Pengkelasan Bahan Pengkelasan Bahan Perpustakaan Perpustakaan

Sistem Pengkelasan Sistem Pengkelasan Perpuluhan Dewey Perpuluhan Dewey

Definisi Pengkelasan
Proses mengumpulkan bahanbahan perpustakaan mengikut susunan tertentu secara teratur. Melalui proses ini bahan-bahan yang berkaitan dari segi perkara dapat disimpan.

Tujuan Pengkelasan
Untuk menentukan bahan-bahan perpustakaan tersusun dalam satu kelompok yang sama.

Skim Pengkelasan
Dewey Decimal Classification (DDC) 2. Library of Congress Classification (LCC) 3. Universal Decimal Classification (UDC)
1.

Kaedah Mengkelas
Sebelum bahan dikelas, kenalpasti isi kandungannya. Rujuk kepada judul, jadual kandungan, pendahuluan, tajuk- tajuk bab, sinopsis, dsb. Sekiranya bahan mempunyai perkara-perkara yang berbeza, pilih perkara yang lebih banyak dibincangkan.

Kaedah Mengkelas
Untuk bahan-bahan yang mengandungi perkara-perkara yang spesifik atau mengandungi lebih dari 3 topik, kelaskan di bawah nombor kelas am yang mengandungi kesemua topik-topik itu.

Kaedah Mengkelas
Bagi arahan-arahan bukan buku, perlulah diletakkan tanda letak bahan di atas nombor panggilan untuk membezakan dengan bahan buku.

D D C - Sistem Pengkelasan Perpuluhan Dewey

Sejarah
– Ciptaan Mevil Dewey 1976 – Telah disunting beberapa kali – Edisi 21 ialah pada 2000

Kementerian Pendidikan Malaysia telah memilih DDC kerana mudah difahami dan kesesuaiannya dengan koleksi sekolah

SEPULUH BAHAGIAN UTAMA dengan NOTASI dalam DDC
000 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Karya Am Falsafah dan Psikologi Agama Sains Kemasyarakatan Bahasa Sains Tulen & Matematik Teknologi (Sains Gunaan) Kesenian Kesusasteraan Ilmu Alam (Geografi) & Sejarah

Pembahagian lebih khusus (Ringkasan Ketiga)
510 510 511 511 512 512 513 513 514 514 515 515 519 519 Matematik (Am) Matematik (Am) Prinsip Am Prinsip Am Aljabar Aljabar Kira-kira Kira-kira Topologi Topologi Geometri Geometri Matematik Gunaan Matematik Gunaan
513.2 Operasi 513.4 Siri (Arithmetic & geometric progressions) 513.5 Sistem Nombor (Numeration systems) 513.9 Kiraan Cepat

Pembahagian Lebih Khusus (contoh) Pembahagian Lebih Khusus (contoh)
590 - Haiwan
595 - Invertebrata 597 - Ikan / Amfibia 598 - Burung 599 - Mamalia

Pembahagian Mengikut Geografi & Sejarah
Geografi 915 915.9 915.95 915.955 Kawasan Sejarah Asia 950 Asia Tenggara 959 Malaysia 959.5 Brunei 959.55

Pembahagian Bagi Bahasa dan Kesusasteraan

Bahasa
420 430 440 450 460 470 480 Inggeris German Perancis Itali Sepanyol Latin Greek

Kesusasteraan
820 830 840 850 860 870 880

Peruntukan Nombor DDC Untuk Bentuk Tulisan
-01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09 Falsafah dan teori Pelbagai (ilustrasi, direktori, radas) Kamus, ensiklopedia Tajuk khas Terbitan bersiri Organisasi dan pengurusan Pendidikan, penyelidikan, topik berkaitan Sejarah dan huraian (orang) Dari sudut sejarah, geografi, orang

Pastikan supaya nombor DDC yang dibentuk dengan menggunakan nombor tambahan ini belum lagi diperuntukkan.

Cara Mengkelas
Perkara yang perlu diambil kira:Karya itu sendiri – jadual kandungan – pendahuluan – ciri-ciri istimewa – teks – tajuk Dari punca lain – buku rujukan – pakar

Cara Mengkelas
Pilih nombor DDC ikut
1. Tentukan bahagian utama bidang berkenaan 2. Dapatkan bahagian kecilnya 3. Pilih nombor yang paling tepat. Letakkan bahan di bawah nombor pengkelasan yang anda fikir paling sesuai dan akan dicari oleh ramai pengguna.

Cara Mengkelas (Sambungan)
Jika lebih daripada satu perkara atau aspek dibincangan
1. Pilih satu nombor pengkelasan yang dapat merangkum semua perkara atau aspek tersebut 2. Pilih perkara yang ditegaskan melalui jumlah muka surat, atau pun perkara yang mencerminkan hasrat penulisnya 3. Jika dua perkara diberi penekanan yang sama, pilih mana yang sebut dulu

Panduan Am Pengkelasan
Sesebuah buku atau bahan itu perlulah diberikan nombor pengkelasan yang anda fikir paling sesuai dan yang akan dicari oleh ramai pengguna. Anda hendaklah ada alasan mengapa sesebuah buku atau bahan itu diletakkan pada nombor yang anda pilih itu.

Bahan-Bahan Khas
Buku-buku Rujukan biasanya dikelaskan sebagai satu bahan khas, dan ada peraturan khas untuk meminjamnya. Buku ini biasanya dibezakan daripada koleksi lain dengan menambahkan ‘R’ sebelum nombor pengkelasannya. Nombor pengkelasan (DDC) bagi Fiksyen Melayu ialah 899.28. Biasanya sepertiga daripada koleksi PSS, terutamanya di sekolah rendah, ialah fiksyen. Untuk memudahkan kerja, pustakawan boleh menggantikan nombor ‘899.28’ kepada ‘F’.

Bahan Khas (Bentuk Bahan)
Dengan perkembangan teknologi maklumat yang pesat, bentuk media juga turut berubah. Supaya mudah diakses, bahan-bahan seperti kaset video, kaset audio, cakra padat dan lain-lain perlu dikhaskan kelas dan tempatnya. Contohnya CD599.67 - Cakra padat mengenai “Gajah” VID599.67 - Pita video mengenai “Gajah”

Pengkelasan - Panduan Am Mana-mana sistem pengkelasan boleh digunapakai asalkan:– Munasabah – Membantu pengguna mengesan bahan – ‘User friendly’

Nombor Panggilan ialah alamat kepada bahan-bahan dalam pusat sumber. Ia terdiri daripada:– Nombor Pengkelasan – 3 Abjad awal ‘entri utama’.

Biasanya ia ditulis / dipaparkan di bahagian bawah tulang (spine) buku.

Nombor Panggilan
Setiap bahan diberi nombor panggilan yang mengandungi notasi untuk kelas (nombor kelas) dan nombor buku. Nombor kelas berdasarkan nombornombor yang terdapat dalam sistem Pengkelasan Perpuluhan Dewey

Nombor Panggilan
Nombor buku adalah dari tiga huruf awal dari entri utama. Tujuan utama nombor buku adalah untuk membezakan karyakarya yang berlainan mengenai perkara yang sama.

Nombor Panggilan
Contoh 1 The role of public libraries in our community / by Adam Miles 027.4 (Nombor kelas) MIL (Nombor buku dari tiga
huruf awal entri utama)

Nombor Panggilan
Contoh 2 Kurikulum sekolah menengah masa kini /oleh Kamariah Latif …et.al. 373.19 (Nombor kelas) KUR (Nombor buku dari tiga
huruf awal entri utama)

Nombor Panggilan
Contoh 3

Gerimis / Sabar Bohari F (Nombor untuk fiksyen) SAB (Nombor buku :- tiga
huruf awal nama pengarang)

Sekian Terima kasih

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful