Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 1. „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie: 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională” Titlul proiectului: “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competentelor cheie la scolarii din clasele I-IV” - program de formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din invatamantul primar Beneficiar: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Cod contract: POSDRU/87/1.3/S/63113

Proiect tematic Bucuriile iernii
Cursant: Grupa:

http://portal.icos-edu.ro

http://www.icos-edu.ro

Pag. 1 din 13

există cazuri în care copilul ştie doar că trebuie să fie cuminte.ARGUMENT Fiecare copil aşteaptă cu nerăbdare iarna. La această vârstă copilul este asemeni unui câmp gol. tradiţiile.icos-edu.. Sărbătorile de iarnă sunt un prilej de bucurie atât pentru cei mari. aşa cum numai copiii ştiu să o facă.Dar Moş Crăciun ? ” . Astfel. care aşteaptă să fie semănat cu acele valori esenţiale ale umanităţii. 2 din 13 . sancţionând comportamentul negativ. „ De ce vine Moşul doar iarna?”.. ALEGEREA TEMEI Un rol important în decizia de alegere a temei l-au avut întrebările copiilor pe care le pun de fiecare dată la început de iarnă: . .. Şi întrebările au început să curgă. În acest anotimp copiii au parte de cele mai minunate şi frumoase lucruri. obiceiurile specifice unor sărbători religioase încep să piardă teren în faţa materialismului. am intitulat proiectul: . În ceea ce priveşte sărbătorile de iarnă.Cine este Moş Nicolae ?”.BUCURIILE IERNII”.ro http://www. de comun acord cu copiii.. Câte suflete mititele nu au încercat să-l surprindă pe Moş Crăciun în acţiune? Trăim într-o epocă a vitezei în care pare să conteze mai mult ceea ce se află sub brad decât ceea ce este în suflet. http://portal. . dar mai ales pentru cei mici. ce vor face din el un om mândru de moştenirea sa culturală şi de apartenenţa sa religioasă. Familiarizarea cu tradiţiile şi obiceiurile specifice poporului nostru.Când vine Moş Crăciun?”. anotimpul alb.icos-edu. informaţiile despre fenomenele naturale specifice anotimpului iarna şi mai ales despre Sărbătoarea Crăciunului trebuie să fie un deziderat încă de la această vârstă.ro Pag. în caz contrar „Moşul” va acţiona pe post de judecător. Semnificaţiile.

Dezvoltare personală.realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare diverse. http://portal. Matematică și explorarea mediului.explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte familiare. 1. .recunoaşterea şi utilizarea numerelor în calcule elementare .sortarea şi reprezentarea unor date în scopul rezolvării de probleme.exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii şi adulţi cunoscuţi. Arte vizuale și lucru manual. 3 din 13 .cooperarea cu ceilalţi pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru. 1. Discipline: Comunicare în limba română. COMPETENŢE GENERALE: .manifestarea unor deprinderi de comportament moral-civic în contexte de viaţă din mediul cunoscut. COMPETENŢE SPECIFICE: COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ: 1.icos-edu.manifestarea curiozităţii pentru fenomene/relaţii/regularităţi/structure din mediul apropiat. . . . în contexte de comunicare cunoscute.receptarea de mesaje orale în contexte de comuicare cunoscute. . .2: .exprimarea de mesaje orale simple în diverse situaţii de comunicare. manifestând disponibilitate. a obiceiurilor şi tradiţiilor specifice sărbătorilor de iarnă și a semnificaţiilor religioase aferente sărbătorilor de iarnă. .receptarea repertoriului de cântece pentru copii şi a unor elemente simple de limbaj muzical.icos-edu.recunoaşterea unor detalii dintr-un mesaj scurt. .identificarea cuvintelor din enunţuri scurte. rostite clar şi rar.raportarea spontană la muzică prin intermediul propriilor abilităţi creative . Educatie pentru societate.3: .ro Pag.SCOPUL: Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a fenomenelor specifice anotimpului iarna. Muzică și mișcare. . . .sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj pe teme familiar.receptarea unei varietăţi de mesaje scrise. .ro http://www.1: .

4.recunoaşterea numerelor în concentrul 0 – 10.2.2: .3: .aplicarea unor deprinderi de comportament moral.2: .identificarea silabelor şi a sunetului iniţial şi final în cuvinte clar articulate.civic.6: .4: .1: .manifestarea interesului pentru exprimarea de idei în contexte cunoscute.cântarea în colectiv a cântecelor cu caracter religios. DEZVOLTARE PERSONALĂ: 1.manifestarea liberă a ideilor şi trăirilor personale.recunoaşterea emoţilor raportate la experienţa de viaţă.exprimarea de idei. 2.1 . trăiri personale.3: .2: .5: .3: .ro http://www. film. 2. 3.participarea la dialoguri scurte în situaţii de comunicare.3: . 2. 5. 4.sesizarea unui mesaj vizual exprimat prin desen. MUZICĂ ŞI MIŞCARE: 1.2 . 3. ARTE VIZUALE ŞI LUCRU MANUAL: 1. EDUCAŢIE PENTRU SOCIETATE: 2. modelaj.receptarea cântecelor cu caracter religios. 1.4: . 1.icos-edu.1.compararea cardinalelor unor mulţimi având cel mult 10 obiecte. 3. MATEMATICA SI EXPLORAREA MEDIULUI: 1. folosind resurse variate.2: .manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul natural şi social.2: . 4 din 13 .manifestarea interesului pentru schimbul de mesaje.3: .1: . http://portal.identificarea cardinalului unei mulţimi la care s-au adăugat 1 – 2 elemente.1.ro Pag.4: .trasarea elementelor grafice şi a conturuilor literelor.manifestarea curiozităţii pentru observarea unor evenimente în mediul apropiat. 2.manifestarea curiozităţii faţă de exemple de mesaje artistice simple.participă la proiecte simple cu conţinut moral-civic. 4.icos-edu. pictură.colaj.1: .2: . 3.1. 3.2 – respectarea unor reguli simple de igienă personală. 2. 2. 2.sortarea/clasificarea pe baza unui criteriu dat.participă la acţiunile grupului.participarea la activităţi integrate nivelului de vârstă.identificarea şi aplicarea regulilor de comunicare în activitate.4: . 1.executarea unor mişcări cerute de text.manifestarea curiozităţii faţă de receptarea unui mesaj oral. 1.

O12 .recunoaşterea fenomenelor naturii.icos-edu. O10 . O6 – să cunoască conţinutul povestirilor prezentate.sortarea jetoanelor pe diverse categorii: jocuri de iarnă. O5 – să formuleze răspunsuri logice la întrebări. . respectând cerinţele. ordonare).semnificaţia Crăciunului. manual (conturare. . articole de îmbrăcăminte. .de soluţionare creativă a situaţiilor problematice. . asocierea lor cu acompaniament liber.formularea unor opinii personale.de cântare în colectiv. în natură sau cu ajutorul unor materiale didactice.schimbările care se petrec în natură în anotimpul iarna.ro http://www. etc. .formarea priceperilor și deprinderilor de calcul.transformarea apei în polei (inghet). decupare. . .OBIECTIVE OPERAŢIONALE O1 – să enumere fenomenele specifice anotimpului iarna. analiza de mesaje şi texte. O2 – să descrie principalele fenomene ale anotimpului. O11 . desenare).de comunicare (formulare de mesaje. modelare.de numărare (comparare. O8 – să utilizeze urări specifice sărbătorilor de iarnă. .reguli de comportare la derdeluş.ro Pag. O4 – să observe rezultatele unor experimente.să realizeze lucrări/colaje.sărbătorile de iarnă. O9 – să numească obiceiuri şi datini specifice zonei. colindelor. . .icos-edu.să precizeze semnificaţia colindelor. Cunoştinţe . . . . poleiului.informaţii despre caracteristicile specifice anotimpului iarna. chiciurei. etc.să intoneze colinde. . .distingerea sunetelor ce compun cuvintele şi pronunţarea lor corectă.formularea de răspunsuri la ghicitori. O3 – să precizeze dezavantajele viscolului.formarea fulgilor de nea. 5 din 13 Capacităţi instrumentale .recunoaşterea literelor mari de tipar în context diferite. . .formarea capacității de exersare a abilităţilor în procesul de obţinere al unui produs. obiecte etc.). . O7 – să prezinte succinct semnificaţia Sărbătorii Crăciunului. http://portal.

frontal. cărţi. munca independentă.  Fişe.  materiale:  Cd-uri cu imagini reprezentând fenomene naturale specifice iernii. tempera. carioci. etc  procedurale: Observația. reviste cu imagini sau texte legate de temă.icos-edu.  Culegeri de cântece.ro Pag.cultivarea simțului estetic. ornamente. problematizarea. povestirea.  Creioane colorate. valorizarea frumosului. http://portal.  Enciclopedii. explicația.  Brad artificial.ro http://www.dezvoltarea toleranţei faţă de opiniile altora. foarfece. videoproiector.  Lipici. părinții/bunicii/frații elevilor. pe grupe și în perechi.  Ilustrate. PERIOADA: 3 săptămâni RESURSE:  umane: Elevii clasei pregătitoare. jocul de rol.realizarea unor desene care să reprezinte anotimpul iarna.Atitudini şi valori . jetoane. . a cooperării.  forme de organizare: Individual. 6 din 13 . .  Calculator. a prieteniei.  Imagini.  Calendarul naturii. jocul didactic. binelui.  Alte materiale necesare puse la dispoziţie de părinţi aduse de copii. experimentul. hârtie colorată.  Plastilină.icos-edu.cultivarea sensibilităţii şi a respectului pentru anotimpul iarna şi sărbatorile specifice acestui anotimp. pensule. brainstorming-ul. învățarea prin descoperire. demonstrația.  Imagini de colorat. hârtie. . învățătoarea. conversația euristică.

ro http://www.cunoașterea unor informații despre Iarnă și sărbători.icos-edu.probe practice: activități experimentale. Se inițiază discuții pe tema proiectului. respect reciproc. problematizarea. observarea sistematică. .expoziție cu produsele realizate. interviul. investigaţia. Fiecare grupă prezintă în fata clasei portofoliile realizate. http://portal. Finală: . Elaborarea propriu-zisă a proiectului. .studiul de caz. .PROIECTAREA ȘI DIRIJAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE Constituirea grupelor se face pe baza unor criterii alese de elevi: prietenie.crearea portofoliului grupei. se dramatizează textele care le-au plăcut mai mult.probe orale: evidențierea aspectelor legate de temă. ghicitori.probe scrise: fişe. Realizează desene. verificarea. colaje.desene. 7 din 13 . Se constituie 2 grupe la nivelul clasei și liderii lor. . Se stabilesc în cadrul grupului sarcinile de lucru. colaje. Se organizează o expoziție folosind produsele realizate. . . Se realizează activități de audiere a unor texte literare despre Iarnă. Elevii se vor documenta pe tema aleasă cu ajutorul părinților folosind enciclopedii ilustrate. .icos-edu. observarea curentă. se povestesc textele audiate. Rezultate asteptate .serbare şcolară PRODUSELE REALIZATE DE CĂTRE ELEVI .ro Pag. autoevaluarea.planșe cu probleme ilustrate. labirint. interevaluarea. încredere. Prezentarea rezultatelor.evaluarea obiectivă a rezultatelor. Compun probleme cu imagini decupate-fulgi și brăduți care prezintă elemente specifice iernii.expoziţie cu lucrările realizate pe parcursul proiectului. jocul didactic. convorbire. Evaluarea: Secvenţială: .

cărţi. 8 din 13 . M. precum şi despre sărbătoarea Crăciunului.SCRISOARE DE INTENŢIE Dragi părinţi. dorim să ne sprijiniţi cu fotografii. http://portal. Obiectivul este acela de a-i ajuta pe copii să afle cât mai multe lucruri despre anotimpul în care ne aflăm. M. Naşterea Domnului. nu doar din cărţi sau din poveşti. elevii clasei pregătitoare vor desfăşura în perioada următoare proiectul tematic “Bucuriile iernii”. ci și direct prin acţiunile proprii. filmuleţe realizate în timpul sărbătorilor de iarnă. reviste sau orice alte materiale. sărbătoarea Crăciunului. care consideraţi că ne-ar putea fi de folos.ro Pag. Din dorinţa de a afla cât mai mult despre anotimpul iarna.ro http://www. albume. De asemenea vă anunţ că acest proiect se va finaliza printr-o expoziţie cu lucrările realizate de copii în această perioadă şi cu serbarea de Crăciun. În acest sens.icos-edu.icos-edu. Vă mulţumim pentru ajutor şi vă invităm alături de noi! Clasa pregătitoare A ”Albinuțele” Înv.

 Iarna vine Moş Crăciun şi Moş Nicolae.                     Ce nu ştim şi vrem să aflăm Ce sunt fulgii de zăpadă.  Ce sunt patinele și schiurile.  Care este îmbrăcămintea şi încălţămintea de iarnă. Ce sărbătorim de Crăciun? Cum sărbătorim Crăciunul? Care sunt urările pe care şi le adresează oamenii de Crăciun şi Anul Nou? Datini şi obiceiuri de Crăciun ale poporului român. Semnificaţia şi mesajul colindelor. ninge şi ne îmbrăcăm mai gros. o sticlă plină cu apă? Cine a fost Moş Nicolae? Legenda lui Moş Crăciun. dar şi o nuieluşă pentru copiii care nu sunt cuminţi.icos-edu.ro Pag.  De Revelion se aprind artificii.  Ce este gheaţa.  Cum se construieşte un om de zăpadă.INVENTAR DE PROBLEME Ce ştim • Iarna este frig.  Ce este un om de zăpadă.  Ce este o săniuţă.icos-edu. cum se formează? Ce este viscolul? Ce neajunsuri poate provoca? Ce este poleiul. cum se formează ? Ce accidente cu ţurţuri de gheaţă pot avea loc? Ce este chiciura. peste noapte.  Colindătorii primesc bani şi dulciuri.  Toţi copiii cuminţi primesc daruri de la Moş Crăciun. 9 din 13 . Cum pot fi bun şi generoş cu cei săraci. cum se formează? Ce necazuri poate provoca poleiul? Ce sunt degerăturile. cum se formează? Ce se întâmplă dacă lasăm afară.  Cum este zăpada.  Moş Crăciun e bătrân şi poartă haină roşie. Legenda bradului de Crăciun.  Trecerea de la un an la altul se mai numeşte şi Revelionul. cum ne ferim de ele? Ce sunt ţurţurii de gheaţă.ro http://www. Colinde noi şi cântece specifice acestei sărbători.  Ce sărbători mari ne aduce iarna. http://portal.  Moş Nicolae lasă dulciuri în ghetuţe.  De Crăciun împodobim bradul şi ne pregătim casa de sărbătoare.

ro http://www.icos-edu.ro Pag. vine Moș Crăciun! http://portal. 10 din 13 .HARTA PROIECTULUI În așteptarea lui Moș Nicolae „Bucuriile iernii” Jocurile iernii Uite.icos-edu.

ENGLEZĂ Luni 3. de H. Sortează fotografii. .Alege şi grupează imaginile în funcţie de anotimp’’ AV: . Moş Nicolae’’ predare colind Căluşeii’’ joc cu text şi cânt.. Deschide urechea bine’’ MEM: .. Sunetul ”c”. CLR: Întâlnirea de dimineață de dimineaţă: .Grupează ghetuţele după mărime’’. De ce.joc didactic RELIGIE MEM: Numărul și cifra 4. două.icos-edu..icos-edu. „Crăiasa Zăpezii”.Căsuţa iernii’’.2012 Vineri 7.12.2012 Marţi 4. Povestea lui Moş Nicolae’’ povestire.C. Scara’’... .Ce îmi va aduce Moş Nicolae’’....c” MEM: ”Ce se află în ghetuţă?’’ .În așteptarea lui Moș Nicolae’’ ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE CLR: Întâlnirea de dimineaţă: ..a ..Poveştile iernii”. MEM: .ro http://www.confecționarea unui obiect ED. de dimineaţă: Vizionare diafilm ...Cizmuliţa cu daruri de la Moş Nicolae’’ pictură ED.12. Unu.Bambi’’ .l iubim pe Moş Nicolae?’’..Ce ştiu eu despre Moş Nicolae?”. Puzzle cu Moş Nicolae’’.SĂPTĂMÂNA a I.. Singurel mă îngrijesc’’. Joc de mişcare .. Vizionare casetă DVD. Crăiasa Zăpezii’’ LB. trei daruri’’ joc didactic AV: .2012 Joi 6.. ....convorbire. Ştiu să mă comport civilizat’’. Cum ne primim musafirii?’’ MM: .. ..2012 http://portal. FIZICĂ CLR: Înt. FIZICĂ ES: Întâlnirea de dimineaţă: .convorbire. Sunetul și literele: ”C.12.Andersen. Scrisoare către Moş Nicolae” CLR: . Darurile Iernii’’joc didactic ... imagini de iarnă’’. Ce mi-aş dori eu?’’.12... "Salutăm pe Moș Nicolae".. 11 din 13 . „Câţi oameni de zăpadă avem?” – joc didactic DP:.formule de salut.12.2012 Miercuri 5. Cizma lui Moş Nicolae’’ .ro Pag.decupare şi lipire.. emoții în ajun de Moș Nicolae comportamente potrivite și nepotrivite OPȚIONAL: Joc de masă: . Construcţii .

ro http://www.. fapte rele.. ”Ce mi-aş dori eu?” MEM: Numărul și cifra 5. CLR: .. Activitate integrată ( CLR + MEM ) .Ne jucăm cu oamenii de zăpadă’’.. Sunetul și literele: ”Ă.. FIZICĂ ES: "Salutam pe Mos Nicolae"-formule de salut. ”La colindat prin instituțiile comunei”.Jocurile iernii” ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE CLR: Întâlnirea de dimineață: Jocurile de iarnă ale copiilor – discuții libere . gheaţă şi zăpadă’’ -observare şi acţiune AV: Joc de masă ..Ch.12...SĂPTĂMÂNA a II.icos-edu.12.2012 Marţi 11. Hai la joacă afară’’ jocuri în curtea școlii MEM: „Avem morcovi pentru toţi oamenii de zăpadă?”. de George Coşbuc. Caută şi potriveşte’’.. Întâmplări vesele şi triste la săniuş’’ desen. Sunetul: ”ă” MEM: . Sporturi de iarnă’’ jetoane. "Găsește drumul magilor" (joc logico-matematic) ED. .. Căciuliţe şi fulare’’ joc didactic. Construcţii . ENGLEZĂ Luni 10.. Omul de zăpadă’’ – modelaj ES: Cum ne îmbrăcăm iarna CLR: Întâlnirea de dimineaţă .joc didactic.a: .Fetiţa cu chibrituri’’de H.icos-edu... FIZICĂ CLR: Întâlnirea de dimineață: .Apă..ă” MEM: . Joc didactic . Recunoaşte şi cântă mai departe!’’ LB.2012 Vineri 14. Săniuţe’’ modelaj ED.2012 Miercuri 12. repetarea cifrelor invățate comparare.12. Iarna pe uliţă’’memorizare .2012 http://portal. 12 din 13 .. .2012 Joi 13. OPȚIONAL: „Găseşte echipamentul potrivit”.ro Pag. . Castelul Zânei de Gheaţă” Artă . Jocuri / sporturi de iarnă’’. „Găseşte greşeala” (îmbrăcăminte de iarnă).12. La sănius’’după Ion Agârbiceanu lectura.12. .exerciţii cu material individual AV: .cine lipsește? RELIGIE DP: Întâlnirea de dimineaţă: Fapte bune..Andersen audiere MM: ”Săniuţa”. prezentarea de imagini cu anotimpul iarna.. creare de probleme.:.

ro http://www.. sortare. AV: ”Modelăm și împodobim bradul” ED. Miercuri Repetarea programului pentru serbare..2012 MEM: -"Să împodobim bradul!".. Bună dimneaţa.. numeraţie) – joc didactic: RELIGIE DP: . 19. Vineri MM: . vine Moș Crăciun!’’ ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE CLR: Întâlnirea de dimineaţă: "Citim imagini cu anotimpul iarna".. ENGLEZĂ http://portal. Sunetul ”o”. ordonare) OPȚIONAL: Joc distractiv: .12. 20. Joc didactic:"Căți brăduți și câte globuri sunt?"Joi Sortarea jucăriilor – joc didactic . FIZICĂ ES: ....Ce poti spune despre?’’ joc didactic AV: .audiere MEM: Numărul și cifra 6.icos-edu.a: . Cine au fost cei trei magi?’’ CLR: . .Uite.ro Pag.Sacul lui Moş Crăciun’’(comparare. numeraţie) – joc 18.2012 clasificare. .. Marţi MEM: .o”.. . lipire CLR:.12.12.joc logic .12. Repetarea programului pentru serbare.convorbire . Îngeraşi’’ – decupare. Fluturaşii de gheaţă’’. De câte am nevoie?’’ (aprecieri globale. ”Moș Crăciun” 21.audiere. repetarea serbării.12. FIZICĂ CLR: -"Povestea bradului"-audiere.C.. Fetița cu chibriturile’’.2012 MEM: .SĂPTĂMÂNA a III. 17.Unde s-a ascuns omul de zăpadă?’’ ED.H. Este frig şi este ger’’."Unde crește bradul și de ce este verde tot timpul anului?". Poveste despre Naşterea Domnului Iisus’’.2012 LB...De ce sărbătorim Crăciunul?’’.icos-edu. Sunetul și literele ”O. sortare. brad frumos”. De câte am nevoie?’’ (aprecieri globale. repetarea Luni programului pentru serbare...2012 didactic-"Împodobim 5 brazi".Andersen. 13 din 13 .O.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful