စာေရးသူ၏ စကား

ဤ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတဲ့လားႏွင့္ အျခားအင္တာနက္ေဆာင္းပါးမ်ား (၂)” စာစုသည္ က်ေနာ္၏
‘ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြ’ ဘေလာ့ဂ္တြင္ ေရးသားျဖစ္ခဲ့ေသာ သတင္းသံုးသပ္ခ်က္ေဆာင္းပါးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးေ၀ဖန္
သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေဆာင္းပါးမ်ားကို စုစည္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤစာစုတြင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး
ျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ ခ်ဥ္းကပ္ေရးသားထားသည့္ ေဆာင္းပါးမ်ား အမ်ားစုပါ၀င္သည့္အတြက္ စီစဥ္ရာ၌ ေရးသားျဖစ္
ခဲ့သည့္ ေန႔စြဲအစဥ္အတိုင္း ေဆာင္းပါးမ်ားကို ေနရာခ်ထားပါသည္။ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးတိုက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍
က်ေနာ္၏ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ခ်က္၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားအေပၚ သေဘာတူသူမ်ား၊ ကြလ
ဲ သ
ဲြ ူမ်ားႏွင့္ မဖတ္ရေသး
သူမ်ားပါ တစုတစည္းတည္း ဖတ္႐ႈႏိုင္ေစရန္ အလို႔ငွာ စီစဥ္တင္ဆက္လိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
အားလံုးသို႔ ေလးစားစြာျဖင့္ …
ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြ

မာတိကာ
၁။ လက္ပံေတာင္း ျငင္းဆန္မႈ၊ စစ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ ေရွာ့ခ္ႏွင့္ မိတၳီလာအဓိက႐ုဏ္း
၂။ လူထုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲ (လူထုတိုက္ပြဲ) ေတြ ဘာေၾကာင့္ လိုအပ္ေနေသးတာလဲ
၃။ ေခါင္းေဆာင္အတြက္ လူထုက လုပ္ေပးရမွာလား … လူထုအတြက္ ေခါင္းေဆာင္က လုပ္ေပးရမွာလား ...
၄။ ၂၀၁၅ ငါးစာနဲ႔ မာယာလမ္းလႊဲ
၅။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သို႔ အၾကံျပဳခ်က္
၆။ အေၾကာက္လြန္ေရာဂါကို ကုစားႏိုင္ေရး
၇။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတဲ့လား …
၈။ ေရေပၚ အ႐ုပ္ေရးသလိုျဖစ္ေနတဲ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ
၉။ ဖ်ာစုတ္ ဖ်ာေဆြးႀကီးတခ်ပ္ကို ဆြဲလွပ္လိုက္သလို ...
၁၀။ ကခ်င္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး က်ေနာ္ စိုးရိမ္မိတ့ဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အေျဖစကား
၁၁။ ဦးသိန္းစိန္တို႔ ျပံဳးျပံဳးႀကီး အျမတ္ထုတ္ စတန္႔လုပ္ေနပံုမ်ား …
၁၂။ ကီးဘုတ္ေတာ္လွန္ေရးသမား၊ ဖာသည္နဲ႔ ဒီမိုကေရစီပြဲၾကည့္ပရိသတ္မ်ား
၁၃။ ဆင္သြားတိုင္း လမ္းမျဖစ္ခဲ့ေသာ္ …
၁၄။ ေထာ့နဲ႔ ေထာ့နဲ႔ ဒီမိုကေရစီ (၀ါ) ဆူးႀကီးႏွစ္ေခ်ာင္းကို ဘယ္လိုထြင္မလဲ
၁၅။ ဒီ့ထက္ ရွင္းတဲ့ သေဘာထားေတာင္ ဒီေလာက္ ရွင္းမွာ မဟုတ္ဘူး
၁၆။ ဆႏၵေစာလြန္းၿပီး လူကၽြံေဘာ မၾကာမၾကာ မိမွာစိုးတယ္
၁၇။ ဟုတ္ေယာင္ေယာင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္
၁၈။ ပါးစပ္ကို တံေတြး ဆြတ္ကယ္ ဆြတ္ကယ္နဲ႔ ...
၁၉။ အိုင္းအနာႀကီးေပၚက အနာေလးကိစၥ
၂၀။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ပိုအသက္၀င္လာေစဖို႔၊ ပိုၿပီး အဓိပၸာယ္ရွိလာေစဖို႔ …

လက္ပံေတာင္း ျငင္းဆန္မႈ၊ စစ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ ေရွာ့ခ္ႏွင့္
မိတၳီလာအဓိက႐ုဏ္း
မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ လက္ပံေတာင္းအစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏
ရွင္းလင္းေျပာျပမႈကို ေဒသခံမ်ားက လက္မခံ ျငင္းဆန္လိုက္ၿပီးေနာက္ သိပ္မၾကာမတင္ မတ္လထဲမွာပင္
တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ျခားဖြယ္ရာ မိတၳီလာအၾကမ္းဖက္မႈႀကီး ေပၚေပါက္လာသည္။
“ဦးပိုင္အက်ဳိးစီးပြား” အား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ လက္ပံေတာင္းအစီရင္ခံစာျဖင့္
အကာအကြယ္ေပးသည္ကို ေဒသခံမ်ားက လက္မခံ ျငင္းဆန္လိုက္သည့္အေပၚ ကန္႔လန္႔ကာေနာက္ကြယ္မွ
စစ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္သြားပံုေပၚသည္။ အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
အက်ဳိးအျမတ္မ်ား နင္းကန္ရယူထားၿပီး စစ္တပ္ကိုလည္း ႀကိဳးကိုင္ထားႏိုင္ဆဲျဖစ္သည့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား
ေရွာ့ခ္ရသြားပံုေပၚသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကာကြယ္ေပးသည္ကိုပင္ လူထုက လက္မခံ ျငင္းဆန္ၿပီဆိုလွ်င္
သူတို႔အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ လက္နက္အားကိုးၿပီး ကာကြယ္ရန္မွတပါး အျခား ႏိုင္ငံတကာအျမင္ေကာင္းေစမည့္
အကာအကြယ္ မရွိေတာ့၊ မၾကာမတင္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္း လုံး၀ဖ်က္သိမ္းေရး
ေတာင္းဆိုလာၾကမည့္ လူထုႏွင့္ သူတို႔ ထိပ္တိုက္ ေတြ႔လာရဖို႔သာ ရွိေတာ့မည္ဟု ကန္႔လန္႔ကာေနာက္ကြယ္မွ
စစ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား စိတ္ဂဏွာမၿငိမ္ ျဖစ္လာပံုေပၚသည္။
- လက္ပံေတာင္းေတာင္စီမံကိန္း လုံး၀ဖ်က္သိမ္းေရးမွသည္ ရခိုင္-ကူမင္းသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္း
ဖ်က္သိမ္းေရး ...
- ထိုမွသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တ႐ုတ္စီမံကိန္းမ်ား ဖ်က္သိမ္းေရး ...
- ထိုမွသည္ ဦးပိုင္ ဖ်က္သိမ္းေရး ... အထိ မီးခိုးႂကြက္ေလွ်ာက္ လာေတာ့မည္ကို စစ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား
ေတြးလန္႔လာပံုရသည္။ အထက္ပါ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကန္႔လန္႔ကာေနာက္ကြယ္မွ စစ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား
စိတ္ဂဏွာမၿငိမ္ ျဖစ္လာၿပီး သကာလ ..
- ေၾကာက္စိတ္ႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံေရးမ်က္လွည့္ျပ လမ္းလႊလ
ဲ ိုစိတ္မ်ား၊
- တိုင္းသူျပည္သားမ်ား ေသြးပ်က္ေခ်ာက္ျခားေအာင္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရးအဓိက႐ုဏ္း ဖန္တီးၿပီး

စစ္တပ္အာဏာျပန္သိမ္းေတာ့မလို အရိပ္အေယာင္ျပလိုစိတ္မ်ား ... တဖြားဖြား ေပၚေပါက္လာကာ
တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ျခားဖြယ္ရာ မိတၳီလာအၾကမ္းဖက္မႈႀကီးႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေနရာအႏွံ႔ အၾကမ္းဖက္မည့္
ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ဆိုင္းမဆင့္ဗံုမဆင့္ ဖန္တီးခဲ့၊ ဖန္တီးေနသည္ဟု ႏိုင္ငံေရးသတိျဖင့္
ဆက္စပ္စဥ္းစားၾကည့္မိေပ၏။
(၂၃-၃-၂၀၁၃)

လူထုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲ (လူထုတိုက္ပြဲ) ေတြ ဘာေၾကာင့္ လိုအပ္ေနေသးတာလဲ
က်ေနာ့္အေနနဲ႔ လက္ရွိအေျခအေနမွာ စစ္မွန္တ့ဲ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလမ္းေၾကာင္းကို
ေျဖာင့္ေျဖာင့္ျဖဴးျဖဴး ေလွ်ာက္လွမ္းခ်င္တယ္ဆိုရင္ လူထုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲေတြ (လူထုတိုက္ပြဲေတြ) နဲ႔ ပြင့္ေအာင္
ဖြင့္ယူရဦးမယ့္ ျပႆနာေတြ မ်ားစြာရွိေသးေၾကာင္း အၾကံျပဳ ေရးသားခဲ့တာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္
အၾကံျပဳခဲ့တဲ့ လူထုတိုက္ပြဲလမ္းေၾကာင္းေတြထဲမွာ အေမရိကန္ေလယာဥ္ႀကီးေတြ ျမန္မာ့ေကာင္းကင္ယံမွာ
၀ဲပ်ံၿပီး ခ်က္ခ်င္း ေရာက္လာမယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ကူးယဥ္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ဳိး တခါမွ အၾကံမျပဳခဲ့ဖူးပါ။
လူထုတိုက္ပြဲလမ္းေၾကာင္းေတြကို အၾကံျပဳရာမွာေတာင္ ဦးသိန္းစိန္ ၾကံ႕ဖြံ႔အစိုးရ တက္မလာမီက အၾကံျပဳပံုနဲ႔
တက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း အၾကံျပဳပံုေတြ ကြာပါတယ္။
ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ တက္မလာမီ ကာလတုန္းကေတာ့ လူထတ
ု ိုက္ပြဲ လိုအပ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေရးသားတဲ့အခါ
စစ္အာဏာရွင္အစိုးရ အလံုးစံု ျပဳတ္က်ေရးအေပၚ ဦးတည္တဲ့ အၾကံျပဳခ်က္ေတြ အဓိကပါ၀င္ၿပီး
ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ တက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ သူတို႔ မျဖစ္မေန ဖြင့္ေပးလာရတဲ့ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခင
ြ ့္နဲ႔
မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ မစို႔မပို႔ အေနအထားကို အားသာခ်က္အျဖစ္ ရယူၿပီး မပြင့္ေသးတဲ့ အျခားအေပါက္ေတြကို
လိုအပ္ရင္ လူထုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲေတြနဲ႔ တေပါက္ခ်င္း ဆက္တြန္းဖြင့္သြားဖို႔ အၾကံျပဳေရးသားခ်က္ေတြ အဓိက
ပါ၀င္ပါတယ္။
ေျပာရရင္ လက္ရွိ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာျပည္မွာ ပိတ္ဆို႔ေနလို႔ ေျဖရွင္းရမယ့္ က႑အလိုက္ ျပႆနာေတြကို
မ်က္စိထဲျမင္ေအာင္ ျမင္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ပ်ားအံုႀကီးထဲက အကြက္ေတြလို အကြက္တခုနဲ႔ တခု (ျပႆနာတခုနဲ႔
တခု) ဆက္စပ္ေနတာကို ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ပ်ားအံုႀကီးရဲ႕ အကြက္ေတြထဲက အကြက္တကြက္ဟာ
က႑တခုဆိုရင္ အဲဒီအကြက္ေတြထဲ နက်ယ္ေကာင္ေတြ အိမ္၀င္ေဆာက္ထားသလို က႑တိုင္းမွာ

ျပႆနာေတြနဲ႔ ပိတ္ဆို႔ေနခဲ့တာပါ။ ဒီေန႔အခ်ိန္မွာက ပ်ားအံုႀကီးရဲ႕ အကြက္အနည္းအက်ဥ္းသာ ပြင့္ေသးတယ္လို႔
ေျပာရပါမယ္။ ေျပာရရင္ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခင
ြ ္နဲ႔ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားေဖာ္ျပခြင့္
(မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္) အကြက္ႏွစ္ကြက္ေတာင္ အလံုးစံု ပြင့္ၿပီလို႔ ေျပာမရေသးတဲ့ အေနအထားပါ။
ဒါေပမယ့္ အဲဒီ မပြင့္တပြင့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခင
ြ ့္နဲ႔ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ အားသာခ်က္ေတြကို အမိအရယူၿပီး
အိုင္တီနည္းပညာ အားသာခ်က္ အကူအညီနဲ႔ လူထုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာမွာ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း
ရပ္ဆိုင္းေရးနဲ႔ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး လူထုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲေတြမွာ ေအာင္ျမင္မႈရခဲ့တယ္လို႔ ေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးုစီတန္းလမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲကေတာ့ စိုက္ထူခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေက်ာက္တိုင္
ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရတာကို ၾကည့္ရင္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ဘူးလို႔ ေျပာလို႔ရေပမယ့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္ရင္
လူထူရဲ႕ဆႏၵ ဘယ္လိုရွိတယ္ ဆိုတာကို လက္ရွိၾကံ႕ဖြံ႔အစိုးရေရာ ကမၻာကပါ သိေအာင္
ေဖာ္ထုတ္ျပသႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ အျမတ္ရတယ္လို႔ ဆိုရပါမယ္။ အခုေနာက္ဆံုး လက္ပံေတာင္းေတာင္
အေထြေထြသပိတ္ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲမႈ ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲေတြကေတာ့ ေနရာအႏွံ႔မွာ
လုပ္ေဆာင္ေနၾကဆဲမို႔ ဘယ္လိုရလဒ္ေတြ ထြက္ေပၚလာႏိုင္တယ္ဆိုတာ သံုးသပ္ဖို႔ ေစာပါေသးတယ္။
ေသခ်ာတာကေတာ့ စစ္အာဏာရွင္ေတြ ေနာက္ကြယ္က ႀကိဳးကိုင္ေနဆဲ ၾကံ႕ဖြံ႔အစိုးရလက္ထက္မွာ
အနည္းအက်ဥ္း ပြင့္လာတယ္ ဆိုေပမယ့္ ျပႆနာပ်ားအံုကြက္ေတြ အမ်ားစုဟာ ပိတ္ဆို႔ေနဆဲပါ။ ပိတ္ဆို႔ေနတဲ့
အကြက္ေတြအားလံုး အကုန္အစင္ ပြင့္သြားမွသာ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းကို
အားေကာင္းေမာင္းသန္ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္တဲ့ ပိတ္ဆို႔ေနဆဲ ျပႆနာပ်ားအံုကြက္ေတြ
အကုန္အစင္ ပြင့္သြားေစေရး ႀကိဳးပမ္းရာမွာ လႊတ္ေတာ္ထဲက တြန္းဖြင့္လို႔ရတဲ့ ျပႆနာပ်ားအံုကြက္အခ်ဳိ႕
ရွိႏိုင္သလို လူထုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေတာင္းဆိုပြဲ (လူထုတိုက္ပြဲ) ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ တြန္းဖြင့္မွရမယ့္
ျပႆနာပ်ားအံုကြက္အႀကီးစားေတြ (ဥပမာ - အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး၊ လက္မဲႀကီးေတြ ထြက္လာၿပီး လူထုကို
အၾကမ္းဖက္တတ္တဲ့ ကာလံုအဖြဲ႔ ဖ်က္သိမ္းေရး၊ စီးပြားေရးမွာ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ထားတဲ့ စစ္တပ္ပိုင္ ဦးပိုင္ကုမၸဏီ
ဖ်က္သိမ္းေရးေတြ) လည္း က်န္ရွိေနတာကို ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
အခုတေလာ ဒီမိုေခါင္းေဆာင္ဆိုသူေတြရဲ႕ ပါးစပ္ဖ်ားမွာ ေခတ္စားလာေနတဲ့ “ရေနတဲ့ ပြင့္လင္းမႈအေျခအေနမွာ
ရွိသမွ် လြတ္လပ္ခြင့္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ ဥာဏ္ႀကီးႀကီးထားကာ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းအေျဖရွာရမယ္” ဆိုတဲ့ ၀ါးတားတား
လမ္းညႊန္မႈအတိုင္း အေကာင္အထည္ေပၚေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္တ့ဲ အေနအထားရွိၿပီဆိုရင္ ရခိုင္မွာျဖစ္ခဲ့တဲ့ ၁၀
ေလာင္းၿပိဳင္ လူသတ္မႈႀကီးလို ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈႀကီးရဲ႕ တရားခံဟာ ေပၚတာ
ၾကာေလာက္ပါၿပီ။ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ ဖြဲၿ႔ ပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ပါလ်က္ အခုအထိ လက္သည္တရားခံ
ေပၚေအာင္ မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေသးဘူးဆိုတာကို ၾကည့္ရင္ လက္ရွိ ရေနသမွ် လြတ္လပ္ခြင့္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေလာက္နဲ႔
ဥာဏ္ႀကီးႀကီး စစ္ေဆးအေျဖရွာ ေဖာ္ထုတ္လို႔ မရေသးတဲ့၊ ေဖာ္ထုတ္လို႔ မရဲေသးတဲ့ အေျခအေနေတြ
ဖံုးလႊမ္းပိတ္ဆို႔ေနေသးလို႔ ဆိုတာကို ေတြ႔ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီေတာ့ အခုအခ်ိန္မွာ လက္ပံေတာင္းေတာင္သပိတ္စခန္း ၿဖိဳခြဲခံရတဲ့ကိစၥ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္
ဖြဲ႔တာလည္း ဖြဲ႔တာပဲရွိမယ္။ စံုစမ္းစစ္ေဆး အမွန္တရားကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး လက္သည္တရားခံစစ္စစ္ကို
ေဖာ္ထုတ္အေရးယူႏိုင္တ့ဲ အခြင့္အေရး၊ အေျခအေန မရွိေသးတဲ့အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္
ပါလည္း ပါတာပဲရွိမယ္။ သူတို႔အာဏာနဲ႔ ပိုင္ဆိုင္မေ
ႈ တြကို ထိပါးမယ့္အေရးဆိုရင္ လက္မဲႀကီးေတြ ထြက္လာၿပီး
လူထုကို အၾကမ္းဖက္တတ္တဲ့ ကာလံုအဖြဲ႔ ဖ်က္သိမ္းေရးကို မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မခ်င္း စံုစမ္းစစ္ေဆး အေရးယူတဲ့
အလုပ္ေတြဟာ အဆင့္တခုမွာ ေရွ႕ဆက္လို႔မရေတာ့ဘဲ ရပ္ဆိုင္းၿပီး ရခိုင္စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္နည္းတူ

အီးေယာင္၀ါး ျဖစ္သြားဖို႔ပဲ မ်ားေနပါတယ္။ ေနာက္ကြယ္က လက္မဲႀကီးေတြ ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္းမရွိတဲ့
ျပႆနာေတြကိုသာ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာေသာ္လည္းေကာင္း၊ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ေတြအေနနဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း
ေျဖရွင္းေကာင္း ေျဖရွင္းႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ေသခ်ာတာကေတာ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာရတဲ့ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေျဖရွင္းလို႔ မရႏိုင္တဲ့၊
အမည္ခံ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ေတြ တတ္ႏိုင္စြမ္းမရွိတဲ့၊ အရင္စစ္အစိုးရလက္ထက္ မတရား
လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ဖိႏွိပ္ရက္စက္ထားတဲ့ ျပႆနာေတြရဲ႕ သက္ေရာက္မႈေတြ ေရွ႕ေလွ်ာက္မွာလည္း အမ်ားႀကီး
ေပၚထြက္ ထႂကြလာစရာရွိေသးတာမို႔ ၂၀၁၅ ကို မေရာက္မီ လူထုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲ (လူထုတိုက္ပြဲ) ေတြ
ဆက္တိုက္ဆိုသလို ေပၚထြက္လာေနဦးမွာ အေသအခ်ာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို လူထုတိုက္ပြဲ
ပံုသ႑ာန္အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ပိတ္ဆို႔ေနဆဲ လက္က်န္ အေပါက္အားလံုး ပြင့္ထြက္သြားေအာင္ ညီညီညတ
ြ ္ညတ
ြ ္ ဆက္ၿပီး
တြန္းဖြင့္သြားႏိုင္မွ ေရွ႕ခရီးမွာ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို အဟန္႔အတားမရွိ
အားေကာင္းေမာင္းသန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
(၁၁-၁၂-၂၀၁၂)

ေခါင္းေဆာင္အတြက္ လူထုက လုပ္ေပးရမွာလား …
လူထုအတြက္ ေခါင္းေဆာင္က လုပ္ေပးရမွာလား ...
ဘယ္အခ်ိန္မွာ လူထု လမ္းေပၚထြက္တတ္တယ္ ဆိုတာကို နားလည္ပံုမရဘဲ ေခါင္းေဆာင္ေတြအေပၚ
ပုဂၢိဳလ္ေရးကိုးကြယ္မႈ အတၱႀကီးၾကပံုေလးေတြကို ဖတ္ရတဲ့အခါ က႐ုဏာသက္ရမလိုလို ျပံဳးရမလိုလိုပါပဲ။
ေခါင္းေဆာင္ေတြကို အခ်စ္ႀကီးလြန္းၾကတဲ့သူ တခ်ဳိ႕တခ်ဳိ႕ရဲ႕ စဥ္းစားပံုေတြက “ေခါင္းေဆာင္က လူထုအတြက္
ေရွ႕ကေန မားမားမတ္မတ္ ဘယ္လို ဦးေဆာင္တိုက္ပြဲ၀င္မလဲ” ဆိုတဲ့ စဥ္းစားပံုမ်ဳိးေတြ မဟုတ္ဘဲ
အေၾကာင္းတခုခုေၾကာင့္ သြားရင္းဟန္လြဲ ေခါင္းေဆာင္ေတြ အတားအဆီး အေႏွာင့္အယွက္တခုခုနဲ႔
ၾကံဳရတဲ့အခါျဖစ္ေစ၊ လုပ္ရင္းကိုင္ရင္း ေခါင္းေဆာင္ေတြ ထိန္းသိမ္းခံရတဲ့အခါျဖစ္ေစ လူထုက ဘာေၾကာင့္
လမ္းေပၚမထြက္တာလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြနဲ႔ လူထုကို ျပန္လည္ အျပစ္ပံုခ်ခ်င္တဲ့ စဥ္းစားခ်က္ေတြ ျဖစ္ေနတာကို
ေတြ႔ရတယ္။

ျပည္တြင္းျပည္ပမွာရွိတဲ့ ျမန္မာျပည္သူလူထုခမ်ာ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲတေလွ်ာက္ ကိုယ့္အတြက္
ေခါင္းေဆာင္ေတြက ဘာလုပ္ေပးႏုိင္မလဲ ဆိုတာကို ေမွ်ာ္လင့္ဖို႔ ေနေနသာသာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၄ ႏွစ္လံုးလံုး
ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာေတြခမ်ာ ေခါင္းေဆာင္ေတြ အဖမ္းခံေနရလို႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္
သံ႐ံုးေတြေရွ႕မွာ ဖင္လိပ္ေခါင္းထြက္ေအာင္ ေအာ္ေနခဲ့ရတာနဲ႔ပဲ အခ်ိန္ကုန္ခဲ့ရတယ္ ဆိုတာကို အဲဒီလူေတြ
ေမ့ေနၾကပံုပဲ။ အဲဒီလို ေတာက္ေလွ်ာက္ ေအာ္ဟစ္ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကလို႔လည္း ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းရဲ႕
ပိတ္ဆို႔မႈဖိအားဒဏ္ကို မခံႏိုင္တ့အ
ဲ ဆံုး ေခါင္းေဆာင္ေတြ ျပန္လြတ္လာရတယ္ ဆိုတာကိုလည္း အဲဒီလူေတြ
သိတတ္ၾကပံုမေပၚဘူး။
ျပည္တြင္းမွာလည္း ဖိႏွိပ္မႈ အားႀကီး၊ တေယာက္နဲ႔ တေယာက္ ဆက္သြယ္ဖို႔ အားနည္း၊ ကိုယ့္ထမင္းကိုယ္
ေခါင္းမေဖာ္ႏိုင္ေအာင္ ရွာစားေနၾကရတဲ့ ၾကားထဲက ေခါင္းေဆာင္ေတြ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အဖမ္းခံ
အဆီးခံရမွာ မေၾကာက္ဘဲ အဂၤါဆုေတာင္းပြဲေတြလုပ္၊ တကိုယ္ေတာ္ဆႏၵျပပြဲေတြ လုပ္ၿပီး
တိုက္ပြဲ၀င္ေပးခဲ့ၾကတာေတြကိုေရာ အဲဒီလူေတြ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနၾကပံုပဲ။ ဒီၾကားထဲ မင္းကိုႏိုင္
ေထာင္က်တုန္းက ဘယ္သူ ငါးေျခာက္တဖတ္ လာေပးဖူးလဲလို႔ ကေလးကလား ေမးခြန္းထုတ္တဲ့လူက
ထုတ္ေသးတယ္။ ႏိုင္ငံေရးလုပ္တာ ျပည္သူလူထုအက်ဳိးအတြက္ အဖမ္းအဆီးခံ ေထာင္က်ခံႏိုင္လို႔ လုပ္တာပဲ၊
က်ေနာ္/က်မတို႔အတြက္ အနစ္နာခံ လုပ္ေပးပါခင္ဗ်ာလို႔ ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ ဘယ္သူ႔ကိုမွ
ေတာင္းဆိုေမတၱာရပ္ခံခဲ့တာမွ မဟုတ္ဘဲ။ အဲဒီေတာ့ ကိုယ့္ဒုကၡကိုယ္ေျဖရွင္းေနရတဲ့ ျပည္သူက ဘယ္သူ႔ကို
ဘာလာေပးေနရဦးမွာလဲ။ အဲဒီလို ျပည္သူလူထုဆီက ေမွ်ာ္လင့္တဲ့ စကားမ်ဳိး ေျပာတာကိုက
ရွက္စရာဆိုတာကိုလည္း အဲဒီလူေတြ သိပံုမရဘူး။
ေနာက္တခ်က္က လူထုေတြ လမ္းေပၚထြက္တယ္ဆိုတာက ေခါင္းေဆာင္က လူထုရဲ႕ နစ္နာခ်က္ေတြအတြက္
ဘယ္လိုဘယ္ပံု တိုက္ပြဲ၀င္ၾကမလဲဆိုတာကို စနစ္တက် ေဆာ္ၾသစည္း႐ံုးလံႈ႔ေဆာ္ၿပီး
လုပ္ေဆာင္တဲ့အခါမ်ဳိးမွာရယ္ (ဂႏၵီလမ္းစဥ္ကို ေလးစားလိုက္နာတယ္ ဆိုတဲ့သူေတြ ဂႏၵီႀကီးတို႔၊
မာတင္လူသာကင္းတို႔ လူထုတိုက္ပြဲေတြ ဘယ္လိုေဖာ္ၿပီး ဘယ္လိုေခါင္းေဆာင္ခဲ့တယ္ ဆိုတာကို
ေလ့လာသင့္ၾကေပသေပါ့)။ လူထုကိုယ္တိုင္က ကိုယ့္ခါးစည္းခံေနရတဲ့ ဒုကၡအခက္အခဲေတြအတြက္
မခံမရပ္ႏိုင္ေတာ့တဲ့အဆံုးမွာ ေခါင္းေဆာင္မပါလည္းဘဲ လမ္းေပၚထြက္တတ္ၾကတယ္ဆိုတာကို အဲဒီလူေတြ
မသိၾကတာပဲ။
အဲဒီလို မသိနားမလည္မႈေတြေၾကာင့္ရယ္၊ ေခါင္းေဆာင္ကို ခ်စ္တဲ့ေဇာႀကီးတဲ့ အတၱအေမွာင္ေတြ
ပိတ္ဆို႔ဖံုးကြယ္ေနမႈေတြေၾကာင့္ရယ္ အခုလို ျပည္သူလူထုကို ျပန္လည္လက္ညႇိဳးထိုး အျပစ္ပံုခ်ခ်င္တ့ဲ
ေလသံေတြ၊ အေရးအသားေတြ ေပၚထြက္လာတယ္လို႔ ထင္မိတယ္။
(၁၉-၁၂-၂၀၁၂)

၂၀၁၅ ငါးစာနဲ႔ မာယာလမ္းလႊဲ
ၾကံ႕ဖြံ႔စစ္အုပ္စုက အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ေတြကို ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတဲ့ ငါးစာျပၿပီး ကခ်င္၊ ရခိုင္၊
လက္ပံေတာင္းအေရးကိစၥေတြမွာ သူတို႔စစ္အုပ္စုရဲ႕ ဖိႏွိပ္ရက္စက္မႈေတြအေပၚ ေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္တာေတြ
မလုပ္ရဲေအာင္၊ ျပည္သူကို ေရွ႕ကေန မားမားမတ္မတ္ ရပ္ၿပီး အကာအကြယ္ မေပးရဲေအာင္
အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးေယာင္ေယာင္ မေယာင္ရာဆီလူး အလုပ္ေတြနဲ႔ လမ္းလႊဲထားတာကို
ေတြ႔ေနရတယ္။ (အတိုက္အခံေတြလည္း တက္ၾကမယ္၊ ဦးေအာင္မင္းနဲ႔ ဦးစိုးသိန္းတို႔လို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕
လူယံုေတာ္ႀကီးမ်ားလည္း တက္ၾကမယ္၊ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ ႐ုပ္ေသး၀န္ႀကီးမ်ားလည္း တက္ၾကမယ္။ ဆိုၾကမယ္
ေပ်ာ္ၾကမယ္ ေဟာၾကမယ္၊ ေျပာၾကမယ္၊ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးေပါ့ကြယ္ ဆိုတဲ့ နည္းလမ္းေပါ့)။
အတိုက္အခံေတြ လက္ခုပ္သံတေျဖာင္းေျဖာင္းနဲ႔ ပြဲေပါင္းစံု ဆူညံေနခ်ိန္မွာ စစ္အုပ္စုက
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အသံုးခ်ၿပီး လက္ပံေတာင္းအေရးကို မ်က္လွည့္ျပဖို႔ ၾကံစည္ေနတယ္။ ကခ်င္ကို
မဲတိုက္ေနတယ္။ ရခိုင္-ကူမင္း သဘာ၀ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းကို တက္သုတ္႐ိုက္ ႀကိတ္လုပ္ေနတယ္။
ကခ်င္အေရးနဲ႔ လက္ပံေတာင္းအေရးမွာ သူတု႔ိ အေလွ်ာ့ေပးလိုက္ရရင္ ရခုိင္ကူမင္းသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုက္စီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းေရးဆီ လွည့္လာေတာ့မွာကို ၀ံပုေလြၾကံ႕ဖြံ႔စစ္အုပ္စုက
ေကာင္းေကာင္းႀကီး သေဘာေပါက္ေပသကိုး။ အဲဒီကတဆင့္ သူတို႔ ဆုပ္ကိုင္ထားတဲ့ အာဏာကိုပါ
ျပည္သူ႔အားနဲ႔ ထိပါးလာေတာ့မယ္ ဆိုတာကို သူတို႔ ရိပ္စားမိၾကေပသေပါ့။
အဲဒီအတြက္ ၂၀၁၅ မတိုင္ခင္ သူတို႔ရဲ႕အာဏာကို လူထုအားနဲ႔ လာမထိပါးေစေရး စစ္အုပ္စုအေနနဲ႔
အၾကံအမ်ဳိးမ်ဳိးထုတ္ လုပ္ေဆာင္ေနတာကို ျမင္တတ္သူေတြ ျမင္ၾကမွာ။ သူတို႔ အာဏာတည္ျမဲေရးအတြက္
အတားအဆီးလို႔ ထင္တဲ့ကိစၥေတြကို ရွင္းလို႔ မၿပီးမခ်င္း၊ ရခိုင္-ကူမင္း သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုက္စီမံကိန္း
မၿပီးမခ်င္း (၂၀၁၃ ႏွစ္ကုန္မွာ ၿပီးစီးေအာင္ ႀကိဳးစားေနတယ္လို႔ သိရ) ေတာ့ အတုိက္အခံေတြကို ၂၀၁၅
ငါးစာေလး ျပျပၿပီး အခုလိုပဲ ေလွ်ာ့တန္တာေလွ်ာ့၊ တင္းတန္တာတင္းနဲ႔ စခန္းသြားေနဦးမယ္လို႔ထင္တယ္။
ကိစၥ၀ိစၥေတြ ရွင္းအၿပီး၊ ပိုက္လိုက္စီမံကိန္း ၿပီးတာနဲ႔ ၂၀၁၄ ကေန ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ၾကား ၾကံ႕ဖြံ႔အုပ္စုရဲ႕
ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရရွိေရး ညစ္လံုးညစ္ကြက္ေတြနဲ႔ ႏွိပ္ကြပ္ေျခမႈန္းေရးအစီအစဥ္ေတြေအာက္မွာ
အတိုက္အခံေတြရဲ႕ ကံၾကမၼာကေတာ့ (ခုခံတုံ႔ျပန္ဖို႔ စနစ္တက် ျပင္ဆင္မထားရင္) မေတြးရဲစရာ ...။
စစ္အုပ္စုက အဲသလို ဥာဏ္နီဥာဏ္နက္ေတြထုတ္ၿပီး အတိုက္အခံေတြကို လမ္းလႊဲတန္လ၊ႊဲ ႏႈတ္ပိတ္တန္ပိတ္နဲ႔
သူတို႔အတြက္ ေသေရးရွင္ေရးတမွ် အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥေတြကို ႀကိတ္ၿပီး ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေနခ်ိန္မွာ ၂၀၁၅

ငါးစာေလး ျပဳတ္က်သြားမွာ၊ ၾကံ႕ဖြံ႔စစ္အုပ္စု ၿငိဳျငင္မွာကို စိုးရိမ္ေနၾကတဲ့ အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ေတြကေတာ့
(ကခ်င္အေရး ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်ဖို႔ ေ၀းစြ၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တက္ညီလက္ညီ
ေတာင္းဆိုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ဖို႔ ေ၀းစြ) စစ္အုပ္စု လမ္းလႊဲေပးထားတဲ့ ႏွပ္ေၾကာင္းအတိုင္း လက္ခုပ္သံမစဲ
အပြဲပြဲမ်ားကို ႏႊဲေပ်ာ္ေနၾကတုန္းပင္ ရွိေနေသးပါေၾကာင္း ...။
(၂၉-၁၂-၂၀၁၃)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သို႔ အၾကံျပဳခ်က္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ အာဏာကို အမွန္တကယ္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတဲ့ ၾကံ႕ဖြံ႕အစိုးရ ေနာက္ကြယ္က
စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ထိေတြ႔ဆက္ဆံ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းခြင့္ မရသေရြ႕ (သူတို႔ကို ေနာက္ေၾကာင္းျပန္
အေရးယူႏိုင္တ့က
ဲ ိစၥေတြအေပၚ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကေနတဲ့ အေၾကာက္တရားအတြက္ လံုျခံဳတဲ့
ထြက္ေပါက္ေပးႏုိင္ေရး အေၾကအလည္ ေဆြးေႏြးခြင့္မရသေရြ႕) ေရွ႕ေလွ်ာက္မွာလည္း ရခိုင္အေရး
မီးေမႊးတဲ့ကိစလ
ၥ ို၊ လက္ပံေတာင္းသပိတ္ၿဖိဳခြဲတဲ့ကိစၥလို ဘယ္သူ႔လက္ခ်က္မွန္းမသိ အ႐ူးလုပ္ခံရတဲ့
ျဖစ္ရပ္ေတြကို လိုက္ေျဖရွင္းေနရတဲ့ အ႐ႈပ္ထုပ္ေတြနဲ႔ ဆက္ၿပီး သံသရာလည္ေနဦးမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။
ဦးသိန္းစိန္တို႔လို ေရွ႕ထြက္႐ုပ္ေသးေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ပဲ ထိေတြ႔ဆက္ဆံၿပီး ေယာင္၀ါး၀ါး
ဆက္သာြ းေနမယ္ဆိုရင္ (အခုအထိလည္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကတိေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔
နီးစပ္တဲ့အရိပ္အေယာင္ တခုမွ မေတြ႔ရေသး) ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် ေနာက္ကြယ္က ဆရာသမားေတြရ႕ဲ
အ႐ူးလုပ္ခံရမႈေတြရယ္၊ အားမလိုအားမရ ပိုပိုျဖစ္လာတဲ့ ျပည္သူလူထုရဲ႕ျငိဳျငင္မႈေတြရယ္ ၾကားမွာ ၾကားညႇပ္ၿပီး
ျပားခ်ပ္ဖို႔ ရွိတယ္လို႔ ျမင္မိပါတယ္။
အဲဒီေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ ေနာက္ကြယ္က အေႏွာက္အယွက္ေပးေနတဲ့ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔
ေဆြးေႏြးခြင့္ရၿပီး သူတို႔ကို စိတ္ခ်ရတဲ့ ထြက္ေပါက္ရေစမယ့္ကိစၥကို (အေမရိကန္၊ အီးယူ၊ ကူလသမဂၢတို႔ရဲ႕
အကူအညီေတြနဲ႔) ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းခြင့္ရေအာင္ ႀကိဳးစားဖို႔ လိုမယ္လို႔ အၾကံျပဳလိုပါတယ္။ အဲသလို
မႀကိဳးစားႏိုင္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ျပည္သူ႔ဘက္က ျပတ္ျပတ္သားသား ရပ္ၿပီး ေနာက္ကြယ္ကေန ဖိႏွိပ္ရက္စက္
အၾကမ္းဖက္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကို ေစခိုင္းက်ဴးလြန္ေနတဲ့ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို အျပစ္ေပး အေရးယူႏိုင္ေအာင္

ျပည္သူလူထုကို ေရွ႕က မားမားမတ္မတ္ ဦးေဆာင္ၿပီး ရဲရဲရင့္ရင့္ တုိက္ပြဲ၀င္ဖို႔ပဲ ရွိတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။
အခုအတိုင္းပဲ စစ္အုပ္စုနဲ႔ ဆက္ဆံေရး ပ်က္ျပားမွာစိုးလို႔ စစ္အုပ္စုဘက္ကို ‘ကာ’ ေျပာေလးေျပာလိုက္ ‘ဖာေထး’
ေျပာဆိုေပးလိုက္နဲ႔ ဆက္စခန္းသြားေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ လူထုရဲ႕ယံုၾကည္မႈ အႀကီးအက်ယ္
က်ဆင္းလာႏိုင္တဲ့အျပင္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရလည္းပဲ
ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ေျဖာင့္ေျဖာင့္ျဖဴးျဖဴး လုပ္ႏိုင္မွာမဟုတ္ဘဲ အခုလို
ေနာက္ကြယ္က လက္မဲႀကီးေတြရဲ႕ အေႏွာက္အယွက္ျပဳမႈေတြနဲ႔ ၾကံဳေတြ႔ေနရၿပီး ဒုကၡမ်ားစြာနဲ႔
ဂ်င္ဂလယ္႐ိုက္ေနရမယ့္ကိန္းရွိတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။
(၉-၁၂-၂၀၁၂)

အေၾကာက္လြန္ေရာဂါကို ကုစားႏိုင္ေရး
(ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း ဦးသန္းေရႊနဲ႔ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ား၊ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔တကြ
ၾကံ႕ဖြံ႔အစိုးရအဖြဲ႔၀င္မ်ားသို႔ ေစတနာေရွ႕ထား အၾကံျပဳခ်က္)
ဒီကေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ျပႆနာေပါင္းစံုရဲ႕ အဓိက ဇာစ္ျမစ္ကေတာ့ ကန္႔လန္႔ကာ ေနာက္ကြယ္ကို
၀င္သြားတဲ့ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းေတြ အေၾကာက္လြန္ေနတဲ့ကိစၥလို႔ ျမင္ပါတယ္။
အေၾကာက္လြန္ေနတဲ့အတြက္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ဆီ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္လာႏိုင္တဲ့
ျပႆနာလို႔ ထင္ရင္ လက္မဲႀကီးေတြ ဦးေအာင္ ထြက္ထြက္လာၿပီး ဖမ္းဟဲ့ ဆီးဟဲ့ ႏွိမ္နင္းဟဲ့ သတ္ျဖတ္ဟဲ့
ဆိုတာမ်ဳိးေတြ လုပ္ေနတာလို႔ ထင္ပါတယ္။
အဲဒီအေၾကာက္လြန္ေနတဲ့ကိစၥကို လက္ပံေတာင္းေတာင္ သပိတ္စခန္းေတြ ၿဖိဳခြဲပံုၿဖိဳခြဲနည္းအတိုင္း
ဆက္ေျဖရွင္းေနမယ္ဆိုရင္ ျပႆနာေတြ၊ ပဋိပကၡေတြဟာ ဘယ္ေတာ့မွကို ဆံုးႏိုင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ဘဲ
ပိုပိုမ်ားလာမွာသာ အေသအခ်ာပါ။ ျပႆနာေတြၾကားမွာ အရင္ဆံုး အထိနာတာ ျပည္သူေတြျဖစ္ေပမယ့္
မခံႏိုင္တ့ဲ အဆံုးတေန႔မွာ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဒဏ္ခတ္မႈကို မလြဲမေသြ ခံစားရမွာကေတာ့

စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြေဟာင္းေတြကိုယ္တိုင္ပါပဲ။ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းေတြအေနနဲ႔ ကံေကာင္းေထာက္မၿပီး
ေစာေစာ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ရင္လည္း သူတို႔ရဲ႕ေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္ေတြကေတာ့ မလြဲမေသြ ဒဏ္ခတ္ခံၾကရမွာပါ။
ေသခ်ာပါတယ္။ ဒီေန႔ျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာေတြကို ႐ုပ္ေသးသမၼတ ဦးသိန္းစိန္လည္း ဘယ္နည္းနဲ႔မွ ရွင္းႏုိင္မွာ
မဟုတ္ပါဘူး။ အတုအေယာင္ လႊတ္ေတာ္မွာလည္း အေျဖရွာႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘယ္လို
စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီမ်ဳိးကမွလည္း အေျဖထြက္ေအာင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္မွာ/ စစ္ေဆးရဲမွာ မဟုတ္ပါဘူး။
အဲဒီေတာ့ ျပည္သူလည္း မနာ၊ သူတို႔လည္း မနာခ်င္ဘူးဆိုရင္ လုပ္စရာနည္းက အဓိကအားျဖင့္
စစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းေတြဘက္က စတင္လုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပႆနာေတြအတြက္
ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အေရးယူခံရမွာကို အေၾကာက္လြန္ေနတဲ့ကိစၥအတြက္ စိတ္ခ်ရမယ့္၊ မေတာ္မတရားလည္း
မျဖစ္မယ့္ ကတိက၀တ္ေတြကို ျပည္သူအေပၚ ၾသဇာတိကၠမ ႀကီးမားတဲ့ ဒီမိုေခါင္းေဆာင္ေတြ၊
တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ အေၾကအလည္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းၿပီး ထြက္ေပါက္ယူဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အဲလိုမွမဟုတ္ဘဲ အခုေျဖရွင္းပံုေျဖရွင္းနည္းေတြအတိုင္းပဲ ဆက္လုပ္ၿပီး အာဏာတည္ျမဲေအာင္
ေနာက္ကြယ္ကေန နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ကလိန္ကက်စ္အလုပ္ေတြ လုပ္ေနဦးမယ္ဆိုရင္ ေနာက္တနည္းကို
ျပည္သူဘက္က မလြဲမေသြ လုပ္ေဆာင္လာစရာပဲ ရွိပါေတာ့တယ္။ အဲဒါကေတာ့ စစ္အာဏာရွင္ အႂကြင္းမဲ့
ျဖဳတ္ခ်ေရး လူထုတိုက္ပြဲနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီနည္းႏွစ္နည္းထဲက တနည္းနည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းၿပီးသြားတဲ့အခါက်မွသာ ဒီကေန႔ ျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာအ၀၀
ဆံုးခန္းတိုင္သြားၿပီး ျမန္မာျပည္ဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆီကို အားေကာင္းေမာင္းသန္း ေလွ်ာက္လွမ္းလို႔
ရႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
စစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းေတြအေနနဲ႔ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းတဲ့ ပထမနည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းမယ္ဆိုရင္ေတာ့
စစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းေတြလည္း မနာ၊ ျပည္သူလည္း မနာဘဲ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ၿပီးႏိုင္တာေပါ့ခင္ဗ်ာ။
စစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းေတြ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားၾကည့္ဖို႔ အၾကံျပဳရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
အရပ္စကားနဲ႔ ေျပာရရင္ေတာ့ “ဦးေလးတို႔လည္း နာမည္ပ်က္ေပါင္း မ်ားလွၿပီ၊ ေသခါနီးေလး
အဖတ္ဆည္ႏိုင္သေလာက္ ဆည္သြားၾကေစခ်င္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံနဲ႔ ျပည္သူလည္း ဦးေလးတို႔ ႏွိပ္စက္ခဲ့တာ
ဖြတ္ဖြတ္ညက္ညက္ ေၾကေနပါၿပီ။ ဘယ္သူ႔အတြက္မွ အက်ဳိးမရွိပါဘူးဗ်ာ” လို႔ပဲ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္ေတာ့တာပါပဲ။
(၅-၁၂-၂၀၁၂)

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတဲ့လား …
ဒီကေန႔ကာလကို “အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ” လို႔ ေျပာေျပာေနတာေတြ ၾကားၾကားေနရတယ္။ အထင္ကရ
ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားသူ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက ပုဂၢိဳလ္တခ်ဳိ႕တခ်ဳိ႕ရဲ႕အျမင္မွာေတာင္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ
ဒီမိုကေရစီအသြင္းကူးေျပာင္းေရးေတြ စတင္ေနၿပီလို႔ အထင္ေရာက္ေနၾကတာကို သူတို႔ရဲ႕
ေျပာဆိုေျဖၾကားခ်က္ေတြကတဆင့္ သိေနရတယ္။
က်ေနာ္အေနနဲ႔ ေျပာရရင္ … အင္း … အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလေတာ့ … အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလပဲ။
ဘယ္လို အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလလဲဆိုေတာ့ ၾကံ႕ဖြံ႔စစ္အုပ္စုက မစို႔မပို႔ အေလွ်ာ့ေပး၊ ျပႆနာေတြ
ပို႐ႈပ္ေထြးေအာင္လုပ္၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အတုအေယာင္ေတြ ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ လမ္းလႊဲေပးၿပီး သူတို႔သြားခ်င္တဲ့
ဒီမိုကေရစီအေရျခံဳ စစ္အာဏာရွင္ပံုစံသစ္တမ်ဳိးဆီ ခ်ီတက္ဖို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့
ကာလလို႔ပဲ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္မိေၾကာင္း ေျပာလိုပါတယ္။
အဲဒီလို ၾကံ႕ဖြံ႔စစ္အုပ္စု သြားေနတဲ့ အသြင္းကူးေျပာင္းေရး လုပ္ေဆာင္မႈကေန က်ေနာ္တို႔ ျပည္သူေတြ
အမွန္ကယ္ လိုလားတဲ့ ဒီမိုကေရစီအသြင္းကူးေျပာင္းေရး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တ့ဲ ကာလကို
မေရာက္ႏိုင္ဘူးလားဆိုေတာ့ ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။ ေရာက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေမွ်ာ္ရင္း
အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႔မယ့္ လူထုအေရးကိစၥေတြကို ေရွာင္လႊဲေနလို႔ မရပါဘူး။ ၂၀၁၅
ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ‘ကာလံု’ ၊ ‘ဦးပိုင္’ ဖ်က္သိမ္းေရးနဲ႔ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ႏိုင္ေရး … ဆိုတဲ့
ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ အဓိက အတားအဆီးေတြျဖစ္ေနတဲ့ ထစ္ႀကီး ၃ ထစ္ကို လူထုအားနဲ႔
တုိက္ပြဲ၀င္ဖို႔ လိုကိုလိုပါမယ္ (အသံထြက္အမွန္အတိုင္း ေျပာရရင္ ထစ္ေနတဲ့ ‘ဒစ္’ ေတြ ျဖဳတ္ဖို႔ လိုမယ္ေပါ့ဗ်ာ)။
လူထုတိုက္ပြဲလို႔ ေျပာလိုက္ရင္ ေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႕ အပါအ၀င္ အမ်ားစုရဲ႕အျမင္မွာ လမ္းမေပၚထြက္ၿပီး ေသနတ္နဲ႔
တဒိုင္းဒိုင္း အပစ္ခံ၊ ဘက္နက္နဲ႔ ထိုးၿပီး အေသခံ၊ တင့္ကားနဲ႔ အႀကိတ္ခံ၊ လူေတြ ေတာင္ပံုရာပံု
အေသခံရတာေတြကိုပဲ မ်က္စိထဲ ျမင္ေယာင္ၿပီး ထိတ္လန္႔ေနၾကပံုေပၚတယ္။ အဲသလို
ထိတ္လန္႔ေနတာကိုလည္း ဆိုးတယ္လို႔ မဆိုသာေပဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ စစ္အုပ္စုရဲ႕
ဆုိက္၀ါးေတြကလည္း အဲဒီလိုပံုရိပ္ေတြ ျမင္ေယာင္ၿပီး လူထုတိုက္ပြဲ မဆင္ႏႊဲရေ
ဲ အာင္ ၀ါဒျဖန္႔တယ္။ ျပည္ပက
လူေတြက လူထုတိုက္ပြဲဆင္ႏဖ
ႊဲ ို႔ အၾကံျပဳရင္လည္း မင္းတို႔ကိုယ္တုိင္ ၀င္မလုပ္ရတိုင္း
ေျမႇာက္ေပးမေနနဲ႔ဆိုတာမ်ဳိး လူထုတိုက္ပြဲ လိုအပ္မႈရဲ႕အေနအထားကို မသိနားမလည္သူတခ်ဳိ႕က အ႐ိုးခံ
တံု႔ျပန္ၾကသလို စစ္အုပ္စု ဆိုက္၀ါးေတြကလည္း ကူၿပီး ျပက္ရယ္ျပဳေပးၾကေပသကိုး။
ဒါေပမယ့္ ဘယ္လိုပဲ ဆိုက္၀ါးလႊတ္လႊတ္၊ ဘယ္လိုပဲ ျပက္ရယ္ျပဳျပဳ ျပည္သူလူထုဟာ အမွန္တကယ္
ဒုကၡခံစားလာရၿပီဆိုရင္ေတာ့ မေၾကာက္တတ္ဘူး၊ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဦးမေဆာင္လည္း လမ္းမေတြေပၚ

ထြက္ရဲတယ္ ဆိုတာကို ၿပီးခဲ့တဲ့ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး စီတန္းလမ္းေလွ်ာက္ပြဲနဲ႔ လတ္တေလာ
ျဖစ္ပြားေနတဲ့ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားအေရး ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲေတြကို ၾကည့္ရင္ အထင္းသား
ေတြ႔ျမင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အထင္ကရ ေခါင္းေဆာင္ေတြက စနစ္တက် ဦးေဆာင္မႈေပးရင္
ပိုထိေရာက္ၿပီး လိုအပ္တဲ့ ေတာင္းဆိုမႈေတြ ပိုျမန္ျမန္ရႏိုင္ေျခရွိတာရယ္၊ ေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔
လူထုတိုက္ပြဲကို မသိသလို ေရွာင္ဖယ္ေရွာင္ဖယ္ လုပ္ေနရင္ မထင္မွတ္ဘဲ လူထုတိုက္ပြဲေတြ
အရွိန္ျမင့္လာတဲ့အခါမွာ အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ လူထုၾကား ညပ္ၿပီး ဘာလုပ္လို႔ ဘာကိုင္ရမွန္းမသိ
သမိုင္းေကြးကိန္းေတြ ရွိေနတာရယ္ေၾကာင့္ တသက္လံုး ေပးဆပ္ခဲ့သမွ်ေတြ သဲထဲေရသြန္ မျဖစ္ေစေရး
အထင္ကရ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ဦးေဆာင္မႈေပးဖို႔ အၾကံျပဳေနရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ျမစ္ဆံုးစီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းေရး လုပ္ေဆာင္တုန္းက လူထုတိုက္ပဲြအေနအထားကိုလည္း ၾကည့္ပါ။ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း
ရပ္ဆိုင္းေရး လုပ္ေဆာင္တုန္းက ျပည္သူလူထုအလႊာအသီးသီးက ပါ၀င္ေျပာဆို ဆႏၵေဖာ္ထုတ္လာေအာင္
နည္းပညာအကူအညီနဲ႔ မီဒီယာအသီးသီးကေန လႈံ႔ေဆာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာလည္း သိမ္ေမြ႔တဲ့ လူထုတိုက္ပြဲ
အမ်ဳိးအစားတခုလို႔ပဲ ျမင္ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္ခဲ့တာပဲ မဟုတ္လား။ အဲသလို လူထုတိုက္ပြဲ နည္းလမ္းမ်ဳိးစံုနဲ႔
နယ္ပယ္အသီးသီး၊ ျပည္သူလူထုအလႊာအသီးသီးက ျပည္သူေတြ ပါ၀င္လာေအာင္ စည္း႐ံုးလႈံ႕ေဆာ္ၿပီး ‘ကာလံု’ ၊
‘ဦးပိုင္’ ဖ်က္သိမ္းေရးနဲ႔ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရး ဆိုတဲ့ ထစ္ႀကီး ၃ ထစ္ကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္
ခ်ဳိးဖ်က္ ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္မွသာ ၂၀၀၅ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးမွာ က်ေနာ္တို႔ လိုခ်င္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ
အသြင္းကူးေျပာင္းေရးကာလ အစစ္အမွန္ကို ေရာက္ရွိၿပီး အသြင္းကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကို
ေရွာေရွာ႐ွဴ႐ွဴ အားေကာင္းေမာင္းသန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။
ေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ အဲဒီလို တိုက္ပြဲ၀င္သင့္တဲ့ အေရးအရာေတြကို တိုက္ပြဲ၀င္ဖို႔ စိတ္မကူးဘဲ၊
တိုက္ပြဲ၀င္ေနတဲ့ အလုပ္သမား လယ္သမား ျပည္သူလူထုအလႊာအသီးသီးကို စနစ္တက် ဦးေဆာင္မႈေပးဖို႔လည္း
စိတ္မကူးဘဲ ၾကံ႕ဖြံ႔စစ္အုပ္စု ေရႊ႕တဲ့ (ဟထားေပးတဲ့) ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအေရာက္ ခ်ီတက္ေရးဆိုတဲ့
အကြက္ေနာက္ကိုပဲ ေဖာ္လိုလိုက္ၿပီး လိုအပ္တဲ့ လူထုတိုက္ပြဲေတြကို ဆင္ႏဖ
ႊဲ ို႔ အေရွာင္အတိမ္း ဂ်က္စီဂ်ိမ္း
လုပ္ေနၾကမယ္ဆိုရင္ျဖင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီမွာ အတိုက္အခံေတြ ေျခမႈန္းခံရႏိုင္ကိန္း ရွိေနသလို
၂၀၁၅ ကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ရင္လည္း ‘ကာလံု’ ၊ ‘ဦးပိုင္’ နဲ႔ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေတြကို
မၿဖိဳဖ်က္ႏိုင္ေသးတဲ့အတြက္ အခုလို ၾကံ႕ဖြံ႔စစ္အုပ္စုရဲ႕ ကစားကြက္ထဲမွာပဲ ဖတ္သီဖတ္သီနဲ႔
ဒုကၡဆက္ခံေနရဦးမယ္လို႔ ျမင္မိပါေၾကာင္း …။
(၂၆-၁၁-၂၀၁၂)

ေရေပၚ အ႐ုပ္ေရးသလိုျဖစ္ေနတဲ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ
“အာဏာရွင္စနစ္ကို အျမစ္ကၽြတ္ေအာင္ မခၽြတ္ႏို္င္ေသးဘဲ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တရားဥေပဒစိုးမိုးေရးကို
ႀကိဳးပမ္းေနမႈေတြဟာ ေရေပၚ အ႐ုပ္ေရးသလို အခ်ည္းႏွီး ေဆာင္ရြက္မႈေတြသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။”
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္ လိုလားတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုေတြအေနနဲ႔
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကေန စစ္မွန္တ့ဲ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြအထိ တက္လွမ္းလိုတယ္ဆိုရင္
စစ္အာဏာရွင္ေတြ ႀကိဳးကိုင္ထားဆဲ ျမန္မာစစ္တပ္ကို အရပ္သားအစိုးရစစ္စစ္တရပ္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္
အေရာက္ပို႔ႏိုင္ေရး ျပည္သူနဲ႔အတူ အရင္ႀကိဳးပမ္းၾကဖို႔ လိုပါတယ္။ အလံုးစံုေသာ အာဏာပါ၀ါရွိတဲ့
အရပ္သားအစိုးရရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈနဲ႔မွသာ စစ္မွန္တ့ဲ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မွာ
ျဖစ္ပါတယ္။
အခုလို ျမန္မာစစ္တပ္က အာဏာရွင္တစုရဲ႕ ႀကိဳးကိုင္မႈေအာက္မွာ ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ႐ုပ္ေသးသမၼတက
စစ္တပ္အေပၚ အာဏာသက္ေရာက္မႈမရွိတဲ့ အခ်ိန္အခါမ်ဳိးမွာ ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္တဲ့
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႔နဲ႔ ေဆြးေႏြးေနလို႔ကေတာ့ အပစ္ရပ္ထားရင္လည္း ရပ္ထားတာပဲရွိမယ္။ စစ္မွန္တ့ဲ
ႏို္င္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အဆင့္အထိ ေရာက္ရွိလာႏိုင္မွာမဟုတ္ဘဲ ၾကံ႕ဖြံ႔စစ္အုပ္စုရဲ႕ အခ်ိန္ဆြဲ
မက္လံုးေပး ၿဖိဳခြဲမႈ နည္းဗ်ဴဟာေအာက္မွာ အခန္႔မသင့္ရင္ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ရွိရင္းစြဲ ညီညတ
ြ ္မႈေတြ
ၿပိဳကြဲသြားႏိုင္သလို ညီညတ
ြ ္ေရး မၿပိဳကြဲရင္လည္း သာရင္သာသလို၊ အက်ဳိးစီးပြားေပၚလာရင္ေပၚလာသလို
ကတိက၀တ္ ခ်ဳိးေဖာက္တတ္ျမဲျဖစ္တဲ့ အာဏာရွင္ေတြ ႀကိဳးကိုင္ထားဆဲ စစ္တပ္နဲ႔ တိုက္ပြဲျပန္ျဖစ္ဖို႔ပဲ ရွိပါတယ္။
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကေတာ့ ေ၀လာေ၀းလို႔ပဲ ဆိုရပါမယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ …
ပထမအခ်က္က … ၾကံ႕ဖြံ႔စစ္အုပ္စုဘက္က အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္တ့ဲ ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုေတြဘက္က အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္တ့ဲ ရည္မွန္းခ်က္ေတြက
ဖီလာဆန္႔က်င္ေနတာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုေတြရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္က အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကေန စစ္မွန္တ့ဲ
ႏို္င္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအထိ တက္လွမ္းၿပီး ၂၀၀၈ အေျခခံဥေပဒ ျပင္ဆင္ေရး၊ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ စနစ္တက်
ဖြဲ႔စည္းေရးနဲ႔ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးရတဲ့ စစ္မွန္တ့ဲ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးျဖစ္ၿပီး
ၾကံ႕ဖြံ႔စစ္အုပ္စုရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္က အပစ္ရပ္အဖြဲ႔ေတြကို ႏိုင္ငံေရးပါတီ ထူေထာင္ေစၿပီး ၂၀၀၈

အေျခခံဥေပဒေအာက္ကို ဒူးေထာက္အညံ့ခံေစေရးနဲ႔ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြကို အာဏာရွင္ေတြ
ႀကိဳးကိုင္ထားတဲ့ ျမန္မာစစ္တပ္ေအာက္ကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္အသြင္လို ပံုစံတမ်ဳိးမ်ဳိးနဲဲ႔ သြတ္သြင္းၿပီး
ဒီမိုကေရစီမ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ထားတဲ့ အာဏာရွင္စနစ္သစ္ကို ထူေထာင္ေရးျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ရည္မွန္းခ်က္ခ်င္း
ဖီလာဆန္႔က်င္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။
ဒုတိယအခ်က္က … ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ေအာင္ျမင္မႈယူႏုိင္သေယာင္ေယာင္ သတင္းႀကီးေနတဲ့
ဦးေအာင္မင္းဟာ အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္တဲ့ အခြင့္အာဏာရွိသူ မဟုတ္တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။
ၾကံ႕ဖြြံ႔႐ုပ္ေသးအစိုးရရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔ကို အဓိက ဦးေဆာင္တဲ့ ဦးေအာင္မင္းဟာ
ၾကံ႕ဖြံ႔စစ္အုပ္စုရဲ႕ အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္တဲ့ အခြင့္အာဏာရရွိထားသူ မဟုတ္ဘဲ ၾကံ႕ဖြံ႔စစ္အုပ္စုရဲ႕ ႀကိဳးဆြဲသမၼတ
ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ လူယံု (ပြဲစား) အဆင့္ေလာက္သာရွိလို႔ သူ႔ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈဟာ
တိုင္းရင္းသားအင္အားစုေတြ လိုလားတဲ့ စစ္မွန္တ့ဲ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအဆင့္အထိ မေရာက္ႏိုင္မွာ
လံုး၀ေသခ်ာေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၾကံ႕ဖြံ႔အစိုးရေနာက္ကယ
ြ ္က စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ ေခ်ာင္ထိုးမႈကို
ဦးေအာင္ေသာင္း ခံခဲ့ရသလို ကခ်င္နဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲ ထူးျခားမလာရင္ (လြယ္လြယ္နဲ႔လည္း ထူးျခားဖို႔မရွိ)
ဦးေအာင္မင္းလည္း အခ်ိန္မေရြး ေခ်ာင္ထိုးခံရႏိုင္တာပါပဲ။ အဲသလို ေခ်ာင္ထိုးခံရရင္ မူ၀ါဒ တိတိက်က်မရွိတဲ့
ၾကံ႕ဖြံ႔အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔နဲ႔ ေဆြးေႏြးထားတဲ့ ရလဒ္ေတြ တမဟုတ္ခ်င္း ေရစုန္ေမ်ာၿပီး
ေျမာင္းထဲေရာက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးေအာင္မင္းအေနနဲ႔ အလြန္ဆံုး ႀကိဳးပမ္းေပးႏိုင္မွာနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းခြင့္ရွိမွာက
ယာယီ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ရရွိ႐ံုေလာက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအရ အေၾကအလည္ ေဆြးေႏြးဖို႔ကို
ေနာက္ကြယ္က ဆရာႀကီးေတြက အမွန္တကယ္ ဆႏၵမရွိတာေၾကာင့္ အဲဒီကိစၥအတြက္ ဦးေအာင္မင္း ဘာမွ
တတ္ႏိုင္မွာမဟုတ္တာ အေသအခ်ာပါ။
ဦးေအာင္မင္းမွ မဟုတ္ပါဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြကို ကာခ်ဳပ္္မင္းေအာင္လိႈင္
ကိုယ္တုိင္လုိက္ပါခဲ့ရင္ေတာင္ အမွန္တကယ္ အဆံုးအျဖတ္ေပးႏုိင္ မေပးႏိုင္ဆိုတာ မေသခ်ာမေရရာတဲ့ကိစပ
ၥ ါ။
ၾကံ႕ဖြံ႔စစ္အုပ္စုဘက္မွာက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တိက်ေရရာတဲ့ မူ၀ါဒမရွိဘဲ ေနာက္ကြယ္က
ႀကိဳးကိုင္ေနတဲ့ ဆရာႀကီးေတြက အေျခအေနအရ မီးစင္ၾကည့္ကတဲ့ မူ၀ါဒကို က်င့္သံုးေနလို႔ပါ။
လတ္တေလာအေနအထားမွာ ေနာက္ကြယ္က ဆရာႀကီးေတြ ေမွ်ာ္လင့္ထားပံုက အပစ္အခတ္ရပ္ထားႏိုင္တဲ့
လက္နက္ကိုင္အင္အားစုေတြကို ၂၀၀၈ အေျခခံဥေပဒေအာက္ ၀င္ေရာက္ေရး မစည္း႐ံုးႏိုင္ေသးရင္ေတာင္
အပစ္အခတ္ရပ္စဲႏိုင္တာေလာက္ကို ျပည္တင
ြ ္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရၿပီလို႔ ႏိုင္ငံတကာကို ျပၿပီး အျမတ္ထုတ္
လုပ္စားေရး ျဖစ္ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ အဲသလို ျပစားၿပီး အျမတ္ထုတ္ဖို႔ ကခ်င္ကိစၥက သူတို႔အတြက္
ဖင္ၾကားခဲခုျဖစ္ေနတာပါ။
စစ္မွန္တ့ဲ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြဆီ တက္လွမ္းေရးမွာ အဲဒီလိုအေနအထားေတြ ျဖစ္တည္ေနတာေၾကာင့္
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုေတြအေနနဲ႔ ယာယီအပစ္အခတ္ရပ္စဲထား႐ံု ေရွ႕မတိုးေနာက္မဆုတ္
အေနအထားေလာက္မွာ ငုတ္တုတ္ေမ့ေနရတာထက္စာရင္ စစ္အာဏာရွင္ေတြကို ၿပိဳင္တူဖိအားေပးႏိုင္ဖို႔
ႀကိဳးပမ္းတာက စစ္မွန္တ့ဲ ႏို္င္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆီ ေရာက္ရွိဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေျခပိုရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၿပိဳင္တူဖိအားေပးဖို႔
မႀကိဳးစားဘဲ အာဖရိက ျမင္းက်ားေတြလို တေကာင္ အဆြခ
ဲ ံရခ်ိန္မွာ က်န္တဲ့အေကာင္ေတြ
ျမက္စားမပ်က္သလိုမ်ဳိး ျပဳမူက်င့္ၾကံေနရင္ေတာ့ ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် စစ္အာဏာရွင္ရဲ႕အစြယ္သစ္က
အင္အားစုတစုခ်င္းစီရဲ႕ ဂုတ္ပိုးေပၚ လာခဲတာကို အလွည့္က် ျပန္ခံရဦးမွာ အေသအခ်ာပဲျဖစ္ပါတယ္။

“အာဏာရွင္စနစ္ကို အျမစ္ကၽြတ္ေအာင္ မခၽြတ္ႏို္င္ေသးဘဲ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တရားဥေပဒစိုးမိုးေရးကို
ႀကိဳးပမ္းေနမႈေတြဟာ ေရေပၚ အ႐ုပ္ေရးသလို အခ်ည္းႏွီး ေဆာင္ရြက္မႈေတြသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။”
(၃၁-၁၀-၂၀၁၂)

ဖ်ာစုတ္ ဖ်ာေဆြးႀကီးတခ်ပ္ကို ဆြဲလွပ္လိုက္သလို ...
လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အေနအထားက ႏွစ္ေပၚ ၅၀ ေက်ာ္ မိုးထဲ ေရထဲ ေလထဲမွာ ေျမႀကီးေပၚ ပစ္ထားခံခဲ့ရတဲ့
ဖ်ာစုတ္ ဖ်ာေဆြးႀကီးတခ်ပ္ကို ဆြဲလွပ္လိုက္သလိုပါပဲ။ လွပ္ လွပ္ခ်င္း ဖ်ာစုတ္ ဖ်ာေဆြးႀကီး ဖိထားတဲ့ေအာက္က
ပိုးမႊားေပါင္းစံု ေ၀ါကနဲ တိုးထြက္လာသလို ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ၾကာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးႏွစ္ဆက္အာက္မာွ
ဖိႏွိပ္ခံထားခဲ့ရတဲ့ ျပႆနာေတြ တမဟုတ္ခ်င္း ၾကြထလာတဲ့ အေျခအေနပါပဲ။ တခုၿပီး တခု ရွင္းလို႔ကိုမႏိုင္ဆိုတ့ဲ
အေနအထားပါပဲ။
ဒီအေျခအေနမွာ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ အေနအထားကို ခန္႔မွန္းရတာက
ျပႆနာတခုခ်င္းကို လိုက္မရွင္းေတာ့ဘဲ (ျပႆနာေတြကို ကိုယ္နဲ႔မဆိုင္သလို ေနထိုင္ျပဳမူရင္း) အာဏာပုိင္ေတြ
မၿငိဳျငင္ေအာင္ ၿငိမ္ၿငိမ္ေလးေနျပရင္း၊ အာဏာပိုင္နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရင္း၊ ဘာမွန္းမသိ မေရရာ မေသခ်ာတဲ့
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုတာႀကီးကို ေမွ်ာ္လင့္ရင္း အႏိုင္ရလို႔ ရွင္းႏိုင္တဲ့ အေနအထားေရာက္မွ ရွင္းမယ္ဆိုတဲ့
စိတ္ကူးယဥ္မႈမ်ဳိးနဲ႔ မတုန္မလႈပ္ ေတမိလုပ္ၿပီး စခန္းသြားေနၾကပံုရတယ္လို႔ ယူဆမိတယ္။
ဒါေပမယ့္ လက္ငင္းအေျခအေနမွာ ႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ၾကာ ျဖစ္တည္လာခဲ့တဲ့ ျပႆနာေတြရ႕ဲ ဖိစီးမႈအ၀၀ကို
ေက်ာေကာ့ေအာင္ ခံစားေနရတဲ့ ရဟန္းရွင္လူ ေက်ာင္းသား ျပည္သူကေတာ့ ျပႆနာတခုခ်င္းအလိုက္
ေတာင္းဆိုတိုက္ပြဲ၀င္ရင္း ဒီမိုကေရစီေဘာင္ကို ရသေလာက္ တဆင့္ခ်င္း ခ်ဲ႕ထြင္သြားဖို႔ တေန႔ၿပီးတေန႔
ေတာင္းဆို တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကတာကို ေတြ႔ရတယ္။
အဲဒီလို ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းနဲ႔ ျပည္သူလူထုေတြရဲ႕ တိုက္ပြဲ၀င္မႈပံုစံ သိသိသာသာ ကြဲျပားျခားနားေနမႈဟာ ၂၀၁၅
ေရာက္ဖို႔ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ ၃ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ လိုေနေသးတဲ့ အခ်ိန္ကာလအတြင္းမွာ အက္ရာေတြ
ပိုပိုဟလာမလား၊ ဘာေတြဆက္ျဖစ္မလဲဆိုတာ ရင္ထိတ္စရာပါပဲ။

ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကပုဂၢိဳလ္တြ စိတ္ကူးယဥ္သလို ဖ်ာစုတ္ ဖ်ာေဆြးႀကီကို တေျဖးေျဖးခ်င္း လွဲက်င္းသြားရင္း
သန္႔စင္ေအာင္ လုပ္လို႔ရႏိုင္မလား၊ မီး႐ိႈ႕ပစ္ၿပီး အသစ္ခင္းက်င္းမွ အဆင္ေျပေလမလား ဆိုတာကေတာ့
လက္ငင္းအေျခအေနမွာ ဒုကၡအ၀၀ကို ခါးစည္းခံေနရတဲ့ ျမန္မာျပည္သူလူထု ဘယ္အခ်ိန္ကာလအထိ
ဆက္သည္းခံႏိုင္မလဲဆိုတဲ့အေပၚ မူတည္မယ္လို႔ ထင္မိရဲ႕။
(၂၂-၁၀-၂၀၁၂)

ကခ်င္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး က်ေနာ္ စိုးရိမ္မိတဲ့
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အေျဖစကား (သို႔မဟုတ္)
စစ္ရပ္စဲေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္က လူေတြ
တာ၀န္ေပးလာမွ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ကိစၥမ်ဳိး မဟုတ္ပါ
တရက္မွာ ‘စ်ာန္’ ရဲ႕ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာမွာ အစၥေရး-ပါလက္စတိုင္း သတင္းေလးတပုဒ္ ဘာသာျပန္ၿပီး
ေဖာ္ျပထားတာ ဖတ္ရတယ္။ သတင္းနဲ႔ သတင္းဓာတ္ပံုကို ဖတ္႐ႈၾကည့္အၿပီးမွာ ေတာင္အာဖရိက ဘုန္းေတာ္ႀကီး
ဒက္စ္မြန္တူးတူးရဲ႕ ကမၻာေက်ာ္ အဆိုအမိန္႔တခုကို သြားအမွတ္ရမိသလို တၿပိဳင္နက္တည္းမွာ ဗီအိုေအ
ဦးေက်ာ္ဇံသာနဲ႔ ႐ုပ္သံအင္တာဗ်ဴးမွာ ကခ်င္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျဖၾကားခဲ့တဲ့
အေျဖစကားကိုလည္း ျပန္ေျပာင္းသတိရမိပါတယ္။
*******
အစၥေရး-ပါလက္စတိုင္း သတင္းေလးကို ‘စ်ာန္’ ရဲ႕ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့အတိုင္း
ဖတ္ၾကည့္ရေအာင္ …
Israel အမ်ဳိးသမီးတေယာက္ Palestine ေကာင္ေလးကုိ ကာကြယ္ခဲ့တဲ့ သတင္းဟာ ကမၻာ့လူသား
သန္းေပါင္းေျမာက္ျမားစြာကုိ အျမင္သစ္ ေပးခဲ့ပါတယ္။ ထုိမွ်မက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရန္သူလုိ ဆက္ဆံေနခဲ့ၾကတဲ့
Israel နဲ႔ Palestine ၾကားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆးတခြက္လည္း ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ေမလ ၂၀၊ ၂၀၁၂ ေန႔ ေဂ်႐ုုဆလင္ေန႔မွာ ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ အစၥေရးေတြဟာ ေဂ်႐ုုဆလင္ေန႔ (Jerusalem
day) အရမ္းကုိ အေလးအနက္ထားပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္အေနနဲ႔ က်င္းပတာပါ။ အဲဒီေန႔ေရာက္တုိင္း
ပါလက္စတုိင္းလူမ်ဳိးေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈ မွန္သမွ် လုံး၀ ခြင့္မျပဳပါဘူး။ သူတုိ႔ အစၥေရးအလံေတြကုိ လႊင့္ထူၿပီး
ႏုိင္ငံေတာ္သခ
ီ ်င္းမ်ား ဆုိၾကပါတယ္။
အဲဒီေန႔ မတုိင္ခင္ ေန႔မ်ားမွာ ပါလက္စတုိင္းလူမ်ဳိးအခ်ဳိ႕က အစၥေရး တုိးခ်ဲ႕အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားကုိ
သပိတ္ေမွာက္ေနခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီေန႔မွာ ၁၀ ႏွစ္သားအရြယ္ ပါလက္စတုိင္းေကာင္ေလးတေယာက္ဟာ ပါလက္စတုိင္းအလံ ကုိင္လ်က္
ပဲြၾကည့္ေနတုန္း၊ အစၥေရး လူမ်ဳိးေရး၀ါဒီတေယာက္က သူ႔အလံကုိ လုယူေျပးခဲ့ပါတယ္။ ေကာင္ေလးက
ျပန္လုရင္း ႐ုုန္းရင္းဆန္ခတ္ ျဖစ္ေနတုန္း နယ္ျခားေစာင့္ရဲတေယာက္က စိတ္ဆုိးမာန္ဆုိးနဲ႔ ကေလးကုိ
လိုက္ဖမ္းပါတယ္။
ေကာင္ေလးကုိ ေျခေထာက္နဲ႔ ကန္တယ္၊ မညွာမတာ လုပ္လာတဲ့အခါမွာ အနားမွာ ရွိေနခဲ့တဲ့ အသက္ ၂၂
ႏွစ္အရြယ္ အစၥေရးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူတေယာက္က အဆုိပါ ရဲကုိ ၀င္လုံးၿပီး ေကာင္ေလးကုိ
ထြက္ေျပးေစခဲ့ပါတယ္။
အစၥေရးလူမ်ဳိးနဲ႔ ပါလက္စတုိင္းလူမ်ဳိးဆုိတာ ရာဇ၀င္လုိက္ၿပီး ရန္ျဖစ္ေနခဲ့တဲ့ လူမ်ဳိးေတြပါ။ အခုလုိ အျဖစ္ကုိ
ျမင္ရေတာ့ အားလုံး အံ့အားသင့္ခဲ့ရပါတယ္။ လူမ်ဳိးႏွစ္မ်ဳိးၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရလာေတာ့မလား ဆိုၿပီးလည္း
ေျပာဆုိလာၾကပါတယ္။
သုိ႔ေသာ္လည္း သူ႔လူမ်ဳိး (အစၥေရး) အခ်င္းခ်င္းေတြရဲ႕ ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ႕ျခင္းမ်ားကုိလည္း ခံရပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္
ပါလက္စတုိင္းသားေတြရဲ႕ facebook ေတြမွာေတာ့ ဒီအမ်ဳိးသမီးကုိ ေတာ္ေတာ္ ခ်ီးက်ဴးထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။
ဒါဟာ ပါလက္စတုိင္းေတြ အစၥေရးတေယာက္အေပၚ အေကာင္းျမင္လာတဲ့ ရွားရွားပါးပါး ေကာမ္မန္႔ေလးေတြပါ။
လူတဦးတေယာက္ရဲ႕ စိတ္ထားမွန္ကန္စြာ ျပဳမူလုိက္ျခင္းဟာ လူအမ်ားအတြက္ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားစြာ ျဖစ္ေစတယ္
ဆုိတာ ဒီအျဖစ္က သက္ေသျပေနပါတယ္။ မေကာင္းမႈကုိ သိရက္နဲ႔ ကုိယ့္အမ်ဳိးမုိ႔ အားေပးအားေျမွာက္ျပဳျခင္းကုိ
ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္ေတာ့ အမွားအမွန္ မသိႏုိင္ေပမယ့္ အျပင္လူတေယာက္အေနနဲ႔ ၾကည့္လုိက္မွ
မသင့္ေတာ္မွန္း သိရတဲ့ အျဖစ္မ်ဳိးေတြ ရွိေကာင္းရွိမွာပါ။
ဘယ္ေနရာမဆုိ အမွန္တရားဘက္က ရပ္တည္ႏုိင္တ့ဲ စိတ္ထားဟာ လူတေယာက္ရဲ႕ တန္ဖုိးပါပဲ။
မူရင္း သတင္းလင့္ခ္ - http://972mag.com/armed-border-officer-chases-10-year-old-palestinian-boyfor-holding-flag/46412/
*******

ေတာင္အာဖရိက ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒက္စ္မြန္တူးတူးရဲ႕ ကမၻာေက်ာ္ အဆိုအမိန္႔

“If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor. If an
elephant has its foot on the tail of a mouse and you say that you are neutral, the mouse will not
appreciate your neutrality.”
“မတရားတဲ့ အေျခအေနေတြမွာ သင္ ၾကားေနတယ္ဆုိရင္ သင္ဟာ ဖိႏွိပ္သူဘက္ကုိ ေရြးခ်ယ္လုိက္ျခင္းသာ
ျဖစ္တယ္။ ဆင္တေကာင္က ၾကြက္တေကာင္ရဲ႕အၿမီးကို နင္းထားတာ ေတြ႔ရက္နဲ႔ သင္က ၾကားေနတယ္လုိ႔
ေျပာရင္ ၾကြက္က သင့္ရဲ႕ၾကားေနမႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳလိမ့္မယ္မဟုတ္ဘူး”
*******

ဗီအ
ြ ိုေအ ဦးေက်ာ္ဇံသာနဲ႔ အင္တာဗ်ဴးမွာ ကခ်င္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အေျဖစကား
“က်မ လန္ဒန္မွာတုန္းကေပါ့ေနာ္။ အဲဒါကေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ေနတဲ့ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ပါ။
ကခ်င္လူငယ္တေယာက္က က်မကို ထၿပီးေတာ့ ေဝဖန္ပါတယ္။ က်မက ဘာျဖစ္လုိ႔ တပ္ကို Condemnation
ေပါ့ေနာ္။ သူက အဲဒီလို သံုးတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔ မ႐ႈတ္ခ်သလဲေပါ့ေနာ္။ က်မက ေျပာတယ္။ က်မတို႔က
Condemnation အလုပ္ လုပ္ခ်င္တာ မဟုတ္ဘူး။ Reconciliation အလုပ္ကို လုပ္ခ်င္တာ။ ျပန္လည္
ရင္ၾကားေစ့ေရးအလုပ္ကို လုပ္ခ်င္တာ။ ဘယ္သူ႔ကိုမွ ႐ႈတ္ခ်ၿပီးေတာ့ တုိက္ခိုက္တ့ဲ အလုပ္ကို
လုပ္ခ်င္တာမဟုတ္ဘူး။ ဒီလိုလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးဆိုတာ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ ဒီအတိုင္းပဲ
က်မတို႔ကေန ႏွစ္ဘက္စလံုးကို ၾကည့္တဲ့ေနရာမွာ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အေျခခံၿပီးေတာ့
က်မတို႔ ၾကည့္မယ္။
ဘယ္ဘက္ကိုမွ ကိုယ့္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးအက်ဳိးအျမတ္ထြက္ေရးအတြက္ ဘက္လုိက္ၿပီးေတာ့ ေျပာတာမ်ဳိး က်မတို႔
မလုပ္ဘူး။ ဒီလုိ ဘက္လုိက္ၿပီး ေျပာတာဟာ ပဋိပကၡေတြကို ေျပၿငိမ္းသြားေစမွာ မဟုတ္ဘူး။
ေနာက္ၿပီးေတာ့လည္း အခု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္ကေန ႀကိဳးစားေနတဲ့ ကိစၥေတြကိုလည္း မၿပီးေျမာက္ေသးခင္ကို
က်မတို႔အေနနဲ႔ ပ်က္စီးေအာင္လို႔၊ အခက္အခဲျဖစ္ေအာင္လို႔ လုပ္ဖို႔ က်မတို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိဘူး။ က်မတို႔
ဘာလုပ္ေပးႏုိင္တာရွိလဲ။ လုပ္ေပးႏုိင္တာရွိရင္ က်မတို႔ လုပ္ေပးမယ္။ ဒုကၡသည္ေတြကို က်မတို႔ တတ္ႏိုင္သမွ်
ကူညီပါတယ္။ NLD က သိတဲ့အတိုင္းပဲ။ သိပ္ၿပီး ခ်မ္းသာတဲ့ အဖဲြ႔အစည္းေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္
ဒုကၡသည္ေတြကို တတ္ႏုိင္သမွ် က်မတို႔ အကူအညီေတြ ေပးတယ္။ ဟုိဘက္ ဒီဘက္ မခဲြျခားဘဲနဲ႔ က်မတို႔
အကူအညီေပးတယ္။ က်မတို႔ရဲ႕ အကူအညီကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္ကပဲ ေတာင္းေတာင္း၊ တျခား
အကူအညီေတာင္းႏုိင္တဲ့ဘက္က ေတာင္းလို႔ က်မတို႔မွာ ေပးႏုိင္တဲ့အေနအထားမွာရွိရင္ေတာ့ က်မတို႔က
အဆင္သင့္ပါပဲ။” (VOA)
*******

က်ေနာ္၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္
အစၥေရးအမ်ဳိးသမီးရဲ႕ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္ဟာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒက္စ္မြန္တူးတူးရဲ႕ ကမၻာေက်ာ္ အဆိုအမိန္႔နဲ႔
ယွဥ္ထိုးၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ထပ္တူက်တယ္လို႔ ေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ မတရားတဲ့
အေျခအေနမွာ သူမဟာ ၾကားမေနဘဲ တနည္းအားျဖင့္ ေျပာမယ္ဆိုရင္ သူမနဲ႔ လူမ်ဳိးတူ အင္အားႀကီးတဲ့
အစၥေရးနယ္ျခားေစာင့္ရဲ (ဆင္) ဘက္ကမေနဘဲ အင္အားနည္းတဲ့၊ သူမနဲ႔ ရန္ဘက္လူမ်ဳိးျဖစ္တဲ့

ပါလက္စတိုင္းကေလးငယ္ (ၾကြက္) ဘက္က ရပ္တည္္ကာကြယ္ေပးခဲ့လို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အေျဖစကားကလည္း မတရားတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးမွာ မဟုတ္ခဲ့ရင္ေတာ့
လက္ခံႏိုင္စရာပါပဲ။ ကခ်င္စစ္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ ဘယ္ဘယ္က မွားတယ္၊
ဘယ္ဘက္က မွန္တယ္ဆိုတာကို သံုးသပ္ႏိုင္တ့ဲ အေျခအေနမရွိ္လို႔ ဆိုရင္လည္း ေျပာႏိုင္တာတခုကေတာ့
အခုျဖစ္ေနတဲ့ ကခ်င္ျပည္တင
ြ ္းစစ္ဟာ မတရားတဲ့ အေျခအေနမွာ ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ အေသအခ်ာပါပဲ။
ဘာျဖစ္လို႔ မတရားတဲ့ အေျခအေနလို႔ ေျပာရသလဲဆိုရင္ ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္နဲ႔ ကခ်င္စစ္တပ္ဆိုတာ
ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒက္စ္မြန္တူးတူးရဲ႕ အဆိုအမိန္႔အတိုင္း ဥပမာေပးရမယ္ဆိုရင္ ဆင္နဲ႔ ၾကြက္လိုပါပဲ။
ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္ ဆိုတာက တႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာေဆာင္တဲ့ လက္နက္အင္အား၊ စစ္သည္အင္အား
ေတာင့္တင္းျပည့္စံုတဲ့ အင္အားႀကီး စစ္တပ္ျဖစ္ၿပီး ေကအိုင္ေကကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲက
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုတစုျဖစ္တဲ့ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔တခုမွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေကအိုင္ေအမွာ လက္နက္ေတြက ေခတ္မီတယ္ပဲေျပာေျပာ၊ တိုက္ရည္ခိုက္ရည္ေတြ ဘယ္လိုရွိတယ္ပဲေျပာေျပာ
အင္အားခ်င္း ယွဥ္ထိုးၾကည့္ရင္ ဆင္နဲ႔ ၾကြက္လို႔ပဲ ေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တခ်က္ ေျပာစရာရွိတာ
ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္ဘက္က တနည္းေျပာရရင္ စစ္အာဏာရွင္ေတြ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားဆဲ စစ္တပ္ဘက္က
(ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရြးခ်ယ္သံုးႏႈန္းတဲ့ အသံုးအႏႈန္းအရဆိုရင္ ‘အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္က’) ကခ်င္နယ္ေျမထဲကို
သြားေရာက္တိုက္ခိုက္တဲ့ ‘ထုိးစစ္’ ျဖစ္ၿပီး ေကအိုင္ေအဘက္က သူ႔နယ္ေျမထဲကို လာေရာက္တိုက္ခိုက္တ့ဲ
ျမန္မာစစ္တပ္ (အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္က စစ္တပ္) ကို ျပန္လည္ခုခံတိုက္ခိုက္တ့ဲ ‘ခုခံစစ္’ ျဖစ္ေနတာပါပဲ။
အဲဒီေတာ့ အထက္မွာ ေျပာခဲ့သလို မတရားတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိး (ဆင္နဲ႔ ႂကြက္ အေနအထား) မွာ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ႏွစ္ဘက္စစ္တပ္ႏွစ္ခုစလံုးရဲ႕ ၾကားမွာရပ္တည္ေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြထဲမွာ
အရွိန္အ၀ါအႀကီးဆံုး ပုဂၢိဳလ္တေယာက္ျဖစ္တယ္ဆုတ
ိ ာ အက်ယ္တ၀င့္ ရွင္းျပေနစရာ လိုမယ္မထင္ပါဘူး။
အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ အခုလို မတရားမႈအေနအထားမွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ကခ်င္ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရးအတြက္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ အင္အားႀကီးတဲ့ ျမန္မာစစ္တပ္ကို ႐ႈတ္ခ်ေျပာဆိုဖို႔ ၀န္ေလးေနရင္ေတာင္
ထိုးစစ္ဆင္တာ ရပ္စဲေရးအတြက္ အထူးအေလးထား ေမတၱာရပ္ခံ ေျပာဆိုဖို႔၊ ေျပာလို႔မွ မထိေရာက္ရင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ၿပီး တႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ စစ္ရပ္စဲေရး၊
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုပြဲေတြ ဆင္ႏဖ
ႊဲ ို႔ တာ၀န္အရွိဆံုး ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္တယ္လို႔
ယူဆပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လို အရွိန္အ၀ါအႀကီးဆံုး ျမန္မာႏိုင္ငံသားတေယာက္က ၀င္ေျပာရင္
အျခားျမန္မာႏိုင္ငံသား မည္သူမဆို ၀င္ေရာက္ေျပာဆိုတာထက္ ပိုၿပီးထိေရာက္မႈရွိမွာ ေသခ်ာပါတယ္။
(တႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ စစ္ရပ္စဲေရး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုပြဲေတြ ဆင္ႏၿႊဲ ပီဆိုရင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တင္မက မတရားမႈကို ဆန္႔က်င္တဲ့ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုအားလံုး၊
ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားေတာင့္တတဲ့ ျပည္သူေတြအားလံုး ပါ၀င္ဆင္ႏဖ
ႊဲ ို႔ လိုမယ္လို႔ ယူဆပါတယ္)
အခုလို လူသန္ႀကီးနဲ႔ လူဖလံေလးတို႔ ထိုးႀကိတ္ေနတဲ့ ျဖစ္ရပ္မ်ဳိး (ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႔ ကခ်င္စစ္တပ္ တိုက္ပြဲ) မွာ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ အစၥေရးအမ်ဳိးသမီး ျပဳမူသလို (မွားတာ မွန္တာ အသာထား) လူသန္ႀကီးကို
အရင္ဆံုး တြန္းထုတ္ဖို႔ တာ၀န္ရွိတယ္လို႔ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ အခိုင္အမာ ယူဆမိ္ပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ “အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္ကေန ႀကိဳးစားေနတဲ့ ကိစၥေတြကိုလည္း
မၿပီးေျမာက္ေသးခင္ကို က်မတို႔အေနနဲ႔ ပ်က္စီးေအာင္လို႔၊ အခက္အခဲျဖစ္ေအာင္လို႔ လုပ္ဖို႔ က်မတို႔
ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိဘူး။” လို႔ ေျပာပါတယ္။ အဲသလို ေျပာျခင္းဟာ ဥပမာအားျဖင့္
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးမွာ

အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းက (အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္က) ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးေနျခင္းမ်ဳိးဆိုရင္ က်ေနာ္
ေထာက္ခံပါတယ္။ အခုဟာက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္က လူေတြရဲ႕ စစ္တပ္ကိုယ္ႏိႈက္က သူတို႔နဲ႔ အင္အားခ်င္းမမွ်တဲ့
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ တပ္တတပ္ကို ထိုးစစ္ဆင္ေျခမႈန္းေနတဲ့ ကိစၥပါ။ အဲဒီေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္ကေန
ႀကိဳးစားေနတဲ့ ကိစၥေတြ ၿပီးေျမာက္တဲ့အထိ ေစာင့္ေနမယ္ဆိုရင္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားေတြအကုန္လံုး
က်ဳိးေၾကကုန္ႏိုင္တာမို႔္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္က လူေတြနဲ႔ ပလဲနံပပိုသင့္ၿပီး ေျပလည္မႈ
ပိုရေကာင္းရႏိုင္ေပမယ့္ ထိုးစစ္ဆင္ေျခမႈန္းခံရတဲ့ ေကအိုင္ေအနဲ႔တကြ ကခ်င္လူမ်ဳိးေတြနဲ႔ေတာ့ ပိုပိုၿပီး
အလွမ္းေ၀းကြာသြားႏိုင္တဲ့ အေနအထားမ်ဳိးေတြ ျဖစ္သြားမွာကို အထူးစိုးရိမ္ရပါတယ္။
ေနာက္ဆံုးေျပာခ်င္တဲ့ တခ်က္က စစ္ရပ္စဲေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ ဆိုတာမ်ဳိးက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္က
လူေတြ တာ၀န္ေပးလာမွ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အလုပ္မ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ (အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္က လူေတြကလည္း
သူတို႔ကိုယ္တိုင္က ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနတာျဖစ္ေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ တာ၀န္ေပးမည္မထင္ပါ။
တာ၀န္ေပးခဲ့ရင္လည္း သူတို႔လိုခ်င္တဲ့ ဂိုက္လိုင္းေအာက္ကပဲ ေဆာင္ရြက္ခိုင္းမွာမို႔ နာမည္ပ်က္ဖို႔ပဲ ရွိမွာပါ)၊
ႏိုင္သေလာက္ အကူအညီေလးေပး႐ံုနဲ႔ ကိုယ့္တာ၀န္ေက်ၿပီလို႔ မယူဆသင့္ဘဲ စစ္ရပ္စဲေရး၊
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားေတာင့္တတဲ့ ျပည္သူေတြနဲ႔ လက္တၿဲြ ပီး အသိရွိရွိ
ပူးေပါင္းလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အေရးကိစၥလို႔ ထင္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေလးေလးနက္နက္
ျပန္စဥ္းစားၾကည့္ေပးဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။
(၁၉-၁၀-၂၀၁၂)

ဦးသိန္းစိန္တို႔ ျပံဳးျပံဳးႀကီး အျမတ္ထုတ္ စတန္႔လုပ္ေနပံုမ်ား …
လူထုမႀကိဳက္မယ့္ (ဆႏၵျပလာရင္လည္း အစိုးရကို မထိခိုက္ေလာက္တ့)ဲ အလုပ္မ်ဳိးကို ေရြးလုပ္၊ အ႐ိုးခံလူထုက
ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေတာ့ လူထုစကား နားေထာင္တဲ့ အစိုးရအေနနဲ႔ လူထုမႀကိဳက္တာ
မလုပ္ေတာ့ပါဘူးဆိုၿပီး OIC ကိစၥကို ခုတံုးလုပ္၊ တခ်က္ခုတ္ ႏွစ္ခ်က္ျပတ္ အျမတ္ထုတ္လိုက္တ့ဲ ဦးသိန္းစိန္တို႔
အခုေလာက္ဆို ကြယ္ရာမွာ ျပံဳးျပံဳးႀကီး လုပ္ေနျပန္ဦးမွာေပါ့ေလလို႔ ေတြးေနမိရဲ႕။
တခ်က္ခုတ္ ႏွစ္ခ်က္ျပတ္ဆိုတာက ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာအျမင္မွာ လူထုကို လြတ္လပ္စြာ
ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ေပးထားတယ္လို႔ အျမင္ေရာက္ေစတဲ့ အျမတ္တခုရၿပီး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တဲ့ အ႐ိုးခံလူထုရဲ႕
အျမင္မွာေတာ့ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ ငါတို႔စကား နားေထာင္တယ္ဆိုတဲ့ အမွတ္ေပးမႈ ေနာက္အျမတ္တခုကို
ရလိုက္တာပဲေပါ့။ ဟဲ ဟဲ … ေျပာရရင္ ဦးသိန္းစိန္တို႔ ၂၀၁၅ အတြက္မ်ား ႀကိဳမဲဆြယ္ေနသလားေပါ့ေလ။
အျမတ္ထုတ္ခံလိုက္ရသူေတြကေတာ့ အရွိန္တက္ေနဆဲမို႔ အခုအထိ ခံလို႔ခံရမွန္း သိခ်င္မွ သိၾကေပဦးမယ္။
ေသြးေအးသြားတဲ့အခါ ျပန္စဥ္းစားၾကည့္ေစခ်င္တာက ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲ၊
လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး ဖေယာင္းတိုင္ထြန္း လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲ၊ ကိုင္းတန္းေစ်း ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပ၊ဲြ
လက္ပံေတာင္းေတာင္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲေတြတုန္းကက်ေတာ့ အစိုးရက အခုလို တရား၀င္
ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္မျပဳခဲ့ဘဲ ေခါင္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ေမ့ေလာက္ၿပီဆိုမွ ဘာလို႔ တရားစြဲတာလဲ
ဆိုတာကိုပါ (ေစ့ေစ့ေတြး ေရးေရးေတာ့ေပၚမွာပါေလ)။
အရင္တခါကလည္း ၀န္ႀကီးမ်ား႐ံုးကို ဟိုတယ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္အတြက္ ငွားရမ္းမယ္ဆိုတဲ့ အသံလႊင့္လိုက္ၿပီး
ျပည္သူက ဆႏၵေတာင္မထုတ္ေဖာ္ရေသးခင္ ျပည္သူ႔အသံကို နားေထာင္တဲ့ အစိုးရအေနနဲ႔ အဲဒီအစီအစဥ္ကို
မလုပ္ေတာ့ပါဘူးဆိုၿပီး မေဟာက္ခင္က ေၾကာက္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ျပတဲ့ ဇာတ္လမ္းမ်ဳိးကို ဖန္တီးခဲ့ဖူးေသးတယ္။
ဦးသိန္းစိန္တို႔ အဲဒီလို ကေလးကြက္နဲ႔ အျမတ္ထုတ္ေနပံုကို ၾကည့္ၿပီး စာေရးဆရာ ေမာင္သာခ်ဳိ ေျပာျပဖူးတဲ့
သူ႔မိတ္ေဆြ ကဗ်ာဆရာဇနီးေမာင္ႏွံရဲ႕ ျဖစ္အင္ကို သြားသတိရမိတယ္။ သူတို႔ဇနီးေမာင္ႏွံက ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္
တက္ညီလက္ညီ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရင္း ေအးေအးလူလူ ေနထိုင္ၾကသတဲ့။ လင္နဲ႔မယား လွ်ာနဲ႔သြားဆိုသလို
ရန္ေတြဘာေတြ ျဖစ္တာမ်ဳိးလည္း တခါမွမရွိဘူးတဲ့။ ၾကာေတာ့ ဒါကို ေယာက်္ားလုပ္တဲ့ ကဗ်ာဆရာက
ပ်င္းသလိုလို ခံစားလာရသတဲ့။

အဲဒါနဲ႔ တေန႔မွာ သူ႔မိန္းမကို စိတ္ဆိုးေအာင္ တမင္လုပ္ၿပီး စိတ္ဆိုးမွ ျပန္ေခ်ာ့မယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ကူးနဲ႔
အရက္လံုး၀မေသာက္တတ္တဲ့ ကဗ်ာဆရာဟာ အျပင္ကေန အာဆြတ္႐ံု၊ အနံ႔ထြက္႐ံု အရက္နည္းနည္းေလး
ေသာက္လာသတဲ့။ အိမ္ေရာက္တာနဲ႔ လြယ္အိတ္ကို ပစ္ခ်ၿပီး သူ႔မိန္းမနားကို သြားကပ္ထိုင္သတဲ့။ သူ
ကပ္ထိုင္ေပမယ့္ မိန္းမလုပ္သူက စာဖတ္ေတာင္မပ်က္ဘူးတဲ့။
အဲဒါနဲ႔ ကဗ်ာဆရာက ၾကံရာမရျဖစ္ၿပီး “မိန္းမေရ မိန္းမ ... မင္း ဒီေန႔ ကိုယ့္ဆီက ဘာအနံ႔မွ မရဘူးလားကြာ” လို႔
မေအာင့္ႏိုင္မအီးႏိုင္ ေမးလိုက္သတဲ့။ အဲဒီအခါမွာ ကဗ်ာဆရာ့မိန္းမက “အရက္နံ႔ ရသားပဲ၊ အဲဒါ ဘာျဖစ္လဲ” လို႔
စာဖတ္မပ်က္ ေအးတိေအးစက္ ျပန္ေျပာသတဲ့။
အဲဒီမွာတင္ မိန္းမကို အရမ္းေခ်ာ့ခ်င္ေနတဲ့ ကဗ်ာဆရာက “မိန္းမရယ္ ကိုယ္ အရက္ေသာက္လာတာကို
မင္းမႀကိဳက္ဘူးမဟုတ္လား၊ မႀကိဳက္ရင္ ေနာက္ ကိုယ္ဘယ္ေတာ့မွ မေသာက္ေတာ့ပါဘူးကြာ၊ စိတ္မဆိုးပါနဲ႔၊
ကိုယ္ေတာင္းပန္ပါတယ္။ ကိုယ့္ကို အဲသလို စကားမေျပာဘဲေတာ့ မေနပါနဲ႔” လို႔ ငိုမဲ့မဲ့ မ်က္ႏွာေပးနဲ႔ မိန္းမကို
ေခ်ာ့ဖို႔ ဖက္မယ္အလုပ္မွာ မိန္းမက သူ႔ကို ကပ်ာကယာ တြန္းထုတ္လိုက္ၿပီး “ဖယ္စမ္းပါ၊ ေတာ္ ဘာေတြ
အ႐ူးထေနတာလဲ၊ ဘာကို စိတ္ဆိုးရမွာလဲ၊ ဒီမွာ ဇာတ္လမ္းေကာင္းေနရတဲ့အထဲ၊ သြား သြား ေရသြားခ်ဳိးေခ်။
ၿပီးရင္ ထမင္းစားၾကမယ္” လို႔ စာဆက္ဖတ္ေနရင္း ျပန္ေျပာလိုက္ပံုေၾကာင့္ ေခ်ာ့ခ်င္လြန္းတဲ့ ကဗ်ာဆရာ
ဘယ္လိုေခ်ာ့ရမွန္း မသိေတာ့ဘဲ ေခါင္းေလးကုတ္ၿပီးသကာလ ေရခ်ဳိးဖို႔ ထြက္ခဲ့ရသတဲ့။
အခုလည္း ျပည္သူ႔အသံကို နားေထာင္ေၾကာင္း အမွတ္ယူခ်င္လြန္းေနတဲ့ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ အင္ထုေနပံုေတြက
အထက္မွာ ေျပာျပခဲ့တဲ့ ကဗ်ာဆရာ့အထာလို ရယ္စရာပါပဲ။ သူ႔ဘာသာသူ အကြက္ဆင္ လုပ္ဇာတ္ထင
ြ ္ၿပီး
“ကိုယ္ ေနာက္မလုပ္ေတာ့ပါဘူးကြာ” လို႔ ျပည္သူကို ဇြတ္အတင္းႀကီး ေခ်ာ့ေနသလို …။
အင္း … ကဗ်ာဆရာ့မိန္းမက စိတ္မဆိုးတတ္ေပမယ့္ တခ်ီခ်ီမွာ အမွန္တကယ္ ေရမေရာစတမ္း
စိတ္ဆိုးေဒါသထြက္ေနတဲ့ ျပည္သူလူထုနဲ႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ၿပီး ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ ဖေနာင့္နဲ႔ တင္ပါး
တသားတည္းျဖစ္ေအာင္ ေျပးေနရမွျဖင့္ စိတ္မေကာင္းစရာမ်ား ျဖစ္ေနမလားပဲေနာ္။
(၁၆-၁၀-၂၀၁၂)

ကီးဘုတ္ေတာ္လွန္ေရးသမား၊ ဖာသည္နဲ႔ ဒီမိုကေရစီပြဲၾကည့္ပရိသတ္မ်ား
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏို္င္ငံေရးဂငယ္ေကြ႔ ေကြ႔ၿပီးေနာက္ပိုင္း အရင္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေနာက္မွာ
တစုတစည္းတည္း ရပ္တည္ညီညတ
ြ ္ခဲ့ၾကတဲ့ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး တိုက္ပြဲ၀င္အင္အားစုေတြအတြင္းမွာ
အုပ္စုႏွစ္စု သိသိသာသာ ကြဲထြက္သြားတယ္။ အထူးသျဖင့္ အခုေနာက္ပိုင္း အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေတြေပၚမွာ
ပိုသိသာလာတယ္။
ပထမအုပ္စုက လူေတြက ကိုယ့္ေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးစြမ္းေဆာင္ရည္ ပိုေကာင္းသထက္ေကာင္းေအာင္၊
အျပစ္အနာအဆာ ကင္းသထက္ကင္းေအာင္၊ စစ္အုပ္စုေၾကာင္ဖားႀကီးေတြရဲ႕ မာယာပရိယာယ္နဲ႔
လွည့္ျဖားမႈေတြေအာက္မွာ ကိုယ့္ေခါင္းေဆာင္ ျပားျပားေမွာက္မသြားရေလေအာင္၊ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး
ေရတိမ္မနစ္ရေလေအာင္ … ဆိုတဲ့ စိတ္ေစတနာေတြနဲ႔ သူတို႔ ျမင္တာကို ျမင္တဲ့အတိုင္း၊ သူတို႔ စိုးရိမ္တာကို
စိုးရိမ္မိတ့အ
ဲ တိုင္း (ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္မႈ မပါဘဲ) ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေထာက္ျပေ၀ဖန္ၾကတယ္။ ဒါကို
အျမင္မတူတဲ့၊ ကိုယ့္ေခါင္းေဆာင္ကို ေ၀ဖန္ရမလားဆိုၿပီး ကၽြဲၿမီးတိုတဲ့ ဒုတိယအုပ္စုက လူေတြက
‘ကီးဘုတ္ေတာ္လွန္ေရးသမား’ ေတြလို႔ တံဆိပ္ကပ္ၾကတယ္။ (ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္မႈပါတဲ့ ေ၀ဖန္စာေရးသားသူ
မည္သူကိုမဆို ဒီပထမအုပ္စုမွာ ထည့္သြင္းျခင္း အလ်ဥ္းမရွိပါ။ အမ်ားအားျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္မႈပါတဲ့
ေ၀ဖန္စာေတြကို စစ္အုပ္စုဘက္ေတာ္သားေတြကသာ ေရးတတ္ၾကပါတယ္။)
ဒုတိယအုပ္စုမွာကေတာ့ ကိုယ့္ေခါင္းေဆာင္ကို ၾကည္ညိဳရင္းစြဲ၊ ခ်စ္ခင္ရင္းစြဲ၊ ေလးစားရင္းစြဲ
ပုဂၢိဳလ္ေရးကိုးကြယ္မႈေတြနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္အေပၚ ေ၀ဖန္သမွ်ကို ဆတ္ဆတ္ထိမခံဘဲ ႐ိုး႐ိုးသားသား လိုက္လံ
ဖာေထးၿပီး ကာကြယ္ေရးသားေနၾကတဲ့ သူေတြပါသလို ေခါင္းေဆာင္ဆီက အက်ဳိးေမွ်ာ္တာရယ္၊
ေခါင္းေဆာင္နား ကပ္ခြင့္ရေလမလားဆိုတဲ့ အၾကံအစည္ေတြနဲ႔ရယ္ ေခါင္းေဆာင္အေပၚ ေ၀ဖန္သမွ်ကို
ဖားခ်င္ေဇာနဲ႔ ဖာေထးေဖာ့ဖြေရးသားၿပီး အေကာင္းျမင္သမားလိုလို၊ မွ်တတဲ့ အျမင္ရွိတဲ့
ႏိုင္ငံေရးပုေရာဟိတ္လိုလို၊ ေရႊျပည္ေအးဆရာလိုလို ဂိုက္ဖမ္းေနတဲ့သူေတြလည္း ပါတယ္။ ဒါကို အျမင္မတူတဲ့
ပထမအုပ္စုက လူေတြက ‘ဖာသည္’ ေတြလို႔ ကင္ပြန္းတပ္ၾကတယ္။ (မွတ္ခ်က္ - ‘ဖာသည္’ ဆိုတာ
ျပည့္တန္ဆာနဲ႔ ထန္းေခါက္ဖာေရာင္းသူကို ဆိုလိုျခင္း လံုး၀မဟုတ္ပါ။ ‘သည္’ ကို ‘သယ္’ လို႔ အသံထြက္မဖတ္ဘဲ
‘သီ’ လို႔သာ အသံထြက္ဖတ္ေစလိုပါတယ္။)
ဒါေပမယ့္ အမ်ားစုေသာ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုႀကီးကေတာ့ အဲဒီ ကီးဘုတ္ေတာ္လွန္ေရးသမားလို႔
တံဆိပ္ကပ္ခံၾကရသူေတြနဲ႔ ဖာသည္လို႔ ကင္ပြန္းတပ္ခံရတဲ့သူေတြၾကား ပြဲၾကည့္ပရိသတ္လို ဘယ္သူေတြ

မွန္မလဲလို႔ ၿငိမ္ၾကည့္ၿပီး ဖတ္႐ႈေတြးေတာေနၾကတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။
က်ေနာ့္အျမင္ကေတာ့ ကီးဘုတ္ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြပဲ မွန္မွန္၊ ဖာသည္ေတြပဲ မွန္မွန္ အားလံုးဟာ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဂငယ္ေကြ႔ မေကြ႔ခင္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေနာက္မွာ တစုတစည္းတည္း
ရပ္တည္ခဲ့ၾကတဲ့ ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားေတြအခ်င္းခ်င္းမို႔ ဘယ္သူ မွန္တယ္၊ ဘယ္သူ မွားတယ္ဆိုတာက
အေရးမႀကီးလွဘဲ ျမန္မာျပည္သူေတြ စစ္အာဏာရွင္ေတြလက္ေအာက္က စစ္စစ္မွန္မွန္ လြတ္ေျမာက္တဲ့
ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆီ ျမန္ျမန္ေရာက္ရွိႏိုင္ေရးသာ အဓိကျဖစ္တယ္လို႔ ျမင္မိေၾကာင္းပါခင္ဗ်ား။
(၂-၁၀-၂၀၁၂)

ဆင္သြားတိုင္း လမ္းမျဖစ္ခဲ့ေသာ္ …
အခုဆိုရင္ ၾကံ႕ဖြံ႔စစ္အုပ္စု (ဦးသိန္းစိန္႐ုပ္ေသးအစိုးရ+ကာလံု) ရဲ႕ ထိုးခြဲမႈေတြက ဘယ္ေလာက္အထိ
ခရီးေပါက္ေနၿပီလဲဆိုရင္ ...
(၁) “ေနာက္ျပန္လွည့္မွာ စိုးရတယ္” ... ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေအာက္မွာ ျပားျပားေမွာက္ေနတဲ့ အထင္ကရ
အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ စစ္မွန္တ့ဲ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈစားပြဲ၀ိုင္းကို ၾကံ႕ဖြံ႔စစ္အုပ္စုေခါင္းေဆာင္ေတြ
မျဖစ္မေန ေရာက္လာဖို႔ လိုအပ္တဲ့ တိုက္ပြဲေတြ (ျမစ္ဆံုတို႔၊ မီးကိစၥတို႔လို တိုက္ပြဲပံုစံေတြ) နဲ႔
ဆက္တိုက္ရဦးမယ္လို႔ ယံုၾကည္ေနတဲ့ ေနာက္လိုက္ေတြၾကား သိသိသာသာ သေဘာထားေတြ ကြဲေနပါၿပီ။
ေျပာရရင္ ၾကံ႕ဖြံ႔စစ္အုပ္စုက ေနာက္ျပန္လွည့္လိုက္မယ္ဆိုတဲ့ ‘သပ္’ ႀကီးႀကီးတေခ်ာင္းနဲ႔ ဒီမိုကေရစီအင္အားစု
ရထားတြႀဲ ကီးရဲ႕ ေခါင္းတြဲနဲ႔ ကိုယ္ထည္ကို သီးျခားစီျဖစ္ေအာင္ ခြဲထုတ္ေနသည္ေပါ့။ အဲဒီလို
ေနာက္ျပန္လွည့္မွာစိုးတဲ့ စိုးရိမ္ခ်က္ေၾကာင့္ပဲ ၾကံ႕ဖြံ႔စစ္အုပ္စုနဲ႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ရႏိုင္တဲ့ ဆႏၵျပပြဲ၊ ေတာင္းပြဲ၊
တိုက္ပြဲ၊ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲေတြဆို အထင္ကရ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေရာက္မလာတတ္ၾကဘဲ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ဳိးစံုနဲ႔
သက္ေတာင့္သက္သာဇုန္ (Comfort Zone) ထဲကသာ အသံတိတ္ နားစြင့္ေနတတ္ၾကတာကို
သတိထားမိၾကမွာပါ။ လက္ပံေတာင္းေတာင္ဆႏၵျပပြဲ အရွိန္ျမင့္ေနစဥ္မွာ ၈၈
မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ ေနာက္က်မွ လာေရာက္ေျဖရွင္းခဲ့တာ ရွိေသာ္ျငား နစ္နာတဲ့
ေတာင္သူေတြရဲ႕ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြ မျပည့္၀ဘဲ အီလည္လည္ ဇာတ္သိမ္းခဲ့ရတာမ်ဳိးကလည္း သတိတရ

ရွိစရာပါ။ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈနဲ႔ ေစတနာကို အသိအမွတ္မျပဳလို႔
ေျပာျခင္းမဟုတ္ပါ။ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ေနာက္ျပန္လွည့္မွာ အစိုးရိမ္ႀကီးေနတဲ့ စိတ္နဲ႔
ေျဖရွင္းမႈပံုစံကို သတိရမိလို႔ ေျပာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
(၂) ၾကံ႕ဖြံ႔စစ္အုပ္စုဟာ ျပည္ပေရာက္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြနဲ႔
ျပည္တြင္းဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြၾကားကိုလည္း စိတ္၀မ္းကြဲေအာင္ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ထိုးခြဲေနတာ
ျမင္တတ္သူေတြ ျမင္ၾကမယ္ထင္ပါတယ္။ အခုဆို ျပည္ပေရာက္ေတြ ေနရာယူဖို႔ ဖ်ာခင္းဖို႔ ျပန္လာၾကၿပီတို႔၊
ျပည္ပေရာက္ေတြ တို႔မီး႐ိႈ႕မီး မလုပ္ၾကနဲ႔တို႔ ... ဆိုတ့ဲ အသံေတြ ညံစီေနတယ္။ တကယ္ဆိုရင္ ျပည္တြင္းက
အထင္ကရ ေခါင္းေဆာင္ေတြ အခုလို အထင္ကရ ျဖစ္လာေအာင္ (သူတို႔ကိုယ္တိုင္ရဲ႕ ေပးဆပ္မႈေတြ
ႀကီးမားၾကသလို) ျပည္တြင္းမွာ အေမွာင္က်ၿပီး လႈပ္မရတဲ့ အခ်ိန္ကာလေတြတုန္းက ျပည္ပေရာက္ေတြ ေငြကုန္
သံျပာ ဖင္လိပ္ေခါင္းထြက္ေအာင္ ေအာ္ခဲ့ၾကလို႔လည္း ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းက က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္
ၾကားခြင့္ သိခြင့္ရခဲ့တယ္ဆိုတာကို သိတတ္သူေတြ သိတတ္နားလည္ႏိုင္ၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။
ျပည္ပေရာက္ေတြထဲမွာလည္း ေခါင္းစဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိးျပၿပီး လုပ္စားခဲ့သူေတြ၊ လုပ္စားေနသူေတြ ရွိခဲ့ ရွိေနလင့္ကစား
ေငြကုန္ သံျပာ ဖင္လိပ္ေခါင္းထြက္ေအာင္ ေအာ္ခဲ့ၾကသူေတြအားလံုး လုပ္စားေတြ မဟုတ္ဘူးဆိုတာကိုေတာ့
ခြဲျခားသိျမင္တတ္သူေတြ ခြဲျခားသိျမင္နားလည္ႏိုင္ၾကမယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။
(၃) တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ စစ္ေရးအဖြဲ႔ေတြအၾကား အခ်ိန္ဆြဲတဲ့ နည္းဗ်ဴဟာ၊
စီးပြားေရးမက္လံုးေပးတဲ့ နည္းဗ်ဴဟာေတြနဲ႔ ထိုးခြဲေရးကိုလည္း ၾကံ႕ဖြံ႔စစ္အုပ္စုက လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ဒါဟာ
စစ္အုပ္စု တေလွ်ာက္လံုး က်င့္သံုးလာတဲ့ နည္းဗ်ဴဟာပါ။ အဲဒီနည္းဗ်ဴဟာေဟာင္းကိုပဲ ၾကံ႕ဖြံ႔စစ္အုပ္စု
က်င့္သံုးေနမွန္း သိသိႀကီးနဲ႔ကို အခုဆို အဓိက တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုႀကီးတခုျဖစ္တဲ့ KNU (ဗဟို)
နဲ႔ KNLA (တပ္) အၾကား အက္သံေတြ ၾကားေနရတာ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲစရာ …။
ၾကံ႕ဖြံ႔စစ္အုပ္စုက မျဖစ္စေလာက္ လြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ မျဖစ္စေလာက္ အေျပာင္းအလဲေတြ လုပ္ျပေနတဲ့အေပၚမွာ
ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းနဲ႔ ေနာက္လိုက္ေတြအၾကား အျမင္ေတြ ပိုပိုဟလာၿပီး အက္ရာေတြ ပိုပိုႀကီးလာတဲ့အေပၚ (ပိုပိုၿပီး
ထိုးခြဲခံလာရတဲ့အေပၚ) ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေတြအေနနဲ႔ (ဆင္သြားရင္ လမ္းျဖစ္မယ္၊ အသံတိတ္
လုိက္သာလိုက္ခဲ့ၾက ဆိုတဲ့သေဘာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ) ေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္လည္သံုးသပ္ အေျဖရွာသင့္ၿပီး မွန္ကန္တဲ့
ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚကေန ဦးေဆာင္မႈေပးၾကဖို႔ လိုၿပီလို႔ ထင္ပါတယ္။ မဟုတ္ရင္ေတာ့ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္
ရဟန္းရွင္လူ ေက်ာင္းသားျပည္သူေတြရဲ႕ ဘ၀ေတြ၊ အသက္ ေသြး ေခၽြးေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးေပးဆပ္လာခဲ့တဲ့
ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈဟာ (တခ်ိန္က သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ထင္ရွားခဲ့တဲ့ ကေမၻာဒီးယားက
အတိုက္အခံေလာကသားေတြ အာဏာရွင္ ဟြန္ဆန္ရဲ႕ ႏွိပ္ကြပ္ထိုးခြဲမႈေအာက္မွာ
ေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္ကုန္ၾကသလိုမ်ဳိး) ေရစုန္ေမ်ာသြားမွာ စိုးရိမ္ရပါတယ္။
ဆင္သြားရင္ လမ္းျဖစ္တာမ်ဳိး ရွိေပမယ့္ လမ္းမျဖစ္ဘဲ ဗြက္ေတြ ထၿပီး ေနာက္လိုက္ေတြ ဆက္ေလွ်ာက္လို႔ မရတဲ့
ကေမာက္ကမအျဖစ္မ်ဳိးနဲ႔လည္း တိုးမွာ စိုးရလို႔ တကူးတက အၾကံျပဳရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္မီပါေသးတယ္။
(၂၈-၉-၂၀၁၂)

ေထာ့နဲ႔ ေထာ့နဲ႔ ဒီမိုကေရစီ (၀ါ) ဆူးႀကီးႏွစ္ေခ်ာင္းကို ဘယ္လိုထြင္မလဲ
လက္ရွိအေျခအေနမွာ ဗိုလ္သန္းေရႊတို႔ စစ္အုပ္စု မတတ္သာလို႔ ခြင့္ျပဳထားရတဲ့ လြတ္လပ္ခြင့္အခ်ဳိ႕နဲ႔
မျဖစ္စေလာက္ အေျပာင္းအလဲ ဆိုတာေတြကို ဒီမိုကေရစီလို႔ အမည္သိပ္တပ္ခ်င္သပဆိုရင္ “ေထာ့နဲ႔ ေထာ့နဲ႔
ဒီမိုကေရစီ” (၀ါ) စိတ္ရွိသေလာက္ အားေကာင္းေမာင္းသန္ လွမ္းေလွ်ာက္လို႔ မရတဲ့ ဒီမိုကေရစီလို႔ပဲ
ကင္ပြန္းတပ္ရေပလိမ့္မယ္။ ဘာလို႔ အဲသလို ေထာ့နဲ႔ ေထာ့နဲ႔ ျဖစ္ေနရသလဲ။ အေျဖက ရွင္းပါတယ္။
ႏိုင္ငံေတာ္စစ္တပ္နဲ႔ ရဲဌာနကို ႀကိဳးကိုင္ျခယ္လွယ္ၿပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို
အေႏွာင့္အယွက္ေပးေနတဲ့ ‘ကာလံု’ ဆိုတဲ့ ဆူးနဲ႔ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးက႑မွာ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ေမာင္ပိုင္စီး
လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ‘ဦးပိုင္’ ဆိုတဲ့ ဆူး … အဲဒီဆူးႀကီးႏွစ္ေခ်ာင္း စူးေနေသးလို႔ ေထာ့နဲ႔ ေထာ့နဲ႔ ဒီမိုကေရစီ
ျဖစ္ေနရတာပါ။ ျပႆနာေပါင္း မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္ တက္ေနရတာပါ။ ဆက္လည္း တက္ေနဦးမွာပါ။
အဲဒီေတာ့ စစ္မွန္တ့ဲ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းဖို႔ဆိုရင္ အဲဒီစူးေနဆဲ ဆူးႀကီးႏွစ္ေခ်ာင္းကို ထြင္ဖို႔
လိုပါတယ္။ အဲသလို ထြင္ၿပီးမွသာ ျပႆနာအေတာ္မ်ားမ်ား ေျပၿငိမ္းၿပီး အေျခခံဥပေဒကို
ျပင္ဆင္သင့္တာျပင္ဆင္ ဒါမွမဟုတ္ အသစ္ေရးဆြဲတန္ဆက
ဲြ ာ စစ္တပ္ကို စစ္တန္းလ်ား ျပန္ပို႔ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဆူးႀကီးႏွစ္ေခ်ာင္းကို ထြင္ဖို႔ဆိုတာကေတာ့ လက္ရွိ အေျခခံဥပေဒေဘာင္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ထဲကေန စိတ္ကူးယဥ္လို႔
မရမွန္း ကေလးကအစ သိပါတယ္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးလို႔ အန္အယ္လ္ဒီ
၀က္၀က္ကြဲႏိုင္ျပန္ၿပီး ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ေရွာေရွာ႐ွဴ႐ွဴ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးတယ္ပဲ ထားဦး၊
ဆူးႀကီးႏွစ္ေခ်ာင္းကို မထြင္ႏိုင္သေရြ႕ကေတာ့ အလုပ္မျဖစ္တဲ့ ေထာ့နဲ႔ ေထာ့နဲ႔ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ပဲ
ဆက္ႏွစ္ပါးသြားေနရမွာပါပဲ။ ျပႆနာေတြလည္း တက္ၿပီးရင္း ဆက္တက္ေနမွာပါပဲ။ အဲဒီေတာ့
အဲဒီဆူးႀကီးႏွစ္ေခ်ာင္းကို ဘယ္လိုထြင္ႏိုင္မလဲ စဥ္းစားၾကည့္တဲ့အခါမွာ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပမယ့္
နည္း (၃) နည္းကို ဦးစားေပး စဥ္းစားမိတယ္။

ပထမနည္း - အာဏာဆုပ္ကိုင္ထားဆဲ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြထံ ေပၚတင္ (ေျဗာင္) ကမ္းလွမ္း ညိႇႏိႈင္းတဲ့နည္း
ဒီနည္းက က်ေနာ္တို႔ အတိုက္အခံေတြဘက္က တခါမွ မလုပ္ေဆာင္ဖူးေသးပါဘူး။ ဘယ္လိုလဲဆိုေတာ့ လက္ရွိ
ျပည္သူလူထု လက္ခံတဲ့ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြအားလံုး စုေပါင္းစံုညီ
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ဆံုးျဖတ္ၿပီး ဦးသိန္းစိန္႐ုပ္ေသးအစိုးရမွတဆင့္ အာဏာစြန္႔ရမွာကို စိုးရိမ္မႈႀကီးေနတဲ့
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ အပါအ၀င္ အဓိက စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြထံ သူတို႔လိုခ်င္တဲ့ ဘ၀အာမခံခ်က္ေတြကို
ေပးမယ္၊ ‘ကာလံု’ နဲ႔ ‘ဦးပိုင္’ ကို ဖ်က္သိမ္းေပးပါလို႔ ကမၻာသိ တရား၀င္ ေၾကညာကမ္းလွမ္းၿပီး အမွန္တကယ္
အာဏာစြန္႔ေစမယ့္နည္းပါ။ ကမ္းလွမ္းမႈကို စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြဘက္က လက္ခံရင္ …

- သူတို႔ အာမခံေစခ်င္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကိုယ္တိုင္ ဒါမွမဟုတ္
သူတို႔ရဲ႕ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ အတိုက္အခံကိုယ္စားလွယ္ေတြ အေၾကအလည္ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းျခင္း၊
- စစ္သားတမတ္သား မပါ၀င္ေတာ့မယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲအသစ္ကို ျပန္လည္က်င္းပၿပီး ၁၀၀ % ေသာ
ျပည္သူလူထု ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္လုိက္တ့ဲ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဒါမွမဟုတ္
သူတို႔ရဲ႕ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္း သေဘာတူညီၿပီးသား အခ်က္ေတြကို လႊတ္ေတာ္မွာ တရား၀င္
အတည္ျပဳေပးျခင္း၊
- အဆိုပါလႊတ္ေတာ္မွ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္း သို႔မဟုတ္ အသစ္ေရးဆြဲျခင္း၊
- စစ္တပ္ကို စစ္တန္းလ်ားကို ျပန္ေစၿပီး ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ကို စနစ္တက် ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊
ဒီနည္းက တခါမွ မလုပ္ဖူးေသးတဲ့နည္းမို႔ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ေကာင္းဆန္ေနေပမယ့္ အရွိန္အ၀ါရွိတဲ့
ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ ေသခ်ာညိွႏိႈင္းၿပီး ကမ္းလွမ္းမႈကို ကိုယ့္ဘက္က
စတင္လုပ္ေဆာင္ရင္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ရွိေကာင္းရွိႏိုင္တယ္လို႔ ယူဆမိလို႔ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
အဲသလိုမ်ဳိး ေပၚတင္ (ေျဗာင္) ကမ္းလွမ္းခ်က္ကိုမွ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြဘက္က မတံု႔ျပန္ (၀ါ) လက္မခံဘဲ
လက္ရွိအေျခခံဥပေဒ၊ လက္ရွိလႊတ္ေတာ္၊ လက္ရွိအစိုးရနဲ႔ပဲ ရွင္းၾကပါဆိုရင္ေတာ့ သူတို႔ အာဏာမစြန္႔ခ်င္တာ
ေသခ်ာတယ္လို႔ မွတ္ယူရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါဆိုရင္ ေအာက္က နည္းႏွစ္နည္းပဲ ရွိေတာ့တယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။

ဒုတိယနည္း - စစ္တပ္တြင္းမွ ဒီမိုကေရစီကို အမွန္တကယ္လိုလား ေဖာ္ေဆာင္လိုတဲ့ ျပည္သူ႔ဘက္ေတာ္သား
စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ေခတၱသိမ္းပိုက္ရယူၿပီး လြတ္လပ္တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ
ျပန္လည္က်င္းပေပးကာ ျပည္သူလူထုထံ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးအပ္တဲ့နည္း
တတိယနည္း - လူထုတိုက္ပြဲ၊ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲေတြနဲ႔ တၿပိဳင္နက္တည္း ဖိအားေပးၿပီး စစ္တပ္ကို
တေျဖးေျဖး ပူးေပါင္းလာေစတဲ့နည္း (ေဆးခါးႀကီး ေသာက္ရတဲ့နည္း)
ဒုတိယနည္းနဲ႔ တတိယနည္းကေတာ့ ကမၻာေပၚက အာဏာရွင္ႏိုင္ငံေတြမွာ ျဖစ္ခဲ့ဖူးၿပီးသား နည္းေတြေပါ့။
က်ေနာ္တို႔ဆီက အတိုက္အခံေတြအတြက္ေတာ့ ဒုတိယနည္းကလည္း ျဖစ္ကာမွသာျဖစ္
ေမွ်ာ္လင့္လို႔ရေကာင္းတဲ့ အရာမဟုတ္ေတာ့ ေနာက္ဆံုးက်ရင္ အာဏာရွင္လက္ေအာက္က လြတ္ေျမာက္လာတဲ့
ႏုိင္ငံေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား က်င့္သံုးခဲ့ တတိယနည္း (ေဆးခါးႀကီးကို မေသာက္ခ်င္လည္း ေသာက္ရတဲ့နည္း) နဲ႔ပဲ
တိုက္ပြဲ၀င္ရဖို႔ ျဖစ္လာမယ္လို႔ ထင္မိပါတယ္။
‘ဆူး’ ဆိုတာမ်ဳိးကလည္း ထြင္ရင္ နာတတ္ၿပီး နာၿပီးမွလည္း ထြက္တတ္တဲ့အမ်ဳိးဆိုေတာ့ ‘ကာလံု’ နဲ႔ ‘ဦးပိုင္’
ဆိုတဲ့ ဆူးႀကီးႏွစ္ေခ်ာင္း ကၽြတ္ဖို႔အေရးကေတာ့ …။ ။
(၂၅-၉-၂၀၁၂)

ဒီ့ထက္ ရွင္းတဲ့ သေဘာထားေတာင္ ဒီေလာက္ ရွင္းမွာ မဟုတ္ဘူး
ျမန္မာျပည္သူေတြက စစ္ပြဲေတြအားလံုး ရပ္စဲၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕ အရသာကို ခံစားခ်င္လြန္းလို႔ စက္တင္ဘာလ
၂၁ ရက္ေန႔ (အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔) မွာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ စီတန္းလမ္းေလွ်ာက္ၾကတယ္။
အင္းလ်ားကန္ေဘာင္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေက်ာက္တိုင္ကို အမွတ္တရ စိုက္ထူၾကတယ္။ ဘယ္ေလာက္လွတဲ့
ဘယ္ေလာက္ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ စိတက
္ ူးစိတ္သန္းလဲ။ ျမန္မာျပည္ႀကီးကို ဘယ္ေလာက္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးၾကတယ္
ဆိုတာကို အလိုက္တသိ ျပသလိုက္ၾကတာပါပဲ။
အဲဒီလုပ္ရပ္ကို ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ၾကံ႕ဖြတ္စစ္အစိုးရက အႀကိဳက္မေတြ႔ သေဘာမတူတဲ့အတြက္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ဖို႔
ႀကိဳးစားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ဖမ္းဆီးတရားစြဲမယ္လို႔ အသံဟစ္တယ္။ လုပ္လည္းလုပ္ေဆာင္ေနတယ္။
အမွတ္တရ စိုက္ထူးထားတဲ့ ၿငိမး္ ခ်မ္းေရးေက်ာက္တိုင္ကို နယ္ေျမခံ အာဏာပိုင္ေတြ လာၿပီး
ဖယ္ရွားဖ်က္ဆီးတယ္ဆိုေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မလိုခ်င္ဘူး … ဆိုတဲ့ သူတို႔ရဲ႕ သေဘာထားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း
ျပသလိုက္တာပဲေပါ့။ ဒီထက္ရွင္းတဲ့ လုပ္ရပ္ ဘာရွိဦးမလဲ။ ဘယ္ေလာက္ မိုက္မဲတဲ့ လုပ္ရပ္လဲ။
ဟုတ္ေတာ့ ဟုတ္ပါတယ္ေလ။ အာဏာရွင္စစ္အုပ္စုကို အေရခံြလဲထားတဲ့ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔တကြ အစိုးရမင္းမ်ားနဲ႔
ေနာက္ကြယ္က ႀကိဳးကိုင္ျခယ္လွယ္ေနတဲ့ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းေတြက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို
ဘယ္ႀကိဳက္ၾကပါ့မလဲ။ ျပည္တြင္းစစ္ကို အရင္းတည္ ေအာင္ေသေအာင္သား စားၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၅၀
ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားရွာခဲ့ၾကသူေတြဆိုေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္ မရပ္ခ်င္တဲ့ သူတို႔ရဲ႕သေဘာထားကို အျပစ္တင္ရင္
အျပစ္တင္တဲ့သူသာ မွားပါေပတယ္ ျဖစ္ေတာ့မေပါ့။ ေနာက္ၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ကို ရပ္ဆိုင္းေအာင္ လုပ္လိုက္ရင္
ေရွ႕ေနသားအဖ ဥပမာလို တမလြန္က အာဏာရွင္ ဗိုလ္ေန၀င္းက ဗိုလ္သန္းေရႊနဲ႔ အေပါင္းအပါေတြကို
“မိုက္ပါ့ကာြ ၊ မင္းတို႔ကို ငါ ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ခဲ့တာ အဲဒီျပည္တြင္းစစ္နဲ႔ကြ” လို႔
အျပစ္တင္ခံရမွာ စိုးလို႔ေနမွာေပါ့။
အဲဒီေတာ့ ‘သမၼတႀကီး’ ‘သမၼတႀကီး’ နဲ႔ ႏႈတ္ဖ်ားက မခ်ခ်င္သူေတြ၊ ေဒါက္တာသိန္းစိန္ (မိတ္အင္ခ်ဳိင္းနား) ကို
ယံုမွတ္ၿပီး ပံုအပ္ခ်င္တဲ့ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ဆိုသူေတြ သတိသာထားၾကေပေတာ့။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေက်ာက္တိုင္ကို ဖယ္ရွားတဲ့ လုပ္ရပ္ကို ၾကည့္ရင္ ဦးသိန္းစိန္ ၾကံ႕ဖြံ႔စစ္အစိုးရရဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔
ပတ္သက္တဲ့ သေဘာထားဟာ ဒီ့ထက္ ရွင္းတာေတာင္ ဒီေလာက္ ရွင္းမွာ မဟုတ္ဘူး ဆိုသလို ျဖစ္ေနၿပီမို႔ပါ။

အဲဒီေတာ့ လိုအပ္တဲ့ တိုက္ပြဲေတြ ဆက္မ၀င္ခ်င္ေတာ့ဘဲ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခ်င္သူေတြ၊ ပူးသတ္ခ်င္သူေတြ
ပူးေပါင္းၾကပါ။ ပူးသတ္ၾကပါ။ ေနာင္မွ ႐ူးမတတ္ မခံစားၾကရပါေစနဲ႔ ...။
(၂၃-၉-၂၀၁၂)

ဆႏၵေစာလြန္းၿပီး လူကၽြံေဘာ မၾကာမၾကာ မိမွာစိုးတယ္
က်ေနာ့္အျမင္ … ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္
ၾကံ႕ဖြံ႔စစ္အစိုးရအာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ေျပလည္ခ်င္ေဇာအားႀကီးၿပီး ၾကံ႕ဖြံ႔အစိုးရ၀န္ႀကီးေတြနဲ႔ လံုးေထြး၊ ၈
ေလးလံုးႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားအတြက္ အလွဴေငြေတြ လက္ခံ၊ ၀န္ႀကီးႏွစ္ပါးကို ‘ေစတနာ၀သန္’
စတိတ္႐ိႈးကို ဖိတ္ေခၚ ၾကည့္႐ႈခိုင္း၊ ဂစ္တာ ေလလံတင္ၿပီး ခ႐ိုနီေတြရဲ႕ ေငြေတြကို လက္ခံနဲ႔ …
ခရီးဆက္လာခဲ့တာ အခုေတာ့ ၾကံ႕ဖြတ္စစ္အစိုးရ အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ အတိဒုကၡေရာက္ေနတဲ့
လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းအနီးက ျပည္သူေတြအၾကား ေရႊျပည္ေအးတရား အေဟာလြန္ၿပီး
အပ်က္အပ်က္န႔ဲ ႏွာေခါင္းေသြးထြက္ရတဲ့ကိန္းဆိုက္ခဲ့ပါၿပီ။
ဒီကေန႔ဆို လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္ေရး လႈပ္ရွားေနတဲ့ ေဒသခံ ေတာင္သူေတြက
ေခါင္းတလားတခုရဲ႕ ေရွ႕မွာ “ဦးပို္င္လူ (၈၈) ႏွစ္”၊ နံေဘးမွာ “ဦးႏွမ္းျဖဴး (ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းေရးမွဴးႀကီး) အသက္
(၈၈) ႏွစ္” လို႔ ေရးုၿပီး မီး႐ိႈ႕ဆႏၵျပခံရတဲ့အဆင့္အထိ ျဖစ္သြားခဲ့ၿပီ။ ဖ်က္လို႔မရတဲ့ သမိုင္းတခုျဖစ္သြားခဲ့ပါၿပီ။
ဒီကေန႔ ျဖစ္ရပ္ကိုၾကည့္ၿပီး အမွန္အတိုင္း ၀န္ခံရရင္ က်ေနာ္ ေလးစားတန္ဖုးိ ထားခဲ့ရတဲ့ ၈၈ မ်ဳိးဆက္
အစ္ကိုေတာ္ေတြ၊ ရြယ္တူ ညီအစ္ကိုအတြက္ အေတာ့္ကို ၀မ္းနည္းစိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိပါတယ္။
ဒီလိုျဖစ္ခဲ့တဲ့အေပၚ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ စုဆံုၿပီး ျဖစ္ရပ္အစ-အဆံုးအေပၚ
ေခါင္းေအးေအးထား သံုးသပ္အေျဖရွာၾကေစလိုပါတယ္။ (ကို) ေဇာ္၀င္း (၈၈ ေက်ာင္းသားေဟာင္း) လည္း
“ဖြတ္ေဒါင္းရဲ႕ စြတ္ေၾကာင္း” ဆိုၿပီး အက်ယ္တ၀င့္ သံုးသပ္ေ၀ဖန္ထားတာကို (စိတ္မဆိုး၊ ေဒါသမထြက္ဘဲ)
ဖတ္ၾကည့္ၿပီး အေျဖရွာၾကည့္လို႔ ရပါၿပီ။
အေျဖရွာတဲ့အခါမွာ ... ပုထုဇဥ္သဘာ၀ မာနေတြ ေခါင္းေထာင္လာၿပီး ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဆင္သြားရင္
လမ္းျဖစ္ရမယ္ဆိုတဲ့ စိတ္နဲ႔ အေျဖမရွာဘဲ၊ ေနာက္တခ်က္က က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေလာကမွာ

စစ္အုပ္စုဘက္ကေရာ အတိုက္အခံအခ်င္းခ်င္းၾကားမွာပါ ကိုယ္နဲ႔မတူရင္ အလြယ္တကူ
တံဆိပ္ေကာက္တပ္ေပးေလ့ရွိတဲ့ အေလ့အထအတိုင္း ဒီကိစၥကေတာ့ အက်ဳိးေဆာင္ကြန္ရက္ကလူေတြ
ေျမွာက္ေပးတာ ျဖစ္မွာ၊ ‘ဗကသ’ ေျမွာက္ေပးတာ ျဖစ္မွာ၊ ‘ဗကသ’ ေနာက္မွာ ‘ဗကပ’ ရွိေနမွာပဲဆိုတဲ့
ရယ္စရာေကာင္းတဲ့ ေခတ္ေဟာင္းက စြပ္စြဲနည္းကားေတြနဲ႔ အေျဖမရွာဘဲ ဓမၼဓိဌာန္က်က် အေျဖထုတ္ႏိုင္ေစဖို႔
ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
အဓိက အေျဖရွာရမွာကေတာ့ ဒီကေန႔ ဒီအခ်ိန္အခါမွာ ျပည္သူလူထု (တကယ့္ ‘ထု’) ရဲ႕ စိတ္အခံက
ဘယ္လိုရွိေနသလဲ၊ တကယ့္ ‘ထု’ ထဲမွာ ဘာေတြျဖစ္ၿပီး ဘယ္လိုေတြ ခံစားေနရသလဲ ဆိုတာကို မွန္မွန္ကန္ကန္
ေစ့ငုဖို႔ လိုသလို၊ ဒီကေန႔ ဒီအခ်ိန္အခါဟာ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ အာဏာပိုင္ကို
အတင္းလိုက္ၿပီး မ်က္ႏွာခ်ဳိေသြး ေစ့စပ္ရမယ့္အခ်ိန္လား၊ အာဏာပိုင္ေတြဘက္က
အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ မျဖစ္မေန ေစ့စပ္ေရးလုပ္ခ်င္လာေအာင္ (ျမစ္ဆံုကိစၥ၊ မီးကိစၥ
ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲေတြတုန္းကလို) လိုအပ္တဲ့ တိုက္ပြဲေတြဆက္၀င္ၿပီး ဖိအားေပးရမယ့္အခ်ိန္လား ဆိုတာကို
မွန္မွန္ကန္ကန္ သံုးသပ္ဆံုးျဖတ္ၾကဖို႔လည္း လိုတယ္လို႔ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ထင္ျမင္မိပါတယ္။
၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြအားလံုး ျမန္မာျပည္၊ ျမန္မာလူထုအက်ဳိးအတြက္ အမွန္တကယ္
ေစတနာထား လုပ္ေဆာင္ေနသူေတြဆိုတာကို က်ေနာ့္အေနနဲ႔ အၾကြင္းမဲ့ ယံုၾကည္ၿပီးသားပါ။ ေနာင္ေတာ္၊
ညီအစ္ကိုေတာ္ေတြရဲ႕ ေခါင္းေတြအားလံုး စုဆံု အေျဖရွာၿပီး ေရွ႕ခရီးမွာ ျပည္သူလူထုကို မွန္ကန္တဲ့
ႏို္င္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚကေန ဆက္လက္ ဦးေဆာင္မႈေပးႏိုင္လိမ့္ဦးမယ္လို႔ က်ေနာ့္အေနနဲ႔
ေမွ်ာ္လင့္ယံုၾကည္ေနဆဲပါ။
(၁၆-၉-၂၀၁၂)

ဟုတ္ေယာင္ေယာင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္
ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္ေတြနဲ႔ အေတြ႔အျပဳ မ်ားလာတဲ့ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕
ဓာတ္ပံုေတြကို ၾကည့္ၿပီး ေျပာခ်င္တာေလးေတြ အနည္းအက်ဥ္း ရွိလာတယ္။ တခ်ိန္တုန္းကမ်ားဆို
ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားသူေတြအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားသားတေယာက္ေယာက္နဲ႔ စကားေျပာဖို႔အေရး
စစ္အစိုးရလက္ကိုင္တုတ္ေတြရဲ႕ ေစာင့္ၾကည့္စက္ကြင္း လြတ္မလြတ္ကို က်ီးၾကည့္ေၾကာင္ၾကည့္
ခ်က္ကင္လုပ္ရတာအေမာ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျခံထဲ သံ႐ံုးကား ဘယ္ႏွစီး ၀င္တာက အစ၊ သံ႐ံုးနဲ႔
ဆက္သြယ္တာ အလယ္၊ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲ၀င္တဦး လမ္းေဘး ေသးပန္းတာအဆံုး မွတ္တမ္းတင္ေနခဲ့တဲ့
ကာလတုန္းကေပါ့။
အခုေတာ့ အဲလိုမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ဦးသန္းေရႊႀကီးက ဗ်ဴဟာေျပာင္း၊ ကစားကြက္ေျပာင္းလိုက္တယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျခံထဲကို ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္ေတြ၊ သတင္းေထာက္ေတြ လြတ္လြတ္လပ္လပ္
၀င္ခြင့္ေပးလိုက္႐ံုမက ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အလည္အပတ္လာတဲ့ ႏိုင္ငံတကာက ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ပါ
ေဆြးေႏြးခြင့္၊ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္ခြင့္၊ ျခံထဲ လမ္းေလွ်ာက္ စကားေျပာဆိုခြင့္ေတြပါ ခြင့္ျပဳလိုက္တယ္။
ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္ေတြ၊ သတင္းေထာက္ေတြ၊ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႔ခြင့္၊ ဆံုခြင့္၊ သတင္းစာရွင္းလင္းခြင့္ေတြ ရၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းကမွ
အက်ဥ္းေထာင္ေတြက လြတ္ေျမာက္လာၾကတဲ့ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြကိုလည္း
ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္ေတြ၊ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ေတြက ေတြ႔ၾက၊ ဆံုၾက၊ ေမးျမန္းၾက ဆိုတာမ်ဳိးေတြ ခပ္စိပ္စိပ္
ေတြ႔လာရတယ္။ အခုလို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေတြ႔ခြင့္၊ ဆံုခြင့္၊ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခြင့္ေတြ ရလာတာဟာ
အရင္ကထက္စာရင္ ပိုမိုပြင့္လင္းလာမႈအျဖစ္ အေကာင္းဘက္က ႀကိဳဆိုရမွာပါ။
ဒါေပမယ့္ ခက္တာက ... ဘာ ‘အာဏာ’ မွ မရွိေသးဘဲ ေပးဆပ္ခဲ့မႈေတြအတြက္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈ၊
ျပည္သူလူထုက ၾကည္ညိဳေလးစားတဲ့အတြက္ အရွိန္အ၀ါႀကီးမႈဆိုတဲ့ ‘ၾသဇာ’ ေလာက္သာ ရွိေသးတဲ့
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲ၀င္ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ႏို္င္ငံျခားသားဧည့္သည္ေတြနဲ႔
ေတြ႔ေနရတဲ့ အခ်ိန္ေတြ ပိုပိုမ်ားလာၿပီး ကိုယ့္လူထုနဲ႔ ထိေတြ႔တဲ့အခ်ိန္ ပိုပိုနည္းလာသလို ေတြ႔ျမင္လာရတယ္။
ဒါသည္ပင္လွ်င္ ဦးသန္းေရႊႀကီးရဲ႕ ဗ်ဴဟာအသစ္မ်ားလားလို႔ က်ေနာ္ ေတြးေနမိတယ္။ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲ၀င္
ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေအာက္ေျခလူထု ထိေတြ႔ဆက္ဆံခ်ိန္ နည္းသထက္နည္းေအာင္ ကြင္းဆက္ျဖတ္တဲ့
နိႆရည္းသစ္တခုေပါ့။

အဲသလို ႏိုင္ငံျခားဧည့္သည္ေတြ၊ ႏိုင္ငံတကာေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ မၾကာခဏ ထိေတြ႔ဆက္ဆံ
စကားေျပာလာရေတာ့ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲ၀င္ ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ မၿပီးဆံုးေသးတဲ့
တိုက္ပြဲဆိုတာႀကီးကို ေမ့ေလ်ာ့သြားၿပီး အာဏာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ေတြ စဥ္းစားပံု စဥ္းစားနည္းကားေတြနဲ႔
အခ်ိန္ကုန္ေနမွာကို စိုးတာပါ။ ေနာက္တခ်က္က ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ဆိုတဲ့ စိတ္ႀကီး၀င္မႈေတြ
ပိုပိုမ်ားလာၿပီး တကယ္ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ ေအာက္ေျခလူထုနဲ႔ ထိေတြ႔ဆက္ဆံရမွာကို ေမ့ေလ်ာ့ကုန္မွာ စိုးတာပါ။
တကယ္ေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲေခါင္းေဆာင္ေတြအေပၚ ဦးသန္းေရႊႀကီး
စမ္းသပ္ေလွ်ာက္လွမ္းခြင့္ေပးထားတဲ့ ဗ်ဴဟာသစ္က လက္ေတြ႔ ဘာအာဏာမွ မရွိ၊ ဘာလုပ္ပိုင္ခြင့္မွ မရွိတဲ့
“ဟုတ္ေယာင္ေယာင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္” ပါ။ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲက မၿပီးဆံုးေသးပါ။ အဲဒီ
မၿပီးဆံုးေသးတဲ့ တိုက္ပြဲကို ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ လူထုေတြ တက္ညီလက္ညီ ေရွ႕ဆက္ေနမွာစိုးလို႔
ေခါင္းေဆာင္ေတြ အဲသလို ဟုတ္ေယာင္ေယာင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္မွာ သာယာေနၾကေအာင္မ်ား
ဦးသန္းေရႊႀကီးက ဂြင္ဆင္ေပးထားေလသလားလို႔ စဥ္းစားေနမိတာပါ။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔လည္း “ေခါင္းေဆာင္ဆိုတာ
ဆႏၵျပတဲ့ ေနရာတိုင္း သြားဖို႔ မလိုေတာ့ဘူး” ဆိုတဲ့ အေျပာမ်ဳိးေတြ၊ “မိုးထိမိုးမိနဲ႔ ဆားလင္းႀကီးကို မသြားႏိုင္တာ
ႏိုင္ငံျခားဧည့္ေတြနဲ႔ အလုပ္အရမ္း႐ႈပ္ေနလို႔” ဆိုတဲ့ ဆင္ေျခမ်ဳိးေတြ၊ “အခုအခ်ိန္က ‘ခြပ္’ ရမယ့္အခ်ိန္
မဟုတ္ေတာ့ဘူး၊ ‘က’ ရမယ့္အခ်ိန္” ဆိုတဲ့ သံုးသပ္ခ်က္မ်ဳိးေတြ ထြက္ေပၚလာတာလို႔ ထင္မိတယ္။
လြန္တာရွိ ၀ႏၵာမိပါ။
(၁၄-၉-၂၀၁၂)

ပါးစပ္ကို တံေတြး ဆြတ္ကယ္ ဆြတ္ကယ္နဲ႔ ...
ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၄ ႏွစ္ေျမာက္ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုေန႔မွာ ကိုမင္းကိုႏိုင္က “လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၄ ႏွစ္ကို ျပန္ၾကည့္ရင္
က်ေနာ္တို႔ ေပါက္ကြဲသံေတြနဲ႔ တက္ေခါက္သံေတြနဲ႔ ဒို႔အေရးသံေတြနဲ႔ ပဲ့တင္ထပ္ခဲ့တာ။ ဒီေန႔ေတာ့
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆိုတဲ့ ေတးကို က်ေနာ္တို႔ ႀကိဳးညိွေနၾကၿပီ” လို႔ အေကာင္းျမင္စိတ္နဲ႔ အမွတ္တရစကား
ေျပာၾကားသြားတာ နားေထာင္လိုကရ
္ ပါတယ္။ ကိုမင္းကိုႏိုင္ ေျပာသလို တကယ္ပဲ
အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ႀကိဳးညွိေနခ်ိန္ဆို အတိုင္းမသိ ၀မ္းေျမာက္စရာပါ။ ကိုမင္းကိုႏိုင္က
ဦးေအာင္မင္းတို႔၊ ဦးစိုးသိန္းတို႔လို သမၼတ႐ံုး၀န္ႀကီးေတြနဲ႔ အနီးကပ္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံခြင့္ရေနသူျဖစ္လို႔
ဦးသိန္းစိန္တို႔ဘက္က ကတိစကားတခုခု ရထားလို႔မ်ား ဒီလိုအေကာင္းျမင္စကား ေျပာတာလားေတာ့
မသိႏိုငဘ
္ ူးေပါ့။
က်ေနာ္တို႔လို အေ၀းျမင္မွာကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔၊ ကိုမင္းကိုႏိုင္တို႔လို အထင္ကရ အတုိက္အခံ
ေခါင္းေဆာင္ေတြဘက္ကသာ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ တဖက္သတ္ အေလွ်ာ့ေပး
ႀကိဳးညိွေနတာေတြ႔ရၿပီး ဦးသိန္းစိန္အစိုးရနဲ႔ ေနာက္ကြယ္က ႀကိဳးကိုင္ေနတဲ့ စစ္အုပ္စုဘက္ကေတာ့ ႀကိဳးညိွဖို႔
ေနေနသာသာ ရခုိင္အဓိက႐ုဏ္းကို ဖန္တီး၊ ကခ်င္ထိုးစစ္ကို မရပ္၊ အပစ္အခတ္ရပ္ထားတဲ့ ရွမ္း/ေျမာက္
တပ္မေတာ္ကိုလည္း ျပန္တိုက္၊ ပေလာင္ (တေအာင္း) မွာလည္း ထိုးစစ္ေတြ ျပင္းထန္၊ မိုးထိမိုးမိနဲ႔
လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းမွာလည္း လံုထိန္းေတြ ေဖြးေဖြးလႈပ္၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား
အကူအညီေပးေရး ျပည္သူ႔အက်ဳိးေဆာင္ကြန္ရက္ေတြက ပုဂၢိဳလ္ေတြကိုလည္း
ၾကံ႕ဖြံ႔အစိုးရလက္ကိုင္တုတ္ေတြက ေခြးဆဲြသလို အလစ္အငိုက္ ဖမ္းဆီး … စတဲ့ က်ဴးေက်ာ္ဖိႏွိပ္တ့ဲ
လုပ္ရပ္ေတြကိုပဲ စက္ဆုပ္ဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ တရစပ္ လုပ္ေဆာင္ေနတာ ေတြ႔ေနရတယ္။
ေျပာရရင္ မတရားမႈေတြ တင္းက်မ္းေပၚထြက္လာတဲ့ အခုလို အခ်ိန္အခါမ်ဳိးမွာမွ “ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္မွာ
စိုးလို႔” ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ အရင္က ရဲရဲေတာက္ခဲ့တဲ့ ႏိုငင
္ ံတကာသိ နာမည္ေက်ာ္ အတိုက္အခံ
ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ ပင္ကိုယ္စ႐ိုက္လကၡဏာေတြ ေပ်ာက္ဆံုးေနၾကတာဟာျဖင့္ ေတာ္ေတာ့္ကို ၀မ္းနည္းဖို႔
ေကာင္းပါတယ္ (ဒါကို “ႏိုင္ငံေရးအေျမာ္အျမင္ရွိလို႔ ဒီလိုေနၾကတာေဟ့” လို႔ ၾကံဖန္ဂုဏ္ယူေနၾကရင္ျဖင့္ …
မၾကာမတင္အခ်ိန္ကာလမွာ အေျဖေပၚလာမွာမို႔ ေနၾကေပါ့ေလလို႔ပဲ ေျပာ႐ံုမွတပါး ...)။ ေခါင္းေဆာင္ေတြ
ပင္ကိုယ္စ႐ိုက္လကၡဏာ ေပ်ာက္ဆံုးေနၾကသလို ျပည္သူအားလံုးကပါ လိုက္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္စ႐ိုက္လကၡဏာေတြ
ေပ်ာက္ဆံုးကုန္မွျဖင့္ ျမန္မာျပည္ႀကီးအတြက္ေတာ့ မေတြးရဲစရာ …။

အားမနာတမ္းေျပာရရင္ေတာ့ အခုအခ်ိန္ဟာ ၾကံ႕ဖြ႔ံစစ္အစိုးရက ႏုိင္ငံတကာသိ အတိုက္အခံပုဂၢိဳလ္ေတြ၊
အဖြဲ႔အစည္းေတြကို ‘မ်က္ႏွာႀကီးရာ ဟင္းဖတ္ပါ’ ဆိုတဲ့ ဒီမိုကေရစီအမ်ဳိးအစား သီးသန္႔ခ်ီးျမွင့္ထားၿပီး
ဒီမိုကေရစီဆုတံဆိပ္ေတြရ ႏုိင္ငံတကာသိ အတိုက္အခံပုဂၢိဳလ္ေတြဘက္ကေတာ့ ဦးသိန္းစိန္တို႔ ေပးအပ္ထားတဲ့
အခြင့္ထူးခံ ဒီမိုကေရစီအတြက္ ‘ေတမိ’ အျပဳအမူနဲ႔ ျပန္လည္ေက်းဇူးဆပ္ေနၾကတဲ့ အခ်ိန္လို႔ ေျပာရမွာပဲ။
တနည္းေျပာရရင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ျပည္တြင္းနဲ႔ ျပည္ပအတိုက္အခံေတြၾကား၊ မ်က္ႏွာႀကီးနဲ႔ မ်က္ႏွာမြဲ
ျပည္တြင္းအတိုက္အခံအခ်င္းခ်င္းၾကား လွလွပပ ေသြးခြဲသပ္လွ်ဳိၿဖိဳခြဲေနတဲ့ အခ်ိန္ေပါ့။ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ
ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းလို႔ မရတဲ့အမ်ဳိးမို႔ ဘာေတြ ဆက္ျဖစ္မလဲဆိုတာေတာ့ ပိတ္ကားေပၚမွာ ဆက္ၿပီး
ေစာင့္ၾကည့္ရမွာေပါ့ေလ။
ဒါေပမယ့္ က်ေနာ့္အထင္ကေတာ့ အခုအခ်ိန္ဟာ ကိုမင္းကိုႏိုင္ ေျပာသလို
အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ အမွန္တကယ္ ႀကိဳးညိွေနခ်ိန္လို႔ အေကာင္းျမင္ဖို႔ထက္ တ႐ုတ္နဲ႔ ရခိုင္ကူမင္း သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း သြယ္တန္းအၿပီး၊ ကၽြန္းဆြယ္ပြဲ လက္ခံက်င္းပအၿပီး၊ အာဆီယံဥကၠဌ
လုပ္အၿပီး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ကာလမွာ အတိုက္အခံေတြကို ပယ္ပယ္နယ္နယ္ တီးဖို႔
ဦးသိန္းစိန္တို႔ဘက္က ပါးစပ္ကို တံေတြး ဆြတ္ကယ္ ဆြတ္ကယ္နဲ႔ ပတ္စာ အတိုးအေလွ်ာ့ လုပ္ေနတဲ့
အခ်ိန္ကာလျဖစ္ဖို႔ ပိုမ်ားတယ္လို႔ ထင္ျမင္မိေၾကာင္းပါ။ ဘာျဖစ္လို႔ ပယ္ပယ္နယ္နယ္ တီးမွာလဲဆိုေတာ့ အဓိက
က ၾကံ႕ဖြတ္အစိုးရနဲ႔ ေနာက္ကြယ္က စစ္အုပ္စု (ကာလံု) အေနနဲ႔ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္လိုမ်ဳိး
ထပ္အျဖစ္ခံႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ယူဆမိလို႔ပါပဲ။ (အဆိုးျမင္လြန္းတယ္လို႔ ထင္ရင္လည္း အဆိုးေတြပဲ
ျမင္ရတာက ပိုမ်ားေနလို႔ပါလို႔ ေလွ်ာက္လွဲပါရေစ)။
အဲဒါေၾကာင့္မို႔ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ အၾကံျပဳခ်င္တာကေတာ့ ကိုမင္းကိုႏိုင္ ေျပာတဲ့ အေကာင္းကို နည္းနည္းပဲ
ေမွ်ာ္လင့္သင့္ၿပီး (ပူးတြဲပါ ကာတြန္းေလးထဲကလို) သူတို႔ဘက္က ႀကိဳးမညိွဘဲ ႀကိဳးျပန္တင္းတဲ့အခါမွာ
ဘယ္လိုခံႏိုင္ရည္မ်ဳိးနဲ႔ တတိုင္းတျပည္လံုး တံု႔ျပန္ၾကမလဲဆိုတာကိုလည္း ေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔
ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားျပင္ဆင္ထားဖို႔ လိုမယ္လို႔ ထင္ျမင္မိပါေၾကာင္း … ။ ။
(၆-၉-၂၀၁၂)

အိုင္းအနာႀကီးေပၚက အနာေလးကိစၥ
တကယ္ေတာ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုတာက ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုတ့ဲ ခႏၶာကိုယ္ႀကီးေပၚမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္
အျမစ္တြယ္ ဒုကၡေပးလာတဲ့ အိုင္းအနာႀကီးပါ (အခုအထိလည္း ဦးသိန္းစိန္ၾကံ႕ဖြံ႔အစိုးရနဲ႔ စစ္အုပ္စုက
စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ပံုစံသစ္တမ်ဳိးနဲ႔ ေခတ္မီမီ အသက္သြင္းႏိုင္ေအာင္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးစားေနဆဲ
ဆိုတာကို ျမင္တတ္သူေတြ ေတြ႔ႏိုင္မွာပါ)။
တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ေနထိုင္တဲ့ ဘဂၤလီအေရး၊ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ေနထိုင္တဲ့ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမ်ားအေရး …
ဆိုတာေတြက မွားယြင္းအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးေအာက္မွာ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းေတြ အူမ မေတာင့္
သီလမေစာင့္ႏိုင္ၾကဘဲ အက်င့္ပ်က္ျခစားခဲ့မႈေတြေၾကာင့္ ျဖစ္တည္လာရတဲ့ ဆင့္ပြားအနာတခုပါ။
ေျပာရရင္ အိုင္းအနာႀကီးကို အျမစ္ျပတ္ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ အလ်င္အျမန္ မကုသႏုိင္ခဲ့တဲ့အတြက္
ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္လာရတဲ့ ဆင့္ပြားအနာပါ။ သူ႔ခ်ည္းပဲဆို ‘အနာေလး’ လို႔ မဆိုသာေပမယ့္ အိုင္းအနာႀကီးနဲ႔
ယွဥ္လိုက္ရင္ေတာ့ အနာႀကီးေပၚ အနာေလး ဆင့္လာျခင္းပါပဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး အရွည္သျဖင့္
တည္တံ့ထြန္းကားေရးအတြက္ဆို ဒီအနာေလးကိုလည္း ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုသရမွာ အမွန္ပါပဲ။
ဒါေပမယ့္ အိုင္းအနာႀကီးေပၚမွာ ဆင့္ေနတဲ့ အနာေလးျဖစ္တဲ့အတြက္ အိုင္းအနာႀကီးကို အျမစ္ျပတ္
ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ မကုသႏိုင္ဘဲ ဒီအနာေလးကို ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။
ကခ်င္အေရး၊ လယ္သမားအေရး၊ အလုပ္သမားအေရး တိုက္ပြဲ၀င္မႈ … ဆိုတာေတြက ျမန္မာျပည္သူေတြ
လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့လို႔ အေရးနိမ့္ခဲ့ရင္ စစ္အာဏာရွင္နစ္ဆိုတဲ့ အိုင္းအနာႀကီးကို ပိုၿပီးရင္း ပိုၿပီးႀကီးထြားလာေစမွာ
ျဖစ္သလို ေအာင္ျမင္တဲ့အထိ ညီညီညတ
ြ ္ညတ
ြ ္ စုစုစည္းစည္း တိုက္ပြဲ၀င္ႏိုင္ခဲ့ရင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုတဲ့
အိုင္းအနာႀကီးကို လံုး၀ အျမစ္ျပတ္ေပ်ာက္ကင္းသြားေစတဲ့အထိ တက္လွမ္းသြားႏိုင္မယ့္
ျပည္သူ႔အေရးကိစၥေတြပါ။
အဲဒါေၾကာင့္ အိုင္းအနာႀကီးေပၚက အနာေလး ေပ်ာက္ကင္းေရးအေပၚ လတ္တေလာ တိမ္းညြတ္ေနၾကသူေတြကို
စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုတဲ့ အိုင္းအနာႀကီးကို လံုး၀ အျမစ္ျပတ္ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ အရင္ကုသေရး
၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးပမ္းၾကဖို႔ တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။

အိုင္းအနာႀကီး အျမစ္ျပတ္ေပ်ာက္ကင္းမွသာ တေျဖးေျဖး ေသးက်ဳံ႕လာမယ့္ တရားမ၀င္ လူမ်ဳိးျခားအေရး
အနာကို အမာရြတ္ပါ မက်န္ေအာင္ လူသားဆန္တဲ့ နည္းေတြနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ဆက္လက္ကုစားၾကပါစို႔လို႔
တိုက္တြန္းပါရေစခင္ဗ်ား။
(၅-၉-၂၀၁၂)

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ပိုအသက္၀င္လာေစဖို႔၊ ပိုၿပီး အဓိပၸာယ္ရွိလာေစဖို႔ …
က်ေနာ္ ႏိုင္ငံေရးသံုးသပ္ခ်က္ေဆာင္းပါးေတြ ေရးျဖစ္ခဲ့တယ္ဆိုတာက ျမန္မာ့အေရးကၽြမ္းက်င္သေယာင္ေယာင္၊
ဘာအကဲခတ္၊ ညာအကဲခတ္ေယာင္ေယာင္ ေယာင္ေျခာက္ဆယ္ ဆရာႀကီးအထာနဲ႔ ေရးသားျခင္းမ်ဳိး
မဟုတ္ရပါ။ ဇာတ္ပြဲတပြဲကို စင္ေရွ႕က ၾကည့္ျဖစ္တဲ့ သာမန္ပြဲၾကည့္ပရိသတ္တေယာက္ရဲ႕ အျမင္မ်ဳိးနဲ႔သာ
ေရးသားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းေျပာရရင္ အမိျမန္မာျပည္ႀကီး ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာ ျဖစ္ထြန္းတာကို
ျမင္ေတြ႔လုိတဲ့ သာမန္ျပည္သူတေယာက္က ကိုယ့္တုိင္းျပည္ရဲ႕ ေကာင္းက်ဳိးအေထြေထြအတြက္ ရည္ေမွ်ာ္ၿပီး
ကိုယ္ျမင္တာကို ျမင္တဲ့အတိုင္း မေထာက္မညႇာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေ၀ဖန္သံုးသပ္ေရးသားျခင္းမွ်ရယ္သာ
ျဖစ္ပါတယ္။ ဇာတ္စင္ေရွ႕ကေန (အလကားၾကည့္ရတယ္ ဆိုဦး၊ အနည္းဆံုး အိပ္ေရးအပ်က္ခံၿပီး) အားေပးတဲ့
ပြဲၾကည့္ပရိသတ္တေယာက္မွာ ကိုယ္ၾကည့္ရတဲ့ ျပဇာတ္၊ ႏွစ္ပါးခြင္ ေကာင္းရင္ ဘာေၾကာင့္ ေကာင္းတယ္၊
မေကာင္းရင္ ဘာေၾကာင့္ မေကာင္းဘူးဆိုတဲ့ အက်ဳိးသင့္ အေၾကာင္းသင့္ ေျပာဆိုေ၀ဖန္ အၾကံေပးႏိုင္တဲ့
အခြင့္အေရးမ်ဳိး ရွိတယ္လို႔ ယူဆတာကလည္း တေၾကာင္းေပါ့ေလ။
အဲဒီလို ေ၀ဖန္သံုးသပ္ေရးသားရာမွာ ကိုယ္ၾကည့္ရတဲ့ ျပဇာတ္၊ ႏွစ္ပါးခြင္ကို ေကာင္းလုိက္တာ၊ မိုက္လိုက္တာ၊
အႏုပညာေျမာက္လိုက္တာလို႔ ၀မ္းသာအားရ ခ်ီးက်ဴးေထာမနာျပဳ ေရးသားမိတဲ့အခါမ်ဳိး ရွိႏိုင္သလို ညံ့လုိက္တာ၊
မမိုက္ပါဘူး၊ ခ်ာတူးလန္ေနတာပဲကြာလို႔ သာမန္ပရိသတ္ (၀ါ) သာမန္ျပည္သူတေယာက္ရဲ႕
ေစတနာေဒါေသာစိတ္နဲ႔ ေ၀ဖန္ေရးသားမိတာမ်ဳိးလည္း ရွိႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီလို ေစတနာေဒါေသာနဲ႔
ေရးသားမိတဲ့အခါမ်ဳိးမွာ “ဟဲ့ အေကာင္၊ နင္ဘာသိလို႔လဲ၊ ဒီေန႔ ျပဇာတ္မေကာင္းတာ မင္းသမီး သူ႔ရည္းစားနဲ႔
စိတ္ေကာက္ေနလို႔ဟဲ့” “ႏွစ္ပါးခြင္ မေကာင္းတာက မင္းသမီး ကေလးႏို႔တုက
ိ ္ေနရင္း ကမန္းကတန္း
ထြက္ကရလို႔ပါဟဲ့၊ ဒါေလးေတာင္ မသိဘဲ ေလွ်ာက္ေရးေနရလား” ဆိုတဲ့ ဆင္ေျခဆင္လက္မ်ဳိးေတြနဲ႔ သတ္မယ္၊
ျဖတ္မယ္ဆိုတဲ့အထိ ဆူပူႀကိမ္းေမာင္း မာန္မဲခံရတာမ်ဳိးေတြလည္း ၾကံဳရတတ္ေလရဲ႕။ က်ေနာ္ကလည္း
က်ေနာ္ပါပဲေလလို႔ပဲ ေျပာရမယ္ထင္တယ္။ ကိုယ္က ျပဇာတ္၊ ႏွစ္ပါးခြင္ ေကာင္းမေကာင္းကိစၥေလာက္ပဲ
စိတ္၀င္စားၿပီး သူတို႔လို မင္းသား၊ မင္းသမီးရဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ေရးကိစၥ၀ိစၥေတြကို စိတ္မွမ၀င္စားတာပဲကိုး
(စိတ္၀င္စားခ်င္တယ္ဆုိရင္လည္း က်ေနာ္က ထိုထိုေသာ သူတို႔လို အနားေတာင္သီခြင့္မရခဲ့သူ ဆိုပါေတာ့ေလ။

ကံဆိုးေလစြေပါ့)။
ဒါေပမယ့္ က်ေနာ့္အေနနဲ႔က ကိုယ္ၾကည့္ရတဲ့ မင္းသား၊ မင္းသမီး (၀ါ) ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုေပၚက
ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ထိုးႏွက္ေ၀ဖန္ျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ သူတို႔ ပါ၀င္ကျပေနတဲ့ ျပဇာတ္၊
ႏွစ္ပါးခြင္ေကာင္းေကာင္းကို ၾကည့္ခ်င္တဲ့စိတ္ (၀ါ) အမိျမန္မာျပည္ႀကီးရဲ႕ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာအတြက္သာ
ရည္ေမွ်ာ္ၿပီး ေ၀ဖန္ေရးသားျခင္းမ်ဳိးျဖစ္လို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ လိပ္ျပာသန္႔သလို ဆူပူႀကိမ္းေမာင္း
မာန္မဲတတ္သူေတြကိုလည္း အျပစ္မျမင္မိ႐ိုးအမွန္ပါ။ ေၾသာ္ … သူတို႔လည္း ပုထုဇဥ္ေတြမို႔ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ
သူတို႔ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္တဲ့ မင္းသား၊ မင္းသမီး (၀ါ) သူတို႔ေလးစားၾကည္ညိဳတဲ့ (က်ေနာ္လည္း
ထိုနည္း၎ပါပဲခင္ဗ်ာ) ေခါင္းေဆာင္ကို အထိမခံ ေႂကြပန္းကန္စိတ္နဲ႔ ယမ္းပံုမီးက်တာေနမွာပဲေလ ဆိုၿပီး
အသင့္အတင့္ ႏွလံုးသြင္းတတ္ခဲ့လို႔ အခုလို အေနမွန္၊ အစားမွန္၊ အအိပ္မွန္နဲ႔ က်န္းမာ၀ၿဖိဳး
အလွတိုးေနျခင္းပါတကားလို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ မုဒိတာပြားေနမိျပန္ရဲ႕။
အခုလည္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုႀကီးေပၚမွာ (ေလာေလာလတ္လတ္ အေဟာ့ဆံုး အစ္႐ွဴးျဖစ္ေနတဲ့)
ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားေတြရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဦးသိန္းစိန္တို႔ၾကံ႕ဖြံ႔အစိုးရဘက္က
ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ ဦးေအာင္ၾကည္တို႔ရဲ႕ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ျမင္ေတြ႔ေနရေလရဲ႕။ သူတို႔ႏွစ္ဦး တကယ္ပဲ
စိတ္ပါလက္ပါ ေတြ႔ဆံုေနၾကတာလား၊ ‘အင္’ ႀကီးလား ဆိုတာကို (၂၃ ႏွစ္တာ ပလံုစြပ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီးၾကတဲ့)
ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးစိတ္၀င္စားသူမ်ား ပါးစပ္အေဟာင္းသား (သံသယစိတ္) နဲ႔ ေငးေမာရင္း
တီးတိုး တီးတိုး၊ ပြစိ ပြစိ သံုးသပ္ေနၾကေလရဲ႕။
အဲဒီလို ပါးစပ္အေဟာင္းသား ေငးေမာေနမိတဲ့အထဲမွာ က်ေနာ္လည္း ပါေလသေပါ့။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္က
ပါေန႐ံု၊ တီးတိုးပြစိ ေျပာေနရ႐ံုနဲ႔ အားမရႏိုင္ဘဲ ထံုးစံအတိုင္း (အမိျမန္မာျပည္ႀကီးရဲ႕
ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာအတြက္ ရည္ေမွ်ာ္ၿပီး) ကိုယ္ျမင္တာေလးကို ျမင္တဲ့အတိုင္း ေျပာခ်င္တဲ့စိတ္ကေလး
ရြပိုးထိုးလာျပန္တယ္ဆိုပါေတာ့။ အဲဒီေတာ့ အခုလို မေနႏိုင္မထိုင္ႏိုင္ ေရးမိျပန္ေလၿပီေပါ့ေလ။
က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ထင္ျမင္မိတာေတြကေတာ့ …
ထင္ျမင္ခ်က္ (၁) ။ ။ အခု ေလာေလာလတ္လတ္ ၂ ႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုမႈဟာ အရင္ ၉ ႀကိမ္ေတြ႔ဆံုမႈနဲ႔ အနည္းငယ္
ကြဲျပားတယ္လို႔ ျမင္မိပါတယ္။ အခု ၂ ႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုမႈဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပင္ပမွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္
ေနထိုင္ေတြးေတာခြင့္ရွိေနခ်ိန္၊ အမ်ားျပည္သူနဲ႔ ထိေတြ႔ဆက္ဆံခြင့္ရေနခ်ိန္မွာ ေတြ႔ဆံုတာမ်ဳိးျဖစ္လို႔
အရင္အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ေနခ်ိန္ ၉ ႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုမႈနဲ႔ အနည္းငယ္ ကြာဟထူးျခားတယ္လို႔ ျမင္မိတာပါ။
ဘယ္လိုထူးျခားတာလဲဆိုေတာ့ အရင္ ၉ ႀကိမ္မွာ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ဘ၀နဲ႔ တေယာက္တည္း စဥ္းစားဆံုးျဖတ္
ေတြ႔ဆံုေနရၿပီး အခုေတြ႔ဆံုမႈေတြမွာေတာ့ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၀င္မ်ား အပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး
ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာျဖစ္ထြန္းတာကို ျမင္ေတြ႔လိုတဲ့ ျပည္တြင္းျပည္ပက ပုဂၢိဳလ္အားလံုးနဲ႔
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးခြင့္ရေနတာမို႔ ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားေတြဘက္က အခြင့္အေရး အနည္းငယ္ပိုရလာတဲ့
သေဘာမ်ဳိး ထူးျခားမႈပါ (အၾကံေကာင္း ဉာဏ္ေကာင္းေတြ တပံုတပင္နဲ႔ ေဆြးေႏြးႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးမ်ဳိး
ရလာတဲ့သေဘာေပါ့)။
ထင္ျမင္ခ်က္ (၂) ။ ။ ေတြ႔ဆံုမႈမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္က ဘယ္လိုအခ်ိန္အခါမ်ဳိးမွာမဆို ေသြး႐ိုးသား႐ိုး
ရွိၿပီးသားဆိုတာကို ယံုမွားသံသယျဖစ္စရာမရွိေပမယ့္ ဦးေအာင္ၾကည္ဘက္က ေတြ႔ဆံုလာရင္းကိစၥကေတာ့

ေသြး႐ိုးသား႐ိုးမရွိတာကို လတ္တေလာ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ေတြက ထင္ဟပ္ျပေနပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့
နအဖစစ္အုပ္စုလက္ထက္က ခန္႔အပ္ထားခဲ့တဲ့ ဆက္ဆံေရး၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္ ဆိုတာကို အခု ဦးသိန္းစိန္တို႔
အစိုးရလက္ထက္မွာ တရား၀င္ ဆက္လက္ခန္႔အပ္တယ္လို႔ ေဆြးေႏြးပြဲမတိုင္ခင္ ေၾကညာျခင္း
မရွိခဲ့တာကတေၾကာင္း (အရင္စစ္အစိုးရနဲ႔ အခုၾကံ႕ဖြံ႔အစိုးရနဲ႔ အတူတပ
ူ ဲလို႔ သေဘာထားလို႔လားမသိ)၊
ဂၽြန္မက္ကိန္း လာစဥ္တုန္းက ဒု-သမၼတ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးကိုယ္တိုင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သာမာန္
ျပည္သူတေယာက္လိုပဲ သေဘာထားတယ္လို႔ ေျပာခဲ့တဲ့အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သာ
သာမန္ျပည္သူတေယာက္ဆုိရင္ ဦးေအာင္ၾကည္က အခုလို ဆိုင္းမဆင့္ဗံုမဆင့္ ေကာက္ခါငင္ကာ လာေခၚၿပီး
ျဗဳန္းစားႀကီး ေတြ႔ဆံုစရာမရွိတာကတေၾကာင္းေၾကာင့္ ေသြး႐ိုးသား႐ိုးမဟုတ္ဘူးလို႔ သံုးသပ္မိတာပါ။
အဲသလို ေသြး႐ိုးသား႐ိုးမရွိမႈကေတာ့ နအဖစစ္အုပ္စုလက္ထက္ကတည္းက ၉ ႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုခဲ့မႈမွာလည္း
ထိုနည္း၎လို႔ပဲ ေျပာရမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ အခု ၂ ႀကိမ္ေတြ႔ဆံုမႈနဲ႔ အရင္ ၉ ႀကိမ္ေတြ႔ဆံုမႈမွာ
ဦးေအာင္ၾကည္ဘက္က ေသြး႐ိုးသား႐ိုးမရွိပံုခ်င္းေတာ့ မတူဘူးလို႔ က်ေနာ္ ျမင္မိတယ္။
နအဖစစ္အုပစ
္ ုလက္ထက္ ေသြး႐ိုးသား႐ိုး မရွိမႈက ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ ထိုစဥ္က ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ
ေအာင္ျမင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္တည္းအခ်ဳိ႕ကို လြန္ေျမာက္ခ်င္လို႔
ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ထဲက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ထုတ္႐ိႈးၿပီး လြတ္လမ္းရွာတဲ့ ေသြး႐ိုးသား႐ိုးမရွိမႈျဖစ္ၿပီး
အခု ၂ ေခါက္မွာ ေသြး႐ိုးသား႐ိုးမရွိမႈကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းဆိုတာထက္ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးမွာ
လူရာပို၀င္ၿပီး (အာဆီယံဥကၠဌေနရာ ရခ်င္တာမ်ဳိး) သူတို႔အေပၚ နအဖစစ္အုပ္စုလက္ထက္ကအတိုင္း
ဆက္လက္အေရးယူထားတဲ့ ပိတ္ဆို႔မႈေတြ ျပန္ဖြင့္ေပးေအာင္ သေဘာထားေပ်ာ့ေပ်ာင္းခ်င္ေယာင္ေဆာင္တဲ့
ေသြး႐ိုးသား႐ိုးမရွိမႈလို႔ က်ေနာ္ျမင္ပါတယ္။ အာရပ္ ကမၻာမွာ ႐ိုက္ခတ္ေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီလိႈင္းေတြ ျမန္မာျပည္ကို
႐ုိက္ခတ္လာမွာေၾကာက္ၿပီး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈနဲ႔ ျပည္သူ႔ဆႏၵအစစ္အမွန္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေတာ့မေယာင္
ႀကိဳကာတဲ့သေဘာ လုပ္ျပတဲ့ ေသြး႐ိုးသား ႐ိုးမရွိမႈလည္း ပါႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒါေတြအျပင္ ပိုထူးျခားတဲ့
ေသြး႐ိုးသား႐ိုးမရွိမႈကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အန္အယ္လ္ဒီပါတီနဲ႔ သီးျခားစီ ဖဲ့ထုတ္ခ်င္တဲ့သေဘာမ်ဳိး
(အခုတေခါက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေနခ်ိန္ ကာလ၀န္းက်င္မွာ ၾကံ႕ဖြံ႔ပါတီက အန္အယ္လ္ဒီမပါ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တဦးတည္းနဲ႔ ေတြ႔ဆံုမယ္ဆိုတာမ်ဳိး၊ ေနျပည္ေတာ္မွာ လုပ္မယ့္ စီးပြားေရးဖိုရမ္ကို
အန္အယ္လ္ဒီမပါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တေယာက္တည္း ဖိတ္မယ္ဆိုတာမ်ဳိး) ေလသံပစ္လာတာမ်ဳိးေတြကို
ၾကားလာရတာပါပဲ။
အဲဒီလို ဦးေအာင္ၾကည္တို႔ဘက္က ေသြး႐ိုးသား႐ိုးမရွိမႈေတြကေတာ့ စဥ္းစားေလ ထြက္လာေလဆိုသလိုပဲ
ေနမွာပါ။ အဲဒီအထဲမွာမွ ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆံုး ေသြး႐ိုးသား႐ိုးမရွိမႈကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ေရာက္ရွိေနတဲ့ အသက္အရြယ္နဲ႔ ခ်ိန္ထိုးၿပီး အိုစာမယ့္အခ်ိန္အထိ အခ်ိန္ဆြဲကစားမယ့္ နည္းဗ်ဴဟာပါပဲ။
အခ်ိန္ဆြဲကစားတဲ့ဗ်ဴဟာရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲအေနနဲ႔ ရလဒ္ေကာင္းျဖစ္ထန
ြ ္းမလာတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို
ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြအျမင္မွာ တန္ဖိုးမရွိတဲ့ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ျမင္သြားေအာင္ အျမတ္ထုတ္မွာျဖစ္သလို
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈေတြ မၾကာခဏလုပ္ျပရင္း ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအခ်ိန္အထိ အခ်ိန္ဆြဲလာမယ္၊ နီးမွ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အန္အယ္လ္ဒီကို ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒနဲ႔အညီ မျဖစ္မေန ပါတီမွတ္ပံုတင္ရမယ့္
အက်ပ္အတည္းထဲကို တြန္းပို႔မယ့္ဗ်ဴဟာေပါ့ (အခုေတာင္ အငိုႏွပ္ထြက္ မင္းသားေလး ေမာင္ေက်ာ္ဆန္းက
ေနျပည္ေတာ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ အန္အယ္လ္ဒီ မွတ္ပံုတင္ဖို႔ ေလသံပစ္ေနၿပီမဟုတ္လား)။
ဦးေအာင္ၾကည္ဘက္က ေသြး႐ိုးသား႐ိုးမရွိမႈေတြကို မီးခိုးႂကြက္ေလွ်ာက္ ဆက္သံုးသပ္ရရင္ေတာ့ အဆံုးမွာ
ကန္႔လန္႔ကာေနာက္ကြယ္ကို ၀င္ေရာက္သြားတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊနဲ႔ အေပါင္းအပါ

က်ားငစဥ္းလဲတသိုက္က ႐ုပ္ျပမဆိုးရွာတဲ့ ဦးသိန္းစိန္တို႔၊ ဦးေအာင္ၾကည္တို႔ကို ဆက္လက္ပြဲထုတ္ၿပီး
သူတို႔စစ္အုပ္စုမိသားစု ၀င္ေတြရဲ႕ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားအတြက္ အေနေခ်ာင္ အစားေခ်ာင္ေအာင္ ဆက္လက္
ႀကိဳးကိုင္ေနျမဲဆိုတာကို ေတြးသိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ထင္ျမင္ခ်က္ (၃) ။ ။ အခုလို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဦးေအာင္ၾကည္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးလာမႈမွာ ထင္ျမင္ခ်က္
(၁) ျဖစ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြဘက္က အခြင့္အေရး အနည္းငယ္ပိုရလာမႈနဲ႔ ထင္ျမင္ခ်က္ (၂) ျဖစ္တဲ့
ဦးေအာင္ၾကည္ဘက္က ေသြး႐ိုးသား႐ိုးမရွိမႈမ်ားကို က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ခ်ိန္ထိုးစဥ္းစားၾကည့္မိပါတယ္။
စဥ္းစားၾကည့္တဲ့အခါ ဦးေအာင္ၾကည္တို႔ဘက္က ဘယ္လိုပဲ ဘယ္ေလာက္ပဲ မ႐ိုးသားမႈေတြ ရွိေနပါေစ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဦးေအာင္ၾကည္အၾကား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈေတြ ပိုအဓိပၸာယ္ရွိလာေအာင္၊
ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြဘက္က လိုခ်င္တာေတြ ရလာတဲ့အထိ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ပိုအသက္၀င္လာေအာင္
တြန္းအားေပးႏုိင္တဲ့ အေနအထားေတြ အခုအခ်ိန္မွာ ျဖစ္တည္ေနတယ္လို႔ ျမင္မိပါတယ္။
တြန္းအားေပးရမယ့္ နည္းဗ်ဴဟာကေတာ့ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြနဲ႔ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အင္အားစု (အပစ္ရပ္ေရာ၊ အပစ္မရပ္ေရာ) ေတြက လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲနဲ႔ လူထုတိုက္ပြဲကို
ၿပိဳင္တူဆင္ႏၿႊဲ ပီး တက္ညီလက္ညီ ထထႂကြႂကြ ၀ိုင္းရံေပးၾကရမယ့္ ဗ်ဴဟာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
အေနနဲ႔ကေတာ့ ျဖစ္တည္လက္စ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲပ်က္မွာကို မလိုလားတာကတေၾကာင္း၊
ႏိုဘဲလ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ျဖစ္ေနတာကတေၾကာင္း၊ အၾကမ္းမဖက္ေရးနည္းကိုပဲ ကိုင္စြဲမယ္လို႔ တရား၀င္
ေၾကညာထားတာကတေၾကာင္း၊ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ဘ၀နဲ႔ မလႈပ္ႏိုင္မရွားႏိုင္ ျပန္ျဖစ္မွာကို
စိုးရိမ္တာကတေၾကာင္း .. စတဲ့ အေၾကာင္းေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ “လူထုေတြ လမ္းေပၚထြက္ၾကပါ၊
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြ ဆက္လက္တိုက္ပြဲ၀င္ၾကပါ” လို႔ ေျပာထြက္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါကို
ျပည္တြင္းျပည္ပဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစု (အပစ္ရပ္ေရာ၊
အပစ္မရပ္ေရာ) ေတြက ေအာ္တိုမစ္တစ္ သေဘာေပါက္ၿပီး မိမိတို႔ဘာသာ ထထႂကြႂကြ တက္ညီလက္ညီ
၀ိုင္းရံေပးၾကရမွာပါ။
အခုအခါမွာ ကရင္၊ ကခ်င္၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုေတြနဲ႔ ၾကံ႕ဖြံ႔အစိုးရစစ္တပ္အၾကားမွာ
တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ပြားေနတဲ့အတြက္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရနဲ႔ ေနာက္ကြယ္က က်ားငစဥ္းလဲ စစ္အုပ္စုအေပၚ ဖိအားေတြ
က်ေရာက္ေနသလို ၿမိဳ႕ျပေတြမွာလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆိုင္းဘုတ္ကိုင္ ဆႏၵျပပြဲေတြ ဆင္ႏဲႊရင္း ဆက္လက္
ဖိအားေပးၾကရမွာပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပပြဲေတြ ဆင္ႏဖ
ႊဲ ို႔အတြက္လည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားလြတ္ေျမာက္ေရး၊
ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး၊ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုဆည္စီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းေရး၊ တ႐ုတ္သို႔ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း
သြယ္တန္းမႈရပ္ဆိုင္းေရး အစ္႐ွဴးေတြ အဆင္သင့္ရွိေနတာပါ။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ က်န္တဲ့ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြ
တုိက္ပြဲထဲ ဆက္လက္ပါ၀င္လာဖို႔လိုသလို ျပည္တြင္းျပည္ပ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ
ဆိုင္းဘုတ္ကိုင္ ဆႏၵျပပြဲေတြနဲ႔ ထထႂကြႂကြ ၀ိုင္းရံဖို႔ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲသလိုသာ
၀ိုင္းရံၾကမယ္ရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ အခုလို Decision Maker မဟုတ္တဲ့ ဦးေအာင္ၾကည္လို
အဆင့္မ်ဳိးနဲ႔ ေတြ႔ဆံုရင္း အခ်ိန္ကုန္ေနရမယ့္အစား စစ္အုပ္စုဘက္က တကယ္တမ္း အဆံုးအျဖတ္ေပးႏုိင္တဲ့
ေခါင္းေဆာင္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာႏိုင္တဲ့အဆင့္အထိ တက္လွမ္းလာမွာ အမွန္ပါ။ အဲဒါေၾကာင့္
တက္ညီလက္ညီ ျမန္ျမန္သြက္သြက္ ၀ိုင္းရံၾကပါလို႔ အတိုက္အခံအင္အားစုအားလံုးကို အေလးအနက္
တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။
အဲသလိုမဟုတ္ဘဲ အလိုက္တသိ ၀ိုင္းရံရမယ့္ တာ၀န္ေတြ ပ်က္ကြက္ခဲ့ရင္ေတာ့ အေယာင္ျပ ေဆြေႏြးမႈေတြနဲ႔

အျမတ္ထုတ္ဖို႔ ၾကံစည္ေနတဲ့ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရနဲ႔တကြ ေနာက္ကြယ္က က်ားငစဥ္းလဲ စစ္အုပ္စုရဲ႕
အာဆီယံဥကၠဌကုလားထိုင္ရရွိေရးစီမံကိန္း၊ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုဆည္စီမံကိန္း၊
တ႐ုတ္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းသြယ္ တန္းမႈစီမံကိန္းေတြ ေအာင္ျမင္သြားၿပီး
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးလည္း ေထာင္ထဲမွာ အ႐ိုးထုတ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လည္း ထက္ထက္မိုးဦး၊
အိႁႏၵာေက်ာ္ဇင္တို႔လို လူအုပ္ၾကား လက္ျပႏႈတ္ဆက္တဲ့ အဆင့္ေလာက္နဲ႔သာ နိဂံုးခ်ဳပ္ကာ
ျမန္မာျပည္သူေတြလည္း စစ္ဖိနပ္ေအာက္သာမက တ႐ုတ္ဖိနပ္ေအာက္ပါ ရာသက္ပန္
ျပားျပားေမွာက္ရမယ့္ကိန္း ရွိေနပါေၾကာင္း သတိေပးေခါင္းေလာင္းထိုးလိုက္ရပါတယ္။ ။
ျဖည့္စြက္ခ်က္ ။ ။ ဤေဆာင္းပါးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ ဦးသိန္းစိန္ၾကံ႕ဖြံ႔အစိုးရနဲ႔တကြ
ေနာက္ကြယ္က က်ားငစဥ္းလဲ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားပါ သေဘာထားေပ်ာ့ေပ်ာင္းလာၿပီး စိတ္ေကာင္းႏွလံုးေကာင္း
၀င္လာေအာင္၊ စစ္မွန္တ့အ
ဲ ေျပာင္းအလဲလုပ္ခ်င္လာေအာင္၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခ်င္လာေအာင္
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈေတြကဆင့္ စည္း႐ံုးႏိုင္ေကာင္းရဲ႕ဆိုတဲ့ အာေဘာ္မ်ဳိး ထည့္သြင္းေရးသားထားျခင္း
အလ်ဥ္းမရွိပါေၾကာင္း..။
(၁၆-၈-၂၀၁၁)
ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful