RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR)
MOD KURSUS DALAM CUTI

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

MODUL (BAHASA MELAYU)

(RBT 3119)

(PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN)

RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Jun 2011

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara. Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.
Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

Cetakan Jun 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia KANDUNGAN

MUKA SURAT

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Panduan Pelajar Pengenalan Agihan Tajuk (Interaksi dan Modul) Tajuk Pembelajaran Tajuk 1 Persekitaran Kewangan Di Malaysia 1.0 Sipnosis 1.1 Hasil Pembelajaran 1.2 Kerangka Tajuk ………………………………. ………………………………. Tajuk 2 Pengenalan Perdagangan Elektronik 2.0 Sipnosis 2.1 Hasil Pembelajaran 2.2 Kerangka Tajuk ………………………………. ………………………………. Tajuk 3 Persekitaran Teknologi, Ekonomi, Organisasi Dan Pengguna 3.1 Sipnosis 3.2 Hasil Pembelajaran 3.3 Kerangka Tajuk

1 Sipnosis 7.2 Hasil Pembelajaran 7.3 Kerangka Tajuk Bibliografi Panel Penulis Modul Ikon Modul .3 Kerangka Tajuk Tajuk 7 Pelaksanaan E-Dagang 7.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Tajuk 4 Aplikasi Antara Organisasi 4.2 Hasil Pembelajaran 5.2 Hasil Pembelajaran 4.1 Sipnosis 6.3 Kerangka Tajuk Tajuk 5 Pencarian Bebas dan Terarah 5.1 Sipnosis 4.2 Hasil Pembelajaran 6.3 Kerangka Tajuk Tajuk 6 Penilaian dan Pemesanan 6.1 Sipnosis 5.

Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Tiada kuliah atau tutorial diadakan untuk tajuk-tajuk dalam modul ini. Modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka dalam bilik kuliah. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. anda boleh berbincang dengan pensyarah. dan masa anda. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Walau bagaimanapun. sumber-sumber pembelajaran. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. . tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN PANDUAN PELAJAR Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Lampiran A menerangkan kepada anda maknamakna ikon tersebut.

Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. 1. . Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. Cari kawan yang boleh membantu pembelajaran anda. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. 5. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. 7. 2. Teliti maklumat yang diterima. 6. 4.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahan-bahan yang bermakna. 3. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu.

Aplikasi antara organisasi (Topik 9 dalam proforma). Ekonomi. Modul ini mengandungi tujuk tajuk iaitu Tajuk 1 – Persekitaran Kewangan di Malaysia-instrumen-instrumen tabungan dan pelaburan (Topik 3 dalam proforma). Setiap ulasan tersebut akan dibimbing dengan persoalan-persoalan disusuli dengan sumber rujukan yang berkaitan. Terdapat beberapa aktiviti perbincangan dan latihan yang disediakan bagi setiap tajuk. Pelajarpelajar juga boleh membuat rujukan di mana-mana bahan untuk memantapkan lagi ilmu pengetahuan para pelajar. Tajuk 7Pelaksanaan dalam E-Dagang (Topik 12 dalam proforma). Pelajar juga digalakkan menghubungi pensyarah untuk mendapatkan maklumat lanjut yang berkaitan dengan topik-topik yang dipelajari melalui modul ini.Pencarian bebas dan Terarah (Topik 10 dalam proforma). . Organisasi dan Pengguna (Topik 8 dalam proforma). Tajuk 3 – Persekitaran Teknologi. Hasil kerja pelajar yang telah disiapkan hendaklah dihantar kepada pensyarah secara e-mel atau bersemuka.Agihan Tajuk).RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Pengenalan Kursus RBT 3119 Perniagaan dan Keusahawanan KBSR melibatkan teori dalam pengajaran dan pembelajaran. Latihan ini harus disiapkan dalam jangkamasa yang ditetapkan. Tajuk 2 – Pengenalan kepada Perdagangan Elektronik (Topik 7 dalam proforma). Tajuk 5. Modul ini juga disertakan aktiviti perbincangan dan latihan untuk pengukuhan pembelajaran. (Sila rujuk . Sebagai memantapkan lagi kefahaman setiap tajuk dalam kursus ini. Tajuk 4. Aktiviti dan latihan tersebut termasuk perbincangan dan latihan. Modul ini merupakan nota-nota lengkap bagi tajuk-tajuk yang diyatakan di atas. Tajuk 6. pelajar dinasihatkan membuat banyak rujukan dan pembacaan.Penilaian dan Pemesanan (Topik 11 dalam proforma).

(Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Kursus Proforma ) . Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Maklumat Agihan Topik-topik Dalam Kursus Proforma Yang Dimodulkan Dan Yang Memerlukan Interaksi Bersemuka Kod & Nama Kursus: RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN AGIHAN TAJUK Kandungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan 15 / 30 jam interaksi bersemuka.

E-Dagang Aplikasi Antara Organisasi E-Dagang Pencarian Bebas dan Terarah E-Dagang Penilaian dan Pemesanan E-Dagang Pelaksanaan E-Dagang Keusahawanan dan Perniagaan Kecil Keuasahawanan dan Perniagaan Kecil Persekitaran dan jaringan Penerapan Unsur Pedagogi 4 2 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 3 11 12 13 14 15 JUMLAH 30 15 45 Maklumat Agihan Topik-topik Dalam Kursus Proforma Yang Dimodulkan Dan Yang Memerlukan Interaksi Bersemuka Kod & Nama Kursus: RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN AGIHAN TAJUK Kandungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan 15 / 30 jam interaksi bersemuka. Tajuk/Topik Interaksi Bersemuka (jam) Modul (jam) Jum. Ekonomi. Jam 8 9 10 E-Dagang Persekitaran Teknologi.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Bil. (Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Kursus Proforma ) . Organisasi dan Pengguna. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul.

Menerangkan instrumen-instrumen tabungan di Malaysia. Tajuk/Topik Interaksi Bersemuka (jam) Modul (jam) Jum. Sub topik yang lain akan dikuliah secara bersemuka.  . 2. Jam 1 2 3 4 5 6 7 Pengenalan kepada Perniagaan dan Keusahawanan Pemasaran Rancangan Pemasaran Kewangan Persekitaran kewangan di Malaysia Kewangan Perancangan dan Ramalan Kewangan Kewangan Analisis Penyata Kewangan Kewangan Matematik Kewangan E-Dagang Pengenalan Perdagangan Elektronik JUMLAH 4 4 3 4 4 4 2 1 4 4 4 4 4 4 2 TAJUK 1 (Kewangan: Instrumen-instrumen Tabungan dan Pelaburan)  SINOPSIS Instrumen-instrumen tabungan dan pelaburan adalah sebahagian sub topik yang terdapat di dalam tajuk Persekitaran Kewangan di Malaysia. HASIL PEMBELAJARAN 1.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Bil. Tajuk ini memberi pendedahan kepada para pelajar jenis-jenis instrumen tabungan dan pelaburan yang ada di dalam sistem kewangan di Malaysia. Menerangkan instrumen-instrumen pelaburan di malaysia.

SISTEM KEWANGAN 1.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN  KERANGKA TAJUK-TAJUK PERSEKITARAN KEWANGAN DI MALAYSIA SISTEM KEWANGAN SISTEM PASARAN DAN JENISNYA PASARAN KEWANGAN INSTRUMEN-INSTRUMEN TABUNGAN DAN PELABURAN KEWANGAN SYARIKAT PERSEKITARAN KEWANGAN DI MALAYSIA Persekitaran kewangan di Malaysia boleh dilihat dari 2 perspektif iaitu Sistem Kewangan dan Pasaran Kewangan A. Unit kurangan perlu mencari sendiri unit lebihan .1 i. Pemindahan secara langsung tanpa menggunakan khidmat perantara kewangan seperti bank. PENGENALAN Secara umum sistem kewangan ialah sebagai saluran pemindahan dana daripada unit lebihan kepada unit kurangan 1.

Syarikat insuran dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia mulai 1 Mei 1988 iii.1 Institusi Perbankan i. Contohnya terbitan saham oleh syarikat 1. Kos pinjaman lebih murah iv.2 Pemindahan secara tidak langsung melalui khidmat perantara kewangan i. Menggerakan dana dalam ekonomi ii. Membantu mengembngkan pelaburan menerusi pinjaman dana iii. (Lampiran A) 2. Ianya terdiri dari dari. Membantu unit lebihan mencari peminjam lebihan dana 1. Terdapat dua kontrak yang tersendiri iaitu antara untu lebihan dengan unit perantara dan antara unit perantara dengan unit kurangan iv. Syarikat insuran misalnya berperanan menguruskan pelaburan dan menanggung risiko para pelanggan iv. Dikawal selia oleh pelbagai jabatan dan agensi kerajaan ii.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN ii. ( LAMPIRAN B) . Ianya terdiri dari. Perantara kewangan akan mengagehkan kepada unti kurangan yang memerlukan iii. Ia dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia iii.3 2. Perlukan cgaran atau sekuriti iii. SISTEM PERBANKAN Sistem Perbankan dinegara kita dikelaskan kepada dua iaitu institusi perbankan dan perantara kewangan bukan bank (bank dan bukan bank) 2. Berperanan dalam melengkapkan fungsi yang dimainkan oleh institusi perbankan. Membantu meningkatkan kebajikan ekonomi bagi setiap rakyat iv. Kos pinjaman lebih tinggi dan risiko lebih tinggi kerana tiada cagaran Peranan Sistem Kewangan i. Tanggungan utamanya diterima sebagai wang ii. Unit lebihan dana akan menyimpan diunit perantara kewangan ii.2 Bank Negara Malaysia Bank-bank perdagangan Syarikat kewangan Bank-bank saudagar Syarikat diskaun Bank luar pesisir Pejabat perwakilan bank-bank asing Perantara kewangan bukan bank i.

PASARAN KEWANGAN Ada tiga bentuk pasaran kewangan iaitu pasaran wang dan pertukaran asing. iv. bil pertukaran. Merupakan tempat dimana urusniaga dana jangka pendek berlaku Ia tidak mempunyai premis yang tetap sebagaimana di pasaran ekuiti Peserta berhubung melalui telefon dan internet untuk membuat pesanan Bagi pasaran wang Instrumen kewangan yang diniagakan terditi dari instrumen kewangan dan deposit jangka pendek dalam sebutan matawang tempatan Bagi pasaran pertukaran asing ianya melibatkan urusniaga instrumen kewangan dan deposit jangka pendek dalam sebutan mata wang asing Pasaran wang menggunakan kadar faedah manakala pasaran pertukaran asing menggunakan kadar pertukaran mata wang asing Urusniaga dalam pasaran wang dan pertukaran asing berlaku antara pihakpihak yang mempunyai dana jangka pendek dengan pihak yang mempunyai kurangan dana jangka pendek Urusniaga ini dilakukan bagi memperolehi hasil faaedah yang lebih tinggi berbanding dengan deposit simpanan di institusi kewangan Kedua-dua urusniaga ini terlibat dengan urusniaga pembelian dan penjualan surat-surat hutang jangka pendek supaya dibeli oleh unit-unit lain Instrumen hutang yang diurusniaga seperti bil perbendaharaan. PASARAN WANG DAN PERTUKARAN ASING i. penerimaan jurubank. sijil deposit boleh niaga. . xii. sijil pelaburan kerajaan. xiii. iii. vi. viii. ii. ix. xi. x. bon cagamas dan bil Bank Negara Malaysia Pasaran pertukaran asing terlinat dalam urusniaga pertukaran matawang asing dengan dikawal oleh Akta Pertukaran Wang 1953 Pertukaran mata wang berlaku antara bank dan broker wang berlesen Pelanggan utama ialah syarikat-syarikat yang terlibat dengan perdagangan antarabangsa yang menerlukan mata wang asing untuk membuat v. pasaran modal serta pasaran derivatif 1.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN - syarikat insuran syarikat saham amanah syarikat pemajakan syarikat pemfaktoran syaikat modal usaha niaga syarikat kredit kewangan Agensi Penarafan Malaysia Institusi pembiayaan pembangunan Kumpulan wang amanah dan pencen Lembaga Urusan Dan Tabung Haji Institusi kredit perumahan institusi tabungan B. vii. nota janji.

Urusniaga pasaran skunder melibatkan urusniaga jual beli sekuriti yang sudah disenaraikan di pasaran saham viii. Merupakan sebuah pasaran opsyen dan niaga hadapan kewangan Niaga hadapan kewangan dimulakan pada tahun 1995 menerusi penubuhan Bursa Opsyen dan Kewan gan Hadapan Kuala Lumpur (KLOFFE) yang memperdagangkan kontrak Niaga Hadapan Indeks Komposit BSKL Kontrak Niaga Hadapan Kadar Tawaran 3 Bulan Antara Bank Kuala Lumpur (KLIBOR) didagangkan di Bursa Komoditi dan Kewangan Malaysia (COMMEX) Pasaran derivatif di kawal selia oleh Akta Perindustrian Niaga Hadapan 1993. PASARAN DERIVATIF i. ii.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN xiv. Kebaikan pasaran modal ialah membolehkan para pemegang sekuriti mencairkan aset mereka dan mengurangkan kos transaksi ix. Indeks Papan Kedua dan Indeks Sektorial x. Indeks Emas. iv. Pada tahun 2002 semua bursa-bursa disatukan menjadi Bursa Derivatif Malaysia (MIDEX) iii. Sistem Depositori Pusat (CDS) diperkenalkan pada tahun 1992 bagi membolehkan urusniaga tanpa skrip dijalankan 3. Pasaran ini bertindak menemukan pembeli dan pen jual pada satu-satu masa dengan diuruskan oleh broker vi. C. INSTRUMEN-INSTRUMEN TABUNGAN DAN PELABURAN . Pasaran modal diwujudkan bertujuan menggembeling dana jangka panjang daripada semua lapisan massyarakat supaya membiayai rancangan pembangunan awam serta pelaburan swasta v. Di BSKL terdapat Indeks Komposit. Pasaran modal bagi Malaysia ialah Bursa Saham Kuala Lumpur iii. Pasaran modal mempunyai satu struktur organisasi dan premis yang formal ii. Pasaran modal merujuk kepada pasaran formal yang memperdagangkan aset-aset kewangan jangka panjang seperti bon kerajaan atau swasta dan saham korporat iv. Ia terdiri daripada terbitan awam permulaan dan terbitan bermusim vii. PASARAN MODAL i. Urusniaga pasaran prima melibatkan urusniaga ke atas sekuriti yang baru pertama kali diterbitkan. v. Prestasi pasaran modal diukur menggunakan indeks. pembayaran dan juga penerimaan keluar negara menerusi bank perdagangan Antara bank yang diberi lesen untuk bergiat dalam pasaran mata awang asing ialah Bank Islam Malaysia Bhd dan Maybank 2.

Pemegang saham merupakan pemilik syarikat dan berhak mengundi dan diundi sebagai lembaga pengarah. vi. Pemegang bon mendapat faedah setiap tahun yang disebut kadar kupon. Akaun deposit islamik menggunakan konsep al Mudharabah Sijil deposit boleh niaga Ialah dokumen yang dikeluarkan oleh institusi perbankan yang menyatakan jumlah wang yang disimpan dengan institusi berkenaan. Ianya dikeluarkan oleh institusi perbankan dan pengantara kewangan bukan bank. Sekiranya syarikat mengalami kebangkarapan pemegang saham biasa adalah pihak terakhir menddapat agehan aset syarikat v. Saham terdedah kepada risiko. Bon Merupakan sekuriti hutang yang dijual oleh pihak kerajaan atau badan korporat dalam membiayai projek pembangunan. ii. i. vii. Antara jenis kertas bern ilai tersebut ialah sijil deposit niaga. sekuriti kerajaan Malaysia Saham biasa Merupakan satu sekuriti yang didagangkan dipasaran modal. Jika syarikat mengalami kebangkrapan pemegang bon berhak menuntut aset terlebih dahulu sebelum pemegang saham biasa. iv. viii. bank saudagar dan syarikat kewangan untuk tempoh masa tertentu dengan diberi kadar faedah tetap. bank saudagar dan syarikat kewangan Perjanjian beli balik (Repo) Merupakan satu perjanjian antara pihak bank yang menjual kertas bernilai kepada pelabur dengan persetujuan untuk membeli balik kertas tersebut pada masa hadapan. bil perbendaharaan. Akaun Semasa Sejenis akaun deposit yang menawarkan kemudahan cek kepada pelanggan Akaun Simpanan Sejenis akaun yang menawarkan kadar faedah kepada penyimpan Akaun deposit tetap Akaun pelaburan dimana sejumlah deposit diletakan ke dalam bank perdagangan.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Instrumen-instrumen tabungan dan pelaburan merupakan alat pemindahan dana. . Diantara instrumen-instrumen tersebut ialah. Satu kadar faedah tetap akan dibayar pada pemegang sijil pada tarikh matang yang ditetapkan. Ianya bertujuan untuk mendapatkan dana jangka pendek dalam pasaran wang. Ia ditawarkan oleh bank perdagangan. Sijil ini boleh diniaga dipasaran wang sebelum ianya matang. iii.

Akta Bank Pusat Malaysia 1958 (Pindaan 1994) ii. Berperanan untuk mengekalkan kesetabilan kewangan negara dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi viii. Mengeluarkan mata wang negara dan menyimpan rezab matawang tersebut ix. Ditubuhkan padda 24 Januari 1959 vi. Menggalakan kesetabilan kewangan dan struktur kewangan negara yang baik Kuasa i. Akta Bank Islam 1983 . Berperanan untuk mengurus dan mengawal selia sistem kewangan negara vii. Bertindak sebagai jurubank dan penasihat kewangan kerajaan x.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN LAMPIRAN A Bank Negara Malaysia Peranan v.

Merupakan kumpulan pengambil deposit kedua terbesar di negara ini ii. Merupakan institusi kewangan pengambil deposit terbesar di Malaysia II. Antara contoh syarikat kewangan ialah Mayban Finance. Aktiviti utamanya ialah pembiayaan sewa beli. Akta Bank dan Institusiusi -Instit Kewangan 1989 (BAFIA) iv. iii. Mula beroperasi di Malaysia pada tahun 1970 an ii. Publik Bank . Contoh-contoh bank perdagangan ialah Maybank. Public Finance. Deposit yang diterima adalah daripada syarikat kewangan. Akta Kawalan Pertukaran Wang 1953 viii. Antara bank saudagar yang terdapat di negara kita ialah Aseambankers dan Arab Malaysian Merchant Bank Berhad) . Penggabungan bank-bank tempatan diistiharkan pada tahun 1999 dengan tujuan melahirkan kumpulan perbankan yang kuat IV. Terdapat juga syarikat-syarikat kewangan yang yang dimiliki oleh bank-bank perdagangan iv.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN iii. dan Hong Leong Finance Bank-bank saudagar i. Deposit yang diterima tertumpu kepada deposit simpanan dan deposit tetap vi. Peraturan-Peraturan Perlu (Perlindungan Kepada Pendeposit) 1970. Pelaburan modal teroka biasanya dibuat dalam bentuk tunai sebagai pertukaran kepada saham syarikat yang dilabur. AM Finance. v. Pada asasnya syarikat kewangan tidak boleh menyediakan khidmat akaun semasa v. Terlibat secara aktif dalam proses penerbitan sekuriti korporat di pasaran wang dan modal serta aktiviti modal teroka (Modal teroka atau modal usaha niaga (venture capital) adalah jenis modal ekiuti persendirian yang disediakan untuk syarikat yang belum matang tetapi mempunyai potensi pertumbuhan tinggi dengan tujuan untuk mendapat keuntungan melalui tawaran awam awal (IPO) atau penjualan syarikat. pembiayaan perumahan dan kredit jangka pendek. Gabnor Bank Negara diberi kuasa sebagai Ketua Pengarah Insuran dan Ketua Pengarah Takaful Bank-bank perdagangan I. Pada masa kini terlibat dengan urusan perbankan letronik III. Akta Takaful 1984 vii. pengantara kewangan yang lain serta syarikat-syarikat korporat yang besar iii. EON Finance. iv. AM Bank dan Bank Islam Syarikat kewangan i. Akta Insuran 1996 (menggantikan Akta Insuran 1963) vi.

RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

Syarikat diskaun i. Bergiat dalam urusan pasaran wang jangka pendek dengan menggerakan dana antara pengantara kewangan lain dan syarikat-syarikat korporat yang besar ii. Instrumen yang digunakan terdiri daripada wang semalaman, wang panggilan dan deposit jangka pendek (bil perbendaharaan, penerimaan jurubank, sekurtiti Kerajaan Malaysia dan sijil deposit boleh niaga)

LAMPIRAN B

Syarikat insuran i. Berperanan menguruskan pelaburan dan menanggung risiko para pelanggan ii. Ia terdiri dari syarikat insuran nyawa, syarikat insuran am dan syarikat insuran komposit iii. Polisi perlindungan yang ditawarkan seperti polisi perlindungan kemalangan, kematian, kenderaan bermotor, marin, kebakaran dan lain-lain iv. Produk-produk baru yang ditawarkan seperti pelan pendidikan anak-anak, pelan pelancongan yang berteraskan pelaburan dan simpanan Syarikat saham amanah i. Merupakan syarikat pengurus dana profesional ii. Ia mengumpul dana dari pelabur kecil untuk melabur dalam pelaburan yang berisiko rendah iii. Bentuk dana yang ditawarkan ialah dana amanah hartanah, dana amanah bon, dana amanah islamik dan dana aamanah ekuiti

RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

iv. Contoh syarikat saham amanah ialah Amanah Saham Nasional, Public Mutual Fund Institusi pembiayaan pembangunan i. Merupakan organisasi yang memberikan kemudahan pembiayaanpembangunan ii. Contohnya Agra Bank bergiat aktif dalam membiayai aktiviti pembiayaan berteraskan pertanian iii. Bank Pembangunan dan Syarikat Permodalan Kemajuan Perusahaan Malaysia Bhd bergiat dalam aktiviti pembiayaan sektor perindustrian dan IKS

Kumpulan wang amanah dan pencen i. Bertujuan untuk menggalakan pekerja menyimpan bagi kegunaan dihari tua ii. Contoh institusi ini ialah Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Lembaga Tabung Angkatan Tentera dan Kumpulan Wang Simpanan Guru-Guru

Institusi tabungan
i. Institusi ini menggalakan simpanan dan tabungan masyarakat berpendapatan rendah dan sederhana terutama diluar bandar ii. Contoh institusi tabungan ialah Bank Simpanan Nasional, Lembaga Tabung Haji dan lainlain lagi. iii. Bank Rakyat pula ialah institusi tabungan berbentuk koperasi.

TAJUK 2 (E-Dagang: Pengenalan Perdagangan Elektronik)
 SINOPSIS Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran, kewangan, perniagaan elektronik ( E- dagang ) , undang-undang perniagaan,keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. 

HASIL PEMBELAJARAN

1. Memahami bagaimana perspektif yang berbeza mendefinisikan perdagangan elektronik. 2. Boleh menerangkan peranan yang dimainkan oleh pemasaran dan teknologi. 3. Boleh menamakan secara terus prinsip teknologi dalam perdagangan elektronik.

RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN 4. Faham bagaimana teknologi dan automasi baru merubah dunia korporat. 5. Faham bahawa internet bukan suatu medium elektronik tetapi medium peer-topeer. 6. Faham mengapa maklumat, terutamanya paten pembelian, sangat bernilai. 7. Boleh menerangkan lima cara untuk mencipta nilai maklumat. 8. Boleh menerangkan beberapa masalah yang timbul disebabkan oleh teknologi.

KERANGKA TAJUK-TAJUK

RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN PENGENALAN PERDAGANGAN ELEKTRONIK INTEGRASI PERNIAGAAN PERUNCITAN TEKNOLOGI DAN MASYARAKAT JENIS-JENIS PERNIAGAAN INTERNET PRODUK PERKHIDMATAN PENGENALAN .

yang menyamai keahlian „cartel‟. Tambahan alatan dalaman free search atau directed search juga mungkin ditawarkan untuk membantu pembida. dan juga perlu menyediakan sebuah audit trail untuk mengiklan penghantaran. dan mungkin juga berfungsi sebagai information broker dalam usaha untuk membantu membuat pilihan dalam pelaburan. Perkembangan servis adalah input kepada aktiviti yang menggambarkan kerumitan menkategorikan produk dan penglibatan perniagaan dengan perdangangan elektronik. dan untuk mengasingkan ia dari mekanik perlaksanaan adalah jelas. Perkongsian pasaran memerlukan standards. 4. organik struktur fungsi komersial . Untuk lebih jelas lagi. 2. Keperluan untuk mengenalpasti kaedah untuk nilai tambah. Model komprehensif ini menyediakan strukutur untuk analisis sistematik perlaksanaan perdagangan elektronik. Ia juga menyokong kenyataan bahawa perniagaan berkaitan infrastruktur telah berkembang pesat ke dalam aktiviti-aktiviti lain. value-added network (VAN) menyediakan sekurang-kurangnya pengurusan akaun dan kualiti perkhidmatan: sebagai tambahan. dan information breaker. On-line brokerage memerlukan perkhidmatan pengurusan akaun. Ia adalah kerana perdagangan elektronik ini bergantung kepada teknologi yang menjadikan ia subset kepada dunia perdagangan yang luas. click-trough. Sebuah lelongan online wujud atas perkhidmatan discovery kepada potensi pelanggan ke atas sesuatu produk yang dipamerkan. Model ini boleh menyediakan penerangan yang berkesan dan lengkap mengenai perlaksanaan perdagangan elektronik. memandangkan perkhidmatan kewangan adalah dikawal.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Mendefinisikan “perdagangan elektronik” adalah lebih sukar berbanding menerangkan tentang “perdagangan”. contoh dan aplikasi model tersebut adalah seperti berikut : 1. 3. dan kombinasi antara social interaction dan commodity order entry untuk menutup jualan. ia mungkin menyediakan pengurusan dokumen dan pengawalan versi yang melaksanakan visibility terkawal. Portal internet mengambil peranan ke atas database query. Buku ini mengandungi model komprehensif dan kepelbagaian peranan teknologi yang berunsurkan perdagangan.

promosi dan publisiti. Setiap satu perspektif adalah berguna bagi memahami dan melaksanakan pelan perniagaan perdagangan elektronik. yang berfungsi untuk memperjelaskan had praktikal aplikasi teknologi kepada perdangangan. . DEFINISI PERDAGANGAN ELEKTRONIK Berdasarkan kepada sumber yang berlainan.  Dari perspektif pegurusan.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Free search Discovery Directed search Market Evaluation Realisation Order entry Database query Click-trough Imformation breaker Agent Social interaction Display Commodity Custom Peranan yang dapat dikenalpasti di dalam model ini sudah dikenalpasti dalam dunia perdagangan yang meluas. produk.  Dari perspektif ahli ekonomi.  Dari perspektif pemasaran. Di dalam pelan perniagaan tersebut. perkhidmatan dan bayaran melalui rangkaian komputer. perdagangan elektronik adalah alat yang menyampaikan keinginan pembeli dan perniaga untuk mengurangkan kos sambil menambah kualiti barangan dan meningkatkan kepantasan servis penghantaran. perspektif-perspektif tersebut digabungkan untuk membentuk satu kenyataan tentang bagaimana perdagangan elektronik akan digunakan bagi mendapatkan keuntungan kepada syarikat.  Dari perspektif teknologi. perdagangan elektronik adalah aplikasi teknologi ke arah penggunaan jentera dan aliran kerja sesuatu perniagaan. Asas ini akan membantu perkembangan pelan perniangaan dan metrik untuk penilaian. perdagangan elektronik adalah pengangkutan yang baru bagi menyediakan maklumat kepada sesuatu target pasaran melalui pengiklanan. perdagangan elektronik bermakna penghantaran maklumat. perdagangan elektronik mempunyai definisi yang berlainan.

.peranan teknologi maklumat dalam pengurusan projek adalah kritikal. Masyarakat. Penggabungan perspektif ekonomi dengan pemasaran. penggunaan perdagangan elektronik secara terus adalah. melaksana. Setiap transaksi memerlukan kebenaran dan pembayaran apabila barangan atau perkhidmatan diterima. membuat keputusan tentang produk dan perkhidmatan yang menyediakan nilai yang terbaik bagi wang mereka. Gabungan antara pengurusan dengan pemasaran akan menghasilkan projek. Dalam perniagaan moden. Melalui kerjasama. memasukkan transaksi sebagai sebahagian dari komunikasi. Dalam prinsip teknologi. database digunakan untuk mengumpul data pencapaian. sistem pemerolehan semula maklumat. pelanggan atau perkhidmatan komputer. telekomunikasi yang canggih. Peranan pengurus adalah untuk merancang. kita boleh mentafsirkan tugas yang perlu dibuat untuk memastikan perdagangan elektronik berhasil. menilai dan mengawal. sebagai alat untuk menganalisis data dan mentafsir kedudukan semasa projek. Melihat „perdagangan‟ sebagai sistem di mana „transaksi‟ adalah interaksi antara pembeli dan perniaga yang menyediakan rangka kerja untuk mengenalpasti peranan yang dimainkan oleh watakwatak dalam sistem tersebut. mengingatkan dan memujuk pelanggan mengenai nilai wang sebelum dan selepas pembelian. menilai dan menambahbaik. manakala peranan pemasar adalah menaksir. berlanjutan dari pemprosesan perkataan yang digunakan untuk mencetak kertas kerja projek. di pihak mereka atau syarikat mereka. pengurusan aliran kerja dan tulisan rahsia. analisis dan penyebaran maklumat. Setiap satu memainkan peranan dalam menjadikan perdagangan lebih mudah dan efisyen dengan mengurangkan kos dan menyediakan maklumat yang lebih baik. Teknologi menyediakan produk baru untuk dimaklumkan kepada pelanggan dan cara terbaru untuk memaklumkannya kepada pengguna. multimedia dan hypermedia. Penggunaan teknologi untuk meningkatkan tahap efisyen dalam sistem dan mengubah perdagangan kepada perdagangan elektronik.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Dengan menggabungkan perspektif ekonomi dengan pengurusan. Komunikasi pasaran adalah berfungsi untuk memaklumkan. mereka boleh manafsirkan kos dan faedah projek yang dijalankan. pengurusan pesanan. menangani projek dengan baik dan memulihkan hubungan kewangan kedua-dua pihak dalam transaksi. dan termasuk alat untuk mengumpul data. Rangkaian ini mestilah mencapai melepasi sempadan organisasi tunggal. Penggabungan perspektif teknologi dengan mana-mana perspektif lain bermakna meletakkan rangkaian komputer untuk digunakan.

Skala ekonomi baru membenarkan syarikat kecil untuk meliputi kawasan geografi yang luas dan menandingi syarikat yang besar secara berkesan.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Cabarannya adalah untuk mengakses produktiviti baru yang dibina dengan kepakaran teknikal dan automasi. lelongan komersial. Unsur-unsur tersebut berkait dengan kebolehan rangkaian sistem yang dibangunkan. dal perlhidmatan selepas jualan. Penggunaan internet dalam platform komersial merupakan suatu kemajuan. aktiviti tradsional (penjagaan kesihatan. dalam hal ini. termasuk teks. Ianya berasaskan kepada pemprosesan elektronik dan penghantaran data. Akan tetapi. bunyi dan video. di mana maklumat boleh digunakan semula dalam pelbagai bentuk pada kadar kos yang rendah. pemasaran terus kepada pengguna. Ianya dapat menawarkan akses yang mudah bagi pembeli dan juga peniaga dalam skala global. Perdagangan elektronik hampir merangkumi sebarang jenis transaksi komersial. Ia melibatkan produk (barangan pengguna. Aset digital tidak digunakan dalam satu bentuk sahaja. Perdagangan elektronik adalah mengenai perniagaan secara elektronik. perdagangan perkongsian elektronik. permindahan biaya elektonik. perdagangan tidak akan terhad kepada penjualan barangan dan perkhidmatan sahaja. Perubahan maklumat distruksturkan. berorientasikan kesan audit dan rutin. Ia ‟encompasses‟ banyak perbezaan aktiviti termasuk perdagangan barangan dan dan perkhimatan elektronik. Skop ekonomi baru membolehkan kedai yang tunggal menawarkan pilihan produk yang akan meliputi 95 peratus daripada produk. Syarikat perkongsian akan pemprosesan data dan . pendidikan) dan aktiviti baru (virtual malls). perkhidmatan komunikasi dan media. Perdagangan elektronik tradisional melibatkan perniagaan perniagaan-kepada-perniagaan atau perniagaan-kepada-transaksi kerajaan. perkhidmatan. penghantaran online kandungan digital. dijalankan ke atas sistem hakmilik tertutup berbanding ke atas akses terbuka internet. Internet adalah seni bina baru. kewangan dan perkhidmatan perundangan). Terdapat kesepakatan universal kepada transaksi komersial bagi semua jenis gabungan perniagaan. sebuah struktur kemudahan maklumat yang besar. Internet dan perkhidmatan yang dipanggil World-Wide-Web (WWW atau Web) telah menjadi sempadan komunikasi kepada pertumbuhan pesat rangkaian komputer. kelengkapan perubatan khas) dan perkhidmatan (maklumat. pengurusan bil-bil elektronik. individu dan kerajaan yang akan membentuk tahap perkembangan yang seterusnya dalam perdagangan elektronik.

firma tersebut dapat menjalankan operasi ke atas peluang yang benar-benar mengikut kemampuan mereka. Secara analogi. Kabarangkalian yang terdapat dalam hal ini adalah sangat meluas . Pelanggan tidak lagi hanya bergantung kepada kedai-kedai yang terpaksa dicari mahupun bergantung kepada katalog yang diterima melalui pos.  Bilangan kedai yang boleh dilawati secara online jauh melebihi perniagaan yang boleh didapati secara terus atau runcit. INTEGRASI ENTERPRISE . mengurangkan risiko dan kos bertaruh atas peluang yang bernilai tambah. rekaan.  Dari segi kepentingan perkhidmatan perubatan. doktor terpaksa berjumpa dan merawat pesakit dalam masa yang singkat atau terhad. pelanggan boleh membeli barangan dari kedai-kedai yang terdapat di negeri atau Negara lain dan juga boleh mendapatkan produk yang tidak wujud dalam format tradisional. merupakan sebuah perluasan kepada keperluan asas manusia untuk berkomunikasi dan menyatakan idea. mengurangkan penangguhan pengedaran. Masyarakat telah mengakses secara meluas sumber maklumat yang berkembang pesat dan juga kepelbagaian perkhidmatan.  Pengeluar yang besar mewujudkan spesifikasi mereka secara online. secara online. dan pengguna bagi kebanyakannya adalah sedikit.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN menggunakan Web secara dalaman untuk mencipta sebuah “smart” enterprise. Dengan terdapatnya maklumat pada spesifikasi. terdapat sepuluh ribu buah buku yang diterbitkan setiap tahun. Setiap satu dari penerbitan ini disasarkan mengikut spesifikasi pengguna. Penerimaan oleh perdagangan elektronik adalah bergantung kepada kecenderungan pelanggan dan pemborong untuk menyesuaikan cara perniagaan mereka dengan persekitaran tersebut. dan hampir menyamai bilangan majalah yang diterbitkan. Penggunaan internet. dan meningkatkan skop pengedaran. melalui Web. Kerajaan menggunakannya untuk mengurangkan kos dan menghasilkan perkhidmatan yang berkualiti tinggi. Perkongsian penggunaan laman web oleh ahli fizik dan pesakit mereka akan membantu meningkatkan keperluan pesakit untuk terlibat lebih proaktif dalam penjagaan kesihatan mereka.

Pengawalan pengedaran dan penghantaran barangan yang sudah siap kepada pelanggan. Tanpa perancangan yang teliti. Pengurusan tempahan mengawasi tempahan pembelian dan penghantaran yang akan dijalankan.      Penjadualan jadual penerbitan kemudahan pengeluaran dengan cara untuk menghasilkan produk dengan efisyen. Sistem yang menyelaraskan syarikat pengeluar Fungsi Pembuatan Kunci aktiviti  Computer-aided design (CAD) melibatkan penggunaan komputer untuk membantu merekabentuk produk yang akan dikeluarkan.  Computer-aided manufacturing (CAM) melibatkan penggunaan komputer bagi mengawal mesin dan proses pembuatan. Dari segi rangkaian. Menyedari potensi persekitaran yang memerlukan sumbangan projek infrasturktur yang membantu masyarakat untuk berkomunikasi. Materials resource planning (MRP) menentukan bahagian dan bahan yang diperlukan semasa proses pembuatan dan bila ia diperlukan. . Manufacturing resource planning (MRP ll) menggabungkan MRP dengan penjadualan penerbitan.   Computer-integrated manufacturing (CIM) menggabungkan sisitem CAD dan CAM. persekitaran ini mempunyai model rangkaian yang kurang baik dan memberikan tekanan yang sangat besar ke atas keperluan perhubungan dan pengurusan rangkaian. dimensi pengurusan proses boleh menggunakan lebih banyak sumber berbanding projek itu sendiri. Logistik Pembelian menentukan pembekal yang lebih baik dan mewujudkan tempahan pembelian.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Proses perniagaan dianggotai secara tidak tetap dan juga dalam kumpulan yang berselerak. bekerjasama dan menguruskan perkongsian tugasan dengan cara yang bersepadu.

work in process (WIP). surat menyurat dan juga publisiti lain. Ramalan kewangan adalah untuk ramalan jualan jangka masa yang lebih panjang. penerimaan.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN   Inventori bahan mentah selapeas ianya dihantar. Penggunaan jentera jualan menyediakan pelanggan. perbelanjaan dan pembayaran gaji pekerja.    Bil invois yang dihantar dan pembayaran yang telah langsai. Maklumat kajian analisis pasaran mengenai pengguna dan pruduk dikumpulkan untuk mengenalpasti trend dan pendapat mengenai produk dan perkhidmatan semasa. Pengawasan belanjawan perbezaan jangka pendek antara ramalan dan pencapaian.  Kelebihan pengurusan membolehkan pekerja mendapat program faedah tambahanseperti insurans dan penjagaan anak-anak.jualan terbaik dan paling teruk. . Sistem inventory kemahiran mengekalkan kemahiran pekerja dan menyesuaikan pekerja dengan pekerjaan yang betul. Analisis jualan menentukan item yang dijual dengan baik ataupun kurang dijual. Sumber manusia   Analisis penilaian pencapaian pekerja terhadap tugas.    Jualan meramal projek jualan pada masa akan datang. perbelanjaan dan maklumat-maklumat perakaunan yang lain. perkhidmatan dan menyokong maklumat. dan maklumat penting yang lain mengenai jualan. dan produk siap yang dihasilkan mereka. Kewangan Lejar umum yang mengndungi pembayaran. Pemasaran   Pengiklanan menyediakan iklan.

menganalisis atau mengubah data yang berhubung dengan langkah kerja yang spesifik dan disiplin. ketepatan. lengkap. Salah satu cabaran ialah untuk malaksanakan prinsip asas yang wujud dalam dunia fizikal kepada rangka kerja tidak berstruktur kepada dunia sebenar – untuk mewujudkan proses yang selari. . Sistem perancangan : aturan pengeluaran untuk suatu tempoh masa termasuk penjadualan personel dan keperluan bahan mentah. mencubanya (jika pakaian) atau duduk di atasnya (jika ianya sofa) sebelum membuat keputusan untuk membelinya? Peruncit menghadapi pelbagai cabaran dalam usaha untuk menjalankannya melalui internet. Untuk menguruskannya secara lebih berkesan. pembekal dan juga pelanggan. Kebiasaannya.dan menjurus ke arah kebolehramalan dan kebolehpercayaan yang diperlukan untuk ramalan yang tepat. meluas dan relevan) adalah pada masa dahulunya spesifik kepada suatu jabatan. Transaksi sebegini dilindungi oleh rangka kerja undang-undang. Sistem tersebut melepasi sempadan organisasi tunggal untuk mengitegrasi kontraktor. suatu kelas baru perisian integrasi enterprise telah dibina. merasa material dan tekstur atau keteguhannya.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN  Rekrut mempertimbangkan permohonan calon pekerja. PERUNCITAN Bolehkah imej nyata menggantikan kepuasan memilih produk. Kehadiran maklumat dan komunikasi yang kerap mewujudkan kolaborasi yang berkesan. Perisian yang menguruskan maklumat (contoh: memastikan kesepaduan. cukai dan perkara yang melibatkan kepercayaan. Rangkaian bertumbuh sebagai rakan kongsi perniagaan sebagaimana pepatah “don‟t work harder. Sebagai tambahan kepada isu seperti meningkatkan keyakinan pengguna terhadap imej digital dan meringkaskan proses pemulangan kerosakan atau barangan yang tidak dikehendaki. Pengukuran pencapaian : membandingkan pencapaian sebenar dengan perancangan. Ia memastikan standard dan mengurangkan kepelbagaian (ketidakseragaman). produk dan peralatan. arkitek kepada persekitaran peruncitan sebenar perlu mempertimbangkan keselamatan data dan hak peribadi pengguna. Perisian digunakan oleh individu atau kumpulan untuk mencipta. work smarter!”. sistem ini digubah dalam tiga bahagian :    Pengkalan data teknologi : perkongsian gedung yang mengandungi perincian dan spesifikasi semua bahan.

memuat turun fail dan memasukkan perisian yang dibeli. memilih. MASYARAKAT DAN TEKNOLOGI Dari sudut pandangan sosial. sama ada melalui internet mahupun kedai di sesuatu pusat dikawal melalui „encryption‟. Disebabkan oleh perbezaan yang terlalu jauh. Komunikasi sebegini bukan sahaja mungkin tetapi sangat terkenal terutamanya di antara mereka yang tidak pernah atau sukar untuk bertemu. Terdapat lima cara untuk menambah nilai maklumat : mengumpul maklumat. penciptaan teknologi adalah bergantung kepada undang-undang dan standard moral. Pelawat akan ditawarkan dengan tawaran dan insentif seperti perkhidmatan percuma. Perkembangan perdagangan elektronik yang sangat pantas bergantung kepada aplikasi berkesan teknologi dan juga amalan komersial yang baik. dan menggunakan pertimbangan yang baik mengenai pembayaran dengan kad kredit di web merupakan penyelesaian. menghalang email dari sumber yang tidak diketahui dibuka. mengsintesis dan mengedarkannya. tawaran diri untuk maklumat peribadi . memandangkan peniaga akan membuat profil pelanggan yang dirasakan boelh membantu mereka mencapai target dengan lebih berkesan. syarikat boleh mendapatkan maklumat yang tidak dapat diperolehi pada masa yang lepas. Secara nyatanya. email ugutan. ianya dapat mengenalpasti individu-indivudu yang memerlukan keyakinan yang tinggi dalam kesepaduan dan keselamatan sistem yang digunakan sebelum mereka memberikan data peribadi yang tepat kepada laman web tersebut. Maklumat peribadi boleh didapati secara autuomatik di laman web. Virus dalam fail. Menggunakan perisian anti-virus. Keseluruhan transaksi adalah dibuat dengan selamat kerana ejen penghantaran melaksanakan komunikasi selamat mereka sendiri dengan pelayar internet. sistem penghantaran digital. Kerahsiaan sesuatu maklumat peribadi. mengesahkan caj. Penyelesaian lain adalah lebih sistematik . tanpa pengguna perlu melakukan proses muat turun dan memasukkan perisian. Sebarang persekitaran komersial dibina berasaskan interaksi personal. Pelanggan bermula dengan memuat turun ejen penghantar syarikat. kecuaian sistem pentadbiran. laman web menambahkan lagi tekanan akibat maklumat yang berlebihan. Ejen tersebut menyegerakan penggunaan kad kredit dan maklumat peribadi. terutamanya melibatkan internet wujud dalam pelbagai bentuk. Oleh itu. lebih ramai orang yang mungkin ingin mengetahui keutamaan pembelian seseorang daripada kandungan email mereka. Memandangkan teknologi merupakan kos transaksi yang terendah.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Masalah keselamatan. Banyak interaksi bersemuka boleh dilakukan secara elektronik dan dalam jarak yang jauh pada masa sekarang. sebagai contoh. penghantaran elektronik perisian yang dibeli adalah dijamin. mengorganisasi. Secara umumnya. dan pelbagai kelemahan yang perlu dihadapi.

di suatu peringkat perincian yang tidak digambarkan dalam media tradisional. Kesan laman web dirasai secara nyata pada setiap sektor dalam masyarakat kita. Data peribadi yang dikumpul kebiasaannya dijual. dokumentasi) telah menjadi komoditi yang didagangkan dan suatu medium pertukaran. Sesetengah pihak menafikan selain kebaikan teknologi dan automasi. Tidak dapat disangkal kebenaran bahawa teknologi dan automasi mencipta peluang baru bagi menggantikan sistem yang lama. internet mempunyai pertukaran maklumat tradisi di mana maklumat tersebut ( contohnya: direka. ianya akan mejurus kepada penurunan peluang pekerjaan yang tidak dapat dielakkan. Adalah diharapkan bahawa apabila kerajaan sedar akan di mana dan bagaimana mencipta keuntungan.mereka akan lebih memandang jauh mengenai cukai dan pengedaran semula keuntungan yang dicipta oleh rangkaian digital global. peningkatan produktiviti.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN apabila mereka mendaftar sebagai ahli. kesepaduan atau perlaksanaannya. Adalah sangat penting bahawa ekonomi digital berasaskan pengetahuan dan pandangan terhadap kekayaan harus diubah. Memandangkan pengasasannya. tidak ada jalan untuk mengawal ketepatannya. Dari aspek kebimbangan kepada pengguna ialah setelah maklumat peribadi dimasukkan dalam aliran perdagangan ini. penyelesaian. . Pelayar laman web secara automatiknya akan mengikuti paten lawatan dan didedahkan dengan iklan.

Kandungan multimedia hak penerbitan World Wide Web Persidangan Java ISP‟s Telekom TV kabel Wireless Infrastruktur rangkaian Permesejan dan pengedaran maklumat EDI Ejen CORBA dan Standard untuk teknikal dokumen. protokol rangkaian. dan undang-undang dan persendirian keselamatan.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Aplikasi perdagangan elektronik Pemasaran dan pengiklanan online Membeli belah dari rumah Perkhidmatan kewangan Perusahaan Pengurusan rantaian pembekal Pengurusan projek Perkhidmatan perniagaan biasa Direktori „Authentication‟ „Encryption‟ Sistem pembayaran Polisi umum. Penyedia pekhidmatan .

ekonomi. ORGANISASI DAN PENGGUNA TEKNOLOGI EKONOMI DAN ORGANISASI PENGGUNA Persekitaran Teknologi . Memahami proses rancangan luar jangkaan dan matlamatnya.  HASIL PEMBELAJARAN 1. Memahami istilah kualiti perkhidmatan (quality of services).keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. 4. 5. Memahami ciri-ciri yang membezakan internet daripada jenis-jenis WAN yang lain. 6. organisasi dan Pengguna)  SINOPSIS Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran.  KERANGKA TAJUK-TAJUK PERSEKITARAN TEKNOLOGI. Memahami hubung kait antara transaksi dan juga aliran kerja. undang-undang perniagaan. 3.dagang ) . kewangan. EKONOMI.TAJUK 3 (E-Dagang: Persekitaran Teknologi. masa henti (downtime). 2. penilaian risiko dan analisis kesan perniagaan. Memahami hubungan antara kualiti perkhidmatan dan jenis rangkaian yang dipilih. perniagaan elektronik ( E. misi kritikal. Boleh menerangkan faedah dan kelemahan jenis-jenis rangkaian yang berbeza-beza.

yang mana mesti dikekalkan secara rahsia untuk beberapa tahun tertentu. Tidak lama lagi. Kunci kepada tandatangan digital yang menjadi pengikatan obligasi dari segi undang-undang. hampir semua pelaburan teknologi maklumat akan menjadi sebahagian daripada sistem-sistem komunikasi yang bersambungan. Dalam telekomunikasi. Pilihan-pilihan ini melibatkan pertukaran antara kelajuan. individu dan jabatan-jabatan kerajaan. Kesan kumulatif perdagangan elektronik adalah suatu keperluan untuk pengurusan maklumat yang teliti.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Pada masa lalu. laluan ini bertumpu kepada rangkaian komputer.   Pelan strategik korporat sebuah syarikat. Terdapat juga satu variasi yang luas dalam kepanjangan masa kemungkinan maklumat hendak dilindungi. menghubungkan perniagaan. dengan perbezaan ekonomi dan implikasi sulit. Pertimbangkan pandangan ini:  Dana elektronik memindahkan berjuta-juta atau malahan berbilion dolar.   Satu resipi atau formula produk yang proprietari. jaminan bagi kerahsiaan dan keutuhan data dan jaminan-jaminan Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . Satu pemahaman tentang perkara yang asas adalah perlu untuk pemahaman beberapa peranan-peranan perdagangan elektronik. boleh dilihat melalui rangkaian-rangkaian komputer. CCITT mendefinisikan kualiti perkhidmatan ( quality of service – QoS) sebagai “kesan kolektif prestasi perkhidmatan yang menentukan tahap kepuasan seorang pengguna bagi sesuatu perkhidmatan". Telekomunikasi menyediakan banyak contoh situasi di mana firma-firma dan individu-individu sanggup membayar satu premium untuk QoS: daya pemprosesan yang lebih tinggi. di mana sekuriti jangka pendek adalah penting tetapi pendedahan adalah singkat. Takrif ini dengan jelas boleh digunakan di sebalik persekitaran telekomunikasi. Maklumat sulit untuk seorang individu (keadaan perubatan. dan pilihan yang mesti dibuat tentang rangkaian teknologi. Hari ini. Kuantiti maklumat yang banyak. yang mesti dilindungi daripada penyalahgunaan kedua-dua dalaman dan luaran selagi mereka masih sahih. kebolehpercayaan dan kos. yang perlu untuk dilindungi sepanjang penggunaannya. kemajuan dalam telekomunikasi dan pengkomputeran diikuti dengan jelas pemisahan laluan evolusi. Hari ini. penilaian pekerjaan) yang mungkin perlu perlindungan bagi sepanjang hayat individu tersebut. kebanyakan bentuk maklumat boleh disimpan dan diproses secara elektronik.

Jika anda menelefon daripada rumah anda. siapakah yang anda akan hubungi? Rangkaian berkembang lebih bernilai kepada mana-mana seorang pengguna berkadaran dengan jumlah pengguna lain. selainnya adalah kekal. Jika anda menggunakan sebuah telefon berbayar (payphone). Rangkaian kawasan yang luas (Wide-area networks – WANs) secara umumnya adalah rangkaian client/server: ini bermakna sebuah komputer mengambil peranan Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . mempengaruhi pilihan satu rangkaian nilai tambah swasta (private value-added network . 4.VAN) mengatasi satu alternatif yang kurang mahal. Sistem pensuisan itu membenarkan mana-mana pengguna untuk berhubung dengan mana-mana pengguna lain di rangkaian itu. Setiap orang yang bersambungan kepada rangkaian tersebut mesti dikenalpasti secara unik (uniquely indentified). anda disambungkan buat sementara waktu kepada satu rangkaian daripada satu nombor yang digunakan oleh orang lain. Telefon-telefon individu disambungkan kepada satu sistem pensuisan perantara (intermediate switching system). setiap talian mempunyai satu nombor telefon yang unik. Rangkaian telefon juga menerangkan beberapa perkara penting lain tentang rangkaian komunikasi: 1. Dalam kes bagi rangkaian telefon. Sesetengah direktori mestilah wujud. sebagai contoh. setiap syarikat telefon bertanggungjawab untuk kod-kod kawasan dan nombor-nombor. diikuti oleh nombor sebenar. Kodkod negara datang daripada satu perjanjian antarabangsa dalam sesebuah negara. Terdapat satu sistem berkumpulan untuk mengatur tugasan nombor-nombor: kod negara dan kod kawasan atau bandar. Oleh itu. Beberapa sambungan boleh menjadi sementara.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN ketersediaan rangkaian adalah contoh-contoh bagi rangkaian parameter QoS yang boleh. 3. Syarikat-syarikat telefon menawarkan satu nombor khas untuk perkhidmatan direktori di kawasan yang mereka bertanggungjawab. Network Infrastructure and Performance (Infrastruktur Rangkaian Dan Prestasi) Jika anda hanya ada telefon di dunia. atau malahan merentasi rangkaian tersebut. yang merekod tugasan nombor kepada menusia. 5. satu telefon rumah yang bersambungan kepada satu rangkaian dengan satu wayar fizikal boleh menghubungi satu telefon selular di satu rangkaian yang dikendalikan oleh syarikat lain. 2. anda sentiasa disambungkan daripada nombor yang sama.

internet menyediakan satu saluran komunikasi yang mudah antara rangkaian-rangkaian. pemprosesan atau akses untuk alat peranti lain seperti pencetak. Cara mereka di bawa dari satu sumber kepada satu destinasi bergantung kepada infrastruktur rangkaian (network infrastructure): Titik pengantara (intermediate points) bergantung kepada perkhidmatan direktori (directory services) untuk mencari laluan terbaik supaya mesej dapat meneruskan perjalanannya dari sumber tersebut ke destinasinya. dengan sedikit jaminan-jaminan QoS. Rangkaian lain adalah sambungan berorientasi (connection-oriented) yang bermaksud bahawa Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . Satu mesej dipecahkan kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil. dan amnya diukur oleh jumlah data yang boleh dipindahkan dalam satu jangka masa yang diberikan (bit per saat. Ia mungkin kelihatan jelas untuk menyatakan bahawa server menawarkan “perkhidmatan" kepada client. dan bagaimana kecepatan rangkaian beroperasi. Jalur lebar (bandwidth) merujuk kepada keupayaan saluran komunikasi. dan setiap paket yang membentuk mesej mengandungi alamat penghalaan (routing address). menamakan (naming) adalah satu fungsi pengurusan yang memerlukan kerjasama antara penyedia perkhidmatan di satu skala global. sebagai contoh). Sambungan yang lebih cepat mempunyai jalur lebar yang lebih tinggi dan umumnya lebih mahal kerana mereka memerlukan lebih banyak teknologi canggih. seperti satu sampul surat dalam sistem pos. Tiga ciri-ciri utama yang membezakan Internet daripada jenisjenis WAN yang lain. Internet. dipanggil paket (packets). sebagai contoh. Aspek yang amnya merupakan yang paling menarik kepada pengguna adalah perkhidmatan antara muka yang menjelaskan apa yang rangkaian boleh sediakan.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN sebagai “client" dan peranan lain sebagai “server". perkhidmatan yang ditawarkan mungkin adalah penyimpanan data. Seperti yang telah diterangkan dalam sistem telefon. Pembangunan Internet merupakan contoh pemisahan perkhidmatan daripada kemudahan. Jaringan lain (terutamanya VANs) boleh menggunakan satu set lengkap dawai-dawai yang sulit. Clients dan servers berkomunikasi antara satu sama lain dengan memindahkan mesej di sepanjang beberapa sambungan fizikal. Direktori berfungsi kerana setiap titik akhir (atau nod) di rangkaian itu telah diberikan satu pengecam unik. komunikasi satelit ataupun gabungan kedua-duanya. Seperti satu keterbukaan (open). menggunakan sistem telefon untuk menyediakan sambungan ini. Mesej-mesej bertukar-tukar oleh clients dan servers yang mungkin besar atau kecil. rangkaian awam. Internet adalah:  Connectionless: tiada sambungan yang selanjar (continuous) antara client dan server.

Lain-lain WANs adalah lebih dipercayai daripada Internet. dalam keadaan yang baik. penjual-penjual. Satu rangkaian sulit maya (virtual private network – VPN) sebagai contoh. sebagai contoh.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN rangkaian itu menyediakan satu sambungan selanjar daripada satu poin kepada yang lain. Pihak syarikat menjangkakan tahap perkhidmatan akan bimbang internet tidak menawarkan jaminan-jaminan seumpamanya. stateless dan best-effort adalah (seperti yang anda mungkin agak) tidak boleh dipercayai (unreliable). Mission-Critical Networks (Rangkaian Misi-Kritikal) Rangkaian-rangkaian hari ini adalah semakin misi kritikal. Mereka telah menjadi lebuh raya elektronik untuk memindahkan maklumat (lalu lalang) antara sebuah organisasi pemegang saham: pembeli-pembeli.  Best-effort: sistem tidak menawarkan jaminan-jaminan mesej akan dihantar – ia akan melakukan yang terbaik tetapi jika client atau server tidak dapat dicapai (terputus daripada rangkaian. permintaan ini diminta semula supaya servis akan mengembalikan semula maklumat yang diperlukan. Jika mana-mana poin dalam rangkaian kehilangan arah kerana satu kegagalan sementara.  Stateless: setiap mesej berdiri sendiri. Tiada cara untuk mereka mengetahui jika mesej itu tiba. Selain daripada membina mekanisme-mekanisme yang kompleks untuk memastikan bahawa sebarang kesilapan dalam rangkaian dapat dikesan dan diperbetulkan. Pembekalpembekal (providers) bagi VANs yang dikawal ketat mempunyai keyakinan dan pengalaman maklumat penting itu akan tiba pada destinasinya. Istilah global untuk satu rangkaian ialah connectionless. Dengan kata lain. atau tiada laluan tersedia) paket-paket itu akan dibuang. seperti dijadualkan. penghujung nod boleh mengulangi permintaan servis (service requests) mereka secara berkala. kerana mereka menawarkan ciri-ciri yang memperbetulkan kelemahan-kelemahan ini. menggunakan teknologi penghalaan yang lebih kompleks untuk menyediakan satu sambungan berorientasikan infrastruktur. yang kekal 'hidup' sehingga anda menggantungnya. Kedua-dua client dan server hanya “membuang" mesej-mesej mereka kepada rangkaian dan menunggu satu respon. pembekal-pembekal dan rakan Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . internet hanya cuba untuk menjejaki siri paket-paket yang membentuk satu mesej tunggal dan mengumpulkan mereka apabila semua bahagian itu telah tiba.

Ia menganggap bahawa semua lalu lintas perlu untuk sampai ke destinasinya. trafik yang kritikal perlu diberikan keutamaan melebihi trafik lain. Pertukaran maklumat termasuklah pesanan-pesanan. Tidak dapat dielakkan. kita perlu memastikan keutamaan-keutamaan yang munasabah yang boleh dikenakan ke atas aliran trafik rangkaian (flow of network traffic). Ini memerlukan kebolehan untuk mengenalpasti kelas-kelas lalu lintas dan pengguna. perkhidmatan dan sokongan. audio dan video. bayaran-bayaran. dan berkongsi imej-imej perubatan untuk bekerjasama tentang diagnos-diagnos yang kompleks. rekaan-rekaan. keupayaan rangkaian mungkin boleh ditambah dengan cepat dan dengan murah seperti yang diperlukan.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN kongsi. Apabila kita semakin bergantung kepada rangkaian-rangkaian ini untuk menguruskan perniagaan. mempersembahkan maklumat video kepada pelabur kewangan untuk mempengaruhi keputusan pelaburan. bagaimanapun. Satu rangkaian yang boleh memberikan jaminan-jaminan kualiti perkhidmatan (quality of service . Ini membenarkan satu takrif jenis lalu lintas yang bersesuaian untuk satu kelas perkhidmatan tertentu (sebagai contoh. rancangan dan apa-apa jenis maklumat lagi. kejayaan perniagaan adalah membahayakan jika prestasi yang cukup tidak meyakinkan. Tetapi sementara itu mungkin suatu hari nanti piawaian telekomunikasi boleh dilaksanakan. hubungan antara pemegang saham boleh ditingkatkan melalui hubunganhubungan yang menyediakan prestasi yang mencukupi – atau dijejaskan oleh prestasi yang tidak mencukupi. sebagai contoh.QoS) mempunyai mekanisme-mekanisme untuk membuat undangundang berasaskan keputusan tentang bagaimana lalu lintas yang melalui merentasi rangkaian. biasanya terdapat satu kelewatan besar (considerable delay) antara keupayaan masa rangkaian tambahan yang diarahkan dan masa ia menjadi boleh tersedia. Tidak mengira sama ada pertukaran melibatkan teks mudah. bagi masa untuk beban berat. Ia menunjukkan satu anjakan daripada satu rangkaian pasif yang melayan semua lalu lintas secara sama Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . menyokong wakil-wakil perkhidmatan pelanggan. dan dunia sebenar mengenakan had-had kepada jalur lebar. Dalam satu dunia yang ideal. serta teknologi untuk mengenakan keutamaan-keutamaan dan peraturan-peraturan pada lalu lintas. Dalam kes-kes tersebut. keupayaan rangkaian dan bajet. “lalu lintas daripada rakan perniagaan") dan dasar-dasar yang berkaitan dengan kelas perkhidmatan (“lalu lintas daripada rakan perniagaan mendapat keutamaan tertinggi melalui rangkaian"). atau campuran dokumen-dokumen yang menggabungkan imej-imej. Perkhidmatan rangkaian kritikal juga merangkumi. pertanyaan-pertanyaan. sesetengah lalu lintas akan menjadi lebih penting dari yang lain. menyediakan akses untuk data gudang bagi sokongan pemasaran masa nyata (realtime).

Kebanyakan rangkaian yang dapat memberikan kualiti jaminan-jaminan perkhidmatan mempunyai mekanisme-mekanisme untuk membuat undang-undang berasaskan keputusan tentang bagaimana lalu lintas yang melalui merentasi rangkaian. Bagaimanapun. Terdapat syarikat lain yang bergabung dengan kuasa-kuasa lain untuk mendapatkan perlindungan VANs. Jenis ini adalah berhakcipta tetapi bukan rahsia. Industri automotif ANX. Pemilik sanggup untuk menyediakannya.  Data Rahsia (Secret Data). Pemimpin-pemimpin industri telah bersetuju tentang satu struktur pengurusan dan peraturan perniagaan untuk memastikan rangkaian Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . tetapi mahukan bayaran bagi penggunaannya. data seumpama ini harus dilindungi daripada diusik tanpa kebenaran atau pengubahsuaian.  Data Sulit (Confidential Data). Data seumpama ini termasuklah nombor akaun bank dan fail-fail kakitangan. Kewujudan sebenar bagi data jenis ini adalah rahsia dan mesti disimpan rahsia pada setiap masa. sebagai contoh. Beberapa kategori-kategori umum data boleh diidentifikasi: and Network Choice (Pengurusan Rangkaian Dan  Data Awam (Public Data). satu rangkaian yang terjamin mempunyai mekanisme-mekanisme untuk mengawal akses kepada data. keselamatan perlulah diperketatkan.  Data Hak Cipta (Copyright Data). Untuk meningkatkan hasil pendapatan. Keperluan-keperluan ini bukan ditentukan oleh protokol-protokol egalitarian Internet tradisional. Network Management Rangkaian Pilihan) Pihak syarikat juga memerlukan jaminan agar data mereka kekal selamat. Data jenis ini tidak mempunyai sekatan keselamatan dan mungkin digunakan oleh sesiapa sahaj. Produk penyulitan yang canggih (sophisticated encryption products) dan firewalls digunakan oleh sesetengah syarikat untuk melindungi kerahsiaan dan memastikan keselamatan transaksi-transaksi internet. Data jenis ini mengandungi isi yang sulit. Ia adalah perlu untuk memantau dan log semua akses dan percubaan akses kepada data rahsia. akan menyediakan rakan dagangannya dengan satu rangkaian terjamin untuk perdagangan elektronik dan pemindahan data.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN kepada satu rangkaian pintar (intelligent network) yang mengenakan peraturanperaturan pengurusan kepada lalu lintas yang dibawa. tetapi kewujudan data adalah bukan suatu rahsia.

isu-isu pengurusan dan kawalan juga turut penting apabila rangkaian semakin berkembang. adalah satu syarat bagi penyertaan dalam ANX. Internet semakin berkembang dengan satu model kawalan yang sangat terpencar (decentralized). Satu persoalan yang penting untuk masa hadapan adalah meningkatkan pengurusan dan operasi Internet. Bagaimanapun. termasuklah boleh menerima penggunaan dasar-dasar dan tahap keselamatan rangkaian. Sebagai contoh. tiada satu entiti tunggal yang bertanggungjawab untuk memastikan satu mesej yang meninggalkan satu poin dan akan tiba tanpa terjejas di poin yang lain. penyelenggaraan. terdapat mereka yang percaya bahawa perubahan-perubahan diperlukan dalam pendekatan untuk pengurusan internet dan kawalan. apabila internet semakin berkembang. Terdapat sejumlah besar pertukaran penamaan. kebolehpercayaan dan keselamatan. apabila ia membenarkan rangkaian untuk berkembang di dalam satu cara yang sangat berautonomi. kawalan mesti memastikan mesej-mesej tidak dihantar kepada pihak yang salah dan mesej-mesej yang tidak dapat disampaikan dikembalikan kepada pengirimnya. Model ini merupakan sebahagian daripada kejayaan awal bagi Internet. Tidak ada titik tengah bagi pengawasan atau pentadbiran. Penerimaan satu set umum amalan perniagaan. Potensi untuk kegagalan seperti ini semakin besar apabila jumlah rangkaian dan manusia terlibat semakin meningkat. pada masa yang sama. tanpa kehilangan fleksibiliti asas yang telah menjadikan ia berjaya. Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . rangkaian awam yang menyambungkan banyak rangkaian yang saling berkaitan dan lebih kecil dan penyedia-penyedia perkhidmatan. dan butiran pampasan penyedia perkhidmatan yang terlibat dalam menyokong rangkaian berasaskan perkhidmatan.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN mendapat keperluan-keperluan prestasi. Bagaimanapun. Disebabkan ia adalah terbuka. jangkaan-jangkaan bagi kualiti dan kestabilan perkhidmatan meningkat.

Jika anda benar-benar sakit. Para doktor boleh memeriksa pesakit-pesakit merentasi negeri atau merentasi dunia dengan televisyen dua hala. Jenis teleperubatan tersebut masih dalam peringkat percubaan. Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . tetapi jika anda hanya rasa tidak sihat. stetoskop elektronik dan pemancaran Sinar X jarak jauh. anda akan pergi menemui seorang doktor.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Teleperubatan adalah sebuah perniagaan yang sangat memerlukan keselamatan dan integriti. anda mungkin hanya menelefon dan berjumpa dengan doktor pada satu sistem video interaktif. pada dasarnya. dan menekankan beberapa isu yang perlu dihadapi. Teleperubatan akhirnya boleh membawa semula cara lama panggilan dari rumah. Aplikasi-aplikasi teleperubatan yang lain sudah pun digunakan.

boleh membawa idea mengurus penjagaan kesihatan kepada satu tahap baru. Pembangunan garis panduan internet-ready. ITU mentakrifkan apa yang kini dipertimbangkan. set tradisional pengurusan perkhidmatan rangkaian: pengurusan kerosakan/kesalahan. latihan-latihan diagnostik. perlaksanaan preskripsi secara dalam talian masih belum berkembang. pengurusan tatarajah (konfigurasi). senarai semak dan templat lengkap dengan pelbagai maklumat. kajian kes dan perbincangan dan perbahasan. sementara itu juga menangkatkan beberapa persoalan rumit privasi pesakit dan psikologi. Membina satu tapak farmasi memerlukan komitmen kepada keselamatan dan infrastruktur keselamatan dan infrastruktur perkhidmatan pelanggan yang serupa kepada reka bentuk yang dibangunkan oleh ahli pembrokeran dalam talian. koleksi entiti-entiti yang longgar kepada satu rangkaian kualiti sistem telefon yang terurus. Trend tersebut adalah satu pertumbuhan meningkat aktivisme dan kepenggunaan pesakit. Data yang dikongsi adalah sensitig apabila maklumat diagih-agihkan dari satu tapak perkhidmatan kewangan. Apa yang merumitkan lagi perbahasan adalah penyedia perkhidmatan yang menawarkan laluan percuma kepada individu sebagai balasan kepada pendedahan untuk tajaan pengiklanan. Terdapat orang lain bagi membantu penyelidikan perubatan. dengan penulisan yang banyak – atau megabait – artikel perubatan yang sangat teknikal bertujuan untuk pengguna-pengguna serta ahli perubatan profesional bagi memenuhi kedua-dua kandungan dan kaedah mencari. bebas. Satu isu yang menerima perhatian yang banyak adalah harga dan kos penemuan. perakaunan. prestasi dan keselamatan. Walaupun sesetengah syarikat telah membawa langkah-langkah untuk membina apothecaries maya. seperti membekalkan interaksi data ubat di Internet.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Sekumpulan ahli perniagaan menawarkan aplikasi-aplikasi bagi keperluan pesakit dan doktor. Pada tahun 1992. Satu perbahasan tentang penggunaan yang sesuai bagi penggunaan berasaskan penentuan harga lawan pembayaran ke atas satu langganan atau bayaran tetap asas. Walaupun preskripsi pesanan mel pernah mendapat peratusan yang signifikan bagi perbelanjaan wang pada preskripsi ubat pada setiap tahun. Kemajuan dalam bahagian ini adalah perlu bagi Internet untuk berevolusi daripada sesuatu yang kelam-kabut. Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . dan isu-isu liabiliti adalah sama berat. hanya sedikit jika mana-mana berkemampuan memberi kuasa pesanan baru dan isi dan menjejaki preskripsi menggunakan maklumat yang disiarkan di internet.

satu penunjuk nilai relatif keutamaan unsur itu kepada perniagaan. penyelesaian-penyelesaian standard di luar rak ke atas internet awam adalah sesuatu yang memuaskan. satu penyedia perkhidmatan rangkaian tunggal bertanggungjawab untuk menyelesaikannya.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Secara keseluruhannya. pemilik setiap aktiviti perniagaan perlu mengenal pasti sistemsistem yang kritikal dan maklumat. satu kriteria keputusan utama menjadi kualiti tahap perkhidmatan yang diperlukan. bertanggungjawab kepada operasi harian yang sedang dijalankan. penyelesaian-penyelesaian khusus bersama dengan peraturan-peraturan eksplisit dan prosedur-prosedur operasi mungkin jawapannya. Ini bertindak seperti satu pemberat untuk aktiviti. Ia mengandungi beberapa langkah:  Pertama. Aktiviti-aktiviti perniagaan adalah proses-proses dan fungsi-fungsi ditawarkan pengeluaran kepada yang menerangkan perkhidmatan Pemilik yang aktiviti pelanggan-pelanggan. satu tempoh masa henti yang boleh Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . Business Impact Analysis dijalankan untuk mengenalpasti fungsi-fungsi perniagaan kritikal. hari. syarikat-syarikat mencari alternatif-alternatif paling sesuai untuk keperluan-keperluan perniagaan mereka yang segera. Oleh sebab kebanyakan aktiviti adalah berkitaran. dan sebagainya. dan setiap sistem yang berurusan dengan maklumat yang sensitif.) untuk setiap sistem yang bergantung kepada suatu aktiviti perniagaan. Dengan VANs. minggu.  Langkah ketiga adalah untuk menganggarkan satu tempoh masa henti (downtime period) yang boleh diterima (jam. Bagi lain-lain.  Kedua. ia juga adalah penting untuk mengenal pasti mana-mana sistem-sistem yang mengandungi maklumat yang sensitif atau sulit. Sistem-sistem kritikal adalah aplikasi-aplikasi yang dikomputerkan atau proses-proses manual yang perlu ditempatkan untuk menyokong aktiviti perniagaan yang kritikal. Bagi sesetengah syarikat. Beberapa syarikat lain akan bergantung kepada extranets. Contingency Planning (Rancangan Luar Jangkaan) Oleh sebab rangkaian berasaskan aplikasi menjadi semakin misi kritikal. jika sebarang permasalahan timbul. Sesetengah lain pula menggunakan internet untuk membeli bahanbahan nilai lebih rendah sementara menyimpan pembelian nilai tinggi di VAN. atau rangkaian swasta maya. Pada ketika ini. yang menghadkan akses kepada sesetengah set perniagaan pra-layak dan rakan mereka. kenal pasti aktiviti-aktiviti perniagaan yang kritikal dan pemilik aktiviti.

RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN diterima mungkin berbeza bergantung kepada masa dalam setahun apabila satu outage mungkin berlaku. bagi kebanyakan organisasi. Lebih buruk lagi. menentukan magnitud mereka dan mengenal pasti perlindungan. pengurus-pengurus seharusnya bermula dengan suatu senario yang mencirikan tarikh dan masa bagi outage.150 seminit untuk satu rangkaian jualan tiket telefon. aplikasi-aplikasi. kesan kerosakan kepada pusat telefon menukarkan kelengkapan atau kemudahan pengumpulan data kritikal juga perlu dipertimbangkan Untuk mengira kehilangan produktiviti dan hasil pendapatan yang berpunca daripada masa henti (downtime). dan sepanjang masa tersebut kebanyakan pengguna tidak produktif sepenuhnya. aplikasi-aplikasi perniagaan dan pengguna. Para penganalisis umumnya menganggap satu kes senario terburuk semasa mempertimbangkan persoalan ini. kerosakan ini akan menelan belanja $8. outage mungkin menelan belanja sebanyak $400.500 seminit. pengurusan data. Jika bahagian agensi pelancongan yang sama biasanya menempah $100.000. pengecaman pengguna dan kakitangan. katakan bahawa satu server untuk 100 orang pengguna rosak di satu agensi pelancongan yang besar. Dengan setiap pengguna menghasilkan $20 sejam.000 bernilai sejam tempahan. Ia juga adalah bernilai sama ada pengguna boleh melakukan sebarang kerja semasa outage. Mengira kos produktiviti yang hilang adalah satu perkara mendarabkan tempoh dan bilangan pengguna yang terjejas dengan purata gaji pengguna. Kos-kos amat berbeza dengan persekitaran pengkomputeran. Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . Mereka yang tidak suka kepada malapetaka ini memanggil proses ini rancangan luar jangkaan. Bahagian-bahagian yang seharusnya diliputi termasuklah servers. Malapetakamalapetaka ini tidak terhad kepada mereka yang memberi kesan secara langsung kepada kemudahan organisasi.  Akhirnya. ia adalah kehilangan pendapatan langsung. tetapi maknanya adalah sama: mesti ada satu pelan untuk mengembalikan perkhidmatan dalam keadaan malapetaka utama. Sebagai contoh. Sebagai contoh. rangkaian operasi-operasi dan pentadbiran. Ia mengambil masa empat jam bagi memulihkan rangkaian. jenisnya dan tempoh dan bilangan pengguna yang terjejas.000 kepada agensi pelancongan tersebut dalam perbelanjaan sahaja. pemilik aktiviti dan pengurus sistem dapat mengenal pasti risiko-risiko. seperti berlawanan dengan $1. penyelidikan pasaran menunjukkan bahawa masa henti rangkaian pada satu firma pembrokeran boleh engakibatkan kos $107.

RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Lebihan (terutama sekali dalam hubungan komunikasi dan bekalan tenaga) umumnya dilihat seperti jawapan. Satu alternatif memproses tapak untuk sistem-sistem misi kritikal seharusnya wujud, dan bukan dalam bangunan yang sama. Sesetengah organisasi menggerakkan sistem-sistem fungsian legasi kepada satu alternatif memproses tapak; orang lain membuat perjanjian-perjanjian timbal balas sandar (backup agreements) dengan pengguna yang dipadankan. Kesan kepada keupayaan perancangan adalah jelas. Storan data sandar (backup) di luar tapak turut dianggap bijak, kedua-duanya untuk perancangan malapetaka dan tujuan keselamatan.

Perbincangan

1. Huraikan ciri-ciri yang membezakan internet daripada jenis-jenis WAN yang lain. 2. Huraikan dalam ayat anda sendiri bagaimana maklumat dipindahkan melalui Internet, WAN dan VAN. Apakah perkara-perkara yang harus

dipertimbangkan oleh syarikat-syarikat ketika membuat keputusan terhadap jenis rangkaian yang paling sesuai untuk keperluan mereka? 3. Mengapa rancangan luar jangkaan adalah penting? Huraikan dengan terperinci konsep dan langkah-langkah yang terlibat.

Persekitaran ekonomi dan organisasi
Kitaran pengeluaran melibatkan pemerolehan bahan-bahan mentah atau komponenkomponen, dan menghasilkannya kepada satu produk yang boleh diterima kepada seseorang pelanggan. Setiap langkah dalam kitaran pengeluaran akan menambah nilai sesuatu bahan mentah yang asal. Menjelaskan tentang sesuatu firma memilih untuk membeli komponen-komponen atau perkhidmatan-perkhidmatan dalam pasaran

terbuka, atau untuk mengeluarkan mereka in-house, merupakan satu soalan tradisional bagi sosiologi ekonomi dan organisasi. Satu senarai unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan untuk membuat dan menjual satu majalah berita, sebagai contoh, termasuklah: laporan; penulisan; penyuntingan; gambar-gambar; tipografi; reka letak; kertas; percetakan; perkhidmatan langganan; label bungkusan; dan pengagihan fizikal. Sesebuah firma mestilah memutuskan untuk mengeluarkan setiap barangan atau perkhidmatannya sendiri, atau membelinya daripada pembekal. Kebanyakan majalah-majalah berita tidak memiliki
Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit

RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN kilang kertas atau percetakan akhbar, tetapi mereka mengupah editor-editor sebagai kakitangan bergaji. Mereka boleh mengarahkan kumpulan pemberita mereka untuk menulis sebuah cerita, mencetak semula sebuah cerita daripada satu wire-service, atau mereka mungkin mentauliahkan seseorang daripada seorang pekerja bebas. Gambargambar pula mungkin didapati daripada jurufoto mereka sendiri, atau mereka mungkin membelinya daripada stock house. Tinggalkan sebentar faktor-faktor sosial yang berpotensi seperti nepotisme, fahaman perlindungan dan tindakan pengakuan, dua faktor terpenting dalam menerangkan keputusan “make-or-buy" adalah (a) pengaruh sikap oportunis

(opportunistic behaviour) firma lain dan (b) kos urus niaga (transaksi). Penjual mungkin akan mengambil kesempatan (cth. menaikkan harga lebih tinggi daripada sepatutnya) apabila mereka menyedari bahawa pengguna bergantung kepada sesuatu barang tersebut dan tidak mudah mendapatkannya di tempat lain. Sebuah syarikat boleh dipengaruhi (vulnerable) untuk bersikap oportunis disebabkan beberapa keadaan:

 

Ketentuan tapak (Site specificity): produk (cth. bahan-bahan mentah) hanya boleh didapati di suatu tapak tertentu. Ketentuan aset fizikal (Physical asset specificity): produk tersebut tidak boleh digunakan untuk perkara lain, dan sebab itu adalah ia hanya berguna kepada seseorang pelanggan.

  

Ketentuan aset manusia (Human asset specificity): kemahiran tertentu diperlukan untuk mengeluarkan atau menggunakan sesuatu produk. Ketentuan masa (Time specificity): produk hanya berguna bagi suatu tempoh masa tertentu (cth. ia akan rosak). Kerumitan produk (Product complexity): maklumat tentang produk adalah kompleks. Pelanggan menghadapi kesukaran memperincikan apa yang mereka mahu dan mencari melalui alternatif-alternatif bagi mencari pembekal terbaik.

Bagi pembeli, masa dan sumber yang terlibat dalam menetapkan pembekalpembekal yang berpotensi dan menilai penawaran produk mereka melibatkan satu kos ketara. Begitu juga dengan penjual, mereka mesti mengiklankan produk-produk mereka, dan menyediakan maklumat tentang kos-kos penghantaran dan ketersediaan (boleh didapati apabila diperlukan). Mendapatkan dan menilai maklumat adalah lebih sukar (oleh itu, lebih belanja) apabila terdapat banyak pembekal-pembekal yang berpotensi;
Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit

RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN apabila pembekal-pembekal terpisah secara geografi; apabila terdapat banyak produk yang setanding dalam industri itu; dan apabila harga atau produk berubah dengan cepat. Di sebalik kos mencari produk dan pembekal-pembekal yang bersesuaian, firmafirma mempunyai tambahan kos urus niaga (transaction costs) apabila mereka menentukan kontrak-kontrak, menguatkuasakan kontrak-kontrak dan mengendalikan penyelesaian kewangan. Apabila satu urus niaga telah dipersetujui, pelanggan itu perlu untuk memastikan pembekal-pembekal memahami syarat-syarat bagi kontrak (sebagai contoh, jadual penghantaran dan kawalan kualiti). Apabila barang-barang tersebut telah dihantar, pelanggan perlu menerima satu invois dan pembekal perlu dibayar. Pemantauan, urusan bil dan pembayaran untuk sejumlah besar pelanggan dan pembekal boleh menjadi mahal.

Market and Hierarchies (Pasaran Dan Hierarki-hierarki) Pasaran (Markets) adalah bermaksud memudahkan urus niaga antara pembeli-pembeli dan pembekal-pembekal. Hierarki-hierarki (Hierarchies) merupakan perhubungan pembekal-pelanggan yang bertahan lama, diselaraskan oleh pengurusan lebih dari kuasa pasaran (market forces). Semasa satu mekanisme pasaran bekerja, pembeli membeli daripada manamana pembekal yang menawarkan kombinasi sifat terbaik seperti harga, kuantiti yang boleh didapati, piawaian kualiti, jadual penghantaran, dan sebagainya. Perhubungan antara pembeli dan penjual adalah singkat, pembelian ditamatkan dengan satu urus niaga oleh transaksi asas. Di bawah satu mekanisme berhierarki, seorang pembeli tidak memilih daripada antara banyak penjual yang berpotensi, tetapi sebaliknya memperoleh barangan dan perkhidmatan daripada sebuah pembekal yang ditentukan. Pada dasarnya, firma tersebut memilih sebuah pembekal bagi sejumlah urus niaga, dan hubungan mereka ditentukan dalam satu perjanjian. Dalam suatu persekitaran pasaran, pelanggan boleh meninjau untuk

mendapatkan gabungan harga yang terbaik, kualiti atau lain-lain sifat yang diinginkan. Oleh sebab persaingan antara pembekal-pembekal mewujudkan pelbagai pilihan, pembeli tidak perlu mengadakan tebusan untuk sikap oportunis pembekal. Kebanyakan ahli ekonomi percaya bahawa pasaran secara umumnya merupakan mekanismemekanisme yang lebih efisien untuk pembelian daripada hierarki-hierarki. Hierarki-hierarki terbentuk apabila kos urus niaga adalah tinggi, bekalan-bekalan mestilah dijamin, dan/atau pembekal-pembekal tidak cukup kompetitif untuk
Sulit

Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM

Sebaliknya. pembeli-pembeli mencari penjual-penjual. sepuluh digit ISBN boleh menerangkan sesuatu buku disebabkan teknologi maklumat yang diaplikasikan. Program-program perbandingan yang pintar boleh meningkatkan bilangan bagi alternatif-alternatif serta kualiti alternatif terakhir yang dipilih. Mengekalkan kestabilan. di samping mengurangkan kos proses pemilihan. muzik. hubungan jangka panjang antara pembeli dan penjual dapat mengurangkan kos urus niaga. Firma-firma mungkin cenderung untuk membina hubungan pasaran dengan rakan dagangan mereka apabila mereka menggunakan rangkaian-rangkaian untuk mengurangkan kos-kos pencarian. beberapa perkhidmatan wujud yang menghubungkan pembeli dan penjual yang berbeza melalui perkongsian sumber maklumat (seperti satu pangkalan data berpusat yang diselenggara atau Jaringan Sejagat terpencar) dan menyediakan alat-alat untuk mencari data. bagi beberapa tujuan. Perundingan suatu kontrak yang meliputi pelbagai urus niaga mengimbangi kos carian (search costs). Ciri-ciri Utama Sifat Skop Komunikasi Darjah fleksibiliti Kekuatan hubungan Pasaran Bebas Urus niaga tunggal Rundingan Tinggi Rendah Hierarki Bergantungan Satu siri urus niaga Rutin Rendah Sederhana kepada tinggi Electronic Markets (Pasaran-pasaran Elektronik) Dalam tempat di mana pasaran dijalankan. Mereka membantu pembeli-pembeli untuk menilai tawaran-tawaran pelbagai pembekal dengan cepat. Kemudahan rangkaian seperti perkhidmatan direktori memudahkan untuk mengesan sejumlah besar pembekal yang berpotensi. mereka boleh menggunakan rangkaianrangkaian ini bagi membangunkan sejumlah besar kumpulan pembekal. mudah dan murah. Teknologi maklumat boleh juga digunakan bagi mengurangkan kerumitan produk.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN menghadkan oportunisme. Dalam pasaran elektronik. Sebagai contoh. Menggunakan rangkaian elektronik untuk mengurangkan kos mencari barangan dan perkhidmatan yang bersesuaian disebut sebagai “kesan pembrokeran elektronik" (the electronic brokerage effect). Oleh sebab teknologi menjadikan firma-firma mudah untuk mencari melalui banyak kemungkinan. pemerihal piawai produk piawai dan teknik-teknik seumpama untuk fotograf. dan Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . dan video telah terbukti amat sukar untuk dibangunkan.

Rakan sepasangan (partners) disepadukan kepada satu takat yang ketara (significant) melalui penggunaan sistem maklumat dan rangkaian telekomunikasi. selalunya melebihi rangkaian komunikasi swasta (disebut value-added networks atau VANs). EDI adalah satu standard untuk menyusun dan menghantar maklumat antara komputer-komputer. Electronics Hierarchies (Hierarki-hierarki Elektronik) Firma-firma yang menggunakan rangkaian-rangkaian untuk mengurangkan kos integrasi membangunkan perhubungan berhierarki jangka masa panjang dengan rakan dagangan mereka. Mewujudkan perhubungan elektronik dengan pembekal-pembekal besar dan pelangganpelanggan membolehkan syarikat-syarikat untuk menghantar dan menerima pesanan belian. Perolehan rutin automatik juga bermaksud kakitangan perolehan mempunyai lebih masa untuk memfokuskan kepada perundingan meletakkan harga yang lebih baik dan membina hubungan dengan pembekal. Bekalan bersepadu yang berangkaian membantu untuk meminimakan inventori dan mengurangkan modal kerja dengan menambah darjah penglihatan peringkat stok. Satu contoh adalah seperti sistem pertukaran data elektronik (electronic data interchange – EDI) yang menyambungkan satu poin terminal jualan peruncit kepada sistem penghantaran pembekal mereka. mengurangkan kemungkinan peruncit kehabisan stok bagi barangan yang selalu dibeli. Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . mengenakan konstren yang ketat kepada penyelarasan organisasi. pemberitahuan invois dan pengiriman dengan lebih cepat. Keadah operasi ini juga disebut pengurusan inventori just-in-time (just-in-time inventory management – JIT).RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN menunjukkan sedikit kesetiaan kepada pembekal-pembekal tertentu melalui satu siri urus niaga.

Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . Mereka memberikan respon terlebih dahulu dengan memisahkan halangan-halangan organisasi dalaman yang semakin berkembang antara bahagian-bahagian reka bentuk. Tiada invois diperlukan. Jika barang-barang itu diterima. Padanan dibuat secara automatik. ia akan ditolak). Di bawah suatu sistem lama di Ford.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Dalam tahun 1980an. apabila jabatan pembelian (purchasing department) menulis satu pesanan belian. ia menghantar satu salinan penerimaan dokumen kepada akaun perlu dibayar jabatan dan kepada dok yang menerima. Kerani yang menerima akan menghantar salinan tersebut ke akaun perlu dibayar apabila barang-barang itu telah diterima. yang akan menerangkan akaun perlu dibayar dihantar kepada vendor. pembuatan dan jualan. Langkah kedua mereka adalah meningkatkan komunikasi dengan pembekal-pembekal utama. bilangan kali pusingan yang lebih rendah yang direalisasi oleh syarikat-syarikat Jepun menunjukkan syarikat-syarikat Amerika berhadapan dengan satu cabaran kompetitif yang serius. Jabatan perakaunan mengakhirinya dengan memadankan 14 data item antara pesanan belian. dan menggunakan kebanyakan daripada masanya untuk menyelesaikan yang tidak sepadan. seorang kerani akan memeriksa pangkalan data bagi melihat sama ada ianya bersesuaian dengan pesanan belian yang belum dibayar. rekod-rekod penerimaan. dan komputer menyediakan semakan. jabatan pembelian memulakan satu pesanan dengan memasukkan ia ke dalam sebuah pangkalan data on-line. Pendekatan ini memerlukan padanan tiga item – nombor bahagian. Apabila barangan sampai di dok penerima. dan vendor itu akan menghantar satu invois. kerani itu akan memasukkannya ke dalam pangkalan data (jika tidak. unit bagi ukuran. Kini. dan invois sebelum vendor boleh dibayar. kerana Ford telah bertanyakan kepada pembekal-pembekalnya untuk tidak menghantarnya. dan kod pembekal – antara pesanan belian dan rekod penerimaan.

dan mereka terpaksa membuat keputusan sama ada perlu atau tidak untuk menerima barangan. Tambahan pula. bagi simpanan melebihi $100 seunit. invois membentuk asas bagi sistem-sistem perakaunan mereka (sekurang-kurangnya satu pembekal Ford menyesuaikan diri dengan meneruskan mencetak invois. Vendor-vendor perlu menyesuaikan diri. dalam banyak kes. Kerani-kerani di dok penerima perlu belajar untuk menggunakan terminal komputer bagi memeriksa penghantaran. susut nilai. Simpanan dalam proses kos-kos (storan. pelaksanaan serentak JIT dan EDI merupakan suatu sebab kritikal bagi faedah yang menarik.26 setiap kenderaan. Aspek dapat dilihat adalah bermatlamatkan pasaran pengguna yang luas. Pada 1988.63 setiap kenderaan. Di Chrysler. kitaran masa pengeluaran) telah dianggarkan pada $62.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Perubahan-perubahan dalam proses pembelian bermakna satu pengagihan semula tanggungjawab yang radikal. tercetus idea bahawa terdapat satu aspek “dapat dilihat (visible)" dan satu aspek “tidak kelihatan (unvisible)" untuk perdagangan elektronik. faedah tidak nyata seperti kualiti produk juga adalah jelas. dan mereka dibuangkan). Chrysler mengeluarkan 2. tetapi sebaliknya menghantarnya kepada Ford. Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . manakala aspek tidak kelihatan pula meneruskan secara tertutup antara syarikat-syarikat dan tertumpu kepada pemprosesan urus niaga antara rakan perniagaan. Simpanan daripada persediaan dokumen elektronik dan penghantaran telah dianggarkan $38. Satu lagi contoh adalah integrasi sistem-sistem CAD/CAM antara satu reka bentuk cip komputer firma dan satu faundri silikon yang membenarkan pereka-pereka cip untuk memantau proses pembuatan dan mempunyai lebih kelonggaran dalam mengubah ciptaan mereka. The Commercial Transaction (Urus Niaga Komersil) Generalisasi pandangan ahli ekonomi tentang pasaran-pasaran dan hierarki-hierarki membawa kepada suatu kesimpulan pandangan bagi urus niaga dan dari situ.2 juta kenderaan dan mempunyai 17 juta transaksi-transaksi EDI dengan pelanggan-pelanggannya. Ejen-ejen pembelian perlu memikul tanggungjawab untuk memastikan data pembekal (seperti di mana untuk menghantar cek) adalah betul.

4. oportunisme dan gangguan di mana hierarki-hierarki menyebabkan keunggulan pasaran-pasaran sempurna ahli ekonomi: 1. Penemuan Prepurchase adalah penting dalam kedua-dua pasaran dan hierarki. Maklumat tentang produk dan syarat-syarat transaksi adalah perlu pada ketika ini. Model empat fasa boleh menerangkan tentang kos urus niaga. Membina infrastruktur ini memerlukan pelaburan dan pelaburan tidak dibuat tanpa prospek ganjaran sebagai balasan. Termasuk rundingan dengan pedagangpedagang untuk syarat-syarat yang sesuai seperti harga. menganalisis dan menyebarkan maklumat. Jurang antara pasaran sempurna ahli ekonomi dan dunia sebenar sudah jelas: akses kepada infrastruktur dan pulangan kepada pelaburan tidak akan diagih sama rata dan seterusnya akan memberi kesan kepada kos urus niaga. Pemilihan Dan Komitmen (Selection and Commitment): pemilihan sesuatu produk dan pembekal daripada penemuan set. Keperluan pelanggan didefinisikan dalam konteks produk. ketersediaan.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Sama ada dapat dilihat atau tidak kelihatan. Dalam dunia sebenar. mekanisme pembayaran dan aliran maklumat dan dokumen yang berkaitan dengan pembelian. dan tarikh penghantaran. 2. definisi kepada satu pasaran “sempurna" apabila setiap pembeli yang berpotensi mendapat maklumat yang “sempurna" : tiada seorang yang mendapat maklumat yang orang lain tidak ada. berdasarkan kepada perbandingan sifat. tetapi Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . Tambahan lagi. infrastruktur menjadi masalah. pulangan produk dan kecacatan produk. termasuk maklumat. masa dan keinginan. Aliran maklumat memerlukan beberapa infrastruktur untuk menggumpul. Bagi ahli ekonomi. tidak wujud halangan kepada pergerakan – ini bermakna untuk memudahkan model dengan membuang batasan realiti. Interaksi Postpurchase (Postpurchase Interaction): perkhidmatan pelanggan dan sokongan untuk memberi perhatian aduan-aduan pelanggan. Kos mengangkut barang-barang. Penemuan Prepurchase (Prepurchase Discovery): takrif bagi keperluankeperluan dan mencari ruang maklumat yang lebih besar bagi satu set produk yang berkemampuan yang bersesuaian dengan keperluan. Penyempurnaan Pembelian (Purchase Consummation): penghantaran produk. bergantung pada sifat rangkaian pengangkutan. 3. model ini bermula pada persepsi ahli ekonomi tentang sesebuah pasaran. pembekal-pembekal yang dapat menepati keperluan-keperluan itu adalah dicari.

Pembeli boleh mengutamakan kepada syarat-syarat penghantaran atau kualiti. interaksi Postpurchase adalah bahagian yang penting bagi urus niaga.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN tiada komitmen diperlukan atau diberi. terdapat satu rangkaian pihak ketiga yang akan terlibat dalam menguruskan pembayaran. yang akan disempurnakan melalui satu tempoh masa (hubungan berhierarki). penjual dan sokongan pembekal. pembeli dan penjual mesti bersetuju dengan syarat-syarat urus niaga yang telah ditetapkan. Dalam kedua-dua kes ini. Komputer-komputer dan rangkaian-rangkaian mestilah dirancang. penjual mungkin mahu mendorong pembeli membeli produk itu sekali lagi. atau menghabiskan inventori yang berlebihan pada satu harga yang tidak melebihi daripada ofset kos yang dibawa. Pada peringkat ini. yang mana ia memerlukan komunikasi pemasaran selanjutnya untuk mengembangkan kesetiaan pada jenama. Pemilihan seorang pembekal dan komitmen untuk membeli memerlukan rundingan syarat-syarat berbeza daripada yang lain bagi satu siri urus niaga. Workflow (aliran kerja) Menggunakan teknologi untuk perdagangan memerlukan beberapa struktur yang ditentukan bagi pelaksanaan dalam persekitaran yang abstrak seperti yang telah dihuraikan di atas. dan tugas-tugas dibahagikan antara pembeli. Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . Walaupun membayar dalam bentuk wang tunai. atau satu siri urus niaga boleh dirunding. Akhirnya. atau apabila maklumat tentang produk tersebut sukar untuk ditafsirkan. Proses membuat keputusan mungkin panjang bagi kes produk yang kompleks. Sebagai tambahan. disinilah ahli ekonomi menemui pasaran yang dipisahkan oleh hierarki: satu urus niaga tunggal boleh disusun. Oleh sebab itu. Pembeli juga perlu membayar produk tersebut. atau pembayaran dan mengesahkan ketulenan kesahan instrumen pampasan mungkin akan diminta. pada hakikatnya ia melibatkan beberapa pihak yang berlainan selain daripada pembeli dan penjual. pengumpulan maklumat dan penilaian adalah penting. yang sering melibatkan pihak ketiga khusus dalam pengangkutan. tetapi akan juga mencari pendapat orang yang telah membeli produk yang sama atau produk yang serupa. kualiti dan masa penghantaran perlu ditepati. Pelanggan tidak akan bergantung kepada vendor sahaja. Kuantiti. Walaupun penyempurnaan urusan pembelian kelihatan seperti satu perkara mudah. Produk (barangan atau perkhidmatan) mesti dihantar daripada penjual kepada pembeli. dengan tiada komitmen (hubungan pasaran). dan pendapat-pendapat tersebut akan dinilai. yang mungkin mendorong mereka untuk membayar satu premium luar yang dikeluarkan oleh seorang penjual yang terikat dengan oportunisme.

 Sekali satu transaksi telah sempurna. Di tahap paling endah. dan dibenarkan untuk bekerja dengan sistem-sistem yang lain dalam sesuatu bank-bank. Meninggalkan pertukaran data dalam pangkalan data jika transaksi berjaya atau tidak berubah jika ia gagal. Boleh gagal dalam beberapa cara. teori sistem pengurusan pangkalan data (database management system – DBMS) menyediakan satu takrif eksplisit tentang urus niaga (transaksi).ATMs) boleh dipercayai. Di sebalik transaksi. dan akibat bagi aktiviti tersebut. Konsisten. Takrif ini menyatakan bahawa transaksi:      Mempunyai satu permulaan yang jelas dan satu hujung yang jelas.  Setiap transaksi adalah satu set perubahan yang lengkap dan mereka diasingkan (isolated) daripada mana-mana transaksi lain yang dilakukan pada masa yang sama. Satu transaksi bagi jenis yang ditentukan akan sentiasa membuat perubahan-perubahan yang sama untuk pangkalan data. dan ia biasanya boleh ditentukan masanya. ini bermakna transaksi-transaksi itu adalah konsisten (consistent). Takrif ini merupakan takrif yang menjadikan mesin wang automatik (automatic teller machines . perubahan tersebut adalah tahan lama (durable). perubahan-perubahan itu menjadi tetap. Suatu proses adalah satu set aktiviti-aktiviti yang saling berkaitan yang menghasilkan satu produk atau perkhidmatan. banyak interaksi kompleks dapat ditakrifkan. Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . tetapi berjaya hanya dengan satu cara. ditakrifkan sepenuhnya. Pada akhirnya berjaya atau gagal (keadaan akhir). Suatu aktiviti adalah satu set tindakan-tindakan yang terbatas yang mempunyai satu permulaan boleh ditakrifkan dan kesimpulan. Satu cara mudah untuk mengingati sifat-sifat transaksi adalah akronim ACID: Atomic. Aliran kerja (workflow) adalah satu laluan item yang jelas melalui satu atau banyak proses di mana setiap aktiviti mempunyai kesan terhadap item itu. (Atom.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Perspektif ekonomi dan pemasaran boleh menjadi agak abstrak manakala pengurusan dan perspektif khususnya teknologi mestilah konkrit. Mengikut satu proses yang jelas (satu siri langkah-langkah atau perantaraan keadaan). Isolated and Durable. Consistent. Terpencil Dan Tahan)   Suatu transaksi adalah satu set aktiviti yang dianggap sebagai satu aktiviti tunggal atau atom (atomic) yang dilakukan oleh sistem.

diperlukan untuk keperluan dan keinginan manusia. Satu ciri utama bagi spesifikasi tugas adalah pengguna itu boleh memberitahu bila tugas tersebut telah siap. manakala aliran kerja boleh berlelar (berulang-ulang). satu transaksi baru mesti dimulakan untuk menyiapkannya. Bagaimanapun. Pihak lain terlibat bagi membantu menjayakan tujuan tersebut. Pada dasarnya. jika satu transaksi gagal. Terdapat satu had nilai teknologi boleh ditambah. Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . Gabungan perspektif aliran kerja dengan empat fasa proses pembelian membawa satu takrif kepada satu set peranan-peranan khusus untuk perdagangan elektronik. dalam konsep aliran kerja. Satu urus niaga komersil. tetapi ia hanya satu cara untuk satu matlamat. selalunya sebahagiannya dibantu secara manual dan sebahagiannya secara berkomputer yang dijalankan bagi mencapai beberapa hasil tertentu (spesifik). setiap satu mungkin melibatkan interaksi dengan pengguna atau proses yang berbeza. setiap satunya dengan tujuan atau motif mereka sendiri di sebalik proses tersebut. Bagi setiap empat fasa yang diterangkan di atas menunjukkan komunikasi dan interaksi antara dua perbezaan “aliran" aktiviti. manakala aliran kerja meliputi lebih banyak interaksi kompleks. Tugas ini lazimnya digerakkan oleh satu aktiviti perniagaan (business event) dan mungkin terdiri daripada beberapa tugas-tugas kecil. ia mungkin tertakluk kepada gangguan atau kelewatan. hotel menyediakan penginapan untuk dua ahli perniagaan yang akan berunding untuk suatu kontrak syarikat mereka. Perdagangan akan sentiasa berorientasikan manusia. transaksi biasanya adalah mekanikal senyap. manakala aliran kerja pula menjangkakan bahawa aktiviti-aktiviti akan menjadi terganggu atau tertangguh. Perdagangan elektronik boleh menjadikan aliran kerja lebih efisien. peranan-peranan yang ditentukan bagi perdagangan elektronik adalah lebih terhad kepada persekitaran perniagaan tradisional kerana pergantungan kepada teknologi. adalah di mana proses seorang pelanggan berinteraksi dengan process seorang pembekal. Bagaimanapun. Transaksi-transaksi adalah pada dasarnya menyerupai kepada aktiviti-aktiviti yang dijelaskan dalam aliran kerja. syarikat penerbangan menyediakan pengangkutan. Transaksitransaksi adalah sama ada berjaya atau gagal.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Suatu tugas adalah beberapa aktiviti yang boleh dikenal pasti. transaksi-transaksi boleh dipercayai dan menyediakan peluang-peluang untuk perniagaan baru. bank menyediakan perkhidmatan untuk pengurusan tunai. Begitulah setiap tugas mempunyai satu permulaan yang jelas dan satu penghujung yang jelas.

Perkhidmatan yang “dapat dilihat” menghubungkan pembeli dan penjual melalui satu perkongsian sumber maklumat dan menyediakan alat-alat untuk mencari dan menganalisis data. Contoh penggunaan transaksi elektronik kepada pembelian sebenar sangat banyak.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Semua atau mana-mana bahagian bagi proses urus niaga boleh dilakukan secara on-line melalui penggunaan teknologi dan rangkaian-rangkaian. Diberi sekeping tiket oleh syarikat yang dibilkan secara bulanan untuk perbelanjaan perjalanan dan membayar melalui EFT. Jika anda mahu sekeping tiket kapal terbang dari London ke Singapura. anda mungkin:   Mencari penerbangan yang anda mahu melalui internet dan juga mencari satu ejen pelancongan tempatan di mana ia boleh dibeli secara tunai. Mereka membantu pembeli-pembeli menilai tawaran-tawaran daripada pelbagai pembekal. Sistem yang “tidak kelihatan" bekerja secara sulit antara syarikat-syarikat dan ia tertumpu kepada pemprosesan urus niaga antara rakan perniagaan. Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . memilih satu daripadanya dan pergi ke ATM untuk mengeluarkan wang tunai dan kembali untuk membuat pembelian. Contoh ini menjelaskan gabungan sistem-sistem dalam kehidupan sebenar.   Menghubungi beberapa syarikat penerbangan untuk mendapatkan jadual penerbangan dan membeli tiket di lapangan terbang dengan kad kredit. Meminta ejen pelancongan untuk memberi satu senarai penerbanganpenerbangan.

Jelaskan empat cara yang berbeza sesebuah syarikat kereta mungkin menjual produknya dengan menggabungkan transaksi-transaksi elektronik dan pembelian realiti (realworld purchasing). Mengapa? 2. Syarikat-syarikat boleh memilih untuk membawa mana-mana atau semua transaksi mereka proses secara dalam talian. Apakah risiko-risiko yang syarikat harus berjaga-jaga? Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . Bolehkah anda mengatakan akaun bank anda adalah satu hubungan berhierarki? 4. Apakah perbezaan-perbezaan antara sistem pasaran dan sistem hierarki? Huraikan satu contoh dimana suatu syarikat akan lebih memilih untuk berkerja dalam satu hierarki. 3. Beri tiga contoh kelebihannya. “Mengaplikasikan teknologi dalam perdagangan memerlukan beberapa struktur yang telah ditentukan (definite structure) untuk pelaksanaan". Huraikan bagaimana satu syarikat menggunakan rangkaian-rangkaian untuk menjadi lebih bersepadu.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Perbincangan 1.

Kualiti servis pengguna juga boleh di perkembangkan.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN PERSEKITARAN PENGGUNA Bisnes invest dalam teknologi maklumat dan e-dagang adalah untuk meningkatkan produktiviti. muzik. Semulajadi manusia tidak akan berubah hanya kerana pengguna berbelanja melalui komputer. Informasi yang baik dan pilihan yang banyak. Penerimaan digital bagi barangan Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . dan meluaskan servis pengguna. mereka juga boleh mendapatkan lebih informasi untuk membuat keputusan dalam membeli barangan. tambahan pula dengan kos yang rendah untuk perniagaan internet. Melakukan perniagaan melalui kedai. Membeli-belh secara online tiada hubungan secara terus dgn empunya kedai dan kecepatan yang di peroleh dalam persekitaran online ini. Syarikat yang berkembang secara cepat untuk mengambil kesempatan daripada perkembangan peluang yang di cipta oleh internet. mengurangkan kos. di mana jualan di hasilkan dalam internet tetapi produk itu diterima dari segi fizikal. insurans. Internet dan teknologi baru yang lain juga menggalakkan perniagaan untuk menjelajah. dan berita boleh di lakukan secara terus menerusi rangkaiaan. boleh menurunkan harga dan meningkatkan kualiti. Pengguna yang sibuk moleh menjimatkan masa dan mendapati bahawa membeli belah lebih mudah apabila peniaga melayan mereka secara individu. perkhidmatan pembelajaran. Secara online. memerlukan peniaga untuk menyediakan servis yang sama kepada pengguna seperti yang mereka sering perolehi. Jualan runcit barangan. video game. Pemasaran secara terus dan pengiklanan telah berkembang kerana perhubungan yang rapat antara kumpulan-kumpulan membuatkannya lain di dalam untuk internet mendatangkan sasaran keuntungan. dengan lebih efisen mencapai hanya pengiklanan dan publisiti. perkhidmatan banking. Pengguna suka berbelanja/ membeli belah secara online kerana mereka mendapati banyak barang yang terdapat melebihi daripada barang di kedai biasa. Jualan software. sesetengah pengguna menganggap servis yang di jalankan lebih bertanggungjawab. Banyak syarikat menerima akibat daripada keuntungan yang cepat dengan meletakkan pesanan dan operasi servis pelanggan di internet.

membuka laman web. hanya perlu duduk di komputer. penjualan secara katalog dan pengiklanan yang lebih cekap. kanak-kanak menjadi lebih dewasa. Jumlah pengguna yang membuat belian melalui Internet merupakan bukti di mana pengguna memperoleh kebaikan. Sama juga seperti penjual menjual kepada berjuta-juta pengguna yang sedang berkerja di rumah mahupun di pejabat dengan mudah secara online. Pencapaian perniagaan online ini dibatasi hanya dengan kapasiti komputer untuk melayani segala kemahuan atau tempahan yang dibuat. Contohnya setiap pembelian di kilang yang besar. Penjualan terus secara online boleh merendahkan pembelian semula dan meningkatkan kebolehan untuk menjual barang tambahan. Ini kerana penjualan berfungsi hanya dalam komputer berbanding dengan kedai yang menggunakan jurujual. kenapa pengguna lebih gemar membuat belian secara elektronik? Customer Service Penjualan boleh menggalakkan banyak pelanggan yang boleh mereka temui atau hubungi melalui telefon. Internet menjadi lebih mudah untuk di ekses dan perdagangan internet bertambah. Tempahan secara elektronik boleh memaparkan lebih informasi dan kegunaannya berbanding dengan katalog kertas. Justeru itu. Lebih banyak pengguna yang melayari secara onlone. Sebaliknya. Pembekal yang kecil dengan penjualan yang terhad kini membolehkan pembeli hanya melayari laman web dengan mudah sama seperti syarikat yang besar. dan mencari pembekal secara online. Tetapi. apabila bil akaun meningkat. Internet juga boleh membuat organisasi jualan secara tradisional. Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . Pada zaman sekarang.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN atau perkhidmatan ini mempunyai potensi untuk menjadi kawasan yang paling luas dalam pasaran elektronik. perniagaan internet boleh menambha pelanggan hanya dengan sedikit atau tanpa sebarang kos. Syarikat penjualan terus perlu meningkatkan pekerja kerana tempahan meningkat. saiz penjualan juga akan meningkat.

seterusnya mendapatkan tempahan mereka dalam beberapa hari kemudian. Pembelian yang memerlukan banyak bajet untuk pencrian latar belakang atau perbandingan yang besar terhadap tawaran. Pemilihan yang sangat banyak tidak terhad kepada produk dan servis yang boleh di hantar secara di gital.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Kepelbagaian (Variety) Pembeli di laman web beruntung kerana tanpa meninggalkan rumah atau pejabat. Laman web yang menjual elektronik pengguna. Mengumpulkan segala informasi yang di perlukan untuk membuat keputusan boleh mengambil masa yang panjang. Ini melibatkan pemilihan sesetengah keputusan dan model untuk kereta. Melalui internet. pengguna hanya perlu memasukkan kata kunci untuk mengenalpasti jenis buku yang mereka mahu. Sebagai contoh. Contohnya. kebanyakan pelanggan akan melawat ke bilik pameran jika mereka kekurangan informasi. memilih kewangan ( sama ada untuk mengurangkan atau membeli dan bagaimana untuk mendapatkan harga yang berpatutan). penampilan. Sebaliknya. pembelian atau polisi insurans dan berunding dengan harga yang berpatutan. sesuai dan untuk mendapatkan maklumat. menjadi lebih senang apabila masalah dapat dikurangkan dan mudah di dapati. sebuah kedai buku yang menawarkan pelbagai jenis buku memerlukan pengguna mencari sendiri tajuk buku yang di kehendaki atau membuat pesanan melalui telefon. membeli kereta adalah salah satu contoh kepada kebanyakkan kebiasaannya. Pengguna boleh menyelesaikan pemilihan dan proses pembelian. Informed Choice Harapan agar peluang yang lebih besar terhadap terbukanya pasaran elektronik. dan maklumat yang diperlukan. mencubanya dengan aksesori yang berbeza. alatan perkebunan. Sebelum itu. pelanggan boleh Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit .pengguna boleh mengakses ribuan laman web untuk mengetahui berita terkini dan pelbagai acara lain. Jika pengguna ingin mendapatkan secara online. Maklumat tantang produk dan pembelian apa sahaja. memilih laman web yang mengadakan promosi dengan mudah. pembeli kini boleh melihat model kereta yang berbeza dan membaca segala informasi kereta tersebut dan bagaimana persembahan kereta itu. Bersama dengan gambar kereta dan gambaran. alatan pejabat dan lain-lain juga menawarkan pilihan yang lebih banyak di internet.

yang memberikan keluarga mereka financial profil. pelanggan boleh mendapatka informasi yang lebih detail mengenai setiap karier dan setiap polisi untuk memastikan sama ada harga berbeza. Pelanggan boleh membandingkan polisi dan hagra terhadap karier yang berlainan. Selepas membuat keputusan terhadap model kereta tersebut. sistem ini juga memaparkan kuota agen punya contacts. Sesetengah perkara seperti sistem suara. penjelasan tentang perkataan/istilah yang mereka tidak faham. memilih sama ada model kereta 4 atau 2 pintu. Sama ada pelanggan memilih untuk menyelesaikan secara online atau menjalankan pembelian secara personal selepas menggunakan laman web untuk membantu meluaskan pencarian tentang sesetengah produk. informasi berkaitan sesetengah karier atau banyak mana dan jenis apa insurans yang sesuai untuk mereka. pengguna boleh menandakan kehendak mereka terhadap warna dalaman. Permintaan pengguna akan diserahkan secara automatik kepada penjual berhampiran dengan alamat pembeli. Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . Perniagaan internet menjual insuran menyediakan peralatan software yang memabantu pengguna untuk mengenalpasti jenis insurans yang mereka perlukan dan seiring dengan informasi untuk membolehkan mereka membuat pilihan yang tepat atara satu polisi insurans dan sebaliknya. Sistem itu boleh memilih tempahan secara rawak dengan menyediakan kuota dan merujuk kepada pelawat hanya mengakses informasi yang mereka perlukan. kesihatan dan gaji. Pelanggan boleh membeli polisi dengan menjawab beberapa soalan mudah tentang warganegara. Perbelanjaan insurans juga terdapat secara online. Akhir sekali. dan luaran kereta. keadaan keluarga dan kadar insurans yang di perlukan. Hanya dengan beberapa klik pada tetikus.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN mengakses kereta baru dan menggunakan harga kereta untuk di bandingkan harganya nelalui penjual di internet. power window dan kos juga bolehdi pilih. umur. pelanggan boleh memasukkan informasi diri mereka supaya senang untuk di hubungi termasuk alamat. Penjual akan penghubungi pelanggan untuk menetapkan harga. Selain itu.laman web ini memberikan pelanggan banyak pengetahuan tentang pemilihan harga yang terdapat untuk mereka. Secagai contoh.

atau mendapati sangat susah untuk menggunakannya. Rintangan kepada membeli belah di internet adalah seperti adalah di kurangkan untuk pengguna yang muda. Penjualan dan juga persaingan di internet masih belum di terokai. Ramai yang tidak mempunyai komputer. dan meneydiakan barangan yang tidak bagus seperti barangan yang di jual di kedai. Pada dekad yang akan datang. Kanak-kanak pada hari nini membesar dengan internet dan mereka suka mencari shoping di internet dengan mudah dan natural. Transaction and Workflow Kembali kepada idea perjalanan kerja dan analisa proses.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Walaupun kelebihan yang di tawarkan oleh online shoping. rasa dan cuba. jualan runcit. menurunkan harga tidak akan membawa kepada penjualan tambahan. 4 model fasa yang di perkenalkan boleh di gunakan sebagai panduan untuk mencari contoh untuk pengguna dan contoh untuk perniagaan. Sesetengah pelanggan bimbang syarikat menawarkan informasi yang sallah. Apabila penjualan secara online berterusan untuk berkembang. persaingan dan keuntungan melalui medium ini adalah seperti di tukarkan kepada harga yang rendah kepada pelanggan. Kebanyakan penjual runcit merasakan dalam jangka masa yang pendek. Mereka amat prihatin tentang memelihara hak peribadi dan keselamatan informasi creadit kepada mereka. pencarian kepada permulaan yang lebih besar dan peluang untuk mencari item yang belum berada di pasaran. membeli-belah barangan di kedai menjadi jalan utama pelanggan membeli barang untuk tahun-tahun yang akan datang. e dagang harus membesar bersama mereka. kegagalan penghantaran barangan. kita boleh melihat kepada pembukaan pasaran daripada perspektif perniagaan dan pengguna. banyak pelanggan hari ini masih risau tentang internet. Ramai yang memilih pengalaman sendiri untuk membeli belah dan memilih produk yang mereka boleh lihat. bersama dengan penyambung teknologi dan sokongan yang di perlukan. kanak-kanak pada hari ini menjadi dewasa . Oleh sebab itu. Prepurchase Discovery Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . Penjual runcit internet yang lain menawarkan diskaun daripada penjual di kedai biasa. Urusan perniagaan yang baik di internet. juga di bawa oleh kepercayan.

ini bermakna mereka perlu memberitahu pelanggan tentang produk dan servis yang di tawarkan. Dalam pembelian kereta contohnya. Informasi ini boleh di ambil dan di sebarkan melalui saluran yang lain oleh orang lain. Fasa ini termasuk perundingan dengan penjual untuk harga yang sesuai.Seseorang perlu memastikan maklumat ini berada di tahap pertama iaitu pembekal. tempahan masuk turut masuk melalui gambar.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Ini merupakan satu proses untuk mencari satu set produk yang berupaya untuk memenuhi permintaan pengguna. informasi tentang pembekal juga boleh di tambah sebagai informasi tambahan seperti perbandingan produk yang di tawarkan. Bagi pembekal. ini bermakna strategi meletakkan harga termasuk diskaun. Pada pembekal. Pada tahap ini.Bagi pengguna. Ini bermakna pembekal harus mnyediakan informasi tentang kedapatan dan informasi penghantaran. Purchase Consummation Ini merupakan fasa merangkumi perjalanan informasi dan dokumen yang berkaitan tentang pembelian dan pembanyaran secara elektronik yang memudahkan pembayaran kepada proses pembelian. penjual mesti mempamerkan informasi yang telah dicipta untuk mencapai target mereka. pembeli menggunakan informasi di internet untuk membuat keputusan tentang produk dan keinginan mereka yang ada di pasaran. Selection and Commitment Ketika fasa ini pembeli memilih pembekal dan produk berdasarkan perbandingan yang telah di buat. risalah dan katalog produk mungkin sudah memadai. Pada tahap ini. speacial features dan servis istimewa. Sistem tempahan masuk perlu di sediakan untuk komunikasi tentang permintaan yang lebih spesifik dan penghargaan. Kepada pengguna. ini bermakna mereka boleh mengetahui apa yang mereka mahu dan mencari siapa penjualnya. availability. Pada fasa yang sebelumnya. ini adalah permulaan permindahan atau enevt perniagaan. ini sangat Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . Kepada pereka sistem ini. mungkin tidak terdapat komunikasi yang baik dengan pengguna. dan tarikh penghantaran. komunikasi 2 hala antara pelanggan dengan pembekal amat di perlukan.

menerima kembali produk yang dihantar dan juga kerosakan produk. Rujukan harus di gerakkan untuk menghasilkan dan menrima barang atau sevris yang di minta oleh pelanggan di dalam masa setuju. Pesaing harus lakukan perkara yang sama atau mencari kelemahan untuk di perbaiki. perkhidmatan. Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . Usaha pemasaran tambahan membolehkan fokus kepada pembinaan kesetiaan brand. Perlaburan perniagaan dalam teknologi informasi dan e dagang adalah untuk meningkatkan produktiviti. 3. mereka lebih banyak aktiviti yang perlu di lakukan. Bagi pembekal. Invois dan resit dokumen pembelian di integrasikan ke dalam sistem akaun pembeli. penyelenggaraan atau servis percubaan. inovasi. rangkaian pekerja memerlukan keselarasan juga. kualiti lebih meningkat. Bergantung kepada betapa susahnya penghasilkan barangan itu dan proses penghaslannya. Bagi pembekal. Dalam industri yang kian bertambah bertukar kepada pengkomputeran untuk menambahkan kualiti. Kesimpulan 1. menerima barang dan membayar kepada mereka. dan kecepatan. bergabung dengan kos operasi yang rendah dalam perniagaan Internet. selalunya di buat dalam beberapa bahasa. Produk yang kompleks mungkin memerlukan penulisan teknikal. dan menambahkan perkhidmatan pelanggan. Postpurchase Interction Dalam fasa terakhir ini meliputi servis pelanggan dan galakan untuk menerima aduan pelanggan. Informasi dan pemilihan yang lebih baik. atau penjualan. mengurangkan kos.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN mudah. termasuk tempoh pembayaran. kakitangn dan proses penghasilan harus selaras dengan tujuan untuk dilaksanakan. 2. Pengguna juga memerlukan pemasangan tambahan. Pembekal mungkin mahu mengekalkan personal lines dalam komunikasi. setiap pengurusan individu harus di kawal untuk mendapatkan kesimpulan yang berjaya.Barangan.

seterusnya mendapatkan buku di tangan mereka beberapa hari kemudian. prepurchase discovery bermakna memberitahu pengguna berkaitan dengan produk dan perkhidmatan yang mereka tawarkan. Penghantaran secara digital produk atau perkhidmatan ada potensi untuk menjadi kawasan yang luas di dalam pasaran. melawat laman web dan mencari. 5. Pembaca hanya perlu memasukkan keywords untuk mengenalpasti jenis buku yang di kehendaki. Bagi pengguna. Bilangan individu yang menggunakan internet menunjukkan potensi untuk menjadi kawasan yang luas dalam pasaran. membuat keputusan dan pembelian.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN 4. 6. 8. Bagi pembekal. Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . prepurchase discovery bermakna mencari apa yang mereka perlukan dan mencari siapa yang menjualnya. 7.

RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN TAJUK 4 (E-Dagang: Aplikasi Antara Organisasi)  SINOPSIS Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. ● KERANGKA TAJUK-TAJUK APLIKASI ANTARA ORGANISASI KOS PEMBELIAN PENGURUSAN INVENTORI KITARAN MASA ASMILASI TEKNOLOGI PENYESUAIAN TEKNOLOGI Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . Faham akan perbezaan antara pasaran tradisional dengan hierarki. kewangan.keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. perniagaan elektronik ( E. Faham bagaimana model pasaran dan hierarki dilaksanakan apabila membincangkan tentang perdagangan elektronik. Boleh menerangkan kaitan aplikasi antara organisasi dalam perniagaan elektronik. 3.dagang ) .  HASIL PEMBELAJARAN 1. undang-undang perniagaan. 2.

Bahagian accounting akan memadankan invois dengan purchace order. IT. Apabila contoh produk telah di luluskan. penggunaan internet. kualiti dan harga yang telah di tetapkan. Objektif kepada penggunan medium ini adalah atas dasar keberkesanannya. efisen dan inovasi. Sebagai contoh. Penggunaan medium ini adalah yang terpenting dan termudah bagi menjimatkan masa dan jarak. sebelum proses penghantaran produk berlaku. ii. perhotelan. dan syarikat kereta sewa. Purchasing Costs Pembelian barang-barang atau servis untuk organisasi yang besar akan melibatkan beberapa proses. Seterusnya. Semua syarikat boleh berkomunikasi antara satu dengan yang lain secara elektronik melalui Internet. iaitu kesedaran untuk memperbaiki produk dan sevis akibat persaingan. dan alat komunikasi membantu melicinkan hubungan inter organisational. pembeli akan di maklumkan terlebih dahulu oleh pembekal berserta dengan invois untuk produk yang dihantar. i.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN APLIKASI ANTARA ORGANISASI Penggunaan sistem komputer yang semakin canggih telah menjadi suatu kemestian dalam pelbagai industri di sebabkan oleh persaingan. Penggunaan komputer dan medium yang boleh menghubungkan pembekal dengan pembeli di dalam sesuatu perniagaan di dapati paling banyak di gunakan pada masa sekarang. Perhubungan secara elektronik berkembang peasat dalam industri. pembeli akan menghantar “purchase order” untuk menyatakan kuantiti produk yang di kehendaki. Inventory Management Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . Contohnya kepada airlines. jika ia berkaitan dengan proses pengeluaran atau mereka cipta produk. Kebanyakan informasi mungkin juga sulit. Proses ini melibatkan pertuturan informasi supaya produk yang di bekalkan menepati spesifikasi yang di kehendaki. Pembeli harus mencari pembekal yang dapat mengeluarkan produkyang dikehendaki dan menepati jumlah penghantaran. iii. sistem perkomputeran adalah mesti sama ada untuk syarikat berkenaan atau kegunaan pengguna lain.

Awal tahun 1970. Cycle Times Cycle Times merupakan jumlah masa yang diambil untuk membina produk/barangan yang telah tersedia untuk dijual. Fasa 1. boleh di atasi dengan adanya hubungan koordinasi yang rapat antara pembekal dengan pelanggan. pengeluaran produk yang mengambil masa yang lama untuk sampai kepada pembeli. melabur dalam Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . Syarikat perlu menyimpan sesetengah stok yang mendapat sambutan bagi menjamin kelancaran pengeluaran produk. Mereka mendapati 4 fasa yang terlibat dalam penghasilkan teknologi baru dan 3 penghalang yang boleh menghalang proses di atas daripada berlaku. semakin banyak mereka perlu menyimpan stok sebagai persediaan jika berlaku kesilapan dan semakin lambat proses yang terlibat jika berlaku perubahan dalam permintaan.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Kebanyakan syarikat perlu menghentikan sementara pengeluaran produk bagi menjamin kestabilan stok. Pengurusan barangan stok dan produk yang kemas membolehkan servis yang baik dapat diberikan untuk pelanggan dan boleh menjimatkan kos yang lebih rendah. Ia boleh di tafsirkan sebagaipermulaan kepada perancangan sesebuah teknologi. fixed costs per unit are lower since less time is needed. Dalam tahun 1960. Bank of America merupakan bank yang pertama yang menggunakan teknologi Electronic Recording Machine Accounting (ERMA). Jika masa yang biasa untuk mengeluarkan produk boleh dikurangkan daripada 8jam kepada 6jam. Sebagai contoh. Masa yang singkat dapat menghasilkan pengawalan kualiti yang baik kerana masa yang diambil untuk pengujian produk dan kadar kerosakan. Technology Identification and Investment . bukan untuk commerce. Semakin lama masa yang di ambil. para pengkaji mendapati IT memainkan peranan penting dalam memajukan sesebuah syarikat. Technology Assimilation Penggunaan komputer yang pertama di gunakan di dalam bidang ketenteraan dan sains.

Sebaliknya bergantung kepada komunikasi yang baik dan kesanggupan penyesuaiaan bagi faedah pengguna. walaupun selepas pelaburan yang bersungguh-sungguh. proses ini perlu di sesuaikan dengan teknologi yang di sebutkan pada fasa 1 di mana pada peringkat ini lebih ramai pengguna terlibat bagi memastikan faedah dan implikasi teknologi. dan permulaan kepada projek teknologi tersebut. Terlalu banyak penekanan dalam skala ekonomi akan mmbunuh projek. pemikiran secara logik mengenai implikasi teknologi selalunya tidak stabil. Pihak pengurusan (personel) hanya mahukan pengalaman dan selalunya memerlukan latihan khusus. Resolusi masalah teknologi jangka pendek sangat kritikal. Peranan pengguna dan sokongan staf menjadikan boleh di ramalkan manakal kemajuan dalam pembaharuan dan pengubahsuaiian adalah lembab. Fasa ini lebih berteraskan kepada eksperimen. Fasa 2. Perancangan dalam tahap ini adalah susah. Dalam fasa perancangan harus ada fokus strategi yang kukuh. bahaya yang tidak di duga mungkin akan di lihat di akhir pembinaan dan projek itu akan di bekukan apabila kemudahan terhad. kerna inovasi mendahului penapisan design secara berturut-turut. Akhir sekali. teknologi tidak akan berkembang. menaikkan pangkat staff kepada Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit .RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN teknologi tersebut. Kepercayaan asas boleh menjadi potensi kepada pengguna supaya berhati-hati dalam teknologi yang baru dan mendorong imaginasi pengguna bagaimana mencari cara untuk menggunakannya. Hal ini termasuklah menyiapkan dan menapis aplikasi. Technology Learning and Adaptation. Apabila teknologi membuktikan kegunaannya. Fasa 3. Fokus perancangan dalamfasa 1 mesti di hasilkan di antara pengenalan teknologi dan sumber manusia. Rationalisation and Management Control adalah untuk membimbing design dan implimentasi. Jika pendekatan terlalu konservatif. Perancangan dalam fasa ini mengandungi fokus yang efisen. Designer mungkin menggunakan lebih masa dan upaya dalam menonjolkan yang baru dalam produk yang tak berakhir. Hal ini sama risikonya. Kawalan yang keras dapat menggalakkan galakan yang secara diam-diam dalam projek fasa 1. pengalaman terlalu terhad. Keadaan yang tidak berkembang dalam fasa ini boleh menyebabkan kelekaan dengan kawalan terhadap pengembangan keberkesanan.

pengurusan harus melakukan rujukan untuk sesetengah faedah.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN tahap yang boleh diterima. dan menyusun semula bagaimana menggunakan teknologi baru secara efisen. rujukan menjadi lebih di gunakan secara efisen kepada tempat-tempat lain. Perancangan dalam fasa ini memberikan perhatian terhadap pengurusan di mana teknologi boleh di gunakan dan berapa banyak kos untuk melaksanakannya. pembahagian secara penyerahan dalam teknologi kepada lain-lain orang yang berkerjasama. pengaliran teknologi yang tersebar luas (Maturity/Widespread Transfer) di kenalpasti berdasarkan penyerapan dalam teknologi melalui organisasi. seperti teknologi. Kedinamikan pengembangan pengetahuan teknologi bermakna di mana-mana sahaja point yang di berikan dalam satu masa. awal tahun 1990. tak akan sampai kerana perbahan persekitaran teknologi boleh menggantikan kepesatan teknologi daripada ia di ambil sepenuhnya. batch data processing (like payroll) oleh sesuatu majikan untuk kebanyakan syarikat adalah dalam fasa 4. Fasa 1 dan 2 di kenalpasti melalui perubahan. Dalam fasa ini. Dalam fasa perubahan. Ia juga boleh memberi makna pengambilan teknologi kepada pesaing. Perancangan yang formal menjadikan lebih efektif dan belanjawan lebih tepat disebabkan pengalaman yang di peroleh dari fasa dua yang pertama (the 1st two phase) Dalam fasa terakhir. manakala fasa 3 dan 4 melalui pengawalan. Beberapa teknologi tak akan dijumpai dalam fasa 4. Contohnya. perubahan data elektronik (EDI) untuk pengawalan belian dan inventori dalam fasa 3 dan internet adalah barusahaja bermula untuk bergerak dari fasa 1 ke Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . Sistem pengurusan kewangan dan persembahan akan lebih efektif dalam fasa kawalan di mana terdapat tahap yang lebih tinggi daripada jangkaan yang di perlukan kepada mereka untuk berfungsi. Technology Adoption Organisasi boleh menjangkakan untuk mengalami gelombang fasa. kerana ia di gantikan dengan cepat tahap terbaru iaitu 3 teknologi daripada bahagian yang lain dalam organisasi. Selalunya.teknologi yang meninggalkan perubahan fasa akan di gantikan dengan eksperimen yang baru. syarikat akan berkemungkinan menjadi pengurus projek yang menggambarkan semua 4 fasa ini.

Apabila kedua-dua iaitu multiple suppliers dan multiple buyers perlu dimasukkan. b) Mereka di kawal oleh bahagian ketiga sama ada pembeli atau penjual pada rangkaian tersebut. pertukaran maklumat yang lebih efisen menjadi lebih mudah. design kos percetakan 1980-an dan juga penghantaran Tahun (CAD). standard harus berkaitan tanpa pelabur substantial network-specific sama ada pada penjual atau pembeli. (companies explore possibilities dan customers become accustomed to the benifits. kerana komunikasi adalah optimis. Rangkaian menjadi lebih terbuka dengan : a) Protokol awam (public protocol) yang di ambil daripada kelengkapan yang major dan penyediaan software. risks. mail untuk dalam mengurangkan procurement buruh. kedua-duanya dalam syarikat mereka termasuk rangkaiaan yang menambah kuasa komputer melalui tahap syarikat tersebut. pereka dan technicians untuk mengakses dan berkerja. Organisasi besar adalah yang pertama yang mengambil kelebihan/advantages dalam teknologi maklumat. Ini mengurangkan kewangan dan kos pekerja dalam pemperolehan. Sejak 1970-an dan 1980-an. and limitation of the system) Rangkaiaan dan servis teknologi boleh menguatkan perhubungan. perniagaan di hantar dan di terima purchase order.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN fasa 2. risiko dan had kepada sistem tersebut. memperkenalkan engineering sistem computer-aided computer-aided computer-aided (CAM) dimana (CAE)dan manufacturing membolehkan jurutera. process. Rangkaian lebih terbuka kepada mereka menggunakan komunikasi yang mudah dengan pelanggan yang baru. Manakala Internet-based electronic commerce adalah bergerak dalam fasa 2 apabila syarikat menjelajahi berkemungkinan dan pelanggan menjadi biasa kepada keuntungan. Kebanyakan aliran maklumat boleh di tambah manakala selebihnya boleh di gantikan atau hilang keseluruhannya apabila rangkaiaan komputer di gunakan untuk menghubungkan sistem informasi melalui batasan organisasi. Perubahan kurun. pembekal dan orang lain. kemajuan dalam teknologi mengukuhkan perniagaan pemprosesan data dalam fasa 4. Jika bahagian ketiga kembali berdasarkan Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . penemapatan dan menggunakan segala perkakasan dan perisian yang di perlukan untuk berkomunikasi menerusi rangkaian tersebut. invois dan shipping notification via EDI over value-added networks (VANs).

penyedia kepada rangkaian ada beberapa sebab untuk membuang sama ada penjual atau pembeli. mereka akan melihat pembukaan rangkaian tersebut sebagai amaran kepada pemegang saham pasaran atau kelebihan bersaing. Companies lower procurement costs by consolidating purchases and devoloping relationships with key suppliers to benifit from volume discounts and tighter integration in the manufacturing process. 3. (Kos pembayaran. Jumlah masa yang digunakan untuk membina produk dinamakan kitar masa. Di USA. Kos untuk pelanggan untuk mencari pembekal yang berpotensi adalah rendah dan kos untuk pembekal untuk menambah pelanggan juga rendah. Fasa 1: Technology Identification and Investment. Pembukaan Internet di harapkan most important attribute. Teknologi informasi dan telekomunikasi membantu melicinkan masalah untuk mengatasi masalah penyelarasan dan kawalan dan dapat membantu mengstruktur semula hungungan inter-organisational. Ini kerana murah sebab skala ekomoni dan subsidi pelbagai di tawarkan. Jika rangkaian itu di uruskan oleh penjual atau pembeli di dalam pasaran. Fasa 3: Rationalisation and Management Control.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN overall volume pada rangkaian pengurusan. 2. Holding inventory bermakna operating kos yang tinggi dan profits yang rendah. 6. Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . Internet telah membuatkan lebih berpatutan walaupun kepada rumah pejabat yang kecil dengan meluaskan rangkaian perniagaan tersebut ke kawasan yang luas(work team & geographical location). Fasa 4: Maturity/Widespread Technology Transfer. 5. lebih daripada 90% individu dan perniagaan/ para peniaga mempunyai servis telefon. 4. Rangkaian telefon adalah contoh yang baik kepada rangkaian yang terbuka. Fasa 2: Technological Learning and Adaption. Kesimpulan 1. pengurusan inventori dan kitar masa). terutamanya lebihan masa dan jarak.

melalui Internet. Ia digunakan untuk penyelarasan antara purchasing operation di syarikat tersebut dengan pembekal. WWW menjadikan e dagang kepada rumah pejabat yang dengan rangkaian perniagaan berhubungan dengan elektonik dengan kemudahan berkolaborasi projek melalui work teams dan keadaan geografi. networks for compony-use only(intranets) atau untuk digunakan oleh compony dan its bisnes partners(extranets) as well as the private value-added networks. 9.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN 7. 10. Syarikat yang pelbagai saiz kini boleh berkomunikasi antara satu sama lain secara elektronik. Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . 8. Sistem komputer telah bertukar kepada persaingan yang biasa dan ia lebih kepada insdustri.

6. undang-undang perniagaan. banner. click-through. kewangan. Dapat mengetahui apakah “virtual mall” dan kenapa mereka dapat menarik perhatian pengguna. Mengetahui keputusan asas yang perlu dibuat berkaitan kumpulan sasaran dan „advertising saturation’ apabila membangunkan sesebuah pengiklanan. perniagaan elektronik ( E. Memahami terma-terma seperti meta-data. Dapat memahami kepentingan meta-data berkaitan pengiklanan dan tapak ”directories”. Memahami bagaimana enjin pencarian dan pengiklanan menyumbang kepada e-dagang. 8.dagang ) . 2.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN TAJUK 5 (E-Dagang: Pencarian Bebas dan Terarah)  SINOPSIS Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. 3. 7. Dapat menerangkan perbezaan di antara ”agents” dan ”information broker”. 5.  HASIL PEMBELAJARAN 1. 4.keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. Webring. Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . Berkebolehan untuk menerangkan strategi-strategi pengiklanan secara online serta kebaikan dan keburukannya. web site pirate. Dapat memahami apakah tugas ”intelligent software agents” dan “mobile software agents”.

RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN ● KERANGKA TAJUK-TAJUK PENCARIAN BEBAS DAN TERARAH SEARCH ENGINES PENGIKLANAN WEB-BASED MASS MEDIA MEASURING EFFECTIVENESS AGENTS MOBILE AGENTS INFORMATION BROKERS VIRTUAL MALL AND DIRECTORIES DIRECT MARKETING Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit .

Membina „kesedaran jenama‟ (brand awareness) melalui pengiklanan dan pemasaran adalah penting untuk berjaya di dalam suatu pasaran yang baru dan pantas membangun. serta untuk menjana suatu ulangan lawatan yang penting dan bermakna. Portal-portal yang diisytiharkan sendiri telah berkembang menjadi suatu corong yang bertindak untuk membimbing seseorang pelawat bagi „menembusi‟ kandungan Internet yang sangat luas dan sangat banyak. Cabaran utama bagi pemasar-pemasar adalah. Oleh kerana sangat mudah untuk memasukkan suatu maklumat ke dalam Internet. manakala selebihnya mengambil keseluruhan atau kesemua maklumat tersebut. Khidmat-khidmat lain akan dibincangkan di dalam bab yang seterusnya. Sebab itulah perkara pertama yang biasanya dilakukan oleh pengguna adalah melawat enjin pencarian. untuk menarik perhatian pelawat-pelawat ke laman mereka. sebagai hanya suatu percubaan atau suatu permulaan kepada lawatanlawatan seterusnya. ramai penyumbang-penyumbang yang menjadikannya semakin besar dan luas dari hari ke hari. Spider juga berkebolehan untuk mengikut link (hubungan/rantaian) yang disertakan di dalam dokumen tersebut. Perkhidmatan ini adalah bertujuan untuk bertindak sebagai indeks kepada sumber-sumber maklumat yang sangat banyak dan luas di dalam rangkaian tersebut. dan seterusnya penemuan laman-laman tambahan untuk disiasat. Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . Khidmat-khidmat yang ditawarkan „Free Search‟ akan dibincangkan di dalam bab ini. Kesedaran ini akan mempengaruhi kita untuk melawat laman tersebut. iaitu pertanyaan-pertanyaan pengkalan data (database queries) dan pengiklanan. ENJIN PENCARIAN (SEARCH ENGINES) Hingga kini Internet adalah suatu „kolam infomasi‟ yang paling fleksibel.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN FREE SEARCH (PENCARIAN BEBAS) Kejayaan sesuatu perniagaan tidak akan terjamin dengan hanya mewujudkan suatu „kehadiran‟ di Internet. Ia biasanya menggunakan sejenis alat ( tool) yang dinamakan „spider‟ (atau robot atau webcrawler) yang akan menyenaraikan sampelsampel kesemua dokumen yang dijumpainya di Internet dan menghantarnya kembali ke pengkalan (home). adalah sangat mudah untuk „sesat‟. Sesetengahnya hanya mengambil 500 perkataan pertama dari satu halaman yang dijadikan sampel. Setiap enjin pencarian akan mengumpul maklumat mengenai dokumen-dokumen yang boleh digunakan di Internet. Maka. terutamanya di Internet di mana para pengguna mempunyai pilihan untuk menghabiskan masa dan duit mereka pada ribuan laman yang berbeza.

Andaikata anda ingin melihat gambar beruang perang (brown bear). Terdapat juga yang memberi keutamaan kepada perkataan-perkataan. Sintaksis pertanyaan mungkin adalah mudah atau rumit/canggih. ayat pertama pada satu halaman mukasurat akan ditunjukkan pada keputusan pertanyaan untuk memberikan satu gambaran atau pengenalan kepada apa yang ada di laman tersebut. HTML. Perkhidmatan ini akan benarkan anda untuk pilih “Picture”. mempunyai tag yang berformat khusus (dikenali sebagai tag META) yang membenarkan penulis (author) untuk merekabentuk satu set kata kunci yang diingini bagi laman web tersebut. masukkan istilah “brown bear” dan klik butang “search”. Pertanyaan ini akan Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . dan text yang telah disertakan oleh penulis (author) untuk menerangkan mengenai dokumen tersebut. sejuta atau pun hanya dua dokumen sahaja yang boleh digunapakai.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Apabila spider menghantar sampel-sampel kembali ke pengkalan. OR. sementara yang lain menawarkan peluang kepada pengguna untuk mencari melalui frasa dan bukan sahaja melalui perkataan. seperti „and‟ atau „etc‟). atau program-program komputer. akan terdapat suatu mekanisme untuk mengeluarkan meta-data daripada sampel tersebut. NEAR dan NOT. contohnya. atau sistem operasi jika ia berkaitan program. Ini mungkin dikeluarkan melalui kekerapan perkataan (kecuali stop-words. grafik-grafik. Keputusannya mungkin seribu. Petunjuk-petunjuk lain adalah formatnya (font yang lebih besar biasanya adalah tajuk-tajuk). karaoke). atau lebih bagus lagi. membenarkan suatu pertanyaan yang menggunakan kombinasi operator AND. Sesetengah enjin pencarian mengambilkira bukan hanya kekerapan perkataan di dalam suatu halaman. Sesetengah enjin pencarian mungkin mengikuti suatu peraturan yang tersirat bila diberikan beberapa kata kunci. tetapi juga berapa hampir perkataan itu berada di bahagian atas suatu halaman dan ianya dibahagikan secara adil disepanjang halaman tersebut. bergantung kepada kaedah yang diamalkan oleh sistem untuk mengeluarkan meta-data dan topik pertanyaan secara kasar. Keputusan kepada pertanyaan biasanya ditunjukkan sebagai satu set link berbentuk hypertext. Pada kebiasaannya. Enjin pencarian ini akan memberi pilihan untuk mengecilkan pencarian kepada jenis muzik (cth. Sesetengah enjin pencarian pakar dalam jenis-jenis sumber tertentu: fail-fail audio. huraian ringkas setiap dokumen yan ditunjukkan dalam konteks istilah pencarian tersebut. Meta-data ini kemudiannya digabungkan dengan suatu pangkalan data yang membenarkan orang ramai untuk bertanya menggunakan kata kunci. Meta-data adalah satu set kata kunci yang diguna untuk menerangkan dokumen tersebut. serta menawarkan pilihan untuk mengehadkan keputusan dalam suatu tempoh masa tertentu. Bahasa mark-up tradisional.

Jika anda klik pada banner ini. dan memujuk pelanggan sebelum dan selepas sesuatu pembelian. jenis pertanyaan yang baru akan digunakan. Ia berguna terutamanya dalam dua situasi: mencari satu katalog produk yang luas bagi ciri-ciri (features) dan pilihan (options). Komunikasi pemasaran adalah bertujuan untuk memberitahu. Penyelidik-penyelidik masih mengusahakan sistem yang memahami abstrak seperti “light brown” dan “jazz”. tetapi bentuk dan perletakan banner tersebut menjadikannya suatu bentuk pengiklanan yang paling popular. ia akan membawa anda ke laman web periklanan tersebut. papan iklan (banner) adalah imej segi empat tepat yang mengiklankan suatu produk. terdapat juga enjin pencarian yang sulit dan spesifik. Ia membenarkan seseorang untuk mengehadkan atau meluaskan pertanyaan kepada punca-punca seperti laman (site) FTP dan newsgroups. Perkara kurang penting yang lebih kecil (Smaller secondary) dan pengiklanan secara teks juga turut digunakan. Banner ini biasanya diletakkan di tengah-tengah pada bahagian paling atas suatu laman web (web site). mengingatkan. begitu juga dengan pelbagai kemungkinan maksud yang boleh didapati daripada “lion” atau “kitchen” atau “old man with a moustache”. Akhir sekali. Terdapat juga satu laman yang dipanggil metasearch (atau metacrawlers) yang menghantar pertanyaan anda kepada beberapa enjin pencarian global dalam satu masa. oleh kerana teknik penyusunan pengkalan data untuk bunyian dan imej-imej masih dalam perkembangan. dan memberitahu anda saiz setiap imej dan format imej tersebut disimpan. enjin pencarian adalah merupakan suatu contoh jelas yang aktif. syarikat atau perkhidmatan. adhoc dan bergaya peribadi yang dicadangkan oleh free-search dalam persekitaran pasaran. Sulit atau tidak. seluruh internet. dan meta-data akan menjadi lebih luas dan lebih tepat. Sesetengan enjin pencarian melitupi lingkungan sumber-sumber yang luas. Pencarian ini juga bergantungharap kepada meta-data. PENGIKLANAN (ADVERTISING) Secara umunya.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN dijawab dengan ratusan lokasi tepat gambar. Sebagai lanjutan kepada teknologi pengkalan data (database). serta mencari dokumentasi teknikal yang besar jumlahnya. Terdapat keputusan asas yang perlu dibuat berkaitan dengan kumpulan sasaran dan memadatkan pengiklanan pengiklanan: (advertising saturation) apabila ingin membentuk suatu strategi Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit .

 Reach (capaian): Pengiklan haruslah memutuskan samada untuk sasarkan sejumlah kecil pengguna tetapi kerap kali ataupun sejumlah besar pengguna tetapi kekerapannya berkurangan. terutamanya ketika mereka membuat keputusan pembelian. kekerapan pendedahan yang efektif paling minimum adalah lebih tinggi daripada produk yang mempunyai kitaran belian selama beberapa tahun (cth .kereta). pengguna-pengguna yang tidak mahu melihat banner-banner pengiklanan boleh membeli software yang akan menggantikan banner tersebut dengan suatu link berbentuk teks. Pengalaman lepas telah menunjukkan bahawa kekerapan efektif yang paling minimum adalah antara 1 – 13 pendedahan bagi setiap kitaran belian. Walaubagaimanapun. Dalam kes ini. Bagi produk yang mempunyai kitaran belian yang panjang adalah lebih berkesan jika sasarkan pelanggan yang berlainan setiap kali. ketika banyak bentuk media adalah terhad pada pasaran tempatan.minuman ringan). kajian menunjukkan bahawa selepas dua pendedahan. pelanggan sama yang berpotensi mestilah selalu „dipikat‟ untuk memastikan kesetiaan pada jenama tersebut.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN  Frequency (kekerapan): Pengiklan haruslah mendedahkan sesuatu iklan itu dengan kekerapan yang berkesan ditahap minimum yang diperlukan untuk memujuk pengguna membeli produk itu. Untuk produk yang mempunyai kitaran pembelian selama beberapa hari (cth . di mana pendedahan yang berlebihan akan memberi suatu penilaian negatif terhadap produk. pendedahan banner iklan secara berlebihan melaporkan perasaan negatif terhadap medium tersebut dan bukannya produk itu. Untuk mengekalkan profil suatu jenama yang baik selepas kempen permulaan.  Continuity (kesinambungan): Bagi produk yang mempunyai kitaran belian yang pendek. kekerapan untuk menonjolkan banner perlu dikurangkan. Capaian juga mempunyai komponen bergeorafi. (low reach – kekerapan tinggi @ high reach – kekerapan rendah). Banner sesuatu kempen mungkin berguna untuk menghasilkan kesedaran jenama. sementara yang lain boleh sasarkan pasaran kebangsaan atau mungkin juga antarabangsa yang lebih luas dan lebar. Berbeza dengan pengiklanan tv. Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . kesedaran jenama akan memuncak.

Laman yang diminati ramai selalunya akan membenarkan pelayar-pelayar untuk klik pada link WebRing. Contohnya. dan begitu juga sebaliknya. Anda boleh menguruskan iklan produk mereka di laman anda.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Di dalam Internet. WebRing adalah merupakan satu kaedah lain yang boleh diguna untuk menghubungkan antara laman-laman yang berkaitan. Meletakkan banner secara berstrategi untuk menarik minat pelbagai pasaran „niche‟ (ruang pengiklanan) mungkin adalah satu strategi yang lebih berkesan untuk jangka masa panjang. Kumpulan „affinity‟ boleh berhimpun tanpa perlu melalui sebarang portal. perletakan iklan adalah satu kerja yang agak rumit. di mana akan membawa mereka kepada ahli-ahli kumpulan yang lain. anda mungkin ingin bertukar banner dengan laman yang mempromosikan buku resepi. jika anda menjual produk seperti barang masakan. Dengan meletakkan iklan di dalam sesuatu laman yang sangat sibuk. serta istilah-istilah yang digunakan untuk menerangkan aktiviti Internet. mencadangkan bahawa penerokaan secara kasual adalah berkemungkinan lebih biasa atau lazim daripada pencarian bermatlamat atau rancangan yang disusun rapi. anda mungkin boleh meletakkan link timbal-balik (reciprocal links). tidak bermakna anda sudah disambungkan atau dihubungkan dengan pasaran. Link yang diletakkan pada kedua-dua halaman adalah bertujuan untuk membawa pelawat-pelawat ke laman yang mempunyai produk-produk yang bagus atau yang mempunyai maklumat yang berkaitan. Ianya adalah satu persetujuan bersama antara bisnes-bisnes dengan tujuan yang biasa ataupun pasaran yang disasarkan. Sekiranya banner dikira mengganggu. seperti “browsing” dan “surfing”. Salah satu strategi yang berkesan ialah menghubungi pemilik web yang menguruskan laman yang berkemungkinan menarik minat pelawat-pelawat. Perancangan sebegini akan membenarkan lebih banyak Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit .

seperti syarikat-syarikat perubatan sahaja. Sesetengah pertukaran mempunyai nisbha 1:1. wanitawanita yang memiliki bisnes boleh menyertai WebRing yang mempromosikan pemilik bisnes wanita. antara Pada suatu pertukaran WebRing banner adalah dan lebih WebRing statik dan adalah terhad umumnya. selain produk atau perkhidmatan khusus WebRing. memastikan banner-banner ditukarkan hanya antara syarikat-syarikat yang berkongsi profil pengguna yang sama. Pertukaran banner yang bernisbah 2:1 akan paparkan banner anda untuk setiap dua kali anda uruskan banner peserta-peserta lain. dimana hanya 60 peratus bertapak di dalam Amerika Syarikat. Kumpulan-kumpulan pula lain akan mengkategorikan kumpulan-kumpulan. namun terdapat juga 10:1. Banner khusus yang akan ditunjukkan adalah biasanya diserahkan dengan segera selepas memasuki sesuatu halaman. Walaupun orang ramai membayar sebahagian daripada kos untuk media seperti surat khabar dan majalah. manakala pertukaran banner pula mempunyai lebih ramai ahli dan adalah kurang dapat dijangka/diramal. serta membuat pilihan rawak atau spesifik mengenai destinasi seterusnya daripada set laman-laman yang dipunyai ahli kumpulan tersebut. Menambahkan majalah online dan yang mempunyai bahagian sama yang boleh dicetak. penyiaran stesyen radio dan tv secara berterusan. dan akses terus yang terhad untuk perkhidmatan berwayar dan skop maklumat biasa yang ada menjadi jelas. persetujuannya. ia adalah lebih baik daripada menguruskan publisiti untuk syarikat-syarikat lain di laman anda. Lebih daripada 2700 surat khabar mempunyai bisnes secara online. pengiklanan juga menyalurkan sebahagian besar daripada hasil pendapatan yang diperolehi media. Walaupun hampir 90 peratus penggunaDocument1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit .RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN pengemudian yang mudah. Begitu juga. Setiap pertukaran mempunyai nisbah yang akan memberitahu anda kekerapan banner anda dipaparkan. Kaedah popular yang ketiga ialah dengan menyertai kumpulan pertukaran banner. Perkhidmatan pertukaran ini akan menyediakan laporan secara berkala bagi menunjukkan kekerapan banner anda dipaparkan dan kekerapan ia diklik oleh seseorang yang berminat dengan iklan anda untuk melawat laman anda. MEDIA MASSA BERASASKAN WEB Anda juga boleh membeli sesebuah pengiklanan. Banner anda akan menjadi sebahagian daripada iklan-iklan yang akan muncul di halaman peserta-peserta kumpulan tersebut. Ini akan membenarkan perkhidmatan pertukaran tersebut untuk memutarkan pengiklanan itu secara berkesan kepada mana-mana laman yang akan memaparkannya. Perbezaan pengurusannya. Sesetengah kumpulan pertukaran banner hanya membenarkan syarikat-syarikat di dalam bidang khusus untuk untuk sertai meraka.

Artikel-artikel yang terhad kepada teks dan sebuah gambar di dalam edisi cetakan mungkin dilengkapkan dengan klip video atau audio. Kandungan online boleh dimasuki secara terus melalui komputer. Berbeza dengan kandungan surat khabar atau majalah yang hanya dapat digunakan sekali. Web yang mengandungi perniagaan memerlukan pelaburan utama yang lebih rendah berbanding dengan penghasilan web setara lain yang tidak mengandungi perniagaan. yang mana adalah susah jika dilakukan dengan timbunan kertas ataupun mikrofilem. walaupun penonton web mereka semakin meningkat. kandungan sesebuah surat khabar dan majalah haruslah dicetak dan dihantar ke news stands atau depan pintu rumah di seluruh bandar untuk sampai ke pembaca-pembacanya. Walaupun jumlah penonton bagi sesebuah surat khabar atau rancangan sitkom di televisyen tidak menurun. pengiklan mungkin bertukar ke Internet jika merasakan ia memberikan kesan yang lebih efektif untuk mencapai bilangan penonton yang dikehendaki. Sebaik sahaja kandungan tersebut dihasilkan dan disimpan. Maka. tradisi penyiaran internet secara percuma telah menghalang penerimaa pembayaran berasaskan penggunaan atau pembayaran langganan daripada tersebar luas. peta-peta. Mereka mengatakan bahawa pembaca setia bahan cetakan mereka juga boleh ditemui secara online. kebanyakan web-web perniagaan mengelak daripada mengenakan pembayaran untuk langganan sebagai satu cara untuk mengumpul „penonton‟ dan menarik pengiklanan. Perkara ini mungkin memakan masa bertahun lamanya sebelum kesan Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit .CD-Rom). dan penyelidikan latar belakang secara lengkap dan teliti di dalam versi online. sesetengah penerbit menyatakan bahawa peredaran surat khabar dan majalah mereka yang sedia ada tidak menurun. Kandungan digital juga diaturkan dengan rapi dan menjadi arkib yang boleh dicari (searchable archives) dan pengedaran semula di dalam format lain (cth . tetapi mengharapkan setiap medium memuaskan keperluan yang berbeza. Ia adalah sukar untuk tentukan samada berapa cepat Internet yang mengandungi perniagaan akan mengubah perhatian orang ramai daripada sumber media tradisional. Kini. pemasaran terus. dan juga muncul secara terus di skrin komputer pembaca. dan transaksi hasil pendapatan. Walaubagaimanapun. Beberapa kajian menunjukkan bahawa tontonan televisyen merosot apabila penggunaan Internet mula meningkat. terdapat sedikit ataupun mungkin tiada kos tambahan untuk menghantarnya kepada seorang pembaca atau seribu pembaca. kandungan yang disimpan secara digital menawarkan potensi untuk mengulangi pembungkusan semula dan penggunaan semula. Pengguna kemudiannya boleh membaca maklumat tersebut di skrin atau mencetaknya.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN pengguna web mendapatkan berita dan maklumat secara online.

kelemahannya bagi sistem penerimaan secara luas untuk mengawasi dan mengenalpasti lalulintas penonton telah menjadi suatu halangan yang akan cuba di atasi.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN penuhnya dapat dilihat. menunjukkan bahawa pertukaran ini sedang berlaku. tetapi saya tidak tahu bahagian mana” adalah merupakan komen oleh seorang eksekutif pemasaran yang ragu-ragu. atau mengenalpasti pengguna kuat jenama-jenama lain yang mungkin berbaloi jika mengubah haluannya. walaupun mereka mungkin tidak percaya bahawa kesemua pengiklanan mereka betul-betul berkesan. Radio mempunyai liputan secara geografi dan maklumbalas penonton. Syarikat penyelidikan media akan mengawasi bilangan penonton televisyen. kerana mereka tidak berupaya untuk mengesan atau membezakan pengguna yang setia berbanding pengguna yang hanya mencuba. Walaupun internet mempunyai potensi yang hebat untuk mengenalpasti dan menyasarkan kumpulan tertentu. mengambilkira penonton yang Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . ia akan bertindak sebagai jambatan sementara untuk pemilihan media dan pasaran yang ingin disasarkan. Teknologi-teknologi yang lazim terdapat untuk pengawasan (monitoring) dan pengesahan bagi lalulintas penonton (“impressions” atau “eyeballs”) menarik banyak pelaburan pengiklanan. majalah. Banyak pedagang-pedagang kini semakin kurang berkebolehan dalam mencipta program pengiklanan yang berbeza untuk setiap sasaran. radio. kadang-kadang dengan menggunakan peralatan yang canggih dan berteknolgi. Istilah dan kriteria pengukuran yang digunakan untuk menetapkan harga pengiklanan di dunia sebenar telah mencerminkan perkara ini. Agensi-agensi pengiklanan dan pembeli-pembeli media selesa dengan teknik pengukuran untuk media ini. dan televisyen didorong dan disokong oleh pengiklanan secara berkelompok (mass advertising). Walaupun ia mungkin tidak berhasil sebaiknya dalam persekitaran yang baru. untuk menyiasat rancangan kegemaran mereka. MENGUKUR KEBERKESANAN Surat khabar. “Saya tahu sebahagian daripada pengiklanan saya telah dibazirkan. Peredaran dan kadar penyampaian untuk surat khabar dan majalah dihitung daripada unit yang terjual dan penyelidikan pasaran. tetapi trend terkini dalam perbelanjaan bagi pengiklanan tempatan dan iklaneka. Kekurangan pendekatan yang lebih baik. Hanya sedikit maklumat iklan yang ditujukan kepada penonton atau individu tertentu. Pengiklanan secara luaran (outdoor) berpotensi berdasarkan pada lalulintas. konsep dan alatan (tools) tradisional juga digunakan untuk pengiklanan Internet.

Standard impressions The number of times an Internet surfer sees an ad banner but does not “click-through” to connect to the advertiser‟s site. The gross number of occasions a user looked up as ite. Walaubagaimanapun. a single page with (for example) ten small icons will register eleven hits in the log file. sebagi contoh. pengiklan mahu mengaitkan pendedahan-pendedahan kepada perbelanjaan pengiklanan dan jualan. This excludes error messages and redirects. Kaedah yang paling biasa untuk menghitung pendedahan ialah dengan menghitung hit: pelawat-pelawat ke halaman Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit .RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Web Advertising Measurement Term Hit Definition An entry into the log file of a web server. tidak mencukupi untuk membentuk persepsi yang sebenar bagi orang yang menggunakannya. Browser hanya memberikan maklumat yang sangat terhad kepada server. generated by a file request. The number of hits has no predictable relation to the number of visitors to a site. AdClicks Keberkesanan pengiklanan secara banner diukur dengan kadar „click through‟: berapa kali orang yang melihat banner tersebut klik padanya dan pergi ke laman pengiklan tersebut. It does not indicate wether visitors are digging into the site content or just skimming. it does not indicate the number of visitors. It can be calculated by IP address (inaccurate) or user login (accurate). This is a Visit sequence hits made by one user at a site within a set period of time. walaupun ia tidak diterjemahkan menjadi satu click-through kepada laman tersebut. Qualified hits Hits that deliver information to a user. The number of individuals who visit a site within a specific period of Unique users time. ia mungkin cukup jika mempunyai kekerapan pendedahan yang tinggi. Jika matlamat iklan tersebut ialah kesedaran jenama (brand awareness). tanpa lawatan (visit) ke laman pengiklana tersebut. Pengiklanan itu mungkin diterjemahkan kepada penambahan jualan di dunia sebenar. The “click-through” rate within a certain period of time. Masalahnya ialah membentuk dan mengenalpasti ukuran pendedahan.

ataupun pengenalan produk baru meraka. Jika banner anda dikendalikan di laman orang lain. kriteria abstrak seperti “share of voice” dan “share of mind” akan memberi laluan pada “share of customers” suatu jenama. bolehkah anda sahkan berapa kali ia sebenarnya dipaparkan? Jika syarikat yang anda berurusan itu memberitahu banner anda akan ditunjukkan setiap lima kali seseorang mengakses URL tertentu. tetapi perkhidmatan-perkhidmatan untuk Internet ini masih lagi di tahap yang baru. Keinginan itu untuk juruaudit dan banyak lagi kedudukan yang lebih sistematik atau „pensijilan kualiti‟ adalah diketahui ramai. atau asyik kembali atas sebab lain. dan nilai bagi maklumat yang disediakan tidak diterima secara umumnya. dan link timbal-balik. Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . Terdapat satu lagi faktor. maka sesetengah perkiraan hanya satu permintaan untuk setiap hari daripada satu alamat IP unique. termasuklah menjejak visit dan corak pembelian. Sekali lagi. Kerana akauntabiliti sebenar memerlukan maklumat sebenar. serta menganalisis perlakuan yang bertentangan dengan sosio-ekonomi dan profil psikografik mereka. Isu yang sama timbul dalam pengukuran click-through. Sesetengah pertukaran dan perletakan banner. sementara yang lain menghitung satu click-through hanya jika satu jualan dibuat pada laman web pengiklan itu. sebaik sahaja teknik pengiraan diperbaiki dan diterima secara umumnya. Mereka juga mungkin akan menyediakan lebih banyak alatan software yang menghitung bilangan penonton lebih tepat dari hit dan click-through. iaitu kepercayaan. Terdapatnya penambahan bilangan pengiklan-pengiklan yang mahu mengetahui secara tepat apakah yang telah dirangsang melalui tindakan atau perbuatan pengiklanan. Ini juga akan membantu dalam mensasarkan pengiklanan dan juga bayaran yang dikenakan untuk pengiklanan. Jika seseorang mempunyai masalah memuatkan (loading) satu halaman. kadar click-through. syarikat menggunakan pengiraan berdasarkan kombinasi nisbah ia dipaparkan. ia tidak akan menunjukkan capaian sebenar iklan tersebut.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN yang mengendalikan iklan tersebut. Sesetengahnya akan menghitung mana-mana rujukan daripada satu halaman yang akan memaparkan banner tersebut. audit bagi angka putaran (circulation figures) dan persaingan antara mereka-mereka yang membuat anggaran syer pasaran wujud bagi pengiklanan dunia sebenar. iaitu mereka yang menyalin halaman dari laman web secara tidak sah serta menjual ruang pengiklanan dengan menyamar sebagai sebuah syarikat yang berjaya. dan juga „lanun halaman web‟. Terdapat kes-kes yang dilaporkan dimana perkhidmatan pertukaran palsu yang hanya memaparkan banner mereka sendiri dan bukannya banner klien mereka. ia mungkin sukar untuk menyemak prestasi mereka.

5. 6. 2. Dua perkhidmatan yang ditawarkan oleh portal ialah: __________ dan _______. 4.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN SOALAN 1. Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . ________ atau _______ yang akan menyenaraikan sampelsampel kesemua dokumen yang dijumpainya di Internet dan menghantarnya kembali ke pengkalan. telah kekurangan menjadi suatu _____________________________________ halangan yang akan cuba di atasi. Walaupun Internet mempunyai potensi yang hebat untuk mengenalpasti dan menyasarkan kumpulan tertentu. ___________ adalah bertujuan untuk bertindak sebagai indeks kepada sumber-sumber maklumat yang sangat banyak dan luas di dalam rangkaian. 9. 8. Keberkesanan iklan secara banner diukur dengan _________. kandungan yang disimpan secara digital menawarkan potensi untuk __________ dan _________. Berbeza dengan kandungan surat khabar dan majalah yang hanya dapat digunakan sekali. Terangkan bagaimana enjin pencarian membalas sesuatu keputusan pencarian. Apakah WebRing? 7. Bagaimana perkhidmatan media di „dunia sebenar‟ membuat keuntungan dalam kaedah yang tidak boleh dilakukan oleh perkhidmatan media secara Internet? 10. Sebuah enjin pencarian biasanya menggunakan alat (tool) yang dipanggil ______. 3. ________ adalah satu set kata kunci yang diguna untuk menerangkan dokumen.

RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Perbincangan   Terangkan bagaimana enjin pencarian menyusun dan mengumpul maklumat. Bayangkan anda cuba untuk menjual suatu produk secara online. Apakah kaedah yang anda gunakan untuk mengiklankan produk tersebut? Apakah keputusan asas yang akan anda buat berkaitan kumpulan sasaran dan „advertising saturation‟?  Apakah masalah paling besar apabila ingin menaksirkan kejayaan dalam sesuatu pengiklanan Internet? Apakah yang dapat anda lakukan untuk mengatasi masalah ini?  Bagaimanakan Internet telah memnpengaruhi media tradisional? Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit .

masa. “Agents” Ejen pintar selalunya dianggap sebagai jawapan kepada petunjuk masalah dalam kecelaruan Internet. Kebanyakan ejen perisian adalah berdasarkan idea yang pengguna hanya perlu menetapkan matlamat yang agak tinggi daripada mengeluarkan arahan yang jelas. mencari. Sekatan yang lemah untuk memasuki laman yang menarik bagi pengumuman percuma tetapi kandungan kurang berkualiti. kos bagi menilai dan menapis maklumat meningkat dengan pantas. penyertaan pasaran merujuk kepada pertukaran bahagian proses pencarian kepada orang lain. Satu contoh yang baik bagi ejen pintar ialah ejen pelancongan tempatan anda. definisi ini menggambarkan jenis perisian lain yang terlalu banyak serta telah lama mencipta nama. Seorang ejen perisian ialah pemohonan yang bertindak untuk menyelesaikan tugasan bagi pihak penggunanya. Menurut kamus definisi bagi istilah ejen ialah: ”Sebagai entiti yang memberi kebenaran atau kuasa yang bertindak bagi pihak lain”. tenaga dan kos diperlukan untuk menemui maklumat yang berkaitan. Ia membaca sepanjang dokumen. Oleh itu. Kurangnya kualiti jaminan juga menjadi masalah terutamanya kepada Internet. bayangkan seorang penyemak ejaan. Jika perkataan tersebut tidak terdapat dalam pangkalan data. menyemak setiap perkataan bersandar kepada perkataan dalam pangkalan data. Kebolehan menapis pada kelajuan yang tinggi. Ini adalah tanda pertama kepintaran dalam ejen perisian: peraturan yang tugasan untuk mendapatkan dan memproses maklumat secara automatik dari pangkalan data atau gabungan pelbagai sumber. Individu ini menggunakan perisian yang khusus untuk membina senarai tiket yang sesuai dan menggunakan pengetahuan mereka untuk memilih tiket yang paling sesuai dengan kehendak pelanggan. penyemak ejaan yang ”tidak pintar” akan berhenti dan meminta pembetulan. Ejen perisian yang baik akan membenarkan orang ramai untuk kurang menghabiskan masa bagi mencari maklumat dan lebih masa menggunakan atau menganalisis maklumat Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . Malangnya.dan menyelesaikan masalah menawarkan perlindungan daripada berlebihan maklumat. Sebagai contoh.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN PENCARIAN TERARAH Memandangkan banyak maklumat boleh didapati. sementara kos mendapatkan maklumat berkurangan mendadak . Teknologi enjin pencarian terkini masih mentah bagi membolehkan pembezaan yang berkesan sama ada maklumat tersebut berkualiti atau tidak. sementara penyemak ejaan yang lebih ”pintar” mungkin mencadangkan alternatif tertentu dari perkataan yang kerap tersalah ejaan atau alternatif ejaan dialek dalam pangkalan data (Sebagai contoh: UK memilih ”rumour” sebaliknya USA pula ”rumor” ).

Ejen perisian yang memiliki kepintaran peringkat ini belajar untuk memperbaiki keputusan mereka mengikut pengalaman.. Tetapi dalam menjelaskan kandungan. Ia juga akan membenarkan pemulihan maklumat baru untuk mencapai keputusan pakar ”pencari yang berkuasa”. Walaupun pada level yang lebih awal. Sebagai contoh. Idea mereka mengenai keadaan berkembang melalui satu peraturan – dalam contoh di atas. Ini mungkin membawa kepada persoalan seperti: Pilih (berfikir-fikir* atau khabar angin*) Dalam 4 huruf (membina* atau membangunkan* atau mendirikan) Dalam 4 huruf (kilang atau kemudahan atau gudang) Menjangkakan ”berfikir-fikir” termasuk sinonim seperti ”berfikir tentang” atau ”mempertimbangkan*” atau ”memikir-mikirkan tentang sesuatu*” dan ”khabar angin” termasuk ”skup” atau ”dengar itu” dll. berdasarkan kepada pemulihan maklumat. Sistem Pengurusan Pangkalan Data (DBMS) dengan keupayaan persoalan rumit mungkin juga sepadan dengan gambaran ejen. Sifat “Pencarian awal” memudahkan pengguna untuk mendapat kandungan pangkalan data yang besar dengan keputusan yang baik. ”Mobile Agents” Dengan mencari dari pangkalan data ke pangkalan data yang lain bagi memastikan anda tidak ketinggalan maklumat yang diperlukan. sepatutnya bagi harga yang telah diberikan ( atau mengikut perbezaan harga) perjalanan yang singkat dan tidak banyak berhenti lebih menjadi idaman. Mereka juga mungkin menggunakan teori permainan untuk membuat keputusan yang suatu alternatif itu lebih baik dari yang lain. Sebagai contoh. di mana * bermasuk untuk memasukkan semua perbezaan seperti ”telah dibina” atau ”sedang dibina” termasuk juga ejaan alternatif seperti ”rumour” untuk ”rumor”. sebuah penerbangan dari London ke Singapura akan berhenti di satu atau banyak tempat. ia memerlukan tahap “kepintaran” yang sama. kita mungkin bertanggungjawab untuk ”melatih” ejen perisian yang mana ”rumor” adalah sama dengan ”rumour”. seorang pemaju tanah mencari peluang perniagaan baru mungkin memerlukan pangkalan data untuk mencari semua rencana yang mungkin berguna untuk membuat senarai tentang kontrak-kontrak baru yang boleh ditawarkan. istilah Peringkat tertinggi kepintaran bergantung kepada model kewujudan dan frasa dalam setiap bagi kumpulan konsep mungkin mempertimbangkan untuk manusia dan pembelajaran mesin yang membenarkan ejen sendiri membuat keputusan menggambarkan keseluruhan yang berkaitan.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN ”berguna” yang ” pemulihan auto”. boleh membosankan Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit .

menyediakan parameter dan meneruskan perlancaran ejen perisian dalam rangkaian. masuk campur pengubahsuaian pengguna (interaksi antara manusia dan komputer). jadi ia mungkin tidak akan menggambarkan harga terbaru atau urus niaga. Ejen perisian perlu juga mengetahui bagaimana untuk bekerjasama dengan ejen perisian yang lain. tarikan minat oleh komuniti bangunan dan pemulihan semula maklumat. Bagi menyakinkan persoalan anda. ejen perisian boleh menjadi pembantu dalam pengurusan rangkaian yang sebenar. Dalam kes yang lain. Semua topik pencarian yang aktif dan keputusan akan mula ditunjukkan. ejen perisian bergerak adalah sebuah program yang menggerakkan data. Pengguna manusia mestilah boleh mentakrifkan tugasan tersebut. dokumen perjalanan kerja. mereka hanya perlu mengetahui bagaimana untuk mengambil dan membuang ikon yang diwakili ke dalam kanvas dan ”mewarnakan” tingkahlaku ejen perisian mereka. pergerakan adalah faktor yang membezakan diantara ejen perisian dan jenis perisian yang lain. Manakala kelemahannya pula. Ia akan mengembalikan keputusan dan diperolehi media bagi pihak pengguna. seseorang memilih laman untuk diindeks lebih awal. mesin-mesin meminta kepada hos ejen perisian bergerak dan menyediakan data untuk membolehkan mereka mengekalkan dialog diantara mereka dan menyediakan maklumat dan pencarian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugasan mereka. Maklumat kerjasama berkumpulan adalah pendekatan pelbagai-ejen untuk ”retrieval” maklumat. Untuk lebih pencarian. Ideanya ialah. Paradigma ejen bergerak (atau objek bergerak) ialah dipercayai oleh ramai pencari untuk menjadi pesaing yang kuat dalam perlawanan untuk berurus niaga dengan cabaran daripada multimedia komunikasi yang berkesan dan mempengaruhi pencarian maklumat. Sejak ejen bergerak berpindah daripada mesin ke mesin dalam rangkaian tersebut untuk menyelesaikan tugasan. Lebih terperinci. Ejen bergerak adalah satu program yang mewakili pengguna atau program lain dan boleh dipindahkan dari satu hos ke hos yang lain dalam rangkaian di bawah pengawalan mereka. penjual membayar untuk memasuki pangkalan data mengenai ciri-ciri produk dan harga. Kelebihannya ialah pengguna tidak perlu membina persoalan yang rumit kerana laman tertentu telah disasarkan. ejen pelbagai perisian Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . kebelakangan ini ejen dan khidmat peribadi membataskan mereka kepada satu atau lebih pangkalan data yang dikawal oleh syarikat yang menawarkan khidmat tersebut. Pendek kata.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN dan mengambil masa. Ejen bergerak memilih bila dan di mana mereka akan dipindahkan dan mungkin mengganggu perlaksanaan dan menyambung tempat-tempat lain dalam rangkaian tersebut. khidmat pelanggan. Dalam kes enjin pencarian. Walaubagaimanapun. pengguna terakhir perlu menetahui bagaimana memprogram atau bagaimana untuk menulis skrip. pangkalan data dibuat lebih awal.

tetapi mungkin juga material khusus atau rujukan lain yang berkenaan. sistem tersebut sepatutnya boleh mengawal pelbagai profil pelajar yang berkaitan dengan objektif pembelajaran yang berbeza. Kebolehan ini boleh digunakan untuk menyediakan persembahan alternatif daripada tajuk yang sama dan/atau mengawal rangkaian itu sendiri bagi persembahan optima. Ia juga termasuk beberapa objektif: Sistem sepatutnya membenarkan pelajar untuk mencari bidang yang menjadi permintaan. peranan seorang pengajar telah berubah daripada menjadi pensyarah kepada penulis dan/atau fasilitator ”online” yang bertanggungjawab untuk memberi pertolongan apabila pelajar berhadapan dengan masalah semasa proses pembelajaran. Experts utama determine laman mana untuk pencarian dan bahagian penyelesaian yang berkualiti baik dengan kos pncarian yang rendah.(cth: penyimpan lebih ”bandwidth” untuk video). Oleh itu. dan ditujukan terus kepada sumber maklumat yang sesuai: seboleh-bolehnya pengajar. Ejen perisian juga digunakan bagi menjangkakan persembahan media semasa interaksi bersama pelajar dengan pangkalan data ””courseware multimedia”. Ejen pelbagai pencarian bekerja bersama-sama. Sistem sepatutnya menyediakan mekanisma tarikan dan ciri–ciri multimedia dalam koporat yang maju bagi memudahkan proses pembelajaran. Tambahan pula.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN sebenarnya mempersembahkan pencarian secara langsung di banyak laman ”remote” melalui rangkaian. khidmat perbualan perhubungan telefon dan penggabungan video. Potensi bagi ejen pencarian pintar ialah mengharapkan demostrasi terbaik oleh sistem ”tele-learning”. Di bawah sistem ini. bekerjasama bagi meletakkan maklumat yang berkaitan dengan persoalan anda. Proses pembelajaran perlu dikawal berdasarkan kepada gaya pembelajaran pelajar dan kebolehan kognitif. Pelajar mudah berhubung dengan guru atau fasilitator dalam talian untuk mendapatkan pertolongan bagi tajuk-tajuk tertentu menggunakan e-mel. ejen bergerak boleh digunakan untuk menambah maklumat dari perpustakaan digital dan mengumpulkan bahan khusus mengikut profil pelajar. ”Information Brokers” Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . Ejen boleh menganalisa persoalan pelajar. menawarkan fleksibel untuk melayari khidmat pangkalan data scattered courseware dari mana-mana pusat pelayaran dalam rangkaian dalam masa yang sesuai.

dan menolong orang ramai memetakan dunia sebenar. manakala broker maklumat pula akan memilih dan mengumpulkan maklumat yang dirasakan menarik bagi sasaran pasaran tertentu. Ejen tersebut akan menyenaraikan antara tawaran yang telah diiklankan oleh servis kepelbagaian senarai. usaha sama. akan memberi pulangan sumber menerusi aktiviti seperti keputusan suku tahunan. mereka tidak menyediakan kemudahan dan membina khidmat kepada produser. Servis kepelbagaian senarai hartanah merupakan contoh dalam dunia sebenar. Ramai yang lebih sesuai dengan pelaburan dalam talian dalam pasaran kewangan: sebagai contoh. pilihan dan ciri-ciri serta lain-lain. kandungan asing mendapat penerimaan yang meluas hanya kerana tiada kandungan tempatan yang boleh setanding kualiti. pengalaman dengan media tradisional mencadangkan bagi sebab sosial. kebanyakan pengguna pasaran bagi maklumat dalam kebanyakan negara disambung kepada kandungan permintaan tempatan. semasa menyediakan maklumat pemasaran yang tertentu dari mana-mana dalam dunia (Contoh: Menerbitkan apa-apa dari USA untuk pasaran Asia). Lain-lain jenis maklumat broker disemak dengan teliti dan maklumat berkaitan dikumpul. menambahkan pilihan yang baik dan khidmat dalam lingkungan kawasan membeli belah. pengedaran dan penggunaan. Secara umumnya. ramalan industri. Ejen hartanah yang baik dilihat sebagai perantara di antara pembeli dan penjual. masih terdapat permintaan untuk menyediakan maklumat yang berkaitan kepada Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . servis berita utama kewangan. dipakej dan diedarkan.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN ”Information brokers” menolong pelanggan mencari produser dengan mengkategorikan tawaran dan menyediakan menu yang kukuh bagi memudahkan pelayaran. Ciptaan seperti ini digunakan untuk mengukuhkan contoh yang kebanyakan ejen menawarkan satu sumber maklumat kepada pembeli dan disokong oleh setiap ahli atau yuran langganan dibayar oleh ejen. Hal ini dengan jelas menyatakan perbezaan utama diantara ejen dan broker maklumat: Seorang ejen akan bekerja mengikut arahan khusus daripada pengguna. Oleh itu. budaya dan bangsa. Dalam kebanyakan kes. tetapi lebih kepada mengawal peniagaan yang telah lama wujud. Teknologi Internet telah membuang sempadan ruang dengan tidak menyediakan peluang atau hak untuk menggunakan maklumat dunia kepada mana-mana pembaca berpotensi. banyak iklan dalam pelbagai media mempersembahkan maklumat muktamad dalam sosial dan ekonomi yang diterajui oleh ramai pengeluaran. Walaupun begitu. menjadikannya lebih sesuai bagi mengarahkan tawaran tersebut dalam pasaran elektronik. Sejak akhir-akhir ini. Kesannya kepada broker maklumat dalam Internet melalui dua cara: membawa maklumat tentang keadaan dunia sebenar kepada pelanggan.

sukan tempatan. panduan mengenai restoran dan servis dan maklumat tempatan yang lain. portal yang sibuk dikunjungi oleh pelawat dan portal sampingan akan mengambil kesempatan dengan menawarkan metadata melalui pengiklanan. Berdasarkan kata kunci yang diberikan oleh pengguna. Permintaan ke atas muatan tempatan muncul di semua level geografi: negara. kata kunci yang sama digunakan untuk memilih pengiklanan tertentu daripada pangkalan data lain yang mempunyai sepanduk berhubung kait dengan senarai kata kunci oleh pengiklan yang bermatlamat dapat menarik minat penonton. cuaca dan berita. Orang ramai juga turut cuba mendapatkan perkongsian hasil iklaneka dan pengiklanan tempatan. Semasa enjin pencarian mengindeks setiap perkataan dalam setiap muka surat. tempat yang boleh dikunjungi. pengawal akan mengkategorikan senarai. “Directories” ini selalunya Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . “Virtual Malls and Directories” Dalam topik ini. Dalam masa yang sama. “Directories” sampingan juga menjadi penambahan biasa dalam menawarkan khidmat di laman portal. portal tersebut akan menggunakan enjin pencarian mereka mendapatkan keputusan daripada pangkalan data. dan berkongsi dengan yang lain untuk senarai sebenar estet.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN pasaran. Selalunya laman seperti ini dimulakan dengan maklumat yang diambil daripada buku telefon. Pihak suratkhabar hendak mengambil langkah segera untuk mewujudkan laman web yang memaparkan pengiklanan dan senarai panduan di dalam Bandar seperti restoran dan tayangan gambar. dan menerima senarai perniagaan daripada syarikat yang tidak termasuk dalam cetakan “yellow pages”. Kebanyakan laman adalah dibina oleh “directory” yang mempunyai bahagian “yellow pages” untuk perniagaan yang mengandungi nombor telefon. e-mel dan URL. kata kunci atau prasa dalam persoalan pangkalan data adalah petunjuk berharga yang dapat menarik minat. menjadikan maklumat yang disediakan lebih releven kepada pengguna. Syarikat perisian dan telefon mempunyai senarai “directory” dan servis pemetaan. Iklan tersebut akan ditayangkan dengan persoalan mengenai keputusan dengan harapan yang mereka akan menawarkan alternatif yang lebih menarik. seni dan muzik. agama dan komuniti metropolitan. Sesetengahnya menerima dan mengedarkan maklumat secara percuma manakala sesetengah yang lain dikenakan cas tambahan bagi pengiklanan yang lebih daripada maklumat asas. Menempat kandungan mewakili perbezaan bentuk kualiti. Setiap hari. Terdapat sesetengah penyiaran dan rangkaian kabel bergabung liputan mengenai berita dalam negara dan hiburan dengan berita tempatan daripada bergabung dan pangkalan data boleh dicari melalui “online”. alamat. acara semasa.

peruncit kecil boleh mengambil kesempatan. Tambahan pula. Kadangkala perkhidmatan menerusi dua broker maklumat “online” boleh dikaitkan. dan akhirnya membenarkan pembeli untuk beurusan dengan penjual bagi meneruskan rundingan. khidmat dan harga. merapatkan diri dengan stor besar yang kukuh di dalam pusat membeli-belah. Kedua. “Virtual malls” telah dibentuk untuk memberi perasaan berdekatan dengan stor Internet. Kumpulan stor dengan produk yang hampir sama lebih mudah untuk membuat perbandingan mengenai ciri-ciri produk. Oleh sebab itu. terdapat sedikit perbezaan diantara “directories” dan “virtual malls” dan membabitankan pengiklanan untuk mengatasi keadaan perkhidmatan baru. Mana-mana pembeli yang berminat akan di arahkan ke laman web yang memaparkan gambar dan penerangan lanjut mengenai kasut di laman peruncit tersebut untuk menyudahkan pembelian. Kepada pembeli yang ingin membeli sepasang kasut tetapi tidak mahu pergi dari kedai ke kedai. Dalam kes ini. Secara umumnya. broker memberi maklumat dengan menerangkan tentang model dan ciri-ciri yang terdapat pada kereta di pasaran. Dalam sebuah rangkaian. semasa mereka berkongsi pesanan-masuk dan sistem pembayaran. Pertama. pihak media. Sebagai contoh. bermula daripada topik asas (Contohnya: Seni dan Budaya) dan beralih kepada topik yang lebih khusus (Lukisan Penuh Perasaan Untuk Jualan). Terdapat juga sebilangan yang memberi pelanggan peluang untuk membeli barangan kawalan yang bagus. kepentingan lebih baik daripada kepelbagaian. setiap “storefront” di dalam “mall” dilihat berdikari oleh pelanggan.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN pengumpulan berdasarkan maklumat yang diberikan laman web yang telah tersenarai. Kebanyakan “directories” ini adalah perkara tertentu yang mempunyai pelbagai peringkat kategori. semua stor adalah sangat jauh (atau dekat) dari sudut yang nyata. proses pembelian kereta melalui “online”. broker juga memberi maklumat mengenai khidmat yang membenarkan perbandingan membeli-belah kepada insuran. yang menawarkan lebih peluang untuk pembandingan dan pembelian yang lebih santai. Dalam dunia yang nyata. Lebih ketara. Kedua-dua Sulit Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM . Ia juga mengarahkan kepada pengiklanan terkumpul oleh stor-stor yang tersenarai. dan lebih mudah dimaksudkan dengan mendapatkan perhatian penuh dari pelanggan yang disenaraikan oleh “directory” atau “virtual mall”. dengan hanya menekan kata kunci dan ejen perisisan akan mencari mana-mana tawaran daripada peruncit untuk pemilihan dan maklumat mengenai harga. pembeli dalam Internet tidak perlu mencari lebih jauh untuk menemui kedai “online” untuk membeli sesuatu. pembekal khidmat “online” dan enjin pencarian menggambarkan peruncit dan menyediakan hubungan terkawal dengan laman mereka.

Dengan membuat perniagaan melalui pemindahan laman web lebih kepada fungsi menjual kepada pengguna melalui catalog yang menarik dan borang pesanan dalam talian yang membawa kepada transaksi. alat dan pengguna komputer dan menggunakan maklumat untuk menarik minat pengguna baru dengan menghantar surat kepada pelanggan yang tinggal di kawasan tertentu yang sesuai untuk mengadakan demo atau lain-lain kelebihan. mengukuhkan maklumat mengenai tawaran daripada penjual yang telah dipilih. isu undang-undang dan teknologi yang menghalang syarikat daripada mengambil kesempatan. laman yang sedikit akan menjadi laluan bagi membimbing pemerhati melalui isi kandungannya. telefon dan PDA. dengan membenarkan peruncit menghantar tawaran yang disasarkan. Semuanya akan dikumpulkan bersama sebagai kos pengiklanan dan pemasaran yang boleh menjadi lebih mahal bagi sesetengah pihak. Dalam kata lain. Dalam kes pemasaran Internet.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN perkhidmatan tersebut. Peruncit boleh mencapai dan memanipulasi “made up” pangkalan data luas mengenai jaminan maklumat bagi kereta. “a portmanteau of internet and netiquette”. Pangkalan data mengenai kewujudan pengguna mungkin lebih terperinci. Jika pembabitan Internet diteruskan dalam cara tertentu. “Direct Marketing” “Direct marketing” dalam tradisi runcit adalah sudah canggih. kos pengiklanan dan pemasaran yang rendah akan menarik minat masyarakat untuk meneroka laman web menerusi televisyen. Kelebihan pemasaran tambahan adalah dapat menarik minat pengguna. Jumlah masa dan wang yang banyak dikehendaki bagi menyusun. Teknologi menawarkan peluang untuk mengumpul kepintaran pasaran dan memantau pilihan pengguna melalui pelayaran pelawat dan tingkah laku semasa pembelian. tetapi lebih mengenai tingkahlaku biasa yang menggambarkan percubaan bersifat Internet keberlakangan ini. Dalam kursus perniagaan biasa tiada siapa ambil peduli akan Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . Bagaimanapun sekarang tardapat sebilangan masyarakat. melihat kepada banyak perniagaan yang muncul bagi meramaikan pelanggan mungkin perlu membayar jarak penglihatan melalui laman tersebut. Selalunya peraturan dalam adab pengendalian pemerintahan maya dirujuk sebagai “netiquette”. sebagai ejen yang pintar membuat rangkaian tersebut lebih mudah untuk dilayari. menghantar dan melihat semula keberkesanan kempen “direct-mail”. “Netiquette” boleh mengambil borang polisi untuk forum interaktif. untuk membuat proses pencarian pembeli lebih menyakinkan. tingkahlaku tersebut digambarkan seperti berikut: “Internet ialah rangkaian komputer yang sangat besar yang wujud berdasarkan kerjasama.

tidak perlu ia membebankan infrastruktur kita dan membazirkan maklumat yang berharga. sesebuah syarikat yang menggunakan infrastruktur dengan motif keuntungan semasa sesiapa yang menerima mesej mereka yang tidak diperlukan. Kebanyakkan perkhidmatan Internet yang disediakan akan mengambil langkah menentang “spammers” seperti memutuskan perhubungan dan menolak sebarang servis mereka jika sebarang aduan dibuat. agensi penghargaan.” Ini terutamanya berkenaan e-mel tidak berguna yang banyak dikenali sebagai “spam”. Mereka juga boleh membina laman web khas rungutan mengenai syarikat anda. Dengan itu. pengguna Internet mungkin tidak boleh melawat pejabat anda tetapi mereka mudah menyuarakan sebarang rungutan. agensi perlindungan pengguna dan lain-lain persatuan yang terlibat. Perniagaan yang sah tidak akan menyinggung perasaan pengguna dan bersedia untuk menerima budaya Internet yang melarang “spamming”.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN penyimpanan maklumat dan mengedarkannya pada masa yang sesuai. E-mel dengan aduan juga boleh dihantar kepada rakan kongsi anda. Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . pihak terbabit boleh menceritakannya kepada beribu-ribu masyarakat melalui perbualan maya. Bilangan tersebut mungkin bertambah ramai dengan mengepos mesej melalui papan buletin maya. Di US telah terdapat undangundang mengharamkan sebarang pengiklanan melalui faks yang memerlukan penerimanya membayar sejumlah wang untuk kertas. semuanya dalam kos yang rendah. mereka boleh memberikan nama syarikat anda kepada pelbagai senarai hitam melalui talian yang boleh dipantau oleh pengguna biasa. dakwat atau lain-lain sumber. mereka mungkin tidak akan menghiraukan “netiquette” dan menceroboh masuk dalam sistem komputer anda atau menghantar fail dengan virus pemusnah atau bom e-mel yang bakal merosakkan komputer anda. Demi membalas dendam. “Spam” ialah bentuk mesej yang dipos berulang kali kepada forum awam seperti “newsletter”. Kami saling bantu-membantu. Canadian Direct Marketing Association. Walaubagaimanapun. menyatakan bahawa sebanyak 80% ahli daripada syarikat “direct marketing” dengan sukarela memutuskan untuk melaksanakan peraturan yang melarang ahlinya menghantar e-mel yang tidak berguna. “The Coalition Against Unsolicited Commersial Email (CAUCE) adalah sebuah organisasi Internet yang cuba untuk mengembangkan undang-undang ini termasuk emel. Kegunaan e-mel yang tidak bijak dan forum awam membawa kepada moral dan tindak balas yang sah menentang pemasaran langsung dalam Internet. pihak pembankan dan persatuan pengguna. dalam prinsip yang sama. Selain itu. Walaubagaimanapun. Sebagai contoh.

Semasa “Cyber Promotions” enggan untuk memberhentikan “spamming” ahli America On Line (AOL). AOL menghantar semula semua emel yang tidak dihantar dalam satu masa. menghantar banyak e-mel mempromosikan produk yang baru. Apakah perbezaan utama diantara ”agents” dan ”information broker” ? 10. Kesimpulannya. mereka mungkin berkongsi __________ dan __________ disebalik keadaan. zaman kejatuhan rangkaian. berkesan untuk menyingkirkan pembekal Internet UUNet “Cyber Promotions”.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Pada April 1994. 4. Selain menggunakan senarai wang langganan surat berita biasa mereka. 7. Bagaimana ”mobile software agents” dapat merubah peranan seorang guru dan pelajar? 8. kewujudan perubahan pelanggan kepada jenama perisian yang lain. kumpulan pereka perisian dunia. dan sistem tergendala dalam sesetengah kes. 3. kemungkinan terdapat alternatif yang lebih baik. Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . ________ adalah sebahagian daripada perisian yang bertindak bagi menyempurnakan tugas bagi pihak pengguna. _________ dapat membantu pengguna mencari pengeluar dengan mengkategorikan menawaran dan mengadakan senarai yang tersusun bagi memudahkan pemanduan arah. perkhimatan Internet New Zealand telah disingkirkan. mencetuskan limpahan cakera. 6. Symantec. Latihan 1. DBMS yang memiliki kebolehan pertanyaan yang canggih mungkin bersesuaian dengan huraian tentang _________. UUnet menjatuhkan “Cyber Promotions” sebagai pelanggan dan AOL membawanya ke mahkamah. Dalam masa dua hari. komuniti Internet tidak mudah memaafkan. Program yang menggerakkan maklumat ialah ___________. Apakah masalah utama enjin pencarian? 2. mereka juga menggunakan senarai alamat e-mel yang diambil daripada pertanyaan pengguna untuk sokongan teknikal. walaupun kedai yang membina ”virtual mall” dilihat tidak bergantung kepada pengguna. Sebilangan ejen perisisan pintar yang menggunakan ___________ untuk membuat keputusan. Walaupun syarikat tersebut telah berjanji untuk kembali kepada polisi pengiklanan mereka yang lama dalam laman web dan melalui pos biasa sahaja. 5. Semasa “Prime Data Worldnet Systems” menghantar banyak mesej e-mel yang mengiklankan ciptaan perisian bagi membolehkan pengguna Internet yang lain untuk menyampaikan e-mel tidak berguna kepada ahli AOL. meninggalkan kesan yang sangat besar kepada perbincangan Usenet. Banyak e-mel dan pesanan yang tidak diminta dihantar berulang kali kepada forum-forum awam seperti ”newsgroups” dikenali sebagai _________. AOL terus membawa kes tersebut ke mahkamah. Secara umumnya. dan Symantec telah disenaraihitamkan sebagai “spammer”. 9. firma guaman Canter & Siegel mengepos beberapa ribu salinan iklan kepada Usenet bagi perkhidmatan mereka di ruangan untuk beberapa jam.

Menerangkan bagaimana pengumpulan data daripada seorang individu pengguna boleh digunakan untuk meningkatkan khidmat pelanggan 2. Menghuraikan apa itu entri pesanan. sistem pembelian dan sistem entri pesanan.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN TAJUK 6 (E-Dagang: Penilaian dan Pemesanan)  SINOPSIS Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran.  HASIL PEMBELAJARAN 1. 5. Memahami maksud pernyataan transaksi dan implikasi kepada entri pesanan. 6. ● KERANGKA TAJUK-TAJUK Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . sistem lejar am. Menghuraikan masalah-masalah sistem entri pesanan yang biasa yang akan melemahkan pembelian yang dalam talian. 3.dagang ) . Kebimbangan privasi yang meningkat dengan pengumpulan profil individu pengguna. kewangan. 4. perniagaan elektronik ( E.keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. Menghuraikan fokus dan peranan kawalan inventori. undang-undang perniagaan.

RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN PENILAIAN DAN PEMESANAN RELATIONSHIP MANAGRMENT SOCIAL INTERACTION COLLECTING CUSTOMER PROFILES AUTOMATED ORDER ENTRY THE THREE-TIER CLIENT/SERVER SYSTEM AT WORK DELIVERING CUSTOMIZED PRODUCTS MARKING ORDER ENTRY WORK ORDER FORM Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit .

Mereka “rip off” spesifikasi-spesifikasi yang dicetak. kejayaan sesebuah syarikat mungkin lebih banyak dikaitkan dengan eksploitasi teknologi. sebagai contoh. pengeluar-pengeluar besar membuat spesifikasi mereka tersedia secara dalam talian (online). khidmat pelanggan. Dalam keadaan yang lain. mungkin perlu untuk menawarkan produk mereka dengan huraian yang terperinci dalam Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . Kredibiliti sesuatu katalog produk merupakan faktor utama kepada pasaran elektronik. Beberapa firma-firma kecil pula berpuas hati dengan satu penyelesaian “rip and read”: mereka menghubungkan kepada sebuah papan buletin atau rangkaian nilai tambah tetapi menggunakan komputer sebagai sebuah mesin faks yang mahal. Tapak (sites) sesuatu perniagaan akan hanya menjadi berjaya lama-kelamaan jika mereka dapat menjana pengulangan lalu lintas di tapak tersebut. Dalam kedua-dua kes tersebut. Dalam beberapa keadaan. Proses penilaian ini mungkin disepadukan dengan penemuan.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN PENILAIAN Memahami bahagian ini memerlukan perbandingan antara tawaran-tawaran tertentu di mana tempat pasaran dijalankan. mewujudkan asas kepercayaan antara vendor dan pelanggan memerlukan lebih daripada teknikal atau kecanggihan pemasaran. Sebagai contoh. Walau bagaimanapun. bahan mentah dan kesesuaiannya. dan ia bergantung kepada setakat mana kepuasan pelanggan. dua set kriteria keputusan akan dipertimbangkan: faktor produk. seperti harga. Selalunya. mereka juga mempunyai satu sistem dalaman manual dan tidak cuba untuk mengunakan format yang tersimpan secara digital (digitally stored format). dan faktor kemanusiaan seperti reputasi. Firma-firma yang lebih maju mungkin menggunakan satu sistem reka bentuk berbantukan komputer (CAD) bagi membolehkan mereka menerima reka bentuk data dalam format digital. Masalah ulangan lawatan (repeat visit) adalah sebahagian daripada fungsi bagi reka bentuk tapak Web. dan kebolehpercayaan. Vendor juga perlu menyediakan peluang-peluang untuk berinteraksi dan mempersembahkan maklumat kepada pelanggan dalam bentuk yang mudah difahami dan berguna. atau ia mungkin suatu „pas kedua‟ (second pass) melalui subset vendor-vendor (subset of a vendors) yang dipilih selepas produk yang diinginkan telah dapat ditakrifkan dengan jelasnya. Peruncit-peruncit internet. kemudiannya membacakannya dan memasukkannya ke dalam sistem manual mereka. pameran (display) tidak memerlukan teknologi yang canggih untuk menjadi sesuatu yang berguna. Ianya adalah sukar untuk dicapai dan perlu melakukan beberapa percubaan. Pendekatan ini berkesan untuk spesifikasi-spesifikasi bertulis dan bagi lukisan-lukisan tertentu.

sentuhan peribadi semakin mudah hilang. Pelanggan-pelanggan boleh melawat laman web kedai-kedai perabot di internet dengan persekitaran realiti maya. syarikat-syarikat akan lebih menguruskan pelanggan berbanding jualan: perbelanjaan yang berbilion yang tidak disedari untuk iklan dan promosi bagi produk percubaan akan digantikan dengan disiplin yang lebih berfokus dan jangka panjang yang akan mengurus dan meningkatkan kepentingan pengguna sepanjang hayat.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN talian. Mereka mungkin boleh melengkapkan rumah atau pangsapuri mereka dengan perabot melalui ikon „seret dan lepas‟ (drag and drop) perabot kepada ruang bilik pelanggan yang telah dibuat menyerupai rumah mereka. Cabarannya adalah untuk membawa pemasaran langsung kepada peringkat seterusnya: untuk memasarkan secara langsung terhad kepada sekumpulan pelanggan (juga kepada individu) dan menjadikan ia menguntungkan. Pada masa akan datang. memulakan suatu perniagaan. pada dasarnya. Selaras dengan jalur lebar (bandwidth) yang semakin berkembang. pekerjaan. untuk menukarkan produk kepada perkhidmatan jangka panjang. Sebuah bank dalam talian memberikan satu contoh bagaimana pemasaran oneto-one boleh dilaksanakan. apa sahaja kemungkinan akan mula timbul. Sekali pengguna sudah setia kepada sesuatu konteks (jenama). memperbaiki rumah. Dalam ekonomi yang global. umur. Ciri ini memboleh pelanggan mengukur kesesuaian beberapa perabot yang berbeza untuk disesuaikan dengan bilik mereka sama ada dari segi saiz mahupun warna perabot tersebut. imej-imej tiga dimensi (3D) sesuatu produk ditambahkan sebagai penarik bagi menggantikan gambar foto 2D dalam laman web masa ini. Pengurusan Perhubungan (Relationship Management) Gaya persembahan dan reka letak (layout) sesuatu katalog produk tidak mencukupi untuk menjamin kejayaan. Pengiktirafan ini akan membawa kepada satu takrif baru penjenamaan: satu jenama akan menentukan kualiti perhubungan dan juga kualiti produk tersebut. Suatu hubungan amanah mesti diwujudkan antara pelanggan dan vendor. Kesetiaan pelanggan (cth: pengenalpastian jenama) adalah mungkin sekali dihubungkaitkan dengan keseluruhan konteks produk dan penghantaran maklumat. Pelanggan-pelanggan Internet memberikan maklumat asas tentang rumah mereka. mereka menunjukkan keinginan dan keutamaan kewangan mereka. bagi memberi kredibiliti kepada maklumat yang diberikan. Syarikat-syarikat yang mahu mendapatkan sekumpulan pelanggan yang setia mesti menjari jalan untuk memberikan satu dimensi peribadi (personal dimension) bagi pemasaran tanpa sempadan. Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . menyimpan dan melabur. sebagai contoh. pendapatan dan jantina kepada pihak bank. Matlamat akhirnya adalah. Kemudian.

Mempunyai deskripsi produk. Mekanisme-mekanisme ini dan yang serupa memberi peluang kepada bankbank untuk silang jual (cross-sell) produk dan perkhidmatan. Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . Keseluruhan konteks ini menyediakan kemudahan mendapatkan maklumat. Perkhidmatan pelanggan yang lebih tinggi boleh membezakan faktor yang akan meningkatkan kesetiaan pelanggan kepada sesebuah gedung dan produknya. ia juga boleh menjadikan pelanggan lebih berpuas hati. dan bantuan keputusan peribadi. perdagangan elektronik.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN persaraan. pihak bank juga telah mempengaruhi syarikat insurans mencapai pasaran mereka. atau hanya memperbaiki organisasi kewangan dan peruntukan. Sama ada melalui kerjasama dengan syarikat insurans atau persaingan secara langsung dengan mereka. pengurusan akaun dan transaksi yang komprehensif. Berdasarkan input ini dan jenis-jenis akaun yang mereka ada dengan bank. katalog produk bank akan memberi maklum balas dengan menawarkan khidmat nasihat kewangan dan barangan baru mengikut kehendak pelanggan dan tawaran istimewa untuk perkhidmatan bagi pelanggan yang mempunyai keutamaan. Bank juga telah mula menjual insurans sebagai matlamat mereka untuk menjadi kedai sehenti ( one-stop shop) bagi memenuhi keperluan perkhidmatan kewangan pengguna. sokongan teknikal dan maklumat status pesanan dalam talian bukan sahaja menjimatkan wang dengan membolehkan staf perkhidmatan pelanggan syarikat untuk mengendalikan yang lebih banyak soalan rumit dan menguruskan perhubungan pelanggan.

Sebagai tambahan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. dan proses memulangkan barang niaga yang tidak dikehendaki. Seorang pelanggan boleh pergi ke laman Web syarikat penghantaran. arahan pemasangan dan tip-tip merumus masalah (troubleshooting).RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Terdapat beberapa perkara yang lebih mengecewakan bagi seorang pelanggan jika dibandingkan penghantaran produk yang tidak mengikut masa bagi suatu pembelian yang penting. ciri-ciri interaksi sosial memainkan peranan yang besar bagi memudahkan maklum balas antara pelanggan dan pengeluar di samping bagi menyokong penyelidikan pasaran. ataupun ia mungkin diwujudkan untuk para pengguna berkomunikasi antara satu sama lain. Antara contoh interaksi sosial yang terbaik adalah melalui kumpulan perbincangan berkaitan produk dan saling mencabar (pencabar/pesaing– Lists). Syarikat-syarikat penghantaran membantu rakan kongsi perniagaan mereka untuk menyelesaikan masalah ini melalui internet. bagi pengguna yang mahu menggunakan discussion lists dan newsgroup di Internet. syarikat-syarikat menggunakan Internet untuk laporan simpanan khidmat pelanggan daripada pesanan yang dibuat. dan mengetahui bahawa produk itu sudah pun dihantar dan dijangka sampai kepada pelanggan pada keesokan pagi. muat turun perisian dan sokongan teknikal maklumat dalam talian. Sokongan dalam talian terbahagi kepada dua kategori am: sokongan transaksi dan sokongan teknikal. Pola ini membazirkan masa dan wang bagi pelanggan dan penjual. bagi pengguna yang mahu berbincang atau berforum melalui perkhidmatan dalam talian yang komersial. Selalunya. Sokongan transaksi termasuk status pesanan. memasukkan nombor pesanan. Maklumat ini boleh didapatkan daripada laman Web syarikat itu dalam tempoh masa kurang daripada satu minit. Oleh sebab tiada perhubungan secara langsung antara pemilik atau pekerja di web dan kerana ciri Web yang jelas. Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . panggilan telefon kepada pembekal akan menyebabkan satu siri pemindahan maklumat dari satu jabatan kepada yang lain dan mereka menjanjikan akan menyemak status pesanan dan menghubungi pelanggan semula. ketersediaan produk. Lists Ini mungkin diwujudkan khusus untuk menghubungkan pengeluar dengan pengguna. Interaksi Sosial (Social Interaction) Beberapa pelanggan akan menjangkakan perkhidmatan di laman web adalah lebih baik daripada kedai biasa. Sokongan teknikal adalah penting khususnya bagi produk kompleks yang memerlukan dokumentasi yang mendalam.

Pendekatan ini memastikan setiap pertanyaan itu dijawab melalui saluran yang paling berkesan. jenis tulisan dan imej-imej: terdapat juga yang mempunyai keupayaan audio yang terbatas. Sembang (kadangkala dikenali sebagai IRC) adalah satu perkhidmatan yang membenarkan komunikasi segera dengan sesiapa sahaja yang mahu menyertainya. Setiap permintaan untuk pertolongan dan jawapannya yang berkaitan juga dapat dikesan dan disimpan dalam pangkalan data. Bilik sembang awam (pulic chatroom) umumnya cuba mengekalkan fokus perbualan kepada satu topik khusus. halaman yang mana telah dilawati pelanggan dan berapa lama mereka telah menunggu untuk satu jawapan. Komunikasi cepat ini beransur-ansur mula menjadi perhatian kepada golongan bukan saintis dan Usenet hari ini sedang berkembang maju. Terdapat satu skrin pemisah membenarkan pengguna untuk memasukkan (menaip) mesej. Bilik sembang boleh berbentuk visual yang kompleks. Jawapan atau pandangan kepada pesanan yang dihantar dihubungkan. Usenet adalah satu kumpulan sistem papan kenyataan seluruh dunia. adalah kumpulan pertama yang memanfaat Internet sebagai suatu bentuk teknologi komunikasi yang cepat dan murah. Para saintis. Pengguna menghantar pesanan-pesanan melalui mel elektronik. membentuk rantaian atau “threaded discussions". Mereka dapat bekerjasama dengan teman-teman dari seluruh dunia dan berkongsi idea-idea mereka dan penemuan-penemuan dengan lebih cepat berbanding kaedah penerbitan tradisional seperti majalah-majalah. untuk diguna pakai oleh pelanggan-pelanggan dan wakil-wakil perkhidmatan pelanggan di kemudian hari. e-mel. kepada satu peti surat kolektif di mana sesiapa juga boleh berbuat begitu. dengan pelbagai jenis warna teks.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Dua teknologi internet yang digunakan dengan meluas untuk tujuan ini adalah kumpulan akhbar (newsgroups) dan sembang (chat). Sokongan pelanggan berasaskan Web membolehkan kerjasama bagi melayakkan dan mengutamakan permintaan untuk sesuatu pertolongan merujuk kepada kesegeraan mereka dan respon kepada mereka melalui saluran tertunda atau saluran masa nyata (real-time). Sistem itu seharusnya memasukkan/menggabungkan peraturan perniagaan untuk memberi laluan dan mengutamakan berdasarkan jenis soalan yang ditanya. bilik sembang peribadi (private chatroom) atau panggilan telefon. jurnal dan buku. Sesiapa yang masuk ke ruangan tersebut dapat membaca mesej dan memberi respon terhadap mesej tersebut dengan serta-merta. dimana mesej tersebut dihantarkan dengan serta-merta ke ruang mesej dikongsi yang dipanggil “bilik sembang (chatroom)” atau “saluran (channel)". Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . tarikan utama mereka adalah komunikasi langsung dan kepelbagaian peserta. berdasarkan perisian kumpulan akhbar.

sementara soalan memerlukan beberapa penyelidikan akan mendapat jawapan melalui e-mel. satu tapak elektronik bercadang untuk menghantar semua pertanyaan pelanggan yang berpunca daripada halaman stereo paling mahal kepada senarai panggil semula. Mereka mungkin mewujudkan satu “perkhidmatan keutamaan" untuk pelanggan-pelanggan web yang akan membenarkan mereka untuk meminta satu sesi berbual secara langsung semasa mereka melayari laman web. Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . Suatu rekod bagi perbualan tersebut disimpan dan dihantar melalui e-mel sebagai rujukan kepada pelanggan sekiranya masalah yang serupa timbul pada masa akan datang. Pelanggan-pelanggan ini akan menerima panggilan telefon yang segera daripada wakil servis. pelanggan akan dihubungkan kepada seorang juruteknik yang akan menjawab semua pertanyaan pelanggan. Untuk satu yuran yang sedikit. pelanggan akan memberikan masa kepada juruteknik untuk membantu menjawab pertanyaan pelanggan tersebut.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Sebagai contoh.

permainan interaktif. suatu perniagaan untuk memperkenalkan bunga-bunga eksotik yang bermula dari satu kumpulan perbincangan masyarakat yang merupakan tukang kebun atau orang yang meminati penanaman bunga. Sebuah inventori maya jika dibandingkan dengan inventori sebenar. analisis pelaburan dan sebagainya. pengkhususan produk luar. mungkin menjadi kebiasaan. berdasarkan premis masyarakat mahu berhubung dengan orang lain yang mereka percayai.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Penggabungan produk dan perkhidmatan dalam sesebuah kedai maya dapat menjimatkan masa dan usaha para pengguna. hotel-hotel. mereka menjual perkakasan kebun bunga. Ciri-ciri lain termasuklah Frequently Asked Question (FAQ). khidmat nasihat dan bukubuku berkaitan bunga dan sebagainya. Ejen-ejen untuk membangunkan masyarakat. syarikat itu bermula dengan mengambil semua sumber inventori yang digunakan oleh tukang kebun hari ini: tapak semaian dan katalog biji benih tumbuhan dan alatan. Ini mungkin bukan sahaja perlu untuk menemukan anda dengan orang lain yang mempunyai cita rasa muzik yang sama. dan katalog yang pelbagai jenis. Bagi mewujudkan sebuah kedai sehenti untuk keperluan perkebunan. laman web dijangkakan dapat memberi pilihan kepada pelanggan untuk klik pada butang untuk bercakap secara langsung dengan perkhidmatan pelanggan dan wakil jualan melalui internet. benih-benih. peralatan dan produk perkebunan lain (termasuk rumah hijau!) daripada seluruh dunia. atau menghubungi talian bebas tol. bebawang. majalah dalam talian. malah juga dalam lingkungan lain seperti buku-buku. pekebun yang bersungguh-sungguh ditawarkan menggunakan perkakas perisian dalam talian untuk mereka bentuk kebun idamannya. Sebagai contoh. Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . buku dan majalah untuk petua tentang penanaman dan bunga yang tumbuh subur atau rosak dalam tanah dan keadaan iklim tertentu. kelab perkebunan di mana pekebun dapat berkongsi hobi dan idea mereka dengan penggemar lain. Kini. Sebagai tambahan. Oleh sebab penggunaan video dan audio digunakan secara meluas merentasi rangkaian. Pengguna yang ada soalan tentang istilah hortikultur boleh memeriksa glosari dalam talian. buku-buku dan CD-ROMs untuk membantu tukang kebun mereka bentuk sebuah taman. bilik sembang dan bahagian “delay tips" dari editor majalah. membolehkan syarikat itu menawarkan pelbagai pilihan produk-produk yang mana tapak semaian terbesar juga mungkin tidak dapat menyediakannya: beribu-ribu biji benih.

Bagaimanapun. Perniagaan yang inovatif menjumpai jalan untuk mencungkil potensi bagi maklumat tersebut iaitu dengan menjadikan ia berguna bagi mereka yang memerlukannya. pelanggan akan dialu-alukan dengan nama mereka apabila mereka disambungkan kepada sebuah tapak. Sebagai contoh. Sesetengah pengguna melihat pengumpulan maklumat dan pemasaran langsung dari sudut yang positif apabila mereka hendak membeli produk pada masa yang akan datang. satu pengguna Internet boleh meninggalkan satu “footprint" elektronik setiap kali lawatan mereka ke laman-laman Web yang berbeza dan pembelian yang dibuat dan mereka tidak menyedari telah melakukannya. pengguna tidak dapat menyekat maklumat yang dikumpulkan atau. Kebiasaannya. Ramai pengguna berhati-hati dengan pemasaran seperti ini. Terdapat laman yang meminta pelawat baru memberikan maklumat peribadi secara sukarela apabila memasuki laman tersebut. Sesetengah pelanggan hanya menyedari maklumat mereka telah dijual atau disebarkan tanpa pengetahuan atau persetujuan mereka apabila mereka menerima e-mel yang tidak dikehendaki. semasa mereka memberi maklumat peribadi dengan rela untuk menyatakan bahawa mereka mahu ia digunakan. Perniagaan jaringan (web) juga menyimpan rekod tentang pembelian seseorang pelanggan. Mereka mahu memberitahu kepada pihak syarikat bila penggunaan maklumat ini sepatutnya disekat untuk tujuan dalaman dan bila ia boleh disebarkan kepada syarikat luar jika syarat-syarat khusus telah dipersetujui. Sememangnya. mereka mungkin menawarkan “perkhidmatan keahlian" seperti e-mel peringatan hari jadi.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Mengumpul Profil Pelanggan Syarikat-syarikat telah lama mengumpul dan menyimpan maklumat pelangganpelanggan dan produk dalam pangkalan data di mana hanya kakitangan yang diberi kuasa tertentu sahaja boleh mengakses data tersebut. Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . pengumuman produk baru atau surat berita. Tapak itu mengetahui siapa yang berada di situ disebabkan oleh satu teknologi yang dapat merekod alamat Internet pelawat dan memadankan ia kepada satu nama sekiranya pelawat telah pun berdaftar atau membeli sesuatu di tapak tersebut. Pembelian akan menyebabkan profil pelanggan dibuat kerana penjual Internet memerlukan maklumat peribadi yang asas bagi menghantar barangan fizikal kepada seseorang pelanggan. mereka takut kehilangan rahsia peribadi. Mereka akan ditawarkan dengan cadangan produk-produk yang baru mengikut minat mereka dan maklumat pembelian terdahulu. mereka mahu mengetahui bila dan bagaimana maklumat peribadi mereka digunakan. sama ada ia merupakan suatu wakil khidmat pelanggan yang menjawab panggilan telefon atau pelanggan yang mencari maklumat akaun atau sokongan teknikal dalam talian. Sebagai tukaran bagi maklumat tersebut.

Profil Tapak: Profil Pelawat: - Sasaran (hit) tapak atau halaman (aliran barisan aktiviti) - Titik permulaan pelawat Kaedah pembayaran Purata bilangan lawatan sebelum membeli - Urutan sasaran halaman (Page hit sequence) - Laluan yang biasa digunakan melalui tapak - Pola ulangan pembelian Bagaimana pelawat menggunakan kemudahan berbanding hanya melayari - Tempoh masa melawat (Purata halaman yang biasa didapatkan semula) - Kemudahan apa yang mereka gunakan dan berapa kerap - Window shoppers (pelawat yang hanya melihat halaman yang dibuka) - Dari mana pelawat datang?   Domain Referrals - Keutuhan (kesilapan dan amaran) Tindakbalas (server load mengikut jam.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Setiap kali anda disambungkan kepada satu laman web. CPU dan sistem operasi - Server terakhir anda (merujuk pautan) Perangkaan (statistik) ini boleh digunakan untuk membuat Profil Tapak (Site Profile) dan Profil Pelawat (Visitor Profile). hari. jalur lebar Untuk membantu mengurangkan masalah ini. minggu dan musim) - Jenis server Kesan daripada promosi dan dan pengiklanan tapak - Capaian lain (enjin carian) Transaksi terhalang atau gagal Keupayaan: perkakas. World Wide Web Consortium sedang menghasilkan satu teknologi baru yang dikenali sebagai Platform untuk Pilihan Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . anda memberitahu pelayan (server): Pelayan boleh juga menyimpan: - Tarikh dan masa (timestamp) Permintaan fail (Komponen mentah) Server load (proses-proses) dan kesilapan-kesilapan - Alamat IP dan ISP anda Pelayar (browser).

beri peluang kepada pelanggan untuk mencuba produk. Pelan lain adalah dengan meletakkan “tanda amanah" (trust mark) pada tapak dengan piawaian rahsia boleh diterima. Terangkan bagaimana perbezaan khidmat-khidmat Internet dapat membantu perniagaan meningkatkan khidmat pelanggan dan penilaian produk. Ia akan membenarkan perisian server web untuk menyekat tapak yang mempunyai polisi maklumat yang tidak sepadan dengan pilihan peribadi yang dinyatakan oleh pelanggan. Bagaimana katalog produk dapat membantu anda memajukan perniagaan anda? 2. 3. Falsafah ini tidak berakhir dalam dunia yang dalam talian. Apakah kelebihan-kelebihan dan masalah-masalah yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyelenggaraan pengkalan data yang mengandungi profil maklumat pengguna? Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . Berikan pelanggan pelbagai pilihan penghantaran.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Peribadi. benarkan pemulangan barang yang diniagakan. atau P3. Peruncit-peruncit perlu tahu bahawa ianya perlu untuk membuat pelanggan berpuas hati. Perbincangan: 1. (Platform for Privacy Preferences). Galakkan mereka memberi komen kepada masyarakat untuk memberi cadangan bagaimana untuk menjadikan barang yang diniagakan dan laman lebih baik sekaligus ini menjadi alasan bagi pengguna untuk kembali ke tapak. cadangkan idea untuk hadiah dan syorkan produk yang berkaitan. Idea ini adalah menyerupai kepada perisian “kawalan ibu bapa” (parental control) yang mana ibu bapa dapat menyekat laman web yang tidak sepatutnya dilihat oleh anak-anak mereka. Jika boleh.

Apabila pelanggan sudah bersedia untuk membeli. manakala lejar am pula merekod aliran dana. Satu bahagian yang berkait rapat dengan ini. adalah merupakan entri pesanan pelanggan. di mana ia telah diproses berdasarkan perjanjian sebelumnya antara rakan perniagaan. Mereka boleh mengambil input daripada syarikat lain dalam bentuk mesej EDI. melalui kos operasi yang lebih murah dan kecekapannya yang lebih baik. dan aktiviti belian diteruskan kepada semak habis (checkout). yang menyediakan sokongan transaksi untuk jualan. Dua sistem yang merupakan nadi bagi sesebuah perniagaan: kawalan inventori (inventory control) dan lejar am (general ledger). pengeluaran dan notis penerimaan data. bil dan akaun belum terima. Perjanjian itu sendiri adalah hasil satu proses perundingan yang kompleks. ia adalah bermulanya daripada satu rantaian peristiwa-peristiwa yang kompleks yang mencapai puncaknya dengan penyerahan produk atau perkhidmatan kepada pembeli. huraian terperinci tentang produk. Input dalam sistem mengandungi jualan. sama ada dilakukan secara dalam talian atau di luar talian. Kebanyakan gedung Internet cuba menjadikan aktiviti belian dalam talian sebagai sesuatu yang biasa dan seberapa mudah yang mungkin. Sistem-sistem entri pesanan yang lain adalah kurang jelas kelihatan. untuk menunjukkan bila produk perlu dipesan semula dan mengira nilai bagi inventori tersebut. bagi transaksitransaksi yang berkaitan untuk bekalan dan bahan mentah. Semak habis bermaksud membuat pembayaran dan urusan penghantaran. Pandangan daripada pihak ketiga boleh disediakan bagi membantu pembeli dalam memilih antara jenama atau model yang berbeza. Apabila barang-barang telah dihantar. Data jualan memberitahu barang siap yang telah dijual dan menerima notis rekod penghantaran bekalan dan bahan mentah. Tumpuan kawalan inventori adalah logistik produk. pengeluaran dan akaun perlu dibayar. Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . Produk fizikal yang tersusun di rak-rak digantikan dengan katalog-katalog elektronik yang memuatkan gambar-gambar foto. dan maklumat harga serta saiz. Sistem entri pesanan adalah satu ruang antara muka (interface) kepada komponen-komponen lain bagi interaksi sistem pemprosesan. Lazimnya. Kedua-dua pihak menjangka sistem ini akan membawa keuntungan di masa akan datang. sistem kawalan inventori menjejaki kuantiti barangan yang dimiliki. Satu bahagian yang lain pula adalah pembelian. pelanggan tersebut hanya klik kepada produk dan ia dimasukkan ke dalam troli belian maya pengguna. dan pelaksanaan sistem tersebut mungkin telah memerlukan pelaburan yang besar daripada kedua-dua pihak.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN ENTRI PESANAN Entri pesanan adalah matlamat akhir perniagaan. serta antara muka antara perniagaan dan pelanggan- pelanggannya.

sistem itu juga mengingatkan pelanggan invois yang terlewat dan menghantar rumusan bagi caj invois dan bayaran kepada pelanggan. dan menyediakan pesanan pembelian. Sistem itu menyelesaikan pesanan pembelian. Sistem akan mencari unit harga bagi setiap butiran. Entri Pesanan Automatik Entri pesanan automatik bagi perdagangan elektronik merupakan penghubung antara keputusan pembelian dari pihak pelanggan dengan sistem entri pesanan pembekal. dimana kita boleh duduk di hadapannya dan menaip atau menggunakan tetikus. Keluaran (output) tambahan mungkin merupakan satu laporan prestasi vendor yang menunjukkan kemampuan seseorang vendor dapat menepati tarikh akhir penghantaran dan matlamat kualiti/kuantiti. Jurutera-jurutera yang telah mereka sistem ini membahagikan peranan yang dimainkan oleh komputer yang dihubungkan kepada rangkaian kepada tiga: Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . Asas-asas bagi three-tier client / model pelayan (server model) menjelaskan had Jaringan Sejagat (World Wide Web) dan menawarkan wawasan kepada pelaksanaan rangkaian yang menyokong perikatan elektronik. Apabila satu pesanan memasuki data telah disahkan dan ketersediaan inventori dan kredit pelanggan tersebut disemak. Ia dihubungkan kepada satu sistem pengeluaran yang merekod penggunaan bekalan dan bahan apabila ia diubah menjadi produk untuk pelanggan. Pada dasarnya. peniaga akan menghubungi pembekal untuk menyelesaikannya. Jika terdapat sebarang kecelaruan. Lejar am menghubungkan sistem-sistem ini bersama melalui data kewangan yang digambarkan.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN kuantiti barang yang dikeluarkan daripada inventori dicatat. sistem entri pesanan mestilah disepadukan dengan paparan produk supaya pelanggan dapat memilih beberapa barang bagi sesuatu pembelian. Sebagai tambahan. dan rangkaian. Rangkaian komputer dibahagikan kepada dua bahagian: komputer. Di internet. sistem pembelian dan entri pesanan adalah saling melengkapi: sistem pembelian sesebuah syarikat merupakan satu antara muka bagi sistem entri pesanan sebuah syarikat lain. invois pembekal dan menerima notis bagi memastikan kuantiti yang dipesan sepadan dengan kuantiti yang diterima dan kuantiti bagi pembekal yang terlibat. Kita dapat mengurangkan kerumitan dengan beranggapan bahawa rangkaian melakukan tugasnya sendiri dengan membenarkan komputer-komputer untuk berkomunikasi antara satu sama lain. satu sistem yang misteri atau interconnections yang membenarkan pengguna untuk mengakses komputer-komputer lain.

browser itu akan mempamerkan satu mesej ralat (error message). Sistem pengendalian itu mencari di mana program itu disimpan dan memberikan ia kawalan sebuah tetingkap (mungkin keseluruhan skrin) yang boleh digunakan untuk persembahan. secara rasminya. Ia adalah mudah untuk mengenal pasti beberapa bahagian: skrin. pelayar itu disambungkan kepada satu rangkaian. papan kekunci. Lazimnya. Ia adalah pelanggan yang membuat permintaan server. mereka menyebut ia lapisan persembahan (presentation layer). Mereka memanggil ia three-tier client/serve) kerana terdapat tiga perkara yang perlu dilakukan. Sistem Three-Tier Client/Server di Tempat Kerja Mari kita mulakan dengan sebuah komputer biasa dalam sebuah pejabat. lapisan penggunaan (application layer) dan lapisan pengurusan data (data management layer). Jika permintaan adalah bagi sesuatu fail di rangkaian itu. Mereka telah menemui idea sangat berguna ini yang mana ia telah disepadukan ke dalam hampir semua perisian yang kita gunakan. dan pengurusan data: papan kekunci. pemprosesan dan pengurusan data. Ia bergantung kepada sistem pengendalian untuk mencari fail yang dinginkan. jika tidak. tetikus. (2) penggunaan: “kotak" (pemprosesan – tidak bekerja melainkan jika ia digerakkan). Memulakan program yang lain: sebagai contoh. apabila gerak balas diterima. ia hanya menunggu. dan beberapa sumber yang boleh digunakan untuk pemprosesan. mencari sebuah fail merupakan fungsi pengurusan data.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN penyampaian. Apabila (dan jika) server membalas. Seperti yang telah dinyatakan di atas. sistem pengendalian akan menghubungi server yang berkenaan merentasi rangkaian. Secara teknikalnya. dan kemudian mempersembahkan ia. pengimbas (input). Browser hanya mementingkan persembahan. kita dapat mengenal pasti tiga lapisan: (1) penyampaian: skrin dan pencetak (output). ia dipersembahkan. Server tersebut perlu mendengar permintaan fail. di mana ia adalah tugas webserver Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . Jika server tidak bergerak balas selepas tempoh masa tertentu. itulah had peranannya. tugasnya yang paling penting adalah pengurusan data: setiap kali sebuah fail diminta. sebuah pencetak atau pengimbas dan sebuah “kotak" dimana semua bahagian ini disambungkan. Pada peringkat ini. ia akan membuka sistem kerja untuk mendapatkan fail dari tempat ia disimpan. satu pelayar web (web browser). Ia cuma membuat satu permintaan dan menunggu. Bagaimanapun. tetikus. Memulakan komputer bermakna memulakan sistem pengendaliannya (operating system). ada sesuatu yang perlu dilakukan. sistem pengendalian bertanggungjawab terhadap komunikasi dengan semua bahagian komputer dan menggabungkan kesemua model three-tier client/server.

tugas webserver hanyalah menjawab permintaan dengan sebuah fail bagi sesuatu browser.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN (penggunaan) pada sistem itu. pemeriksaan jumlah produk dalam stok. Dalam kedua-dua kes. Tugas Webserver hanyalah untuk bergerak balas terhadap permintaan untuk sebuah fail. Pemilihan kaedah adalah satu isu teknikal. melalui satu pengaturcara penggunaan antara muka (application programmer‟s interface .API). Pengaturcara-pengaturcara (programmers) juga boleh mewujudkan halaman web khusus melalui get laluan sepunya antara muka (common gateway interface .GCI). sebagai contoh. Kebanyakan webservers boleh ditambah. Webserver menganalisis permintaan dan memutuskan jika ia adalah satu permintaan yang mudah atau satu permintaan yang kompleks. yang akhirnya akan bergantung kepada pengaturcara dan matlamat bagi sistem itu. Jika halaman yang diminta memerlukan pemprosesan. Browser Plug-in HTTP Request Cookie Data HTML and Files Web Pages and Graphics Webserver HTTP Request Cookie Data API Database Log Files CGI Sekarang. apa sahaja kaedah yang digunakan. server tersebut menyerahkan permintaan kepada sebuah program lain yang akan menjana sebuah halaman web di mana server itu akan kembali. ia sepatutnya sudah jelas bahawa jurutera-jurutera itu adalah seperti model three-tier client/server berdasarkan dua alasan: (a) setiap pihak mempunyai had Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . webserver memanggil server sistem pengendalian untuk memberi ia sebuah fail untuk dihantar semula kepada pelanggan (klien). Webserver menghabiskan kebanyakan masanya dengan tidur. Akhirnya. satu halaman web khusus dicipta yang mana webserver boleh menghantar semula kepada browser. Jika ia adalah satu permintaan mudah. ia hanya bangun apabila satu permintaan diterima dan menjawab terhadap permintaan yang masuk.

Di internet. beberapa mekanisme boleh didapati untuk memasukkan bentuk maklumat (information state) dalam permintaan itu yang diteruskan dari browser kepada program CGI melalui Webserver. Daripada sudut pandangan pereka itu. 2. ketersediaan dan harga yang berpatutan. Dalam erti kata lain. untuk bergerak melalui proses. Pembayaran dan pilihan penghantaran mungkin berbezaDocument1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . kebanyakan sistem terkawal menggunakan “pengawas pemprosesan transaksi" (transaction processing monitors . Untuk membuat entri pesanan dalam talian berfungsi. dan server tidak peduli sama ada browser sudah sedia ada apabila ia bergerak balas kepada permintaan tersebut. 4. Sistem pengendalian (lapisan pengurusan data) meneruskan permintaan itu untuk satu lagi server. Webserver (penggunaan) menerima permintaan itu dan bertanya sama ada kepada sistem pengendalian atau program lain (pengurusan data) untuk gerak balas yang bersesuaian kepada mesej. Persembahan memaparkan respon tersebut kepada pengguna dan menunggu untuk permintaan yang seterusnya. browser atau server harus mengingati langkahlangkah yang telah siap. Penghantaran Produk Khusus Hubungan antara browser dan webserver adalah sukar dinyatakan. Selain itu.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN tanggungjawab yang jelas dan (b) peranan-peranan boleh melata (cascade) daripada satu pihak kepada yang lain. urutan di atas adalah: 1. Pangkalan data produk yang canggih dan pautannya kepada sistem entri pesanan dan paparan membezakan komoditi daripada perkhidmatan entri pesanan yang biasa. Entri pesanan komoditi menawarkan pilihan rutin bagi produk.TPM) atau middleware untuk memastikan bahawa semua langkah dapat disiapkan dalam susunan yang betul. harga dan penghantaran. Produk-produk “Off-the-shelf" dan perkhidmatan-perkhidmatan yang standard juga boleh didapati. Pautan (links) yang mendasari pangkalan data adalah kunci kepada kejayaan. 5. ini bermakna bahawa browser tidak mengetahui jika server sudah tersedia apabila ia membuat satu permintaan. Browser (lapisan persembahan) meminta sebuah fail. 3. Tapak (sites) ini meniagakan produk atas kemudahan. kita perlu mengekalkan “bentuk" (state) sesuatu transaksi. Pengurusan data memberi sesuatu semula dan penggunaan diteruskan sepanjang persembahan. atau penggunaan mengeluarkan satu mesej ralat untuk persembahan jika pengurusan data tidak memberi respon.

tetapi hanya boleh dipilih dalam lingkungan set yang terhad. dengan menggunakan imej 3D untuk mengikut saiz tempahan dan kesesuaian bagi seseorang pelanggan. Keputusan untuk memilih antara saiz sederhana atau lebih besar boleh menjadi mudah dengan menggunakan tetikus komputer untuk menyeret (drag) baju maya ke atas imej 3D pelanggan tersebut untuk melihat sama ada ianya padan atau bersesuaian. mereka juga boleh mencipta CD mereka sendiri daripada sejumlah bilangan perakam digital. Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . Atau. jika mereka mahu. Ada juga yang bercadang membuat perniagaan menjahit pakaian.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN beza mengikut keadaan produk dan keadaan transaksi. Pelanggan-pelanggan di kedai muzik dalam talian mempunyai pilihan atau membeli CD yang boleh didapati di gedung muzik itu. Bagi peruncit dan pengilang yang terus mengeluarkan saiz yang standard untuk pelanggan mereka. Muzik dan komputer adalah antara produk lain yang mana gabungan inovasi dan ekonomi. barangan khusus atau sebungkus barangan berserta perkhidmatan. Bayangkan sebuah kedai pakaian berasaskan Web yang menggabungkan teknologi yang membenarkan pelanggan-pelanggan untuk mencuba pakaian. harga dan pilihan penghantaran. teknologi ini akan meransang keinginan pengguna untuk mencuba pakaian di bilik persalinan gedung tersebut. Tapak ini bertindak sebagai sebuah kenderaan untuk membuka rundingan kepada produk. Entri pesanan yang biasa membenarkan rundingan kepada pilihan bukan standard.

Disebabkan struktur penentuan harga sudah ada diatur ke dalam tapak Cisco. pelanggan akan dihubungi dan kitaran perolehan akan dibuat semula. jadi cuma terdapat sangat sedikit produk off-the-shelf. Pihak pentadbir perkhidmatan pelanggan Cisco akan memasukkan pesanan ke dalam sistem Cisco yang teruji untuk mengesahkan pesanan tersebut. invois atau akaun maklumat. Muzik mungkin adalah yang paling mudah. jurutera yang sama boleh mengkonfigurasi produk dalam talian. Misalnya. Dan. Pesanan yang tidak disahkan akan di tolak. pesanan sesuatu produk mungkin adalah rumit. Memori tambahan. modem yang berbeza. Hari ini. suis dan rangkaian lain yang bersambungan dengan peranti) untuk pesanan. dan menghantar pesanan kepada jabatan perolehan. Dengan penentuan harga dalam talian dan alat konfigurasi. Secara umumnya. pelanggan boleh memilih sama ada untuk membayar lebih bagi sebuah processor yang laju (speedy processor) atau mahu menjimatkan wang dengan memilih sebuah processor yang lebih perlahan (slower processor). telefon atau email. network adapters. pilihan boleh didapati bagi setiap model yang ada mestilah ditentukan berserta dengan harga. pelanggan Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . Pakej perkhidmatan (servis) juga boleh disesuaikan kepada keperluan pelanggan itu. ia akan menemui kesilapan dalam bagaimana produk itu telah diatur. Bagi pakaian. jurutera di tapak pelanggan (customer sites) tahu jenis produk yang diperlukan dan bagaimana ia harus diatur (configured). selain daripada menelefon Cisco untuk memesan. kira-kira 98% daripada pesanan dapat melalui sistem tersebut dalam satu masa. seorang pelanggan dengan autoriti (authorization) yang betul juga boleh mengakses maklumat secara langsung di tapak Web. pembeli yang diberi autoriti dapat melengkapkan pesanan dengan beberapa keystrokes. Sebelum syarikat dapat mewujudkan kemampuan jualan Internet. bateri tambahan dan pakej-pakej perisian semuanya adalah boleh didapati mengikut permintaan pengguna. dan membeli konfigurasi yang biasa atau memilih mengikut harga dan keperluan prestasi (performance). mengetahui dengan segera jika terdapat sebarang kesilapan. Bagi komputer. Sebaliknya. Berikut adalah contoh-contoh yang dapat menjelaskan hubungan bagi pengkalan data produk yang perlu. sistem itu mestilah mampu menggambarkan kedua-dua gaya dan warna-warna sekaligus memikat apa yang disukai oleh pelanggan. pengguna-pengguna boleh memilih dari kepelbagaian model. ini menjimatkan masa di Cisco dan tapak pelanggan (customer‟s site). Jabatan Perolehan (procurement department) kemudiannya akan membuat pesanan belian dan menghantarkannya kepada Cisco melalui faks.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Cisco membina hampir keseluruhan produk-produknya (routers. Membeli sebuah komputer riba tidak lagi terhad kepada sebuah kedai atau pengeluar yang ada.

ia akan menolak item tersebut dan menghantar satu mesej bahawa permintaan itu telah berjaya. Senario ini menjelaskan satu perkara penting: juruwang mesti terlatih untuk merespon kepada mesej-mesej daripada sistem. satu permintaan (request) dihantar ke server untuk “menolak satu item daripada inventori yang mempunyai kod bar itu”. Jika ada beberapa sebab permintaan tersebut tidak boleh disempurnakan. jurutera-jurutera adalah seperti model client/server kerana peranan mereka adalah jelas. Membuat Entri Pesanan berfungsi Lapisan pengurusan data mestilah disepadukan dengan proses-proses perniagaan yang lain supya sistem entri pesanan berfungsi dengan betul. Pembangunan produk. Sebarang ketakpastian di sini akan menyebabkan seorang pengguna meninggalkan proses pembelian dalam talian. Juruwang akan melihat harga jika permintaan telah berjaya. Tiada perkara yang seharusnya menghalang pengguna dari membeli. pengguna juga berkemungkinan untuk meninggalkan proses pembelian. sesuatu server yang dihubungkan kepada pautan semak keluar (checkout) dalam sesebuah pasaraya. ia tidak bermakna pelanggan tersebut tidak boleh membeli produk itu. wang tunai dan pengurusan kredit. kekuatan sistem ini datangnya daripada fleksibiliti seni bina yang berlapis. Mesej “item tidak diketahui" memerlukan tindakan yang berbeza. tetapi mesej mestilah cukup spesifik supaya mereka memainkan peranan mereka dengan sempurna. server akan menghantar satu mesej ralat (error). pengeluaran dan ramalan jualan. atau satu mesej seperti “item tidak diketahui" ( item unknown) dalam kes jika berlaku kesilapan. Sebagai contoh. Sekali lagi. pengguna tidak akan menekan butang “beli” (purchase). jika ia adalah betul. Setiap kali juruwang melalukan sebuah item ke arah pengimbas laser. Pengguna perlu mengetahui apa maklumat yang diperlukan dan apa langkah-langkah perlu untuk melengkapkan transaksi. Satu kesilapan yang berpunca daripada malfungsi (malfunction) dalam sistem itu iaitu kecuaian menggunakan komputer yang menyebabkan komputer itu pincang tugas. Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . Jika proses pesanan sukar difahami dalam jualan runcit secara dalam talian. dan hubungan kepada bank-bank dan perkhidmatan penghantaran mestilah berfungsi kesemuanya dengan lancar untuk membuat transaksi berjaya. Jika maklumat yang diinginkan pada sesuatu produk atau ketersediaannya adalah sukar untuk dicari. Server mencari butir pengecam.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN boleh memilih berdasarkan artis dan tajuk lagu di mana ia dibuat mengikut pesanan pembeli. Satu lapisan bahan adalah lapisan rangka kerja (framework) seterusnya. Mereka juga perlu mengetahui bagaimana mereka akan diberitahu apabila syarikat itu telah menerima pesanan mereka.

mereka adalah antara muka antara pengguna dan sistem entri pesanan. Pautan yang menghubungkan dari satu borang kepada bahagian fail bantuan yang releven adalah berguna. seperti slider bars. apabila pengguna-pengguna meletakkan barangan mereka dalam troli belian (shopping cart) mereka. manakala sistem berasaskan teks hanya ada medan teks untuk input. kredibiliti akan hilang dari mata pelanggan. nyatakan dengan jelas apabila anda meminta untuk kata laluan. Ia adalah penting untuk menjadikan borang yang dipersembahkan oleh aplikasi entri pesanan mempunyai banyak kefungsian. Empat prinsip asas seperti berikut: 1. Biasanya.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN boleh menyebabkan pengguna untuk meninggalkan tapak sebelum proses pembelian bermula.). senarai drop-down dan medan teks (text field). kotak semak (checkboxes). cascading menus dan trees. Ia adalah penting di mana segala butang-butang dan pautan dapat membawa pembeli kepada bahagian yang betul.GUI). Jika anda memerlukan enam aksara kata laluan abjad angka. Dalam satu persekitaran antara muka pengguna grafik (graphic user interface . widgets adalah terhad kepada empat jenis yang biasa: butang radio (radio buttons). dan pengguna itu boleh membuangnya dari troli tersebut. Menggunakan reka letak (layout) dan tanda-tanda visual untuk mengatur elemen-elemen dan tandakan dengan jelas apa yang diperlukan. Jangan membuat pengguna menekan butang “submit” dan menjumpai jalan yang susah. Lain-lain sistem berasaskan GUI mempunyai satu set alat-alat (tools) yang lebih banyak.. borang di reka bentuk untuk menerima input menggunakan widgets. Perlu diingatkan bahawa pelanggan akan keluar dari penggunaan jika mereka sudah mula merasakan ia hanya membuang masa. pembangun boleh bergantung kepada alat-alat perisian kejuruteraan berbantukan komputer (computer aided software engineering CASE) bagi menguruskan kod yang diperlukan untuk mengambil input daripada pengguna dan menghantar ia kepada server. Borang Pesanan Borang digunakan bagi mengumpul data input daripada pengguna. Bagi borang berasaskan Web. barang-barang itu kekal di dalamnya. tetapi dengan satu klik akan menghilangkan borang itu. Apabila tapak tidak berfungsi dengan betul. Borang pesanan dimulakan dengan grid lajur dua pasangan name-value (two-column grid of name-value pairs. Satu reka bentuk yang fleksibel akan bersesuaian bukan sahaja kepada elemen-elemen Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit .

Jadi. nama dan jumlah pesanan haruslah dipaparkan. pengguna perlu tahu jika 03-02-01 adalah Mac atau Februari! 1. proses pesanan. anda perlu mengisi semua bagi bahagian yang berkaitan. Jika satu server Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . Dalam konteks ini. dan menggunakan jenis-jenis widget yang bersesuaian kepada konteks. Di mana praktikal. Reka bentuk tersebut mestilah dapat menyampaikan arahan-arahan dengan jelas (tanpa perlu huraian) seperti: pertama. Nombor telefon dan nombor kad kredit mungkin input sebagai satu campuran digit-digit. Kemudian. editable input fields akan mengajak mereka berbuat demikian. satu templat input pada borang mestilah memaksa pengguna untuk memasukkan data dalam satu bentuk yang dapat digunakan. pilih “bayar melalui kredit kad" atau “bil saya kemudian". Walaupun kebanyakan pengguna tidak akan menyentuh data tersebut. sebagai contoh penjajaran melintang atau tegak bagi butang-butang radio (radio buttons). letakkan penerangan pada borang. data seharusnya hanya dipamerkan. di sebelah atau di bawah widget ia diterangkan. ia sepatutnya tanya pengguna untuk memasukkan satu nama pengguna dan kata laluan pada borang pengaktifan. tanda sempang. 3. Warna latar belakang juga boleh mengumpulkan widgets. Jika permohonan tidak dapat mengurangkan ini kepada hanya maklumat yang ia kehendaki. jika anda telah memilih “bayar melalui kredit kad". Jika data tersebut telah dikumpulkan. konvensyen (convention) tarikh adalah hari ditulis selepas bulan. ruang dan lain-lain. Sebagai contoh. Menerima semua input yang jelas. Templat input adalah elemen penting bagi borang yang baik. 2. Sebagai contoh. sementara orang Eropah masa menulis hari sebelum bulan. Widgets yang berkaitan akan dihimpunkan kepada satu unit. Tarikh adalah suatu masalah biasa: di Amerika Syarikat. Melampirkan penjelasan secara langsung untuk membentuk elemen. jika satu ciri memerlukan pengesahan.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN mudah tetapi juga sekumpulan elemen yang lebih kompleks. Beberapa reka bentuk akan memerlukan keupayaan untuk membezakan hasil interaksi dengan seseorang bergantung kepada konteks di mana borang itu digunakan. tidak berubah dan pengguna sepatutnya tidak diberi peluang untuk mengubahsuaikannya. Mengumpulkan dan membuat laporan satu senarai lengkap kesilapan-kesilapan setiap kali borang diproses.

dan satu nombor akaun ill-formed. anda boleh mengesahkan bahawa satu borang dikendalikan dengan betul melaporkan satu kata laluan yang sah tidak betul. Satu kelebihan bagi pendekatan ini adalah ia mempercepatkan proses menguji pemeriksaan ralat kod (process of testing the error-checking code) berkaitan dengan borang. an empty address field. Permohonan itu melihat semua medan ( fields) pada borang setiap kali ia dihantar. satu medan alamat yang kosong. and an ill-formed account number). tidak perlu untuk memaksa pengguna memasukkan semula borang tersebut jika ia tetap akan menolak kerana “ medan alamat yang dikehendaki adalah kosong”. Terangkan berinteraksi. you can verify that a form‟s handler correctly reports an incorrectly confirmed password. bagaimana pembelian dan sistem entri pesanan saling Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . (In a single cycle. Perbincangan 1.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN menolak satu borang dengan mesej “nama pengguna tidak sepadan dengan kata laluan". begitu juga menawarkan kepada pengguna untuk melengkapkan maklumat yang diperlukan tanpa perlu banyak usaha. Memaksa server untuk mencari kesilapan-kesilapan pada satu-satu masa adalah satu pembaziran masa dan sumber. Dalam satu kitaran tunggal.

perniagaan elektronik ( E.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN TAJUK 7 (E-Dagang: Pelaksanaan E-Dagang)  SINOPSIS Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. 4.dagang ) . 2.  HASIL PEMBELAJARAN 1. Mengetahui jenis-jenis pengesahan di dalam perdagangan elektronik. 3. Mengetahui bagaimana perdagangan elektronik boleh beroperasi secara berterusan. Mengetahui bahawa perdagangan elektronik mempunyai ciri keterbukaan di dalam operasinya. undang-undang perniagaan.keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. Mengetahui cara-cara pembayaran di dalam perdagangan elektronik. kewangan. ● KERANGKA TAJUK-TAJUK PELAKSANAAN E-DAGANG ANTHETICATION CLEARING CONTINUITY VISIBILITY Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit .

atau buktibukti yang menunjukkan pengesahan berdasarkan bit dan bait yang terdapat pada dokumen elektronik tersebut. apabila berjumpa dengan seseorang.Cap jari. Walaupun ciri-ciri ini dapat ditiru. Anda juga perlu memastikan bahawa dokumen tiu tidak diubahsuai dalam apa jua cara dan ia telah dihantar oleh penghantar yang disahkan. dan responden akan menjawab. Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . Untuk memastikan bahawa sesuatu dokumen itu sah disisi undang-undang.  Cabar dan jawab. pengesahan retina mata. Ini dipanggil ketulusan. pemberi) dan kertas yang digunakan adalah sah. pihak bank akan menunaikannya dengan membandingkan tandatangan pada cek dengan tandatangan pada simpanan bank. ia masih lagi merupakan salah satu cara yang biasa digunakan. Sebagai contoh. pengesahan suara. adakah anda mempunyai mancis?. dengan cek yang biasa. Perdagangan elektronik memerlukan cara untuk mengenalpasti kesahan dokumen elektronik seperti cek dan kad kredit. anda perlu memastikan bahawa (a) ia telah ditandatangani oleh seseorang yang mempunyai autoriti/hak yang betul dan (b) penandatangan tidak dapat menafikan bahawa dokumen itu mempunyai tandatangan yang sah. tarikh. tandatangan. Pakar dalam keselamatan dokumen memanggil ciri ini sebagai pengesahan dan non-reputability. Terdapat 4 cara untuk membuat pengesahan:  Sesuatu yang hanya ada pada saya. saya hanya mempunyai pemetik api. Sekiranya kod yang digunakan betul.  Sesuatu yang hanya anda yang tahu. Definisi Pengesahan Pengesahan ini merupakan proses untuk mempercayai identiti seseorang atau benda. Dalam dunia maya seperti perdagangan elektronik. proses pengesahan telah berlaku. harus terdapat sesuatu cara untuk memastikan bahawa tandatangan itu tidak diubahsuai dan sah. Pemerhatian secara fizikal telah mencukupi untuk mengesahkan samada cek itu telah diubahsuai (jumlah.hanya anda dan orang kedua sahaja yang tahu.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN PENGESAHAN Apabila melihat kepada dokumen sah seperti kontrak atau cek. Tetapi apakah penipuan elektronik boleh dikenalpasti? Sebagai contohnya. tidak. kita bertanya soalan. tidak terdapat perbezaan yang jelas antara salinan dan original.

Nombor PIN yang anda tahu hanya berfungsi dengan kad yang betul. cara yang mudah ialah dengan memberikan surat dari pihak ketiga. Model keseluruhannya ialah:   Penggunaan encryption untuk mendapatkan pengesahan dan menghalang pemalsuan. mesin pengeluaran duit (ATM) membekalkan akses kepada informasi penting dan untuk mengeluarkan duit. pengalaman dan niat. anda harus menggunakan kad yang dibekalkan oleh pihak bank. namun terdapat peringkat-peringkat kepercayaan. Pengesahan digital menggunakan sesuatu yang hanya ada pada anda telah meningkat naik selaras dengan inovasi sains biometrik. Definisi Kepercayaan Pakar dalam keselamatan telah bersetuju bahawa tidak terdapat keselamatan yang sempurna. Alat untuk menjalankan pengesahan ini menjadi semakin murah dan penggunaannya telah menjadi semakin meluas. Walaubagaimanapun. Pergantungan kepada teman kongsi yang melibatkan ketidakkebalan dan ketidakpastian. hanya anda jua lah yang dapat menjalankan transaksi. Sekiranya hanya anda mempunyai kad bank dan tahu nombor PIN nya. pengesyoran dari pihak ketiga tetap menjadi cara yang paling banyak digunakan dalam pengesahan kepada transaksi dan dokumen digital. Menggunakan mesin ini.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN  Pengesyoran oleh pihak ketiga yang dipercayai. Mesin itu akan membaca nombor yang terdapat pada kad anda. menaip kata laluan anda dan menjalankan transaksi. pihak ketiga yang dipercayai dan encryption digunakan untuk mempercayai tandatangan digital dan wang digital. Dalam perdagangan elektronik.. adalah menjadi kebiasaan untuk mengabungkan “apa yang anda ada” dan “apa yang anda tahu” untuk mengawal akses sesuatu benda. Dalam perdagangan eletronik.sebagai contoh. Nombor PIN anda disimpan dalam pengkalan data bank adalah sama dengan yang terdapat pada kad ini. Sebagai contoh. Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . Membahagikan proses pengesahan kepada beberapa pihak. Kepercayaan telah didefinisikan sebagai:   Keyakinan mengenai teman kongsi berdasarkan kepakaran.

RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN  Kenyataan formal mengenai polisi keselamatan dan langkah-langkah

keselamatan akan meningkatkan kepercayaan dan mengurangkan kebimbangan mengenai liabiliti.

3. Permintaan Perkhidmatan menggunakan Token

Application Server
6. Perkhidmatan dibenarkan

4. Pengesahan

5. Token

Client

2. Pengaksesan dibenarkan

Authentication Server

1. Permintaan Token Pengesahan

Model Kerberos

Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM

Sulit

RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Pada tahun 1980-an, projek Athena yang dilaksanakan oleh MIT menggunakan model ini untuk membina sebuah sistem keselamatan komputer yang dipanggil Kerberos, dinamakan sempena anjing kepala tiga yang mengawal laluan masuk ke Hades dalam mitos Greek. Kerberos ialah perkhidmatan pembahagian pengesahan yang membenarkan klien untuk mengesahkan identitinya kepada server tanpa perlu menghantarnya melalui network yang mungkin menjadi sasaran para hacker. Kerberos juga boleh digunakan untuk mengesahkan keyakinan dan integriti data yang telah dihantar melalui network. 3 kepala Kerberos ialah klient, server aplikasi dan server pengesahan. Kerberos menggunakan beberapa mesej yang telah di encrypted untuk membuktikan kepada server aplikasi bahawa klien yang ada ialah pelanggan yang berhak. Kunci yang di encrypted, yang hanya diketahui oleh klien dan server pengesahan digunakan untuk mengesahkan klien itu. Selepas itu, server pengesahan akan menhasilkan satu tiket yang boleh digunakan oleh klien untuk mengakses aplikasi yang terdapat pada server aplikasi. Tiket ini mempunyai had masa, sekiranya had masa telah habis, satu tiket baru akan dihasilkan oleh server pengesahan kepada klien. Kerberos membahagikan tugas kepada 3 pihak, iaitu klien, server pengesahan dan server aplikasi. Klien dan server pengesahan berkongsi rahsia yang sama, dan rahsia ini harus disimpan. Server aplikasi akan mengesahkan tiket yang dikemukakan sebelum memberi laluan untuk mengunakan perkhidmatan kepada klien. Tandatangan Digital Tandatangan digital mempunyai 2 fungsi yang utama iaitu : menentukan liabiliti dan memastikan kepercayaan. Kesahihan wang digital biasanya ditentukan oleh penggunaan tandatangan digital. Ini merupakan sistem lain yang memerlukan perkhidmatan pengesahan. Sistem yang digunakan adalah menyerupai sistem Kerberos untuk menentukan kesahihan klien dengan penggunaan pihak ketiga, atau klien itu sendiri. Secara keseluruhannya, sistem tandatangan digital ini mesti membekalkan identiti pihak yang menandatangani dokumen itu, bukti yang mereka telah mengetahui bahawa dokumen itu telah ditanda dan integriti dokumen itu. Tandatangan digital menggunakan encryption yang menepati kehendak sistem ini. Secara ringkas, asymmetric encryption menggunakan 2 kod (kunci yang berpasangan) satu untuk enrypt mesej dan satu lagi untuk decrypt mesej itu. Keduadua kunci ini saling berkaitan. Asymmetric encryption juga dikenali sebagai publickey cryptography kerana salah satu daripada kunci itu (kunci peribadi) disimpan manakala satu kunci lagi iaitu kunci awam diedarkan secara percuma. Berdasarkan
Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit

RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN perhubungan antara kunci-kunci ini, sesiapa yang mempunyai kunci awam dapat mengesahkan bahawa tandatangan digital itu telah dihasilkan menggunakan kunci peribadi. Secara ringkasnya ialah, maklumat yang di encrypted menggunakan kunci awam hanya dapat di decypted menggunakan kunci peribadi. Untuk memastikan tandatangan peribadi ini berfungsi, kita harus mempercayai cryptographers untuk memberikan kita encryption algorithms yang kuat, kita harus mempercayai pemegang kunci peribadi untuk merahsiakan kunci itu, dan kita harus mempercayai bahawa kunci awam yang digunakan oleh kita dalam mengesahkan mesej itu adalah asli. Selepas 20 tahun berlalu, algorithms telah menjadi semakin kebal, nombor PIN, kata laluan, atau ciri-ciri biometrik telah dapat digunakan untuk mengakses kunci perbadi. Masalah yang mustahil untuk diselesaikan ialah adakah kunci awam pada seseorang itu benar ataupun sekadar kunci yang telah diciplak. Lagipun kunci itu hanya nombor-nombor, ia tidak membawa maklumat peribadi mengenai tuannya. Penyelesaian terkenal kepada masalah ini ialah dengan membalut kunci itu ke dalam sijil digital yang mengandungi kunci awam dan tandatangan digital untuk certificate authority(CA). Untuk mendapatkan sijil digital, seseorang perlu menunjukkan CA berserta dengan salinan kunci awam bersama-sama bukti identitinya. CA

Certificate Authorities Sebagai pihak ketiga, CA akan mengenalpasti sijil digital ...CA mengandungi 2 maklumat: satu senarai lengkap mengenai sijil dan satu senarai sijil yang dibatalkan. Sekiranya sijil dikompromi, (cth; pekerja meninggalkan syarikat atau komputer dicuri), pemilik boleh menghubungi CA dan meminta agar sijil itu dinafikan. Sijil yang berasaskan standart X.509 telah diiktiraf di seluruh dunia dan turut mempunyai tarikh luput untuk memastikan sijil yang telah luput dapat dikeluarkan daripada pengkalan data online. CA juga perlu menetapkan had kepada bilangan pemegang yang yang mendapat pengesahan dalam sijil itu. Sesetengah sijil dapat diberikan kepada sesiapa yang mengisi borang dalam laman web. Ini hanya bagus untuk membuktikan kewujudan yang konsisten, dan ia tidak menjamin bahawa seseorang itu orang benar atau syarikat yang betul. Terdapat juga sijil yang diberikan selepas mendapat beberapa maklumat dari pelanggan, seperti kad kredit. Sijil tahap tinggi memerlukan seseorang itu menghantar permohonan kepada notari yang akan memeriksa identiti orang itu sebelum menyokong permohonan sijil itu. Ini akan menambah kredibiliti sijil itu. Dengan ini, kita akan dapat mempercayai dokumen yang telah ditanda secara digital bernilai sama atau kurang kepada had kepercayaan yang telah ditetapkan oleh
Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit

SET memerlukan pembeli dan pelanggan supaya mendaftar dengan CA yang dikenali. Ianya tidak susah untuk membayangkan kerani bawahan melibatkan syarikat dengan kontrak yang bernilai tinggi. Protokol SET. pemegang sijil adalah yang berkemungkinan bertanggungjawab. dan kesahihan penjual dan pelanggan. Sekiranya seseorang itu kehilangan duit kerana sijil itu telah dikompromi. kebanyakan sistem pengesahan hanya menyiasat satu tahap dalam hieraki sijil itu. dan juga pemberi sijil digital itu. Atau United Nation mungkin menandatangani sijil kepada United Stated yang mungkin menandatangai sijil kepad 50 negeri yang lain. jadi hanya komputer yang menjadi sumber bagi kunci itu. Penyelesaian untuk isu ini masih lagi dalam perkembangan. biasanya topped oleh pihak berkuasa kerajaan. Dalam kebanyakan kes. Namun CA boleh menjadi bertanggungjawab sekiranya seseorang mendaftarkan kunci dengan nama orang lain. Melainkan anda tidak mempercayai kepada CA. Semua sijil mempunya tahap kepercayaan yang saling berkaitan. Penjual pula memerlukan jaminan yang pelanggan menggunakan akaun pembayaran yang sah. Selepas itu anda perlu memeriksa pemberi sijil CA itu. Secure Electronic Transaction (SET) telah direka untuk memastikan integriti pembayaran. penjual dan pelanggan perlu memastikan bahawa kandungan mesej tidak diubahsuai semasa dan selepast transaksi. Sekarang ini. Banyak syarikat merasakan mereka mempunyai sedikit kuasa untuk mengawal perkerja mereka dan apa yang mereka lakukan dengan internet. kebanyakan organisasi mula menjalinkan pangkalan data mereka dan sijil laluan seiring dengan orang ramai yang melanggan struktur. Kebiasaannya. kerajaan mungkin memilih untuk menandatangani sijil kepada setiap mereka. Untuk menjamin lagi proses ini. Tetapi sistem ini direka untuk menyokong hierarchy of trust. Seperti contohnya. Ini akan membantu mengurangkan isu yang muncul daripada kontrak sempadan berlainan dan liabiliti. atau pekerja yang mendaftar kunci tambahan menggunakan nama syarikat. membuat peruntukan kepada CA korporat dan geopolitik. atau sijil itu dibatalkan oleh seseorang lain dari pemiliknya. Akhir sekali.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN CA. Tanggapan pertama ialah pemegan itu tidak melindungi kunci peribadi yang diperlukan untuk menanda fail. Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . server itu akan menunjukkan identitinya dengan menghantar salinan kunci awam yang dibungkus dalam sijil. This Sekiranya pelayar laman web anda berhubung dengan server yang mempunyai sambungan Secure Sockets Layer (SSL). Pelanggan perlu memastikan bahawa mereka berurusan dengan penjual yang mempunya hubungan sah dengan institusi kewangan yang mempunyai SET.

Dengan kata lain. apabila penerima menerima wang digital. Sistem jenis ini direka untuk mengatasi masalah penyimpanan dan trafik talian dan digabungkan pula dengan pengurusan Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . Namun sekiranya ia disimpan dalam smartkad. Kerajaan memberikan beberapa cara untuk mengesahkan wang. maka fail itu dapat disalin dengan mudah. Aset digital membenarkan mereka mudah untuk diciplak. membelanjakan semua wang dalam dompet yang asli dan menciplak kembali wang salinan kedalam yang asli dan membelanjakannya kembali. atau ciri-ciri fizikal yang lain.. pemberi mesti menyediakan mekanisma untuk mengesahkan wang digital yang digunakan untuk pembayaran.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Wang Digital “Sesuatu berkaitan anda” adalah cara yang biasanya wang disahkan dalam dunia sebenar. ini akan mengakibatkan masalah perbelanjaan berganda. Ciri-ciri ini menjadikan wang susah untuk dipalsukan dan disebabkan ianya sesuatu yang fizikal. penerima tidak mengetahui apakah terdapat duit yang terdapat dalam cek itu sehinggalah penerima menghubungi pihak bank. kerana integriti wang digital telah disahkan oelh tandatangan penghasilnya. ia hanya dapat dibelanjakan sekali sahaja. yang akan meningkatkan trafik talian dan usaha yang diperlukan oleh penerima untuk menerima wang jenis ini untuk pembayaran. Walaupun hayat syiling itu mempunyai had. Bagaimanapun. Dalam rancangan wang digital secara online. wang digital juga adalah sama dengan cek. Ini bermakna. meningkatkan kos untuk mengesan perbelanjaan berganda. Memalsukan wang digital adalah amat susah. pemberi harus memberi jaminan bahawa wang digital itu mempunyai nilai dan tidak pernah digunakan sebelum ini. dia harus menghubungi pemberi untuk memastikan bahawa ianya adalah sah dan tidak digunakan lagi. tanda. Pengkalan data ini akan membesar mengikut masa. contohnya kad telefon. Dalam sistem ini. ianya adalah tidak berharga untuk menciplak paten bit pada wang digital untuk menhasilkan wang digital yang sama. Sekiranya wang digital itu disimpan dalam komputer untuk tujuan digital dan dompet elektronik. dan dalam kes wang digital. pemberi harus menyimpan pangkalan data yang besar untuk syiling yang telah digunakan. ia akan memerlukan usaha yang banyak untuk menciplaknya dan ianya adalah tidak mustahil. termasuk rekabentuk. Ini bermakna. Sesetengah sistem telah memilih untuk memusatkan pengurusan mengenai pengeluaran tunai dan masalah perbelanjaan berganda. Sistem yang lain ialah bergantung kepada skima encryption dan beberapa ciri pada media penyimpanan untuk memastikan bahawa pengguna tidak dapat menyalin dompet elektronik yang penuh dengan wang digital ke dalam disket. kertas atau logam yang istimewa.

4. Bagaimanakan certificate authorities berfungsi? Mengapakah terdapat had kepada trust yang boleh digunakan kepada pengesahan yang disediakan oleh certificate? 5. namun ia mempunyai kelemahan dimana ia adalah terdedah kepada hacking oleh cryptographer berpengalaman. 3. Huraikan mengenai model Kerberos dan implikasinya terhadap pengesahan.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN berpusat. Huraikan setiap tahap dalam transaksi elektronik menggunakan tandatangan digital. Apakah 4 cara untuk pengesahan? Terangkan had bagi setiap cara. Perbincangan 1. Apakah cara yang boleh digunakan untuk menghalang perbelanjaan berkembar terhadap wang digital? Reka satu sistem yang boleh mengawal masalah ini. Bolehkah model Kerberos(contoh) digunakan? Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . 2.

Sistem penghantaran digital yang berkesan menawarkan kelebihan dalam mengesan dan mengaudit jejak produk itu dari kilang terus kepada Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . dan adalah perlahan untuk dipindahkan melalui internet yang tidak bagus. dan kejayaan pengagihannya adalah penting. artikel majalah. CD. Kepelbagaian sistem pembayaran dan mekanismanya memberikan banyak peluang kepada penghantaran elektronik untuk pembayaran dan teknik untuk pengurusan akaun baru. Penghantaran dokumen yang selamat. Sistem penghantaran digital yang berkesan akan mengesan perkembangan muat turun itu. video dan hiburan lain juga boleh dihantar melalui internet. telah . menggunakan teknologi streaming atau pemindahan fail. Dokumen sulit dan kritikal. permintaan pembayaran melalui kad kredit dan penghantaran barang menggunakan servis penghantaran kepada pelanggan. Produk Digital Dan Penghantaran Digital Penghantaran digital boleh digunakan untuk produk digital. pembaca boleh memilih berita yang ingin dibaca. Barangan fizikal memerlukan penghantaran fizikal. seperti kontrak yang sah. dan dapat memulakan kembali proses sekiranya ia diganggu. Untuk penghasil permainan. tiket pernebangan dan polisi insuran. Perjalanan audit yang selari ini akan merekodkan butiran mengenai penghantaran. Perisian. semuanya adalah barangan maya. Produk digital yang lain pula memerlukan sistem penghantaran digital yang lebih canggih. Musik. penghantaran pembayaran. Kepelbagaian sistem pembayaran adalah sangat hebat dan ia akan diterangkan dalam bab yang khusus. pakej demo membantu jualan. Fail itu mungkin agak besar.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN PEMBAYARAN (Clearing) Clearing merujuk kepada menghantar pembayaran kepada penjual dan barang kepada pembeli. Sesetengah laman web perdagangan. untuk penyesuaian akaun dan laporan kewangan. Penghantaran barang mungkin lebih jelas. dan meminta untuk dihantar ke laman web persendirian pembaca. boleh dihantar menggunakan encryption berganda dan sijil digital untuk mengesahkan identiti penghantar dan penerima. syarikat penghantaran merekodkan resit mengenai barang dari penjual dan penghantran kepada pembeli. kebiasaannya perdagangan media. dan syarikat kad kredit yang merekodkan pembayaran. perdagangan elektronik boleh menguruskan pesanan. siaran berita. ke e-mail atau ke dekstop melalui teknologi klik. namun sistem pembayaran elektronik adalah lebih kompleks. dan nilainya tidak terdapat pada bentuk fizikal. bank penjual. sebagai contoh. adalah satu alternatif untuk penghantaran segera untuk dokumen perdagangan. bank pembeli. Perkembangan jejak audit ini melibatkan beberapa pihak: pihak penjual dan pihak pembeli merekodkan pesanan.

ISO 9000) untuk menyeimbangkan configuration control kepada projek dan dokumen. idea boleh bergerak melalui tempat dan zon masa. ciri yang biasa digunakan dalam email ialah kebolehan untuk memasukkan dokumen yang dihasilkan menggunakan perisian lain kedalam email sebagai lampiran dan kebolehan untuk menghantar mesej kepada kumpulan. Mesej elektronik membenarkan komunikasi bertulis antara ahli kumpulan yag berada di masa dan tempat yang berlainan. Asas dalam mesej elektronik ialah mail elektronik(e-mail). Sesetengah perisian mesej elektronik mempunyai kebolehan untuk memastikan resit dan membaca mesej. tetapi juga rekod kepada semua alternatif dan pengulangan yang membawa kepada spesifikasi itu. Biasanya. Komunikasi ini adalah perlu dalam semua aspek perdagangan. Dokumen Dan Mesej Salah satu kebiasaan dalam kolaborasi dalam kumpulan kerja ialah perkongsian dokumen. keselamatan. kerana perisian itu akan memasukkan alamat penerima dengan automatik. Ciri ini dipanggil archiving dan pengguna dapat menyediakan folder untuk menkategorikan mesej-mesej ini. mesej boleh dihantar kepada seseorang. serta ini memerlukan penggunaan perisian Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit .RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN pengguna. dan perisian untuk menguruskan pertukaran informasi bertulis ini adalah asas kepada kebanyakan sistem maklumat kumpulan kerja. Firma memerlukan kawalan yang ketat terhadap dokumen mereka untuk memastikan liabiliti sah. Sesetengah perisian juga dapat menambah lagi konsep jejak audit secara automatik dengan menambah nombor telefon. Email juga tidak memerlukan usaha tambahan untuk mencipta jejak audit. Sesetengah organisasi memerlukannya berdasarkan peraturan dan komitmen untuk methodology yang spesifik (contohnya. Jaminan terhadap penghantaran dan pemasangan bermakna penjual dan penghasil tidak mahu menerima aduan dari pelanggan mengenai masalah muat turun dan pemasangan. Dengan perisian email. Sekiranya ia bukan pakej demo. mesej penting mungkin tidak dibaca dengan segera dan ekspresi muka dan komunikasi bukan lisan yang lain tidak dapat digunakan. Setiap pengguna mempunyai alamat email dan kotak e-mail. atau pertandingan. Pengguna juga boleh membalas mesej tanpa perlu memasukkan alamat penerima. fax. Jejak audit ini adalah penting untuk kebanyakan proses formal. Dalam firma farmasiteutikal. mungkin perlu menyimpan bukan sahaja spesifikasi untuk ubat terbaru mereka. dan komunikasi tidak integrasi yang lain. penjual perisian itu mungkin meminta kepastian bahawa perisian itu telah dipasang dengan betul. Dengan kata lain.

yang bermakna akan menggandakan pengurusan dan mendaftar cabaran. kerana ia menyediakan platform yang bebas. penukaran melibatkan 2 langkah penghasilan. dan memberikan penyelesaian terbuka untuk penerbitan. organisasi telah mendapat bahawa mereka mengumpulkan timbunan kertas dan dokumen elektronik. lembaran kerja). Akses kepada dokumen yang diuruskan ialah subjek untuk check in / check out dan jejak audit. dan menyatukan mekanisma untuk menguruskan perkembangan yang selari. sebagai contoh. Kebolehan untuk menguruskan dan mengakses maklumat menerusi piawaian yang berbeza telah menjadi keperluan yang penting. Version control memfokuskan kepada menjejak dan mengkoordinasikan perubahan dokumen. Kedua-duanya memerlukan perisian yang istimewa. supaya terdapat kawalan terhadap koleksi dokumen yang berubah secara dinamik. Terdapat 2 pendekatan yang nyata dan saling melengkapi untuk menyelesaikan masalah ini: menukar kepada format yang piawai (sebagai contoh. namun penyatuan dokumen berasaskan server menawarkan kelebihan memusatkan pengurusan dan pengauditan. apabila sebahagian daripada mereka menghasilkan versi baru untuk sesuatu program dalam masa yang sama. satu untuk dokumen cetak dan persembahan elektronik. HTML). Ciri tambahan kepada sistem version control ini ialah: kemudahan untuk mengorganisasi fail dan menguruskan simpanan. penguncian fail untuk mengawal akses kepada dokumen yang dikongsi. Penukaran adalah menarik untuk perpustakaan yang kecil. Pengurusan Dokumen Sekarang ini. dalam pelbagai jenis format (dokumen pemprosesan perkataan. Malahan. Pendekatan ini boelh dilakukan pada klien atau server. Masalah yang terdapat apabila memilih HTML ialah ia mungkin universal. Cabaran utama ialah untuk menukar dokumen kepada format yang telah dipilih daripada pelbagai jenis format yang lama dan dengan cara yang praktikal dan tepat.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN pengurusan dokumen yang bagus. Sistem ini berguna kepada penghasil program. perbandingan fail dan membezakan kegunaan untuk menunjukkan perbezaan antara versi yang berlainan bagi dokumen dan menyelesaikan konflik. Menubuhkan intranet telah menyebabkan berlaku kekeliruan kerana memperkenalkan HTML dan objek yang berkaitan seperti GIF dan imej JPEG sebagai satu piawaian. tp tidak sesuai untuk mempersembahkan isi kandungan dari beberapa jenis dokumen. atau menyesuaikan diri dengan penggunaan format yang pelbagai. Penukaran bermula pada lapisan pengurusan data. lukisan yang diimbas. Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit .

EDI telah menghapuskan proses menghantar dan menerima dokumen menerusi sistem pos. EDI mungkin susah untuk dibezakan dari email. Ia juga membolehkan data yang dihantar dan diterima diproses secara terus oleh komputer tanpa perlu menaip data itu kembali. Untuk mengelakkan kos dan masalah yang berkaitan dengan penggunaan kertas. dan pada kos membuat lapisan persembahan. Secara anggarannya. Faktor dalam pembahagian produk dimana terdapat lebih daripada beratus produk siap dan bahagian yang berbeza. Electronik Data Interchange Dalam teori. bertujuan untuk menghantar dan menerima dokumen perdagangan. dikenali sebagai elektronic data interchange juga dikenali sebagai EDI. pengagihan. Selepas penghantaran ke mailbox. mengikut makna elektronik”. Tetapi terdapat beberapa komplikasi pada dunia sebenar yang perlu diambil kira. dan ditukarkan „on the fly‟ kepada format yang boleh digunakan oleh klien. Faktor dalam syarikat pula terdapat pelbagai jenis syarikat terlibat dalam pembekalan komponen. Akhir sekali. EDI boleh ditakrifkan sebagai “pertukaran data berstruktur berdasarkan piawaian mesej yang dipersetujui diantara sistem komputer. seperti invois dan pesanan. Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . Cara untuk memastikan bahawa tafsiran yang betul mengenai maklumat dari sistem komputer adalah didefinisikan oleh piawaian. mesej email tidak akan diproses oleh sistem penerimaan. Setiap masukan semula data-data itu adalah berkemungkinan punca kepada kesilapan. sebarkan semua pembekal dan pembeli di serata dunia dan gambaran sebenar akan kelihatan. pembuat menghantar. seperti invois. Apa yang membezakan EDI dengan email ialah struktur dalaman dan isi kandungan mesej data itu. pemasangan. pelanggan menerima. pra pemasangan. menggudangkan. pelanggan membeli. ditambah lagi dengan spesifikasi penghantaran yang terperinci bagi setiap penghantaran. organisasi telah menghubungkan sistem komputer mereka untuk komunikasi dan menghantar data perdagangan. dan penjualan. Pertukaran ini ialah pengurusan data yang mudah. sesuatu transaksi nampak mudah: pembuat membuat. Data berstruktur adalah bersamaan dengan cara mempersembahkan isi kandungan data. pesanan atau dokumen jenis lain.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Penyesuaian diri sebenarnya ialah pendekatan lapisan persembahan. Dokumen itu disimpan dalam format asalnya. 70% daripada input komputer adalah output daripada komputer lain. kerana kedua-duanya melibatkan pertukaran mesej elektronik antara sistem komputer. Konsep perhubungan komputer kepada komputer ini.

supaya dipulangkan kepada bersama-sama penghantaran barang. Sesetengah jabatan kerajaan berurusan dengan kuantiti dokumen yang banyak. 15000 RAN per minggu. sekiranya tiada kawalan inventori yang efektif. dengan jumlah Advice Notes). Sebagai contohnya. 1 bagi setiap RAN. Kerajaan melihat EDI sebagai peluang untuk meningkatkan pengurusan berkaitan dengan pembelian. penjaga stok memeriksa jadual harian dan mengira secara manual setiap barang untuk mengelakkan berlakunya kekurangan barangan. Risiko untuk berlakunya penghentian di bahagian pengeluaran dapat dikurangkan dengan menggunakan pengesan stok. Dengan pertambahan penghasilan barang.. Digabungkan dengan ini ialah permintaan perkerja untuk menghimpunkan dokumentasi ini untuk dihantar. Bank dan organisasi kewangan yang lain menggunakan khidmat EDI dalam lingkungan electronik funds transfer (EFT). Integrasi pertama EDI kedalam proses pembuatan bermula dengan industri automobil. dan EDI dapat menjejak dan seterusnya menguruskan maklumat ini. akan berlaku lambakan inventori pada akhir tahun. Pertumbuhan penghasilan yang besar digabungkan dengan penambahan dalam penghantaran bermakna jumlah Advice Notes yang dihasilkan akan mencapai kadar yang besar ( sebgai contoh. Transaksi yang biasa mengambil masa sehari untuk siap kini mengambil masa seminit sahaja. Bagaimanapun. akan bertambah juga kertas kerja berkaitan dengan sistem MRP( Materials Requirement Planning). Advice Notes akan dilampirkan bersama kepada pembekal. Kerajaan juga semakin menggunakan EFT untuk memproses pembayaran seperti insuran sosial dan faedah kerja kepada individu dan organisasi lain. Mesej DELJIT digunakan untuk Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . pembekal akan memperoleh maklumat berkaitan dengan permintaan pengeluar. dokumen pengisytiharan dapat dihantar menggunakan mesej EDI dimana ia mempercepatkan keseluruhan proses itu. Sebelum penggunaan EDI. EDI membenarkan bank dan pelanggan untuk beroperasi dengan lebih efisien dengan menghapuskan bilangan kertas kerja yang banyak. Pembekal akan menerima mesej EDI (cth: DELJIT) yang menpunyai permintaan penhantaran yang lengkap. menambah lagi kos untuk menghantar dan menambah lagi peluang untuk kesilapan manusia Dengan menggunakan EDI.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Namun ini berbeza dengan EDI dimana mesej yang diterima akan diproses secara automatik tanpa canpur tangan manusia. apabila terdapat transaksi melibatkan import dan eksport. Satu pengesan nota penghantara yang dipanggil RAN(Release Authorisation Number) untuk setiap penghantaran barang kepada kilang akan dihasilkan. dan bahagian pengeluaran akan mengetahui dengan tepat status dan isi kandungan penghantaran itu. cukai dan logistik.

Mengekstrak maklumat dari sistem komputer. Pembekal. Satu lagi mesej EDI (cth:DELACK) akan dihantar kepada pengeluar untuk memaklumkan bahawa penghantaran telah dilakukan. EDI memberikan hubungsn transaksi yang diperlukan oleh JIT. pembaca kod bar yang mudah alih pula digunakan untuk Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . yang meliputi kesemuanya. dan sementara itu. Pemastian menggunakan resit. senarai barang-barang dan arahan bil untuk pengangkutan dan/atau perkhidmatan penghantaran oleh pembekal. daripada jadual kepada permintaan JIT harian. 5. EDI melibatkan 5 proses yang utama: 1. Dengan menggunakan JIT. Dengan banyak organisasi terlibat dalam penghasilan dan penjualan produk. betul-betul sebelum bahagian itu diperlukan di bahagian pemasangan. Apabila maklumat berjadual dihantar bersama-sama dengan data pesanan. Membekalkan bekalan kepada beberapa pembuat bermakna berhadapan dengan bilangan maklumat yang banyak. EDI mempunyai impak yang besar dalam industri pembuatan. penghantaran. Ini bermakna pembekal akan mempunyai permintaan pelanggan yang tetap serta tepat dan ini akan menyebabkan kecekapan akan dipertingkatkan. routing dan perisian cross-dock untuk menguruskan kiriman.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN menghasilkan label kod bar yang dilekatkan pada penghantaran dan di imbas pada resit. 4. Menghantar mesej itu. Menukar maklumat itu kepada format yang boleh ditukar. Ini tidak mengejutkan kerana adaptasi EDI adalah bersamaan dengan adaptasi just in time (JIT) dan teknik lean manufacturing untuk mengawal tahap inventori dan menguruskan proses pembuatan. tanpa memerlukan invois. Menukar kembali / mentafsir mesej apabila sampai kepada penerima. disahkan oleh imbasan kod bar. Perisian EDI juga boleh digunakan untuk menghubungi penghantaran ambil sendiri. syarikat dapat merancang penghasilan lebih tepat dan mengurangkan inventori pada stok. ia membolehkan tahap inventori dikira dalam masa jam. daripada pembekal. terdapat banyak peluang untuk membebankan rantaian bekalan dengan inventori berlebihan. setiap hari. 2. yang mana kebiasaannya beberapa hari atau minggu. secara automatik akan menghasilkan self-billing payment untuk penghantaran barang. EDI ialah proses biasa yang menghapuskan penggilan telefon pada akhir masa yang meminta untuk perubahan permintaan penghantara. Dengan memberikan komunikasi yang cepat dan efisien. pembuat boleh memesan dan menerima bahagian . Memasukkan maklumat kedalam sistem komputer penerima. yang mana kadang kala disalah tafsir atau terlupa. sebaliknya menggunakan pengiriman. 3.

menghapuskan kertas kerja dan kesilapan dalam penghantaran. pengagih. Bincangkan bagaimana EDI boleh membantu pengeluar meningkatkan perniagaan mereka. pembekal perkhidmatan penghantaran dan pelanggan. berbanding dengan mengesan penghantaran yang hilang atau silap dihantar. Apakah masalah yang berkaitan dengan dokumen yang dicipta daripada perisian yang berlainan? Bagaimanakah masalah ini boleh diatasi? Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . Apakah yang ditawarkan oleh menerbitkan jejak audit elektronik kepada perniagaan? Bincangkan mengenai masalah yang berkaitan dan penyelesaiannya. Maklumat yang lebih tepat dan cepat mengenai penghantaran membenarkan pengubahan tenaga manusia kepada tugasan yang lebih produktif seperti menghasilan perkhidmatan baru dan pemasaran. resit penghantaran. tugasan trak. 2. dan laporan kerosakan. 3. Perbincangan 1. Kesan net ialah untuk menguatkan hubungan antara pembekal. Permerolehan ini dipertingkatkan lagi dengan melalui permintaan sebut harga dan maklumat perubahan rekabentuk. Kemaskini ini melibatkan: masa pengambilan. Maklumat ini dimuaturun melalui network kepada sistem pelanggan serta merta dan pada akhir hari. bil dan routing. menerusi menghubungkan pengambilan pesanan dan operasi pengiriman menggunakan routing dan fungsi pengesanan barangan. pengiriman. lokasi kenderaan.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN mengemaskini dan melaporkan perkembangannya.

Malangnya sistem-sistem perniagaan yang biasa menggunakan strategi-strategi ini biasanya berasaskan konsep yang dibangunkan dalam 1960 atau juga sebelumnya. Belanjawan menjadi semakin ketat dan menyebabkan syarikat perindustrian dan organisasi pelanggan menjadi semakin merundum. Operasi-operasi perkilangan moden memerlukan satu infrastukrur logistik multinasional yang terselaras amat benua-benua. Pengurusan logistik mengenal pasti dan mengawal perhubungan antara firma dalam rantaian bekalan. Untuk mencapai matlamat pengurusan logistik. proses / tumpuan kecekapan. Pengaliran berhalaju tinggi melalui bekalan dan sistem-sistem pengagihan adalah sepenuhnya bergantung kepada pada aliran maklumat yang serentak. Apabila syarikat-syarikat telah menjadi berpuas hati dengan hasil usaha ini (ingat lagi kepada fasa-fasa penerimaan teknologi?) tumpuan mereka telah bertukar menjadi pengurusan rangkaian bekalan. bahan-bahan. sumber-sumber. dan jangkaan mereka adalah tinggi.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN BERTERUSAN (Continuity) Organisasi pembuatan kini berhadapan dengan pasaran global yang bertukar secara tetap dan mengelirukan. negara-negara. Ini mungkin divisualisasikan sebagai produk fizikal atau perkhidmatan itu sebagai bot yang terapung-apung atas satu sungai maklumat. Pengurusan Rangkaian Bekalan Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . Mereka dibangunkan dalam satu persekitaran di mana pihak syarikat yang melihat diri mereka dan dan rakan kongsi dengan fungsi penuh. dan teknologi maklumat. Menghasilkan kebolehan untuk menghantar maklumat daripada permintaan pelanggan kepada penyedia bahan mentah adalah matlamat syarikat-syarikat “fast cycle”. Kos keseluruhan sesuatu produk. Tambahan pula kepada perhubungan antara organisasi ini. sistem-sistem pengangkutan. dan pengagihan. Objektif bagi penghantaran logistik berkisar kepada frasa "menyampaikan produk pada tahap kualiti yang betul kepada tempat yang betul dan masa yang betul". penghasilan. maklumat yang tersimpan dalam "silos" atau "bilik kebal" adalah pantulan kepada dalaman. Mereka kurang bertoleransi kepada tahap yang berada bawah jangkaan. tumpuan diperlukan pada penggunaan optimum produk. kerjasama dalaman merentasi fungsi-fungsi perniagaan adalah penting. dan ruang. Pelanggan-pelanggan mempunyai sumber-sumber yang kurang untuk mendapatkan produk dan perkhidmatan. dan ini bermakna menyediakan sistem-sistem yang menyepadukan peramalan. membeli. telah dihubungkan dengan prestasi sebagai satu faktor kompetitif yang utama.

Keadaan yang sulit pada rantaian pengurusan bekalan adalah dianggap sebagai gabungan bahagian seni (penyampaian. menjadualkan). Pembekalpembekal bahan. permintaan tidak dapat diduga. penentuan harga. Kesimpulannya. ketakpastian akan menuntut satu risiko premium. pusingan hayat produk yang lebih pendek. adalah kaedah terbaik. Mekanisme-mekanisme yang dihadapi dan dioperasikan oleh pasukan-pasukan kerja biasanya akan menjadi kebiasaan. Interdependencies dalam rantaian bekalan mewujudkan satu usaha lanjutan yang melangkau jauh di sebalik satu kemudahan pembuatan yang tunggal. untuk mengesahkan faedah dan cara yang mana untuk menawan mereka. piawaian. yang akan membawa kepada harga yang tinggi. Salah satu daripada keperluan untuk kejayaan adalah persekitaran maklumat yang kaya dan teguh. perkhidmatan) dan sains (peramalan. dan penyelesaian khusus untuk satu peluang akan menjadi terlalu berisiko untuk kebanyakan pemain. peruncit-peruncit) dan pelanggan-pelanggan adalah semua pemain utama dalam pengurusan rangkaian bekalan. dan maklumat. Kejayaan perniagaan bergantung tentang berhadapan dengan perubahan keperluan pelanggan-pelanggan ketika berhadapan dengan kos-kos yang dituntut oleh pelanggan. dengan bukti terdapat faedah melalui menerima metrik. Ia adalah penting yang persekitaran maklumat diimplementasikan untuk bersaing dengan keperluan praktikal bagi organisasi yang menggunakannya. Perubahan kepada aliran kerja digital memerlukan kesabaran untuk memberi perhatian isu-isu perniagaan sebelum isu-isu teknologi. Pelaksanaan pengeluaran kepada mana-mana takat munasabah perlu Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . dan automasi maklumat perlu sedang disediakan bertepatan dengan masa untuk ahli pasukan melaksanakan (dan berkembang) menjalankan proses-proses. pengedar-pengedar. Beberapa organisasi pembuatan mampu untuk mengambil risiko yang tidak menentu. rakan kongsi saluran (pemborong-pemborong.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Pengurusan rangkaian bekalan adalah satu kata generik yang merangkumi penyelarasan permintaan. pengekosan. dasar perniagaan. Kes-kes perniagaan harus dibangunkan melalui pekerja pengeluaran. Pelaksanaan bagi proses baru oleh pengguna yang melakukan kerja pembuatan. pemerolehan permintann. prosedur-prosedur. dan pengedaran produk-produk. Kos-kos biasanya sering berhubungkait dengan ketakpastian dalam rantaian bekalan. pengambilan permintaan. Terdapat satu hubungan yang rapat antara proses kolaboratif dimana urusan perniagaan. teknik-teknik jualan. perkhidmatan-perkhidmatan. Pembekalan seluruh dunia. kesetiaan kepada jenama berkurangan akan mewujudkan ketidaktentuan. naik turun letak harga strategi-strategi. pengurangan ketakpastian boleh mengurangkan harga. Ia memerlukan ia pandangan holistik berkenaan rantaian bekalan dari permulaan hingga penamat. Dengan kata lain.

Ini merupakan satu perubahan budaya. ia kadang-kadang boleh direncanakan. adalah susah untuk menerima perubahan. Pembekal-pembekal. dan sokongan pada kos yang mampu. dan permohonan alat-alat automatik mesti secara terang dan mudah. Tiada yang lebih sukar bagi memudahkan daripada. Sebelum perubahan itu berlaku ia mesti dijustifikasikan dengan menghasilkan bukti jelas bahawa ia adalah bermanfaat untuk objektif-objektif di mana organisasi mempunyai kepentingan untuk dirinya. menanggung kos sendiri dalam tempoh yang dekat. Tanda biasa yang mereka tukar adalah satu bukti dan sekeping filem. Ini adalah cukup sukar untuk diperoleh dalam satu organisasi tunggal. Kerjasama Dan Perubahan Jika satu perubahan sedang dibuat. teknik-teknik. dan ditambah dengan latihan lengkap dan menempatkan sokongan. Kerjasama tidak boleh berjaya kecuali semua para peserta mempunyai satu persekitaran teknologi yang serasi. satu menunjukkan hasil keluaran yang diharapkan. Ia adalah penting bagi mengenalpasti fakta bahawa pelaksanaan adalah penting dalam satu kegiatan pengurusan.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN dengan jelas. Kesedaran mengenai keuntungan-keuntungan strategik tidak akan tercapai daripada penghapusan bagi aliran kertas dalam proses-proses individu. Konsep bagi operasi untuk semua para peserta adalah penting: siapa akan melakukan apa. Satu persetujuan yang jelas bagi proses kerja adalah penting. Satu adalah hubungan antara pengiklan. Prosedur baru. terutama yang bersaiz kecil dan sederhana. Unsur-unsur teknikal itu adalah jelas dan mudah bagi dilaksanakan. kerana ini adalah perkara yang perlu dilakukan untuk bertahan. terdapat dua aliran kerja yang diskret terlibat dalam pengiklanan majalah. perubahan satu proses kerja. Ia akan menjadi lebih banyak masalah apabila dilanjutkan untuk pelanggan-pelanggan dan pembekal-pembekal dalam peringkat-peringkat penerimaan teknologi yang pelbagai. nasihat. melibatkan data apa dan dengan perisian dan perkakasan asas yang mana. bila. penerbit. dan lain adalah diguna dalam bentangan dan proses percetakan. dan kedai pre-press untuk mewujudkan iklan yang akan muncul. Hubungan yang seterusnya adalah Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . Manusia-manusia. biasanya dalam setahun. Mereka memerlukan bantuan bagi mengenal pasti asas persekitaran untuk meletakkan tempat. serta latihan. mungkin akibat satu kecenderungan terbina dalam usaha untuk melindungi diri sendiri daripada sesuatu yang tidak diketahui. dan bagaimana organisasi melakukan kerja. Sebagai contoh. Mencungkil peluang strategik bergantung di atas analisis yang asli bagi perniagaan. Kemajuan mesti dibuat dengan teknologi terbukti yang boleh dilanjutkan seperti yang dibenarkan oleh keadaan perniagaan. biasanya daripada satu proses yang berjaya pada masa lalu. boleh dipertingkatkan menerusi keperluan untuk interaksi dengan pelbagai kontraktor.

semua orang akan berasa selesa bahawa projek itu akan berjalan. Ramalan mingguan itu adalah satu Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . pergudangan. Pembekal lazimnya menerima dua jenis ramalan. Pengiklanan adalah hasil kreatif. Usaha-usaha bagi meningkatkan komunikasi antara pemasaran dengan kakitangan jualan suatu perniagaan dan unit-unit pengeluarannya boleh menperoleh ganjaran dengan cepat. Dengan CPFR. Salah satu antara kebimbangan bagi komuniti pengiklanan adalah dengan menggunakan penghantaran iklan secara digital. Satu server yang terikat dengan Internet akan membandingkan ramalan itu dan perbezaan panji-panji dalam mereka yang melebihi satu margin keselamatan yang normal (kemungkinan 5 peratus). Sebagai contoh. satu mingguan dan satu bulanan. Peralihan kepada aliran kerja digital memerlukan bangunan sama darjah bagi akauntabiliti dan kelulusan kedalam proses-proses sebagai di sana berada dalam konvensional atau tradisional aliran kerja. Perbezaan itu akan reconsile oleh perancangperancang pada peruncit dan pembekal. Standard-standard ini akan membenarkan syarikat bekerjasama dalam menentukan permintaan produk dimasa hadapan dan berkongsi maklumat tentang produk-produk yang terdapat dalam stok. Bukti itu membuatkan ia lebih mudah untuk pelanggan membandingkan iklan yang telah diluluskan dengan iklan yang telah dicetak. dan kos-kos pentadbiran. seorang peruncit dan pembekalnya dapat menghantar secara elektronik menetapkan ramalan-ramalan terbaru mereka untuk satu senarai produk. tetapi tidak banyak yang dapat dilihat apabila seorang cuba mengesan sekeping disket.ialah tidak terdapat manifestasi fizikal. dan tanda yang mereka tukar adalah sekeping filem. sesuatu perniagaan akan menyedari penjimatan yang banyak dalam pengendalian bahan. syarikat-syarikat perisian telah membangunkan programprogram yang secara automatik menangani mesej pengecualian diberdasarkan peraturan yang digunakan oleh setiap perniagaan. Bayang dan baki warna adalah unsur-unsur penting bagi hasilan kreatif. Apabila tanda telah diserahkan kepada semua. Untuk memastikan bahawa proses itu tidak menjadi terlalu menyusahkan. Penyelarasan rantaian bekalan memerlukan perhatian penuh untuk peramalan jangka pendek dan penerimaan barangan. Dengan menurunkan tahap inventori. dan sangat bergantung di atas perhubungan individu antara orang dalam syarikat syarikat berlain.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN penerbit. Data berstruktur dan rutin adalah lebih mudah untuk diuruskan. kedai pre-press dan pencetak. seseorang boleh mengesan kepingan filem dihadapan cahaya dan melihat apa yang terdapat. pemborong dan peruncit-peruncit bekerja bersama untuk membentuk piawaian dan panduan untuk memperbaiki peramalan dan penstokan semula yang dipanggil Collaborative Planning Forecasting Replenishment (CPFR). pengeluar-pengeluar.

Satu iklim perubahan piawaian dan Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . Aduan biasa adalah kebiasaannya tidak menyokong keperluan sebenar mengambil masa terlalu lama untuk matang. Gabungan ini membolehkan mereka boleh mengurangkan ketakpastian dalam persekitaran perniagaan.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN rancangan jangka sederhana yang memberi syarat-syarat terperinci untuk dua belas minggu yang akan datang. Piawaian Dan Kualiti Perkhidmatan Individu-individu dan pasukan yang melaksanakan proses-proses perniagaan bergantung pada integrasi yang berkesan antara dua elemen penting: (a) piawaian dan (b) kualiti perkhidmatan. Pada pihak lain. untuk mengalirkan satu permintaan awam untuk memetik bersama dengan semua lukisan kejuruteraannya untuk semua rakan dagangan berpotensi. Organisasi mencari cara-cara untuk mendapatkan kontrak-kontrak secara elektronik Architecture dan Engineering (AE). Asas mesej ditentukan dengan jelas. Persoalan mengenai ini adalah walau sebanyak manapun ekonomi sebagai teknikal. ramalan tahun depan. dan membawa kepada tahap kepercayaan yang lebih tinggi antara rakan perniagaan. Ramalan bulanan menyediakan butiran untuk dua belas bulan yang akan datang dan pada dasarnya. setiap bulan. tiga minggu yang akan datang adalah bagi perolehan bahan dan baki adalah ramalan semata-mata. Ia boleh diedarkan melalui Internet dan / atau pada CD-ROM. dan bagi kontraktor-kontraktor tertentu. Kakitangan perolehan menggunakan maklumat yang sama untuk berunding dengan pembekal-pembekal. dan mereka memanfaatkan daripada pembangunan usaha sama. Piawaian adalah perlu bagi produk-produk maklumat. jabatan kumpulan pemasaran akan melaporkan unjuran-unjuran jualan mereka. supaya tiga minggu pertama itu adalah syarat-syarat tetap. Tawaran elektronik adalah termasuk borang kontrak. pelaksanaan vendor khusus adalah biasa. Dilengkapi dengan maklumat daripada tuntutan syarikat dan bekalan. Jabatan perancangan pengeluaran mengenal pasti pembuatan dan keupayaan bahan dalam setiap kilang. jadual-jadual pengeluaran adalah diberi kepada setiap kilang. Proses yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengesahkan piawaian perlu berkhidmat terutamanya kepada keperluan-keperluan bagi pengguna masyarakat. fasal-fasal dan syarat bagi kontrak. dimana setiap kontrak-kontrak ini mempunyai prosedur dan bentuk-bentuk mereka tersendiri. Apabila maklumat baru masuk setiap minggu. ia mungkin tidak akan menghasilkan kos yang berkesan. proses diulang dan jadual pengeluaran disesuaikan. perbezaan antara pertukaran data yang diseragamkan dan persekitaran yang kompleks menjadi semakin jelas. dan berkaitan lukisan-lukisan dan penentuan-penentuan teknikal. Sekali lagi.

American National Standards Institute (ANSI) adalah penyelaras dan clearinghouse untuk piawaian kebangsaan di Amerika Syarikat. Piawaian dan sokongan perisian adalah berkembang. Pengurusan EDI atau perisian terjemahan boleh menterjemahkan mesej sepertimana mereka bergerak dari piawaian kepada format dalaman dan sebaliknya. dan amalan-amalan. Sebelum penerimaan bagi piawaian EDI. jadi pilihan yang ada hanyalah untuk menerima piawaian dari rakan kongsi atau memilih untuk pasaran yang lain. bahasa-bahasa. mengemukakan cabaran yang khas. Kos bagi melaksanakan banyak piawaian adalah terlalu tinggi. Commerce.g. Dengan kata lain terdapat kaedah yang piawai untuk menggambarkan alatan komponen yang membentuk satu dokumen dagangan. seperti yang dalam pengiklanan.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN pelaksanaan khusus akan menghalang penerimaan. Piawaian EDI mentakrifkan teknik untuk penstrukturan data kepada mesej yang elektronik yang sama bagi dokumen-dokumen berasaskan kertas. sistem-sistem CAD tidak sesuai. Data oleh itu adalah disalurkan terus untuk aplikasi-aplikasi relevan . atau mengubah data tepat untuk satu langkah kerja adalah sering khusus untuk satu disiplin. maklumat adalah diterima dan dikeluarkan daripada teras sistem perniagaan. tetapi jauh daripada apa mereka Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . Piawaian untuk pertukaran data dalam arkitek-jurutera dan kontrak pembinaan. format. ANSIX12 dan UN EDIFACT telah ditubuhkan sebagai piawaian untuk struktur. Dalam satu penyelesaian EDI yang bersepadu sepenuhnya. pertukaran data antara organisasi telah pun lama wujud diantara rakan kongsi industri dalam kes-kes tertentu. kod produk. tetapi agak unik untuk sesuatu projek. terdapat satu nombor berbeza. Isu-isu teknikal berkenaan perkongsian data memberikan cabaran yang sama. sebagai contoh. Memburukkan lagi masalah adalah kekurangan satu standard tunggal itulah diterima dengan meluas. menganalisis. EDI adalah direkabentuk untuk mengendalikan jenis maklumat yang berbeza dari kontrak-kontrak seni bina dan kejuruteraan. e. tetapi perjanjian-perjanjian dan penerimaan mengambil masa. and Transport. perisian yang satu pengguna individu atau pasukan digunakan atas mewujudkan. dan kandungan bagi transaksi-transaksi EDI. alamat dan sebagainya. harga. dan ia adalah tidak pelik untuk satu sistem dalaman untuk meletakkan pelanggan dan data-data keluaran dalam format yang tidak sesuai dengan piawaian EDI. UN EDIFACT merujuk kepada United Nations rules for Electronic Data Interchange for Administration. nama. Dalam kurang berstruktur persekitaran. Usaha-usaha ini mewakili mesin-mesin. dan ia lazimnya bukan transaksi-transaksi yang berulang. Piawaian seperti ISO Standard for the Exchange of Product data (STEP) dan the Product Data Exchange (PDES) sedang dibangunkan. dengan dikaitkan pengurusan mengikut pengecualian.

yang bermaksud kerjasama spontan adalah sesuatu yang mustahil. QoS adalah merangkumi piawaian kerana salah satu unsur QoS adalah keakuran kepada piawaian. Kos-kos pengedaran penerbit adalah termasuk dengan membayar pelaburan dalam server dan teknologi lain yang memastikan apabila seseorang memasuki laman Web. Unsur-unsur ini adalah termasuk dengan perkakasan dan perisian bagi jaringan. sebagai satu premium QoS. kesedaran mengenai faedah maksimum ini memerlukan kerjasama yang masa nyata. Internet adalah tidak berdaya untuk menguruskan permintaan pembangunan produk yang semakin mendesak. Ia tidak boleh dipercayai. yang membolehkan mesej-mesej berpindah antara rakan perdagangan. Untuk industri multimedia. dan kelajuan menjadi satu faktor yang utama untuk kejayaan. Perkhidmatan pendidikan juga mahu menggunakan lebih banyak program video untuk menambah sumber-sumber dalam talian yang lain. Perhubungan mesti dimulakan dengan baik terlebih dahulu. dikira dalam terma jalur lebar. tak terjamin. kemudahan penyimpanan data. laman Web tidak akan dapat mencipta produk video yang dapat dijual dalam talian dan penggunapengguna Web akan menjadi lebih suka membaca surat khabar. Jenis kerjasama memerlukan tuntutan khas mengenai perkakasan dan perisian untuk mempamerkan dan mengoperasikan data. Kini tahap perkongsian antara jaringan yang menawarkan tahap QoS lebih tinggi lebih diingini. serta unsurunsur bagi prasarana komunikasi baru sahaja disebut.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN hendaklah menjadi jika perkongsian data dan pertukaran sedang untuk berkesan sebagai pemboleh-pemboleh bagi perusahaan yang maya. Rangkaian QoS. ia akan memerlukan jumlah data yang besar. Apabila videoconferencing diguna untuk kerjasama elektronik. seperti pembangunan produk. dan piawaian pelbagai data dan komunikasi yang memudahkan pemindahan data. kebolehgunaan. Apa yang tinggal ialah melihat berapakah kos yang boleh diberikan untuk pengguna. persoalan mengenai jalur lebar adalah genting. Prasarana komunikasi adalah beranalog untuk proses itu. Kos-kos bagi menyokong kerjasama yang masa nyata adalah terhalang kecuali dalam contoh yang khusus. Organisasi-organisasi boleh mula hanya dengan pertukaran data digital berstruktur. Bagaimanapun. ia memberikan respon dengan cepat. menonton televisyen atau menggunakan pemain CD. dan tidak boleh menyokong pemindahan jumlah data yang besar dengan prestasi boleh diterima. Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . terutama di seluruh dunia. Selagi pengguna Web tidak boleh muat turun sebuah video dalam satu saat. dan rangkaian mesti berupaya mengendalikan pemindahan fail-fail yang besar dan penyampaian data harus dijadualkan dengan berhati-hati.

2. Bagaimanapun oleh kerana sesetengah diagnostik-diagnostik perubatan memerlukan imej-imej yang sangat bermutu tinggi (resolusi yang kurang bagus boleh memberi kesan satu ketumbuhan atau satu keretakan yang tiada wujud). mutu imej dan kebolehpercayaan adalah perlu sebelum teleperubatan dan diagnostik perubatan jarak jauh muncul sebagai industri berdaya maju pada Internet. peralatan baru sedang dibangunkan untuk diagnosis jarak jauh. peningkatan-peningkatan dalam lebar jalur. para doktor akan dapat untuk mendiagnosis sesetengah penyakit dan mencadangkan rawatan-rawatan untuk pesakit-pesakit melalui Internet (undang-undang dan peraturan mengenai teleperubatan dan lesen boleh mengehadkan berapa meluas diagnosis jauh boleh diguna). Apakah sumbangan piawaian dan kualiti perkhidmatan untuk persekitaran maklumat peruntukan? 3.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Seiring dengan perkembangan semasa. Huraikan masalah yang mungkin akan berlaku apabila melaksanakan pengurusan rangkaian bekalan. Mengapa jalur lebar penting kepada industri-industri pada Internet? Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . Perbincangan 1.

dan berusaha untuk berubah. Organisasi perindustrian telah mula untuk bekerja dengan cara ini. dan unsur-unsur sokongan tidak bersepadu atau setempat. dalam masa yang tepat. Infrastruktur automatik adalah perlu untuk menggabungkan kesemuanya adalah sering dibayangkan sebagai satu sistem kereta api yang merentangi negara-negara dengan landasan yang berbeza. Persoalan yang akan dijawab adalah seperti ini: Apakah adalah dikehendaki bagi mewujudkan satu persekitaran yang memudahkan satu kumpulan yang telah diagihkan secara global dan organisasi. kedua-dua proses dan alat adalah tidak mencukupi untuk mereka. Banyak organisasi sedang mencari satu pendekatan terbukti. Terdapat banyak peluang untuk inovasi dalam menyediakan maklumat penting dengan cepat.adalah dikenalai sebagai satu perusahaan maya. Orang ramai daripada organisasi berbeza. Inovasi dalam mengenal pasti caracara untuk bekerja yang lebih baik adalah kebiasaannya bergantung kepada adanya maklumat utama dan penyertaan rakan sepasukan pada masa yang tepat. tetapi kebiasaannaya tidak. Tetapi persedian secukupnya telah dibuat bagi membuktikan ia mungkin berjaya. maklumat. dan ia adalah jarang untuk melihat lebih daripada beberapa orang boleh berkerjasama dalam tempat sama. dilaksanakan secara global dan secara elektronik. dengan satu perubahan moden yang menawarkan janji besar tetapi juga membawa kesukaran. Cabaran yang ada adalah untuk menjadikannya praktikal dalam had syarat-syarat untuk mencapai kejayaan dalam perniagaan. Proses-proses dan maklumat adalah unsur-unsur yang perlu untuk kejayaan. dan menyokong mereka semasa mereka kerja. alat-alat. Alat-alat itu adalah kebiasaannya aplikasi perisian yang harus. Pembangunan bersepadu untuk satu produk. Mereka perlu bukan sahaja hidup bersama malah juga giat menyokong satu sama lain.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Visibility (Keterbukaan) Ia adalah sesuatu yang luar biasa untuk satu syarikat memenuhi keperluan industri dengan menggunakan sumber tersendiri sahaja. membenarkan pelanggan-pelanggan dan pembekal- Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . memberi mereka maklumat dan alat-alat yang betul. Perubahan moden itu adalah orang ramai. Aliran kerja digital dari hujung ke hujung sebenarnya adalah satu sukan berpasukan. Maklumat yang mereka perlukan untuk melakukan kerja berada dalam pelbagai borang kertas dan yang bertaburan dalam semua arah. Rangkaian masa di mana orang ramai mesti bekerja telah runtuh. atau mengkolokasikan kunci peserta-peserta secara elektronik. Pendekatan terbukti itu adalah secara amnya merujuk sebagai kejuruteraan serentak: mendapat orang yang betul bersama. meskipun dalam satu embrionik atau pada keadaan yang tidak stabil. berkerja dengan baik bersama-sama.

satu proses dipanggil penghalaan dokumen. meluluskan dan mengagihkan semakan-semakan proses pembuatan untuk mengawal projek dari jauh dengan sertamerta. teknologi. Sumber-sumber (rakyat. dan matlamat-matlamat. Kerja kumpulan juga memerlukan dokumendokumen diagihkan dari satu orang kepada satu orang lain dalam kumpulan untuk pemprosesan.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN pembekal bekerjasama dalam pembangunan produk. Untuk menyelaras satu aliran kerja tertentu dengan berkesan. Program jenis ini akan memastikan bahawa dokumen-dokumen yang sesuai itu akan bergerak daripada seorang ahli kumpulan kepada ahli yang lain. bajet) Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . masa. dan memberitahu ahli pasukan mengenai status projek itu. Ia membenarkan satu ketua projek untuk mengawal kemajuan sesuatu projek melalui "states" dan menggunakan "triggers" dan satu senarai penghalaan yang mencerminkan sebuah hierarki organisasi syarikat. Ia menyediakan satu kawalan tatacara menerusi kelulusan pemudahan: jurutera-jurutera boleh mengkaji semula. Ia juga menyokong pengkoordinasian projek yang membenarkan syarikat-syarikat bagi melaksanakan skim-skim kejuruteraan secara serentak. Sesuatu tugas mesti dikenalpasti bagi membangunkan satu alternatif bagi reka bentuk yang berasaskan permintaan projek. seorang pekerja boleh mentakrifkan saling bergantungan tugas-tugas untuk berpadanan sesuatu struktur projek. kerangka masa. Dalam kes ini. dan masa. dan menyediakan satu prestasi yang sama atau melebihi jangkaan? Ia adalah masalah kejuruteraan yang klasik dalam mengeluarkan hasil optimum dalam kekangan praktikal. membolehkan mereka menyokong produk yang di kenali di seluruh dunia sepanjang hidup mereka. Banyak projek pengurusan dan aktiviti-aktiviti aliran kerja dikaitkan dengan proses ini. Satu lagi aliran kerja adalah berorientasikan kepada dokumen-dokumen. Programprogram ini menjamin bahawa setiap kerja dalam aliran kerja dijalankan oleh orang yang betul dan dalam urutan betul. Perisian pengurusan aliran kerja akan menkoordinatkan tugasan yang dilakukan oleh individu yang berbeza dalam satu kumpulan kerja. bawa satu kos yang mampu dimiliki. dengan aliran kerja bergerak daripada seorang kepada orang yang lain. budaya. dan aliran dokumen-dokumen antara ahli kumpulan. Orang lain terlibat dalam tugas-tugas mempersembahkan atau memproses dokumen-dokumen. Beberapa perisian aliran kerja sedang diorientasikan ke arah tugasan. kekangan ini adalah sumber-sumber. Diagihkan Pengurusan Projek Kerja kumpulan melibatkan tugas-tugas yang berturutan yang dibuat oleh anggota berlainan dalam kumpulan.

meneruskan. dan kemudian menjalankan spesifikasi dalam kekangan kewangan dan jadual. Organisasi yang berjaya akan membangunkan keupayaan mereka untuk menempat diri mereka dalam apa jua konfigurasi maya dimana ia adalah perlu untuk mengenal pasti. Pengurusan fasiliti akan mengenal pasti dokumen-dokumen yang berada dalam kumpulan yang Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . anda akan dapat melihat carta Gantt yang terkini. subkontraktor. dan anda perlu mengkaji semula status mengenai sesuatu perubahan arahan yang berpunca daripada pembaikian semasa ujian penerimaan. Pilihan-pilihan lain adalah boleh didapati adalah Action Items. Pengurus projek itu perlu mengesan tugasan. untuk meratakan sumber. dan mengarahkan pembetulan berdasarkan prestasi relatif untuk memperuntukan sumber. Ia mempunyai kebolehan semula jadi untuk menghasilkan carta Gantt atau histogram. Anda dapat melakukan ini di mana saja menggunakan pelayar web. dan mengutip senarai sumber yang sedia ada. dan pembekal-pembekal. yang akan mengemukakan dokumentasi berkaitan dengan satu klik. Hasilnya. Ini tidak akan menjadi tetap sepanjang hayat satu produk tetapi akan berubah mengikut syarat-syarat serta surut dan aliran bagi syarat dan keupayaan. Semua akan mempunyai pelbagai peringkat keupayaan dan kecanggihan. Dengan mengklik tugasan dalam carta Gantt anda boleh melihat menu-menu mengenai tindakan yang relevan. Ahli pasukan yang terlibat perlu berkomunikasi sebelum dan sepanjang tugas. antara satu sama lain (isu-isu reka bentuk) dan dengan pengurus projek (laporan status pentadbiran). Sistem itu memahami tugasan dan memberi pilihan yang sesuai untuk anda. atau hubungan dalam projek baru dokumen-dokumen. Para peserta adalah termasuk pelanggan organisasi-organisasi. daripada jadual pengeluaran dan anggaran perbelanjaan untuk analisis aliran genting. rakan teknologi. Perisian pengurusan projek akan memudahkan kerja-kerja rutin pentadbiran yang berkaitan dengan kerja kumpulan. Apabila anda log masuk. mengesan anggaran perbelanjaan. dan menawan perniagaan. ini mungkin termasuk "Menunjukkan Rancangan Menguji ". yang menunjukkan bahawa butiran yang ingin anda lihat berada dalam ujian. menghantar emel.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN mesti diperuntukkan untuk tugas itu. Perniagaan akan dimenangi dan dilaksanakan oleh perusahaan yang maya. Untuk satu tugasan menguji. anda boleh meminta tentang perubahan arahan dan klik kepada hiperrangkai keputusan yang akan mengemukakan data projek. Bayangkan bahawa anda adalah ketua pasukan bagi satu rekaan projek perisian yang diberi nama Valenti.

dan perbincangan kumpulan memberikan kumpulan untuk mengadakan mesyuarat maya dengan akses serentak untuk menonjol status data. penjadualan kumpulan. dimana pelan-pelan yang paling mudah akan terpaksa dikhususkan tempat menyimpan seperti program-program CAD. Hasilnya. alat-alat CASE. panggilan telefon. konflik kerap timbul kerana masalah jadual. Komunikasi adalah termasuk e-mel. Penjejakan dan perataan sumber adalah fungsi yang terdapat dalam perisian pengurusan projek tradisional. bukan oleh anggota sebuah pasukan projek. catatan (semoga sebagai e-mel lampiran tetapi mungkin seperti kertas). Kolaborasi akan menjadi melepasi batas asas komunikasi apabila berkongsi maklumat reka bentuk. Bagaimanapun.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN sama. Perisian penjadualan kumpulan memberikan pengguna peluang untuk menyimpan temu janji dan mesyuarat dalam kalendar masing-masing. Tambahan. pasukan-pasukan telah mendapat untuk bertukar kepada satu peralatan hodgepodge tidak bersepadu. Perisian ini juga berupaya untuk menjadualkan mesyuarat dengan pengguna lain dengan membandingkan jadual pengguna lain untuk mencari masa yang bersesuaian. Kelulusan keputusan telah dipermudahkan dengan borak pada masa nyata. Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . Setiap peralatan adalah penting dalam domain pentadbiran atau fungsian. Apabila pengurus projek perlu memberikan tugasan. Perisian generasi sekarang adalah bertujuan untuk menyokong kerja dalam setiap domain dengan teknologi-teknologi menghubungkan pelanggan / pelayan seperti berkongsi capaian data dan mesej piawaian. Penjadualan kumpulan membantu ahli-ahli kumpulan kerja menyelaras masa mereka. Aliran kerja. Pengguna-pengguna pula perlumengemaskini kalendar individu mereka untuk menjadikan perisian ini berkesan. sementara itu pengurusan konfigurasi akan mengawal maklumat yang akan membenarkan penghasilan semula. produk ini hanya dikhaskan untuk penggunaan oleh pengurusan projek. Mencari satu masa untuk semua orang boleh berkumpul untuk satu persidangan atau mesyuarat mungkin sukar. dan sebagainya. aplikasi-aplikasi pengundian/tinjauan. Apabila ahli kumpulan ingin bekerjasama pada masa yang sama. perisian simulasi. dan media lain. perisian pengurusan projek adalah jawapannya. Kerjasama masih terhad kepada fungsi pengurusan projek: ahli-ahli pasukan boleh melihat. meluluskan dan menggabungkan kemaskini kedalam jadual projek. banyak projek memerlukan usaha bersepadu beberapa individu yang berkongsi satu set peralatan. menentukan sumber dan mengesan prestasi. ataupun perisian pengurusan projek tidak bernilai seperti alat kerjasama tugasan kerana mereka tidak memahami pengetahuan vertikal bagi masalah domain-domain tertentu. pemberitahuan e-mel. Cara berkerja seperti ini memerlukan alat pengurusan yang membolehkan komunikasi dan penyelarasan pada satu jarak. sebagai contoh.

Akibat penggunaan komputer. keseluruhan pasukan boleh berkongsi fail komputer dan penggunaan model 3 D untuk Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . pasukan jurutera pembuatan kemudiannya akan memasang kenderaan bagi mencari setiap masalah-masalah pemasangan. pengilang-pengilang dan pembekal-pembekal telah menyepadukan proses pembuatan. Pengeluar-pengeluar terpaksa bersemuka dengan cabaran untuk memasarkan keluaran siap mereka lebih cepat. dan individu yang terlibat dalam pembuatan dan pemasangan berkerja sebagai sebahagian dari satu pasukan. langkah-langkah yang biasa memakan masa berminggu-minggu atau bulan-bulan sekarang boleh dilakukan dalam satu hari. manakala melibatkan lebih banyak kumpulan dalam reka bentuk itu dan pembuatan bagi kereta dan trak mereka. juruterajurutera itu akan mereka komponen-komponen dan peralatan yang diperlukan untuk membuat alatan komponen. computer aided design(CAD). selepas pindaan terakhir. manakala syarikat-syarikat Amerika mengambil masa empat sehingga enam tahun. dan sehingga peringkat terakhir iaitu apabila produk dihantar kepada peniaga. kenderaan tersedia untuk dihasilkan dalam jumlah yang besar. satu atau berbilang prototaip kereta-kereta akan dibina dengan tangan bagi melihat sama ada setiap bahagian padanan antara satu sama lain dengan betul dan sama ada kereta itu boleh dibina dari segi ekonomi. Mula-mula. Menggabungkan perubahan-perubahan kepada model boleh mengambil masa berbulan lamanya. Kerja dalam perkongsian. Jurutera-jurutera akan bekerja bersama pembina-pembina prototaip untuk memperkemaskan lagi spesifikasi kejuruteraan. Jika semuanya bergerak dengan lancar. semua pihak terlibat dalam mereka platform yang baru bagi pereka-pereka kenderaan. jurutera-jurutera. computer aided manufactoring / pembuatan berbantuan komputer (CAM) dan computer aided engineering / kejuruteraan dibantu komputer (CAE). Sebaik sahaja ia diluluskan. berbanding daripada terpaksa menunggu setiap ahli menyelesaikan langkahnya sebelum boleh diserahkan kepada orang lain. Orang Jepun biasa boleh mengambil masa kira-kira tiga tahun untuk menghasilakn sebuah kereta daripada konsep ke pengeluaran besar-besaran. satu model berskala penuh telah dibina untuk melihat bagaimana kenderaan akan kelihatan. ejen-ejen pembeli akan bekerja dengan pembekal-pembekal untuk mengeluarkan peralatan prototaip dan bahagian untuk pemasangan atau prapengeluaran kereta-kereta. Melalui penggunaan komputer . daripada merangka kerja sehingga melalui peringkat pemasangan. Berkongsikan maklumat secara elektronik membenarkan anggota lain bagi kumpulan untuk menyiapkan projek-projek bersama. Hari ini. Akhirnya. pembekal-pembekal. Apabila prototaip telah siap. menyumbang kepada proses ini dari mula sehingga. Kemudian.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Beberapa industri menghadapi satu cabaran lebih besar untuk mengurangkan kitaran masa berbanding dengan industri automotif.

RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN mereka kenderaan dan melihat bagaimana bahagian itu sesuai tanpa memerlukan prototaip dibina dengan tangan. Perubahan-perubahan untuk alatan komponen dapat dilakukan tanpa membina sampel pembuatan dan bahagian-bahagian. Apabila rekabentuk terakhir itu dipersetujui, data CAM sedang dimuatkan kedalam mesin yang membina peralatan dan bahagian prototaip. Teknik-teknik yang sama digunakan untuk menyusun atur dan memasang peralatan bahagian. Bekerja sebagai satu pasukan dan berkongsi maklumat secara elektronik telah mengurangkan masa yang diambil untuk membangunkan dan membina sebuah kenderaan baru untuk kirakira 30 bulan-bulan. Syarikat-syarikat automotif kini ingin menyingkatkan lagi kitaran reka bentuk supaya menjadi kurang daripada 24 bulan dengan menyediakan platform pasukan-pasukan dalam bahagian lain diserata dunia dan menghubungkan mereka secara elektronik. Dengan menggunakan perhubungan komunikasi global, juruterajurutera di Detroit boleh memberitahu tentang satu masalah kepada jurutera-jurutera pasukan mereka yang berada di India. Dengan perbezaan zon waktu, jurutera-jurutera dalam Timur boleh menyelesaikan masalah dan menghantar jawapan untuk rakan-rakan sejawat mereka di Detroit pada hari niaga yang seterusnya.

Pengurusan Maklumat Pengagihan

Kerjasama pengagihan memerlukan satu integrasi perkhidmatan yang adalah jauh lebih sukar daripada apabila perkhidmatan itu tinggal di bawah satu bumbung. Suasana sempurna itu menolak had imaginasi. Proses kerja dilaksanakan dalam satu cara kolaboratif, dalam masa nyata di tempat yang sesuai, oleh rakan sepasukan dan diagihkan setiap masa dan tempat. Mesyuarat-mesyuarat adalah elektronik, dan maklumat yang diperlukan untuk tugasan hampir adalah dengan segera boleh dicapai dan dapat digunakan dengan sedikit atau tanpa persediaan. Maklumat disediakan melalui satu kepelbagaian media elektronik: teks, grafik, suara, dan video. Jumlah data yang sangat besar disimpan, dicapai, dilihat, dan dialih. Ini akan perlu berlaku dengan cekap, dengan tepat, dengan selamat, dan mampu milik. Kerjasama elektronik memerlukan capaian tersedia kepada maklumat. Tetapi apa yang penting ialah membataskan akses dan operasi-operasi mengenai maklumat, selaras dengan keistimewaan; bukan sahaja untuk kerana sebab perdagangan atau keselamatan negara, tetapi juga bagi memastikan integriti data terhadap sebarang perubahan yang berniat jahat atau tidak sengaja. Perisian dan perkakasan perlu mengawal akses untuk maklumat dan perisian aplikasi berkaitan, dengan menggabungkan profil yang ditugaskan kepada individu dengan keistimewaan tertentu. Akses dan keselamatan membuat tuntutan yang bertentangan dengan persekitaran
Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit

RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN maklumat, dan satu baki praktikal mesti disediakan. Keselamatan dibina bagi perisian yang menguruskan maklumat: i.e. perisian yang memastikan integriti maklumat, kebenaran, kesempurnaan, mata wang, dan kaitan untuk konfigurasi barangan khusus atau versi yang dikemukakan oleh pengguna. Maklumat dalam bentuk elektronik sedang tumbuh pada satu kadar yang tinggi. Pertumbuhan ini telah mencapai satu titik dimana ia boleh dengan mudah menjatuhkan satu pasukan sebagaimana ia cuba mencari dan menggunakan maklumat yang berkaitan untuk objektif-objektifnya. Mempunyai kebolehan untuk mengesan dan mengakses maklumat berkaitan adalah penting, tetapi ia juga adalah penting berbuat demikian dengan pengguna yang sedang mengawal, dan terlindung daripada serangan data tidak dikehendaki dan ketakpastian dan ketidakcekapan carian yang tidak tersusun. Sebagai contoh, maklumat yang diperolehi. daripada data-data sejarah terbentuk daripada transaksi-transaksi EDI adalah satu sumber tidak ternilai oleh penyelidikan pasaran dan maklumat perancangan strategik. Tanpa peralatan yang sesuai untuk pemerolehan dan analisis data, data yang tepat boleh terlepas perhatian dan data tidak relevan mungkin terlibat dalam analisis. Harta yang paling bernilai tetapi tidak nyata dalam mana-mana organisasi adalah pengetahuan kerja. Maklumat ini lazimnya disimpan dan dikomunikasikan dalam bentuk proses perniagaan, prosedur pengendalian yang piawai, dasar korporat, dan dokumendokumen lain. Dokumen-dokumen ini adalah berhubungan dan saling berkaitan untuk menyokong maklumat seperti huraian-huraian kerja, arahan kerja, lukisan-lukisan tambahan, carta-carta aliran, dan borang-borang. Cabarannya ialah bagi mencari maklumat betul, memastikan ia adalah tepat, dan mengeluarkan semula dokumendokumen yang telah dikemaskini menjadi satu masalah pengurusan maklumat yang besar, terutama sekali dalam organisasi-organisasi besar yang mungkin mempunyai, ratusan, mungkin beribu dokumen. Pengurusan dokumen hanya mengesan masalah mendapatkan dokumen untuk analisis. Ia telah dianggarkan dalam industri pembuatan, 50 peratus masa untuk pembangunan produk dihabiskan untuk menjejak maklumat, memelihara semakansemakan kajian mereka, dan pemeriksaan perhubungan antara lukisan-lukisan 2 D, model-model 3 D, arahan-arahan pemasangan, dan, proses rancangan. Syarikatsyarikat perkilangan biasanya mempunyai keupayaan yang tinggi dalam merakamkan komponen dan lukisan-lukisan pemasangan; bagaimanapun, mereka sering gagal untuk memastikan rekod-rekod yang komprehensif berkaitan data-data keluaran yang berkaitan. Ini membuat ia sukar (dan sering mustahil) untuk pereka-pereka produk dan jurutera-jurutera untuk mengakses maklumat berkaitan apabila mereka memerlukannya.

Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM

Sulit

RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Masalah diperluaskan kepada penyelenggaraan. Kilang-kilang digunakan untuk menghantar ratusan requisition for quotes (RFQs) kepada jabatan pencarian sumber mendapatkan bahagian-bahagian jentera yang rendah nilai. Bagi setiap tuntutan, rangka tindakan perlu diminta daripada storan, didapatkan dari bilik kebal, diangkut, diambil gambarnya, dilipat, terlampirkan kepada borang tuntutan, disampulkan dan diposkan. Prosesini boleh mengambil masa beberapa hari dan ia adalah begitu kompleks dan mengambil masa sehingga menyebabkan jabatan pencarian sumber biasanya akan menawarkan tender barangan kepada dua untuk tiga pembekal-pembekal pada satu masa. Kemudian, lebih daripada satu daripada empat invois akan disiasat dan dibuat semula untuk dimasukkan pesanan pembelian dan resit-resit. Kini, jabatan pencarian sumber menerima permintaan secara elektronik daripada pelanggan-pelanggan dalamannya. Sistem itu secara automatik mencari lukisan-lukisan betul dan melampirkannya kepada borang tuntutan elektronik. Tidak sampai dalam masa sejam jabatan pencarian sumber memulakan proses, pembekal-pembekal akan diberitahu mengenai RFQs baru menerusi e-mel, faks atau EDI. Satu tawaran boleh dikeluarkan dan diberikan pada hari sama ia diterima. Invois-invois secara automatik dilampirkan dengan pesanan pembelian, mencerminkan setiap pindaan yang berlaku di sepanjang proses itu. Keupayaan untuk mencapai pembekal-pembekal dalam talian dengan lebih ramai telah mencipta lebih banyak persaingan dan membawa kepada harga rendah. Tempat Menyimpan Dan Profil Projek-projek maya melibatkan komunikasi, kerjasama dan pengurusan sebagai satu multidimensi secara keseluruhan. Peralatan yang memberi perkhidmatan kepada satu atau dua daripada keperluan ini menawarkan hasilan yang terhad untuk diagihkan kepada ahli-ahli pasukan, memaksa mereka untuk menyepadukan dan mengemaskinikan aplikasi-aplikasi secara manual. Menyediakan satu rangka kerja pengurusan proses yang lengkap untuk cara kerja maya bermakna menyediakan satu lapisan perkhidmatan yang mendatar, yang akan menyokong integrasi erat bagi reka bentuk dan peralatan pengurusan projek. Ia mesti bertindak sebagai satu persekitaran yang kaya dengan perkhidmatan dan memahami kepelbagaian aplikasi-aplikasi projek, setiap satunya menyokong satu aspek kerja maya - projek / pengurusan proses, komunikasi projek, atau pelaksanaan bagi projek tugas-tugas. Keupayaan untuk "berkerja bersama, sebahagian" adalah boleh dikatakan mustahil tanpa satu stor yang berorientasikan projek untuk koleksi, organisasi dan pengagihan bagi bahan projek. Sistem stor wajib mempunyai satu orientasi proses yang kukuh; ia mesti berasaskan kepada andaian yang projek mengambil tempat dalam satu
Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit

Kepentingan berkongsi tempat menyimpan dan profil dilanjutkan lagi menjangkau di sebalik alam perusahaan maya. di mana saja. peranti. Pembekal-pembekal ini secara umumnya telah mula untuk menawarkan akses Internet mudah dan kemudiannya bergerak untuk menjadi hos kepad Web untuk clients.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN konteks yang terurus. Dua contoh adalah pengkomputeran nomad dan pengacaraan aplikasi-aplikasi jarak jauh. Misalnya: satu mungkin bimbang dengan pengambilalihan bagi lokasi data sekarang. Pembangunan dan penyelenggaraan profil untuk mengawal ketelusan adalah kunci utama dalam persediaan sistem-sistem pengagihan. Dalam sekelip mata. Storan yang dikongsi dan kawalan persetujuan memberi pengguna keupayaan untuk mendefinisikan peranan-peranan. dan menjadi diubahsuai bagi memudahkan aktiviti-aktiviti dan penyimpanan rekod yang melibatkan konteks. dan diperibadikan untuk pengguna akhir nya tanpa menghiraukan mengenai rangkaian. Mereka saling memutuskan mengenai perkhidmatan pengkomputeran dan komunikasi untuk pengguna nomadik berdasarkan profil peribadi pengguna. capaian maklumat peribadi memerlukan keupayaan ejenejen untuk berkomunikasi dan bekerjasama. Sistem itu memerlukan berkongsi tempat menyimpan rangkaian. hampir 80 peratus komuniti ISP menawarkan hos untuk kandungan Web. dikenali di Amerika Utara sebagai Personal Communication Services (PCS) dan di Eropah sebagai Universal Mobile Telecommunication System (UMTS). dan lokasi. hak cipta. tender dan penyerahan cadangan juga memerlukan satu tahap tinggi keselamatan. peranti. tetapi juga mencari untuk menyediakan capaian maklumat pada bila-bila masa. Kini. perkhidmatan yang hos laman-laman web tawarkan Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . ketelusan dokumen-dokumen seperti minit mesyuarat dan fail sokongan lain wajib mempunyai satu profil untuk akses keselamatan oleh ahli kumpulan. Persekitaran nomad bukan sahaja menyediakan isyarat penghantaran yang cekap untuk peralatan mudah alih dan tetap. Trend antara ISPs dan penyedia rangkaian lain ialah untuk menambah perkhidmatan lebih maju. dan untuk menapis data projek dalam jumlah yang banyak berdasarkan asas itu. Kawalankawalan kepada akses yang istimewa berdasarkan profil pengguna membenarkan pelaksanaan aplikasi-aplikasi. Secara umum. dan liabiliti. Integrasi rangkaian-rangkaian data dan telekomunikasi telah mengiringi dalam idea pengkomputeran nomad. Dalam alam pengurusan projek dan pengagihan kerja. dan satu lagi dengan penapisan mesej dan capaian data. Penghantaran bagi reka bentuk dan dokumen-dokumen pembinaan melibatkan isu-isu khas logistik. satu lagi dengan penukaran bagi data untuk peranti atau rangkaian. dan membenarkan mereka mengakses kepada data. dan profil pengguna bagi membenarkan ejen-ejen melakukan kerja-kerja mereka.

Atau IBSPs (Internet Business Service Providers / Penyedia-penyedia Perkhidmatan Perniagaan Internet). yang buka peluang untuk mereka bagi menyertai dalam perkhidmatan integrasi margin yang tinggi dan berunding perniagaan. prestasi.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN dan tawaran akses dail-up adalah lebih murah (sering. ianya adalah lebih daripada menggabungkan kesemua ciriciri kepada satu. Bagaimanapun. Akhirnya terdapat perjanjian menjadi hos aplikasi bahagian-bahagian. Pembekal-pembekal ini meletakkan diri mereka sebagai ASPs (Application Service Provider / Penyedia Perkhidmatan Permohonan). Trend ASP adalah terbukti amat mengganggu untuk jualan dan taburan model dimana seluruh industri perisian terletak. yang boleh digantikan dengan membayar setiap penggunaan atau skim-skim keanggotaan. bekerjasama secara pesat dengan persidangan jarak jauh dalam mengejar matlamat yang sama. melingkungi aplikasi untuk permohonan. pernukaran data mesti selamat. Di sebalik perkhidmatan ISP tradisional. adalah cabarannya. Proses-proses perniagaan sedang menjadi semakin meningkata secara maya: dianggotai secepat yang mungkin. Vendor utama perisian akan dipaksa untuk menyesuaikan model-model produk dan pelesenan mereka bagi menyokong penggunaan-penggunaan parti ketiga. Halaman yang statik telah berkembang menjadi halaman yang dinamik dan sentiasa dikemaskinikan melalui hiperlink kepada pangkalan data dan sistem-sistem bahagian lain. Aplikasi pengacaraan mengancam setiap perseat dan pelesenan tapak. Pemahaman mengenai syarat-syarat bagi kerjasama elektronik dalam sokongan bagi pengeluaran kerja. dan maklumat yang diberikan mesti betul. Capaian maklumat mesti dikawal. lengkap. Sistem itu mesti berasaskan kerpada sebuah Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . laman web yang menjadi hos terus bercambah dan semakin canggih. kebolehpercayaan dan peningkatan kos menjadi hos aplikasi-aplikasi Internet. konsisten. dan usaha sama untuk mengemukakan mereka. Langkah seterusnya dalam evolusi ini adalah hosting aplikasi-aplikasi berasaskan Internet. Sistem itu akan disesuaikan untuk menguruskan beberapa projek-projek yang telah diagihkan yang mengambil tempat dalam konteks proses yang formal. mereka bukan satu-satunya kumpulan dengan pendekatan pengacaraan aplikasi-aplikasi Internet yang ambivalen. Bagaimanapun. pasukan-pasukan yang tersebar . pengehosan web adalah percuma dengan satu akaun dailan). tetapi kurang responsif. mereka memenuhi permintaan untuk mendapat kerjasama keselamatan dalam talian antara kumpulan bagi rakan perniagaan. Berhadapan dengan cabaran mengambil lebih daripada satu set mesej diskret dan alat-alat pengurusan projek. yang adalah dipanggil sebagai rangkaian semasa dan apabila pengguna memerlukannya. Pengguna aplikasi akan mengambil sedikit masa untuk mengasing-asingkan matriks keselamatan. dan berkitan untuk konfigurasi yang betul bagi bahagian atau sistem.

2. Apakah unsur-unsur yang diperlu untuk kerjasama elektronik yang berjaya? Mengapa anda menggunakan perisian pengurusan projek? Apakah had yang terdapat padanya? 3. ISI PELAJARAN SETIAP TAJUK PERLU MELIPUTI 4 PERKARA DI ATAS. BOLEH MENGGUNAKAN IKON YANG DILAMPIRKAN. Perbincangan 1. LAYOUT SETTING MENGIKUT KETETAPAN YANG BERIKUT: a) FONT : ARIAL b) SAIZ FONT : TAJUK UTAMA – 14 SUB TAJUK – 12 ISI KANDUNGAN – 12 c) SPACING : 1. Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit .5 3. Jawapan tersebut perlu disimpan dalam portfolio pelajar sebagai bahan bukti. dan 2 latihan ( pengetahuan dan aplikasi) boleh diberikan pada akhir modul untuk menguji kefahaman pelajar. dalam kekangan satu peranti keselamatan dan capaian data kegranulan untuk aplikasi-aplikasi khusus.) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------CATATAN: 1. OLL atau serahan ketika berkursus di IPG. Huraikan perkhidmatan yang akan ISPs tawarkan kepada perniagaan pada masa yang akan datang.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN pangkalan data berkaitan profil pengguna. Aktivit dan latihan yang diberi perlu mengambil kira beban pembelajaran pelajar. Jawapan aktiviti / latihan boleh dihantar kepada pensyarah untuk semakan melalui emel. 2. (Panduan: aktiviti-aktiviti boleh disediakan untuk membantu pelajar memahami tajuk tertentu.

M. www. Asas Pemasaran. Pengajian Perniagaan 2 (Edisi kedua). Bhd. Keusahawanan sebagai kerjaya (Edisi kedua).com Zaharah Bakar (2003) . Pengajian Perniagaan 1 (Edisi kedua). Longman Che Zuriana Muhammad Jamil & Kamarulzaman Bakri (2001).RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN BIBLIOGRAFI Ahmad Raflis Che Omar. Bany Ariffin & Mohamad Abdul Hamid (2003).Kuala Lumpur Pena Media . Marketing & Technology. M.B. Kuala Lumpur: Fajar Bakti. Khairuddin Khalil (2003). Pelanduk Publications.Economic.pelanduk. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Thomas O‟Daniel (2000). Universiti Utara Malaysia.Bhd. Kuala Lumpur Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit . Mengurus kewangan. Muda dll (2003). Aini Hayati Ahmad dll (2008). Kuala Lumpur: McGraw Hill.B. PTS Publications & Distributors Sdn. Rancangan Perniagaan : Garis Panduan dan Strategi Untuk Perniagaan Kecil & Sederhana. Wahab. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Fajar Bakti Sdn. Muda dll (2003). Zarina Salleh & Siti Zahrah Buyong (2005). Pengajian Perniagaan 1. Abu Bakar Hamed (2005). Ismail Ab. Asas perakaunan pengurusan. Electronic Comerce : Management. KEUSAHAWANAN & Pengurusan Perniagaan Kecil.

(NAMA) (JAWATAN) (EMEL) (KELULUSAN) PHD/SARJANA/SARJANA MUDA/DIPLOMA/SIJIL (PENGALAMAN KERJA) (NAMA) (JAWATAN) (EMEL) (KELULUSAN) PHD/SARJANA/SARJANA MUDA/DIPLOMA/SIJIL (PENGALAMAN KERJA) Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit .RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN PANEL PENULIS MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (XXX PENDIDIKAN RENDAH) NAMA AMRAN BIN PA PENSYARAH Amranpa202@gmail.com 20 Tahun. Sarjana Sains Pengurusan Pendidikan(MSc Mgt Edu) UUM. KELAYAKAN BMgt with Edu (Hons) UUM.

RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat Document1 Dicitak 6/13/2008 10:47:00 AM Sulit .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful