SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CONVENT JALAN PEEL

55100 KUALA LUMPUR

PERANCANGAN STRATEGIK TAHUN 2013 PENGURUSAN 3K
( KESELAMATAN )

KANDUNGAN
BIL
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Perkara
Jawatankuasa Pelaksana Pelan Strategik 3K ( Keselamatan ) Carta Organisasi Jawatankuasa 3K ( Keselamatan ) Visi, Misi, Mandat, Piagam dan Moto Sekolah Analisis Persekitaran – Analisis SWOT Isu-isu Strategik Pengurusan 3K ( Keselamatan ) TOWS Matriks Senarai Strategik Mengikut Keutamaan Pengurusan 3K ( Keselamatan ) Pelan Strategik Pelan Taktikal Pelan Operasi Carta Gantt Penutup

Muka surat
2 3 4-5 6 7 8-9 10 11-13 14-15 16-22 23 24

2

JAWATANKUASA PELAKSANA PENGURUSAN 3 K ( KESELAMATAN ) Penasihat Timbalan Pengerusi : : Pengetua ( Asiah Husin ) GPK Pentadbiran ( Edahwati Abdul Halim ) GPK HEM ( Hasiah Aziz ) GPK KO ( Fauziah Mohamad ) GPK Petang ( Norlaili Idris ) Setiausaha AJK Kerja : : 1. Hasni Haryati Bt Hashim 2. Jeffri B. Suhana Mohamad Nor 4.1. Jaafar Guru Disiplin ( Edah Binti Mustapha ) 3 . Siti Nor Hidayah Bt Ambok Wirok 3. Mohd Isa 5. Mohd Khairil B.

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN HAL EHWAL MURID ( KESELAMATAN ) Penasihat Asiah Binti Husin Timbalan Pengerusi 1 Edahwati Binti Abdul Halim Timbalan Pengerusi 2 Hasiah Binti Azis Timbalan Pengerusi 3 Fauziah Binti Mohamad Timbalan Pengerusi 4 Norlaili Binti Idris Setiausaha Edah Binti Mustapha AJK KERJA AJK KERJA 1.2. Suhana Binti Mohamad Nor 2. Mohd Isa 3. Jaafar 4 . Hasni Haryati Binti Hashim 2. Siti Nor Hidayah Bt Ambok Wirok 1. Jeffri B. Mohd Khairil B.

3. OBJEKTIF DAN MOTO SEKOLAH Visi Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang 3. sempurna dan bertanggungjawab demi kepentingan masyarakat dan negara.4.2 Misi Membangunkan Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti 3. Kuala Lumpur dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk 3. AZAM DENGAN BAKTI 5 .2 3.1 VISI. MISI. mewujudkan suasana persekolahan yang terbaik demi merangsang kecemerlangan. 3. PIAGAM PELANGGAN.3 Piagam Sekolah Kami warga sekolah Menengah Kebangsaan Convent Jalan Peel. amanah dan berketerampilan.3 memastikan semua pelajar di sekolah ini mendapat pendidikan yang sempurna.1 3. sentiasa memberikan perkhidmatan yang cekap. berakhlak mulia. 3.4 Moto Sekolah “ TULUS DENGAN FADHILAH.4.4.

4. PENCAPAIAN TERBAIK PENGURUSAN HAL 3K ( Keselamatan ) TIADA 6 .

ANALISIS PERSEKITARAN .5. W4. kecil pelajar yang tidak mahu menghayati keselamatan. Poster-poster berkaitan keselamatan masih kurang dipamer di tempat-tempat strategik 7 . Guru berpengalaman dalam pengurusan murid S2. Papan tanda keselamatan masih tidak mencukupi. Guru mempunyai perancangan strategik untuk mencapai target dan prosedur kerja. Guru komited dan bermotivasi tinggi S3. S4. W2. W3.ANALISIS SWOT PERINGKAT BIDANG : PENGURUSAN 3K ( KESELAMATAN ) Kelemahan ( W ) Kekuatan ( S ) W1. guru-guru dan pekerja kontrak. Pengetahuan pelajar tentang keselamatan sekolah masih kurang. Sebahagian S1. Wujud semangat kolaborasi yang amat baik dalam kalangan pengurusan .

Ibu bapa kurang berminat untuk menghadiri program sekolah & PIBG T5. Kaunselor baru yang kurang berpengalaman W7.anak mereka O3. Masyarakat sekeliling yang prihatin O4.Hubungan dan kerjasama yang baik dengan PIBG dan komuniti W5.S5. Pelajar yang berpotensi dalam pelbagai bidang S9.Ada pusat siber berdekatan dengan kawasan sekolah T7. ISU/ ISU-ISU STRATEGI – Pengurusan 3K ( Keselamatan ) Bidang Pengurusan 3 K ( Keselamatan ) Isu Strategik 1.Kedudukan sekolah yang bersebelahan dengan Yayasan Pendidikan Cheras Ancaman ( T ) T1. Memantapkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan keselamatan Objektif Mempertingkatkan keberkesanan pengurusan keselamatan pelajar 8 . Pelajar mempunyai sahsiah yang baik S7.Kekangan masa dalam melaksanakan program T8. Kecekapan pengurusan keselamatan sekolah perlu dimantapkan lagi Matlamat 1.Sekolah dalam kawasan bandaraya T6. Guru disiplin dan pengawas yang komited S8.Keadaan sekolah yang uzur mengancam keselamatan pelajar T2. Majoriti ibu bapa prihatin tentang disiplin dan kemajuan anak. Hubungan yang baik dengan pegawai perhubungan sekolah(polis) O2. Peraturan sekolah yang mantap dan berkesan S10.Kurang kawalan ibu bapa di rumah T3. Pelajar boleh dibentuk dalam mematuhi keselamatan.Kedudukan IPTS yang berdekatan dengan sekolah O7. Sokongan daripada IPTS dalam menjalankan program sekolah O6. S6. Hubungan yang baik dengan NGO O5. Hubungan dan kerjasama yang baik dengan warga sekolah S11. Pengurusan & pekerja syarikat kebersihan dan keselamatan yang sering bertukar dan bermasalah Peluang (O) O1. Guru-guru yang kurang pengetahuan dan pengalaman tentang prosedur disiplin W6.Tiada sumber kewangan yang khusus bagi bidang HEM 6.Sikap ibu bapa yang defensif terhadap anak-anak T4.

Sebahagian kecil pelajar yang tidak mahu menghayati keselamatan. STRATEGI MENGGUNAKAN TOWS/COW MATRIK Kelemahan (W) Kekuatan ( S ) Dalaman S1. Guru mempunyai perancangan strategik untuk mencapai target dan prosedur kerja. Guru komited dan bermotivasi tinggi S3. Guru-guru yang kurang pengetahuan dan pengalaman tentang prosedur disiplin Luaran 9 . Papan tanda keselamatan masih tidak mencukupi.Mempertingkatkan keakuran pelajar terhadap peraturan keselamatan sekolah sekolah Mempertingkatkan keberkesanan penggunaan papan-papan tanda 7. Pengetahuan pelajar tentang keselamatan sekolah masih kurang. Guru berpengalaman dalam pengurusan murid S2. S5. W2. Pelajar boleh dibentuk dalam mematuhi W1. S4. guru-guru dan pekerja kontrak. Poster-poster berkaitan keselamatan masih kurang dipamer di tempat-tempat strategik W5. W4. Wujud semangat kolaborasi yang amat baik dalam kalangan pengurusan . W3.

S1+S2+S3+S4+S5+S6+O2+O4+O5+O6 2.Hubungan yang baik dengan pegawai perhubungan sekolah (polis) O2..Kurang kawalan ibu bapa di rumah 10 . S5+S6+T1+T2+T3 5.Kedudukan sekolah yang bersebelahan dengan Yayasan Pendidikan Cheras SO (maxi-maxi) S1+S2+S3+S4+S5+O1+O2+O3+O4+O5 1.Kedudukan IPTS yang berdekatan dengan sekolah O7. Pelajar mempunyai sahsiah yang baik S7.Hubungan dan kerjasama yang baik dengan PIBG dan komuniti W6. WO (mini-maxi) W1+W2+W3+W4+O1+O2+O3+O4+O5 3. Guru disiplin dan pengawas yang komited S8.Mengadakan kempen minggu keselamatan di kawasan sekolah.Hubungan yang baik dengan NGO O5.Masyarakat sekeliling yang prihatin O4. Pelajar yang berpotensi dalam pelbagai bidang S9.Mendidik dan membimbing warga SMKCJP menjaga keselamatan W T(mini-mini) W2+W3+W4+W5+W6+T1+T2+T3 6.anak mereka O3.Keadaan sekolah yang tinggi mengancam keselamatan pelajar T2.Mewujudkan satu pasukan yang saling bekerjasama.keselamatan. S T(maxi-mini) S1+S3+S4+T1 4. Hubungan dan kerjasama yang baik dengan warga sekolah S11.Majoriti ibu bapa prihatin tentang disiplin dan kemajuan anak. Pengurusan & pekerja syarikat kebersihan dan keselamatan yang sering bertukar dan bermasalah Peluang (O) O1.Meningkatkan tahap keselamatan dalam sekolah. S6. Kaunselor baru yang kurang berpengalaman W7.Guru membawa isu keselamatan dalam perhimpunan pelajar dan menyediakan posterposter keselamatan di tempat-tempat strategik Ancaman (T) T1.Sokongan daripada IPTS dalam menjalankan program sekolah O6. Peraturan sekolah yang mantap dan berkesan S10.Memantapkan pencapaian keselamatan bagi setiap pelajar di sekolah.

Sekolah dalam kawasan bandaraya T6.Tiada sumber kewangan yang khusus bagi bidang HEM 8.Sikap ibu bapa yang defensif terhadap anak-anak T4.Kekangan masa dalam melaksanakan program T8.Ada pusat siber berdekatan dengan kawasan sekolah T7.Ibu bapa kurang berminat untuk menghadiri program sekolah & PIBG T5.T3. SENARAI STRATEGI MENGIKUT KEUTAMAAN PENGURUSAN 3K ( KESELAMATAN ) KEUTAMAAN STRATEGI YANG TELAH DIJANA 11 .

TERAS FOKUS SEKTOR/PPD UNIT/BIDANG PELAN STRATEGIK SUBNKRA : SMK CONVENT JALAN PEEL KUALA LUMPUR : PENGURUSAN 3K ( KESELAMATAN ) JADUAL 1 BIDANG/ FUNGSI ISU-ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV SASARAN 2012 2013 2014 2015 STRATEGIK (INITIATIVES) 12 .1 S1+ S3 + O1 + O2 Memantapkan keberkesanan pengurusan jawatankuasa pelaksana keselamatan sekolah 2 W1 + W2 + O1 + O2 Mewujudkan sistem penyampaian yang berkesan 3 S3 + S5 + T1 Meningkatkan tahap pengurusan keselamatan melalui kerjasama menyeluruh 4 W2 + W3 + T2 Meningkatkan kesedaran pelajar mengenai keselamatan sekolah melalui pendidikan berterusan 9.

Meningkatkan keberkesanan pengurusan 3K bahagian keselamatan pelajar 1. Latihan kebakaran minima sebanyak 2 kali setahun Mempertingkatka n keberkesanan pengurusan keselamatan pelajar 1.4 Pemasangan kawat duri di kawasan yang berisiko akan sentiasa dikenalpasti 60 80 100 100 100 W1 + W2 + O1 + O2 Memastikan sistem penyampaian yang berkesan 1 1 2 2 2 50 60 80 100 100 S3 + S5 + T1 Memastikan tahap pengurusan keselamatan melalui kerjasama menyeluruh S1+ S3 + O1 + O2 Memastikan keberkesanan pengurusan jawatankuasa pelaksana keselamatan sekolah 13 .Mempertingkatka n keberkesanan pengurusan keselamatan pelajar Pengurusan 3K ( keselamatan ) Pengurusan 3K bahagian keselamatan masih belum pada tahap cemerlang 1.1 Bil mesyuarat bidang keselamatan minima sebanyak 4 kali setahun 2 3 4 4 4 S1+ S3 + O1 + O2 Memastikan keberkesanan pengurusan jawatankuasa pelaksana keselamatan sekolah 1.2 % Menyediakan perancangan strategik 1.3 Bil.

BIDANG/ FUNGSI ISU-ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV SASARAN 2011 2012 2013 2014 STRATEGIK (INITIATIVES) Pengurusan 3K ( keselamatan ) Pengurusan 3K bahagian keselamatan masih belum pada tahap cemerlang 1.2 % kecederaan pelajar di sekitar kawasan sekolah menurun 20 10 5 0 0 S3 + S5 + T1 Memastikan tahap pengurusan keselamatan melalui kerjasama menyeluruh 14 .1 Bil.Meningkatkan keakuran pelajar terhadap peraturan keselamatan sekolah 1. Kekerapan taklimat keselamatan kepada pelajar minima sekali sebulan 5 5 10 10 10 W2 + W3 + T2 Memastikan kesedaran pelajar mengenai keselamatan sekolah melalui pendidikan berterusan 1. Meningkatkan keberkesanan pengurusan 3K bahagian keselamatan pelajar 2.

Mempertingkatkan keberkesanan penggunaan laluanlaluan kecemasan 1. Meningkatkan keberkesanan pengurusan 3K bahagian keselamatan pelajar 3.3 Tanda arah laluan kecemasan akan ditambah mengikut kesesuaian W2 + W3 + T2 Memastikan kesedaran pelajar mengenai keselamatan sekolah melalui pendidikan berterusan 20 30 40 50 50 15 .BIDANG/ FUNGSI ISU-ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV SASARAN 2011 2012 2013 2014 STRATEGIK (INITIATIVES) Pengurusan 3K ( Keselamatan ) Pengurusan 3K bahagian keselamatan masih belum pada tahap cemerlang 1.

4 Pemasangan kawat duri di kawasan yang berisiko akan sentiasa dikenalpasti 50 60 80 100 100 S1+ S3 + O1 + O2 Memastikan keberkesanan pengurusan jawatankuasa pelaksana keselamatan sekolah 16 .1.

PT 3 & PT 4 PERINGKAT BIDANG – PENGURUSAN 3K ( Keselamatan ) SASARAN Strategi TOV 2012 2013 2014 2015 Bil.5 100 85 85 9 2.5 100 100 100 7 1.10.0 1.0 2.5 1.5 2.0 100 95 95 8 1.mesyuarat 3K S1+S2+S3+S4+S5+S6+O minima 4 kali 2 3 4 4 4 1+O2+O3+O4+O5 setahun Memastikan jawatankuasa 3K % Jawatankuasa 3K ( Keselamatan ) diurus menyediakan dengan berkesan perancangan 50 80 100 100 100 strategik % minit mesyuarat W1+W2+W3+W4+O2+O3+ 3K siap dalam 1 70 75 85 95 100 O4+O5 minggu W1+W2+W3+ % dokumentasi 3K T1+T3+T4+T6+T7 siap dalam 1 minggu 70 75 85 95 100 Memastikan kesedaran % salah laku SSDM pelajar mengenai menurun 12 10 9 8 7 keselamatan sekolah % pelajar mengalami melalui pendidikan kecederaan di 3. PT 2 . Mempertingkatkan keberkesanan penggunaan papan-papan tanda PERINGKAT J/KUASA – PENGURUSAN 3K ( Keselamatan ) SASARAN Pelan Taktikal PT) TOV 2012 2013 2014 2015 2 3 4 4 4 PT 1. Meningkatkan keakuran pelajar terhadap peraturan sekolah 3. Meningkatkan keberkesanan pengurusan 3K ( Keselamatan ) 2.0 80 75 75 10 2.0 berterusan sekolah menurun KPI 50 70 70 12 3.0 PT 5. PT 6 & PT 7 17 . PELAN TAKTIKAL ISU STRATEGIK Pengurusan 3K ( Keselamatan ) masih belum pada tahap cemerlang MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan keberkesanan pengurusan 3K ( Keselamatan ) OBJEKTIF 1. PELAN TAKTIKAL BIDANG 10.

Feb Laluan kecemasan dapat ditunjukkan dengan jelas . Semua aras dan laluan tangga Kerjasama daripada Pembantu Makmal Sains 3. Latihan Kawad Kebakaran Semua guru. 1 Strategi Mesyuarat JK Kecil Keselamatan Sekolah T/Jawab AJK Keselamatan Sekolah Tempoh/ Masa Jan Kos/ Sumber - Out put/ Hasil Guru dapat membincangkan keadaan keselamatan sekolah KPI 100% kehadiran guru terlibat Pelan Kontigensi . J/K Keselamatan Feb. OBJEKTIF • • • Mempertingkatkan keberkesanan pengurusan keselamatan pelajar Meningkatkan keakuran pelajar terhadap peraturan keselamatan sekolah Mempertingkatkan keberkesanan penggunaan laluan kecemasan • Kecekapan pengurusan keselamatan sekolah perlu dimantapkan lagi Bil. pelajar dan staf Mac dan Julai - Pelan kebakaran disediakan di setiap kelas Semua warga CPR terlibat dengan latihan kawad kebakaran Pemantauan tempoh masa daripada JK Keselamatan 4.Mac RM 1000 PIBG@ 18 sekolah Meningkatkan tahap keselamatan daripada orang luar yang melalui jalan berhampiran sekolah Pemasangan kawat duri diutamakan di kawasan yang berisiko tinggi Pemantauan tempoh masa pemasangan daripada JK Keselamatan . Pemasangan kawat berduri di pintu pagar belakang sekolah. Perbincangan terus Status/ Catatan 2 Mengecat tanda laluan kecemasan di setiap aras J/K Keselamatan Jan.ISU STRATEGI • MATLAMAT STRATEGIK Memantapkan Pengurusan Keselamatan Sekolah Melalui Pelaksanaan Program Yang Berkesan.

2 TAKLIMAT & PENYEDIAAN PERANCANGAN STRATEGIK 3K ( Keselamatan )( PT2 ) : Meningkatkan pengurusan 3K ( KESELAMATAN ) : Meningkatkan keberkesanan pengurusan 3K ( KESELAMATAN ) 19 .4 Memaklumkan tarikh mesyuarat berikutnya Selepas Mesyuarat 3.3 Memasukkan minit mesyuarat dalam fail HEM di pejabat 3. Pengetua/PK HEM 3. PELAN OPERASI BIDANG PENGURUSAN 3K ( Keselamatan ) Nama Program Matlamat Objektif Tarikh/Tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran Langkah 1. : : : : : 1.11.2 Membincangkan perkara-perkara dalam agenda mesyuarat 2.1 Mengambil tindakan terhadap semua perkara yang dibincangkan 3.1 Penetapan tarikh mesyuarat dalam takwim sekolah 1. S/U JK & AJK 3K ( Keselamatan ) 1 minggu 1 minggu 1 minggu 2 minggu Nama Program Matlamat Objektif : 1.4 Menyediakan dokumentasi Tanggungjawab PK 1 & PK HEM Tempoh 2 minggu 2 jam 1 minggu 2 jam Status 2.3 Membuat keputusan mengenai perkara-perkara yang dibincangkan 2.2 Menyediakan minit mesyuarat 3.3 Menyediakan bahan dan maklumat untuk mesyuarat Semasa Mesyuarat 2.1 Mempengerusikan mesyuarat 2.2 Memaklumkan kepada S/U & AJK tarikh-tarikh mesyuarat 1.1 MESYUARAT AJK 3K ( Keselamatan ) (PT1) Meningkatkan pengurusan 3K ( Keselamatan ) Meningkatkan keberkesanan 3K ( Keselamatan ) 10 bulan Semua AJK 3K ( Keselamatan ) Proses Kerja Sebelum Mesyuarat 1.

Tarikh/Tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran Langkah 1. : 2 bulan : Semua S/U JK 3K ( KESELAMATAN ) Proses Kerja Tanggungjawab PK HEM & S/U JK 3K ( KESELAMATAN ) Tempoh 1 minggu - Status Sebelum Taklimat 1.1 Memberi taklimat format perancangan strategik 3K 2.3 PEMANTAUAN PENYEDIAAN MINIT MESYUARAT 3K ( KESELAMATAN )( PT3 ) : Meningkatkan pengurusan 3K ( KESELAMATAN ) : Meningkatkan keberkesanan pengurusan 3K ( KESELAMATAN ) 20 .2 Memaklumkan kepada S/U & AJK 3K tarikh taklimat 1.3 Memasukkan minit mesyuarat dalam fail HEM di pejabat 3.2 Menyediakan minit mesyuarat 3. PK HEM & S/U JK 3K ( KESELAMATAN ) 2 jam - 3.4 Menyediakan dokumentasi 2.1 Mengambil tindakan terhadap semua perkara yang dibincangkan 3. S/U JK & AJK 3K 2 minggu ( KESELAMATAN ) Nama Program Matlamat Objektif : 1.1 Penetapan tarikh taklimat dalam takwim HEM 1.2 Membincangkan perkara-perkara penting dalam taklimat 2.3 Mengedarkan contoh dan format perancangan strategik 3K ( KESELAMATAN ) Selepas Mesyuarat 3.3 Menyediakan bahan dan maklumat untuk taklimat Semasa Taklimat 2.

3 Meperbanyakkan minit mesyuarat 3.Tarikh/Tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran Langkah 1.1 Penetapan tarikh minit mesyuarat perlu disiapkan 1. PK HEM 1 hari - 3.4 Mengedarkan minit kepada AJK yang hadir bersama borang tindakan 3.2 Membuat pembetulan /penambahbaikan ke atas minit mesyuarat 2. : 10 bulan : Semua S/U JK 3K ( KESELAMATAN ) Proses Kerja Tanggungjawab PK HEM S/U JK 3K ( KESELAMATAN ) Tempoh 1 hari 1 minggu - Status Sebelum Pemantauan 1.1 Memaklumkan kepada S/U JK tentang pembetulan & penambahbaikan 3.2 Memaklumkan kepada S/U JK tentang tarikh minit mesyuarat perlu disiapkan dan dihantar 1.5 Memasukkan satu salinan minit mesyuarat ke dalam fail di pejabat 2.1 Memeriksa minit mesyuarat yang dihantar 2.2 Memaklumkan tarikh baru untuk minit mesyuarat dihantar semula 3.3 Membuat catatan pembetulan/penambahbaikan Selepas Pemantauan 3.3 Memaklumkan tarikh mesyuarat seterusnya Semasa Pemantauan 2.4 PEMANTAUAN PENYEDIAAN DOKUMENTASI 3K ( Keselamatan ) (PT4) : Meningkatkan pengurusan 3K ( Keselamatan ) : Meningkatkan keberkesanan pengurusan 3K ( Keselamatan ) : 10 bulan 21 . PK HEM & S/U JK 3K ( KESELAMATAN ) 1 minggu Nama Program Matlamat Objektif Tarikh/Tempoh Pelaksanaan : 1.

1 PROGRAM MINGGU SEKOLAH SELAMAT (PT5) : Meningkatkan pengurusan 3K ( Keselamatan ) : Meningkatkan keakuran pelajar terhadap peraturan sekolah : 10 bulan 22 .3 Membuat catatan pembetulan/penambahbaikan Selepas Pemantauan 3. : Semua S/U JK 3K ( Keselamatan ) Proses Kerja Tanggungjawab PK HEM S/U JK 3K ( Keselamatan ) Tempoh 1 hari 2 minggu - Status Sebelum Pemantauan 1. PK HEM & S/U JK 3K ( Keselamatan ) 1 minggu Nama Program Matlamat Objektif Tarikh/Tempoh Pelaksanaan : 2.1 Memeriksa dokumentasi yang dihantar 2.1 Penetapan tarikh dokumentasi perlu disiapkan 1. PK HEM 1 hari - 3.Kumpulan Sasaran Langkah 1.1 Memaklumkan kepada S/U JK tentangpembetulan & penambahbaikan 3.4 Mengedarkan dokumentasi kepada pihak yang ditetapkan 2.2 Memaklumkan kepada S/U JK tentang tarikh dokumentasi perlu disiapkan dan dihantar Semasa Pemantauan 2.2 Memaklumkan tarikh baru untuk dokumentasi dihantar semula 3.2 Membuat pembetulan & penambahbaikan ke atas dokumentasi 2.3 Meperbanyakkan dokumentasi (3 salinan) 3.

2 Membincangkan aktiviti program bersama S/U JK 3K ( Keselamatan ) 1.1 Membuat dokumentasi program 3.2 PROGRAM LATIHAN KAWAD KEBAKARAN (PT6) Meningkatkan pengurusan 3K ( Keselamatan ) Meningkatkan keakuran pelajar terhadap peraturan sekolah 10 bulan Warga SMKCJP 23 .Kumpulan Sasaran Langkah 1.3 Menyediakan bahan/maklumat/nota minta perbelanjaan program 2.2 Memastikan semua AJK yang dilantik menjalankan tugas 2. : Semua pelajar SMKCJP Proses Kerja Tanggungjawab PK HEM & S/U JK 3K ( Keselamatan ) Tempoh 2 minggu - Status Sebelum Program 1.1 Memantau aktiviti program yang dijalankan 2.3 Menilai keberkesanan program mengikut objektif Selepas Program 3.1 Memaklumkan tarikh program dalam takwim HEM 1. Semasa Program 2. PK HEM & S/U JK 3K ( Keselamatan ) 2 minggu Nama Program Matlamat Objektif Tarikh/Tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : : : : : 2.2 Mengadakan mesyuarat post-mortem program PK HEM & S/U JK 3K ( Keselamatan ) 1 minggu - 3.

PK HEM & S/U JK 3K ( Keselamatan ) 10 bulan - 3. PK HEM & S/U JK 3K ( Keselamatan ) 2 minggu Nama Program Matlamat Objektif : 2. Proses Kerja Sebelum Program 1.2 Memastikan semua AJK yang dilantik menjalankan tugas 2.2 Memaklumkan kepada AJK 3K ( Keselamatan ) terlibat dan pelajar maklumat berkaitan program Semasa Program 2.2 Mengadakan mesyuarat post.mortem program Tanggungjawab PK HEM & S/U JK 3K ( Keselamatan ) Tempoh 2 minggu - Status 2.1 Memantau aktiviti program yang dijalankan 2.1 Membuat dokumentasi program 3.3 Menilai keberkesanan program mengikut objektif Selepas Program 3.1 Menyiapkan kertas kerja berkaitan program 1.Langkah 1.3 PROGRAM PEKA TANDA (PT7) : Meningkatkan pengurusan 3K ( Keselamatan ) : Mempertingkatkan keberkesanan penggunaan penanda laluan kecemasan 24 .

Tarikh/Tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran Langkah 1.1 Memantau aktiviti program yang dijalankan 2. : 10 bulan : Semua guru SMKCJP Proses Kerja Tanggungjawab PK HEM & S/U JK 3K ( Keselamatan ) Tempoh 2 minggu - Status Sebelum Program 1. PK HEM & S/U JK 3K ( Keselamatan ) 10 bulan - 3. CARTA GANTT PELAN TAKTIKAL PENGURUSAN 3K ( KESELAMATAN ) TAHUN 2013 BIL. PROGRAM JAN FEB MAC APRIL MEI BULAN JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV 25 . PK HEM & S/U JK 3K ( Keselamatan ) 2 minggu 12.mortem program 2.1 Membuat dokumentasi program 3.2 Mengadakan mesyuarat post.1 Menyiapkan kertas kerja berkaitan program 1.3 Menilai keberkesanan program mengikut objektif Selepas Program 3.2 Memaklumkan kepada AJK 3K ( Keselamatan ) terlibat dan pelajar maklumat berkaitan program Semasa Program 2.2 Memastikan semua AJK yang dilantik menjalankan tugas 2.

1. / / / / / / / / / 12. / / 3. Mesyuarat AJK 3K ( Keselamatan ) (PT1) Taklimat & Penyediaan Perancangan Strategik 3K ( Keselamatan ) (PT2) / / / / / / / / / / / 2. Pemantauan Penyediaan Dokumentasi 3K ( Keselamatan ) (PT4) / / / / / / / / / / / 5. Program Minggu Sekolah Selamat (PT5) Program Latihan Kawad Kebakaran (PT6) Program Peka Tanda (PT7) / / / / 6. Pemantauan Penyediaan Minit Mesyuarat 3K ( Keselamatan ) (PT3) / / / / / / / / / / / 4. / 7. PENUTUP 26 .

Diharapkan semua aktiviti yang telah dirancang dapat dijalankan dengan sempurna dan mampu memantapkan lagi kecekapan pengurusan Hal Ehwal Murid umumnya dan pengurusan Jawatankuasa 3K ( Keselamatan ) khususnya. 27 .