierdere” 722 7583 701 711 Închiderea conturilor de venituri.5 178.25 21 2. 401”Furnizori”= 5121”Conturi la bănci în lei” Înregistrat stingerea datoriei către furnizori în valoare de 238 lei prin contul de la bancă.2 1301400 1500Rd 65 65 178. data data 23.2 5 3860.10.10.2011. 121”Profit sau pierdere” =% 6583 601 605 641 6451 6453.4 E 7 4 8 4 9 5 0 5 1 Si D 30 K348*Rc345=489.42 94 765 104 300 300 59. 401”Furnizori”= 5311”Casa în lei” Înregistrarea stingerii datoriei față de furnizori în valoare de 178.2011.5706Rd 600Rc 489.5 238 238 270 1190 1680 210.

691”Cheltuieli cu impozitul pe profit”= 4411”Impozit pe profit” Impozitul pe profit 16%*(venituri-cheltuieli) D 121 C Si 75 Rd 1561.4294 Rc Tsd 1561.1 Registrul jurnal 1 6812”Cheltuieli de exploatare = 1511”Provizioane pentru litigii” privind provizioanele” Înregistrat constituirea unui provizion aferent litigiului cu unul din furnizorii societății de 100 lei.5 2. constituit la 25.4294 Tsc Sfc 2374.10. 13 100 100 .868 7 367.2 367.1 150.25 Închiderea conturilor de cheltuieli.6452 635 5 2 5 3 5 4 7.25 3860. 4427”TVA colectată”= % 4423”TVA de plată” 4426”TVA deductibilă” 367.25 3935.86 87 642.8687 121”Profit sau pierdere”= 691”Cheltuieli cu impozitul pe profit” Închiderea contului 691 ”Cheltuieli cu impozitul pe profit”.868 7 492.2011.86 87 367.

control și reglare” imobilizărilor” Înregistrat aparat de măsură constatat plus la inventar.10.10.2 671 „Cheltuieli privind calamitățile = 302 „Materiale consumabile“ 20 20 și alte evenimente extraordinare“ Înregistrat pierderi de stoc la materiale consumabile în urma calamităților naturale în valoare de 20 lei.10.2011. în valoare de 100 lei. în valoare de 10 lei.2011. 6 758”Alte venituri din exploatare”= 121”Profit sau pierdere” Închiderea conturilor de venituri. la data 25. la data 25. în valoare de 50 lei. la data 26. 5 2132”Aparate și instalații = 134”Plusuri de inventar de natura de măsurare. 4 5311”Casa în lei” = 758”Alte venituri din exploatare” Înregistrat plusul constatat în numerar. 7 121”Profit sau pierdere”= % 120 6812”Cheltuieli de exploatare privind provizioanele” 100 20 671”Cheltuieli privind calamitățile și alte 14 . 3 381”Ambalaje”= 758”Alte venituri din exploatare” 10 10 100 100 50 50 110 110 Înregistrat plusul la ambalaje.2011.

6 15 .6 9 121=691 17.6 17.6 17.evenimente extraordinare” Închiderea conturilor de cheltuieli. 8 691= 441 17.

7107 D C Si 200 16 134 C Rd 0 Si 0 50 (5) Rc 50 Tsd 0 Tsc 50 Φ D 1171 C Sfc 1527. 8687 (54) 17.5 (20) Rd 72.5 Tsc 1600 1061 100 (23) Si 100 Rd 100 Rc 0 Tsd 100 Tsc 100 Tsc 0 50 (23) Si 50 Rd 50 Rc 0 Tsd 50 Tsc 50 109 C Φ D C 121 C 1561.25 (52) 120 (7) 367.5 D Tsd 200 D Sfc 250 D Rc 0 Sfd 200 250(1) Si 250 250 (2) Rd 250 Rc 250 Tsd 250 Rd 0 .7187 Si 75 3860.4294 Rc 3970.4294 (51) 110 (6) Tsd 2066.4294 Sfc 1978.6 (9) Rd 2066.5 Si 1200 250 (3) 150 (23) Rc 400 Tsd 72.Cartea Mare D 1011 C Tsc 500 1012 72.7187 Tsc 4045.

Sfc 50 Tsd 20 Tsc 0 Sfd 20 D 1511 Rd 0 Si 0 100 (1) Rc 100 Tsd 0 Tsc 100 C D Sfc 100 208 Si 0 100 (14) Rd 100 Rc 0 Tsd 100 Tsc 0 C Sfc 100 D 161 C D Si 320 Rd 0 Rc 0 Tsd 0 Tsc 320 Sfc 320 2111 Si 230 100 (4) Rd 100 50 (35) Tsd 330 Tsc 50 C Rc 50 Sfc 280 D 162 C 0 Si 200 D Rd 0 Rc 0 Tsd 0 Tsc 200 Si 470 250 (1) Rd 250 90 (9) 70 (33) Rc 160 Tsd 720 Tsc 160 Sfc 200 D 169 C Sfc 560 C Si 20 Rd 0 212 D Rc 0 Si 1025 17 2131 100 (37) C .

50 (5) 100 (31) 120 (39) Rd 270 800 (41) Rc 900 D Tsd 1295 Tsc 900 80 (37) 180(41) Rd 260 Si 270 Tsd 260 Tsc 270 Φ Sfd 395 D 2132 C 2813 Rc 0 Sfc 10 Si 0 50 (5) Rd 50 0 Rc 0 D Tsd 50 Tsc 0 Si 300 100(15) 80(16) Rd 180 100(6) Tsd 480 Tsc 100 Sfd 50 D 214 C Si 100 301 Sfd 380 Rc 0 Tsd 100 Tsc 0 D Sfd 100 Si 70 20 (2) Rd 0 Rc 20 Tsd 70 Tsc 20 2812 C Rc 100 Rd 0 D C C 60(9) 25(33) Rd 85 Si 85 Rc 0 D Tsd 85 Tsc 85 Si 50 302 C Sfd 50 18 303 C .

5706 Tsd 600 Tsc 519.6 (16) 178.5706 D Sfd 230 600 (46) C Si 50 Si 130 1500(11) Rd 1500 D C 348 C C Sfc 286.5 Tsc 703.1 Tsd 416.1 Rd 600 Si 30 489.6 Sfd 80.Rd 0 Rc 0 D Tsd 50 Tsc 0 Si 0 100(44) 10 (3) Rd 110 Rc 0 Tsd 110 Tsc 0 Sfd 50 D 308 C 381 Si 10 50 (15) 40 (16) Rd 10 4(45) Tsd 20 Tsc 4 Rd 0 Rc 0 Sfd 16 Tsd 0 Tsc 50 D Sfd 110 D Rc 4 345 3945 Sfc 50 C 1400(13) D Rc 1400 Tsd 1630 Tsc 1400 178.5706(47) Rc 489.4294 404 Si 0 119(4) 19 C .5(17) 119(19) Rc 583.5(59) 238(50) 401 Rd 416.5 Si 120 238 (10) 47.

4687 456 Si 250 250(2) 72.8687(53) 17.2(12) 20 4111 1999.5 Si 0 178.4687 D Rc 476 Sfd 1567 Si 25 Rd 0 357(36) 1190(40) Rd 2023 Rd 178.5 (17) Sfd 250 D Tsd 2043 D Sfc 410.5 C Si 20 119(8) 119(32) 238(34) Tsc 476 Si 20 119(8) 119(32) 238(34) 357(36) 1190(40) Rd 2023 119(38) 357(42) Tsd 2043 Tsc 476 D 461 461 C Rc 476 Sfd 1567 408 178.2(22) 65(48) C .5(21) 250(1) 72.5(20) Rd 322.5 Tsc 322.6 (8) Tsc 410.119(14) Rd 0 Rc 238 Tsd 0 Tsc 238 Sfd 238 D Tsd 0 441 C Rc 367.5 Tsd 572.5 C Φ C 119(38) 357(42) D Si 165 1999.5(15) Rc 178.5 Tsd 178.5 Rc 322.5 Tsc 178.

5 Sfc 100 D 437 4423 C Si 0 C Rd 0 Rc 492.2 Sfc 162.8687 Sfc 392.5 D Sfd 100 D 419 C Si 100 Rd 0 Rc 0 Tsd 0 Tsc 100 99(25) Tsd 0 Tsc 10.2 Tsd 2164.8687 C Sfc 301 D Rd 0 Si 3 7.2 Tsd 642.2 Tsc 642.1 Tsd 0 Tsc 0 Sfc 492.5 (29) Rc 7.5 Tsd 0 Tsc 162.Rd 1999.2 Si 0 Rd 642.8687 D 431 441 Si 25 367.8687 (43) Rc 367.2 C .5 D 421 Rd 99 Si 100 300(24) Rc 300 Tsd 99 Tsc 400 Rd 0 Si 32 28.2 Tsc 2064.25(28) Rc 130.25(26) 21(27) 2.2 Rc 2064.2 Rc 642.5 C Sfc 10.5(25) 59.1 D 21 4427 642.5(25) 19.5 C Rd 0 Tsd 0 Tsc 392.

1 Tsd 150.5 Rd 0 Si 0 2.25 C Sfc 2.25(30) Rc 2.1 Rc 150.25 C Sfc 68 D 447 Rc 0 22 C .Sfd 100 Tsd 0 Tsc 50 Sfd 50 D 4426 C D Si 0 Rd 150.1 Φ D 444 Rd 0 Si 20 48 (25) Rc 48 Tsd 0 Tsc 68 4428 Rc 28.5 Tsd 28.5 Tsc 28.1 Tsc 150.5 462 491 C Rd 0 Rc 0 Tsd 0 Tsc 65 Sfc 65 C D 473 Si 20 C Rd 0 Rc 0 Tsd 0 Tsc 20 Sfd 20 Si 50 Rd 0 Tsc 2.25 Si 65 Φ D Tsd 0 D Si 0 Rd 28.

5 (49) 605 Si 0 100(19) 200(10) Rd 300 300 (52) Tsd 300 Tsc 300 Rc 300 Φ 23 C .2 Si 0 100 (6) Rd 100 100 (52) Tsd 100 Tsc 100 D 5191 Rc 0 Tsd 0 Tsc 30 C Si 10 119 (38) 65 (48) 100 (4) 5311 601 C Rc 100 Φ D Sfd 30 D Rc 119 (44) Sfd 18.5(21) 105(43) 238(50) Rc 433 Tsd 2446.5 Si 30 Rd 0 C C 178.5 (7) 105(43) Rd 122.D 506 C Si 40 Rd 0 Rc 0 Tsd 40 Tsc 0 Si 90 1999.5 Tsc 119 Rd 2356.5(7) 72.5 119(44) Tsd 137.2 (22) 357(42) 5121 Rc 178.5 D Sfd 40 D Rd 284 C 542 Si 15 17.2 Tsc 433 D Sfd 2013.5 Tsd 294 Tsc 178.2 17.5 Sfd 115.

5(29) Rd 7.25 59.25 Si 0 30(9) 45(33) 50(35) 20(37) 620(41) Rd 765 Tsd 59.5 C 6453 Si 0 21(27) 2.Tsd 7.25 Tsd 765 Φ D 6451 C Si 0 7.25 23.25(52) Tsd 2.25(52) Rc 59.25 Rc 23.25 Φ Si 0 300 (24) Rd 300 300(52) Rc 300 D Tsd 300 Tsc 300 765(52) Tsc 765 Si 0 59.5 D 635 Si 0 2.5 6583 C Rc 765 Φ Φ D C 6452 D C 7.25(26) Rd 59.25 C Φ D Rc 2.25 Φ D 641 Tsc 7.25 Tsc 2.25(30) Rd 2.25 Tsc 59.25 Tsc 23.25 2.5 24 671 C Si 0 20 (2) Rd 20 20 (7) Tsd 20 Tsc 20 Rc 20 .5(52) Rc 7.25(52) Tsd 23.25(28) Rd 23.

6 (8) Tsd 385.8687(52) C Rd 270 Si 0 50(5) 100(31) 120(39) Rc 270 Tsd 270 Tsc 270 Φ Rc 367.4294 Tsd 210.21042.4294 Tsc 210.8687 17.6 (9) Tsc 385.4687 Rc 210.94 Φ D 6812 Si 0 100 (1) Rd 100 100 (7) Tsd 100 Tsc 100 C Rc 100 691 Si 0 367.4294 (51) Φ 711 C D Si 0 25 7588 C .4294 C 367.4687 D 7583 1700 (51) C Rd 1680 Si 0 1680(12) Rc 1680 Rd 1700 Si 0 100(8) 100(32) 200(34) 300(36) 1000(40) Rc 1700 Tsd 1680 Tsc 1680 Tsd 1700 Tsc 1700 Φ D 701 1680(51) C Φ D 210.8687 17.4294 Φ D 722 270(51) Φ D Rd 210.8687(53) Rd 367.

110(6) Rd 110 Si 0 10 (3) 100 (4) Rc 110 Tsd 110 Tsc 110 Φ 26 .

1187 3935.0000 20.0000 Clasa 1 1011 250.000 0 2401.0000 1012 1200.0000 250.0000 0.3107 109 200.0000 2621.4294 2006.1187 161 320.8107 .0000 162 200.0000 169 3860.0000 1061 100.0000 1171 50.0000 4303.000 0 72.0000 0.0000 500.0000 0.0000 0.0000 250.0000 1527.0000 320.0000 4510.5000 400.0000 200.6187 6705.0000 220.0000 200.0000 320.0000 0.0000 100.0000 50.0000 200.0000 72.4294 220.0000 100.5000 0.0000 2195.0000 121 75.5000 1600.0000 100.0000 50.Balanța de verificare Simbol Denumire Sold inițial cont cont Debit Credit Rulaj curent Total sume Sold final Debit Credit Debit Credit Debit Credit 0.0000 250.0000 0.0000 50.4294 20.0000 0.0000 100.0000 1929.4294 Clasa 2 208 0.0000 100.0000 250.6187 0.0000 1929.0000 0.0000 20.0000 200.0000 0.0000 100.

0000 50.0000 330.0000 0.0000 214 100.0000 1295.0000 100.0000 395.0000 2890.0000 1435.2111 230.0000 160.000 0 180.0000 .0000 85.0000 0.0000 1400.0000 100.0000 1110.0000 0.0000 0.0000 100.0000 0.0000 355.0000 0.0000 100.0000 2813 270.0000 85.0000 100.0000 302 70.5706 600.0000 260.0000 100.0000 16.0000 260.0000 250.0000 489.0000 1400.0000 381 0.0000 50.0000 900.0000 2812 85.0000 600.0000 0.0000 519.0000 1065.0000 50.4294 0.0000 100.0000 1500.0000 480.0000 900.0000 10.0000 100.0000 0.0000 348 3945 0.000 0 270.0000 30.0000 212 470.0000 70.0000 50.0000 1630.0000 4.0000 50.0000 Clasa 3 301 300.0000 1825.000 0 10.0000 0.0000 70.0000 1465.0000 50.0000 560.0000 20.0000 50.0000 0.0000 0.0000 303 50.0000 10.0000 0.0000 0.0000 4.0000 308 10.0000 85.0000 2131 1025.5706 80.0000 160.0000 230.0000 720.0000 270.0000 0.0000 380.0000 0.0000 280.0000 345 130.

8687 492.1000 0.0000 0.0000 0.0000 461 20.0000 416.0000 0.2000 100.0000 431 32.0000 642.1000 416.0000 421 0.5706 926.0000 2043.5000 441 25.0000 1993.0000 162.5000 28.1000 0.0000 130.0000 68.0000 0.0000 476.0000 0.0000 4111 165.0000 0.0000 1999.0000 0.0000 .0000 367.2000 2064.5000 178.2000 2064.5000 0.0000 238.4294 50.0000 456 250.5000 13.0000 444 20.1000 4426 0.1000 286.0000 68.2000 642.8687 392.0000 0.0000 0.0000 322.0000 120.2000 0.0000 0.0000 100.0000 238.2000 642.5000 178.0000 492.0000 0.0000 100.0000 1567.5000 0.0000 4427 0.0000 99.0000 0.6000 238.0000 0.5000 322.5000 437 3.1000 150.2000 2164.0000 100.0000 Clasa 4 401 404 0.5000 703.5000 0.0000 4423 0.000 0 0.0000 0.0000 0.0000 492.0000 0.0000 48.0000 150.0000 0.0000 301.5000 0.1000 0.0000 300.0000 0.0000 408 0.0000 0.5000 28.0000 2023.0000 400.0000 476.0000 99.5000 322.5000 178.0000 100.2000 642.560.5000 572.5000 250.0000 2390.0000 392.0000 0.0000 28.5000 28.0000 419 0.5000 583.5706 2950.0000 2073.5000 162.0000 13.0000 0.0000 80.8687 0.1000 150.0000 4428 0.0000 178.0000 10.1000 150.0000 0.

0000 155.0000 104.0000 0.200 0 5311 10.0000 104.5000 15.0000 Clasa 5 Clasa 6 601 605 0 .0000 40.0000 635 2.0000 0.5000 119.0000 104.7000 760.0000 535.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.2500 2.0000 0.5000 119.0000 0.5000 5191 0.0000 0.2500 2.0000 122.0000 0.0000 5121 90.0000 2446.0000 30.0000 0.0000 104.0000 0.0000 0.2500 0.0000 300.2500 2.2500 447 435.0000 184.0000 137.7000 730.0000 0.0000 300.0000 0.0000 491 65.0000 0.0000 300.0000 0.0000 30.0000 0.0000 50.0000 300.3187 6294.5000 6569.0000 462 50.473 20.0000 65.0000 0.0000 300.5000 2817.2500 0.0000 20.0000 40.0000 2662.0000 50.0000 0.0000 30.5000 194.000 0 2191.0000 0.0000 0.0000 2.0000 178.0000 0.0000 2356.0000 30.0000 0.0000 178.5000 2087.0000 0.0000 65.5000 6034.0000 0.2000 433.0000 0.0000 641 300.200 0 30.5000 542 15.0000 5859.0000 0.0000 2013.0000 300.0000 20.2500 2.0000 300.3187 1917.0000 0.2000 433.8187 506 40.0000 0.0000 18.

8687 367.0000 210.0000 6452 7.4294 0.0000 3860.8687 367.0000 270.4294 210.0000 6453 23.0000 1700.5000 7.2500 59.0000 1680.0000 691 367.0000 0.0000 270.0000 0.000 0 3195.2500 23.2500 59.0000 1680.0000 0.1187 1929.0000 1700.0000 0.2500 59.0000 6583 765.2500 23.5000 0.5000 7.6451 59.4294 210.366 8 23363.0000 7583 1700.629 4 6585.4294 3860.4294 210.8687 367.1187 1680.0000 0.0000 1680.2500 23.366 8 23363.2500 0.0000 270.0000 1700.0000 0.4294 3860.366 8 6585.0000 765.366 8 20168.0000 765.0000 765.6294 Clasa 8 Total general .2500 0.0000 Clasa 7 701 711 0.0000 0.5000 7.1187 1929.0000 0.4294 0.0000 722 270.0000 0.4294 3860.0000 0.0000 0.1187 1929.0000 3195.8687 1929.0000 0.000 0 20168.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful