• Pinakasimple: Impeksyon ng lower respiratory tract (ibabang bahagi ng daanang hangin) – mula trachea hanggang alveoli • Sa ating pang araw-araw na karanasan. ang pinaka mahalagang matutunan at maintindihan ay ang community acquired pneumonia (CAP) – “community-acquired” dahil nakukuha ang impeksyon na ito sa community .

.

8 C) • WITH at least one abnormal chest finding: – Decreased breath sounds – Rhonchi – Crackles – Wheeze .• Community Acquired Pneumonia (CAP) – Impeksyon ng nakukuha sa community sa loob ng 24 na oras hanggang 2 linggo – Karaniwang sintomas (adult): • Ubo (24 hours < 2 weeks) • Tachypnea (RR > 20 breaths per minute) • Tachycardia (HR > 100 beats per minute) • Fever (T > 37.

8 C) • Fast Breathing: – RR > 50 per minute (2 to 12 months) – RR > 40 per minute (12 months to 5 years) • SEVERE: chest indrawning or stridor in a calm child – WITH at least one abnormal chest finding: • Decreased breath sounds • Rhonchi • Crackles • Wheeze .• Community Acquired Pneumonia (CAP) – Karaniwang sintomas (pediatric): • Ubo (24 hours < 2 weeks) • Fever (T > 37.

.

•PERO kahit may mga nakitang sintomas at senyales gaya ng mga naunang nabanggit. .E. hindi pa rinsiguradong CAP ang diagnosis • Pero pwede pa ring gumawang presumptive diagnosis ng CAP naangbatayan ay history at P.

dyspnea. etc. malaki ang posibilidad na wala silang mga tinatawag na “classical symptoms” gaya ng lagnat.• Kung may history ng admission sa ospital o long-term health facility sa loobng 2 linggo. hindi pwedeng maging CAP ang diagnosis • Dapat ding tandaan na kapag elderly ang pasyente. . ubo.

DAPAT may chest x-ray ang bawat pasyenteng pinag hihinalaang may pneumonia – Matutukoy kung gaano kalala ang pulmonya – Masisiguro ang diagnosis ng pulmonya – Makikita kung may ibang sakit ang pasyente na maipapaliwanag ang kanyang mga sintomas .• Hangga’t maari.

.

• Subalit para sa mga lugar o sitwasyong walang sapat na resources o mga pasilidad. pwede nang hindi gawin ang X-ray sa mga sumusunod na kundisyon: – Mga relatively malusog na tao na may “stable co-morbid conditions” – Normal/Stable vital signs and assuring PE findings – AND nakakasiguro tayo sa follow-up ng pasyente at pagsunod sa payo • Hindi na rin kailangan ang CXR kung susundin ang IMCI guidelines (para sa mga 0-5) .

• Kailangang pag basehan ang mga sumusunod sa pagdedesisyon kung sa ospital ba dapat gamutin ang pasyente o pwedeng outpatient – Kondisyon ng pasyente sa oras ng pagkonsulta – Kung ang kanyang ibang sakit (co-morbid condition) ay hindi stable – CXR Findings – Base sa mga ito. mayroong management-oriented risk stratification na mabubuo (categories ng CAP) .

• Ang mga pasyenteng mapapabilang sa kategoryang Low-risk ang maaaring gamutin bilang outpatient • Kung angpasyente ay nasa categoryang Moderate-risk o High-risk kinakailangang ma-ospital ang pasyente para sa mas tutukang pagbabantay at gamot na padadaanin sa swero .

DBP > 60mmHg – No altered mental state of acute onset – No suspected aspiration – No OR stable comorbid conditions – CXR • Localized infiltrates • No evidence of pleural effusion or abscess . PR < 125 beats/min • Temp > 36 C or < 40 C • SBP ≥ 90mmHg.• LOW-RISK CAP – Presence of: • Stable vital signs: RR < 30 breaths/min.

• HIGH-RISK CAP – ANY of the criteria under moderate risk CAP category PLUS Severe Sepsis and Septic Shock – Need for mechanical ventilation .

• Based on IMCI Guidelines: – Presence of ANY Danger Signs • Hindi makasuso/dede o makainom • Isinusuka ang lahat • Ang bata ay nagkombulsyon • Tingnan kung angbata ay lethargic (sobrangtamlay) o walangmalay – (+) Chest Indrawing OR – (+) Stridor in a CALM child .

Sensorium. Inspired O2 concentration Assess: Temperature. (Average: 2 days). O2 .• ADULT: – – Dapat gumaganda na ang lagay ng pasyente sa loob ng 24 hanggang 72 oras. HR. dapat ulitin (o magpa) CXR – Kung hindi gumaganda ang lagay ng pasyente – REFER to MD! Saturation. BP. RR. Kung hindi gumaganda angl agay ng pasyente matapos ang 72 oras.

REFER! .• PEDIA: – Gumagandang lagay ng Pasyente (lalunglalo na ang pagbagal ng “fast breathing”) sa loob ng 72 oras (ave. 2 days) matapos umpisahan ang antibiotic – Kung hindigumagandaanglagayngpasyente.

• ADULT: – Ang bakuna laban sa influenza ay inirerekomenda para sa pag-iwas sa Pulmonya – Ang bakunang tinatawag na pneumococcal vaccine ay inirerekomenda para maiwasan ang invasive pneumococcal disease – SMOKING CESSATION is recommended for all patients with CAP who smoke .

• Recommendations for Pneumococcal Vaccination (one time vaccination): – > 60 years old – Persons with chronic illnesses – Immunocompromised persons (mahina ang resistensiya. depensang katawan) – Mga nakatira sa nursing home o iba pang long term care facilities – Mga naninigarilyo o may hika edad 19 to 64 .

etc) • Buntis na nasa 2 or 3 trimester • Mga nakatira sa nursing home o iba pang katulad na pasilidad • Health care personnel • Household contacts and caregivers of children < 5 years and adults ≥ 50 • Household contacts (including children) and caregivers of persons with medical conditions that put them at high risk for severe complications from influenza nd rd . CA.• ≥ 50 years old • Chronic illness • Immunosuppression (HIV.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful